17-12-14

‘DAGOBERT DUCK-TAKS’ WOORD VAN HET JAAR IN NEDERLAND

In Vlaanderen is ‘flitsmaraton’ Woord van het Jaar geworden. Door van Dale omschreven als “Een politieactie waarbij de hele dag intensief geflitst wordt.” Op de plaatsen twee en drie bij deze jaarlijkse verkiezing staan twee meer politiek geladen begrippen: ‘boterhammentaks’, “vergoeding voor het toezicht houden op kinderen die ’s middags op school blijven eten”, en ‘kamikazecoalitie’, “regeringscoalitie die volgens de gebruikers van de term gedoemd is te mislukken”. In Nederland is ‘dagobertducktaks’ Woord van het Jaar geworden, “speciale belasting geheven over het vermogen van superrijke mensen, superrijkentaks, hyperrijkentaks”.

 

We hebben altijd het idee gehad dat Donald Duck en zijn familie, onder wie de superrijke oom Dagobert (foto), populairder is in Nederland dan in Vlaanderen. Vandaar misschien dat de PVDA vijf jaar geleden het idee van een ‘miljonairstaks’ lanceerde, en niet een ‘Dagobert Duck-taks’. ‘Miljonairstaks’ is trouwens een duidelijker begrip, en bekt minder moeilijk dan ‘dagobertducktaks’. In Nederland werd dat laatste woord gelanceerd door de SP (vergelijkbaar met de PVDA in ons land) en het FNV, de Nederlandse vakbond. Door de sociale acties van de voorbije weken, LuxLeaks, het Marc Coucke-verhaal enz. kennen wij het begrip als de vermogens(winst)belasting. Vermogensbelastingen en vermogenswinstbelastingen zijn twee verschillende begrippen, maar gemeenschappelijk is het idee dat de superrijken ook hun deel bijdragen in de lasten die nu eenzijdig op de schouders van het werkvolk, inclusief de middenstand, werklozen en gepensioneerden, wordt gelegd.

 

Premier Michel heeft gisteren zijn ministers opgeroepen tot meer eensgezindheid in haar verklaringen, met name die vermogenswinstbelasting is een twistpunt. Vicepremier en minister voor Werk Kris Peeters (CD&V) pleit er al weken voor. Niet omdat hij plots een linkse jongen is geworden, maar als tegengewicht voor de huidige maatregelen die door velen als onrechtvaardig worden ervaren. Schaduwpremier Bart De Wever heeft lange tijd gezegd dat eerst het regeerakkoord volledig moet uitgevoerd worden, maar de voorbije week zei hij toch te willen praten over een vermogenswinstbelasting. Al waarschuwt hij meteen dat daarmee niet alles is opgelost, en de andere maatregelen even noodzakelijk blijven. Vicepremier en Open VLD-spreekbuis Alexander De Croo zei maandagavond in Reyers Laat nog onomwonden dat een vermogenswinstbelasting er niet komt. Zijn voornaamste argument is dat hij geen vermogenswinstbelasting kent die niet ook de werkende middenklasse treft. 

 

Mis. “Jawel, er bestaan vermogensbelastingen die de middenklassen sparen”, antwoordde Paul De Grauwe gisteren in een column bij DeMorgen.be. “Sarah Kuypers en Ive Marx van het Antwerpse Centrum voor Sociaal Beleid hebben gegevens verzameld over de vermogens in België. Hieruit blijkt dat 95 procent van de huishoudens een nettovermogen heeft van minder dan 1 miljoen euro. Als een huishouden dus een vermogen heeft van 1 miljoen of meer, dan zit het in België in de top 5 procent. Mijn voorstel voor een vermogensbelasting - dat ik in een eerdere column reeds heb gedaan - bestaat erin de eerste 1 miljoen niet te belasten (en dus 95 procent van de bevolking te ontzien), en dan naarmate het vermogen uitstijgt boven de 1 miljoen een stijgend tarief toe te passen.” Dat is trouwens ook het principe van de miljonairstaks van de PVDA. En dat zo’n taks geen peanuts is, maar in één klap nogal wat problemen zou kunnen oplossen, werd maandag nog door Peter Mertens gesteld bij het doorprikken van een aantal De Wever-mythes.

 

Volgens CD&V-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Servais Verherstraeten hebben de coalitiepartners de poort naar een vermogenswinstbelasting níét gesloten. Wij hebben Servais Verherstraeten altijd een beetje als een clown in het politieke spel gezien, omwille van de bochten waarin hij zich wrong om de CD&V-standpunten en het regeringsbeleid te verdedigen. Maar kom, we gunnen hem het voordeel van de twijfel. Maar het mag niet te lang duren. De vermogens(winst)belasting moet nú op tafel komen én effectief worden, of de sociale onrust blijft voortduren.

 

 

 

P.S. 1. Wij zijn nooit fan geweest van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en zijn dat nog niet. Bart De Wever en Alexander De Croo zijn dat wél. Maar waarom willen ze het IMF met haar jongste rapport over België slechts schoorvoetend of helemaal niet volgen nu het IMF zegt: “Nee, de index hoeft niet afgeschaft. Ja, vermogen moet zwaarder belast. En nee, België hoeft niet op alle vlakken zo hard te bezuinigen.”

 

P.S. 2. Bij de Woord van het Jaar-wedstrijd is in Nederland op de tweede plaats geëindigd: ‘moestuinsocialisme’. Een term die de Nederlanders te danken hebben aan een socialistische staatssecretaris die bejaarden die financieel achteruit gaan, aanraadde een moestuin te beginnen. Er zijn natuurlijk betere ideeën in de wereld te vinden om de koopkracht van bejaarden op peil te houden. Een vermogens(winst)belasting bijvoorbeeld, en dan kan je nog altijd indien mogelijk een moestuin aanleggen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, sociaal |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.