30-06-13

NA 'EFFICIËNTIEWINSTEN' CROWDFUNDING ALS TOVERWOORD

"Crowdfunding. Het is een relatief nieuwe term en hij klinkt erg hip, maar dat betekent nog niet dat we er beter van worden”, schrijft dit weekend Lex Moolenaar in het editoriaal van Gazet van Antwerpen. En hij heeft groot gelijk. Het is te hopen dat crowdfunding niet het volgend toverwoord wordt in Vlaanderen. Met het door Vlaams minister-president Kris Peeters gelanceerde ‘efficiëntiewinsten’ hebben we al genoeg besparingen moeten slikken.

 

Crowdfunding, het woord dook in Antwerpen voor het eerst op aan het Moorkensplein in Borgerhout. Na twee jaar plannen en inspraak met de buurtbewoners zou het plein voor het districtshuis heraangelegd worden en vlakbij een parkje gecreëerd worden. Maar de uitvoering moest onder het nieuwe Antwerpse stadsbestuur gebeuren en niet gecharmeerd door het linkse districtsbestuur in Borgerhout vond het nieuwe Antwerpse stadsbestuur de plannen te duur, te weinig verkeers-vriendelijk en patati en patata. Komt daarbij dat het nieuwe Antwerpse stadsbestuur alle plannen van het vorige stadsbestuur die ze niet meer om contractuele redenen kon tegenhouden on hold zette, als ze al niet afgevoerd werden. N-VA-schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (ex-LDD) lag meteen op ramkoers met de buurtbewoners van het Moorkensplein.

 

Op een korte vergadering (De Schepen Had Nog Andere Zaken Op Zijn Agenda Staan Die Avond) zei Rob Van de Velde aan de buurtbewoners dat crowdfunding de sleutel kan zijn om in de plannen voor het Moorkensplein een ondergrondse parkeergarage te integreren. Als voldoende bewoners bereid zijn om zelf genoeg geld op tafel te leggen, zou het stadsbestuur bereid zijn om een ondergrondse parking te laten aanleggen en zo de parkeer- en autodruk in dat deel van Borgerhout weg te nemen. Rob Van de Velde zou nog wel een naam doorgeven van iemand die zich met die crowdfunding zou bezig houden.

Het begrip  crowdfunding dook opnieuw op in de discussie over de bosklassen. Meer dan een eeuw lang was ‘Diesterweg’ een begrip in Antwerpen als locatie voor de bosklassen voor de kinderen van het stedelijk onderwijs. Diesterweg, in het groene Kalmthout. Maar het gebouw wordt niet langer onderhouden door het stadsbestuur zodat het onveilig is geworden om er nog kinderen te herbergen. Anderzijds staat in de overeenkomst waarmee het stadsbestuur dit domein voor een symbolische frank verwierf, dat het domein niet voor andere doeleinden mag gebruikt worden. Bijvoorbeeld niet mag verkocht en verkaveld worden om er woningen op te laten zetten. Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur, nu bij monde van Open VLD-schepen voor Onderwijs Claude Marinower, suggereert om Diesterweg dan maar in stand te houden via crowdfunding: als vijfduizend ouderparen elk duizend euro ophoesten, dan kunnen de bosklassen blijven.

Gemeenteraadslid Mie Branders (PVDA, foto) is woedend. Mie Branders: “
Diesterweg, dat waren bosklassen voor volkskinderen waar ook zij van gezonde lucht en ontspanning konden genieten. Dat is vandaag meer dan ooit nodig, nu bijna een op de drie kinderen in Antwerpen opgroeit in armoede, maar ook nu er steeds minder ruimte en groen voor kinderen is, en nu het probleem van fijn stof halsoverkop toeneemt.” Er is echter geen geld meer voor Diesterweg. De geplande investering van 2,1 miljoen euro werd geschrapt. Mie Branders: “Tezelfdertijd wordt in de gemeenteraadszitting van 24 juni 1,2 miljoen euro met gulle hand aan de Diamantwijk gegeven in de vorm van een anoniem camerasysteem. Vroeger zou ik het niet geloofd hebben, maar nu zit ik er op de eerste rij naar te kijken. Met deze beslissing van het stadsbestuur zullen de helft minder kinderen uit het stedelijk onderwijs op bosklassen kunnen. Diesterweg is eigenlijk een kerntaak voor elk emancipatorisch onderwijs. Maar in een bekrompen elitevisie zit dat er niet in…”

 

Crowdfunding impliceert dat mensen met geld meer rechten kunnen opeisen dan anderen in het beleid van de stad. Dat spoort met de ideeën van schepen Rob Van de Velde, die als voormalig mandataris van LDD openlijk mocht gruwen van elke inmenging van de overheid. “Maar is dat ook het standpunt van de N-VA, de partij waarvoor hij nu in het Antwerpse college zetelt?”, vraagt Lex Moolenaar zich in Gazet van Antwerpen af. Blijkbaar wel. We hebben schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA’er door geboorte) zijn collega niet horen tegenspreken, en CD&V-fractieleidster in de Antwerpse gemeenteraad Caroline Bastiaens hoorden we niet tegenpruttelen bij het crowdfunding-idee voor bosklassen. Met de N-VA als leidende kracht in Antwerpen, en de CD&V en Open VLD als schoothondjes, steven we in Antwerpen af op Amerikaanse toestanden. Het kapitaalkrachtige deel van Antwerpen krijgt zonder meer extra service toegeschoven, de arme luizen moeten extra betalen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal, van de velde |  Facebook | | |  Print

29-06-13

VAN 21 TOT 29 JULI: DE 24ste GENTSE FEESTENDEBATTEN

Volgens zijn dokter zou Eric Goeman het wat kalmer aan moeten doen na de gezondheidsproblemen die hem en zijn naaste omgeving het voorbije jaar troffen, maar dat ligt niet in zijn karakter. De woede over de groeiende sociale onrechtvaar-digheid is te groot om tot rust te komen.

 

Maar misschien lukt dat wat rustiger aan doen, voor enkele weken, na de rijkelijk gevulde Gentse Feestendebatten die coördinator en moderator Eric Goeman alweer klaarstoomde. Het programma wordt nog aangevuld met enkele mensen, maar de voorlopige lijst deelnemers aan de debatten oogt al indrukwekkend als vanouds.

 

Zondag 21 juli: Kan Gent de wereld redden? Is het beleidsplan van Gent een opstap naar een sociaalecologische stad? Met de politici Elke Decruynaere, Tom Balthazar, Christophe Peeters, Veli Yüksel en Siegfried Bracke; academici als Stijn Oosterlynck en Pascal Debruyne; en actieve Gentenaren zoals Anke Hintjens, Sam Van den Plas, Mehdi Maréchal en Chris Bens. Tussendoor is er een intermezzo van Mong Rosseel (De Vieze Gasten).

 

Ook zondag 21 juli: Uitreiking van de Prijs voor de Democratie 2013 en de Prijs Jaap Kruithof 2013. Om 19u30 op het Groot Podium, Bij Sint-Jacobs.

 

Maandag 22 juli: Voert de N-VA een aanval tegen de Belgische democratie en de waarden van de Verlichting? Met Ico Maly, Karim Zahidi, Paul Dirkx, Olivier Boehme, Paul Goossens, Marc Reynebeau, Lieven De Cauter en Rik Van Cauwelaert.

 

Dinsdag 23 juli: De Arabische revoluties, drie jaar later. Met Sami Zemni, Sanderijn Duquet, Annabel van den Berghe, Dirk Adriaensens, Brecht De Smet en Bart Peeters (neen, niet de zanger).

 

Woensdag 24 juli: De grenzen van de groene economie. Met Anneleen Kenis, Matthias Lievens, Luc Barbé, An de Bisschop, Bert De Wel, Vera Dua, Leida Rijnhout, Serge de Gheldere en Filip De Bodt. Met een muzikaal intermezzo van Filip De Fleurquin.

 

Donderdag 25 juli: Hoe durven ze?, een jaar later. Met Peter Mertens, Stephen Bouquin, Ferre Wyckmans, Jan Blommaert, Maite Morren, Tom Ronse, Chris Reniers en Marc Vandepitte. En een muzikaal intermezzo door Derek.

 

Vrijdag 26 juli: De grote energiezwendel van Electrabel & Co. Met Tom De Meester, Tine Heyse, Eric Houtman, Dirk Van Evercooren, Kristof Calvo, Jeroen Olyslaegers, Eloi Glorieux, Mieke Clymans, Tine De Moor en John Vandaele.

 

Zaterdag 27 juli: Wordt ziek zijn onbetaalbaar? Met Dirk Van Duppen, Thierry Chistiaens, Paul Callewaert, Remy Olivier, Jean-Paul Corin, Marc Moens, Ri De Ridder en Sara Willems.

 

Zondag 28 juli: Het hoofddoekendebat. Over neutraliteit, islamofobie, omgaan met diversiteit en actief pluralisme. Met Anja Van Rompaey, Etienne Vermeersch, Kitty Roggeman, Jurgen Slembrouck, Martine De Regge, Pascal Debruyne, Rachida Lamrabet, Meyrem Almaci, Eric Corijn, Andreas Tirez en Jamila Arnadou.

 

Maandag 29 juli: Nieuwe maïzena voor een andere wereld. Op weg naar het actieve burgerschap stormt het door het neoliberale paradijs. Met Thomas Decreus, Eric Corijn, Dominique Willaert, Jan Dumolyn, Barbara Van Dyck, Robrecht Vanderbeeken, Francine Mestrum en Manu Claeys. Dichter/performer Coenraad De Waele zorgt voor een intermezzo.

 

De debatten vinden plaats in het NTG, Sint-Baafsplein 17 in Gent. Telkens van 14.00 tot 18.00 uur. De inkom is gratis, is niet verstopt achter een betaalmuur.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

28-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De beste cartoon stond deze week in ’t Pallieterke (foto). Ere wie ere toekomt. Halen hier een vermelding als quote van de week, er waren weer meer quotes dan plaats in deze rubriek…

 

“In de negentiende eeuw zei niemand: arme mensen, acht uur werken per dag is echt wel genoeg. Of: jullie hebben dringend een betaalde vakantie nodig. Daar is altijd voor gestreden moeten worden. Het gaat altijd om krachtsverhoudingen tussen tegenstrijdige belangen. Zonder geweld is maar weinig veranderd. (…) Had Nelson Mandela iets kunnen veranderen in Zuid-Afrika door alleen beleefd te vragen dat de blanke minderheid de macht zou delen met de zwarte meerderheid. Dat is niet gebeurd, hij moest ervoor een gewapende strijd beginnen. (…) Het ideaal van de geweldloosheid verzwijgt iets essentieels: dat je het monopolie van het geweld dan overlaat aan de staat, aan het leger, aan economische machten.”  Aldus Anne Morelli, samenstelster van het boek Rebellen. (De Standaard, 22 juni 2013)

 

“Wij hebben geen affiniteit met dit Vlaams Belang. Die partij heeft zichzelf in een cordon sanitaire gemanoeuvreerd en moet nu zelf zorgen dat ze er uitkomt. Ik moet die zogenaamde koerswijziging van de nieuwe voorzitter trouwens nog zien. Voor N-VA is er een scheidingslijn: de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. Die mag niet overschreden worden. Dat doet Vlaams Belang wel nog altijd. Wij werken niet samen met mensen die dat doen. Hoe geloofwaardig is de zogezegde stap terug van Filip Dewinter? Hij blijft de grote man in alle debatten.” Geert Bourgeois na de vraag wat hij doet als hij met het ‘nieuwe’ Vlaams Belang van Gerolf Annemans een meerderheid kan vormen. (De Zondag, 23 juni 2013)

 

“De Dilbeekse N-VA-schepen die zijn broek afstak richting de Franstaligen mag deze zomer geen publieke optredens meer maken. Het nationale N-VA-partijbestuur zit zwaar verveeld met zijn ‘smakeloze’ stunt. ‘Dit soort stunts verwacht je bij het Vlaams Belang.’” De N-VA-top houdt afstand van het VB, maar sommige van haar lokale mandatarissen kunnen wel eens verward worden met die van het VB. (Het Nieuwsblad, 25 juni 2013)

 

“Nieuw-Vlaamse Alliantie klopt niet. Nieuw-Vlaamse Afschaffing is de werkelijke naam.” Fikry El Azzouzi ziet de N-VA voortdurend bezig met afschaffing. Afschaffing van België, van het koningshuis (wat Fikry El Azzouzi wél een puik idee vindt), van Syriëstrijders in het bevolkingsregister, van belastingen, van cultuur, van de sociale sector… (De Morgen, 25 juni 2013)

 

“Wat zegt het AFF nu? Het is verdacht stil op hun weblog…” VB-personeelslid Olaf Evrard vraagt zich af waarom we nog niet gereageerd hebben op het bericht dat volgens camerabeelden Clément Méric als eerste geslagen heeft bij de vechtpartij met een extreemrechtse skinhead in Parijs die Méric het leven kostte. Olaf Evrard heeft nog niet begrepen dat we in principe maar één bericht per dag posten, en we geen met overheidssubsidies betaald personeel hebben zoals RechtsActueel om overdag berichten te posten. In de regel werken wij overdag. Overigens deelt de Franse politie niet de conclusies die een RTL-journalist maakte waarop het RechtsActueel-artikel over die zaak gebaseerd is, en  hebben wij wél geweld van rechts én van links veroordeeld, in tegenstelling tot RechtsActueel. (Facebook, 25 februari 2013)

 

“Wij zetten ondertussen onze taak verder: Vlaanderen een echt onafhankelijke partij geven die  weliswaar door enkelen rauw gelust wordt maar door vele anderen wordt beschouwd als noodzakelijk om een onafhankelijk Vlaanderen, vrij van de immigratiewaan en van de EU, te waarborgen.” Het Vlaams Belang wenst niet te reageren op een artikelenreeks van Apache over de financiën en onorthodoxe zaken bij het Vlaams Belang, First things first. (Apache, 25 juni 2013)

 

“Er bestaan twee modellen om aan een (stedelijke) samenleving te werken. Het ene model ziet maar twee niveaus in de samenleving: de overheid en de individuele burger. Daatussen gaapt er een zwart gat. Het is het model dat de jonge Verhofstadt voorstond rond het jaar 1990, geïnspireerd door Thatcher (…). Het Verenigd Koninkrijk, althans voor de gewone burger, is nog altijd niet bekomen van de ravages die dit model heeft aangericht. Met het vorderen van de jaren en van de wijsheid, is Verhofstadt daarop teruggekomen. De Wever heeft de fakkel van ‘da joenk’ overgenomen.” “Nochtans is dit model ‘volksvreemd’ in Vlaanderen. Vlaanderen is immers het schoolvoorbeeld van dat andere model, dat eigen is aan de meeste continentale landen. Tussen overheid en burger staat het (georganiseerde) maatschappelijk middenveld. Dat middenveld (…) heeft er altijd voor gezorgd dat de burgers nooit onbeschermd werden blootgesteld aan de brutaliteit van de vrije markt, van de ongebreidelde concurrentie, van het winstbejag”, vervolgt armoede-expert Jan Vranken. (De Morgen, 26 juni 2013)

 

Het lijkt er immers meer en meer op dat de strategie van het stadsbestuur een voorbeeld is van wat Naomi Klein de 'shockdoctrine' noemt: een overheid maakt gebruik van een extreme situatie – in dit geval de economische crisis en de 'absolute noodzaak' van besparingen – om een eigen agenda door te drukken.” Guy Cassiers (Het Toneelhuis) ziet dat in Antwerpen elders reeds toegepaste, en pijnlijk geëindigde, experimenten uitgevoerd worden.  (De Morgen, 26 juni 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, actie, n-va, clement meric, vb, sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

27-06-13

HAVENBAAS HUTS: “ER IS WÉL GENOEG GELD IN ANTWERPEN”

Het hoeven niet je vrienden te zijn om toch zinnige praat te vertellen. Dat weten we sinds voormalig politiekorpschef Luc Lamine zijn mening gaf over de geradicaliseerde jongeren die naar Syrië trekken, en sinds het echtpaar Fernand en Karine Huts – eigenaar van Katoen Natie – voorbije dinsdagavond een feestje organiseerden omdat zij door de Antwerpse maritieme journalisten uitgeroepen werden tot 'maritieme figuur van 2013'.

 

Fernand Huts was er dinsdagavond weer eens in geslaagd heel de Antwerpse politieke en maritieme top over de vloer te krijgen. Op kosten werd niet gekeken. Meteen was het ook de voorstelling van de totaal vernieuwde historische panden van Valkeniersnatie. Antwerps burgemeester Bart De Wever sprak in een vaak humoristische stijl de laudatio uit (foto, met links Fernand Huts), met steekjes naar de actualiteit en naar het flamboyante karakter van Fernand Huts. Maar ook met oprechte lof voor de ondernemer én mecenas die Fernand Huts is.

 

In de hem typische stijl nam Katoen Natie-baas Fernand Huts voor zijn gehoor van honderden genodigden de kans te baat om zwaar uit te halen naar het Antwerps Havenbedrijf. Zonder dat daarom expliciet te vernoemen. Hij zou "het niet hebben over de 56 miljoen euro tonnageboetes die de haven in deze tijd van economische welvaart en vooruitgang wil kwijtschelden". Ook niet over de lege terminals, zandvlaktes en de 1.070 ha extra inclusief Doel “waar niemand weet wat met aan te vangen”. Huts eiste dat alvast de Liefkenshoektunnel tolvrij zou worden gemaakt, en de politieke controle op het Havenbedrijf zich niet zou beperken tot Ja-knikken.

 

Ter attentie van Bart De Wever sneerde Fernand Huts dat er wél geld is in Antwerpen, dat het dividend van het Havenbedrijf aan de stad gerust hoger kan, en het beter is de cultuursector te steunen dan het geld te stoppen in "een zandbak zoals Oman" (waar de Antwerpse haven een havenproject ondersteunt, nvdr.). Bart De Wever luisterde stoïcijns, gaf een beleefd applaus en trok naar het stadhuis waar hem het tweede deel wachtte van de gemeenteraadszittingshow.

 

Het publiek voor Fernand Huts dinsdagavond is niet meteen het meest behoeftige van Antwerpen, maar wij kunnen wel wegdromen met wat men had kunnen aanvangen als een boete van 56 miljoen euro voor twee buitenlandse containerterminaluitbaters niet was kwijt gescholden en het Havenbedrijf een hoger dividend zou betalen aan de stad. Een extra school, een nieuwe kinderkribbe, betaalbare woningen, het behoud van de subsidies aan sociale en culturele verenigingen… Er zijn meer ideeën en noden dan er geld is, maar met die 56 miljoen euro en dat hoger dividend wordt het natuurlijk gemakkelijker.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal, de wever |  Facebook | | |  Print

26-06-13

BARTJE OP HET STADHUIS (15)

Proberen de nieuwe burgemeester en schepenen in Antwerpen hun gebrek aan kennis te maskeren met arrogantie in hun houding tegenover de gemeenteraadsleden, pers en middenveldorganisaties? Zo lijkt het, maar er is ook nog meer aan de hand. (Foto, in wijzerszin: ancien Philip Heylen, Rob Van De Velde, ancien Marc Van Peel en Bart De Wever bij een van de gemeenteraadszittingen.)

 

Gisteren en eergisteren was er weer een gemeenteraadszitting in Antwerpen, en zoals dat hoort ging daar een week gemeenteraads-commissies aan vooraf. Dé plaats om meer informatie te krijgen over de punten die het schepencollege agendeert voor de gemeenteraadszitting. Inhoudelijke, maar vooral ook technische uitleg. Zodat op de gemeente-raadszitting enkel nog de politieke conclusies zouden moeten volgen. Maar het loopt mis. Gazet van Antwerpen-journalist Sacha Van Wiele vorige zaterdag in zijn krant: “Afgelopen week verdedigde het schepencollege zijn begrotingswijzigingen voor de raadsleden. Er was een periode dat schepenen, kabinetsmedewerkers en administratie doodsangsten uitstonden, want die verdediging is het beste te vergelijken met een examen.

 

De schepen moeten aantonen het beleid in de vingers te hebben, en zijn kabinet moet dat alles voorbereiden. Als een schepen vroeger op één technische vraag geen antwoord kon geven, werd dat nog door de vingers gezien. Bij een tweede onbeantwoorde vraag begonnen de kabinetsmedewerkers te zweten en bleek weg te trekken. Bij een derde vraag van een raadslid waarop geen antwoord kon worden gegeven, volgde een standrechtelijke executie op de Grote Markt. Wat een verschil met afgelopen week. ‘We sturen u een schriftelijk antwoord’, klonk het meerdere malen nadat een schepen het in Keulen had horen donderen. Vol ongeloof luisterden ze naar de vragen van de raadsleden. ‘Het schrappen van 50.000 of 100.000 euro is toch slechts een detail’, zag je ze denken. ‘Wij zijn bezig met het Grote Verhaal.’”

 

Maandag bleek op de gemeenteraadszitting dat een pak vragen vorige week gesteld nog niet beantwoord waren, en een deel antwoorden slechts zeer laattijdig aan de vrager bezorgd werden. Om 16.00 uur, terwijl de gemeenteraads-zitting om 19u30 begint. Probeer intussen dan maar eens het gekregen antwoord af te toetsen met diegene waarover het gaat?! De stadsadministratie die de antwoorden grotendeels moet voorbereiden is dezelfde als onder het vorige bestuur. Waar hapert het dan als de gemeenteraadsleden niet tijdig de nodige informatie krijgen?

 

Vooral de nieuwkomers in het Antwerpse stadsbestuur proberen de gemeenteraadsleden te overbluffen met arrogant gedrag. Hoe vaak werd maandag niet gezegd: “Ik heb dat al uitgelegd in de commissievergadering, maar misschien was u er toen niet?” (= beleefde versie), wat evolueerde naar “Ik heb dat al uitgelegd in de commissievergadering, maar misschien was u toen in slaap gevallen?” en andere minder beleefde versies. “Iedereen heeft uw woorden verkeerd begrepen”, repliceerde Meyrem Almaci (Groen). “U gedraagt zich als de spookrijder die zegt dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.”

 

Een voorbeeldje. Leen Verbist (SP.A) wees erop dat 80 % van de subsidies voor bos- en zeeklassen geschrapt zijn. Mie Branders (PVDA) kaartte aan dat een stedelijk gebouw voor bosklassen gesloten wordt en op korte termijn de helft van de mogelijkheden om op bosklas te kunnen gaan is weggevallen. Terwijl het voor stadskinderen hoognodig is dat ze eens gezonde lucht kunnen ademen. Claude Marinower (Open VLD) zei het verlies aan mogelijkheden om op bosklas te gaan reeds in de gemeenteraadscommissie, in de raad van beheer van het Stedelijk Onderwijs en op nog een derde plaats tegengesproken te hebben. Op het einde van zijn betoog zei Marinower dat men… aan een oplossing aan het werken is. Dat is natuurlijk nog wat anders dan dat de bosklassen onverkort kunnen doorgaan.

 

Onnodig te zeggen dat rond de al dan niet lege stadskas, de bezuinigingen bij de sociale en culturele organisaties, en de onbekende toekomst, de emoties nog meer oplaaien. Voor veel investeringen is op de pauzeknop geduwd, voor sommige is op de stopknop geduwd. In het najaar gaan we vernemen hoe het nieuwe stadsbestuur haar bestuursakkoord gaat concretiseren. Voorlopig is er maar één zekerheid. Bart De Wever: “De besparingen op subsidies zijn nog maar een begin. Het zal nog veel zwaarder en moeilijker worden.”

 

En toch, en toch, worden de contouren van het nieuwe beleid zichtbaar. Met veel minder commotie in de gemeenteraad en de pers werd maandag een wijziging van de politiebegroting goedgekeurd: meerderheid én Vlaams Belang stemden voor. Terwijl vanaf volgend jaar 7 miljoen euro minder uitgekeerd wordt aan organisaties die werken met jongeren, sociaal zwakkeren, allochtonen, cultuurliefhebbers… werd maandag 1,3 miljoen euro voor het installeren van camera’s in de Diamantwijk vrijgemaakt. Wouter Van Besien (Groen) zag, door een aantal verschuivingen, het politiebudget in feite met circa 5 miljoen euro toenemen. Een sociaal netwerk opbouwen of de politie versterken, Bart De Wever weet het wel.

 

De SP.A lijstte intussen op wat de 11 juli-feesten in Antwerpen gaan kosten. Wat er stedelijk wordt uitgegeven is niet duidelijk, maar in acht van de negen Antwerpse districten – de uitzondering is Borgerhout, het enige district waar de N-VA niet mee in de bestuursmeerderheid zit – wordt het budget opgetrokken. In Wilrijk wordt het budget met een kwart verhoogd, in Antwerpen wordt het verdubbeld, in Deurne zelfs meer dan verdubbeld… Terwijl in Antwerpen alle indicatoren voor armoede in rood gaan, en in de plaats van meer minder geïnvesteerd wordt in armoedebestrijding, is er wél meer geld voor zwart-gele feesten. Met de N-VA krijgen we meer Vlaanderen, wel te verstaan: meer arm Vlaanderen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

25-06-13

BOTS TREKT TEN STRIJDE ! (BIS)

Vorige week dinsdag werd op Nederland 2 een documentaire uitgezonden over de muziekgroep Bots die in Nederland en Vlaanderen furore maakte vanaf halverwege de jaren zeventig, en nu nog bij Die Linke in Duitsland erg populair is.

 

We lazen op Facebook positieve reacties van mensen die de documentaire (foto 1) zagen, maar er is ook goed nieuws voor de anderen: de 55’ durende documentaire is nu ook op YouTube te zien. Bots trekt ten strijde, een aangename herinnering maar ook een aansporing om opnieuw met geëngageerde muziek uit de hoek te komen.

 

Foto 2: Affiche voor een optreden van Bots voor de ABVV-jongeren in de King Kong, in de Keizerstraat in Antwerpen. Zaal waar artistiek talent (film, toneel, jazz...) en linkse politieke militanten elkaar in de jaren zeventig vonden. En caféhangers. Een niet opgehelderde brandstichting op 8 juli 1982 maakte een einde aan de activiteiten daar.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

GEZINSUITBREIDING BIJ NEDERLANDS EXTREEMRECHTS

Filip Dewinter twitterde vrijdag met enig sarcasme dat de Antwerpse (islamitische) toekomst verzekerd is, met daarbij een foto van vijf moslima waarvan vier een kinderwagen duwen. Maar kritiek leveren is gemakkelijk.

 

Constant Kusters (foto, bekijk ook Constant Kusters door de jaren heen), de leider van de Nederlandse Volks-Unie (NVU), pakt het anders aan. Hij heeft een rijk gevulde carrière in de extreemrechtse scene in Nederland, maar de laatste jaren slabakt het wat. De Nederlandse en Duitse neonazi’s die traditioneel naar de NVU-betogingen kwamen, als vliegen naar een pot confituur gevlogen, laten het een tijdje afweten. En in februari werd de 42-jarige Constant Kusters nog veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een taakstraf van veertig uren wegens belediging van Turken en Marokkanen, en aanzetten tot discriminatie bij een betoging in Enschede in 2011. Ook drie medestanders van Custers, onder wie Axel ‘de Hitler van Keulen’ Reitz, werden veroordeeld.

 

Helpen beledigingen niet, dan maar Turken en Marokkanen met gelijke wapens bestrijden moet Constant Kusters gedacht hebben. Hij meldt in het pas verschenen juni-nummer van het NVU-partijblad Wij Europa dat op 24 april Thorsten Rune Nordland Kusters is geboren. De lezers krijgen er daarenboven foto’s bij van het kraambezoek van partijleden en kameraden. Het is Kusters’ vijfde kind. Daarmee overtreft hij alvast het gemiddeld aantal kinderen bij Turken en Marokkanen in Nederland en Vlaanderen.

 

Thorsten Rune Nordland is op 24 april om 2u22 ’s nachts geboren. Kwatongen beweren dat Constant Kusters rekende op een geboorte op 20 april, maar dat kunnen wij niet bevestigen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, kusters, nederland |  Facebook | | |  Print

24-06-13

REBELLEN. OPSTANDIGE VERZETSSTRIJDERS EN ANDEREN

Manu Claeys zei het laatst nog bij de voorstelling van zijn boek Stilstand: het zijn de sociale bewegingen die de richting aangeven, de politiek bepaalt enkel het tempo waarin de dingen gebeuren. In het nieuwe boek Rebellen vertellen historici over de sociale strijd die cruciaal is voor het bekomen van veranderingen, maar waarover in de officiële geschiedschrijving amper gesproken wordt. Omdat de geschiedschrijving gebeurt door wie de macht heeft, en men zich voor die veranderingen moest verzetten tegen die machthebbers. Het is het verhaal van boerenopstanden en stedelijk oproer tot religieuze oppositie en stakingen die aan de basis liggen van onze sociale zekerheid. De samenstelling van het boek en het voorwoord is van Anne Morelli die eerder al mythes uit onze vaderlandse geschiedenis weerlegde.

 

Het is geen boek in pamfletstijl geworden, maar op grondig historisch onderzoek gebaseerd werk. Toch als we mogen voortgaan op het hoofdstuk dat we als eerste gelezen hebben en waarvan we hieronder enkele fragmenten publiceren, Opstandige verzetsstrijders in 1944. Het hele hoofdstuk is tien keer zo lang als deze bijdrage. Hieronder dus slechts een smaakmaker, maar wel exclusief voor de lezers van AFF/Verzet.

 

“(…) Aan het begin van de oorlog stond de Kommunistische Partij van België nog zwak en geïsoleerd. Maar door haar clandestiene strijd tegen de bezetter oefende ze een grote aantrekkingskracht uit op al wie de naziheerschappij en de arrogantie van de collaborerende organisaties niet accepteerde. Om de door Hitler bezette Sovjet-Unie te helpen, openden de communisten overal in Europa een tweede front om het Duitse leger materiële schade toe te brengen, de collaborateurs bang te maken en de bezette bevolking opnieuw hoop te geven. In België, waar geweld geen essentieel onderdeel van de arbeiderscultuur uitmaakte, was het niet gemakkelijk de militanten te overtuigen tot directe actie over te gaan of, nog erger, executies uit te voeren.

 

In bepaalde beroepen moesten eerst de oude anarchistische tradities weer worden opgerakeld, en bovendien was het engagement nodig van oudgedienden uit de Internationale Brigades van de Spaanse Burgeroorlog, van jonge – merendeels Joodse – buitenlanders die woedend waren over de razzia’s en van intellectuelen die de noodzaak tot actie inzagen, vooraleer de Gewapende Partizanen konden worden opgericht en ingezet. (…) Het door haar geleide en aangestuurde Onafhankelijkheidsfront werd zelfs de grootste massaverzetsorganisatie. Een reële macht dus, met steeds meer sympathisanten, die door de wending die de oorlog nam – vooral na Stalingrad – niet onverschillig bleven voor het aura van het Rode Leger.

 

De hypothese van een communistische machtsovername verwierf dus wel degelijk enig gewicht, hoe onwaarschijnlijk dat aan de vooravond van de oorlog ook leek. In alle machtskringen, zowel in het bezette België als in Londen waar de Belgische regering in ballingschap verbleef, vroegen sommigen zich onverwijld af welke maatregelen er genomen moesten worden. Wat waren de doelstellingen van deze groeiende macht, die zelfs over een leger beschikte? Welke strategie moest er tegen hen gebruikt worden? Hoewel de anticommunistische traditie goed was ingeburgerd in de Belgische samenleving, was de reactie tegenover de communisten zeker niet eenzijdig vijandig of negatief.

 

(…) In een lange boodschap aan Londen kende het Onafhankelijkheidsfront op 23 november 1943 het grootste belang toe aan het bestraffen van collaborateurs en oorlogsprofiteurs in alle lagen van de bevolking: ‘laten boeten’ en ‘laten terugbetalen’ waren de voornaamste woorden van een oproep die zich kantte tegen een ‘politiek van de spons erover’ na enkele executies om een voorbeeld te stellen. Als dat het geval zou zijn, riskeerde men een ‘echte opstand’. (…) In januari 1944 legde het Onafhankelijkheidsfront de nadruk op wapens, ontwikkelde de strategie van de nationale opstand en, erger nog, kondigde het initiatief van de bevrijdingscomités aan. ‘Nationale opstand’, ‘bevrijdingscomités’: zien we daar geen gedroomde camouflage voor ‘machtsovername’ en ‘Sovjets’?

 

(…) De Kommunistische Partij, tot dan toe wat op de achtergrond gebleven, moest zich tijdens de opstand herbevestigen. Ze moest zich manifesteren, zich tot het volk richten, zich bevestigen in haar ‘rol van gids en organisator’. (…) Hoewel in de regering van nationale eenheid in september 1944 naast de secretaris-generaal van het Onafhankelijkheidsfront nog twee communisten zaten, konden deze regering en de duizenden bewapende mannen die niet hadden kunnen vechten en voor wie de jacht en het toezicht op de ‘collaborateurs’ maar een magere troost was, het niet echt goed met elkaar vinden. Aan het hoofd van het Hoog Commissariaat voor de Veiligheid van de Staat werd Ganshof ongeduldig.

 

De magistraat, verantwoordelijk voor de ordehandhaving, vond dat de straten ‘een revolutionaire aanblik’ boden, vooral omdat de ordediensten zelf amper bewapend waren. Hij eiste dan ook zo snel mogelijk de ontwapening van de verzetsstrijders en verzette zich tegen elke verdere inzet van verzetsstrijders in de nog niet helemaal afgelopen oorlog. De regering volgde hem op dit punt, omdat anders het bestaan van het verzet alleen maar zou worden verlengd. Vanaf dat ogenblik onderging het verzet een eliminatiestrategie in verschillende fasen: militaire begeleiding, politieke en administratieve terugdringing, demobilisatie en, ten slotte, ontwapening. De verzetsstrijders, aanvankelijk overladen met eerbetoon en lofbetuigingen, werden al snel als verdacht beschouwd, en ook zo behandeld.

 

(…) De Kommunistische Partij van België  kondigde voor de ‘betoging van het Onafhankelijkheidsfront’ een algemene mobilisatie af om ‘een regering’ te eisen ‘die grotendeels democratisch is in plaats van een regering die oorlog voert’. Op muren gekalkte leuzen, pamfletten, aanplakbiljetten en zelfs ‘ophitsing’ van militanten tot hevige betogingen: het voorafgaande weekend slaagde de gemeentepolitie er niet in om het uitgevaardigde verbod op samenscholingen op te leggen. Voor de communisten kwam het eropaan ‘de regering te vervangen vóór die erin slaagt het verzet te ontwapenen, want in de verwarring van zo’n ontwapening zou het volk gedemobiliseerd raken. En dat zou de weg vrijmaken voor een groots offensief van de reactionairen.’ (…)”

 

Wat ging daar nog allemaal aan vooraf, en vooral: hoe kwam het toch niet tot een revolutionaire omwenteling? Lees dit – en nog vele andere interessante verhalen – in Rebellen (Uitgeverij EPO, 343 blzn., 24,90 euro).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, actie |  Facebook | | |  Print

23-06-13

LAUW BIER MET DE VLAAMS BELANG JONGEREN

Met het internet is informatie veel vlotter toegankelijk, maar het gevaar voor misinformatie is ook groter geworden. Als Filip Dewinter twittert dat hij 2.000 Vlaams Leeuw-vlaggen heeft uitgedeeld aan een voetbalstadion en de hele tribune nu geel-zwart kleurt, dan is dat niet noodzakelijk zo. De actie van de Vlaams Belang Jongeren vrijdag hield ook minder in dan men zou denken aan de hand van de foto’s die in sociale media circuleren.

 

Een commissie experten heeft een reeks voorstellen uitgewerkt rond alcoholmisbruik. Een van de voorstellen is een alcoholverbod voor minder dan 18-jarigen. Het werd de voorbije week een van de topics op Twitter, met politici en anderen die zich tegen een dergelijk verbod uitspraken. Minister voor Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) zei in het parlement dat er grotere prioriteiten zijn in de strijd tegen het alcoholmisbruik. “Vat af”, zou je denken. Maar de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) vonden het toch nog nodig om – dixit Tim Willekens – actie te voeren “tegen het idiote socialistische plan om alcohol te verbieden aan studenten”.

 

Je kan de socialisten veel verwijten – dat ze te weinig links zijn bijvoorbeeld, vraag dat maar in de achtertuin van Elio Di Rupo – maar de Vlaams Belang Jongeren zetten de socialisten liever in een kwaad daglicht voor iets waar tot de socialistische topministers niet achter staan. Van rechts populisme gesproken. Vrijdag huurden de Vlaams Belang Jongeren een bierfiets waarmee je aan een toog zittend en bier drinkend toch kan fietsen. Daarmee zou actie gevoerd worden. De met een VBJ-spandoek voorziene bierfiets zou via de Kipdorpvest de Meir in Antwerpen oprijden, richting Grote Markt.

 

“Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk geen ingang vinden bij de stemming in juli, maar we willen de druk op de ketel houden”, legde VBJ-voorzitter Tom Van Grieken uit aan een journalist van Het Laatste Nieuws. Veel lauw bier konden de VBJ’ers evenwel niet uitdelen met hun bierfiets. In Antwerpen is tegenwoordig Bart De Wever burgemeester en Serge Muyters waarnemend politiekorpschef, en dan kan je niet zomaar actie voeren. “De manifestatie werd slechts twee uren vooraf aangevraagd, bijgevolg konden wij geen toelating verlenen”, zegt woordvoerder van de Antwerpse politie Fons Bastiaenssens.

 

Amper vertrokken moest de bierfiets al rechtsomkeer maken. Maar met foto’s van de ‘actie’ (foto 1, met v.l.n.r. Bob De Brabandere, Tim Willekens en Tom Van Grieken) kon partijgenoten, vrienden en familieleden toch nog de indruk gegeven worden van alweer een geslaagde actie van de Vlaams Belang Jongeren. De volgende VBJ-activiteit is Enduro Race Karting zaterdag 13 juli. Voor 35 euro mag je tweemaal vijftien minuten racen, en je hoeft er niet eens VBJ-lid voor te zijn. Voor wie het rustiger aan wil doen, heeft het VBJ zonnebrillen in de aanbieding (foto 2, met opschriften als "Rechts zonder complexen!" en "VBJ, buitengewoon BRILjant!").

 

De Vlaams Belang Jongeren stellen steeds minder voor – hun katern bijvoorbeeld in het Vlaams Belang Magazine is uit het VB-maandblad verdwenen – maar ze proberen het toch nog gezellig te houden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, willekens, van grieken |  Facebook | | |  Print

22-06-13

NSU: NOG EEN BOMAANSLAG. EN EEN BRIEF

Op 6 mei is in Duitsland de rechtszaak begonnen tegen Beate Zschäpe  (Nationalsocialistischer Untergrund, NSU) en vier van haar handlangers. Beate Zschäpe (foto 1) wordt betrokkenheid verweten bij de moord op acht Turkse migranten, een Griekse migrant en een Duitse politieagente, en betrokkenheid bij vijftien bankovervallen en twee bomaanslagen.

 

Daar komt nu mogelijk nog een derde (poging tot) bomaanslag bij. Die kwam aan het licht door een verklaring van Beate Zschäpes medebeklaagde Carsten Schultze (foto 2). De 33-jarige Schultze heeft besloten om “relatief open” te getuigen voor de rechtbank in München. Zo kwam aan het licht dat hij “de twee Uwe’s” – de overleden NSU’ers Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt – in 1999 hoorde vertellen over hun “zaklamp”, en dat Schultze later vermoedde dat daarmee een bom werd bedoeld. Alleszins werd in datzelfde jaar in Nürnberg een pijpbom, gecamoufleerd als een zaklamp, gevonden in een café opengehouden door een man van Turkse afkomst.

 

De ‘zaklamp’ werd gevonden door iemand van de schoonmaakploeg. De bom was nog niet ontploft. Was de bom ontploft, had de vinder geen handen en allicht geen ogen meer overgehouden. Carsten Schultze zelf zou betrokken zijn bij de levering van een wapen dat bij de moordpartijen werd gebruikt. Hij verliet de extreemrechtse scene in Duitsland deels omdat hij openlijk als homo wilde leven. Later ging hij maatschappelijk werk studeren, en tot zijn aanhouding in 2011 begeleidde hij aidspatiënten.

 

Beate Zschäpe weigert nog steeds te spreken in het kader van de rechtszaak tegen haar, maar heeft wel een zesentwintig bladzijden tellende brief geschreven naar de rechtse extremist Robin Schmiemann die in Bielefeld een straf van acht jaar cel uitzit voor een overval op een voedingwinkel in 2007. Bij die overval schoot Schmiemann tot viermaal op een Tunesische werknemer. De Tunesiër overleefde de schietpartij slechts door een spoedoperatie. Beate Zschäpe zou Robin Schmiemann niet persoonlijk kennen, maar hem wel te vertrouwen gezien zijn profiel (sic). 

 

De brief aan Schmiemann werd in Bielefeld ontdekt, terwijl men in München toezicht zou moeten houden op alle post van Beate Zschäpe. Men vermoed dat de brief codetaal van neonazi’s bevat. Zo zou Beate Zschäpe geschreven hebben dat men niet mag bevriezen als het 18 graden is. Het getal 18 staat voor Adolf Hitler, met de 1 als eerste en de 8 als achtste letter van het alfabet. De advocaten van de overleden slachtoffers vragen dat de brief openbaar wordt gemaakt om inzicht te geven in Zschäpe’s denken. Ook politiek en juridisch zou de brief belangrijk zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsu, duitsland, neonazi's |  Facebook | | |  Print

21-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

citaten,actie,van dermeersch,de wever,homans,van de velde,colen,veys,dewinter,islam,annemans,syrië,antwerpen,sociaalEen paar dagen mooi weer, en de wereld ziet er al heel wat plezanter uit (foto: Antwerpen, woensdag). Maar helaas, schijn bedriegt. Op een paar honderden meters van waar de foto hiernaast genomen werd, was er een protestmanifestatie tegen de subsidievermindering die het N-VA-bestuur in Antwerpen, met medeplichtigheid van de CD&V en Open VLD, plant tegen organisaties die jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding geven, kansarmen en allochtonen weerbaarder maken… We moeten zelf voor ons geluk zorgen, het nieuwe Antwerpse stadsbestuur zal het niet doen.

 

“De tijden worden woeliger. Ik moet me inhouden om geen activist te worden. Vrijblijvend zijn kan niet meer, vind ik. Ik zoek een toon voor mijn songs. Een standpunt, wat humor. Zoals in Madammen met een bontjas, welja: dat was een keihard protestlied dat effect had.” Krijgen we een revival van de protestsongs? Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) voelt alvast de aandrang om mee te doen, maar is nog op zoek naar de juiste invalshoek. (De Standaard, 14 juni 2013)

 

“Zélfs de socialisten zijn nooit zover gegaan.” Vlaams Belang’ster Anke Van dermeersch kreeg gelijk met haar klacht over Bart De Wever, Liesbeth Homans en Rob Van De Velde die aan argeloze bejaarden paaseieren gingen uitdelen in vier OCMW-rusthuizen (zie: De week in zeven citaten (en eentje extra), 8 juni). Het Antwerpse Integriteitsbureau vindt dat de N-VA-actie “toch minstens de schijn van propaganda” wekt. Dat de directeur van het Zorgbedrijf zijn toestemming gaf voor de actie vindt het Integriteitsbureau niet relevant “gelet op zijn ondergeschikte houding ten aanzien van zijn voorzitter”. Anke Van dermeersch vindt dat “zelfs” de socialisten het nooit zo grof speelden. De perswoordvoerder van Bart De Wever vindt het dan weer “een van de pot gerukte beslissing, nota bene na een klacht van een partij die in het verleden al meermaals wél propaganda is gaan voeren in rusthuizen.” Verbaast het dat als Vlaams-nationalisten onder elkaar zijn, de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet? (Gazet van Antwerpen, 14 juni 2013)

 

“Het was de bedoeling van de duiveluitdrijving om de boze geest uit het parlement te weren en de parlementsleden te inspireren om het goede na te streven, meer niet. Intussen is de gebedsgroep opgedoekt omdat Alexandra Colen uit de partij is gestapt.” Na deze uitleg van Tanguy Veys weten we tenminste waarom het er niet beter op wordt in ons land. (Het Laatste Nieuws, 15 juni 2013)

 

“We horen (…) vertellen dat Filip Dewinter terugkwam van Syrië met vijf koffers vol hoofddoeken, chadors, sluiers en boerka’s. En dat lijkt me ook logisch. Wie wil roepen in de woestijn, kan zich daar maar beter op kleden.” Al lachend zegt Wim Daeninck de waarheid. (Gazet van Antwerpen, 15 juni 2013)

 

“Net zoals ik deze westerse maatschappij, gebaseerd op neoliberalistische waarden en conservatieve angstbeelden, weiger te aanvaarden als af en compleet, zo weiger ik ook elke religieuze interpretatie van een maatschappij te aanvaarden. Want deze versie van de realiteit kan toch niet het beste zijn wat we verzinnen kunnen, we zijn toch nog niet klaar met het zoeken naar de juiste vorm en inhoud van een stad, een land, een continent?” Joost Vandecasteele leerde daarenboven van The Daily Show  “dat de leeftijd van religies een verschil maakt. Dat de islam pas 1.400 jaar bestaat en dat de christelijke Kerk in haar 1.400ste jaar ook gruwelijke excessen vertoonde, alleen zonder de smartphones om ze de wereld rond te sturen.” (De Standaard, 17 juni 2013)

 

“Als ik morgen Gerolf Annemans in de woestijn zie sterven van de dorst, zal ik hem water geven. Maar geen hand. Ik vind dat het Vlaams Belang de ideologie van het fascisme voortzet.”  “Een partij die varkenskoppen in de rekken met halalvoeding legt, die doet met de moslims vandaag wat de Duitsers vroeger met de joden deden. Dat is hetzelfde. Zij willen Neurenbergwetten (de racistische wetten voor Joden tijdens het nazi-regime, nvdr.) voor moslims”, verduidelijkt Olivier Deleuze (Ecolo) nog. (De Standaard, 19 juni 2013)

 

“Het bezoek van Dewinter heeft natuurlijk voor een mediamoment gezorgd. Maar op lange termijn zal het effect voor het VB negatief zijn. Hoe men het ook draait of keert, zo’n bezoek wordt gezien als steun voor het regime. Daardoor zullen alle wreedheden, massamoorden en gasaanvallen van dat regime het imago van het VB bezoedelen.” ’t Pallieterke vindt de Syrië-reis van Filip Dewinter geen goed idee. (’t Pallieterke, 19 juni 2013)

 

“Het vorige bestuur was ook een streng bestuur. De evolutie naar een grote nadruk op plichten en een streng beleid is daar al gestart. Er zijn toen ook keuzes gemaakt vanuit een visie die niet steeds de onze was. Maar er was steeds overleg en ook ruimte om vanuit onze eigen autonomie ook nog die acties te blijven ondernemen die wij prioritair vinden.” Diana Moras (Platform sociale middenveldorganisaties) antwoordt in een chatsessie over de subsidieverminderingen in de Antwerpse sociale sector. (Gazet van Antwerpen, 19 juni 2013)

20-06-13

JEAN-MARIE LE PEN VEROORDEELD. DOCHTER LOOFT RUSLAND

Jean-Marie Le Pen (foto 1) is gisteren in Parijs definitief veroordeeld voor een van zijn uitspraken over de bezetting van Frankrijk door nazi-Duitsland. Dochter Marine Le Pen was op hetzelfde ogenblik in het Russisch parlement (foto 2) waar ze het Russisch regime loofde.

 

“In Frankrijk althans was de Duitse bezetting niet bijzonder inhumaan, zelfs al werden er blunders begaan, wat onvermijdelijk is in een land van 550.000 vierkante kilometers.” Deze uitspraak van Jean-Marie Le Pen in het rechtse blad Rivarol in januari 2005 kostte de vroegere voorzitter, nu erevoorzitter, van het Front national (FN), bij uitspraak van het Hof van Beroep in Parijs op 16 februari 2012, drie maanden celstraf met uitstel en een boete van 10.000 euro. Gisteren, 19 mei 2013, bevestigde het Hof van Cassatie de uitspraak. Ter illustratie van zijn gewraakte uitspraak gaf Jean-Marie Le Pen een volkomen eigenzinnige uitleg over de 86 Fransen die in Ascq gefusilleerd werden door een Duitse luitenant nadat het verzet een Duitse trein had laten ontsporen.

 

En terwijl vader Le Pen in Parijs de uitspraak van het Hof van Cassatie vernam, was dochter Le Pen te gast in het Russisch parlement in Moskou. “Ik wens dat de relaties wat meer evenwichtig worden, want ik heb het gevoel dat de Europese Unie een soort Koude Oorlog tegen Rusland voert”, zei Marine Le Pen tegen journalisten nadat ze ontvangen werd door de voorzitter van de Doema, het lagerhuis van het Russisch parlement. Volgens Marine Le Pen wordt Rusland “gediaboliseerd”. “Rusland zou een soort dictatuur zijn, een volledig gesloten land. Dat strookt niet met de werkelijkheid.” Marine Le Pen had wel gehoord dat mensenrechtengroepen klachten hadden, maar zei “voorrang te geven aan het oplossen van de problemen met de Franse democratie”.

 

De uitspraken van Marine Le Pen werden gedaan daags nadat het Russisch parlement in tweede lezing een wet goedkeurde die adoptie van Russische kinderen verbiedt voor homoseksuele partners of voor ongehuwden in een land waar het homohuwelijk mogelijk is. Er is geschreven dat Marine Le Pen liberaler dan haar vader denkt over homo’s, maar als puntje bij paaltje komt steunt Marine Le Pen een regime waar homo’s letterlijk van straat geveegd worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: le pen, frankrijk, rusland, holebi |  Facebook | | |  Print

19-06-13

“HARDE AANPAK AEL OORZAAK RADICALISERING”

Luc Lamine is onze vriend niet. Toen hij nog korpschef was van de Antwerpse politie hebben wij een paar keer met hem gediscussieerd, en telkens we een kritiek uiten op een onderdeel van de politiewerking leek het voor de flamboyante korpschef alsof we de hele politiewerking in vraag stelden. Zijn politie. Maar blijkbaar kon hij als ambtenaar ook niet alles vertellen. In Het Laatste Nieuws verbrak hij gisteren zijn zwijgplicht.

 

Toen de 65-jarige Constant Van Linden op 26 november 2002 zijn Marokkaanse buurman Mochammed Achrak doodschoot, stond Borgerhout in goed een paar uren onder hoogspanning. En het zou weken zo blijven. De Turnhoutsebaan in Borgerhout werd een nationaal begrip. "In de jaren voor die feiten hadden we sterk veldwerk verricht", zegt Luc Lamine nu. "Onze mensen van de jongerenwerking hadden goeie contacten met de allochtone jeugd. Het stadsbestuur, onder Leona Detiège, zette hard in op straathoekwerk en wijkwerking. Toen de rellen zijn begonnen, wisten we dat we de lont alleen uit het kruitvat konden halen met dialoog." Het resulteerde in een foto die in heel het land de pers haalde: Luc Lamine, die midden op de Turnhoutsebaan, tussen de gevechten door, het gesprek aanging met Dyab Abou Jahjah, leider van de AEL, de Arabisch Europese Liga (foto).

 

Tien jaar na de rellen praat Luc Lamine, tegenwoordig aan de slag bij de federale politie, voor het eerst vrijuit over hoe de situatie na die eerste explosieve dagen evolueerde en hoe hij op een zijspoor werd gezet. "De procureur (Bart Van Lijsebeth, nvdr.) heeft me willen overtroeven. Ik kreeg orders en had te luisteren. Er moesten zware pelotons worden ingezet, terwijl er een huiszoeking werd gedaan bij Dyab Abou Jahjah. Ook al wist ik met stellige zekerheid dat daar niks te vinden was. De huiszoeking was louter machtsvertoon. Abou Jahjah moest de cel in, enkel en alleen om te laten zien wie de baas was. Die man is opgesloten voor niks."

 

De confrontatiepolitiek drukte de rellen de kop in, maar vandaag betalen we er de prijs voor, zegt Lamine. "Door hard en repressief op te treden hebben we toen een hele generatie allochtone jongeren ontgoocheld achtergelaten. Was dàt waar de dialoog voor stond, vroegen ze zich af. Ze waren het vertrouwen kwijt. Als we vandaag zien dat jongeren zwaar geradicaliseerd zijn en naar Syrië trekken, dan ben ik er zeker van dat de voedingsbodem daarvan in november 2002 ligt. Had justitie de rellen toen anders en gematigder aangepakt, dan hadden we nu niet met zo'n explosieve situatie gezeten."

 

Dat burgemeester Bart De Wever jongeren die naar Syrië trekken, wil uitschrijven uit het bevolkingsregister, ziet Luc Lamine met lede ogen aan. "Wat gaan we doen? Ze naar Venus of Jupiter sturen? Ik ben er zeker van dat de aanpak goed bedoeld is. Maar de weg naar de hel is òòk geplaveid met goede bedoelingen."

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, syrië |  Facebook | | |  Print

18-06-13

LUC VERMEULEN HANGT DE MEGAFOON AAN DE HAAK

Luc Vermeulen, vorige maand 70 jaar geworden, houdt het voor bekeken als actieleider van Voorpost. Op de Radicale sporenherdenking op 29 juni in Schilde draagt hij zijn functie over aan een opvolger (Foto: Luc Vermeulen houdt de megafoon vast voor Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck).

 

Voorpost werd in 1976 onder impuls van Luc Vermeulen opgericht, met de later voor negationisme veroordeelde Roeland Raes en zijn Gentse stadsgenoot Francis Van den Eynde als voornaamste die voor de intellectuele bagage moeten zorgen. Luc Vermeulen staat in voor het praktische werk bij Voorpost dat in de kortste keren een gewelddadige reputatie verwerft. Bij rellen in de Voerstreek en Komen, bij het verstoren van Franstalige gemeenteraadszittingen in Kraainem en Linkebeek, bij betogingen in Antwerpen tegen ‘gastarbeiders’ en voor het Apartheids-regime in Zuid-Afrika, bij amnestieacties en bij dodenherdenkingen voor SS’ers in Lommel en Oostfrontstrijders in Stekene.

 

Luc Vermeulen was eerst lid van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). Toen de (eerste) VMO ontbonden werd, verhuisde Luc Vermeulen naar Were-Di. Omdat Were-Di volgens sommigen teveel in het intellectuele gedaas bleef hangen, richtte Luc Vermeulen vervolgens de actiegroep Voorpost op. Luc Vermeulen was ook lid van de pro apartheidslobby Protea, en we vinden  Luc Vermeulen ook terug op de lijst lesgevers bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). Luc Vermeulen doet trouwens nog meer voor het VNJ. Officieel is het ereperk voor Oostfronters in Stekene door het Sint-Maartensfonds overgedragen aan het VNJ, met als opdracht het met een jaarlijkse herdenking te onderhouden. In de praktijk is het vooral Luc Vermeulens Voorpost die het werk hiervoor doet.

 

 Als het Vlaams Blok in 1987 vindt dat het IJzerbedevaartcomité te links aan het worden is – men had het aangedurfd om het Zuid-Afrikaans volkslied Die Stem van Suid Afrika middenin de IJzerbedevaart te programmeren, en niet meer aan het einde samen met het Wilhelmus en de Vlaamse Leeuw – wordt met zowat alle organisaties in de rand rond het Vlaams Blok een IJzerbedevaarderscomité opgericht met Luc Vermeulen als coördinator. Ere-voorzitter van het IJzerbedevaarderscomité is Ward Hermans, onder meer oprichter van de SS-Vlaanderen.

 

En zo is Luc Vermeulen, die tientallen jaren op de loonlijst van het Vlaams Blok/Belang staat, altijd bezig met de werkjes op te knappen waar het Vlaams Blok/Belang officieel niets mee te maken heeft. Begin jaren negentig steunt het Vlaams Blok de Kroaten die zich wilden afscheuren van Joegoslavië, tot en met door vrijwilligers voor de strijd daar te ronselen. Als die intentie voortijdig bekendgeraakt en ontkend wordt, verandert een Vlaams Blok-infoavond in een Voorpost-infoavond. Behalve op infoavonden over Kroatië vinden we Luc Vermeulen ook terug als stuwende kracht achter het ‘Hulpkomitee Kroatië: Volk in Nood’. Voor steun elders is Luc Vermeulen niet te vinden. Als antwoord op 11.11.11. richt hij Z11 Z11 Z11 op dat met kerstpakketten “mensen in nood van ons eigen volk” steunt.

 

Moet het terrein voor de jaarlijkse IJzerwake ingericht worden – IJzerwake waar het Vlaams Belang officieel ook niets mee te maken heeft – dan trommelt Luc Vermeulen zijn Voorpost-kameraden op. Hebben de NSV’ers een ordedienst nodig voor hun jaarlijkse lente-uitstap, afwisselend in Leuven, Antwerpen en Gent, dan klaart Luc Vermeulen met Voorpost die klus. En als Operatie Brevier herdacht wordt – het overbrengen van het lijk van dichter-collaborateur Cyriel Verschaeve van Oostenrijk naar West-Vlaanderen – dan is Luc Vermeulen van de partij om de nog levende commandoleden van Operatie Brevier te huldigen. Zo ook is Luc Vermeulen met Voorpost er als men meent collaborateurs zoals VNV-leider Staf De Clercq, Reimond Tollenaere en Wies Moens te moeten herdenken.

 

Tussendoor moeten ook nog eigen Voorpost-activiteiten georganiseerd worden. Van het jaarlijks Pinksterkamp tot een infoavond over de Italiaanse neonazi’s van CasaPound. Altijd in de weer, om dan vervolgens vast te stellen dat de actiefste krachten opgeslorpt worden door het Vlaams Blok/Belang. In het juni-nummer 1996 van het Vlaams Blok Maandblad zei Luc Vermeulen daarover: “Met enige ironie zou ik zelfs zeggen dat de onderlinge verstandhouding (tussen het Vlaams Blok en Voorpost, nvdr.) iets té goed is, omdat wij daardoor op een gegeven moment zelfs even in ademnood kwamen.” Die ademnood is er nog. Nu niet alleen omwille van het zuigend effect van het Vlaams Belang.

 

In het eerste nummer van het Voorpost-blad Revolte dit jaar schreef hoofdredacteur Björn Roose: “Die voorhoede (waartoe Voorpost zich rekent, nvdr.) telt geen duizenden mensen, dat doen voorhoedes nooit. En ja, die voorhoede krijgt al eens slagen, dat doen voorhoedes altijd. En nee, we verwachten niet dat daar snel verandering in komt. En ja, wij kunnen daar mee leven. Zijn wij echter tevreden? Natuurlijk niet. (…) En af en toe, als de nachten te lang en de dagen te kort zijn, als een ‘nabespreking’ iets te lang uitloopt, als we even te veel wonden hebben om ze tegelijkertijd te likken, denken (en zeggen) we wel eens: en nu kunnen jullie allemaal de pot op, ’t is eens aan een ander om de kar te trekken.”

 

Maar als de kater wegtrekt, is er opnieuw Voorpost. Björn Roose: “Maar ’s anderendaags gaat terug de zon op, zijn we weer nuchter en beginnen onze wonden al te helen. En denken we misschien nog steeds: jullie kunnen allemaal de pot op. Maar we voegen er aan toe: ons krijgen ze niet klein.” Voor de opvolging van Luc Vermeulen als actieleider van Voorpost worden drie mensen genoemd: Wim De Winter, Nick Van Mieghem en Björn Roose. In die volgorde. Wim De Winter (geen familie van…, nvdr.) en Björn Roose zijn beiden Vlaams Belang-personeelsleden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vermeulen |  Facebook | | |  Print

VANAVOND TV-DOCUMENTAIRE: BOTS TREKT TEN STRIJDE !

Vanavond zendt de VPRO op Nederland 2, om 23.00 uur in Het uur van de wolf, een documentaire uit over Bots, een Nederlandse geëngageerde muziekgroep die in de jaren zeventig in Nederland, Vlaanderen en Duitsland succes boekte met maatschappijkritische teksten gekruid met de nodige humor.

 

In 1975 brengt Bots de LP Van kwaad tot erger uit met nummers als Het lied van de werkende jeugd en De man die de sociaal-kritische kijk van zanger-componist Hans Sanders (rechts op de foto) verraden. Een jaar later volgt een tweede LP, Voor God en Vaderland, met de hit Zeven dagen lang waarmee Bots doorbreekt bij een breder publiek. In 1978 volgt een derde LP, Wie zwijgt stemt toe. Bots werkt samen met de linkse toneelgroep Proloog, waarmee onder andere de Bots Roodshow wordt opgezet. Bots richt zich vervolgens op succes in Duitsland. De teksten worden minder politiek geëngageerd.

 

Halverwege de jaren tachtig stopt de groep met optredens. In 2005 begint Hans Sanders onder de naam Bots opnieuw te spelen, omringd door een aantal jonge muzikanten. In ons land brengt hem dat tot optredens in Olen, op het Folkfestival in Dranouter en bij de Sint-Paulusfeesten in Oostende. Onbewust werd daarmee een cirkel gesloten bij een van de medewerkers van deze AFF-blog: hij organiseerde in 1975 een van de eerste optredens van Bots in ons land en woonde in 2005 het laatste optreden van Bots in ons land bij.

 

Op 3 november 2007 overlijdt Hans Sanders. Een paar dagen tevoren is regisseur Frank van Osch Hans Sanders gaan opzoeken in het ziekenhuis waar hij was opgenomen. Hans Sanders gaf zijn toestemming voor het maken van een documentaire. “Maar als je mij nog wil filmen, zul je snel moeten zijn. Kom na het weekend maar terug”, zei Hans Sanders. Maar nog dat weekend overlijdt de frontman en bezieler van Bots zodat de documentaire die vanavond wordt uitgezonden enkel beroep kan doen op archiefbeelden en interviews met de andere groepsleden. Er zijn onder andere archiefbeelden bij van een Nekka-Nacht eind jaren zeventig in het Sportpaleis in Antwerpen.

 

Bots zorgde op de Nekka-Nacht voor rumoer door het socialistisch strijdlied De lange weg aan te heffen, met in het refrein de regel “Komt, socialisten, trek ten strijde”. Het traditionele Nekka-publiek kon dat naar verluidt niet smaken.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, cultuur |  Facebook | | |  Print

17-06-13

VLAAMS BELANG-VRIENDEN IN DUITSE HOMO-OPTOCHT

Het Vlaams Belang dat opstapt in de jaarlijkse Gay Pride. Een gek idee, maar in Keulen zou het wel eens kunnen dat het met het Vlaams Belang bevriende Pro Köln op 7 juli opstapt in de Cologne Pride, de jaarlijkse optocht van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (foto: Cologne Pride 2012). De voornaamste eis van de betogers is dit jaar het geregistreerd partnerschap volledig gelijk te stellen aan het huwelijk.

 

Bij de organisatoren dachten ze eerst dat het om een grap ging, maar na een telefoontje bleek het gemeend te zijn. De rechtspopulisten van Pro Köln willen deelnemen aan de Cologne Pride. Ontstaan nadat homo’s besloten terug te vechten toen de politie in Greenwich Village / New York een homobar ontruimde, zijn de Gay Prides uitgegroeid tot een feest voor tolerantie. Daar een wagen tussen met rechtspopulisten die hun verbodsborden voor moskees meebrengen?

 

“Dit is een festival van de emancipatie”, schrijven de organisatoren van de Cologne Pride. “Een optocht voor gelijke rechten en tegen uitsluiting.” Bij Pro Köln doet men alsof men dat niet weet. “De optocht is slechts een niet-politiek exhibitionistisch tonen van seksuele voorkeuren”, zegt men bij Pro Köln. Sinds Bart Debie weg is bij het Vlaams Belang – Bart Debie is de man die Pro Köln en het Vlaams Belang met elkaar in contact bracht – is Pro Köln ook niet meer wat het geweest is, zou men denken.

 

Maar het is Pro Köln natuurlijk te doen om stemmen en sympathisanten bij de homo’s  te winnen met hun standpunten tegen migranten en tegen de islam. Homo’s die daar wel gevoelig voor zijn vermits bijvoorbeeld bijna tachtig procent van de jonge Turkse mannen zegt het afstotend te vinden als twee mannen elkaar in het openbaar kussen, bij de Duitsers is dit amper (of: toch nog) de helft van de bevraagden. Fysieke aanvallen vanwege moslimjongeren baren de homo’s natuurlijk ook zorgen. “Steeds meer homo’s identificeren zich met onze nonconformistische burgerbeweging, en voelen zich in de steek gelaten door de rood-groene politici”, zegt Pro Köln.

 

“Homofobie is een maatschappelijk probleem, dat opgelost moet worden door opvoeding en sociale deelname”, antwoordt Cologne Pride-organisator Pascal Siemens. “Pro Köln wil splitsen en ophitsen.” Pro Köln dreigt met een rechtszaak en geweld als het niet toegelaten wordt tot de Cologne Pride. Die rechtszaak zou Pro Köln wel eens kunnen winnen vermits de Cologne Pride een publiek gebeuren is, en geen commercieel gebeuren waar andere regels gelden. Wel kunnen de organisatoren zich (nog eens) distantiëren van Pro Köln en/of de Pro Köln-wagen helemaal achteraan de optocht laten mee rijden.

 

Sommigen bij Pro Köln willen het niet tot een rechtszaak laten komen en bedreigden Groen-parlementslid en homo Volcker Beck met “Moskouse toestanden” als Pro Köln niet zou toegelaten worden tot de Cologne Pride. “Of hij er ditmaal met een blauw oog vanaf komt?”, vragen ze zich retorisch af. Volcker Beck werd een paar jaren geleden door Moskouse neonazi’s overvallen en verwond. Echt homovriendelijk zijn ze bij Pro Köln dus toch niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, duitsland, actie |  Facebook | | |  Print

16-06-13

ALS HET IN DUITSLAND ONWEERT, DAN…

We dachten met Gwendolyn Rutten (foto 1) en de voorstelling van haar boekje De geëngageerde burger deze week alles gehad te hebben qua asociale voorstellen. Maar gisteren organiseerde de N-VA een studiedag om haar ‘confederaal model’ voor het sociaal overleg vorm te geven.

 

Als het aan Gwendolyn Rutten ligt krijgen we nog meer individualisering: bijvoorbeeld geen collectieve arbeidsovereenkomsten meer waar de lonen en vergoedingen collectief worden afgesproken, maar elke werknemer stapt individueel naar een werkgever om zijn loon en arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. En krijgen we nog meer liberalisering: bijvoorbeeld geen openbaar vervoer meer, in de plaats van De Lijn moeten private vervoermaatschappijen komen. Gisteren hekelde ze in twee interviews ook nog de ‘criminele heksenjacht’ van de fiscus. Ferre Wyckmans (LBC) vroeg zich al af of het individueel vastleggen van de lonen dan ook geldt voor de parlementsleden? Gaan we dan de Open VLD nog veel geven? Wouter Van Besien wees in een intelligente opiniebijdrage hoe de geëngageerde burger er bekaaid van af komt met de voorstellen van Rutten, als hij al de fut heeft om zich te engageren. Paul Goossens stelt een liberale alzheimer vast bij Gwendolyn Rutten, want we zijn in een economische recessie terechtgekomen door liberale principes als bankiers vrij spel te geven en de overheid en welvaartsstaat af te bouwen.

 

Bij de N-VA (foto 2: ondervoorzitter Ben Weyts) wil men het nog niet zover drijven dat elke werknemer individueel over zijn loon moet onderhandelen – dat is trouwens ook voor de werkgevers niet praktisch – maar wil men wel de loonsbesprekingen van het Belgische naar het Vlaamse en bedrijfsniveau niveau verleggen om zo “af (te) wijken van de centraal onderhandelde loonafspraken, zoals over de automatische indexering van de lonen”. Versta: te stoppen met die automatische indexeren en de koopkracht van de Vlamingen te laten achterlopen op de prijsstijgingen. Het studiebureau dat de Hartzhervormingen in Duitsland heeft begeleid, werd er ook bijgehaald. Aan hen ‘danken’ de Duitsers de mini-jobs: jobs waar je maximum 400 euro per maand mee kan verdienen, waar geen belastingen op betaald moeten worden, maar je ook geen pensioenrechten geven. Duitsers verdwijnen daarmee wel uit de werkloosheidsstatistieken, maar daarmee neemt enkel het aantal werkende armen toe. Een opstap naar een degelijke baan zijn die jobs niet. Die degelijke banen worden door de werkgevers immers meer en meer vervangen door... mini-jobs. Uiteraard had de N-VA gisteren niemand van de Duitse vakbond uitgenodigd om ook hun kant van het verhaal te horen.

 

“We weten nu hoe de N-VA denkt over werknemers”, zegt men bij de vakbonden. En: “De N-VA kent de arbeidsmarkt niet”. Het is waar: Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters die de arbeidsmarkt zou moeten kennen is niet de snuggerste, maar hoe de N-VA denkt over werknemers… Studiediensten hadden al uitgevlooid dat het sociaal-economisch programma van de N-VA nauw aansluit bij dat van de werkgevers. Stilaan gaat dit ook bij het brede publiek bekend geraken. Fijn zo. Hoe duidelijker de N-VA wordt, hoe meer kans dat het in haar eigen graf trapt.

 

Of is ook het liberale Optimism is a moral duty (“Optimisme is een morele plicht”) een foute gedachte?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, open vld, n-va |  Facebook | | |  Print

ALS HET IN PARIJS REGENT, DAN...

In La Louvière werden in de nacht van donderdag op vrijdag racistische slogans aangebracht op de lokalen van het socialistische ziekenfonds, de praktijk van Geneeskunde voor het Volk (foto 1) en de gemeentelijke toneelzaal met het bijhorend café. “Antifa, inquiète toi” (Antifascisten, maak je ongerust”) en “Solidarité avec Esteban” (Solidariteit met de voornaamste verdachte voor de dood van de Parijse antifascist Clément Méric) waren twee van de slogans.

 

Het is als een variant op “Als het in Parijs regent, dan druppelt het in Brussel” want ook in Frankrijk werden slogans getagd als “Goed voor jou, Clément” en “Solidariteit met Esteban”. Er zijn sterke vermoedens dat de slogans in La Louvière het werk zijn van militanten van Nation, de club waar Kris Roman lid van is geworden. Twee van de drie besmeurde lokalen zijn lokalen van progressieve organisaties, die steun geven aan zieke mensen, en in het bijzonder mensen die het ook financieel moeilijk hebben. Nation mag dan wel zeggen dat het een antikapitalistische organisatie, in de praktijk valt het vooral organisaties lastig die in mindere of meerdere mate tegen het kapitalisme zijn.

 

Antoine Hermant, PVDA-gemeenteraadslid in La Louvière, roept de gemeentelijke overheid op om daadwerkelijk op te treden tegen de wanpraktijken van extreemrechts. Er is niet alleen de bekladding de voorbije week, in heel de stad hangen racistische affiches en in november stierf in La Louvière een jonge Senegalees nadat hij, vermoedelijk omwille van racistische motieven, door voetbalsupporters en anderen belaagd werd. De Nation-kern in La Louvière (foto 2: een van hun militanten) werd in juni vorig jaar door de nationale leiding erkend als Nation-afdeling en heeft sinds november een eigen blog.

 

Nation ontkent betrokken te zijn bij de bekladdingen de voorbije week en wijt een PVDA-persmededeling hierover aan afgunst omwille van een Nation-actie twee dagen eerder tegen pedofilie. Een rare redenering, maar dat zijn we gewoon bij Nation.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: la louviere, clement meric, nation |  Facebook | | |  Print

15-06-13

AUTONOME NATIONALISTEN: ALLE BEGIN IS MOEILIJK

Vorige zaterdag 8 juni, twee dagen nadat in Parijs een antifascist overleed door een vuistslag in het volle gezicht bij een confrontatie met een groepje extreemrechtse jongeren, gingen de Autonome Nationalisten in Brugge actie voeren tegen… de islamterreur (foto 1).

 

De door Christian Berteryan naar voor geschoven leider van de Autonome Nationalisten, Joachim Tanghe, een man nochtans uit de streek, was er niet bij in Brugge. Weer niet, want bij de 1 mei-betoging van Nation in Brussel gaf hij ook al verstek. De actie tegen de islamterreur bracht een zestal actievoerders op de been voor de Autonome Nationalisten. Anders dan bij de betoging op 16 februari in Brugge waren de nationale televisiezenders, en zelfs de regionale televisiezender, er niet om de actie van de Autonome Nationalisten te filmen. Maar geen nood, Christian Berteryan had een filmcameraatje bij.

 

Aan het treinstation van Brugge werd een statement opgenomen. “We willen pamfletten uitdelen, mensen informeren en niet provoceren”, zei Tim Vanackere. “We willen een heel ander imago aanheffen dan we gewoon zijn”, voegde hij er nog aan toe. Vier maanden eerder liep hij er nog zo, gemaskerd bij. Achter Tim Vanackere hielden twee jongeren de spandoek van de Autonome Nationalisten vast. Nu ja, zo lang het kon. Het filmpje duurt maar 1’42” maar na 1’08” moet de jongen rechts al de greep lossen (foto 2). Nog jong maar toch al wat jaren meedraaiend in de extreemrechtse scene. Na 1’18” slaagt ook zijn collega aan de linkerkant er niet meer in om de spandoek vast te houden (foto 3).

 

Was Café Corsari nog dagelijks op antenne, we zouden dit ingestuurd hebben voor de top-5 van hilarische filmpjes.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autonome nationalisten, islam, humor |  Facebook | | |  Print

14-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Zelfs het testbeeld hiernaast, geschonken door de trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, wordt niet uitgezonden door de Griekse openbare televisie. Zo hard zijn de Griekse politici (correctie: zijn de politici van het conservatieve Nea Dimokratia) tegenwoordig mee met de besparingsdrift. En wat was de voorbije week nog opmerkelijk?

 

“Als het over staatshervorming gaat, kan de Bang niet Big genoeg zijn voor de N-VA, maar bij de hervorming van het onderwijs heerst het motto tene quod bene, behoud het hoede. Verander alleen, en omzichtig, wat beter kan. Dat zet spanning op de slogan ‘de kracht van verandering’, maar kennelijk moet alleen België veranderen. In Vlaanderen moeten veel dingen blijven wat ze zijn.” Nog een tegenstelling: aan loketten mogen geen hoofddoeken of andere zaken die een obediëntie uitstralen, verschillen bij ambtenaren moeten uitgevlakt worden. Maar in de school moet er voor de N-VA wel verschil zijn. Geen leerlingen Algemeen Secundair Onderwijs die ook praktische technische vakken krijgen en omgekeerd. Of er verandering moet komen of niet hangt alleen maar af van de vraag of het past in het conservatieve wereldbeeld van de N-VA. (De Standaard, 7 juni 2013)

 

“Aan Vlaams Belangers die hun parlementaire onschendbaarheid verliezen geen tekort dezer dagen. Veys is al de derde Belanger in korte tijd die zijn onschendbaarheid verliest na een zware verkeersovertreding. De tweede, Wim Wienen, negeerde in februari 2011 een rood licht. De derde, Johan Deckmyn, veroorzaakte in maart een ongeval en leverde vervolgens een positieve ademtest af.” Had het PS-parlementsleden overkomen, de spot zou niet klein geweest zijn in de VB-publicaties. Tanguy Veys reed maar liefst 58 km/u te snel. De politierechtbank van Brugge legde een maand rijverbod op en 600 euro boete. Tanguy Veys meldde op Twitter ook dat volgens een doktersonderzoek hij 100 jaar kan worden. Als hij niet weer veel te snel rijdt, denken wij dan maar. (De Standaard en Twitter, 7 juni 2013)

 

“Aan de Antwerpse universiteit kwamen we keihard in botsing met de extreemrechtse studentenvereniging NSV van Rob Verreycken, alias Rob Klop. We werden toen verzorgd door de artsen van Geneeskunde voor het Volk. Zo is het allemaal begonnen.” PVDA-voorzitter Peter Mertens over hoe hij in contact kwam met de PVDA. De acties van Rob Verreycken hebben wel meer een onbedoeld effect. (Gazet van Antwerpen, 8 juni 2013)

 

“Filosoof Etienne Vermeersch noemde de boerka een jaar geleden zelfs ‘erger dan de swastika’. Dat lijkt mij dan weer overdreven.” Je zou het niet verwachten maar Filip Dewinter vindt dat Etienne Vermeersch overdrijft. En als Filip dat al vindt… Filip Dewinter vindt de boerka niet erger maar gelijk aan de swastika, en vindt dat er geen reden is om katholieke kruisjes aan loketten weg te stoppen. Wel hoofddoeken. (Doorbraak.be, 9 juni 2013)

 

“Niet voor niets formuleerde collega-commentator Luc Van der Kelen van Het Laatste Nieuws zondag in De zevende dag de kritiek dat De Wever afwezig bleef tijdens het onderwijsdebat in het Vlaams Parlement en dat hij tegenwoordig alleen nog communiceert via de media. Logisch, want de Antwerpenaar verwacht van hem dat hij aan de knoppen zit op 't Schoon Verdiep.” Commentaarschrijvers hebben het recht om een eigenzinnige mening te formuleren, maar hier verdraait Lex Moolenaar de feiten. Bart De Wever was tijdens het onderwijsdebat in het Vlaams parlement niet afwezig omdat hij nog wat anders om handen had op het Antwerps stadhuis. Hij was wel degelijk in het Vlaams parlementsgebouw maar ging er enkel naartoe voor de televisiecamera’s van Villa Politica en een afspraak in de koffiekamer. Het verslag/commentaar van Simon Demeulemeester voor Knack online is veel meer to the point. (Gazet van Antwerpen, 10 juni 2013)

 

 “Tot vorig jaar was er in het federale parlement in Brussel een ‘parlementaire gebedsgroep’ actief. De voorlopig laatste activiteit was een ‘exorcisme’ of duiveluitdrijving. Voor gevoelige zielen: er kwam geen bloed bij kijken. Alleen een scheut wijwater.” De parlementaire gebedsgroep werd in 2010 in de schoot van het Vlaams Belang opgericht en bestond uit de parlementsleden Alexandra Colen (inmiddels ex-VB), Tanguy Veys en Annick Ponthier, medewerker van de VB-Senaatsfractie Marc Joris en een personeelslid van de Kamer. Annick Ponthier was niet bij de duiveluitdrijving, maar wel dook Robin Vandenberghe voor de gelegenheid op. Robin Vandenberghe is intussen kwaad op Tanguy Veys omdat die als enige over de duiveluitdrijving wilde praten met Knack-journalist Walter Pauli. Robin Vandenberghe: "De afspraak was vorig jaar duidelijk dat dit niet aan het brede publiek bekend mocht gemaakt worden." (Knack en Facebook, 12 juni 2013)

 

“De vraag is of zo’n stunt – want dat is het wel – de situatie daar ook maar één milimeter vooruithelpt.” Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) over de Syrië-reis van Filip Dewinter. Lees ook het Syrië-artikel op de vernieuwde website van Blokbuster. (De Standaard, 13 juni 2013)

 

“Antwerps schepen van Sociale Zaken Liesbeth Homans (N-VA) is niet te spreken over de betoging. Volgens haar is die voorbarig. ‘Het is niet omdat we dertig procent gaan besparen, dat elke organisatie evenveel gaat moeten inleveren’, zegt Homans. ‘Het zou verstandiger zijn om de gesprekken af te wachten met de organisaties. Deze actie is de beste manier om te solliciteren naar besparingen. Dit heeft op mij een zeer averechts effect.’” Er zijn besparingen op komst bij de door het Antwerps stadsbestuur betoelaagde sociale organisaties, volgende week woensdag is er een actie. Als het aan schepen Liesbeth Homans ligt, bespaart ze niet alleen in functie van waar het volgens haar budgettair nodig is. (Gazet van Antwerpen, 13 juni 2013)

13-06-13

CLÉMENT MÉRIC: EEN BURGER DIE NEEN DURFDE TE ZEGGEN

Vandaag precies een week geleden overleed in Parijs de 18-jarige Clément Méric na een vuistslag in het gezicht door een sympathisant van het extreemrechtse Jeunesses natonalistes révolutionnaires. Als hommage aan de overleden jonge antifascist publiceren we hier een (ingekorte) brief van zijn hoogleraar geschiedenis Amaury Chauou.

 

“Hoeveel Cléments zal het nog duren vooraleer we ons ontdoen van de aasgieren van de democratie? Briljante en ijverige leerling is hij niet de grote militant van extreem links, maar een jonge intellectueel en burger van deze wereld die neen durft zeggen. Neen aan de ziekte, de kanker waartegen hij zich met een bewondering wekkende ijzeren wil verzette. Neen aan het gemakzuchtig denken. Ik herinner mij hoe hij voor een van zijn opdrachten Duitsland in de jaren dertig bestudeerde en blijk gaf van een sterk politiek inzicht en een grote maturiteit voor zijn jonge leeftijd.

 

Wat heeft hij gevonden aan de oevers van de Seine? Jonge studenten de geëngageerd waren in compromisloze gevechten: tegen homofobie, tegen racisme, tegen antisemitisme, tegen ultraliberalisme, tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar in Parijs heeft hij ook de spanningen gevoeld die tot een openbare uitbarsting hebben geleid. De cultuur van bezetting van de openbare ruimte trok hem zeerzeker aan, maar zijn frêle lichaamsbouw en recent herstel van zijn ziekte maakten hem daar niet toe voorbestemd. Dat werd zijn zwakte. Clément kruiste het pad van de specialisten van het stedelijk geweld, de abonnees van de politieke en sociale breuk en haat.

 

Die slechte ontmoeting werd Clément fataal, maar zijn stem blijft: als hij zich beroept op de sociale bewegingen en de extreemrechtse groupuscules bestreed die spuwen op de Republiek en een ‘derde weg’ op willen. Clément wist nochtans hoe zijn politieke tegenstanders handelen. Zijn eerder gereserveerd en discreet temperament stond haaks op het uiterst gewelddadig karakter van de skinheads. Als 18-jarige had Clément nog een heel leven voor zich. Het is ontoelaatbaar dat dit wegviel onder de slagen van de haat en het fanatisme.

 

De door het extreme geweld opgewekte verontwaardiging en emoties moeten iedereen verenigen die, zoals Clément, hun vrijheid hartstochtelijk willen beleven. Het is hoog tijd om neen te zeggen aan alles wat we niet willen in onze vergiftigde samenleving.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, clement meric, actie |  Facebook | | |  Print

KRIS ROMAN: WIE GELOOFT DIE MAN NOG ?

De antifascistische organisatie waarvan Clément Méric lid was wordt overstelpt met sympathiebetuigingen en vragen om acties. Het zal allicht niet de bedoeling geweest zijn van de verdachten van de vechtpartij waarmee Clément Méric het leven verloor, die allen sympathie blijken te hebben voor de Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Een van hen – een vrouw – was er zelfs lid van.

 

Serge Ayoub, leider van de Troisième Voix, nauw verbonden met die Jeunesses nationalistes révolutionnaires, valt dus door de mand want hij beweerde bij hoog en laag dat de betrokkenen geen banden hebben met de Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Voor een portret van de voornaamste verdachte voor de dood van Clément Méric: klik hier. Een voor aanstaande zondag geplande betoging van de Troisième Voix in Parijs wordt niet toegelaten. Evidemment.

 

Intussen blijkt ook dat Marine Le Pen nogal vlug is in het zich van de domme houden. Zij en anderen bij het Front national (FN) beweerden die Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) niet te kennen. In een uitzending van de commerciële televisiezender Canal Plus werden maar liefst drie verbanden getoond: bij betogingen van de JNR en van het FN; Marine Le Pen in Le Local, het lokaal van Serge Ayoub; en bij de FN-ordedienst.

.

De derde, en die het diepst door de mand valt, is Kris Roman. Spijts zijn eigen waarschuwing voor een escalatie van geweld tussen de uitersten aan het politieke spectrum plaatste Kris Roman gisteren op zijn Facebookpagina een illustratie waarbij alle antifascisten worden weggezet als bastaarden (foto). Wie gelooft Kris Roman nog als hij zegt bezorgd te zijn voor het “bepaalde personen in slecht daglicht zetten zonder dat dit ooit fysieke gevolgen zal hebben”?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clement meric, actie, frankrijk, le pen, roman |  Facebook | | |  Print

12-06-13

ANTWOORD VAN EN AAN KRIS ROMAN

Kris Roman reageerde met een mail aan onze redactie op de commotie die is ontstaan nadat wij zijn Facebook-bericht “Indien antifa’s blijven mensen lastig vallen, zullen er meer die ‘linkse’ mummie opvolgen” vrijdag bekendmaakten. Kris Roman (foto: op 1 mei dit jaar samen met de patron van de Parijse skinheads Serge Ayoub) vreest voor een escalatie van geweld.

 

Kris Roman: “Wat bedoelde ik met dit bericht? Laten we even terug gaan naar de geschiedenis. Italië, jaren zeventig. De revolutionaire krachten van zowel 'links' als 'rechts' geraakten verwikkeld in onderlinge bloedige afrekeningen. De nationaal-revolutionairen ondervonden heel wat geweld vanuit de zijde van de internationaal-revolutionairen. Aan de zijde van de nationaal-revolutionairen' vielen hier en daar doden te betreuren waaronder de bekende Mikis Mantakas. De nationaal-revolutionairen beantwoordden dit geweld met tegengeweld. De internationaal-revolutionairen beantwoorden dit tegengeweld op hun beurt met nieuw geweld. De nationaal-revolutionairen beantwoordden dit geweld met … u kan zelf de rest van het verhaal invullen. In plaats van het systeem te bekampen, bekampten beide ideologieën elkaar met het systeem als lachende derde hond.

 

Vandaag zie ik in de politiek een radicalisering. Zonder 'radicalisme' af te wijzen zie ik een nabije toekomst waar de Italiaanse jaren zeventig zich op grotere (Europese) schaal zullen herhalen. Ik ben bevreesd dat er ook in Vlaanderen en Wallonië tijdens confrontaties zwaar gekwetsten en zelfs doden zullen vallen. Op vrijdag 7 juni 2013 werden tien militanten van Nation in Namen aangevallen door dertig antifa's, die leuzen schreeuwden als 'Wraak voor Clément Méric !'. Gelukkig boden de militanten van Nation de andere wang niet aan, want anders waren er daar al doden gevallen. De agressie en de haat bij de antifa's was onbeschrijfelijk. De politie arresteerde zelfs mensen uit het kamp van de antifa's. Dat zegt al genoeg. Ik vrees dat het hierbij niet zal blijven.”

 

Zondag schreven wij al dat volgens Kris Roman zijn betwiste uitspraak geen dreigement maar een vrees is, waarop wij ons afvroegen waarom Roman dan zo respectloos spreekt over “de ‘linkse’ mummie” als hij Clément Méric bedoelt. Kris Roman: “Wat betreft mijn woordgebruik ('linkse mummie') : ik ken de man niet en heb er dus geen vriendschappelijke banden mee. Ik weet wel dat hij niet bang was van het gebruik van geweld. Hij stond volgens zijn omgeving bekend als opstoker van rellen. Laten we één ding duidelijk stellen : de dag dat de antifa's respect tonen voor onze doden, dan zal deze geste ook in de andere richting plaats vinden.

 

Ter afronding : nergens staat in mijn bericht een oproep tot doodslag of tot ander geweld. Nergens staat er dat de slachtoffers aan dezelfde zijde zouden vallen. De crisis zal hard toeslaan. Het politiek systeem zal de 'verdeel-en-heers'-tactiek toepassen. Er zullen slachtoffers vallen, en dit aan alle zijden. Het aantal bedreiging via internet neemt toe. Sommige artikels in de pers kunne labiele personen aanzetten tot ongehoorde daden. Het is naïef om te geloven dat men jarenlang bepaalde personen in slecht daglicht zet zonder dat dit ooit fysieke gevolgen zal hebben. Het systeem weet dit. Ik vrees een gewelddadige toekomst. Ik hoop echter dat ik het deze keer bij het verkeerde eind heb. Dat niemand later zegt dat ik niet verwittigd heb.”

 

Wij kennen Clément Méric ook niet, en we hebben geen vriendschappelijke banden met hem of de beweging Action Antifasciste Paris-Banlieue waarvan hij blijkbaar lid was. Maar daarom gaan we nog niet zo respectloos om met een overledene, het verdriet van zijn familie, vrienden en medestudenten. Allicht kent Kris Roman de betekenis van mummie, maar wil hij zelf zo beschreven worden amper een dag na zijn overlijden?

 

Kris Roman is een medewerker van de roddelblog RechtsActueel. Gaat RechtsActueel na bovenstaande oproep van Kris Roman stoppen met het minimaliseren van de dood van de 18-jarige Clément Méric? En gaat RechtsActueel voortaan waarheidsgetrouw informeren? Nog maar gisteren schreef RechtsActueel dat Clément Méric om het leven kwam “nadat hij ongelukkig ten val kwam”, terwijl de Franse media al sinds vrijdag melden dat volgens de autopsie Clément Méric is overleden door de slag in zijn gezicht en niet door de val die daarop volgde.

 

“De dag dat de antifa's respect tonen voor onze doden, dan zal deze geste ook in de andere richting plaats vinden”, schrijft Kris Roman. Spontaan zal Kris Roman geen respect hebben voor een dode als die een ‘verkeerde’ opinie heeft. Het is zoals met de discussie over het gebruik van geweld. Extreemrechts veroordeelt het geweld als dat door extreemlinks wordt gebruikt, en praat het geweld van extreemrechts goed. AFF/Verzet is daar anders in, maar dat leidt niet tot een tegengebaar.  Toen in één week tijd in Gent enkele KVHV’ers en NSV’ers het slachtoffer waren van ‘links’ geweld en in Antwerpen zogenaamde Autonome Kameraden een raid uitvoerden op linkse universiteitstudenten veroordeelde AFF/Verzet zowel de gewelddaden in Gent als in Antwerpen. Maar RechtsActueel kloeg enkel over het geweld in Gent en praatte het geweld in Antwerpen goed. Vier jaar later is niets veranderd.

 

De pathetische waarschuwing van Kris Roman voor een escalatie van geweld langs beide zijden van het politieke spectrum is slechts geloofwaardig als RechtsActueel van koers zou veranderen of als Kris Roman ontslag neemt uit de redactie van RechtsActueel.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roman, rechtsactueel, clement meric |  Facebook | | |  Print

11-06-13

VLAAMS-NATIONALIST, ACADEMICUS, COLLABORATEUR, DIEF...

Vlaanderen laat Zuid-Afrika niet los. Na de bekommernis van 't Pallieterke over Kleinfontein, nog een verhaal dat onze verbondenheid illustreert. In het pas verschenen boek The Hidden History of South Africa’s Book and Reading Cultures (foto 1) vraagt auteur Archie L. Dick zich af hoe het komt dat Herman De Vleeschauwer (foto 2) kon opklimmen tot de top van één van Zuid-Afrika’s oudste universiteiten. Dick schetst ook de praktijken van deze naar Zuid-Afrika gevluchte Vlaamse collaborateur.

 

In 1923, hij is dan 24 jaar, begint Herman De Vleeschauwer aan een blitzcarrière als professor aan de Universiteit van Gent. De doctor in de filosofie valt meteen op, wordt internationaal gelauwerd om zijn onderzoek naar de Duitse filosoof Immanuel Kant, en krijgt een topfunctie als directeur-generaal van het Hoger Onderwijs. “Tegelijk was hij één van de sleutelfiguren van het Vlaams Nationaal Verbond dat collaboreerde met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog”, zegt historicus Bruno De Wever. Archie L. Dick weet: “Als ambtenaar schreef hij een omzendbrief om alle joodse professoren en leerkrachten van universiteiten en scholen te verdrijven.” Na de Tweede Wereldoorlog wordt De Vleeschauwer voor zijn collaboratie met de nazi’s ter dood veroordeeld. Hij vlucht naar Zwitserland, laat zijn familie achter en solliciteert naar een job in Zuid-Afrika.

 

Al gauw kan hij aan de slag aan de Universiteit van Zuid-Afrika (Unisa), onder andere als hoofd van het departement Filosofie. “Zijn collega’s moeten zijn verleden gekend hebben”, stelt Archie L. Dick, “want ze suggereerden hem zijn naam te veranderen in Herman de Villiers.” Telkens Belgische immigranten zijn identiteit probeerden te onthullen, deed de Vleeschauwer er alles aan om hun imago te kraken. Hij noemde ze “communisten”. Herman De Vleeschauwer kreeg daarbij hulp van de politie en van bevriende politici uit het apartheidsregime. Zo werden de academische carrières van onder anderen Wilfried de Pauw en Maria Hugo gebroken. Zij konden nergens meer aan de bak in Zuid-Afrika.

 

De Vleeschauwer zelf werd niets in de weg gelegd en kreeg in zijn nieuw thuisland een eredoctoraat. Na zijn dood in 1986 werd zijn collectie van 8.000 boeken ondergebracht in de bibliotheek van de Universiteit van Johannesburg. Gestolen goed. Van Joden gestolen goed. Hoe men dat weet? Alle namen van de rechtmatige eigenaars werden weggekrabd in de boeken. Archie L. Dick, professor informatiewetenschappen aan de Universiteit van Pretoria, is gechoqueerd dat het verleden en de praktijken van De Vleeschauwer niet eerder aan het licht kwamen in Zuid-Afrika.

 

Bruno De Wever, die in zijn proefschrift over het Vlaams-nationalisme de figuur van De Vleeschauwer heeft belicht, zei vorige week in Het Nieuwsblad: “Het is niet de eerste keer dat een land er pas later achterkomt dat ze een collaborateur in hun rangen hadden. De Ieren ontdekten pas zes jaar geleden dat hun grootste uitgever van schoolboeken een Belgische collaborateur was.” Toch lijkt het ons dat in het geval van Herman De Vleeschauwer sommigen in Zuid-Afrika De Vleeschauwers achtergrond maar al te goed kenden. En sommigen in Vlaanderen contact bleven houden met de familie De Vleeschauwer.

 

De nieuwsbrief van het Studiecentrum Joris Van Severen meldde in 2004 dat ze vanuit Johannesburg het bericht hadden gekregen dat Camiel De Vleeschauwer op 7 mei dat jaar is overleden. Volgens het Studiecentrum was hij de zoon van Herman De Vleeschauwer; Roeland Raes schreef twee jaar geleden op een VB-blog dat Camiel een neef was van Herman De Vleeschauwer. Voor het overige zijn de versies gelijklopend: in de jaren dertig actief bij Jong Dinaso en later bij het met de nazi’s sympathiserende Verdinaso, in 1941 journalist bij de socialistische krant Vooruit (!), in 1949 uitgeweken naar Zuid-Afrika waar hij in 1953 de eerste 11 juli-herdenking organiseerde en voorts een belangrijke rol speelde voor de culturele betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.

 

Het Studiecentrum Joris Van Severen, dat zo vlug op de hoogte was van het overlijden van Camiel De Vleeschauwer, is genoemd naar de oprichter van het daarnet geciteerde Verdinaso. Ondervoorzitter van het Studiecentrum is VB-personeelslid en -provincieraadslid Kurt Ravyts. Bij de stichtende en actieve leden vind je nog meer extreemrechts volk, en bij de medewerkers valt de naam van Bart De Wever op. Jawel, dé Bart De Wever.

 

In die kringen is men 73 jaar na zijn overlijden nog niet uitgepraat over Joris Van Severen. Zopas verscheen het 17de Jaarboek Joris Van Severen over de persoon van Joris Van Severen, zijn gedachten, zijn invloed en zijn werk. Met voorts ook zes haiku's Denkend aan Joris Van Severen. Zoals deze: Je witte tanden/ op je pikzwart uniform -/ bliksem van woorden. Er zijn onschuldiger zaken om een haiku over te schrijven.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: collaboratie, zuid-afrika, de wever |  Facebook | | |  Print

10-06-13

BARTJE OP HET STADHUIS (14)

Bij de Antwerpse stadsadministratie loopt men dezer dagen op de tippen van de tenen: de begrotingsvoorstellen moeten ingediend worden en met de te zoeken ‘efficiëntiewinsten’ is het een heel gepuzzel. Hoeveel de besparingen zullen bedragen is niet bekend, en na de administratie gaat trouwens ook nog de politiek met haar kam door de begroting. In De Tijd kondigde Bart De Wever het voorbije weekend alleszins “een grootschalige besparingsronde” aan die in oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

“De hoogdagen van de oppositie liggen voor ons”, vervolgde de Antwerpse burgemeester in De Tijd. Daarin zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. Met wat volgt, heeft hij maar half gelijk. De pensioenlasten en de witte stadsvlucht dreigen zowat alle steden en gemeenten in Vlaanderen financieel “plat te slaan”, waarschuwt Bart De Wever. “In deze legislatuur alleen gaat het voor de pensioenen in Antwerpen niet om tientallen, maar om honderden miljoenen. Dat is ver-plet-terend. En dat geldt ook voor Gent, Leuven en andere steden. Er komt een tsunami op ons af.” Dat is allemaal wel waar, maar die pensioenlast is al jaren bekend én begroot in de meerjarenplanning. Luc Bungeneers, tegenwoordig N-VA-‘districtsburgemeester’ in Merksem, tot vorig jaar schepen voor financiën in de stad Antwerpen, bevestigt dat.

 

Bart De Wever is ook met één oog blind als hij zegt: “Tot 2018 zullen we de socialistische schulden uit het verleden afbetalen. Dat gaat nog altijd over 800 miljoen euro. Mochten we hier geen 100 jaar socialisme hebben gehad, dan zat hier een vrolijke Frans voor u.” Hoezo, “socialistische schuld”? Waren de christen-democraten en de liberalen geen medebestuurders in die 100 jaar? En voerde Bart De Wever himself niet campagne voor Antwerpen 94, het verbond van CD&V en Volksunie dat met Hugo Schiltz de VU-schepen voor financiën in 1995-2001 leverde? En zetelde Bart De Wever himself niet in de gemeenteraad in 2006-2012 namens het kartel CD&V/N-VA, kartel dat in de bestuursmeerderheid zat en besliste nog fors te investeren in die bestuursperiode en het kalmer aan te doen in de periode 2013-2018?

 

Politiek is keuzes maken, en dan wordt het bijvoorbeeld kiezen tussen meer, hetzelfde of minder medewerkers die op een positieve manier werken aan samenlevingsopbouw, en meer, hetzelfde of minder medewerkers die GAS-boetes uitreiken. Vanzelfsprekend kijkt de oppositie, en niet alleen zij, daar naar uit. Overigens nog geen half jaar burgemeester, en Bart De Wever is (het) al moe. Het zijn lange werkdagen op het Antwerps stadhuis, en Bartje is “de overdreven aandacht voor alles wat ik doe” moe. “Onwaarschijnlijk hoe de Wetstraat is verlegd naar de Meir sinds ik in het Antwerps stadhuis zit.” Wij hebben altijd gevonden dat op het Antwerps stadhuis even interessante verhalen te vinden zijn dan in de Brusselse Wetstraat, maar het is inderdaad Bart De Wever die de camera’s aantrekt. De tol van de roem.

 

Maar ook in kwade dagen verzorgt Bart De Wever zijn communicatie. Toen Peter Mertens gevraagd werd wat hem na 100 dagen Bart De Wever opviel antwoordde de PVDA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad in Gazet van Antwerpen: “Het eerste is de communicatiestijl die Bart De Wever hanteert. We kennen burgemeester Patrick Janssens allemaal als een reclameman die er niet voor terugdeinsde om zijn oude stiel te gebruiken om grote problemen te maskeren. Met Bart De Wever is daar geen verandering in gekomen. Integendeel. Reclame en façade zijn voor de N-VA nog veel belangrijker dan voor Janssens. (…) Ze zijn veel meer bezig met hoe iets naar buiten komt, dan met wat er naar buiten komt.”

 

Dat bleek ook weer het voorbije weekend. Zowel in De Tijd als in Het Laatste Nieuws – want ook daar had Bartje het voorbije weeekend een twee pagina’s groot interview – vertelt Bart De Wever dat hij na de volgende verkiezings-campagne “uitgeperst als een appelsien” zal zijn. De klassieke uitdrukking is evenwel “uitgeperst als een citroen”. Vergelijk het maar op Google. “Uitgeperst als een citroen” geeft ongeveer 42.600 resultaten, “uitgeperst als een appelsien” geeft 10 resultaten. Bart De Wever past er wel voor op om zichzelf als een citroen voor te stellen. De perceptie is alles. Gelukkig achterhaalt de realiteit op de duur wel de perceptie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

09-06-13

KRITIEK N-SA OP KRIS ROMAN IS ONGELOOFWAARDIG

Ons artikel vrijdag over de dood van de Parijse antifascist Clément Méric en het commentaar daarbij van Kris Roman (“Indien die antifa’s blijven mensen lastig vallen, zullen er meer die ‘linkse’ mummie opvolgen”) werd vrijdag opgepikt door Apache in hun rubriek Goed gelezen, en vandaar bij Het Laatste Nieuws en De Morgen online (en een aantal blogs, zoals bijvoorbeeld de in Franstalig België veel gelezen blog van Marcel Sel). Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) profiteerde van de gelegenheid om te melden dat Kris Roman geen lid meer is van het N-SA.

 

“Het N-SA distantieert zich in een reactie van Roman, en zegt dat hij sinds anderhalf jaar niet meer welkom is bij de organisatie”, zo luidt het. “Zijn ideeën en modus operandi zijn onverenigbaar met de onze”, klinkt het. “Wij hebben altijd duidelijk gesteld dat wij elke vorm van geweld, het beroep doen op en het oproepen tot, afwijzen. Wie zich hier niet aan houdt is onmiddellijk niet meer welkom bij ons. Als de heer Roman ergens zijn ideeën gehaald heeft om dergelijke zaken te schrijven, dan is dat allicht terug te vinden bij de organisaties waar hij nu actief is", besluit het N-SA.

 

Kris Roman (foto: in wit hemd en broek bij een N-SA-actie in Antwerpen in 2010) geeft een andere lezing van de feiten. In onverdachte tijden mailde hij ons: Indien een beweging of partij letterlijk stelt dat de leden dezelfde bierkeuze moeten hebben dan de 'leider', dan volg ik niet meer.” Eddy Hermy wilde dat Kris Roman zijn geesteskind Euro-Rus opdoekte. Dat stuitte op een njet. Kris Roman: “ Euro-Rus is mijn kind. Wie dit wil opdoeken, raakt me persoonlijk. Wie gemaakte afspraken plots niet meer wenst na te komen, zal met mij niet samenwerken.”

 

Dat het N-SA elke vorm van geweld zou afwijzen, wekt verwondering. Het N-SA noemde de Griekse neonazi’s van Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’) “broeders in de strijd” en wenste met Nieuwjaar iedereen “een Gouden Dageraad” toe, waarna nog het gedicht volgde: “Met hardheid. Klimmen moet ik over honderd treden. Stijgen moet ik, ook al hoor ik schreeuwen. ‘Hard zijt gij! Uw hakken doen ons pijn!’ Klimmen moet ik over honderd treden. De vijand is de trede - trappen doet hem pijn.”  En als Eddy Hermy op 1 mei uitkeek naar een betere toekomst is het met een verwijzing naar “de kleuren van een Gouden Dageraad”.

 

Het N-SA verwijst voortdurend naar Gouden Dageraad, een groepering die toch in de eerste plaats bekend is omwille van haar gebruik van geweld. Dan lijkt de reden voor de breuk met Kris Roman toch elders te liggen dan bij de kwestie van het gebruik van geweld. Kris Roman zelf zegt intussen over zijn betwiste uitspraak: “Dit is geen dreigement. Dit is een vrees.” Als het geen dreigement zou zijn, maar de vrees dat een andersdenkende het leven zou verliezen, waarom laat Kris Roman zich dan zo respectloos  uit over die dode door Clément Méric te omschrijven als “die ‘linkse’ mummie”?

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, roman, hermy, clement meric |  Facebook | | |  Print

EDDY HERMY KENT DE GESCHIEDENIS VAN HET N-SA NIET MEER

De voorbije dagen heeft het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) tot tweemaal toe uitgehaald naar het Anti-Fascistisch Front (AFF). Vrijdag haar ‘hoofdcoördinator’ Eddy Hermy, zaterdag ‘ondervoorzitter’ Jan De Beule. Dat daarbij van alles bij gesleurd wordt dat niets met de zaak te maken heeft en/of al vaak weerlegd is… We gaan er niet verder op in. We passen voor een vertoning van Statler en Waldorf. Eddy Hermy mag zelf kiezen of hij Statler dan wel Waldorf is.

 

We willen wel ingaan op een opmerking van Eddy Hermy die te maken heeft met hun betoging, meeting, persconferentie op 1 mei in Antwerpen. Eddy Hermy schrijft: “Zo werden ikzelf en enkele militanten na de 1 mei-meeting van onze organisatie bijna gelyncht op de Antwerpse Grote Markt door een bende dolgedraaide rode zatlappen. De volgende dag kon men op de haatblog van het AFF lezen dat ik als een ‘rat’ in de val zat. (…) Mensen ‘ratten’ noemen is een poging om iemand te ontmenselijken. Zo iemand verdelgen is dan legitiem.”

 

Het is waar, mensen “ratten” noemen is niet mooi. We kennen de uitdrukking vooral van bij stakingen, als stakingbrekers “ratten” worden genoemd, waarvan men “de staart afkappen” gaat. Maar legitieme stakingen breken, is nog minder mooi. We kennen ook de uitdrukking “als ratten uit riolen gekropen”: als het over Joden gaat van de nazipropaganda film Der Ewige Jude; als het over vreemdelingen gaat van Vlaams Belang-gemeenteraadsleden in Antwerpen en Gent.

 

De titel voor ons artikel De ratten zaten in de val kwam spontaan bovendrijven nog voor de pijnlijke aftocht van Eddy Hermy, Jan De Beule en Thierry Vanroy. Er was weinig verbeelding nodig om zich de situatie voor te stellen van drie N-SA’ers die zich op de eerste verdieping van een café verscholen hadden en spitsroeden zouden moeten lopen tussen tientallen rode vakbondsmilitanten om het café te verlaten.

 

Maar dan het N-SA vergelijken met ratten? Tja. Zoek eens naar het N-SA bij Google Afbeeldingen. En wat staat er als derde afbeelding? Een tekening van het N-SA zelf, waarin de N-SA’ers zich voorstellen als… ratten (foto 1). Klagen dat een ander hen beschrijft als ratten maar zichzelf afbeelden als ratten… Dat is het N-SA. Een andere keer vergeleek het N-SA zich met het stripfiguurtje Snoopy, maar lieflijk is Snoopy niet uitgedost (foto 2).

 

Die laatste illustratie heeft het N-SA overigens overgenomen van de VMO, een organisatie waarvan Jan De Beule het jongste lid was en die ontbonden is na een veroordeling als privémilitie. Het is duidelijk waar het N-SA haar voorbeelden gaat zoeken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, hermy, actie |  Facebook | | |  Print

COMMENTATOR FRANCE INTER OVER HET VERSCHIL

Thomas Legrand (foto) geeft elke morgen op de Franse publieke radiozender France Inter zijn analyse van de politieke situatie. Hij is de meest beluisterde politieke commentator in de ochtend. Wat denkt hij over de situatie rond Clément Méric, de jonge antifascist die vorige week in Parijs overleed na een confrontatie met extreemrechts? Is er een opgang van extreemrechts in Frankrijk? Is er een verschil tussen extreem links en extreem rechts? De Morgen citeert dit weekend Thomas Legrand.

 

Volgens Thomas Legrand hebben extreemrechtse groepjes “hun spelonken misschien verlaten, de betogingen tegen het homohuwelijk als speelterrein gebruikt en hun zichtbaarheid verhoogd. Toch wijst niets erop dat hun invloed is toegenomen of dat de dood van Clément Méric buiten die context niet plaats had kunnen vinden.”

 

Tezelfdertijd gruwelt Legrand van de pogingen om extreem links en extreem rechts aan elkaar gelijk te stellen. “Extreem links heeft bij momenten geweld gebruikt dat verwerpelijk was maar dat zich altijd richtte tegen de staat. Extreem rechts richt zich tegen de mens. Niet om wat hij vertegenwoordigt maar om wat hij is: migrant, zwart, homo of moslim.”

 

Thomas Legrand besluit: “Ik zou redelijk trots zijn als mijn zoon geleek op wat ik afweet van Méric. En zeer gealarmeerd als hij lid zou blijken van de Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR).”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clement meric, frankrijk |  Facebook | | |  Print

08-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Wegens de dood van Clément Méric, onze citatenrubriek een dag later als anders. Er was deze week immers weer geen gebrek aan opvallend commentaar en opmerkelijke uitspraken. En intussen weerklinkt een van de mooiste antifascistische strijdliederen – Bella Ciao – ook aan het Taksimplein in Istanbul.

 

“Als de jeugd van vroeger tegenwoordig al mensen als Luc Van den Bossche voortbrengt, houden we inderdaad beter ons hart vast voor de toekomst. Want stel je voor dat de jeugd van nu later een vertrekpremie eist telkens als ze van job verandert. Of een jaarloon van 689.000 euro.” Volgens Luc Van Den Bossche, die als minister van Binnenlandse Zaken de  wetgeving over GAS-boetes introduceerde, is de jeugd nu een stuk brutaler dan vroeger. Dat belooft als de jeugd het nog meer gaat uithangen dan SP.A’er Luc Van Den Bossche die in 2003 uit de politiek stapte en aan een lucratieve carrière in de privésector begon. (De Standaard, 31 mei 2013)

 

“Op dinsdag  4 juni zal de voltallige Antwerpse Vlaams Belang-top (Filip Dewinter, Jan Penris, Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch en Bruno Valkeniers) in het kader van de nieuwe Vlaams Belang-campagne “Genoeg gemolken. Geef ons geld terug!” naar de markt van Merksem trekken op het Sint-Franciscusplein. De Vlaams Belang-top zal in het gezelschap zijn van (een beeld van een) levensgrote koe. Ideaal voor persfotografen!” De Vlaams Belang-top zou graag nog eens met een fotootje in de krant staan. De uitnodiging voor de pers leverde woensdag één fotootje op. Op de regionale bladzijden van Het Nieuwsblad, onder de kop Antwerpse VB-top vermomt zich als koe. (Persbericht Vlaams Belang, 31 mei 2013; Het Nieuwsblad 5 juni 2013))

 

“Wat ik ondertussen wél mis zijn journalisten die zich echt kritisch opstellen tegenover ‘de grote leider’, in plaats van met hem te dwepen.” Het Laatste Nieuws-commentator Luc Van der Kelen gaat eind juni op pensioen en vindt het akelig als mensen en media hun kritische zin verliezen als het over Bart De Wever gaat. Maar de druk op de media is groot. “Als je tweehonderd haatmails per week krijgt, dan gaat dat op den duur  wegen op een mens. Zeker als het discours van die mails nauwelijks verschilt van het discours van hun grote goeroe. Ik word daar niet vrolijk van. Het heeft meegespeeld in mijn beslissing om het wat rustiger aan te doen.” (De Morgen, 1 juni 2013)

 

“Ik herinner me een uitspraak van een politicus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen: ‘Dat het moeilijk geworden was om te besturen omdat de burger zo mondig geworden was.’ Gelukkig maar, denk ik dan. Als politicus moet je daar toch mee om kunnen?” Dez Mona-zanger Gregory Frateur vindt het goed dat burgers mondiger zijn geworden; sommige politici vinden het hinderlijk. (De Standaard, 1 juni 2013)

 

“Cools heeft van zijn flamingante sympathieën nooit een geheim gemaakt. (…) Toch verbrandde Cools zich nooit aan extremisme. In een van de laatste liedjes die hij zelf schreef – Le petit prince – nam hij nadrukkelijk afstand van het politieke gewoel in Vlaanderen: ‘Ik wil ook voor dit Vlaanderen niet meer vechten/ het eindigt steeds in twist en broedermoord/ wij lusten elkaar rauw voor eigen rechten/ want trouw is een al lang vergeten woord’.” Veel nationalisten moesten op sociale media een rouwbericht kwijt over de vorig weekend overleden Miel Cools, maar niet alles werd daarbij verteld over de Limburgse bard. (De Morgen, 3 juni 2013)

 

“Volgende keer zullen we ons verkleden als paashaas, dan zijn we onherkenbaar.” Volgens het Vlaams Belang hebben Bart De Wever, Liesbeth Homans en Rob Van de Velde (allen N-VA) misbruik gemaakt van de functie van Liesbeth Homans als voorzitter van het Zorgbedrijf door in vier OCMW-rusthuizen paaseieren te gaan uitdelen (foto). Volgens Liesbeth Homans is er niets verkeerd gebeurd, maar ze weet hoe de volgende keer te vermijden dat de indruk ontstaat dat het een propagandastunt is van de N-VA. Wat zegt het reglement over de GAS-boetes in Antwerpen over zich onherkenbaar verkleden? (Gazet van Antwerpen, 4 juni 2013)

 

“Als enkel hooggeschoolden zouden stemmen, zou (…) Vlaams Belang in 2009 (…) zes procent gehaald hebben. Als enkel laaggeschoolden zouden stemmen, zou Vlaams Belang dan weer 24 procent halen.” Het Vlaams Belang heeft alle belang bij een slecht onderwijssysteem. (Knack, 5 juni 2013)

 

“Toch lijkt het hoogst twijfelachtig dat de Vlaams-nationalisten de hervorming ooit nog kunnen terugdraaien. Tijdens informele gesprekken met de minister-president herhaalden zowel Mieke Van Hecke (katholiek onderwijs) als Raymonda Verdyck (gemeenschapsonderwijs) dat ze sowieso met de voorbereiding zullen starten en het uiteindelijk zullen implementeren, zelfs al was er geen verplichting mee gemoeid.” De onderwijshervorming komt er, hoe giftig het commentaar van Bart De Wever ook voor de televisiecamera’s terwijl zijn stoel in het Vlaams Parlement leeg bleef. (De Standaard, 6 juni 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, gas-boetes, media, de wever, homans, vlaams belang, onderwijs |  Facebook | | |  Print

07-06-13

NA FRANSE DODE: “ER ZULLEN MEER DIE LINKSE MUMMIE VOLGEN”

Frankrijk is onder de indruk van de dood van Clément Méric: in het Franse parlement werd een minuut stilte gehouden, er zijn herdenkings-plechtigheden in het hele land (foto 1), de televisiezenders openden er hun nieuws mee en gingen er lang over door… Alleen extreemrechts in ons land is er niet van onder de indruk. Meer zelfs: men dreigt ermee dat in Vlaanderen meer het voorbeeld van Clément Méric zullen volgen.

 

Volgens RechtsActueel is er niets wat de dood vergoelijkt, maar waren Clément Méric en zijn vrienden wel uit op “de confrontatie met rechts”. Ze gingen immers naar een verkoop van het kledijmerk Fred Perry “dat geliefd is bij rechtse jongeren” om er "de confrontatie met rechts te zoeken". Fred Perry is inderdaad een merk dat populair is bij (extreem)rechtse jongeren, maar betekent dat dat anderen het niet zouden mogen kopen en dragen? Natuurlijk niet. De tegenwoordig bekendste Fred Perry-drager is Ronde van Frankrijk-winnaar Bradley Wiggins, en heeft iemand hem verdacht van extreemrechtse sympathieën? Of nog: in de Lange Koepoortstraat in Antwerpen is er een fijn winkeltje waar Fred Perry-kledij verkocht wordt. Heeft iemand dat ooit bestempeld als een exclusieve winkel voor extreemrechts, en de uitbaters verdacht? Neen toch. Dat Clément Méric en zijn vrienden naar een Fred Perry-verkoop gingen moet dus niet verdacht gemaakt worden.

 

In de winkel zagen de jongeren hun toekomstige aanvallers, duidelijk met een ander ideeëngoed want ze werden ook gezien met White Power- en Blood and Honour-T-shirts. En boksbeugels hadden ze ook al bij. Bij de Fred Perry-verkoop hadden beide partijen laten weten dat ze elkaar niet lusten, maar is dat een reden om elkaar te lijf te gaan? Volgens Serge Ayoub, de leider van de Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) en het daarbij aansluitend Troisième Voix, “hebben de extreemlinkse jongeren de eerste slagen uitgedeeld, en is er in elk geval een trek- en duwpartij geweest”. Dat laatste zal niemand betwisten, het eerste zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar Serge ‘Batskin’ Ayoub vindt het blijkbaar normaal dat extreemrechts met boksbeugels de andere jongeren sloeg. Een normaal mens heeft zoiets niet op zak. De bijnaam Batskin komt overigens van de baseballknuppel waarmee Ayoub vaak is gezien. Niet echt een onschuldig lammetje.

 

In het zog van de populistische betogingen tegen het huwelijk voor iedereen, dus ook voor homo’s en lesbiennes, wordt meer en meer geweld van extreemrechtse groupuscules genoteerd in Frankrijk. Dat was zo op 26 mei na de laatste grote betoging tegen het huwelijk voor iedereen in Parijs, op 17 april toen drie extreemrechtse skinheads een homocafé in Lille (Rijsel) aanvielen en het interieur vernielden, op 23 april toen identitairen in Lyon de politie aanvielen en een onafhankelijk fotograaf schopten…

 

Na naar eigen zeggen een nacht rondbellen in het milieu vond Serge Ayoub de extreemrechtsen die betrokken waren bij de vechtpartij. Eén van hen zou geen skinhead zijn maar een paardenstaart hebben, maar dat maakt hem natuurlijk nog niet onschuldig aan (mede) betrokkenheid bij de dood van Clément Méric. Op televisiebeelden is intussen een man met een paardenstaart gezien die weggevoerd werd met een politieauto. Het zou dus kunnen dat de politie de daders op de hielen zit. Volgens Serge Ayoub was er niemand bij van JNR/Troisième Voix, maar de minister van Binnenlandse zaken sprak dat alvast tegen voor twee van de aangehoudenen.

 

Serge Ayoub is overigens geen onbekende in ons land. Hij werd enthousiast aangekondigd als spreker op het derde congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in 2010; op 1 mei dit jaar was hij op de 1-meibetoging van Nation in Brussel (foto 2, met achter hem het groepje Autonome Nationalisten); Nation en de Autonome Nationalisten trokken op hun beurt naar de betoging die Serge Ayoub op 12 mei in Parijs organiseerde maar vooral de pers haalde door het protest van Femen. Kris Roman (Euro-Rus/Nation/medewerker RechtsActueel), op 1 mei in Brussel graag op de foto samen met Serge Ayoub, schreef gisteren op Facebook: “Indien die antifa’s blijven mensen lastig vallen, zullen er meer die ‘linkse’ mummie opvolgen ..” Respectloos voor Clément Méric en een onverholen dreigement.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clement meric, frankrijk, rechtsactueel, roman, actie |  Facebook | | |  Print