31-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Excuses dat de citaten deze week wat langer zijn dan anders, maar soms zit in 140 woorden meer schranderheid dan in 140 lettertekens.

 

“Bij het nationalisme worden zowel door Vlaams Belang als door N-VA gelijkaardige manieren van denken en spreken gehanteerd. De N-VA is wel minder radicaal, dus in die zin ook minder problematisch, maar tegelijk net daardoor ook moeilijker om tegenin te gaan. Maar het blijft wel een erg nationalistische partij. Conservatisme delen ze ook. Ik denk zelfs dat een Bart De Wever zich misschien nog explicieter positioneert binnen dat conservatieve discours dan een Filip De Winter. Populisme delen de twee partijen tot op zekere hoogte ook. Denk maar aan de manier waarop zowel het Vlaams Belang als de N-VA kritiek vanuit de culturele wereld afdoet als kritiek van een soort wereldvreemde politiek correcte elite. In dat populisme is het Vlaams Belang radicaler, met een zeer sterke wij-tegen-iedereen retoriek die de N-VA toch minder heeft. De N-VA profileert zich minder als ‘de enige echte vertegenwoordiger van het gewone volk’. Kijk maar hoe ze het klaar spelen om in de Vlaamse regering te zitten, en zich nog steeds te profileren als een soort buitenstaander.” Benjamin De Cleen onderzocht de belangrijkste elementen van de retoriek van het Vlaams Belang (nationalisme, conservatisme, populisme en autoritarisme) en vergeleek het met het discours van andere partijen. (KifKif, 24 mei 2013)

 

Barbara Pas wordt sinds vandaag op Twitter gevolgd door Hot Marijke…” Vlaams Belang-ondervoorzitster Barbara Pas zag tot haar verbazing dat ze op Twitter gevolgd wordt door Vlaanderens bekendste prostituee. Hot Marijke stelde Barbara Pas gerust: “Filip kent mij wel!”  (Facebook en Twitter, 25 mei 2013)

 

“Opmerkelijk is dat projecten die niet inzetten op diversiteit er soms het meest succesvol in zijn.” Volgens socioloog Stijn Oosterlynck is een sociale mix van de bevolking niet het middel om wijken met succes uit hun achterstelling te halen. Mik op gemeenschappelijke noden. De kringloopwinkels bereiken zowel studenten als alternatieve middenklasse gezinnen, armen als migranten op zoek naar goedkope meubelen. Stadslandbouwprojecten bereiken ook een divers publiek. Mensen met diverse achtergronden leren elkaar daar kennen door hun gemeenschappelijke interesse voor tuinieren. Achterstandswijken verander je niet door er een sociale mix te importeren, maar door te investeren in onderwijs, huisvesting, vrije tijd en jobs. (Gazet van Antwerpen, 25 mei 2013)

 

“Johan Sauwens werd in de pers hard aangepakt omdat hij naar een bijeenkomst van oud-Oostfronters was geweest. Daar hebben ze hem echt gepakt. Ik heb altijd gedacht dat Steve Stevaert (SP.A) daarachter zat. Sauwens wilde de ambtenarij hervormen om politieke benoemingen te kunnen afbouwen, en dat was niet naar de zin van Stevaert. Toen Sauwens naar dat feest van het Sint-Maartensfonds ging, zei hij dat openlijk tegen alle collega’s. Ik herinner het me nog, omdat we op weekend waren, en Johan vroeger vertrok. De volgende dag stond het in de krant. De pers heeft zich toen laten misbruiken door de politiek, net zoals bij de Visa-crisis destijds in Antwerpen.” Mieke Vogels werpt een nieuw licht op de zaak-Sauwens uit 2001. Het was anders wel bij het Vlaams Blok dat journalisten een filmpje over Johan Sauwens bij het Sint-Maartensfonds konden bekijken. (De Standaard, 25 mei 2013)

 

“’Wij willen geen homohuwelijk, wij willen werk’, zo klonk het gisteren in de Parijse straten. Die slogan is eerder stompzinnig. Hij suggereert dat het ene iets met het andere te maken heeft. Mocht het Élysée zijn tijd niet verdoen met een trivialiteit als, ik zeg maar, de gelijkwaardigheid van iedere burger optimaliseren, ongeacht sekse of geaardheid, dan waren we nu al lang uit de crisis geklauterd.” Filosofe Alicja Gescinska over de slogan van betogers het voorbije weekend in Parijs. (dS AVOND, 27 mei 2013)

 

“Aalst, eind 2014. De lokale bevolking herleeft. Er komt eindelijk een algemene richtlijn die levensbeschouwelijke kentekens achter het loket verbiedt. Weg is die alomtegenwoordige sluier bij de dienst bevolking. Weg zijn de T-shirts die allerlei obediënties opdringen terwijl je je rijbewijs laat hernieuwen. Een goede zaak, want het was niet meer te houden met al die vooringenomen bedienden in het stadhuis – doordrongen van de eeuwenoude ambtenarentraditie om zich immer kleurrijk uit te drukken.” Was het al maar 2014 als de Neutraal-Vlaamse Alliantie (N-VA) een verbod op alle uiterlijke kentekens voor ambtenaren heeft kunnen doordrukken met een bestuursakkoord voor de Vlaamse regering, liefst ook nog de Belgische regering. (De Standaard, 29 mei 2013)

 

“Als een jonge, hoogsensitieve moslim zo’n bedreiging zou uiten, schreeuwden we moord en brand.” Als foorkramers dreigen dat de zes klagers over de Sinksenfoor in Antwerpen “maar beter een oogje openhouden ’s nachts” is er niemand die daar aan tilt. Mochten moslims dit gezegd hebben… bevolking, politici en media zouden over elkaar struikelen bij het uiten van hun verontwaardiging. (Gazet van Antwerpen, 30 mei 2013)

 

“Jeugdhuisfederatie Formaat krijgt meer en meer signalen dat het lokale jeugdbeleid in vele steden en gemeenten wordt afgebouwd. Jeugdcentrum Wollewei in Turnhout (foto), nota bene het eerste jeugdcentrum en nog steeds een model voor Vlaanderen, staat in de uitverkoop. Diverse steden en gemeenten besparen op werkingstoelagen en personeelssubsidies van jeugdverenigingen en de bemanning van de lokale jeugddiensten. Een jeugdbeleid voeren is keuzes maken. We lazen eerder dat het GAS-systeem ons als samenleving centen kost (inzetten GAS-ambtenaren, administratie, procedures). Er is dus wel degelijk geld voor ‘nieuw beleid’. De besparingen op een positief en offensief jeugdbeleid zijn dus niet zomaar af te schrijven als een onoverkomelijk gevolg van de economische crisis. Nee, deze besparingen zijn een duidelijke keuze voor een ander soort samenleving.” Tom Willox, directeur van Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, ziet welke keuzes het beleid maakt. (De Morgen, 30 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, vb, n-va, pas, diversiteit, collaboratie, holebi, jeugd |  Facebook | | |  Print

30-05-13

OPNIEUW PIONIERSWERK IN BRUGGE

Dinsdag is in Brugge een nieuwe jeugdvereniging boven het doopvont gehouden: KVSV, wat staat voor Katholiek Vlaams Scholierenverbond en het jongere broertje is van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Het KVSV heeft nog maar twee leden, maar haalde gisteren al de regionale pagina’s van Het Laatste Nieuws en de nationale pagina’s van Het Nieuwsblad. Filip Dewinter kreeg niet zoveel media-aandacht toen hij in 1978 in Brugge de Vlaamse Scholieren Actie Groep (VSAG) oprichtte.

 

Helemaal nieuw is het KVSV niet. In 2008 werd het KVSV als scholieren-afdeling van het KVHV opgericht, maar de afdelingen die actief waren in Aalst, Brugge, Gent, Melle, Opwijk en Sint-Niklaas zijn intussen op non-actief. Sam Vandoorne en Arthur Dossche (van links naar rechts op de foto hiernaast, allebei 16 jaar oud) zijn de bezielers en momenteel ook de twee enige leden van het nieuw KVSV in Brugge. Ze studeren beiden aan het Sint-Leocollege in Brugge en beogen “de vorming en ontplooiing van de leden met het oog op de rol die ze in de toekomst in de maatschappij zullen vervullen”. Aan Het Laatste Nieuws vertelden ze: “We zijn rechts én Vlaams. Een nieuwe Vlaamse elite is van cruciaal belang voor de toekomst van Vlaanderen.”

 

Aan Het Nieuwsblad vertelden ze dat ze “conservatief, Vlaamsgezind en katholiek” zijn. Tegen abortus, tegen euthanasie en voor het traditioneel gezin “als absolute hoeksteen van de samenleving”. In dezelfde krant zegt Arthur Dossche dat zijn ouders niet geïnteresseerd zijn in politiek. Vanwaar dan zijn engagement? “Omdat de generatie van onze ouders zich jarenlang tegen de macht afgezet heeft en zo een maatschappij gecreëerd heeft waar alles kan en alles mag. Wij betalen daar nu de rekening van.” Arthur Dossche is voorzitter van het Brugse KVSV, Sam Vandoorne is ondervoorzitter. Nu nog leden vinden. Maar ze worden tegengewerkt. Althans dat denken ze. Hun aanvraag om erkenning als jeugdvereniging werd geweigerd, en uiteraard ligt dat niet aan henzelf.

 

“Er werd gegoocheld met voorwaarden waar we zogezegd niet aan voldoen, maar dat hield geen steek. Dat ze ons weigeren zegt meer over het beleid dan over onze vereniging”, zegt Arthur Dossche in Het Laatste Nieuws. Met klagen en de schuld op een ander steken heeft hij geen probleem. De voorwaarden om in Brugge erkend te kunnen worden als jeugdvereniging zijn eenvoudig, duidelijk en op het internet te raadplegen. Met twee man en niet eens een paardenkop komen ze voor geen enkele vorm van jeugdwerk in aanmerking om erkend te worden volgens de regels die vastgelegd zijn in de Brugse gemeenteraad. Dan moet men niet zagen en klagen en de schuld op een ander steken dat men niet erkend wordt als jeugdvereniging.

 

De komende maanden willen Arthur en Sam gaan flyeren aan de Brugse scholen en aan het station. Ze willen zoveel mogelijk Brugse Vlaamsgezinde en conservatieve 15- tot 18-jarigen verzamelen. “Maar liever kwaliteit dan kwantiteit”, benadrukken ze in Het Laatste Nieuws. Wie lid wil worden moet zich wel steevast uitdossen in pak en das. Naar eigen zeggen hebben Sam en Arthur geen enkele band met het VB of de N-VA, Vanaf volgend schooljaar willen ze “academische zittingen en politieke debatten” inrichten, maar er is ook gedacht aan typische studentenactiviteiten zoals “galabals en filmavonden”. Anders dan je misschien zou denken zit er ook wel een losbol in Sam en Arthur. Die laatste verklapt in Het Nieuwsblad: “Ook wij gaan wel eens fuiven of bowlen.”

 

’t Is dat we te oud zijn, maar anders gingen we zeker eens kijken naar het galabal dat Sam en Arthur gaan inrichten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brugge, kvsv, kvhv |  Facebook | | |  Print

29-05-13

STOP OOK HET POLITIEK MISBRUIK VAN DE GAS-BOETES

Vandaag wordt in de plenaire vergadering van het federaal parlement de verruiming van de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties, de GAS-boetes, besproken. Morgen volgt de stemming. Liefst 213 organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de academische en juridische wereld bundelden hun krachten en vragen de parlementsleden toch nog eens goed na te denken.

 

dS AVOND maakte zich gisteren vrolijk over de GAS-boetes met een quiz (foto: fragment van de openingspagina van dS AVOND). Is het waar dat je een GAS-boete kan krijgen in Willebroek door “zich hinderlijk op te houden in een telefooncel”? Je in Schaarbeek een GAS-boete kan krijgen als je een tapijt boven de openbare weg uitklopt? Je in Dendermonde een GAS-boete kan krijgen als je zedenschennende liederen zingt? Je in Deinze een GAS-boete kan krijgen door met opgeraapte confetti te gooien? Je in Lokeren een GAS-boete kan krijgen als je iemand doet schrikken? Je in Hasselt een GAS-boete kan krijgen als je dozen “die geluid kunnen voortbrengen” versleept? Je in diezelfde stad een GAS-boete kan krijgen als je met Pasen zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester je gelaat geheel of gedeeltelijk bedekt, tenzij je een paashaas bent? Wie zeven keren ‘Ja’ antwoordde heeft alle vragen juist beantwoord. Het lijstje absurde GAS-boetereglementen is trouwens nog langer. En heeft iemand in Willebroek, Lokeren, Hasselt en andere plaatsen intussen het verstand gehad om deze al langer bekende misbaksels uit het politiereglement te halen?

 

En kan nu eindelijk eens gestopt worden met het politiek misbruik van de GAS-boetes? Nog maar zaterdag – terwijl een paar uren tevoren de CD&V-jongeren (!) op de Antwerpse Meir protesteerden tegen de GAS-boetes – werden een tachtigtal betogers tegen de ongezond makende praktijken van multinational Monsanto door de Antwerpse politie bedacht met het schrijven van een vaststelling voor een GAS-boete. De reden? Ze hadden zonder een toelating aan te vragen betoogd. In veertig landen en meer dan honderd steden werd zaterdag actie gevoerd tegen Monsanto, maar enkel vanuit Antwerpen bereikte ons het bericht dat de actievoerders beboet worden. Toen de groep betogers nog tweehonderd mensen sterk was, heeft de Antwerpse politie de groep betogers begeleid door Antwerpen. Inclusief over de Meir die in principe verboden zone is voor betogingen. Toen de groep aan het eindpunt uitgedund was tot nog maar een tachtigtal mensen voelde de Antwerpse politie zich sterk genoeg om iedereen op te pakken en op te schrijven met het oog op een GAS-boete. Want ze hadden, weliswaar vreedzaam, betoogd zonder een toelating aan te vragen.

 

Wat een contrast met twee dagen later, maandag, als een duizendtal Antwerp-voetbalsupporters bezit namen van de Antwerpse Grote Markt. De actie was aanvankelijk niet aangevraagd. De politie heeft de organisatoren gesmeekt om een aanvraag in te dienen, wat uiteindelijk in de loop van de dag maandag zou zijn gebeurd. Zodat de politie met een gerust gemoed kon zeggen dat het een aangevraagde en toegelaten actie was. Een gewone sterveling moet in Antwerpen overigens zes weken op voorhand een actie op de openbare weg aanvragen, om dan nog maar op het allerlaatst te horen of het toegestaan wordt of niet. De actievoerders werden niet verwezen naar het pleintje naast het stadhuis, maar mochten de Grote Markt in bezit nemen. Alweer een verschil met wat andere actievoerders te beurt valt. Daarenboven mochten de Antwerp-supporters nog wat meer. Mocht iemand anders openbare dronkenschap vertonen, vuurwerk afsteken, provocerende slogans scanderen en een pmd-vuilniszak op straat uitkappen, hij of zij zou al minstens vier GAS-boetes gekregen hebben. Nu twitterde schepen Philip Heylen vanop het Antwerps stadhuis dat de stadsreiniging “de zee van lege bierblikjes” op de Grote Markt zou komen opruimen. And that was it.

 

Op de gemeenteraadszitting gisterenavond in Antwerpen interpelleerde Wouter Van Besien (Groen) over het gebruik van GAS-boetes als systeem om sociale bemiddeling aan te brengen, in het bijzonder voor alcohol- en drugsgebruikers. Ongevraagd gaf burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn mening over de verruiming van de GAS-boeteswetgeving die deze week in het parlement besproken wordt. Bart De Wever is pro. Over de Monsanto-betogers zei hij dat het niet eens zeker is dat ze een GAS-boete gaan krijgen. Het is de sanctionerende ambtenaar die dit bepaalt, en het kan best zijn dat die uiteindelijk geen boete uitschrijft. De zaak seponeert, al dan niet na een verweerschrift. Over het al dan niet opleggen van een GAS-boete wast Bart De Wever zijn handen in onschuld – het is de sanctionerende ambtenaar die dit bepaalt. Maar het is wél de Antwerpse politie die de aanzet gaf voor een mogelijke GAS-boete, en die valt wél onder de bevoegdheid van de Antwerpse burgemeester.

 

En die politie treedt anders op als ze geconfronteerd wordt met ‘wereldverbeteraars’ (Occupy, betogers tegen Monsanto en anderen) dan wel als het gaat om voetbalsupporters of… de N-VA die in zorgvuldig, lang vooraf, geplande stoet op 14 oktober vorig jaar van het Antwerpse Zuid tot aan het Antwerpse stadhuis trok. Was daarvoor een toestemming aangevraagd? Indien niet, waarom dan de betogers tegen Monsanto intimideren met een mogelijke GAS-boete?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas-boetes, antwerpen, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

28-05-13

BBET: OPNIEUW PLEIDOOIEN. EN OOK: SYMPATHISANTEN

De titel die we gisteren gebruikten Rechtszaak tegen BBET start opnieuw was profetischer dan we zelf dachten. Niet alleen werd gisteren de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw) na een jaar onderbreking hernomen. Omdat de voorzitster die de zaak de vorige zittingen leidde door ziekte niet meer kan zetelen, en er daarom een nieuwe rechter in de zaak is, moeten de pleidooien over gedaan worden.

 

Het was niet de eerste verrassing gisteren. Vóór en in het gerechtsgebouw van Dendermonde waren opvallende veiligheidsmaatregelen genomen: politieagenten in kogelvrije vest (foto), metaaldetector aan de ingang van de gerechtszaal… Bij een vorige zitting wees de verdediging erop dat de gedagvaarden toch geen van terrorisme verdachten kunnen zijn, want anders zouden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden. Nu de politie wel op haar qui-vive was, werd gereclameerd dat de beveiliging buiten proportie was, vorige keer er toch niet was… Voor de verdediging van de BBET-verdachten is het niet gauw goed.

 

Tweede coup de théâtre was het, naar verluidt door ziekte, niet opnieuw verschijnen van de voorzitster van de driekoppige rechtbank. Een van de twee andere rechters is nu voorzitter en een nieuwe rechter vervolledigt de rechtbank. Dat heeft als gevolg dat de pleidooien opnieuw moeten gehouden worden. Partijen konden kiezen voor een minimalistische oplossing door te verwijzen naar de al schriftelijk neergelegde conclusies, maar dat deden enkel de burgerlijke partijen (de Belgische staat, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding). Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging van de zeventien verdachten gaan voor een nieuw pleidooi.

 

Het BBET-proces wordt vervolgd op 9, 10 en 11 oktober. De uitspraak is voor nog later. Woensdag 9 oktober krijgt eerst het Openbaar Ministerie het woord, vertegenwoordigd door federaal procureur voor terrorismebestrijding Ann Fransen en de Dendermondse substituut-procureur Jan Kerkhofs die de handel in anabolica van een aantal BBET-verdachten behandelt. ’s Namiddags volgen de pleidooien van de verdediging van de vier hoofdverdachten Tomas B., Joeri V.d.P., Mark H. en Stijn V.M.

 

De beeldpers was gisteren opnieuw aanwezig, al mochten de verdachten niet herkenbaar in beeld komen. Voor het eerst verscheen in en aan het gerechtsgebouw een groepje sympathisanten van de BBET-verdachten om de rechtszaak te volgen en de ‘kameraden’ moreel te steunen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

27-05-13

EEN JAAR LATER: RECHTSZAAK TEGEN BBET START OPNIEUW

Allereerste BBET-tijdschriftnummer.JPGBBET-tijdschrift.JPGNa een jaar onderbreking wordt vandaag in Dendermonde de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET) hernomen.

 

Na vele procedurekwesties en vertragingsmanoeuvres van de advocaten van de verdachten ging op 12 september 2011 de rechtszaak tegen BBET van start. De federale en gerechtelijke politie, het federale parket en het parket van Dendermonde, de staatsveiligheid en de militaire veiligheidsdienst volgden vanaf 2004 het doen en laten van deze Blood and Honour-groep. Twee politieagenten infiltreerden in het BBET-milieu, wat anders dan in Duitsland zeer uitzonderlijk is. Op 7 september 2006 volgde een grootscheepse politieactie waarbij in vijf legerkazernes en op achttien privé-adressen huiszoekingen werden verricht.

 

Er werd een grote hoeveelheid vuurwapens in beslag genomen, ontstekers voor landmijnen, munitie, kogelvrije vesten, gasmaskers, propagandamateriaal en documentatie met neonazistische symbolen, extremistische literatuur, anabolen, explosieven… Zeventien verdachten werden aangehouden, waaronder tien militairen. Procureur Daniël Bernard zei over die laatsten dat ze allemaal “een uitgesproken racistisch en neonazistisch gedachtegoed” hebben en de intentie hadden om hun terroristische ideeën in de praktijk te brengen.

 

Vooraleer de rechtszaak op 12 september 2011 kon starten moesten twee kwesties beslecht worden. Het oprollen van het BBET-netwerk gebeurde met de inzet van twee infiltranten, een in Leopoldsburg waar hoofdverdachte Tomas B. gekazerneerd was, en een bij een schietclub in Aalst waar BBET’ers bijeenkwamen. De verdediging van twee verdachten betwistte of dit wel kon, maar het Hof van Cassatie bevestigde dat alles volgens de regels was gebeurd. Ook werd aangevoerd dat met de nieuwe wapenwet de in beslag genomen wapens geregulariseerd hadden kunnen worden, en dus niet langer het voorwerp van de rechtszaak konden uitmaken. Ook hierin gaf het Hof van Cassatie de verdediging ongelijk.

 

Vier verdachten werd op 6 juli 2010 de gunst van opschorting verleend zodat ze uiteindelijk niet voor de rechtbank moesten verschijnen. Onder hen Tamara V.A., destijds de vriendin van Tomas B., ook bekend om van haar topless serveren in café De Viking in Leopoldsburg.

 

Op de eerste procesdag werd het bestaan publiek gemaakt van een White Freedom Fighter-document. Een handboek voor terroristische activiteiten waaraan Tomas B. meerdere jaren werkte, met uitleg over vuurwapens en explosieven, wat aan het gebruik voorafgaat (het observeren van doelwitten…), wat achteraf nuttig kan zijn (EHBO…), een verantwoording… “Wij zullen tot het einde gaan en het volk beschermen tegen de vijanden die het vandaag kent”, zei Tomas B. op een video met naast zich een vlag met een swastika. In het White Freedom Fighter-document wordt verduidelijkt dat met “de vijanden” de leiders van de “zionistische en multiculturele lobby” bedoeld worden.

 

In dezelfde rechtszaak worden ook een aantal aanverwante dossiers behandeld: verschillende vechtpartijen waarbij Tomas B. betrokken was, wapenhandel, handel in anabolen en viagra… Voor Tomas B. wordt in totaal 12 jaar gevangenis gevraagd (BBET, slagen en verwondingen buiten de BBET-zaak en handel in anabolen), Voor Joeri V.d.P in totaal zeven jaar cel (BBET + anabolicazaak), Voor Mark H. en Stijn V.M. vijf jaar cel. Voor dertien anderen: van drie maanden tot drie jaar cel.

 

De verdediging pleit dat de gedagvaarden allemaal onschuldige lammetjes waren, minstens intussen allen voorbeeldige burgers zijn. Wel wordt toegegeven dat Tomas B. een bewijs van goed gedrag en zeden vervalste om security op Pukkelpop te kunnen zijn, en dat het BBET-tijdschrift en de gelijknamige website bulkt van racisme en negationisme kan moeilijk ontkend worden (foto 1: het allereerste BBET-tijdschrift; foto 2: het tweede nummer onder de naam Bloed-Bodem-Eer-Trouw).

 

Op 21 mei 2012 werd de uitspraak in de BBET-zaak verwacht maar tot verrassing van iedereen besloot de rechtbank eerst drie prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen op vraag van de verdediging. Onder andere of het geen schending van de rechten van de verdediging is dat zij de bevoegdheid van het in terrorismebestrijding gespecialiseerde federale parket niet in vraag kunnen stellen. Het duurde tot 28 maart 2013 tot het Grondwettelijk Hof zich uitsprak. In een 18 bladzijden tellend arrest geeft het Grondwettelijk Hof de verdediging over de hele lijn ongelijk. De rechtbank in Dendermonde zal er vandaag officieel kennis van nemen en het vervolg van de rechtszaak vastleggen. Een jaar geleden liet de verdediging zich ontvallen nu nieuwe procedurekwesties te zullen opwerpen.

 

Twee BBET-verdachten haalden in de tussentijd de nationale media. Tomas B. was nog eens betrokken bij een vechtpartij en Joeri V.d.P. verscheen voor de hem intussen bekende rechtbank van Dendermonde voor het slaan van zijn vriendin. In de gespecialiseerde pers werd Tomas B. gesignaleerd als man die met een Native Pride-kleding een stand zou opstellen op de startavond van de Autonome Nationalisten. Sindsdien werden meerdere Autonome Nationalisten in die kledij gesignaleerd (foto: Christian Berteryan met een Extremist-T-shirt).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

26-05-13

FASCINATIE VOOR ZELFMOORD BIJ EXTREEMRECHTS THEORETICUS

Vandaag wordt in Frankrijk allicht voor het laatst massaal betoogd tegen het homohuwelijk. En dan nog omdat de betoging al lang gepland is, want er werd gedacht dat le mariage pour tous pas nu zou behandeld worden in het Franse parlement.

 

Maar de wet heeft al een parlementaire goedkeuring gekregen, beroep bij de Conseil constitutionnel haalde niets uit, de Franse president ondertekende reeds de wet, en woensdag wordt het eerste homohuwelijk voltrokken. Frankrijk is daarmee het zeventiende land waar ook mensen van hetzelfde geslacht kunnen huwen. Spijts langdurige agitatie door klassiek rechts en extreemrechts staat 62 % van de Fransen achter de mogelijkheid dat iedereen kan huwen. Het waanzinnigste protest tegen het homohuwelijk, en in een klap ook tegen de ‘islamisering’ van Frankrijk, vond voorbije dinsdag 21 mei plaats. De Franse historicus en extreemrechtse intellectueel Dominique Venner (78 j., foto 1) stapte de Notre Dame in Parijs binnen en schoot zich door het hoofd in de kathedraal.

 

Het wapen was een traditioneel pistool van Belgische makelij. Geen toevallige keuze, want Venner schreef meer dan tien boeken over vuurwapens en had naar verluidt een behoorlijk arsenaal aan wapentuig in huis. Het is ook geen toevallige vorm van protest. “Zelfmoord kan de sterkste vorm van protest zijn als ze vrijwillig wordt uitgevoerd, zoals de samoerai deden en ook de oude Romeinen”, schreef Venner begin dit jaar in zijn eigen tijdschrift La Nouvelle Revue d’Histoire. Een paar uren na zijn zelfdoding werd op Radio Couroisie, een vrije radio die al geregeld op de vingers is getikt wegens discriminatie en racisme, de afscheidsbrief voorgelezen die Venner heeft achtergelaten bij het altaar in de Notre Dame. Een brief die in een Nederlandstalige vertaling werd overgenomen door het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA).

 

Venner is geboren als zoon van een vader die tijdens de Duitse bezetting lid was van een fascistoïde partij die collaboreerde met de nazi’s. Dominique Venner zelf was lid van Jeune nation, een nationalistische organisatie die in de jaren vijftig verboden werd na een serie gewelddaden. Venner was ook betrokken bij de OAS, de Organisation Armée Sécrète, een illegale politiek-militaire organisatie die tegen de onafhankelijkheid van Algerije streed. Hiervoor werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan hij slechts de helft moest uitzitten. In 1963 richtte Venner, samen met Alain de Benoist, Europe-Action op. Hij was ook lid van de Groupement de recherche d’études pour la civilisation européenne (GRECE) die een inspiratiebron werd voor de Europese extreme rechterzijde.

 

Venner had een morbide fascinatie voor nationalistische schrijvers die zelfmoord pleegden zoals Henry de Montherlant, Pierre Drieu La Rochelle en Yukio Mishima. Een fascinatie die blijkbaar gedeeld wordt door het hierboven al geciteerde N-SA die een fragment uit een interview met Yukio Mishima én twee video’s van de Japanner publiceerde, naast nog eens vier andere artikels naar aanleiding van de dood van Dominique Venner. De actievoerders van Femen waren dan nog niet zo zot als ze in de Notre Dame zelfdoding voor fascisten ensceneerden (foto 2). De geschriften van Dominique Venner werden ook in Vlaams Belang-kringen gelezen. Gentenaar Francis Van den Eynde bijvoorbeeld, twintig jaar parlementslid voor het Vlaams Blok/Belang en bedrijvig bij Were-Di en Voorpost, heeft minstens twintig werken van Venner in zijn boekenkast staan en zegt sterk door hem beïnvloed te zijn.

 

Uiteraard las ook Koen Dillen de geschriften van Dominique Venner. Voor 't Pallieterke van volgende week schreef hij een in memoriam. De Italiaanse neonazi’s van CasaPound hebben slogans over Dominique Venner verspreid, maar zijn dood zal bijlange niet dezelfde impact hebben als bijvoorbeeld de zelfverbranding van Jan Palach als protest tegen de bezetting van Tsjecho-Slowakije door de Warschaupacttroepen na het smoren van de Praagse Lente in 1968. Daarvoor zijn de ideeën waar Dominique Venner voor stond te marginaal.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, holebi, venner, n-sa, van den eynde |  Facebook | | |  Print

25-05-13

HET LEVEN EN HOE HET TE LIJDEN IN DENDERLEEUW

Begin dit jaar haalde Denderleeuw, buurgemeente van het bekendere Aalst, de nationale media omwille van de patstelling tussen de SP.A en Open VLD enerzijds en de N-VA en CD&V anderzijds. Elk hadden ze elf verkozenen, en wie kon dan burgemeester en schepenen worden? De N-VA en CD&V rekenden op de stemmen van de drie VB-gemeenteraadsleden, en kregen zo ook de begeerde mandaten.

 

Man in the picture bij het Vlaams Belang in Denderleeuw is Kristof Slagmulder (foto 1), fractieleider van de driekoppige Vlaams Belang-afvaardiging in de gemeenteraad en beroepshalve Vlaams Belang-personeelslid. Het bezorgde Kristof Slagmulder een plaatsje in het door Gerolf Annemans vernieuwde vierentwintigkoppig Vlaams Belang-partijbestuur. In de gemeenteraad van Denderleeuw verging het Kristof Slagmulder intussen minder goed.

 

In de gemeenteraadszitting van februari werden drie Vlaams Belang-voorstellen verworpen. Onder andere de vraag om alle portretten van de koning en koningin uit de gemeenteraadszaal en alle openbare gebouwen van Denderleeuw weg te halen. “In Aalst leidde iets gelijkaardigs tot een klacht van een burger. We willen zien hoe dat afloopt”, zei burgemeester Jan De Dier (N-VA). In maart vroeg het Vlaams Belang om, naar Antwerps voorbeeld, een verhoogde retributie in te voeren voor niet-Europese vreemdelingen die in Denderleeuw komen wonen. De kwestie werd door een meerderheid in de Denderleeuwse gemeenteraad verdaagd naar later. Ook door het Vlaams Belang aan de agenda toegevoegd: de schrapping van de 5.000 euro subsidie aan Denderleeuw Kleurt op de agenda van de gemeenteraad. Een punt uit het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang Denderleeuw.

 

“Onze fractie is van oordeel dat het evenement niet bijdraagt tot meer integratie van allochtonen”, argumenteerde Kristof Slagmulder. “Het bevestigt allochtonen alleen maar in hun allochtoon zijn. Wij zijn van mening dat men beter evenementen ondersteunt waarbij de Vlaamse identiteit centraal staat.” In een bui van grootmoedigheid voegde Kristof Slagmulder er nog aan toe: “Denderleeuw Kleurt kan gerust blijven plaatsvinden, maar de initiatiefnemers moeten zelf voor de financiële middelen zorgen.” Het voorstel werd weggestemd in de Denderleeuwse gemeenteraad.

 

Tot overmaat van ramp voor Kristof Slagmulder mocht in de daaropvolgende gemeenteraadszitting, in april, een Afrikaanse politiek vluchtelinge actief bij Denderleeuw Kleurt op de gemeenteraadsbanken plaatsnemen. SP.A-gemeenteraadslid Elke De Greef verhuisde naar het vlakbij gelegen Denderhoutem. De kersverse mama kon daardoor niet langer in de gemeenteraad van Denderleeuw zetelen en werd in de gemeenteraad opgevolgd door Blandine Mukaberwa (foto 2). Blandine Mukaberwa sloot zich aan bij de lijst Open, met wie de Denderleeuwse SP.A in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen trok. Ze stond twaalfde op de gezamenlijke lijst, en haalde de negende beste persoonlijke score.

 

Hoe hard het Vlaams Belang zich er ook tegen verzet, de multiculturele realiteit zet zich door.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denderleeuw, slagmulder |  Facebook | | |  Print

24-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever houdt woord. Op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA beloofde hij voortaan “fundamenteel vrolijk” door het leven te stappen. En zie: de vrolijkheid straalde ervan af bij de opening van de Sinksenfoor in Antwerpen (foto). Wat bleef ons nog bij, naast de klucht over het Antwerps voetbal?

 

“Wat zouden Peumans en Peeters trouwens over ons zeggen in hun laudatio?” Voorbije woensdag werden in het Vlaams Parlement een aantal parlementsleden gehuldigd omwille van de jaren dat ze er al zetelen. De VB-parlementsleden Joris Van Hauthem en Marijke Dillen (beiden al twintig jaar parlementslid) en Filip Dewinter (al vijfentwintig jaar parlementslid) wilden liever niet gehuldigd worden. Marijke Dillen vraagt zich af wat trouwens over hen zou verteld kunnen worden. (Belga, 17 mei 2013)

 

“Ze zetten me hier te kakken in mijn eigen kot. Ongehoord.” Leon Van Passel, voorzitter van de Vereniging der Belgische Foornijveraars, hekelt tijdens een toespraak op het Antwerps stadhuis het gehannes rond standplaats voor de Sinksenfoor en de 45.000 euro die het Antwerps stadsbestuur aan de klagers betaalde. “Wij hebben ook 25.000 euro uitgegeven omdat u ons vroeg om mee in de gerechtelijke procedure te stappen. Weggegooid geld. Of kunnen wij dat geld straks ook recupereren?” (Stadhuis Antwerpen, 18 mei 2013)

 

“Filip Dewinter herinnert zich zeker de stevige discussie die ze hadden over migranten. Johny: ‘Zeggen dat ze een voorkeursbehandeling krijgen bij het toewijzen van huizen, is gewoon niet juist. Dewinter weet evengoed wat er in de Vlaamse Wooncode staat.’” Johny Alliet reist wekelijks vanuit Roeselaere naar Brussel om er de debatten in het Vlaams Parlement te volgen en geraakt er wel eens in gesprek met de parlementsleden daar. (dS Weekblad, 18 mei 2013)

 

“Daarnaast hebben bezuinigingsmaatregelen de situatie in Europa nog verergerd door in de periode 2007-2011 ongeveer 50.000 banen weg te besparen in belastingsdiensten.” Eric Goeman (Financieel Actie Netwerk) en anderen wijzen op hoeveel geld verloren gaat door belastingsontwijking, belastingsfraude én het wegsaneren van wie de belastingen zou moeten innen en controleren. (De Morgen, 21 mei 2013)

 

“Nu wordt onderzoeksjournalistiek blijkbaar vooral bekeken als een paradepaardje: een diepgravende reeks van een concurrent aandacht geven, is dan hetzelfde als je eigen ruiten ingooien. Het spel van onderlinge concurrentie bepaalt welke stellingen worden ingenomen en welke niet. Benieuwd of verkoopcijfers en journalistieke uitstraling over enkele jaren nog zo belangrijk zullen lijken, wanneer de pamper voor de helft vol zit en er niemand is die hem vervangt.” Waarom het vorig weekend gepubliceerd dossier van Het Laatste Nieuws over de privé- bejaardentehuizen niet de andere media haalt. (Doorbraak.be, 22 mei 2013)

 

“Het gevolg van mijn echtscheiding is dat ik van Gent verhuisd ben naar Blankenberge (…). Filip Dewinter suggereerde Blankenberge, ook al omdat daar veel oudere Antwerpenaren wonen. En sindsdien engageer ik mij in het parochieleven van Blankenberge.” Wat Filip Dewinter wil, heeft zelfs gevolgen voor het parochieleven in Blankenberge. Tanguy Veys werd door zijn nieuwe medeparochianen uitgenodigd deel te nemen aan een wereldontbijt en gaat er naar activiteiten van Broederlijk Delen “al zit het Vlaams Belang niet altijd op dezelfde golflengte met die organisatie.” (Knack, 22 mei 2013)   

 

“We zullen het gemeenschapsgevoel niet bereiken door mensen de geschiedenis van de Guldensporenslag bij te brengen of ze een taalexamen te laten afleggen. Gemeenschapsvorming loopt via de weg van dialoog tussen burgers en groepen, op straat, in verenigingen, in het onderwijs, op de werkvloer, in de gemeenteraad, in het parlement. De overheid moet die dialoog permanent en overal organiseren en ondersteunen. Via zo'n permanente dialoog kunnen en moeten er heldere grenzen getrokken worden en kan er in één adem besloten worden tot 'redelijke aanpassingen'.” Wouter Van Besien over identiteitsvorming bij diversiteit en hoe daarbij grenzen trekken: tegen vrouwenbesnijdenis, polygamie, huiselijk geweld, lijfstraffen, racisme, discriminatie, verbaal geweld in de publieke ruimte... (culturele gebruiken zijn nooit een excuus om tegen de mensenrechten of de wettelijkheid in te gaan), en tegelijk redelijke aanpassingen toestaan zoals verlof op verschillende momenten voor religieuze feestdagen. (De Morgen, 22 mei 2013)

 

”Ik zal nooit de eerste keer vergeten dat ik een VDAB-kantoor binnenliep. Ik had toen twee universitaire diploma’s en werkte aan een doctoraat, maar ik wilde even een pauze nemen en wat gaan werken. Nog voor ik iets gezegd had, vertelde het meisje aan de balie me dat ze nog kuisvrouwen zochten en ik diezelfde dag al kon beginnen. Dat zegt ze alleen omdat ik zwart ben. Ze vroeg me niet eens naar diploma’s of werkervaring of wat voor job ik zocht.” De in Turnhout wonende schrijfster Chika Unigwe vertelt ook over een vriendin die door een uitzendkantoor uitgestuurd werd om ergens te gaan werken. Toen ze zich in het bedrijf meldde werd ze gewoon teruggestuurd: ze wilden daar niet met zwarten werken. Niemand die zich daar druk over maakt. “Uitzendkantoren volgen zoiets niet op, die zoeken gewoon ander werk.” Chika Unigwe stelt vanavond haar nieuwste boek voor in boekhandel De Groene Waterman. (Knack, 22 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, dillen, de wever, dewinter, europa, media, veys, sociaal, racisme |  Facebook | | |  Print

23-05-13

HET LEVEN EN HOE HET TE LIJDEN IN BOOM

Een maand geleden stond de gemeente Boom een paar dagen in het oog van een mediastorm en nationale politieke discussie. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) wilde een verbod op religieuze tekens voor gemeenteraadsleden invoeren. Niet dat hij iemand in het bijzonder viseerde. Maar de hoofddoek van een gemeenteraadslid uit de oppositie moest eraf.

 

Een krasse maatregel want gemeenteraadsleden zijn precies gekozen omwille van het uitdragen van hun overtuiging. Wat zou het trouwens helpen? In de kiespropaganda en op straat met hoofddoek, in de gemeenteraadszaal zonder, en daarbuiten terug met een hoofddoek. Na onder andere een telefoontje van Bart De Wever himself begreep de N-VA-burgemeester van Boom dat hij te ver was gegaan, en vorige donderdag 16 mei werd een aangepaste deontologische code voor gemeenteraadsleden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Een amendement van het Vlaams Belang om het gewraakte verbod op religieuze tekens alsnog toe te voegen aan de deontologische code werd weggestemd. De uitgekuiste deontologische code werd daarentegen door iedereen, met uitzondering van het Vlaams Belang, goedgekeurd. De verwijten over hoe de zaak een nationaal issue was geworden vlogen over en weer tussen de N-VA/CD&V/Open VLD-bestuursmeerderheid en oppositiepartij Boom Eén. “Als raketten over en weer”, schreef Het Laatste Nieuws. Het was daarbij uitkijken naar de reactie van Nihad Taouil, het enige Boomse gemeenteraadslid dat een hoofddoek draagt.

 

Het gemeenteraadslid (foto 1, terwijl ze de andere gemeenteraadsleden begroet) richtte zich tot burgemeester Jeroen Baert. “U heeft mij en mijn hoofddoek tegen mijn wil gebruikt om de Bomenaars te verdelen en om haat te verspreiden”, zei Nihad Taouil. “Daarom heb ik zelfs een klacht overwogen. Voor u is dit misschien een afgesloten hoofdstuk, maar ik krijg tot op vandaag nog altijd haatmail toegestuurd. Ik roep u op om een burgemeester te zijn voor àlle Bomenaars en de samenhorigheid te verbeteren.”

 

Nihad Taouil zei ook nog te hopen dat voortaan haar deskundigheid als maatschappelijk assistent aangewend zou worden in de gemeenteraad, in plaats van te focussen op een kledingstuk. Het was de eerste tussenkomst van het nieuwe gemeenteraadslid en ze kreeg daarvoor een luid applaus. Vlaams Belang-fractieleider Hans Verreyt (foto 2) gromde over “de Brusselse partijbonzen” die de lokale politici hebben teruggefloten, maar stond dus alleen met zijn opmerking. Volgende keer: Het leven en hoe het te lijden in Denderleeuw.

 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het leven en hoe het te lijden, boom, islam, verreyt |  Facebook | | |  Print

22-05-13

GRIEKENLAND: VAN KWAAD NAAR ERGER

In 2011 is het aantal zelfmoorden in Griekenland met een kwart gestegen. Door de aanhoudende economische crisis. De zelfmoordgraad in Griekenland is daarmee wel nog lager dan in Noord-Europa, maar dit is slechts het cijfer voor 2011. In 2012 kwam de besparingsdrift opzetten, op last van de Europese instanties, waarmee de levenssituatie nog hachelijker werd. De werkloosheid steeg van 9 % eind 2010 naar 27 % begin dit jaar. En het is niet Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’, foto 1) die voor een verbetering van de situatie zorgt. Integendeel. Griekenland wordt er alsmaar gewelddadiger op.

 

Als de 14-jarige Ismaël uit het metrostation Attiki in Athene stapt, op weg naar huis, wordt hij gevolgd door drie mannen. Ze tikken op Ismaëls schouder en vragen Ismaël waar hij van afkomstig is. Als Ismaël antwoordt dat hij uit Afghanistan komt, krijgt hij een pak rammel. Met een kapot bierflesje wordt op zijn gezicht geslagen. Een voorbijganger vindt later Ismaël langs de kant van de weg. Hij heeft zijn bewustzijn verloren en wordt meegenomen naar een ziekenhuis. In het gelaat van Ismaël worden dertig steken met een kapot bierflesje vastgesteld. Ismaël kent zijn aanvallers noch de groepering waartoe ze behoren, maar uit de beschrijving van hun T-shirts blijkt dat het leden van Chrysi Avgi zijn. Volgens een rapport werden er vorig jaar in Griekenland 154 dergelijke racistische incidenten gemeld (foto 2, Nigeriaans slachtoffer), maar allicht worden de meeste incidenten niet eens gemeld. Volgens Nathalie Simonnot (Dokters van de Wereld) vinden de meeste gewelddaden ’s nachts plaats, en vooral op mensen die alleen zijn. Voorbije zondag werden nieuwe gewelddaden in het vooruitzicht gesteld.

 

Chrysi Avgi-woordvoerder Ilias Kasidiairis, wereldwijd bekend omwille van zijn slaande argumenten bij een televisiedebat, waarschuwde op de openbare televisie dat een “front van 100.000 Grieken” gevormd zou worden als begonnen wordt aan de bouw van een moskee “voor de misdadige moslims die zich in Griekenland bevinden”. Het volgde op een brief die de voorbije dagen aan een vereniging van Griekse moslims werd bezorgd, waarin gedreigd werd dat Griekse moslims “afgeslacht” zullen worden “als kippen” indien ze niet voor 30 juni hun “islamitische bordelen” hebben verlaten. De bouwplannen voor de moskee werden door de Griekse regering uit een kast gehaald waar ze al jaren lagen te verstoffen. De bouw werd steeds tegengewerkt door de machtige Griekse orthodoxe kerk. Mede onder druk van de Griekse orthodoxe kerk is er in heel Griekenland geen enkele officiële moskee te vinden, op enkele gebedshuizen in de buurt van de grens met Turkije na. Moslims zoeken nu hun toevlucht tot informele gebedshuizen. Maar het zijn niet enkel moslims die bedreigd worden. Ook homo’s worden door Chrysi Avgi aangevallen, en de Amerikaanse regering klaagde pas nog ook over het negationisme en antisemitisme bij Chrysi Avgi.

 

Gebeuren de gewelddaden van Chrysi Avgi-militanten doorgaans met messen, stokken of met elektrische stroomstoten, meer en meer worden ook vuurwapens gedragen. En niet door de minstens. Chrysi Avgi-parlementslid Giorgos Germenis, in 2011 nog als basgitarist van de Black Metal-groep Naer Mataron in ons land, haalde begin deze maand een vuurwapen boven toen de burgemeester van Athene Yiorgos Kaminis zich persoonlijk kwam vergewissen dat een verboden voedselbedeling gestopt werd. Chrysi Avgi zette daarna de voedselbedeling ‘enkel voor Grieken’ verder in een partijlokaal. Een niet met naam genoemd Chrysi Avgi-parlementslid werd intussen door de militaire politie tegengehouden toen hij de ondergrondse parking bij het Griekse parlementsgebouw binnenreed met een vuurwapen losjes op de zitbank naast hem liggend. Voorbije maandag herinnerde een woordvoerder van het Griekse parlement de Griekse partijen eraan dat het verboden is vuurwapens te dragen in het Griekse parlement. Meerdere Chrysi Avgi-parlementsleden werden gezien met een vuurwapen op zak tijdens de parlementaire debatten.

 

De Griekse regering wil een wetsontwerp aan het parlement voorleggen dat strengere straffen voorziet voor individuen en groepen die aanzetten tot rassenhaat, maar is er onderling verdeeld over. De conservatieve regeringspartij Nea Dimokratia (‘Nieuwe Democratie’) wil het voorstel van minister van Justitie Antonis Roupakiotis afzwakken. Roupakiotis is een partijloos minister, voorgedragen door Dimokratiki Aristera (‘Democratisch Links’).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, chrysi avgi, racisme |  Facebook | | |  Print

21-05-13

MARINE LE PEN IN LEEG ZWEMBAD GEVALLEN

Vorige zaterdag verscheen Marine Le Pen, de voorzitster van het Front national (FN), niet op een partijmeeting in het Franse Limoges. Haar vader Jean-Marie Le Pen (84 j.) dook er op en legde uit dat zijn dochter dezer dagen zich niet kan verplaatsen als gevolg van een ongeval. Vader Le Pen dramatiseerde het letsel; partijmedewerkers deden zondag hun best om het letsel te minimaliseren.

 

Marine Le Pen (foto: samen met haar vader op 1 mei in Parijs) was een week geleden het gras aan het maaien aan haar buitenverblijf in de buurt van Perpignan als ze in het lege zwembad daar viel. Ze viel op haar rug in het lege zwembad tweeënhalve meter lager en brak daarbij haar heiligbeen. Marine Le Pen liet in een tweet weten dat het herstel lang zal duren, de breuk pijnlijk is, maar niets dramatisch is. Met de partijmeeting die ze in Limoges miste, startte het FN haar campagne voor de volgende gemeenteraads- en Europese verkiezingen. Marine Le Pen heeft haar handen alleszins nog vrij want intussen heeft ze een niet aflatende stroom tweets de wereld ingestuurd. Voor een persconferentie en voor televisieoptredens (Questions d’Info, C/Politique) kon ze zich nog verplaatsen. Marine Le Pen belooft dat als ze in 2017 tot Frans president verkozen wordt, ze de wet zal vernietigen die vorige zaterdag door president François Hollande werd ondertekend en het huwelijk voor iedereen, dus ook voor mensen van hetzelfde geslacht, toelaat.

 

Mocht Marine Le Pen er niet in lukken om Frans president te worden, kan ze natuurlijk nog solliciteren voor de rol van Romy Schneider in een remake van de film La piscine. Jean-Luc Mélenchon (Front de Gauche) wenste Marine Le Pen een spoedig herstel toe, om ze bij de volgende verkiezingen met des te meer kracht te kunnen verslaan. “Intussen breek ik mijn kont voor de werknemers, terwijl zij haar kont breekt in een zwembad”, twitterde Mélenchon nog.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, le pen |  Facebook | | |  Print

20-05-13

PLAGIAAT ?

De CD&V organiseert vandaag, Pinksterenmaandag, een Goed Gezinddag in het dierenpark Planckendael, bij Mechelen. Vlaams Belang-ondervoorzitster en voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Barbara Pas (foto 1) twitterde: “CD&V plagieert gezinsdag ‘Goed gezinD’ van Vlaams Belang Jongeren.” Dat is natuurlijk onzin. CD&V-voorzitter Wouter Beke (foto 2) is niet aan het surfen geweest op het internet met de vraag “Wat kunnen wij nu eens van het Vlaams Belang overnemen?”

 

Barbara Pas miste de kans om het eens anders te doen dan Filip Dewinter. In De Standaard van 30 april wees Filip Dewinter erop dat een aantal maatregelen die de N-VA nu uitvoert of plant geplukt zijn uit de nota Draaiboek voor een Vlaams Belang-bestuur uit 2006.  Het Vlaams Belang hoopte dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ergens het cordon sanitaire zou doorbroken worden, en wilde daar zowel strategisch als inhoudelijk op voorbereid zijn. Vooral strategisch: wat te doen bij mogelijke onderhandelingen over een bestuursakkoord, en hoe werken aan de perceptie bij de bevolking dat er een ander (en beter) bestuur aan de macht is.” Het inhoudelijk deel is veel zwakker uitgewerkt, maar leest bij momenten opvallend actueel.

 

Zo wil het Vlaams Belang volgens de interne nota het Vlaamse karakter van de gemeenten opkrikken. Dat moet gebeuren met 11-julivieringen, het vervlaamsen van straatnamen en het toevoegen van leeuwenschilden op straatnaamborden. Die laatste maatregel staat in het bestuursakkoord van de gemeente Aalst waar voormalig Vlaams Belang’er Karim Van Overmeire nu N-VA-schepen is. Over vreemdelingen suggereert het draaiboek zowel een “onmiddellijke inschrijvingsstop” voor nieuwe vreemdelingen als de inschrijvingstaks voor nieuwe vreemdelingen “drastisch verhogen”. Dat het tweede niets zal opbrengen als het eerste wordt doorgevoerd, is het een detail dat over het hoofd werd gezien. Een gemeentelijk besliste inschrijvingsstop voor vreemdelingen is overigens manifest onwettig; de verhoging van de retributie bij inschrijving van nieuwe vreemdelingen wilde N-VA-schepen Liesbeth Homans in Antwerpen doorvoeren maar provinciegouverneur Cathy Berx schorste de maatregel wegens juridische bezwaren.

 

Het Vlaams Belang-document pleit voor “een prioritaire tewerkstelling in het stedelijk openbaar ambt via een systeem van premies en extralegale voordelen.” Het bestuursakkoord in Aalst wil de mogelijkheid onderzoeken om “de eigen inwoners eerst aan een job te helpen”. Ook moeten er “snelle en kordate politieacties rond drugs” komen. De straten in Antwerpen-Noord werden recent drie keer afgezet voor een politieactie in het kader van de war on drugs van het nieuwe Antwerpse stadsbestuur.  De N-VA volgt niet alleen onze strategie, ze brengt tevens een aantal symboolmaatregelen in de praktijk. De overlopers (van het Vlaams Belang, nvdr.) kwamen kennelijk niet zonder rugzak toe”, zei Filip Dewinter in De Standaard.

 

In P-magazine werd Gerolf Annemans vorige dinsdag de uitspraken van Filip Dewinter voorgelegd. Is hij het ermee eens dat de N-VA op gemeentelijk vlak het Vlaams Belang-programma overneemt? Gerolf Annemans: “Ik vond dat een mooi grapje, maar het is niet zo dat de N-VA hetzelfde doet als het Vlaams Belang. Wij zijn fundamenteel anders en zullen dat altijd zijn.” Hij was dus niet gelukkig met de uitspraak van Filip Dewinter? Gerolf Annemans: “Dat was goede spielerei. Ik vond het wel leuk dat Filip Dewinter er nog even aan herinnerde dat bepaalde N-VA’ers die zich nu profileren als heilige maagden, gewoon het Vlaams Belang-programma kopiëren. Maar zijn uitspraak klopt natuurlijk niet.” “Ik vind de N-VA helemaal geen alternatief voor het Vlaams Belang”, voegt Gerolf Annemans er nog aan toe. Maar de vraag was of de N-VA-burgemeesters plagiaat plegen.

 

Filip Dewinter beweert dit; Gerolf Annemans noemt dit “een mooi grapje”. Of nog: “spielerei”, en niet meer dan dat. Wij zijn geneigd de partijvoorzitter gelijk te geven. Niet dat het een geruststellende gedachte is dat men bij de N-VA door eigen inzicht en vermogen tot  op zekere hoogte tot dezelfde beleidsvoorstellen komt dan bij het VB. Integendeel.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pas, dewinter, annemans, n-va |  Facebook | | |  Print

19-05-13

BARTJE OP HET STADHUIS (13)

De agenda voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 mei is nog niet volledig, maar het belooft weer een pittige gemeenteraadszitting in Antwerpen te worden. Als punt 37 is ‘Gedempte Zuiderdokken - Onderhandse overeenkomst - Bekrachtiging’ geagendeerd. De truken van de Sinksenfoor dus.

 

Het verhaal is intussen bekend. Nadat zes financieel bemiddelde buurtbewoners enkele van de elf gerechts-procedures winnen die ze opgestart hebben tegen de Sinksenfoor voor hun deur, gaat het Antwerps stadsbestuur overstag. De kermisattracties die de zes storen, zullen voor de deur van een ander aan diezelfde Vlaamse en Waalse Kaai geplaatst worden. In de praktijk: voor de deur van zij die niet de financiële middelen hebben om gerechtelijke procedures op te starten tegen het Antwerps stadsbestuur. Als toemaat krijgen de klagers ook nog 45.000 euro van het Antwerps stadsbestuur voor allerlei kosten die ze gemaakt hebben of nog zouden maken. Op zich is het niet abnormaal dat de partij die in het ongelijk is gesteld in een gerechtsgeding kosten van de gelijkhebbende partij betaalt. Maar dit bedrag is wel véél geld.

 

“Voor de rechtbank hadden de proceskosten nooit zo hoog kunnen oplopen”, zegt hoogleraar burgerlijk recht aan de KU Leuven Matthias Storme dit weekend in De Standaard. “Zelfs al was het Antwerps stadsbestuur in beroep gegaan en had het alsnog verloren, dan bleven de kosten nog altijd beperkt tot maximaal 10.000 euro. Maar dat is door de minnelijke schikking helemaal niet aan de orde.” Had de rechtbank het moeten beslissen had de onkostenvergoeding hooguit tot 10.000 euro kunnen oplopen, maar iemand mag vrijwillig natuurlijk zoveel geven als hij wil, zegt dus Matthias Storme. Naast hoogleraar burgerlijk recht is Matthias Storme overigens ook lid van het partijbestuur van de N-VA.

 

Bart De Wever (foto, vorig jaar samen met Antwerps Unizo-voorzitter Nico Volckeryck op de Sinksenfoor) en zijn schepenen Claude Marinower (Open VLD) en Rob Van de Velde (N-VA) reageerden vrijdag gepikeerd toen journalisten herinnerden aan de persconferentie van 6 mei. Journalisten vroegen toen of het klopte dat de stad een soort schadevergoeding of financiële tegemoetkoming zou betalen aan de klagers. Bartje & Co ontkenden dat met klem. “Dat was geen leugen”, zegt Bart De Wever dit weekend in Het Nieuwsblad. “We betalen ook geen schadevergoeding of tegemoetkoming, we betalen een rechtsplegingsvergoeding. En niemand heeft ooit vragen gesteld over een rechtsplegingsvergoeding.” Dat hij er vanaf probeert te komen met een semantisch handigheidje, wuift Bart De Wever weg. “Jullie moeten maar leren de juiste vragen te stellen.” Als journalisten niet de onderste steen bovenhalen, zal de beerput altijd bedekt blijven.

 

“De stad moet transparant zijn en dicht bij de burger staan”, staat in het Antwerpse bestuursakkoord. Is het dat wat de Antwerpenaren nu krijgen met Bartje? Op de agenda van de volgende gemeenteraadszitting staat als punt 41 de overeenkomst met de VRT voor de “Sinterklaasintrede”. Iemand moet in de gemeenteraadszitting die dit moet goedkeuren maar eens suggereren om in die overeenkomst dit jaar meer Zwarte Pieten te voorzien dan voorgaande jaren. Het is nodig met wat nu op het Schoon Verdiep huist.

 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, antwerpen, de wever |  Facebook | | |  Print

18-05-13

RECHTSACTUEEL: HALVE WAARHEDEN EN HELE LEUGENS

Donderdag publiceerde RechtsActueel, een vooral door Vlaams Belang-personeelsleden gestoffeerde website, een artikel naar aanleiding van een Europol-rapport over terrorisme. Een link naar het Europol-rapport, de bron voor het artikel, werd niet gelegd. Dat zou immers duidelijk maken dat Rechts-Actueel zéér selectief citeert. (Over terrorisme gesproken: hiernaast een foto van amusement in café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen, bij het verjaardagsfeest van een Vlaams Belang-personeelslid. Is dit echt grappig of wijst dit toch op een diep verlangen om...?)

.

Het RechtsActueel-artikel opent met: “In een rapport van Europol over terrorisme in de EU is de conclusie niet onverwacht dat islamitische terreur vandaag de meeste slachtoffers maakt en ook de grootste bedreiging voor Europa vormt. ‘extreem-rechts’ blijkt erg braaf, met gelukkig nauwelijk enige terroristische activiteit. Dat is helemaal anders bij extreem-links: daar heeft vooral het Duitse antifa-terreurnetwerk in 2012 lelijk huis gehouden, liefst 500 agenten verwond en een moordpoging uitgevoerd op een politiepatrouille in Berlijn in mei 2012”. Van het Duitse antifa-netwerk wordt via “het Nederlandse Stasi-blad Alert!” een link gelegd naar het AFF, “eertijds een gewelddadige privé-militie die de activiteiten noodgedwongen stopzette na de moord op een bejaarde Vlaming in Borgerhout door Marokkaanse AFF’ers”.

 

Het Europol-rapport vermeldt dat in 2012 acht mensen hun leven verloren door religieus geïnspireerd terrorisme (blz. 15). En ja, door aanslagen van separatisten zijn er vorig jaar ‘maar’ twee doden gevallen (blz. 24). Bij de 18 aanslagen die toegeschreven worden aan links of anarchisten verloor overigens niemand het leven (blz. 30). Door religieus fanatisme stierven inderdaad de meeste mensen bij aanslagen, maar doorbladerend tot blz. 42 krijgen we een overzicht van alle “mislukte, verijdelde en uitgevoerde” terroristische aanslagen. En dan zien we dat er 6 omschreven worden als religieus geïnspireerd en maar liefst 167 mislukte, verijdelde en uitgevoerde terroristische aanslagen door separatisten. Bij elke gelegenheid worden onafhankelijkheidsstrijders toegejuicht door RechtsActueel, maar nu geen woord over hun recordaantal (pogingen tot) aanslagen.

 

Het verbaast dan ook niet dat RechtsActueel onzin uitkraamt als RechtsActueel spreekt over het AFF als “een gewelddadige privé-militie die de activiteiten noodgedwongen stopzette na…”. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) is nooit veroordeeld als privé-militie, in tegenstelling tot de Vlaamse Militanten Orde (VMO) waar men bij RechtsActueel met heimwee naar terugkijkt. Over de dood van een bejaarde man drie uren na afloop van een AFF-betoging, nu al meer dan twintig jaren geleden, is al zo dikwijls geantwoord (1, 2, 3), maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil? Volgens RechtsActueel moet de reden dat het AFF haar "activiteiten noodgedwongen stopzette" daar gezocht worden. Ook dat klopt niet. Rechts Actueel heeft duidelijk nooit de moeite gedaan om Brood & Rozen, tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen, nr. 2005/2, blz. 55-58, eens te lezen. Nochtans een artikel waar sinds jaar en dag naar verwezen wordt in de rechterkolom van deze blog.

 

De conclusie die zich opdringt is dan ook: RechtsActueel is een digitaal roddelblad.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtsactueel, actie |  Facebook | | |  Print

17-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De verwachtingen aan een loket, een Antwerpse in het buitenland, de herdenking van oorlogsslachtoffers, het politiek engagement van Bart De Wever, Europa dat geen uitweg vindt voor de financieel-economische crisis, ‘een blinddoek dragen is een groter probleem dan een hoofddoek’, en een nieuwe roman. Het was allemaal stof voor opvallende quotes. Illustratie: uit Knack (grotere versie).

 

“Hoe hypocriet is het om hen te verplichten hun hoofddoek af te leggen aan het loket, als je hen enkele uren later met doek weer naar buiten ziet gaan?” Fauzaya Talhaoui heeft gelijk: van ambtenaren wordt een goede dienstverlening verwacht, ongeacht politieke of welke andere voorkeur ook. Maar ze hebben wel een eigen mening, met én zonder hoofddoek. (dS Weekblad, 11 mei 2013)

 

 “Ik begrijp geen snars van de gesprekken die ik op de bus hoor, mensen staren me vaak minutenlang onbegrijpend aan en keer op keer sta ik voor gesloten winkeldeuren omdat het een of andere feestdag is waar ik nog nooit van heb gehoord. Naar de markt gaan is een chaotische ontdekkingstocht, de helft van de spullen die ze er versjacheren heb ik van mijn leven nog niet gezien. Mijn respect voor zij die hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land, wordt hier met de dag groter.” Gazet van Antwerpen-journaliste Geraldine Dewart verhuisde naar Portugal. (CittA, 11 mei 2013)

 

 “Veel officiële erkenning was er zaterdag (…) niet bij. (…) Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) of SP.A-fractieleidster Yasmine Kherbache, maar geen officiële vertegenwoordigers van de federale, Vlaamse of provinciale overheid, terwijl het stadsbestuur slechts bescheiden vertegenwoordigd was door districtsvoorzitter Zuhal Demir en schepen Nabila Ait Daoud, beiden N-VA.” Marc Reynebeau over de herdenking vorige zaterdag van de Maghrebijnse oorlogsslachtoffers in Antwerpen. Een paar dagen eerder, bij de herdenking van de Joodse oorlogsslachtoffers, waren de voorzitter van de Senaat aanwezig, een minister van staat, de provinciegouverneur, de Antwerpse burgemeester en vier van zijn schepenen. (De Standaard, 13 mei 2013)

 

“Wie op zoek gaat naar de wortels van het politieke engagement van Bart De Wever, voorzitter van N-VA en burgemeester van Antwerpen, komt onvermijdelijk terecht bij zijn familiale geschiedenis. En die is nauw verbonden met het woelige verleden van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), een rechts-radicale jeugdbeweging waarvan de Antwerpse afdeling begin jaren zeventig in neonazistisch vaarwater verzeilde. Onderzoek van Apache leert dat wijlen Rik De Wever, de vader van Bart, een belangrijke rol speelde in de Antwerpse afdeling van het VNJ en de neonazistische afsplitsing opnieuw het VNJ binnenloodste.” De appel valt niet ver van de boom. (Apache, 14 mei 2013)

 

“De economische crisis blijft ook in de Europese Unie onverminderd toeslaan. Die Unie ziet bovendien geen uitweg uit die crisis. Dat hoeft niet te verbazen omdat een instelling als de Europese Unie die op kapitalistische leest is geschoeid onmogelijk de kwalen van dit kapitalisme kan genezen.” Oud-journalist van de Financieel Economische Tijd Piet Lambrecht in een opiniebijdrage die de nagel op de kop slaat. (Uitpers, 14 mei 2013)

 

“Een blinddoek dragen is een groter probleem dan een hoofddoek, hé. Daarom heb ik een paar jaar geleden ook meegedaan aan die 0110-concerten voor verdraagzaamheid. Wie kan nu tegen verdraagzaamheid zijn? Dacht ik. Daar heb ik een duidelijk antwoord op gekregen. Ik bewaar nog altijd de brieven van onder meer Filip Dewinter en Francis Van den Eynde van het Vlaams Belang.” Helmut Lotti verloor zijn naïviteit door het Vlaams Belang, en een tweede keer door Bart De Wever. Helmut Lotti dacht aanvankelijk dat met Bart De Wever als burgemeester niet zoveel zou veranderen, maar moet nu zijn vrouw Jelle Van Riet gelijk geven die een andere sfeer voorspelde. “Die oproep aan Antwerpenaren om auto’s met een vreemde nummerplaat in het oog te houden. Dat gelóóf je toch niet?” (Knack, 15 mei 2013)

 

“Hoe zachtaardig en tolerant… Dimitri Verhulst vandaag in Knack: ‘Ik wens al die kiezers van het Vlaams Belang een prettige dementie toe’.” Vlaams Belang-ondervoorzitster en -Kamerfractieleidster Barbara Pas tweet maar de helft van het citaat. De volledige passus, naar aanleiding van de nieuwe roman De laatkomer die zich afspeelt een tehuis voor demente bejaarden, luidt: “Knack: ‘Er werken – excusez le mot – opvallend veel ‘allochtonen’ in Huize Winterlicht.’ Dimitri Verhulst: ‘Dat is de realiteit. Ik wens al die kiezers van het Vlaams Belang ook een prettige dementie toe, want hun kont zal gewassen worden door een Marokkaanse. Dat gaan ze nog meemaken.’” (Twitter en Knack, 15 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, islam, portugal, antwerpen, de wever, europa, actie |  Facebook | | |  Print

16-05-13

WAAROM ALTIJD ANDERE VERWACHTINGEN VOOR ALLOCHTONEN ?

Het Vlaams Belang reageerde gisteren op het bericht dat minister Pascal Smet een proefproject voor een allochtone jeugdbeweging in Borgerhout ondersteunt. Het project wordt opgezet door het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) en ondersteund door de klassieke jeugdbeweging KSJ-KSA-VKSJ. In eerste instantie richt men zich tot 10 tot 12-jarigen. Gisterenavond werd een eerste infoavond over BorgerJong ingericht.

 

“De niet aflatende immigratie en de demografische evolutie hebben (…) geleid tot het ontstaan van parallelle gemeenschappen met verregaande segregatie en zelfgekozen isolement tot gevolg”, stelt het Vlaams Belang. “Het spreekt natuurlijk voor zich dat de behoefte tot integratie steeds kleiner wordt naarmate een gemeenschap zich in aparte structuren kan terugtrekken waar enkel de eigen regels gelden. Met de door Vlaams minister Pascal Smet (SP.A) aangekondigde oprichting van een jeugdbeweging die exclusief mikt op allochtonen, wordt een nieuwe stap gezet in de uitbouw van deze parallelle samenleving, (…) wordt de niet-integratie van allochtone jongeren in onze gemeenschap alleen maar bestendigd en zelfs beloond.”

Het Vlaams Belang zegt benieuwd te zijn “naar de reactie van Vlaams minister van Inburgering Bourgeois (N-VA) op de waanzinnige plannen van Pascal Smet. Terwijl Bourgeois aan de ene kant een inburgeringsbeleid voert dat handenvol belastinggeld kost, zou de Vlaamse regering anderzijds een initiatief nemen dat regelrecht tegen elke integratiegedachte indruist. Kan het nog gekker?” In één ademstoot bekritiseert het Vlaams Belang het inburgerings-beleid "dat handenvol belastinggeld kost" én een initiatief "dat regelrecht tegen elke integratiegedachte indruist".

 

De verbazing van het Vlaams Belang over het ondersteunen van een proefproject voor allochtoon jeugdwerk is gespeeld. Op 2 februari interpelleerde het VB (en LDD en CD&V) hierover al minister Pascal Smet. In zijn antwoord verwees Pascal Smet onder andere naar de kansarme Belgen die ook geen aansluiting vinden bij het klassiek jeugdwerk, spijts alle inspanningen daartoe. Er is een cultuurkloof, en er is een tweede reden voor het ondersteunen van aparte groepen. Het is pas als de eigen groep voldoende gesterkt is, dat integratie mogelijk wordt.

 

Blijkbaar gelden voor allochtonen altijd weer andere verwachtingen. Men verwacht dat de allochtone jongeren opgaan in het overwegend blank, in grote mate op kinderen uit de middenklasse gericht, klassiek jeugdwerk (Chiro, scouts…). Het is fijn als dat gebeurt, maar als het niet gebeurt? Op de jaarlijkse 'Dag van de Jeugdbeweging' vinden elkaar toch uiteenlopende jeugdbewegingen, van Scouts & Gidsen Vlaanderen over Jongerenpastoraal Vlaanderen tot Wel Jong Niet Hetero. Waarom stelt men niet in vraag dat er naast gemengde ook nog aparte jongens- en meisjesgroepen bestaan bij de jeugdbewegingen? Waarom stelt men niet in vraag dat het VNJ ondersteund wordt, en niet opgaat in pakweg de Chiro? Het zou nochtans goed zijn voor de integratie van de VNJ’ers in de  samenleving. Dan leren ze ook eens gewoon te doen, in plaats van Belgische vlaggen te verbranden.

 

Wat Vlaams-nationalistische jongeren gegund wordt, wordt door het Vlaams Belang niet gegund aan allochtone jongeren. Maar ja, een aantal Vlaams Belang’ers kijken Vlaams Belang-Kamerlid Tanguy Veys al scheef aan omdat zijn kinderen geen lid zijn van het VNJ maar van een klassieke scoutsgroep.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, borgerhout, veys |  Facebook | | |  Print

15-05-13

VLAAMS BELANG: ASOCIALE VOLKSPARTIJ

Zondag 2 juni richt het Vlaams Belang in zaal Zuiderkroon in Antwerpen een congres in onder de noemer ‘Sociale Volkspartij’. “Op dat congres zal ondervoorzitter Barbara Pas, een specialiste van de sociaaleconomische dossiers, prominent zijn”, kondigde Gerolf Annemans (foto) gisteren aan in een interview in ’t Pallieterke. Andere sprekers naast Gerolf Annemans en Barbara Pas zijn senator Bart Laeremans en Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken. “Tom Van Grieken (die) actief meedenkt aan de herbronning van de partij”, zegt Annemans in hetzelfde weekblad. Dat belooft. Uit wat Gerolf Annemans gisteren in een ander interview, in  P-magazine, vrij gaf blijkt het Vlaams Belang allerminst te evolueren naar een sociale partij.

 

“Het oude Blok is helemaal terug”, zegt de reporter van P-magazine verwijzend naar de nieuwe VB-Kamerfractieleidster Barbara Pas die in de discussie over de terugbetaling van dure medicijnen bij zeldzame ziektes stelde dat het geld maar gehaald moest worden bij de dringende medische hulp voor illegalen. “Ze heeft dat zo niet gezegd”, antwoordt Gerolf Annemans. “Ik kan u die tekst bezorgen. Of u moet het zelf maar opzoeken en lezen. Wij zeggen niet dat de illegalen niet verzorgd mogen worden. Wij zeggen alleen dat illegalen met eenzelfde probleem wel geholpen worden door het OCMW en dat de kleine Viktor eerst niet geholpen zou worden door de sociale zekerheid. Dat is niet het oude Vlaams Blok, dat is het Vlaams Belang van nu en zo zullen wij altijd zijn.”

 

Volgens de officiële notulen zei Barbara Pas: “Zoals u zelf hebt aangehaald, gaat het, om al deze mensen te helpen, om een budget van 10 miljoen euro per jaar. Ik kan u enkele suggesties doen hoe u dat budget gemakkelijk zou kunnen vrijmaken. Om een vergelijking te maken, voor dringende medische hulp aan illegalen is er een jaarlijks budget van 35 tot 40 miljoen euro. Dringend is niet levensnoodzakelijk, en daarvoor komt de hele nomenclatuur van het RIZIV in aanmerking. (…) U wil echter niet terugbetalen voor onze eigen kinderen. Hen zou u wel laten sterven omwille van besparingen. Ik sluit af. De ouders van Viktor denken eraan om uit te wijken naar Nederland, waar het medicijn wel wordt terugbetaald. Ik raad hen aan om terug te komen als illegaal, want dan hebt u er wel een budget voor over.” De reporter van P-magazine vatte de woorden van Barbara Pas dus wél juist samen; Gerolf Annemans geeft er een draai aan.

 

Gerolf Annemans blijft volhouden dat er nu een ander Vlaams Belang is: “Wij vallen die illegalen niet aan, we vallen de overheid aan. We hebben in het verleden al te veel de indruk gewekt dat we tegen mensen zijn, terwijl dat niet het geval is. We zijn tegen alle andere politieke partijen die niet doen wat ze moeten doen.” Het maakt voor de mensen zonder geldige verblijfspapieren die dringende medische hulp nodig hebben natuurlijk geen sikkepit verschil uit.

 

De interviewer van P-magazine is kritischer dan die van ’t Pallieterke, en dat bezorgt P-magazine een primeur. Gerolf Annemans: “Ik zal u een kleine primeur geven. Wij zullen op 2 juni voorstellen om de patronale lasten met 25 procent te doen dalen. We weten natuurlijk wat dat zal kosten: ongeveer evenveel als de transfers van Vlaanderen naar Wallonië in het kader van de sociale zekerheid, wat dan nog maar een deel is van de totale transfers. Wij denken niet dat Vlaanderen zijn sociaal model kan handhaven binnen België.” Als de interviewer aandringt concreter te zijn, uit te leggen waar het geld voor de lastenverlaging gehaald wordt, antwoordt Gerolf Annemans: “Uit een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere belastingen en bezuinigingen, uit een zuinigere en sobere overheid, uit de aanpak van de kosten van immigratie…”

 

Het Vlaams Belang denkt er niet aan de rijken meer te belasten, ook niet als zelfs Omega Pharma-topman Marc Coucke pleit voor een vermogensbelasting. Gerolf Annemans: “Het vermogen als dusdanig wordt in België al zwaar belast. We kunnen niet meer belasten.” Rijke Fransen zeggen anders dat het vermogen in België helemaal niet zwaar belast wordt. Gerolf Annemans: “Het hebben van bezittingen wordt al behoorlijk belast, hoor. Ik zie die vermogens-belasting vooral als een socialistische vingeroefening die niet veel zal opleveren. Wij zijn dus geen voorstander.”

 

De gewone man hoort niets liever dan dat de rijken de crisis moeten betalen, dringt P-magazine nog een laatste keer aan. Gerolf Annemans: “Dat de rijken de crisis gaan betalen, is een mythe. Wie in Vlaanderen onderneemt en daardoor bezittingen heeft vergaard, is nu al zowat de meest belaste mens van de hele OESO. De oplossing voor onze problemen zal niet komen van nieuwe belastingen, maar wel van een andere soort overheid. En als wij hard op tafel kloppen, is het voor andere zaken. Dan is het voor België, dat het land van melk en honing is voor vreemdelingen, of voor het feit dat OCMW-geld naar terreurorganisaties gaat.”

 

Het Vlaams Belang maakt zich in ’t Pallieterke sterk dat het minder Voka-minded is dan de N-VA, maar uit de voorbeelden die de partijvoorzitter in P-magazine geeft blijkt dat hij een concreet voorstel heeft voor patronale lastenverminderingen, al even duidelijk is dat niet de superrijken meer moeten bijdragen, en er met het Vlaams Belang nog meer lasten afgewenteld zullen worden op de kleine man die ‘profiteert’ van de overheidsvoorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg, sociale bijstand…). 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, pas, van grieken, sociaal |  Facebook | | |  Print

14-05-13

FEMEN TEGEN NEONAZI’S

“Om hoe laat is de actie van Femen?” Hilariteit in de 1-meistoet dit jaar in Antwerpen als blijkt dat gemeenteraadslid Toon Wassenberg maar een grapje maakte. Een Femen-actie zou de 1-meistoet anders meer aandacht van de media bezorgen dan nu het geval was. De neonazi’s die zondag in Parijs betoogden hadden meer 'geluk'.

 

Naar jaarlijkse gewoonte waren er op de tweede zondag van de maand mei in Parijs allerlei manifestaties van vaderlandsliefde. Enerzijds een door de Franse overheid georganiseerd ‘Nationaal feest voor Jeanne d’Arc en vaderlandsliefde’. Anderzijds een reeks betogingen die allemaal langs de Place des Pyramides passeren, waar een standbeeld voor Jeanne d’Arc staat. Een betoging van de radicaalrechtse ‘Jeunesses nationalistes’, een betoging van de koningsgezinde ‘Action française’, een betoging van het extreemrechtse ‘Renouveau française’ en een betoging van ‘Union sacrée des patriotes’, een initiatief van de Troisième Voix van Serge Ayoub (foto bij het artikel hieronder) waar men bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), de Autonome Nationalisten en Nation naar opkijkt. Een bonte verzameling van rechtsradicale nationalisten, het ene groepje al kleiner dan het andere, stapte mee op bij deze laatste betoging die gevolgd werd door een concert met de CasaPound-groep Drizzatorti.  

 

Toen de derde betoging zich aan het ontbinden was en de vierde betoging klaar stond om de Place des Pyramides in te nemen, verschenen vier Femen-vrouwen op de vierde verdieping van een appartement aan de Place des Pyramides. Ze ontrolden een reuzengrote spandoek “Sextermination for nazis” (foto’s) en waarschuwden: “Neofeminism is watching you”. Rookbommen trokken verder de aandacht. Beneden werd door de toegestroomde extreemrechtsen tot neonazi’s “Femen = sletten” geroepen, en – waarschijnlijk geïnspireerd door het lot van Jeanne d’Arc – “Femen op de brandstapel”. Even later gevolgd door “Politie = medeplichtig” toen de toegesnelde politie verhinderde dat de betogers het geviseerde appartement binnentrokken. Pas na een half uur konden de Femen-vrouwen weggehaald worden door brandweerlui (video).

 

Tussen de betogers en (on)gelukkigen die het Femen-spektakel mochten aanschouwen werden ook enkele Belgen opgemerkt. Christian Berteryan bien sûr, niet voor het eerst in Parijs. Een bende van Nation, met onder andere Hervé Van Laethem die de circa 700 betogers mocht toespreken en Emmerson Henge. Koen Sweeck (Autonome Nationalisten) viel op omdat hij nog altijd de Vlaamse Leeuw-vlag droeg die hij op 1 mei ook al bij zich had. Tim Vanackere was opnieuw van de partij om de spandoek van de Autonome Nationalisten vast te houden. En ook Chantal Meerkens ontbrak niet.

 

De Femen-actie werd gisteren druk becommentarieerd ter extreme rechterzijde. Eddy Hermy reageerde (nog) niet – die is nog altijd van slag van 1 mei – maar bijvoorbeeld Rob Verreycken schreef dat hij “met een visademke” zit “te wachten op de eerste ontmoeting tussen de Fijne Vleeswaren en pakweg Voorpost of NSV!”. Een sterke tegenbetoging voor de jaarlijkse NSV!-uitstap lijkt ons een beter idee.

PARIS: DE L’EXTRÊME-DROITE AU NÉO-NAZIS

Voor zowat alles vind je tegenwoordig toeristische gidsen.

 

Waar vind je in Parijs het lokaal van opperskinhead Serge Ayoub (de man die zich op de borst klopt op foto 1)? Waar kan je Servisch bier drinken? Waar komt allochtoon extreemrechts bijeen? Waar komen de katholieke integristen bijeen? Waar vind je extreemrechtse tot negationistische lectuur? Waar vind je de lokalen van de diverse extreemrechtse groupuscules? Waar vinden de extreemrechtse voetbalsupporters elkaar? Het is allemaal in kaart gebracht (foto 2).

 

Gelukkig is er nog een ander Parijs.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, neonazi's |  Facebook | | |  Print

13-05-13

FINANCIEEL SLECHT JAAR VOOR HET VB, GOED VOOR DE N-VA

Het VB heeft vorig jaar van alle Vlaamse partijen het meeste uitgegeven aan propaganda: 5,4 miljoen euro (foto 1: Filip Dewinter met de VB-helicopter). Dat het electoraal succes van het VB omgekeerd evenredig was, bewijst dat de propaganda niet overtuigt, minstens dat er nog andere elementen mensen aanzetten tot een stemkeuze.

 

Politieke partijen moeten hun resultatenrekening jaarlijks neerleggen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. De Tijd en Het Laatste Nieuws gingen ze inkijken. Met 5,4 miljoen euro aan verkiezingspropaganda gaf het VB vorig jaar zowat al haar overheidssubsidies (5,5 miljoen euro) uit aan verkiezingspropaganda. Tot 2012 waren de personeelskosten van het VB vrijwijl nihil: haast alle personeelsleden stonden op de loonlijst van een parlement of een andere instantie. In 2012 werden veertien mensen op eigen kosten betaald, waardoor de personeelskosten met 900.000 euro stegen tot ruim 1,1 miljoen euro.

 

Met de inkomsten uit ledenbijdragen ging het de andere richting uit: die daalden in 2012 met 1/3. Aan lidgeld werd nog maar 200.000 euro opgehaald, ongeveer 100.000 euro minder dan in 2011. Het resultaat is dat het VB in vorig jaar 1,9 miljoen euro meer uitgegeven dan ontvangen heeft, het slechtste cijfer van alle Vlaamse politieke partijen. Maar het VB zit nog goed bij kas. Als rijkste partij is het VB in 2012 voorbijgestoken door de N-VA, maar met 10,2 miljoen euro zit het VB er nog altijd warmpjes in. De partij kan nog veel onzin uitkramen.

 

Het beste boerde – het zal niemand verbazen – de N-VA. Met haar verkozenen in de verschillende parlementen krijgt de N-VA de meeste overheidssubsidiëring van alle Vlaamse politieke partijen: 8,1 miljoen euro. De N-VA gaf 4,5 miljoen euro uit aan propagandakosten (foto 2: de precampagne van Bart De Wever voor de gemeenteraads-verkiezingen in Antwerpen). De eigen personeelskosten waren met 900.000 euro nog lager dan bij het VB. Het boekjaar werd afgesloten met een winst van 2,4 miljoen euro, en de N-VA is met een vermogen van 10,8 miljoen euro de rijkste Belgische partij. Dus ook rijker dan de PS.

 

Het grootste deel van hun geld (eigenlijk vooral ons geld als belastingbetaler) heeft de N-VA in beleggingen gestopt. Zo is er 3,3 miljoen euro geïnvesteerd in een fonds dat beheerd wordt door KBC Asset Management, waarvan 80 procent in obligaties en de rest in aandelen zit. Dit jaar is men de obligaties aan het afbouwen en het (speculatieve) aandelenpakket aan het opdrijven. Is dat de bedoeling van de overheidssubsidiëring van politieke partijen? Bij de SP.A wordt principieel niet geïnvesteerd in fondsen en aandelen. “Alles staat op termijn- en spaarrekeningen. Wij speculeren niet met belastingsgeld en geld van de leden”, zegt men bij de SP.A. Het VB heeft 3,1 miljoen euro in beleggingen gestopt. Groen daarentegen 0 euro.

 

Er is afgesproken de Senaat voortaan te laten functioneren als een ontmoetingsplaats voor parlementsleden van de deelstaatparlementen. Er zouden geen senatoren meer rechtstreeks verkozen worden, maat wordt nu ook de overheidssubsidiëring van politieke partijen evenredig verminderd? De N-VA bijvoorbeeld kreeg vorig jaar bijna 2 van haar 8,1 miljoen euro subsidiëring via de Senaat. Ben Weyts (N-VA) zei het voorbije weekend aan VTM dat via de provinciale kanalen en via de Senaat kan gewerkt worden aan een vermindering van de overheidsdotaties. Een slim antwoord op een domme vraag, want dit is in eerste instantie een vraag die aan de meerderheidspartijen in het federale parlement (en Groen/Ecolo die de zesde staatshervorming steunt) moet voorgelegd worden.

 

Overigens is het antwoord van Ben Weyts te klasseren in de categorie 'luister naar onze woorden, zie niet naar onze daden'. Besparingen "via de provinciale kanalen"? Toen eerder dit jaar besparingen op de partijdotaties in de Antwerpse provincieraad ter sprake kwamen, merkte Kris Merckx (PVDA) op dat, spijts de door de N-VA voorgestelde besparing van 3 % op de partijdotaties, in Antwerpen in verhouding nog driemaal zoveel als partijdotatie wordt uitgekeerd dan in de – vooral door de PS bestuurde – provincie Luik. Eerste gedeputeerde en woordvoerder van de bestendige deputatie Luk Lemmens (N-VA) reageerde op allerlei opmerkingen over besparingen, maar zweeg over de vergelijking tussen de partijdotaties in Antwerpen en Luik.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, n-va |  Facebook | | |  Print

12-05-13

FIJN ER TE ZIJN, OP HET MOORKENSPLEIN


Dat Eddy Hermy en het N-SA op 1 mei uit Antwerpen moest wegvluchten is bekend. Het feest aan het Moorkensplein in Borgerhout, ontstaan als reactie op de aangekondigde N-SA-actie, is daarbij wat onderbelicht gebleven in de pers
.

 

Het werd een feest van peace, love and happiness. Getuige daarvan ook een filmpje dat sinds donderdag online staat (foto’s). De muziek is van Starkeeper. Een mooi filmpje, over een mooi feest.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

11-05-13

NIEUWE SUSKE EN WISKE, OUDE FILIP DEWINTER

Vandaag krijg je met De Standaard een heruitgave mee van het originele Suske & Wiske-album Op het eiland Amoras. Een nieuwe versie Amoras (foto 1: fragment). werd vorige week aan de pers voorgesteld.

 

Op de omslag van het nieuwe album wordt Willy Vandersteen als auteur vermeld, maar in werkelijkheid zijn Marc Legendre en Charel Cambré de auteurs. Marc Legendre schreef het scenario; Charel Cambré zorgde voor het tekenwerk. Beiden maakten eerder elk apart stripwerk, maar werkten ook samen. Zoals voor de strip Schuimslagers die in 2011 door Knack gepubliceerd werd. Over het schip Europa (met Angela Merkel, Herman Van Rompuy, Daniel Cohn-Bendit…) dat strandt, en helaas voor de opvarenden in België (met Elio Di Rupo, Bart De Wever, Joëlle Milquet…) aan de grond loopt. Een jaar eerder maakten Marc Legendre en Charel Chambré samen het boekje Beevee! voor de ECI-boekenclub. Cartoons over Bekende Vlamingen, en daarbij mocht de numero uno van het Vlaams Belang natuurlijk niet ontbreken (foto 2).

 

Filip Dewinter die het beu is dat hij lang moet wachten in een buurtwinkel en Eigen Volk Eerst! roept. Waarna een Marokkaanse buurman Dewinter bedankt dat Dewinter hem laat voorgaan, en ook de Marokkaanse winkelier opgetogen is… Het blijft grappig.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, dewinter, humor |  Facebook | | |  Print

10-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Het nieuwe Antwerps stadsbestuur wil – in de Don’t mention the war-stijl van Fawlty Towers – dat niet herinnerd wordt aan de vroegere stadsslogan (foto 1). Toch zijn sommige zaken best waard om eraan herinnerd te worden. Zoals...

 

“Als ik links ben, dan zijn de rechtsen wel héél rechts.” SP.A-voorzitter Bruno Tobback over de posities in het politieke spectrum. (Gazet van Antwerpen, 4 mei 2013)

 

“Vroeger was er een heel reservoir aan gelijkgestemden: de gewetensbezwaarden. Wanneer je iemand zag die burgerdienst deed, dan wist je min of meer hoe hij dacht over de dingen. Al die mensen waren actief in de vredesbeweging, tegen kernenergie. Dat hoorde er gewoon bij.” Toen de militaire dienstplicht nog niet afgeschaft was, was de wereld een stuk duidelijker. Aldus auteur Elvis Peeters die nog altijd de button Atoomenergie, nee bedankt draagt. (De Morgen, 4 mei 2013)

 

“Het nieuw bestuur schaft de slogan zelf af, maar kan dan niet verdragen dat wij hem nog gebruiken in een manifestatie. Dit toont hoe verkrampt dit nieuwe college omgaat met de vrijheid van meningsuiting.” “Bij manifestaties tegen bijvoorbeeld de autofabrikant Ford zie je toch ook het logo of een parodie hierop van het wagenmerk. Niemand stoort zich daar aan.” Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur (foto 2: Bart De Wever) dreigt met een gerechtelijke procedure en een schadevergoeding van 10.000 euro als de SP.A nog langer zou gebruik maken van de afgeschafte stadsslogan. (De Standaard, 6 mei 2013; Gazet van Antwerpen, 7 mei 2013)

 

Tussen 2008 en 2012 slankte bpost haar globale personeelsbestand af met 14 procent, van 34.887 naar 29.382 personeelsleden. Een positieve trend, die aangeeft dat het bedrijf steeds meer inzet op efficiëntie.” De N-VA betreurt wel de daling van het aantal vrouwelijke personeelsleden bij bpost, maar vindt het goed dat de globale tewerkstelling daalt. Al eens eraan gedacht dat de daling van de vrouwelijke tewerkstelling verband houdt met welke soort jobs er verdwijnen en hoe de werkdruk verandert door de "inzet op efficiëntie"? Het letterwoord N-VA werd op Facebook al: “Naar-Veel Armoede”. (N-VA-persmededeling, 3 mei 2013; Facebook, 6 mei 2013)

 

“Men hoeft de kranten maar open te slaan, of de klachten tegen politieambtenaren stapelen zich op: negen agenten geschorst in Borgloon, korpschef Geel eveneens geschorst, Bijzonder Bijstandsteam dient klacht in tegen onbekenden, korpschef Brussel-West vrijgesproken voor onvrijwillige doodslag, etc.” Uitgeverij Politeia speelt in op de actualiteit en brengt een handboek uit over hoe politiemensen zich kunnen verweren tegen klachten. (Promomail, 7 mei 2013)

 

“Het potsierlijke van deze hele affaire is dat al is voorgesteld om met de opbrengst van de schikkingen nieuwe gevangenissen te bouwen. Daar kunnen dan de mensen hun straf uitzitten die niet het geld hebben om een schikking te betalen.” “Toplui Sylvain Goldberg en Ehud Laniado lachen zich in Monaco allicht een breuk.” Jos Vander Velpen vindt de minnelijke schikking wegens belastingsontduiking van Omega Diamonds pervers. Het Laatste Nieuws probeert zich in te leven in de situatie van de toplui achter Omega Diamonds. (De Standaard, 8 mei 2013; Het Laatste Nieuws, 8 mei 2013)

 

“Ik heb het gehad met ongemakkelijke stiltes nadat ik mijn naam heb gespeld of met de insinuatie dat ik lieg als ik zeg dat ik een vaste baan heb. Ik heb het ook gehad met alle racistische makelaars en huiseigenaren die denken dat ik als een muezzin van op het terras zal oproepen tot het gebed, nadat ik eerst een schaap heb geslacht in de badkamer.” Abbie Boutkabout, communicatiemedewerker bij ‘De Zomer van Antwerpen’, zoekt een woning in Antwerpen. (De Standaard, 8 mei 2013)

 

“Er zijn er die dromen van het terugdringen van de rol van het middenveld. Het verleden toonde aan dat de zeur- en klaagreactie op een crisis of een populistische houding ons heel veel miserie brengt.” Antwerps ACW-verbondssecretaris Annemie Verhoeven over de N-VA. Anciens uit het ACW Emiel Vervliet en Marc Maes schreven overigens een schitterende opiniebijdrage over hoe de N-VA de vrijwilligers van het ACW ontziet bij haar kritiek op de leiding van het ACW, en  welke perfide strategie van de politieke rechterzijde hier achter schuil gaat. Helaas is die opinie nu voorbehouden voor de betalende abonnees van De Standaard. Dat de krant uitpakt met te betalen content, daar hebben we begrip voor zolang het gaat om bijdragen van de eigen journalisten of aangekochte artikels. Maar nu ook al vrijwillig geschreven opiniebijdragen verstoppen achter een betaalmuur is een verarming van de democratie. (Gazet van Antwerpen, 8 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, actie, antwerpen, n-va, sociaal, racisme, media |  Facebook | | |  Print

09-05-13

1 MEI BIJ DE ZWART-GELE FAMILIE

Vandaag viert het ACW Rerum Novarum. Een week geleden, op 1 mei, feestte de rode familie. Maar hoe was het bij de zwart-gele familie op 1 mei? We weten wel dat het gebruikelijk is om te spreken van “geel-zwarte”, maar sinds Bart De Wever bij zijn eerste toespraak op 14 oktober 2012 bewust sprak van een “zwart-gele zondag” mogen wij ook spreken van “zwart-gele”.

 

Enkele N-VA’ers kwamen polshoogte nemen op het buurtfeest aan het Moorkensplein in Borgerhout, maar verder werd geen N-VA’er opgemerkt. De N-VA die iets doet op het feest van de arbeidersbeweging, het zou ook te gek voor woorden zijn. Blijkbaar ook te gek voor woorden was de Vlaams Belang-bijeenkomst in Genk (foto 1). Geen enkele krant schreef er over, zelfs Het Belang van Limburg niet alhoewel de 1-meibijeenkomst van het Vlaams Belang uitzonderlijk in Limburg werd gehouden. Blijkbaar had men bij het Vlaams Belang niet op veel volk gerekend. Het zaaltje waar men bijeenkwam was tot in de nok gevuld, maar naar schatting waren dit al bij al maar driehonderd mensen. Gastheer was Vlaams Belang-ondervoorzitter en Genkenaar Chris Janssens.

 

Zoals de traditie het wil bij het Vlaams Belang werd op 1 mei uitgehaald naar… de socialistische vakbond en partij. Chris Janssens: “Jullie hebben al lang het recht niet meer om namens de arbeiders te spreken. Jullie hebben de verdediging van de belangen van de kleine man al lang vervangen door slaafse horigheid aan ‘Europa’ en aan de dictaten van jullie Waalse zusterorganisaties; jullie traditionele kiespubliek hebben jullie al lang ingeruild voor kaviaarsocialisten en de nieuwe, allochtone troetelkinderen.”

 

Partijvoorzitter Gerolf Annemans onderlijnde het belang van de 1-meiviering. Gerolf Annemans: “Wij sluiten vandaag aan bij een traditie die wij al lang geleden hebben neergezet, om dat zelfverklaard monopolie van links te doorbreken met Vlaams Belang 1-meivieringen. Trouwens: ik maak van de gelegenheid gebruik om u op het hart te drukken, de mei-symboliek gaat veel breder en veel verder. De lentevieringen, de meiboomplantingen enzoverder, zijn veel ouder dan dat socialisme, en zelfs veel ouder dan onze christelijke cultuur. Zij hebben diepe wortels in de tijd en in de natuur.”

 

“Lente kan ook politiek zijn”, vervolgde Annemans. “We vergeten even de Praagse lente van weleer, die wij steunden in zijn verzet tegen het communisme maar die nadien uiteindelijk de mei-68-ers opleverde, de politiek-correcte linkse elite van vandaag. (…) Laten wij van deze 1 mei-viering van 2013, het jaar waarin de lente zo lang op zich heeft laten wachten, een 1-meiviering maken – na de lange Belgische winter – een 1-meiviering maken die de start is van de Vlaamse lente. De Vlaamse lente, als het moment waarop de Vlaming resoluut een streep trok onder zijn Belgisch verleden.”

 

Gerolf Annemans kondigde tot slot aan dat het Vlaams Belang op 2 juni in Antwerpen een congres inricht onder de noemer Sociale Volkspartij. “Niet ‘zomaar’ een congres: samen met onze nieuwe slagzin, kondigt dit evenement een nieuwe fase aan in het leven van onze partij.” Wim De Winter (RechtsActueel) kijkt hoopvol uit naar een Vlaams Belang “met een goed sociaal programma”, maar vindt dat men nog moet zoeken “naar de juiste toon. Deze 1 mei-viering was iets té academisch: er mag gerust meer woede en verontwaardiging aan te pas komen”.

 

Dat het “té academisch” was, is alvast geen verwijt dat men kan maken over de 1-meiviering van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Maar iets positiefs is er ook niet over te vertellen. Toch niet vanuit het standpunt van de zwart-gele familie. Het Franstalige Nation slaagde daarentegen erin om met enkele tientallen te betogen in Brussel. Op een uitzondering na waren de straten waar Nation betoogde evenwel zo leeg als maar kan zijn, alsof een bom elke menselijke aanwezigheid had weggeveegd maar alle gebouwen nog wel overeind stonden. Kris Roman mocht een toespraak houden, en zo ook Serge Ayoub, het kopstuk van de Parijse skinheads die voor de verandering niet bij de 1-meibetoging van het Front national (FN) in Parijs was. En dat op een moment dat FN-voorzitster Marine Le Pen in Frankrijk populairder is dan de socialistische president François Hollande. Typisch voor Serge Ayoub en het slag volk op 1 mei in Brussel: altijd de marginaliteit opzoeken.

 

Op de website van Nation is er geen sprake van de aanwezigheid van de Autonome Nationalisten. Maar ze waren er wel. Met meer dan de drie die bij het N-SA opdaagden, maar nog altijd te tellen met de vingers aan één hand. Tim Vanackere is blijkbaar de vaste spandoekdrager (Brugge, Brussel). Koen Sweeck had een Vlaamse Leeuw-vlag bij. Chantal Meerkens zeulde met een Prinsenvlag. Christian Berteryan, tot nu toe aanwezig bij alle activiteiten van de Autonome Nationalisten, was ook in Brussel. Met een megafoon nog wel. Maar hij werd geen enkele keer opgemerkt bij het groepje Autonome Nationalisten (foto 2 – De afwezig kijkende kaalkop achteraan links op de foto is Parijzenaar Serge Ayoub).

08-05-13

WAAR HET GEDROCHT ZICH VERSCHUILT

8 mei zou een verlof- en feestdag moeten zijn. In Frankrijk is dit nog steeds zo ter herinnering aan de capitulatie van nazi-Duitsland op 8 mei 1945. In Vlaanderen was 8 mei een verlofdag voor scholieren tot die dag werd afgeschaft en de herinnering aan de strijd tegen het fascisme zou geïntegreerd worden in het lessenpakket. Alleen vernemen we dat het vernieuwde Kazerne Dossin-museum en memoriaal in Mechelen meer bezocht wordt door Waalse dan Vlaamse schoolklassen. Schaam je, Vlaamse onderwijswereld.

Poëzie zal de wereld niet redden, maar vandaag publiceren wij naar aanleiding van 8 mei graag een gedicht van Henricus Azewijn, Waar het gedrocht zich verschuilt (foto: gouache over het verzet van kunstenaar en Breendonk-gevangene Wilchar).

     Uit het fascisme blijft het beest groeien
     dat alleen zichzelf zal boeien
     waar het zichzelf aan de groep ontleent
     ... de schapen stoer uitbeent
     waar het een ras uit wil roeien.

     Herkenbaar aan wat het ontkent
     bralt het als het de graven schendt
     van de slachtoffers van vroegere hartstocht
     waar het zich als een gedrocht
     verschuilt in de ideologie, de trend

     ánderen de schuld te geven
     van wat het niet vindt in zijn miserabel leven.
     Het gemak dient deze primaat
     die alleen zijn eigen aangezicht schaadt
     heeft hij zichzelf in zijn groep afgeschreven.

     Als je niet kúnt of niet wílt lezen
     hoef je de geschiedenis niet te vrezen.
     Als militarist ga je ook gráág op herhaling
     voor een nieuwe orde en inschaling
     als de juiste ster weer is gerezen...

     Dan breng je, gedrogeerd, de Hitlergroet
     als een zwijn dat in zijn eigen drek wroet
     knort en gilt, 'denkend' aan de grote slacht
     hopend op een lange nacht
     waarin de gal verbittert tot zoet.

     Daarna mag je je wonden likken
     als een Führer je weer laat stikken
     en je geconditioneerd anderen blameert
     voor het leven dat jou nog steeds frustreert
     terwijl een nieuwe Führer zal wegen en wikken.

     Uit deze wortel groeit het ultieme kwaad
     dat zich, als de tijd rijp is, verraadt:
     heroïek, domheid, emoties, duizend doden
     kunstgras, kunstlicht, aan de dijk plastiek zoden.
     Vol=vol!! Het is alweer érg laat...

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

07-05-13

FRANKRIJK: VAN KWAAD NAAR ERGER ?

François Hollande is één jaar Frans president, maar het is een verjaardag in mineur geworden. Nog nooit daalde de populariteit van een Franse president zo snel en zo fel.

 

De economie ligt in duigen en de werkloosheid piekt, het begrotingstekort loopt op en de rijkentaks geraakt maar niet ingevoerd, en dan zijn er nog de schandalen en affaires (de verzwegen buitenlandse bankrekening van een minister, de rivaliteit tussen Hollandes huidige vriendin Valérie Trierweiler en Hollandes ex-echtgenote Ségolène Royal). François Hollande zoekt eindeloos naar een vergelijk en durft geen beslissingen te nemen, en intussen trekt de Franse rechterzijde de straat op tegen de mariage pour tous, het openstellen van het huwelijk voor homo’s en lesbiennes. Hollandes partij, de Parti Socialiste, bepleit geduld. Maar het geduld geraakt op. Vorige zondag betoogden in Parijs, op initiatief van het Front de Gauche, tienduizenden mensen voor het invoeren van de zesde republiek, een op (echte) socialistische en ecologische principes gestoelde samenleving (foto 1).

 

In de opiniepeilingen haalt François Hollande nog maar 19 % van de stemmen, en krijgt Marine Le Pen 23 % van de stemmen. Bij het Vlaams Belang reageert men dan ook zeer tevreden over de score van de voorzitster van het Front national, en gaat men al uit van een tweestrijd bij de volgende presidentsverkiezingen tussen Marine Le Pen en Nicolas Sarkozy. In haar communicatie verzwijgt het Vlaams Belang evenwel dat Nicolas Sarkozy in diezelfde opiniepeiling 34 % van de stemmen krijgt, en in een mogelijke tweede stemronde bij de Franse presidentsverkiezingen Marine Le Pen dan ook allicht de duimen zal moeten leggen.  

 

Een televisiereportage van de 1-meioptocht van het Front national in Parijs leert ons intussen welk soort volk achter Marine Le Pen staat: een 11-jarig meisje (vanaf 1’11” op deze video) dat zegt van Marine Le Pen te houden omwille van haar toespraken voor een blank Frankrijk… maar wel wil dat haar allochtone vriendjes in Frankrijk mogen blijven; een man (vanaf 2’05” te zien in dezelfde video) die zijn hoofd met nazisymbolen liet tatoeëren, maar daarover niets wil zeggen aan de pers; en een vrouw (vanaf 2’45” in beeld) die kinds doet omdat de reporter die haar een paar vragen stelt een allochtone is, alhoewel evengoed Française.

 

Als Salhia Brakhilia (vanaf 4’07”) aan de kopstukken van het Front national (foto 2) vraagt wat het eerste is wat moet gebeuren, krijgt ze als antwoord: “(De commerciële televisiezender, nvdr.) Canal Plus afschaffen”. De 1-meitoespraak van Marine Le Pen begint met een aantal minuten vertraging omdat de toespraak rechtstreeks uitgezonden wordt door twee televisiestations… waaronder een televisiestation behorend bij de groep van Canal Plus. Marine Le Pen wil dus afschaffen waar ze volop zendtijd krijgt?! De rechtstreeks uitgezonden beelden werden overigens overgenomen van het Front national… dat een selectie van beelden maakte alsof er tienduizenden naar Marine Le Pen staan te luisteren, terwijl het volk aan het podium in feite al behoorlijk uitgedund is (zie vanaf 5’57”).

 

François Hollande bracht niet de beloofde verandering, maar met Marine Le Pen wordt het helemaal absurd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, le pen, media, actie |  Facebook | | |  Print

06-05-13

OVER SPIJTOPTANTEN EN DOORDRAMMERS

Vandaag wordt in Antwerpen de Arkprijs van het Vrije Woord uitgereikt aan hoogleraar economie Paul De Grauwe (foto 1), econoom die onder andere waarschuwt voor het harteloze soberheidsstreven van regeringen en Europese Commissie. De prijs voor Paul De Grauwe is terecht, maar er zijn ook kanttekeningen bij te maken. Schrijfster Anne Provoost (foto 2) kent Paul De Grauwe nog vanuit haar studententijd en schreef er enkele weken geleden een schitterende column over voor De Standaard.

 

We weten het al sinds de lagere school: er zal in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Op 6 mei krijgt professor Paul De Grauwe de Arkprijs van het Vrije Woord. Dat lijkt me erg verdiend. Ik herinner me eind de jaren tachtig zijn colleges. Hij vertelde dat de financiële markten efficiënt en zelfoplossend zijn. Regulering was voor markten onnodig en onproductief. Wij linkse studenten zaten met gekrulde tenen naar zijn betoog te luisteren. Het was toch niet mogelijk, zeiden we, dat je de markt helemaal vrij laat. De dappersten onder ons staken hun hand omhoog om met hem in discussie te treden. Maar ze waren natuurlijk geen partij voor de taalvaardige professor.

 

Paul De Grauwe heeft ondertussen zijn mening bijgestuurd. Hij sloeg mea culpa en oefent nu kritiek uit op het rauwe kapitalisme. Het getuigt van moed dat een opiniemaker als De Grauwe dat doet. Wie eerst tot het tegenovergestelde kamp heeft behoord en later het roer omgooit, is extra geloofwaardig. Deze geleerde heeft diepe wateren doorgezwommen om tot nieuwe inzichten te komen. Niemand zal van hem ooit kunnen zeggen dat hij ongenuanceerd is, of radicaal, of extreem.

 

Mensen lauweren die een bocht maken in hun denken is een belangrijk maatschappelijk statement. We hebben spijtoptanten nodig, ze zijn de bakens van ons voortschrijdend inzicht. De toekenning van zo'n prijs kan ertoe leiden dat ook andere opiniemakers de moed vinden om toe te geven dat ze zich hebben vergist. Door eerst de verkeerde weg te bewandelen, is de oplossing voor een probleem misschien vertraagd, maar de openlijke wending biedt mogelijkheden voor de toekomst.

 

De wereld evolueert in een welbepaalde richting. Democratische overheden zullen steeds meer reguleren. Allicht zal het geen decennia meer duren voor er beperkingen worden opgelegd op het gebied van financiële transacties, vliegmijlen, watergebruik, vis eten, het gebruik van plastic, stoken in houtkachels, het aantal kinderen per vrouw. Een privaat zwembad opwarmen met fossiele brandstoffen? Bloemenruikers overvliegen uit Kenia? Ik vermoed dat het tegen het midden van de eeuw eenvoudigweg zal worden verboden. We kunnen het met zijn allen vreselijk vinden om zo te worden betutteld, maar er is niet veel aan te doen. Zonder restricties – ook voor hen die de extravaganties kunnen betalen – wordt deze planeet onleefbaar.

 

De opiniemaker die dat vandaag al wil verkondigen moet evenwel uitkijken. Hij zal te horen krijgen dat hij een zwartkijker is, dat hij oproept tot een nieuwe dictatuur, dat zijn denkbeelden gevaarlijk zijn, dat hij eerst zijn eigen leven moet beteren. Hij zal een fundi worden genoemd, een hardliner en een drammer, extreem, fundamentalistisch, en radicaal. Verstandiger is het om nog een tijdje de gewone mantra's te herhalen: het komt wel goed, het is een kwestie van technologie, we vinden wel oplossingen, we moeten ervan uitgaan dat we vanzelf zullen vergroenen, we vinden wel een nieuwe balans. En als dan over een paar jaar de grote problemen zich voordoen, de schade zo zichtbaar is dat we die niet meer kunnen negeren, is er voor de opiniemaker nog alle tijd om mea culpa te slaan.

 

Hij kan zich dan als spijtoptant outen. Men zal zeggen dat hij zo moedig is geweest om zijn ongelijk toe te geven. Er is tijd verloren, er zijn slachtoffers gevallen, maar hij zal geprezen worden omdat hij onafhankelijk heeft willen inzien dat het zonder al die vreselijke, beklemmende beperkingen niet zal lukken. De prijzen en onderscheidingen zullen naar hem gaan, niet naar de drammer die al veel eerder waarschuwde.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

05-05-13

BART DEBIE: "JE MAG MIJN EX KOMEN HALEN... IN STUKJES !"

Bart Debie + Koen Spitaels.jpgBart Debie (foto 1, op de foto samen met de chauffeur en bodyguard van Filip Dewinter) mocht deze week in Dag Allemaal antwoorden op beschuldigingen in hetzelfde blad van zijn ex-vriendin Liz Ellenz (foto 2). Ellenz verweet Debie met haar, een zwarte moslima, een relatie te zijn aangegaan enkel om aan te tonen dat hij absoluut geen racist is. Bart Debie herhaalde in Dag Allemaal wat hij eerder al zei aan Clint: Liz Ellenz is een oplichtster die drie verschillende namen hanteert. Liz Ellenz heeft nu blijkbaar wraak genomen.

 

Begin vorige week belde Liz Ellenz Bart Debie op. Ze zei dat ze bij hem zou gaan inbreken, zijn ruiten zou ingooien… Bart Debie deed hiervan aangifte bij de politie. Toen Bart Debie donderdag in Genk les aan het geven was, over omgaan met onaangepast gedrag van demente ouderen, werd bij hem thuis ingebroken. Volgens Bart Debie is er 800 euro weg en is zowat heel zijn inboedel beschadigd: meubels, televisie, pc, home cinema systeem… Zijn kleding is uit de dressing gehaald en verscheurd of versneden, en anders is erop geplast. Ook zijn bed is doordrenkt met urine. De kamer van zijn dochter is geplunderd. Alle zepen en parfums zijn uitgegoten in de badkamer, de tandpasta is in zijn oven gespoten en op zijn natuurstenen vloer is wc reiniger met javel uitgekapt.

 

Bart Debie postte op Facebook een oproep om hem, desgevallend anoniem, te melden waar Liz Ellenz zich bevindt. Hij postte op Facebook ook een bericht voor Justitie: “Op jullie moet ik niet rekenen. Ik ben Bart Debie, weet je wel. De man die geen rechten heeft in dit klote land. Dus bij deze deel ik officieel mee dat wanneer ik deze dame vind voor dat jullie ze vinden, je ze mag komen halen in stukjes !” De politie klopte intussen aan bij het appartement van Liz Ellenz in Oostende, maar de ex-vriendin van Bart Debie was er niet. Bij Debie thuis werd een sporenonderzoek gedaan, waarna Debie aan een gigantische opkuis kon beginnen.

 

Bart Debie heeft intussen zijn relaas en bedreigingen weggehaald van Facebook, maar ze zijn nog integraal te lezen bij Clint en Het Laatste Nieuws online. Liz Ellenz postte gisteren nog dat ze op een receptie in Brussel nieuwe vrienden voor het leven heeft gevonden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

04-05-13

SOLIDARITEITSCONCERT VOOR MALI

In N-VA-kringen zullen ze er niet blij mee zijn – de affiche is immers volledig Engelstalig – maar toch durven wij jouw aandacht vragen voor een solidariteits-concert met het volk van Mali, waarbij ook stelling wordt genomen tegen de besnijdenis van vrouwen (foto 1).

 

De Malinese bevolking kreunt onder de activiteiten van radicaal-islamitische strijders die hand in hand met een afscheidingsbeweging de sharia willen instellen. Franse legertroepen snelden ter plaatse, maar de bevrijding van oorlog en terreur kan slechts van het Malinese volk zelf komen. Libérer mon pays is de hartenkreet van de Malinese reggaeartiest Bafing Kul (foto 2), en hij komt het zelf zingen in Theater aan de Stroom, Blancefloerlaan 181B, Antwerpen (Linkeroever).

 

Daar is ook een fototentoonstelling te zien over vrouwenbesnijdenis, en de mannen en vrouwen in Europa (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) en Afrika die strijden tegen deze verminking. Als voorprogramma is er muziek van de Antwerpse groep Beyond en desert blues van de Brusselse Afrikaanse-Europese Kel Assouf. Fijne muziek en steun aan een volk in moeilijke tijden, dat kan niet slecht zijn. Woensdag 8 mei, vanaf 18.00 uur.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mali, cultuur, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

03-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

N-SA: Nieuwe Solidaristische Afgang titelden onze collega’s van Blokbuster na het debacle van het N-SA op 1 mei. Een plezante en juiste woordspeling. Wat viel nog op de voorbije week?

 

Die (socialistische, nvdr.) partij heulde mee met het establishment en pleegde daardoor verraad aan haar wortels. Het wordt dan verleidelijk om de huidige Vlaams-nationale escapades te zien als het logisch gevolg van dat verraad. Door het gewone volk in de steek te laten, zo kan de redenering luiden, heeft de socialistische partij het in handen gedreven van Vlaams-nationale populisten. (…) Het is niet onwaarschijnlijk dat een duidelijkere anti-establishment-koers van de SP.A de opgang van de N-VA in deze steden had kunnen temperen.” Historicus Marnix Beyen na de heisa in Boom (hoofddoek in de gemeenteraadszaal) en in Aalst (geheim bestuursakkoord). (De Standaard, 26 april 2013)

 

“Ik bewonder zijn kracht en energie, en de manier waarop hij Antwerpen café per café heeft veroverd. Hij is veel meer een campagnedier dan ik. Voor mij zijn campagnes vooral een verstoring van mijn persoonlijke orde. (…) Wie van ons de nummer één is? In die termen denken wij niet. Maar Filip heeft altijd veel meer voorkeurstemmen behaald dan ik. In die zin is hij de nummer één.” Partijvoorzitter Gerolf Annemans kent zijn plaats binnen het Vlaams Belang. (Gazet van Antwerpen, 27 april 2013)

 

“Ik ben geen rechtse bal. Ik heb bijvoorbeeld niet voor De Wever gestemd, en ik zal het ook nooit doen. Wat wel waar is: het is minder evident om met rechts te lachen. De rechtse agenda is duidelijker, er valt meestal weinig door te prikken. Neem nu Filip Dewinter. Voor een humorist is dat een totaal oninteressant personage geworden. Ik bedoel: je kunt Dewinter niet belachelijker maken dan hij zelf al doet.” Alex Agnew vindt het moeilijk grappen te maken over rechts. (De Morgen, 27 april 2013)

 

Chantal Meerkens die linkse ratten hebben niks anders te doen he!! te lui om te werken!!

Chantal Meerkens ale, vandaag ist mijn beurt! pff! vraag me af hoe die aan die info komen, percies of zit er n rat onder ons

Kris Roman grappig, die weten blijkbaar waar jij op internet koopt J

Kris Roman Aan het AFF : ik koop mijn vibrators bij de Pabo !”

Reacties na ons portret zaterdag en onze schets maandag. (Facebook, 28-29 april 2013)

 

“Ik kan, om het op zijn Engels te zeggen, alleen vragen: hang in there.” De handelaars in Antwerpen-Noord zijn woest omdat in het kader van de war on drugs hun buurt een ganse zondagnamiddag afgesloten werd voor een politierazzia. Niemand mocht de buurt verlaten of betreden op deze topdag voor de handelaars. Zelfs vrouwen met kinderwagens werden urenlang tegengehouden. Bart De Wever heeft begrip voor het standpunt van de handelaars, maar vraagt mee te werken. Maar waarom moet dat in het Engels? (Gazet van Antwerpen, 29 april 2013)

 

“De overlopers kwamen kennelijk niet zonder rugzak toe.” Meer luister voor de 11-julivieringen (zoals overal waar er nu een N-VA-bestuur is), toevoegen van de Vlaamse Leeuw op straatnaamborden (zoals het plan is in Aalst), een drastische verhoging van de inschrijvingstaks voor vreemdelingen (zoals het plan is in Antwerpen), prioritaire tewerkstelling van eigen inwoners (zoals het plan is in Aalst), uitbreiding van het politiekorps en zero tolerantiebeleid (zoals voor de War on drugs in Antwerpen), hoofddoekverbod voor alle ambtenaren en niet enkel de loketbedienden (zoals in Lier)… Wat de N-VA nu invoert om een zichtbaar verschil te tonen staat allemaal in een ‘Draaiboek voor een Vlaams Belang-bestuur’ dat het VB klaarstoomde voor het geval het na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ergens in de bestuursmeerderheid zou geraken. (De Standaard, 30 april 2013)

 

“Ik had van het nieuwe stadsbestuur een en ander verwacht, maar niet dat het zo’n harde houding zou aannemen tegen elke vorm van inspraak. N-VA-schepen Van de Velde foetert op alle actiecomités: die weten niet waarover ze praten, die hebben geen dossierkennis, die ligen, die komen alleen op voor het particulier belang, die dit en die dat. Alleen hij, Rob Van de Velde, dient het algemeen belang. In werkelijkheid gebruikt Van de Velde het argument ‘algemeen belang’ natuurlijk om zijn eigen machtspositie ver te mesten. En dan zie ik één lijn tussen de N-VA-aanval op de bewonerscomités in Antwerpen en op het ACW in het parlement: zij willen een nieuw soort democratie invoeren die zich beperkt tot het politieke systeem. (…) Het is een gevaarlijke verarming van de democratie.” Wouter Van Besien dacht dat N-VA’ers gemeenschapsdenkers zijn, maar dat valt tegen eens de N-VA’ers aan de macht zijn. (Knack, 1 mei 2013)

 

“De maatschappij is selectief in het verwerpen van fenomenen die ze beschouwt als verwerpelijk. Zolang die selectiviteit bestaat, zolang die dubbele standaard wordt gehanteerd, is mijn doel niet het conformeren aan die maatschappij, maar het veranderen ervan. En dat doen we samen. Vandaar het woord: samenleven. In zo'n maatschappij ben ik wel geïntegreerd.” Yassine Channouf wil zich (nog) niet  integreren, maar werkte wel mee aan het opzetten van het buurtfeest op 1 mei aan het Moorkensplein in Borgerhout (foto). (De Morgen, 2 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, dewinter, annemans, roman, de wever, van de velde, actie |  Facebook | | |  Print