19-10-14

DE PROPERE LEI VAN GEROLF ANNEMANS

Vandaag geeft Gerolf Annemans (foto) de voorzittershamer van het Vlaams Belang door aan Tom Van Grieken, ook al is niet iedereen gelukkig met een paar uitspraken van de pas 28 jaar geworden Tom Van Grieken. Hoe kijkt Gerolf Annemans terug op zijn bijna twee jaar partijvoorzitterschap… en wat vertelt hij niet?

 

In het ledenblad van het Vlaams Belang staat deze maand een interview met Gerolf Annemans. Ziet hij zichzelf als een tussenpaus vermits hij zich als taak had gesteld om enerzijds “de moeder aller verkiezingen te trotseren” en anderzijds “een generatiewissel door te voeren”? Gerolf Annemans: “Ik was eerder een crisismanager die het een en ander op punt moest zetten. Zowel financieel, communicatief, organisatorisch als op het vlak van de lijstvorming heb ik een aantal zaken doorgevoerd waardoor de volgende generatie met een propere lei kan beginnen.’

 

Gerolf Annemans stelde bij zijn aantreden als voorzitter dat het Vlaams Belang best wat minder grimmig en wat meer grappig mocht worden. Is hij daarin geslaagd? “Als ik de kiezer mag geloven, en dat doe ik altijd, ben ik daar niet in geslaagd of heeft de kiezer het alvast niet opgemerkt. Ik ben er echter van overtuigd dat de nieuwe generatie die nu in onze parlementen zetelt zich dit imago beter zal aanmeten. Wat minder Robocop en wat meer Uilenspiegel mag hierbij gerust het nieuwe credo zijn.”

 

Worden er lessen getrokken uit de jongste verkiezingsuitslag? “Het omgekeerde zou erg zijn. Wie na een zware nederlaag overgaat tot de orde van de dag ontkent het licht van de zon. Daarom hebben we onmiddellijk na de verkiezingen onze ondervoorzitter Chris Janssens belast met het uitwerken van een uitgebreide analyse. De partijraad heeft intussen kennis genomen van dit document en zich er ten volle achter geschaard. De aanbevelingen die hierin worden gemaakt, zijn intern maar ik kan u met veel overtuiging zeggen dat zij onze partij klaarmaken voor de nieuwe tijden.”

 

Raar volkje, die Vlaams Belang’ers. In een ledenblad spreken over een intern document dat niemand mag inzien. Als zelfs de leden niet mogen weten wat men als probleem ervaart en hoe men daaraan wil verhelpen... Het interview in het Vlaams Belang-ledenblad gaat nog even verder maar Annemans’ pain in the ass, zijnde Filip Dewinter, wordt geen enkele keer vermeld.

 

De Vlaams Belang wordt minder grimmig en wel eens grappig zoals kranten titelden blijft beperkt tot de bekentenis dat het Vlaams Blok ontstaan is als een uit de hand gelopen grap. Aan zijn militanten verzekert Gerolf Annemans: “Aan de idealen van onze partij verandert niets”. Dat om partijsubsidiëring te krijgen in de partijstatuten moet verwezen worden naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens noemt Gerolf Annemans “een dwaze wet”. Wie hoopt op het Vlaams Belang als een sociale partij komt bedrogen uit. Socialer dan de N-VA, dat wel. Maar echt sociaal?

 

Als Filip Dewinter in een tweet een vrouw in een boerka vergelijkt met een vuilniszak heeft Gerolf Annemans enkel als commentaar: “De boerka is door een unaniem gestemde wet in België verboden. Terecht = ontmenselijking van de vrouw. Verschil is dus: vuilniszak is nuttig voorwerp.” Annemans volgt ook Filip Dewinter als die voorstelt campagne te voeren met een vliegenmepper. Al is die campagne vooral een middel om een persoonlijke vriend van Filip Dewinter financieel te helpen. Als Filip Dewinter afkomt met een Minder, minder, minder-computerspelletje staat het spelletje vlugger online dan dat Annemans tijd krijgt om het goed of af te keuren.

 

De enige keer dat Gerolf Annemans echt de touwtjes in handen heeft, is bij de lijstvorming voor de verkiezingen op 25 mei. Gerolf Annemans eist voor zichzelf de kop van de Europese lijst bij de verkiezingen op 25 mei op, waardoor europarlementslid Philip Claeys voor een parlementszetel in Vlaams Brabant moet solliciteren… en na 25 mei niet langer parlementslid is. Annemans wisselt ook Filip Dewinter (tot dan zetelend in het Vlaams Parlement) en Anke Van dermeersch (federaal parlement) van plaats, en noemt dat dan de verandering bij het Vlaams Belang. De verjonging op de Vlaams Belang-lijsten blijft beperkt.

 

Illustratief is ook Annemans’ machteloos zijn als drie Vlaams Belang-parlementsleden tegen de zin van Annemans naar de Krim reizen om daar het democratisch verloop van een referendum te controleren. Delegatieleider Frank Creyelman is de dag van het referendum overigens te dronken om het al dan niet correct verloop van het referendum te kunnen vaststellen. De drie zijn er weer bij als er een plezierreisje naar Moskou te versieren is, deze keer met ook Filip Dewinter en Anke Van dermeersch mee.

 

Als Gerolf Annemans hierboven zegt dat “de volgende generatie met een propere lei kan beginnen” is het wel met een gedecimeerde Vlaams Belang-afvaardiging in de verschillende parlementen en het afdanken van het merendeel van de Vlaams Belang-personeelsleden. Propere lei die Annemans aanbiedt !

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.