30-12-14

DE THEO FRANCKEN-VERSIE VAN HET 70-PUNTENPLAN

In een brief aan Dirk Van Den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, vraagt Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, of de lijst met ‘veilige landen’ kan worden uitgebreid. Zo meldde gisteren De Morgen. In de praktijk betekent dit dat asielzoekers uit die landen minder kans hebben om erkend te worden als asielzoeker en dit sneller dan anderen te horen krijgen.

 

Het was Franckens voorganger, Maggie De Block (Open VLD), die de lijst met ‘veilige landen’ invoerde. Wie uit een van de zeven landen op de huidige lijst – Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM (= Macedonië), India, Kosovo, Montenegro en Servië – staat, krijgt een versnelde en met meer argwaan behandelde asielprocedure omdat er weinig terechte aanvragen uit deze landen zouden komen. De bewijslast voor deze asielzoekers is zwaarder, en het verdict om al dan niet erkend te worden valt in eerste aanleg al binnen de vijftien dagen, in plaats van de gebruikelijke drie maanden.

 

Theo Francken (N-VA) heeft Dirk Van Den Bulck om advies gevraagd om zes nieuwe landen toe te voegen aan de lijst ‘veilige landen’: Armenië, Georgië, Kameroen, Moldavië, Senegal en Tunesië. Theo Francken zocht op welke landen niet op de Belgische lijst ‘veilige landen’ staan, maar wel op gelijkaardige lijsten in andere Europese landen. Francken ziet in de verschillen een argument om de Belgische lijst langer te maken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen ziet in de verschillen daarentegen hoe arbitrair de lijst is. “Hoe kan het ene Europese land een herkomstland wel veilig vinden en het andere Europese land niet?”

 

Feit is dat de Raad van State vorige maand Albanië van de lijst ‘veilige landen’ schrapte omdat Albanië behoorde tot de top-tien van landen met het hoogst aantal erkenningen als vluchteling. Albanezen krijgen hier vaak bescherming omwille van bloedwraak die sterk in zwang is in Albanië. Ook is het een feit dat sommige asielzoekers uit ‘veilige landen’ behoren tot etnische minderheden zoals de Roma, waarvan de basisrechten geschonden worden en die vaak gediscrimineerd worden. dS Avond bekeek gisteren de zes landen die Francken wil toevoegen, en noteerde bijvoorbeeld voor Kameroen dat homoseksualiteit er niet getolereerd wordt, er brutaal geweld is tegen holebi's en er op bepaalde plekken de complete wetteloosheid heerst. Toch stelt Theo Francken voor om Kameroen toe te voegen aan de lijst 'veilige landen'.

 

Theo Francken verwacht snel advies van Dirk Van Den Bulck, en wil de uitbreiding van de lijst ‘veilige landen’ begin volgend jaar bespreken op de ministerraad. Het voorstel van Theo Francken is geen verrassing. In zijn samen met Sarah Smeyers geschreven boekje België. Land zonder grens (2012) schreef Theo Francken: “Iedereen die het migratiebeleid volgt, weet wat er moet gebeuren. Sneller beslissen, meer middelen voor verwijdering en opsporing van misbruiken, de lijst van veilige asiellanden uitbreiden en efficiënt inzetten (…)” (België. Land zonder grens, blz. 34).

 

De lijst ‘veilige landen’ is de versie van de klassieke politieke partijen van punt 37 uit het beruchte 70-puntenplan van het Vlaams Blok (tweede versie, 1996): invoeren van een lijst van politiek onveilige landen. “Rekening houdend met het in punt 36 beschreven territorialiteitsprincipe (= “Het statuut van politieke vluchteling kan dan enkel nog toegekend worden aan Europeanen”, nvdr.) dient het ministerie van Buitenlandse Zaken een herzienbare lijst op te stellen van landen waar de democratische rechten niet voldoende gewaarborgd zijn. Aanvragen voor het bekomen van politiek asiel uit landen die niet op deze lijst voorkomen, zijn automatisch niet ontvankelijk.”

 

De Open VLD/N-VA-versie en de VB-versie zijn de twee kanten van dezelfde medaille: het opstellen van een lijst met landen waarvan asielaanvragen met nog meer argwaan behandeld worden dan andere asielaanvragen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: francken, asiel |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.