23-12-13

RACISME BIJ DE ANTWERPSE POLITIE

Vorige maandag werd in Antwerpen betoogd tegen racisme, met “Geen racisme, iedereen gelijk” als meest gescandeerde slogan. Scherpe kant aan de betoging was dat meer specifiek betoogd werd tegen racisme bij de Antwerpse politie. ’s Anderendaags volgde een interpellatie over dat thema in de gemeenteraad.

 

Onmiddellijke aanleiding voor de betoging was wat Elisabeth Sekanabo (56 j., foto 1) overkwam. Omdat ze dringend naar het toilet moest, stapte Elisabeth Sekanbo in september café De Raaf binnen. Toen ze  wou betalen voor haar toiletbezoek liep het fout. De caféuitbaatster vroeg waarom haar toiletbezoek zo lang had geduurd. Iemand anders vroeg of ze daar soms een douche was gaan nemen. Elisabeth Sekanabo zei dat ze desgevallend meer wilde betalen voor haar toiletbezoek, maar kreeg te horen dat ze moest zwijgen en ophoepelen. Een klant gooide een glas bier over Elisabeth Sekanabo. Een andere klant trok aan de kap van haar jas waarna Elisabeth Sekanabo zich omdraaide en met haar elleboog de klant raakte. Die viel op de grond, waarna een andere klant hard op Elisabeth Sekanabo begon te meppen.

 

Toen de politie café De Raaf binnenkwam, dacht  Elisabeth Sekanabo dat ze gered was. Maar dat viel tegen. Tot haar verbazing werd ze meteen in de boeien geslagen, zonder dat de politie iets zei over waarom ze werd opgepakt. Elisabeth Sekanabo werd meegenomen naar het politiekantoor aan de Quinten Matsijslei waar haar bezittingen afgenomen werden, ze zich moest uitkleden en vier uren lang in een politiecel werd achtergelaten. De hele tijd mocht ze geen vragen stellen, en werd haar ook niet verteld waarom ze was aangehouden. Volgens de uitbaatster van café De Raaf en twee klanten was Elisabeth Sekanabo “onder invloed” en gedroeg ze zich agressief. De familie van Elisabeth Sekanabo vindt het eigenaardig dat de politie in voorkomend geval geen alcohol- of drugtest afnam. Toen Elisabeth Sekanabo in het hoofdkantoor bij de politie aan de Oudaan klacht wilde neerleggen over de manier waarop ze behandeld is, werd haar dat geweigerd. Met de hulp van een advocate werd uiteindelijk klacht neergelegd bij Comité P dat de werking van de politiediensten onderzoekt.

 

Dinsdag haalde gemeenteraadslid Mohamed Chebaa Amimou (foto 2, PVDA) dit geval aan om burgemeester Bart De Wever te vragen of hij nog meer signalen van discriminerend gedrag bij de Antwerpse politie heeft opgevangen, en wat zijn plannen terzake zijn. Karim Bachar (SP.A) vulde aan met de vraag of de burgemeester kennis heeft van discriminatie van allochtone politieagenten. Filip Dewinter (VB) trok de zaak op flessen door er op te wijzen dat het niet de bedoeling is van een gemeenteraadszitting om elk individueel geval te bespreken. Het is toch ook niet de bedoeling dat iemand in de gemeenteraad de bouwvergunning van een buur ter sprake brengt, of een ergens verkeerd geparkeerde auto. Meyrem Almaci (Groen) wees erop dat haar partijgenoot en mede-gemeenteraadslid Wouter Van Besien begin het voorbije jaar al gewezen heeft op de noodzaak van een globaal plan voor aanpak van racisme en discriminatie bij de Antwerpse politie.

 

In zijn antwoord zei burgemeester Bart De Wever zich niet te kunnen uitspreken over het concrete geciteerde geval. De zaak is in onderzoek bij het parket. Er is (nog) niet bewezen dat iemand in de fout is gegaan, maar mocht dat zo zijn zal er zeker gevolg aan gegeven worden. Hoe breed de problematiek is bij de Antwerpse politie? Vorig jaar zijn er drie klachten over racistisch gedrag binnengekomen bij de klantendienst van de politie, maar de drie klachten waren ongegrond. Bij intern toezicht zijn er vorig jaar twee dossiers geopend, waarvan één gegrond. Bart De Wever acht het niet uitgesloten dat een aantal gevallen niet aangegeven worden, maar vindt dat er geen sprake is van een algemene problematiek. Eerder van een voorbeeldig politiekorps. Tot slot wees de burgemeester er nog op dat de cel diversiteit van de Antwerpse politie jaarlijks zes maal een opleiding van één week voor twaalf à vijftien politieagenten organiseert, vanaf 2015 negen keer per jaar. Naast allochtone agenten die gediscrimineerd worden door eigen collega’s, is er ook de reactie vanuit de allochtone gemeenschappen die de allochtone politieagenten als verraders aanziet. Ook dat mag wel eens stoppen.

 

Met die uitsmijter legde Bart De Wever het probleem bij de allochtone gemeenschap in zijn geheel, bij de politie is er volgens hem geen of nauwelijks een probleem. Typisch. Volgens Bart De Wever is de vorming over diversiteit bij de politie uniek in het land, maar dat durven wij toch sterk te betwijfelen. Alleszins wordt met het huidig programma jaarlijks maar 3,7 % van het politiekorps bereikt, vanaf 2015 wordt dat 5,5 %. Zich verschuilen achter het lage aantal klachten is ook maar zwak. Twee jaar geleden wees een studie uit dat er maar 38 allochtone agenten zijn in het 2.200 leden tellend Antwerps politiekorps, en allochtone agenten regelmatig racistisch gedrag moeten ondergaan van hun eigen collega’s. Van verwijten dat ze geen zin voor humor hebben als racistische grappen gedebiteerd worden, tot weigering om met een allochtone collega op patrouille te gaan. Allochtone verdachten hoorden in politiekantoren opmerkingen tussen politieagenten als “Zullen we deze schapen slachten?” en “Zullen we ze taarten (= met een telefoonboek slaan) ?”

 

In zijn repliek citeerde Mohamed Chebaa Amimou breedvoerig uit voormelde interne studie, waarna burgemeester Bart De Wever het woord gaf voor de volgende interpellatie. De burgemeester kan zich verschuilen achter het huishoudelijk reglement dat de interpellant het laatste woord geeft, maar hij had beter zelf die interne studie aangehaald. Blijkbaar zijn er weinig of geen lessen uit getrokken, want anders had Bart De Wever het ongetwijfeld wel gezegd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, antwerpen, actie, de wever |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.