31-10-13

SLALOMMEN OP HET STADHUIS, BOTSEN MET DE WERKVLOER

antwerpen,homans,actieDinsdagavond beslisten de vakbondsleden bij de Antwerpse diensten voor bevolking en burgerlijke stand om op 12 november een werkonderbreking te houden. Op hetzelfde ogenblik is overleg gepland tussen schepen Liesbeth Homans en de vakbonden. "Hoe lang de werkonderbreking zal duren, is afhankelijk van de resultaten van dat overleg", zegt Skender Baleci (ACV-OD). "Het ongenoegen is groot. De beslissing om over te gaan tot actie is unaniem genomen", weet Gerard Van der Elst (ACOD). Een week eerder, vorige week dinsdag, tijdens de gemeenteraadszitting op het Antwerps stadhuis, slalomde Liesbeth Homans (foto 1) om de pijnpunten heen.

 

Liesbeth Homans wil de openingsuren van de bevolkingsdiensten en burgerlijke stand in Antwerpen uitbreiden naar de avonduren en ’s zaterdags, én sluit vier van de vijf stadskantoren. Omdat Antwerpen met haar 512.000 inwoners te groot is om iedereen in één kantoor voor de bevolkingsdienst en burgerlijke stand te ontvangen, zijn er verspreid over het grondgebied negen districtshuizen met diensten voor bevolking en burgerlijke stand. Omdat ook het kerndistrict Antwerpen met 194.000 inwoners te groot is, zijn in de verschillende uithoeken van dit district stadskantoren gevestigd waar de bevolking terecht kan voor dezelfde dienstverlening. Vier stadskantoren worden gesloten, één blijft open. Vorig jaar maakten 123.000 inwoners gebruik van de stadskantoren die nu gesloten worden.

 

Peter Mertens (PVDA) begrijpt niet dat de dienstverlening met de sluiting van de stadskantoren – dixit Liesbeth Homans – niet verminderd wordt. De dichtstbijzijnde bevolkingsdienst voor de inwoners van Antwerpen-Luchtbal is na de sluiting van hun stadskantoor het districtshuis van Merksem, maar buslijn 123 tussen Antwerpen-Luchtbal en Merksem is afgeschaft. De inwoners zouden taxicheques kunnen gebruiken voor hun verplaatsing naar het districtshuis van Merksem, maar hoe in Merksem geraken als de taxicheques slechts in Merksem te verkrijgen zijn? Liesbeth Homans wijst op de mogelijkheden van het e-loket, maar vier op tien 65+’ers hebben geen internetaansluiting.

 

Daarenboven heb je bij een aantal documenten ook nood aan een menselijk contact om bijkomende vragen te kunnen stellen. Het vlug even binnenspringen wordt daarenboven bemoeilijkt omdat men ernaar streeft voortaan mensen enkel nog op afspraak te laten komen. Eerst dus onnoemelijk lang aan een telefoon hangen voor een afspraak, en dan pas naar de bevolkingsdienst… Uit een enquête afgenomen door de dienstleiding blijkt dat 65 % van het personeel tegen de verruimde openingsuren te zijn. Hoe daarmee omgaan?

 

Joris Giebens (Groen) vroeg wanneer de stadskantoren precies dicht gaan, bij welke collegebeslissing dit beslist is, wat met de bijkomende dienstverlening (postpunten, verdeling huisafvalzakken…)… Ook Filip Dewinter (VB) en Leen Verbist (SP.A) keerden zich tegen de sluiting van de stadskantoren. Filip Dewinter met het argument dat vooral de autochtone bewoners het slachtoffer worden van de sluiting van de stadskantoren. Omdat Peter Mertens gewezen had op de soms moeilijke gezinssituaties met als voorbeeld: man werkt als dokwerker en kent pas de dag tevoren zijn werkschema, vrouw verkoos daarom een job bij de bevolkingsdienst met vaste werktijden maar moet nu ook flexibel beginnen te werken, verweet André Gantman (N-VA) de PVDA-voorzitter een “kleinburgerlijke reactionair” te zijn en raadde hij PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders aan over te stappen naar een andere partij.

 

In haar antwoord bleef Liesbeth Homans haar geloofspunten herhalen: er komt een ruimere dienstverlening met meer openingsuren en meer e-loketservice, mensen kunnen ook in andere districtshuizen terecht, het personeel geniet voortaan van een flexibel uurrooster… Op de onomstootbare vaststelling dat mensen voortaan langer onderweg zijn naar een bevolkingsdienst dan naar het stadskantoor in hun wijk: geen antwoord. Over de ondersteuning van de bejaarde bevolkingsgroep: enkel een antwoord voor zover die bejaarden gebruik maken van een OCMW-dienst. Over het verzet van het personeel: geen antwoord. Op de vraag waar wat beslist is: geen antwoord. Op de vraag over de bijkomende dienstverlening: geen antwoord. Enzovoort.

 

De hele dienstverlening moet daarenboven draaien op minder personeel (de 1.420 ambtenaren die bij stad en aanverwante diensten wegvallen) en voor sommige diensten (onder andere vreemdelingenzaken) is er nu al een tekort aan loketbedienden en andere medewerkers, maar voor Liesbeth Homans is er geen vuiltje aan de lucht. Peter Mertens voorspelde een dienstverlening op drie snelheden: 1. voor wie erin slaagt een afspraak te maken, 2. voor wie weg is met de digitale dienstverlening, 3. in de toekomst een ‘snelloket’ voor wie kan betalen voor extra dienstverlening. Joris Giebens wees op zijn niet beantwoorde vragen, maar burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Bart De Wever ging alras over naar het volgend onderwerp.

 

Spijts goed gedocumenteerde vragen en een omstandig antwoord van Liesbeth Homans, werd niet geantwoord op de cruciale vragen. Na zijn interpellatie kreeg Peter Mertens wel het behoeftenonderzoek dat wijst op de noodzaak om meer openingsuren, maar bij snelle lezing bleek dat er niet zo’n uitgesproken behoefte is én de enquête weinig wetenschappelijk is afgenomen. Maar toen was het onderwerp al afgehandeld in de gemeenteraad. Op de werkvloer is het echter allerminst afgehandeld.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, homans, actie |  Facebook | | |  Print

30-10-13

MEER DAN EEN VOORTAND KWIJT MET DE N-VA

Vanaf vandaag zijn de congresteksten van de N-VA hier te vinden. De persconferentie maandag was vooral veel show: wat lekkers voorschotelen aan de journalisten, wie gaat nadien nog zeuren over de precieze teksten? En duidelijk maken dat het V-teken, internationaal bekend als het vredesteken, voortaan staat voor de drie V’s waarmee de N-VA geassocieerd wil worden: Verandering Voor Vooruitgang. Dat het jongetje op de N-VA-affiche een voortand mist, is allicht symbolisch voor wat de N-VA voorts wil. Wie voor het N-VA-programma kiest, verliest de automatische koppeling van de lonen aan de index, verliest een degelijke openbare dienstverlening, verliest na enige tijd werkloosheidsuitkering…

 

De N-VA wil de “belasting op loon verlagen tot 40 procent”. Het was de eerste titel die we in de media zagen opduiken na de N-VA-persconferentie. Nu bedraagt die belastingsvoet volgens de N-VA 50 procent. In een eerste reactie merkt Koen Hostyn op dat volgens een studie van professor André De Coster, gepubliceerd in april dit jaar, slechts 12,5 procent van alle belastingplichtigen de maximumheffing van 50 procent op hun netto belastbaar inkomen betaalde. Het is niet de enige dubieuze voorstelling van zaken door de N-VA. Op zijn Facebook-pagina merkt Koen Hostyn op dat de N-VA Vlaanderen voorstelt als een regio met 4,5 procent werklozen, terwijl het volgens de jongste VDAB-cijfers 7,96 procent oftewel bijna dubbel zoveel is. Wie gelooft deze mensen nog?

 

Tweede reden om sceptisch te zijn over de Goed nieuws-show van de N-VA is dat de N-VA veel beloftes doet (verlaging van de vennootschapsbelasting van 33,99 naar 27,13 procent, verlaging van de werkgeversbijdrage bij de lonen van 34 naar 29 procent…) maar dit ergens gecompenseerd moet worden. “De voorgestelde (…) maatregelen kosten in elk geval miljarden en gisteren werd alvast niet duidelijk waar dat geld vandaan moet komen”, merkt Het Nieuwsblad op. “Zwaar snijden in het overheidsapparaat klinkt goed, maar als puntje bij paaltje komt, moet je wel duidelijk maken waar je wil snijden. En welke gevolgen dat heeft voor de gezondheidszorg, sociale uitgaven, dienstverlening… De idee dat er ergens een overheidsapparaat bestaat dat je kan schrappen zonder dat iemand het voelt, zou snel een illusie kunnen blijken te zijn.”

 

Derde reden om kritisch te zijn bij de fata morgana van de N-VA is dat de partij wel allerlei veranderingen noodzakelijk acht (zowat de enige bevoegdheden voor de federale staat zouden defensie en de asielzoekers zijn), maar in haar sociaal-economisch programma zwijgt over de bevoegdheden die Vlaanderen nu al heeft. Wat met het onderwijs en met cultuur? Wat met de zorg voor ouderen, jongeren of gehandicapten? Zaken die nu al Vlaamse bevoegdheden zijn en niet op een bevredigende manier bestuurd worden. Over mobiliteit klinkt het dat de verkeerscode volledig moet geregionaliseerd worden en de NMBS deels moet geprivatiseerd worden. Maar wordt Vlaanderen daar beter van? Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat privatisering van spoorwegen leidt tot meer ongelukken.

 

De persconferentie maandag bevestigde wel dat de N-VA de liberalen langs rechts voorbijsteekt. “De fiere Vlaamse leeuw klauwt blauw”, noteerde Het Laatste Nieuws. “Niet alleen sociaal-economisch, ook maatschappelijk. Migratie, asiel, justitie, politie: N-VA is copy paste Open VLD en vice versa.” Maar dan wel, schrijft De Standaard, “de VLD van Guy Verhofstadt van de jaren negentig”.  Dat is de periode van de Burgermanifesten die nu zelfs Guy Verhofstadt te extreem vindt. Als de Vlaming goedgelovig is, gaan we terug naar deze tijden. Het ontwaken zal hard zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

N-VA-VOORSTEL: “DE WINST IS WEL ERG ONGELIJK VERDEELD”

Het N-VA-voorstel om de personenbelasting te verlagen kost Vlaanderen in een eerste fase 812 miljoen euro. Nadien loopt dat op tot 1,15 miljard. Dat berekende de in het artikel hierboven al genoemde professor economie André Decoster (foto, KU Leuven). Opvallend is vooral het verschil in impact voor arm en rijk. “De winst is wel erg ongelijk verdeeld”, schrijft André Decoster.

 

In aanloop naar de verkiezingen stelt N-VA voor om de personenbelasting te verlagen. In twee fases wordt de 40 procent-schijf daarbij verbreed, zodat enkel grootverdieners nog tegen vijftig procent worden belast. Aan de hand van een uitgebreid simulatiemodel ging Decoster na wat de impact zou zijn voor arm en rijk. Zoals verwacht zorgt het voorstel voor een belastingverlaging in alle decielen dus bij alle groepen ingedeeld per 10 procent van arm naar rijk. Een gemiddeld gezin wint in eerste instantie 40 euro per maand, nadien 58 euro.

 

De winst is echter erg ongelijk verdeeld. “Het zijn voornamelijk de rijkere gezinnen in Vlaanderen (de hogere decielen) die winnen bij dit voorstel”, aldus Decoster. De rijkste tien procent bespaart in eerste instantie immers 106 euro per maand, terwijl de armste tien procent slechts 1 euro extra overhoudt. In de tweede fase van het N-VA voorstel loopt de bonus voor de rijksten op tot 200 euro per maand, terwijl dat voor de armste tien procent 1 euro blijft. In de praktijk wordt het voor de minst rijken een achteruitgang, want om de belastingverlaging te compenseren zal de openbare dienstverlening verminderd worden of meer gaan kosten voor de burger.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, sociaal |  Facebook | | |  Print

29-10-13

VAN ‘PRO PIET’ NAAR PRO ‘GOUDEN DAGERAAD’

Zondag signaleerden wij hier dat tussen de goedmenende ouders die Sinterklaas willen behouden en geen racistische connotatie leggen met Zwarte Piet, zich rechts-extremisten mengen die wél vinden dat zwarten minderwaardig zijn.

 

AFA Nederland zag op de Pro Piet-manifestatie zaterdag in Den Haag alvast een dertigtal rechts-extremisten tot neonazi’s. Onder hen de ex-Voorpost’ers Tom Schellevis en Paul Peters. Voorpost is in 1976 in Vlaanderen opgericht en kreeg twee jaar later een Nederlands broertje. Zoals bij ons mensen als Yves Pernet en Björn Roose Voorpost verlaten hebben, zijn er ook in Nederland de jongste tijd bekende figuren weg bij Voorpost. Paul Peters is intussen actief bij het extreemrechtse Identitair Verzet. Ook in Den Haag: onder andere Barry Kluft die actief is bij het neonazistische Autonome Nationale Socialisten (ANS) en Owen Koenekoop (Nederlandse Volks-Unie, NVU) die voor de AFA-fotograaf complexloos een Hitler-snor en -groet suggereert (foto 1).

 

Ben van der Kooi was er ook, broer van Voorpost-actieleider Florens Van der Kooi en man met een lange staat van dienst in extreemrechtse tot neonazistische kringen. In Vlaanderen kennen we hem van de IJzerwake en de Vlaams Blok Jongeren, in Nederland zat hij in voorarrest maar werd hij uiteindelijk bij gebrek aan bewijs vrijgesproken voor brandstichting bij een moskee, in Denemarken en elders liet hij zich kennen als een bewonderaar van de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik. Bij de Pro Piet-manifestatie zaterdag in Den Haag werd hij geïnterviewd door het op sensatie beluste PowNed (foto 2). Maar daarmee was de dag nog niet om. Na afloop van de Pro Piet-manifestatie trok Ben van der Kooi met een paar vrienden naar de Griekse ambassade in Den Haag.

 

Daar ontrolde Ben van der Kooi een vlag van Chrysi Avgi, de neonazi’s van Gouden Dageraad (foto 3). Op Facebook schreef Ben van der Kooi: “Ook nog eventjes kort voor de Griekse ambassade in Den Haag geposeerd, met de vlag van de Griekse patriotten van Golden Dawn. Volgens de Nederlandse media een sterk op het hakenkruis gelijkend symbool. 1. Het is geen hakenkruis, 2. dan nog (…) is daarmee niet bewezen dat die partij een criminele organisatie is.” Mocht blijken dat parlementsleden van Gouden Dageraad betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit, dan zou dit “een kwalijke zaak” zijn, maar “een politieke visie/mening van een grote politieke partij als Golden Dawn” hoort volgens Ben van der Kooi niet thuis in de gevangenis maar in het Griekse parlement.

 

De voorzitter, ondervoorzitter en een derde Gouden Dageraad-parlementslid zitten anders niet in voorarrest omwille van hun opinies, maar omwille van hun vermeende betrokkenheid bij de dood van de Griekse rapper Pavlos Fyssas en meer dan dertig andere criminele feiten.

 

De Pro Piet-manifestatie in Den Haag was niet alleen beladen omwille van de aanwezigheid van extreem-rechts tot neonazi Nederland. Er was het incident met een zwarte vrouw die omwille van haar huidskleur geïntimideerd, geduwd en racistisch bejegend werd, en de “Goed zo, PVV (= de partij van Geert Wilders, nvdr.) en “Klote buitenlanders” vanuit het publiek toen PVV-Kamerlid Joram van Klaveren het podium in Den Haag betrad. Nederland zou zich daarover mogen bezinnen, maar legde pas nog een rapport van de Raad van Europa over racisme en intolerantie in Nederland hautain naast zich neer. Vandaar naar sommigen die politieke steun geven aan de neonazi’s van Gouden Dageraad, is al bij al maar een kleine stap.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, griekenland, cultuur, voorpost, chrysi avgi |  Facebook | | |  Print

28-10-13

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN BERINGEN

De N-VA heeft na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 55 burgemeesters en (in Antwerpen) districtsvoorzitters, 271 schepenen, 1.744 gemeente- en districtsraadsleden en 657 OCMW-raadsleden in huis gehaald. In Turnhout is de N-VA een van de volgende dagen de burgemeesterssjerp van Erwin Brentjens kwijt, vier schepenen is de N-VA al kwijt in Turnhout, en verder telt de N-VA reeds 28 gemeenteraadsleden minder. In Limburg verloor de N-VA gemeenteraadsleden in Beringen, Borgloon, Houthalen-Helchteren, Lummen, Nieuwerkerken, Peer en (twee) in Wellen.

 

Het is overigens niet altijd dat gemeenteraadsleden zelf opstappen bij de N-VA. In Beringen werd Hilaire Poels uit de N-VA gezet, einde januari al. De man had een opmerkelijke campagne gevoerd – hij zou al zijn inkomsten als verkozene schenken aan sociale doelen (foto) – en haalde met 1.578 voorkeurstemmen de op een na beste persoonlijke score op de N-VA-lijst. Alleen de N-VA-lijsttrekker had een betere persoonlijke score.

 

De persmededeling van de N-VA bij het buitenzetten van Hilaire Poels was kort: “Na intern overleg binnen de fractie en het bestuur van N-VA Beringen werd eenparig besloten om de samenwerking met Hilaire Poels stop te zetten. Bijgevolg zal hij vanaf heden niet meer spreken namens N-VA Beringen. Over de beweegredenen hieromtrent wensen we geen verklaring af te leggen.” Volgens de plaatselijke pers is de reden dat Hilaire Poels, zaakvoerder van de Amerikaanse Stock in deelgemeente Paal, het niet eens was met het voorstel van N-VA-fractieleider om de blauwe zone in de deelgemeenten Beverlo, Koersel en Paal af te schaffen.

 

Hilaire Poels voelde meer voor het voorstel van burgemeester Maurice Webers (SP.A) om in elke deelgemeente een werkgroep te installeren die zich zou beraden over de blauwe zones en de plaatselijke parkeerproblemen. “Dan moet je als N-VA geen voorstel indienen om de blauwe zone maar onmiddellijk af te schaffen”, vond Hilaire Poels. Hilaire Poels stemde tegen het voorstel van zijn N-VA-fractieleider, en dat was meteen goed voor zijn afscheid. Hij nam het eerst niet zwaar op. “Ik ga voortaan als onafhankelijke zetelen. Of ik nu alleen in de oppositie zit of met tien man (de N-VA-fractie, nvdr.), dat maakt me niets uit.” Nu hij geen partijafdrachten meer moest doen, zou hij ook meer kunnen schenken aan sociale doelen in Beringen.

 

Maar dat gunde de N-VA Beringen Hilaire Poels en de sociale doelen in Beringen niet. Hilaire Poels zou in twee gemeenteraadscommissies zetelen, maar werd ook daar uit gebonjourd door de N-VA. Met verlies van de bijhorende zitpenningen. De SP.A-CD&V-meerderheid in Beringen ging niet meteen in op de vraag van de N-VA om Poels in de gemeenteraadscommissies te vervangen door een partijgetrouwe N-VA’er, maar na klachten bij de gouverneur en Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) werd Poels toch uit de twee gemeenteraadscommissies gezet. Hilaire Poels stapt nu naar de Raad van State omwille van procedurefouten.

 

Er zijn mandatarissen die de N-VA al meer schade hebben toegebracht (Siegfried Bracke, Jan Jambon, Erwin Brentjens…) maar die houdt men de hand boven het hoofd. Hilaire Poels wordt daarentegen al na één gemeenteraadszitting uit de N-VA gezet. Het lijkt ons geen evenwichtig beleid, maar dat verwachten we ook niet van de N-VA.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, beringen |  Facebook | | |  Print

27-10-13

WHITE POWER-PIETEN

In Den Haag is gisteren door enkele honderden actie gevoerd voor het behoud van Zwarte Piet. Niet dus de meer dan twee miljoen mensen die de Pietie steunden. In Den Haag werden petities voor het behoud van Zwarte Piet afgegeven aan een PVV-Kamerlid, de partij van Geert Wilders, die de ‘likes’ zou meenemen naar een discussie in het parlement. Is dit toeval of steekt er meer achter? Naast vele goedmenende ouders die Sinterklaas willen behouden en geen racistische connotatie leggen met Zwarte Piet, is er een groep aanhangers die de Zwarte Piet-commotie aangrijpt omdat ze vindt dat Zwarte Piet minderwaardig moet blijven. Vandaar gisteren in Den Haag een incident met een zwarte vrouwVandaar bij ons ook de vele VB'ers die op sociale media ijveren voor het behoud van de Sinterklaas-traditie en even later weer kappen op vreemdelingen.

 

Mag de discussie over Zwarte Piet verder gaan dan over het behoud van onze tradities, zoals er ook respect hoort te zijn voor tradities in andere continenten? Mag het ook gaan over hoe zwarten in de media komen, welke rol ze toebedeeld krijgen, en hoe ze gediscrimineerd worden in het dagelijkse leven? Dat komt amper of niet aan bod bij de Sinterklaas-heisa.

 

We zijn het overigens eens met Bart Peeters (in Reyers Laat woensdag) dat een Blauwe, Groene of Roze Piet geen goed idee is, al is het nog kwalijker dat wie daarmee wil uitpakken met de dood bedreigd wordt. Of de White Power-aanhangers op de foto hierboven gefotoshopt zijn dan wel écht Piet-mutsen dragen, is niet duidelijk. Maar als we dát zien, is de conclusie vlug gemaakt. Laat ons gewoon de Zwarte Pieten behouden, White Power-Pieten lijken ons het allerslechtste idee.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, racisme, nederland |  Facebook | | |  Print

26-10-13

GROOT IN LICHAAMSLENGTE, KLEIN IN REACTIE

Anke Van dermeersch (foto) is nu al voor de tweede keer door een rechtbank in Antwerpen teruggefloten. Ze mag het materiaal voor haar jongste campagne van Vrouwen tegen Islamisering niet meer gebruiken omdat het gebaseerd is op het werk Judgments van de Canadese studente Rosea Lake. Doet Anke Van dermeersch het toch, dan moet ze een dwangsom van 1.000 euro betalen per inbreuk, met een maximum van 20.000 euro. Ze moet het vonnis van de rechtbank ook laten publiceren in drie kranten (Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en De Standaard) en op de websites van Vrouwen tegen Islamisering.

 

De rechter vindt dat de affiche van de campagne duidelijke gelijkenissen vertoont met het werk van Rosea Lake. In beide gevallen is er sprake van een vrouw die haar kort rokje naar boven tilt, zodat haar linkerbeen haast volledig zichtbaar wordt. Op het been staan markeringen met boodschappen ernaast. Op beide foto's komen de woorden provocatie, slet en hoer voor. De studente wilde de boodschap meegeven dat vrouwen niet beoordeeld mogen worden op hun kledij en keuzes, en ze stoorde zich eraan dat Van dermeersch haar werk gebruikt heeft voor een anti-islamcampagne die volledig indruist tegen haar principes.

Anke Van dermeersch gaf toe dat ze zich door het werk van de studente had laten inspireren, maar betwistte dat dit een inbreuk op het auteursrecht uitmaakte. De rechter denkt daar duidelijk anders over: alleen Rosea Lake heeft het recht om haar werk te produceren of te laten reproduceren, en Van dermeersch had haar om toestemming moeten vragen. De anti-islamboodschap die de politica ermee wil verkondigen, is bovendien ook een flagrante schending van het moreel recht van de studente. Zij wil immers niet dat haar werk daaraan gelinkt wordt.

Van dermeersch heeft haar campagnemateriaal al eens veranderd nadat de Franse schoenenontwerper Christian Louboutin naar de rechtbank was gestapt, rechtszaak tegen Van dermeersch die Louboutin won, maar ook de herwerkte versie is volgens de rechtbank gebaseerd op Judgments. "Ik ben heel blij met dit vonnis. Dit is een overwinning voor mij en ook voor alle kunstenaars in de hele wereld. Mijn vrienden in België namen een risico door mij te helpen dit proces te voeren. Dit is het beste verjaardagscadeau ooit", reageerde Rosea Lake vanuit Canada. Ze werd woensdag 19 jaar.

Anke Van dermeersch liet al weten dat ze beroep zal aantekenen. De Vlaams Belang-politica heeft het net als in de zaak-Louboutin over een "politiek gemotiveerd vonnis". Ze betwist ook dat Rosea Lake een kortgeding mocht inspannen. Volgens de Canadese wetgeving ben je pas ‘procesbekwaam’ vanaf 19 jaar, en zo oud was Rosea Lake (net) niet tot ze het kortgeding tegen Anke Van dermeersch, Vrouwen tegen Islamisering en het Vlaams Belang aanspande.

 

Anke Van dermeersch mag dan wel in lichaamslengte groot zijn, in moreel opzicht is ze erg klein. Als ze een rechtszaak verliest, is het telkens weer een “politiek gemotiveerd vonnis”. En betwisten dat men een rechtszaak mag inspannen, is ook heel klein. Vlaams Belang-advocaat Bart Siffert heeft in zijn eerste pleidooi trouwens al gewezen op het zogenaamd niet ‘procesbekwaam’ zijn van Rosea Lake. De rechtbank verwierp die redenering. Het argument dat Anke Van dermeersch wel eens meer haar blote benen inzet, werd merkwaardig genoeg niet gebruikt.

 

In 2009 verbood de rechtbank in Brussel reeds een ander geval van misbruik van een kunstwerk door het Vlaams Belang. De fotocollage Dishes, met een appartementsgebouw waarop honderden schotelantennes staan, verzinnebeeldde voor de Duitse kunstenaar Till Nowak de vele mediaprikkels die op een mens afkomen. Het Vlaams Belang maakte ervan dat het appartementsgebouw typerend is voor het Europese immigratiebeleid.

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van dermeersch, islam, rosea lake, actie |  Facebook | | |  Print

25-10-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

“Waarom heb je tegenstanders nodig als je eigen partijleden hebt”, moet Bart De Wever gedacht hebben toen hij vernam dat Siegfried Bracke in een interview in Veto de Vlaamse Leeuw-vlag omschreef als een vod, en men in het N-VA-partijhoofdkwartier niet beter wist dan te antwoorden dat men bij de N-VA Veto niet leest. En dan was er nog Jan Jambon die… (lees verder hieronder). De cartoon hiernaast is van Kim in De Morgen, 22 oktober 2013.

 

“Als het probleem van homofobie zich alleen zou beperken tot bijvoorbeeld de moslims, dan zou ik een gat in de lucht springen. (…) Ik maakte de berekening. Een homo heeft 84 procent kans te worden aangevallen door een autochtoon en 16 procent door een allochtoon. In 2012 waren er twee moorden op homo’s. De daders waren telkens Belgische Belgen.” Anders dan sommigen suggereren is homofobie niet enkel een probleem bij moslims. Jozef De Witte roept op om elk incident van homofobie te melden. (Gazet van Antwerpen, 19 oktober 2013)

 

“In het kleinste café werd toen gediscussieerd over Reagan en Brezjnev. Noem het de G400.000, een georganiseerde kreet om gehoord te worden. (…) Die organisatiekracht sijpelde door in de rest van het nieuwe sociale middenveld.” Aldus Jos Geysels dertig jaar na de antirakettenbetoging op 23 oktober 1983, met 400.000 deelnemers de grootste betoging ooit in ons land. Het organiserende VAKA (Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens) vervelde tot het anti-racistische Hand-in Hand; Jos Geysels, op 23 oktober 1983 hoofd van de ordedienst van de betoging, werd een boegbeeld van Agalev en is nu voorzitter van 11.11.11 en van de Decenniumdoelen tegen armoede; Dirk Barrez, in 1980-1983 lid van de stuurgroep van VAKA, is nu drijvende kracht achter De Wereld Morgen en de coöperatieve bank NewB… (De Morgen, 19 oktober 2013)

 

“Noem het crowdfunding en het is weer hip.” Bestrijdt armoede niet met liefdadigheid, zoek voor kunst geen mecenassen… maar doe aan “crowdfunding”. Het is hetzelfde, maar het klinkt anders. (dS Weekblad, 19 oktober 2013)

 

“Zelfs al zouden er meer sociale klemtonen zijn, wie gaat die dan uitdragen. Bart De Wever? Jan Jambon? Philippe Muyters? Ik zie hen dat echt niet doen.” Nick Mouton gelooft niet dat de N-VA alsnog een sociale partij kan worden. (De Standaard, 21 oktober 2013)

 

“Het kan me niet schelen welke aap burgemeester van Turnhout wordt. Zolang de partij maar buiten schot blijft tot na de verkiezingen van 2014.” Goed bestuur is niet de voornaamste zorg van Jan Jambon, en de Turnhoutenaren weten nu hoe het N-VA-kopstuk hun burgemeester inschat. Wie het ook moge zijn. (E-mail van Jan Jambon geciteerd in Humo, 22 oktober 2013)

 

“Hoor net dat men de kinderboerderij in Wilrijk ook gaat privatiseren. Zullen de sociale projecten die er lopen door de privé worden overgenomen? Wie dat gelooft is waarschijnlijk een afstammeling van Grimm. De kindjes zullen mogen betalen om een koe te zien, maar hoera: 'minder weggegooid belastinggeld '.” De kracht van verandering wordt in Antwerpen zichtbaar. Ook boer Karl, die al 36 jaar de kinderboerderij runt en eind dit jaar op pensioen gaat, is er het hart van in. “Vreselijk dat het na al die jaren hard werken op deze manier moet eindigen. De harde economische benadering van het nieuwe bestuur is niet mijn wereld. Ergens ben ik opgelucht dat ik er geen deel van moet uitmaken.” (Facebook, 23 oktober 2013; Het Nieuwsblad, 24 oktober 2013)

 

“We gaan zeker niet alle geweld goedkeuren van de Gouden Dageraad, maar we willen u er wel op wijzen dat er meer dan genoeg aanleidingen zijn voor het geweld dat de Gouden Dageraad ten toon spreidt.” Vlaams Belang-personeelslid en hoofdredacteur van RechtsActueel Bert Deckers heeft begrip voor het geweld van Gouden Dageraad. Hij keurt niet alle geweld goed, een deel dus wél. (RechtsActueel, 23 oktober 2013)

 

“De partij zegt dat als ze geen geld meer krijgt, belangrijke maatschappelijke initiatieven zoals de voedselbedeling ‘alleen voor Grieken’ in het gedrang komen. ‘Maar haar overleven hangt helemaal niet af van die subsidies. De partij is betrokken bij heel wat illegale praktijken zoals drugshandel en prostitutie.’” Politicoloog Michalis Spourdalakis over het stopzetten van de overheidssubsidiëring van Gouden Dageraad. Dit jaar kreeg Gouden Dageraad in het armlastige Griekenland al meer dan 800.000 euro. Maar Gouden Dageraad heeft nog andere inkomstenbronnen. (De Standaard, 24 oktober 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, holebi, actie, n-va, antwerpen, chrysi avgi, rechtsactueel, deckers |  Facebook | | |  Print

MORGEN: BETOGING TEGEN HET GAS-SYSTEEM

Meer dan negentig organisaties, van diverse achtergrond en over de taalgrens heen, roepen op om morgen, zaterdag 26 oktober, in Brussel op straat te komen tegen de Gemeentelijke Administratieve Sancties, de GAS-boetes (foto). Samen willen ze duidelijk maken dat het protest tegen de GAS-boetes niet zomaar voorbij zal gaan en komen ze op voor sociale alternatieven op het repressief beleid.

 

Er wordt betoogd voor vijf centrale bekommernissen. Eén, het probleem van de scheiding der machten met de gemeente als rechter en partij. Twee, de enorme willekeur en rechtsonzekerheid ingebakken in het GAS-systeem. Drie, het criminaliseren van jongeren en het recht om jong te zijn. Vier, het recht op sociale actie. Vijf, de nood aan echte sociale oplossingen op sociale problemen als overlast.

 

Het GAS-systeem is enkel maar symptoombestrijding en lost niet de echte sociale oorzaken van overlast op, integendeel. Toenemende werkloosheid, onzekerheid en zich niet goed voelen in de samenleving leiden tot uitzichtloze situaties, wanhoop, asociaal gedrag en agressie. Sociaal zwakkere lagen worden door de GAS-boetes dan ook het hardst getroffen. Repressie kan vermeden worden door preventie: investeer in werk voor iedereen, degelijk en kwaliteitsvol onderwijs, goedkope en ecologische afvalverwerking, meer en betere jongerenvoorzieningen, degelijke publiek sanitair…


De acties tegen de GAS-boetes hebben hun eerste vruchten afgeworpen. Onder druk van de publieke opinie beloofden verschillende gemeenten hun GAS-reglementen grondig te herevalueren of zelfs de recente leeftijdsverlaging niet door te voeren. De nationale betoging op 26 oktober heeft als bedoeling de druk verder op te voeren op alle partijen in het parlement om een einde te stellen aan het ganse GAS-systeem.

 

Het is tevens een start voor verder verzet. Het actiecomité TegenGAS wil alle deelnemende organisaties en betogers oproepen ook zelf TegenGAS te geven op lokaal vlak. Dit kan door samen actie te voeren voor een GASvrije stad of gemeente (zoals het initiatief GASvrij Gent), je eigen TegenGAS-comité op te zetten, met je vrienden of collega’s zelf tegenGAS geven. Een goed voorbeeld vormt alvast de clip van Lichtschrijvers en Victoria Deluxe.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

24-10-13

NOG ALTIJD N-VA-MAILADRES VOOR EX-WAPENHANDELAAR

Koen Hostyn (foto 1, 28 j.) is filosoof én econoom, en schrijft dezer dagen een boek over het sociaal-economisch programma van de N-VA, Het Vlaanderen van De Wever, dat in januari zou verschijnen. Hostyn werkt parttime bij de studiedienst van de PVDA, naast een andere parttime job.

 

Sinds september duikt hij in allerlei sociale media op. Met artikels bij De Wereld Morgen over Siegfried Bracke die de sociaal-economisch agenda belangrijker vindt dan een confederaal akkoord, over wat de N-VA met de ‘woonbonus’ wil zodra die een Vlaamse bevoegdheid wordt, over het beleid van N-VA-burgemeester van Aalst Christophe D’Haese; vorige zaterdag op de website van de PVDA over het ontslag van N-VA-partijraadlid Nick Mouton; maandag bij Knack online over het sociaal geweten van de N-VA…  Gisteren was het weer raak: BrusselNieuws.be, de online versie van Brussel Deze Week, maakte bekend dat  uit research voor het boek van Koen Hostyn blijkt dat de waarnemend voorzitter van de N-VA voor de Brusselse gemeenten Vorst, Sint-Gillis en Ukkel, Géza Mezösy (foto 2), veroordeeld is voor wapenhandel met landen uit het voormalige Joegoslavië terwijl er een VN-embargo was voor wapenleveringen aan die landen.

 

Later op de dag updatete BrusselNieuws.be haar bericht: aan tvbrussel vertelde Géza Mezösy intussen dat hij opstapt bij de N-VA. BrusselNieuws.be: “(…) Mezösy heeft in de jaren 1990 certificaten vervalst. Daarmee konden wapenhandelaars het VN-embargo omzeilen in ex-Joegoslavië. Mezösy ging hiervoor in zee met een Russisch-Oekraïense maffiose organisatie. Die leverde 13.000 ton wapens aan Bosnië en Kroatië. In 1998 werd de organisatie opgerold. Mezösy werd in België bij verstek veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Hij zou later opgepakt worden in Zuid-Afrika en hier zijn straf uitzitten. Auteur Koen Hostyn stootte op de naam van Belgisch-Hongaarse wapensmokkelaar tijdens de research van Het Vlaanderen van De Wever, een boek dat hij schrijft over het socio-economisch programma van de N-VA. Hostyn is econoom en filosoof en actief bij de studiedienst van de PVDA.

 

Géza Mezösy is vandaag lokaal vertegenwoordiger van de N-VA in Vorst, Sint-Gillis en Ukkel. Hij bevestigt aan Brussel Deze Week dat hij in de jaren 1980 oprichter was van Eastronicom in Grimbergen, dat legaal en illegaal wapens verhandelde in de hele wereld. Hij ontkent niet dat hij veroordeeld is, maar zegt dat die activiteit tot het verleden behoort. ‘Ik heb een blanco strafregister,’ zegt Mezösy die duidelijk verveeld zit met de onthulling van de PVDA. ‘Schrijf dit niet, of ik schakel mijn vrienden bij het parket in,’ dreigt hij. Auteur Hostyn vindt het niet zo vreemd dat mensen met een crimineel verleden bij de N-VA terecht komen. ‘De N-VA is in volle groei. Om de vele mandaten in te vullen zet Bart De Wever de deuren wagenwijd open. Daarbij komen heel wat postjes in handen van opportunisten en louche figuren.’

 

Mezösy verlaat nu de partij. ‘Ik vind het jammer dat men via mijn verleden de partij probeert te raken’, zegt hij aan tvbrussel. ‘Ik heb meteen mijn lidkaart teruggestuurd.’ N-VA Brussel was volgens voorzitter Lieven De Rouck niet op de hoogte van het verleden van Mezösy. ‘We kunnen niet iedereen googelen’, klinkt het. ‘Dit kan natuurlijk niet. Als hij zelf niet was opgestapt, hadden we hem uit de partij gezet.’" Dat niet elke organisatie al zijn leden kan natrekken, kunnen we best begrijpen. Maar de N-VA, vorig jaar over het VB gesprongen als rijkste partij van het land en bijgevolg over behoorlijk wat personeel beschikkend, wetend dat nogal wat mensen maar al te graag willen meegolven met het electoraal succes van partijvoorzitter Bart De Wever, die niet weet wat een auteur in spe tijdens een parttime job ontdekt… Je houdt het niet voor mogelijk, maar toch is het zo.

 

Overigens konden wij gisteren nog een e-mail versturen naar het N-VA-mailadres van Géza Mezösy. We wilden wel eens weten wat hem bewoog N-VA-lid te worden, hoe zijn aanvaarding bij de partij verliep, hoe hij zo vlug kon opklimmen tot plaatselijk voorzitter, welke indruk hij overhoudt van de N-VA, en wat hem spijt nu niet meer te kunnen realiseren. We kregen geen antwoord, maar de e-mail werd ook niet teruggestuurd wegens adresseringsproblemen. Géza Mezösy: weg bij de N-VA, maar met nog altijd een e-mailadres van de partij. De N-VA is een genereuze partij. Of…

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, n-va, brussel, mezosy |  Facebook | | |  Print

23-10-13

VLAAMS BELANG: NAAR DE VOLGENDE VERKIEZINGSNEDERLAAG

In een artikelenreeks in Gazet van Antwerpen over de verschillende politieke partijen een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kwam ook het Vlaams Belang aan de beurt. De partij bereidt zich voor op… de volgende verkiezingsnederlaang.

 

De klap op 14 oktober 2012 was groot: het Vlaams Belang ging van twintig naar vijf zetels in de Antwerpse gemeenteraad. Alleen de absolute toppers bleven over, parlementsleden als Jan Penris en Wim Wienen verloren hun zetel. Bleven over: Filip Dewinter, Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch Bruno Valkeniers en een vijfde verkozene die door een fout met de beeldschermen van de stemcomputers verkozen geraakte en naar het OCMW werd weggestuurd, om plaats te maken voor partijmedewerker Wim Van Osselaer. In districtsraden zoals die van Berchem, Borgerhout en Wilrijk hield het Vlaams Belang nog slechts twee zetels over.

 

"Het goede nieuws was dat in Antwerpen niet één mandataris is overgelopen naar de N-VA", zegt Filip Dewinter (foto). De kans dat de Antwerpse N-VA een Antwerpse VB’er zou willen, was evenwel ook bijzonder klein. "We hebben wel wat leden verloren, maar onze structuren zijn intact gebleven en al onze secretariaten zijn nog steeds open”, vervolgt Filip Dewinter. “Antwerpen blijft de hoofdstad van het Vlaams Belang." "Ons ledenaantal is sinds enige tijd weer aan het stijgen", beweert Vlaams Belang-koepelvoorzitter en luitenant van Filip Dewinter Jan Penris. Cijfers geeft hij evenwel niet.

 

Jan Penris is realistisch: "We houden er rekening mee dat we bij de verkiezingen van 25 mei 2014 nog eens een dreun zullen krijgen op het gebied van de partijfinanciering, maar we hebben een oorlogskas aangelegd.” Dat klopt. Het Vlaams Belang is jarenlang de rijkste Vlaamse partij geweest, en de grootste belegger. Vorig jaar boerde het Vlaams Belang minder goed, en werd de partij voorbijgestoken door de N-VA als rijkste partij. Maar met een vermogen van 10,2 miljoen euro zit het Vlaams Belang er nog altijd warmpjes in.

 

Jan Penris maakt van de nood dan maar een deugd: “Na de nederlaag van vorig jaar is er nu de gelegenheid om een tijd in de luwte te werken. Eigenlijk vind ik dit geen slechte periode." Voormalig partijvoorzitter Bruno Valkeniers trad af na het slechte resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij maakt geen deel meer uit van het partijbestuur, maar zit nog wel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Antwerpse gemeenteraad (foto: achter Filip Dewinter, met naast zich Monica De Coninck). "Het grote verschil met vroeger zit in de werkverdeling", zegt Bruno Valkeniers. "We kunnen niet meer alle dossiers volgen.” De nieuwe partijvoorzitter, Gerolf Annemans, beaamt: “In elke gemeenteraadscommissie kunnen we nu nog maar één of twee mensen inzetten in plaats van zes.”

 

De achteruitgang bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam hard aan. Gerolf Annemans: "Ik ga niet ontkennen dat ik onder de indruk was van het slechte resultaat van vorig jaar.” Volgens Peter De Roover, de alom tegenwoordige chef-politiek van doorbraak.be, heeft de N-VA “dermate overspannen verwachtingen gecreëerd dat er straks weer kiezers vrijkomen die het nieuwe beleid ofwel te streng ofwel niet streng genoeg vinden. Dat creëert nieuwe kansen voor het Vlaams Belang.” De jongste kiespeiling van VRT/De Standaard geeft nochtans aan dat het Vlaams Belang nog kiezers verliest aan de N-VA, en de kiezers die de N-VA verliest naar de CD&V en Open VLD trekken.

 

"Misschien komt 2014 nog iets te vroeg voor ons", geeft Filip Dewinter toe. "Volgend jaar mikken we op minstens 10 procent, wat nog steeds een verlies van 6 procent inhoudt.” Dewinter vindt dat het Vlaams Belang zich moet concentreren op zijn kernthema's: "immigratie en islamisering, criminaliteit, de Vlaamse onafhankelijkheid en het verzet tegen de bemoeizucht van Europa. Wij kunnen daarin een veel grotere zuiverheid tentoonspreiden dan Bart De Wever die in Antwerpen een buitengewoon gladde rol speelt om toch vooral maar te bewijzen dat hij wel degelijk kan besturen." Blijft natuurlijk de vraag of de kiezer de hardste roepers, de beste roepers vindt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vb, dewinter, annemans, valkeniers, penris |  Facebook | | |  Print

22-10-13

GRIEKENLAND: NEONAZI-TATOEAGES UIT DE MODE

Onmiddellijk na de arrestatie van een aantal parlementsleden van Chrysi Avgi, gezien hun betrokkenheid bij de dood van Pavlos Fyssas en andere wandaden, daalde het aantal mensen dat voor ‘Gouden Dageraad’ wil stemmen met de helft. Maar intussen gaat ‘Gouden Dageraad’ alweer vooruit in de kiespeilingen. Wel positief is dat blijkbaar meer en meer Grieken af willen van nazistische tatoeages of andere tatoeages die verwijzen naar Gouden Dageraad.  

 

Volgens een reportage van The Guardian (video) is er na het optreden van de Griekse overheid tegen ‘Gouden Dageraad’ een stijgend vraag om nazistische tatoeages te verwijderen of te camoufleren. Volgens dermatoloog Christoforos Tzermias zijn het meestal jongeren van 20 tot 25 jaar die de laatste twee, drie jaar dergelijke tatoeages hebben laten zetten. Politieagenten en militairen die nationalistische tatoeages hebben laten zetten, behoren ook tot de klandizie die haar tatoeages weg willen. Uit vrees geïdentificeerd te worden als aanhanger van ‘Gouden Dageraad’.

 

We wezen eerder al op de swastika die ‘Gouden Dageraad’-woordvoerder Ilias Kasidiaris op zijn linkerbovenarm heeft laten zetten. De tatoeage geraakte bekend toen Kasidiaris op vakantie gefotografeerd werd, maar hij is het enige ‘Gouden Dageraad’-parlementslid met een nazistische tatoeage. Op de foto hierboven: ‘Gouden Dageraad’-parlementslid Panayiotis Iliopoulos die een Sieg Heil op zijn linkerarm liet tatoeëren. Hierover ondervraagd zei Iliopoulos dat hem enkel verteld is dat dit een overwinningsslogan is. Hitler kent hij niet. Dat hij de Sieg Heil in het Duits heeft laten tatoeëren, is enkel omdat hij het lettertype mooi vindt.

 

In het kader van het onderzoek naar de activiteiten van ‘Gouden Dageraad’ werd bij ondervoorzitter Christos Pappas een heuse Adolf Hitler-strasse ontdekt, vol met nazistische memorabilia. Hij is overigens niet de enige met een aparte verzamelwoede. Ook bij Anastasios Pallis werden dergelijke memorabilia gevonden. Hij is een reder die ervan verdacht wordt een van de financiers te zijn van ‘Gouden Dageraad’ én leverancier van wapens voor ‘Gouden Dageraad’. Anastasios Pallis is nu op de vlucht voor de politie. Pallis heeft natuurlijk de financiële middelen om het hazenpad te kiezen.

 

De bezitters van nazi-tatoeages vergaat het minder goed. Zij vragen om hun tatoeages onmiddellijk te laten verwijderen, maar dat kan niet. Volgens dermatoloog Christoforos Tzermias vergt het zes à twaalf maanden vooraleer zo’n tatoeage weg is. Hoogleraar politieke wetenschappen Michalis Spourdalakis waarschuwt in de reportage van The Guardian dat het verdwijnen van het neonazisme moeilijker is dan het wegwerken van een paar tatoeages. “De angst en onzekerheid, het autoritaire en extremisme van het politieke centrum, en de ondermijning van de democratie door de bezuinigingsmaatregelen moeten daarvoor verdwijnen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, chrysi avgi |  Facebook | | |  Print

21-10-13

BARTJE OP HET STADHUIS (18)

De voorbije week was de kwaadste sinds jaren voor de parttime burgemeester van Antwerpen. Uitgerekend één jaar na zijn glorieuze verovering van het Antwerps stadhuis bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. Een mens kan fel opgehemeld worden maar ook diep vallen, en politici zeker.

 

De miserie begon met Bartjes andere parttime job: voorzitter van de partij die voor een communautaire splitsing van het land zou zorgen én voor een ‘sociaal-economische herstelregering’ die vanaf dag 1 na de verkiezingen van 25 mei 2014 aan de slag zou gaan. Voor minder doet de parttime voorzitter van de N-VA het niet, maar de voorheen goedlachse partijvoorzitter moest van op ’t Schoon Verdiep in Antwerpen erkennen dat de jongste kiespeiling van de VRT-De Standaard voor zijn partij minder gunstig is dan verhoopt. Binnen en buiten zijn partij rees de vraag of Bartje niet meer nationaal op het voorplan moet staan, zijn gedoodverfde opvolger Ben ‘Laden’ Weyts bengelt helemaal onderaan de top-30 van populairste politici. Uit De slimste mens ter wereld verdween hij al na zijn eerste deelname.

 

Privé waren het ook zware dagen, met echtgenote Veerle Hegge die met een scheur in de halsslagader vlak onder de hersenen in het ziekenhuis moest opgenomen worden. Terug thuis zal zijn echtgenote niet meteen weer voor 200 % kunnen meedraaien, en er zijn vier kinderen die de nodige zorg behoeven.

 

Een ongeluk komt nooit alleen en donderdag lekten dan ook in De Morgen de resultaten uit van een studie die Bartje op tweede nieuwjaarsdag besteld had over de organisatie van de Antwerpse stadsdiensten en -bedrijven. Volgens consultancybureau Möbius zouden door het samenvoegen van een aantal diensten en bedrijven (“inkantelen” is het nieuwe toverwoord, tien jaar lang was het toverwoord “verzelfstandigen”) 412 jobs uitgespaard kunnen worden. Nog afgezien van of dit werkelijk zou kunnen en opportuun is – het zou niet de eerste keer zijn dat een duur betaald bureau verkeerd rekent en haar wensen voor werkelijkheid neemt – rijst daarmee een torenhoog probleem. Op 17 september hebben Bartje en het voltallig schepencollege aangekondigd dat er de volgende vijf jaren 1.420 jobs zullen wegvallen bij de stadsdiensten en aanverwante bedrijven. Dat zou allemaal kunnen zonder te raken aan de dienstverlening, maar Möbius vond maar 412 jobs die zouden kunnen uitgespaard worden.

 

De zaak wordt nog meer penibel omdat een aantal diensten (de politie bijvoorbeeld) buiten schot blijven bij de besparingen, je bijvoorbeeld geen zwembad mag openhouden zonder X-aantal redders bij Y-aantal zwemmers, en je bijvoorbeeld de groenvoorziening niet kan digitaliseren. Je kan het groenonderhoud wel bijvoorbeeld uitbesteden aan sociale economiebedrijven, maar ook bij die bedrijven wordt bespaard. Uit ongenoegen over de besparingsplannen is de directeur van Werkhaven pas nog opgestapt. Blijven over de ‘vrijwilligers’, de werklozen die Open VLD’er Rik Daems een dag in de week wil activeren. Daar zijn we gelukkig nog niet aan toe, maar dat betekent dan dat de druk zal verhogen op de loketbedienden van de bevolkingsdiensten, de bibliotheekmedewerkers en anderen die nu al kreunen onder de werkdruk spijts digitale loketten, robots om teruggebrachte boeken aan te nemen, enzomeer.

 

Duidelijk communiceren en sociaal overleg zijn in zulke situaties reddingsboeien voor het stadsbestuur, maar dat zijn nu net ook de zwakste punten van het nieuwe Antwerpse stadsbestuur. In een crisiscommunicatie naar alle stadsambtenaren werd gezegd dat de 412 jobs die volgens Möbius kunnen verdwijnen niet bovenop de aangekondigde 1.420 komen. Het zou er nog aan mankeren. En verder werd gezegd dat in dit dossier, het rapport-Möbius, nog geen beleidsbeslissingen werden genomen. Alsof dit een geruststelling is. Vrijdag zou het college officieel kennis nemen van het Möbius-rapport, maar de gebruikelijke persconferentie na het schepencollege werd afgelast en vervangen door digitale communicatie… waarin met geen letter gerept wordt over het Möbius-rapport. In de weekendkranten las je er dan ook niets meer over.

 

De vakbonden, donderdag bijeen met schepen voor personeelszaken Ludo Van Campenhout (N-VA) over onder andere de uitbreiding van de openingsuren voor de bevolkingsdiensten, kregen het rapport-Möbius niet mee om het te bestuderen. Het zou pas vrijdag gebeuren, nadat het rapport officieel geagendeerd was voor bespreking in het schepencollege. Maar het rapport lag dan al een week op de verschillende schepenkabinetten en donderdag kregen een honderdtal leidinggevende medewerkers van stad en aanverwante bedrijven het rapport. Sociaal overleg? Daar is het N-VA-bestuur niet op uit. Alleen Liesbeth Homans denkt dat er sociaal overleg is.

 

Vanavond mag Bartje alweer de maandelijkse gemeenteraadszitting leiden. Voorlopig zijn er 11 interpellaties gepland. Bartje klaagt over de linkse oppositie die elkaar zou opjutten met vragen stellen. Maar dat is ten eerste niet zo. Wie de inhoud van de interpellaties bekijkt ziet dat de SP.A, Groen en PVDA hun eigenheid behouden. Het respectievelijk sociaaldemocratische, ecologische en dieprode blijft hen in belangrijke mate onderscheiden. Ten tweede, het aantal interpellaties in de gemeenteraad is geen unicum. Ook vanavond vergadert de districtsraad van Borgerhout. Met nog geen 1/10de van de bevolking en het grondgebied van Antwerpen, krijgt de progressieve bestuursmeerderheid van Borgerhout vanavond alvast 15 interpellaties op haar bord.

 

Niet alle maar de meeste interpellaties komen van de oppositie. Maar 11 interpellaties op het Antwerps stadhuis en 15 in het Borgerhoutse districtshuis, dat spreekt tegen dat het N-VA/CD&V/Open VLD-stadsbestuur in Antwerpen onredelijk belaagd wordt door de linkse oppositie en/of toont aan dat de N-VA/CD&V/Open VLD/VB-oppositie in Borgerhout al minstens even tegendraads is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bartje op het stadhuis, de wever, antwerpen, borgerhout |  Facebook | | |  Print

N-VA-PARTIJRAADLID: WEG OM SOCIAAL-ECONOMISCH PROGRAMMA

Nick Mouton, lid van de N-VA-partijraad en van de commissie die het N-VA-congres over het confederalisme begin volgend jaar voorbereidt, voormalig N-VA-schepen en parlementair medewerker, en N-VA-gemeenteraadsfractieleider in Lovendegem, is niet langer N-VA-lid uit onvrede over de sociaal-economische koers van de partij. Hij is/was lid van de N-VA van bij het ontstaan van de N-VA in 2001.

 

Lees hier het artikel dat Koen Hostyn er over schreef. Koen Hostyn bereidt een boek voor over het sociaal-economisch programma van de N-VA. Lees hier de motivering van Nick Mouton voor zijn ontslag. (Foto: Bart De Wever samen met Nick Mouton in 2006)

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, sociaal, lovendegem, mouton |  Facebook | | |  Print

20-10-13

SAMEN IN DE WACHTRIJ... VOOR DE VERANDERING

Onder Patrick Janssens als burgemeester was het al de gewoonte dat bij het begin van de maandelijkse gemeenteraadszitting in Antwerpen actie gevoerd wordt. Onder Bart De Wever is het niet anders.

 

Morgen is het weer zover. Dan wordt actie gevoerd omdat men wacht op… de verandering. Sociale verandering. Op repressief vlak hebben we in Antwerpen al verandering gezien: van een samenscholingsverbod in Borgerhout voor een sms die niemand gezien heeft, tot de ‘war on drugs’ die volgens Belgische en internationale experts hopeloos is als vooral de nadruk ligt op de repressieve aanpak. Maar sociale verandering, buiten de afbouw van subsidies voor een aantal sociale organisaties?

 

Voorbije woensdag nog zei de Antwerpse schepen voor woonbeleid Liesbeth Homans dat er 13.000 mensen zijn die op een wachtlijst voor een sociale woning staan (versta: 13.000 aanvragen zijn, het werkelijk aantal mensen achter dit cijfer is een veelvoud ervan, nvdr.) en dat  die wachtlijst..."alleen nog maar zal toenemen". Hebben we daar een schepen voor woonbeleid voor nodig? Met een wachttijd van drie tot negen jaar blijven duizenden families afhankelijk van de private woonmarkt waar de huurprijzen de voorbije vijf jaar met een kwart zijn gestegen. Vele gezinnen moeten een aanzienlijk deel van hun inkomen spenderen aan een veel te hoge huur en hebben het daarom moeilijk om de maand rond te komen.

 

Ook het plaatstekort inzake kinderopvang is toegenomen. De wachtlijsten voor kinderen in grote nood zijn in Antwerpen het hoogst van heel Vlaanderen. Het plaatstekort in het onderwijs is niet minder schrijnend. Overvolle klassen, containerklassen en andere noodoplossingen zijn schering en inslag. De stedelijke infrastructuur voor bos- en zeeklassen, van groot belang voor de sociaal zwakste scholieren, wordt gesloten met het excuus dat de schepen dan nieuwe schoolcontainers kan aankopen. Wat wordt het gezellig. Ben je ouder en hulpbehoevend, dan is het jaren wachten op een plaats in een aangepast rusthuis...

 

De rijken worden in Antwerpen daarentegen goed bediend. Diamantfraudeurs komen er belachelijk goedkoop vanaf met een minnelijke schikking; havenbedrijven werd een boete van drieënvijftig miljoen euro kwijtgescholden. Het staat in schril contrast met het lot van enkele werknemers van de stadsreinigingsdienst waarvan het ontslag op staande voet werd aangekondigd omdat ze een paar blikjes drank en wat fruit van een winkelier hadden aangenomen. Na protest van de vakbonden werd het ontslag ingetrokken, maar Bart De Wever maakte bij deze wel duidelijk waar je de sjoemelaars moet gaan zoeken.

 

Actievoerders willen een signaal geven. Zij zijn de wachtlijsten beu. Sociale problemen verdienen een onmiddellijke aanpak in plaats van uitstel tot ‘betere tijden’. Morgen is het verzamelen, om 19.00 uur aan het Antwerps stadhuis, voor het vormen van de eerste wachtrij… voor verandering.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

19-10-13

NU OOK EEN GAS-BOETE VOOR FILIP DEWINTER ?

Actie Vlaams Belang eindigt in mineur kopte Gazet van Antwerpen gisteren. Er was nog een tweede titel, maar daarover zo dadelijk meer. Actie Vlaams Belang eindigt in mineur. De krant steunde nochtans de actie van Dewinter.

 

“Het Vlaams Belang voert vandaag actie tegen eentalig Turkse reclameaffiches van DenizBank voor financiële transacties die momenteel onder meer te zien zijn in de parkeergarage onder de Grote Markt. Ik ben het heel vaak niet eens met het VB, maar nu heeft de partij wat mij betreft zeker een punt”, schreef senior writer Lex Moolenaar in een standpunt dat donderdagmorgen bovenaan blz. 2 van Gazet van Antwerpen verscheen. “Reclameboodschappen in het Arabisch, Turks, Russisch of Chinees? Ik zie er geen graten in, op voorwaarde dat ze vergezeld gaan van een vertaling in het Nederlands. (…) In de stad waar ik al bijna mijn hele leven verblijf, wil ik blijven begrijpen wat er gebeurt.”

 

So far, so good en Dewinter trok in gezelschap van een paar VB-verkozenen en VB-personeelsleden donderdag omstreeks 11.00 uur naar de parkeergarage aan het stadhuis om de eentalige Turkse affiches te overplakken. Alleen: de affiches waren verdwenen. Dewinter haalde toch maar zijn lijmborstel boven om Vlaams Belang-affiches te kleven op de lege affichebakken (foto 1). Dat was niet naar de zin van de uitbater van de garage die het Vlaams Belang-gezelschap en de plakactie niet kon appreciëren. “Mocht hij niet zo rap zijn weggelopen, had ik de politie gebeld”, zei de man. Toen de discussie met de Vlaams Belang-militanten zijn hoogtepunt bereikte, was Filip Dewinter eronderdoor gemuisd.

 

Vlaams Belang-militanten gingen elders in Antwerpen de bewuste Turkse affiches overplakken en zelfs overspuiten met tags. Een via Twitter door Filip Dewinter rondgestuurde foto (foto 2) leidde tot boze reacties op sociale media. Zelfs van de Antwerpse politie. “Graffiti zonder toestemming is #vandalisme. Eigenaar kan aangeven via ow.ly/pUv82, politiekantoor of #blauwe lijn”, twitterde de politie. Maar of Filip Dewinter een GAS-boete gaat krijgen? Vandaar de tweede kop bij het al geciteerde Gazet van Antwerpen-artikel: GAS-boete?.

 

Het kladwerk op de foto is gebeurd in de Osystraat, op 250 meter van het Vlaams Belang-secretariaat in de Van Maerlantstraat. Nadat twee van de drie Vlaams Belang-affiches verdwenen zijn, is het reclamebord nog meer beklad met zwarte verf en de slogan Vlaams. Laatst is nog een pleger van een misdrijf aangehouden op basis van camerabeelden gemaakt in de Osystraat. Het kan dan ook maar weinig moeite kosten voor de politie om de dader van dit beschadigen van privé-eigendom te identificeren. Vermits studenten die al eens een affiche verkeerdelijk plakken beboet worden, en graffitispuiters volgens het Vlaams Belang tot criminelen van de ergste soort behoren, mag actie van de Antwerpse politie nu niet achterblijven.

 

Opdat de zaak niet uit de aandacht verdwijnt, gaat Filip Dewinter in de gemeenteraadszitting maandag met een spoedinterpellatie het Antwerps stadsbestuur vragen om een schepen aan te stellen die specifiek bevoegd is voor Vlaamse Zaken en die waakt over het Nederlandstalig karakter van Antwerpen. Daarnaast vraagt hij steun voor een Vlaams Belang-voorstel ingediend in de Senaat om de prioritaire aanwezigheid van het Nederlands in het openbare leven te verzekeren, en een voorbeeld te nemen “aan de Chartre de la langue Française van de Canadese provincie Québec die in artikel 58 bepaalt dat ‘publieke affichage en commerciële reclame verplicht in het Frans moet gebeuren’.” We veronderstellen dat Filip Dewinter bedoelt dat affichage en reclame in Antwerpen verplicht in het Nederlands moet gebeuren.

 

In de persuitnodiging om de actie donderdag bij te wonen is enkel sprake van een actie “tegen Turkse reclameaffiches”. Bij de actie zelve hekelde Dewinter ook reclame in het Hebreeuws. “Iedereen gelijk voor de wet”, noteerde Het Nieuwsblad uit de mond van Filip Dewinter. “Het getuigt van weinig respect van de Joodse gemeenschap om onze taal niet te gebruiken.” Maar kennelijk trokken Dewinter en de zijnen, onder wie Sam Van Rooy, niet met lijmborstel en graffitispuit naar de Joodse wijk in Antwerpen (Pelikaanstraat, Hovenierstraat, Lange Kievitstraat – alle foto’s van gisteren). Niet dat wij voorstanders zijn van vandalisme, maar het verschil in woorden en daden bij Dewinter is weer eens groot naargelang om welke bevolkingsgroep het gaat. Dat is: racisme.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas-boetes, dewinter, van rooy, antwerpen, racisme |  Facebook | | |  Print

18-10-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Met de Boekenbeurs op komst worden meer auteurs geïnterviewd, en dat levert quotes op zoals deze van journalist-auteur Chris De Stoop (foto) in Knack Extra. Over het schrijverschap en de keuze van onderwerpen: “Onzekerheid heb je altijd, dat lijkt me de basisvoorwaarde. Te veel zelfvertrouwen kan je kritisch bewustzijn afvlakken. Ontvangst kun je trouwens nooit voorspellen, je hebt er totaal geen controle over, dus ga ik me er niet druk in maken. Mijn voornaamste zorg is een integer, degelijk boek afleveren – het is onze grootste opdracht in het leven om te onderzoeken wat diep in ons leeft en dat zo consequent mogelijk naar buiten te brengen via ons werk.”

 

Met deze blog is het niet anders. We weten dat artikels over de N-VA populairder zijn dan andere artikels – het verhaal over de Venetiaanse leeuwen-das werd meer dan 300 keer overgenomen op Facebook – maar betekent dat dan dat we artikels over het VB of over neonazi’s niet moeten publiceren? We doen wat we menen te moeten doen. Maar soms kunnen we de reacties ook niet op voorhand inschatten. Waarom werd een artikeltje over twee rechtse scholieren in Brugge meer dan 250 keer gedeeld op Facebook, en artikels die we zelf belangrijker vinden minder tot amper of niet? Het is een rare wereld, maar het blijft een genoegen dagelijks voor een vast schare en een wisselend aantal nieuwe bezoekers te mogen berichten. Zoals over deze citaten.

 

“Voor sommige mensen is Jef Geeraerts een populaire schrijver. Maar voor veel Congolezen is het ook een man die in zijn koloniale periode dingen heeft gedaan die niet konden. In een van zijn boeken schrijft Jef Geeraerts hoe hij de liefde bedrijft met een dertienjarig meisje. Stel je eens voor dat een Congolees dat met een blank meisje zou doen. Dan staat het land op zijn kop.” In de Haarstraat in Antwerpen werd een gedenkplaat aan het geboortehuis van Jef Geeraerts opgehangen. Dat lokt reracties uit, onder andere van de Congolees Billy Kalonji. (Gazet van Antwerpen, 12 oktober 2013)

 

“Steeds meer mensen vinden dat de multiculturele maatschappij mislukt is. Eigenlijk bedoelen ze daarmee dat al de mensen van een andere origine niet altijd hetzelfde referentiekader en dezelfde logica hanteren zoals Belgen en Europeanen dat doen. Alsof de Europeanen in Afrika  in het verleden plots als Afrikanen gingen denken en voelen.” Billy Kalonji kaatst de bal terug. (Gazet van Antwerpen, 12 oktober 2013)

 

“De N-VA verliest in een jaar tijd zowat tien procent in de peilingen. Een cijferanalyse maakt bovendien duidelijk dat de Vlaams-nationalisten in de eerste plaats aan CD&V en Open VLD verliezen. (…) Het bochtenwerk van de laatste weken, waarbij de N-VA plots een sociaal-economische herstelregering boven een confederale hervorming verkoos, deed dan weer geen enkele N-VA-sympathisant naar Vlaams Belang overlopen. Integendeel, de N-VA snoept nog steeds Belangers af.” Slecht nieuws voor de N-VA én het VB. (De Standaard, 12 oktober 2013)

 

“De meest bizarre trend is deze: afgezaagde of afgehakte ledematen. De dag dat we Andy zijn arm afzaagden van Marnix Peeters spreekt voor zich. In Leve het been beschrijft Max van Rooy hoe zijn leven veranderde na een amputatie. In Het been in de IJssel gaat Joris van Casteren op zoek naar de ‘eigenaar’ van een afgehakt been. (…) In De dode arm van Allard Schröder kunnen veel personages hun arm niet meer gebruiken. Om bommen te maken of… de nazigroet te brengen.” Karl van den Broeck, jurylid van de AKO Literatuurprijs sinds 2012, signaleert trends in de boekenoogst. Er worden drastische oplossingen gesuggereerd om te vermijden dat nog de nazigroet wordt uitgebracht. (Standaard Boekhandel Magazine, oktober 2013)

 

“De sterke opkomst van de extremistische stroming binnen de islam kan (…) niet los gezien worden van de gebeurtenissen begin jaren 2000, zeggen veel jongerenwerkers en deskundigen. Eind jaren negentig was er een politiek bewustzijn ontstaan bij de moslimgemeenschap. Maar dat bewustzijn is door de criminalisering van Dyab Abou Jahjah als voorman van de Arabisch-Europese Liga (AEL) en het broodroven van de Antwerpse imam Taouil agressief de kop ingedrukt. Het gevolg is dat een groot deel van de moslims apolitiek zijn geworden en niet meer deelnemen aan de maatschappij. Ze hebben de seculiere samenleving de rug toegekeerd en zijn gevlucht in hun religie.” De Standaard schetst het verhaal van de jongeren die naar Syrië trokken en van andere jonge moslims. (De Standaard, 14 oktober 2013)

 

“Niet de overwinning van de Belgen in Kroatië drukt op de waardering voor de Vlaams-radicale partij, wel de gecrispeerde manier waarop de N-VA ermee omgaat. In vele oren klinkt de onmogelijkheid voor Bart De Wever om te zeggen dat hij ‘voor België’ zal supporteren ongewoon zuurtjes, evenals Geert Bourgeois die zegt voor de Duivels te supporteren ‘omdat dat de ploeg met de meeste Vlamingen is’. Meer ten gronde staat de emotionele zucht naar optimisme op gespannen voet met het pessimistisch gestemde conservatisme van De Wever. En dat is de reële hinderpaal die de N-VA nu plots op haar virtuele zegetocht aantreft.” Bart Eeckhout analyseert. (De Morgen, 15 oktober 2013)

 

“Uw partij heeft in haar onstuimige groei een stel tafelspringers, opportunisten en postjesjagers in huis gehaald die zonder scrupules en zonder partijtucht hun grauwe spel hebben gespeeld, tot ze er zelf aan ten onder gingen. Zelfs uw partijtop had er geen vat meer op. De lemmingen hebben zich massaal het ravijn gestort.” ’t Pallieterke trekt partij voor  N-VA- (binnenkort ex-) burgemeester Erwin Brentjens in Turnhout, voor wat het waard is. (’t Pallieterke, 16 oktober 2013)

 

“Wanneer in Pakistan een meisje opkomt voor het recht om naar school te gaan, komt ze in aanmerking voor de Nobelprijs. Van dermeersch komt op voor de onderdrukking van vrouwen in de islam en krijgt géén Nobelprijs, maar een dagvaarding.” Volgens Vlaams Bemang-advocaat Bart Siffert, de voorbije week tweemaal in Antwerpen, eerst om zijn cliënt te verdedigen tegenover het Franse schoenenmerk Louboutin en daarna tegen de Canadese studente Rosea Lake, verdient Anke Van dermeersch niet vervolgd te worden maar minstens ook genomineerd te worden voor de Nobelprijs voor de Vrede. (Het Nieuwsblad, 16 oktober 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, boeken, actie, n-va, vb, islam, de wever, turnhout, van dermeersch |  Facebook | | |  Print

17-10-13

FILIP IN GENT, VOORPOST OOK

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Zo ook gisteren in Gent met de ‘blijde intrede’ van het kakelverse vorstenpaar. Het kon niet anders of daar kwam een Vlaams-nationalistische tegenbetoging van, van de radicaal rechtse soort nog wel.

 

De jongens en meisjes van Voorpost en tutti quanti ontbraken niet op het royale appel (foto 1). Indrukwekkend groot was de groep niet. Vijftig, misschien zestig militanten. We hebben de koppen niet geteld. En nauwelijks bekende Vlaams Belang-gezichten gespot. De tijd dat het Vlaams Belang van Gent één van de toonaangevende afdelingen van de partij was, is duidelijk verleden tijd. De anti-Belgische slogans van de Voorpostdelegatie werden aanvankelijk koeltjes onthaald door het publiek, maar naarmate het moment suprême – de passage van Filip himself – naderde, werden de nationalistische slogans met boe-geroep overstemd.

 

De vorst was weinig onder de indruk van de luidruchtige omstandigheden en trachtte zelfs een moment in discussie te gaan met een tegenbetoger. Qua dovemansgesprek kon dat waarschijnlijk tellen. Voorpost-actieleider Nick Van Mieghem (foto 2, nog altijd in opleiding bij oud-actieleider Luc Vermeulen) bedankte na afloop de militanten voor de “fantastische actie”. Sommige mensen zijn vlug tevreden. Nick Van Mieghem riep in één moeite op om “niets dom te doen”. Die waarschuwing kwam te laat voor één militant die door de ordediensten werd afgevoerd wegens net iets te heetgebakerd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, voorpost |  Facebook | | |  Print

16-10-13

VLAAMS BELANG NEEMT ADVOCAAT VAN ROSEA LAKE IN HET VIZIER

Nadat Anke Van dermeersch met opvallende Louboutin-schoenen naar de rechtbank in Antwerpen was gestapt – maar daar de door het Franse schoenenmerk tegen haar ingespannen zaak verloor – stapte ze gisteren samen met (v.l.n.r. op foto 1) Barbara Bonte, Caroline Drieghe, Nancy Verrijke, Sandy Neel en Chris Luyckx in een roze T-shirt de rechtbank binnen.

 

De T-shirts met het opschrift Obey our laws, respect our beliefs or get out of our country (“Houd u aan de wetten, respecteer onze waarden en normen of verlaat anders het land”) mogen volgens Filip Dewinter in Wales (Verenigd Koninkrijk) niet verkocht worden omdat “sommige mensen het als racistisch opvatten en zich beledigd voelden”. Volgens Dewinter is er echter niets racistisch aan. Eind juni begon hij via zijn website met een handeltje in de T-shirts. Naar eigen zeggen droegen de VB-vrouwen gisteren de T-shirts als “een duidelijk signaal naar islamiseringsadvocaten als Abderrahim Lahlali”.

 

Het Vlaams Belang is niet opgezet met de rechtszaak door het “amper 18-jarige meisje” Rosea Lake ingespannen tegen ‘Vrouwen tegen islamisering’, zoals bekend wegens misbruik van haar kunstwerk Judgments. In een persbericht gisteren nam het Vlaams Belang nu ook de advocaat van Rosea Lake,  Abderrahim Lahlali, in het vizier (foto 2 v.l.n.r. : modeontwerpster Rachida Aziz die Rosea Lake in staat stelde naar België te komen, Rosea Lake en Abderrahim Lahlali bij de eerste rechtbankzitting over de zaak begin oktober). Volgens het Vlaams Belang heeft de Gentse advocaat van Marokkaanse afkomst Abderrahim Lahlali zich “gespecialiseerd in rechtszaken waarbij hij louche of criminele Marokkanen, moslims of de islam in het algemeen verdedigt”. “Louche”, “criminele”, “moslims”, “islam”: het kan allemaal in één zak bij het Vlaams Belang.

 

Abderrahim Lahlali is advocaat van – dixit het VB-persbericht – “beroepsslachtoffermoslim Dyab Abou Jahjah”. Na even verder googelen komt het Vlaams Belang tot het besluit: “Het moge dan ook duidelijk zijn dat advocaat Abderrahim Lahlali de zogenaamde ‘juridische jihad’ in de praktijk brengt. Deze term is geen uitvinding van ons, maar is te lezen in geschriften van gezaghebbende islamgeleerden, die prediken dat omdat het Westen moeilijk of niet met geweld valt te islamiseren, de islamisering via onder andere het onderwijs (‘onderwijskundige jihad’) en ons (te zwakke) rechtssysteem moet gebeuren. Steeds meer islamitische juristen in Europa wenden dan ook ons rechtssysteem aan om de islamisering te faciliteren.”

 

Het Vlaams Belang dat klaagt dat naar de rechtbank gestapt wordt, terwijl het zelf kampioen is in klachten neerleggen. Is het niet bij de rechtbank, dan bij de provinciegouverneur na elke vermeend verkeerd gelopen gemeenteraadszitting of bij andere instanties. Negen keren op tien met als gevolg dat het klacht neerleggen van het Vlaams Belang de pers haalt, maar de afwijzing van de klacht amper of niet de pers haalt.

 

Na de uitval naar de advocaat van Rosea Lake doet het Vlaams Belang ook nog haar beklag over… het AFF. “Ook het zelfverklaarde AFF (Anti-Fascistisch Front) doet een duit in het zakje door op haar website middels een rekeningnummer een ‘warme oproep’ te doen ‘voor financiële steun om de rechtsprocedure en het noodgedwongen verlengd verblijf van Rosea Lake in ons land mee te financieren’.”

 

Omdat wij niet aanwezig waren in de rechtszaal, ook niet als één van de – dixit het VB-persbericht – “gehoofddoekte moslima’s die duimen en vingers aflikten bij het pleidooi van advocaat Abderrahim Lahlali”, verwijzen we voor een verslag van de rechtbankzitting graag door naar onze collega’s van De Wereld Morgen. De uitspraak van de rechtbank volgt op 25 oktober.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rosea lake, van dermeersch, islam, actie |  Facebook | | |  Print

TURNHOUT: TWEE N-VA’S VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN

In Turnhout vindt vandaag een extra gemeenteraadszitting plaats als eerste stap om de bestuursmeerderheid onder leiding van burgemeester Erwin Brentjens (N-VA) te vervangen door een meerderheid die wél in staat is de parel van de Kempen behoorlijk te besturen. Een nieuwe meerderheid, nu zonder de N-VA.

 

Zoals bekend is de N-VA in Turnhout uiteen gevallen in twee kampen. Enerzijds burgemeester Erwin Brentjens en zijn schepen voor cultuur Willy Van Geirt, anderzijds zowat de hele N-VA in Turnhout inclusief eerste schepen en voorzitter van de N-VA-afdeling Turnhout Tom Versmissen. Zoals dat meestal gaat in autoritair geleide organisaties koos het nationale N-VA-bestuur partij voor 'de baas', in casu burgemeester Erwin Brentjens. Met zijn TAK-verleden zou hij toch wel weten hoe het moest. De bemiddeling van de man uit de streek en nationaal verantwoordelijke voor de  lokale verkozenen Kris Van Dijck en van nationaal ondervoorzitter Ben Weyts bracht schijnbaar rust, maar dat was niet voor lang.

 

Het clashte opnieuw tussen de twee kampen en vorig weekend besloot de nationale partijraad van de N-VA om plaatselijk voorzitter Tom Versmissen, woordvoerder Danny-Spock Vermeijen en N-VA-gemeenteraadsfractieleider (en voormalig woordvoerder van de Vlaamse Automobilistenbond, VAB) Marc Van Damme buiten te gooien bij de N-VA. Zeven andere Turnhoutse N-VA’ers blijven geschorst tot alvast einde dit jaar. Maar als de N-VA dacht dat hiermee de problemen van de baan zijn, vergiste de partij zich. Van de weeromstuit sloten ook Katleen De Coninck, Eddy Grooten en John Guedon (niet op de foto hierboven wegens verblijf in het buitenland) zich aan bij de drie uitgesloten N-VA’ers.

 

Samen zijn ze zes van de elf N-VA-gemeenteraadsleden in Turnhout, een meerderheid binnen de oorspronkelijke N-VA-gemeenteraadsfractie. Niet alleen omdat ze verwachten dat nog anderen zich bij hen aansluiten, maar ook omdat naar eigen zeggen zij het vooral waren die het het N-VA-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Turnhout schreven, noemen ze zich dé N-VA van Turnhout. Weliswaar niet erkend door de nationale partijleiding, maar geruggensteund door de Turnhoutse N-VA-kiezers. In een gesprek met Gazet van Turnhout ontkennen zij dat ze uit waren op de burgemeesters- of een andere sjerp van een (ex-)partijgenoot.

 

De zes klagen het nationale N-VA-bestuur aan. Tom Versmissen: “Ik heb nog e-mails van zes maanden terug waarin ik bij de partij de malaise aankaartte. Ik kreeg nooit gehoor of antwoord. (…) Alleen toen het vijf voor twaalf werd, kwam er een demarche.” Danny-Spock Vermeijen: “We hebben het masker van de partij doen vallen. Is het een beweging of een partij met democratische structuren? Nee, alles wordt van bovenuit opgedragen. Er zijn – niet alleen in Turnhout – al veel mensen opzij geschoven.”

 

Turnhout zal nu waarschijnlijk een bestuur krijgen met de plaatselijke lijst TIM, de CD&V, de SP.A en Groen. Burgemeester zou Eric Vos worden, de man met de meeste voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 (2.259 voorkeurstemmen, tegenover 1.499 voor Erwin Brentjens). Astrid Wittebolle (Groen) wordt opnieuw schepen, in de media bekend voor haar tips over interessante websites en echtgenote van journalist Karl van den Broeck.

 

De N-VA’s verzeilen allicht in de oppositie, met naast zich nog een verkozene van een plaatselijke lijst en drie VB-gemeenteraadsleden. Over die laatsten zegt N-VA’er Tom Versmissen: “We vertrekken elk vanuit onze eigen identiteit. Zij werken eerder vanuit de hoedanigheid dat ‘ze tegen alles zijn waar de meerderheid voor is’. Wij zullen werken op basis van ons eigen programma. Ideologisch strookt de partij niet met de onze. Toch heb ik alle respect voor de werkdrift van raadsleden als (fractieleider en VB-personeelslid, nvdr.) Paul Meeus die zeer capabel is.”

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, turnhout, brentjens |  Facebook | | |  Print

15-10-13

FRONT NATIONAL WINT DOOR HET VERLIES VAN ANDEREN

Het gebeurt niet vaak, om niet te zeggen nooit, dat de VRT bericht over een verkiezing in Zuid-Frankrijk, in een kieskanton met niet meer dan 20.728 kiesgerechtigden waarvan 10.889 niet komen opdagen. Maar nu daar een kandidaat van het Front national (FN) verkozen is, is dat anders.

 

Het was de derde keer op drie jaar tijd dat de kiezers van het kanton Brignoles naar de stembus moesten gaan. Brignoles ligt in het departement van de Var, in de buurt van Toulon waar het FN in 1995 met Jean-Marie Chevalier een van haar eerste vier burgemeesters bekwam. Vier jaar later stapte Jean-Marie Le Chevallier op bij het FN, maar de streek bleef gevoelig voor de extreemrechtse sirenenzang.

 

In maart 2011 won Jean-Paul Dispard  (FN) in het kieskanton Brignoles de verkiezingen met vijf stemmen verschil, maar het verkiezingsresultaat werd vernietigd. In augustus 2012 won de communist Claude Gilardo het op Jean-Paul Dispard met twaalf stemmen verschil, maar ook die verkiezingen werden vernietigd. Intussen kan het FN niet meer rekenen op Jean-Paul Dispard en werd vanuit het niets Laurent Lopez (foto, samen met Marion Maréchal-Le Pen) als FN-kandidaat gelanceerd. Een 48-jarige oud-verkoopsleider en oud-bokser.

 

Na de eerste stemronde konden enkel nog Laurent Lopez en Catherine Delzers van de UMP, de partij van oud-president Nicolas Sarkozy, doorgaan naar de tweede ronde. Lopez haalde het met 5.031 stemmen (+ 85 % van de stemmen tegenover de eerste stemronde), tegenover 4.301 stemmen voor Delzers (+ 307 % van de stemmen tegenover de eerste stemronde). Anders dan Marine Le Pen, de voorzitster van het FN, beweert is er wel degelijk een mobilisatie geweest van kiezers tégen de FN-kandidaat.

 

De sterkste ‘partij’ in Brignoles was evenwel de groep mensen die het allemaal geen lor kon schelen: 13.815 die bij de eerste stemronde niet gingen kiezen, 10.889 bij de tweede stemronde. Dit is de reden voor de overwinning van de FN-kandidaat. Het aantal stemmen voor de FN-kandidaat bleef grosso modo gelijk sinds de verkiezingen in 2004. Het is door de ontgoocheling van de kiezers voor linkse en rechtse partijen dat het FN kon winnen.

 

De vorige, rechtse president Nicolas Sarkozy was een ramp voor de Fransen; de huidige, socialistische president François Hollande ontgoochelt nog meer. In die omstandigheden kaapt Marine Le Pen 24 % van de stemmen weg bij de jongste landelijke kiespeiling in Frankrijk, tegenover 22 % voor de rechtse UMP en 19 % voor de sociaaldemocratische PS. Van de weeromstuit dreigt de voorzitster van het FN nu met rechtszaken tegen al wie haar nog extreemrechts noemt. Ze verwerpt die kwalificatie als een “belediging” en een “semantische oorlog”,

 

In 1995 heeft haar vader, Jean-Marie Le Pen, overigens ook al journalisten van Le Monde en van Libération voor hetzelfde vervolgd. De rechtbank oordeelde evenwel dat een verbod een misbruik zou zijn, het ongehoord censureren van journalisten. Gezien haar positie in het politieke spectrum – de nationale voorrang die het wil opleggen, het stigmatiseren van de immigratie en de islam, het verzet tegen de republikeinse waarden als gelijkheid, broederlijkheid en vrijheid… – blijft het FN trouwens een extreemrechtse partij.

 

De eerste echt belangrijke testcase worden de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Mogelijk krijgt het FN met de telegenieke Marine Le Pen, de jongste landelijke kiespeiling en de ruim in de media gecoverde overwinning in het kieskanton Brignoles nu de wind mee voor die gemeenteraadsverkiezingen. Maar op dit ogenblik heeft het FN slechts in 15 % van de ongeveer 3.000 gemeenten met meer dan 3.500 inwoners kandidaten klaar staan. In Noord-Frankrijk en het Zuid-Oosten van Frankrijk vindt het FN kandidaten à volonté, maar dat is niet zo in de rest van Frankrijk.

 

In Seine-Saint-Denis bijvoorbeeld, in de buurt van Parijs, rekent men alsnog op maar acht lijsten op het veertigtal gemeenten in het departement. En sinds de Turnhoutse toestanden van de N-VA weet men hoe gevaarlijk het is om met politiek jonge kaderleden deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen. Iets anders wordt het met de Europese verkiezingen in mei 2014 als Marine Le Pen met haar anti-Europese FN wel eens de grootste Franse politieke partij in het Europees parlement kan worden.

 

Een alternatief is er nog niet meteen met de grote structurele werkloosheid en de onmacht om hieraan te verhelpen; de Europese Unie die alleen maar een vrijhandelszone is; klassiek links en rechts dat op economisch en sociaal vlak, en inzake veiligheid, sterk op elkaar lijkende recepten heeft; het afglijden naar de oplossingen van het FN, zoals met de socialistische minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls ten overstaan van de Roma-bevolking; en de affaires die zowel ter linker- als ter rechterzijde een weinig fraai beeld geven van het klassiek politiek personeel.

 

De media en de politieke klasse hebben sommige ‘problemen’, zoals de hoofddoek, daarenboven opgeblazen tot en met, dat de schrik en het zich niet meer thuis voelen zich geïnstalleerd heeft tot in de kleinste dorpen. Zowel radicaal links als klassiek links en rechts zullen een ander aanbod moeten bieden, want nu kunnen ze de hoop op verandering van de Fransen niet waarmaken. Het is des te meer noodzakelijk omdat het FN de Fransen wil terugbrengen naar een tijdperk dat toch niet meer terugkomt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, le pen |  Facebook | | |  Print

WEG LOUBOUTINS, VAN DERMEERSCH PLAT OP DE RUG

Anke Van dermeersch mag van de rechtbank van koophandel in Antwerpen niet langer met Louboutin-schoenen (foto 1) pronken op haar anti-islamaffiches. Zoals hier aangekondigd had la Van dermeersch nog vóór de uitspraak van de rechtbank al een nieuwe affiche klaar (foto 2). Die zou nu op 20 m²-borden verschijnen.

 

De rode Louboutins zijn vervangen door “Vlaams-nationalistische” schoenen; de staande Anke Van dermeersch, zoals in Judgments van Rosea Lake, is vervangen door een op haar rug liggend Anke Van dermeersch. Blijft de vraag als dit op 20m²-borden komt: waar is Alexandra Colen als je ze nodig hebt?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rosea lake, van dermeersch, colen, islam |  Facebook | | |  Print

14-10-13

VLAAMS BELANG HEEFT AL ANDER ANTI-ISLAMCAMPAGNEBEELD

“We willen niemand op het idee brengen om Rosea Lake in te lichten over de jongste Vlaams Belang-campagne, maar mocht het gebeuren: hou ons op de hoogte”, schreven wij nadat wij erop wezen dat het Vlaams Belang de inspiratie voor haar jongste anti-islamcampagnebeeld haalde bij een Canadese studente en eerder misbruik van een kunstwerk tot een verbod op verdere verspreiding van een Vlaams Belang-blad en een geldboete leidde.

 

En of wij op de hoogte gehouden werden van protest tegen de jongste anti-islamcampagne van het Vlaams Belang. Eerst was er het schoenenmerk Louboutin dat niet wil dat haar opvallende schoenen verbonden worden met een anti-islamcampagne van het Vlaams Belang. Het is ook al te gek. In Reyers Laat bekende Anke Van dermeersch dat ze zelf geen Louboutins draagt. “Die kosten 600 à 700 euro, dat is een half maandloon”, was haar uitleg. Het zijn weliswaar peperdure schoenen, maar het is absoluut niet het halve maandloon van VB-fractieleidster in de Senaat en Antwerps gemeenteraadslid Anke Van dermeersch.

 

Alleen voor het anti-islamcampagnebeeld en om naar het Antwerpse justitiepaleis te gaan (foto 1) draagt Anke Van dermeersch de Louboutin-schoenen. Als zij niet gewoon is Louboutins te dragen, waarom er dan mee pronken op een affiche? Te meer de Louboutins opvallen door hun rode zool, anders dan 1.001 andere schoenmerken. Dat is provoceren. Louboutin heeft overschot van gelijk om te protesteren. Of het Franse schoenenmerk ook gelijk krijgt van de rechtbank, zal deze voormiddag blijken.

 

Het vonnis wordt met een schriftelijke procedure bekendgemaakt, er is geen voorlezing van het vonnis voorzien. Maar geen nood: het Vlaams Belang organiseert vandaag een persconferentie waar Anke Van dermeersch het vonnis zal voorlezen. Tezelfdertijd zal een nieuwe, alternatieve affiche voorgesteld worden waarbij “een alternatief geboden wordt voor de door Louboutin geviseerde affiche”. En het is het Vlaams Belang menens met die alternatieve affiche, want de nieuwe affiche wordt vanaf volgende week op 20 m²-borden in Antwerpen en elders verspreid. Geeft het Vlaams Belang toe op de schoenenkwestie, nog voor de uitspraak van de rechtbank?

 

Blijft dat het Vlaams Belang zich voor haar bloot been, met aanduidingen voor onvriendelijkheid vanwege de islam, liet inspireren door een beeld van de Canadese studente Rosea Lake (foto 2): Judgments. Na een week uitstel om Vlaams Belang-huisadvocaat Bart Siffert toe te laten om eens goed na te denken, wordt morgen het kortgeding behandeld dat Rosea Lake tegen de Vlaams Belang-mantelorganisatie ‘Vrouwen tegen islamisering’ heeft aangevraagd.

 

De Brusselse modeontwerposter Rachida Aziz steunt Rosea Lake: “Het werk van Rosea verzet zich tegen de beoordeling van vrouwen op basis van hun kledij (korte of lange rok, hoofddoek of geen hoofddoek). Dat is ook de boodschap van de campagne My Choice Not Yours.” Rachida Aziz stelde Rosea Lake in staat over te komen naar ons land en haar klacht tegen het Vlaams Belang in te dienen. De Gentse advocaat Abderrahim Lahlali verdedigt haar zaak, vorige week nog in de weer voor de burgerlijke partijstelling van Dyab Abou Jahjah tegen BBET.

 

Maar rechtsprocedures instellen kost geld. Anders dan het Vlaams Belang worden Rosea Lake niet gesteund met overheidsdotaties. Vandaar een warme oproep voor financiële steun om de rechtsprocedure en het noodgedwongen verlengd verblijf van Rosea Lake in ons land mee te financieren. Elke gift is welkom op het rekeningnummer BE03 0004 1326 7284 BIC BPOTBEB1 met vermelding van ‘Steun voor Rosea Lake’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rosea lake, van dermeersch, islam, actie |  Facebook | | |  Print

13-10-13

MANO MUNDO GEDWONGEN TE STOPPEN

In een van de weekendkranten vorige week gaf Bart De Wever toe dat het hem niet lukt elke dag ‘fundamenteel vrolijk’ te zijn, zoals hij zich nochtans had voorgenomen op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA begin dit jaar. Met de jongste kiespeiling, die de N-VA katapulteert van hemelse hoogten naar een resultaat net onder het kiesresultaat bij de parlementsverkiezingen in 2010, zal het er niet op verbeterd zijn. Maar ook wij voelen ons niet echt vrolijk: Mano Mundo is er niet meer.

 

Twintig jaar lang was Mano Mundo in Boom begin mei de opener van het festivalseizoen, maar ook een festival waar gezelligheid gekoppeld werd aan muziek en bewustmaking. Gegroeid vanuit vrijwilligers in de Rupelstreek die een festival rond verdraagzaamheid op poten wilden zetten, werd de focus met de jaren verlegd naar ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Partners bij de organisatie waren het Antwerpse provinciebestuur, Wereldsolidariteit, 11.11.11, Vredeseilanden en vele vrijwilligers en kleinere organisaties. Dat het festival gratis toegankelijk was, zorgde in niet onbelangrijke mate mee voor het succes. Commerciële uitwassen konden zo vermeden worden, en anders dan bijvoorbeeld Tomorrowland, dat ook op het provinciaal domein van De Schorre plaatsvindt, werd publiek van jong tot oud aangetrokken door Mano Mundo.

 

Van 750 bezoekers in 1994 naar 10.000 bezoekers drie jaar later, groeide het festival door naar 80.000 bezoekers in 2003. Een hoog aantal bezoekers dat behouden bleef de daaropvolgende jaren, op enig verschil omwille van de weersomstandigheden na.  Het festival kreeg alles samen 300.000 euro subsidie die wegvallen door de keuzes die men maakt voor besparingen op federaal, Vlaams en provinciaal niveau. “Ontwikkelingssamenwerking, onze oudste sponsor goed voor 75.000 euro, is geschrapt”, legt provinciegedeputeerde en voorzitter van de vzw Mano Mundo Rik Röttiger uit. “Het decreet voor cultuurparticipatie, waar we 15.000 euro van kregen, is geschrapt”, en zo gaat dat in deze tijden maar door. Het festival betalend maken bleek geen optie: zowel omwille van de logistiek die dan ingezet moet worden om het terrein van De Schorre af te sluiten als omdat het indruist tegen de filosofie van Mano Mundo.

 

In een mededeling zegt de Raad van Bestuur van Mano Mundo: “Mano Mundo was altijd meer dan een festival, het was een beleving waarbij ook tientallen niet-gouvermentele en socio-culturele organisaties participeren in de organisatie. Meer dan duizend vrijwilligers stonden paraat om het festival en haar boodschap rond mondiale solidariteit mee uit te dragen. In deze optiek is er dan ook twintig jaar lang gekozen om het festival gratis te houden, de wereld is tenslotte van iedereen en niet enkel voor diegenen die het zich kunnen veroorloven.” Het provinciebestuur zegt bereid te zijn “sommen vrij te maken om de boodschap van verdraagzaamheid en culturele verscheidenheid in de kijker te zetten”, maar wil niet “een bricolage tot een festival dat maar een schijntje meer is van wat we hadden”. Overigens zijn de budgetbesprekingen bij de provincie Antwerpen nog niet rond, het is dan ook maar afwachten wat effectief beschikbaar blijft.

 

In het Antwerpse zijn er nog meer gratis festivals die deze zomer voor het laatst ingericht zijn (Casa Blanca, Hemiksem; Linkerwoofer, Antwerpen…) maar het stopzetten van Mano Mundo is dubbel spijtig. Hulde aan de duizenden vrijwilligers die zich de voorbije twintig jaar voor Mano Mundo hebben ingezet. Aan hen heeft het niet gelegen dat Mano Mundo nu sneuvelt. Mano Mundo was overigens ook een gelegenheid waar een centje kon bijverdiend worden: vrijwilligers die bonnen verkochten of drank bezorgden, en hun vrijwilligersvergoeding schonken aan bijvoorbeeld de scoutsvereniging waar zoon- en/of dochterlief naartoe gaat. Ook dat verdwijnt. Wie denkt dat schrappen in bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking of culturele participatie niet zo erg is, verliest ook de kettingreactie uit het oog die dit meebrengt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, cultuur, actie |  Facebook | | |  Print

12-10-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De Rode Duivels gaan naar Brazilië. Op vele plaatsen was er feest (foto: café Mombasa in Borgerhout), maar niet iedereen had gerekend op een overwinning voor de Belgen (zie verder).

 

“@AFF_Verzet Jullie komen ook nog aan de beurt, samen met Kef Kef en ander links, moslimpijpend krapuul!” Een twitteraar reageert emotioneel op ons twitterbericht dat de partijtop van ‘Gouden Dageraad’ is aangehouden. (Twitter, 3 oktober 2013)

 

“Is dit een belastingverhoging? Ludo Van Campenhout, schepen en voorzitter van Rio Link, noemt dat een semantische discussie. Maar wanneer de overheid de tarieven verhoogt voor diensten die ze aan de burger verleent, dan is dat een belastingverhoging. De burger betaalt meer omdat het stadsbestuur zijn beschikbare middelen liever wil investeren in veiligheid en andere prioriteiten.” In Antwerpen wordt de prijs voor het drinkwater drastisch verhoogd. Is dit een belastingverhoging? Schepen Ludo Van Campenhout (ex-Open VLD, nu N-VA) vindt dit “een semantische discussie”. Als het over de regering-Di Rupo gaat, heeft de N-VA minder taalkundige problemen. (Gazet van Antwerpen, 4 oktober 2013)

 

“In de storm rond het regenboog-T-shirt dacht ik dat ik op de Terzake-uitzending heel rationeel had gezegd waar het op stond, tot iemand me zei ‘Je was precies boos’. Toen ik de beelden bekeek op mijn iPad, schrok ik er zelf van. Niet wát ik zei, maar hóé ik het zei, die emotionele verbetenheid.” Bart De Wever denkt dat hij rationeel reageert, maar dat is niet altijd zo. (Nina, 5 oktober 2013)

 

“In de jaren vijftig had hij met zijn vriend twee ruiten gebroken van een café van Oostfronters op de Groenplaats. Met één kassei. Zijn maat is binnen een pintje gaan drinken, heeft de kassei opgeraakt en teruggebracht. Dan nam Rik die op en smeet de tweede ruit in. Hij vertelde het met trots.” Guillaume Van der Stighelen haalt herinneringen op over een onlangs overleden communist. (CittA, 5 oktober 2013)

 

“Structurele hervormingen kunnen zowel de invoering van mini-jobs betekenen (conservatief) als het invoeren van minimumlonen (progressief). Alleen bij het begrip 'herstelregering' zou de progressieve invulling beter blank blijven. Het systeem herstellen dat ons in de miserie heeft geholpen, is niet echt constructief. Progressieven kunnen dat begrip beter vervangen door het begrip transitieregering, een regering die echt werk maakt van de omslag naar een nieuw economisch paradigma dat ontdaan wordt van de vernietigende effecten van het model dat de N-VA wil herstellen.” Jan De Zutter hekelt termen als ‘een sociaaleconomische herstelregering’, ‘structurele hervormingen’, ‘verandering’ en ‘belastingregering Di Rupo’ die door de N-VA gelanceerd worden zonder concrete inhoud, en klakkeloos overgenomen worden door de media, waarna iedereen er een eigen invulling aan geeft en zo het kiezerspotentieel voor de N-VA vergroot. (Knack online, 8 oktober 2013)

 

“De censuur vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit, zowel qua technische middelen als wat betreft de instanties die er zich aan bezondigen. Steeds vaker betreft het zelfs commerciële bedrijven waarvan niet duidelijk is in wiens opdracht ze handelen. Kijk naar YouTube. Vorige maand werd de trailer van Thank God It’s Friday, een Belgische documentaire van Jan Beddenoodts en Niel Iwens over het Israëlisch-Palestijnse conflict, verwijderd na een anonieme klacht. Hoezo? Wat gaat straks voor de bijl en welk verweer hebben we daartegen? De censuur wordt duidelijk diffuser maar daarom niet minder doeltreffend.” David Van Reybrouck, Tom Lanoye, Annelies Verbeke en Judith Vanistendael protesteren tegen censuur op de komende Boekenbeurs. (De Morgen, 9 oktober 2013)

 

“De meeste bazen zijn minder bezig met hun werknemers dan dat de werknemers bezig zijn met hun job. Medewerkers zijn niet meer dan één van de vele nummertjes in een door cijfers gedomineerde omgeving. Enkel de nodige beroepsernst en in sommige extreme gevallen zelfs liefde voor de job houden ons recht. Terwijl we gewoon snakken naar een blijk van erkenning, eerlijke feedback of, nu we toch aan het dromen zijn: een mooi compliment.” Voormalig VRT-presentatrice Erika Van Tielen verwoordt wat veel werknemers denken. (De Morgen, 10 oktober 2013)

 

“Kroatië/België. Pronostiek 1-1!” Filip Dewinter laat zich voor zijn voetbalpronostiek minder leiden door kennis van het voetbal dan door sympathie voor Kroatië en antipathie voor België. Fout, dus. Eerder twitterde Filip Dewinter dat hij "beetje jaloers!" is op Kroatië dat zich los scheurde uit Joegoslavië. Het uiteenvallen van Joegoslavië was na de Tweede Wereldoorlog een van de bloedigste conflicten op Europese bodem met 10.688 doden, 2.915 vermisten en 37.180 gewonden. (Twitter, 11 oktober 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, de wever, actie, n-va, sociaal, ewinter |  Facebook | | |  Print

11-10-13

BBET-RECHTSZAAK OPNIEUW GESCHORST

Nieuw proces.JPGWe schreven het al een paar keren: in de rechtszaak tegen de Blood and Honour-groep BBET (Bloed Bodem Eer Trouw) zijn er altijd wel procedurekwesties en onverwachte wendingen die een normale rechtsgang in de weg staan. Gisteren zouden een tiental ‘gewone’ BBET-verdachten zich verdedigen, maar nog voor de rechtbankzitting goed en wel begon, werd de zitting geschorst na een klacht over “een schijn van partijdigheid” bij twee van de drie rechters die de BBET-zaak beoordelen.

 

Het verslag van de VRT-televisie van de rechtbankzitting woensdag (foto) werd door journaliste Sofie Demeyer ingeleid met: “Op dit nieuwe proces willen twee rechters liever niet herkenbaar gefilmd worden uit schrik voor represailles van de extreemrechtse groepering Bloed Bodem Eer Trouw, een tak van het neonazistische Blood and Honour.” De advocaat van Stijn V.M. greep dit aan om de twee bedoelde rechters “een schijn van partijdigheid” te verwijten en hen te vragen op te stappen uit de rechtbank. Het gevolg zou zijn dat de BBET-rechtszaak nog eens moet overgedaan worden.

 

“Nog eens” want de BBET-rechtszaak heeft pas nog anderhalf jaar stil gelegen omdat één van de drie rechters ernstig ziek is geworden in de periode dat aan het Grondwettelijk Hof enkele prejudiciële vragen voorgelegd werden. Prejudiciële vragen die ingediend waren door dezelfde al genoemde advocaat (!) en na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof onnodig tijdverlies bleken te zijn (!!). Omdat de voorzitter van de rechtbank ernstig ziek werd terwijl men aan het wachten was op het antwoord van het Grondwettelijk Hof, moest een nieuwe rechter ingeschakeld worden en het hele BBET-proces van de start- tot de eindpleidooien hernomen worden.  

 

Het Openbaar Ministerie repliceerde gisterenmorgen dat woorden van een journalist niet beschouwd kunnen worden als woorden van de rechtbank, en de rechtszaak tegen BBET daarom verder gezet kan worden. De twee geviseerde rechters wensten zich niet vrijwillig terug te trekken, maar na een nieuwe schorsing van de zitting besloot de rechtbank dat de twee rechters volgens de wettelijke, schriftelijke procedure zullen antwoorden. Wat die procedure echter precies inhoudt, was gisterenmorgen voor niemand duidelijk. Later op de dag kwam het bericht dat als de twee geviseerde rechters blijven weigeren zich terug te trekken, het hof van beroep in Gent moet oordelen of het al dan niet gepast is dat de rechters blijven zetelen.

 

Op 11 december wordt de rechtszaak tegen BBET in Dendermonde verder gezet. Tegen dan zou bekend moeten zijn of de twee geviseerde rechters kunnen blijven zetelen dan wel opnieuw nieuwe rechters ingeschakeld moeten worden om de BBET-zaak te beoordelen. In dat laatste geval wordt aan alle betrokken partijen gevraagd of het volstaat dat de nieuwe rechters alle schriftelijk neergelegde conclusies bestuderen. De vorige keer als een nieuwe rechter ingeschakeld werd, was het antwoord dat men toch wel opnieuw mondeling moest kunnen pleiten. Iets waar men woensdag aan begonnen was, waarbij nieuwe prejudiciële vragen opgeworpen werden om desgevallend aan het Grondwettelijk Hof te stellen. 

 

Uiteraard hoort een rechtbank zonder schijn van partijdigheid te oordelen, en heeft de verdediging van de verdachten het recht om te wijzen op een mogelijke schijn van partijdigheid. Anderzijds is het niet uit de lucht gegrepen dat met een rechter afgerekend wordt na een uitspraak die een verdachte niet bevalt, of de rechter geïntimideerd wordt door extreemrechtse stoottroepen (Italië, Griekenland…). Trouwens, alleen al de verslaggeving van AFF/Verzet over de BBET-zaak werkt schijnbaar op de zenuwen van enkele van de BBET-hoofdverdachten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

10-10-13

DYAB ABOU JAHJAH BURGERLIJKE PARTIJ IN DE BBET-ZAAK

Bij de rechtbankzittingen over de Blood and Honour-groep BBET (Bloed Bodem Eer Trouw) zijn er altijd wel onverwachte wendingen (1, 2). Gisteren was het niet anders.

 

De eerste onverwachte wending was dat Dyab Abou Jahjah (foto, gisteren in Dendermonde) zich burgerlijke partij heeft gesteld in de rechtszaak tegen BBET, zoals wij maandag bij de eerste van onze twee voorbeschouwingen nog konden meegeven. Niet onbegrijpelijk natuurlijk als je één van de doelwitten blijkt te zijn van BBET, figuurlijk maar ook letterlijk. Men wilde Dyab Abou Jahjah vermoorden met een westers geweer, vervolgens Filip Dewinter met een niet-westers geweer, om onlusten tussen bevolkingsgroepen uit te lokken. Onlusten die politie en politici niet de baas zouden kunnen, zodat de tijd aangebroken was om een nationaalsocialistisch regime te vestigen.

 

Men zou kunnen zeggen dat Dyab Abou Jahjah wat laat zich burgerlijke partij stelt – de eerste vordering van het Openbaar Ministerie in de BBET-zaak dateert van 2008, de eerste rechtbankzitting van 2011 – maar in die tijd zat de voormalige AEL-leider in Libanon. En niet Syrië zoals de advocaat van een BBET-verdachte zei, suggererend dat hij betrokken was bij de burgeroorlog daar. Sinds september terug in ons land wordt dat anders. Abou Jahjahs advocaat doorploegde op een week tijd het duizenden bladzijden tellenden dossier en stelde vast dat het plan om Dyab Abou Jahjah te vermoorden geen zattemanspraat was. Maar bij herhaling, door meerdere betrokkenen bevestigd werd.

 

Overigens kwam niet alleen Abou Jahjah in het vizier. Na het incident waarbij buschauffeur Guido De Moor in Antwerpen het leven verloor, rees het idee om een politieagent om te kopen om zo aan de adressen van de bij het incident betrokken allochtone jongeren te geraken. Om vervolgens die allochtone jongeren neer te schieten. Deze en andere acties waar de BBET’ers aan dachten zouden uitgevoerd worden door militanten verdeeld over meerdere cellen. De skinheads die destijds De Kastelein en andere kroegen bevolkten, dat was slechts façade. Het ware werk zou ondergronds gebeuren.

 

Uit een dagboekfragment van Tomas B. blijkt dat hij gecontacteerd werd door “een collega” die een raid wilde organiseren, maar de middelen noch de ervaring daarvoor had. Tomas B. noteerde dat hij er wél voor kon zorgen. Eén van de mensen die hij daarvoor voor 100 % vertrouwde, was overigens niet ideologisch mee met BBET, maar zou om financiële redenen meewerken. Het doet sterk denken aan de business die bij het Griekse Gouden Dageraad ontwikkeld wordt.

 

Vrijdagnamiddag repliceert de verdediging van de dertien BBET-verdachten die genoemd worden in de burgerlijke partijstelling van de Dyab Abou Jahjah. In een eerste reactie probeerde de verdediging al hemel en aarde te bewegen tegen de burgerlijke partijstelling, als zou het gaan om nieuwe beschuldigingen die lang beraad vragen om erop te antwoorden. Daar is niets van aan, bevestigde het Openbaar Ministerie. Het zijn allemaal zaken die in het BBET-dossier zitten maar nu naar boven gespit zijn, die ondergesneeuwd waren in het BBET-dossier.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

DE VERDEDIGING VAN DE BBET-HOOFDVERDACHTEN

Federaal parketmagistraat voor bestrijding van terrorisme Ann Fransen en de Dendermondse parketmagistraat voor anabolenhandel Jan Kerkhofs preciseerden gisteren wat bekend is van het aandeel van elk van de zeventien gedagvaarden in de BBET-zaak, en herhaalden de strafmaat die voor elk van hen gevorderd wordt zoals al gemeld op de rechtbankzitting van 12 september 2011 (1, 2). Daarna was het gisteren de beurt aan de advocaten van de vier hoofdverdachten (foto: zowel hoofd- als 'gewone' verdachten in de BBET-zaak).

 

De advocaat van Tomas B. relativeerde de hele zaak. Terrorisme is er als het land ernstig ontwricht wordt, de bevolking ernstig schrik wordt aangejaagd. En heeft de bevolking ernstig wakker gelegen van BBET? Niet, toch. Tomas B. zelf las een lange verklaring voor waarin hij zijn spijt uitdrukte voor al wie hij bewust of onbewust geschaad heeft, maar vooral zijn beklag deed dat hij sinds de BBET-zaak door zowat iedereen scheef bekeken wordt. De advocaat van Joeri V.d.P. vroeg vruchteloos om zijn pleidooi te mogen uitstellen tot vrijdag. De rechtbank wees de vraag af omdat al op 23 mei de pleidooien van de verschillende partijen ingepland zijn.

 

De advocaten van Mark H. en van Stijn V.M. betoogden dat hun cliënten intussen voorbeeldige burgers zijn geworden. Mark H., BBET-spreker op Blood and Honour-bijeenkomsten en auteur/samensteller van het BBET-tijdschrift, is na een suggestie van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al eens op bezoek geweest in het concentratie- en vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau. Zijn advocaat stelde voor om hem in de plaats van een gevangenisstraf een werkstraf in een antiracistische organisatie te geven.

 

De tweede onverwachte wending gisteren kwam van de advocaat van Stijn V.M., maar het was slechts onverwacht wat het zou worden. De advocaat had er al eens voor gezorgd dat de BBET-rechtszaak anderhalf jaar stil lag omdat volgens hem zo nodig enkele prejudiciële vragen moesten gesteld worden aan het Grondwettelijk Hof, vooraleer de BBET-rechtszaak kon verder gezet worden. Vragen over de federale parketmagistraat voor terrorismebestrijding. Het hof wees alle bezwaren van de advocaat af, maar intussen was de afhandeling van de BBET-zaak alweer anderhalf jaar vertraagd. En zo kon de advocaat gisteren nog eens pleiten dat de BBET-zaak al te lang aansleept en daardoor alleen de vrijspraak voor zijn cliënt gepast is.

 

Anderhalf jaar geleden kondigde diezelfde advocaat een tweede reeks prejudiciële vragen aan, die hij pas gisteren zou stellen. Mogelijk omdat deze blog en De Standaard bekend maakten dat hij zou afkomen met prejudiciële vragen over de Dendermondse parketmagistraat Jan Kerkhofs, deed de advocaat dat niet – de verrassing was weg – maar stelde hij dat zo nodig aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen moeten gesteld worden  over het behoren tot een misdadige organisatie dan wel tot een terroristische organisatie. De BBET-verdachten worden ervan beschuldigd te behoren tot een misdadige organisatie tot aan de datum waarop de terrorismewetgeving van kracht werd, daarna voor het deel uit maken van een terroristische organisatie.

 

In een noodgedwongen snel gefabriceerd, maar met behulp van een wetboek en een internetverbinding gefundeerd, antwoord wees het Openbaar Ministerie de bezwaren van de advocaat van Stijn V.M. af. De rechtbank houdt haar antwoord in beraad tot later. Waarschijnlijk tot einde dit jaar of begin volgend jaar. Tot zolang wordt het afwachten of dan ineens het vonnis over de BBET-uitspraak wordt uitgesproken, dan wel eerst nog om advies aan het Grondwettelijk Hof wordt gevraagd.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

09-10-13

ANDRÉ GANTMAN DRAAIT MEE MET DE RECHTSE WIND

Vorige zaterdag zei een Antwerps gemeenteraadslid ons nog: “Ik heb de indruk dat als Gantman het woord neemt in de gemeenteraad, De Wever wat dieper wegzakt in zijn stoel en zich afvraagt: ‘Waar heb ik dit aan verdiend?’” Het zou best kunnen. In elk geval heeft Bart De Wever het voorstel van André Gantman (foto) om het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding op te doeken afgedaan als “niet aan de orde. Europa verplicht ons om dergelijk centrum te hebben.” Voor het overige was De Wever het wel volledig eens met Gantman.

 

Het voorstel van André Gantman, N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, om het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) af te schaffen, is niet nieuw. Gantman lanceerde het idee al zaterdag 7 september in een interview in Het Laatste Nieuws, interview waarin Gantman de uitspraak van Liesbeth Homans goedpraatte dat racisme maar een relatief probleem is. Zijn argumentatie voor het opdoeken van het CGKR was toen: Het zijn bureaucraten die de gemeenschap een slechte dienst bewijzen.” Er was toen enkel deze blog die op het voorstel-Gantman reageerde. Maandag kreeg het idee om het CGKR af te schaffen een prominentere plaats in Gazet van Antwerpen.

 

Deze keer heeft de naar de N-VA overgestapte voormalige Open VLD’er ook een paar ‘argumenten’ om zijn nieuwe kiezers te behagen. André Gantman: “CGKR-directeur Jozef De Witte zegt bij herhaling dat het racisme niet afneemt en dat de multiculturele maatschappij mislukt is. (…) Het resultaat van twintig jaar centrum is minimaal, het is zelfs contraproductief. Het CGKR en het Vlaams Belang zijn eigenlijk objectieve bondgenoten. Terwijl het VB mensen wil uitsluiten, zorgt het CGKR ervoor dat dezelfde mensen niet worden ingesloten. Het CGKR staat met zijn standpunten een harmonieuze integratie in de weg. (…) Volgens mij heeft het CGKR absoluut niet bijgedragen tot de integratie, het is er zelfs een hindernis voor. Het is helemaal geen uitgesproken pleit bezorgen van bijvoorbeeld de aanvaarding van onze waarden, de scheiding van godsdienst en staat, de neutraliteit van de ambtenarij en de gelijkheid van man en vrouw.”

 

“Om de problemen aan te pakken moet men niet werken met dergelijke bureaucratische mastodontinstituten en met juridische en strafrechtelijke sancties. De morele opvoeding van de jeugd is belangrijk. En dat kan zo’n bureaucratie niet doen. Dat moet veel kleinschaliger op een lager niveau gebeuren, bijvoorbeeld op het niveau van de steden waar de middelen doelgericht kunnen worden aangewend. Zo’n politiek is veel efficiënter dan de publicatie van brochures en opiniestukken door de directeur van het CGKR.” Nog altijd kwaad omdat CGKR-directeur Jozef De Witte, bij gebrek aan overleg, in een opinieartikel de hogere retributie voor het inschrijven van vreemdelingen in Antwerpen afbrandde? Voorstel van Liesbeth Homans dat later door provinciegouverneur Cathy Berx afgewezen werd als onwettelijk.

 

Maar beginnen we met het begin. Zou Jozef De Witte gezegd hebben dat de multiculturele maatschappij mislukt is? We betwijfelen het sterk. De multiculturele samenleving is een feit. Het integratiebeleid is mislukt, vooral omdat er geen integratiebeleid die naam waardig is gevoerd door de opeenvolgende regeringen. De volgende giller: het CGKR en het Vlaams Belang als objectieve bondgenoten. We hebben anders niet het idee dat het CGKR en het VB hetzelfde willen. De enige objectieve bondgenoten zijn Gantman en het Vlaams Belang die allebei het opdoeken van het CGKR willen. En sinds wanneer is het CGKR niet voor de aanvaarding van onze waarden? Niet voor de neutraliteit van de ambtenarij? Gantman vermengt moedwillig het doel en de middelen. Is de ambtenarij slechts neutraal als iedereen zich daar kleedt als een grijze muis of als men zich kleurrijk kleedt maar wél iedereen op dezelfde wijze voorthelpt?

 

Gantman die niet hoog op heeft met juridische en strafrechtelijke sancties en morele opvoeding belangrijker vindt? Het is maar hoe het hem uitkomt. Toen André Gantman in de tweede helft van de jaren negentig Antwerps schepen voor personeelszaken was, werd er gepleit voor de invoering van een non-discriminatieclausule in het personeelsstatuut van de Antwerpse stadsambtenaren. Naar het voorbeeld van bij General Motors en andere privé-bedrijven. Gantman liep zich toen de benen onder het lijf uit om dit te verhinderen. Zijn argumentatie was dat pas als iemand door een rechtbank veroordeeld is voor racisme, je hem of haar daarop als ambtenaar kan aanpakken. Schepen Hugo Schiltz (Volksunie) ging in tegen deze juridisering en zorgde er mee voor dat bij de jaarlijkse waardering van het stadspersoneel onder andere punten uitgedeeld worden voor correcte omgang met diverse bevolkingsgroepen.

 

Volgens politicoloog Mohamed Benhaddou past het voorstel-Gantman in een strategie van de N-VA om de extreemrechtse kiezer aan zich te binden. Als het dat is, dan is het in ieder geval een verkeerde strategie. Het Vlaams Belang verheugde zich op haar website over de uitspraken van André Gantman, om onmiddellijk daarna te argumenteren dat het VB de enige partij is die niet warm en koud blaast over de afschaffing van het CGKR. Het VB is niet te kloppen in extreemrechts zijn.

 

Volgens Bart De Wever (in Gazet van Antwerpen gisteren) is de N-VA voorstander van om het CGKR “te hervormen tot een instrument dat werkt op basis van andere principes en waar we als maatschappij iets aan hebben”. Dat is allemaal ontzettend vaag. Eerder zei de N-VA dat het CGKR zich meer moet aansluiten bij “de Vlaamse grondstroom”. Bart Somers (Open VLD) maakte ervan “de Belgische grondstroom”. Dat blijft allemaal vaag en volatiel. Wat is de “grondstroom” vandaag, en wat is ie morgen, en wie interpreteert die hoe? Toetsing aan het internationaal erkende Verdrag voor de Rechten van de Mens is een beter idee.

 

Tot slot. Racisme bestrijden is geen exclusief voorrecht voor het CGKR. Als het racisme toeneemt moet daarvoor de steen niet geworpen worden naar het CGKR dat moet opereren binnen de krijtlijnen uitgezet door de politici in de regering en de Raad van Bestuur van het CGKR. Racisme bestrijden is een opdracht voor iedereen, en zo is het te betreuren dat bijvoorbeeld het antiracistisch tijdschrift In naam van de vrijheid niet meer verschijnt. In de jaren tachtig uitgegeven door B’nai B’rith onder voorzitterschap van… de dan nog jonge en eerder linkse André Gantman. Maar dat is dus dertig jaar geleden. Intussen draait Gantman als een opportunist mee met de rechtse wind.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gantman, de wever, racisme |  Facebook | | |  Print

08-10-13

BBET: HET EINDE (NOG NIET) IN ZICHT, VERVOLG

Ongetwijfeld zullen de advocaten van de verdediging van de Blood and Honour-groep Bloed Bodem Eer Trouw (BBET) pleiten dat hun rechtszaak al onredelijk lang aansleept, en alleen al daarom de vrijspraak voor de verdachten hoort. Maar wie veroorzaakt de lange duur van deze rechtszaak? Gisteren hebben we een tipje van de sluier gelicht, vandaag het vervolg.

 

Naast over BBET als racistische, negationistische en terroristische organisatie, worden in deze rechtszaak een aantal aanverwante zaken behandeld. Zoals wapenhandel. Tomas B. die bijvoorbeeld wapens verkocht aan een undercoveragent, en de vierde hoofdverdachte Stijn V.M. eens vroeg tien matrakken mee te brengen die Tomas B. op weg naar een NSV-betoging zou kunnen verkopen. Drie van de zeventien gedagvaarden staan voor de rechtbank louter als wapenhandelaar, met verborgen ruimtes waar ze een aantal wapens buiten zicht bewaarden.

 

Over Tomas B. worden nog een paar andere dossiers voorgelegd: een caféruzie waarbij Tomas B. een champagnefles op het hoofd van twee mensen knalde, met blijvende gehoorschade voor een van de twee; chantage bij één van zijn vriendinnen die bedreigd werd de laatste – gefilmde – vrijpartij naar buiten te brengen als ze zich niet excuseerde voor het beëindigen van de relatie; een met bloed geschreven dreigbrief en mes achtergelaten bij een andere vriendin op de verjaardag van het zoontje… Ook een vechtpartij, samen met een vriend, op een oudejaarsfuif die een agent in burger een gebroken kaak opleverde zit in het dossier. En dan is er nog de anabolen- en viagrahandel waarvoor Tomas B., Joeri V.d.P en nog een derde verdachte terechtstaan (meer over de aanverwante dossiers: hier).

 

Voor Tomas B. (foto) wordt in totaal twaalf jaar gevangenis gevraagd (8 jaar voor BBET, 2 jaar voor slagen en verwondingen buiten de BBET-zaak en nog eens 2 jaar voor handel in anabolen), voor Joeri V.d.P in totaal zeven jaar cel (5 jaar voor BBET en 2 jaar voor de anabolicazaak), voor Mark H. en Stijn V.M. vijf jaar cel, voor dertien anderen: van drie maanden tot drie jaar cel. De verdediging pleit dat de gedagvaarden allemaal onschuldige lammetjes waren, minstens intussen allen voorbeeldige burgers zijn. De verdediging doet intussen ook haar uiterste best om de gang van de rechtszaak te vertragen: conclusies die tegen een bepaalde datum ingediend moeten worden, worden vaak pas op de eerstvolgende rechtbankzitting overhandigd. Zodat het Openbaar Ministerie niet de tijd heeft om de argumenten grondig te bestuderen en desgevallend pas later de argumenten kan weerleggen (meer over de verdediging: hier).

 

Op 23 januari 2012 is er een tweede rechtbankzitting, op 29 februari en 16 april volgen extra zittingen. Op 21 mei zou de uitspraak over de BBET-rechtszaak volgen, maar tot verrassing van iedereen besloot de rechtbank in te gaan op de vraag van de advocaten van twee verdachten om aan het Grondwettelijk Hof te vragen of het onder andere wel kan dat de bevoegdheid van de in terrorismezaken gespecialiseerde federale parketmagistraat niet kan betwist worden (meer over deze coup de théâtre: hier). Een jaar later, op 27 mei 2013, herneemt men de BBET-zaak in Dendermonde. Het Grondwettelijk Hof ziet geen enkel probleem met de bevoegdheid van nationaal parketmagistraat gespecialiseerd in terrorismebestrijding Ann Fransen. Maar intussen is één van de drie rechters in de BBET-zaak ernstig ziek en vervangen door een andere rechter. De verdediging van de zeventien verdachten vindt het niet voldoende dat de nieuwe, derde rechter kennis neemt van de geschreven stukken, en vraagt opnieuw mondeling te kunnen pleiten. Het Openbaar Ministerie ziet zich genoodzaakt ook opnieuw mondeling te pleiten (meer daarover: hier).

 

Morgenvoormiddag pleit het Openbaar Ministerie. Morgennamiddag pleiten de advocaten van de vier hoofdverdachten: Tomas B., Joeri V.d.P, Mark H. en Stijn V.M.. Ook morgennamiddag protesteert Blokbuster in Dendermonde tegen het fascistisch geweld (Grote Markt, 14 uur). Donderdag en vrijdag pleiten de advocaten van de dertien andere verdachten. 

 

Het is echter maar de vraag of eind dit jaar of begin volgend jaar de uitspraak in de BBET-zaak volgt. Dezelfde advocaat die de bevoegdheid van de federale parketmagistraat voor terrorismebestrijding in vraag stelde, zei meer dan een jaar geleden al dat hij de volgende keer – morgen dus – de bevoegdheid in vraag zal stellen van de Dendermondse parketmagistraat Jan Kerkhofs die het anabolen- en viagradossier behartigt. Als de Dendermondse rechtbank oordeelt dit te moeten voorleggen aan het Grondwettelijk Hof zijn we opnieuw voor minstens een jaar uitstel vertrokken. Voor hetzelfde geld had die advocaat dit al een jaar geleden kunnen opwerpen, maar het is de strategie van de verdediging om zoveel mogelijk procedurekwesties en vertragingsmanoeuvres in te lassen om dan achteraf te pleiten dat deze zaak al al te lang aansleept.

 

Na de uitspraak in eerste aanleg kan men nog naar het Hof van Beroep trekken, en vervolgens het Hof van Cassatie. Tegen dan zal Tomas B. wel naar Zuid-Afrika geëmigreerd zijn om een van zijn andere plannen te realiseren? Om er de blanke boeren te verdedigen met, naar het voorbeeld van 'Artsen zonder grenzen' enzomeer, ‘Security zonder grenzen’.

 

Parallel met de BBET-zaak loopt in Nederland nog een andere zaak waarbij Tomas B. betrokken is. Een zaak van wapenbezit waarvoor Tomas B. met drie anderen aangehouden werd op 18 oktober 2011, amper een maand na de eerste procesdag over BBET op 12 september 2011. De voorbije zomer, uitgerekend op zijn verjaardag op 23 juli, werd Tomas B., samen met zijn boezemvriend Arnoud K., voor de Ulfhednar-wapenzaak verwacht bij de rechtbank in Alkmaar. Maar Tomas B. daagde niet op. De rechtszaak werd na een korte zitting voor onbepaalde tijd uitgesteld om bijkomende getuigenverklaringen te noteren (hier het verslag van de rechtbankzitting).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print