26-06-13

BARTJE OP HET STADHUIS (15)

Proberen de nieuwe burgemeester en schepenen in Antwerpen hun gebrek aan kennis te maskeren met arrogantie in hun houding tegenover de gemeenteraadsleden, pers en middenveldorganisaties? Zo lijkt het, maar er is ook nog meer aan de hand. (Foto, in wijzerszin: ancien Philip Heylen, Rob Van De Velde, ancien Marc Van Peel en Bart De Wever bij een van de gemeenteraadszittingen.)

 

Gisteren en eergisteren was er weer een gemeenteraadszitting in Antwerpen, en zoals dat hoort ging daar een week gemeenteraads-commissies aan vooraf. Dé plaats om meer informatie te krijgen over de punten die het schepencollege agendeert voor de gemeenteraadszitting. Inhoudelijke, maar vooral ook technische uitleg. Zodat op de gemeente-raadszitting enkel nog de politieke conclusies zouden moeten volgen. Maar het loopt mis. Gazet van Antwerpen-journalist Sacha Van Wiele vorige zaterdag in zijn krant: “Afgelopen week verdedigde het schepencollege zijn begrotingswijzigingen voor de raadsleden. Er was een periode dat schepenen, kabinetsmedewerkers en administratie doodsangsten uitstonden, want die verdediging is het beste te vergelijken met een examen.

 

De schepen moeten aantonen het beleid in de vingers te hebben, en zijn kabinet moet dat alles voorbereiden. Als een schepen vroeger op één technische vraag geen antwoord kon geven, werd dat nog door de vingers gezien. Bij een tweede onbeantwoorde vraag begonnen de kabinetsmedewerkers te zweten en bleek weg te trekken. Bij een derde vraag van een raadslid waarop geen antwoord kon worden gegeven, volgde een standrechtelijke executie op de Grote Markt. Wat een verschil met afgelopen week. ‘We sturen u een schriftelijk antwoord’, klonk het meerdere malen nadat een schepen het in Keulen had horen donderen. Vol ongeloof luisterden ze naar de vragen van de raadsleden. ‘Het schrappen van 50.000 of 100.000 euro is toch slechts een detail’, zag je ze denken. ‘Wij zijn bezig met het Grote Verhaal.’”

 

Maandag bleek op de gemeenteraadszitting dat een pak vragen vorige week gesteld nog niet beantwoord waren, en een deel antwoorden slechts zeer laattijdig aan de vrager bezorgd werden. Om 16.00 uur, terwijl de gemeenteraads-zitting om 19u30 begint. Probeer intussen dan maar eens het gekregen antwoord af te toetsen met diegene waarover het gaat?! De stadsadministratie die de antwoorden grotendeels moet voorbereiden is dezelfde als onder het vorige bestuur. Waar hapert het dan als de gemeenteraadsleden niet tijdig de nodige informatie krijgen?

 

Vooral de nieuwkomers in het Antwerpse stadsbestuur proberen de gemeenteraadsleden te overbluffen met arrogant gedrag. Hoe vaak werd maandag niet gezegd: “Ik heb dat al uitgelegd in de commissievergadering, maar misschien was u er toen niet?” (= beleefde versie), wat evolueerde naar “Ik heb dat al uitgelegd in de commissievergadering, maar misschien was u toen in slaap gevallen?” en andere minder beleefde versies. “Iedereen heeft uw woorden verkeerd begrepen”, repliceerde Meyrem Almaci (Groen). “U gedraagt zich als de spookrijder die zegt dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.”

 

Een voorbeeldje. Leen Verbist (SP.A) wees erop dat 80 % van de subsidies voor bos- en zeeklassen geschrapt zijn. Mie Branders (PVDA) kaartte aan dat een stedelijk gebouw voor bosklassen gesloten wordt en op korte termijn de helft van de mogelijkheden om op bosklas te kunnen gaan is weggevallen. Terwijl het voor stadskinderen hoognodig is dat ze eens gezonde lucht kunnen ademen. Claude Marinower (Open VLD) zei het verlies aan mogelijkheden om op bosklas te gaan reeds in de gemeenteraadscommissie, in de raad van beheer van het Stedelijk Onderwijs en op nog een derde plaats tegengesproken te hebben. Op het einde van zijn betoog zei Marinower dat men… aan een oplossing aan het werken is. Dat is natuurlijk nog wat anders dan dat de bosklassen onverkort kunnen doorgaan.

 

Onnodig te zeggen dat rond de al dan niet lege stadskas, de bezuinigingen bij de sociale en culturele organisaties, en de onbekende toekomst, de emoties nog meer oplaaien. Voor veel investeringen is op de pauzeknop geduwd, voor sommige is op de stopknop geduwd. In het najaar gaan we vernemen hoe het nieuwe stadsbestuur haar bestuursakkoord gaat concretiseren. Voorlopig is er maar één zekerheid. Bart De Wever: “De besparingen op subsidies zijn nog maar een begin. Het zal nog veel zwaarder en moeilijker worden.”

 

En toch, en toch, worden de contouren van het nieuwe beleid zichtbaar. Met veel minder commotie in de gemeenteraad en de pers werd maandag een wijziging van de politiebegroting goedgekeurd: meerderheid én Vlaams Belang stemden voor. Terwijl vanaf volgend jaar 7 miljoen euro minder uitgekeerd wordt aan organisaties die werken met jongeren, sociaal zwakkeren, allochtonen, cultuurliefhebbers… werd maandag 1,3 miljoen euro voor het installeren van camera’s in de Diamantwijk vrijgemaakt. Wouter Van Besien (Groen) zag, door een aantal verschuivingen, het politiebudget in feite met circa 5 miljoen euro toenemen. Een sociaal netwerk opbouwen of de politie versterken, Bart De Wever weet het wel.

 

De SP.A lijstte intussen op wat de 11 juli-feesten in Antwerpen gaan kosten. Wat er stedelijk wordt uitgegeven is niet duidelijk, maar in acht van de negen Antwerpse districten – de uitzondering is Borgerhout, het enige district waar de N-VA niet mee in de bestuursmeerderheid zit – wordt het budget opgetrokken. In Wilrijk wordt het budget met een kwart verhoogd, in Antwerpen wordt het verdubbeld, in Deurne zelfs meer dan verdubbeld… Terwijl in Antwerpen alle indicatoren voor armoede in rood gaan, en in de plaats van meer minder geïnvesteerd wordt in armoedebestrijding, is er wél meer geld voor zwart-gele feesten. Met de N-VA krijgen we meer Vlaanderen, wel te verstaan: meer arm Vlaanderen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.