31-03-13

BARTJE OP HET STADHUIS (10)

Het Antwerps gemeenteraadsbesluit om vreemdelingen een retributie van 250 euro per persoon bij inschrijving  in het vreemdelingenregister aan te rekenen is door Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx geschorst. Onder Patrick Janssens was een gelijkaardig idee wel eens geopperd, maar afgevoerd. Met de ‘kracht van verandering’ zouden Bart De Wever en Liesbeth Homans (foto) het nu wel invoeren.

 

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de voorbije drie maanden in Gazet van Antwerpen al meer redactioneel commentaar pro Bart De Wever en de N-VA is verschenen dan ooit in eenzelfde tijdsspanne pro Patrick Janssens en de SP.A. Het is dan ook des te opmerkelijk dat de krant nu, na de schorsing ingevolge een klacht van SP.A en Groen, Eerste zware nederlaag voor Antwerpse N-VA kopt. De retributie blijkt in strijd te zijn met maar liefst drie wetten. Een wet uit 1968 die stelt dat steden en gemeenten niet bevoegd zijn om zo’n retributie te heffen en verbiedt om meer geld te vragen aan vreemdelingen dan aan Belgen. Artikel 173 van de Grondwet dat het gelijkheidsbeginsel vooropstelt. En drie, Europees recht dat dergelijke maatregelen eveneens bestempelt als discriminerend.

 

Liesbeth Homans heeft in de gemeenteraad en de pers juridische bezwaren altijd hautain weggewuifd. Ze baseerde zich daarvoor op het juridisch advies van de stadsdiensten, maar mensen die het advies konden inkijken, zoals Yasmine Kherbache, zeggen dat Homans in dat advies vooral las wat ze graag las. Feit is dat Homans na het schorsingsbesluit in De Morgen zegt: “Er is de juridische werkelijkheid en de feitelijke werkelijkheid. De gouverneur beroept zich vooral op een wet uit 1968. Die bepaalt dat een stad niet de nodige autonomie heeft om een retributie in te voeren op verblijfsdocumenten voor nieuwkomers. Ik erken dat we bij de invoering van de loketretributie geen rekening hebben gehouden met deze vijfenveertig jaar oude wet. Maar ik leef in hedendaags Antwerpen. In 1968 werd de stad nog niet geconfronteerd met 11.000 aanvragen per jaar voor inschrijving aan ons loket vreemdelingenzaken. Vandaag wel.”

 

Yves Desmet: “We weten het, het is verboden in verband met de N-VA parallellen te trekken met de jaren dertig, maar dichter dan dat kun je bij de ‘le pays réel’-retoriek van Léon Degrelle toch niet komen.” De hoofdredacteur van De Morgen zit er ook boenk erop als hij in zijn standpunt schrijft dat de hele heisa rond de ‘vreemdelingentaks’ en de kosten voor inschrijving van vreemdelingen er is om de voormalige VB-stemmers te laten weten dat ze er goed aan hebben gedaan N-VA te stemmen. En ze best N-VA blijven stemmen. Het besluit van de provinciegouverneur kan de N-VA nu weer verkopen als bewijs dat het establishment iedere voeling met de gewone man verloren heeft, terwijl zij als enige diens stem blijft verdedigen. “Dus mag je er vergif op innemen dat het niet lang zal duren of de volgende provocatie ten behoeve van dit stempubliek zal er aankomen”, en dat daarbij voorbij de grenzen van de wetten, de grondwet en het Europees recht gescheerd wordt is voor de N-VA geen zorg.

 

Antwerpen en het inschrijven van haar vreemdelingen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters. Het is altijd wat. In de eerste helft van de jaren negentig weigerde Antwerpen asielzoekers nog langer in te schrijven. Let wel: niet mensen die hier zonder geldige verblijfspapieren verbleven, maar mensen die volstrekt legaal als asielzoeker in ons land verbleven. Het Antwerps stadsbestuur deed alsof ze er niet waren. Met het nieuwe stadsbestuur in 1995, onder burgemeester Leona Detiège, werd gestopt met die struisvogelpolitiek. Een ander pijnpunt is het zien aanschuiven van vreemdelingen. De inschrijving van vreemdelingen is nu eenmaal complexer dan het inschrijven van Belgen. En nieuwkomers moeten ook vaker dan Belgen terugkeren naar de vreemdelingendienst om hun verblijf te bevestigen. Vandaar dat je lange rijen vreemdelingen ziet, en vandaar ook de herhaalde acties om die aanschuivende vreemdelingen aan het oog te ontrekken van de Belgen door de vreemdelingen naar een aparte ingang te verwijzen of naar een ander gebouw.

 

Sinds vorig jaar verloopt de inschrijving van vreemdelingen in Antwerpen niet meer per district maar in een centraal gebouw in Berchem. Hiervoor worden redenen van efficiëntie aangegeven, en het klopt dat je efficiënter kan werken bij een gecentraliseerde aanpak dan als de inschrijving in negen verschillende plaatsen kan gebeuren. Binnenkort loopt de huur van het gebouw af en moet alweer naar een ander gebouw uitgekeken worden. Voor het huidige gebouw wordt 600.000 euro huur per jaar betaald, en dat wil men deels recupereren met de ‘vreemdelingentaks’. Maar het is ook maar omdat het stadsbestuur haar bestaande lokalen verlaat dat elders gehuurd moet worden.

 

Het stadsgebouw van de Burgerlijke Stand, Bevolkings- en vreemdelingendienst aan de Lange Nieuwstraat in Antwerpen staat nu al een tiental jaren leeg. Het is verkocht om er een vijfsterrenhotel te vestigen, en de nieuwe eigenaar zou meteen ook het aanpalend Handelsbeursgebouw renoveren. Het enige wat er gebeurd is, is dat het gebouw aan de Lange Nieuwstraat 24 al even lang leegstaat, en de Handelsbeurs verloedert tot en met. Moeten de vreemdelingen die zich in Antwerpen willen vestigen dan daarvoor opdraaien?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, homans, antwerpen |  Facebook | | |  Print

30-03-13

ZWARE VERKIEZINGSNEDERLAAG VOOR FPÖ IN KARINTHIË

Van 18 tot 20 februari was Filip Dewinter in Oostenrijk waar Anke Van dermeersch de Duitse versie van haar anti-islamboek Hoer noch slavin voorstelde en Filip Dewinter himself een gesprek had met FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache (foto). Filip Dewinter publiceerde er een verslag over op zijn persoonlijke website, maar vergat het vervolg te melden.

 

De FPÖ, de Freiheitliche Partei Österreichs, zal voor de eerste keer in veertien jaar niet regeren in de provincie Karinthië. De FPÖ regeerde de provincie gedurende veertien jaar, met wijlen Jörg Haider als boegbeeld, maar bij de laatste regionale verkiezingen, die eerder deze maand plaatsvonden, daalde haar aantal stemmen van 45 naar 17 procent.

Drie partijen, de sociaaldemocratische SPOe, de centrumrechtse OeVP en de Groenen, zullen voortaan de provincie Karinthië besturen. De verkiezingsnederlaag van de FPÖ kwam er nadat het gerecht ontdekte dat enkele belangrijke politici uit Karinthië betrokken waren bij verschillende schandalen. In september volgen in Oostenrijk parlements-verkiezingen.

 

Moet nu Gerolf Annemans in plaats van Filip Dewinter naar Oostenrijk om te proberen de FPÖ uit het slop te halen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oostenrijk |  Facebook | | |  Print

29-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag vieren de katholieken Goede Vrijdag. Of de voorbije week voor iedereen een goede week was, is misschien iets anders. Hier een paar opgetekende citaten. 

 

“N-VA wil de splitsing van de sociale zekerheid, de pensioenen, alle belastingen, de staatsschuld… Dan hangen er 370 miljard euro Belgische staatsobligaties in de lucht waarvan niemand weet wie ze gaat terugbetalen. Je komt terecht in een chaosperiode waarin het onduidelijk wordt wie de belastingen gaat innen, wie de uitkeringen betaalt, wie moet opdraaien voor welke pensioenen. Door die onzekerheid zullen bedrijven hier niet meer willen investeren. Je belandt al gauw in Griekse toestanden. De plannen van N-VA zijn van een onnoemelijke lichtzinnigheid. Ze zijn een bedreiging voor de welvaart en toekomst van alle Belgen.” CD&V’er Eric Van Rompuy waarschuwt voor het N-VA-scenario. (Gazet van Antwerpen, 23 maart 2013)

 

“Op een moment dat de macht van natiestaten en vakbewegingen door de globale markten wordt uitgehold en er aan de fundamenten van de welvaartsstaat wordt gemorreld, moet een sociaal bewogen Kerk  de mechaniek die armoede veroorzaakt en ongelijkheid stimuleert, aantonen en aanklagen. Het blijft intrigeren dat de Kerk in ethische kwesties wel durft harde standpunten in te nemen en de contramine op te zoeken, maar in het sociale debat wolligheid en niet zelden opportunisme verkiest.” Paul Goossens wil meer dan wat de nieuwe paus Franciscus I tot nu toe liet zien. (De Standaard, 23 maart 2013)

 

“De burgemeester van Antwerpen is wel man van zijn woord wat betreft dat 't Stad niet van iedereen is. 't Stad is blijkbaar in handen van communisten en andere minderheden, die zoveel macht hebben dat ze de burgemeester kunnen afdreigen. Wij waren nu niet bepaald lid van de fanclub van de voormalige burgemeester Janssens, maar die had tenminste nog ballen aan zijn lijf en durfde ingaan tegen terroriserende antidemocraten.” Helaas komt de sympathie van Eddy Hermy (N-SA) voor Patrick Janssens te laat. (Website N-SA, 24 maart 2013)

 

“Deze verandering is een verarming.” Meyrem Almaci (Groen) bekritiseert het afschaffen van de papieren versie van De Nieuwe Antwerpenaar. Het Vlaams Belang vind het goed dat dit stedelijk informatiemagazine verdwijnt. (Gemeenteraadszitting Antwerpen, 26 maart 2013)

 

“Nationalist zijn is een recht, maar het blijft opvallend dat velen vandaag in Vlaanderen zwaar nerveus worden wanneer onze kunstenaars zich keren tegen hun gedachte van een gesloten identiteit.” Filosoof Ignaas Devisch in reactie op opiniebijdragen van Gerard Mortier en Tom Naegels. (De Morgen, 27 maart 2013)

 

“Alleen het Vlaams Belang was tegen het voorstel. ‘De horeca wordt al genoeg geplaagd door regeltjes’, zegt Wim Van Osselaer (Vlaams Belang).” SP.A-gemeenteraadslid Maya Detiège vroeg burgemeester Bart De Wever om aan discotheken camera’s te installeren om discriminatie te voorkomen. De burgemeester wil het voorstel bespreken met de politie en horeca-uitbaters. Zelf maakte Bart De Wever het al mee dat iemand uit zijn gezelschap de toegang geweigerd werd op basis van zijn afkomst. (Gazet van Antwerpen, 27 maart 2013)

 

"’Onlangs sprak een man – een autochtone Vlaming – me aan. 'In het begin had ik het wat moeilijk met al die Marokkanen hier,' fluisterde hij. Toen wees hij naar een kassierster met hoofddoek: 'Ik kies nu altijd haar kassa uit, omdat ze zo behulpzaam en vriendelijk is. Die hoofddoek zegt helemaal niets, meneer.' Het mooiste compliment dat we kunnen krijgen. Kijk: aan onze kassa's staat een joodse dame rug aan rug met een moslimmeisje met hoofddoek. (…) Als het bij ons zo kan, kan dat toch elders ook?’" De winkelmanager van het Albert Heijn-filiaal in de Antwerpse wijk Kiel getuigt. (Het Laatste Nieuws, 27 maart 2013)

 

"Het is niet de partijpolitiek die evoluties in de samenleving stuurt. Het middenveld geeft de richting aan, de politiek bepaalt alleen het tempo waarin de dingen gebeuren." Manu Claeys (foto) bij de voorstelling van zijn boek Stilstand, een kanjer van 552 bladzijden "over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie". (Gazet van Antwerpen, 28 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, sociaal, hermy, racisme, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

28-03-13

VLAAMS BELANG: ‘ECHT. ONAFHANKELIJK’

Het Vlaams Belang heeft op een bijeenkomst gisterenavond in Gent als toevoeging aan de partijnaam de slagzin ‘echt. onafhankelijk’ gelanceerd (foto). Gewoonlijk wordt een nieuw logo, of een wijziging aan een logo, bekendgemaakt als afronding van een inhoudelijke verandering. Bij het Vlaams Belang doen ze het anders: de nieuwe slagzin zou de aftrap zijn voor een vernieuwingsproces.

 

In het ook gisteren verspreide Vlaams Belang-blaadje De Antwerpse Volksgazet zegt Gerolf Annemans overigens dat er niet zo gek veel zal veranderen. Gerolf Annemans: “De vernieuwing impliceert (…) niet dat het programma zal worden aangepast. Met het programma van het Vlaams Belang is niets mis. Het is immers de weerslag van de idealen die van meet af aan steeds de leidraad zijn geweest van het Vlaams Blok en het Vlaams Belang. (…) Het Vlaams Belang vertolkt standpunten die, wanneer ze op de juiste manier aan de man worden gebracht, zelfs meerderheidsstandpunten zijn in Vlaanderen.”

 

Er is dus een communicatieprobleem? Inderdaad. Over wat wél moet veranderen zegt Gerolf Annemans in De Antwerpse Volksgazet: “Ik ben van oordeel dat we onze communicatie aan het jaar 2013 moeten aanpassen. De partij heeft een nieuw imago nodig, zonder de fundamentele basisprincipes los te laten.” De lancering van de nieuwe communicatie kon gevolgd worden via “livestream” (we citeren maar het Engels uit een bericht op de Vlaams Belang-website, nvdr.). Het was een half uurtje wachten vooraleer Limburger Chris Janssens en vervolgens partijvoorzitter Gerolf Annemans het woord namen. Vooraf kregen we geen dezer dagen weer populaire Vlaamse schlagers, maar muziek van Frank Sinatra en Tom Jones te horen. Muziek uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

 

In een intussen op de partijwebsite verschenen tekst wordt de ‘echt.’ uit de slagzin uitgelegd als: “Het Vlaams Belang is zonder twijfel de meest authentieke en consequente partij die Vlaanderen rijk is. Onze standpunten liggen telkens opnieuw mijlenver vooruit op de anderen. Met onze standpunten stuwen we de andere partijen voor ons uit en wegen we op de besluitvorming.” We proberen het ons voor te stellen, maar het lukt ons niet. Het Vlaams Belang heeft standpunten die mijlenver vooruit liggen op anderen, maar vervolgens worden die anderen voor het Vlaams Belang uit gestuwd… en liggen die anderen dus voor op het Vlaams Belang. Oh ja.

 

De ‘onafhankelijk’ uit de slagzin wordt uitgelegd als: “Wij hebben geen linken met de vakbond, met de ziekenkas of met banken. (…). Wij stellen maar één belang voor ogen: dat van de kleine man, de gewone Vlaming. Enkel aan hen legt het Vlaams Belang verantwoording af. Wij bepalen onze standpunten in functie van wat noodzakelijk is voor Vlaanderen en voor de Vlamingen.” Geen link met de vakbond? Uiteraard niet met het ABVV, ACV of ACLVB, maar wat is dan de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) die vanavond in Gent wordt voorgesteld door twee Vlaams Belang-personeelsleden: Rob Verreycken en Wim De Winter, en op hetzelfde adres huist als het nationale Vlaams Belang-secretariaat? Ofwel is het VSV inderdaad geen vakbond, ofwel liegt het ‘nieuwe’ Vlaams Belang over haar onafhankelijkheid.

 

Aan een ander Vlaams Belang-personeelslid, werkend voor het zogenaamd onafhankelijke RechtsActueel, verduidelijkte Gerolf Annemans nog: “Eigen Volk Eerst! was een verkiezingsslogan die toen, en in zekere zin nog steeds, het inhoudelijke programma samenvatte. Met de nieuwe slagzin willen we iets anders doen: onze politieke manier van doen, onze politieke rol onderstrepen.” Om dat alles kracht bij te zetten was de eerste plaat na de toespraak van Gerolf Annemans You Are The First, My Last, My Everything. Een plaat van de zwarte Amerikaanse soul- en discozanger Barry White, uit de eerste helft van de jaren zeventig. Het is niet van het ene op het andere moment dat het Vlaams Belang de sprong maakt naar het jaar 2013.

 

Vooraf was gegokt wat de nieuwe Vlaams Belang-slagzin zou worden. Nu met gezwans van Gerolf Annemans, maar ook Anders dan Bartje zijn wij geen watje en Van Jan Penris tot Tanguy Veys, van Antwerpen tot Zoerle-Parwijs hebben het dus niet gehaald.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, annemans |  Facebook | | |  Print

VLAAMS BELANG-KUNSTKENNER WIM WIENEN

Onder de aanwezigen in Gent, bij de voorstelling van de nieuwe Vlaams Belang-slagzin, was ook Antwerps Vlaams Belang-parlementslid Wim Wienen (foto 1). Een paar uren eerder had hij zich nog laten opmerken in het Vlaams Parlement.

 

In het Vlaams Parlement werd gisteren onder andere gedebatteerd over het Roger Raveelmuseum, naar aanleiding van het recent overlijden van de kunstenaar. Volgens Wim Wienen heeft de Vlaamse overheid het nodige gedaan om de werken van Raveel te behouden. Maar Raveel is niet de enige belangrijke schilder. “Wat zullen we bijvoorbeeld doen met wat Permeke achterlaat in Vlaanderen wanneer hij het tijdelijke met het eeuwige verwisselt”, vroeg het schrandere Vlaams Belang-parlementslid.

 

Constant Permeke moet evenwel het tijdelijke niet meer wisselen met het eeuwige. De schilder en beeldhouwer, die beschouwd wordt als de belangrijkste vertegenwoordiger van het Vlaams expresionisme, is in 1952 in Oostende gestorven. Hij was toen 65 jaar oud. Er is pas nog in Brussel een grote overzichtstentoonstelling geweest van zijn werk. In het Permekemuseum in Jabbeke kan Wim Wienen nog altijd meer dan 150 kunstwerken, waaronder 80 schilderijen, van Permeke bekijken.

 

Wim Wienen twitterde later dat hij niet Permeke maar Panamarenko bedoelde.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wienen, cultuur |  Facebook | | |  Print

27-03-13

HET N-SA OP DE BORGERHOUTSE DISTRICTSRAAD

Het N-SA is boos, en voor een keer is het een krantentitel (foto 1) die de waarheid niet aandikt. Nadat wij zondag online plaatsten dat de politie een nieuw en ditmaal negatief advies heeft gegeven over de geplande N-SA-betoging op 1 mei in Borgerhout, en burgemeester Bart De Wever dit advies allicht zal volgen, zette Eddy Hermy een eerste van nu al drie giftige artikels over Bart De Wever online.

 

Zoals bekend wilde Bart De Wever de N-SA-manifestatie aanvankelijk toelaten, maar daar kwam nogal wat reactie op zodat het ‘veiligheidsrisico’ intussen anders is ingeschat. En toen moesten de debatten in de Borgerhoutse districtsraad en de Antwerpse gemeenteraad nog plaatsvinden.

 

Els Delanoeije (SP.A, fractieleidster van het Groen/SP.A-kartel in Borgerhout) wees maandagavond in de Borgerhoutse districtsraad op de handelaars die zich gekant hebben tegen een Borgerhout dat het actieterrein zou worden voor politieke en religieuze conflicten. De bewoners hebben met hun buurtfeest van solidariteit en verbondenheid laten weten dat ze andere prioriteiten hebben dan het N-SA. En ook het districtsbestuur, bij monde van ‘districtsburgemeester’ Marij Preneel (Groen, foto 2), liet zich negatief uit over het voornemen van het N-SA. Vandaar de vraag aan de Antwerpse burgemeester om de N-SA-betoging effectief te verbieden, het geplande buurtfeest toe te laten, en dit feest politioneel en logistiek te ondersteunen.

 

En dan begon het politiek spelletje in de Borgerhoutse districtsraad. N-VA, CD&V en Open VLD waren in se het hiermee eens, maar vonden het niet opportuun hierover een tekst goed te keuren vermits de Antwerpse burgemeester al had laten verstaan de N-SA-betoging te zullen verbieden. Het Borgerhoutse districtsbestuur had anders nog diezelfde maandag, om 14u30, het kabinet van Bart De Wever gecontacteerd, en kreeg toen te horen dat de beslissing nog niet formeel genomen was. Het Vlaams Belang, met nog slechts twee vertegenwoordigers in de Borgerhoutse districtsraad, zei tegen het verbod voor het N-SA te zijn. “Het N-SA wil betogen tegen de aanwezigheid van de PVDA+ in het Borgerhoutse districtsbestuur, en dan moet het N-SA dat niet doen op de Antwerpse Linkeroever.”

 

Hiermee had VB-fractieleider Marc De Meyer een punt, maar hij vloog uit de bocht toen hij beweerde dat Bart De Wever gezwicht was onder de druk van het geweld van de tegenbetogers. Op een oproep van Blokbuster na is er nooit sprake geweest van een tegenbetoging, en al helemaal niet van gebruik van geweld. Wél van een buurtfeest van solidariteit en verbondenheid als tegenreactie op de N-SA-betoging. Ook Alain Herremans (N-VA) sloeg de bal mis toen hij zei dat men het N-SA gewoon haar ding had moeten laten doen, en er zou geen haan naar gekraaid hebben. ‘Districtsburgemeester’ Marij Preneel wees er terecht op dat het de door Bart De Wever verleende toestemming is die geleid heeft tot een artikel in De Morgen (en diezelfde dag trouwens ook in Het Laatste Nieuws, nvdr.) en daarna andere nationale media. Toen in Mechelen en Gent de N-SA-actie op 1 mei niet toegelaten werd, leidde dat niet tot nationale media-aandacht.

 

Bij de stemming kreeg de voorgelegde tekst een meerderheid van 14 stemmen (Groen, SP.A, PVDA+), bij 9 onthoudingen (N-VA, CD&V, Open VLD) en 2 tegenstemmen (VB). Het N-SA dat gesteund wordt door twee VB-districtsraadsleden, zo is er toch nog een lichtpuntje voor N-SA-baas Eddy Hermy. Filip Dewinter zweeg toen ’s anderendaags de N-SA-kwestie besproken werd op het Antwerps stadhuis.

00:23 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

EN OP HET ANTWERPSE STADHUIS

Een goede raad, we kennen de man al langer dan vandaag: geloof nooit blindelings Eddy Hermy. Gisteren beweerde hij op zijn website dat “Peter Mertens een haatspeech afstak tegen het nationalisme van het N-SA tijdens de Antwerpse gemeenteraad van gisteren (= maandagavond, nvdr.)”. Het woord nationalisme is geen enkele keer gevallen, en maandagavond is de N-SA-kwestie niet eens aan bod gekomen. Het was pas gisteren, na het artikel van Hermy, dat de zaak ter sprake kwam in de Antwerpse gemeenteraad.

 

De tussenkomst van PVDA-voorzitter Peter Mertens (foto 1) ging uiteindelijk meer over Bart De Wever (foto 2) dan over Eddy Hermy en zijn adepten. Maar met reden, want Bartje had van de N-SA-kwestie gebruik gemaakt om een hoop onwaarheden en suggestieve verklaringen over de PVDA te verspreiden. 1. De PVDA is een linkse variant van het N-SA. De PVDA is met een 52 bladzijden tellend programma, en 200 concrete punten, naar de verkiezingen getrokken. Op basis van een enquête bij enkele duizenden mensen. Als de PVDA vervolgens 8 % van de stemmen behaalt in Antwerpen, en 17 % van de stemmen in Borgerhout, is dat op basis van een concreet programma voor betaalbaar wonen, gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs… Niet op basis van schrijfsels als dat van het N-SA. Bekamp de PVDA op basis van dat programma, maar niet met een niet terzake doende vergelijking.

 

2. Borgerhout mag niet het speelveld worden van extreem-rechts en extreem-links. De PVDA heeft geen tegenbetoging aangevraagd noch de gemoederen opgehitst. De PVDA is altijd tegen extremen geweest, of het die van het N-SA dan wel die van Sharia4Belgium zijn. 3. De PVDA heeft samen met het N-SA actie gevoerd tegen Israël. Dat is nooit gebeurd, en zal ook nooit gebeuren. Wel is er in november een actie geweest tegen het optreden van een Israëlisch legerkoor, waar PVDA-militanten individueel naartoe zijn gegaan. Het N-SA werd door de organisatoren van de actie op afstand gehouden (wat ons in onverdachte tijden is bevestigd door een aanwezige journalist, nvdr.). De PVDA kan niet op één lijn geplaatst worden met het antisemitisme van het N-SA dat de PVDA veroordeelt.

 

4. Het verschil in reactie op het samenscholingsverbod in januari in Borgerhout en de aanvraag van het N-SA. In januari had de PVDA kritiek op het algemeen samenscholingsverbod in Borgerhout en Antwerpen-Noord. Niet op het inperken van de bewegingsvrijheid van Sharia4Belgium. 5. Links is hypocriet door nu een verbod van de N-SA-manifestatie te vragen. Zoals al gezegd is de PVDA zowel tegen neonazi’s als tegen salafisten. Daarenboven is in het verleden nog nooit toelating verleend voor een manifestatie van neonazi’s op een symbolische datum zoals 1 mei, noch voor een actie in een gevoelige buurt: het N-SA heeft van de vorige burgemeester geen toestemming gekregen om te betogen in de Joodse buurt. Daarenboven is het boegbeeld van het N-SA veroordeeld voor racisme, op basis van een goed gemotiveerd vonnis (en Peter Mertens citeerde uit dat vonnis, nvdr.).

 

Meyrem Almaci (Groen) vulde aan en wees onder andere op het ontbreken van overleg met het Borgerhoutse districtsbestuur. Bij het samenscholingsverbod voor de fantoombetoging in januari was het argument dat pas een dag op voorhand bekend was dat een sms voor een betoging zou verstuurd zijn, maar nu was ruim op voorhand bekend dat het N-SA overwoog om te betogen in Borgerhout. En spijts alle verklaringen van het huidig stadsbestuur over het belang van de districten, werd niet – desnoods discreet – overlegd met het Borgerhoutse districtsbestuur. Carine Leys (N-VA) deed vervolgens een poging om de PVDA in de extremistische hoek te duwen, met verwijzingen naar banden met communistische bewegingen overal ter wereld en haar afschuw uit te spreken voor het marxisme, planeconomie en overheidsbedrijven.

 

Bart De Wever wees erop dat de openbare veiligheid een bevoegdheid is van de burgemeester, en van hem alleen. Hij moet zich daarover niet verantwoorden in de gemeenteraad, hoogstens kennis geven van bepaalde beslissingen, en al helemaal niet overleggen met de districtsbesturen. Politionele informatie mag hij daarenboven niet vrij geven. Bart De Wever wil daarenboven niet discretionair optreden. Bart De Wever: “Als ik op 1 mei alle manifestaties zou verbieden waarin iemand rondloopt die strafrechtelijk veroordeeld is, het zou een bijzonder rustige 1 mei worden (sic).” Bart De Wever wil enkel oordelen op basis van of er een gevaar is voor de openbare veiligheid, en of bij voorgaande manifestaties strafbare feiten zijn gebeurd. Op basis van die twee criteria werd een toelating gegeven voor de 1 mei-manifestatie van het N-SA, maar dat veranderde met de aankondiging van tegenmanifestaties en tot in Wallonië oproepen om naar Antwerpen te komen als reactie op het N-SA.

 

Tot slot zei Bart De Wever dat nu ook formeel de N-SA-actie niet is toegestaan. Het blijft echter onduidelijk wat het wordt met de N-SA-bijeenkomst in café Den Bengel op 1 mei. Bij zijn antwoord verwees Bart De Wever naar een tiental keren dat het N-SA al in Antwerpen is bijeengekomen, en een negental keren dat er een toegelaten manifestatie op het openbaar domein was. In De Nieuwe Gazet, de Antwerpse variant van Het Laatste Nieuws, zei Eddy Hermy op 1 mei bijeen te (blijven) komen in café Den Bengel. Dat café bevindt zich op de Antwerpse Grote Markt, letterlijk aan de plaats waar de tribune voor de socialistische 1 mei-optocht staat. Het N-SA heeft er het zaaltje op de eerste verdieping gehuurd. Blijft een samenkomst daar en dan toegelaten?

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

26-03-13

NIEUWE WAALSE NEONAZISTISCHE GROEP: NS WALLONIE

Er groeit weer wat in de zwarte ondergrond van ons land. Naast het N-SA en de Autonome Nationalisten is er nog altijd een kleine Vlaamse Blood and Honour-groep actief. Zaterdag 23 februari  hadden ze nog een bijeenkomst met buitenlandse kameraden. En onze collega’s van RésistanceS brachten zondag het bestaan uit van ‘NS Wallonie’. 

 

De groep is actief in de provincie Luik. De ‘NS’ in hun naam staat voor het nationaal-socialisme van Adolf Hitler. Rex en haar leider Léon Degrelle zijn andere referenties voor NS Wallonie. In hun embleem is onder andere het rode kruis van Bourgogne verwerkt dat op de eerste vlag van de Waalse SS-divisie prijkte, en ook terug te vinden is op allerlei memorabilia die verwijzen naar Léon Degrelle en Rex. Het kopstuk van NS Wallonie (tweede van links op foto 1, grotere versie) heeft het embleem intussen op zijn hoofd laten tatoeëren (foto 2). Zijn voornaam Francis heeft hij op een intussen verwijderde Facebook-pagina veranderd in Léon, naar Léon Degrelle.

 

NS Wallonie kwam in september vorig jaar voor het eerst op straat, bij een betoging tegen een mogelijke vervroegde vrijlating van Michelle Martin. Toen in het gezelschap van militanten van Nation. In februari kwam NS Wallonie op straat tegen een mogelijke vervroegde vrijlating van Michele Martins echtgenoot Marc Dutroux. Deze keer had NS Wallonie een paar motards meegekregen. Zaterdag 9 maart richtte NS Wallonie een ‘jaren tachtig’-bijeenkomst in, in een klein dorpje in de provincie Luik. Op een foto van de bijeenkomst poseren vijftien mensen. Met vrouwen, kinderen en sympathisanten erbij waren er een dertigtal mensen.

 

Eddy Schröder was een van de gasten op de jongste bijeenkomst. Hij is een van de leiders van het Duitse White Boy Society (WBS). Een groep extreemrechtse motorrijders van nationaal-socialistische strekking. Vooral actief in de Verenigde Staten, met ook enkele afdelingen in Europa waaronder sinds september 2012 een Belgische afdeling. NS Wallonie heeft ook contacten met de Duitse afdeling van Right Wing Resistance (RWR). Een in Nieuw-Zeeland opgerichte groep neonazi’s die zich graag hult in zwarte paramilitaire uniformen. NS Wallonie denkt eraan een eigen lokaal te openen en heeft onlangs ook een website online gezet.

 

NS Wallonie lijkt dus meer te zijn dan een groep met heimwee naar de Waalse SS-divisie. Ze proberen zich uit te bouwen tot een nieuwe neonazistische beweging, en hebben daarbij alvast contacten met gelijkgestemden in het buitenland. “Politieke soldaten” die zich voorbereiden op een “strijd tussen de rassen”. De vraag is nu wanneer ze van woorden overgaan naar daden. Alleszins hoeft hun actieradius niet beperkt te blijven tot de provincie Luik. De in 2011 opgerichte groep ‘Blood and Honour Wallonie’ richtte haar eerste concert in… in Kuurne (West-Vlaanderen).

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, ns wallonie, neonazi's |  Facebook | | |  Print

25-03-13

BARTJE OP HET STADHUIS (9)

Het is een maand geleden dat we nog bericht hebben over Bartje op het stadhuis. Vanop het stadhuis was er dan ook niet veel te melden. In de media was Bartje daarentegen niet weg te slaan: Bart De Wever zet windhaan op kerktoren, Bart De Wever ziet af tijdens CittA Antwerp Urbain Trail, Bart De Wever ontmoet Harlem Globetrotters, Shrek op bezoek bij Bart De Wever (foto)… Maar nu is het terug tijd voor ernst. Vanavond is er opnieuw een gemeenteraadszitting. Alhoewel. Ernst? Niet als het aan Bartje en de N-VA ligt.

 

Na de vorige gemeenteraadszitting, eind februari, was er veel ongenoegen over de manier waarop Bart De Wever discussies in de gemeenteraad afblokte. Ofwel was de gemeenteraad niet bevoegd ergens over te praten, ofwel verwees Bart De Wever discussies naar de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven… De gevolgen van de (on)veiligheid van de kerncentrale van Doel voor Antwerpen en zijn haven? Daar kon niet over gepraat worden. De leegstand van serviceflats voor bejaarden, dat moest maar in de raad van bestuur van het Zorgbedrijf besproken. Bart De Wever ging wél in op een vraag die Peter Mertens (PVDA) had willen stellen over de topsalarissen bij het Zorgbedrijf. Peter Mertens: “Ik heb die vraag ingetrokken omdat het antwoord zaterdag al in Gazet van Antwerpen stond. Ik vind het een heel vreemde gang van zaken: ik krijg geen antwoord op de vragen die ik stel, maar wel op de vragen die ik niet stel. Er is duidelijk een probleem met de democratische besluitvorming in de gemeenteraad.”

 

Een maand later is het er niet op verbeterd. Nu volgen ook de leerlingen het voorbeeld van hun tovernaar. De voorbije week waren er de gemeenteraadscommissies ter voorbereiding van de gemeenteraadszitting vanavond. Greet Van Gool (SP.A) bijvoorbeeld stelde er een vraag over het OCMW en haar patrimonium. Commissievoorzitster Carine Leys (N-VA) blokte het meteen af: “Vragen over het OCMW moeten in de OCMW-raad worden behandeld, en niet in de gemeenteraad.” Van Gool vond dat onbegrijpelijk. “Als gemeenteraad hebben wij toch het recht om vragen te stellen over het sociaal beleid”, maar de repliek van Greet Van Gool bleef zonder gevolg. Komt daar nog eens bij dat het Antwerpse OCMW waar de N-VA-commissievoorzitster naar verwees absoluut geen toonbeeld is van openbaarheid van bestuur.

 

Een ander heikel punt is het ontbreken van verslagen. Vroeger, in de tijd van Leona Detiège en andere burgemeesters, werd een stenografisch verslag gemaakt van de gemeenteraadszittingen. Het verslag werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en later kon iedereen die verslagen rustig inkijken. Strikt genomen moet dat niet, volstaat een opsomming van alle besluiten met de stemming daarbij. Maar daarmee verdwijnen natuurlijk alle discussies, stellingnamen en verantwoordingen uit het zicht. Patrick Janssens verving het stenografisch verslag door de beeldopnames van de gemeenteraadszittingen – wat opzoekingen over wie wat gezegd heeft sterk bemoeilijkt. Bart De Wever heeft nu ook de, door stadsambtenaren opgemaakte, schriftelijke verslagen van de commissievergaderingen afgeschaft. Dat waren geen letterlijke verslagen, maar zo kon je nog grosso modo de antwoorden op de veelal informatieve vragen terugvinden. Die verslagen zijn nu ook afgeschaft en vervangen door een beeldverslag van de commissievergaderingen.

 

En daar houdt de onwil van de nieuwe bestuursmeerderheid niet mee op. Tijdens de gemeenteraadscommissie jeugd kwam de hervorming van de jeugdraad ter sprake. N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud vroeg fluisterend haar partijgenote en voorzitster van de gemeenteraadscommissie jeugd Lisa Geets om het debat te sluiten, maar dat was zonder Leen Verbist gerekend. Die vroeg nog of ze het antwoord van de schepen kon krijgen. “Er zijn geen verslagen meer”, zei Lisa Geets. “U kunt natuurlijk altijd de opnames van deze zitting opvragen.” Leen Verbist: “De schepen kan ons toch gewoon de tekst bezorgen die ze daarnet heeft afgelezen.” Waarop N-VA-gemeenteraadslid Dirk Rochtus: “Wordt het niet eens tijd dat de oppositie enige ernst aan de dag legt?” Hallo?! Freya Piryns (Groen) suggereerde dat haar gemeenteraadsfractiemedewerkster bij gebrek aan verslagen dan maar zelf aantekeningen zou maken. Waarna Dirk Rochtus: “Kan zij die verslagen dan ook naar de andere gemeenteraadsleden sturen?” Hallo?! Hallo?! De N-VA is voortgesproten uit de Volksunie (VU), een partij die Vlaams-nationalistisch was maar ook een punt maakte van de democratisering van de besluitvorming. Eens aan de macht heeft de N-VA dat laatste overboord gegooid.

 

Ondanks alle tegenkantingen, of misschien juist daardoor, zijn voor de gemeenteraadszitting vanavond vijftien interpellaties ingediend. Filip Dewinter (VB) over de mogelijke vestiging van een “halal supermarkt” in Merksem, Toon Wassenberg (SP.A) over de invoering van een maandelijks vragenuurtje, Meyrem Almaci (Groen) over De Nieuwe Antwerpenaar niet meer op papier, Güler Turan (SP.A) over maatregelen tegen de hoge werkloosheid, Anke van dermeersch (VB) over het tekort bij het OCMW en de verkoop van onroerend goed, Peter Mertens over de toekomst voor de voedselactie van Occupy Antwerpen en over de aangekondigde N-SA-betoging, Wouter Van Besien (Groen) over de verfietsing van Antwerpen nadat N-VA-schepen Koen kennis in de pers triomfantelijk deed alsof Londen het Antwerps voorbeeld volgt, Maya Detiège (SP.A) over discriminatie in het uitgangsleven, Carine Leys over het installeren van spuitenboxen, Freya Piryns over Antwerpen klimaatneutraal, Joris Giebens (Groen) over de betrokkenheid van burgers bij belangrijke stadsontwikkelingsprojecten, Yasmine Kherbache (SP.A) en Freya Piryns over capaciteitsproblemen in het onderwijs, en Mie Branders (PVDA) over het kappen van een bos en de toekomst voor een Wilrijks bedrijf. Zo wordt Bart De Wever natuurlijk nooit ‘fundamenteel vrolijk’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen, de wever |  Facebook | | |  Print

24-03-13

POLITIE ADVISEERT NU NEGATIEF OVER N-SA-BETOGING

De Antwerpse politie heeft vrijdag een nieuw informatierapport over de N-SA-betoging in Borgerhout (foto 1) bezorgd aan burgemeester Bart De Wever.

 

In een interview in Wakker op Zondag op de Antwerpse regionale televisiezender ATV heeft Bart De Wever vanmorgen de conclusie van dat rapport medegedeeld. De politie, die eerst positief had geadviseerd over de aangevraagde betoging, adviseert nu de toelating voor het N-SA in te trekken. Morgen zou Bart De Wever dit formaliseren. De toelating voor de N-SA-betoging aan het Moorkensplein wordt normalerwijze ingetrokken. Het aan het Moorkensplein geplande feest (foto 2: café Mombasa aan het Moorkensplein) wordt bijgevolg nog plezanter. Dat feest moet nu natuurlijk ab-so-luut doorgaan. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) feliciteert alvast al wie meegewerkt heeft en verder meewerkt aan de tegenreactie. 

10:29 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

“ONZE GASTVRIJHEID KENT OOK HAAR GRENZEN”

Nu de politie de toelating voor een 1 mei-manifestatie van het N-SA op het Moorkensplein in Borgerhout (foto 1) aan het herbekijken is, lanceerde het N-SA in een persmededeling het voorstel om af te zien van haar betoging als op het intussen gepland buurtfeest een debat georganiseerd zou worden tussen het N-SA en de PVDA.

 

In voorkomend geval zou het N-SA “zelfs aan de voorbereidingen (voor het buurtfeest, nvdr.) meehelpen, zo men wil”. Het N-SA, dat er amper in slaagt twintig mensen te verzamelen, zou zo een forum verwerven voor – dat staat nu al vast – honderden mensen die na de 1 mei-optocht in Antwerpen in de namiddag naar het Moorkensplein in Borgerhout zullen afzakken. De mededeling werd vrijdagmiddag bij een aantal kranten online gezet, ’s avonds volgde een repliek van de organisatoren van het buurtfeest en van de  PVDA. De kranten gaven gisteren ineens het voorstel van het N-SA én de repliek: de boomerang die N-SA-boegbeeld Eddy Hermy had uitgegooid, keerde recht in zijn gezicht terug.

 

“PVDA-voorzitter Peter Mertens vindt dat het aan de organisatoren van het buurtfeest is om hem voor zo’n debat uit te nodigen”, schrijft Gazet van Antwerpen. “In dat geval zeg ik graag nee”, antwoordt Peter Mertens. “Ik ga geen platform geven aan iemand die veroordeeld is voor racisme en vijf jaar uit zijn burgerrrechten gezet is.” In andere kranten luidt het dat Peter Mertens het niet zit zitten om “een forum te geven aan een neonazistische organisatie”. De buurtbewoners van het Moorkensplein beklemtonen dat ze het feest in eigen handen willen houden. “Samen gaan we voor verbondenheid, voor een vreedzame buurt waar plaats en respect is voor iedereen. In Borgerhout is geen plaats voor racisme. Onze gastvrijheid kent ook haar grenzen”, zegt Mark De Quidt, een van de initiatiefnemers van het buurtfeest, in Gazet van Antwerpen.

 

In dezelfde krant mekkert Bart De Wever: “Janssens heeft de N-SA acht keer toelating gegeven om te betogen, op grond van het recht op vrije meningsuiting. Een visie die ik trouwens deel. En nu roept Kathleen Van Brempt dat het een schande is dat ik toestemming heb gegeven. Ik vind dat onvoorstelbaar hypocriet.” We zullen het daarom nog eens herhalen: Patrick Janssens heeft bijvoorbeeld géén toestemming gegeven voor een N-SA-optocht door de diamantwijk. Er werd voor het N-SA een alternatief parcours uitgestippeld. Twee, Bart De Wever zou in plaats van alsmaar te verwijzen naar zijn voorganger ook kunnen verwijzen naar de twee toestemmingen die hijzelf al gegeven heeft voor een N-SA-manifestatie.

 

De eerste keer was dat voor een N-SA-actie tegen de aanwezigheid van PVDA’ers in de Antwerpse gemeenteraad maandag 8 januari. Datum waarop er... geen gemeenteraadszitting was gepland, en toen het N-SA daar achter kwam gelaste ze de actie maar af. De tweede keer dat het N-SA dit jaar toestemming kreeg voor een actie was vrijdag 8 februari, om aansluitend bij hun nieuwjaarsreceptie de dood van (vermeende) Italiaanse fascisten te herdenken. In tegenstelling tot de actie op 8 januari was de nieuwjaarsreceptie mét actie vooraf ruim bekendgemaakt. Maar niemand protesteerde. Zelfs het Anti-Fascistisch Front (AFF) en Blokbuster niet. Het N-SA stond dan ook eenzaam aan het stadhuis, geen mens die er voorbij wandelde. Het N-SA in de duisternis gehuld. Daar gaan we ons niet druk over maken.

 

Iets anders is het als het N-SA op de socialistische hoogdag van 1 mei in het multiculturele Borgerhout wil provoceren. Het N-SA heeft weliswaar geen probleem met de islam as such, noch met de hoofddoek. Het N-SA wil álle vreemdelingen weg, moslims én anderen. Pleit het Vlaams Belang nog voor ‘aanpassen of opkrassen’, bij het N-SA is het enkel ‘remigratie’ (foto 2: Het N-SA bij een NSV-betoging in Gent, met de slogan Arbeiders-studenten: een front voor remigratie. Als tweede op de tweede rij bij de N-SA-groep, met rood jasje, een voormalig kopstuk van Blood and Honour Vlaanderen). 

 

Op de districtsraad van Borgerhout maandagavond zal Els Delanoeije, fractieleidster van het Borgerhoutse Groen/SP.A-kartel, het districtsbestuur vragen om stelling in te nemen over de N-SA-manifestatie. Op de gemeenteraadszitting op het Antwerpse stadhuis, ook maandagavond, interpelleert Peter Mertens Bart De Wever over dezelfde kwestie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

23-03-13

GEEN FASCISTEN OP GRIEKS STRAND

De Griekse neonazi’s van Gouden Dageraad hebben hun fans in Vlaanderen. “Daar kan ik geen kwaad woord over zeggen, we moeten daar allemaal respect voor hebben”, zei Koen Sweeck over Gouden Dageraad namens de Autonome Nationalisten aan De Standaard.  

 

Met Nieuwjaar wensten de grapjassen van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) iedereen in Vlaanderen “voor 2013 een Gouden Dageraad toe”, en NSV-praeses Stijn Van Boebel had kritiek op Filip Dewinter toen die zich distantieerde van Gouden Dageraad. In Griekenland lijken de neonazi's steun te winnen, maar er zijn ook Grieken die hen meer dan beu zijn. Er zijn nu al stranden waar expliciet gevraagd wordt dat fascisten er wegblijven (foto). Goed nieuws voor wie binnenkort of later dit jaar naar Griekenland gaat.

22-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Naar goede gewoonte: onze citaten van de week. Toch weer iets anders dan de citaten die De Standaard online op vrijdag en de krant op zaterdag bundelt.

 

“Zijn beslissing getuigt van een complete wereldvreemdheid. De kardinalen in Rome zijn meer down to earth. Zo’n neonazi-betoging kan alleen maar problemen opleveren. Ik vrees voor rellen. Het is zoals de Ku Klux Klan loslaten in Harlem (de buurt in New York met overwegend Afro-Amerikanen, JVH). Ik hoop dat De Wever zijn verantwoordelijkheid begrijpt. Hij gooit een lucifer in een sociaal kruitvat. Een multicultureel stadsdeel waar armoede, discriminatie en werkloosheid pieken. Hier komt miserie van, zeker.” Peter Mertens over de beslissing van Bart De Wever om het N-SA toe te laten te betogen in Borgerhout. (De Morgen, 15 maart 2013)

 

“Diegenen die nog niet kunnen kakken zullen dat nu wel kunnen doen. Termont zijn dikke muil komt er ook nog eens in.” Vlaams Belang’er en Voorpost’er Nick Van Mieghem geeft zijn vrienden advies bij het zien van de anti-racistische clip Gent: Rauw & Onbesproken tegen Racisme (Facebook, 16 maart 2013)

 

“In de vorige legislatuur werd gemikt op de progressieve tweeverdieners die van groen in de stad houden. Dit stadsbestuur mikt vooral op de rechtse verzuurde Antwerpenaar. De maatregelen die het bestuur neemt, zijn op maat van deze mensen gemaakt. Wie dit stadsbestuur – net zoals het vorige – niet vertegenwoordigt, zijn de armen in deze stad. Mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het stadsbestuur deze mensen het liefst wegstopt in een of andere wijk en er vervolgens liever niet meer aan denkt.” Mohamed Benhaddou over het Antwerps stadsbestuur. (Gazet van Antwerpen, 16 maart 2013).

 

“Tijdens het wachten op rookontwikkeling in het Vaticaan konden de kenners ons danig amuseren met hun voorspellingen. Ha, ze dachten het beter te weten dan de Heilige Geest! Ze faalden jammerlijk. Want het zijn kapoentjes, die kardinalen, door zo’n onverwacht iemand tot paus te kiezen. Een jezuïet, begot! Een Argentijn zelfs! Als dat conclaaf nog een tijdje had aangesleept, waren ze nog bij een vrouw geëindigd.” Marc Reynebeau kijkt luchtig aan tegen de actualiteit. (dS Weekblad, 16 maart 2013)

 

“Graag nodigt het partijbestuur van het Vlaams Belang u en uw partner uit op de voorstelling van de nieuwe slagzin bij het logo van het Vlaams Belang. De slagzin onderstreept de positie van onze partij in het Vlaamse politieke landschap.” Ga dat zien, volgende week woensdag in Gent. (Facebook, 19 maart 2013)

 

“’IJsberen moeten we sympathiek vinden. Dat is raar, want het is het meest wrede roofdier ter wereld. Maar nu ze aan het verdwijnen zijn, worden ze plots sympathiek. Dus moeten we nu het Vlaams Belang ook sympathiek vinden omdat die op hun kop krijgen van de N-VA?’ Daarop volgt meestal stilte in de zaal. Maar als ik zeg: ‘Heb je die wenkbrauwen van Filip Dewinter al gezien? Die moet vaker zijn wenkbrauwen scheren dan zijn haar’, dan begint iedereen te lachen.” Bert Kruismans legt uit welke grap niet werkt en welke wel. (P-magazine, 19 maart 2013)

 

“Bruno Valkeniers is een ander mens geworden. Er is een last van zijn schouders gevallen, nu hij geen partijvoorzitter meer is. Hoewel een partijman in hart en nieren en blijvend erg begaan met de militanten en de mandatarissen en met het elgemene reilen en zeilen, is hij zichtbaar blij dat hij de fakkel heeft mogen doorgeven.” (’t Pallieterke, 20 maart 2013)

 

“Vandaag over verdere verdeling discussiëren en niet over meer samenwerking, is politiek onverantwoord. Het kan de crisis alleen maar verdiepen en de bevolking verarmen, ook in Vlaanderen. (…) Organiseer eens een conferentie van de burgemeesters van centrumsteden. Ik ben er zeker van dat er dan een heel andere politieke agenda tevoorschijn komt dan de splitsingshype die men in de media onderhoudt.” Volgens Eric Corijn (foto) is confederalisme nog nooit zo onverstandig als nu. Eric Corijn leidt morgen de achtste Paul Verbraeken-lezing in, om 17.00 uur in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Chantal Kesteloot spreekt er over het Waals regionalisme versus het Vlaams nationalisme. (De Morgen, 20 maart 2013)

21-03-13

VAN NEW YORK TOT BORGERHOUT

Dropkick Murphys is een populaire Amerikaanse rockgroep. Hun muziek is een combinatie van Ierse folk en zwaardere punkmuziek. Begin vorig jaar traden ze nog op in Vorst Nationaal en wie er bij was spreekt van een “magistrale avond”.

 

Bij een optreden vorige week in New York kwam het tot een incident toen tientallen fans mee met de groep op het podium mochten, naar gewoonte als het nummer Kiss me I’m shitfaced wordt ingezet. Er werd vervolgd met Skinhead on the M.B.T.A., een lied dat verwijst naar een skinhead uit Boston in de jaren tachtig. Toen na beschuldigingen van neonazisme nogal wat skinheads zich manifesteerden als Skinheads Against Racial Prejudice (SHARP, skinheads tegen racistische vooroordelen). Als hierna een cover van een AC/DC-nummer ingezet wordt, is één van de fans op het podium in New York nog zo dol van het vorige nummer dat hij bij herhaling de Hitlergroet uitbrengt. Dropkick Murphys-muzikant Ken Casey (foto 1) ziet het, stapt naar de man toe en slaat hem met zijn basgitaar van het podium af (video op 1:30). “Nazis are no fucking welcome at a Dropkick Murphys show”, verduidelijkt Ken Casey vervolgens aan de microfoon.

 

Het voorval ontlokte commentaar op het neonazistisch discussieforum Stormfront. Een sympathisant van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) – hij zegt op Stormfront aanwezig te zullen zijn op de 1 mei-manifestatie van het N-SA in Antwerpen en Borgerhout – beweert dat er bij het optreden van Dropkick Murphys in New York niets is gebeurd. Dropkick Murphys is volgens hem trouwens een apolitieke muziekgroep. Dropkick Murphys heeft zich nochtans herhaaldelijk uitgesproken pro vakbonden. De sympathisant van het N-SA houdt van de muziek van Dropkick Murphys, en dan sluit hij maar zijn ogen en oren voor wat er op het podium in New York is gebeurd. Hopelijk verwittigt Eddy Hermy (foto 2) hem tijdig en duidelijk dat de geplande N-SA-betoging aan het Moorkensplein in Borgerhout op 1 mei allicht niet kan doorgaan. De aan het N-SA verleende toelating voor 1 mei wordt intussen immers herbekeken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie, n-sa, borgerhout, moorkensplein |  Facebook | | |  Print

20-03-13

TANGUY VEYS, EEN LIBERALE VROUW MET PIT

In Met man en macht speelde Jan Decleir de rol van cafébaas Tony, vriend van de burgemeester van Ransegem. Met geld bestemd voor de plaatselijke polyvalente zaal heeft de N-VA-burgemeester een Chinees restaurant in Brussel geopend, waar Tony wel eens ronddoolt in vrouwenkleren. Schuilt in Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys ook een ‘Tony’? Waarschijnlijk niet, al weet je met Tanguy Veys nooit.

 

Dubbele rollen zijn Tanguy Veys anders niet vreemd. Vorige zondag was hij nog te gast in De Zevende Dag, samen met professor kerkelijk recht Rik Torfs, zuster Monica Van Kerrebroeck en priester Karlo Tyberghier, programmadirecteur van Radio Maria (foto 1). Tanguy Veys werd er door Indra Dewitte voor een debat over de nieuwe paus aangekondigd “niet als Vlaams Belang’er, maar als overtuigd katholiek”. Tanguy Veys knikte half bevestigend, half ontkennend. Een rol als Vlaams Belang’er leg je niet zomaar af. Dat bleek alras toen Tanguy Veys opwierp dat er veel kritiek is op de kerk als het gaat over vrouwen- en homorechten, maar die kritiek verstomt als het over de islam gaat. Rik Torfs reageerde ad rem: we gaan wat we bij de islam verkeerd vinden toch niet gebruiken om bij de katholieke kerk goed te praten?!

 

Tanguy Veys is omwille van echtscheidingsperikelen de voorbije zomer van Gent naar Blankenberge verhuisd, en probeert intussen zo goed en zo kwaad als mogelijk als aangespoelde kennis te maken met het lokale reilen en zeilen. Op een carnavalsbal in het Casino van Blankenberge eind januari kreeg Tanguy Veys van de Blankenbergse Open VLD-schepen Katrien Van Ryssel de vraag of hij geen lid wilde worden van de Liberale Vrouwen Blankenberge. Veys betaalde prompt de zes euro lidgeld en vond enkele weken later een lidkaart in zijn brievenbus. Een lidkaart van de ‘Liberale Vrouwen, vrouwen met pit’ (foto 2). Vanavond richten de Blankenbergse Liberale Vrouwen hun jaarlijkse Lentesouper in, een ‘Tricolore avond met Belgisch rund’ in restaurant Seagull. Tanguy Veys schreef zich prompt in voor het etentje.

 

Wat laat beseften de Liberale Vrouwen welke vreemde eend ze in huis hadden gehaald, en begon een rondje redenen bedenken waarom Veys niet kon deelnemen aan het diner: Tanguy Veys is geen lid, het Lentesouper is volzet, er moet een vrouw bij zijn, de deelnemers moeten liberaal zijn… Tanguy Veys vindt het vreemd dat zijn aanwezigheid op het etentje een probleem is. Tanguy Veys: “Noch CD&V-Blankenberge ter gelegenheid van hun vriendschapsbarbecue voorbije zomer, noch SP.A-Blankenberge of Groen-Blankenberge ter gelegenheid van hun nieuwjaarsrecepties begin dit jaar, maakten een probleem van mijn aanwezigheid.”

 

Tanguy Veys gaat zich vanavond alleszins aanbieden voor het etentje van de Liberale Vrouwen in Blankenberge. Dat de Liberale Vrouwen niet tot Veys’ obediëntie behoren, en een belgicistische menu besteld hebben, is ondergeschikt aan Veys’ drang naar warm eten en een hartelijk ontvangst. Het Vlaams Belang Blankenberge betreurt “al deze heisa” en verstuurde dan ook een persmededeling om... meer publiciteit te geven aan de heisa die ze betreurt.

 

Om zich een air van serieus zijn aan te meten, heeft Tanguy Veys gisteren maar liefst vijf klachten tegen het stadsbestuur en het OCMW-bestuur van Blankenberge verstuurd naar de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé. Daarbij onder andere de klacht dat de Blankenbergse gemeenteraad vorig jaar maar negen keer is bijeengekomen, terwijl het gemeentedecreet bepaalt dat gemeenteraden minstens tien keer per jaar moeten bijeenkomen. Pas op 19 maart tot de vaststelling komen dat de Blankenbergse gemeenteraad vorig jaar een keer te weinig is bijeengekomen… het is niet alleen bij de Blankenbergse Liberalen Vrouwen dat inzichten laat groeien.

 

Voorlopig laatste aflevering in deze soap is dat Tanguy Veys gisteren in zijn brievenbus een brief vond waarin uitgelegd wordt dat Veys' lidmaatschap van de Liberale Vrouwen een vergissing is en hij ingesloten de zes euro lidgeld terugkrijgt. Tanguy Veys hoopt desondanks vanavond te kunnen aanschuiven bij de 'Tricolore avond met Belgisch rund'.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, blankenberge |  Facebook | | |  Print

19-03-13

HUGO CLAUS, VIJF JAAR GELEDEN OVERLEDEN

Hugo Claus - Charta 91.jpgEr is de voorbije weken al heel wat te doen geweest rond Hugo Claus, maar het is pas vandaag dat hij exact vijf jaar geleden overleden is. Een zelf gekozen dood als gevolg van de ziekte van Alzheimer die de dichter, schrijver en nog-veel-meer belette verder te werken en een kwalitatief leven te leiden.

 

Ook al huiverde Hugo Claus ervoor om zijn stem en pen te lenen voor andere dan literaire doeleinden, en zette hij zijn interviewers wel eens op het verkeerde been, hij vond het onmiskenbaar belangrijk om zich maatschappelijk betrokken op te stellen. Het meer dan driehonderd bladzijden tellend boek De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek getuigt ervan. Met een boeiende kroniek van de jaren 1929 tot 2008, en hoofdstukken waar ingezoomd wordt op het engagement van Hugo Claus in de jaren zestig, zijn verblijf in Cuba, zijn wapenbroeders...

 

Hugo Claus ondertekende bijvoorbeeld een oproep van het Mechels Anti-Fascistisch Front voor een nationale betoging op 23 februari 1980 na een raid op de linkse boekhandel De Rode Mol waarbij de dezer dagen weer even bekende Eddy Hermy betrokken was. Hugo Claus is er ook bij als na de verkiezingen op 24 november 1991 het Vlaams Blok overal in Vlaanderen forse verkiezingsresultaten boekt en van de weeromstuit Charta 91 wordt opgericht. “De toestand is te ernstig om hem over te laten aan de machtsstructuren die zelf hebben bijgedragen tot de verzieking. Verantwoordelijke burgers kunnen iets doen om die maatschappelijke verwording tegen te gaan die oorzaak is van onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat, sociale uitstoting, angst en onzekerheid.” (Foto: Eerste publieke meeting van Charta 91 op 8 februari 1992 met v.l.n.r. Paula Burghgraeve, Tom Lanoye, Paul Goossens, Hugo Claus, rechtstaand Eric Corijn, Nelly Maes, Jaap Kruithof, Paula D’Hondt en Paul Verbraeken.)

 

Vriend Piet Piryns legt na Claus’ overlijden uit: “Dat Claus zich na de dijkdoorbraak van – toen nog – het Vlaams Blok een bezorgd Antwerpenaar toonde en Charta 91 een warm hart toedroeg, wordt niet zelden gelinkt aan de oorlogsjaren van de meester. Als tiener heeft hij gezien, gehoord en meebeleefd wat een fraai verpakte ideologie in de laarzen kan verstoppen.” Hugo Claus is dan ook bijzonder verheugd als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 het duel tussen Patrick Janssens en Filip Dewinter door de eerste gewonnen wordt, en het Vlaams Belang zijn status van grootste partij in Antwerpen verliest. Het Vlaams Belang ging die dag nog licht vooruit in Antwerpen, maar werd overvleugeld door de SP.A van Patrick Janssens. Een psychologisch knak die gevolgd werd door enkel nog verkiezingsnederlagen voor het Vlaams Belang.

 

In september 2007 tekent Hugo Claus de petitie Red de solidariteit waarin men zich verzette tegen het discours van splitsen. Hoe flamingant dan wel belgicist Hugo Claus was, is voer voor discussie. Historicus Marnix Beyen komt in Hugo Claus en de politiek tot het besluit dat het kartel van CD&V en N-VA bij de verkiezingen van 7 juni 2007 en de daaropvolgende communautaire radicalisering voor Claus “de wederopstanding (moet) hebben betekend van het rechtse, overwegend katholieke Vlaams-nationalisme dat ook de kern had uitgemaakt van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat hij tijdens de jaren zestig een eerste keer opnieuw naar de macht had zien grijpen. Het was Claus er ongetwijfeld veel meer om te doen die tweede wederopstanding tegen te houden, dan om actief de Belgische staatsstructuren te redden.” Mocht hij nog leven, Claus zou zeker het beleid, de intenties en de provocaties van Bart De Wever bekritiseren.

 

Meer over Hugo Claus:

-       Documentaire Hugo Claus. Dichter, minnaar, rebel. Vandaag om 15u08 en 20u40 op Canvas.

-       Tentoonstelling Hugo Claus en de politiek, De Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, Antwerpen. Een interessante tentoonstelling, helaas slechts van maandag tot vrijdag, enkel tussen 9.00 en 17.00 uur, en maar tot en met 29 maart toegankelijk.

-       Hugo Claus-lezing door Gerard Mortier. Zondag 24 maart om 20.00 uur in de Bourlaschouwburg in Antwerpen.

-       Boek De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek. Uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen. 34,95 euro.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie |  Facebook | | |  Print

HUGO CLAUS: GIJ, VLAMING. GIJ, VLAAMS-NATIONALIST.

Hugo Claus - Freddy De Vree.jpgPamflet (grotere versie) van Hugo Claus en Freddy De Vree uit 1968. ’t Gemeen ontstond uit het samenkomen van een aantal studenten (Paul Goossens, Walter De Bock…) en kunstenaars (Roel D’Haese, Hugues C. Pernath…).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams-nationalisme, actie |  Facebook | | |  Print

18-03-13

NO PASARAN VOOR HET N-SA

Ruben Rosiers (foto 1) begrijpt de commotie niet rond de aanvraag die hij indiende om met het N-SA op 1 mei een actie te houden in Borgerhout. “De betoging is al enkele dagen toegelaten, ik snap niet waarvan de twijfel kwam in de media”, schreef hij op Facebook. De twijfel of de actie kan doorgaan groeit anders met de dag.

 

Pascal De Bel, Antwerps gewestelijk secretaris van de socialistische bediendenvakbond BBTK, roept zijn collega’s bij de andere BBTK-afdelingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië op om deel te nemen aan de 1 mei-optocht in Antwerpen. “1 mei is onze feestdag”, zegt Pascal De Bel. “Anderen moeten daar af blijven. Het is een dag van breeddenkendheid en plezier. We blijven die dag zeer alert voor de actie van het N-SA. Als het nodig is zullen we gepast reageren.” Gazet van Antwerpen kopte als gevolg hiervan zaterdag op haar voorpagina Waalse vakbond op 1 mei naar Antwerpen. Een overhaaste conclusie, lijkt ons. Pascal De Bel vermoedt dat de N-SA-actie Bart De Wever goed uitkomt door uitgerekend op 1 mei het N-SA een actie te laten houden in een district met veel allochtone inwoners en een links districtsbestuur.

 

Collega Dirk Schoeters, algemeen secretaris van het ABVV-Antwerpen, vindt de geplande actie van een “marginaal neofascistisch clubje” in Borgerhout ook al geen goede zaak. “Niet op 1 mei, noch op andere dagen.” Dirk Schoeters verwacht “dat de oproep van het N-SA ook andere organisaties en individuen behorende tot de fascistische obediëntie zal aanzetten tot mobilisatie”. Dirk Schoeters hoopt dat het veiligheidsadvies gewijzigd wordt en de manifestatie verboden wordt. Na een Facebook-bericht van voormalig gemeenteraadslid Staf Wouters over de N-SA-actie reageerde alvast de Borgerhoutse Voorpost’er John Wolf: “Reken er maar op de antifa en hun bruine vriendjes er ook zullen zijn, reden om die gasten te steunen. Godverdomme.” John Wolf is een van de mensen naar wie de Noorse terrorist en massamoordenaar Anders Behring Breivik zijn manifest stuurde.

 

Intussen stelt zich de vraag of Eddy Hermy met de publiciteit die hij nu krijgt niet een toeloop van N-SA-leden gaat krijgen. Filmmaker Ittai De Vree zegt in De Morgen dat het N-SA na haar door Koppen gefilmd ‘jeugdcongres’ “nog nooit zo veel inschrijvingen voor de eerstvolgende activiteit van de N-SA” kreeg. Dat zal wel, maar is dat dan een reden om over het N-SA te zwijgen? Heeft de politiek van burgemeester Bob Cools om over “het verschijnsel” te zwijgen het Vlaams Blok geremd in haar groei? En moeten we onze ogen en oren sluiten als we weten dat een zootje rechts-radicalen tot neonazi’s uitgerekend op 1 mei in Borgerhout de inwoners en het bestuur van het district wil provoceren?

 

De kans op een duurzame aangroei van het N-SA is daarenboven onwaarschijnlijk door het bijzonder karakter van hun 'hoofdcoördinator' Eddy Hermy. Vraag dat maar aan Kris Roman, Joachim Tanghe, Pieter Van Damme en anderen die intussen weg zijn bij het N-SA.

 

Kan overigens gestopt worden met de verwijzing naar Patrick Janssens die in 2010 een N-SA-actie op een boogscheut van de diamantwijk toeliet? Het was de bedoeling van het N-SA om door de diamantwijk te stappen, maar dat werd haar verboden. Als alternatief zou dan vertrekkend aan het Astridplein even over De Keyzerlei gestapt worden, rechtsaf naar de Franklin Rooseveltplaats, en over de Gemeentestraat terug naar het Astridplein. Omdat ze maar met zeventien waren, en er meer pers en politie was dan N-SA’ers, zag het N-SA af van het idee om een rondje te stappen en bleef men maar wat staan lummelen vlak voor het Centraal Station.

 

Intussen is vrijdag bij de bevoegde dienst een aanvraag ingediend om op 1 mei op het Moorkensplein een “buurtfeest voor solidariteit en verbondenheid” te mogen inrichten (foto 2: actie van de buurtbewoners voor het behoud van het Reuzenpark aan het Moorkensplein, amper een week geleden). “Het zou erg zijn mocht er geen toelating worden gegeven voor een volksfeest, maar wel voor een provocatie”, zegt mede-initiatiefnemer Mark De Quidt in Gazet van Antwerpen. Trijn Janssens aka Lady Angelina deed al een oproep om in een regenboog-T-shirt naar het feest te gaan.

 

Het wordt zonder enige twijfel het plezantste feest op 1 mei dit jaar in Antwerpen. Het N-SA mag in café Den Bengel aan de Grote Markt van Antwerpen blijven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, rosiers, antwerpen, borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

MEER OVER HET N-SA

N-SA op NSV-betoging Antwerpen 2010.JPGAFF/Verzet publiceerde al enkele tientallen bijdragen over het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Voor een snelle blik op deze organisatie selecteerden we zes artikels.

 

- Ontstaan en eerste jaren

- Hun laatste ‘congres’

- Neonazi-concert onder druk afgelast

- Eddy Hermy veroordeeld voor racisme

- “In feite zijn wij nog veel te zacht in het publiek”

- Intussen bij het N-SA

 

Foto: Het N-SA bij de NSV-betoging op 4 maart 2010 in Antwerpen.

 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa |  Facebook | | |  Print

17-03-13

EDDY HERMY EN ZIJN ‘N-SA’-VRIENDEN

Eddy Hermy (foto 1), de peetvader van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), geniet volop van zijn herwonnen status van Half-Bekende Vlaming. Met dank aan Bart De Wever die de ‘statische betoging’ van het N-SA op 1 mei in Borgerhout wil toelaten en daarmee begrijpelijkerwijze op afkeurende reacties stoot.

 

Vermeldingen op de voorpagina van De Morgen (donderdag) en Gazet van Antwerpen (vrijdag), grote foto in De Morgen en een opiniebijdrage in dezelfde krant donderdag, artikel op de regionale bladzijde van Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet, reportage mét interview bij de regionale televisiezender ATV… En dit weekend ging het verder met artikels in De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen… Met veel plezier plaatste Hermy op zijn website de commentaren van SP.A-politica  Kathleen Van Brempt, filosoof en activist Bleri Lleshi en Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich.

 

Eddy Hermy reageerde niet op de reactie van Ikrame Kastit, voorzitster van de Borgerhoutse districtsraad. Als Oostendenaar Eddy Hermy in Borgerhout actie wil voeren, misschien toch een stem om naar te luisteren. Het redactioneel standpunt van Gazet van Antwerpen vrijdag zag Eddy Hermy ook over het hoofd. Senior writer van Gazet van Antwerpen Lex Molenaar pleit ervoor om de N-SA-actie toe te laten, maar dan elders in Antwerpen. “Laat die gasten hun ding doen op een ander plein, maar hou ze weg uit het hart van Borgerhout. Alternatieve locaties genoeg in de stad.”

 

Net zoals in De Morgen werd in Gazet van Antwerpen de doopceel van Eddy Hermy gelicht: lid van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) die op 4 mei 1981 veroordeeld werd als privé-militie en in 1983 ontbonden werd – tijdens het VMO-proces bleek dat Hermy betrokken was bij plannen om José Happart (PS) te vermoorden; lid van het achtkoppig commando dat op 2 februari 1980 in Mechelen een raid uitvoerde op de linkse boekhandel De Rode Mol en hiervoor veroordeeld; op 23 april 2002 veroordeeld voor racisme nadat hij bij de opening van een asielcentrum in Oostende de bewoners “vreemdelingen die zich herschoold hebben tot drugsdealers, afpersers, dieven en hoeren” noemde; en op 4 december 2011 veroordeeld wegens racisme tijdens een ‘jeugdcongres’ van het N-SA twee jaar eerder.

 

Met een goed gemotiveerd vonnis werd Hermy veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en vijf jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. Eddy Hermy ontkent ooit veroordeeld te zijn voor geweldpleging. In het vonnis waarmee Eddy Hermy laatst veroordeeld werd staat anders wel: “Hij liep in het verleden reeds een veroordeling op wegens vernieling of beschadiging van roerende goederen met behulp van geweld of bedreiging.”  (Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, 4 december 2011, blz. 6. Eddy Hermy ging niet in beroep tegen deze uitspraak.) 

 

Maar zijn er alleen kosten bij de ‘hoofdcoördinator’ van het N-SA? Nemen we de foto bij het artikel in Gazet van Antwerpen vrijdag (foto 2). Aan de spandoek staan nog twee N-SA’ers: Wim Biront en Frederik Ranson. Wie zijn ze? Antwerpenaar Wim Biront haalde in 2008 de media omdat hij op Facebook poseerde met een T-shirt van Blood and Honour en spijts die foto heel wat Vlaams Belang’ers in zijn Facebook-vriendenkring had. Zijn neiging om na een pint teveel café De Leeuw van Vlaanderen eigenhandig te verbouwen was de reden dat in 2010 N-SA’ers niet langer toegang kregen tot de donkerbruinste kroeg in Antwerpen.

 

Frederik Ranson haalde de nationale media door als NSV’er premier Elio Di Rupo op 17 oktober 2005 een taart in het gezicht te trakteren in Gent. Nadien werd hij in bepaalde kringen een bekende als spreker over de Italiaanse fascistische denker Julius Evola. Frederik Ranson wordt vermeld in het boek Cuba Libre. Het boek is grotendeels fictie, maar Frederik Ranson wordt er blijkbaar niet zonder de nodige research in geciteerd als “de eeuwige student uit Gent en coördinator van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief.” In het boek is er sprake van Frederik Ranson als bezoeker van een Blood and Honour-concert in Berlijn.

 

Of Frederik Ranson inderdaad een Blood and Honour-concert in Berlijn bezocht, is ons niet bekend. Wél is zeker dat toen het N-SA in 2010 niet toegelaten werd op 1 mei een manifestatie in Mechelen in te richten, het N-SA naar Berlijn stoof om er samen met Duitse neonazi’s te betogen (foto, in een witte kader Ruben Rosiers die de aanvraag deed voor een ‘statische betoging’ op 1 mei eerstkomend op het Moorkensplein in Borgerhout).

 

Het N-SA blijft best weg van het Moorkensplein in Borgerhout. Laat dat plein aan haar bewoners en buren, de mensen hebben daar al genoeg zorgen voor het behoud van het Reuzenpark. Er is trouwens een buurtfeest van solidariteit en verbondenheid op het Moorkensplein in de maak. Niet toevallig ook op 1 mei.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, hermy, antwerpen, borgerhout, moorkensplein |  Facebook | | |  Print

16-03-13

NSV!: VAN LEUVEN NAAR ORANIA

Een week geleden, donderdag 7 maart, werd in Leuven betoogd door de Nationalistische StudentenVereniging (NSV!, foto 1). Hoe moeten we dit inschatten, en wat volgt?

Naar eigen zeggen verzamelde de NSV! vierhonderd mensen, maar dat is een getal dat niemand kan bevestigen. Hooguit komt de pers op driehonderd mensen, en daar waren dan een pak wapenbroeders bij van organisaties als de Autonome Nationalisten tot het Vlaams Belang. En was er volk uit Nederland bij de ordedienst van Voorpost en tussen de andere betogers. “Een vijftiger langs de kant zag het allemaal met lede ogen aan”, schreef Het Laatste Nieuws, editie Leuven. “Allemaal krapuul is het. Niks anders”, zei de verbijsterde man uit Aarschot die op weg naar zijn werk met de extreemrechtse betogers geconfronteerd werd. “Ik schaam me vandaag om Vlaming te zijn.” De man, wiens vader in een concentratiekamp heeft gezeten, wist allicht niet wat de NSV! nog op hun programma heeft staan.

Bij een De Wereld Morgen-artikel over de NSV!-betoging werd de vraag gesteld of de NSV!, traditioneel een kweekvijver voor VB’ers, met het succes van de N-VA een gematigder discours zou aankleven. Blokbuster-woordvoerster Els Deschoemaeker zei niet te geloven in een meer gematigde opstelling van de NSV!. "Het is en blijft een organisatie die racistische opvattingen heeft. Daarom roepen wij de studentenraden van Gent en Antwerpen op om de erkenning van NSV! stop te zetten. Een organisatie die geweld gebruikt en racistische idealen koestert strookt niet met de waarden en normen die een universiteit nastreeft”, aldus Els Deschoemaeker. Als om het gelijk van de Blokbuster-woordvoerster te bewijzen maakte RechtsActueel op de dag van de NSV!-betoging bekend dat op 25 april de ‘voorzitter’ van het Zuid-Afrikaanse dorpje Orania naar Antwerpen komt op uitnodiging van de NSV!.

RechtsActueel: “We gaan er geen doekjes omwinden, Orania is een blanke nederzetting, die pas echt succes kende enkele jaren na de afschaffing van de Apartheid in 1990 en de vrijlating van Nelson Mandela. De stichter was de in 2011 overleden Carel Boshoff en was de schoonzoon van Hendrik Verwoerd, voormalig premier van Zuid-Afrika en mede vormgever van het Apartheidsregime in dat land. Zélf was Boshoff één van de laatste voorzitters van de Afrikaner Broederbond, die de belangen van de niet-Engelstalige Afrikaners verdedigde. De huidige leider – voorsitter – van deze gemeenschap, die om en bij de 1.500 inwoners telt, is de zoon van Carel Boshoff en luistert naar exact dezelfde naam. Begonnen met een veertigtal oorspronkelijke blanke Afrikaanse families, werd in 1990 een vervallen dorp aan de Oranjerivier gekocht voor 1,5 miljoen rand.

“Zij zagen het duidelijk niet zitten om te leven onder het – door communisten mee vormgegeven – regime dat ze zagen aankomen. Drieëntwintig jaar en duizenden vermoorde Afrikaners later, is hun keuze de juiste gebleken. Wie in Orania wil wonen, moet zich strikt houden aan de regels die het dorpje de inwoners oplegt. (…) Minstens 600 gezinnen maken momenteel deel uit van deze gemeenschap. Kleinfontein is een vergelijkbare nederzetting van blanke Afrikaners op 1.000 km afstand van Orania. Het feit dat deze beide gemeenschappen kozen voor afzondering en dus tegen het bestaande regime hoeft niet te verbazen. De vrees dat ze als blanken als opgejaagd wild zouden worden aanzien door de overwegend zwarte heersers van het land, aangevoerd door het aan communisme en terrorisme gekoppelde ANC, is allang terecht gebleken.

“(…) Carel Boshoff junior (foto 2) zal voor de NSV! op donderdag 25 april aanstaande een uiteenzetting geven in een zaal van de Universiteit van Antwerpen (aula R007 – Rodestraat). Het thema Apartheid, ‘Vrijheid’, Plaasmoorde laat niets aan de verbeelding over. Wat voor de ene ‘vrijheid’ betekent, is voor de andere de hel. Zuid-Afrika staat op de rand van de afgrond en sommige steden in het land, die ooit enorm welvarende en bruisende Metropolen waren, behoren nu tot de meest criminele steden ter wereld. Dat het multiculturele beleid gefaald heeft is dan ook een understatement van formaat! Het belooft een leerrijke avond te worden, waar iedereen uiteraard welkom is!” Bij NSV! en tutti quanti hoopt men dat Links storm loopt tegen deze avond.

“De toekomst is onzeker in Zuid-Afrika waar een vrouw meer kans maakt verkracht te worden dan haar middelbare school af te maken”, schreef deze week nog de Vlaamse schrijfster Saskia de Coster. Zuid-Afrika is niet de heilstaat geworden waar velen op hoopten na de afschaffing van de Apartheid. Is er in theorie gelijkheid gekomen, in de praktijk is het nog anders. Onze chef-blog bezocht meermaals Zuid-Afrika, waarbij eenmaal in hetzelfde jaar Zuid-Afrika én Cuba. Alhoewel ook in Cuba niet iedereen even gelijk is voor de wet, is het er meer dan in Zuid-Afrika. Watervoorziening en de verdeling van andere basisproducten is erop verbeterd in Zuid-Afrika, maar het zijn nog altijd vooral de multinationals die baat halen uit de grondstoffen en rijkdom van Zuid-Afrika. Daar verandering in brengen zal meer helpen dan het creëren van een blank Utopiatje.

Orania, een dorp waar men zich afsluit van de wereld. Er is bijvoorbeeld geen interesse voor voetbal, omdat dat gezien worden als “een sport voor zwarten”. Hoe dwaas kan men zijn?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, zuid-afrika |  Facebook | | |  Print

15-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Straffe kost in Antwerpen, weer eens. Bart De Wever die aan een gerucht over een sms’je genoeg had om een samenscholings-verbod uit te vaardigen in Borgerhout, wil een actie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op 1 mei aan het Moorkensplein in Borgerhout toelaten. Toen in 2010 een 1-meimanifestatie van het N-SA in Mechelen verboden werd, gingen de N-SA’ers met neonazi’s in Berlijn betogen. Toen de N-SA’ers in 2011 in Gent verboden werd op 1 mei te betogen, kregen ze wel de kans daags tevoren een actie te houden. Het N-SA haalde er haar zwarte vlaggen bij, met de hamer en het zwaard symbool voor de ‘linkse’ nazi’s Gregor en Otto Strasser (foto). En verder...

 

“La différence est qu’aujourd’hui on a un bourgmestre rock star qui sait en jouer. Un Robbie Williams qui ne sait pas chanter.” Tom Lanoye legt de lezers van Le Vif/L’Express het verschil uit tussen de vorige en de huidige burgemeester van Antwerpen. (Le Vif/L’Express, 8 maart 2013)

 

“‘We hadden de gewoonte om op een bepaalde hoek af te spreken. Maar één bewoner belde voortdurend de politie om ons weg te jagen.’ Uiteindelijk hebben ze dat ook gedaan. ‘Een maand nadat we er niet meer kwamen, is er ingebroken bij de klager. Nu is hij blij dat we er terug staan. We zorgen voor een stukje controle daar.’” Borgerhoutse ‘hangjongeren’ vertellen over het leven zoals het is. (Gazet van Antwerpen, 8 maart 2013)

 

“Volgend jaar gaat Bert Kruismans met deze voorstelling naar Nederland. Een hele karwei. ‘Ze aanpassen voor onze Noorderburen is nog moeilijker dan ze universeel maken voor heel België. De leefwereld van een Vlaming en een Nederlanders liggen verder van elkaar dan die van een Waal en een Vlaming.” Bert Kruismans moest zoeken hoe exact dezelfde show maken voor een Vlaams en voor een Franstalig publiek, maar aanpassen voor Nederlanders wordt nog moeilijker. En zeggen dat de pur et dur van de Vlaamse beweging na de Vlaamse onafhankelijkheid de Dietse volksstaat beogen. (Het Nieuwsblad, 9 maart 2013)

 

“Je brult als een leeuw als de christelijke arbeidersbeweging erover denkt om misschien gebruik te maken van de notionele intrestaftrek, totaal wettelijk overigens maar ethisch misschien wel op het randje, om geen personeelsleden te moeten ontslaan. Doodleuk echter houd je je mond, als bedrijven zoals ArcelorMittal en Ford via de notionele intrestaftrek hun winsten opdrijven en hun aandeelhouders extra spekken, maar wel honderden mensen afdanken. En toch slikt de gewone Vlaming die ongerijmdheden. Want die gewone Vlaming vindt de rabauwse rebelsheid geweldig (…). Wat is hier aan de hand? De jaren dertig! Jawel, de verwijzing waar nooit naar verwezen mag worden.” Mark Van de Voorde over de N-VA die ACW op het vel zit maar zwijgt als grote kapitaalgroepen amper belastingen betalen en de werkgelegenheid aan hun laars lappen. Lees ook: Fiscale fraude: de dubbele tong van de N-VA. (Knack online, 9 maart 2013)

 

“Ik ben geen belgicist, maar ik vind het toch een geestig, raar landje om te omarmen. Het is altijd aangenaam om naar Wallonië te trekken, waar sommige dingen anders zijn, zonder dat ik mij in het buitenland voel. Ik bedoel maar: ik begrijp het probleem niet, maar het schijnt enorm te zijn.” Jan Decleir begrijpt de opwinding over communautaire kwesties niet. (De Morgen, 9 maart 2013)

 

“Omdat Debie in Gazet van Antwerpen zich verontwaardigd zit te gedragen over ‘nazi-sympathieën’ van VB-parlementariers, maar zelf wel op café zat te stoefen met zijn ‘eerste druk Mein Kampf met handtekening’.” Waarom Yves Pernet (RechtsActueel) Bart Debie een hypocriet vindt. Het zegt overigens ook iets waar tooggesprekken met Bart Debie, Yves Pernet en hun vrienden zoal over gaan. (Facebook, 10 maart 2013)

 

“Ik maakte jaren geleden ook eens een opmerking over die (Vlaamse) vlaggen. Die mensen stonden en masse op de Muur van Geraardsbergen en belemmerden het zicht van de vaste camera’s. Daarom dat ik er iets over zei op tv. Het resultaat: een parlementaire vraag over het al dan niet kunnen van mijn opmerking. Sindsdien weet ik dat je moet opletten met commentaar op de Vlaamse Leeuw.” Wielercommentator Michel Wuyts na de uitspraken van wereldkampioen Philippe Gilbert die vindt dat je op een wereldkampioenschap moet zwaaien met de vlag van je land, niet met die van je regio.

 

“Toen De Wever een niet bestaande betoging verbood, liet hij weten dat hij optrad tegen 'ophitsers' en daar bovendien ‘trots op was’. Gelukkig zijn de jongens van het N-SA geen ophitsers, al is hun leider veroordeeld voor het aanzetten tot racisme.” Kathleen Van Brempt over de beslissing van Bart De Wever om het N-SA op 1 mei te laten betogen in Borgerhout. (De Wereld Morgen, 14 maart 2013)

14-03-13

HABEMUS PAPAM FRANCISCUS

De katholieke kerk heeft een nieuwe paus (foto 1), en dat zullen we geweten hebben. Met de witte rook die uit een schouw in Vaticaanstad omhoog cirkelde, vergat men bij de VRT-televisie meteen al het andere nieuws en bleef men meer dan een uur emmeren over de pausverkiezing en wie de nieuwe paus zou zijn. Tot bleek dat het een nog niet vernoemde man was, en hij Franciscus als naam had gekozen. Dan kon men daar over voort palaveren.

 

De paus is natuurlijk wel een belangrijk wereldleider, en wat hij (niet) zegt en (niet) doet heeft een grote invloed op de rest van de wereld. Vlaams Belang-parlementslid Tanguy Veys dook meteen in de biografie van Franciscus I en ontdekte er “boeiende zaken; tegen #homohuwelijk, tegen #homoadoptie, tegen #corruptie”. Dat laatste is natuurlijk prijzenswaardig, over het andere kan gediscussieerd worden. Als de vraag opdook of Franciscus I betrokken was bij de misdaden van de Argentijnse junta sprak Tanguy Veys meteen over een “lastercampagne al gestart”. Misschien speelde de nieuwe paus wel een minder fraaie rol tijdens de militaire dictatuur ?! Waarom zou dat niet kunnen ?

 

En dan was er ook de naamkeuze van de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio, voortaan paus Franciscus I. Naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi (foto 2), heilige die de kant van de armen koos. Zowat iedereen was erdoor ontroerd. Maar er is meer. Vlaams Belang-sympathisant Rudy Van Nespen duikelde op Facebook volgde tekst op.

 

“Ten tijde van paus Innocentius III die een theologische visie bezigde op ‘Christus als Koning der Koningen, met Jeruzalem als Zijn stad en het Heilig Land als Zijn erfdeel’, dat met kruistochten heroverd moest worden op de moslims, verraste Franciscus door ‘om God’ te kiezen voor een verblijf in dienstbaarheid onder de Saracenen. Hij ging mee met één van de kruistochten maar bewandelde een tegenovergestelde weg. Zijn vreedzame benadering van de islam, dialogisch avant la lettre geeft een volstrekt ander beeld van God: de God van de nederige dienstbaarheid, die uitnodigt om in een geest van vrede en geweldloosheid onder andere mensen te gaan, hun werk en leven te delen en zo te midden van hen, Zijn aanwezigheid te ontdekken. Een belangrijke regel van Franciscus in de omgang met andersdenkenden en andersgelovigen is onder andere de afwijzing van woordenstrijd. Armoede, dienstbaarheid, geweldloosheid zonder wapenen, zelfs zonder het wapen van het woord, gingen voor hem hand in hand en uit dit perspectief ondernam hij in 1219 tijdens de kruistocht zijn persoonlijke vredesmissie naar de sultan van Damiate, waar hij hoffelijk werd ontvangen en spirituele gesprekken voerde.”  

 

Sint-Franciscus die een “vreedzame benadering van de islam” zocht, en niet meedeed met de moorddadige kruistochten tegen de moslims ?! Vlaams Belang-sympathisant Rudy Van Nespen besluit dan ook dat met “die Sint-Franciscus nie veel goeds” te verwachten valt.

01:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, islam |  Facebook | | |  Print

13-03-13

N-VA IN DE CLINCH MET ANTWERPSE ACTIEGROEPEN

Vorig weekend werd in Antwerpen actie gevoerd voor meer groen en andere mobiliteit. Schepen voor Stads-ontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA, ex-LDD) is woedend.

 

Eerste plaats van actie was het Moorkensplein, aan het Borgerhouts districtshuis. De voorbije jaren is uitvoerig gepraat met de buurtbewoners. Het plein aan het districtshuis zou heraangelegd worden en in het verlengde zou een parkje gecreëerd worden. Er is immers een grote behoefte aan groen in Borgerhout. Volgens een Vlaamse norm zou er per inwoner veertig vierkante meter groen moeten zijn. In Borgerhout is er maar één vierkante meter groen per inwoner. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen werden de plannen voor heraanleg gedwarsboomd door een discussie over het verkeer aan het Moorkensplein. Moeten er nog altijd auto’s voorbij kunnen rijden, moet het volledig verkeersvrij, of zou er wél nog plaats voor de bussen van De Lijn moeten zijn? Met de N-VA sinds begin dit jaar heer en meester van het Antwerps stadhuis geraakten de plannen helemaal in het slop.

 

“Het huidige stadsbestuur is niet overtuigd van het nut van een park aan het Moorkensplein”, zei N-VA-schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (foto 1) aan De Standaard/Het Nieuwsblad. “Wij zien op die locatie liever gemeenschapsvoorzieningen”, zei Rob Van de Velde nog zonder te preciseren welke “gemeenschapsvoorzieningen” dat dan wel zouden zijn. De buurt liet horen dat ze absoluut een park wil. Na overleg tussen het linkse districtsbestuur en het rechtse stadsbestuur werden alle opties open gelaten. Op het stadhuis zou men andere plannen uitbroeden, en het district wil afwachten wat dat dan wel zou worden. Het plaatselijk actiecomité liet zich niet in slaap sussen en plande voorbije vrijdag een boomplanting. Buurtbewoner Pieter Embrechts (foto 2) las de eisen van de buurtbewoners voor, met een zowel ernstige als grappige tekst.

 

Schepen Rob Van de Velde was samen met de plaatselijke N-VA-kern aanwezig en haalde achteraf fors uit naar Pieter Embrechts. Rob Van de Velde in De Standaard/Het Nieuwsblad: “Ik vond het stuitend hoe een halve BV het nodig vindt om het volk op te ruien voor een Reuzenpark en verkeerde informatie verspreidde. Hij zei dat het stadsbestuur de heraanleg van het plein in vraag stelt en dat er 8.000 vierkante meter park moet komen. Embrechts heeft geen contact opgenomen met mij om te checken of wat hij zou zeggen wel strookt met de waarheid. Ofwel is dat slechte wil, ofwel is dat politiek gestuurd. (…) Afhankelijk van het mobiliteitsscenario wordt maximaal 500 meter van het plein in vraag gesteld. (…) Het park zou trouwens ook geen 8.000 vierkante meter groot worden.” Hallo? Eerst zegt Van de Velde niet overtuigd te zijn van het nut van een park, en dan noemt hij het verkeerd voorgesteld dat hij tegen het park zou zijn?!

 

’s Anderendaags werd actie gevoerd aan de te heraanleggen Generaal Lemanstraat in Berchem en Antwerpen waar het nieuwe stadsbestuur de door het vorige stadsbestuur voorziene fietspaden geschrapt heeft. Enkele tientallen actievoerders fietsten zaterdag tweemaal over en weer de Generaal Lemanstraat en kregen de Antwerpse politie op hun dak, omdat de manifestatie niet was aangevraagd en het autoverkeer zou hinderen. Twee dagen later is Rob Van de Velde nog altijd niet uitgeraasd. “Het is absoluut noodzakelijk dat de stad steun zoekt en vindt bij de burger voor haar beleid. Daarvoor wil ik de informatie die burgers krijgen verbeteren zodat de manipulators niet meer wegkomen met halve waarheden. (…) Als de burger in kwestie er niet in slaagt om een minimum aan inhoudelijke kwaliteit te halen, zal ik dat ook publiek maken. (…) Bewust liegen om een project te kelderen gaat te ver. Mensen mogen best gewezen worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

 

In plaats van af te geven op mensen die opkomen voor een leefbare buurt en “manipulators” (met de N-VA terug naar de jaren zeventig van de vorige eeuw als Paul Van den Boeynants klaagde over ‘beroepsagitatoren', nvdr.), zou Rob Van de Velde beter voor eigen deur keren. Het enige wat hij gedaan heeft is de plannen rond het Moorkensplein on hold zetten, maar daarover gaan praten met de buurtbewoners was er niet bij. Dat moest het districtsbestuur maar doen, zonder dat het districtsbestuur kon zeggen waar de schepen dan wél aan denkt. Voor het afschaffen van de fietspaden aan de Generaal Lemanstraat vond Rob Van de Velde het evenmin nodig met de buurt te gaan praten. En intussen besliste het nieuwe Antwerps stadsbestuur om de papieren versie van haar alom gewaardeerd stadsmagazine De Nieuwe Antwerpenaar af te schaffen. Antwerpenaren moeten voortaan de broodnodige informatie maar zoeken op het internet, in plaats van dat ze het in hun brievenbus vinden.

 

Van de weeromstuit is nu protest gerezen tegen de afschaffing van de papieren versie van De Nieuwe Antwerpenaar. Hoe meer N-VA-beleid zichtbaar wordt, hoe meer dit actie oproept. De maagzweer die Rob Van de Velde riskeert, dreigt alsmaar groter te worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, borgerhout, van de velde, actie |  Facebook | | |  Print

12-03-13

DISCRIMINATIE EN RACISME LOKAAL AANPAKKEN

Kerkwerk Multicultureel Samenleven nodigt iedereen uit die gelijke kansen genegen is, om aan de hand van concreet uitgevoerde beleidsmaatregelen, discriminatie en racisme terug te dringen. Op haar eenentwintigste netwerkdag wordt volgende week gefocust op wat op lokaal vlak kan gebeuren.

 

Stad- en gemeentebesturen, die nu volop bezig zijn de bestuursakkoorden in concrete plannen uit te werken, hebben meerdere mogelijkheden om racisme en discriminatie op lokaal niveau aan te pakken. Via het stedelijk of gemeentelijk onderwijs, de meldpunten discriminatie, het aanwervingsbeleid voor de eigen diensten, preventiecampagnes… Op een netwerkdag volgende week, donderdag 21 maart, worden voorbeelden uit de praktijk gegeven en besproken.

 

Virginie Coëz, schepen voor de strijd tegen discriminatie in Reims, komt de aanpak van haar stad toelichten. Reims, gelegen in Noord-Frankrijk, ontwikkelde de voorbije vier jaren een gecoördineerd beleid rond discriminatie en racisme. (Foto 1: Fragment uit een flyer die je op de website van de stad Reims vindt en aanspoort om discriminatie te melden). De uiteenzetting is in het Frans, maar er wordt vertaling voorzien. Overigens is in Reims ook een militante antifascistische werking opgezet. Op foto 2 de affiche van hun jongste filmfestival.

 

Marco Van Haegenborgh (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, CGKR) zet in een tweede werkgroep de visie van het CGKR uiteen over de actiemogelijkheden van steden en gemeenten inzake racisme en discriminatie. Mohammed Lahlali van het Minderhedenforum spreekt in een derde werkgroep over het belang van sensibilisatie, slachtofferbegeleiding, monitoring en het sanctioneren van discriminatie. Hij licht ook de meerwaarde toe van samenwerking tussen gemeenten en zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden.

 

De studiedag vindt plaats op 10 minuten stappen van het Centraal Station van Antwerpen. Voor meer info: klik hier. Dit is eigenlijk een studiedag die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) had kunnen/moeten organiseren. Maar als zij het niet doen, moet een ander het doen.

 

  • Nagekomen bericht: Wegens ziekte kan Virginie Coëz, schepen voor de strijd tegen discriminatie in het Reims, niet naar de netwerkdag op 21 maart komen. Gezien de grote belangstelling voor haar bijdrage is de netwerkdag om die reden geannulleerd. Er wordt nu navraag gedaan of Virginie Coëz haar uiteenzetting op 17 mei in Brussel, op een forumdag van Kerkwerk Multicultureel Samenleven, kan geven. 

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, actie |  Facebook | | |  Print

11-03-13

BART DE WEVER STIMULEERT STRAATKUNST

Op initiatief van de NMBS is het station van Berchem opgevrolijkt met graffiti, waarbij niet zelden treinen en al wat daarbij komt kijken het onderwerp zijn. Knap werk. Maar ook treinen zelf zijn wel eens de achtergrond voor het werk van graffitispuiters.

 

Voor alle duidelijkheid: we willen dit laatste niet stimuleren, er staan trouwens zware straffen op het illegaal aanbrengen van graffiti. Maar Bart De Wever lokt met zijn uitspraken tegen hiphop en anderen reacties uit, met dit (foto) als resultaat. Grafisch mag dit gezien worden. Nu nog aan de slag met de talenten van stadsjongeren!

 

 

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: foto, de wever, cultuur, jeugd |  Facebook | | |  Print

10-03-13

BART DEBIE OVER DE FEESTJES BIJ POLITIE EN VLAAMS BELANG

Ex-politiecommissaris, ex-Vlaams Belang’er en al tweemaal ex-levenspartner (1, 2) Bart Debie (38 j.) mag het dit weekend nog eens uitleggen in Gazet van Antwerpen. Twee bladzijden lang, maar weer zegt Bart Debie na A niet B.

 

Eerst over zijn periode bij de Antwerpse politie. Bart Debie: “Ik ben bij de politie gegaan voor de lichaamsbeweging (lacht). Dat sprak mij enorm aan als korfballer. Ik heb ook een gezond stel hersenen, waardoor ik te snel ben doorgegroeid. Ik was een snotaap die plots commissaris was geworden. (…) Een paar jaar daarvoor was ik nog gewoon stagiair in de Gasstraat. Dat bureau had toen al de bijnaam ‘Stalag 27’ (een term die gebruikt werd voor een Duits gevangenenkamp in de Tweede Wereldoorlog, nvdr.). Wat ik daar heb gezien, gelooft niemand als je het vertelt. Daar werd tijdens de diensturen zwaar gedronken, verdachten werden bij huiszoekingen van de trap gegooid. Ook zwangere vrouwen. Daar heerste een cultuur van geweld en cowboygedrag. Mijn eigen ontgroening bestond er uit dat ik in een cel vol naakte Afrikaanse prostituees werd opgesloten.”

 

“Eén keer heb ik geprobeerd om de situatie in de Gasstraat aan te klagen. Samen met een collega-stagiair ben ik concrete gevallen gaan aankaarten bij de politietop. Dat is mij niet in dank afgenomen en meteen was het hele bureau op de hoogte van het feit dat ik ‘geklikt’ had. Naast het feit dat mijn collega’s een tijdlang razend op me waren, is er niks veranderd. Ik heb me toen geschikt naar heersende normen, zeg maar. Dat was fout.” Wie de leidinggevenden in de Gasstraat waren, en wie van de Antwerpse politietop niets deed met Debies klachten, vernemen we niet.

 

Debie vertelt wel hoe hij bij het Vlaams Belang terecht kwam. “Thuis waren ze overtuigde socialisten. Ik was lid van de socialistische vakbond. (…) Ik had wel een zeer goede band met de dochter van Vlaams Belang kopstuk Wim Verreycken. Een collega in het korps (Ragna Verreycken, die later uit het leven stapte - nvdr.). Het was haar broer Rob, beter bekend als Rob Klop, die mij introduceerde bij Dewinter. Een beetje een vreemde situatie. Voor het Vlaams Belang was ik het perfecte uithangbord. De man van de harde aanpak. Een slachtoffer van een systeem dat aan de kant van de misdadigers stond. (…) Uiteraard wist ik wel dat ik voor het Vlaams Belang van goudwaarde kon zijn. Dat bleek ook toen Dewinter me ongeveer zelf liet bepalen hoeveel ik zou verdienen als veiligheidsexpert en als woordvoerder. Ik vroeg meer dan bij het korps. Dat was geen enkel probleem.”

 

“Ik heb (…) oprecht geprobeerd om zaken te veranderen (bij het Vlaams Belang, nvdr.) en mijn kennis van het terrein te gebruiken. In het begin zelfs met enkele kleine succesjes. Dewinter steunde me voluit, maar uiteindelijk veranderde er weinig. Ik heb nooit tot de kern van het Vlaams Belang behoord. Uiteindelijk zat ik meer in de fitnesszaal van het parlement te trainen en andere parlementsleden te coachen dan achter mijn bureau. Ik ga niet liegen. Ik heb binnen het Vlaams Belang een fantastische tijd beleefd. Het was een luxeleven. Ik deed mijn zin, ging vaak op reis en bouwde rustig verder aan mijn eigen consultancybureau. Voor Dewinter was alles prima. (…) Als hij je nodig heeft, ben je zijn beste vriend. Heeft hij je niet nodig, dan moet je vooral niet te veel in de weg lopen. Ik heb me aan die regels gehouden.”

 

Bart Debie tot slot nog: “Ja, er zijn mensen binnen het Vlaams Belang met uitgesproken nazi-sympathieën. Ook parlementsleden. Ik heb ze in dronken buien de Hitler-groet zien brengen. Ik heb ze ook zo gefilmd. Dewinter niet. Het waren de mindere goden die zich daarmee bezighielden. Op de verjaardag van Hitler was het bijvoorbeeld de gewoonte om in het restaurant van het Vlaams parlement een klein feestje te bouwen. En dan werd er gedronken op de gezondheid van ‘nonkel Marcel’. Een codenaam voor de Führer. Ik heb het daar altijd zeer moeilijk mee gehad. Ik was ook steeds op de hoogte van tijd en plaats waar neonazi’s zouden samenkomen. In Vlaams Belang-kringen is dat standaardinformatie.” Het is niet voor het eerst dat Bart Debie spreekt over dat filmpje. Waarom zet hij het niet online? Waarom noemt hij geen namen van de deelnemers aan de feestjes voor ‘nonkel Marcel’?

 

Bart Debie had de voorbije week in een Brussels restaurant een afspraak met Jurgen Verstrepen, om eens bij te praten. Die twee zijn elkaar waard. Verstrepen sprak in zijn boek Zwart op wit over nazi-liederen zingende Vlaams Belang-parlementsleden en over de financiers van het Vlaams Belang, maar noemde nooit namen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, dewinter, verstrepen |  Facebook | | |  Print

09-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

citaten,nationalisme,antwerpen,de wever,vnj,wymeerschOmwille van de betogingen donderdag in Leuven, uitzonderlijk vandaag ons overzicht van enkele opvallende citaten de voorbije dagen.

 

“De Belgen zwemmen meer dan ooit in hun geld, letterlijk dan, want nooit eerder werden zoveel dure, luxe zwembaden verkocht dan dit jaar. Dat blijkt uit een rondvraag bij de aanbieders van zwembaden op Batibouw.” Met de verkoop van goedkope zwembaden gaat het slecht, de middenklasse is bijna volledig verdwenen, maar de orderboekjes voor de duurdere zwembaden, zeg maar vanaf 40.000 euro, zijn meer dan ooit gevuld. (ikgabouwen.knack.be, 1 maart 2013)

 

“Ik kan me niet inbeelden dat de ziekte van corruptie of cliëntelisme kan blijven bestaan. Ik geloof al evenmin dat het extreme nationalisme een toekomst kan hebben. (…) Het lijkt me geen prettige wereld als we er niet in zouden slagen de anderen te aanvaarden en met anderen samen te werken. Dat zou een wereld zijn die geen aandacht heeft voor menselijke solidariteit die verder gaat dan de eigen kerktoren. Dat is een uitdaging voor Europa, al was het maar omdat de Europeanen anders de verliezers van de globalisering worden.” Rudi Vranckx naar aanleiding van zijn nieuwe reportagereeks Het verdriet van Europa (De Standaard, 2 maart 2013)

 

De Nieuwe Antwerpenaar kreeg onder het vorige bestuur een boost en groeide uit tot een populair stadsmagazine.” Bart De Wever schaft het veertiendaags magazine van de stad Antwerpen af, spijts zelfs de concurrentie (Het Nieuwsblad…) erkent dat het een goed en toegankelijk magazine is. Wat onder Patrick Janssens groeide en bloeide moet verdwijnen. Eigenaardig genoeg weet Bart De Wever wel al hoeveel geld hij daarmee bespaart, maar nog niet hoe het stadsbestuur de mensen kan bereiken die geen toegang hebben tot internet. En het is ook niet omdat men wél internet heeft, dat men daar dát soort informatie zoekt. Zoals Gazet van Antwerpen-journalist Sacha Van Wiele het op Twitter verwoordde: “Ik lees De Nieuwe Antwerpenaar omdat die in mijn brievenbus zit en niet omdat die beschikbaar is op internet.” (Het Nieuwsblad en Twitter, 2 maart 2013)

 

“Uiteraard is hij de erfgenaam van een traditie die een etnische variant van het nationalisme koesterde (…). In zijn eigen stad laat De Wever vooralsnog geen leeuwenvlagjes op de straatnaamborden verschijnen, maar toont hij door pesterige maatregelen wel aan dat hij zijn bevolking wil omsmeden tot een min of meer homogene gemeenschap met robuuste buitengrenzen. (…) Een homogene gemeenschap, gebaseerd op een ethiek van rechten en plichten, is in zijn discours geen noodzakelijk uitvloeisel van een Vlaamse identiteit, maar een voorwaarde voor de creatie van een moderne en liberale Vlaamse staat.” Er zijn verschillende soorten populisme, betoogt historicus Marnix Beyen. Van fascistisch tot libertair populisme. Bart De Wever belichaamt het ene noch het andere. Slechts een doorgedreven engagement voor een minder gesloten samenleving dan degene die hij voor ogen heeft, kan op termijn vruchten afwerpen. (De Morgen, 4 maart 2013)

 

“Het VNJ op zijn beurt lijkt de terugval van leden te hebben kunnen indijken, wat te merken was aan het aantal grijze hemden. Hun muziekkapel was zeker weer één van de jaarlijkse hoogtepunten.” Een foto van “één van de jaarlijkse hoogtepunten” van het Vlaams Nationaal Zangfeest willen we onze lezers dan ook niet onthouden. Foto: het VNJ vorige zondag bij aankomst aan de Lotto Arena in Antwerpen. (RechtsActueel, 4 maart 2013)

 

“Berlijn ook, in de jaren dertig.” Commentaar van Tom Naegels bij het krantenbericht Antwerpen wordt steeds populairder als filmstad. (Facebook, 5 maart 2013)

 

“om 16 u. telefoon van advocaat : heb vrijspraak voor hof van beroep. De kaarsjes hebben geholpen. Oef” Frans Wymeersch is opgelucht dat hij in beroep is vrijgesproken voor een artikel in het plaatselijk VB-krantje waarin hij vernielingen op een kerkhof toedichtte aan “allochtonen (…), jongeren van vreemde afkomst dus”, terwijl de daders autochtonen waren. Frans Wymeersch is tevreden dat het branden van kaarsjes geholpen heeft om de vrijspraak te bekomen. (Facebook, 5 maart 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, nationalisme, antwerpen, de wever, vnj, wymeersch |  Facebook | | |  Print

08-03-13

“ALS HIER DE RECHTSE REVOLUTIE VAN MOET KOMEN…”

NSV-betoging Leuven 2013.jpgFriese ruiters - Leuven 2013.jpgBlokbuster-betoogster Leuven 2013.jpgVoorafgegaan door een waterkanon van de federale politie baanden zich gisterenavond een 250 à 300 deelnemers aan de NSV-betoging een weg door de Leuvense binnenstad (foto 1).

 

De politie, massaal aanwezig in Robocop-uitrusting, was zichtbaar nerveus. Beducht voor tegenacties bij de NSV-betoging, maar er kwamen enkel wat studenten kijken naar de fauna en flora die voorbij trok. De ettelijke meters Friese ruiters (foto 2) die opgesteld waren om de linkse en rechtse betogers te scheiden, tijdens en na afloop van hun respectievelijke betogingen, leken ons er ook over te zijn. Terwijl de NSV-betoging een kort traject door de binnenstad volgde, stapten op hetzelfde ogenblik Blokbuster’s, Comac’ers en andere antifascisten in een wijde boog door Leuven (foto 3). Hun parcours was heel wat langer dan dat van de NSV-betoging. Maar dat mocht wel: de gemiddelde leeftijd bij de Blokbuster-betoging lag een pak lager dan bij de NSV-betoging. Naar goede traditie waren ze bij de Blokbuster-betoging ook met meer dan dubbel zoveel dan bij de NSV-betoging.

 

Bij die laatsten had iedereen die kort of lang geleden bij de NSV actief was zijn of haar NSV-pet en -lintje meegebracht. Van Vlaams Belang-personeelslid Sandy Neel tot Vlaams Belang-parlementslid Wim Van Dijck. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en de Autonome Nationalisten liepen in twee gescheiden blokken achteraan mee. De N-SA’ers waren met een twaalftal, de Autonome Nationalisten met een twintigtal – maar bij hen liepen dan ook Roy Matthijsse en andere Nederlanders, en Emersson Henge (van het Franstalige Nation), mee. Autonome Nationalisten-leider Christian Berteryan werd vóór de start van de NSV-betoging hartelijk begroet door Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken.

 

Oh ja. Er werd amper een slogan tegen de Europese Unie geroepen. Officieel anders wel het thema van de NSV-betoging. Bij de start van de betoging klonk even: "Verzet tegen de EU-Sovjet". En daarmee hield het op. Vrij snel werd “België barst!” gescandeerd, gevolgd door andere klassiekers als “Linkse ratten, rol uw matten”, “Antifa, ha ha ha” en “Europa, Jeugd, Revolutie”. Een journalist vatte de NSV-betoging goed samen, zij het dat hij het zo niet verwoordde in het medium waarvoor hij werkt: “Amaai. Als hier de rechtse revolutie van moet komen, dan is het er maar triestig mee gesteld.”

00:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, n-sa, autonome nationalisten, vbj, actie |  Facebook | | |  Print

07-03-13

VREEMD VOLK BIJ DE VLAAMSE ‘AUTONOME NATIONALISTEN’

De Autonome Nationalisten zullen vandaag in Leuven deelnemen aan de NSV-betoging. Na hun betoging in Brugge op 16 februari, hun tweede uitstap op Vlaamse bodem.

 

Of ze nu meer volk kunnen verzamelen dan in Brugge, zal allicht moeilijk uit te maken zijn door de mensen voor wie het om het even is bij wie ze in de NSV-betoging opstappen. In Brugge waren de Autonome Nationalisten alleszins met minder dan het leek. Ze waren wel zeer tevreden over de persbelangstelling. De VRT-televisie was er (die maar een fractie uitzond van het verzamelde beeldmateriaal, nvdr.), de regionale televisiezender Focus-WTV filmde en interviewde, De Standaard publiceerde diezelfde dag een groot artikel, er waren verslagen van de betoging op de regionale bladzijden van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws… En dan zwijgen we nog van de filmbeelden die Kris Roman maakte voor de Autonome Nationalisten. Maar de media weten natuurlijk niet alles. Neem nu foto 1, verschenen in de editie Oostkust van Het Laatste Nieuws, gepubliceerd met het onderschrift dat je hierboven kan lezen.

 

Wat is er Vlaanderen aan die foto behalve de straat en het zicht op de Markt van Brugge? De luid slogans scanderenden vooraan op de foto zijn beiden Nederlanders. Links: Eite Homan, actief (geweest) bij het Aktiefront Nationale Socialsten (ANS) en de Nederlandse tak van Racial Volunteer Force (RVF). Rechts: Roy Matthijsse, actief (geweest) bij de Vrije Nationalisten Noord-Brabant en het Netwerk Nationale Socialisten. Beide Nederlanders lopen ook warm voor het Anticapitalist Network (ACN/AKN) die in de hoofding van hun website het zwaard en de hamer van de 'linkse' nazi’s Gregor en Otto Strasser verwerkten. Naast Eite Homan en Roy Matthijsse waren nog enkele andere Nederlanders als ‘Autonome Nationalisten Vlaanderen’ aanwezig in Brugge. 

 

Maar ook uit Franstalig België waren er ‘Autonome Nationalisten Vlaanderen’. Neem nu foto 2. Op de foto in het midden – met een T-shirt van de Blood and Honour/Combat 18-muziekgroep Oidoixie – Jonathan Scailliet, kopstuk van Nation in Namur (Namen). Rechts op de foto, de skinhead met zijn rug naar onze fotograaf: Sébastien Place, actief bij Jeune Nation. Hij had een T-shirt aan van Racial Volunteer Force, een afsplitsing van Blood and Honour/Combat 18. Zie daarover trouwens het artikel van onze collega’s van RésistanceS. Helemaal links op de foto: Emersson Henge, voorman van Nation in Charleroi. De drie hadden nog andere Franstaligen mee.

 

In het verslag dat Kris Roman na onze aanzet toch nog maakte voor RechtsActueel verzweeg Kris Roman niet alleen de neonazistische praat van Joachim Tanghe aan het einde van de betoging. Kris Roman sprak wel van de aanwezigheid van “solidaristen uit Vlaanderen, Nederland en zelfs Wallonië”, maar vertelde er niet bij dat de Nederlanders en Franstaligen samen in Brugge maar liefst een derde uitmaakten van de ‘Autonome Nationalisten Vlaanderen’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autonome nationalisten, nederland, nation, roman |  Facebook | | |  Print