09-10-13

ANDRÉ GANTMAN DRAAIT MEE MET DE RECHTSE WIND

Vorige zaterdag zei een Antwerps gemeenteraadslid ons nog: “Ik heb de indruk dat als Gantman het woord neemt in de gemeenteraad, De Wever wat dieper wegzakt in zijn stoel en zich afvraagt: ‘Waar heb ik dit aan verdiend?’” Het zou best kunnen. In elk geval heeft Bart De Wever het voorstel van André Gantman (foto) om het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding op te doeken afgedaan als “niet aan de orde. Europa verplicht ons om dergelijk centrum te hebben.” Voor het overige was De Wever het wel volledig eens met Gantman.

 

Het voorstel van André Gantman, N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, om het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) af te schaffen, is niet nieuw. Gantman lanceerde het idee al zaterdag 7 september in een interview in Het Laatste Nieuws, interview waarin Gantman de uitspraak van Liesbeth Homans goedpraatte dat racisme maar een relatief probleem is. Zijn argumentatie voor het opdoeken van het CGKR was toen: Het zijn bureaucraten die de gemeenschap een slechte dienst bewijzen.” Er was toen enkel deze blog die op het voorstel-Gantman reageerde. Maandag kreeg het idee om het CGKR af te schaffen een prominentere plaats in Gazet van Antwerpen.

 

Deze keer heeft de naar de N-VA overgestapte voormalige Open VLD’er ook een paar ‘argumenten’ om zijn nieuwe kiezers te behagen. André Gantman: “CGKR-directeur Jozef De Witte zegt bij herhaling dat het racisme niet afneemt en dat de multiculturele maatschappij mislukt is. (…) Het resultaat van twintig jaar centrum is minimaal, het is zelfs contraproductief. Het CGKR en het Vlaams Belang zijn eigenlijk objectieve bondgenoten. Terwijl het VB mensen wil uitsluiten, zorgt het CGKR ervoor dat dezelfde mensen niet worden ingesloten. Het CGKR staat met zijn standpunten een harmonieuze integratie in de weg. (…) Volgens mij heeft het CGKR absoluut niet bijgedragen tot de integratie, het is er zelfs een hindernis voor. Het is helemaal geen uitgesproken pleit bezorgen van bijvoorbeeld de aanvaarding van onze waarden, de scheiding van godsdienst en staat, de neutraliteit van de ambtenarij en de gelijkheid van man en vrouw.”

 

“Om de problemen aan te pakken moet men niet werken met dergelijke bureaucratische mastodontinstituten en met juridische en strafrechtelijke sancties. De morele opvoeding van de jeugd is belangrijk. En dat kan zo’n bureaucratie niet doen. Dat moet veel kleinschaliger op een lager niveau gebeuren, bijvoorbeeld op het niveau van de steden waar de middelen doelgericht kunnen worden aangewend. Zo’n politiek is veel efficiënter dan de publicatie van brochures en opiniestukken door de directeur van het CGKR.” Nog altijd kwaad omdat CGKR-directeur Jozef De Witte, bij gebrek aan overleg, in een opinieartikel de hogere retributie voor het inschrijven van vreemdelingen in Antwerpen afbrandde? Voorstel van Liesbeth Homans dat later door provinciegouverneur Cathy Berx afgewezen werd als onwettelijk.

 

Maar beginnen we met het begin. Zou Jozef De Witte gezegd hebben dat de multiculturele maatschappij mislukt is? We betwijfelen het sterk. De multiculturele samenleving is een feit. Het integratiebeleid is mislukt, vooral omdat er geen integratiebeleid die naam waardig is gevoerd door de opeenvolgende regeringen. De volgende giller: het CGKR en het Vlaams Belang als objectieve bondgenoten. We hebben anders niet het idee dat het CGKR en het VB hetzelfde willen. De enige objectieve bondgenoten zijn Gantman en het Vlaams Belang die allebei het opdoeken van het CGKR willen. En sinds wanneer is het CGKR niet voor de aanvaarding van onze waarden? Niet voor de neutraliteit van de ambtenarij? Gantman vermengt moedwillig het doel en de middelen. Is de ambtenarij slechts neutraal als iedereen zich daar kleedt als een grijze muis of als men zich kleurrijk kleedt maar wél iedereen op dezelfde wijze voorthelpt?

 

Gantman die niet hoog op heeft met juridische en strafrechtelijke sancties en morele opvoeding belangrijker vindt? Het is maar hoe het hem uitkomt. Toen André Gantman in de tweede helft van de jaren negentig Antwerps schepen voor personeelszaken was, werd er gepleit voor de invoering van een non-discriminatieclausule in het personeelsstatuut van de Antwerpse stadsambtenaren. Naar het voorbeeld van bij General Motors en andere privé-bedrijven. Gantman liep zich toen de benen onder het lijf uit om dit te verhinderen. Zijn argumentatie was dat pas als iemand door een rechtbank veroordeeld is voor racisme, je hem of haar daarop als ambtenaar kan aanpakken. Schepen Hugo Schiltz (Volksunie) ging in tegen deze juridisering en zorgde er mee voor dat bij de jaarlijkse waardering van het stadspersoneel onder andere punten uitgedeeld worden voor correcte omgang met diverse bevolkingsgroepen.

 

Volgens politicoloog Mohamed Benhaddou past het voorstel-Gantman in een strategie van de N-VA om de extreemrechtse kiezer aan zich te binden. Als het dat is, dan is het in ieder geval een verkeerde strategie. Het Vlaams Belang verheugde zich op haar website over de uitspraken van André Gantman, om onmiddellijk daarna te argumenteren dat het VB de enige partij is die niet warm en koud blaast over de afschaffing van het CGKR. Het VB is niet te kloppen in extreemrechts zijn.

 

Volgens Bart De Wever (in Gazet van Antwerpen gisteren) is de N-VA voorstander van om het CGKR “te hervormen tot een instrument dat werkt op basis van andere principes en waar we als maatschappij iets aan hebben”. Dat is allemaal ontzettend vaag. Eerder zei de N-VA dat het CGKR zich meer moet aansluiten bij “de Vlaamse grondstroom”. Bart Somers (Open VLD) maakte ervan “de Belgische grondstroom”. Dat blijft allemaal vaag en volatiel. Wat is de “grondstroom” vandaag, en wat is ie morgen, en wie interpreteert die hoe? Toetsing aan het internationaal erkende Verdrag voor de Rechten van de Mens is een beter idee.

 

Tot slot. Racisme bestrijden is geen exclusief voorrecht voor het CGKR. Als het racisme toeneemt moet daarvoor de steen niet geworpen worden naar het CGKR dat moet opereren binnen de krijtlijnen uitgezet door de politici in de regering en de Raad van Bestuur van het CGKR. Racisme bestrijden is een opdracht voor iedereen, en zo is het te betreuren dat bijvoorbeeld het antiracistisch tijdschrift In naam van de vrijheid niet meer verschijnt. In de jaren tachtig uitgegeven door B’nai B’rith onder voorzitterschap van… de dan nog jonge en eerder linkse André Gantman. Maar dat is dus dertig jaar geleden. Intussen draait Gantman als een opportunist mee met de rechtse wind.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gantman, de wever, racisme |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.