01-02-15

HOE POPULAIR IS BART DE WEVER IN ANTWERPEN ?

Twee jaar na het aantreden van het nieuwe stadsbestuur werden duizend Antwerpenaren bevraagd over hun burgemeester, de bestuursploeg en beleidsdaden. Gazet van Antwerpen publiceerde gisteren de eerste resultaten. We vatten het samen in tien thema’s. De enquête werd afgenomen tussen 12 december en 15 januari, grotendeels dus nog vóór de aanslagen in Parijs en de emoties die die aanslagen opriepen.

 

1. Is Bart De Wever een goede burgemeester volgens de Antwerpenaren?

Net iets meer van de ondervraagden vindt Bart De Wever (foto 1) een goede burgemeester. Vier op tien vindt van niet, één op tien weet het niet (foto 2).

 

2. Is dat een goede score?

De vraag over het al dan niet goed zijn van de burgemeester werd ook nog op een andere manier gesteld. De ondervraagden mochten punten tussen 0 en 10 geven, en wat blijkt? Bijna de helft geeft Bart De Wever een score van 7 tot 10. Iets minder dan een derde een score van 0 tot 3. Het gemiddelde van alle meningen geeft 5,6 op 10. In 2013 kreeg Bart De Wever nog een score van 6 op 10. In eenzelfde burgemeestersondervraging behaalde Patrick Janssens in 2006 een score van 6,3. In 2009 was de score voor Patrick Janssens gezakt naar 5,9. Dus: (a) Antwerpen is een zeer verdeelde stad, (b) de populariteit van Bart De Wever zakt (wat ook al bleek bij de verkiezingen op 25 mei 2014 in de stad Antwerpen), (c) Bart De Wever is in Antwerpen minder populair dan Patrick Janssens na evenveel jaren op ’t Schoon Verdiep.

 

3. Wint het Vlaams Belang stemmen terug van Bart De Wever?

Bart De Wever scoort significant beter bij mannen, bij mensen die hoogstens een diploma middelbaar onderwijs hebben behaald en bij de iets ouderen (55+). Dat was ook typisch voor het profiel van de VB-kiezer in de grote dagen van die partij. Bart De Wever houdt met zijn uitspraken en daden de VB-kiezer dus vast. Wie had anders verwacht?

 

4. Bart De Wever of… ?

Iets meer dan vier op tien (42,2 %) vindt Bart De Wever een betere burgemeester dan Patrick Jansens. Maar bijna vier op tien (39 %) zou nu nog voor Patrick Janssens stemmen. Alleen… (a) Patrick Janssens houdt zich liever onledig met voetbal in Genk en omstreken, en wil zich niet meer engageren in de Antwerpse politiek; (b) bij de oppositie is er niemand die op dezelfde populariteit kan rekenen als Patrick Janssens. Het ziet er dus goed uit voor een verlenging van het mandaat als burgemeester voor Bart De Wever, bij gebrek aan een valabele tegenkandidaat.

 

5. De huidige of de vorige bestuursploeg?

Slechts iets meer dan een kwart van de ondervraagden (27,9 %) vindt het huidige stadsbestuur beter dan het vorige. Meer dan een op drie (35,6 %) vindt de ploeg van De Wever daarentegen slechter dan de ploeg van Janssens. Bijna één op vier van de ondervraagden ziet geen verschil, bij de N-VA-kiezers zelfs nog iets meer dan één op vier (28 %). Voorlopig vertaalt de onvrede van de N-VA-kiezers zich niet in een groot verloop van stemmen. Slechts 10 % van de N-VA-kiezers zegt vandaag op een andere partij te zullen stemmen.

 

6. De kwaliteiten van een goede burgemeester en van Bart De Wever

Gevraagd naar welke eigenschappen een politicus over het algemeen moet beschikken opdat men voor hem/haar zou stemmen, komt als top-3 uit: betrouwbaar zijn, deskundig zijn, en weten wat bij de mensen leeft. Bart De Wever scoort echter vooral op andere eigenschappen: daadkrachtig (60 %), rechtlijnig (60 %) en geschikt voor de job (55 %). Slechts één op drie (34 %) wil het etiket ‘betrouwbaar’ op Bart De Wever kleven. In zijn plaats zouden we dat toch een probleem vinden. Weinig verbazing scheppen Bart De Wevers scores voor enthousiast zijn (28 %) en toegankelijkheid (19 %).

 

7. De thema’s waarop Bart De Wever zich profileert

De thema’s waarop de Antwerpse burgemeester zich profileert liggen beter in de markt dan Bart De Wever. Meer camera’s op openbare plaatsen is een goede zaak vindt 78,1 %, kennis van het Nederlands als voorwaarde om in een sociale woning te wonen krijgt het akkoord van 76,9 %, steun voor het nultolerantiebeleid tegen drugs 73,5 %... “De hoge scores zijn volgens mij vooral te verklaren door het feit dat mensen vaak massaal instemmen met algemene principes”, zegt politicoloog Marc Swyngedouw. “Maar als het concreter wordt, dan zullen ze vaak inbinden. (…) Als je de mensen de stelling ‘Discrimineren mag niet’ voorlegt, dan zal 90 % daarmee instemmen. Maar als je dat vertaalt in ‘Een werkloze Marokkaan heeft evenveel rechten als een Vlaamse werkloze’, dan krijg je een heel ander resultaat.”

 

8. Quotes

Bart De Wever is “een ijzersterk merk”, vindt reclameman Fons Van Dyck. “In die mate zelfs dat er onder zo’n zon bijna uitsluitend schaduw is voor zijn schepenen.” Van Dyck ziet nog een tweede probleem: “Door de toename van zijn macht is zijn verbondenheid met de basis, zijn toegankelijkheid minder geworden. De gewone jongen van het frietkot is nu een afstandelijke machtspoliticus geworden.”

 

9. Slachtoffers

Gazet van Antwerpen schrijft dat de ondervraagden zorgvuldig geselecteerd werden naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, district en stemgedrag. Maar het is een internetpeiling en daarbij zijn, merkt Marc Swyngedouw op, bepaalde groepen altijd ondervertegenwoordigd: “bejaarden, laaggeschoolden, vrouwen en allochtonen”. Het zou ons niet verbazen dat nog een vijfde groep ondervertegenwoordigd is. Hugo Van Camp wijst in Gazet van Antwerpen op: “De onderste laag van de bevolking is het grootste slachtoffer van de maatregelen van dit stadsbestuur.” Maar misschien is dat ook de groep die zich het minst houdt aan de stemplicht? Probleem opgelost?

 

10. Reactie

Bart De Wever: “Als 52 % van de Antwerpenaars mij een goede burgemeester vindt, dan is dat meer dan de 37 % Bij de verkiezingen van 2012. Ik heb dus nog groeipotentieel.” Meer commentaar van Bart De Wever volgt in de krant morgen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.