30-10-13

N-VA-VOORSTEL: “DE WINST IS WEL ERG ONGELIJK VERDEELD”

Het N-VA-voorstel om de personenbelasting te verlagen kost Vlaanderen in een eerste fase 812 miljoen euro. Nadien loopt dat op tot 1,15 miljard. Dat berekende de in het artikel hierboven al genoemde professor economie André Decoster (foto, KU Leuven). Opvallend is vooral het verschil in impact voor arm en rijk. “De winst is wel erg ongelijk verdeeld”, schrijft André Decoster.

 

In aanloop naar de verkiezingen stelt N-VA voor om de personenbelasting te verlagen. In twee fases wordt de 40 procent-schijf daarbij verbreed, zodat enkel grootverdieners nog tegen vijftig procent worden belast. Aan de hand van een uitgebreid simulatiemodel ging Decoster na wat de impact zou zijn voor arm en rijk. Zoals verwacht zorgt het voorstel voor een belastingverlaging in alle decielen dus bij alle groepen ingedeeld per 10 procent van arm naar rijk. Een gemiddeld gezin wint in eerste instantie 40 euro per maand, nadien 58 euro.

 

De winst is echter erg ongelijk verdeeld. “Het zijn voornamelijk de rijkere gezinnen in Vlaanderen (de hogere decielen) die winnen bij dit voorstel”, aldus Decoster. De rijkste tien procent bespaart in eerste instantie immers 106 euro per maand, terwijl de armste tien procent slechts 1 euro extra overhoudt. In de tweede fase van het N-VA voorstel loopt de bonus voor de rijksten op tot 200 euro per maand, terwijl dat voor de armste tien procent 1 euro blijft. In de praktijk wordt het voor de minst rijken een achteruitgang, want om de belastingverlaging te compenseren zal de openbare dienstverlening verminderd worden of meer gaan kosten voor de burger.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.