14-07-13

FRANSE REGERING ONTBINDT EXTREEMRECHTSE VERENIGINGEN

Vandaag is het quatorze juillet, de Franse feestdag. Voor sommige Fransen is het wat minder feest, al zijn ze nationalist tot en met. Voorbije woensdag 10 juli heeft de Franse regering drie nationalistische verenigingen verboden: de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire, Troisième Voix en de vereniging Envie de rêver die het lokaal van Troisième Voix uitbaatte. De verenigingen noemen zichzelf nationalistisch, maar extreemrechts is een beter predicaat.

 

Wat is de aanleiding? De dood van Clément Méric, een jonge antifascist die bij een nog niet volledig uitgeklaarde vechtpartij met extreemrechtse jongeren door een vuistslag in het gezicht het leven verloor. Serge Ayoub, het kopstuk van de Parijse extreemrechtse skinheads, leider van Troisième Voix waarbij de Jeunesses Nationalistes Révolutionaire als een soort ordedienst fungeert, wist na een nachtje rondbellen dat niemand van zijn beweging betrokken was bij de vechtpartij. Het tegendeel bleek waar. De Franse pers achterhaalde dat hoofdverdachte Esteban Morillo meer dan eens samen met Serge Ayoub is gezien, en de Franse politie wist dat drie van de vier verdachten sympathisanten van de Jeunesses Nationalistes Révolutionaire waren, de vierde verdachte was er lid van.

 

Hoe reageerde Serge Ayoub? Serge ‘Batskin’ Ayoub (waarover hier een uitgebreid portret) maakte op 25 juni bekend dat hij de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire en Troisième Voix ontbonden heeft. “Voor de eer.” Allicht echter in de hoop zo aan een ontbinding van regeringswege te ontsnappen. Mis gerekend dus, en de Franse regering ontbond ook de vereniging die Le Local, het clublokaal in Parijs, beheert. Alhoewel hij de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire en Troisième Voix zelf ontbonden heeft, gaat Serge Ayoub nu bij de Raad van Stata in beroep tegen de regeringsbeslissing om de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire, Troisième Voix en Enbie de rêver te ontbinden. “Wegens misbruik van macht.” Serge Ayoub denkt aan nog andere juridische procedures, daarbij raad krijgend van zijn moeder die… magistrate is.

 

Is de ontbinding zinvol? Zoals wij al schreven naar aanleiding van Blood and Honour Vlaanderen bemoeilijkt een ontbinding het verder organiseren van activiteiten, en kan het een signaal zijn voor twijfelaars om zich toch niet (verder) te engageren in dergelijke bewegingen. Voor anderen is het van de weeromstuit echter een reden om zich toch te engageren in gelijkaardige groepen. Maar beter verborgen voor de buitenwereld en/of onder een andere naam. Dé autoriteit over extreemrechts in Frankrijk, Jean-Yves Camus, wijst erop dat het ontbinden van groepen niet betekent dat je daarmee uitschakelt wat de individuele leden doen. In een gedegen artikel legt ook Blokbuster uit dat er meer nodig is om neonazi’s te stoppen. De Franse regering denkt overigens ook nog aan het ontbinden van het antisemitische l’Oeuvre Française en de daarbij aanleunende Jeunesses nationalistes. Die laatste wegens gewelddaden in de marge van betogingen tegen het homohuwelijk.

 

Heeft Serge Ayoub ook Vlaamse vrienden? Op het laatste congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) was Serge Ayoub een van de twee gastsprekers. Dat is intussen drie jaar geleden, maar dit jaar nog was Serge Ayoub gastspreker op de 1 mei-betoging van Nation in Brussel. Kris Roman (ex-N-SA, nu Nation) poseerde er graag naast Serge Ayoub. Nation en enkele Autonome Nationalisten gingen op hun beurt naar de betoging die Serge Ayoub op 12 mei in Parijs organiseerde (foto: Troisième Voix op 12 mei 2013 in Parijs, met vooraan – handschoenen en papieren in de hand – Serge Ayoub). In de jongste nieuwsbrief van de Blood and Honour-afsplitsing Racial Volunteer Force vertelt een lid van Racial Volunteer Force Vlaanderen over de deelname van de Autonome Nationalisten aan de betoging in Parijs en worden de Britse RVF’ers opgeroepen om er volgend jaar ook aan deel te nemen.

 

Intussen is de website van Troisième Voix maagdelijk blank. En hadden ze bij Troisième Voix geen uitgesproken voorkeur voor blank? Toch. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, clement meric, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.