20-04-13

BARTJE OP HET STADHUIS (11)

De voorbije week is niet de beste in het nog prille jaar in Antwerpen. Voetbalclub Beerschot dreigt om sportieve redenen naar tweede klasse te zakken, en om financiële redenen zelfs naar derde klasse. De Sinksenfoor, de grootste kermis van Vlaanderen, mag na meer dan veertig jaar niet meer op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen opgesteld worden. En de stadsfinanciën worden problematisch. Verwijten vliegen in het rond… en treffen N-VA-partijgenoten.

 

Een rechter in kort geding besliste donderdag dat de Sinksenfoor dit jaar niet kan plaatsvinden aan de Gedempte Zuiderdokken. De rechter verbiedt de kermis niet, maar stelde vast dat de Stad Antwerpen een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 29 januari 2013 en een uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2013 naast zich neer wilde leggen door de Sinksenfoor toch op de Gedempte Zuiderdokken te laten plaatsvinden en geen alternatieve locatie aan te bieden. Vandaar een verbod voor de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken dit jaar, en het Antwerps stadsbestuur dat gisteren dan maar de Scheldekaaien als locatie aanbiedt. Een beslissing waar de foorkramers niet mee akkoord gaan. Zij gaan in beroep tegen de beslissing van de rechter in kort geding, de Stad Antwerpen had eerder laten weten niet in beroep te zullen gaan. Het zal de verstandhouding er niet op verbeteren.

 

Er is veel commotie rond de beslissing van de rechtbank, niet in het minst omdat de rechtszaak door slechts enkelen is aangespannen – waarvan sommigen verdacht worden de prijs van het vastgoed rond de Gedempte Zuiderdokken te willen opdrijven. Maar al even controversieel is de reactie van schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (ex-LDD, nu N-VA). In een mail schreef hij: “Enerzijds is het een pure schande hoe het particulier belang van enkelen het algemeen belang overvleugelt. Anderzijds was het nieuwe bestuur zich bewust van het juridisch knoeiwerk dat onze vele voorgangers van dit dossier maakten.” De situatie waarin men verzeild is, is dus het gevolg van wat de vorige bestuursploegen ervan maakten. Maar wie was de voorbije twaalf jaren schepen van Markten en Foren, en schepen van Juridische zaken? Luc Bungeneers (ex-CVP, de voorbije twaalf jaren Open VLD’er… en nu N-VA’er, ‘districts-burgemeester ‘ in Merksem’). Op de foto hierboven samen met Bart De Wever bij de opening van de Sinksenfoor vorig jaar.

 

Tot Bungeneers de vorige bestuursperiode ook de bevoegdheid Dierenwelzijn kreeg, was de opening van de Sinksenfoor zowat de enige bevoegdheid waarop hij zich naar buiten toe kon profileren. Het was telkens weer een heel evenement waarbij gemeenteraadsleden als Fatima Bali en anderen elkaar verdrongen voor de gratis ritjes bij de opening van de kermis. Door te verwijzen naar “het juridisch knoeiwerk dat onze vele voorgangers van dit dossier maakten” wil Rob Van de Velde een sneer geven naar de voorgaande socialistische burgemeesters, maar de hoofdverantwoordelijke is wel zijn nieuwe partijgenoot. Van 1995 tot 2000 was de schepen voor Juridische zaken overigens… de huidige N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, André Gantman (toen Open VLD’er). En de voorbije tien jaar, van 2003 tot 2012, was de schepen voor Ruimtelijke ordening Ludo Van Campenhout (toen Open VLD, en nu... N-VA). Het “juridisch knoeiwerk” is dus in hoge mate wat huidige N-VA’ers kan aangewreven worden. Maar zo duidelijk was Rob Van de Velde dan weer niet.

 

Een week eerder zei Bart De Wever in Trends dat zijn stadsbestuur voor een “enorme sanering” staat. “De stad zit met een pensioenprobleem dat hand over hand toeneemt. Zonder een oplossing zakt ons investeringsbudget onder nul.” Voorts is er een daling van de inkomsten uit de personenbelasting per hoofd van de bevolking. “Het versterkt ook de witte vlucht”, zei De Wever. “Want soort zoekt soort. De stad wordt op de duur een verzamelplaats voor pauperisme.” De volgende vijf jaren zouden 1.200 van de 7.000 stadsambtenaren op pensioen gaan en het nieuwe stadsbestuur is van plan om die slechts zeer selectief te vervangen. Probleem daarbij is dat in sommige stadsdiensten tot zestig procent van het personeel op pensioen zou gaan, en in sommige stadsdiensten de bezetting aan regels is gebonden (minimumbezetting van het aantal redders per x-aantal zwemmers, van kinderverzorgsters per aantal kleuters en peuters…). Als er ergens dus toch vervanging wordt toegestaan, zal op men op een ander zeker niet kunnen vervangen. Dat belooft.

 

Wie alvast niet akkoord gaat met de uitleg van Bart De Wever is… de al genoemde Luc Bungeneers. Hij was de voorbije twaalf jaren ook schepen van Financiën, en werd door vriend en tegenstander geprezen voor zijn rigoureus financieel beleid. Als Bart De Wever zegt nu voor een catastrofe te staan, dan klopt dat niet. Luc Bungeneers (in De Standaard): “Ze zoeken gewoon meer nieuwe middelen om te investeren. (…) Ze willen bestaande plannen schrappen om zo een nieuwe pot te creëren. Begrijpelijk, maar het klopt dus niet dat de stadskas met een probleem zit, laat staan dat er lijken uit de kast vallen. De stijging van de pensioenlasten was bijvoorbeeld perfect voorzien in mijn meerjarenbegroting. En ook met de operationele begroting is er geen enkel probleem. Er is zelfs een investeringsbudget. Alleen is dat kleiner dan ze willen.”

 

Er zijn limieten aan wat men het vorige stadsbestuur kan verwijten. De ene N-VA’er die de andere (nieuwe) N-VA’er wat in de schoenen schuift, kan het nog gemakkelijker voor de oppositie in de Antwerpse gemeenteraad?

De commentaren zijn gesloten.