19-01-14

JONGE BLOGGERS WEERLEGGEN NEOLIBERALE PRIETPRAAT

Het was weer kiezen deze week. Zouden we donderdag voortborduren op de column van Marc Reynebeau Reken je rijk, met meer info van de bloggers Matthias Somers en Andreas Tirez die gaten zagen in respectievelijk de redenering van Lorin Parys (ex-Open VLD, nu N-VA) over armoedecijfers bij ons en in de Verenigde Staten, en een studie van de denktank Itinera over belastingen en wat we ervoor in ruil krijgen? Of zouden we berichten over een slachtoffer van Gouden Dageraad-geweld die asiel zoekt in ons land en onthullende foto’s van Gouden Dageraad? Zouden we zaterdag iets publiceren over de eerste actie van de Vlaamse Verdedigings Liga (zes actievoerders en drie ramptoeristen die toekijken), of over de personeelsverschuivingen bij het VB? Het werd twee keer het laatste. Maar zie: dit weekend zet De Standaard opnieuw de spots op de bloggers Matthias Somers (29 j., vooraan op de foto) en Andreas Tirez (36 j., achteraan op de foto).

 

Matthias Somers, overdag aan de slag op de studiedienst van het ACV, ontkrachtte de basisstelling van ‘blauw konijn en De Standaard-columnist Lorin Parys. De armoedecijfers in België en de VS zijn helemaal niet “grosso modo hetzelfde”. “Integendeel, afhankelijk van welke berekening je gebruikt is er een verschil van bijna tien procent of zelfs meer. Dat is geen detail. Parys zou zijn fout beter toegeven.” Maar dat deed hij niet in zijn tweede column over de kwestie. Integendeel. Het voornaamste tegenargument van Lorin Parys was dat Matthias Somers…bij het ACV werkt. Versta: zijn cijfers zijn verdacht. Parys is al goed in de leer gegaan bij Peter Dedecker en andere N-VA’ers.

 

Matthias Somers: “Ik heb, in tegenstelling tot Parys, nochtans wel gezegd waar mijn cijfers vandaan kwamen. Als hij het er niet mee eens is, zou hij beter uitleggen waarom. (…) Ik heb hem in het verleden nog eens aangepakt over een column, omdat hij ook toen met verkeerde armoedecijfers uitpakte. Alleen volhardt hij in de boosheid. Jammer.” Andreas Tirez: “Dat Lorin over het ACV begon, is de man spelen, niet de bal.” Matthias Somers: “De vergissing van Parys was natuurlijk wel tekenend. Zijn punt was: de Amerikanen geven minder uit aan hun sociaal systeem, en toch is de armoede er even groot. Conclusie: waarom zouden wij dat veel flexibeler systeem, met minder bescherming, dan niet overnemen? Hij wil natuurlijk ook zo’n superliberale samenleving. Wel, daar ben ik het compleet mee oneens.”

 

Andreas Tirez gooide zich op een Itinera-studie. Andreas Tirez: “Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld door hun boude stelling. We betalen te veel aan de overheid en we krijgen er te weinig voor terug. Ze beweerden dat de fiscale kloof met de buurlanden tot 6.200 euro per gezin bedraagt. Maar als je dan eens in dat materiaal duikt, zie je meteen dat er toch wel wat rarigheden in zitten. Ze vergelijken onze inkomsten met de vier buurlanden, maar onze uitgaven met de vier buurlanden plús Denemarken en Zweden. Dat rammelt methodologisch. En dat was niet het enige gebrek.” Terwijl Itinera de schijn wekt dat bij hen slimme koppen werken.

 

Andreas Tirez: “Ik ga geen poging doen om in hun hoofd te kijken. Ik stel wel vast dat ze erg ontoereikend hebben gereageerd. Ze hebben een paar dingen aangepast, maar ze hebben ten gronde niet geantwoord. Wel, dat doet hun geloofwaardigheid geen deugd.” Itinera spreekt als een Koning Eenoog. Andreas Tirez: “Wie heeft er nu eigenlijk gereageerd op de studie van Itinera? Eén blogger en De Wereld Morgen, dat was het. Daar is de traditionele journalistiek tekortgeschoten. Het is nochtans simpel zo’n studie te doorprikken. Je moet er niet eens economie voor gestudeerd hebben. Maar omdat het zo weinig gebeurt, permitteren mensen, of denktanks, zich meer.”

 

We gaan hier niet het hele interview in De Standaard herhalen, maar toch nog een paar frisse gedachten. Andreas Tirez: “Er wordt te makkelijk gezegd dat België niet werkt, bijvoorbeeld door te verwijzen naar onze hoge staatsschuld. Nochtans hebben we die, binnen het Belgisch kader, teruggedrongen van 134 procent in 1993 tot 84 procent in 2007. Om die prestatie worden we internationaal geprezen. En toch wordt de schuld als argument tégen België gebruikt, onder meer door Siegfried Bracke.”

 

Matthias Somers stoort zich “aan de gedachte dat de criminaliteit in Brussel abnormaal hoog zou zijn. Zelfs na die schietpartij aan de Ninoofse Poort van twee weken geleden deed niemand de moeite om eens te gaan kijken hoe het nu écht zit. Ik heb gemeld dat er in het arrondissement Brussel in 2012 op 1.167.000 inwoners precies 144 gevallen van moord en doodslag waren. In het arrondissement Antwerpen, met 1.010.000 inwoners, waren er 174 gevallen. Die cijfers komen van de federale politie. Mijn boodschap was niet: alles loopt fantastisch in Brussel. Alleen hebben de feiten nog wel hun rechten.” Andreas Tirez: “Als Matthias gelijk heeft, is dat opmerkelijk. Dan wil dat zeggen dat we een week over het verkeerde onderwerp hebben gediscussieerd.”

 

En dan nog een laatste: besparingen bij de overheidsuitgaven (waar Tirez als volbloed liberaal een voorstander van is, al ziet hij er wel de moeilijkheden mee; Somers heeft het er lastiger mee). Andreas Tirez: “De N-VA wil de nominale uitgaven van de overheid vijf jaar bevriezen. Dat is totaal irrealistisch. Open VLD pleit voor een reële bevriezing van de overheidsuitgaven. Dat is, omdat je dan de inflatie meerekent, al iets realistischer. Maar zelfs dan wordt het nog heel moeilijk. (…) Iedereen denkt dat er veel geld te halen valt in de werkloosheidsuitgaven. Wel, dat klopt niet. De grote middelen zitten in de pensioenen en in de gezondheidszorg. Niet zo makkelijk om daar geld te vinden. En dus zal je het moeten halen bij de ambtenaren. Volgens mijn conclusie (...) moet je dan op vijf jaar tijd 17 procent reëel besparen op de verloning van ambtenaren. Dat is immens veel. En in het N-VA-scenario is het nog véél meer.”

 

Matthias Somers en Andreas Tirez, jonge honden die de gevestigde opiniemakers het nakijken geven. Matthias Somers: “Ik zou veel meer kunnen schrijven, indien ik minder in de kroeg zou hangen.” Andreas Tirez: “Gemiddeld kijken mensen zo’n twintig uur per week televisie. Dat is een halftijdse job. (lacht) Als je dat niet doet, heb je een pak meer tijd (om zaken te onderzoeken en desgevallend te weerleggen).”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media, actie, vlaamse verdedigings liga |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.