11-02-13

INKOMSTEN? N-VA BESTRIJDT IN BRUSSEL WAT ANTWERPEN DOET

Het Antwerpse stadsbestuur wil, onder impuls van N-VA-schepen voor Loketten Liesbeth Homans (foto), vreemdelingen die in Antwerpen komen wonen een retributie van 250 euro laten betalen. Tot nu toe werd enkel de prijs van een identiteitskaart, zijnde 17 euro, aangerekend. Volgens Liesbeth Homans is de verhoging een gevolg van de hoge kosten voor het opstellen van een dossier voor vreemdelingen. De oppositie ziet de maatregel vooral als een middel om vreemdelingen af te schrikken zich in Antwerpen te komen vestigen.

 

“Het is een stap in de goede richting”, zegt Filip Dewinter. “Hiermee wordt een signaal gegeven aan al die geluks-zoekers die denken dat België het land van melk en honing is. Ik vind het alleen flauw dat het stadsbestuur niet openlijk zegt dat het de bedoeling is om vreemdelingen te ontraden naar Antwerpen te komen.” Meyrem Almaci (Groen) en Peter Mertens (PVDA) zien de maatregel ook als een poging om vreemdelingen af te schrikken naar Antwerpen te komen en waarschuwen voor andere kosten van dienstverlening die in de toekomst zullen worden doorgerekend aan de Antwerpenaren.

 

De Antwerpse SP.A wil nog niet reageren. De Leuvense SP.A-burgemeester Louis Tobback is meer ad rem: “In Antwerpen is er een echte belastingsbestuur aan de macht, het lijkt daar de PS wel. En dat dreigt mensen naar andere steden te drijven, bijvoorbeeld Mechelen. Het zou er ook toe kunnen leiden dat ze tóch naar Antwerpen komen, maar zich gewoon niet meer inschrijven. Dat zal de veiligheid niet vooruit helpen.” Verfrissend is de reactie van de Gentse schepen voor Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD): “Ik vraag me af hoe je een exuberante belasting kan heffen voor één bevolkingsgroep. (…) Het uitreiken van paspoorten en rijbewijzen behoort net tot de corebusiness van een stad. Moeten openbare besturen nu kostprijsgewijs alles doorrekenen aan hun klanten?”

 

Tja, dat zou wat zijn. De kosten voor renovatie en het onderhoud van zwembaden zijn gigantisch. Gaat men die doorrekenen in de kosten voor een zwembeurt? En wat met de kosten voor musea? Gaat men de prijs van de collectie en het beheer doorrekenen voor de inkomkaart? En zo niet, waarom dan wél de kosten voor het opmaken van dossiers van vreemdelingen grotendeels aanrekenen?

 

Misschien heeft Liesbeth Homans nu niet zoveel meer tijd om te kijken wat andere N-VA’ers uitspoken, maar een simpele klik naar de website van de N-VA leert dat N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts zich pas nog met hand en tand verzette tegen een idee van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) om politiezones de mogelijkheid te geven om politiekosten voor sportieve en culturele evenementen te verhalen op de organisatoren. "Als je de organisatoren van voetbalwedstrijden laat opdraaien voor de politiefactuur, geldt dat dan ook voor muziekfestivals, wielerwedstrijden, carnavalsoptochten enzovoort?", vroeg Ben Weyts aan de minister. “Waarom betalen we dan nog belastingen?"

 

Ben Weyts heeft gelijk, maar zijn kritiek op de cdH-minister en de “belastingsregering Di Rupo” geldt evenzeer voor Weyts’ Antwerpse partijgenoten die voor een inschrijving in het vreemdelingenregister zwaar willen laten betalen. 

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, n-va, homans, weyts |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.