12-01-16

BART DE WEVER: PROVOCATEUR EN LEUGENAAR

Als een drietrapsraket met hemzelf in de cockpit lanceerde Bart De Wever het voorbije weekend het idee dat er om te besparen, wat we moeten “volharden”, enkel nog veel geld valt te rapen bij de sociale zekerheid. Zaterdagmorgen in De Tijd, zaterdagavond op de N-VA-nieuwjaarsreceptie waar Theo Francken de dans opende met het profetische Allein, allein, zondagmorgen in een debat met John Crombez in De Zevende Dag (foto, video vanaf 20’10”).

John Crombez deed dat goed in De Zevende Dag. “Crombez heeft debattraining gekregen”, twitterde Joël De Ceulaer die allerminst een fan is van de SP.A en haar nieuwe voorzitter. John Crombez wilde wel eens weten waarom de regeringen-De Wever de elektriciteitsfactuur voor de gewone man en vrouw met de helft verhogen, maar Electrabel honderden miljoenen euro cadeau geven. En Crombez bleef tot ergernis van De Wever zijn vraag herhalen tot er min of meer een antwoord kwam en moderator Tim Pauwels overschakelde naar een ander onderwerp.

Eén van de redenen voor de verhoging van de elektriciteitsrekening is de btw op elektriciteit die van 6 % terug op 21 % wordt gebracht. Volgens Bart De Wever is dat “maar goed ook”. De btw op elektriciteit is volgens hem trouwens “overal 21 procent, in alle landen”. Bart De Wever miskent daarmee dat elektriciteit een basisbehoefte is, en daarom best aan het laagst mogelijk btw-tarief wordt aangeboden. En klopt het dat er overal 21 procent btw wordt geheven op elektriciteit? Bij De Zevende Dag hebben ze meteen een onderwerp voor een fact check in de uitzending van volgende week zondag. De redactie kreeg daarvoor trouwens al een voorzet.

Tom De Meester twitterde nog tijdens de uitzending van De Zevende Dag voorbije zondag een vergelijkende tabel. De PVDA-energiespecialist toonde aan dat de btw op elektriciteit in Groot-Brittannië 5 % bedraagt, in Frankrijk 5,5 % op de abonnementsprijs, in Luxemburg 8 %, in Italië 10 %, in Ierland 13,5 %... Ofwel kent Bart De Wever, ondanks zijn lichaamstaal die een andere indruk wil geven, het energiedossier niet. Ofwel is hij een leugenaar. Wij zijn eerder geneigd het laatste te denken. Bekijk hier een televisiedebat tussen John Crombez en Bart De Wever naar aanleiding van de verkiezingen op 25 mei 2014 waarin Bart De Wever bij herhaling – tot driemaal toe – zegt dat er geen btw-verhoging komt met de N-VA (video vanaf 48’). 

Bart De Wever is ook een provocateur. Zaterdagavond wilde hij in Het Journaal niet concreet zeggen waar hij het “vele geld” uit de sociale zekerheid zou halen. In het debat zondag wees Bart De Wever wél op zijn doelwit. Weet Crombez wel dat de vakbonden 227 miljoen euro krijgen om de werkloosheidsvergoedingen uit te betalen? De politieker Bart De Wever miskende daarmee wat de historicus Bart De Wever zou moeten weten. De uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding door de vakbonden – naast door een overheidsinstelling, de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen – is het gevolg van een afspraak bij de opbouw van de sociale zekerheid waarbij de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen werd toegewezen aan de vakbonden en de uitbetaling van het kindergeld aan de werkgeversorganisaties. Waarom dan enkel en alleen de vakbonden viseren als uitbetalingsinstelling?

Welk “vele geld” is er trouwens te rapen bij 227 miljoen euro, als dit enkel de administratiekost is bij circa 5 miljard euro aan werkloosheidsuitkeringen? Niet dat we pleiten voor minder werkloosheidsuitkeringen, maar om het door De Wever geviseerde bedrag even in perspectief te zetten. De administratiekosten van de vakbonden zijn daarenboven al eens door de fact checker van de VRT-televisie gehaald, en daaruit blijkt (a) dat per uitbetaling de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen dubbel zoveel geld krijgt voor haar administratie dan elk van de twee grootste vakbonden, en (b) de vakbonden verlies lijden aan de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen.

Bart De Wever mag zich er op beroemen de opgang van het Vlaams Blok/Belang gestopt te hebben, maar wat hij over de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen door de vakbonden vertelt, is wat Rob Verreycken en andere Vlaams Blok/Belang’ers al jaren zeggen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, sociaal |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.