28-11-13

JAMMEREN OF AANPAKKEN ?

Het was een heerlijke cartoon van ZAK, gisteren in De Morgen (foto). Er mag wel eens gelachen worden met het als problematisch voorstellen van de meningen die gevraagd werden voor de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. De monitor schetst uitgebreid de leefsituatie van de allochtonen in Vlaanderen, maar de pers pikt uit de monitor vooral slechts de mening van de Vlamingen over allochtonen. Het is veelzeggend over hoe de Vlaamse pers omgaat met allochtonen.

 

De Morgen kon de resultaten als eerste inkijken en kopte op haar voorpagina Helft Vlamingen houdt niet van migranten. Daarbij ook nog drie cijfers: 40 % vindt dat moslims een bedreiging zijn voor onze cultuur, 45 % wil alleen mensen van Belgische afkomst in de wijk, 47 % gelooft dat migranten komen profiteren van de sociale zekerheid. Het zijn inderdaad geen cijfers om vrolijk van te worden, en Het Laatste Nieuws bijvoorbeeld herhaalde gisteren deze cijfers en voegde er nog een aan toe: 51 % heeft nooit contact met een allochtoon. In dezelfde tabel als waar men de cijfers uit geplukt heeft over moslims als bedreiging voor onze cultuur en migranten die komen profiteren van de sociale zekerheid, staat als eerste resultaat dat 47 % van de bevraagden vindt dat de aanwezigheid van verschillende culturen een verrijking is van onze samenleving. Kranten vermelden het terloops wel, maar geen enkele krant die het in the picture zet zoals de andere cijfers.

 

Als de helft van de Vlamingen nooit in contact komt met allochtonen is dat een probleem, zeker als de media en bepaalde politieke partijen doorgaans tot steevast migratie als negatief voorstellen. Maar kan je het mensen kwalijk nemen dat ze geen contact hebben met allochtonen? Wat als er geen allochtonen, in de betekenis van Marokkanen, Turken enzomeer, in je onmiddellijke buurt wonen? En legt iedereen zijn of haar intiemste zielenroerselen wél voor aan de Vlaamse buur of kruidenier? De krantenwinkel van schrijver dezes wordt uitgebaat door een Pakistaanse familie. Formeel hebben we dus dagelijks contact met allochtonen, maar is dat écht contact dat verdergaat dan het praatje over het weer? En moet daar trouwens alles bloot gelegd worden? 

 

Relevanter dan al die meningen, contacten en meningen over contacten, is óf allochtonen in gelijke mate kans hebben op werk. Met als bijkomend nut dat relaties tussen autochtonen en allochtonen hier op een veel natuurlijker wijze kunnen gebeuren. De tewerkstelling van niet-EU-burgers ligt 30 % lager dan bij de Belgen. Waaraan ligt dat, en wat is er aan te verhelpen? Maar liefst 49 % van de niet-EU-burgers leeft in een woning met serieuze kwaliteitsgebreken tegenover 22 % van de Belgen. Waarom ligt daar blijkbaar niemand van wakker? In het algemeen secundair onderwijs, het technisch, het buitengewoon en het beroeps secundair onderwijs zijn er opmerkelijke verschillen in aandeel allochtone leerlingen. Hebben die leerlingen allen een natuurlijke aanleg om, of worden ze nog altijd al te gemakkelijk naar bepaalde richtingen gedraineerd?

 

Dát zijn enkele van de vragen die schreeuwen om een antwoord, en minder de jammerlijke vaststelling dat er nog altijd een mentale kloof is na vijftig jaar migratie. Iedereen hoort gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten te hebben. Als daar al eens werk van zou gemaakt worden…

 

·         Lees ook: Helft Vlamingen houdt niet van andere Vlamingen

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, migratie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.