11-06-12

FIJNZINNIGHEID IS NIET HET HANDELSKENMERK VAN HET VB (1)

Alexander-Karel Evrard.jpgOlaf Evrard.jpg“Homoseksualiteit is een afwijking, net als klompvoeten en mongolisme.” Dat meent Alexander-Karel Evrard (88 j., foto 1), Gentse emeritus professor psychologie en psychiatrie. Hij kreeg voor de lezersbrief waarin hij dit schreef tegenwind, maar ook steun. Dat laatste van het Vlaams Belang, natuurlijk.

 

“Als biologisch geschoolde kan ik niet anders dan homoseksualiteit als een afwijking te beschouwen. Anders moet je manken, stotteren, scheelzien, albinisme, klompvoeten, mongolisme enz… ook natuurlijk vinden. En dan moet je bijvoorbeeld ook geen Artsen zonder Grenzen meer naar Afrika sturen, want malaria, melaatsheid, tbc, pest en cholera zullen dan ook wel natuurlijk zijn.” Alexander-Karel Evrard, emeritus professor psychologie en psychiatrie, choqueert met zijn uitspraken in Snep, het blad van Natuurpunt Gent, waarin Evrard reageerde op een editoriaal. In zijn lezersbrief spreekt Evrard zich ook uit tegen de “propaganda voor een afwijking”, zoals bijvoorbeeld bij de Gay Pride. Alexander-Karel Evrard: "Met die feesten en optochten door de stad wordt reclame gemaakt voor homoseksualiteit. Natuurlijk zijn veel mensen homo bij geboorte, maar het wordt ook steeds meer een modeverschijnsel." Is dit ook 'wetenschappelijk' vastgesteld?

 

De Universiteit Gent veroordeelt Evrards uitspraken en distantieert zich van de lezersbrief. Rector Paul Van Cauwenberge: “Ik heb nooit geweten dat hij die mening koestert, maar laat duidelijk zijn dat dit niet strookt met onze normen en waarden. Homoseksualiteit in één adem vernoemen met ziektes als de pest of de cholera kan absoluut niet.” Ook Natuurpunt Gent heeft zich gedistantieerd van de lezersbrief. Jean-Marie De Meester, advocaat, homo en Rood!-militant, heeft bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) klacht neergelegd over de uitspraak van Evrard. CGKR-directeur Jozef De Witte vindt de uitspraak van Evrard “van de pot gerukt”, maar of ze strafbaar is? Volgens de rechtspraak mogen “ook schokkende, verontrustende en zelfs kwetsende meningen”. Anders is het als men met die meningen aanzet tot haat, geweld of discriminatie.

 

Alexander-Karel Evrard, op foto 1 twee jaar geleden tijdens een huldiging van zijn vader die oorlogsburgemeester was van Gentbrugge, kreeg voor zijn uitspraken steun van zijn neef Olaf Evrard (foto 2). “Mijn oom is een eminent wetenschapper die wel zal geweten hebben wat hij zei!”, schrijft Olaf Evrard op Facebook. Olaf Evrard is personeelslid op het VB-secretariaat in Gent, VB-voorzitter en -gemeenteraadslid in Nevele, en VB-lijsttrekker voor de provincieraad in het kiesdistrict Deinze op 14 oktober. Olaf Evrard zegt dat zijn oom “allesbehalve homofoob” is, maar heeft blijkbaar geen probleem met de vergelijkingen die zijn oom maakt: homoseksualiteit gelijkgesteld met “manken, stotteren”, over "scheelzien, albinisme" en “klompvoeten, mongolisme”, tot "malaria, melaatsheid" en “tbc, pest en cholera”.

 

Wie het nog bonter maakt, is Bert Deckers. Ook VB-personeelslid, VB-provincieraadslid in Antwerpen en rapper dan zijn schaduw om wat te posten op RechtsActueel. Bert Deckers na de eerste reacties op de uitspraken van Alexander-Karel Evrard: “We gaan niet teveel woorden aan deze hetze vuil maken, maar stellen met u vast dat een debat over homofilie evenmin kan als een debat over holocaust.” Wil Bert Deckers nog graag een debat over de Holocaust? Of schrikt hij dat niet iedereen achter de grove bewoordingen van Alexander-Karel Evrard staat?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, evrard, deckers |  Facebook | | |  Print

10-06-12

VAN GENT... MET DE GENTSE FEESTENDEBATTEN

Samen met tientallen panelgasten zoekt moderator Eric Goeman tijdens de Gentse Feesten naar antwoorden op levensvragen in deze tijden van hoop en wanhoop, revolte en berusting, cynisme en apathie, woede en onverschilligheid, angst en onzekerheid, verontwaardiging en hebzucht. En omdat er in oktober gemeenteraadsverkiezingen zijn wordt dit jaar meer dan andere jaren gefocust op de Gentse stedelijke context tijdens de 23ste ‘Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden’-debatten. Dit jaar in het NTG, Sint-Baafsplein 17 in Gent. Telkens van 14.00 tot 18.00 uur. De deuren gaan open om 13.00 uur; de inkom is gratis.

 

Zaterdag 14 juli: Moet onze welvaartstraat worden afgebroken om de schuld van Dexia te betalen? Met Dirk Barrez, Michel Vermaerke, Meyrem Almaci, Dirk Van der Maelen, Bernhard Ardaen, Koen Schoors, Jef Mariën, Willy Verbeek, Hans Lammerant en Frank Vanaerschot.

 

Zondag 15 juli: De stad verarmt en verkleurt: Gent, een gastvrije en warme stad? Met Guy Reynebeau, Sofie Bracke, Evita Willaert, Jeroen Lemaitre, Dominique Willaert, Eric Corijn, Pieter-Paul Verhaeghe, Carla Ronkes, Paul Blondeel, Rik Pinxten en Lut Vael. Inleiding door Jan Deduytsche.

 

Maandag 16 juli: De afbraak van onze verzorgingsstaat is begonnen. Het einde van het Europese sociale model? Met Hendrik Vos, Bea Cantillon, Gilbert De Swert, Paul Verhaeghe, Saïd El Khadraoui, Marc Hooghe, Jos Geysels, Eric De Keuleneer, Eric Corijn en Maarten Van Rossem.

 

Dinsdag 17 juli: België belastingsparadijs? Waar zijn de grenzen van de hebzucht? Met Dries Lesage, Ivan Van De Cloot, Jozef Pacolet, Danny Bruggeman, Yves Arys en Kristel Debacker.

 

Woensdag 18 juli: De Arabische revoltes één jaar later. Van bevrijding tot bloedbad. Met Brigitte Herremans, Jorn De Cock, Koenraad Bogaert, Baharak Bashar, Chams Eddine Zaouigui en Ludo De Witte.

 

Donderdag 19 juli: Stedelijke vernieuwing: de duurzame stad. Met Tom Balthasar, Christophe Peeters, Filip Watteeuw, Peter Dedecker, Tom De Meester, Dirk Holemans, Erik Grietens, Eric Corijn, Erik Rombaut, Kris Dom en Pascal Debruyne. Inleiding door Filip De Rynck.

 

Vrijdag 20 juli: Hoe durven ze? Jawel, ze durven! En wat doen we nu? Met Peter Mertens, Rudy De Leeuw, Jan Vercamst, Thomas Decreus, Ferdi De Ville, voor de derde maal dit jaar Eric Corijn, Bleri Lleshi, Chokri Ben Chikha en Karim Zahidi.

 

Zaterdag 21 juli: Zijn we bereid om de mondiale rijkdom te herverdelen? Met Gie Goris, Etienne Vermeersch, Ludo Abicht, Jan Breman, Stephen Bouquin, Rudy De Meyer, Dries Lesage, Glenn Rayp en Marleen Temmerman. Om 19.00 uur volgt op het Groot podium, Bij Sint-Jacobs, de uitreiking van de Prijs voor de Democratie en de Prijs Jaap Kruithof. Hier de winnaars de voorgaande jaren.

 

Zondag 22 juli: De oorlog tegen de vakbonden. Zonder vakbonden geen sociale welvaartstaat? Met Katrien Neyt, Lieven Vanhoutte, Vickie Dekocker, Francine Mestrum, Anne D’Hooghe, Sacha Dierckx, Han Soete, Hedwin Declercq, Jan Dumolyn, Marc De Vos (Itenera, niet alleen Links is uitgenodigd) en Nick Roskams.

 

Mandag 23 juli: De toekomst van onze steden: over arme overheden, mondiale problemen en stedelijke verwachtingen. Met Elke Decruynaere, Daniel Termont, Siegfried Bracke, Veli Yüksel, Christophe Peeters en Tom De Meester. Vanuit het middenveld en de media: Ann Demeulemeester, Jan Naert en Marc Reynebeau. Inleiding door Stijn Oosterlynck. 

 

Ter afwisseling kan je Gent verkennen met vier verschillende interculturele stadswandelingen: Bij de buren op bezoek; Gent, smeltkroes van culturen; Gent, rebelse stad en De vijf zintuigen, kinderwandeling. Telkens van 14.00 tot 16.30 uur. Prijs naargelang: 5 euro, 3 euro of gratis. Info bij Kristien Hinnion: tel. 09 329 09 84.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, gent |  Facebook | | |  Print

TOT ISTANBUL. MET MADONNA

Wie dit weekend googled naar ‘Madonna’ krijgt na een verwijzing naar haar website de titel Madonna ontbloot borst tijdens optreden in Istanbul. Madonna liet tijdens een optreden in het Turkse Istanbul bewust een stukje van haar rechterborst zien door haar beha omlaag te doen. Op het bijhorend filmpje is amper of niets te zien, maar blijkbaar is het Groot Nieuws!

 

Bij de start van haar tournee had Madonna al voor ophef gezorgd omdat tijdens het nummer Nobody knows me op een scherm beeldfragmenten geprojecteerd worden waarmee het gezicht van Madonna verandert in onder andere een soldaat, een vrouw met hoofddoek, een doodshoofd, de paus, een soldaat, de Amerikaanse Sarah Palin en… Marine Le Pen (video). Omdat Marine Le Pen misschien toch niet wereldwijd bekend is, wordt even ook nog een swastika op het hoofd van Marine Le Pen geprojecteerd (foto 1). De voorzitster van het Front national (FN), voor wie het vandaag de eerste ronde in de Franse parlementsverkiezingen is, zegt hierover: "Als ze dat in Frankrijk ook presteert, zullen we haar voor het gerecht slepen." Op 14 juli wordt Madonna in Parijs verwacht, en op 21 augustus in Nice.

 

Filip Dewinter reageerde enkel met een “Straf!” toen hij ontdekte dat tijdens de show van Madonna ook het logo van ‘Steden tegen islamisering’ getoond wordt (foto 2). Ja ja, ‘Steden tegen islamisering’ als Het Kwaad geprojecteerd tijdens de show van Madonna. Wereldwijde roem voor ‘Steden tegen islamisering’! Maar geen primeur. De Bretoense neonazigroep Bagadou Stourm, populair in het circuit van Blood and Honour / Combat 18, heeft in de video bij haar nummer Une terre, un peuple een beeld gestopt van vrouwen die een T-shirt van ‘Steden tegen islamisering’ dragen (op 1’16” van deze video). Van Madonna tot neonazi’s… wie presteert het nog om zijn handelsmerk in zo verschillende milieus getoond te krijgen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, islam, dewinter |  Facebook | | |  Print

09-06-12

LEIDERS VERBODEN ORGANISATIES ZIJN ER WEER

Vorige zaterdag betoogden in Hamburg een 700-tal neonazi’s (foto 1). Het werd een terugzien van oude bekenden. Rond het middaguur waren 10.000 antifascisten bijeengekomen om te protesteren tegen de bruine mars; ’s namiddags probeerden een 3.500 antifascisten de bruine mars te beletten (foto 2).

 

Maar liefst 4.400 politieagenten waren opgetrommeld om te garanderen dat de neonazi’s hun mars konden houden. Daarvan kwamen 2.400 politieagenten uit andere Duitse deelstaten, en een aantal van hen vond hun auto in brand gestoken terug. Niets kan deze en andere vandalenstreken rechtvaardigen, het leidt de aandacht van de media daarenboven alleen maar af van het massaal en succesvol protest. Want spijts die 4.400 politieagenten kon de bruine mars slechts met uren vertraging starten, en moest de betogingsroute ingekort worden. Bij RechtsActueel deed men nogal luchtig over de organisatoren van de bruine mars: “een los netwerk van kleine onafhankelijke groepen” dat elk jaar protesteert tegen “de golf van racistische gewelddaden door vreemdelingen tegen Duitsers”. In Duitsland ziet men dat toch wel anders. Anders zou er niet zo'n massaal protest tegen geweest zijn.

 

Inrichter van de betoging was Thomas Wulff, een lokale voorzitter van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), oprichter en leider van de verboden Hamburgse neonazipartij Nationale Liste (NL). De bijnaam van Thomas Wulff is ‘Steiner’, naar Waffen SS’er Felix Steiner. In het organisatiecomité zetelde onder andere ook Dieter Riefling, met een strafblad voor aanranding, aanzetten tot rassenhaat en het voortzetten van de verboden Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei (FAP). Ook Torben Klebe, voorzitter van de Hamburgse NPD, verleende zijn diensten voor de organisatie van de bruine mars. Tot ze in 2000 verboden werd, was Klebe lid van Hamburger Sturm, en een vooraanstaand lid van de Nordmark-afdeling van Blood and Honour.

 

Om maar te zeggen: je kan wel organisaties verbieden, maar als de kopstukken nadien in andere organisaties opduiken, is het probleem nog niet van de baan. Sharia4UK, hét voorbeeld voor Sharia4Belgium, is ontstaan nadat de Britse autoriteiten drie opeenvolgende organisaties van Anjem Choudary verboden. Organisaties verbieden is geen goed idee. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) heeft enige tijd het verbieden van Blood and Honour gevraagd, maar is daar op teruggekomen. Het probleem bleek niet het ontbreken van wetgeving, maar het ontbreken van de vastberadendheid om de bestaande wetgeving toe te passen. Eens de zelfverklaarde onmacht opzij werd gezet, veranderde het.

 

Je moet kordaat optreden als de vrijheid van meningsuiting botst met andere waarden zoals verwoord in de wetgeving tegen racisme, discriminatie en negationisme. Zorg daarbij voor een snelle rechtspraak, een fair proces maar niet gehinderd door eindeloze procedurekwesties die uitgebuit worden door gewetenloze advocaten; een effectieve strafuitvoering; en last but not least het aanpakken van de sociale uitzichtloosheid van een groeiend aantal bevolkingsgroepen. Het verbieden van organisaties heeft een psychologisch effect, maar is geen duurzame oplossing.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neonazi's, duitsland, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN RUSLAND

In 2007 waren we blij dat er een wetsvoorstel was om groepen als Blood and Honour buiten de wet te stellen, maar spijts twee andere wetsvoorstellen in 2008 geraakte geen wet in die zin gestemd. Intussen kan men zich afvragen of het wel zo verstandig is zo’n nieuwe wet te maken, of er geen betere middelen zijn om de activiteiten van Blood and Honour te kortwieken. In Rusland heeft men niet zoveel last van dergelijke existentiële twijfel.

 

In Rusland werd eind vorige maand mei de plaatselijke afdeling van Blood and Honour buiten de wet gesteld. In zijn betoog wond de openbare aanklager er geen doekjes om: “De ideologie van Blood and Honour is geworteld in racisme, etnisch-religieuze haat en sociale animositeit.” En: “Leden en leiders willen het grondwettelijk systeem met geweld omverwerpen.” Het Hoog Gerechtshof in Moskou volgde de redenering en plaatste de Russische afdeling van Blood and Honour buiten de wet. Een aantal Russische Blood and Honour-adepten werden de voorbije jaren al achter de tralies gezet wegens geweldpleging en terroristische acties.

 

Het totaal aantal Russische Blood and Honour-leden en -sympathisanten wordt volgens (niet bevestigde) berichten geschat op een twintigduizend. Foto: Blood and Honour-cd met live muziek van twee Russische en twee Oekraïense groepen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, internationaal, blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

08-06-12

‘VOETBAL IS OORLOG’, ZEKER IN POLEN EN OEKRAINE

Vanavond start het Europees Voetbalkampioenschap 2012 dat tot en met 1 juli  plaatsvindt in Polen en Oekraïne. In beide landen tiert het hooliganisme, racisme en antisemitisme welig in en buiten de voetbalstadions. Morgen zendt Canvas daarover een BBC-reportage uit (om 20.10 uur). In Terzake kregen we deze week al een voorsmaakje.

 

Vorig jaar waren er minstens honderdtwintig racistische en antisemitische incidenten in de twee hoogste voetbalreeksen in Polen. Een paar weken nadat een meterslange Jihad-spandoek ontrold werd bij een wedstrijd tussen Legia Warschau en Hapoel Tel Aviv, schreeuwden fans van dezelfde ploeg uit Warschau “Hamas, Hamas, Joden aan de gas” bij een wedstrijd tegen een ploeg uit het Poolse Łódź. Intussen wonen er amper of geen Joden meer, maar vóór de Tweede Wereldoorlog was een derde van de bevolking van Łódź Joods. “Uw thuis is Auschwitz”, was een andere slogan van supporters van Legia Warschau. Resovia Rzeszów-voetbalfans ontrolden een megagrote spandoek met daarop een karikaturaal getekende Jood achter een verbodsteken, waarbij de slogan was Dood aan de grote neuzen. Het zijn overigens niet enkel de voetbalfans die zich zo gedragen. Jan Tomaszewski, internationaal befaamd keeper die in 1979 nog de Beker van België behaalde met Beerschot, heeft meerdere racistische uitspraken op zijn naam staan waarvoor hij zich weigerde te verontschuldigen.

 

In Oekraïne is het van hetzelfde. Naast met racisme en antisemitisme wordt het voetbal er ook nog verpest door nationalisme. Russische nationalisten tegen Oekraïense nationalisten. In Lviv is het waarschijnlijk het ergst, met aanhangers van Stefan Bandera – de vooroorlogse leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een uiterst-rechtse partij die collaboreerde met nazi-Duitsland. De foto hierboven dateert van 19 augustus 2007, bij een voetbalwedstrijd tussen Dynamo Kiev en Karpaty Lviv. Er bestaan ook beelden van Oekraïnese voetbalsupporters die massaal de Hitlergroet brengen, en Aziatische medesupporters aftuigen.

 

Met de hulp van de Poolse antiracistische organisatie Nigdy Więcej (“Nooit meer”) zijn verschillende antiracistische initiatieven genomen in Polen en Oekraïne. Gesponsord door de Europese Voetbalbond. Zo werden onder andere 7.000 voetbalstewards opgeleid in het herkennen van racistisch en antisemitisch gedrag. Maar het probleem beperkt zich niet tot de voetbalstadions. In de BBC-reportage die Canvas morgenavond in het programma Vranckx uitzendt (om 20u10) wordt hierover Nick Lowles, coördinator van Hope not hate, geïnterviewd. Onze collega's van ‘Hope not hate’ publiceerden een dossier naar aanleiding van het Europees Voetbalkampioenschap met overzichtskaarten met de voornaamste incidenten (klik op de plaatsaanwijzers) bij het voetbal in Polen en Oekraïne vorig jaar.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

HOE SHARIA4BELGIUM EN BLOOD AND HONOUR AANPAKKEN ?


Mistreat.jpgDe strapatsen van Fouad Belkacem (foto 1) hebben ervoor gezorgd dat een paar wetsvoorstellen om organisaties als Blood and Honour aan te pakken terug actueel werden, en er discussie is of het verbieden van organisaties opportuun is dan wel de bestaande wetgeving maximaal moet toegepast worden.

 

CD&V’er Raf Terwingen diende in april 2012, toen er nog niet zo’n heisa rond de Sharia4Belgium-woordvoerder was, zijn wetsvoorstel uit augustus 2008 opnieuw in. In essentie wil het wetsvoorstel-Terwingen meer mogelijkheden geven aan burgemeesters om preventief op te treden tegen organisaties als Blood and Honour, en de politiediensten meer mogelijkheden geven om inlichtingen over organisaties als Blood and Honour in te winnen. SP.A’er Peter Vanvelthoven zou deze week zijn wetsvoorstel van mei 2008 opnieuw ingediend hebben, al hebben we het nog niet teruggevonden op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het wetsvoorstel-Vanvelthoven wil de wet die het mogelijk maakt privé-milities te verbieden ook laten gebruiken voor organisaties als Blood and Honour.

 

Raf Jespers (Progress Lawyers Network, specialist inzake openbare orde-recht) noemde in 2008 het wetsvoorstel-Terwingen het beste van de drie wetsvoorstellen die ingediend waren, maar had wel bezwaren tegen het uitbreiden van de technieken om inlichtingen in te winnen. Het wetsvoorstel-Vanvelthoven bood teveel mogelijkheden om het verbieden ook toe te passen bij andere situaties, genre strijdbare vakbondsactiviteiten of ecologische acties. Het allereerste wetsvoorstel in deze reeks, dat van Koen T’Seyen (maart 2007), later hernomen door Geert Lambert (beiden uit de progressieve afsplitsing van de Volksunie), bleek nog meer ruimte te laten om het verbieden op alles en nog wat toe te passen. Volgens Raf Jespers was het mogelijk om met de bestaande wetgeving op te treden tegen organisaties als Blood and Honour. Raf Jespers kreeg gelijk. Een spraakmakende televisiereportage, een opiniebijdrage op initiatief van het AFF Stop met de zelfverklaarde onmacht tegenover Blood and Honour ondertekend door tal van personaliteiten, een minister van Justitie Jo Vandeurzen die er werk van wilde maken, en een volgend concert van Blood and Honour Vlaanderen in Diksmuide (foto 2: één van de optredende groepen, het Finse Mistreat), zorgden ervoor dat drie Blood and Honour-organisatoren van hun bed gelicht werden door de politie en twee jaar later veroordeeld werden door de rechtbank in Veurne.

 

Sindsdien is Blood and Honour Vlaanderen nog slechts een schim van wat het vroeger was, al is het niet alleen die veroordeling die ervoor zorgde. Een generatiewisseling en onbekwaamheid van de nieuwe generatie neonazi’s speelden ook een rol. Net als het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en Progress Lawyers Network pleit het Anti-Fascistisch Front (AFF) voor het maximaal benutten van de bestaande wetgeving. Tegenover verbieden van organisaties staan we intussen afkerig: (a.) omdat je weet waarmee het begint, maar niet waarmee het eindigt, en (b.) omdat de moedwilligen daarna gewoon een andere organisatie oprichten. Morgen geven we op deze blog nog een actueel voorbeeld uit een sector die we toch tamelijk goed kennen, die van extreemrechts en neonazi’s. Hoe het verbieden van drie neonazistische organisaties in een buurland ertoe geleid heeft dat de kopstukken ervan nu samenwerken. Het is toch niet dat dat we willen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

07-06-12

SLAANDE ARGUMENTEN

Waar extreemrechts echt voor staat hoeft niet altijd de inzet te zijn van onderzoeksjournalistiek. Naar TV kijken kan ruimschoots volstaan. Dat werd vandaag nog maar eens duidelijk in Griekenland.

 

Ilias Kasidiaris (31 j.) is één van de kopstukken van het veelbesproken Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’), de Griekse neonazipartij die er op 6 mei in slaagde om eenentwintig parlementszetels te veroveren. Ilias Kasidiaris is één van die verkozenen. In die hoedanigheid nam hij vanmorgen, met de nieuwe verkiezingen op 17 juni in het vooruitzicht, deel aan een politiek debat dat live op ‘Antenna TV’ werd uitgezonden.

 

Toen één van de deelnemers aan het debat opmerkte dat Ilias Kasidiaris verdacht wordt van een gewapende overval, ging ’s mans bijzonder potje stevig overkoken. De heetgebakerde neonazi beëindigde zijn deelname aan het ‘debat’ door eerst een glas water in de richting van Rena Dourou van het radicaal-linkse Syriza te mikken, om vervolgens – tot drie maal toe ! – in te slaan op Liana Kanelli van de communistische partij KKE. Zij had durven protesteren tegen het hooliganesk gedrag van Kasidiaris, een voormalig beroepsmilitair die ook vervolgd wordt wegens illegaal wapenbezit.

 

Studiomedewerkers poogden de extreemrechtse ‘politicus’ nog staande te houden, maar hij kon ontkomen vooraleer de politie ter plaatse kwam. Niet zonder bijkomende rake klappen uit te delen, dat spreekt voor zich. Chrysi Avgi weigerde de slaande argumenten van haar parlementslid te veroordelen. Uit protest werd door de meeste Griekse partijen besloten tot het optrekken van een cordon sanitaire rond Chrysi Avgi. Hun vertegenwoordigers zullen niet meer deelnemen aan debatten waar kandidaten van Chrysi Avgi ook uitgenodigd zijn. 

 

Chrysi Avgi geniet anders wel de steun van de Griekse politie bij rellen in Athene, maar het live uitgezonden ‘tv-debat’ kon het openbaar ministerie niet negeren. Er is nu een arrestatiebevel tegen Kasidiaris uitgevaardigd. De rechtszaak over de vermeende deelname van Ilias Kasidiaris aan een gewapende overval in 2007 zou, na herhaaldelijk uitstel, op 11 juni beginnen. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) noemde Chrysi Avgi “broeders in de strijd”. “Wij onderhouden goede contacten met de Gouden Dageraad”, zei N-SA-kopstuk Eddy Hermy zelfs aan Apache. Proficiat.

18:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, internationaal |  Facebook | | |  Print

EN HOE IS HET MET HET 'MELDPUNT ILLEGALITEIT' ?

Terwijl de grappen over de boerkapremie van Filip Dewinter de ronde deden, en de praktische bezwaren, vroeg Gazet van Antwerpen zich af wat het is geworden met de kliksite illegaliteit die Filip Dewinter twee maanden geleden lanceerde. Filip Dewinter bevestigde wat hij vroeger ontkende.

 

Bij het meldpunt illegaliteit zijn volgens Dewinter meer dan 1.000 meldingen binnengekomen. Het zal waarschijnlijk dus dichter bij de 1.000 dan bij de pakweg 1.200 meldingen zijn. Maar slechts “150 dossiers over verdachte situaties zijn sterk onderbouwd”. Die zullen nu aan de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams bezorgd worden. Het 'meldpunt illegaliteit' van Dewinter lag door acties van tegenstanders vlugger plat dan hij geopend werd. Amper een dag na de lancering van de website sprak men bij het VB over slechts "een paar tientallen lulkoemails van linkse kwieten die niet kunnen schrijven" (sic). Filip Dewinter zegt nu over de meer dan 1.000 meldingen: “Toegegeven, daar zitten er ook heel wat bij die fake zijn.” Dat moet wel. Als het VB zelf maar 150 meldingen de moeite waard vindt om over te maken aan het parket.

 

Bij de voorstelling van het meldpunt, begin april, zei het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding: “Dit doet denken aan praktijken van de nazi’s of van de Stasi, de geheime politie in het voormalige Oost-Duitsland. Zo’n meldpunt is zelf volstrekt illegaal en Dewinter weet dat.” Ook de Orde van Vlaamse Balies, de beroepsvereniging van Vlaamse advocaten, wees erop dat de website “manifest onwettelijk is”. Wat ons bij de vraag brengt: hoever zou het staan met het onderzoek dat Justitie zou moeten doen over die met veel tromgeroffel aangekondigde website? De Orde van Vlaamse Balies vroeg Dewinter in een mail om onmiddellijk te stoppen met dit initiatief. Dewinter had daar lak aan, hoe Vlaams die orde van advocaten ook is.

 

Over wettelijke bezwaren tegen de boerkapremie zei Dewinter dinsdag: “Er zullen altijd wel juridische stokken zijn om de hond mee te slaan, maar niets doen, is geen optie”. De boerka is voor Dewinter een hogere prioriteit dan bijvoorbeeld de kaalslag die dreigt voor vijf cultuurhuizen en hun buurten in Borgerhout.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

06-06-12

MET DEWINTER NAAR HET WILDE WESTEN

Filip Dewinter wil dat in Antwerpen “ganse wijken worden afgezet en iedereen gecontroleerd en gefouilleerd” en “politiepatrouilles te paard in risicowijken” ingezet worden. Zo staat het in zijn beleidsprioriteiten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren voegde Filip Dewinter daar nog aan toe: een premie voor al wie een boerka- of nikabdragend vrouw aangeeft die vervolgens door de politie wordt opgepakt. Met Filip Dewinter gaan we in geen tijd terug naar het Wilde Westen.

 

Etienne Vermeersch zei zaterdag in een discussie met De Morgen-hoofdredacteur Wouter Verschelden dat de boerka erger is dan een swastika. Filip Dewinter twitterde meteen het voor een keer volkomen eens te zijn met de Gentse filosoof en emeritus-hoogleraar. Etienne Vermeersch heeft intussen toegegeven dat hij in het vuur van de discussie een stommiteit beging. Etienne Vermeersch gisteren in een lezersbrief: “De boerka-nikab staat symbool voor een eeuwenlange onderdrukking van de vrouw in de islam: dat is erg. De swastika is symbool van een racistische massamoord: dat is veel erger. Mijn opmerking was dus een blunder. Ik ben er beschaamd over en ik vraag excuus aan mensen die onder het nazibewind geleden hebben.” Gisteren verscheen in De Morgen ook nog een ons inziens goede argumentatie waarom een boerka of nikab niet kan in het straatbeeld. Maar tegen het in de openbare ruimte dragen van een boerka of nikab zijn, en de politie die daar desgevallend tegen optreedt gezien de wetgeving terzake, is één zaak. Voor Dewinter is het eens te meer niet voldoende.

 

Twee jaar geleden riep Dewinter al op om boerka of nikab dragende vrouwen aan te geven bij de politie. Nu geeft hij er ook nog geld voor. Filip Dewinter belooft 250 euro per gesignaleerde boerka- of nikabdraagster die aangegeven wordt aan de politie en vervolgens door de politie opgepakt wordt. Filip Dewinter (in een gesprek met Clint.be): “Wij geven vanaf vandaag een bedrag van 250 euro voor elke boerka die gesignaleerd wordt, aangegeven bij de politie en vervolgens opgepakt. Waarom? Omdat wij de indruk hebben dat er bij de politie een zekere terughoudendheid heerst om tussen te komen wanneer een boerka in het straatbeeld opduikt, dit uit schrik voor rellen. Nochtans gaat het om een strafbaar feit dat door nagenoeg de ganse Kamer werd goedgekeurd. Indien de politie hier niet tegen durft op te treden, is de intimidatie door de radicale moslims geslaagd en halen ze hun slag thuis. Daar steken wij een stokje voor." We zien het al gebeuren: iemand geeft een boerka of nikab dragende vrouw aan bij de politie, en maakt een deal met de politie om de premie van 250 euro onder elkaar te verdelen mits de politie de vrouw effectief van de straat plukt.

 

Filip Dewinter verder: “De boerka is net zoals de hoofddoek een rondwandelende gevangenis van textiel. Het is het harnas van de strijdende islam maar ook het ultieme symbool van de minderwaardigheid van de vrouw binnen de islam. Met de boerka zijn de middeleeuwen en erger terug. Het zal voor de islam nooit genoeg zijn. Ze willen een vinger, een hand, een hele arm. Geen boerka, geen hoofddoek, geen islam dus." De geldpremie zou evenwel geen Vlaams Belang-actie zijn. Filip Dewinter: “Deze actie gaat uit van 'Steden tegen islamisering', een organisatie die de islamisering een halt wil toeroepen en waarvan ik als voorzitter optreedt." Wat Dewinter ook doet, het zal altijd een weerslag hebben voor het Vlaams Belang. En hamerde VB-partijvoorzitter Bruno Valkeniers er niet op om voortaan meer stijlvol op te treden? Hallo Bruno Valkeniers, wat vind je van de jongste stunt van het belangrijkste boegbeeld van het Vlaams Belang? En dat het geld voor de premie niet komt van het Vlaams Belang, maar van ‘Steden tegen islamisering’. Waar komt het geld van ‘Steden tegen islamisering’ vandaan? Toch vooral van het Vlaams Belang.

 

Na het Vlaams Blok is nu het Vlaams Belang een aardig (nouja) palmares aan het samenstellen van haatdragende uitspraken tegen een welbepaalde bevolkingsgroep. De volgende keer samen met Sharia4Belgium voor de rechter?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, islam, racisme |  Facebook | | |  Print

05-06-12

VB: DE VERMOORDE ONSCHULD ?

Frans Wymeersch (foto 1), boegbeeld van het VB in Sint-Niklaas, werd gisteren door een rechtbank veroordeeld tot vier maanden cel met drie jaar uitstel, ontzetting uit zijn burgerrechten voor tien jaar, een geldboete van 1.375 euro en 1 euro morele schadevergoeding te betalen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Aanleiding is een racistisch artikel in de plaatselijke VB-krant (foto 2). Het VB doet alsof het de vermoorde onschuld is.

 

In een VB-persmededeling luidt het: “Aanleiding voor de veroordeling was een Vlaams Belang-publicatie uit 2005 waarin schijnbaar foutieve informatie stond met betrekking tot de daders van vandalisme op het kerkhof van Sint-Niklaas.” Schijnbaar foutieve informatie? De feiten zijn dat in de VB-krant van Sint-Niklaas over vandalisme op een kerkhof gepubliceerd werd: “Wat men echter niet mocht vernemen is dat de daders, allen jonge tieners, allochtonen waren, jongeren van vreemde afkomst dus. Een cultuur die geen respect meer heeft voor de doden en voor symbolen van een ander geloof, is een ontspoorde cultuur. Deze feiten kunnen op geen enkele wijze met de mantel der liefde bedekt worden.” In de eerstvolgende zitting van de Sint-Niklase gemeenteraad vroeg toenmalig burgemeester Freddy Willockx excuses van Frans Wymeersch, VB-fractieleider in de Sint-Niklase gemeenteraad, omdat de vandalen op het kerhof van Tereken zo Vlaams als maar kan zijn waren. Wymeersch weigerde zich te verontschuldigen voor de foutieve informatie, en pas toen besliste het Sint-Niklase stadsbestuur om klacht neer te leggen over de publicatie in het VB-blad. De bewering in de VB-persmededeling: “Het door de SP.a- gedomineerde stadsbestuur liet de kans niet liggen en diende prompt een klacht in”, is dus bij de haren getrokken. Pas nadat Wymeersch weigerde zich te verontschuldigen voor de foutieve en hatelijke tekst werd klacht neergelegd.

 

Later verspreidde het VB in Sint-Niklaas wel nog een mededeling, zeggend dat er twijfel was over de identiteit van de daders van de vandalenstreken op het kerkhof. Zo duidelijk als politiehoofdcommissaris Jack Van Peer over de daders was, wilde het VB niet zijn. Het gewraakte VB-artikel verscheen in juni 2005. Omdat de ware auteurs van het artikel zich niet wilden kenbaar maken werd de verantwoordelijke uitgever, toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke, voor het artikel verantwoordelijk geacht.  Omdat Vanhecke echter ook europarlementslid is, moest zijn parlementaire onschendbaarheid voor deze zaak opgeheven worden. Wat een lange procedure is – en toen het eenmaal zover was, betwiste Frank Vanhecke de rechtsgeldigheid van de procedure waarmee hij zijn parlementaire onschendbaarheid verloor en moest dat ook nog eens onderzocht worden. Intussen was wel de naam van de eerste auteur van het betwiste artikel bekend geraakt: OCMW-raadslid Marc Van de Velde. Pas in november vorig jaar meldde zich de tweede auteur, Frans Wymeersch. Het VB klaagt dat het in 2012 nog vervolgd wordt voor een zaak uit 2005, maar het is wel het VB dat door het verzwijgen van de namen van de auteurs de zaak zolang heeft doen aanslepen.

 

“Het mag dan ook duidelijk wezen dat het hier om een politieke lynchpartij gaat tegen de Vlaamse onafhankelijkheidspartij, Vlaams Belang”, fulmineert het VB verder in haar persmededeling. Er kan gediscussieerd worden of het vonnis “een politieke lynchpartij” is, maar dat het VB “de Vlaamse onafhankelijkheidspartij” is, heeft er toch niets mee te maken. “In het artikel wordt een hatelijk beeld van de allochtone bevolking geschetst. Dit kan leiden tot geweld en is niet te tolereren”, zei de rechtbank gisterenmorgen. Mede-auteur Marc Van de Velde werd schuldig verklaard, maar kreeg geen straf. Voor hem geldt dat de redelijke termijn om een straf uit te spreken overschreden is. Dat kon niet gezegd worden van Frans Wymeersch omdat hij zich pas in november 2011 bekend maakte als mede-auteur. Verantwoordelijk uitgever Frank Vanhecke werd vrijgesproken omdat de auteurs van het artikel intussen bekend zijn. Officieel wordt het nog in beraad gehouden, maar er is weinig twijfel dat het VB in beroep zal gaan tegen dit vonnis zodat Frans Wymeersch ongehinderd als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober kan gaan.

 

Het VB heeft geen andere keuze dan met Frans Wymeersch verder te gaan in Sint-Niklaas, spijts deze mede-oprichter van het Vlaams Blok  na de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 zei: “Het Vlaams Belang is geen volkspartij meer. Het is een partij van yuppies geworden, die geen contact meer hebben met de bevolking. Om in de gratie te komen moet je alle partijfeestjes afschuimen. De partij is incestueus bezig. Het gaat al lang niet meer om de inhoud, maar om machtsposities, vriendjespolitiek en egotripperij. Wat we jarenlang de traditionele partijen verweten, doen we nu zelf in het kwadraat.” De van Borgerhout naar Sint-Niklaas verhuisde Rob Verreycken lag voortdurend overhoop met Frans Wymeersch, maar voor wie Rob Verreycken een beetje kent is dat geen verrassing. Het werd zo bont dat nationaal besloten werd dat Rob Verreycken niet op de VB-lijst voor oktober mag staan, en dat Frans Wymeersch de lijst zal trekken. VNJ-leidster Femke Pieters, dochter van voorzitter van het VB in Sint-Niklaas Hugo Pieters, staat op de tweede plaats van de Sint-Niklase VB-lijst. VB-gemeenteraadslid Ann Spitaels, partner van Rob Verreycken, vindt dit “een mislukte grap” en stapte op bij het VB. Net zo min als de Vlaamse regering kan je het VB in Sint-Niklaas een vriendenclub noemen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint-niklaas, racisme, wymeersch, vanhecke |  Facebook | | |  Print

04-06-12

N-VA OF VB, VAN WIE IS HET IDEE ?

Vorige week presenteerden we hier in willekeurige volgorde vijf punten uit het programma van de N-VA in Antwerpen, en vijf uit het programma van het VB in Antwerpen. We vroegen de bezoekers van deze blog welke de programmapunten van de N-VA en welke van het VB zouden zijn. “Een moeilijke quiz”, mailde ons een dagelijkse bezoeker van deze blog. Volgens hem bewijst dit de stelling van een Frans parlementslid over de N-VA dat de N-VA fascistisch is. Zover willen we niet gaan, maar er zijn wel punten in de respectievelijke verkiezingsprogramma’s die je misschien eerder bij de andere Vlaams-nationalistische partij zou verwachten. 

 

1. “De Antwerpenaar moet opnieuw het gevoel krijgen dat het zinvol is om aangifte van een misdrijf te doen of om samen te werken met de politie. Daarom moet de klantvriendelijkheid en de aanspreekbaarheid van de politie verbeteren.” Veiligheid is voor het VB het eerste thema van het verkiezingsprogramma. En het allereerste voorstel van het VB voor haar Antwerps veiligheidsplan is… de klantvriendelijkheid en de aanspreekbaarheid van de politie te verbeteren. Sinds Bart Debie buiten gebonjourd werd bij het VB, beseft men zelfs bij het VB dat de Antwerpse politie zich niet altijd gedraagt als je vriend.

 

2. “In het kader van het project X-Stra! huis-aan-huisbezoeken is het dan ook niet meer dan logisch dat het stadsbestuur binnen deze actie illegalen actief zal opsporen. (…) Indien men voldoet aan de voorwaarden voor wettig verblijf moet dit geregeld worden. Zoniet moet men uitgewezen en, indien nodig, gerepatrieerd worden.” Jij dacht dat dit een VB-programmapunt is? Neen, hoor. Het is programmapunt 16 uit het hoofdstuk ‘Samen leven in de stad’ van het N-VA-programma.

 

3. “De X-stra controles zijn in feite al verdoken sociale controles door ambtenaren hoewel ze oorspronkelijk anders bedoeld waren, namelijk om illegalen op te sporen. Vanaf nu herdopen we X-stra tot A-stra: Armoede straat per straat aanpakken.” Jij dacht dat dit een N-VA-programmapunt is? Neen, hoor. Het is één van de VB-voorstellen in het kader van de ‘Strijd tegen vereenzaming en verborgen armoede opvoeren’. Maar natuurlijk wil het VB ook wel mensen zonder geldige verblijfspapieren opsporen en uit het land zetten. Meer nog dan de N-VA. Het VB wil “de oprichting van een cel ‘Illegalen’ binnen de lokale recherche, teneinde de actieve opsporing van illegalen en de criminaliteit die met illegaliteit gepaard gaat (…) aan te pakken.” Het VB wijst erop dat “de burgemeester systematische identiteitscontroles (kan) bevelen” en wijst op de resultaten in een aantal Nederlandse steden “waarbij ganse wijken worden afgezet en iedereen gecontroleerd en gefouilleerd” wordt.

 

4. “De hondenbrigade wordt heropgericht. De zichtbaarheid van de politie wordt verhoogd door het inzetten van politiepatrouilles te paard in risicowijken.” Meer platteland in de stad! Dit is een VB-voorstel. Punt 38 uit hun programma, zonder dat uitgelegd wordt waarom de politie te paard de “risicowijken” moet intrekken. Heimwee naar de tijd van de cowboy- en indianenverhalen?

 

5. Over de vereniging ‘Kruis en beeld’: “Deze vereniging houdt zich al jaren bezig met het restaureren en herplaatsen van Mariabeelden in de stad. De tientallen Mariabeelden in Antwerpen zijn een prachtig en vrij uniek patrimonium. … wil er dan ook alles aan doen om zoveel mogelijk Mariabeelden van de ondergang te redden.” En neen, dit is niet wat de katholieke Bart De Wever voorstelt. Maar een programmapunt van de vrijzinnige Filip Dewinter. Om het katholieke kiespubliek van het VB te lijmen, en zijn perswoordvoerder Philippe Van der Sande te plezieren?

 

6. “Met meer dan 10 % sociale woningen voldoet Antwerpen ruimschoots aan haar verplichtingen in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Een aangroei van het aantal sociale woningen is dan ook niet aan de orde.” Dit is een N-VA-programmapunt. ‘Wonen’ is het eerste hoofdstuk in het N-VA-programma voor Antwerpen, maar als je doorleest zie je dat wonen voor de N-VA niet te sociaal mag worden.

 

7. “In het kader van GAS-boetes moeten districten een grotere rol kunnen spelen. Districten moeten de mogelijkheid hebben om een LAST (een Lokale Administratieve SancTie) op hun grondgebied uit te vaardigen tot een bedrag van 50 euro.” Spijts alle kritiek willen politici het aantal GAS-boetes uitbreiden, en er zijn al 101 redenen die aanleiding kunnen zijn voor een GAS-boete. De N-VA wil de districten in Antwerpen ook nog LAST-boetes laten uitvaardigen, zonder in het kiesprogramma te verduidelijken over wat dit precies gaat. Mocht het kunnen, krijgen we in de negen Antwerpse districten daarenboven nog eens andere zaken per district waarvoor LAST-boetes opgelegd kunnen worden. En er is nog een probleem: wettelijk hebben de districten geen bevoegdheid tot het uitschrijven van sancties. Maar de N-VA heeft hieraan gedacht: “Wanneer een districtsraad dit goedkeurt, moet dit door de gemeenteraad ingevoerd worden via een politiereglement.” Wat de districten ook beslissen, de gemeenteraad moet...

 

8. “In 2018 zal het 500 jaar geleden zijn dat het eerste Nederlandse volksboek Uilenspiegel in Antwerpen verscheen. Alleen dat feit heeft van Antwerpen een Uilenspiegelstad gemaakt. (…) Genoeg om er een speciaal Uilenspiegeljaar aan te wijden.” Wie dacht dat dit een idee is van een schalkse historicus als Bart De Wever, die is verkeerd. Dit komt uit de koker van het VB. We durven er zelfs een bak Seefbier op verwedden dat dit een idee is van het 79-jarige VB-gemeenteraadslid Bob Hulstaert, voorzitter van de vzw August Bormshuis.

 

9. In het hoofdstuk ‘De burger participeert’ (!): “Om deze reden worden er ook geen referenda gehouden. Politici moeten de moed hebben om zelf de knopen door te hakken in plaats van ze door te schuiven naar de burger.” Dit is dan weer pure Bart De Wever-praat. Hij zal wel beslissen wat goed of slecht is voor de burger. Zoals bijvoorbeeld met de metershoge verkiezingsaffiches (foto 1) waar we gisteren nog op wezen. 

 

10. “We verwachten dat nieuwe Antwerpenaren de inspanning leveren om resultaten te bereiken in de kennis van het Nederlands en het kennen en respecteren van onze omgangsvormen en cultuur. (…) Indien men moedwillig weigert zich in te spannen om dit resultaat te halen, moet dit gesanctioneerd worden. Mogelijke instrumenten daarbij zijn het intrekken van sociale voordelen of geldboetes, en ultiem het weigeren van een verblijfsvergunning.” En ja, ook dit is een N-VA-programmapunt. De N-VA legt in haar verkiezingsprogramma meer nog dan het VB de nadruk op de noodzakelijke kennis van het Nederlands. En verbindt daar ook sancties aan. We kijken al uit naar de Indische en joodse diamantairs die vaak geen gebenedijd woord Nederlands spreken. Verliezen zij met Bart De Wever hun verblijfsvergunning? Of wordt dat enkel iets voor een Marokkaanse of andere sukkelaar?

 

Het volledige programma van de N-VA in Antwerpen staat al enige tijd online. Voor het programma van het VB-Antwerpen is het zich behelpen met de brochure die bij het VB te verkrijgen is (foto 2, 112 blz., A5-formaat). De volgende dagen komen we er nog op terug.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb, antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

03-06-12

VLAANDEREN VAKANTIELAND. SATIRE VAN ‘DE ZWARTE KOMEDIE’

“Het zal wel subtiel zijn?”, vroeg een collega niet zonder ironie toen we haar vertelden dat we naar Vlaanderen Vakantieland van De Zwarte Komedie gingen kijken. “Dat is niet de verwachting”, was ons antwoord. Het door Bert Verhoye in 1978 opgerichte De Zwarte Komedie heeft immers een stevige reputatie als het gaat over het inhakken op de macht en het misbruik daarvan, het gezapige Vlaanderen en het Vlaams-nationalisme dat uitmondt in fascisme.

 

Toen bij De Zwarte Komedie een toneelstuk opgevoerd werd over priester-collaborateur Cyriel Verschaeve moesten antifascisten gehelmd de wacht optrekken bij De Zwarte Komedie, herinnerde een lezeres van deze blog zich naar aanleiding van ons artikel over de Operatie Brevier-huldiging vorige maand. VMO’ers probeerden het theaterzaaltje in brand te steken en te vernielen. Ook niet echt gesmaakt door het extreemrechtse Vlaams-nationalisme was Uit zelfbevrediging, met twee gebruikte oranje condooms op de affiche en als ondertitel “De afwendbare opkomst van Karel D.” Over Karel D. die na de Zwarte Zondag van 24 november 1991 menig plan smeedt samen met zijn trouwe butler Filip, terwijl dochter Adelheid een innige liefdesrelatie heeft met ene Mohammed, rol gespeeld door de toen nog onbekende Noureddine Farihi (Mo in de VRT-soap Thuis, nvdr.). En zo heeft De Zwarte Komedie nog wel meer stukken op haar actief waarin het Vlaams-nationalisme en opkomend fascisme gehekeld wordt, net zo goed als dat De Zwarte Komedie dat deed met andere machtsinstituten. Godsdiensten, bijvoorbeeld.

 

In Vlaanderen Vakantieland evoceert Mira Delbaen de moedertaal die een moeilijke relatie heeft met het vaderland. Toch bij de familie Bloed-Bodem. We worden om de oren gekletst met woordspelingen, met als rode draad de opgang van Bart, de gouwleider. Videofilmpjes van de IJzerentorenpoepster, Gwendolyne Borms uit Maarksem, Fatima Al Boujaja uit de Teefhoek, en anderen, geven actrice Mira Delbaen de kans om van kledij en rekwisieten te wisselen, maar bieden ook een hilarisch zicht op de fans van Bart. Goed gekozen muziek afgewisseld met twee nummers gezongen aan een piano ondersteunen een voorstelling die geen minuut verveelt (op het wat te lang geraaskaal van ‘Bjorn van Bornem’ na). Een plezier om te bekijken en te beluisteren voor wie een bloedhekel heeft aan extreem Vlaams-nationalisme; een must om te zien voor wie nog niet goed beseft wat er in Vlaanderen bezig is. Vlaanderen Vakantieland is geschreven door Katrien Scheir, die daarmee al aan haar tiende toneelstuk toe is. Ze kent de knepen van het vak, met Bert Verhoye – intussen in de Ardennen wonend – als haar leermeester. Theatertechnisch en politiek schitterend toneel.

 

Bij de jongste adviezen voor de kunstensector vind je De Zwarte Komedie niet terug. De Zwarte Komedie is bij een vorige subsidieronde al op zwart zaad gezet. Een reden te meer dus om een krachtig ‘Allen daarheen’ te lanceren. Heeft iemand in Gent nog onderdak voor De Zwarte Komedie tijdens De Gentse Feesten? Dit verdient immers in heel Vlaanderen gezien te worden. In Antwerpen wordt Vlaanderen Vakantieland nog een paar keer vóór de zomer gespeeld. In het najaar wordt Vlaanderen Vakantieland opnieuw geprogrammeerd, maar ga er nu al naartoe en neem je vrienden en familie mee. In de buurt van het theaterzaaltje, aan de Leguit 15-17, vind je de Antwerpse rosse buurt – ook een spektakel. En wie nu al naar Antwerpen reist, kan recht tegenover de Boerentoren de arrogantie van de macht zien.  Bart De Wever op twee spandoeken die de volle gevelbreedte én -hoogte van een hoekhuis in beslag nemen. Volgens de stadsadministratie volstrekt illegaal. En wat antwoordt Bart De Wever hierop? “Als de stad hier verder mee wil, dan zien we elkaar voor de rechtbank.” De burgerzin die Bart De Wever van anderen eist, geldt niet voor hemzelf. Foto hierboven: Fragment uit de affiche van De Zwarte Komedie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

02-06-12

ALS DE POT DE KETEL VERWIJT ZWART TE ZIEN

Jan Jambon 1.jpgJan Jambon 2.jpgHet Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) van Eddy Hermy leurde de voorbije dagen met een foto van N-VA-kopstuk Jan Jambon onder de kop Wanneer wordt Jan Jambon ontluisd? Op de foto een jonge Jan Jambon die luistert naar een toespraak van Jean-Marie Le Pen. De foto werd op de website van het N-SA geplaatst met het N-SA-logo. De pers kon onder voorwaarden ook een foto zonder dat watermerk krijgen (foto’s 1 en 2).

 

Op een andere foto zien we de huidige fractieleider van de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij diezelfde gelegenheid aan tafel met de toenmalige VB’ers Francis Van den Eynde en Frank Vanhecke. Waar die foto’s genomen werden verduidelijkt het N-SA niet. Volgens het N-SA heeft het N-SA “nog wel wat meer materiaal dat de hypocrisie van de baronnen van het partijpolitieke establishment aantoont". "Allicht kunnen wij de vrienden van Dewinter daar op een mooie dag mee bedienen”, zo luidt het nog. Bij het N-SA beoefenen ze sinds een paar maanden het van de trotskisten bekende “entrisme”. Met na N-SA’er Jan De Beule als VB-gemeenteraadslid, N-SA’er Thierry Vanroy als bestuurslid van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), Ruben Rosiers vanaf 11 juli nationaal voorzitter van de NSV… Sindsdien heeft Filip Dewinter nieuwe vrienden.

 

De foto met Jan Jambon en Jean-Marie Le Pen is exact twintig jaar oud, genomen bij een bijeenkomst van de ‘Vlaams-Nationale Debatclub’ die tot vorig jaar regelmatig bijeenkwam in zaal De Basiliek in Edegem. Na het overlijden van geldschieter Rudi Van der Paal intussen opgeheven en vervangen door een andere Vlaams-nationalistisch debatclub. Joods Actueel vroeg Jan Jambon om uitleg: “Ja, ik ben toen naar Le Pen gaan luisteren.  Maar het is toch niet omdat je naar iemand gaat luisteren dat je ook instemt met zijn ideeën. Foto’s uit die tijd kan je van mij ook vinden met Kris Merckx (PVDA), was ik dan een stalinist? Ik daag vriend en vijand uit om één enkel onvertogen woord van mij te vinden waaruit zou blijken dat ik de ideeën van Le Pen gegrond zou vinden. (…) Ik was lid van de toenmalige Vlaams-Nationalistische debatclub. Ik kwam daar regelmatig en in alle mogelijke hoedanigheden, van toeschouwer, deelnemer tot en met moderator van het debat. Die debatclub was een fenomeen in die zin dat er een publiek met uiteenlopende  achtergronden verzamelde Vlaams Blokkers, Volksunieleden, mensen uit de Vlaamse beweging enz.”

 

Joods Actueel besluit: “De N-SA is een initiatief van Eddy Hermy, de rechtsextremist die in 2011 veroordeeld werd voor  zijn opruiende racistische uitspraken en voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet werd.  Het is ook de man die niet op een Hitlergroet meer of minder in zijn gezelschap kijkt.” Je kan Jan Jambon véél verwijten. Zijn sociaal-economische standpunten, zijn plat populisme, zijn houding in de Palestijnse-Israëlische kwestie... Maar Jan Jambon verwijten naar een antisemiet en Holocaustontkenner als Jean-Marie Le Pen te luisteren, terwijl verwijtengooier N-SA zelf Israël als bron van alle kwaad ziet en neonazigroepen uitnodigt op haar feestjes… Kan het nog gekker?  

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, n-va |  Facebook | | |  Print

01-06-12

VARKENSKOP

Vorige zondag kon je hier lezen dat niets nog de bouw van een moskee in Lier in de weg lijkt te staan. Protest van het Vlaams Belang noch beroep bij allerhande instanties konden de bouw beletten. Dan maar andere actiemiddelen proberen, dachten sommigen in Lier of daarbuiten.

 

Alsnog onbekenden hebben een in vier gedeelde varkenskop achtergelaten aan het terrein waar de Turkse gemeenschap van Lier een moskee en verenigingslokalen wil bouwen. Een buurtbewoner ontdekte de gesplijte varkenskop achter de opengegooide poort van het bouwterrein en verwittigde de politie. Die kwam ter plaatse maar vond niet meteen sporen om de daders te achterhalen. “Via sociale media en internetfora is al meerdere keren opgeroepen om zoiets uit te halen, en spijtig genoeg voelde iemand zich nu geroepen om daar gevolg aan te geven”, zegt Adnan Onder van de Vereniging van Turkse Arbeiders van Lier en omgeving (VTAL). “Wij gaan niet in op dit soort provocaties, en hebben onze leden en hun kinderen hiervan op de hoogte gebracht. Wij leven al meer dan veertig jaar vredig samen met de autochtone bewoners van onze mooie stad en willen dat zo houden.”

 

“De daders moeten ook weten dat een varkenskop gooien op een plaats van gebed niet de minste betekenis heeft”, voegt Adnan Onder er aan toe. “Die plaats wordt daardoor niet ontwijd. Dit misverstand doet al enige jaren in bepaalde kringen de ronde en wordt door internetfora in zwang gehouden. Van onze kant nodigen wij de daders zelfs uit tot dialoog.” Burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open VLD) veroordeelde meteen wat er gebeurd is. “Zoiets doe je niet.” In Praag werd anders wel nog in februari een varkenskop, waarvan de ogen waren uitgestoken, opgehangen aan een moskee. De moskee zelf werd beklad met anti-islamslogans. Het laatst dat in ons land nog op zo’n triestige manier actie werd gevoerd was in april vorig jaar, toen in Lodelinsart, bij Charleroi, een moskee werd binnengedrongen en een varkenskop werd achtergelaten.

 

Vlaams Belang Jongeren waren eerder zo fijnzinnig om in warenhuizen tussen halalproducten varkensneuzen achter te laten. Het actiemiddel weerspiegelt de graad van beschaving van de daders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, lier |  Facebook | | |  Print