14-09-13

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS: DE SERIE

Zelf hadden we het zo nog niet gezien, maar iemand zei ons deze week dat er op deze blog twee series lopen over de N-VA: de artikelenreeks Bartje op het stadhuis (ja, die kennen we) en Nieuwe-Vlaamse Ambras (oh ja). Met het ontnemen van al haar bevoegdheden als schepen van Tina Somers, tweede op de N-VA-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar in Keerbergen (foto), zorgt de N-VA natuurlijk zelf voor een volgende aflevering.

 

Tina Somers was in Keerbergen als schepen bevoegd voor mobiliteit, landbouw, lokale economie, informatie en communicatie. “Het was zeer moeilijk om met haar samen te werken. De communicatie verliep stroef en de collegialiteit was ver te zoeken. Als schepen speelde zij voortdurend soloslim. Vorige week leverde zij bovendien haar partijkaart in. We hebben dan ook unaniem in het partijbestuur beslist om haar bevoegdheden te ontnemen”, zegt burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA). Dat Tina Somers haar partijlidkaart inleverde was er dus teveel aan

 

In een reactie klaagt Tina Somers over “de aanhoudende persoonlijke en politieke pesterijen” waarbij zelfs haar gezin niet werd gespaard. Volgens Tina Somers waren de N-VA-collega’s die haar nu aan de deur zetten niet collegiaal. Ze verwijst onder meer naar een andere N-VA-schepen die tijdens haar verlof voor het zwaarste mobiliteitsdossier – een route voor zwaar verkeer door Keerbergen – zonder overleg een pseudo-oplossing uit de mouw schudt en die op het college laat goedkeuren ondanks een negatief advies van de lokale politie en een andersluidende visie van de mobiliteitsraad in.

 

“Ik heb me vol vertrouwen aangesloten bij een partij die zou zorgen voor een nieuwe, frisse politieke wind. Acht maanden later moet ik vaststellen dat macht – zelfs al is dit louter lokaal – attitudes en goede bedoelingen bij sommigen enorm scheeftrekt. Ik herken de mooie verkiezingsbeloften van N-VA Keerbergen niet meer. We zouden het nochtans allemaal 'anders' gaan doen met inspraak en overleg. Ook respect en deontologie zouden belangrijk worden. Daar blijft vandaag nog maar weinig over”, vervolgt Tina Somers.

 

Wie in deze gelijk heeft, Dominick Vansevenant of Tina Somers, dan wel of ze misschien allebei wat gelijk hebben, weten we niet. Dat moeten ze maar bij de N-VA zelf uitmaken. Bij de N-VA zijn dertien mensen aan de slag voor het opvolgen van de lokale mandatarissen. Tina Somers is dan wel haar bevoegdheden als schepen afgenomen, wettelijk moet ze toegang blijven krijgen tot de zittingen van het college van burgemeester en schepenen. Haar wedde als schepen behoudt ze onverkort.

 

De N-VA heeft intussen cijfers gegeven over het verloop bij haar mandatarissen. Dat is een vooruitgang, want toen wij oplijstten hoeveel Vlaams Belang’ers de N-VA-rangen vervoegden wilde de N-VA-persdienst daar niet over communiceren. Het is daarom nog niet gezegd dat de N-VA-persdienst wil communiceren met AFF/Verzet, maar via-via vernemen we dan toch dat de N-VA nu vertegenwoordigd is in 121 lokale besturen, en 60 burgemeesters, 286 schepenen en 43 OCMW-voorzitters levert. De N-VA telt in totaal zo’n 1.680 gemeenteraadsleden, 104 provincieraadsleden en in Antwerpen ook nog 82 districtsraadsleden.

 

In het partijhoofdkwartier heeft men naar eigen zeggen slechts weet van een vijftiental gemeenteraadsleden die sinds de start van de nieuwe legislatuur op 1 januari ontslag namen of uit de partij zijn gezet. Buiten Keerbergen is bij de N-VA slechts één geval bekend van een mandataris die een uitvoerend mandaat verlaat: “een schepen in Heusden-Zolder die om persoonlijke redenen ontslag nam uit het college”. Dat laatste is natuurlijk een verbloemde weergave van de werkelijkheid: Bruno Buyse is niet langer schepen nadat de coalitiepartners van de N-VA in Heusden-Zolder zijn autoritaire stijl ten aanzien van het gemeentepersoneel meer dan beu waren en belangenvermenging tussen Bruno Buysse als zaakvoerder en Bruno Buysse als schepen voor ruimtelijke ordening de emmer van ergernis deed overlopen.

 

Intussen is de uitsluitingsprocedure opgestart voor drie N-VA-schepenen en nog eens drie N-VA-gemeenteraadsleden in Turnhout. Allicht mogen die zes binnenkort bij de al genoemde vijftien geteld worden. Maar we zijn natuurlijk blij dat slechts vijftien, binnenkort eenentwintig, mandatarissen weg zijn bij de N-VA. Dan blijven lolbroeken de dienst uitmaken zoals Dilbeekse N-VA-schepen Frank De Dobbeleer die in een volle feestzaal op een podium zijn broek liet zakken omdat hij een sportvereniging met een Franstalige naam moest vermelden. Zo’n man moet natuurlijk niet opstappen als N-VA-schepen. Zo’n mensen wijzen op de ‘Vlaamse volksaard’, en het is toch op die identiteit dat we een Vlaamse staat gaan bouwen. Niet?

 

Of heeft iemand liever Geert Bourgeois als voorbeeld?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, n-va, keerbergen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.