16-05-13

WAAROM ALTIJD ANDERE VERWACHTINGEN VOOR ALLOCHTONEN ?

Het Vlaams Belang reageerde gisteren op het bericht dat minister Pascal Smet een proefproject voor een allochtone jeugdbeweging in Borgerhout ondersteunt. Het project wordt opgezet door het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) en ondersteund door de klassieke jeugdbeweging KSJ-KSA-VKSJ. In eerste instantie richt men zich tot 10 tot 12-jarigen. Gisterenavond werd een eerste infoavond over BorgerJong ingericht.

 

“De niet aflatende immigratie en de demografische evolutie hebben (…) geleid tot het ontstaan van parallelle gemeenschappen met verregaande segregatie en zelfgekozen isolement tot gevolg”, stelt het Vlaams Belang. “Het spreekt natuurlijk voor zich dat de behoefte tot integratie steeds kleiner wordt naarmate een gemeenschap zich in aparte structuren kan terugtrekken waar enkel de eigen regels gelden. Met de door Vlaams minister Pascal Smet (SP.A) aangekondigde oprichting van een jeugdbeweging die exclusief mikt op allochtonen, wordt een nieuwe stap gezet in de uitbouw van deze parallelle samenleving, (…) wordt de niet-integratie van allochtone jongeren in onze gemeenschap alleen maar bestendigd en zelfs beloond.”

Het Vlaams Belang zegt benieuwd te zijn “naar de reactie van Vlaams minister van Inburgering Bourgeois (N-VA) op de waanzinnige plannen van Pascal Smet. Terwijl Bourgeois aan de ene kant een inburgeringsbeleid voert dat handenvol belastinggeld kost, zou de Vlaamse regering anderzijds een initiatief nemen dat regelrecht tegen elke integratiegedachte indruist. Kan het nog gekker?” In één ademstoot bekritiseert het Vlaams Belang het inburgerings-beleid "dat handenvol belastinggeld kost" én een initiatief "dat regelrecht tegen elke integratiegedachte indruist".

 

De verbazing van het Vlaams Belang over het ondersteunen van een proefproject voor allochtoon jeugdwerk is gespeeld. Op 2 februari interpelleerde het VB (en LDD en CD&V) hierover al minister Pascal Smet. In zijn antwoord verwees Pascal Smet onder andere naar de kansarme Belgen die ook geen aansluiting vinden bij het klassiek jeugdwerk, spijts alle inspanningen daartoe. Er is een cultuurkloof, en er is een tweede reden voor het ondersteunen van aparte groepen. Het is pas als de eigen groep voldoende gesterkt is, dat integratie mogelijk wordt.

 

Blijkbaar gelden voor allochtonen altijd weer andere verwachtingen. Men verwacht dat de allochtone jongeren opgaan in het overwegend blank, in grote mate op kinderen uit de middenklasse gericht, klassiek jeugdwerk (Chiro, scouts…). Het is fijn als dat gebeurt, maar als het niet gebeurt? Op de jaarlijkse 'Dag van de Jeugdbeweging' vinden elkaar toch uiteenlopende jeugdbewegingen, van Scouts & Gidsen Vlaanderen over Jongerenpastoraal Vlaanderen tot Wel Jong Niet Hetero. Waarom stelt men niet in vraag dat er naast gemengde ook nog aparte jongens- en meisjesgroepen bestaan bij de jeugdbewegingen? Waarom stelt men niet in vraag dat het VNJ ondersteund wordt, en niet opgaat in pakweg de Chiro? Het zou nochtans goed zijn voor de integratie van de VNJ’ers in de  samenleving. Dan leren ze ook eens gewoon te doen, in plaats van Belgische vlaggen te verbranden.

 

Wat Vlaams-nationalistische jongeren gegund wordt, wordt door het Vlaams Belang niet gegund aan allochtone jongeren. Maar ja, een aantal Vlaams Belang’ers kijken Vlaams Belang-Kamerlid Tanguy Veys al scheef aan omdat zijn kinderen geen lid zijn van het VNJ maar van een klassieke scoutsgroep.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, borgerhout, veys |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.