25-04-13

DE FOPPER GEFOPT

Na het ACV enkele dagen geleden, vestigt vandaag het ABVV met een aantal acties de aandacht op de discriminaties tussen het arbeiders- en het bediendenstatuut. Op de werkvloer is het verschil niet altijd duidelijk, maar de arbeidsvoorwaarden kunnen sterk verschillen. Daarenboven is het onderscheid tussen handen- en hersenarbeid voorbijgestreefd en geen excuus voor slechtere voorwaarden voor de ene dan voor een andere.

 

Bij het ABVV in Gent, aan de Vrijdagmarkt, heeft men daarom een spandoek uitgehangen (foto 1). Een foto van het ABVV-gebouw met die spandoek werd door een Eigen Volk Eerst!-militant met Photoshop bijgewerkt (foto 2). Wat een spandoek was tegen de discriminaties tussen het arbeiders- en het bediendenstatuut, werd een spandoek tegen de (vermeende) discriminatie van Vlaams Belang’ers. VB-personeelslid Olaf Evrard postte die laatste foto op Facebook met de vraag of iemand er meer van weet. Vlaams Belang-Kamerlid Tanguy Veys wreef zich de ogen uit en postte op Facebook: “Soms snap ik het toch niet hoor…”. Wat geen van beiden door had, was dat het een gephotoshopte foto was. Na een Twitterbericht van Tanguy Veys (“ABVV-Gent komt op voor Vlaams Belang”) werd de voormalige Gentenaar uit zijn leven tussen vertwijfeling en hoop geholpen door het ABVV Oost-Vlaanderen dat naar Tanguy Veys twitterde: “Mooie trucage maar het origineel is toch stukken toffer.”

 

Tanguy Veys is een hardwerkend parlementslid, die de eerste kwaliteit bezit nodig om vandaag Gerolf Annemans op te volgen als Kamerfractieleider – braaf in de pas lopen van de nieuwe partijvoorzitter –, maar toch denken wij dat hij vandaag niet zal verkozen worden als volgend Kamerfractieleider voor het Vlaams Belang. In het ootje genomen door een van de zijnen liet Veys evenwel niet los tegenover het ABVV Oost-Vlaanderen. Hij retweette: “Dus VB’ers mogen door jullie wel gediscrimineerd worden?” Dat is natuurlijk appelen met citroenen vergelijken. De discriminatie tussen honderdduizenden arbeiders en bedienden wordt vergeleken met de vermeende discriminatie van enkele honderden VB’ers. “Vermeende discriminatie” want de rechtbank heeft al meer dan eens de vakbond gelijk gegeven met het uitsluiten van een VB’er.

 

Overigens hebben we nog altijd moeite om de ergernis bij het VB te begrijpen. Met vroeger Marie-Rose Morel, en nu Rob Verreycken, op kop spuwt men zijn gal uit over de “kleurvakbonden”. Men sticht een eigen zogenaamde vakbond en wijst er onder andere op dat je voor je werkloosheidsuitkering evengoed bij de Hulpkas voor Werklozen terecht kan. Maar als dan een VB’er uit een van de verafschuwde vakbonden gestoten wordt, is de wereld te klein om dit aan te klagen. Is men ook al vergeten dat toenmalig partijvoorzitter Bruno Valkeniers op 8 september 2009 in Terzake verklaarde dat in het Vlaams Belang “geen plaats is voor (…) nazisten, niet voor communisten, niet voor maoïsten (video vanaf 25”)". Als Bruno Valkeniers mensen mag uitsluiten wiens ideologie hij tegenstrijdig acht met die van zijn organisatie, waarom zouden vakbondssecretarissen dat dan ook niet mogen doen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, veys, gent |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.