25-10-13

MORGEN: BETOGING TEGEN HET GAS-SYSTEEM

Meer dan negentig organisaties, van diverse achtergrond en over de taalgrens heen, roepen op om morgen, zaterdag 26 oktober, in Brussel op straat te komen tegen de Gemeentelijke Administratieve Sancties, de GAS-boetes (foto). Samen willen ze duidelijk maken dat het protest tegen de GAS-boetes niet zomaar voorbij zal gaan en komen ze op voor sociale alternatieven op het repressief beleid.

 

Er wordt betoogd voor vijf centrale bekommernissen. Eén, het probleem van de scheiding der machten met de gemeente als rechter en partij. Twee, de enorme willekeur en rechtsonzekerheid ingebakken in het GAS-systeem. Drie, het criminaliseren van jongeren en het recht om jong te zijn. Vier, het recht op sociale actie. Vijf, de nood aan echte sociale oplossingen op sociale problemen als overlast.

 

Het GAS-systeem is enkel maar symptoombestrijding en lost niet de echte sociale oorzaken van overlast op, integendeel. Toenemende werkloosheid, onzekerheid en zich niet goed voelen in de samenleving leiden tot uitzichtloze situaties, wanhoop, asociaal gedrag en agressie. Sociaal zwakkere lagen worden door de GAS-boetes dan ook het hardst getroffen. Repressie kan vermeden worden door preventie: investeer in werk voor iedereen, degelijk en kwaliteitsvol onderwijs, goedkope en ecologische afvalverwerking, meer en betere jongerenvoorzieningen, degelijke publiek sanitair…


De acties tegen de GAS-boetes hebben hun eerste vruchten afgeworpen. Onder druk van de publieke opinie beloofden verschillende gemeenten hun GAS-reglementen grondig te herevalueren of zelfs de recente leeftijdsverlaging niet door te voeren. De nationale betoging op 26 oktober heeft als bedoeling de druk verder op te voeren op alle partijen in het parlement om een einde te stellen aan het ganse GAS-systeem.

 

Het is tevens een start voor verder verzet. Het actiecomité TegenGAS wil alle deelnemende organisaties en betogers oproepen ook zelf TegenGAS te geven op lokaal vlak. Dit kan door samen actie te voeren voor een GASvrije stad of gemeente (zoals het initiatief GASvrij Gent), je eigen TegenGAS-comité op te zetten, met je vrienden of collega’s zelf tegenGAS geven. Een goed voorbeeld vormt alvast de clip van Lichtschrijvers en Victoria Deluxe.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.