19-12-13

GAS-BOETES: DE DUBBELE TONG VAN BART DE WEVER

Het is haast ontroerend: Bart De Wever deelt de “enorme bezorgdheid” die Elio Di Rupo in Knack geuit heeft over de toepassing van de GAS-boetes, de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Alleen kijkt Bart De Wever weer naar iedereen (de pers, de administratie…) maar niet naar zichzelf.

 

“Helaas hebben een paar steden en gemeenten de GAS-wet feitelijk misbruikt om jongeren te beteugelen die eigenlijk niets verkeerd deden”, zegt de premier. Maar Bart De Wever voelt zich niet aangesproken. Bart De Wever (gisterenmorgen bij De ochtend, Radio 1): “Al ben ik wel bezorgd, ik ben het met de premier eens dat de willekeur eruit moet. Al moeten tegelijkertijd de indianenverhalen die in de media verschijnen, stoppen”. Volgens De Wever zijn deze verhalen nefast voor het in stand houden van het GAS-systeem. “Zolang de media enkel berichten over de opmerkelijke gevallen, is het systeem van de GAS-overtredingen niet houdbaar en stort het in.”

 

Het ligt dus aan de media dat het fout loopt. Dat in Antwerpen GAS-boetes uitgedeeld worden omdat men protesteert tegen GAS-boetes, het werd Bart De Wever deze week nog voorgelegd in de Antwerpse gemeenteraad, maar de Antwerpse burgemeester wilde er niet op in gaan. Dat in Antwerpen een verstandelijk gehandicapte man een GAS-boete krijgt omdat hij op straat een paar liedjes op een dwarsfluit speelde, Bart De Wever wilde er gisterenochtend op Radio 1 niet op ingaan. Over individuele gevallen wil hij zich niet uitspreken. Later op de dag meldde de woordvoerder van burgemeester De Wever dat de GAS-boete voor de verstandelijk gehandicapte man geseponeerd is door de sanctionerende ambtenaar. De woordvoerder ontkent enige tussenkomst van de burgemeester. Tussen haakjes: op het kabinet-De Wever zijn ze goed vertrouwd met de GAS-boetes. De directeur veiligheid op het kabinet was tevoren sanctionerend ambtenaar in Antwerpen, en daarvoor in Turnhout.

 

In de Antwerpse gemeenteraad kondigde Bart De Wever maandag (foto 2) een ‘procesoptimalisatie’ aan. Nu komt de administratie in beeld als reden dat het fout loopt. Er is zeer zeker iets voor te zeggen dat over het kwistig opstellen van proces-verbalen voor GAS-boetes en de opvolging door de sanctionerende ambtenaar, desgevallend sociale diensten, een hartig woordje kan gepraat worden. Maar – en nu mag ook de politiek in beeld komen, maar dat doet Bart De Wever niet – met GAS-boetes wordt ook maar gezwaaid als er een bepaalde sfeer is in een stad of gemeente. En in Antwerpen is het een sfeer waarin de politie – die de meeste proces-verbalen voor GAS-boetes opmaakt, meer dan GAS-ambtenaren in burger – naar ons aanvoelen arroganter optreedt sinds het korps onder leiding staat van burgemeester Bart De Wever en korpschef Serge Muyters (1, 2).

 

En het verhaal begint met voor wat allemaal een proces-verbaal voor een GAS-boete kan opgesteld worden. Begin deze week werd in de gemeenteraad in Antwerpen een nieuwe politiecodex goedgekeurd (dagordepunt 80 van de gemeenteraadszitting maandag 16 december). Goedgekeurd door de bestuursmeerderheid N-VA, CD&V en Open VLD, met de steun van ‘oppositie’partij Vlaams Belang. De andere oppositiepartijen (SP.A, PVDA en Groen) stemden tegen. Vanaf 1 januari 2014 wordt in Antwerpen de GAS-reglementering onder meer uitgebreid tot 14-jarigen. Maar – zo werd gezegd bij de goedkeuring van de nieuwe GAS-wetgeving in het federale parlement – eerst moet men de jongeren in hun stad of gemeente horen.

 

Zo gezegd, zo gedaan. In Antwerpen werd de stedelijke jeugdraad om advies gevraagd. Die jeugdraad zette een uitgebreide adviesprocedure op poten, waarbij ook de districtsjeugdraden en jeugdwerkorganisaties gehoord werden. Het resultaat was een twaalf bladzijden lang, goed gemotiveerd, advies dat “globaal negatief” is voor de in Antwerpen voorgestelde uitbreiding van de GAS-reglementering. En wat doet het Antwerps stadsbestuur dan? Ze voert de uitbreiding toch in. Dat is de stijl van Bart De Wever die nu in de media de “enorme bezorgdheid” van Elio Di Rupo deelt.

 

Het was vanzelfsprekend niet Bart De Wever die erop wees dat hij de uitbreiding van de GAS-reglementering invoert spijts het negatief advies van de stedelijke jeugdraad, maar het wakkere gemeenteraadslid Peter Mertens (PVDA). Mertens wees ook op de bij het Grondwettelijk Hof in onderzoek zijnde klachten tegen de nieuwe GAS-wetgeving van de Liga voor Mensenrechten en de Kinderrechtencoalitie, maar ook dat is voor Bart De Wever geen reden tot terughoudendheid. Meer zelfs, maandag werd de GAS-reglementering in Antwerpen ook nog uitgebreid om op te treden tegen bedelaars. De federale wetgeving voorziet dat kan en moet opgetreden worden tegen de exploitatie van bedelarij. Bedelarij zelve moet opgevangen worden door sociale maatregelen, maar Antwerpen biedt hiervoor nu ook de mogelijkheid van een GAS-boete.

 

Ook het reglement op betogen werd maandag uitgebreid. Artikel 102 van de politiecodex voorziet dat het verboden is in openlucht en/of in openbare ruimtes openbare vergaderingen en manifestaties in te richten zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester. Tot daar heeft niemand in de gemeenteraad er een probleem mee. Maar nu “zijn ook verboden: de organisatie van en de deelname aan samenscholingen die zouden kunnen leiden tot ernstige overlast of die de openbare veiligheid, orde en rust ernstig kunnen verstoren”. De deelname aan een toegelaten betoging of bijeenkomst, die omwille van een of andere pipo tot overlast zou kunnen leiden, kan nu bestraft worden met een GAS-boete. Een amendement van de PVDA om die toevoeging weg te laten, werd meerderheid tegen oppositie verworpen. Bart De Wever beweert dat hij niet in een politiestaat wil leven. Dat hij dan niet de instrumenten voor een politiestaat creëert!

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas-boetes, antwerpen, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.