13-06-15

HOU DE GENTSE FEESTENDEBATTEN GRATIS

Elk jaar weer kon je hier het programma lezen van de Gentse Feestendebatten, en kon je vernemen aan wie de Prijs voor de Democratie en de Prijs Jaap Kruithof werden toegekend – waarbij we ook alle genomineerden in beeld brachten. Boven de Gentse Feestendebatten hangen dit jaar onweerswolken. Eerst leek het dat ze om financiële redenen niet langer konden doorgaan – terwijl vorig jaar nog de 25ste editie plaatsvond. Nu dreigt men inkomgeld te moeten vragen, tenzij via crowdfunding alsnog de nodige middelen binnenkomen om de Gentse Feestendebatten inkomvrij te houden.

 

Eric Goeman (foto, coördinator en moderator van de Gentse Feestendebatten): “Twee weken terug verkeerden de stad Gent en haar burgers na het binnenhalen van haar eerste vaderlandse voetbaltitel in een ongeziene overwinningsroes. Een grote mensenmassa vierde op Pinksterzondag gretig en grondig feest. Het leek alsof de Gentse Feesten dit jaar vervroegd werden ingezet. Waar sommigen nog steeds in een overwinningsroes verkeren, zijn enkele Gentse organisaties die sinds jaar en dag de Gentse Feesten ook een culturele en maatschappelijke functie geven ondertussen op slag nuchter.

 

De stad Gent heeft zonet – en dit is zeven weken voor de start van de Gentse Feesten – de verdeling van de subsidies voor de komende editie bekend gemaakt. Enkele cijfers doen bij heel wat Gentse en Vlaamse cultuur- en opiniemakers de wenkbrauwen fronsen: MiramirO ziet haar ondersteuning in 3 jaar tijd met iets minder dan 41.000 euro (of 21 %) slinken, een straattheaterfestival dat ieder jaar telkens 45.000 mensen laat genieten van ontroerende en verrassende voorstellingen. Maar niet alleen grote cultuurorganisaties worden getroffen, ook kleinere initiatieven met een typisch Gentse inslag moeten op de schop.

 

De cursiefjeswedstrijden Michel Casteels en Polleke Pluym dreigen te verdwijnen. Toegegeven, de spektakelwaarde van dergelijk initiatieven verdwijnt in het niets in vergelijking met de grote commerciële broertjes uit de Gentse Feestenprogrammatie, maar het zijn wel initiatieven die nauw aansluiten bij het oorspronkelijke volkse en spontane karakter van de Gentse Feesten tot bloei gebracht door wijlen Walter De Buck, volkszanger en rebel. Stilaan dreigt de eigenheid van de Gentse Feesten enkel nog te bestaan uit het decor en niet meer uit de programmatie.

 

Trefpunt vzw verliest dit jaar bijna 20 % van haar middelen. En de Gentse Feestendebatten – die jaarlijks een 80-tal prominente sprekers uit Vlaanderen en Nederland voor een breed publiek laat debatteren moet het dit jaar met een projectsubsidie van 1.474,41 euro doen. Een Gents pannenkoekenhuis krijgt nota bene een projectsubsidie van 1.650 euro om Café Chantant te programmeren. Niet dat we dit de tearoom niet gunnen en we hebben geen enkel bezwaar tegen Café Chantant maar het vertelt veel over de waardeverhoudingen die het Gentse stadsbestuur (onder auspiciën van 'Gentse Feestenburgemeester' Christophe Peeters, tevens schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie) via een speciale commissie in de verdeling van deze middelen hanteert.

 

Het is zonneklaar dat de toekomst van de debatten ernstig in gevaar komt. De besparingen die Trefpunt moet doorvoeren zal ook intern bij hen tot een discussie leiden over het al of niet verder bestaan van de debatten. ‘Alles van waarde is weerloos’ prijkt er op de gevel van Trefpunt, maar iedereen weet dat de ernstige zaken in deze tijden als eersten in gevaar komen wanneer er bespaard moet worden. De voorbije jaren werd tijdens de debatten op excellente wijze door meer dan één spreker gewag gemaakt van de verschuiving die we door maken in de richting van een spektakelmaatschappij. Het organiseren van een tegensprekelijk debat fungeert in dit soort samenleving als een ambetant soort stoorzender die dissonante geluiden produceert.

 

De recent genomen beslissingen hangen als een strop om de nek van enkele spraakmakende Gentse culturele organisaties. Wie kwaliteitsvol werk wil verrichten in ons werkveld moet maanden op voorhand artiesten, sprekers en organisaties kunnen vastleggen. Duurzaam ondernemen heet zo iets. Het jaarlijkse aanvraagsysteem en de heel late bekendmaking van de subsidieverdeling maakt een kwaliteitsvolle en ernstige manier van werken quasi onmogelijk. Het brengt de organisaties op financieel en beheersmatig vlak in zwaar weer. Gent gaat graag door als ‘creatiestad’. De timing en de verdeling van de subsidies doen ons dit positieve imago ernstig in vraag stellen.

 

De beslissing om de subsidies aan de debatten te kortwieken zijn onbegrijpelijk voor een stad die zich graag laat voorstaan het progressieve stadslaboratorium van Vlaanderen te zijn. Zonder de Gentse feestendebatten verliezen de feesten één van hun progressieve ankerpunten. Het is één van de laatste plekken in Vlaanderen waar een debat buiten de lijntjes nog mogelijk is. Als de debatten verdwijnen, verschralen niet alleen de Gentse Feesten, maar ook het democratische debat in Vlaanderen. We weten wat de aanbevelingen zullen zijn van de beleidsmakers: crowdfunden jongens en meisjes!

 

(…) De verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de Gentse Feestendebatten hoort in de eerste plaats niet de verantwoordelijkheid te zijn van individuele burgers, wel van een overheid. Het doet een overheid bewust kiezen om tegensprekelijk debat en discussie als een volwaardig en noodzakelijk onderdeel van ons publieke domein te beschouwen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat de overheid zich terugtrekt terwijl de markt overneemt. De keuze voor de verdediging van de Gentse Feestendebatten en alle culturele kwaliteit op de Gentse Feesten is een keuze tegen de commerciële verkleutering en voor de democratie. (…)”

 

Alsnog zit er niets anders op dan via crowdfunding de nodige middelen te verzamelen om het voortbestaan van de Gentse Feestendebatten te verzekeren én ze gratis te houden. Daarom is onder het motto ‘Hou de Gentse Feestendebatten gratis’ een crowdfundingactie opgestart. De ingezamelde fondsen komen op een rekening van vzw Trefpunt terecht en dienen om de toekomst van de debatten veilig te stellen. Elke rebelse cent is van harte welkom. Via deze link kom je op de crowdfundingpagina. Klik op ‘Doneer nu’. Je kan een van de voorgestelde bedragen of een zelfgekozen bedrag doneren; je kan je naam kenbaar maken of anoniem een gift doen. Er wordt gemikt op 10.000 euro op te halen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.