26-08-13

FILIP DEWINTER IS ALTIJD TEGEN

Niet alleen het stedelijk en katholiek onderwijsnet halen alles uit de kast om het dreigend tekort aan plaatsen op de schoolbanken in Antwerpen op te vangen, ook anderen nemen initiatief. Zo is er Vlinderwijschool, met een onderwijsvorm die bijzondere aandacht heeft voor creativiteit, en Natan die kinderen meteen het ondernemen wil bijbrengen. Vanuit de Federatie van Marokkaanse Verenigingen is het initiatief genomen voor een nieuwe basisschool in Borgerhout. Vanaf vandaag kunnen ouders hun kinderen hiervoor inschrijven.

 

De school werd in de pers al vlug weggezet als een ‘islamschool’ maar zo zien de initiatiefnemers het niet. Zij spreken van een buurtschool “waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst; waar kwalitatief onderwijs wordt gegeven in een veilig pedagogisch klimaat; waar de thuiscultuur van ieder kind positief wordt gewaardeerd; waar ouders bij de school betrokken zijn en participeren; waar kinderen worden voorbereid om deel te nemen aan onze complexe, snel evoluerende, pluralistische samenleving”. Er is plaats voor maximum 64 kinderen in een kleuterschool en eerste leerjaar basisonderwijs. Het is de bedoeling het basisonderwijsaanbod later uit te breiden. Om het even praktisch voor te stellen: op de speelplaats zullen de kinderen om het even welke taal mogen spreken, in de klas enkel Nederlands. Het lesgeven wordt gevolgd door de Vlaamse onderwijsinspectie zoals voor alle andere scholen.

 

In een persbericht kant Filip Dewinter zich “tegen de beslissing van het stadsbestuur om de met belastingsgeld gebouwde containerschool aan de Hoge Weg in Borgerhout in gebruik te geven aan de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en de vzw Iqra”. Antwerpens schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) heeft op de Antwerpse regionale televisiezender ATV gezegd dat de toewijzing van de containerklassen aan de vzw Iqra gebeurd is in akkoord met alle onderwijsnetten in Antwerpen, maar dat ‘detail’ is niet aan Filip Dewinter besteed. De Antwerpse Vlaams Belang-voorman neemt meteen ook de N-VA in de tang. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen liet de N-VA nog weten geen voorstander te zijn van de Iqra-school. Nu geeft de stad Antwerpen, die bouwheer was van het containerschool-project, de school in gebruik aan…” Filip Dewinter zegt verder: “Onder het mom van het ‘respect voor de diversiteit’ worden segregatie en apartheid gecultiveerd. Deze Marokkaanse school is een rem op de integratie en is een gevaarlijk precedent.”

 

Filip Dewinter die waarschuwt voor segregatie en apartheid, en klaagt dat de nieuwe school een rem op de integratie is… Heeft Filip Dewinter last van de plotse warmte deze zomer? In het 70-puntenplan dat Filip Dewinter het Vlaams Blok heeft opgedrongen pleitte Filip Dewinter nog voor de “oprichting van een apart onderwijsnet voor niet-Europese vreemdelingenkinderen” (punt 16). Nadat Francis Van den Eynde, Karim Van Overmeire en anderen geprotesteerd zouden hebben en het 70-puntenplan in een werkgroep herschreven, luidde het actiepunt: “Oprichting van een apart onderwijsnet voor islamitische vreemdelingenkinderen” (punt 19). In al hun goedheid argumenteerden zij: “Wanneer wij islamitische vreemdelingenkinderen verplichten zich via het onderwijs te integreren en te assimileren in onze maatschappij, dan verbreken wij op een autoritaire en kunstmatige manier de band met de eigen cultuur. Daarom is het noodzakelijk dat er werk gemaakt wordt van een eigen, autonoom onderwijsnet voor islamitische vreemdelingenkinderen.”

 

Natuurlijk was het “de bedoeling van de oprichting van een apart onderwijsnet en de uitwerking van onderwijsprogramma’s die nauw aansluiten bij de cultuur- en leefwereld van deze kinderen, om de islamitische vreemdelingenkinderen voor te bereiden op de reïntegratie in en de terugkeer naar hun landen van herkomst”. Het Vlaams Belang is nog altijd voor het terugsturen van de criminele, de illegaal verblijvende en de “onaangepaste” vreemdelingen. Maar nu, twintig jaar na het 70-puntenplan, eindelijk werk wordt gemaakt van wat volgens Filip Dewinter een islamitische school is, is Filip Dewinter er tegen. Iedereen heeft natuurlijk het recht om van mening te veranderen, en voor sommigen zou het zelfs goed zijn dat ze van standpunt veranderen. Maar betekent dit nu dat Filip Dewinter het 70-puntenplan niet langer in zijn huiskamer bewaart “voor de toekomst” (op 1’42” in deze video)?

 

Filip Dewinter op de barricaden voor de integratie van moslimkinderen in het gewone onderwijs, het blijft een raar zicht. Maar waar is de consequentie als Filip Dewinter in zijn persbericht over de Iqra-school tezelfdertijd klaagt dat “de niveaudaling (in het Antwerps stedelijke en katholieke onderwijsnet, nvdr.) precies een gevolg is van de té grote instroom van allochtone kinderen”. Met mondjesmaat is het wel O.K.? Maar waar dan naartoe met de andere allochtone kinderen die nu in Antwerpen opgroeien? Elke dag over en weer naar een school in Zichen-Zussen-Bolder, Zoerle-Parwijs of Zuienkerke? Er zouden vlug klachten volgen over filevorming in en om Antwerpen, en desgevallend ook voor de milieuverontreiniging als het gevolg van het bijkomend verkeer. Als een aparte school in Antwerpen opgericht wordt, is het voor Filip Dewinter echter ook niet goed. De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan: Filip Dewinter is altijd tegen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borgerhout, onderwijs, dewinter |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.