23-06-14

VLAAMS BELANG VERLIEST ENIG OCMW-RAADSLID IN ANTWERPEN

Als voorbode voor het verlies van een paar tientallen parlementsleden op 25 mei, verloor het Vlaams Belang een maand eerder al haar enige mandataris in het Antwerps OCMW, Nick De Wilde.

 

Nick De Wilde werd in 2011 verkozen tot voorzitter van het Vlaams Belang district Antwerpen (foto: uit het Vlaams Belang-blaadje Antwerps Nieuws juni 2011, Nick De Wilde rechts op de foto). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 kreeg hij verrassend veel voorkeurstemmen. Dat aantal – 2.077 voorkeurstemmen, na Filip Dewinter en Anke Van dermeersch het hoogste aantal voorkeurstemmen op de Antwerpse Vlaams Belang-lijst – deed de wenkbrauwen fronsen.

 

Bijna niemand kende Nick De Wilde, vanwaar dan dat uitzonderlijk hoog aantal voorkeurstemmen? Het bleek het gevolg te zijn van het elektronisch stemmen. Eerst moet je aangeven voor welke partij je wil stemmen. Als je dan ‘Vlaams Belang’ aanwees en je je stemstift te lang op het beeldscherm geduwd hield, gaf je meteen ook een voorkeurstem aan de veertiende kandidaat op de Vlaams Belang-lijst. Nick De Wilde dus. Ook bij andere partijen bleek de kandidaat die op dezelfde positie op het beeldscherm stond als tevoren de partijnaam, wel eens geprofiteerd kunnen hebben van het te lang op dezelfde plaats houden van de stemstift.

 

Het Vlaams Belang hield bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nog maar vijf van haar twintig gemeenteraadszetels over, en een van die zetels was dan nog voor Nick De Wilde. Daar had men niet op gerekend. Met Nick De Wilde werd overeengekomen dat hij zijn mandaat als gemeenteraadslid niet zou opnemen. Zo kon Vlaams Belang-personeelslid Wim Van Osselaer gemeenteraadslid worden. Maar Nick De Wilde deed dat natuurlijk niet voor niks.

 

Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers waren zowel verkozen voor de Antwerpse gemeenteraad als voor de Antwerpse districtsraad. Beide mandaten kunnen niet gecombineerd worden. Omdat zowel Gerolf Annemans als Bruno Valkeniers hun mandaat van gemeenteraadslid verkozen boven dat van districtsraadslid, kon Nick De Wilde doorschuiven en Antwerps districtsraadslid worden. Nick De Wilde mocht daarenboven het ene zitje voor het Vlaams Belang in de Antwerpse OCMW-raad bezetten. De combinatie districtsraadslid én OCMW-raadslid kan wel, al is ze niet gebruikelijk. Met zo'n 'Belgisch compromis' was iedereen tevreden: het Vlaams Belang krijgt als vijfde gemeenteraadslid het Vlaams Belang-personeelslid dat men daarvoor in gedachten had; Nick De Wilde kan tweemaal langs de kassa passeren, eenmaal om zijn zitpenningen als districtsraadslid te krijgen, en eenmaal om zijn zitpenningen als OCMW-raadslid te ontvangen.

 

In de OCMW-raad noch in de districtsraad valt Nick De Wilde op door zijn tussenkomsten. Alleen zijn pleidooi in de OCMW-raad voor het behoud van het sociaal restaurant op Linkeroever heeft men onthouden. Liesbeth Homans wil dat sociaal restaurant sluiten omdat er teveel niet-armen zouden komen eten. Volgens professor en auteur Jan Vranken biedt een sociale mix in zo’n restaurant alleen maar voordelen, maar zoals bekend is de kennis van Jan Vranken niet besteed aan Liesbeth Homans. Zelf op Linkeroever wonend pleit Nick De Wilde voor het behoud van het sociaal restaurant op Linkeroever. Andere tussenkomsten van Nick De Wilde kan men zich niet herinneren.

 

Einde april meldde Nick De Wilde voortaan als onafhankelijke te gaan zetelen. Daarmee verliest het Vlaams Belang haar enige afgevaardigde in de OCMW-raad en houdt het nog maar twee afgevaardigden over in de Antwerpse districtsraad. Volgens Nick De Wilde is er “geen vertrouwen meer” bij het Vlaams Belang. Ook klaagt hij erover dat “het militantenwerk terecht komt op de schouders van een slinkende groep” en hekelt hij “de desinteresse bij het Vlaams Belang voor milieu en natuur”. Opvallend is dat de door ons gecontacteerde OCMW- en districtsraadsleden allen denken dat Nick De Wilde op termijn zal overstappen naar de N-VA.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wilde, antwerpen, van osselaer |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.