25-03-13

BARTJE OP HET STADHUIS (9)

Het is een maand geleden dat we nog bericht hebben over Bartje op het stadhuis. Vanop het stadhuis was er dan ook niet veel te melden. In de media was Bartje daarentegen niet weg te slaan: Bart De Wever zet windhaan op kerktoren, Bart De Wever ziet af tijdens CittA Antwerp Urbain Trail, Bart De Wever ontmoet Harlem Globetrotters, Shrek op bezoek bij Bart De Wever (foto)… Maar nu is het terug tijd voor ernst. Vanavond is er opnieuw een gemeenteraadszitting. Alhoewel. Ernst? Niet als het aan Bartje en de N-VA ligt.

 

Na de vorige gemeenteraadszitting, eind februari, was er veel ongenoegen over de manier waarop Bart De Wever discussies in de gemeenteraad afblokte. Ofwel was de gemeenteraad niet bevoegd ergens over te praten, ofwel verwees Bart De Wever discussies naar de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven… De gevolgen van de (on)veiligheid van de kerncentrale van Doel voor Antwerpen en zijn haven? Daar kon niet over gepraat worden. De leegstand van serviceflats voor bejaarden, dat moest maar in de raad van bestuur van het Zorgbedrijf besproken. Bart De Wever ging wél in op een vraag die Peter Mertens (PVDA) had willen stellen over de topsalarissen bij het Zorgbedrijf. Peter Mertens: “Ik heb die vraag ingetrokken omdat het antwoord zaterdag al in Gazet van Antwerpen stond. Ik vind het een heel vreemde gang van zaken: ik krijg geen antwoord op de vragen die ik stel, maar wel op de vragen die ik niet stel. Er is duidelijk een probleem met de democratische besluitvorming in de gemeenteraad.”

 

Een maand later is het er niet op verbeterd. Nu volgen ook de leerlingen het voorbeeld van hun tovernaar. De voorbije week waren er de gemeenteraadscommissies ter voorbereiding van de gemeenteraadszitting vanavond. Greet Van Gool (SP.A) bijvoorbeeld stelde er een vraag over het OCMW en haar patrimonium. Commissievoorzitster Carine Leys (N-VA) blokte het meteen af: “Vragen over het OCMW moeten in de OCMW-raad worden behandeld, en niet in de gemeenteraad.” Van Gool vond dat onbegrijpelijk. “Als gemeenteraad hebben wij toch het recht om vragen te stellen over het sociaal beleid”, maar de repliek van Greet Van Gool bleef zonder gevolg. Komt daar nog eens bij dat het Antwerpse OCMW waar de N-VA-commissievoorzitster naar verwees absoluut geen toonbeeld is van openbaarheid van bestuur.

 

Een ander heikel punt is het ontbreken van verslagen. Vroeger, in de tijd van Leona Detiège en andere burgemeesters, werd een stenografisch verslag gemaakt van de gemeenteraadszittingen. Het verslag werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en later kon iedereen die verslagen rustig inkijken. Strikt genomen moet dat niet, volstaat een opsomming van alle besluiten met de stemming daarbij. Maar daarmee verdwijnen natuurlijk alle discussies, stellingnamen en verantwoordingen uit het zicht. Patrick Janssens verving het stenografisch verslag door de beeldopnames van de gemeenteraadszittingen – wat opzoekingen over wie wat gezegd heeft sterk bemoeilijkt. Bart De Wever heeft nu ook de, door stadsambtenaren opgemaakte, schriftelijke verslagen van de commissievergaderingen afgeschaft. Dat waren geen letterlijke verslagen, maar zo kon je nog grosso modo de antwoorden op de veelal informatieve vragen terugvinden. Die verslagen zijn nu ook afgeschaft en vervangen door een beeldverslag van de commissievergaderingen.

 

En daar houdt de onwil van de nieuwe bestuursmeerderheid niet mee op. Tijdens de gemeenteraadscommissie jeugd kwam de hervorming van de jeugdraad ter sprake. N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud vroeg fluisterend haar partijgenote en voorzitster van de gemeenteraadscommissie jeugd Lisa Geets om het debat te sluiten, maar dat was zonder Leen Verbist gerekend. Die vroeg nog of ze het antwoord van de schepen kon krijgen. “Er zijn geen verslagen meer”, zei Lisa Geets. “U kunt natuurlijk altijd de opnames van deze zitting opvragen.” Leen Verbist: “De schepen kan ons toch gewoon de tekst bezorgen die ze daarnet heeft afgelezen.” Waarop N-VA-gemeenteraadslid Dirk Rochtus: “Wordt het niet eens tijd dat de oppositie enige ernst aan de dag legt?” Hallo?! Freya Piryns (Groen) suggereerde dat haar gemeenteraadsfractiemedewerkster bij gebrek aan verslagen dan maar zelf aantekeningen zou maken. Waarna Dirk Rochtus: “Kan zij die verslagen dan ook naar de andere gemeenteraadsleden sturen?” Hallo?! Hallo?! De N-VA is voortgesproten uit de Volksunie (VU), een partij die Vlaams-nationalistisch was maar ook een punt maakte van de democratisering van de besluitvorming. Eens aan de macht heeft de N-VA dat laatste overboord gegooid.

 

Ondanks alle tegenkantingen, of misschien juist daardoor, zijn voor de gemeenteraadszitting vanavond vijftien interpellaties ingediend. Filip Dewinter (VB) over de mogelijke vestiging van een “halal supermarkt” in Merksem, Toon Wassenberg (SP.A) over de invoering van een maandelijks vragenuurtje, Meyrem Almaci (Groen) over De Nieuwe Antwerpenaar niet meer op papier, Güler Turan (SP.A) over maatregelen tegen de hoge werkloosheid, Anke van dermeersch (VB) over het tekort bij het OCMW en de verkoop van onroerend goed, Peter Mertens over de toekomst voor de voedselactie van Occupy Antwerpen en over de aangekondigde N-SA-betoging, Wouter Van Besien (Groen) over de verfietsing van Antwerpen nadat N-VA-schepen Koen kennis in de pers triomfantelijk deed alsof Londen het Antwerps voorbeeld volgt, Maya Detiège (SP.A) over discriminatie in het uitgangsleven, Carine Leys over het installeren van spuitenboxen, Freya Piryns over Antwerpen klimaatneutraal, Joris Giebens (Groen) over de betrokkenheid van burgers bij belangrijke stadsontwikkelingsprojecten, Yasmine Kherbache (SP.A) en Freya Piryns over capaciteitsproblemen in het onderwijs, en Mie Branders (PVDA) over het kappen van een bos en de toekomst voor een Wilrijks bedrijf. Zo wordt Bart De Wever natuurlijk nooit ‘fundamenteel vrolijk’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen, de wever |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.