03-12-13

VB-ACTIE IN BORGERHOUT. MOSTERD NA DE MAALTIJD

De naamkeuze voor een pleintje in Borgerhout is voor het Vlaams Belang aanleiding om vandaag een symbolische actie op te zetten in dit Antwerps district. Mosterd na de maaltijd, want de naam voor het pleintje is al gekozen en het is een Vlaamse naam geworden: het Terloplein.

 

Naar aanleiding van de (her)opening van buurthuis Zermatt,  aan wat informeel het Terloplein wordt genoemd, werd het idee geopperd om het pleintje een officiële naam te geven. Er werden 51 verschillende voorstellen ingediend, en het Borgerhoutse districtsbestuur koos er drie uit om voor te leggen aan de omwonenden: het Terloplein, het El Katthabi-plein en het Maria Rosseelsplein. Het Terloplein omdat het plein grenst aan de Terlostraat (foto 1) en daardoor alzo bekend is. Een lo is een oude ontginning in een bos, wat er mogelijk op wijst dat dit een van de oudste kernen van Borgerhout is. De concertzaal Hof ter Lo, nu Trix, ligt in vogelvlucht op enkele honderden meters afstand.

 

Vijftig jaar na het begin van de migratie verwijst nog geen enkele straatnaam naar dit deel van onze geschiedenis, vandaar het idee om een Marokkaanse naam aan het pleintje te geven. De keuze van zowel een aantal allochtone als autochtone buurtbewoners viel op de naam van de Marokkaanse verzetsstrijder Abdelkrim El Khattabi. De derde mogelijke naam, Maria Rosseels, is een auteur en oud-journaliste van De Standaard die vroeger in de buurt van het pleintje woonde. Het nog maar in overweging nemen van El Khattabi zette de N-VA, de Borgerhoutse Open VLD en het Vlaams  Belang op hoge poten.

 

“Het Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat het linkse Borgerhoutse districtsbestuur een Marokkaanse naam wil geven aan een Borgerhouts plein. Al-Khattabi kan misschien wil een grote betekenis hebben gehad voor de Marokkaanse berberstammen, met Borgerhout heeft deze man hoegenaamd niets te maken. Het noemen van een Antwerps plein naar een Berberse rebellenleider is een nieuwe stap in de islamisering van onze stad als geheel en de kolonisering van bepaalde wijken door een Marokkaanse minderheid in het bijzonder”, fulmineerde het Vlaams Belang vorige week bij de aankondiging van een VB-actie op het Terloplein.

 

Het Vlaams Belang zou het Terloplein symbolisch het ‘Ludo Hannesplein’ noemen, naar de 80-jarige Borgerhoutenaar Ludo Hannes die op 21 oktober 1990 door enkele jonge allochtonen werd aangevallen en ’s anderendaags aan zijn verwondingen overleed. Een paar uren tevoren had het Vlaams Blok een ‘moskeewandeling’ gehouden in Borgerhout die een tegenbetoging van het Anti-Fascistisch Front (AFF) uitlokte. Rob Verreycken onderhoudt graag de mythe dat “AFF-knokploegen” veranwoordelijk zijn voor de dood van Ludo Hannes, in zijn laatste versie waren het “bekende PVDA’ers” die Marokkaanse jongeren zouden aangespoord hebben de 80-jarige man aan te vallen… Kwestie het Borgerhoutse districtsbestuur meer dan twintig jaar later, met deelname aan het bestuur van de PVDA+, te kunnen aanvallen.

 

Niet meer verankerd in het Borgerhoutse districtsleven plande het Vlaams Belang haar actie voor vandaag aan het Terloplein… terwijl voorbije zondag aan het Terloplein al de uitslag van de raadpleging bekend is gemaakt: 83 Borgerhoutenaren kozen voor het Maria Rosseelsplein, 393 voor het El Khattabiplein en 474 voor het Terloplein. Als schepen Zohra Othman (PVDA+) zondag de uitslag van de raadpleging bekendmaakte stegen – dixit De Standaard – juichkreten op vanuit een groepje jongeren van Marokkaanse origine. Ze zijn oprecht blij met de winnaar. “Ik heb nooit een andere naam gekend dan het Terloplein. Waarom zouden we dat nu moeten veranderen?”, zegt Oulad. Ook sociale media spreken van Marokkaanse Borgerhoutenaren die voor "Terloplein" als naam kozen.

 

Filip Dewinter gaat vandaag toch nog actie voeren. “Het is duidelijk dat dit soort van protest helpt, anders zaten wij nu met die Marokkaanse naam opgeschept”, zegt Filip Dewinter in Het Laatste Nieuws. Alsof de door De Standaard geciteerde jongeren van Marokkaanse afkomst en anderen geciteerd in sociale media zich iets zouden laten oplepelen door het Vlaams Belang. De VB-actie is nu verplaatst van het Terloplein naar het Groeningerplein waar Ludo Hannes aangevallen werd. Volgens een nieuwe VB-persmededeling staat Ludo Hannes “symbool voor al die Vlaamse Borgerhoutenaren die het slachtoffer werden van de massale inwijking van niet-Europese vreemdelingen naar hun district”. 

 

Districtsraadslid Patrick Van den Abbeele (N-VA) vindt dat het districtsbestuur (bestaande uit Groen/SP.A, PVDA+ en de voormalige CD&V’er Luc Moerkerke, nvdr.) “zich dringend moet bezinnen over de manier waarop ze burgerparticipatie inzet. De bevraging heeft Borgerhout meer verdeeld dan samengebracht.”  Burgerparticipatie is goed zolang het maar onder autochtonen blijft, minstens niet verwijst naar een vreemd element? Districtsraadslid Thomas Heiremans (Open VLD) tapt uit hetzelfde vaatje. “Ik hoop dat ze nu niet dezelfde streek uithalen met het Krugerpark (foto 2), dat ook nog steeds geen officiële naam draagt”, voegt hij er aan toe.

 

Het Krugerpark grenst aan het Krugerplein, en dat is genoemd naar Paul Kruger. Een prominent Boeren-leider in de opstand tegen het Britse bestuur in Zuidelijk Afrika en later president van de Zuid-Afrikaansche Republiek. Het Krugerplein grenst aan de Bothastraat, genoemd naar de Zuid-Afrikaanse president en beschermer van de apartheid Pieter Willem Botha. In Borgerhout, waar er altijd een sterke aanwezigheid is geweest van Vlaams-nationalisten – burgemeester tot aan de fusie met Antwerpen in 1983 was een VU’er – was het geen probleem om een plein te vernoemen naar een blanke onafhankelijkheidsstrijder in Zuidelijk Afrika en een straat te vernoemen naar een symbool voor de apartheid in Zuid-Afrika. Maar ô wee als een Marokkaanse naam gesuggereerd wordt. Dan moeten straatnamen – dixit schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) – “bij voorkeur een link met Antwerpen hebben”.

 

Mogen wij een compromis voorstellen? Straatnamen die verwijzen naar personen kan in de regel pas als de betrokkene overleden is. Het is dus niet voor meteen, maar ooit moeten ze in Borgerhout maar eens een pleintje vernoemen naar Zohra Othman. Van Marokkaanse afkomst, maar ook Borgerhoutse als eerste PVDA-schepen in dit district. Iedereen tevreden. Niet?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borgerhout, dewinter, van de velde, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.