27-08-13

NAAR IERLAND GEVLUCHTE STAF VAN VELTHOVEN OVERLEDEN

Op 30 juli is  in Ierland Staf Van Velthoven (foto 1) overleden. Opgegroeid in een linkse familie in Antwerpen verzeilde hij in het nationalisme en daarna het nationaalsocialisme. Ter dood veroordeeld voor collaboratie vluchtte hij naar Ierland waar hij bekend stond als een Vlaams lid van de Waffen SS en als laatste overlevende van Ierlands nazi’s.

Op 18 juli 1920 geboren in de Antwerpse arbeiderswijk Seefhoek groeide Staf Van Velthoven op in een links geëngageerde familie, met onder de familieleden onder andere de Vlaamsgezinde communist Jef Van Extergem. Jef Van Extergem naar wie het partijlokaal van de Antwerpse communisten werd genoemd tot het gesloten werd en café-restaurant-galerij Rode 7 werd. Staf Van Velthoven ging er prat op dat hij als kind nog op de schoot van Leo Trotski heeft gezeten. Hij zette zijn eerste politieke stappen in een socialistische jongerenorganisatie maar evolueerde stilaan naar het radicale nationalisme. In de stedelijke normaalschool ontmoette hij een aantal geestesgenoten met wie hij de Dietse Opvoedkundige Beweging (DOB) oprichtte. De DOB-leiding was in handen van Bert Van Boghout die later redactiesecretaris werd van het door Karel Dillen opgerichte maandblad Dietsland-Europa.

Als Staf Van Velthoven en Bert Van Boghout opgeroepen worden om hun militaire dienst te vervullen, botsen ze al snel met de militaire overheid omwille van de anti-Belgische pamfletten die ze verspreiden. Het onderzoek dat het krijgsauditoraat tegen hen opent valt echter stil bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In 1941 meldt Staf Van Velthoven zich als vrijwilliger voor het Oostfront. Zijn kandidatuur wordt om gezondheidsredenen geweigerd. Wanneer hij het in 1943 opnieuw probeert, zijn de krijgskansen veranderd en wordt hij wel aanvaard. Hij komt terecht in het opleidingscentrum van Sennheim in de Elzas waar hij onder andere zijn oude vriend Bert Van den Brande terugziet, ook al stammend uit een Antwerpse rode familie en naar het nationalisme en nationaalsocialisme geëvolueerd.

In 1945 wordt Staf Van Velthoven, die deel uitmaakt van de eenheid van de beruchte Otto Skorzeny (foto 2), door de Amerikanen krijgsgevangen genomen. De Amerikanen willen hem uitleveren aan België waar Van Velthoven bij verstek voor collaboratie ter dood veroordeeld is. Van Velthoven ontsnapt echter uit de rijdende trein die hem naar België terugbrengt. Hij duikt onder in Antwerpen en ontmoet daar Alex Colen, een eveneens ondergedoken oud-Oostfronter en later vader van Vlaams Blok/Belang-politica Alexandra Colen. Staf Van Velthoven en Alex Colen belanden na heel wat omzwervingen in Ierland. Ze leven er aanvankelijk als mensen met twaalf beroepen en dertien ongelukken. Uiteindelijk wordt Staf Van Velthoven architect en gaat hij in een van de chiquere buurten van Dublin wonen.

Vanuit Ierland blijft Staf Van Velthoven zich inzetten voor de Vlaamse zaak. Onder een pseudoniem schrijft hij regelmatig bijdragen voor  Dietsland-Europa, en als koning Boudewijn in 1968 een officieel bezoek aan Dublin brengt, hangt aan zijn appartement op Marionsquare in Dublin een reuzegrote spandoek met de slogan Belgium’s dead is Flanders’ bread. Ook de Ierse strijd laat Van Velthoven niet onverschillig. Hij wordt actief lid van Ierse nationalistische organisaties, maar steeds in deze die zich links opstellen. De laatste waarvan hij lid is, is de Republican Sinn Fein, het deel van de Ierse beweging dat niet wil weten van de vredesakkoorden met Engeland en daarom de strijd in Noord-Ierland probeert verder te zetten.

Voormalig Vlaams Blok/Belang’er Francis Van den Eynde schreef een warm in memoriam voor Staf Van Velthoven voor de nieuwsbrief van de Deltastichting, vooral bekend om haar Nieuw Rechts-tijdschrift TeKoS (Teksten, Kommentaren & Studies). In Ierland herinnert men zich Staf Van Velthoven als ”a Flemish member of the Waffen SS“ en “the last surviving of ‘Ireland’s Nazis’”. Zó duidelijk was Francis Van den Eynde niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: collaboratie, ierland, van den eynde |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.