14-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (7)

Op de gemeenteraadszitting van 28 januari was er een scherpe woorden-wisseling tussen Bart De Wever en Yasmine Kherbache. Bartje verweet de SP.A-fractieleidster een document van de stadsadministratie over de kosten voor het vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen aan De Morgen bezorgd te hebben, waarbij Kherbache in ruil meteen in de krant mocht reageren op de nota. Bart De Wever: “Wat in De Morgen stond was honderd procent juist”, en dus moest de krant de nota zelve wel hebben en niet de zaak van ‘horen zeggen’ hebben.

 

Yasmine Kherbache ontkende in alle toonaarden de nota aan De Morgen bezorgd te hebben, maar Bartje wilde haar niet geloven. Ook al keek Kherbache – op vraag van Bartje – recht in de ogen van Bartje toen ze ontkende de nota doorgespeeld te hebben aan de krant. Het daaropvolgend weekend was er de heisa rond de ‘loketjanet’, het voorbije weekend volgde de ‘vreemdelingentaks’. Op een paar uitzonderingen na zouden vreemdelingen die in Antwerpen willen komen wonen 250 euro administratiekosten moeten betalen, terwijl ze tot nu toe net zoals alle andere inwoners slechts 17 euro moeten bijdragen in de kosten voor hun identiteitskaart. Volgens schepen voor Loketten Liesbeth Homans is dit verantwoord gezien de hogere administratiekosten voor vreemdelingen, en is dit geenszins een afschrikkingsmiddel om zich niet in Antwerpen te komen vestigen. De oppositie, of het nu het Vlaams Belang dan wel de PVDA of Groen is, interpreteert het nochtans als een poging om vreemdelingen zoveel als mogelijk weg te houden uit de Koekestad.

 

Dinsdag pakten alle Antwerpse kranten uit, alsof ze het elk in primeur hadden, met het bericht dat Patrick Janssens in 2011 al plannen had om de administratiekosten voor vreemdelingen van 17 naar 250 euro te verhogen. Voorstel ging verder dan huidige collegebeslissing titelde Het Nieuwsblad daarbij. Omdat Janssens alleen een uitzondering plande voor vreemde studenten, en Homans nog twee andere categorieën vreemdelingen wil vrijstellen van verhoogde kosten. Wat de krant dan weer niet schreef is dat Homans voor elke vreemdeling die onder de maatregel zou vallen 250 euro vraagt, zowel voor het gezinshoofd als voor de echtgeno(o)t(e) en de kinderen. En Janssens enkel 250 euro voorzag voor het gezinshoofd en slechts 50 euro voor elk ander gezinslid. Kortom, er is vanuit het stadhuis een oud document van de administratie gelekt naar een aantal journalisten, waarbij die dan nog een verkeerde duiding van het document kregen van Liesbeth Homans. Poets wederom poets, moet Bartje gedacht hebben terugdenkend aan zijn dispuut met Yasmine Kherbache in de vorige gemeenteraadszitting.

 

Yasmine Kherbache reageerde intussen met een reconstructie van de feiten, zowel over de ‘vreemdelingentaks’ als over de kledingcode aan de loketten en het Patsersproject. Het is inderdaad straf dat Bartje zich op Patrick Janssens beroept om nu iets in te voeren wat Patrick Janssens liet vallen (de ‘vreemdelingentaks’), of om verder te gaan dan wat oorspronkelijk de bedoeling was (homoseksualiteit die plots vermeld wordt als niet te tonen aan een loket, het Patserproject over rijgedrag van een aantal jongeren dat uitgebreid wordt naar een onderzoek over de inkomsten en uitgaven van die jongeren). Maar Bartje verschuilt zich niet altijd achter Patrick Janssens. Dat moeten we toegeven. Soms doet hij inderdaad anders. In CittA, het stadsmagazine van Gazet van Antwerpen, liet Bartje zich vorig weekend ontvallen: “Ik heb nu wel gevraagd om in het stadhuis een loopband en fitnessfiets te installeren. Er is een ruimte met douches, die niet werd gebruikt. Die toestellen komen er niet voor mij alleen, hoor, maar zijn ook voor het personeel dat hier werkt.”

 

Toen een paar jaren geleden het idee rijpte om een groot deel van de stadsadministratie onder te brengen in Den Bell, het voormalige gebouw van Bell Telephone in Antwerpen-Zuid, werd geopperd om voor het stadspersoneel een fitnessruimte te voorzien, een strijkatelier, kinderopvang… Op een fietsherstelatelier na is daar niets van in huis gekomen. Maar nu komt er dus wel een fitnessruimte op het stadhuis. Fijn zo, en het is “ook voor het personeel dat hier werkt”. De stadsadministratie is echter grotendeels uit het stadhuis weg en naar Den Bell verhuisd, zodat het nu in meerderheid kabinetsmedewerkers zijn die het stadhuis nog bevolken. Met een fitnessruimte “voor het personeel dat hier werkt” bedoelt Bartje dus vooral “voor de kabinetsmedewerkers die hier werken”.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.