31-10-13

SLALOMMEN OP HET STADHUIS, BOTSEN MET DE WERKVLOER

antwerpen,homans,actieDinsdagavond beslisten de vakbondsleden bij de Antwerpse diensten voor bevolking en burgerlijke stand om op 12 november een werkonderbreking te houden. Op hetzelfde ogenblik is overleg gepland tussen schepen Liesbeth Homans en de vakbonden. "Hoe lang de werkonderbreking zal duren, is afhankelijk van de resultaten van dat overleg", zegt Skender Baleci (ACV-OD). "Het ongenoegen is groot. De beslissing om over te gaan tot actie is unaniem genomen", weet Gerard Van der Elst (ACOD). Een week eerder, vorige week dinsdag, tijdens de gemeenteraadszitting op het Antwerps stadhuis, slalomde Liesbeth Homans (foto 1) om de pijnpunten heen.

 

Liesbeth Homans wil de openingsuren van de bevolkingsdiensten en burgerlijke stand in Antwerpen uitbreiden naar de avonduren en ’s zaterdags, én sluit vier van de vijf stadskantoren. Omdat Antwerpen met haar 512.000 inwoners te groot is om iedereen in één kantoor voor de bevolkingsdienst en burgerlijke stand te ontvangen, zijn er verspreid over het grondgebied negen districtshuizen met diensten voor bevolking en burgerlijke stand. Omdat ook het kerndistrict Antwerpen met 194.000 inwoners te groot is, zijn in de verschillende uithoeken van dit district stadskantoren gevestigd waar de bevolking terecht kan voor dezelfde dienstverlening. Vier stadskantoren worden gesloten, één blijft open. Vorig jaar maakten 123.000 inwoners gebruik van de stadskantoren die nu gesloten worden.

 

Peter Mertens (PVDA) begrijpt niet dat de dienstverlening met de sluiting van de stadskantoren – dixit Liesbeth Homans – niet verminderd wordt. De dichtstbijzijnde bevolkingsdienst voor de inwoners van Antwerpen-Luchtbal is na de sluiting van hun stadskantoor het districtshuis van Merksem, maar buslijn 123 tussen Antwerpen-Luchtbal en Merksem is afgeschaft. De inwoners zouden taxicheques kunnen gebruiken voor hun verplaatsing naar het districtshuis van Merksem, maar hoe in Merksem geraken als de taxicheques slechts in Merksem te verkrijgen zijn? Liesbeth Homans wijst op de mogelijkheden van het e-loket, maar vier op tien 65+’ers hebben geen internetaansluiting.

 

Daarenboven heb je bij een aantal documenten ook nood aan een menselijk contact om bijkomende vragen te kunnen stellen. Het vlug even binnenspringen wordt daarenboven bemoeilijkt omdat men ernaar streeft voortaan mensen enkel nog op afspraak te laten komen. Eerst dus onnoemelijk lang aan een telefoon hangen voor een afspraak, en dan pas naar de bevolkingsdienst… Uit een enquête afgenomen door de dienstleiding blijkt dat 65 % van het personeel tegen de verruimde openingsuren te zijn. Hoe daarmee omgaan?

 

Joris Giebens (Groen) vroeg wanneer de stadskantoren precies dicht gaan, bij welke collegebeslissing dit beslist is, wat met de bijkomende dienstverlening (postpunten, verdeling huisafvalzakken…)… Ook Filip Dewinter (VB) en Leen Verbist (SP.A) keerden zich tegen de sluiting van de stadskantoren. Filip Dewinter met het argument dat vooral de autochtone bewoners het slachtoffer worden van de sluiting van de stadskantoren. Omdat Peter Mertens gewezen had op de soms moeilijke gezinssituaties met als voorbeeld: man werkt als dokwerker en kent pas de dag tevoren zijn werkschema, vrouw verkoos daarom een job bij de bevolkingsdienst met vaste werktijden maar moet nu ook flexibel beginnen te werken, verweet André Gantman (N-VA) de PVDA-voorzitter een “kleinburgerlijke reactionair” te zijn en raadde hij PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders aan over te stappen naar een andere partij.

 

In haar antwoord bleef Liesbeth Homans haar geloofspunten herhalen: er komt een ruimere dienstverlening met meer openingsuren en meer e-loketservice, mensen kunnen ook in andere districtshuizen terecht, het personeel geniet voortaan van een flexibel uurrooster… Op de onomstootbare vaststelling dat mensen voortaan langer onderweg zijn naar een bevolkingsdienst dan naar het stadskantoor in hun wijk: geen antwoord. Over de ondersteuning van de bejaarde bevolkingsgroep: enkel een antwoord voor zover die bejaarden gebruik maken van een OCMW-dienst. Over het verzet van het personeel: geen antwoord. Op de vraag waar wat beslist is: geen antwoord. Op de vraag over de bijkomende dienstverlening: geen antwoord. Enzovoort.

 

De hele dienstverlening moet daarenboven draaien op minder personeel (de 1.420 ambtenaren die bij stad en aanverwante diensten wegvallen) en voor sommige diensten (onder andere vreemdelingenzaken) is er nu al een tekort aan loketbedienden en andere medewerkers, maar voor Liesbeth Homans is er geen vuiltje aan de lucht. Peter Mertens voorspelde een dienstverlening op drie snelheden: 1. voor wie erin slaagt een afspraak te maken, 2. voor wie weg is met de digitale dienstverlening, 3. in de toekomst een ‘snelloket’ voor wie kan betalen voor extra dienstverlening. Joris Giebens wees op zijn niet beantwoorde vragen, maar burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Bart De Wever ging alras over naar het volgend onderwerp.

 

Spijts goed gedocumenteerde vragen en een omstandig antwoord van Liesbeth Homans, werd niet geantwoord op de cruciale vragen. Na zijn interpellatie kreeg Peter Mertens wel het behoeftenonderzoek dat wijst op de noodzaak om meer openingsuren, maar bij snelle lezing bleek dat er niet zo’n uitgesproken behoefte is én de enquête weinig wetenschappelijk is afgenomen. Maar toen was het onderwerp al afgehandeld in de gemeenteraad. Op de werkvloer is het echter allerminst afgehandeld.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, homans, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.