30-06-13

NA 'EFFICIËNTIEWINSTEN' CROWDFUNDING ALS TOVERWOORD

"Crowdfunding. Het is een relatief nieuwe term en hij klinkt erg hip, maar dat betekent nog niet dat we er beter van worden”, schrijft dit weekend Lex Moolenaar in het editoriaal van Gazet van Antwerpen. En hij heeft groot gelijk. Het is te hopen dat crowdfunding niet het volgend toverwoord wordt in Vlaanderen. Met het door Vlaams minister-president Kris Peeters gelanceerde ‘efficiëntiewinsten’ hebben we al genoeg besparingen moeten slikken.

 

Crowdfunding, het woord dook in Antwerpen voor het eerst op aan het Moorkensplein in Borgerhout. Na twee jaar plannen en inspraak met de buurtbewoners zou het plein voor het districtshuis heraangelegd worden en vlakbij een parkje gecreëerd worden. Maar de uitvoering moest onder het nieuwe Antwerpse stadsbestuur gebeuren en niet gecharmeerd door het linkse districtsbestuur in Borgerhout vond het nieuwe Antwerpse stadsbestuur de plannen te duur, te weinig verkeers-vriendelijk en patati en patata. Komt daarbij dat het nieuwe Antwerpse stadsbestuur alle plannen van het vorige stadsbestuur die ze niet meer om contractuele redenen kon tegenhouden on hold zette, als ze al niet afgevoerd werden. N-VA-schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (ex-LDD) lag meteen op ramkoers met de buurtbewoners van het Moorkensplein.

 

Op een korte vergadering (De Schepen Had Nog Andere Zaken Op Zijn Agenda Staan Die Avond) zei Rob Van de Velde aan de buurtbewoners dat crowdfunding de sleutel kan zijn om in de plannen voor het Moorkensplein een ondergrondse parkeergarage te integreren. Als voldoende bewoners bereid zijn om zelf genoeg geld op tafel te leggen, zou het stadsbestuur bereid zijn om een ondergrondse parking te laten aanleggen en zo de parkeer- en autodruk in dat deel van Borgerhout weg te nemen. Rob Van de Velde zou nog wel een naam doorgeven van iemand die zich met die crowdfunding zou bezig houden.

Het begrip  crowdfunding dook opnieuw op in de discussie over de bosklassen. Meer dan een eeuw lang was ‘Diesterweg’ een begrip in Antwerpen als locatie voor de bosklassen voor de kinderen van het stedelijk onderwijs. Diesterweg, in het groene Kalmthout. Maar het gebouw wordt niet langer onderhouden door het stadsbestuur zodat het onveilig is geworden om er nog kinderen te herbergen. Anderzijds staat in de overeenkomst waarmee het stadsbestuur dit domein voor een symbolische frank verwierf, dat het domein niet voor andere doeleinden mag gebruikt worden. Bijvoorbeeld niet mag verkocht en verkaveld worden om er woningen op te laten zetten. Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur, nu bij monde van Open VLD-schepen voor Onderwijs Claude Marinower, suggereert om Diesterweg dan maar in stand te houden via crowdfunding: als vijfduizend ouderparen elk duizend euro ophoesten, dan kunnen de bosklassen blijven.

Gemeenteraadslid Mie Branders (PVDA, foto) is woedend. Mie Branders: “
Diesterweg, dat waren bosklassen voor volkskinderen waar ook zij van gezonde lucht en ontspanning konden genieten. Dat is vandaag meer dan ooit nodig, nu bijna een op de drie kinderen in Antwerpen opgroeit in armoede, maar ook nu er steeds minder ruimte en groen voor kinderen is, en nu het probleem van fijn stof halsoverkop toeneemt.” Er is echter geen geld meer voor Diesterweg. De geplande investering van 2,1 miljoen euro werd geschrapt. Mie Branders: “Tezelfdertijd wordt in de gemeenteraadszitting van 24 juni 1,2 miljoen euro met gulle hand aan de Diamantwijk gegeven in de vorm van een anoniem camerasysteem. Vroeger zou ik het niet geloofd hebben, maar nu zit ik er op de eerste rij naar te kijken. Met deze beslissing van het stadsbestuur zullen de helft minder kinderen uit het stedelijk onderwijs op bosklassen kunnen. Diesterweg is eigenlijk een kerntaak voor elk emancipatorisch onderwijs. Maar in een bekrompen elitevisie zit dat er niet in…”

 

Crowdfunding impliceert dat mensen met geld meer rechten kunnen opeisen dan anderen in het beleid van de stad. Dat spoort met de ideeën van schepen Rob Van de Velde, die als voormalig mandataris van LDD openlijk mocht gruwen van elke inmenging van de overheid. “Maar is dat ook het standpunt van de N-VA, de partij waarvoor hij nu in het Antwerpse college zetelt?”, vraagt Lex Moolenaar zich in Gazet van Antwerpen af. Blijkbaar wel. We hebben schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA’er door geboorte) zijn collega niet horen tegenspreken, en CD&V-fractieleidster in de Antwerpse gemeenteraad Caroline Bastiaens hoorden we niet tegenpruttelen bij het crowdfunding-idee voor bosklassen. Met de N-VA als leidende kracht in Antwerpen, en de CD&V en Open VLD als schoothondjes, steven we in Antwerpen af op Amerikaanse toestanden. Het kapitaalkrachtige deel van Antwerpen krijgt zonder meer extra service toegeschoven, de arme luizen moeten extra betalen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal, van de velde |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.