21-07-15

UITREIKING ‘PRIJS VOOR DE DEMOCRATIE’ EN ‘PRIJS JAAP KRUITHOF’

Naar goede gewoonte wordt vandaag in Gent de ‘Prijs voor de Democratie’ en de ‘Prijs Jaap Kruithof’ uitgereikt (Groot Podium, Bij Sint-Jacobs om 19u30). Ging vorig jaar de ‘Prijs voor de Democratie’ naar de relatief onbekende Lydia Chagoll, dit jaar is de eer voor de burgerbeweging Hart boven hard. Terecht.

 

Hart boven Hard is een nieuwe sociale beweging die er in geslaagd is om een brede coalitie aan maatschappelijke actoren te verenigen in een platform tegen de besparingen. De originaliteit bestaat eruit dat Hart boven Hard verschillende thema’s met elkaar verweven heeft gaande van de meer klassieke vakbondseisen tot thema’s die te maken hebben met de vermarkting van kunst en cultuur. Aldus is Hart boven Hard erin geslaagd om nieuwe segmenten van de bevolking aan te spreken en te betrekken in politieke actie en discussie. Een verrijking voor de democratie”, zo stelt het juryrapport dat ook nog vier specifieke redenen opsomt voor de toekenning van de prijs.

 

(1) Participatie. Het huidig politiek stelsel berust op representatie en herleidt de burger tot een passieve kiezer, die het politiek debat en de besluitvorming moet overlaten aan de verkozenen. Hart boven Hard ontsluit dit model en roept de burger op om actief mee te helpen denken en te beslissen. (2) Verbreding van het middenveld. Voor de participatie van de bevolking is het middenveld onontbeerlijk. Hart boven Hard is een van de grootste burgerbewegingen uit de Belgische geschiedenis. Hart boven Hard is er in geslaagd om de vakbonden te verenigen met honderden andere middenveldorganisaties. Het sociaaleconomische strijdveld van de vakbonden wordt daardoor verweven met gender, ecologische, culturele en andere strijdpunten. Dit is zeer hoopvol voor de toekomst

 

(3) Democratisering van de samenleving. Democratie houdt in dat de bevolking en iedereen van de bevolking alle mogelijke kansen krijgt om zich volwaardig te ontplooien. De huidige regeringen (federaal en regionaal) ondermijnen dit. Hart boven Hard is een belangrijk tegengewicht om die democratisering zoveel mogelijk te behouden. (4) Een andere wereldvisie. Hart boven Hard blijft niet bij defensieve eisen, maar gaat op zoek naar een andere, betere samenleving. Het breekt daarmee definitief met het verlammende mantra van ‘There is no alternative’. Dat is misschien wel de belangrijkste verdienste van Hart boven Hard.”

 

De jury voor de toekenning van de ‘Prijs voor de Democratie’ bestaat enerzijds uit de initiatiefnemers Democratie 2000 en vzw Trefpunt, en anderzijds uit onafhankelijke progressieve mensen (waaronder een historicus, een erevrederechter, een vakbondsvrouw, een mensenrechtenactivist…). Als tweede en derde laureaten, na Hart boven Hard, kwamen uit de stemronde Bruno Tersago voor zijn berichtgeving vanuit Griekenland en de Privacycommissie voor haar reactie op Facebook. Andere genomineerden waren: Jamila Channouf/De Gentse Lente, vzw Vrede, Victoria Deluxe, Movement X, Femma, Bruno Vermeeren, Mong Rosseel, de Europese beweging ‘Samen met de Grieken’ en de Liga voor Mensenrechten.

 

De ‘Prijs voor de Democratie’ wil iemand, een individu of een organisatie, bekronen die zich heeft onderscheiden in inzet en initiatief op één van de belangrijke thema’s in de voortdurende strijd voor de democratie.  De ‘Prijs Jaap Kruithof’ wil een radicale denker of sociale beweging bekronen ter nagedachtenis van het radicale denken en de strijd voor maatschappelijke verandering van de zes jaar geleden overleden moraalfilosoof Jaap Kruithof. De ‘Prijs Jaap Kruithof’ gaat dit jaar naar het manmoedig Griekse volk. Andere genomineerden waren het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) voor hun werk rond Luxleaks enzomeer, en Thomas Piketty, auteur van Kapitaal in de eenentwintigste eeuw.

 

Aan alle winnaars, laureaten en genomineerden: van harte proficiat gewenst. Jullie werk is inspirerend.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.