31-01-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De Gedichtendag is voorbij, terug tijd voor serieuze zaken. Alhoewel. Politiek & serieus, dat is al te dikwijls als vloeken in een kerk.

 

“Finaal doen nagenoeg alle partijen met uw stem waar ze zelf zin in hebben. Wat u hen op 25 mei geeft, dreigt u op 26 mei alweer kwijt te zijn.” We zijn nog niet gaan kiezen, maar het is nu al duidelijk dat we onze stem vlug kwijt zullen zijn. N-VA, CD&V, Open VLD, MR… Het hangt allemaal af van de verkiezingsuitslag, en hoe ze er zelf voordeel uit kunnen halen, of ze al dan niet in coalitie gaan met de PS, met de N-VA… (Het Laatste Nieuws, 25 januari 2014)

 

“Geen spaander laat hij heel van de GAS-wetgeving, de loonnorm, het armoedebeleid en de communautaire kwestie. Op het emotionele af. Mertens spreekt in termen van schande over Dexia-CEO Karel De Boeck die deze week zei dat de restbank 'moedige professionals' nodig heeft, die 'risico's' nemen: 'Gisterenmiddag waren er op een andere plaats ook twee professionals in de weer. Mensen met moed. Mensen die elke dag grote risico's nemen. Mensen die lassen, en die gisteren een tank aan het lassen waren op Umicore , op 't fabriek van Olen, een tank waar nog resten zoutzuur zaten. En die tank is ontploft, en twee arbeiders hebben hun leven gelaten. Alweer.' VTM-journalist Jan De Meulemeester over de toespraak van Peter Mertens op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA in Antwerpen. (Knack online, 25 januari 2014)

 

“Mag het eindelijk over inhoud gaan? Met de zesde staatshervorming besteedt Vlaanderen voortaan jaarlijks zowat 35 miljard euro, ogenschijnlijk zonder concrete projecten. Bouwen we alles vol of stimuleren we voortaan renovatie? Laten we de regio dichtslibben of verkiezen we een duurzame mobiliteit? Hervormen we het secundair onderwijs waardoor we internationaal opnieuw voorop lopen? Wat met dat kindergeld? Garanderen we schoolverlaters een snelle job? Ook op federaal niveau blijft de kiezer onvoldaan. Terecht wil elke partij het overheidsbeslag tegen 2020 tot minder dan de helft beperken. Maar het huidige opbod werkt op de lachspieren. De kostprijs van een fiscale maatregel loopt snel op tot enkele miljarden euro. De begroting moet koste wat het kost tegen eind 2015 uit het rood zijn. Dat impliceert zware besparingen, op alle niveaus. Niet alleen moeten er dan duizenden ambtenaren sneuvelen, efficiëntie-oefeningen in de sociale zekerheid souperen bij de burger gegarandeerd een deel van het belastingvoordeel op.” Een terechte opmerking van De Standaard, maar wedden dat de media in de dagen vóór de verkiezingen zelf meer dan over de inhoud zullen focussen op de poppetjes? (De Standaard, 26 januari 2014)

 

“De mensen doen lachen is nog altijd wat ik het liefste doe.” Bart De Wever was hoofdredacteur van het KVHV-blad Ons Leven in 1993-1994 en vond dat er in elk nummer iets moest staan om te lachen. Walter Pauli bijvoorbeeld, toen redacteur van het progressieve studentenblad Veto, nu redacteur bij Knack, werd door Bart De Wever (onder zijn schuilnaam: De 3 tamboers) omschreven als Paulpis. Als je dit niet grappig vindt, ligt het probleem niet bij jou maar bij Bart De Wever. (Humo, 28 januari 2014)

 

We kijken vooral op maandag naar porno.” Artikels met een hoge actualiteitswaarde, een hoog primeurgehalte of veel gedeeld op Facebook uitgezonderd, krijgt AFF/Verzet doorgaans ook de meeste bezoekers op maandag. Is AFF/Verzet-artikels lezen eenzelfde ervaring als porno bekijken op internet, of zijn er op maandag doorgaans meer internetgebruikers dan op andere dagen en is het dan ook niet relevant dat op maandag meer pornosites bezocht worden? (Meerdere media, meerdere dagen)

 

“Indertijd speelden we alles aan sneltreinvaart, alsof verontwaardiging en protest vereisten dat ook de muziek op hol moest slaan. Maar ook omdat het mákkelijker is om snel en slordig te spelen – de meeste punkers waren slechte muzikanten. Ik speel straks op m’n 63ste muziek die ik op m’n 26ste gecomponeerd heb, en voor het eerst zal ze goed klinken.” Het belooft een fijn concert te worden met de Tom Robinson Band (foto) die vanavond haar militante debuutplaat Power in the darkness live brengt in De Roma. (Humo, 28 januari 2014)

 

“Zijn er psychische problemen of zo?” Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans vraagt de Vlaams Belang-fractie of er psychische problemen zijn nadat die fractie het Genkse SP.A-parlementslid Joke Quintens voortdurend onderbreekt bij het stellen van een vraag aan Vlaams minister-president Kris Peeters. (Villa Politica, 29 januari 2014)

 

“Je kan na tien jaar oppositie tegen de PS niet beweren dat het nu of nooit is voor een nieuw België, maar tegelijk twijfel laten bestaan of je dat nieuwe land eigenhandig vorm wil geven. Je kan je Vlaamse volk niet als een moderne Mozes op sleeptouw nemen naar het Beloofde Land, maar aan de oevers van de Rode Zee zeggen: 'Dit was het dan. Hier laat ik jullie los. Van hieraf moet je gaan. Met vallen en opstaan. Splits ze nu zelf maar, die zee.” En Het Laatste Nieuws-commentator Jan Segers vervolgt onder de titel Premier-pantoffelheld: "Voor hij zelf zijn stem verheft, moet op 25 mei eerst de kiezer spreken, zegt Bart De Wever. Dat klinkt als een blijk van respect en bescheidenheid, maar het getuigt vooral van een gebrek aan moed. Omdat wié het doet ondergeschikt is aan wát er moet gebeuren? Omdat de poppetjes en de postjes er niet toe doen? Onzin. Natuurlijk doet het er toe wie straks welke functie opneemt. Niet het programma maakt het verschil, maar de mens die het uidraagt en uitvoert, met al zijn talent en overtuigingskracht. Like him or not, De Wever heeft dat. Love him or hate him, als Vlaamse kiezer wil je weten wat hij met zijn karrevracht stemmen van plan is. Niet straks, maar nu.” (Het Laatste Nieuws, 30 januari 2014)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, 25 mei, sociaal, de wever, cultuur |  Facebook | | |  Print

30-01-14

VERZET BEGINT NIET MET GROTE WOORDEN MAAR MET...

Remco Campert.jpg

Naar aanleiding van Gedichtendag, vandaag donderdag 30 januari 2014, een fragment uit Betere tijden van Remco Campert. Meer Remco Campert.

 

Intussen ook onze felicitaties aan Charles Ducal voor zijn benoeming tot eerste Dichter des Vaderlands, en aan Max Temmerman als winnaar van de Herman de Coninck Publieksprijs. Max Temmerman is een kleinzoon van de gelijknamige verzetsheld. Hij schreef onder andere mee aan de Achterafgedichten in De Morgen. Zoals met zijn gedicht over het omgehakte Ferrarisbos in Wilrijk dat tot zijn eigen verbazing door Kris Merckx werd voorgedragen bij een interpellatie in de Antwerpse provincieraad.

 

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, actie |  Facebook | | |  Print

29-01-14

POLITIE NAAR DOSSINKAZERNE: GOED IDEE, MAAR…

Vanaf april zullen politieagenten in opleiding (foto 1) een bezoek brengen aan Kazerne Dossin. Memoriaal, Museum en Documentatie-centrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen (foto 2). Er werd voor hen een bijzonder lesprogramma uitgewerkt.

 

In landen als Frankrijk en de Verenigde Staten integreren politiediensten al langer een bezoek aan Holocaustmusea in hun opleiding. Samen met de federale politie ontwikkelde Kazerne Dossin daarom het programma ‘Holocaust, Politie en Mensenrechten’. Een kernteam met achttien Nederlandstalige en evenveel Franstalige trainers uit het politiekorps zal politieambtenaren laten kennismaken met de rol van de politie in 1940-1944. Binnen de lesmodule ligt de focus op het herkennen van mechanismen die een bedreiging vormen voor de bescherming van mensenrechten.

 

Mensenrechtendilemma’s zijn in geen enkel beroep zo aan de orde als bij de politie. De manier waarop tijdens de nazi-bezetting gewone Belgische politieagenten zich leenden om vaak gewelddadige razzia’s op Joden uit te voeren in Antwerpen illustreert dit. Archiefstukken tonen aan dat heel wat toen gebruikte strategieën om ethische dilemma’s te omzeilen, ook vandaag nog erg herkenbaar zijn. Maar ze tonen ook aan dat er een marge was voor verzet.

 

“Een inzicht in die historische casus van collectief geweld is verhelderend voor een politieopleiding. Wie wéét hoe een groep naar geweld kan verglijden, is daar beter tegen bestand en kan ook weerwerk bieden”, luidt het in een persmededeling van de federale politie. De uitwerking van het project gebeurt onder meer in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het lesprogramma zal deel uitmaken van de initiële en voortgezette politieopleiding van de federale politie.

 

Fijn zo. Het zou ook lokale politiekorpsen mogen aanzetten tot actie, zoals het Antwerpse politiekorps waar racisme en agressief gedrag een probleem is, en de ambitie om daar tegenin te gaan beperkt is. Maar met opleiding alleen komen we er niet. Al te vaak horen jonge, goed opgeleide, politieagenten eens in het politiekorps: “Zo leren ze dat op school, maar hier gaat het er zo aan toe”. Waarna de nieuwelingen meegenomen worden om in de maalstroom van hoe de anciens het doen. Als er geen goede politieleiding is, en democratische controle op de politiewerking, verdwijnt de opleiding in de vuilnisbak van de geschiedenis.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, actie |  Facebook | | |  Print

28-01-14

QUO VADIS N-VA ?

Het bochtenwerk van de N-VA-toppers de voorbije dagen, zowel op communautair als op sociaal vlak, was opmerkelijk. Quo vadis N-VA? Waar naartoe met de N-VA?

 

Siegfried Bracke werd zaterdag geïnterviewd door Het Laatste Nieuws, waarbij hét nieuws was dat hij niet de kopman van de Europese lijst zou zijn. “Ik ben een trouwe soldaat”, liet Bracke weten. Hij zou wel terug de Oost-Vlaamse lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers trekken. En dan met de N-VA in de federale regering? Siegfried Bracke: “Wij beloven dat we bij wijze van spreken de dag na de verkiezingen een federale regering op de been willen brengen die meteen start met een herstelbeleid. In ruil vragen we van onze partners dat ze er zich toe engageren om dat beleid niet te blokkeren met institutionele taboes en veto’s. Als onderweg blijkt dat je sommige bevoegdheden maar beter kan overhevelen naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel omdat het anders niet lukt, dan moet je dat bekijken met een open geest. (…) Wat wij vragen, is de bereidheid om te veranderen. Niet meer, maar ook niet minder.”

 

Heel anders klonk het ’s anderendaags in De Zondag, met Liesbeth Homans (foto): “Ik ben geen communautaire hardliner, maar ik ben wel gewonnen voor het confederaal model: eerst alles overhevelen naar de deelstaten, en vervolgens beslissen wat we nog samen gaan doen. (…) Ik ben heel duidelijk: wij stappen in een sociaaleconomische regering, áls we de garantie hebben dat de potentiële partners mee willen richting confederalisme. En neen, we gaan niet tevreden zijn met wat debatten in de nieuwe Senaat. We willen een echt engagement. De eerste test zal dan de wijziging van de grondwet zijn.” Geconfronteerd met deze verschillende visies zei Bart De Wever zondag in De Zevende Dag dat we moeten wachten tot 26 mei. Pas als de kaarten geschud zijn bij de verkiezingen op 25 mei, wordt duidelijk wat mogelijk is. Intussen probeert de N-VA dus zowel haar nieuwe kiezers als haar communautaire hardliners te vriend te houden… en de rest van de bevolking voor gek te houden.

 

In het vooruitzicht van het N-VA-congres volgend weekend zette de N-VA een paar sociale voorstellen in de kijker. Het was ook De Zondag opgevallen die het Liesbeth Homans voor de voeten wierp. Liesbeth Homans: “Wij lezen de kranten ook, en zien ook hoe wij afgeschilderd worden. Dan is het niet onlogisch dat we in gesprekken met journalisten bepaalde zaken rechtzetten. N-VA is een sociale partij, en we bewijzen dat.” Nick Mouton (ex-lid van de N-VA-partijraad, nu SP.A’er) denkt daar anders over. Nick Mouton: “In 2013 was er de façade van de ‘fundamentele vrolijkheid’ waarmee Bart De Wever zijn nogal zure imago wou opkrikken. Nu, anno 2014, wordt er een nieuwe façade opgetrokken nadat er de voorbije maanden veel kritiek kwam op de harde liberale standpunten en het minieme sociale gehalte van de N-VA. Die kritiek werd uiteraard steeds weggewuifd door de partij. Maar drie maanden later doet de partij er wel alles aan om, nog voor haar congres, een aantal tekstwijzigingen met een sociaal karakter in de spotlights te zetten. (…)”

 

“De partij stelt zich nu schijnbaar meer fatsoenlijk op naar het (te) grote deel van de bevolking dat vandaag de dag, met of zonder werk, de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen. Maar verandert er nu fundamenteel iets aan de zaak? Voor mij niet. Een paar zinnen op papier veranderen is eenvoudig en vrijblijvend. Ze praktiseren is nog iets heel anders. Wie van de kopstukken van de N-VA ziet u deze sociale punten ter harte nemen? Bart De Wever, Ben Weyts, Philippe Muyters, Siegfried Bracke, Steven Vandeput, Theo Francken, Liesbeth Homans, Jan Jambon? Of de donkerblauwe nieuwkomers van de laatste maanden Johan Van Overtvelt, Annick De Ridder…? Het zijn wel zij die deze punten zullen moeten verdedigen als er regeringsonderhandelingen zijn. Ziet u hen dat doen? Bart De Wever bij de sociaal-economische besprekingen in de bres voor hogere leeflonen, maatregelen voor kleinverdieners…? Neen, ik denk dat er andere prioriteiten zullen gelegd worden…”

 

En dan is er nog de OCMW-raad in Antwerpen, waar aanstaande donderdag op de agenda staat om dringende medische hulp aan mensen zonder geldige verblijfspapieren onder voorwaarde te stellen dat deze mensen onmiddellijk in een terugkeercentrum gaan huizen. Een onwettig en onethisch standpunt, maar Liesbeth Homans beweerde in De Zondag nogmaals: “De administratie heeft dat besluit zonder mijn medeweten op de agenda geplaatst.” Dat is natuurlijk het slechtste mogelijk excuus: het is wettelijk de voorzitter van de agenda bepaalt, en als ze niet op de hoogte zou geweest zijn van de agenda die rondgestuurd is, bewijst Liesbeth Homans dat ze haar wettelijke opdracht niet naar behoren vervult. Maar volgens onze informatie was Liesbeth Homans, minstens haar kabinet, wél op de hoogte van de agenda. Heeft Homans erop gerekend de zaak in stilte te kunnen laten passeren? Dat was dan zonder Dirk Van Duppen gerekend.

 

Homans kent echter de kleppers in haar OCMW-raad. Ze zal die toch niet onderschatten? Het lijkt er dan ook sterk op dat het betwiste agendapunt voor de OCMW-raadszitting van donderdag vooral een poging is om te zien hoever de N-VA te ver kan gaan. Liesbeth Homans zegt nu wel dat dringende medische hulpverlening niet gekoppeld kan worden aan de voorwaarde van effectieve terugkeer, haar OCMW-ondervoorzitter Marco Laenens (N-VA, ex-Open VLD) zou die koppeling wél genegen zijn. En als het wettelijk niet kan, is het nog altijd een uitgelezen kans om dan maar de pijlen te richten op het falend terugkeerbeleid van de federale regering.

 

Liesbeth Homans stoort zich intussen niet aan haar reputatie van Iron Lady (waarover een boek op komst is, nvdr.). Liesbeth Homans (in De Zondag): “Men doet alsof Margaret Tatcher de vreselijkste figuur in de wereldgeschiedenis was. Die vrouw heeft ook goede dingen gedaan.” Heeft ze soms de thee gezet voor haar echtgenoot?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bracke, homans, confederalisme, sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

27-01-14

NEONAZI’S ANIMEREN IN OEKRAÏNE. DEWINTER ONTVANGT

Filip Dewinter twitterde vorige week woensdag dat hij een delegatie Catalaanse nationalisten had ontvangen in het Vlaams Parlement, maar zweeg over een andere groep nationalisten die hij diezelfde dag in datzelfde Vlaams Parlement ontmoette.

 

Woensdag ontving Filip Dewinter ook een delegatie van Svoboda, Oekraïense nationalisten die zich meer en meer manifesteren bij het gewelddadig verzet in Kiev. Vijftien dagen cel voor deelname aan niet toegelaten betogingen, twee jaar rijverbod voor een ‘konvooi’ met meer dan vijf wagens, criminaliseren van buitenlandse financiële steun, het beperken van de internetvrijheid… Het verzet tegen de – letterlijk – op een drafje en in een hoekje van het Oekraïense parlement goedgekeurde dictatoriale wetten is gerechtvaardigd. Oekraïne had overigens al een uitgebreid repressieapparaat met per honderd inwoners driemaal zoveel politieagenten dan in de Verenigde Staten en sms’en die betogers de voorbije dagen ontvingen om hen te melden dat ze gelokaliseerd zijn als oproerkraaier.

 

Bij de oppositie tegen de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj lijkt Vitali Klitsjko over de sterkste troeven te beschikken, voormalig wereldkampioen zwaargewicht boksen en tot vorige maand nog beroepsbokser. Met zijn Oekraïense Democratische Alliantie voor Hervorming (UDAR, alsnog slechts goed voor 40 van de 450 parlementszetels) is hij een consensusfiguur tussen Oost- en West-Oekraïne. Niet onbelangrijk voor de toekomst is dat hij financieel gesteund wordt door de Duitse Konrad Adenauer Stiftung. Een tweede speler in de oppositie is de gevangengenomen Julia Timosjenko, Oekraïense bedrijfsleidster en eerste-minister in 2005 en tussen eind 2007 en begin 2010. Met haar Vaderlandpartij speelt ze tegenwoordig toch een tweederangsrol in de oppositie. Net daarom allicht – enig cynische is de Oekraïense president Janoekovitsj niet vreemd – kreeg voormalig economieminister van de Vaderlandpartij Arseni Jatsenjoek het voorbije weekend het premierschap aangeboden.

 

En dan zijn er nog de nationalisten van Svoboda, nu goed voor 37 parlementszetels. Een sterk nationalistische en anticommunistische partij. Lidmaatschap bij de stichting van de partij in 1991 werd voorbehouden aan etnische Oekraïners, atheïsten en voormalige leden van de communistische partij werden niet toegelaten. In 1999 richtte Svoboda de paramilitaire groep Oekraïense Patriotten op, die tot 2004 actief bleef in de rand van Svoboda. Daarna ging de groep op eigen houtje verder. Ze blijft het Wolfsangel-runeteken, het eerste partijlogo van Svoboda, verder gebruiken (foto 1, bij het protest de voorbije dagen in Kiev). Nu gebruikt Svoboda een vuist met drie omhoog gestoken vingers als logo, maar lieverdjes zijn ze niet geworden. Vooraleer langs te gaan bij Filip Dewinter waren ze vorig jaar nog op bezoek bij de Duitse extreemrechtse Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en, in oktober, bij de Italiaanse fascistische partij Forza Nuova.

 

Partijleider Oleh Tyahnybok staat bekend als een hevig antisemiet. Het bezorgde hem in 2004 een inreisverbod voor de Verenigde Staten. Hijzelf ontkent antisemiet te zijn, zoals hij ook ontkent rechts-extremist te zijn en zegt ‘nationalist’ te zijn. De manier waarop hij de Svoboda-partijleden begroette bij zijn herverkiezing als partijleider is anders wel fascistisch. Svoboda organiseerde vorig jaar trouwens nog een herdenking aan de strijd van Oekraïners tegen de Russische troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog, incluis Oekraïners terug in nazi-uniform. Svoboda is gefocust op West-Oekraïne zodat hun Eigen Volk Eerst!-verhaal wel eens zou kunnen uitdraaien op boedelscheiding tussen West- en Oost-Oekraïne. Na het verjagen van de door Rusland onder druk gezette huidige Oekraïense president Janoekovitsj zijn de Oekraïners nog niet aan de nieuwe patatjes toe als het aan Svoboda ligt.

 

Voor Filip Dewinter is dat alles geen bezwaar om een Svoboda-afvaardiging te ontvangen. Dewinter twitterde er niet over, maar natuurlijk is er altijd wel een VB’er die zich voor niets schaamt. In dit geval het Mechelse VB-parlementslid Frank Creyelman die foto 2 van hemzelf, Filip Dewinter en de Svoboda-delegatie verspreidde.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oekraine, svoboda, dewinter, creyelman |  Facebook | | |  Print

NOG EENTJE OM HET AF TE LEREN

Nog een foto over de betrokkenheid van neonazi’s bij de opstand tegen het regime in Oekraïne: betogers wapenen zich met een schild waarop een Keltisch kruis en de cijfers 14 en 88 staan.

 

Het Keltisch kruis is wereldwijd hét symbool van extreem-rechts; 14 verwijst naar de in het extreemrechtse milieu gecultiveerde veertien woorden van de Amerikaanse neonazi en terrorist David Lane “We must secure the existence of our people and a future for White children”; 88 verwijst naar tweemaal de achtste letter van het alfabet, HH – wat staat voor "Heil Hitler".

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oekraine |  Facebook | | |  Print

26-01-14

DEWINTER OP REIS. FOTO MET LEGENDARISCHE FASCISTENLEIDER

Vrijdag 17 januari was Filip Dewinter, samen met partijvoorzitter Gerolf Annemans en persmedewerker Klaas Slootmans, in Den Haag om Geert Wilders te ontmoeten. Voorbije vrijdag 24 januari was hij dan weer in Rome waar Dewinter  Francesco Storace van het Italiaanse partijtje La Destra opzocht (foto).

 

“Partijtje” is niet kleinerend bedoeld. Bij de nationale parlementsverkiezingen in februari vorig jaar kreeg La Destra 0,7 % van de stemmen, en geen enkele verkozene. Lokaal heeft La Destra wel enkele verkozenen. De in 2007 opgerichte partij omschrijft zichzelf als “sociaal, nationaal en populair-rechts”; partijleider Francesco Storace zegt dat zijn partij niets te maken heeft met extreem-rechts.

 

Maar meteen loopt het mis als Filip Dewinter erbij is. Want tegen welke achtergrond poseren Dewinter en Storace? Een foto van de Movimento Sociale Italiano (MSI), de eerste neofascistische partij in Italië, met op het voorplan Giorgio Almirante die de MSI in 1946 oprichtte en daarvoor kabinetschef was van de minister van Volkscultuur in Mussolini’s fascistisch marionettenstaatje Italiaanse Sociale Republiek.  

 

Als eerste partijleider van de MSI hield Almirante strikt vast aan een neofascistische koers. Almirante werd in 1987 opgevolgd door Gianfranco Fini die in 1995 vervolgens de Alleanza Nationale opricht die samenwerking nastreeft met rechtse en conservatieve elementen binnen de christendemocratische beweging. In 2007 stapte Francesco Storace op bij de Alleanza Nationale omdat die partij volgens hem te gematigd was geworden.

 

Het is dan ook geen toeval dat Storace poseert voor een foto van de MSI en haar legendarische leider Giorgio Almirante. Dat Filip Dewinter Francesco Storace opzoekt kan ook geen toeval genoemd worden. Wie anders zou zich zoiets in het hoofd halen?

 

Morgen op deze blog: meer over Dewinter en zijn contacten met buitenlandse extreem-rechtsen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, dewinter, storace, wilders |  Facebook | | |  Print

25-01-14

MOSLIMA ALS REACTIE OP RACISTISCHE OPVOEDING

Deze week geraakte bekend dat naar schatting jaarlijks een 500-tal autochtone Vlamingen zich bekeren tot de islam, en bijvoorbeeld de vereniging voor moslimvrouwen Al Minara vandaag 1.500 leden telt, waarvan driekwart Vlaamse vrouwelijke bekeerlingen zijn. In Het Laatste Nieuws getuigden twee nieuwbakken moslima, zoals A. 

 

A. (15 j.) woont in Antwerpen en komt naar eigen zeggen uit een “racistisch en katholiek nest”. “Ik mocht bijvoorbeeld niet met moslims spreken”, zegt ze. “En door mijn opvoeding werd ik zelf racistisch. Ik schold moslims uit. En waarom? Omdat mijn familie het zei. Juist daarom ben ik over de islam gaan lezen, gaan opzoeken waar de religie eigenlijk voor stond. In boeken, in Nederlandstalige vertalingen van de Koran. Ik leerde Marokkaanse meisjes kennen – zelf geen praktiserende gelovigen – en ik besefte: mijn ouders zijn fout. Ik heb me een half jaar geleden bekeerd en sinds drie maanden draag ik een hoofddoek.”

 

Thuis kijken ze A. buiten. “Ik mag geen hoofddoek dragen in hun buurt, maar ik ben creatief. Ik draag een muts om mijn haren te bedekken. Ik bid ook vijf keer per dag, maar ook dat kan ik goed verbergen. Mijn moeder heeft me nu voorgesteld om binnen een half jaar zelfstandig begeleid te gaan wonen. Ze kunnen er dus écht niet mee om. Jammer, want ik voel me veel vrijer en gelukkig sinds ik moslim ben.”

 

A. is natuurlijk niet de eerste komend uit een racistisch gezin die compleet de andere richting uitgaat. Zo herinneren we ons een lezersbrief van de dochter van een van de beruchtste Vlaams Blok’ers, Xavier Buisseret, die in een populair weekblad afstand nam van de ideeën van haar vader en vertelde samen te wonen met een moslim. Buisseret is een oud-VMO'er, maar ook bij het kopstuk van de als privé-militie veroordeelde VMO liep het anders dan verwacht. Bij het huwelijk van één van de zonen van VMO-leider Bert Eriksson was de plechtstatig geklede vader een anachronisme in het gezelschap van de punk geklede zoon en zijn vrienden.

 

Zonen en dochters, ze worden niet altijd wat vaders en moeders wensen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, islam |  Facebook | | |  Print

24-01-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

In de Antwerpse gemeenteraad wordt wel eens naar de PVDA-gemeenteraadsleden gesneerd met verwijzingen naar Noord-Korea, maar hoe de Vlaamse pers voor het tweede jaar op rij de IJsberenduik van De Grote Leider in beeld bracht… dat ruikt pas echt naar Noord-Koreaanse toestanden. Qua volgzame persmeute kan Bart De Wever wedijveren met Kim Young-un. Laat De Grote Leider de volgende jaren in het koude water bibberen zonder dat zijn harig lijf daarbij in beeld moet gebracht worden! Hij begrijpt zelf niet wat mensen plezant vinden aan het duiken in het ijskoude water. En voorts…

 

“’Sommige partijen zijn er trots op dat hun economisch beleid de mensen pijn gaat doen’, zei hij. En iedereen wist meteen over wie hij het had.” Op de provinciale nieuwjaarsreceptie van de CD&V in Brasschaat werd de N-VA niet vernoemd, maar was toch meteen duidelijk welke partij Vlaams minister-president Kris Peeters bedoelde. (Gazet van Antwerpen, 17 januari 2014)

 

“Op Breivik kleeft het stempel van een extreme nationalist. Wie echter geconfronteerd wordt met zijn tekst komt tot het inzicht dat Breivik een stem is van het hedendaagse Europa. Dat hij breed gedragen argumenten gebruikt waarmee politieke partijen overal in Europa vandaag verkiezingen winnen. Verander tien zinnen in de tekst van Breivik en je hebt het betoog van een populist zoals Filip Dewinter.” Regisseur Milo Rau over Breivik’s Statement dat, nu het niet mag opgevoerd worden in het Vlaams Parlement, einde maart op het Brussels stadhuis zal gespeeld worden. (De Morgen, 17 januari 2014)

 

“‘We pleiten voor een nieuw samenlevingsmodel waarbij immigranten zich moeten inpassen in de Vlaamse, Europese leidcultuur’, aldus Filip Dewinter. De laatste stuiptrekking wellicht van een klassiek riedeltje, dat ondertussen veel handiger verpakt en beter verkocht wordt door andere partijen: de minderheid moet zich aanpassen aan de normen en waarden van de meerderheid. Bekt goed, klinkt democratisch, maar werkt het ook?” Het werkt niet weet Yasmine Kherbache.“Als samenlevingen de tweede generaties van migranten kansen bieden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, dan zetten die vanzelf een progressieve emancipatiegolf in gang. Blijven maatschappijen echter steken in het klassieke meerderheid-minderheidsdenken, dan stellen die minderheden zich conservatief op en plooien ze zich terug op traditionele, cultureel bepaalde waarden.” (De Morgen, 18 januari 2014)

 

“Onder de kop ‘Zanger loochent zijn Vlaamse afkomst’ dipte de redactie haar pen in puur vitriool: ‘In een tv-interview vertelde Johnny White onlangs dat hij geboren werd in Brussel. Mogen we er onze vriend op attent maken dat hij in de Vlaamse gemeente Kaggevinne werd geboren en dat hij af en toe ook nog eens in het Nederlands moet zingen?’.” Nadat de vorige week overleden Johnny White in Vlaanderen geen hit meer had als Verloren hart, verloren droom probeerde hij een internationale carrière uit te bouwen, maar dat werd hem kwalijk genomen door het weekblad Hitorama. “Johnny had een paar hitjes in Wallonië, maar na dat artikel in Hitorama durfde niet één journalist daarover te schrijven. Dit waren de jaren van de Volksunie: wie niet in de Vlaamse pas liep, moest maar op de blaren zitten.” Het zit Vlaams-nationalisten blijkbaar in de genen om kritiek te hebben op Vlamingen die niet helemaal zoals zij zijn. (Het Laatste Nieuws, 18 januari 2014)

 

“Als je niet diep rechts bent, sta je in politiek Vlaanderen vaak alleen. De verering van elk woord van economen en werkgevers en andere pipo’s die zich met het alleenrecht op wijsheid schijnen te omgord te hebben, staat in schril contrast met de bijna wellustige manier waarmee getrapt wordt naar mensen die zich aan de onderkant van de maatschappelijke ladder bevinden.” Bruno Tobback over het intellectueel klimaat in Vlaanderen. (De Morgen, 18 januari 2014)

 

“Dit is geen verslag maar oerflauwe linkse prietpraat van De Morgen.” Hot Marijke was op de nieuwjaarsreceptie van het VB en houdt er een ander gevoel aan over dan wat Tim F. Van der Mensbrugghe ervan maakte. Op de VB-nieuwjaarsreceptie had Vlaanderens bekendste prostituee onder andere een geanimeerd gesprek met Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken. (Twitter, 19 januari 2014)

 

“Die (= de zwembroek van N-VA-schepen Ludo Van Campenhout bij de nieuwjaarsduik van de Antwerpse ijsberenclub, zie foto) was scherp oranje. Dat veroorzaakte de opmerking (bij Bart De Wever): ‘Gij draagt de kleuren van onze tegenstrevers!’ Waarop Ludo: ‘Bijlange niet, ik draag de kleuren van de Verenigde Nederlanden, het oranje van de Prinsenvlag en van de Marnixring.’” Ex-Open VLD’er, nu N-VA’er, Ludo Van Campenhout is op alle markten thuis. (’t Pallieterke, 22 januari 2014)

 

“Mooi. Maar kunnen politici in de toekomst aan zelfreflectie doen vóór ze al ‘overactend’ een land in crisis storten?” Politicoloog Dave Sinardet na de spijt van Eric Van Rompuy (in Knack) dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde jarenlang de politiek heeft beheerst. “Heb ik niet meegedaan aan overacting die haast tot een preseparatistisch klimaat heeft geleid?” Eric Van Rompuy heeft overigens ook spijt van zijn oproep voor een Kulturkampf tegen de in zijn ogen “marginale, nihilistische subcultuur” zoals vertegenwoordigd door Tom Lanoye. Toen Lanoye vijf jaar geleden vijftig werd, mailde Eric Van Rompuy hem: “Ik wens je op je vijftigste geen wijsheid toe, maar nog veel creativiteit en vitaliteit in dat waar je het best in bent: schrijven. Want niemand heeft in je generatie meer talent dan jij.” (Twitter en Knack, 22 januari 2014)

23-01-14

RUSSISCHE NEONAZI-HOMOHATER AANGEHOUDEN IN CUBA

Zoals bekend wordt in Rusland zowat elke uiting van homoseksualiteit als strafbaar aanzien, maar zelfs voor de Russische president Poetin zijn er grenzen aan het vervolgen van homo’s.

 

De Russische neonazi Maxim Marcinkiewicz is daarentegen elk normbesef kwijt. De ene keer poseert Maxim 'Tesak' (= 'kapmes') Marcinkiewicz uitdagend voor een nazivlag (foto 1), de andere keren maakt hij met zijn groep Okkupay Pedofilyay video’s waarin Russische en Oekraïense homo’s vernederd worden, als ze al niet gefolterd worden. Vaak worden de homo’s met datingsites gelokt naar een plaats van afspraak, waar ze door neonazi’s opgewacht worden en onder bedreiging van geweld de naarste vernederingen moeten ondergaan.

 

In november vorig jaar vertrok de 29-jarige Marcinkiewicz naar Oekraïne nadat tegen hem een internationaal aanhoudingsmandaat was uitgevaardigd voor een video waarin hij een Iraakse homo folterde. In Kharkov, de tweede belangrijkste Oekraïense stad, zette hij zijn activiteiten verder met onder andere foto’s en een video van homo’s die beschilderd verplicht werden met elkaar te dansen. In december werd de aarde onder Marcinkiewiczs voeten toch te heet en vluchtte hij naar Cuba.

 

Voorbije zaterdag, 18 januari, werd Marcinkiewicz in Cuba aangehouden (foto 2). Dat hij via sociale media liet weten in Cuba te vertoeven hielp natuurlijk hem te lokaliseren. Hij was overigens vanuit Kiev via Frankfurt naar Havana gevlogen. De controle in de luchthaven van Frankfurt verliep blijkbaar niet met de legendarische Duitse gründlichkeit. Een interview met een Russisch tabloidmagazine waarin Marcinkiewicz een rechtszaak “via Skype” eiste, en zijn aanklagers verweet te behoren tot de “lobby van pedofielen”, deed de Russen hun laatste greintje geduld verliezen.

 

Maxim Marcinkiewicz riskeert nu tot vijf jaar gevangenisstraf, maar dat verontrust hem schijnbaar niet. In 2006 werd hij reeds tot drieënhalf jaar cel veroordeeld voor het aanzetten tot haat met zijn fascistische groep Format 18. Terug vrij in 2010 zette hij desondanks de fascistische groep Okkupay Pedofilyay op. Het geweld tegen homo’s stopte overigens niet in Rusland toen Marcinkiewicz naar Oekraïne en Cuba vertrok. Een andere groep, naar eigen zeggen “geïnspireerd door Marcinkiewicz”, zette intussen gelijkaardige hatelijke activiteiten op.

 

De anti-homowetgeving die een paar maanden terug goedgekeurd werd, is niet het juiste antwoord om het geweld tegen homo’s in Rusland te doen stoppen. Integendeel. Op de sociale netwerksite VKontakte heeft Maxim Marcinkiewicz meer dan 130.000 volgers.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, rusland, oekraïne, cuba |  Facebook | | |  Print

22-01-14

DE WEVER DOET (NIET) BETER DAN VOORGANGER

Er was gisteren een merkwaardig verschil tussen de voorpagina en de eerste binnenbladzijden van de Antwerpse editie van Het Nieuwsblad, en de regionale bladzijden van de krant. Aanleiding was het gemeenterapport waarbij onder andere gepeild werd naar hoe goed Bart De Wever het doet in Antwerpen.

 

Over de volle breedte van de voorpagina luidt het: De Wever doet beter dan voorganger (foto 1), op blz. 3 krijgen we de cijfers: 2012: Patrick Janssens: 5/10 en 2013: Bart De Wever: 6/10 (foto 2). Op blz. 24 krijgen we echter andere cijfers. Hoe tevreden bent u over… de burgemeester: 6/10; 2009 (toen Patrick Janssens burgemeester was, nvdr:) 6/10 (foto 3).  Volgens de voorpagina en de eerste binnenbladzijden doet De Wever het dus beter dan Janssens, volgens de regionale bladzijden zijn ze elkaar waard. Hoezo?

 

Het gaat om een “exclusieve enquête bij 116.000 Vlamingen” uit alle steden en gemeenten in Vlaanderen, maar wel een iVOX-enquête. Het staat er niet bij, maar het is een internetenquête – omdat we er zelf ook aan deelgenomen hebben weten we het maar al te goed. Je sluit dus automatisch de niet-internetabonnees uit, waardoor de zwaksten in onze samenleving geen stem krijgen. Hoeveel mensen per stad of gemeente bevraagd zijn, wordt niet vermeld. En evenmin hoe groot de foutenmarge dan wel is. Nochtans essentieel om te weten hoeveel waarde je aan een procent meer of minder mag geven.

 

En dan de vergelijkingen. Op de voorpagina en de eerste binnenbladzijden vergelijkt men het cijfer voor Bart De Wever na één jaar burgemeesterschap met het cijfer voor Patrick Janssens na bijna tien jaar burgemeesterschap. Of het verschil tussen nog levend in de roes van de verkiezingsoverwinning, met het voordeel van de twijfel voor de man die de grote vernieuwing en verandering zou brengen, en een decennium effectief beleid. Op de regionale bladzijden vergelijkt men het cijfer van Bart De Wever het eerste jaar met dat van Patrick Janssens halverwege de vorige legislatuur. Als ze allebei fruit zouden zijn, vergelijkt Het Nieuwsblad de ene keer ‘appelsien’ De Wever met ‘citroen’ Janssens, en een tweede keer met ‘appel’ Janssens. Welke zin heeft zo’n vergelijking dan?

 

Bart De Wever is tevreden – je zou voor minder met zo’n framing. Het resultaat dat hem het meest is opgevallen in de enquête is “dat de Antwerpenaar heel goed beseft dat deze stad fors moest besparen. Bijna 54 procent zegt heel duidelijk dat er grondig bespaard moet worden. (…) Een meerderheid kiest voor besparingen op personeel en subsidies. Dat zijn precies de keuzes die wij als stadsbestuur ook hebben gemaakt.”

 

Maar waar is de stem van bijvoorbeeld de bewoners van de Antwerpse wijk Luchtbal die na hun busverbinding, postkantoor en een aantal winkels sinds kort ook hun stedelijk stadskantoor kwijt zijn – terwijl bekend is dat de bevolking daar minder beschikt over internetverbindingen dan in de betere wijken van de stad. En beseft de wél bevraagde Antwerpenaar wel wat op hem/haar afkomt? Meyrem Almaci (Groen): “Ik ben benieuwd of de kiezer over een jaar nog even tevreden is over burgemeester Bart De Wever die vooral dingen heeft afgeschaft.”

 

Yasmine Kherbache (SP.A) ziet in de enquêteresultaten vooral een “stijgende ontevredenheid. Die lijkt zich in 2009 onder Patrick Janssens te hebben ingezet en die zet zich gewoon door. De N-VA scoorde bij de verkiezingen 38 procent, maar slechts 30 procent van de Antwerpenaren vindt het beleid beter. Het overgrote deel ziet geen verandering of vindt het beleid slechter.” De exacte cijfers uit de enquête zijn: 31,0 % vindt het beleid onder Bart De Wever beter, 32,7 % vindt het hetzelfde, 26,8 % vindt het slechter, 9,5 % heeft er geen mening over. Met 37,7 % van de stemmen voor de N-VA als uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, zijn er dus minder mensen die het beleid beter vinden dan er voor stemden.

 

Zowel Filip Dewinter (VB) als Peter Mertens (PVDA) is het cijfer over de aanpak van de criminaliteit opgevallen. Filip Dewinter: “Ondanks zijn war on drugs en de verhoogde budgetten voor veiligheid heeft hij de Antwerpenaar niet kunnen overtuigen.” Peter Mertens: “De Wever gaat voor de harde aanpak, maar slechts 25 procent vindt die aanpak goed. Er is boosheid over de straffeloosheid, niet alleen de straffeloosheid waar De Wever het altijd over heeft. De mensen zijn het ook beu dat rijke fraudeurs hun straf kunnen afkopen, terwijl de gewone burgers bestookt worden met boetes.”

 

Er is dus nog ruimte voor Bart De Wever om zijn score in de tevredenheidsenquête te verbeteren. De score van Daniel Termont (SP.A-burgemeester in Gent) is weliswaar gedaald tegenover vorig jaar, maar met 6,55 op 10 scoort hij nog altijd een half punt beter dan Bart De Wever.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, de wever, media |  Facebook | | |  Print

21-01-14

LACHEN MET VLAAMS BELANG EN ALLOCHTONEN

De multiculturele samenleving: soms vloeken we erop, maar soms is het er ook hartelijk mee lachen. Zoals het voorbije weekend.

 

Zelfs op de boten die het Vlaams Belang huurde voor haar nieuwjaarsreceptie was geen ontkomen aan de multiculturele samenleving. VTM-journalist Jan De Meulemeester: “De hapjes zijn 'zeer on-Vlaams' merkt iemand op. Cocktailglaasjes, Italiaanse tomaat-mozzarella, mini-loempia's. 'Dat is nu eenmaal het aanbod van de cateraar' betreurt een partijtopper, 'blijkbaar moet dat tegenwoordig zo.' (…) 'De zaal ging uit het dak!' zegt iemand over de toespraak van Filip Dewinter, die het had over '1.800.000 vreemdelingen in ons land.' Lang geleden dat ik het woord 'vreemdeling' nog eens hoorde. Ik heb als dusdanig medelijden met de vele 'vreemdelingen' die hier blijkbaar opdienen. Personeel van het cateringbedrijf. Een meisje met Zuid-Europese trekken, een jongen met Afrikaanse roots. Kinderen van Antwerpen. Vlamingen. Hard werkend. Zoals hier, op deze avond. Maar conform de toespraak, zijn zij de telgen van een sociologische 'ramp'. De oorzaak van armoede, overvolle gevangenissen, minder jobs, slechter onderwijs en onveiligheid.”

 

Filip Dewinter (foto 1) opende zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie met een mop met een lange baard. Letterlijk en figuurlijk. “U vraagt zich waarom een nieuwjaarsreceptie op een boot? U zult zich herinneren dat ik een jaar geleden in een televisieprogramma aangekondigd heb dat ik in de Schelde zou springen wanneer het Vlaams Belang tien procent zou halen en De Wever burgemeester zou worden. Vandaag is het zover.” Tot daar was de mop goed. Maar dan. “Wat u echter niet weet is dat ik niet alleen in de Schelde spring straks. Er is immers één voorwaarde. De overgebleven leden van Sharia4Belgium die nog niet in Syrië gesneuveld zijn, moeten mee de Schelde in. Er is maar één thermisch duikpak ter beschikking en raad voor wie dat is? Inderdaad, eigen volk eerst. Het Scheldewater is zeven graden, overlevingskans zonder duikpak nul percent.” Ook wij zijn de kerels van Sharia4Belgium en de Syriëstrijders liever kwijt dan rijk, maar echt geestig kunnen we de grap van Dewinter toch niet noemen.

 

Neen, dan was het hartelijker lachen met Erhan Demirci (rechts op foto 2) die in het programma ‘Nuff Said (zondagavond op Canvas, nog drie weken lang) zich in naam van alle allochtonen ging excuseren voor alles wat er fout is gelopen. Sorry zeggen voor hun bruine huidskleur, sorry voor het radicaliseren van de jongeren, sorry voor de fitnessverslaving, sorry voor het machogedrag… Enzovoort, enzoverder. Bekijk hier het filmpje. Er zitten  grappige momenten in het hele filmpje, maar kijk zeker door tot het einde. Het is me ‘n sloeber, die Erhan Demirci.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multicultureel, dewinter, humor |  Facebook | | |  Print

20-01-14

VERJONGING EN VERNIEUWING BIJ HET VLAAMS BELANG ?

Gerolf Annemans (foto 1) beloofde verjonging en vernieuwing bij het Vlaams Belang. Geen probleem voor Tom Van Grieken, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ): “Vandaag staat die nieuwe generatie klaar. Een generatie die opnieuw geloofwaardig de kiezer kan overtuigen dat wij geen partij zijn zoals de anderen.” 

 

Twijfelt er iemand aan dat het VB geen partij is als een ander? Dat lijkt ons niet het probleem te zijn. Tom Van Grieken (foto 2), voorts in het eerste nummer van Rebel! : “Het zou (…) een kapitale fout zijn, mochten we opnieuw met dezelfde gezichten naar de kiezer trekken." Aha, daar zit het probleem. Toch voor de Vlaams Belang Jongeren. "Als men de verjonging oprecht meent, dan zijn de komende verkiezingen een unieke kans. Elke provincie zou op dit vlak zijn verantwoordelijkheid moeten nemen door toch minstens één jonge nieuwe lijsttrekker naar voor te schuiven", vult Tom Van Grieken aan. En als dat niet gebeurt? “Geen enkele fakkel kan (…) zonder zuurstof. Ook de jonge generatie Vlaams Belangers niet. Zonder de nodige zuurstof en kansen, zie ik de toekomst somber in. Grijpt onze partij deze kans niet, dan vrees ik dat we in 2019 nogmaals met een verloren generatie zitten. Of erger nog: een verloren partij.”

 

In het tweede nummer van Rebel! worden de VBJ'ers gepresenteerd die een plaatsje vooraan op de lijsten bemachtigden. Hoe staat men ervoor nu de lijsttrekkers en eersten op de kandidatenlijsten van het VB bekend zijn? Rekening houdend met de prognose dat het VB best wel eens de helft van haar mandatarissen kan verliezen op 25 mei 2014. In het Vlaams Parlement is men vijf jaar geleden binnengestapt met eenentwintig parlementsleden, waarvan er vier intussen weg zijn bij het VB (Karim Van OvermeireErik Arckens, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers). De prijzen worden slechts aan de meet uitgedeeld, maar het aantal parlementsleden zal alleszins minder worden. Een scenario waar alvast rekening mee gehouden wordt bij het VB.

 

In West-Vlaanderen trekken twee oudgedienden de VB-lijsten: Peter Logghe voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Stefaan Sintobin voor het Vlaams Parlement. Van een jongere als lijsttrekker is hier geen sprake. Een oud-jongere dreigt hier zelfs het kind van de rekening te worden. Tanguy Veys staat derde op de lijst voor het Vlaams Parlement. In 2009 had het VB in West-Vlaanderen drie verkozenen voor het Vlaams Parlement, maar dat worden er dus minder. Om verkozen te worden moet Tanguy Veys rekenen op weinig lijststemmen (want die 'pot' komt vooral de tweede kandidaat op de lijst ten goede), veel voorkeurstemmen (waarmee hij over de tweede kandidaat op de lijst kan springen), en toch nog twee verkozenen voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen.

 

In Oost-Vlaanderen worden de lijsten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement respectievelijk getrokken door Barbara Pas en Guy D’haeseleer. Barbara Pas (32 j.) is dan wel een jonge moeder, ze zetelt al sinds 2007 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar ze nu fractieleidster is in opvolging van Gerolf Annemans en in afwachting van de komst van Filip Dewinter. Op de tweede plaats voor het Vlaams Parlement is wel een nieuw gezicht verkiesbaar. Barbara Bonte (30 j., foto 3), VB-personeelslid die de materies economie en onderwijs opvolgt. Ze was Antwerps VBJ-voorzitster maar verhuisde enkele jaren geleden naar het chique Sint-Martens-Latem bij Gent. Half maart wordt ten huize Bonte een eerste kindje verwacht.

 

Op 3. op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement staat Kristof Slagmulder (34 j.), maar die heeft zich nooit geprofileerd als jongere. Wel als VB-fractieleider in de gemeenteraad van Denderleeuw, en achter de schermen als VB-personeelslid onder andere voor de eindredactie van de boeken uitgegeven bij Uitgeverij Egmont. Op 4. op dezelfde lijst voor het Vlaams Parlement staat VNJ-leidster Femke Pieters (24 j.), maar de kans dat zij verkozen wordt is verwaarloosbaar.

 

In Antwerpen zijn de lijsttrekkers Filip Dewinter en Anke Van dermeersch, twee oude taarten. Op 3. voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers staat Reccino Van Lommel (27 j.), gemeenteraadslid in Turnhout en op vraag van Gerolf Annemans lid van het VB-partijbestuur. De kans dat hij verkozen geraakt is klein. Wie zich wel mag opwarmen voor een zitje in het parlement, het Vlaams Parlement, is VBJ-voorzitter Tom Van Grieken (27 j.). Actief geweest in de NJSV en NSV, gemeenteraadslid in Mortsel en door Filip Dewinter en cours de route toegevoegd aan het vorige bestuur van de VBJ onder voorzitster Barbara Pas. Deze kleine Dewinter staat op 2. op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement.

 

Op 4. op dezelfde lijst staat Hans Verreyt (33 j.) uit Boom, gemeenteraadsfractieleider daar, oud-VBJ-voorzitter, actief in de grafische sector zowel op het VB-secretariaat als met een eigen bedrijfje. Of hij verkozen geraakt is kantje, boordje. Eerste opvolger is Dirk Verhaert (33 j.), opgegroeid in het VNJ en VBJ, VB-fractieleider in de gemeenteraad van Wijnegem (de fractie telt maar twee leden, maar kom), door Gerolf Annemans gevraagd om in het VB-partijbestuur te zetelen en beroepshalve natiebaas/havenondernemer.

 

In Limburg zijn de lijsttrekkers Bert Schoofs en Chris Janssens. Die laatste (36 j.) werkt sinds 2008 voor het VB, eerst als personeelslid, vanaf 2009 als Vlaams parlementslid. Een nieuw gezicht is deze mailvriend van Anders Behring Breivik dus niet, bij het VB bedankt voor de manier waarop hij de commissie leidde die Francis Van den Eynde en de dissidente Belfortploeg buitenwerkte en voor het zich ten gunste van Gerolf Annemans terugtrekken als kandidaat-voorzitter van het VB in opvolging van Bruno Valkeniers.

 

In Vlaams Brabant zijn de lijsttrekkers Philip Claeys en Joris Van Hauthem. Voor Brussel zijn de lijsttrekkers Dominiek Lootens-Stael (Brussels Hoofdstedelijk Parlement) en Frédéric Erens (Vlaams Parlement). Van jongere is hier geen sprake, tenzij van Bob De Brabandere (26 j.) als eerste opvolger voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Bob De Brabandere is een vriend van Tom Van Grieken nog uit hun studententijd, door Gerolf Annemans in het VB-partijbestuur binnengeloodst.

 

Kortom, alleen VBJ-voorzitter Tom Van Grieken en Barbara Bonte zijn echte nieuwe jonge gezichten die zeker zijn verkozen te geraken. Voor anderen is het afwachten en/of zich beperken tot het vullen van de VB-kandidatenlijsten.

19-01-14

JONGE BLOGGERS WEERLEGGEN NEOLIBERALE PRIETPRAAT

Het was weer kiezen deze week. Zouden we donderdag voortborduren op de column van Marc Reynebeau Reken je rijk, met meer info van de bloggers Matthias Somers en Andreas Tirez die gaten zagen in respectievelijk de redenering van Lorin Parys (ex-Open VLD, nu N-VA) over armoedecijfers bij ons en in de Verenigde Staten, en een studie van de denktank Itinera over belastingen en wat we ervoor in ruil krijgen? Of zouden we berichten over een slachtoffer van Gouden Dageraad-geweld die asiel zoekt in ons land en onthullende foto’s van Gouden Dageraad? Zouden we zaterdag iets publiceren over de eerste actie van de Vlaamse Verdedigings Liga (zes actievoerders en drie ramptoeristen die toekijken), of over de personeelsverschuivingen bij het VB? Het werd twee keer het laatste. Maar zie: dit weekend zet De Standaard opnieuw de spots op de bloggers Matthias Somers (29 j., vooraan op de foto) en Andreas Tirez (36 j., achteraan op de foto).

 

Matthias Somers, overdag aan de slag op de studiedienst van het ACV, ontkrachtte de basisstelling van ‘blauw konijn en De Standaard-columnist Lorin Parys. De armoedecijfers in België en de VS zijn helemaal niet “grosso modo hetzelfde”. “Integendeel, afhankelijk van welke berekening je gebruikt is er een verschil van bijna tien procent of zelfs meer. Dat is geen detail. Parys zou zijn fout beter toegeven.” Maar dat deed hij niet in zijn tweede column over de kwestie. Integendeel. Het voornaamste tegenargument van Lorin Parys was dat Matthias Somers…bij het ACV werkt. Versta: zijn cijfers zijn verdacht. Parys is al goed in de leer gegaan bij Peter Dedecker en andere N-VA’ers.

 

Matthias Somers: “Ik heb, in tegenstelling tot Parys, nochtans wel gezegd waar mijn cijfers vandaan kwamen. Als hij het er niet mee eens is, zou hij beter uitleggen waarom. (…) Ik heb hem in het verleden nog eens aangepakt over een column, omdat hij ook toen met verkeerde armoedecijfers uitpakte. Alleen volhardt hij in de boosheid. Jammer.” Andreas Tirez: “Dat Lorin over het ACV begon, is de man spelen, niet de bal.” Matthias Somers: “De vergissing van Parys was natuurlijk wel tekenend. Zijn punt was: de Amerikanen geven minder uit aan hun sociaal systeem, en toch is de armoede er even groot. Conclusie: waarom zouden wij dat veel flexibeler systeem, met minder bescherming, dan niet overnemen? Hij wil natuurlijk ook zo’n superliberale samenleving. Wel, daar ben ik het compleet mee oneens.”

 

Andreas Tirez gooide zich op een Itinera-studie. Andreas Tirez: “Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld door hun boude stelling. We betalen te veel aan de overheid en we krijgen er te weinig voor terug. Ze beweerden dat de fiscale kloof met de buurlanden tot 6.200 euro per gezin bedraagt. Maar als je dan eens in dat materiaal duikt, zie je meteen dat er toch wel wat rarigheden in zitten. Ze vergelijken onze inkomsten met de vier buurlanden, maar onze uitgaven met de vier buurlanden plús Denemarken en Zweden. Dat rammelt methodologisch. En dat was niet het enige gebrek.” Terwijl Itinera de schijn wekt dat bij hen slimme koppen werken.

 

Andreas Tirez: “Ik ga geen poging doen om in hun hoofd te kijken. Ik stel wel vast dat ze erg ontoereikend hebben gereageerd. Ze hebben een paar dingen aangepast, maar ze hebben ten gronde niet geantwoord. Wel, dat doet hun geloofwaardigheid geen deugd.” Itinera spreekt als een Koning Eenoog. Andreas Tirez: “Wie heeft er nu eigenlijk gereageerd op de studie van Itinera? Eén blogger en De Wereld Morgen, dat was het. Daar is de traditionele journalistiek tekortgeschoten. Het is nochtans simpel zo’n studie te doorprikken. Je moet er niet eens economie voor gestudeerd hebben. Maar omdat het zo weinig gebeurt, permitteren mensen, of denktanks, zich meer.”

 

We gaan hier niet het hele interview in De Standaard herhalen, maar toch nog een paar frisse gedachten. Andreas Tirez: “Er wordt te makkelijk gezegd dat België niet werkt, bijvoorbeeld door te verwijzen naar onze hoge staatsschuld. Nochtans hebben we die, binnen het Belgisch kader, teruggedrongen van 134 procent in 1993 tot 84 procent in 2007. Om die prestatie worden we internationaal geprezen. En toch wordt de schuld als argument tégen België gebruikt, onder meer door Siegfried Bracke.”

 

Matthias Somers stoort zich “aan de gedachte dat de criminaliteit in Brussel abnormaal hoog zou zijn. Zelfs na die schietpartij aan de Ninoofse Poort van twee weken geleden deed niemand de moeite om eens te gaan kijken hoe het nu écht zit. Ik heb gemeld dat er in het arrondissement Brussel in 2012 op 1.167.000 inwoners precies 144 gevallen van moord en doodslag waren. In het arrondissement Antwerpen, met 1.010.000 inwoners, waren er 174 gevallen. Die cijfers komen van de federale politie. Mijn boodschap was niet: alles loopt fantastisch in Brussel. Alleen hebben de feiten nog wel hun rechten.” Andreas Tirez: “Als Matthias gelijk heeft, is dat opmerkelijk. Dan wil dat zeggen dat we een week over het verkeerde onderwerp hebben gediscussieerd.”

 

En dan nog een laatste: besparingen bij de overheidsuitgaven (waar Tirez als volbloed liberaal een voorstander van is, al ziet hij er wel de moeilijkheden mee; Somers heeft het er lastiger mee). Andreas Tirez: “De N-VA wil de nominale uitgaven van de overheid vijf jaar bevriezen. Dat is totaal irrealistisch. Open VLD pleit voor een reële bevriezing van de overheidsuitgaven. Dat is, omdat je dan de inflatie meerekent, al iets realistischer. Maar zelfs dan wordt het nog heel moeilijk. (…) Iedereen denkt dat er veel geld te halen valt in de werkloosheidsuitgaven. Wel, dat klopt niet. De grote middelen zitten in de pensioenen en in de gezondheidszorg. Niet zo makkelijk om daar geld te vinden. En dus zal je het moeten halen bij de ambtenaren. Volgens mijn conclusie (...) moet je dan op vijf jaar tijd 17 procent reëel besparen op de verloning van ambtenaren. Dat is immens veel. En in het N-VA-scenario is het nog véél meer.”

 

Matthias Somers en Andreas Tirez, jonge honden die de gevestigde opiniemakers het nakijken geven. Matthias Somers: “Ik zou veel meer kunnen schrijven, indien ik minder in de kroeg zou hangen.” Andreas Tirez: “Gemiddeld kijken mensen zo’n twintig uur per week televisie. Dat is een halftijdse job. (lacht) Als je dat niet doet, heb je een pak meer tijd (om zaken te onderzoeken en desgevallend te weerleggen).”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media, actie, vlaamse verdedigings liga |  Facebook | | |  Print

18-01-14

DE VA-ET-VIENT BIJ HET VB

De rode zetels van de Senaat worden na de verkiezingen op 25 mei niet langer bevolkt door rechtstreeks verkozen senatoren, maar door verkozenen die afgevaardigd worden door de deelstaten. Het gevolg is dat de huidige senatoren een plekje moeten zoeken op de lijsten voor het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers of het Europees Parlement… en de plaatsen daar zijn duur.

 

En al zeker bij het Vlaams Belang dat naar verwachting na 25 mei een pak verkozenen minder zal tellen. De vraag is enkel: hoeveel minder. VB-Senaatsfractieleidster Anke Van dermeersch zien we na 25 mei terug in het Vlaams Parlement. Of ze daar blij om moeten zijn in het Vlaams Parlement, is natuurlijk nog wat anders. Voor senator Yves Buysse, de laatste vriend van Frank Vanhecke bij het VB, wenkt het einde van zijn politieke carrière. De 45-jarige Bruggeling, voormalig politiek secretaris van Frank Vanhecke en personeelsdirecteur bij het VB, krijgt slechts de eerste opvolgersplaats op de lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in West-Vlaanderen.

 

Voor senator Bart Laeremans (47 j., foto 1) uit Grimbergen wordt het afwachten. Door vrienden én tegenstanders wordt hij beschouwd als een harde werker, met dossierkennis en debatervaring. Maar hij krijgt slechts de derde plaats op de VB-lijst voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant. Op 1. komt daar Philip Claeys, door de persoonlijke ambitie van Gerolf Annemans van zijn stek in het Europees Parlement geduwd. Tweede op die lijst wordt Anita Uyttebroek, behalve begenadigd met een tot de verbeelding sprekende familienaam een weinig bekende VB’ster uit Landen (regio Leuven). Veel voorkeurstemmen zal ze allicht niet halen, maar als er veel lijststemmen worden uitgebracht profiteert vooral zij van de ‘pot’ en wordt zij parlementslid. Bart Laeremans moet om verkozen te geraken rekenen op veel voorkeurstemmen, weinig lijststemmen en toch nog voldoende stemmen om het VB aan twee verkozenen te helpen in Vlaams Brabant. Momenteel heeft het VB met Vilvoordenaar Filip De Man en Leuvenaar Hagen Goyvaerts twee verkozenen in Vlaams Brabant, maar dat dreigen er minder te worden.

 

Voor Filip De Man (58 j., foto 2), voorzitter van de VB-partijraad en man van de harde lijn bij het VB, is intussen gezorgd. Hij krijgt de onverkiesbare derde plaats op de Europese lijst, maar bovenal krijgt hij de leiding van de aan het VB verbonden uitgeverij Egmont. “Ik beschik over een van de betere pennen. Ik werk volop aan de nationale folders”, liet hij deze week zonder enige bescheidenheid weten aan De Standaard. Filip De Man is auteur van AIDS: geen paniek ? (1993), Criminaliteit: harde aanpak (1994), Requisitoir tegen de drugsprofeten (1995), Waarheen met de politiediensten? (1996), De Zaak Demol (1998), De eeuwige strijd (2003) en De eeuwige strijd II (2007). In die twee laatste boeken toont Filip De Man zich tegenstander van cultuurrelativisme en egalitarisme.

 

Maandag op deze blog: Verjonging en vernieuwing bij het Vlaams Belang?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

17-01-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Onze wekelijkse portie citaten, deze week bijeengesprokkeld uit zeven verschillende bronnen.

 

“Veel mensen waren not amused over de vergelijking met de nazi’s. Gebruikte de man de volgens hem verfoeilijke reductio ad Hitlerum? Is dat niet hypocriet? Dat kan, maar de Belgische politiek lijkt me soms ook een reductio ad Bartum te zijn geworden. Ik wil toch eerder verder denken over de boodschap dan over wie ze brengt.” Dyab Abou Jahjah in zijn eerste column in De Standaard. Dyab Abou Jahjah wil verder kijken dan wie de boodschapper is, maar komt toch tot de conclusie dat de methode-De Wever niet de goede is. “Door de democratie uit te hollen en bevolkingsgroepen te stigmatiseren en hen in een hoek te duwen, creëer je juist een echte voedingsbodem voor extremisme en voor zijn gewelddadige uitwassen.” (De Standaard, 10 januari 2014)

 

“Verhinderde de taalbarrière dat de vonk oversprong? Of weerhield de schrik voor een GAS-boete van het Antwerpse stadsbestuur de aanwezigen om zich helemaal te laten gaan in de taal van Molière?” Met alle absurde GAS-boetes dreigt wel een niet bestaande GAS-boete vermeld te worden in een concertverslag, in dit geval Stromae in muziekcentrum Trix. (Proximus - Go for Music, 10 januari 2014)

 

“Bart De Wever beweegt zich door het volk. Er worden net geen rozenblaadjes uitgestrooid voor zijn voeten, maar rozen zijn niet beschikbaar in geel-zwart, en vandaar.” Tim F. Van der Mensbrugghe was op de N-VA-nieuwjaarsreceptie in Gent. (De Morgen online, 12 januari 2014) 

 

“Het adagium van de N-VA-partijvoorzitter – ‘Willen wij iets structureel veranderen, dan moeten wij de structuren veranderen’ – klinkt als holle propaganda, als je bekijkt hoe in Antwerpen goede beleidsstructuren, onder het mom van zuinig bestuur, verwateren. Deregulering, de overheid ontvetten, de civil servants afslanken… het is een rookgordijn. Het zegt niks, het reikt visie noch instrumenten aan om wel tot een menswaardige levensruimte te komen. De Vlaams bouwmeester heeft een van de strijdpunten van de komende verkiezingen op scherp gesteld. Willen we meebouwen aan steden en gemeenten als waardige opvolgers van onze historische Vlaamse kunststeden, of vergooien we als beunhazen ons geld aan camera’s voor pseudo-veiligheid?” Architectuurrecensent Koen Van Synghel bevestigt de kritiek van Vlaams bouwmeester Peter Swinnen. (De Standaard, 13 januari 2014)

 

Waarom blijft u de tendentieuze uitspraak herhalen dat 87 % van de leefloners geen Nederlands spreekt? Dit percentage is een statistiek die de afkomst van mensen en niét hun kennis van de Nederlandse taal optekent. Volgens uw redenering zou ook ik, met twee allochtone ouders, Nederlandsonkundig zijn… En de onzin dat mensen niet voldoende bereid zijn Nederlands te leren? 60 % van de studenten ‘basiseducatie’ schrijft zich vrijwillig in. Bovendien zijn de wachtlijsten een structureel Vlaams probleem. Maar welke minister is nu weer bevoegd? Uw partijgenoot minister Bourgeois misschien? Voor analfabeten bedraagt de wachttijd momenteel tot een jaar. Vervolgens wordt er na het behalen van een eerste diploma geen enkele vlotte doorstroming gegarandeerd, zodat mensen hun opgebouwde kennis niet behouden.” Antwerps OCMW-raadslid Tatjana Scheck (SP.A, foto) reageert op de clichés van Liesbeth Homans in haar antwoord op het racismeprobleem. (Stad Antwerpen - sp.a, 13 januari 2014).

 

“Iets met de islam? Dan wordt één of andere clown gebeld – vaak Nordine Taouil, want dat levert smeuige kopij of een sappig filmpje op. Ik heb op de redactie van ‘Het journaal’ gezeten, en ik tipte daar allerlei interessante moslims met frisse, verlichte ideeën. Maar daar was niemand in geïnteresseerd, want dat zou niet spectaculair genoeg zijn.” Mourad Bekkour startte dan maar ‘Nuff Said op in het cultureel centrum van Berchem. Een multiculturele mix van woordkunst, stand-up comedy, video en livemuziek, vanaf zondag vier weken lang te zien op Canvas. Intussen blijven we in de media doorgaans maar clowns horen over de islam, waar dan weer andere clowns op reageren – maar grappig is dít niet. (Humo, 14 januari 2014).

 

“Het zal voor mij vooral opnieuw een strijd tegen Bart De Wever worden. De N-VA vergeet dat heel wat kiezers nog twijfelen. In sociaal kwetsbare groepen twijfelen mensen tussen de drie anti-establishmentpartijen: N-VA, Vlaams Belang en PVDA+.” PVDA-voorzitter en lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Antwerpen Peter Mertens wil niet alleen bij “een verzwakte SP.A” en met “meer aandacht voor het groene thema” stemmen afsnoepen bij linkse concurrenten. (Het Laatste Nieuws, 15 januari 2013)

 

Dirk Verhofstadt vandaag in De Morgen: 'We moeten de mens bevrijden van Gods woord'. Wel beste Dirk, toen de Afghaanse actievoerders maandag in Gent arriveerden werden ze met open armen onthaald door pastoor Marcel De Meyer in z'n Kerk van Padua. En 's avonds sprak Bisschop Van Looy heel wijze woorden. Wanneer je schrijft: 'Ik veroordeel dus niet alleen de islam, maar ook andere geloven' illustreer je het fanatieke, stompzinnige karakter van sommige atheïsten. Jij en sommige van je logebroeders preken de Verlichting maar op het veld kom ik jullie zelden tegen. Religie en geloof is zo veel meer dan het te verengen tot haar uitwassen. Heel wat gelovigen – en in Gent in het bijzonder – ondersteunen de meest kwetsbaren en de mensen die lijden. Niet met dure woorden maar in daden die bevrijden. Dominique Willaert reageert op een opiniebijdrage van Dirk Verhofstadt. (Facebook, 16 januari 2014)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, de wever, antwerpen, homans, islam, actie |  Facebook | | |  Print

16-01-14

SLACHTOFFER GOUDEN DAGERAAD-GEWELD ZOEKT ASIEL IN BELGIË

De ontkenning van Chrysi Avgi-parlementslid Panayiotis Iliopoulos dat militanten van zijn partij raids uitvoeren op migranten is te gek voor woorden. De warmte van de Griekse zon ontkennen zou geloofwaardiger zijn”, schreven wij gisteren. Een getuigenis van VRT-correspondent Bruno Tersago, gepubliceerd bij onze collega’s van De Wereld Morgen, bevestigt dit.

 

“In de nacht op 22 op 23 mei 2013 wordt de 40-jarige Mamadou Bah in het centrum van Athene aangevallen. Het is drie uur 's nachts, en hij komt net terug van zijn werk als vaatwasser in een restaurant. Vier motorfietsen omsingelen hem, op elke motorfiets zitten twee mannen met kortgeschoren haar en camouflagekledij. Mamadou Bah zal zijn ontmoeting met Gouden Dageraad nooit vergeten. Zeven jaar woonde de Guineeër al in Athene, in Patisia, de wijk waar voornamelijk migranten uit Afrika geconcentreerd zitten. Hij was zijn land ontvlucht als politiek vluchteling en had zijn papieren gekregen in Griekenland. De laatste vijf jaar en een half werkte hij als vaatwasser in een restaurant in het centrum van Athene. Hij draaide shifts van 10 tot 12 uur, tot laat in de nacht. Door die lange werkdagen was hij er zich nauwelijks bewust van wat er zich in Griekenland aan het afspelen was. Hij maakte zich wel ongerust over de opkomst van Gouden Dageraad, maar hij had nooit eerder problemen gehad. Tot die bewuste nacht.

 

Toen hij de vier motorfietsen om zich heen zag, zette hij het op een rennen, maar één van de motorfietsen sneed hem de pas af. De passagier sloeg hem met een ijzeren staaf op het voorhoofd. Half verdoofd door de slag, en zwaar bloedend, probeerde hij te ontsnappen tussen de geparkeerde wagens. Hij merkte dat de leden van Gouden Dageraad de achtervolging wilde inzetten, maar één van hen schreeuwde: "Laat hem maar, hij zal het toch niet overleven". Mamadou Bah heeft het overleefd, ondanks het feit dat hij niet naar het hospitaal durfde te gaan. De politie vertrouwde hij niet, dus hij heeft de aanval ook nooit aangegeven. Overigens moeten migranten in Griekenland 100 euro betalen voor ze een misdrijf aan de politie kunnen aangeven.

 

Begin augustus 2013 werd hij na zijn werk alweer opgewacht door acht leden van Gouden Dageraad op vier motorfietsen. Een collega in het restaurant waarschuwde hem en Mamadou Bag wist te ontkomen. Hij besloot om het voorval dit keer wel aan te geven. Niet bij de politie, maar wel bij het meldpunt voor de registratie van racistische aanvallen van UNHCR, dat in 2013 meer dan honderd dergelijke voorvallen heeft geregistreerd. Het uitzonderlijke aan het geval-Mamadou Bah was dat het ging om een migrant die al jaren in Griekenland woonde, politiek asiel had gekregen, Grieks sprak, geïntegreerd was en een vaste baan had. Hij engageerde zich ook voor andere vluchtelingen en mensen zonder papieren en werd secretaris van de Unie van staatsburgers uit Guinee in Griekenland.

Bij het meldpunt was men er zeker van dat de daders nooit zouden worden gevonden, wat tot nu toe inderdaad het geval is. Bij de politie en Gouden Dageraad weet men dat Mamadou Bah naar UNHCR is gestapt. Hij wordt naar verluidt gezocht door de knokploegen van de partij.

 

Mamadou Bah heeft ondertussen besloten om Griekenland te verlaten, omdat hij voor zijn leven vreest, en heeft besloten om asiel aan te vragen in België. De vrees bestaat echter dat hij dat asiel niet zal krijgen. Zonder druk van de publieke opinie is de kans groot dat de autoriteiten zich verschuilen achter het 'democratisch karakter' van alle lidstaten van de Europese Unie. In het kader van de richtlijnen van het Dublin II-akkoord, kan Mamadou Bah gemakkelijk teruggestuurd worden naar Griekenland. In Europa is er al een aantal landen die asielzoekers niet meer terugsturen naar Griekenland, omdat ze weten dat migranten er gevaar lopen. (…) In Franstalig België werd al een petitie verspreid om Mamadou Bah asiel te geven in België. Er wordt momenteel ook een steunverklaring ter ondertekening voorgelegd aan personaliteiten uit diverse milieus.”

 

De foto’s die de Griekse krant Ta Nea gisteren publiceerde doen overigens ook sterk twijfelen aan dat Gouden Dageraad een politieke partij is als een ander. Op foto 1 wordt geoefend hoe men tegenstanders uitschakelt, en hoe die zich desgevallend kunnen verweren. Op foto 2 zien we Gouden Dageraad-parlementslid Elias Panagiotara met achter hem George Roupakias, de moordenaar van de Griekse rapper en antifascist Pavlos Fyssas, die zogezegd geen lid was noch deelnam aan de activiteiten van Gouden Dageraad. Men pronkt bij Gouden Dageraad-activiteiten met vuurwapens, en men doet er al te graag de Griekse groet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland |  Facebook | | |  Print

WIJ VRAGEN ASIELRECHT VOOR MAMADOU BAH

“Mamadou Bah (foto) komt uit Guinee en moest zijn geboorteland ontvluchten in 2006. Hij arriveerde in Griekenland waar hij in 2012 het statuut van politiek vluchteling kreeg. Gedurende deze zes jaar had hij permanent een job in de horeca, en ondertussen was hij actief ten gunste van de vluchtelingen en de mensen zonder papieren. Hij werd er onder andere secretaris van de Unie van staatsburgers uit Guinee in Griekenland. In mei en juni 2013 werd hij tweemaal aangevallen door milities van de neonazistische Griekse partij Gouden Dageraad. De eerste maal werd hij voor dood achtergelaten in een bloedplas. Mamadou Bah is dus een van de vele slachtoffers van de commando's die hun wet stellen in volksbuurten en terreur zaaien in Griekse steden.

Er zijn twee redenen waarom hij in ons land opgevangen werd in militante kringen van antifascisten, antiracisten en vakbondsmensen. Vooreerst vanwege het gevaar dat hij loopt als hij in Griekenland zou blijven. Net als voor zijn Afrikaanse 'kleurgenoten' is zijn afkomst voldoende om hem op elk ogenblik bloot te stellen aan een dodelijke klopjacht. Maar ook, en vooral, omdat hij een politieke opposant is. Een eerste keer werd hij 'per toeval' ontdekt door een gemotoriseerde bende, waarbij hij ternauwernood aan de dood ontsnapte. Maar de tweede keer was geen 'toeval' meer. Hij werd toen actief opgespoord door dezelfde bende, en het is bijna een mirakel dat hij - dankzij zijn snelle benen - aan de dood kon ontsnappen.

Er is een eenvoudige reden waarom die doodseskaders het vel wilden van Mamadou Bah. Na hun eerste aanval had Mamadou de stoutmoedigheid om publiek de aanvallen van de commando's van Gouden Dageraad aan te klagen, en ertegen te mobiliseren. Op die manier kwamen zijn verhaal en zijn noodkreet in de Griekse en de internationale pers. In die omstandigheden konden ook zijn Griekse kameraden niet meer instaan voor zijn veiligheid. Er zat niets anders op dan terug op de vlucht te gaan en een onderkomen te zoeken in ons land. Gouden Dageraad, die niet weet dat hij vertrokken is, zoekt hem nog steeds actief op en kamt, gewapend met zijn foto, de wijk uit waar hij werkte. De voorzitter van de Unie van staatburgers uit Guinee in Griekenland werd daarvan op de hoogte gebracht.

Vanwege deze dubbele bedreiging heeft Mamadou gegronde redenen om te vrezen voor zijn veiligheid, en zelfs voor zijn leven. De Griekse staat is helemaal geen waarborg voor de veiligheid van zijn inwoners, en laat toe dat de politie collaboreert met neonazi's. Mamadou Bah werd herhaaldelijk het slachtoffer van geweldplegingen en racistische vernedering in Atheense politiecommissariaten, die berucht zijn voor hun infiltratie door Gouden Dageraad. Bijgevolg steunen ondergetekenden de asielaanvraag van Mamadou Bah en vragen aan de Belgische overheid hem in bescherming te nemen. Hij is het mikpunt van discriminatie en geweld door extreemrechts, maar ook van de politie. Hij is in de eigenlijke betekenis een politiek vluchteling, want hij wordt persoonlijk vervolgd vanwege zijn opinie en zijn activiteiten.”

 

Ondertekenden reeds deze oproep: Hendrik Vos (prof. Universiteit Gent), Eva Brems (prof. Universiteit Gent), Caroline Copers (algemeen secretaris van het Vlaams ABVV), Lieven De Cauter ( prof. KU Leuven), Marc Swyngedouw (prof. KU Leuven), Bruno Tersago (VRT-correspondent Griekenland), Jean Paul Van Bendegem (prof. Vrije Universiteit Brussel), Tine Van Rompuy (PVDA), Ed Steffens (AFF)… Wie deze oproep ook wil ondersteunen, kan een mail sturen naar denisdesbonnet@gmail.com.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, actie |  Facebook | | |  Print

15-01-14

NOG DRIE GOUDEN DAGERAAD-PARLEMENTSLEDEN IN DE CEL

Maandag zijn nog eens drie parlementsleden van Gouden Dageraad in een Griekse cel opgesloten. Drie Gouden Dageraad-parlementsleden, onder wie partijvoorzitter Nikos Michaloliakos, zitten al sinds 28 september achter de tralies na de moord op de Griekse rapper en antifascist Pavlos Fyssas. Drie andere Gouden Dageraad-parlementsleden, onder wie partijwoordvoerder Ilias Kasidiaris, werden even aangehouden maar zijn intussen weer vrij.

 

De nu opgepakte Chrysi Avgi-parlementsleden zijn (foto: v.l.n.r.): Panayiotis Iliopoulos, die we kennen van de Sieg Heil die hij op zijn linkerarm liet tatoeëren; Giorgios Germenis, die we kennen als basgitarist van de Black Metal-groep Naer Mataron; en Stathis Boukouras die al eerder verhoord werd voor aanvallen op migranten en illegaal bezit van vuurwapens. Bij zijn verhoor ontkende Panayiotis Iliopoulos dat Chrysi Avgi-milities raids uitvoeren op migranten. De warmte van de Griekse zon ontkennen zou geloofwaardiger zijn. Giorgios Germenis wordt ervan verdacht een cruciale rol te spelen in de aanwerving en opleiding van nieuwe leden én aanvallen op migranten. Stathis Boukouras zei te huiveren bij berichten over moorddadige aanvallen op migranten en de Griekse rapper Pavlos Fyssas. “Dat is niet toegestaan door mijn godsdienst.” Met Iliopoulos, Germenis en Boukouras erbij zit nu al 1/3 van de 18 leden sterke Chrysi Avgi-parlementsfractie in de gevangenis op verdenking eerder tot een criminele organisatie dan een politieke partij te behoren.

 

Een 150-tal Chrysi Avgi-aanhangers, waaronder partijwoordvoerder Ilias Kasidiaris en de echtgenote en de dochter van partijvoorzitter Nikos Michaloliakos, protesteerden het voorbije weekend tegen de aanhouding van de drie parlementsleden. Nog maar vrijdag had Chrysi Avgi op een persconferentie aangekondigd naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen voor de aanhouding van (toen nog) die Chrysi Avgi-parlementsleden. De persconferentie werd bijgewoond door Nick Griffin, voorzitter van de zieltogende British National Party (BNP), die zijn steun toezegde aan Gouden Dageraad (video: de steunbetuiging van Nick Griffin, de vragenronde nadien).

 

Tot het succes in eigen land begon af te kalven gingen Nick Griffin en Filip Dewinter regelmatig op bezoek bij elkaar. In dit filmpje uit 2011 wisselen Filip Dewinter en Nick Griffin nog wetenswaardigheden uit bij de rotsklippen van Dover.

 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, griffin |  Facebook | | |  Print

14-01-14

LINDA VISSERS: ACHTER HET NET GEVIST

Vlaams parlementslid Linda Vissers (foto, 52 j.) maakte einde vorig jaar bekend dat ze niet zou opkomen bij de verkiezingen op 25 mei 2014, uit onvrede over de plaats op de lijst die ze bij het Vlaams Belang zou krijgen. Intussen heeft ze ook ontslag genomen uit haar partij. 

 

Linda Vissers zetelt in het Vlaams parlement sinds 2004, toen ze werd verkozen vanop de derde plaats op de VB-lijst. In de slipstream van het landelijk succes toen (24,2 % van de stemmen). In 2007 verhuisde ze voor twee jaar naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in 2009 mocht ze de Limburgse lijst voor het Vlaams Parlement trekken. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen richtte ze in Overpelt, met toelating van het partijbestuur, haar eigen Lijst Vissers op. Volgens Vissers was de partijnaam ‘Vlaams Belang’ een drempel die een aantal maatschappelijk geëngageerde mensen weerhield om zich actief in te zetten voor hun gemeente. Linda Vissers was daarmee niet de enigste VB’er. Ook de volbloed VB’ers Bart Laeremans en Guy D’haeseleer en de intussen ook bij het VB vertrokken Gerda Vansteenberghe verkozen om niet onder de naam Vlaams Belang aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

 

Voor de komende verkiezingen geeft het VB in Limburg de voorkeur aan Vlaams parlementslid en VB-ondervoorzitter Chris Janssens als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, en huidig Kamerlid Annick Ponthier op de tweede plaats. Ponthier was lid van de gebedsgroep van gewezen VB’ster Alexandra Colen, maar is eerder op die tweede plaats terechtgekomen omdat ze vlot alle mogelijke VB-feestjes en -recepties afschuimt. Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt de lijst getrokken door Kamerlid Bert Schoofs. Op de tweede plaats staat Daisy Dilissen die door het VB omschreven wordt als een “beloftevolle fiscaal experte”. Beloftevol is Linda Vissers niet, en intelligent kunnen we ze ook niet noemen – al is dat laatste natuurlijk niet noodzakelijk een criterium om een plaats te verwerven bij het VB.

 

De beslissing om Linda Vissers achteruit te schuiven werd “genomen in het kader van de verjonging en vernieuwing van de partij”. Linda Vissers is het er niet mee eens. Over de interne partijwerking in Limburg zegt ze: “Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd.” En over de verjonging en vernieuwing: “Als men de partij wil verjongen, moet men dat overal doen. Filip Dewinter is even oud als mij en Gerolf Annemans is zes jaar ouder.” 

 

Donderdag was het editoriaal van Het Belang van Limburg volledig gewijd aan Linda Vissers, maar of Vissers het gaat bijhouden in haar plakboek kan betwijfeld worden. Erik Donckier besloot zijn commentaar met: “Politici zeggen steevast dat ze er zijn om het maatschappelijk belang via hun partij te dienen, om onze problemen op te lossen, om de burgers te dienen. Politici die om opportunistische redenen overstappen naar een andere partij of de partij verlaten omdat ze geen verkiesbare plaats krijgen, geven aan dat ze er niet zijn voor ons maar dat hun partij en wij er voor hen zijn. Ze zien politiek enkel als inkomen. Aan zo’n politici hebben we niks.” Dat we niks hebben aan Linda Vissers was al langer duidelijk. Toch werd ze door het VB tien jaar lang aan boord gehouden in de parlementen die ons land rijk is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vissers, janssens, ponthier, schoofs, dilissen, 25 mei |  Facebook | | |  Print

13-01-14

DE ANTWERPSE POLITIE IN HET NIEUWE JAAR

antwerpen,criminaliteitIn opvolging van Het leven zoals het is: de Antwerpse politie publiceerden wij hier eind november het verhaal van Gazet van Antwerpen-journaliste Maaike Floor die bijna van haar fiets werd gereden omdat een politiecombi rakelings langs haar reed… waarna de journaliste nog de les werd gespeld door de Antwerpse politie. Het nieuwe jaar 2014 was nog maar vier dagen oud, en de arm van de wet in Antwerpen vond het nodig om een andere fietsende journaliste terecht te wijzen.

 

Ine Roox, redactrice buitenland bij De Standaard, deed vorige week maandag in haar krant haar beklag: “Op zaterdag is het zo druk in mijn woonplaats Antwerpen, dat ik mij enkel met de fiets voortbeweeg. Nou ja, correcter is dat ik dan eigenlijk vooruit kruip. Als ik onderweg zou telefoneren, dan verloor ik gegarandeerd mijn evenwicht. Zaterdag slenterde ik – tegen zo’n vijf kilometer per uur – doorheen een autovrije winkel-wandelstraat waar ook fietsers zijn toegelaten, toen een vriendin me opbelde. Ik beantwoordde haar oproep, terwijl ik mijn fiets tot stilstand liet komen aan de rand van een trottoir waar niemand liep.

 

Alarm! Groot gevaar! Of liever: joepie, feestje! Dat laatste gevoel leek toch te overheersen bij de agent van de Antwerpse verkeerspolitie die – breed glimlachend – in actie schoot. ‘Hey! Identitaitskaort! Naa ongmiddellijk!’ Nu woon ik al even in Antwerpen, zodat ik de lokale tongval best versta. Maar had die agent het tegen mij? Ik sprak hem vriendelijk aan: ‘Goedemiddag meneer, bedoelt u mij? Is er iets gebeurd?’ Naarmate mijn verbazing steeg, werd zijn glimlach breder: ‘Ik zal maar doen alsof ik dit niet hoor.’ Pardon? ‘Ik heb u één zaak te zeggen: 110 euro. Onmiddellijke inning. En hou nu vooral uw mond, en spaar uw uitleg maar voor de procureur.’

 

Bellen op de fiets. In Nederland is het niet eens een overtreding, maar bij ons mag het niet. Punt. En technisch gezien beging ik een fout. Maar kom zeg, een fout van enkele meter, een afstand die ik haast stapvoets aflegde? Toen een collega van de krant De Tijd hetzelfde overkwam in Gent en Het Nieuwsblad er een artikel aan wijdde, reageerde de Gentse politie dat agenten in zo’n geval altijd naar de context behoren te kijken. Die collega belde in een verlaten straat waar hij alleen fietste. Hij bracht niemand in gevaar. Dat deed ik evenmin.

 

Ik schrijf dit niet omdat ik onder die boete wil uitkomen – verloren moeite – maar omdat ik het gevaarlijk vind wanneer het onderscheid tussen de letter en de geest van de wet er niet meer toe lijkt te doen. Wanneer een ordehandhaver gezag tracht te kweken door banaliteiten zwaar te beboeten. Enkel omdat hij dat kan, en mag. Als de letter belangrijker wordt dan de geest, dan worden we het slachtoffer van de wetten die we zelf hebben geschreven.”

 

“Mijn hoed af voor de Antwerpse politiemensen. Ze treden zeer professioneel op en spelen steeds kort op de bal”, zei Bart De Wever nadat hij op oudejaarsavond mee op patrouille mocht. Dat ze “kort op de bal” spelen, kan niet ontkend worden. Of het “zeer professioneel” is, durven we betwijfelen. In de dagen die volgden op de publicatie van het verhaal van Ine Roox in De Standaard hebben we van Bart De Wever geen nuancering van zijn lofzang over de Antwerpse politie gehoord, noch gejammer dat door niet te kijken naar de context de Antwerpse politie haar eigen legitimiteit onderuit haalt.

 

Terwijl de ‘de wet is de wet’-mentaliteit waarmee kwistig GAS-boetes uitgedeeld worden leidt tot grote verontwaardiging, ontlokt het lompe optreden van de Antwerpse politie maar weinig commotie. Is het omdat we het gewoon zijn, en elke hoop op beterschap verloren zijn? Van het nieuwe Antwerps stadsbestuur moeten we niets verwachten. Bart De Wever lijkt alles te willen laten zoals het is. Hier geen ‘kracht van verandering’. (Foto: De Antwerpse politie bij een andere interventie.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

12-01-14

LIESBETH HOMANS OVERTUIGT NIET

Liesbeth Homans (foto 1) heeft geantwoord op de Open brief van Samira Azabar (foto 2)  Antwerpen, ik hou van u, ik walg van u (zie ook ons artikel donderdag). Tot daar het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat Liesbeth Homans in haar antwoord de “potgrond” voor racisme zoekt bij de allochtonen. Teveel spreken geen Nederlands, ze hebben een “overgrote vertegenwoordiging” in de sociale woningen, in de gevangenissen zijn ze “disproportioneel aanwezig”… Nog maar eind oktober bleek anders uit een artikelenreeks in De Standaard dat geïntegreerde allochtonen het vaakst gediscrimineerd worden.

 

Ook Samira Azabar zucht. In Gazet van Antwerpen mag ze in een kolommetje reageren op de breed afgedrukte Open brief van Liesbet Homans. “Wij gaan op dit vlak elkaar nooit vinden”, zegt ze. “Ik word er eigenlijk moedeloos van. Ik had wel iets anders verwacht van de schepen van Diversiteit in Antwerpen. De schepen geeft toe dat racisme een probleem is, maar het is geen prioriteit voor dit stadsbestuur. Ik blijf het gevoel hebben dat ze het vergoelijkt. Zij wijst naar allochtonen die geen Nederlands kunnen of het hoog aantal allochtonen in de gevangenis. Daarbij generaliseert ze dit naar alle allochtonen, zij culturaliseert het ook. Daarbij gaat ze voorbij aan de maatschappelijke mechanismen, zoals achterstelling en armoede.”

 

“Homans stelt dat als iedereen vlot Nederlands zou spreken of in een traject stapt naar werk, het racisme dan wel zou verminderen. Alleen werkt dat recept niet. Dat ervaren hoog opgeleide allochtonen van de tweede en derde generatie. Zij behaalden hun diploma en hebben werk, maar ook zij zijn nog steeds het slachtoffer van racisme. Naar aanleiding van mijn brief ontving ik veel reacties van mensen uit mijn omgeving. Zij maakten soortgelijke racistische incidenten mee als ik en bij sommigen draaide het zelfs uit op fysieke agressie. Het stadsbestuur draagt een grote verantwoordelijkheid. De uitspraken over bijvoorbeeld moslimterreur wakkeren het racisme alleen maar aan. Een stadsbestuur zou er juist alles aan moeten doen om het in te tomen.”

 

Racisme is niet exclusief een blank gegeven. Liesbeth Homans vermeldt het trouwens al te graag. “Racisme, ongeacht of ze nu uitgaat van allochtonen of autochtonen, is een probleem in onze stad.” Racisme is het probleem van mensen, niet exclusief maar niet zelden sociaal zwakkeren, die om zich goed te voelen zich afzetten tegen mensen die nog sociaal zwakker in de samenleving staan. Het is goed dat Liesbeth Homans de achterstelling van allochtonen wil wegwerken. Misschien wil ze zelfs de huidige campagne van Hand-in-Hand steunen. Eens polsen, Ludo en Marius? Maar dat is onvoldoende. Het mechanisme van racisme doorbreek je slechts door een sociaal-economisch en cultureel beleid waarmee ook brede lagen van de bevolking zich beter voelt. Maar dat is niet de ambitie van Liesbeth Homans, zij pakt liever de werklozen dan de miljonairs aan.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, homans, actie |  Facebook | | |  Print

11-01-14

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN HEUSDEN-ZOLDER EN PEER

De N-VA is, na Turnhout, nu ook haar burgemeester in het Limburgse Heusden-Zolder kwijt. Het is het gevolg van niet doortastend willen optreden tegen een mogelijke zaak van belangenvermenging.

 

Einde augustus vorig jaar werd N-VA’er Bruno Buyse de laan uitgestuurd als schepen wegens zijn onbehouwen manier van optreden tegenover het gemeentepersoneel en mogelijke belangenvermenging als zaakvoeder van een bouwbedrijf en als schepen voor Verandering (!) en Ruimtelijke Ordening. Bruno Buyse bleef wel zetelen in de gemeenteraad van Heusden-Zolder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 was hij nog N-VA-lijsttrekker, maar hij haalde minder stemmen dan ex-CD&V’er en lijstduwer Mario Borremans ((links op foto 1) die daarop burgemeester werd. Borremans zowel als eerste schepen Lode Schops (rechts op foto 1, ook ex-CD&V’er) zijn nu opgestapt bij de N-VA omdat de partij niet wil optreden tegen Bruno Buyse.

 

“Ik voelde me onder druk gezet door Buyse die me adviseerde om het cultuurcentrum te verhuizen naar het voormalige mijnterrein, zonder te vertellen dat hij daar zelf zakelijke belangen bij had”, zegt Schops in De Morgen. De burgemeester en de eerste schepen hebben maandag de zaak aangekaart op een vergadering van het lokale N-VA-bestuur, maar die nam de zaak niet ernstig. “Het eigenbelang primeerde, en daarvoor ben ik niet in de politiek gestapt”, zegt burgemeester Borremans. Borremans en Schops hopen als onafhankelijke respectievelijk burgemeester en eerste schepen te kunnen blijven, maar het is afwachten of dat kan. Mathematisch kan het, politiek is misschien iets anders.

 

De strafste in deze affaire is echter Steven Vandeput (foto 2), Kamerlid, provinciaal voorzitter van de N-VA en peter van de afdeling Heusden-Zolder. In Het Belang van Limburg woensdag zei hij: “De aantijgingen van Lode Schops aan het adres van Bruno Buyse laat ik voor hem. Onze codex voor mandatarissen is daarover zeer duidelijk: belangenvermenging kan niet. Als het waar is, is het zeer ernstig en als het niet waar is, is het ook zeer ernstig. We zullen het uitzoeken.” Waarom dan niet gewoon Bruno Buyse uit de partij zetten, dan was de zaak misschien opgelost? “Als partij kunnen we moeilijk kiezen tussen individuen. Ik weet dat Buyse veel capaciteiten heeft, maar op menselijk vlak moeilijker ligt. Wie zegt dat de aantijgingen waar zijn?”

 

Had Steven Vandeput dit niet eerder kunnen onderzoeken? Is het omdat Bruno Buyse een ‘authentieke’ N-VA’er is, in tegenstelling tot Mario Borremans en Lode Schops? Eigen-partijvolk-eerst lijkt in deze belangrijker dan andere zaken. Het Belang van Limburg achterhaalde donderdag dat Bruno Buyse inderdaad eigenaar is van het stuk grond waar hij het cultureel centrum naartoe wilde laten verhuizen zonder te zeggen dat hij er eigenaar van is, én dat nogal wat andere bedrijven van Buyse momenteel weinig florissant zijn. Voor het bouwproject dat Buyse zijn schepenmandaat kostte heeft hij inmiddels een tweede bouwaanvraag ingediend, maar volgens schepen Schops niet het geduld om de wettelijke termijn en de nodige adviezen voor het bekomen van een bouwvergunning af te wachten. .

 

Naast burgemeester Mario Borremans en eerste schepen Lode Schops hebben achtereenvolgens ook gemeenteraadslid Corinna Nys en N-VA-gemeenteraadsfractieleider Joris Van Ende de N-VA verlaten. Zij zetelen voortaan ook als onafhankelijk gemeenteraadslid, waarmee de N-VA meteen ook haar status als grootste partij in de gemeenteraad van Heusden-Zolder kwijt is. In een andere Limburgse gemeente, in Peer, maakte Johan Simons bekend dat hij voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zal zetelen. “De interne werking van de N-VA Peer is voor mij niet in overeenstemming met mijn politieke overtuiging”, zegt Johan Simons in Het Belang van Limburg. Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen vertrok lijsttrekker Robert Bomans al bij de N-VA in Peer na aanvaringen met bepaalde leden binnen de partij. Hij zetelt nu als onafhankelijke in de gemeenteraad van Peer en krijgt er dus met Bomans een tweede ex-N-VA’er als onafhankelijke bij.

 

In Heusden-Zolder had de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen aanvankelijk tien verkozenen, in Peer zes. In beide gemeenten is nu 1/3de van de N-VA-mandatarissen weg. En niet de minsten. In Heusden-Zolder zijn onder andere weg: de burgemeester, eerste schepen en gemeenteraadsfractieleider; in Peer de lijsttrekker.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, heusden-zolder, vandeput, peer |  Facebook | | |  Print

10-01-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

“Toch raar als de gastheer het feest verlaat vooraleer het afgelopen is”, merkte deze week een Borgerhoutenaar op in een lezersbrief in Gazet van Antwerpen. Maar inderdaad, Bart De Wever kon niet tot het einde op de nieuwjaarsreceptie op de Antwerpse Grote Markt blijven omdat hij nog een ei kwijt moest in de studio van VTM-Nieuws in Vilvoorde. Niet dat de N-VA anders het nieuws niet zou halen. Bij de collega’s van de VRT was tezelfdertijd N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts om als eerste punt in het middagnieuws te klagen dat de staatsambtenaren nauwelijks geëvalueerd worden “en dus vrij spel hebben”. Het jaar is goed begonnen voor de N-VA, maar er zijn ook al blijken van warme solidariteit (foto).

 

“De mensen zijn over het algemeen nog een stuk agressiever, intoleranter, brutaler, egoïstischer en meer opgefokt geworden dan voordien.” Paul Schyvens, nochtans als bezieler van De Roma een positief ingestelde Antwerpenaar, kijkt terug op 2013. (Gazet van Antwerpen, 3 januari 2014)

 

“Het is niet goed voor de openbare veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Merchtemnaars. Indien nodig sturen we ze via politiebegeleiding en met een waterkanon terug van waar ze komen.” Eddie De Block, burgemeester van Merchtem en broer van staatssecretaris Maggie De Block, verwittigt de Afghanen die op een voettocht van Brussel naar Gent morgen wilden overnachten in Merchtem. Bij het OCMW van Merchtem kunnen ze ook al niet op begrip rekenen. “Dit is het zoveelste trucje om media-aandacht te krijgen”, zegt Julie Asselman, OCMW-voorzitster en… dochter van Maggie De Block. In Gent krijgen de Afghanen een hartelijker onthaal (foto). (Het Nieuwsblad, 3 januari 2014)

 

“Dat stijl in vele vormen komt, blijkt uit de belofte ook dit jaar ‘een stijlvolle herdenking’ te houden.” De IJzerwake vraagt in een brief aan de gemeenten uit de Westhoek om steun. “Historisch ontvingen wij de eerste morele en materiële steun van radicale Vlamingen en hun politieke vertegenwoordigers, maar de IJzerwake was nooit een manifestatie van één politieke partij of organisatie”, staat nog in de brief. Voor het tellen van het aantal (ex-) mandatarissen en personeelsleden van het VB in de Algemene Vergadering van de IJzerwake hebben we anders alle vingers van onze twee handen nodig. De Standaard is verbaasd over wat men bij de IJzerwake “een stijlvolle herdenking” noemt. (De Standaard, 6 januari 2013)

 

“Ben Weyts onderstreept nog maar eens dat zijn uitspraken vooral gebaseerd zijn op onkunde. Als hij het nog eens heeft over onverantwoorde transfers hoop ik dat hij dan zijn eigen wedde niet vergeet te vermelden.” Jean Van ’t Schip uit Olen reageert in een lezersbrief op N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts die klaagt dat vele staatsambtenaren nog niet geëvalueerd zijn. Op 1 januari 2014 is een nieuw evaluatiesysteem ingevoerd. (Gazet van Antwerpen, 6 januari 2013)

 

“Eén van de belangrijkste besparingen op de sociale uitgaven door de regering Di Rupo I is de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Die maatregel, die de N-VA eerder 'een druppel op een hete plaat' noemde, moest zo'n 131 miljoen euro aan besparingen opleveren. Daardoor leiden 150.000 werklozen een inkomensverlies van 12 tot 42 procent. Naar schatting bijna 100.000 werklozen zullen door deze maatregel onder de armoedegrens geduwd worden. Dat is nog klein bier in vergelijking met de 15 miljard aan besparingen die De Wever vooropstelt.” “Als er in ons land 3 miljoen mensen afhankelijk zijn van een uitkering, dan moeten zij elk jaarlijks 5.000 euro inleveren om aan een besparing van 15 miljard te komen. Geen sociaal bloedbad?”, weet Koen Hostyn nog. Zijn boek over het Vlaanderen van De Wever verschijnt begin maart, maar de Facebook-pagina Het Vlaanderen van De Wever is er nu al. (Knack online, 7 januari 2014)

 

“De N-VA vindt dat onze politici ‘alle registers moeten openzetten om ondernemerschap aan te moedigen’. Dat klinkt mooi, maar is ondernemerschap de enige maatstaf voor welvaart en welzijn in het Vlaanderen van morgen? Waar die ‘registers’ op deze aardkloot ongeremd openstaan, grijnst van achter iedere straatsteen de sociale miserie. Een brede volkspartij die incontournable wil zijn, heeft best een dasboard voor ogen waar naast groei en geld ook werkzekerheid en solidariteit op af te lezen vallen.” Zelfs bij ’t Pallieterke vinden ze de eenzijdige kijk van de N-VA nefast. (’t Pallieterke, 8 januari 2014)

 

“Nog nooit heeft iemand mij gevraagd ‘afstand te nemen’ van Hans Van Temsche noch van Anders Breivik noch van de meer dan achthonderd racistische moorden die conform recente analyses van het Bundeskriminalambt in het herenigde Duitsland werden gepleegd. De moslimexecutieve in ons land daarentegen zegt al maanden dat Sharia4Belgium gevaarlijke clowns zijn waarvan ze zich distantieert. (…) Toch haalt hij willens nillens nog eens de grote woorden boven – (…) “Ik roep de moslims op duidelijker afstand te nemen van terrorisme” en “Ze bijten in de hand die hen altijd heeft gevoed” – omdat hij weet dat hij daarmee het wij-zij-denken van een bepaald electoraat bedient.” Benoit Lannoo, bestuurslid van CD&V-Antwerpen, is het gepolariseer van Bart De Wever beu. “Hij verwoordt gevoelens die heel sterk leven bij onze achterban”, zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadsfractieleidster Caroline Bastiaens. Ook CD&V-voorzitster Ariane Van Dooren is het volledig eens met Benoit Lannoo. (deredactie.be, 8 januari 2014)

 

“Wij zijn de vaders van de GAS-boetes.” Gerolf Annemans eist het vaderschap voor de GAS-boetes op voor het VB. Wel herkent hij zijn kind niet meer in zoals de GAS-boetes nu toegepast worden. (StampMedia, 8 januari 2014 – ook interessant om Annemans over sociaal-economische thema’s te lezen)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, merchtem, gent, actie, ijzerwake, weyts, sociaal, de wever, gas-boetes |  Facebook | | |  Print

09-01-14

VAN BRUSSEL NAAR ANTWERPEN, EN DAN VLAAMS BELANGISTAN

De reacties na de nachtelijke schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek plezieren het Vlaams Belang. Maar ô wee als allochtonen autochtonen een spiegel voor houden.

 

Zonder aanleiding werd in de nacht van 30 op 31 december in Molenbeek een fietser neergeschoten. Daders onbekend, slachtoffer kritiek”, zo bericht het Vlaams Belang op haar website. “Voor Studio-Brussel presentatrice Frederika Del Nero en VRT-journalist Riadh Bahri was dat de aanleiding tot het slaken van een niet mis te verstane noodkreet. Del Nero, huisgenoot van het slachtoffer, beschrijft in haar aangrijpende bijdrage hoe verziekt de daders te werk gingen.” Het “deed ook VRT-journalist Riadh Bahri, zelf ingeweken Brusselaar, in de pen kruipen. 'Ik ben het beu dat ik me niet langer thuis voel in mijn stad. Dat ik me op den duur afvraag of dit nog België is. Waar ik in de onderdrukking wordt geduwd door een grote groep mensen. Al te vaak gaat het om jonge gasten met een Arabische achtergrond of van wie de ouders hier niet geboren zijn. Allochtonen. (..) K*t-Marokanen.' (letterlijk staat in de tekst van Riadh Bahri: 'k*t-Marokkaan', in enkelvoud en juist geschreven met twee k's, nvdr.)

“Het Vlaams Belang waarschuwt al jaren voor de uiterst nefaste gevolgen van de massa-immigratie. De import van gemeenschappen met een vaak immoreel en ronduit haatdragend mensbeeld hebben ons sociaal weefsel verscheurd. Verloedering, verpaupering en onveiligheid grijpen om zich heen. De multiculturele goednieuwsshow ten spijt”, besluit het Vlaams Belang. Problemen mogen niet verdoezeld worden, maar een eenzijdige kijk is ook nefast. De Antwerpse moslima Samira Azabar (r.op foto 1) las de open brief van Riadh Bahri (l. op foto 1) en maakte er een Antwerpse versie van. Over haar liefde voor Antwerpen, maar ook over racistische uitspraken aan haar adres. “Door de opiniebijdrage bijna letterlijk over te nemen, maak ik een parodie”, vertelt Samira Azabar in Gazet van Antwerpen. “Het is niet omdat ik het slachtoffer ben van racisme dat ik alle autochtonen racistisch vind. Bahri doet dat wél over de allochtonen. Dat punt wil ik maken.”

 

Toch zijn de racistische uitlatingen waarnaar ze verwijst in haar opiniestuk/parodie écht gebeurd. “Dat gebeurde allemaal in mijn stad”, zegt Azabar. “Ik heb het persoonlijk meegemaakt. De incidenten doen zich soms in pieken voor. Je hoort ook dezelfde verhalen van familie, vrienden en kennissen. Het gevolg is dat ik mij nooit helemaal gerust voel. Je blijft altijd op je hoede. Dat wordt versterkt door de uitspraken van burgemeester Bart De Wever over moslimterreur en schepen Liesbeth Homans die zegt dat racisme relatief is. En toch weet ik dat veel autochtonen niet racistisch zijn.” Wie alvast niet tot die laatste groep behoort is Antwerps VB-personeelslid en -gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (foto 2). Op Facebook reageerde hij aan het adres van Samira Azabar: “Wanneer is Antwerpen ooit van u geweest, Samira? Karel Martel stopte de islam in 732 in Poitiers en Jan Sobieski hakte de moslims bij Wenen in de pan in 1683.”

 

Als het aan Wim Van Osselaer ligt moet ‘Antwerpen 2014’ een referentie worden zoals ‘Poitiers 732’ en ‘Wenen 1683’. Volgt nu ook een oproep van Bart De Wever aan de Antwerpenaren om duidelijker afstand te nemen van dat soort taal?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, antwerpen, racisme, van osselaer |  Facebook | | |  Print

08-01-14

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: NOVEMBER 2013

Politie Antwerpen.JPGDe N-VA vertelt niet alles als het over cultuur gaat. In Griekenland worden twee militanten van Gouden Dageraad neergeschoten. Prompt stijgt terug de populariteit van Gouden Dageraad. AFF/Verzet publiceert een geactualiseerde versie van De Internationale. Nog een parlementslid weg bij Geert Wilders. Toch geen klacht van de N-VA tegen de pastoor van Denderleeuw. Luc Pauwels (Delta-Stichting, TeKoS) houdt in Frankrijk een bed & breakfast open. Het Vlaams Belang geeft er een lap(t)op. Tanguy Veys “tot bloedens toe” gewond. Een betoging van nationalisten in Polen ontaardt in brandstichtingen. Een delegatie van Voorpost is bij de betogers. In Frankrijk krijgt de minister van Justitie racistische bagger over haar heen. Marine Le Pen zoekt vrienden in Den Haag en Wenen. Gerolf Annemans wil Europees parlementslid worden en duwt Philip Claeys van zijn stoel. Een NSV-colloquium wil de erfgenamen van het fascisme verwelkomen. Er wordt geprotesteerd bij Rik Torfs voor het ter beschikking stellen van universiteitslokalen. Het spreekrecht voor gemeente- en OCMW-raadsleden is niet vanzelfsprekend in Antwerpen. Herschikkingen bij de Antwerpse VB-lijsttrekkers. Het VB is alle dagen op tv. Het leven zoals het is: de Antwerpse politie. En het blijft niet bij één verhaal over arrogantie van de Antwerpse politie (foto). Rebel! is het nieuw blaadje van de Vlaams Belang Jongeren. Vlaanderen en Wallonië in de greep van het etnoliberalisme. Geïmproviseer ten huize Dewinter over welke dochter op de VB-lijst in Henegouwen zal staan. Geen universiteitslokaal voor het NSV-colloquium in Leuven, dat dan maar verhuist naar… een VB-lokaal in Antwerpen. Maar ook daar is het NSV-colloquium niet welkom.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2013 |  Facebook | | |  Print

DECEMBER 2013

Het NSV-colloquium vindt uiteindelijk plaats in café Den Bengel. Nazistische tags ontsieren moskees in Genk. Dronkemansdaden? Het VB protesteert tegen de naamkeuze van de omwonenden voor een pleintje in Borgerhout. Filip Dewinter, anders de eerste om te pleiten voor vrijheid van meningsuiting, vindt dat niet alles moet kunnen. Welke betogingen halen het televisienieuws? Nelson Mandela (foto) overlijdt. AFF/Verzet herinnert aan de Vlaamse vrienden van de apartheid (1, 2, 3). Wat hebben Bart De Wever en Nelson Mandela gemeen? Na Gouden Dageraad, nu ook Hongaarse Dageraad. De BBET-rechtszaak wordt hervat. BBET-geestesgenoten in Tsjechië. Na de witte konijnen à la Siegfried Bracke bij de N-VA, nu de blauwe konijnen (Johan Van Overtveldt, Annick De Ridder, Lorin Parys). Hoe gaat men op het Antwerps stadhuis om met mensen en kennis? Bruno De Wever op tv, helaas bleef politieke duiding over zijn broer achterwege. Bart De Wever spreekt met een dubbele tong over de GAS-boetes. Geert Wilders provoceert weer. Racisme bij de Antwerpse politie. Tienduizenden betogen tegen racisme en nazisme in Zweden. Wij maken ons vrolijk over het verdwijnen van Filip Dewinter uit De 100 Belgen van het Jaar, maar volgens Dewinter is de enige reden: manipulatie. Wantoestanden in Bangladesh worden in Antwerpen toegedekt. Bart De Wever deelt kroketten uit, letterlijk en figuurlijk. De Vlaamse Verdedigings Liga presenteert zich. Cas Mudde maakt de balans op over extreem-rechts in Europa en wij in België.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2013 |  Facebook | | |  Print

07-01-14

HET AFF/VERZET-JAAROVERZICHT: SEPTEMBER 2013

Actie bos- en zeeklassen Antwerpen.JPGIn Spanje en andere Europese landen hebben sommigen heimwee naar Adolf Hitler. Op school met Gouden Dageraad. In Sint-Niklaas wordt iedereen voor gek gezet met de uitslag van het referendum voor het behoud van de stadsreiniging als openbare dienst. Nieuwe-Vlaamse Ambras in Turnhout en Anderlecht. In Heusden-Zolder wordt een N-VA-schepen de laan uitgestuurd. Oud-VMO’er Roger Spinnewijn overlijdt. De kolderbrigade van de N-VA in Turnhout en Antwerpen. Er wordt een extreemrechts concert in Herentals aangekondigd vrijdag 13 september. In Willebroek spitst de nieuwe N-VA-burgemeester de oud-strijders van de Tweede Wereldoorlog de Vlaamse Leeuw in de maag. De aanwezigheidslijst voor het concert vrijdag 13 september verdwijnt. Het concert van Légitime Violence zal niet kunnen plaatsvinden in Herentals. Goed zo. De Nieuwe-Vlaamse Ambras vervolgt. Légitime Violence krijgt onderdak in een buurgemeente. Patrick Wissels werd als ex-Fordarbeider én VB’er gehuldigd op het 1-meifeest van het VB in Genk, maar is intussen al een paar maanden niet langer lid van het VB. Voorpost is uitgenodigd voor een conferentie bij het Italiaanse neofascistische Forza Nuova. De Griekse rapper en antifascist Pavlos Fyssas wordt neergestoken bij een raid van Gouden Dageraad. Het VB maakt voor een anti-islamcampagne opnieuw misbruik van een artistiek-cultureel project. Gouden Dageraad ontkent iets te maken te hebben met de moordenaar van Pavlos Fyssas, maar een foto spreekt dat tegen. De Antwerpse N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud op prospectie in Parijs. Bart De Wever maakt zijn meerjarenbegroting bekend op een persconferentie. De gemeenteraadsleden zullen nog twee maanden moeten wachten vooraleer ze de cijfers krijgen. De fans van Geert Wilders komen op straat. De N-VA-slogan ‘denken, durven en doen’ geldt enkel voor sociale afbraak (foto: actie aan het Antwerps stadhuis tegen de afschaffing van de bos- en zeeklassen). Marion Maréchal-Le Pen, het nichtje van Marine Le Pen, komt naar een VB-bijeenkomst. In april dit jaar volgt een VB-meeting met Marine Le Pen elle-même. De caféuitbater die een uitwijkmogelijkheid voor het concert met Légitime Violence bood, dreigt een GAS-boete te krijgen wegens overlast. De partijtop van Gouden Dageraad wordt aangehouden. Koning Filip houdt zijn ‘Blijde Intrede’ in Antwerpen. Bart De Wever en Filip Dewinter reageren elk op hun manier.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2013 |  Facebook | | |  Print

OKTOBER 2013

Bart De Wever pakt als Antwerps burgemeester uit met een Venetiaanse Leeuwen-das. Bart De Wever schrijft als N-VA-voorzitter een brief naar de Vlaamse ondernemers. Hij is overigens géén sympathisant van het AFF. Paul ter Linden weg bij Wilders. Na een jaar onderbreking herneemt het proces tegen de Blood and Honour-groep BBET (1, 2), Dyab Abou Jahjah stelt zich burgerlijke partij, maar het BBET-proces wordt vlug opnieuw geschorst. N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad André Gantman (ex-Open VLD’er, en héél lang geleden uitgever van een antiracistisch tijdschrift) wil dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding opgedoekt wordt. Mano Mundo wordt gedwongen te stoppen. Anke Van dermeersch gaat plat op de rug nu ze een eerste rechtszaak over haar jongste campagnebeeld met Louboutin-schoenen verliest. In de gemeenteraad van Turnhout zijn er nu twee fracties die zich de enige en echte N-VA noemen. Het VB neemt de advocaat van de Canadese studente-kunstenares Rosea Lake in het vizier. Filip Dewinter trekt ten strijde tegen Turkse affiches. Nick Mouton stapt op bij de N-VA omwille van haar (a)sociaal programma. Het zijn zware dagen voor de deeltijdse burgemeester van Antwerpen, deeltijdse N-VA-partijvoorzitter. Het VB verwacht op 25 mei 2014 een volgende verkiezingsnederlaag. Koen Hostyn (onthou die naam) signaleert een ex-wapenhandelaar als lokaal N-VA-voorzitter. Het VB verliest nu ook de rechtszaak die Rosea Lake (foto) heeft ingespannen. Nu ook in Beringen Nieuwe-Vlaamse Ambras. Van pro-Piet (de bediscussieerde hulp van Sinterklaas) naar pro-Gouden Dageraad: voor sommigen is de stap klein. De N-VA maakt haar congresteksten bekend (1, 2). Voor Liesbeth Homans is het slalommen op de gemeenteraad, maar botsen met de werkvloer.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

06-01-14

WAAROM BART DE WEVER BETER ‘AFF/VERZET’ ZOU LEZEN

Bart De Wever in VTM nieuws.JPGGrapje in café De Leeuw van Vlaanderen.jpgBart De Wever (foto 1) beweerde gisteren in VTM nieuws dat moslimterreur de ergste gesel voor de mensheid is sinds Hitler.

 

In 2012 waren er 167 nationalistisch of separatistisch geïnspireerde aanslagen en 6 religieus geïnspireerde aanslagen. Samen 173 teveel, maar 29 keer meer aanslagen gepleegd door nationalisten en separatisten dan door moslims. En Bart De Wever is een nationalist en separatist. Misschien moet Bart De Wever toch maar eens AFF/Verzet lezen. Op 18 mei 2013 legden wij op deze blog al een link naar het recentste Europol-rapport over terrorisme, in antwoord op een artikel van de klojo’s van RechtsActueel. Toevallig werd uitgerekend gisteren in ons jaaroverzicht nog eens herinnerd aan dit artikel.

 

Na het tanden poetsen, 's morgens beter eens eerst naar AFF/Verzet kijken? Foto 2: Amusement in café De Leeuw van Vlaanderen, in het Antwerpen van Bart De Wever, bij het verjaardagsfeestje van een VB-personeelslid.

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, criminaliteit |  Facebook | | |  Print