24-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (8)

Pas nu is bekend geworden dat Bartje op zijn eerste werkdag als Antwerps burgemeester, woensdag 2 januari, de Antwerpse stadssecretaris gevraagd heeft om een overzicht te krijgen van de lonen van alle topambtenaren bij de stadsadministratie en de verzelfstandigde stedelijke bedrijven. Het valt dus nogal mee met nieuws dat vanuit de ambtenarij gelekt zou worden naar de pers.

 

Aan het onderzoeks- en adviesbureau Hay Group, gespecialiseerd in human resources, is gevraagd te antwoorden op drie vragen: 1. Zijn de lonen van de topambtenaren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen? 2. Zijn de grote verschillen tussen de lonen en bonussen van de ambtenaren billijk? 3. Zijn de lonen in verhouding tot wat managers in vergelijkbare functies in de privésector verdienen? “De bedrijfsdirecties van de stad worden vergoed volgens een baremiek systeem. Maar dat geldt niet voor de autonome dochters, zoals onder meer het vastgoedbedrijf AG Vespa, de ZNA-ziekenhuizen en het Zorgbedrijf”, zegt Bart De Wever in Gazet van Antwerpen. “Er moet duidelijkheid komen, want ook in die verzelfstandigde bedrijven worden de topmanagers vergoed met publiek geld.” Voor het Zorgbedrijf, een van het OCMW afgesplitst bedrijf, zou er daarenboven geen geldig rechtskader zijn over de verloning, terwijl enkele maanden geleden nog de PVDA aanklaagde dat de directie van het Zorgbedrijf tweemaal zoveel verdient dan de Antwerpse burgemeester of zijn stadssecretaris.

 

Positief ingesteld beginnen we deze rubriek met de goede punten voor Bartje, maar nu moeten we helaas al overschakelen naar de negatieve. De lijst is lang, maar we beperken ons hier tot één puntje. Maandag op de agenda van de gemeenteraadszitting als punt 63: “Vaststelling fiscaliteit - Inschrijving nieuwkomers vreemde origine. Retributiereglement - Goedkeuring”. De zaak is bekend: voor vele vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen, zou een inschrijving vanaf 1 mei 250 euro kosten in plaats van 17 euro nu. De juridische dienst van het stadsbestuur had daar haar bedenkingen over. Toen dit Groen ter ore kwam was Liesbeth Homans razend, maar zelf lekte ze dat Patrick Janssens eenzelfde verhoging van de retributie voor die nieuwkomers overwogen heeft. Dat Janssens dit voorstel een stille dood heeft laten sterven, en het voorstel toch nog iets anders in elkaar stak, was voor Liesbeth Homans geen punt. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) werd begrijpelijkerwijze geconfronteerd met de vraag of er niet discriminerend wordt opgetreden.

 

Omdat het CGKR natuurlijk over meer wil beschikken dan krantenknipsels, vroeg het CGKR aan het Antwerps stadsbestuur om meer toelichting. Het CGKR kreeg van het parlement onder andere de opdracht om elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van onder meer nationaliteit te bestrijden, en daartoe alle onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn. Maar het CGKR kreeg geen antwoord op haar vragen aan het stadsbestuur, en Jozef De Witte, directeur van het CGKR, moest naar de noodrem grijpen twee dagen voor de zaak voor goedkeuring geagendeerd is bij de Antwerpse gemeenteraad. Hij schreef een Open brief aan het Antwerps stadsbestuur die gisteren in De Standaard gepubliceerd werd onder de kop Veel vragen bij de vreemdelingentaks. Liesbeth Homans zal nu weer jammeren dat het geen ‘vreemdelingentaks’ is, maar een ‘retributie’. En dat er een fundamenteel verschil is tussen die twee, terwijl voor diegene die het moet betalen het niets uitmaakt of het een taks dan wel een retributie is. Belangrijker dan het gejammer van Homans is waarom ze niet antwoordde op de vragen van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Is dat fatsoenlijk bestuur? En dan hebben we het nog niet over de Ga thuis sterven-mentaliteit in een ander heikel dossier.

 

Kort of nietszeggend antwoorden was ook de mentaliteit die Bartje maandagavond ten toon spreidde toen hij in de gemeenteraadscommissie Veiligheid moest antwoorden op vragen rond het nieuw zonaal veiligheidsplan. Kort of nietszeggend, behalve toen hij antwoordde op de vragen van Filip Dewinter. Dat antwoord kon niet lang genoeg duren. Wat kan Bartje daarmee winnen? Denkt hij Dewinter te kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen? Forget it. De enige reden moet dan zijn dat Bartje hoopt dat via de pers bekend geraakt hoe diep bezorgd Bartje is om de gevoelens en oprispingen van de Vlaams Belang-kiezers. Een poging om nog wat kiezers van Dewinter af te snoepen, maar moet het dan op die manier?

 

Overigens hadden nogal wat gemeenteraadsleden in diezelfde commissievergadering klachten over het functioneren van de iPad die ze van het stadsbestuur hadden gekregen. Daarop zouden ze snel alle documenten kunnen raadplegen, maar het enige wat snel was, was dat snel bleek dat het systeem niet naar behoren werkte. “Gelukkig ben ik nog van de oude stempel”, lachte Bartje met in zijn hand een bundel papieren. Waarmee hij zijn intentie om als besparingsmaatregel de papierberg af te bouwen zelf naar de prullenmand verwees. Besparen, dat zal voor een ander zijn. Helaas voor Bartje is de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad niet van zin om te besparen op haar tussenkomsten. Voor de gemeenteraadszitting van morgenavond staan maar liefst achttien interpellaties en voorstellen tot motie op de agenda, waarvan veertien vanuit de oppositie (één van het VB, één van de SP.A, vijf van de PVDA en zeven van Groen).  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.