30-11-14

JAN JAMBON: EN NU SERIEUS

Het was een turbulente week voor Jan Jambon nadat Apache uitbracht wat de vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken dinsdagavond vertelde aan zijn KVHV-achterban (foto’s). Het bezorgde Jan Jambon een weekendinterview in Het Laatste Nieuws.

 

Jan Jambon geeft er nog een andere draai aan wat hij gezegd heeft bij het KVHV. Het drijft de interviewer tot wanhoop: “Eerst zegt u dat u te letterlijk bent geciteerd. Nu zegt u dat het uw woorden niet zijn. Wat is het nu?” Het was de voorbije week niet voor het eerst dat Jan Jambon een loopje nam met de waarheid, en waarschijnlijk is het ook niet voor het laatst. Maar ter zake. “Komt ze er nu of komt ze er niet, die vermogenswinstbelasting?”, vraagt Het Laatste Nieuws bijna aan het einde van het paginagroot interview. Jan Jambon: “Daar kan ik op dit moment geen zinnig antwoord op geven. Daarover beslist de regering.”

 

Dat hebben we intussen al honderd keer gehoord, werpt Het Laatste Nieuws op. Jan Jambon: “Omdat die ‘taks shift’ ook zo in het regeerakkoord staat: een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie (een hogere BTW, red.) of lasten op milieuvervuiling, zonder dat het een ‘taks lift’ wordt. Van een verschuiving naar lasten op vermogenswinst is in het akkoord geen sprake. Als andere partijen (CD&V, red.) dat er willen bijslepen, dan kunnen wij er ook nog wel wat dingen bijslepen. Ik zeg maar wat: dan belandt ons voorstel om de werkloosheid te beperken in de tijd ook weer op de onderhandelingstafel.”

 

Dat is straffe kost. (1) De paragraaf in het federaal regeerakkoord over de ‘taks shift’ luidt: “De regering zal de uitgaven beheersen en een parafiscale en fiscale verschuiving (‘taks shift’) doorvoeren om een voldoende omvangrijke lastenverlaging te kunnen financieren, waarbij de belastingdruk op arbeid, bestaande uit fiscale en parafiscale lasten aanzienlijk wordt verminderd, rekening houdende met nationale en internationale aanbevelingen ter zake.” (blz. 58 van het federaal regeerakkoord, hoofdstuk 4.1 Fiscale hervorming). Dat klinkt al anders dan Jambons vrije interpretatie van het regeerakkoord.

 

(2) Het kan dat de ‘taks shift’ uitdraait op hogere lasten op consumptie. In het CD&V-verkiezingsprogramma wilde men zo alvast een aantal anomalieën wegwerken. Hogere lasten op consumptie zouden betekenen dat de kleine man/vrouw voor een derde keer de rekening gepresenteerd krijgt, na de indexsprong, het niet-indexeren van de belastingvrijstelling voor gepensioneerden enz. van de regering-Michel en de vele facturen van de regering-Bourgeois. Een hoger btw-tarief zal immers eerder gevoeld worden door de kleine en middelgrote inkomens dan bij de grote inkomens. Hogere lasten op milieuvervuiling klinkt in theorie aanvaardbaar, maar het is afwachten hoe dat uitdraait.

 

(3) Er is een zak vol – groter dan de zak van Zwarte Piet – aan nationale en internationale aanbevelingen voor een vermogens(winst)belasting. Waarom blijft Jan Jambon daar ziende blind voor terwijl het regeerakkoord toch verwijst naar “nationale en internationale aanbevelingen”?

 

(4) Waarom moet zo’n vermogens(winst)belasting per se gekoppeld worden  aan “ons voorstel om de werkloosheid te beperken in de tijd”? Het is toch niet omdat de rijksten ook wel evenredig als de loon- en weddetrekkenden mogen belast worden, dat dan aan het statuut van de zwaksten onder de werkers, de werklozen, moet gemorreld worden. Een vermogens(winst)belasting voor de echte rijken is elementaire rechtvaardigheid als je ziet hoeveel lasten al gedragen worden door de kleine en middelgrote inkomens. Inkomens door werk, niet door rentenieren of zo.

 

De N-VA is de beschermheer van de rijken en de doodgraver van de actieve welvaartstaat. Op dat punt is Jan Jambon duidelijker dan over andere zaken.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jambon, sociaal |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.