08-02-15

ISLAMOFOBIE VOOR DUMMIES IN TWINTIG LESSEN (1)

Naar een tekst van Anja Meulenbelt (foto).

 

1. Je telt al het terrorisme bij elkaar op dat gepleegd wordt door mensen die moslim zijn. Je maakt geen onderscheid tussen het werkelijk extreme moslimfundamentalisme en het verzet van, bijvoorbeeld, de Palestijnen tegen de bezetting, die heel weinig met religie te maken heeft. Je verdiept je vooral niet in mogelijke oorzaken. Je veronderstelt dat alles voortkomt uit een religie, en slaat politieke motieven over. Je negeert ook het feit dat aanslagen en zelfmoordaanslagen geen islamitische uitvinding zijn. De katholieke IRA doet niet mee, kamikaze is een Arabisch woord. Je negeert vooral ook dat de Amerikaanse buitenlandse politiek iets te maken zou kunnen hebben met het zogenaamde verzet tegen het Westen.

 

2. Je veronderstelt dat alleen het verlichte Westen een patent heeft op individuele vrijheid, en ziet er vooral geen tegenstelling in als Westerse waarden als verdraagzaamheid en vrijheid van godsdienst niet worden toegepast op moslims.

 

3. Je veronderstelt dat vrouwenonderdrukking een gevolg is van het islamitische geloof. En homohaat. Je negeert dus de vrouwenonderdrukking in andere culturen, waaronder de onze. Je veronderstelt dat de gelijkheid tussen de seksen in het Westen een gevolg is van de verlichting, hoewel het duidelijk is dat er een jarenlange en breed gedragen vrouwenbeweging voor nodig is geweest om die gelijkheid een beetje te verankeren. Je slaat over dat ook de katholieke kerk zijn steentje heeft bijgedragen aan vooroordelen tegenover homo’s, dat er geen vrouwen een functie mogen hebben in de katholieke kerk, en dat er lelijke dingen staan in alle heilige geschriften van de grote godsdiensten. Je ziet vooral over het hoofd dat er emancipatieprocessen plaats vinden ook in moslimlanden, en ook onder de moslimvrouwen in Vlaanderen. Je ziet vooral over het hoofd dat er naast moslimlanden met een sterke overheersing van fundamentalisme ook moslimlanden zijn zonder.

 

4. Je gaat er van uit dat werkelijke emancipatie alleen plaats kan vinden op de westerse manier, en dat elke vrouw die een hoofddoek draagt het slachtoffer is van de overheersing van moslimmannen. Als die vrouwen zelf zeggen dat ze heel goed weten wat ze doen, dan beschuldig je ze van een ‘vals bewustzijn’. Alleen vrouwen die geen moslim (meer) zijn kunnen voor zichzelf spreken. Je gaat er van uit dat emancipatie alleen geslaagd is als ze niet alleen geen moslim meer willen zijn maar zich daar ook luid en duidelijk tegen afzetten.

 

5. Je gaat er van uit dat moslims zich dagelijks moeten verantwoorden voor elke misstap of misdaad die waar dan ook ter wereld door andere moslims wordt gepleegd. Dat verwacht je uiteraard niet van christenen.

 

6. Je gaat er van uit dat elke ware moslim tegen een seculiere staat is, en je ziet de landen over het hoofd waar dat helemaal niet het geval is.

 

7. Wanneer een stelletje losgeslagen jongeren antisemitische leuzen schreeuwen dan vraag je je niet af wat er met die jongens aan de hand is, dan veronderstel je dat dat een uiting is van het ingebouwde antisemitisme van de islam. Vergeet dat er ook Vlaamse jongeren zijn die er wat van kunnen. In ieder geval sluit je uit dat moslimjongeren reageren vanuit een gevoel in Vlaanderen allang niet meer welkom te zijn. Verwijt het die jongens wel dat ze geen onderscheid maken tussen joden en Israëli’s, maar niet de pro-Israël betogers die elke kritiek op Israël opvatten als antisemitisme.

 

8. Je slaat dus alle historische periodes waar uitgerekend moslims en joden in vrede met elkaar hebben geleefd over. Je veronderstelt dat kritiek op Israël, en de woede dat de westerse wereld geen poot uitsteekt voor de Palestijnen geen enkele reden hebben, behalve dat alle Arabieren en moslims de joden de zee in willen drijven. Want alle moslims zijn antisemiet. Je slaat daarbij ook over dat het christendom het als agressieve veroveringsgodsdienst ruimschoots op punten wint van de islam. Je vergeet alle bloedige westerse godsdiensttwisten en de neiging om inheemse bevolkingen onder dwang te ‘bekeren’. Je ziet vooral ook over het hoofd dat Arabische/Turkse/moslim overheersingen zelden hebben geleid tot dwangbekeringen, zoals te zien is in de landen die christelijk zijn gebleven, zoals Servië, en joden die joods mochten blijven in moslimlanden. Zie over het hoofd dat joden die uit Europa werden verdreven vaak hun heil zochten in moslimlanden. Zie ook over het hoofd dat er in moslimlanden zoals het historische mandaatgebied Palestijnse christenen in vrede leefden met hun moslimburen.

 

9. Je kijkt niet naar de gevolgen van migratie, je negeert het feit dat een groot deel van de migranten die naar Vlaanderen gekomen zijn afkomstig zijn uit de laagste sociale lagen, en hun achterstand meer met klasse dan met religie heeft te maken. Je mag bovendien vooral niet constateren dat er grote verschillen zijn in ontwikkeling tussen eerste, tweede en derde generaties migranten in Vlaanderen. Je bent verder blind voor het feit dat er vóór de stroom migranten uit Turkije en Marokko ook andere migrantengolven waren die toen ook als bedreigend werden gezien, met name bijvoorbeeld de Italianen. Je vergeet dus dat ‘inburgering’ niet onder dwang van de ene op de andere dag gebeurt maar tijd nodig heeft. Je vergeet verder vooral ook dat integratie een wederzijds proces is. Stel vooral veel eisen aan de migranten en geen aan de autochtone Vlaamse bevolking.

 

10. Blijf tweede en derde generatie migranten die allang zijn genaturaliseerd, beter Nederlands (of Antwerps, Gents…) spreken dan bijvoorbeeld Arabisch, hier opleidingen hebben gevolgd en banen hebben stug benoemen als allochtonen, en behandel ze als buitenlanders. Vergeet dat het Vlamingen zijn. Vergeet dat heel veel Vlamingen voorouders hadden die migranten waren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, racisme |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.