28-02-13

N-VA: “DANIËL TERMONT HANDELT ALS HITLER EN POL POT”

Na de kerstboodschap van koning Albert II haalde Bart De Wever loeihard uit naar de vorst omwille van diens waarschuwing voor een herhaling van de jaren dertig, met populisme dat de weg baande naar een onzalige periode. Een vergelijking die geen taboe mag zijn, want we kunnen er veel uit leren, schreef deze week nog professor Jef Verschueren (Universiteit Antwerpen).

 

Maakte Albert II nog maar een vergelijking met de jaren dertig, die aanleiding gaven tot het fascisme in de jaren veertig, in Gent werd de socialistische burgemeester Daniël Termont (foto 1) tijdens de gemeenteraadszitting vorige maandag door N-VA-fractieleidster Isabelle De Clercq (foto 2) vergeleken met Adolf Hitler en Pol Pot. Aanleiding was het in de communicatie schrappen van het woord ‘allochtoon’, een idee waar wij zelf ook niet warm voor lopen – maar dat doet nu niet terzake. “U lost hiermee de problemen niet op”, zei Isabelle De Clercq niet onterecht. Maar dan: “U probeert uw werkelijkheid als dé werkelijkheid te verkopen. Maar door woorden te verbieden, doet u eigenlijk wat dictaturen in de geschiedenis ook probeerden. Napoleon deed het, Hitler deed het, en Pol Pot deed het.”

 

Stel je voor dat iemand in de Antwerpse gemeenteraad Bart De Wever zou vergelijken met Hitler of Pol Pot, het land zou te klein zijn voor de verontwaardiging over die vergelijking. Maar nu, geen verontwaardiging. Geen terechtwijzingen. Geen opiniebijdragen over het uit de bocht gaan van de N-VA. Niet dat het moet, maar het verschil met hoe door de N-VA en anderen gereageerd werd met de vergelijking met de jaren dertig, nog niet het fascisme zelve, is immens. In de Gentse gemeenteraad reageerde de meerderheid met hoongelach, and that was it. Is Isabelle De Clercq overigens zelf op het idee gekomen voor die vergelijking met Hitler en Pol Pot? Of liet ze zich inspireren door het Vlaams Belang?

 

Feit is dat Johan Sanctorum, ’t Pallieterke-medewerker en tekstschrijver voor Bruno Valkeniers, vorige week donderdag op zijn blog een lang epistel plaatste onder de kop Politieke correctheid en taalepuratie: het mysterie van de verdwenen allochtoon. Johan Sanctorum wees hierin op “het belang dat de (Rode) Khmers (van Pol Pot) in hun ijver hechtten aan een juist taalgebruik. Daartoe moest er grote schoonmaak gehouden worden, niet alleen in de politieke terminologie. Woorden als vader of moeder waren taboe wegens niet conform de communistische gemeenschapszin, naast een hele resem andere vervuilde woorden uit de omgangstaal. Deze opkuis vereenvoudigde het leven aanzienlijk, en zou leiden tot de ideale maatschappij, zo meenden de Khmers”.

 

In het artikel van Johan Sanctorum passeren ook nog de revue: Jozef Stalin, George Orwell, Steve Stevaert, “nu actief als havenbaas in Vietnam”, en Daniël Termont Het artikel is geïllustreerd met een verwijzing naar George Orwells Animal Farm, een foto van Daniël Termont, en een foto van een vrouw in een blauwe boerka… naast een blauwe vuilniszak. Filip Dewinter was niet de eerste met zijn zondagse tweet. Was de Gentse N-VA-fractieleidster N-VA-fractieleidster Isabelle De Clercq ook niet bijster origineel door zich voor haar tussenkomst in de Gentse gemeenteraad te laten inspireren door een schrijfsel van Johan Sanctorum? Of kwam ze tot haar vergelijking met Hitler en Pol Pot door eigen ‘Godsvrucht en vermogen’. Wat is het ergste?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, n-va |  Facebook | | |  Print

27-02-13

DE VRIJWILLIGERS DIE DE N-VA NIET GRAAG ZIET

Is het toeval dat het N-VA-Kamerlid Peter Dedecker (foto 1) was die de ACW-boekhouding uitploos en aan de schandpaal nagelde? Allicht niet.

 

Peter Dedecker is ook het Gentse Kamerlid dat een jaar geleden twitterde dat “slechts” twintig ex-VB’ers op de N-VA-lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zouden staan. Dedecker vergat erbij te vertellen dat het er eigenlijk meer dan zestig waren, dat het na leden uit lokale partijen de grootste groep overlopers uit andere partijen is, en dat tenzij Filip Dewinter zich zou aanbieden zowat elke VB'er aanvaard werd bij de N-VA. Nu ja, als er malversaties zijn bij het ACW mogen ze aangeklaagd worden. En is het aan het ACW om er lessen uit te trekken. Maar het bashen van het ACW was wat te opvallend zodat donderdag N-VA-Kamerlid en Antwerps ‘districtsburgemeester’ Zuhal Demir (foto 2) ingeschakeld werd om in een opiniebijdrage in De Standaard de plooien glad te strijken. Maar hoe deed ze dat?

 

Zuhal Demir: “De jongste dagen werd de indruk gewekt dat de N-VA een kruistocht tegen het middenveld organiseert. (…) De N-VA is niet gekant tegen middenveldorganisaties, integendeel. Zij, en in het bijzonder hun vrijwilligers, leveren uitstekend gemeenschapsvormend werk. Dat past helemaal binnen onze Vlaams-nationale visie op de samenleving. Samenlevingsopbouw is ook voor de N-VA van fundamenteel belang. Ziekenzorg, KAJ, KWB, Familiehulp of Okra zijn voorbeelden van positieve maatschappelijke inzet. Zo zien wij de samenleving graag.” Vrijwilligers die zieken verzorgen, culturele uitstappen inrichten of gepensioneerden bijeenbrengen… dat ziet de N-VA graag. Opvallend afwezige in het rijtje ACW-organisaties die de N-VA graag ziet, is de op één van de grootste. Het ACV, de vakbond. Een organisatie die op betaalde krachten, maar nog veel meer op vrijwillige vakbondsafgevaardigden, steunt.

 

“Waarom moeten vakbonden werkloosheidsvergoedingen uitbetalen?”, vervolgt Zuhal Demir even later. “Waarom lopen uitkeringen via ziekenfondsen? Waarom kan er niets veranderen op de arbeidsmarkt zonder goedkeuring van de sociale partners? Werkloze leden leveren vakbonden geld op.” Wat een bullshit.  Het is toch niet omdat de vakbonden geld krijgen voor de dossierkosten en het personeel op hun werkloosheidsdienst, dat ze zouden pleiten voor meer werklozen. Het tegendeel gebeurt. Zuhal Demirs pleidooi om iets te veranderen aan de arbeidsmarkt zonder goedkeuring van de sociale partners, is een pleidooi om nog meer door te voeren zonder de instemming van de vakbonden. Het sociaal-economisch programma van de N-VA is het programma van VOKA, en daarom moeten de vakbonden in een andere rol geduwd worden.

 

Nu de N-VA in een derde van de Vlaamse gemeenten en steden burgemeesters en schepenen levert, wordt de N-VA ook rechtstreeks geconfronteerd met de vakbondsmacht. Alvast eerste schepen in Mechelen Marc Hendrickx (N-VA, foto 3) is not amused. Donderdag was er een nationale vakbondsbetoging in Brussel, en daarmee bleven een aantal Mechelse stadsdiensten dicht of konden ze maar op halve kracht werken. Bij Marc Hendrickx kwam het Calimero-gevoel boven: "Ik betreur dat het vooral de diensten zijn die onder mijn bevoegdheid vallen, die staakten. Er is me vooraf niet het minste gevraagd, laat staan meegedeeld. Zonder twijfel durven de vakbonden de doorsnee Mechelaar, toch de dupe hiervan, recht in de ogen kijken en omstandig uitleggen waarom een staking nu net in dit departement moest."

Bij de vakbond wordt met onbegrip gereageerd op de uitlatingen van Marc Hendrickx. "Ik begrijp hem niet goed. De eerste vrijdag van deze maand heb ik het stadsbestuur via een aangetekend schrijven ingelicht over de staking. Daarvan is toch akte genomen op de vergadering van het schepencollege? De aankondiging heeft ook overal uitgehangen. Als schepen Hendrickx van niets weet, is het ne simpele om het op z'n Mechels te zeggen. Dan is hij een demagoog", reageert ACOD-secretaris Ghislain Barra. Hij denkt dat de geplande besparingen in Mechelen hebben meegespeeld bij de actiebereidheid donderdag.

 

We kunnen ons levendig voorstellen dat die besparingsvoorstellen op kap van het stadspersoneel inderdaad een rol hebben gespeeld bij de actiebereidheid in Mechelen. Als de N-VA niet weer wil geconfronteerd worden met stakingen, zal ze uit een ander vaatje moeten tappen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, sociaal, dedecker, demir, hendrickx, mechelen |  Facebook | | |  Print

26-02-13

GEROLF ANNEMANS VALT DOOR DE MAND NA DEWINTER-TWEET

Het is de klassieke verantwoording van linkse intellectuelen om ons uit te sluiten, dat wij mensen discrimineren, tegen mekaar opzetten en ontmenselijken”, zei Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans (foto) op 28 januari in De Standaard. “Ik vraag mij af waar dat op slaat. Ik ben het er wel mee eens dat wij onze migratiestandpunten niet moeten richten tegen mensen, maar tegen andere partijen. Wij voeren een politieke strijd, geen strijd tegen mensen.” Bij de eerste gelegenheid waarbij de woorden getoetst konden worden aan de praktijk viel Gerolf Annemans al door de mand.

 

“In de mate dat de partij ooit aanleiding heeft gegeven om te denken dat wij het op mensen gemunt hadden, moet ik mij daarvoor verontschuldigen”, vervolgde de nieuw partijvoorzitter in De Standaard. “Het is een tijd van verontschuldigingen, dus ik wil dat gerust doen, on the record, schrijf dat maar op. Ik wil de voorzitter zijn die de bladzijde omdraait en tegen alle leden van mijn partij zegt dat wij tegen andere partijen strijden, niet tegen mensen, niet tegen vreemdelingen.” Zondag had Gerolf Annemans de gelegenheid om te bewijzen wat zijn woorden waard zijn. Filip Dewinter verstuurde naar zijn 7.268 volgers op Twitter een foto(montage) van een moeder en dochter in een boerka, met als commentaar ’Zoek de vijf verschillen…’ (foto bij het artikel hieronder). Gisterenavond hadden daarenboven nog meer dan 90 mensen de tweet van Dewinter doorgestuurd naar hún Twitter-volgers.

 

Naast positieve reacties, waarover hieronder meer, kwamen er heel wat verontwaardigde reacties op de tweet van Dewinter. “Een man in functie als @FDW_VB hoort dit niet te tweeten onder het mom van vije meningsuiting. #misselijk”, aldus een tweet. “Het is en blijft onverbeterlijk laag bij de gronds racisme. Zum kotsen!”, luidt het in een andere tweet. Enzovoort. Joël De Ceulaer, die Gerolf Annemans geïnterviewd heeft voor De Standaard, vroeg Annemans wat hij dacht van “deze smaakvolle tweet van zijn collega @FDW_VB”. Het antwoord was verbijsterend maar te verwachten. Gerolf Annemans: “De boerka is door een unaniem gestemde wet in België verboden. Terecht = ontmenselijking van de vrouw. Verschil is dus: vuilzak is nuttig voorwerp.”

 

Geen woord van Gerolf Annemans over het al dan niet “smaakvol” zijn van de tweet van Filip Dewinter. Geen kritiek van Gerolf Annemans dat dit toch niet het “tegen andere partijen strijden, niet tegen mensen, niet tegen vreemdelingen” is. Maar een goedpraten van de tweet: “Verschil is dus: vuilzak is nuttig voorwerp.” Het ontlokte een twitteraar de reactie: “Euhm @gannemans. Misschien ook een vermeldenswaardig verschil dat in de vuilniszak afval zit en onder de boerka een mens? Just checking.”  Wie dacht dat met Gerolf Annemans een nieuwe wind waait bij het Vlaams Belang is een maand na het interview met Annemans in de reeks over ideologieën in De Standaard terug met beide voeten op de grond gezet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, dewinter, racisme |  Facebook | | |  Print

“DE BINNENSTE MOETEN IN DE VERBRANDINGSOVEN”

Filip Dewinter was gisteren nog niet uitgepraat over zijn zondagse tweet (foto). “71 % van de Vlamingen vindt de boerka-tweet van @FDW_VB grappig”, twitterde Dewinter. Bij nader inzien blijkt Dewinter zich hiervoor te beroepen op een peiling bij Het Laatste Nieuws online. Hoeveel mensen daarop gereageerd hebben wordt niet verduidelijkt, en sowieso zijn internetpeilingen niet representatief voor wat dé Vlamingen ergens over denken. Hooguit is dit representatief voor al wie reageert op Het Laatste Nieuws online, en uit de reacties daar weten we dat het niet het beschaafste deel van de Vlaamse bevolking is. Dat weet iedereen die enigszins nadenkt. Niet dus Filip Dewinter.

 

Maar naast verontwaardiging over de tweets is er ook instemming met wat Dewinter als idee wilde meegeven. Hieronder een greep uit de reacties nadat de tweet van Dewinter, over een moeder en dochter in boerka tussen twee vuilniszakken, op Dewinters Facebookpagina verscheen. De taal- en typfouten hebben we gelaten zoals ze hier en hier op de Facebook-pagina van Filip Dewinter verschenen. Alleen een paar emoticons hebben we weggelaten.

 

-       “Is dat niet een voorbeeld !! Hoe ze mensen binnen smokellen ?”

-       “ze zen het zelfde e ik zie geen verschil zenne”

-       “Jawel, in dien grootste zit paardevlees !”

-       “er is geen verschil het is gewoon groot vuil dat ze komen op halen”

-       “tegen links en rechts geen enkel bezwaar”

-       “Buitenste zakken stinken minder”

-       “de buitenste is te hergebruiken, de binnenste moeten in de verbrandingsoven”

-       “ach ja, tis de inhoud die telt hé, niet de verpakking ! en dus zijn de 2 buitenste het waardevolst “

-      

 

Filip Dewinter heeft intussen zijn jongste ‘grap’, en daarmee ook de reacties, verwijderd van zijn Facebook-pagina. Blijft dat Filip Dewinter ‘fraaie’ fans heeft.

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, racisme |  Facebook | | |  Print

25-02-13

BART DE WEVER NIET NAAR HET VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST

Vandaag wordt in café Den Bengel in Antwerpen een persconferentie gegeven om het 76ste Vlaams Nationaal Zangfeest volgende zondag in het Antwerpse Lotto Arena voor te stellen (foto 1).

 

In de uitnodiging voor de persconferentie luidt het: “Voorzitter Erik Stoffelen en regisseur Paul Cordy geven toelichting bij het programma en het motto van het Vlaams Nationaal Zangfeest. Op zondag 3 maart zullen opnieuw duizenden Vlamingen naar Antwerpen afzakken om in een tot de nok gevulde Lotto Arena in een unieke sfeer van samenhorigheid liederen te zingen en zich complexloos te uiten als Vlaming.” Vroeger was het Sportpaleis tot in de nok gevuld voor het Vlaams Nationaal Zangfeest. Een paar jaar geleden is men verhuisd naar de ernaast gelegen veel kleinere Lotto Arena, om zo toch nog een tot de nok gevulde zaal te krijgen. Dit jaar zal er echter een vaste bezoeker afwezig zijn, en niet van de minste.

 

Tot grote consternatie in de Vlaamse beweging zal Bart De Wever niet aanwezig zijn. Hij gaat nochtans van jongsaf aan naar het Vlaams Nationaal Zangfeest, en is niet te beroerd daar voor uit te komen. “Ik zal hier nooit wegblijven. Ik zing graag die Vlaamse liedjes en daar is niks mis mee”, zei Bart De Wever twee jaar geleden nog (foto 2: Bart De Wever bij het Vlaams Nationaal Zangfeest in 2011). Zeg echter nooit ‘nooit’, want zie: aanstaande zondag zal Bart De Wever niet op het Vlaams Nationaal Zangfeest zijn. De middenstandersorganisatie Unizo organiseert op hetzelfde ogenblik in Antwerpen een ‘OndernemersParlement’ waarbij een aantal Unizo-eisen (geen belastingverhoging, loonkosten verlagen, meer arbeidsflexibiliteit…) voorgelegd worden aan de Vlaamse partijvoorzitters, en Bart De Wever wil zich daar tonen als de beste van de klas.

 

In de Vlaamse beweging betreurt men de afwezigheid van Bart De Wever. “De burgemeester op het Zangfeest, het zou een mooi ‘statement’ geweest zijn naar de Vlaamse achterban én naar de linkse culturo’s”, schreef ’t Pallieterke twee weken geleden. Men vindt de afwezigheid van Bart De Wever om nog twee redenen spijtig: “Het Zangfeest kan best een steuntje in de rug gebruiken”, en: “Er wegblijven als Vlaams leider is een verkeerd signaal”. Anders dan sommigen denken is Bart De Wever God niet, en kan hij bijgevolg niet overal tegelijk aanwezig zijn. En als Bart De Wever een keuze moet maken, is het blijkbaar 1. Voka en Unizo, en pas 2. De Vlaamse beweging.

 

Hadden sociale organisaties als het ACW en het ABVV zondag een dag rond sociale rechten ingericht, met aansluitend een debat met de Vlaamse partijvoorzitters. Zou Bart De Wever het Vlaams Nationaal Zangfeest dan ook gelaten hebben voor wat het waard is? Allicht niet. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen was er één belangrijk debat waar Bart De Wever voor afhaakte: het debat ingericht door sociale organisaties in een tot de nok gevulde zaal De Roma. Bart De Wever gaf er de voorkeur aan om uitgerekend die maandagavond wat quality time met zijn kinderen door te brengen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, sociaal |  Facebook | | |  Print

24-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (8)

Pas nu is bekend geworden dat Bartje op zijn eerste werkdag als Antwerps burgemeester, woensdag 2 januari, de Antwerpse stadssecretaris gevraagd heeft om een overzicht te krijgen van de lonen van alle topambtenaren bij de stadsadministratie en de verzelfstandigde stedelijke bedrijven. Het valt dus nogal mee met nieuws dat vanuit de ambtenarij gelekt zou worden naar de pers.

 

Aan het onderzoeks- en adviesbureau Hay Group, gespecialiseerd in human resources, is gevraagd te antwoorden op drie vragen: 1. Zijn de lonen van de topambtenaren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen? 2. Zijn de grote verschillen tussen de lonen en bonussen van de ambtenaren billijk? 3. Zijn de lonen in verhouding tot wat managers in vergelijkbare functies in de privésector verdienen? “De bedrijfsdirecties van de stad worden vergoed volgens een baremiek systeem. Maar dat geldt niet voor de autonome dochters, zoals onder meer het vastgoedbedrijf AG Vespa, de ZNA-ziekenhuizen en het Zorgbedrijf”, zegt Bart De Wever in Gazet van Antwerpen. “Er moet duidelijkheid komen, want ook in die verzelfstandigde bedrijven worden de topmanagers vergoed met publiek geld.” Voor het Zorgbedrijf, een van het OCMW afgesplitst bedrijf, zou er daarenboven geen geldig rechtskader zijn over de verloning, terwijl enkele maanden geleden nog de PVDA aanklaagde dat de directie van het Zorgbedrijf tweemaal zoveel verdient dan de Antwerpse burgemeester of zijn stadssecretaris.

 

Positief ingesteld beginnen we deze rubriek met de goede punten voor Bartje, maar nu moeten we helaas al overschakelen naar de negatieve. De lijst is lang, maar we beperken ons hier tot één puntje. Maandag op de agenda van de gemeenteraadszitting als punt 63: “Vaststelling fiscaliteit - Inschrijving nieuwkomers vreemde origine. Retributiereglement - Goedkeuring”. De zaak is bekend: voor vele vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen, zou een inschrijving vanaf 1 mei 250 euro kosten in plaats van 17 euro nu. De juridische dienst van het stadsbestuur had daar haar bedenkingen over. Toen dit Groen ter ore kwam was Liesbeth Homans razend, maar zelf lekte ze dat Patrick Janssens eenzelfde verhoging van de retributie voor die nieuwkomers overwogen heeft. Dat Janssens dit voorstel een stille dood heeft laten sterven, en het voorstel toch nog iets anders in elkaar stak, was voor Liesbeth Homans geen punt. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) werd begrijpelijkerwijze geconfronteerd met de vraag of er niet discriminerend wordt opgetreden.

 

Omdat het CGKR natuurlijk over meer wil beschikken dan krantenknipsels, vroeg het CGKR aan het Antwerps stadsbestuur om meer toelichting. Het CGKR kreeg van het parlement onder andere de opdracht om elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van onder meer nationaliteit te bestrijden, en daartoe alle onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn. Maar het CGKR kreeg geen antwoord op haar vragen aan het stadsbestuur, en Jozef De Witte, directeur van het CGKR, moest naar de noodrem grijpen twee dagen voor de zaak voor goedkeuring geagendeerd is bij de Antwerpse gemeenteraad. Hij schreef een Open brief aan het Antwerps stadsbestuur die gisteren in De Standaard gepubliceerd werd onder de kop Veel vragen bij de vreemdelingentaks. Liesbeth Homans zal nu weer jammeren dat het geen ‘vreemdelingentaks’ is, maar een ‘retributie’. En dat er een fundamenteel verschil is tussen die twee, terwijl voor diegene die het moet betalen het niets uitmaakt of het een taks dan wel een retributie is. Belangrijker dan het gejammer van Homans is waarom ze niet antwoordde op de vragen van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Is dat fatsoenlijk bestuur? En dan hebben we het nog niet over de Ga thuis sterven-mentaliteit in een ander heikel dossier.

 

Kort of nietszeggend antwoorden was ook de mentaliteit die Bartje maandagavond ten toon spreidde toen hij in de gemeenteraadscommissie Veiligheid moest antwoorden op vragen rond het nieuw zonaal veiligheidsplan. Kort of nietszeggend, behalve toen hij antwoordde op de vragen van Filip Dewinter. Dat antwoord kon niet lang genoeg duren. Wat kan Bartje daarmee winnen? Denkt hij Dewinter te kunnen overtuigen van zijn goede bedoelingen? Forget it. De enige reden moet dan zijn dat Bartje hoopt dat via de pers bekend geraakt hoe diep bezorgd Bartje is om de gevoelens en oprispingen van de Vlaams Belang-kiezers. Een poging om nog wat kiezers van Dewinter af te snoepen, maar moet het dan op die manier?

 

Overigens hadden nogal wat gemeenteraadsleden in diezelfde commissievergadering klachten over het functioneren van de iPad die ze van het stadsbestuur hadden gekregen. Daarop zouden ze snel alle documenten kunnen raadplegen, maar het enige wat snel was, was dat snel bleek dat het systeem niet naar behoren werkte. “Gelukkig ben ik nog van de oude stempel”, lachte Bartje met in zijn hand een bundel papieren. Waarmee hij zijn intentie om als besparingsmaatregel de papierberg af te bouwen zelf naar de prullenmand verwees. Besparen, dat zal voor een ander zijn. Helaas voor Bartje is de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad niet van zin om te besparen op haar tussenkomsten. Voor de gemeenteraadszitting van morgenavond staan maar liefst achttien interpellaties en voorstellen tot motie op de agenda, waarvan veertien vanuit de oppositie (één van het VB, één van de SP.A, vijf van de PVDA en zeven van Groen).  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

23-02-13

WAAR BLIJFT DIE ROMAN ?

autonome nationalisten,roman,rechtsactueelVorige zaterdag betoogden in Brugge de Autonome Nationalisten. Wie er ook was, is Kris Roman. Nog steeds spilfiguur van Euro-Rus, en zoals meer mensen intussen ex-lid van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Op de foto hiernaast zie Kris Roman helemaal links, een filmcamera in de rechterhand. In het midden op de foto Christian Berteryan die Joachim Tanghe instructies geeft.

 

Toen we Kris Roman om de reden van zijn aanwezigheid vroegen, zei hij ons dat hij er was om een verslag te schrijven voor RechtsActueel. Dat klonk aannemelijk: Kris Roman heeft al meer voor RechtsActueel mogen schrijven, en hij publiceerde er onder andere een lovend verslag over de eerste bijeenkomst van de Autonome Nationalisten in Duffel en de betoging van ‘nationalisten’ in Parijs. Later bevestigde Kris Roman op Facebook dat hij in Brugge was voor RechtsActueel. Wij hebben de hele week naar RechtsActueel gesurfd, maar op een pleidooi voor een zwarte paus na – omdat die eerder conservatieve waarden zou bepleiten dan een West-Europese paus – hebben we niets interessant gezien bij RechtsActueel. Laat staan een verslag van Kris Roman over de Autonome Nationalisten.

 

Op het neonazistisch discussieforum Stormfront werd wel een filmpje over de Autonome Nationalisten gepubliceerd. Was de betoging van de Autonome Nationalisten een pover beestje, het filmpje dat ze ervan gemaakt hebben is goed gemonteerd. Het opent met beelden van de Tempeliers, wat mensen die het filmpje al zagen meteen aan Anders Behring Breivik deden denken. De Noorse terrorist stelt in zijn lijvig manifest dat hij samen met acht andere mensen in 2002 in Londen de Orde van de Tempeliers heeft (her)opgericht. Overigens werd op die vergadering in Londen – volgens Breivik – een Belg verwacht, maar die kwam niet opdagen. In de speurtocht naar die Belg kwam Kris Roman in beeld, maar het is alleen zeker dat Kris Roman een brochure over de Tempeliers geschreven heeft. De Orde van Tempeliers waarover Breivik schreef, heeft allicht nooit bestaan.

 

Wat ook zeker is: de gefilmde beelden van de betoging van de Autonome Nationalisten in Brugge zijn van Kris Roman. Hij was de enige die in Brugge rondliep met een filmcamera en op de gefilmde beelden is Kris Roman zelf niet te zien. Je ziet hem enkel op de foto’s die tussen de bewegende beelden in gemonteerd zijn. Mocht RechtsActueel een ernstig medium zijn, het zou bij de Raad voor Journalistiek klacht kunnen neerleggen tegen Kris Roman. Zich uitgeven voor een medewerker van RechtsActueel en in de praktijk filmen voor de Autonome Nationalisten. Proper is anders.

 

·         Update. Nadat bovenstaand artikel online werd geplaatst kon Kris Roman dan toch een verslag van de betoging van de Autonome nationalisten plaatsen bij RechtsActueel. Een flutverslag dat niet wegneemt dat Kris Roman de filmer-van-dienst was voor de Autonome Nationalisten, en bijgevolg helemaal niet de afzijdige reporter die hij zegt te zijn.  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autonome nationalisten, roman, rechtsactueel |  Facebook | | |  Print

22-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Velo's.JPG‘Kill your darlings’, heet dat. Je verzamelt meer citaten dan in het format van De week in zeven citaten (en eentje extra) passen, en dan moet je schrappen. Het gebeurde ook deze week weer. En wat bleef over?

 

“De bestuursstijl van Patrick Janssens lag mij (…) ook meer dan die van De Wever.” Berouw komt na de zonde, ook voor CD&V’er Marc Van Peel die Patrick Janssens ruilde voor Bart De Wever. (De Morgen, 16 februari 2013)

 

“‘We hebben slechts drie van de negen voorgestelde stations goedgekeurd omdat er anders te veel parkeerplaatsen verloren zouden gaan’, zegt districtsschepen Bruno De Sagher (N-VA).” De Velo’s, fietsen die voor weinig geld gehuurd kunnen worden voor korte verplaatsingen (foto), zijn zeer populair in Antwerpen. In de districten wil men dat de Velo’s niet alleen beschikbaar zijn in de kernstad, maar als er parkeerplaatsen moeten opgeofferd worden om de Velo’s te stallen, stelt de N-VA in Berchem haar veto. Op één parkeerplaats voor één auto kunnen zés Velo’s geparkeerd worden die een hele dag voor iedereen ter beschikking staan. Gemiddeld wordt elke Velo zevenmaal per dag gebruikt. Waar de Velo’s dan wel in Berchem gestald zouden worden, kon de N-VA-schepen niet zeggen. (Gazet van Antwerpen, 16 februari 2013)

 

“Voor uw leesplezier hebben we de taalfouten en veelvuldige gebruikte uitroeptekens weggelaten.” De Standaard citeert uit een pamflet en internetoproep van de Autonome Nationalisten (De Standaard, 16 februari 2013)

 

“Ik kan een clip tonen waar minstens één bekend parlementslid een kramp in de rechterhand heeft tijdens een buitenlandse trip. Ik kan een foto tonen waar bekende parlementsleden en ook de grote zelfverklaarde leider zelf vrolijk voor het voormalige NSDAP-hoofdkwartier in Munchen 'toerist' aan het spelen zijn. Maar dat doe ik dus niet.” Stoere Bart Debie doet flauw. Dat Vlaams Belang-mandatarissen een bijzondere belangstelling hebben voor de SS en dergelijke, kon je eerder al lezen in Dag Allemaal en deze blog. (Blog Bart Debie, 16 februari 2013)

 

“Zouden er echt zoveel Jo’s en Joachims zitten in het Brugs extremistisch koldergebeuren?” Op het discussieforum Politics.be wordt gediscussieerd of ene ‘Jo’ actief op het forum niet Joachim Tanghe van de Autonome Nationalisten is. ‘Jo’ geeft op het forum af op vreemdelingen, het Vlaams Belang, het zionisme…, minimaliseert het leed onder het nazi-regime en laat uitschijnen gemakkelijk aan wapens te geraken. ‘Jo’ ontkent Joachim Tanghe te zijn. Het zou voor West-Vlaanderen anders een relatieve geruststelling zijn mocht ‘Jo’ inderdaad Joachim Tanghe zijn. Anders is men in de provincie opgeschept met minstens twee van dergelijke figuren. (Politics.be, 17 februari 2013)

 

“Je kan een schorpioen niet verwijten dat hij bijt. N-VA is een partij die een sterke Vlaamse staat wil en aan de andere kan een sterke markt die zo weinig mogelijk gereguleerd wordt. Het is hun keuze om meer te kiezen voor polarisatie dan voor dialoog.” De sterkste oneliner van de week. CD&V-voorzitter Wouter Beke na de vraag of er een politieke strategie zit achter de verwijten van de N-VA aan het ACW (Radio 1, 19 februari 2013)

 

“Op veel vlakken is de Afrikaanse denkwereld superieur geworden aan de Europese seculiere en linkse denkwereld. Een zwarte paus als Turkson zou een zegen zijn voor Europa en voor de Katholieke Kerk doordat hij, meer dan wie dan ook, tegen de politieke elites en linkse pers kan zeggen dat zij hun verontwaardiging daar mogen steken waar God de mens zijn rug verticaal heeft gespleten.” Yves Pernet duimt voor een zwarte paus. De Ghanees Peter Turksen bijvoorbeeld vindt pedofilie in de kerk vooral een probleem van homoseksualiteit, en stelt dat ‘gelijkheid’ de Westerse beschaving ondermijnt. Volgens Yves Pernet zou zo’n paus “links mee kunnen verjagen uit de culturele bastions die links sinds mei ’68 bezet”. (RechtsActueel, 20 februari 2013)

 

"Kort na het toedienen merkten teamleden Vegas en Hollywood op dat er een opvallende relaxatie was van de weerstand." Uit een politierapport geciteerd in de Panorama-uitzending over de dood van Jonathan Jacob in een Mortselse politiecel. Kan iemand uitleggen waarom mensen '(Las) Vegas' en 'Hollywood' kiezen als schuilnaam voor leden van het Bijzondere Bijstandsteam van de Antwerpse politie. Welke schuilnamen worden daar nog gebruikt? Hallo Eddy Baelemans? Tegenwoordig OCMW-raadslid en veiligheidsexpert voor de Open VLD, op het ogenblik van de feiten politiekorpschef in Antwerpen. (Panorama, 21 februari 2013)

21-02-13

FRANK VANHECKE: “VEROORDELING VOOR RACISME NIET TERECHT”

Over Brugge gesproken, waar zaterdag de Autonome Nationalisten op stap waren. Gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto) heeft er heimwee naar. In P-magazine zei hij begin deze maand nog: "Ik was zeer graag gemeenteraadslid in Brugge. Ik voel me zeer betrokken bij die gemeenschap, ook al woon ik nu in Schoten."  Frank Vanhecke staat nu aan de zijlijn van de politiek, en kan nu vrijer spreken. Maar dat leidt niet altijd tot betere inzichten.

 

Frank Vanhecke krijgt het niet over zijn lippen om het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok als racistisch af te wijzen. Hij vindt de reacties op het plan erger dan het plan zelve. Frank Vanhecke (in P-magazine, 5 februari 2013): “Dat diabolische zeventigpuntenplan, de eerste en ergste versie. Daar zaten achteraf gezien veel fouten in. Die tekst was inhoudelijk niet juist. Er stond in dat mensen die zich niet willen aanpassen, terug moeten naar hun land. Maar tegelijk stonden er zoveel maatregelen in die het mensen onmogelijk maken om zich aan te passen. Dat was dus niet juist. Maar de diabolisering van dat plan… Men deed alsof die ocharme zeventig voorstellen van een oppositiepartij net zoals Auschwitz waren of nog erger. Dat vond ik ook absurd.” Wij kunnen ons niet voorstellen wat nog erger is dan Auschwitz, maar Frank Vanhecke heeft daar blijkbaar wel een idee over.

 

De veroordeling van het Vlaams Blok als racistische partij door het Hof van Beroep in Gent, bevestigd door het Hof van Cassatie in Brussel, vindt Frank Vanhecke nog altijd niet terecht. Frank Vanhecke: “Als racisme betekent dat je neerkijkt op mensen met een andere huidskleur, ras of afkomst, is Vlaams Blok nooit racistisch geweest. Als je het opkomen voor het behoud van je eigen identiteit beschouwt als racisme, dan is dat een ander paar mouwen. Ik beschouw dat laatste als politiek legitiem.” Het Hof van Beroep in Gent oordeelde daar op 21 april 2004 toch wel anders over. De rechtbank zei onder andere dat in de propaganda van het Vlaams Blok “permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ wordt opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten”.

 

“Ik verloochen (…) mijn ideeën niet, maar ik besef dat ik politieke fouten gemaakt heb”, zegt Frank Vanhecke. Welke fouten dan wel? “Zoals de aanstelling van Bruno Valkeniers als mijn opvolger. Bart De Wever heeft dat achteraf juist geanalyseerd. ‘Die zit veel te dicht bij Filip Dewinter in de Antwerpse gemeenteraad’, zei hij tijdens een van onze gesprekken na het overlijden van Marie-Rose.” De vraag is natuurlijk of Frank Vanhecke ook echt iets te zeggen had over wie hem zou opvolgen. Met Gerolf Annemans wordt het overigens niet beter. Frank Vanhecke: “Ik herinner me nog hoe Annemans begin 2007 op het partijbestuur brulde als een woesteling omdat Marie-Rose in een interview voor een stijlvoller en genuanceerder optreden van de partij had gepleit. Dat hij nu beweert na te streven wat hij toen op een compleet losgeslagen en brutale wijze bekampte, overtuigt mij niet.”

 

De Standaard schreef in een redactioneel commentaar dat het moment voor een ommekeer bij het Vlaams Belang hopeloos voorbij is. “Bij de herstichting van de partij, na het verloren racismeproces, had de bocht kunnen worden gemaakt. Dat had harde keuzes, duidelijk afstand nemen en persoonlijke offers vereist. Als het echt om het realiseren van ideeën ging, was het toen het moment om dat te bewijzen. Een gemiste kans keert niet weer.” Zonder dat verwezen wordt naar dit commentaar zegt Frank Vanhecke in P-magazine hetzelfde: “De partij heeft in 2004 de kans gemist om haar ballast van het verleden af te gooien. Ik draag daar ook een verantwoordelijkheid in. Wij hadden toen als verbrande politici aan de kant moeten gaan staan om nieuwe mensen kansen te geven. Maar we hebben dat niet gedaan.”

 

En wat doet Frank Vanhecke nu zelf in het Europees Parlement voor de riante vergoeding die hij er opstrijkt? Welke dossiers volgt hij daar op? Frank Vanhecke: “De toetredingsonderhandelingen met Turkije, waar ik uiteraard tegen ben. (…) Ik volg ook het dossier over ontwikkelingshulp nauwgezet op. (…) Ik pleit (…) voor het afschaffen van een flink stuk. Let op: ik heb het niet over noodhulp, dat moet er zijn, maar over de structurele ontwikkelingshulp.” Een geluk bij een ongeluk is dat “nauwgezet” bij Frank Vanhecke een erg rekbaar begrip is. De laatste keer dat hij op zijn blog nog iets gepost heeft, inderdaad over ontwikkelingshulp, is geleden van 25 juni vorig jaar.

 

In P-magazine roept Frank Vanhecke nogmaals op om N-VA te stemmen. Frank Vanhecke: “De strijd voor de Vlaamse onafhankelijkheid, de Vlaamse identiteit, de vrijheid van meningsuiting, die zaken worden veel beter verdedigd door N-VA dan Vlaams Belang. Dat is onmiskenbaar. We staan in 2014 voor een bijzonder grote uitdaging. Ik noem dat het jaar van de waarheid. Een stem uitbrengen voor Vlaams Belang zal dan nog meer een verloren stem zijn dan vandaag het geval is. Zelfs de mensen die zeer bewust kiezen voor het programma van Vlaams Belang, moeten beseffen dat ze voor N-VA moeten stemmen.” Gelukkig voor de N-VA beseft Frank Vanhecke dat mocht hijzelf overstappen en kandidaat zijn voor de N-VA, dit de N-VA meer schade zou toebrengen dan het zou opbrengen. Terecht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, racisme, annemans |  Facebook | | |  Print

20-02-13

(pdw) IS ER NIET MEER

Volkomen onverwacht is gisteren Patrick De Witte (foto) op 54-jarige leeftijd overleden.

 

Als (pdw) schreef hij vele scherpe én plezante artikels en columns voor onder andere Humo, MaoMagazine, Deng, De Standaard en De Morgen. Patrick De Witte gaf ook anderen kansen om zich te ontwikkelen tot kritische commentators. Van Marc Spruyt, die in Deng startte met zijn Blokwatcher-column, tot talloze stand-up comedians. Daarnaast schreef Patrick De Witte onder andere de Wappersong, protestlied tegen de Lange Wapperbrug die men over Antwerpen wilde leggen.

 

Uit respect voor (pdw) beperkt deze blog zich vandaag tot drie columns van (pdw) in herinnering te brengen. Drie recente columns waarin hij onder andere uithaalt naar de N-VA.

 

-       Kunnen we de Vlaamse grondstroom wat indijken?  

-       Kapoen Bart doet zich dommer voor dan hij is

-       Gedoogsteun, mijn reet

 

In dit filmpje zie je Patrick De Witte nog even als chauffeur Rik, in een van de scenario's die hij schreef voor 'taalgrenswatcher Renaat Vekemans'. Wij, en niet alleen wij, zullen (pdw) hard missen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook | | |  Print

19-02-13

AANGEBRAND BOEK (1): DE PRAKTIJKEN VAN AMAZON.DE

We kennen Amazon vooral van de boeken die via dit internetbedrijf verhandeld worden, al biedt het bedrijf wel meer aan. Vorige week kwam Amazone.de in opspraak door een Duitse televisiedocumentaire; gisteren werd het  contract met de beveiligingsfirma H.E.S.S. verbroken.

 

Uit een vorige woensdag op de Duitse televisie uitgezonden documentaire blijkt dat Amazon.de in het vooruitzicht van de drukke kerstperiode duizenden seizoensarbeiders uit Zuid- en Oost-Europa naar distributiecentra in Duitsland haalt. De werkers denken een arbeidsovereenkomst te hebben met het befaamde Amazon, maar worden in werkelijkheid in dienst genomen door uitzendbureaus. De tijdelijke werkkrachten worden ondergebracht in lege vakantiedorpen en troosteloze motels, waar ze in het oog worden gehouden door de privé-bewakingsdienst H.E.S.S.

 

H.E.S.S. staat voor Hensel European Security Service, maar al zeker in Duitsland is H.E.S.S. een ongelukkige afkorting want bij iedereen wekt het herinneringen op aan Rudolf Hess – door Adolf Hitler benoemd als zijn plaatsvervanger als partijleider van de NSDAP. De documentairemakers legden bewijzen op tafel waaruit blijkt dat sommige van de beveiligingsmensen contacten hebben met de neonazi-beweging in Duitsland. Ze dragen daarenboven kleren van het merk Thor Steinar dat populair is onder neonazi’s en… door Amazon.de enkele jaren geleden uit de collectie werd gehaald als omstreden kledingmerk.

 

Na de thuismarkt in de Verenigde Staten is de Duitse markt de belangrijkste voor Amazon. Vorig jaar draaide men in Duitsland een omzet van 6,5 miljard euro, op een wereldwijde omzet van 45 miljard euro. In de kerstperiode zijn er momenten waarop er per seconde 35 bestellingen geplaatst worden. Twintig procent van de Duitse boekenverkoop gaat via Amazon. De aangevoerde mensen om de bestellingen te verwerken wordt maar een karig loon uitbetaald, en worden 24 uur per dag indringend gecontroleerd door de mensen van H.E.S.S.. “Tot in hun kamers, en zelfs de douche.”

 

Na de televisie-uitzending brak een storm van protest los, onder andere in de Duitse sociale media waar opgeroepen werd tot een boycot van Amazon (foto). Het bedrijf verklaarde nu dat ze een zerotolerantie beleid heeft voor discriminatie en intimidatie, en ze hetzelfde verwacht bij haar onderaannemers. Het contract met H.E.S.S. werd opgezegd. H.E.S.S. zegt dat de beschuldigingen van extreemrechtse sympathieën niet te rijmen zijn met dat het bedrijf zowel christenen als moslims en boeddhisten tewerkstelt. Dat de documentairemakers door de mensen van H.E.S.S. geïntimideerd werden, achtervolgd werden tot in hun hotelkamer en moesten ontzet worden door de politie, getuigt anders niet van diep religieuze praktijken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, actie, duitsland, internationaal |  Facebook | | |  Print

AANGEBRAND BOEK (2): WEDER HURE NOCH SKLAVIN

Vandaag wordt in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen een Duitse vertaling voorgesteld van het een jaar geleden verschenen anti-islam boek van Anke Van dermeersch Hoer noch slavin (foto).

 

In Oostenrijkse media wordt Anke Van dermeersch voorgesteld als “die flämische Vlaams-Belang-Politikerin und ehemalige ‘Miss Belgien‘, Anke Van dermeersch“. Spreekt een Vlaams Belang-politica de Oostenrijkers allicht niet aan, dat ze een voormalige Miss België is wordt dan maar ongeneerd als verkoopsargument uitgespeeld. In het buitenland doet een mens al eens iets wat men zich in eigen land niet zou veroorloven. Filip Dewinter, vorige week nog in Zuid-Spanje toen Bart Debie zich als informant van de Staatsveiligheid outte, zal er ook zijn. Hij wordt op de uitnodiging voor de boekvoorstelling voorgesteld als de voorzitter van de vereniging ‘Steden tegen islamisering‘. Dat die vereniging niet echt steden groepeert, maar slechts partijen en vooral partijtjes actief in een aantal steden, mag de pret niet drukken.

 

De couleur locale wordt verzorgd door Susanne Winter, FPÖ-politica bekend als een felle tegenstandster van de islam. Susanne Winter sprak ook al toen Anke Van dermeersch' boek in Antwerpen werd voorgesteld. Niet in het Felixpakhuis zoals eerst gepland, maar elders. De markantste uitspraak van Susanne Winter is dat men in het stadspark van Graz een bordeel met dieren moet opzetten, zodat de moslims daar naartoe kunnen gaan en hun handen niet leggen op meisjes in het park.

 

Na de boekvoorstelling vanavond wordt een verfrissing aangeboden. Het zal nodig zijn.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van dermeersch, islam, boeken, oostenrijk, internationaal |  Facebook | | |  Print

18-02-13

AUTONOME NATIONALISTEN: WIE IS JOACHIM ?

autonome nationalisten,tangheautonome nationalisten,tangheIn het paginagroot artikel over de Autonome Nationalisten in De Standaard het voorbije weekend zei Christian Berteryan dat hij wel de organisator is van de betoging van de Autonome Nationalisten in Brugge, maar niet de oprichter is van de Autonome Nationalisten. Wie is dat dan wel?

 

“Euh. Joachim”, antwoordt Berteryan aan De Standaard. De krant vraagt om de familienaam en het telefoonnummer van die man, maar dat kan of wil Berteryan niet zeggen. Of we Berteryan moeten geloven over wie de oprichter is van de Autonome Nationalisten is overigens maar de vraag. Hoe geloofwaardig is een man die zegt op te komen tegen zinloos geweld, maar volgens De Standaard zelf veroordeeld is en een lange gevangenisstraf moest uitzitten voor een gewapende overval. Dat was dan zinvol geweld?

 

Feit is wel dat zaterdag ‘Joachim’ zijn coming out deed in Brugge. Als ‘Jo’. In een Belga-bericht spreekt men bij een interview met de Autonome Nationalisten over “hun West-Vlaamse leider Jo, die voorts anoniem wenste te blijven”. Er is zaterdag maar één man van de Autonome Nationalisten geïnterviewd. Op foto 1 zie je hem terwijl de regionale televisiezender Focus-WTV hem interviewt. Een man die we dik twee jaar eerder al eens ontmoet hebben en ons werd voorgesteld als Joachim Tanghe. Het was bij een Palestina-actie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in Antwerpen, en onze vriend viel toen op met de tatoeage op zijn keel (foto 2).

 

De ‘14’ staat voor de veertien woorden waarmee de Amerikaanse neonazi David Lean zich onsterfelijk heeft gemaakt in bepaalde middens: “We must secure the existence of our people and a future for white children”. De ‘88’ staat voor tweemaal de achtste letter van het alfabet, oftewel tweemaal de letter ‘H’. Zoals in ‘Heil Hitler’. De ‘S’ tussenin kent iedereen als de ‘S’ zoals bij de SS. Zelfs bij het N-SA begrepen ze dat een militant met zo’n opvallende tatoeage niet echt goede publiciteit is, en Joachim Tanghe werd aangemaand niet meer naar publieke manifestaties van het N-SA te komen tenzij hij zijn keel zou bedekken.

 

Zaterdag droeg Joachim Tanghe een rolkraag zodat zijn keel bedekt was, maar als we foto’s van de Autonome Nationalisten in en op weg naar Parijs op 2 februari mogen geloven, zouden de tatoeages intussen weggehaald zijn. Het Odal-runeteken onder Tanghes rechteroog is dan weer meer geaccentueerd tegenover dik twee jaar geleden. Het Odal-runeteken staat symbool voor ‘Bloed en Bodem’ en werd in het Derde Rijk vooral gebruikt door de Hitlerjugend. Nostalgie naar een bepaalde periode is Joachim Tanghe alleszins niet vreemd geweest, getuige een oude foto.

 

Aan de regionale televisiezender Focus-WTV verklaarde Joachim Tanghe: “Wij willen duidelijk maken dat wij nationalisten zijn, geen nazi’s, geen neonazi’s, geen fascisten. Wij zijn enkel identitaire Vlaamse jongeren die op straat komen om een duidelijk teken te geven aan het Vlaamse volk dat wij, op lange termijn, het slachtoffer zullen worden van heel die multiculturele samenleving.”

 

Maar wij hebben Vlaams-nationalist par excellence Bart De Wever nooit horen uitleggen dat de multicultuur “door het zionisme wordt beheerd”, dat de oogkleppen afgenomen moeten worden om te laten zien “wie voor de blanke genocide verantwoordelijk is”, en dat het voor vreemdelingen “niet aanpassen, maar opkrassen” is. Dát is wat Joachim Tanghe zei in zijn slottoespraak voor de eigen militanten aan ’t Zand in Brugge. Dát is geen nationalistische maar neonazistisch taal.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autonome nationalisten, tanghe |  Facebook | | |  Print

17-02-13

DAAR ZIJN DE ‘AUTONOME NATIONALISTEN’

autonome kameraden,berteryan,roman,tanghe,actieautonome kameraden,berteryan,roman,tanghe,actieautonome kameraden,berteryan,roman,tanghe,actie“Met een groep van zestig vrienden willen wij protesteren tegen zinloos geweld”, zei Christian Berteryan donderdag aan Het Nieuwsblad. De betoging van de Autonome Nationalisten gisterenmiddag in Brugge werd wel enigszins anders.

 

Na een filmavond op uitnodiging van Christian Berteryan en een voorstelling van de nieuwe groep Autonome Nationalisten zaterdag 26 januari in café De Klokke in Duffel, en de deelname van enkele van die Autonome Nationalisten aan een betoging zaterdag 2 februari in Parijs, hielden de Autonome Nationalisten gisteren in Brugge een eerste actie: een betoging tegen zinloos geweld. Zo luidde het toch officieel. Zoals gisteren op deze blog en in een paginagroot artikel in De Standaard opgemerkt, werd op een flyer van de Autonome Nationalisten heel andere taal gesproken. Daar werd enkel het anti-Vlaams en anti-blank racisme op de korrel genomen, en werd uitgeschreeuwd dat we Baas in eigen land!!! moeten worden.

 

Vanaf 13.00 uur verzamelden de Autonome Nationalisten zich aan het treinstation van Brugge. De kameraden moesten immers van heinde en ver komen, zelfs vanuit Nederland. Het was al 14.00 uur voorbij vooraleer een groepje van vijfentwintig Autonome Nationalisten op de Markt van Brugge verscheen, de met de politie afgesproken vertrekplaats voor hun betoging (foto 1). Terwijl elders in Brugge een groep van vijftig tegenbetogers zich klaarmaakte voor hun optocht – een groep die nog zou aangroeien tot meer dan zeventig tegenbetogers – werden de Autonome Nationalisten op de Markt in Brugge begroet door… een veertigtal Standard Luik-voetbalsupporters die antifascistische leuzen scandeerden (foto 2).

 

De begroeting leek vooral op het gemoed van Christian Beyertan te werken, een oudgediende in rechts-extremistische kringen en volgens De Standaard terug in dat milieu opgedoken na een lange gevangenisstraf voor een gewapende overval. Wie was er nog bij de Autonome Nationalisten? Een bont allegaartje, jong en minder jong, waarbij volk dat eerder actief was, of nog actief is, bij het Nieuw-Solidaristisch Alternief (N-SA), Vrije Nationalisten, Nation, Vlaams Belang Jongeren (VBJ), de Autonome Kameraden en Blood and Honour (foto 3: Autonome Nationalist met een T-shirt van Oidoixie, dé muziekgroep van de gewelddadigste tak van Blood and Honour: Combat 18). Kris Roman (Euro-Rus), die tegenover de collega’s van Blokbuster beweerde dat hij niet actief is bij de Autonome Nationalisten, was er ook – regelmatig in druk overleg met Christian Berteryan, zijn ‘goede diensten’ aan de Autonome Nationalisten aanbiedend.

 

Na wachten, en nog wachten, en nog verder wachten in de hoop dat er toch nog iemand de groep zou vervoegen, vertrok uiteindelijk de betoging richting ’t Zand. Slechts af en toe werd iets geroepen over zinloos geweld. De meest gescandeerde slogans waren Europa! Jeugd! Revolutie! en Eigen Volk Eerst!. Een journalist die de betoging volgde, merkte op: “Het mag niet te moeilijk zijn”. Aan het eindpunt aangekomen, nam Joachim Tanghe het woord. Hij las een lange tekst voor waaruit we onthouden hebben dat de multicultuur “door het zionisme wordt beheerd”, de Autonome Nationalisten de oogkleppen willen afnemen “om te laten zien wie voor de blanke genocide verantwoordelijk is”, en dat het voor vreemdelingen “niet aanpassen, maar opkrassen” is. Bij het Vlaams Belang is het nog “aanpassen of opkrassen”.

 

Het positieve aan een dagje Brugge is dat van de aangekondigde “groep van zestig vrienden” minder dan de helft opdaagde. Het kwalijke is dat de Autonome Nationalisten, na het Nationalistisch-Solidaristisch Alternatief (N-SA) van Eddy Hermy, nu al de tweede politieke groepering is rechts van het Vlaams Belang. Rechts van het Vlaams Belang, maar met een welwillend oog bekeken door de satellieten rond het Vlaams Belang: RechtsActueel dat een lovend verslag publiceerde over de eerste bijeenkomst van de Autonome Nationalisten en café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen waar op 16 maart de volgende bijeenkomst van de Autonome Nationalisten plaatsvindt: een lezing met Hervé Van Laethem (Nation) over het nationalisme in Wallonië na 1945. Waar het extreem nationalisme vanaf pakweg 1930 tot 1945 toe geleid heeft, moet je de Autonome Nationalisten niet meer uitleggen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autonome nationalisten, berteryan, roman, tanghe, actie |  Facebook | | |  Print

16-02-13

VAN DRESDEN TOT BRUGGE

Vandaag wordt in Brugge betoogd door de Autonome Nationalisten. Aan de pers wordt het uitgelegd als een betoging tegen ‘zinloos geweld’, maar dat klinkt nogal gek in de mond Christian Berteryan die op Facebook zichzelf voorstelt in een T-shirt met het opschrift Combat 18. Terrormachine. ‘Combat 18’ is de gewelddadigste vleugel van Blood and Honour; ‘Terrormachine’ is hun eigen koosnaampje. 

 

‘Zinloos geweld’ lijken ook de bombardementen op Dresden bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor Duitse neonazi’s in elk geval het excuus om nog eens op straat te komen. Woensdag 13 februari waren ze er weer in Dresden (foto 1). Volgens de politie met een 800 à 1.200. Drie jaar geleden waren de neonazi’s naar verluidt met meer dan 5.000, vorig jaar nog een 1.500-tal. Het legertje neonazi’s dat op straat komt, wordt kleiner. Maar waakzaamheid blijft geboden en helpt de meelopers af te scheiden van de hardcore. Volgens de Duitse pers vormden in Dresden dit jaar weer meer dan 10.000 mensen – sommigen spreken van 13.000 – een menselijke ketting om te protesteren tegen het misbruik dat de neonazi’s maken van de oorlogsellende.

 

Met een groep van zestig vrienden willen wij protesteren tegen zinloos geweld, zoals het voorval waarbij acht jongeren een man te lijf gingen in Eindhoven”, zegt Christian Berteryan in Het Nieuwsblad over de betoging van de Autonome Nationalisten vandaag in Brugge. Een voorval waarbij alleen blanken bij betrokken waren. In hun eigen communicatie klinkt de uitleg van de Autonome Nationalisten heel anders. Daar gaat het over een Nederlandse scheidsrechter die door Noord-Afrikaanse jongeren in elkaar werd getrapt, en wordt de Baas in eigen land!!!-slogan weer van stal gehaald. Brugse jongeren protesteren vandaag tegen de betoging van de Autonome Nationalisten in hun stad. Zij verzamelen om 14.00 uur aan het Astridpark in Brugge (foto 2).

15-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Dat Bart De Wever deze rubriek weer eens zou halen, was helaas te voorspellen. Maar nu ook opnieuw Bart Debie (foto)?

 

“Daarenboven voelt elk weldenkend mens aan dat Bart De Wever geen nieuwe Führer is. In het ergste geval is hij te vergelijken met Tolkien’s Gollum waarbij het Schoon Verdiep als een gouden ring aan zijn vinger zit wachtend om door een vijand ontvreemd te worden.” De vergelijking die Knack-columnist Jean-Marie De Meester maakt is anders ook niet vleiend voor Bart De Wever. Al eens gelezen wie Gollum is, en gezien hoe hij eruitziet? (Knack Online, 8 februari 2013)

 

“Je moet trouwens de voorbije jaren onder een steen hebben geleefd om niet te zien dat De Wever ook tonnen aandacht krijgt die op geen enkele manier in een complottheorie past. (…) Hij krijgt een brede boulevard in de pers, voor onderwerpen van zijn dieet tot zijn ideologie. Op televisie heeft hij de programma’s maar voor het uitkiezen. Hij zet journalisten op het strafbankje en mag naar believen debatpartners weigeren. Allemaal geen probleem. Maar kan hij dan nu eens ophouden met klagen over hoe geviseerd hij wel is?” Politiek hoofdredacteur van Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe krijgt het op haar heupen van Bart De Wevers zelfbeklag. (Het Nieuwsblad, 9 februari 2013)

 

“Ik heb zonet op internet naar de discussie tussen Bart De Wever en professor Vermeersch gekeken. Wat heb ik daarvan genoten. De verantwoordelijken voor die gruwelijke SS-affiche zouden daar voor straf ook eens naar moeten kijken.” Lezer Nand Van Dingenen laat ongewild de masochistische kant van de N-VA-aanhangers zien: zelf genieten én als straf naar Reyers Laat met Bart De Wever en Etienne Vermeersch laten kijken. (Het Laatste Nieuws, 9 februari 2013)

 

Michaël Vandebril droomde vannacht dat alle bomen op zijn pleintje werden omgezaagd, van dunne jonge stammen tot prachtige oude eiken. Een politievrouw stond er grijnzend op te kijken, klaar om eventuele bewoners tot kalmte aan te manen. Ik stapte op de vrouw af en vroeg wat de bedoeling kon zijn. Ze antwoordde: "Alle bomen moeten weg, er zouden wel eens vreemdelingen in kunnen kruipen." Dichter Michaël Vandebril, pas nog gelauwerd met de Herman De Coninckprijs 2013 voor beste debuutbundel, reageert op zijn manier tegen de retributie die van 17 naar 250 euro gaat voor vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen. (Facebook, 9 februari 2013)

 

“Het Antwerpse stadsbestuur – en voor alle duidelijkheid: dus ook het vorige bestuur – gaat op een verkrampte manier om met het spanningsveld tussen neutraliteit en diversiteit. Niemand gelooft toch dat iemand een dossier correcter behandelt zodra hij zijn hoofddoek of keppeltje heeft afgezet? (…) ‘Uiteraard niet, maar het gaat om de perceptie van de mensen die voor het loket komen, niet om het gedrag van wie erachter zit.' Goed, maar welk signaal zendt de overheid uit als ze de perceptie bevestigt dat iemand met een hoofddoek wellicht niet in staat is om een homo, jood of ongetrouwde vrouw correct te behandelen?” Yasmine Kherbache brengt de Antwerpse SP.A nieuwe inzichten bij. (De Standaard, 11 februari 2013)

 

“Willy Van Geirt belichaamt een cultuurvisie die nog karikaturaler blijkt dan alle clichés die in de cultuursector de ronde doen over N-VA. ‘Cultuur’ staat voor de nieuwe cultuurschepen van Turnhout gelijk aan volksvermaak op straat, ‘publiek’ aan Jan met de pet en ‘cultuurbeleid’ aan iets wat ruikt naar puur cliëntelisme. Zijn antwoorden lezen even lachwekkend als choquant. Ook Annemie Charlier draagt een verhaal van drempelverlaging en participatie uit, maar dat klinkt net veel inclusiever dan wat we bij N-VA doorgaans horen. Centraal in haar cultuurbeleid voor Sint-Niklaas staat gemeenschapsvorming en een diversiteit van culturele uitingen: kunst en cultuur voor iedereen, maar dus ook voor niches.” De nieuwbakken N-VA-cultuurschepenen van Turnhout en Sint-Niklaas hebben weinig voeling hebben met de onderwerpen en/of de stijl waarmee hun partijvoorzitter zich in de publieke opinie uit over kunst, maar verschillen ook onderling sterk. (rekto:verso, januari-februari 2013)

 

“Als de Staatsveiligheid iets over het Vlaams Belang (…) wil weten, moeten ze gewoon de blog van het AFF lezen.” Chef-boeken bij De Morgen en voormalig hoofdredacteur van Knack Karl van den Broeck kent een eenvoudiger manier om meer te vernemen over het Vlaams Belang dan maandelijks af te spreken met Bart Debie. (Twitter, 11 februari 2013)

 

“We zullen u en uw moslimhoer vinden.” Mail aan Bart Debie, volgens het IP-adres verstuurd vanuit het Vlaams Parlement. Welke partijen houden daar kantoor, en vanuit welke partij zou die mail dan verstuurd kunnen zijn? (Twitter, 13 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, antwerpen, cultuur, n-va, actie, debie |  Facebook | | |  Print

14-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (7)

Op de gemeenteraadszitting van 28 januari was er een scherpe woorden-wisseling tussen Bart De Wever en Yasmine Kherbache. Bartje verweet de SP.A-fractieleidster een document van de stadsadministratie over de kosten voor het vervangen van de slogan ’t Stad is van iedereen aan De Morgen bezorgd te hebben, waarbij Kherbache in ruil meteen in de krant mocht reageren op de nota. Bart De Wever: “Wat in De Morgen stond was honderd procent juist”, en dus moest de krant de nota zelve wel hebben en niet de zaak van ‘horen zeggen’ hebben.

 

Yasmine Kherbache ontkende in alle toonaarden de nota aan De Morgen bezorgd te hebben, maar Bartje wilde haar niet geloven. Ook al keek Kherbache – op vraag van Bartje – recht in de ogen van Bartje toen ze ontkende de nota doorgespeeld te hebben aan de krant. Het daaropvolgend weekend was er de heisa rond de ‘loketjanet’, het voorbije weekend volgde de ‘vreemdelingentaks’. Op een paar uitzonderingen na zouden vreemdelingen die in Antwerpen willen komen wonen 250 euro administratiekosten moeten betalen, terwijl ze tot nu toe net zoals alle andere inwoners slechts 17 euro moeten bijdragen in de kosten voor hun identiteitskaart. Volgens schepen voor Loketten Liesbeth Homans is dit verantwoord gezien de hogere administratiekosten voor vreemdelingen, en is dit geenszins een afschrikkingsmiddel om zich niet in Antwerpen te komen vestigen. De oppositie, of het nu het Vlaams Belang dan wel de PVDA of Groen is, interpreteert het nochtans als een poging om vreemdelingen zoveel als mogelijk weg te houden uit de Koekestad.

 

Dinsdag pakten alle Antwerpse kranten uit, alsof ze het elk in primeur hadden, met het bericht dat Patrick Janssens in 2011 al plannen had om de administratiekosten voor vreemdelingen van 17 naar 250 euro te verhogen. Voorstel ging verder dan huidige collegebeslissing titelde Het Nieuwsblad daarbij. Omdat Janssens alleen een uitzondering plande voor vreemde studenten, en Homans nog twee andere categorieën vreemdelingen wil vrijstellen van verhoogde kosten. Wat de krant dan weer niet schreef is dat Homans voor elke vreemdeling die onder de maatregel zou vallen 250 euro vraagt, zowel voor het gezinshoofd als voor de echtgeno(o)t(e) en de kinderen. En Janssens enkel 250 euro voorzag voor het gezinshoofd en slechts 50 euro voor elk ander gezinslid. Kortom, er is vanuit het stadhuis een oud document van de administratie gelekt naar een aantal journalisten, waarbij die dan nog een verkeerde duiding van het document kregen van Liesbeth Homans. Poets wederom poets, moet Bartje gedacht hebben terugdenkend aan zijn dispuut met Yasmine Kherbache in de vorige gemeenteraadszitting.

 

Yasmine Kherbache reageerde intussen met een reconstructie van de feiten, zowel over de ‘vreemdelingentaks’ als over de kledingcode aan de loketten en het Patsersproject. Het is inderdaad straf dat Bartje zich op Patrick Janssens beroept om nu iets in te voeren wat Patrick Janssens liet vallen (de ‘vreemdelingentaks’), of om verder te gaan dan wat oorspronkelijk de bedoeling was (homoseksualiteit die plots vermeld wordt als niet te tonen aan een loket, het Patserproject over rijgedrag van een aantal jongeren dat uitgebreid wordt naar een onderzoek over de inkomsten en uitgaven van die jongeren). Maar Bartje verschuilt zich niet altijd achter Patrick Janssens. Dat moeten we toegeven. Soms doet hij inderdaad anders. In CittA, het stadsmagazine van Gazet van Antwerpen, liet Bartje zich vorig weekend ontvallen: “Ik heb nu wel gevraagd om in het stadhuis een loopband en fitnessfiets te installeren. Er is een ruimte met douches, die niet werd gebruikt. Die toestellen komen er niet voor mij alleen, hoor, maar zijn ook voor het personeel dat hier werkt.”

 

Toen een paar jaren geleden het idee rijpte om een groot deel van de stadsadministratie onder te brengen in Den Bell, het voormalige gebouw van Bell Telephone in Antwerpen-Zuid, werd geopperd om voor het stadspersoneel een fitnessruimte te voorzien, een strijkatelier, kinderopvang… Op een fietsherstelatelier na is daar niets van in huis gekomen. Maar nu komt er dus wel een fitnessruimte op het stadhuis. Fijn zo, en het is “ook voor het personeel dat hier werkt”. De stadsadministratie is echter grotendeels uit het stadhuis weg en naar Den Bell verhuisd, zodat het nu in meerderheid kabinetsmedewerkers zijn die het stadhuis nog bevolken. Met een fitnessruimte “voor het personeel dat hier werkt” bedoelt Bartje dus vooral “voor de kabinetsmedewerkers die hier werken”.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, homans |  Facebook | | |  Print

13-02-13

HET ‘PLEINTJE VAN DE REPRESSIEVE TOLERANTIE’

antwerpen,actieOnder het vorig Antwerps stadsbestuur kon er geen gemeente-raadszitting plaatsvinden of er was altijd wel een actiegroep die op de Grote Markt protesteerde en de gemeenteraadsleden bij het binnengaan van het stadhuis probeerde te overtuigen van dit of dat standpunt. Soms waren er zelfs twee of meer actiegroepen tegelijk, en dan was overleg nodig. Als de ene actiegroep de verkeersdoden ingetogen wil herdenken, en een andere actiegroep zijn eisen luidruchtig wil kenbaar maken, dan is overleg nodig. ’t Stad was toen nog van iedereen.

 

Op een incident na – Geneeskunde voor het Volk die een griepvaccinatieactie aan een café bij de Grote Markt hield en niet op de vooraf voorziene plaats, en daarvoor een GAS-boete kreeg – verliepen de acties aan de Grote Markt steeds in alle in peis en vree. Het veranderde bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, op 2 januari. Rood! deelde aan de ingang van het stadhuis pamfletjes uit aan de nieuw verkozen gemeenteraadsleden en omstaanders, en dat werd met een GAS-boete gehonoreerd. Bij de eerste echte gemeenteraadszitting, maandag 28 januari, was er een actie van het comité Stoparmoede.nu. Gelukkig was er ’s anderendaags een foto over in een krant, want op weg naar het stadhuis hadden we de actievoerders niet gezien.

 

De reden ervan was dat de actievoerders verbannen waren naar het pleintje aan De Buildrager, een standbeeld van Constant Meunier, opzij van het stadhuis. Met de heraanleg van de Suikerrui, de straat die het Antwerps stadhuis verbindt met de Scheldekaaien, werd ook het pleintje aan De Buildrager heraangelegd. Vroeger was daar nog enig groen, nu is het een stenen vlakte. Of minder groen een vooruitgang is in een stad, in plaats van meer groen, laten we nu even in het midden. Er is nu inderdaad een pleintje opzij van het stadhuis dat de mogelijkheid biedt actiegroepen ‘hun ding’ te laten doen, maar politiek is het natuurlijk wat anders of je in een ruimte opzij van het stadhuis een actie mag opzetten dan wel of je de Grote Markt deels kan inpalmen en daarmee rechtstreeks contact kan hebben met de gemeenteraadsleden op weg naar het stadhuis.

 

Vrijdagavond 8 februari herdacht het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) de Italiaanse (vermeende) fascisten die de dood vonden bij acties van Joegoslavische Partizanen. Een twintigtal leden en sympathisanten van het N-SA daagden op, Italiaanse vlaggen en een Foibe-spandoek werden ontrold, Ruben Rosiers sprak de N-SA’ers toe, Thierry Vanroy filmde het gebeuren, drie N-SA’ers liepen de wacht op hun hoede voor mogelijk onheil. De activiteit, die van 19u45 tot iets na 20 uur duurde, werd niet verontrust door een tegenactie. Meer zelfs, er was op dat ogenblik geen kat die belangstelling vertoonde voor de activiteit. Niemand die kwam kijken, hooguit iemand die van ver voorbij wandelde en dacht dat er een groep Italiaanse toeristen bijeenstond. 

 

Het lijkt een standaardprocedure te zijn geworden om actievoerders te verwijzen naar het nieuwe pleintje naast het Antwerps stadhuis. Vrouwen die morgen, Valentijnsdag, actie willen voeren werden verbannen naar het pleintje aan De Buildrager. “De Stad Antwerpen heeft besloten dat One Billion Rising politiek getint is. Daarom krijgen we toestemming om samen te komen op de Suikerrui, aan De Buildrager, maar niet op de Grote Markt (…) aangezien wij een manifestatie zijn en geen evenement”, laten de initiatiefnemers weten. Evenementen – de 11-juliviering, de markt op ‘Moederkesdag’… – kunnen wel nog op de Grote Markt. Een ‘manifestatie’, dat kan niet meer. En blijkbaar al zeker niet meer een politiek getinte manifestatie.

 

Een rare redenering, want is 11 juli nog maar enkel een feest of heeft het eveneens een politieke inhoud? Een beangstigende redenering ook, want commerciële evenementen kunnen wel nog doorgaan op de Grote Markt. Het nieuwe stadsbestuur heeft er zelfs meer gepland dan voorheen om de horeca ter wille te zijn. Maar waar het gaat om afwijkende meningen, daarvoor is de Grote Markt voortaan taboe. Als er rond het Belgisch parlement een ‘verboden zone’ is, wil Bart De Wever ook een ‘verboden zone’ rond zijn stadhuis. Het is nu afwachten hoe de jaarlijkse 1-meioptocht geëvalueerd wordt. Traditioneel eindigt die aan de Grote Markt, met tribunes waarop de socialistische notabelen het voetvolk groeten. Wordt dit nu beschouwd als een ‘manifestatie’ of een ‘evenement’?

 

Blijft ook nog de vraag hoe het pleintje aan De Buildrager gaat benoemd worden. Nu het een echt pleintje is geworden, verdient het een eigen naam te krijgen. Het ‘Pleintje van de Repressieve Tolerantie’?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, actie, n-sa, rosiers |  Facebook | | |  Print

12-02-13

CONTACTEN VB-PERSONEELSLEDEN EN BBET-KOPSTUK BEVESTIGD

Bart Debie werkte zich gisteren weer eens in nesten. Hij verloor zijn laatste vrienden bij het Vlaams Belang, en volgens de Staatsveiligheid maakt hij, als hij een informant zou zijn van de Staats-veiligheid en dit bekendmaakt, zich schuldig aan een misdrijf.  

 

Met de verklaringen die Bart Debie aflegde bij Het Nieuwsblad (foto 1) en De Standaard, en vervolgens  De Ochtend, lijkt het nochtans aannemelijk dat Bart Debie tussen 2007 en 2010 een informant van de Staatsveiligheid was. Op eigen initiatief. Bart Debie: “Ik ben een aantal dingen beginnen vast te stellen die de politieman in mij terug naar boven hebben doen komen. Ik stelde vast dat een medewerker van voorzitter Bruno Valkeniers op de persdienst zonder problemen evenementen en concerten mocht organiseren waar neonazi’s aanwezig waren. Ik stelde ook vast dat gemeenteraadsleden en medewerkers – betaalde medewerkers van de partij – allerbeste vriendjes waren met kopstukken van organisaties zoals het bekende BBET (Bloed, Bodem, Eer en Trouw). De druppel (die de emmer deed overlopen) voor mij was toen men aan mij kwam vragen of ik in het Brusselse criminele milieu oorlogswapens wilde gaan kopen – dat ging over kalasjnikovs en het geld daarvoor was ter beschikking. Ze wilden daarmee stunten op een persconferentie.”

 

Volgens Bart Debie was de Staatsveiligheid ook geïnteresseerd in “de geldstromen die richting bepaalde kopstukken binnen de partij gingen”. Een Amerikaan, die plots in Brussel opdook, “kwam met heel veel geld over de brug om in heel Europa anti-islamiseringsbewegingen op te starten. Niet alleen Vlaams Belang, Geert Wilders is daarvoor ook gecontacteerd. Hij financierde mee Wilders’film Fitna.” De Staatsveiligheid betwist nu een aantal verklaringen van Bart Debie maar verduidelijkt niet wat nu waar is en wat niet, of wat nuance verdient. In het belang van iedereen zou het daarom nuttig zijn dat alle bestaande documenten en andere informatie in deze zaak boven water komt. Maar het is duidelijk dat er grond is om aan te nemen dat wat Bart Debie vertelt grotendeels waar is. Neem nu die “betaalde medewerkers van de partij (die) allerbeste vriendjes waren met kopstukken van organisaties zoals het bekende BBET”.

 

BBET-kopstuk Tomas Boutens moest tussen 12 september 2011 en 21 mei 2012 herhaaldelijk voor de rechtbank in Dendermonde verschijnen voor de BBET-activiteiten (1, 2, 3, 4, 5, 6). Boutens wordt in dit kader onder andere verdacht van racisme, wapenhandel en terrorisme. De zaak ligt nu stil wegens een juridische haarklieverij (7), maar bij momenten werd de grond onder Boutens’ voeten te heet. Hij overwoog om naar Zuid-Afrika te emigreren om er een ‘veiligheidsdienst’ te bemannen en organiseren. Met het uitmoorden van blanke boeren – de ‘plaasmoorde’ – zou zo’n ‘veiligheidsdienst’ meer dan welkom zijn. Op Facebook werd daarover openlijk gediscussieerd tussen de als BBET’er bekende Tomas Boutens en de Vlaams Belang-personeelsleden Bjorn Roose en Bert Deckers. De discussie werd afgesloten met het besef dat het AFF die discussie aan het volgen zou kunnen zijn. Over die discussie hebben we nooit iets gepubliceerd, maar ze bevestigt wel de stelling van Bart Debie.

 

Bart Debie is zeker niet een heilig boontje. Daarvoor is het arrest waarmee hij veroordeeld werd voor zijn daden als Antwerps politiecommissaris te duidelijk. De liefde met een Afrikaanse moslima heeft hem intussen nog altijd in de greep. Komt het toch nog goed met Bart Debie? Gisteren begon hij op zijn vernieuwde blog met het publiceren van zijn relaas over waarom hij naar de Staatsveiligheid stapte. We kijken al uit naar het vervolg na deel 1. Filip Dewinter (foto 2) richt intussen zijn banbliksems op minister van Justitie Annemie Turtelboom die “ofwel liegt ofwel onwetend is” over de activiteiten van de Staatsveiligheid. Dewinter zou beter schoon schip maken met het Vlaams Belang. Maar als je zelf het idee oppert om for the fun kalasjnikovs te kopen op de zwarte markt, ben je natuurlijk niet goed geplaatst om orde op zaken te zetten in iets wat op een fatsoenlijke politieke partij zou moeten lijken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, boutens, deckers, roose, dewinter, bbet |  Facebook | | |  Print

11-02-13

INKOMSTEN? N-VA BESTRIJDT IN BRUSSEL WAT ANTWERPEN DOET

Het Antwerpse stadsbestuur wil, onder impuls van N-VA-schepen voor Loketten Liesbeth Homans (foto), vreemdelingen die in Antwerpen komen wonen een retributie van 250 euro laten betalen. Tot nu toe werd enkel de prijs van een identiteitskaart, zijnde 17 euro, aangerekend. Volgens Liesbeth Homans is de verhoging een gevolg van de hoge kosten voor het opstellen van een dossier voor vreemdelingen. De oppositie ziet de maatregel vooral als een middel om vreemdelingen af te schrikken zich in Antwerpen te komen vestigen.

 

“Het is een stap in de goede richting”, zegt Filip Dewinter. “Hiermee wordt een signaal gegeven aan al die geluks-zoekers die denken dat België het land van melk en honing is. Ik vind het alleen flauw dat het stadsbestuur niet openlijk zegt dat het de bedoeling is om vreemdelingen te ontraden naar Antwerpen te komen.” Meyrem Almaci (Groen) en Peter Mertens (PVDA) zien de maatregel ook als een poging om vreemdelingen af te schrikken naar Antwerpen te komen en waarschuwen voor andere kosten van dienstverlening die in de toekomst zullen worden doorgerekend aan de Antwerpenaren.

 

De Antwerpse SP.A wil nog niet reageren. De Leuvense SP.A-burgemeester Louis Tobback is meer ad rem: “In Antwerpen is er een echte belastingsbestuur aan de macht, het lijkt daar de PS wel. En dat dreigt mensen naar andere steden te drijven, bijvoorbeeld Mechelen. Het zou er ook toe kunnen leiden dat ze tóch naar Antwerpen komen, maar zich gewoon niet meer inschrijven. Dat zal de veiligheid niet vooruit helpen.” Verfrissend is de reactie van de Gentse schepen voor Burgerzaken Sofie Bracke (Open VLD): “Ik vraag me af hoe je een exuberante belasting kan heffen voor één bevolkingsgroep. (…) Het uitreiken van paspoorten en rijbewijzen behoort net tot de corebusiness van een stad. Moeten openbare besturen nu kostprijsgewijs alles doorrekenen aan hun klanten?”

 

Tja, dat zou wat zijn. De kosten voor renovatie en het onderhoud van zwembaden zijn gigantisch. Gaat men die doorrekenen in de kosten voor een zwembeurt? En wat met de kosten voor musea? Gaat men de prijs van de collectie en het beheer doorrekenen voor de inkomkaart? En zo niet, waarom dan wél de kosten voor het opmaken van dossiers van vreemdelingen grotendeels aanrekenen?

 

Misschien heeft Liesbeth Homans nu niet zoveel meer tijd om te kijken wat andere N-VA’ers uitspoken, maar een simpele klik naar de website van de N-VA leert dat N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts zich pas nog met hand en tand verzette tegen een idee van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) om politiezones de mogelijkheid te geven om politiekosten voor sportieve en culturele evenementen te verhalen op de organisatoren. "Als je de organisatoren van voetbalwedstrijden laat opdraaien voor de politiefactuur, geldt dat dan ook voor muziekfestivals, wielerwedstrijden, carnavalsoptochten enzovoort?", vroeg Ben Weyts aan de minister. “Waarom betalen we dan nog belastingen?"

 

Ben Weyts heeft gelijk, maar zijn kritiek op de cdH-minister en de “belastingsregering Di Rupo” geldt evenzeer voor Weyts’ Antwerpse partijgenoten die voor een inschrijving in het vreemdelingenregister zwaar willen laten betalen. 

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, n-va, homans, weyts |  Facebook | | |  Print

BESPARINGEN? N-VA IS ROYALER VOOR ZICHZELF DAN DE PS

Stand-up comedian Han Solo zei laatst in Gazet van Antwerpen: “Vlaamse humor heeft altijd dat cynische ondertoontje: we zeggen iets maar doen iets anders. Bart De Wever is daar zeer bedreven in.” Volgens Han Solo maakt Bart De Wevers Vlaamse cynische humor tachtig procent uit van zijn populariteit. Dat zou wel eens kunnen, en dat ‘iets zeggen maar iets anders doen’ is er zeker bij.

 

Twee voorbeelden. Het eerste komt uit Mechelen waar N-VA-schepen Marc Hendrickx (foto 1, samen met burgemeester Bart Somers) vorige week bekend maakte dat hij wil inleveren op zijn wedde als schepen. Omwille van het stijgend aantal inwoners hebben de burgemeester en schepenen in Mechelen wettelijk recht op een hogere wedde. Er is echter een besparingsoperatie bij de Mechelse stads- en OCMW-diensten op komst, en in die omstandigheden wordt een hogere wedde voor de burgemeester en schepenen natuurlijk bijzonder slecht onthaald bij de bevolking, de stads- en OCMW-diensten. Marc Hendrickx stelde daarom voor op zijn (verhoogde) wedde in te leveren, tot grote verrassing van Bart Somers (Open VLD) die prompt een overleg met zijn coalitiegenoten bijeenriep.

 

Van het inleveren op de wedden van de burgemeester en schepenen komt uiteindelijk niets in huis. Bart Somers: “Er bleken teveel technische en praktische bezwaren. Ook al werd in alle fracties met sympathie gereageerd, bleek bij de afweging van de argumenten geen enkele schepen bereid de denkpiste verder te onderzoeken." Geen inlevering dus op de wedde van de burgemeester en schepenen in Mechelen. Maar N-VA’er Marc Hendrickx gaat nu in de Maneblussersstad wel door het leven als de man die wél wilde inleveren, maar niet mocht. Er zou nu tien procent bespaard worden op de kabinetten van de burgemeester en schepenen, en vijftien procent op de toelagen aan de politieke partijen. Eerst zien en dan geloven. In Antwerpen bijvoorbeeld wil de N-VA besparen op het aantal chauffeurs voor de collegeleden, maar het is maar de vraag of Bart De Wever en de N-VA-schepenen dan voor hun vervoer niet op andere dan de kabinetsbudgetten beroep gaan doen.

 

Tweede voorbeeld: het provinciebestuur van Antwerpen. Daar is N-VA’er Luk Lemmens (foto 2, de man achter Bart De Wever) eerste gedeputeerde en woordvoerder van de bestendige deputatie. Op 8 januari kondigde Luk Lemmens een lineaire besparing van drie procent aan voor alle provinciale diensten. Lemmens laat het aan de leidende ambtenaren over hoe die drie procent in hun departement bespaard wordt. Dat een besparing in het ene departement moeilijker is dan in  een ander departement, en minder verantwoord is, is een zorg die Luk Lemmens zich (nog) niet maakt(e). Het enige wat hij in zijn hoofd had en heeft, is dat hij elk jaar drie procent wil besparen bovenop de besparing het jaar voordien, en dat de andere provinciebesturen dit ook zouden moeten doen.

 

Ook op de partijdotaties wordt drie procent bespaard. Flink zo? Voor de partijdotaties zou men beter een voorbeeld nemen aan het Luikse provinciebestuur, meent Kris Merckx (PVDA). Kris Merckx: “Luik beperkt zijn dotaties aan de partijen vertegenwoordigd in de provincieraad tot een subsidiëring van de fractiewerking met 3.720 euro per raadslid en per jaar. Met 56 provincieraadsleden – in de vorige legislatuur waren dat er nog 84 – besteedt de provincie Luik dus 208.320 euro aan partijfinanciering. Bij een gelijkaardige regeling zou onze provincie 325.000 euro per jaar mogen besteden aan partijfinanciering, slechts 1/3 van de huidige 970.000 euro. Met haar ‘ingekrompen’ budget voor partijfinanciering geeft de provincie Antwerpen nog altijd driemaal meer uit dan de zogezegde potverterende Walen in Luik." En Kris Merckx vervolgt: "De N-VA in de provincie Antwerpen en de PS in de provincie Luik zijn aan elkaar gewaagd met elk ongeveer 35 % van de stemmen. Na de besparing van drie procent krijgt de N-VA van de provincie Antwerpen nog altijd 340.000 euro per jaar. Verhoudingsgewijs strijkt de  N-VA in de provincie Antwerpen daarmee drie keer meer op dan de PS in de provincie Luik.”

 

In het debat daarna in de Antwerpse provincieraad ontkende Luk Lemmens eerst dat hij gesproken heeft van lineaire besparingen, later gaf hij toe dat lineaire besparingen niet het beste idee zijn. Wel houdt hij vast aan het cumulatief besparen van drie procent per jaar, zodat hij aan het einde van de legislatuur uitkomt op vijftien procent besparing. Over de vergelijking tussen de dotaties aan de politieke partijen bij de provinciebesturen in Antwerpen en Luik, en de N-VA die verhoudingsgewijs driemaal meer opstrijkt dan de zo verfoeide PS, zweeg hij.

10-02-13

"GROTESK EN BELACHELIJK DAT BART DE WEVER ZOIETS ZEGT"

Het interview met Bart De Wever in De Standaard zindert nog na. Een interview dat Bart De Wever vooraf nagelezen heeft, waarbij hij enkele tekstaanpassingen vroeg en kreeg. Als Bart De Wever neutraliteit achter een loket uitbreidt van overtuiging naar seksuele identiteit, is het gepast dat een krant dit uitlicht en dat de goegemeente daarop reageert.

 

Nog kwalijker dan de gecontesteerde homo-uitspraak is hoe Bart De Wever reageerde op de kritiek en grappen (foto 2). Bart De Wever die zich vergelijkt met Pim Fortuyn (foto 1), en wie Bart De Wever verantwoordelijk houdt als hem hetzelfde overkomt... Het is er helemaal over. Het zou betekenen dat Bart De Wever à volonté provocerende en grensverleggende uitspraken mag doen, maar dat je er vervolgens niet negatief op mag reageren. Want het zou anders wel eens kunnen dat… Bart De Wever criminaliseert daarmee iedereen die zich keert tegen de mening van De Grote Leider. De “vermoorde onschuld van ’t Schoon Verdiep”, zoals Paul Goossens hem dit weekend in De Standaard noemt. Overigens in een heel andere context: in een column over de fiscale druk, de overheid en het welzijn van mensen.

 

Gazet van Antwerpen vroeg Marten Fortuyn, broer van de 11 jaar geleden vermoorde Pim Fortuyn en beheerder van het nalatenschap van Pim Fortuyn, wat hij denkt over de vergelijking die Bart De Wever in Terzake maakte. Daar zei Bart De Wever: “Ik begin echt te vrezen voor een Pim Fortuyn-scenario. Als ik de nieuwe Hitler ben in de ogen van zoveel mensen, wat heeft een of andere gek dan nog nodig om het recht in eigen handen te nemen?” Als de krant Marten Fortuyn opzoekt ligt op zijn tafel een artikel over de Antwerpse burgemeester die met het schepencollege in het Antwerpse sterrenrestaurant ’t Zilte ging tafelen. Marten Fortuyn: “Op dat vlak kan je hem vergelijken met Pim. Mijn broer was een arme professor die op grote voet leefde. De Wever is een arme burgemeester van een arme stad, maar ook hij laat het op gezette tijden breed hangen. Vroeger was hij Bartje Patat, vandaag loopt hij in dure maatpakken en eet hij in klasserestaurants.”

 

Wat vond hij van Bart De Wevers Pim Fortuyn-uitspraak? Marten Fortuyn: “Grotesk en belachelijk. Als ik in Antwerpen iemand corrigerend toespreek, loop ik net zoveel risico op een knal voor m’n kop als hij op dit moment. (…) Wat ik hem vooral kwalijk neem, is dat hij zichzelf met die uitspraak op een voetstuk plaatst. Hij profileert zich als de politieke martelaar die het risico loopt om vermoord te worden omwille van zijn overtuigingen. Dat vind ik verwerpelijk.” In Reyers Laat verklaarde De Wever dat hij die Fortuyn-uitspraak had gedaan nadat er die dag dingen waren gebeurd in zijn persoonlijk leven. Lees: bedreigingen. Gebeurde dat bij zijn broer ook? Marten Fortuyn: “Ik heb de mailbox van Pim achteraf bekeken en dat viel best mee. De rol van de media en andere politici was veel schadelijker. Hij werd vergeleken met Mussolini en afgebeeld met een Hitler-snorretje. Maar hoeveel mensen weten nog wie Hitler of Mussolini waren? We moeten daar elk jaar opnieuw over praten, anders vergeten we het.”

 

Marten Fortuyn: “Enkele weken voor zijn dood kreeg hij (= Pim Fortuyn, nvdr.) een smerige taart in zijn gezicht. Dat was pure stront, pis en smurrie. Hij voelde zich tot op het bot vernederd. In het openbaar tilde hij er niet zwaar aan, maar dat sneed diep in hem. Er werd toen geroepen: ‘Nu is het een taart, volgende keer een kogel.’ Ik kan me niet herinneren dat Bart De Wever al lijfelijk is aangevallen.” Toch wel. Tijdens de Ten Miles-loopwedstrijd vorig jaar kreeg Bart De Wever een bekertje… water naar het hoofd gesmeten. De dader heeft zich intussen bekendgemaakt toen hij bij de nieuwjaarsreceptie van het Antwerps stadsbestuur Bart De Wever een hand ging geven. De man vroeg of hij met Bart De Wever eens een gesprek kon hebben over armoede. Hij heeft intussen nog altijd geen uitnodiging voor een gesprek gekregen.

 

Bart De Wever heeft het gevoel dat hij echt niks meer kan zeggen zonder dat het ‘ambras’ is. Het kleinste zinnetje leidt tot een polemiek van een week. Marten Fortuyn: “Ik vind het zo flauw dat hij nu roept dat er een cordon sanitaire tegen de N-VA in de maak is. Hij is burgemeester van Antwerpen en zijn partij zit in de Vlaamse regering. Dat is toch geen cordon sanitaire? Alleen federaal heeft hij zich buitenspel gezet. Daar wil hij niet mee besturen omdat hij dan te veel met de billen bloot moet. Ik vind ook dat De Wever soms kansen mist om te zwijgen. Hij zou beter niet op alles reageren. Waarom moest hij als burgemeester per se zijn mening geven over de naam van dat De Coninckpleintje in Antwerpen? Alsof er geen grotere problemen bestaan in zijn stad. Hij is bestuurder en heeft zijn handen vol. Wel, bestuur dan.”

 

Zijn er nog andere gelijkenissen tussen Bart De Wever en Pim Fortuyn? Marten Fortuyn: “Ze werden in korte tijd heel populair. Bij Pim ging dat sneller dan bij De Wever. En net als Pim bedreigt De Wever de macht van de traditionele partijen. Hij is een gevaar voor de gevestigde orde. Maar hij niet alleen. De maatschappij staat op een enorm keerpunt door de crisis. Mensen realiseren zich dat bankiers oplichters zijn, die gespeeld hebben met hún geld, om hun megabonussen uit de brand te slepen. Ze pikken het niet meer. De Wever is maar een onderdeel in de totale maatschappelijke omwenteling van dit moment, want politiek wordt steeds minder bepalend. Meer en meer mensen krijgen in de gaten dat de grote bedrijven en banken machtiger zijn.”

 

Marten Fortuyn, hij is de domste niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, nederland |  Facebook | | |  Print

09-02-13

VLAAMS BELANG PERMANENT IN CARNAVALSSFEER

Pen VB-Brussel.jpgHet Vlaams Belang heeft naar vijftig scholen in Brussel balpennen gestuurd met een uitrolbare strook waarop de geschiedenis van Brussel op Vlaams-Belangwijze wordt uitgelegd (foto).

 

De balpennen werden gestuurd naar vijfentwintig Nederlandstalige én vijfentwintig Franstalige scholen in Brussel. Op de in de pen verwerkte cartoon, die zichtbaar wordt bij het uitrollen, zijn “de opeenvolgende invasies en bezettingen die de Brusselaar sinds 1577 heeft moeten trotseren” afgebeeld. Een Brussels figuurtje schopt achtereenvolgens een Spaanse, een Franse, een Nederlandse en een Duitse soldaat buiten… vooraleer zelf door een moslim buitengeschopt te worden. In een begeleidende brief gericht aan de leerkrachten spreekt het Vlaams Belang over “lesmateriaal, waarvan de didactische waarde even groot is als de ludieke”.

 

Volgens het Vlaams Belang kan men met deze cartoon “het historisch perspectief van de Brusselse leerlingen verbeteren”. Maar dan moet een en ander wel in het juiste perspectief geplaatst worden. Radio Plasky zet een en ander recht met op het einde een knipoog. Alvast de Brusselse gemeenschapsscholen zijn niet te spreken over het initiatief. “Dit getuigt van een ranzigheid die we niet kunnen tolereren”, zegt directeur Jacky Goris.

 

Vlaams Belang’er Frédéric Erens neemt intussen wat gas terug. “Het gaat om materiaal waarmee we het debat op gang willen brengen, los van het feit of je het er nu mee eens bent of niet.” Zou het Vlaams Belang met evenveel begrip reageren als anderen beeltenissen van Che Guevara of van homo’s zouden uitdelen aan de schoolpoorten “om een debat op gang te brengen, los van het feit of je het er mee eens bent of niet”?

 

Een ander argument van Frédéric Erens is: “Het is een ludieke actie in de carnavalssfeer.” Gelijkaardige pennen werden vorig jaar reeds door het Vlaams Belang verdeeld, met de Vlaams-Belanginterpretatie van de actualiteit in Antwerpen (1, 2) en Gent. Toen werd niet geschermd met de uitleg dat het “een ludieke actie in de carnavalssfeer” is. Maar na de uitleg van Fédéric Erens kunnen we niet anders dan besluiten dat het Vlaams Belang permanent in carnavalssfeer is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, erens |  Facebook | | |  Print

08-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever was deze week weer eens ‘fundamenteel vrolijk’. Maandag mocht hij bij de VRT een onemanshow opvoeren, met Terzake-anker Lieven Verstraete als aangever. Geen debat met “die man” van De Morgen, of Yasmine Kherbache (SP.A). Dat was de voorwaarde of Bart De Wever zou niet in Terzake verschijnen. Woensdag wou hij wel in debat gaan, maar dat was dan ook op niveau. Met Etienne Vermeersch was het bij Reyers Laat aangenaam babbelen over “de categorische imperatief van Kant”, Rousseau en de Verlichting. Intussen werd aan de Antwerpse stadsambtenaren verduidelijkt hoe ze wél aan het loket verwacht worden (foto). Maar genoeg gelachen, nu de ernst.

 

“Uiteraard kunnen we niet zoals onze vrienden van AFF en Blokbuster onze webstek elke dag, week of maand vol spammen met artikels die even kwaliteit vol (sic) zijn als een hersenloze tv-soap.” De Antwerpse ‘Autonome Kameraden’ hebben, naar aanleiding van de oprichting van de Autonome Nationalisten, nog eens een artikel op hun website geplaatst. Het vorige artikel dateert van 11 november 2010. (Autonome Kameraden, 31 januari 2013)

 

“Dit is een rollercoaster. Soms word ik horendol van het feit dat er te weinig uren in een dag zijn en krijg ik zelfs begrip voor de dingen die ik vroeger niet goed geregeld vond. Het is enorm druk en stressy, maar wel de job waar je van droomt.” Bart De Wever begint begrip te krijgen voor Patrick Janssens (Gazet van Antwerpen, 2 februari 2013)

 

“Welke wereld laten we achter voor onze kinderen? Een wereld die gebouwd is rond de Vlaamse identiteit? Zo’n wazig begrip. Ik heb het opgezocht, ik begrijp het niet. Het zou voor samenhang moeten zorgen, maar het is zo theoretisch. Bart De Wever zegt dat ‘het’ aangevallen wordt. Wat wordt er dan precies aangevallen? Ik zie vooral veel wantrouwen tegenover instituten, steeds meer echtscheidingen, en een erg hoog zelfmoordcijfer. Dat is vandaag ook die ‘Vlaamse identiteit’.” Wouter Deprez houdt de Vlaamse samenleving een spiegel voor. (De Standaard, 2 februari 2013)

 

“Bruggen bouwen was dan niet het sterkste punt van het vorige stadsbestuur, voor de kloof waar deze burgervader met plezier in gesprongen is zal een Lange Wapper niet volstaan.” Knack Weekend-redacteur Wim Denolf over de nieuwe burgemeester van Antwerpen in Aan A ziede da nie. (Knack Online, 3 februari 2013)

 

“Wat mij tegenstaat is de zelfgenoegzame toon. "Ik ben een communautarist, een gemeenschapsdenker", zegt De Wever. En verder: "De mens is in staat tot het allerbeste en het allerslechtste." Uit zijn discours krijg ik de indruk dat het allerbeste in zijn ogen alleen in het kamp van de conservatieve Vlaams-nationalisten thuishoort en het allerslechtste, het individualisme en het gebrek aan moraliteit, bij de linksen.” Tessa Vermeiren over Bart de Wever als gemeenschapsdenker, volksmenner en strateeg (De Standaard en De Morgen, 5 februari 2013)

 

“De Wever splitst Vlaanderen sneller op in een wij- en zij-groep dan hij erin zal slagen om België in twee te delen.” Bart Brinckman vraagt zich af waarom Bart De Wever geen kans op polemiek mist. (De Standaard, 6 februari 2013)

 

“Gisteren noemde ik Bart zelfs ‘een relkeffer’. (…) Een relkeffer, dat is een schattig vondelinghondje dat graag veel aandacht wil en niet stopt met springen, blaffen en janken tot men hem brullend van ergernis een tik geeft. Een dergelijk hondje zou men liever ergens een wijl op de heide uitlaten, waar het met konijnen en vogeltjes zijn gang kan gaan, en waar gebeurlijke trauma’s uit zijn puppyjaren kan vergeten. Ik zou zo’n hond trouwens vaak negeren als hij het slecht doet. Als hij het goed doet zou ik hem koekjes voeren, véél koekjes, zodat zijn suikerspiegel wat normaliseert.” Ook journaliste-columniste Els De Pauw kon niet om de figuur van Bart De Wever heen. (De Morgen, 6 februari 2013)

 

“Hier (= een Aalsterse carnavalgroep die de N-VA als SS’ers parodiëert) wordt weer ‘veel spel van gemaakt’ maar het feit dat er met carnaval in de cafés, en soms bij de stoet, het lijflied van de Waffen SS wordt gedraaid, daar kraait geen haan naar.” Opdat je het lied zou kunnen herkennen laat Ronny Barracuda er even naar luisteren. (Facebookgroep Anti Fascistisch Front, 6 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, vlaanderen, aalst |  Facebook | | |  Print

07-02-13

EN HOE IS HET INTUSSEN BIJ HET N-SA ?

Het is weinig waarschijnlijk dat veel mensen zich afvragen hoe het intussen is met het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) van Eddy Hermy (foto 1). Maar onze sympathie voor underdogs is bekend, en dus toch maar een woordje over het N-SA.

 

Het voornaamste nieuws is dat een aantal leden en zelfs kaders van het N-SA zijn overgestapt naar de pas opgerichte Autonome Nationalisten. Al blijven sommigen dubbel lopen. Koen S. was zaterdag in Parijs als betoger van de Autonome Nationalisten, maar kondigde inmiddels zijn komst aan voor de N-SA-nieuwjaarsreceptie. Wie er zeker niet zal zijn op die nieuwjaars-receptie is Kris Roman, met zijn Euro-Rus weg bij het N-SA. Euro-Rus is anders wel een van de pijlers waarmee het N-SA in 2007 is opgericht. N-SA-‘hoofdcoördinator’ Eddy Hermy is intussen nog altijd even grof gebekt. Zo vindt hij dat “de burgerij” haar immigratiedoelstellingen deels bereikt heeft, wat Hermy uitlegt als: “Er zijn voldoende ongeschoolde vreemdelingen ingevoerd en deze groeien nu elke dag aan door middel van het kweekprogramma(sic). Eddy Hermy blijft ook een apart gevoel voor humor hebben. Met Nieuwjaar wenste hij zijn “sympathisanten en leden – net als onze tegenstanders – voor 2013 een Gouden Dageraad toe”. Hermy begon zijn politieke loopbaan bij AMADA, om dan extreemrechts te eindigen, en heeft aan die beginjaren een hevige haat aan de PVDA overgehouden. Wat hem niet belet ook nog overhoop te liggen met het VB waar hij tot tweemaal toe buiten is gegooid. En overhoop te liggen met het AFF. En met… Tja, met wie niet?

 

Bij het N-SA zijn ze voorts voorzichtig geworden. Bij het begin van het nieuwe jaar stelde het N-SA enkel nog activiteiten op te zetten als ze “vergund zijn”. Met de GAS-boetes kan men maar beter voorzichtig zijn. Het N-SA zal dus enkel nog activiteiten opzetten als ze daartoe de nodige vergunning heeft, en zal geen affiches noch stickers meer verspreiden om alzo ook het risico van een GAS-boete te vermijden. Elke deelname aan activiteiten ingericht door derden valt onder de verantwoordelijkheid van die individuen zelf. Er zal bij problemen niet meer beroep kunnen gedaan worden op het N-SA, wat in het verleden wel eens gedaan werd. Een mededeling die ons vooral gericht lijkt op N-SA’er Ruben Rosiers (foto 2) en zijn vrienden in de weer voor CasaPound in Italië tot en met voor het Syrische regime.

 

Maandag 8 januari zou de eerste actie dit jaar plaatsvinden, en ja: er was een vergunning voor aangevraagd en gekregen. Het N-SA zou aan het Antwerps stadhuis actie voeren tegen de aanwezigheid van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad, met maar liefst vier verkozen PVDA’ers (1, 2, 3, 4). De actie was toegelaten door Bart De Wever, maar te laat kwam men bij het N-SA tot het besef dat er op 8 januari geen gemeenteraadszitting was. De Antwerpse Grote Markt, en het Antwerpse stadhuis nog meer, lag er verlaten bij. Elders in de stad was er diezelfde avond wel de installatievergadering van de districtsraad in Borgerhout (met een PVDA-schepen en drie andere PVDA-verkozenen) en de districtsraad in Berchem (met een PVDA-verkozene), en de installatievergadering van de OCMW-raad (met een PVDA-lid). Maar dat wist men bij het N-SA niet en/of daar had men geen vergunning voor om er actie te gaan voeren.

 

We zijn benieuwd of Ruben Rosiers dit gaat vertellen als hij begin maart de Nederlanders van het Nationaal-Syndicalistisch Platform gaat uitleggen hoe rechts-radicale nationalisten actie kunnen voeren. Morgen, vrijdag 8 februari, houdt het N-SA haar nieuwjaarsdrink in Antwerpen, in het café met de toepasselijke naam Den Bengel. De avond begint met een Foibe-herdenking, de herdenking van de dood van (al dan niet vermeende) Italiaanse fascisten. Daarna volgt een boekvoorstelling over CasaPound. Ondertussen ook door Voorpost omschreven als een fascistische organisatie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, hermy, rosiers |  Facebook | | |  Print

06-02-13

VERGEET HET VLAAMS BELANG ALS SOCIALE PARTIJ

Gerolf Annemans (foto 1) is tegenwoordig voor elk lezerspubliek beschikbaar. Vorige week vier bladzijden in De Standaard, deze week drie bladzijden in Dag Allemaal. Maar het is met de concrete voorstellen dat we het ware gelaat van het Vlaams Belang zien.

 

“Ik ben niet van plan om elk interview af te sluiten met een sorry”, waarschuwt Gerolf Annemans Dag Allemaal, zeven hoog in de partijkantoren aan het Brusselse Madouplein. “Ik wil mijn imago niet verbinden aan het eeuwig op mijn knieën rondkruipen over de Wetstraat.” Het interview in De Standaard opende met de kop “Schrijf maar op: ik verontschuldig mij”. Letterlijk zei Annemans: “In de mate dat de partij ooit aanleiding heeft gegeven om te denken dat wij het op mensen gemunt hadden, moet ik mij daarvoor verontschuldigingen.” en “Ik wil de voorzitter zijn die de bladzijde omdraait en tegen alle leden van de partij zegt dat wij tegen andere partijen strijden, niet tegen mensen, niet tegen vreemdelingen.” Gerolf Annemans is het grondig beu soms als een paria behandeld te worden. “Gelukkig gaat het om een kleine minderheid, maar zeker bij de linkse Franstalige partijen is het zo, en aan Vlaamse kant bij SP.A en Groen. Je komt in situaties terecht dat iedereen iedereen bij het begin van een vergadering de hand schudt, behalve de mijne.” Anderen geven wel een hand. “Tot er een camera in de buurt is. Dan riskeert men het liever niet om een normale houding aan te nemen.”

 

Het is niet voor het eerst dat Annemans klaagt over mensen die hem geen hand willen geven. Uitgerekend gisteren legde auteur-columnist Fikry El Azzouzi in De Morgen uit waarom sommigen zo reageren: “Als een zatte nonkel die graag nichtjes in de billen knijpt, begin je te jammeren over al het onrecht dat je aangedaan werd. Dat de media je negeren, dat sommige politici je geen hand willen geven. Ik dacht echt dat je ging beginnen huilen. Je bent toch een slimme kerel? Besef je niet dat je het zonder de media het nooit zo ver had geschopt? Waarom wil je zo graag een hand? Mag iemand zijn afkeer niet tonen voor de decennialange ontmenselijking van bevolkingsgroepen waar jij en je partij nog steeds voor verantwoordelijk zijn? Of voor de manier waarop je vreemdelingenhaat minimaliseert? Dat is alsof een aanrander nog een kusje voor bewezen diensten vraagt.” Zelf wil Fikry El Azzouzi niet zeggen dat hij Gerolf Annemans nooit een hand zou geven. “Maar dat ligt aan mij, ik kan het mij niet permitteren om er een geweten op na te houden.”

 

Gerolf Annemans heeft echter ook vrienden bij andere politieke partijen. “Vriendschap in de politiek moet je met een korrel zout nemen, maar er zijn inderdaad politieke tegenstanders met wie ik een vriendschappelijke vertrouwensband heb. Nee, ik zal ook nu geen namen noemen. Van eentje weet men het: Renaat Landuyt van de SP.A. Tijdens de tv-uitzendingen van de onderzoekscommissie-Dutroux kon je zien hoe Renaat en ik goed met elkaar konden opschieten. Die uitzendingen waren live en dus kon men geen Donald Duck-filmpje spelen telkens ik het woord nam.” Andere namen van vrienden wil Gerolf Annemans niet noemen. “Als we op restaurant gaan, doen we dat niet in Brussel, maar in Waals-Brabant. Dat geldt trouwens ook voor journalisten die een informeel gesprek willen met mij zonder dat ze met mij worden gezien op restaurant.”

 

Gerolf Annemans bevestigt dat hij het Vlaams Belang wil profileren met nieuwe thema’s. “Er is in het Vlaanderen van 2012 meer dan de drie V’s: Vlaanderen, veiligheid en vreemdelingen.” Maar een voorbeeld van een nieuw thema moet de interviewer zelf aanreiken: Europa, en daar blijft het bij. In een interview in De Standaard op 8 december 2012 zei Gerolf Annemans nog: “Vlaams-nationalisme mag best ook sociale accenten hebben, in tegenstelling tot wat de N-VA suggereert. Daar maken we toch het verschil.” Daarover niets in Dag Allemaal, en nog minder  op het terrein. In Mechelen wil het stadsbestuur besparen. Volgens Vlaams Belang-parlementslid en -gemeenteraadsfractieleider Frank Creyelman (foto 2) moet 20 miljoen euro bespaard worden, en zelf heeft hij daarvoor alvast twee voorstellen. Frank Creyelman (in Het Nieuwsblad/De Standaard): “Door het afschaffen van de (burgemeester- en schepen)kabinetten kan een miljoen euro per jaar worden bespaard. Voorts gaat jaarlijks bijna twaalf miljoen euro naar het departement Samenleving. Daar kan zonder al te veel moeite zes tot acht miljoen op worden bespaard.”

 

Op een departement dat onderwijsondersteuning, sport, diensten voor de jeugd, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en een uitleendienst biedt, sociale tewerkstelling, diversiteit, preventie en veiligheid, en ontwikkelingssamenwerking behartigt, wijk- en dorpshuizen en een sociaal huis aanbiedt… daar kan volgens het Vlaams Belang in Mechelen “zonder al te veel moeite” de helft tot driekwart op bespaard worden. Dat zegt meer over het Vlaams Belang dan twintig interviews met Gerolf Annemans.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, sociaal, creyelman, mechelen |  Facebook | | |  Print

05-02-13

EENTONIG OF VEELKLEURIG ANTWERPEN ?

Als een krant een schouder is om op uit te huilen dan zijn Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws de schouders waarop Bart De Wever kan uithuilen. De eerste is de meest gelezen krant in Antwerpen, de tweede de meest verkochte krant in Vlaanderen.

 

Na de terechte verontwaardiging, en de onvermijdelijke grappen en grollen, moest Bart De Wever zo nodig zijn beklag doen. “Ik moet nog anderhalf jaar door de hel”, luidt het op de voorpagina van Gazet van Antwerpen (foto 1). Binnenin de krant gaat het verder. “Dit is het laagste wat ik ooit heb meegemaakt”, alweer over de volle breedte van de krant. Bij Het Laatste Nieuws is het: “Wat ik ook zeg, het is ambras”. Maar de uitspraken van Bart De Wever en de reactie van de politieke wereld zijn ook the talk of the town. Zondagmorgen, op de bus van Antwerpen naar Herentals, bijvoorbeeld hoorden we een oudere man zijn echtgenote uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Zijn conclusie: “Hij is niet goed bezig.”

 

Nieuw is deze keer dat Bart De Wever nu ook kritiek krijgt van zijn coalitiegenoten in Antwerpen. Werden vorige incidenten met de mantel der liefde toegedekt, deze keer was het anders. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open VLD): “ Bij de eerstvolgende gelegenheid zullen we hierover moeten praten. Alle schepenen hebben nog veel werk op de plank, dus dit leek me absoluut niet nodig.” Zijn collega schepen voor Cultuur Philip Heylen (CD&V): “Er is geen regenboogprobleem. We vragen als stad een zekere neutraliteit, ja.” Maar… “Wanneer is iets aanstootgevend? Ik draag zelf graag kleurrijke outfits, dus ik vind een regenboog-T-shirt niet aanstootgevend.”

 

Bart De Wever verkettert nu de oplossing die Yasmine Kherbache (SP.A) aanreikt: in plaats van regelneverij functiekledij. Voor een probleem dat er niet is – nog altijd is geen loketbediende in regenboog-T-shirt gezien – uniforme kledij voor een grote groep ambtenaren opleggen? Voor bepaalde functies kan je een zekere kledij verwachten, bijvoorbeeld de ambtenaren die samen met de schepen de huwelijksplechtigheden op de districtshuizen voltrekken. Maar daarvoor moeten ze toch niet allemaal hetzelfde uniform aantrekken? Nu strijdt zijn perswoordvoerder het af, maar de eerste die kwam aandragen met een uniform voor het stadspersoneel was overigens Bart De Wever. Het wordt ingewikkeld in Antwerpen. 

 

Intussen wordt links en rechts Martijn Van Esbroeck (foto 2) geciteerd, Antwerps N-VA-gemeenteraadslid én openlijk homo. Helaas begrijpt de man de commotie niet. Maar allez, fijn dat politici zich bij de N-VA toch nog kunnen uiten als homo. Bij het Vlaams Blok/Belang mag het niet. Daar is een goede homo een homo die niet publiek toont dat hij homo is. Voor het Vlaams Belang was het spraakmakend tegenover zich op de gemeenteraadsbanken een N-VA'er én openlijk homo te zien.

 

Na de installatievergadering van de Antwerpse gemeenteraad op 2 januari postte VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer op Facebook: “Gisteren de eed afgelegd in de Antwerpse gemeenteraad. De 23 N-VA-verkozenen tooiden zich met de stralende =A=-pin, ooit nog het symbool van de ploeg van Janssens. Eén N-VA-verkozene had echter nog een andere pin opgespeld. Vanaf mijn zitplaats (een viertal meters verder) leek het me een oranje-blanje-beu-vlaggetje te zijn. Misschien was de man wel groot-Nederlander? Verkeerd gedacht… Het sympathieke N-VA-raadslid legde me uit: ‘Het is de regenboogvlag. Ik denk dat ik het eerste Antwerpse gemeenteraadslid ben dat zich zo uit als homo.’ Ieder zijn prioriteiten. :-/”

 

Dat soort :-/ reacties wordt gelukkig marginaal. Nu nog bij Bart De Wever laten doordringen dat homo zijn geen “obediëntie” is;  hij beter echte problemen aanpakt dan gefantaseerde; en bij het Antwerps stadspersoneel sympathieke en behulpzame homo’s werken, en waarom zou de burger dat niet mogen merken? Het zou Antwerpen meer vooruit helpen dan dat iedereen in een Mao-pakje wordt gestopt of een lookalike van Bart De Wever moet zijn.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, holebi, antwerpen, van osselaer |  Facebook | | |  Print

04-02-13

OUDE WIJN IN EEN NIEUWE ZAK: DE ‘AUTONOME NATIONALISTEN’

Zaterdag 26 januari 2013 werd in café De Klokke in Duffel een ‘filmavond’ ingericht. De plaats is bekend als locatie waar Blood and Honour’ers wel eens een weekend doorbrengen, Stormfront’ers een kennismakingsborrel inrichten, BBET’er Tomas Boutens een televisie-interview geeft, Voorpost een infoavond inricht over het Italiaanse CasaPound, de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) van Rob Verreycken haar nieuwjaarsreceptie houdt, enzovoort.

 

De ‘filmavond’ werd aangekondigd door Christian Berteryan, een oudgediende in de niche rechts van het Vlaams Blok. Midden jaren negentig richtte hij het Odal-Aktiekomitee op dat enkele kleine acties hield “omdat de plaats van een nationalistisch militant altijd daar is waar hij de strijd tegen het linkse gespuis kan aanbinden”. In augustus 1995 laat het Odal-Aktiekomitee voor het eerst van zich horen als een PVDA-delegatie een krans wil neerleggen aan de IJzertoren in Diksmuide, in maart 1997 organiseert het Odal-Aktiekomitee een tegenactie voor een betoging van Blokbuster, in november datzelfde jaar wordt een betoging voor eerherstel voor de vrijwilligers van de Waffen-SS gehouden, in januari 1998 wordt in Hemiksem overlegd met Nederlandse en Duitse neonazi’s over onder andere de organisatie van jaarlijkse Rudolf Hess-marsen, enzovoort. Voor een volledig overzicht kan je terecht bij onze collega’s van Kafka.

 

‘Odal’, de oudere bezoekers van deze blog zullen zich deze naam nog herinneren als de naam van het café dat VMO-leider Bert Eriksson in de Ballaarstraat in Antwerpen openhield. Bert Eriksson is ook de man die Christian Berteryan inspireert en is steevast spreker op diens bijeenkomsten. Na de veroordeling als privé-militie van de VMO richt Eriksson de Odal-groep op, maar dat wordt geen succes. Het Odal-Aktiekomitee ook niet echt, maar is wel een verzamelplaats voor het neonazistisch gebroed. Aan het gedachtegoed van Christian Berteryan is sindsdien weinig veranderd. Op zijn Facebook-pagina poseert Berteryan onder andere in een T-shirt van Blood and Honour/Combat 18 (foto 1). Als je Blood and Honour/Combat 18 zegt, is BBET’er Tomas Boutens nooit ver uit de buurt. Hij kondigde aan met zijn vorig jaar opgestart handeltje Native Pride 13-kledij op de ‘filmavond’ te staan. Behalve kledij met Keltische symboliek heeft Native Pride 13 ook kledij met extreme symboliek.

 

Kris Roman (Euro-Rus, ex-N-SA en tegenwoordig medewerker van RechtsActueel) schreef voor het met het Vlaams Belang gelieerde RechtsActueel een enthousiast verslag van de bijeenkomst in Duffel. Vele stoelen waren bezet en verschillende aanwezigen moesten rechtstaan, meldt Kris Roman. Maar wie een foto van de nieuwjaarsreceptie van de VSV bekijkt, ziet meteen dat er niet gek veel plaats is in café De Klokke. Het neemt niet weg dat volgens Kris Roman “voor een beginnende beweging (…) de opkomst dan ook redelijk fenomenaal te noemen” is. “Zeker de helft van alle aanwezigen werden vroeger ook opgemerkt (als lid, kaderlid of sympathisant) bij bijeenkomsten van een bepaalde andere beweging. (…) Het was voor een deel van de aanwezigen een gezellig weerzien van kameraden die men soms al een tijdje niet meer gezien had. Dit bevorderde de vriendschappelijke atmosfeer van de avond.” Toch was men op het ergste voorbereid. “Een ordedienst was discreet aanwezig om eventuele provocateurs en herriestokers buiten te houden.”

 

Die “bepaalde andere beweging” die bij “zeker de helft van de aanwezigen” bekend is, is niets anders dan het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) die de bijeenkomst in Duffel met lede ogen zag plaatsvinden. Ook enkele (oud-)leden van de Antwerpse 'Autonome Kameraden' werden herkend. Er werden beelden getoond over het Vlaams Blok, het Front national en het Odal-Aktiekomitee. Tegen de achtergrond van een spandoek van de Autonome Nationalisten namen twee sprekers het woord, de contacten met het Franstalige Nation blijken nog zo goed te zijn als in de tijd van het Odal-Aktiekomitee, maar ook met Nederlandse neonazi’s zijn er contacten.

 

Vorige maandag reageerde dan Eddy Hermy himself op de toestand: Vlaams Belang: fractiestrijd en steun aan anarchistengroep. Eddy Hermy: “Wij beschikken over geschreven bewijs dat een kopstuk van de partij – een dat dicht bij Dewinter staat – een pas opgerichte anarchistengroep in de toekomst zal steunen met zijn aanwezigheid.” Eddy Hermy noemt geen naam, maar het gaat om Filip De Man die liet weten verhinderd te zijn naar de bijeenkomst te komen. Wilde Filip De Man daar echt naartoe gaan of wilde hij alleen maar stoefen dat hij diezelfde avond al naar twee nieuwjaarsrecepties moest gaan? Eddy Hermy hing drie kwartier aan de telefoon bij onze vriend Bert Deckers om te klagen dat het artikel van Kris Roman over de Autonome Nationalisten bij RechtsActueel was verschenen. Maar dat veranderde natuurlijk geen zier aan het online laten van het artikel, al blijft het eigenaardig dat een website die tijdens de kantooruren gerund wordt door VB-personeelsleden webruimte openstelt voor een lovend verslag over een groep rechts-radicalen tot neonazi’s.

 

Voorbije zaterdag waren enkele Autonome Nationalisten in Parijs op de traditionele betoging die Serge Ayoub jaarlijks in de Franse hoofdstad inricht (foto 2, tweede van rechts: Christian Berteryan). De Autonome Nationalisten reisden naar Parijs met de autobus die Nation had ingelegd. Volgens de organisatoren verzamelde de betoging in Parijs 800 mensen. Vooraan werden de portretten gedragen van de presidenten Alexandre Lukachenko (Wit-Rusland), Vladimir Poetin (Rusland), Bachar el-Assad (Syrië) et bien étonnés de se trouver ensemble Hugo Chavez (Venezuela). Zaterdag 16 februari houden de Autonome Nationalisten een eerste actie in Brugge. De meeste acties van het Odal-Aktiekomitee werden ook in Brugge gehouden.

 

Terwijl het N-SA zich meer en meer conformeert (enkel nog acties mits toelating van de overheid, entrisme bij het Vlaams Belang), is een groupuscule opgestaan die het VB én het N-SA langs rechts voorbijsteekt. De naam van Blood and Honour Vlaanderen is intussen te beladen, dan maar uitpakken met de onschuldiger ogende benaming 'Autonome Nationalisten'. Maar het verzamelt wel het meest rechtse wat op dit ogenblik op het politieke spectrum in Vlaanderen te vinden is. Het animo bij de vroegere vrienden is intussen hoog. Naar eigen zeggen heeft Eddy Hermy (N-SA) intussen een klacht over Kris Roman (ex-N-SA) neergelegd bij de anti-terrorismecel van Justitie. Morgen of later deze week: ‘En hoe is het intussen bij het N-SA?’

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autonome nationalisten, n-sa, berteryan, boutens, hermy, roman |  Facebook | | |  Print

03-02-13

BARTJE OP HET STADHUIS (6)

Bartje zit nu een maand in de burgemeestersstoel en voor een paar Antwerpse kranten is dat de gelegenheid om terug te blikken op één maand Bart De Wever op het Antwerps stadhuis.

 

Wat hebben Bart De Wever en zijn N-VA-schepenen als persoonlijke voorwerp meegenomen naar hun stadhuisbureau, wilde CittA, het magazine bij Gazet van Antwerpen, weten. Liesbeth Homans heeft de Zwarte Pieten die haar twee kinderen maakten meegenomen naar haar bureau op de eerste verdieping van het Antwerps stadhuis, Bartje de zilveren presse-papier die hij kreeg van de Antwerpse diamantsector. Bartje had zo’n presse-papier laten maken om als geschenk te geven toen Bartje, in september vorig jaar, eindelijk de flamboyante conservatieve Londense burgemeester Boris Johnson kon ontmoeten. Enkele weken later, na zijn verkiezingssucces in Antwerpen, kreeg Bartje zelf ook zo’n presse-papier met bovenop viermaal de letter A een diamantje. In CittA toont Bartje fier zijn presse-papier (foto 1), waarna hij prompt een lofzang aanheft over de Antwerpse diamantsector. Waarom heb je nog een schepen voor diamant, Ludo Van Campenhout, nodig als je Bartje al hebt?

 

En hoe verliep Bartjes eerste maand? Het begon moeizaam. De eerste twee dagen stond zijn dienstwagen in panne. Bart De Wever in Gazet van Antwerpen: “De planton van de politietoren op de Oudaan keek raar op toen ik daar om startkabels kwam vragen. Ik zag hem zoeken naar de verborgen camera.” Intussen is de nieuwe burgemeester op kruissnelheid. Bartje: “Eindelijk is het democratische spel terug in Antwerpen. Dat waren we niet meer gewend. Vroeger had je een meerderheid en daarnaast het Vlaams Belang, met zijn plaat vol evergreens die we al talloze malen hadden gehoord. Ik moest daaraan denken toen Anke Van dermeersch deze week tijdens de gemeenteraad haar betoog tegen de hoofddoek hield en vergelijkingen maakte met hakenkruizen en kappen van Ku Klux Klan. Ogen dicht en wachten tot het voorbij is, dacht ik. Maar afgezien daarvan hebben we nu een gemeenteraad met vier oppositiepartijen die de uitvoerende macht uitdagen. Daar is voor mij niks mis mee.”

 

De Nieuwe Gazet, de Antwerpse variant van Het Laatste Nieuws, interviewde marketingspecialist Jan Callebaut en politicoloog Dave Sinardet over één maand Bart De Wever. De eerste wijst erop dat Bartje gewoon de kiescampagne verder zet, met het naar de prullenmand verwijzen van de slogan ’t Stad is van iedereen enzomeer; de tweede wijst erop dat Bartjes positie als Antwerps burgemeester én N-VA-voorzitter zijn grootste handicap is.

 

Bart Brinckman denkt er in De Standaard ook zo over.  Bart Brinckman over het tekort aan geld voor scholenbouw: “Zo getuigde zijn (= De Wevers, nvdr.) beschuldiging aan het adres van coalitiegenoot (in de Vlaamse regering, nvdr.) Pascal Smet (SP.A) van perfiditeit. De burgemeester suggereerde ongevraagd dat de onderwijsminister geld achterhield omdat de SP.A plaatselijk in de oppositie zit. ‘Ik hoop echt dat dit geen politiek cynisme is (…). Ik kan haast niet geloven dat het ooit zo ver zou gaan.’ De Wever weet heel goed dat hij mee verantwoordelijk is voor het krappe budget. Als N-VA-voorzitter eiste hij een begroting in evenwicht, besparingen op het departement onderwijs zelf moesten maar de nodige middelen opbrengen om de onderschatte nataliteit op te vangen. Als de burgemeester echt vindt dat Antwerpen te weinig middelen krijgt, dan heeft de voorzitter de macht om dat te verhelpen. Wellicht moet de Vlaamse regering dan pijnlijke keuzes maken in plaats van vast te houden aan enkele taboes. Doen alsof anderen verantwoordelijk waren, was al te doorzichtig. Ooit heeft ook de kiezer door dat de N-VA in Vlaanderen mee aan de knoppen zit.”

 

In afwachting van het oplossen van reële problemen, creëert Bartje dan maar problemen die hij vervolgens te lijf gaat. In De Standaard zegt Bart De Wever dit weekend: “Ik wil (…) niet dat iemand met een regenboog-T-shirt achter het loket zit. Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie (sic) is toegedaan. En andere mensen herkennen dat. (…) Heb ik iets tegen homo’s? Integendeel. Ik heb zeer gewaardeerde partijgenoten die homoseksueel zijn. Maar vind ik dat je met zo’n T-shirt achter een loket kunt zitten? Nee. Ik wil bescheiden uitingen van individuele identiteit door de vingers zien, maar een klant bij de stad Antwerpen heeft er geen boodschap aan te weten dat de loketbeambte een homoseksuele islamiet is die voor het Vlaams Belang stemt.” Het leidde meteen tot druk verkeer op Twitter, Facebook en andere sociale media, en krijgt maandag ongetwijfeld nog een vervolg op de opinie- en andere pagina’s van de kranten.

 

Wat Bart De Wever zegt is in feite niet meer dan wat Patrick Janssens invoerde: een verbod voor loketambtenaren om via uiterlijke kentekenen te laten blijken dat… In die zin is er niets nieuw. Maar waarom die nota van een paar jaren geleden nu plots oprakelen? En in die bewoordingen? Is er bij de stadsdiensten in Antwerpen (foto 2) een probleem met een loketbediende, homoseksueel, islamiet én Vlaams Belang-stemmer die dat wil uiten via zijn kledij? Wie ons zo'n loketbediende kan aanwijzen, die krijgt van ons een etentje cadeau in Bink. Een Antwerps restaurant met lekker eten aan een schappelijke prijs, uitgebaat door twee schattige Nederlandse homo’s. En neen, je moet niet afkomen met gewoon maar homo’s bij het Antwerps stadspersoneel. Die zijn er, en die haal je eruit zonder regenboog- of andere T-shirt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, holebi |  Facebook | | |  Print

DE PLEK, DE WOORDEN EN DE DADEN

Beelden kunnen meer choqueren dan woorden, zelfs als het woorden van Bart De Wever zijn.

 

Bij de interessante reeks interviews over ideologieën in De Standaard dezer dagen hoort ook DE PLEK, waar de geïnterviewde partij-voorzitter wil gefotografeerd worden omdat het een betekenisvolle plaats is. Bart De Wever verantwoordt zijn keuze (foto) als volgt: “Ik sta hier op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, vlak voor De Roma. Een buurt  die zowel een voorbeeld is van, als een uitdaging voor gemeenschapsvorming. Als invalsweg naar het hart van Antwerpen, komen hier tientallen culturen samen en ontstaan spontane en organische verbanden. Maar het is ook een plaats van wrijvingen en botsingen, die het herstel van het sociale weefsel bemoeilijken.”

 

Mooie woorden, maar wat zijn de daden? De twee laatste keren dat Bart De Wever het nieuws haalde in verband met de Turnhoutsebaan was: het samenscholingsverbod dat hij begin dit jaar uitvaardigde na een vermeende sms over een bijeenkomst van radicale moslims aan De Roma, en het verkiezingsdebat in de week vóór de gemeenteraads-verkiezingen, als in De Roma 1.200 mensen vooral uit sociale organisaties bijeen waren en Bart De Wever uitblonk door zijn afwezigheid. Als Bart De Wever sneller te vinden is voor repressie dan voor dialoog, dan krijg je inderdaad een Turnhoutsebaan als “plaats van wrijvingen en botsingen die het herstel van het sociale weefsel bemoeilijken”.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, borgerhout |  Facebook | | |  Print