03-11-12

KARIM VAN OVERMEIRE: VAN JE VRIENDEN MOET JE HET HEBBEN

Karim Van Overmeire, jarenlang een kopstuk van het Vlaams Blok en het Vlaams Belang, drie jaar geleden in Oost-Vlaanderen nog lijsttrekker van het Vlaams Belang bij de Vlaamse parlementsverkiezingen (foto 1), twee jaar geleden nog samen met Filip Dewinter spreker op een anti-islammeeting in de Denderstreek (foto 2), pas anderhalf jaar geleden bij het Vlaams Belang opgestapt, en dan nog enkel om strategische redenen, slechts een jaar geleden N-VA-lid geworden, en nu al genoemd als schepen in Aalst. Van ‘Vlaamse Zaken en Integratie’ dan nog. Het wekt beroering op tot ver buiten de Ajuinenstad.

 

Om de zaak nog erger te maken bleek dat Karim Van Overmeire zich de voorbije dagen slechts met mondjesmaat distantieerde van het beruchte zeventigpuntenplan, en slechts omdat het goed uitkwam om in te hakken op de coalitievorming van SP.A/Groen met de PVDA+ in het Antwerpse district Borgerhout zich volledig distantieerde van het zeventigpuntenplan. Het bij wijze van spreken beste moest dan nog komen: de voorbije week werd Filip Dewinter tweemaal gepolst over zijn kameraad Karim Van Overmeire. Eerst in  Knack waar Dewinter bevraagd werd over de vele medestanders van het eerste uur die nu N-VA-lid zijn, minstens publiek zegden N-VA te zullen stemmen. Filip Dewinter: “Ik ken ze allemaal, vaak van in hun studententijd. Al die jaren deelden wij eenzelfde ideologische lijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze in één jaar tijd helemaal veranderd zijn. Ik weet hoe ze echt in elkaar zitten, ik weet wat ze denken. Ik ken de boeken in hun bibliotheek, ik weet welke gesprekken ze voeren, wie hun maîtres à penser zijn. Het zijn namelijk ook de mijne. (…) Ik weet nog hoe emotioneel Van Overmeire was toen wij veroordeeld werden. Hij moet zijn nieuwe uitspraken maar met zijn geweten in overeenstemming brengen. In zijn plaats zou ik mezelf niet meer in de ogen kunnen kijken.” De Morgen ging er gisteren op door in een interview met Filip Dewinter.

 

“Mensen als Jurgen (Ceder, nvdr.) en Karim (Van Overmeire, nvdr.) (…) zijn ervan overtuigd dat ze via de strategie van het entrisme – zeg maar zachte infiltratie – meer kunnen bereiken dan met open vizier aan politiek te doen”, zegt Dewinter in De Morgen. “Ik twijfel er niet aan dat Karim er als schepen in zal slagen om een paar van onze standpunten te verwezenlijken. U moet weten: het Vlaams Belang zit in zijn genen. Ik ben Karim nog gaan rekruteren toen hij 15 was en voorzitter was van de NJSV. Karim en ik hebben 20 jaar samen opgetrokken, we hebben dezelfde boeken gelezen, dezelfde vorming gekregen en dezelfde reizen gemaakt. Ik kan bij wijze van spreken in zijn schedel kijken.” Wie zijn de gezamenlijke maîtres à penser waarover Dewinter in Knack sprak? Dewinter: “Onze generatie is diepgaand beïnvloed door Nieuw Rechts. Door filosofen als Alain de Benoist en Julius Evola, maar ook door politici als Jean-Marie Le Pen, Jörg Haider en Umberto Bossi. En er zijn ook een paar vormende, gemeenschappelijke ervaringen geweest. Zo zijn we samen ontvangen door de eerste Kroatische president. En natuurlijk is er ons gemeenschappelijk verleden binnen het NSV en de soms harde fysieke confrontaties met linkse tegenbetogers. Al die dingen hebben ons gemaakt tot wie we zijn. Dat veeg je niet zomaar weg als je overstapt naar een andere partij.”

 

Over Karim Van Overmeire en het zeventigpuntenplan luidt het: “Vandaag hoor ik op radio en televisie vertellen dat het zeventigpuntenplan waar hij aan mee schreef niet meer dan een puberstreek was. Met alle respect, maar hij heeft eraan meegeschreven toen hij 34 jaar was. Voor hij naar de N-VA overstapte, heeft hij nooit één woord van kritiek gehad op het zeventigpuntenplan. Integendeel. Hij heeft het als geen ander verdedigd.” Naar eigen zeggen heeft Dewinter geen rancune ten overstaan van mensen als Karim Van Overmeire, maar hij heeft daar ook wel eigenbelang bij. Dewinter: “De afgelopen maanden hebben tientallen journalisten me gebeld of ik iets wilde vertellen over het duisetere verleden van VB’ers die zich tot de N-VA hebben bekeerd. Ik heb hen allemaal moeten teleurstellen. Ik voel niet de behoefte om hen in de problemen te brengen. (…) Het zijn ooit kameraden geweest. En ik wil geen bruggen opblazen. Ik weet wie die overlopers zijn en ik weet waarom ze overgelopen zijn. Ik hoop dat de VB’ers binnen N-VA samen een strategie zullen ontwikkelen om de macht over te nemen en het cordon te breken. Van sommigen weet ik dat ze daarmee bezig zijn. Hun overstap is dan alsnog nuttig geweest.”

 

Filip Dewinter doet met open vizier aan politiek. De N-VA is gewaarschuwd. Natuurlijk moet iemand niet met pek en veren overladen blijven voor zijn verleden, en zijn we blij als iemand van mening veranderd is komend van het Vlaams Blok/Belang. Toch als het dan naar democratische richting gaat. In de journalistiek bestaat echter zoiets als een ontluizingperiode. Politieke journalisten die medewerker worden bij een politieke partij, worden als ze terugkeren naar de pers ook niet meteen terug politieke journalist. Eerst moeten ze een jaar of twee wat anders doen, als ze al terugkeren naar de politieke redactie. Waarom geeft de N-VA Karim Van Overmeire, zo snel na zijn ontslag om strategische redenen bij het VB, al meteen een uitvoerend mandaat? Waarom zou wat men voor de pers vanzelfsprekend vindt, niet gelden voor de politiek? En de partijmedewerkers die terugkeren naar de journalistiek hebben zonder uitzondering minder op hun kerfstok dan Karim Van Overmeire.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van overmeire, dewinter, aalst, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

NOIG VERONTRUSTE AALSTENAREN REAGEREN VERDER

Maandagavond, om 19 uur stipt, vertrekt aan het Volkshuis in Aalst, aan de Houtmarkt, een optocht richting ontmoetingshuis De Brug. De Noig Verontruste Aalstenaars vragen de SP.A-Aalst, die diezelfde avond om 20 uur in ledenvergadering bijeenkomt, om niet in een asociale bestuurscoalitie te stappen met de N-VA, met dan nog Karim Van Overmeire (foto 2) als schepen.

Er is ook een petitie die je kan ondertekenen om de plaatselijke SP.A aan te sporen zich niet aan- en op te sluiten bij de voorgestelde bestuurscoalitie met de N-VA en CD&V. Het gewicht van de SP.A in zo’n bestuurscoalitie is zwak, men heeft geen blokkeringsminderheid en kan dan maar beter aan de zijde van de bevolking in oppositie gaan. De Gentse SP.A-burgemeester Daniël Termont tekende reeds de petitie, samen met zanger Jan De Wilde, ABVV-vakbondsvrouw Caroline Copers, performer-poëet Didi De Paris, professor Rik Pinxten… Namens het Anti-Fascistisch Front (AFF) tekende Ed Steffens de oproep. En nu jij.   

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, oost-vlaanderen, van overmeire, actie |  Facebook | | |  Print

02-11-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Peter Mertens.JPGHet was weer eens een woelige week. Niet alleen met Sandy in New York en tyfonen elders. Ook in het hoofd van sommige mensen stormde het.

 

“Alle andere partijen zouden inhoudelijk in debat moeten gaan met de PVDA+. Dan zal blijken dat waar zij voor staan, wel eens de ondergang van een verdraagzame en democratische samenleving zou kunnen betekenen. Wanneer dit debat niet wordt gevoerd of wanneer men deze mensen nu opneemt in bestuursmeerderheden, dan zullen de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 het einde betekenen van onze westerse waarden en normen.” Hendrik Boonen, voorzitter van VLOTT en nu nog OCMW-raadslid voor het VB in Antwerpen, verwacht het einde van de westerse waarden en normen als de PVDA+ (foto: Peter Mertens) bij de volgende verkiezingen in Antwerpen nog meer gemeente- en districtsraadszetels behaalt. (Website Vlott-Antwerpen, 25 oktober 2012)

 

“In een flamingantisch café in Gent zijn we ooit eens aangevallen door een bende NSV’ers. Die jongens sloegen er niet naast. Dat soort mensen heeft het Vlaams-nationalisme in een extreem-rechts bad proberen te duwen waarin het bijna verzopen is. Nu zwemmen ze zelf om niet te verzuipen. Iedereen die de partij intern wilde veranderen, is ondertussen vertrokken. We hadden al een Lijst Dedecker, nu is er ook een Lijst Dewinter. Het zou nuttiger zijn als ze zich ook zo zouden noemen.” N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts maakte kennis met de vuisten van het NSV en ziet het VB spartelen. (De Standaard, 27 oktober 2012)

 

 Het ultraliberale programma van De Wever zal voor nog meer prestatiedruk en competitiegeest zorgen, en de dualisering doen toenemen, vrees ik. Als de sociale ongelijkheid nog verder groeit in de steden, wordt het bijna onleefbaar. Een recordaantal Belgen zit onder de armoedegrens. In Antwerpen is nu al ruim 20 procent echt arm, en die zullen nog minder op solidariteit mogen rekenen. Krijgen we straks ook nog soepbedelingen op straat? Is dat wat we willen? Een meedogenloze toepassing van het Dalrymple-recept: geef ze een schop onder hun kont?” Auteur-journalist Chris De Stoop vreest dat de kloof tussen de have’s and have not’s gaat toenemen in Antwerpen. (De Morgen, 27 oktober 2012)

 

“Toen ik begon als vakbondsafgevaardigde was de belangrijkste reden voor afwezigheid griep. De laatste jaren zijn dat vooral stress, burn-out en depressie.” Gaby Colebunders, al twintig jaar aan de slag bij Ford-Genk, zag hoe de Ford-werknemers ten onder gingen aan de prestatiedruk. Uiteindelijk enkel voor de winst van Ford, niet voor het behoud van de tewerkstelling. (De Standaard, 27 oktober 2012)

 

“Krabbelt u nu terug?” De Zevende Dag-ankervrouw Indra Dewitte hoort Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken zich in alle mogelijke en onmogelijke bochten wringen om uit te leggen dat de VBJ-kritiek op de VB-partijlijn niet slaat op de lijn die Filip Dewinter uitzet. (De Zevende Dag, 28 oktober 2012)

 

“’Ik vertrouw die De Wever niet’, zegt hij. ‘Ze zouden hem beter De Bever noemen, want hij is de pijlers van ons land aan het doorknagen.’” Jos Corbeel was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de verzetsgroep De Zwarte Hand en betaalde daar een onnoemelijk zware tol voor in de concentratiekampen. Hij heeft geen goed oog in de nieuwe Heiland voor Vlaanderen (De Morgen, 29 oktober 2012)

 

“Als leerkracht wendde u het didactisch materiaal op de meest creatieve manieren aan. Toen u mij bijvoorbeeld bij mijn lichaam nam en mijn hoofd verschillende keren in de vuilbak stak, kwam ik al snel tot de constatering dat een vuilbak vier gelijke zijden had.” Erwin Brentjens, de toekomstige N-VA-burgemeester van Turnhout, heeft zijn eigen didactische principes als leraar in een school met Marokkaanse scholieren. Erwin Brentjens ontkent. (KifKif, 30 oktober 2012)

 

“Het is fijn en comfortabel om vandaag met z’n allen tegen brugpensioen te zijn, maar laten we met die boodschap wél gaan preken voor de juiste deur: dat is niet die van Ford Genk, niet die van de vakbonden, maar wel die van werkgevers die mensen uitspuwen zodra de aandelen kelderen.” Uit de toespraak van auteur-journalist Filip Rogiers bij het in ontvangst nemen van de Debuutprijs 2012. (Boekenbeurs, 30 oktober 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, nsv, de wever, sociaal, van grieken, brentjens |  Facebook | | |  Print

01-11-12

DEWINTER KNACKT

Filip Dewinter heeft een abonnement op de voorpagina van Knack. Dat hij daarbij telkens sip kijkt, zowel in 2006 als in 2012 (foto’s), is geen geval van ‘framing’ zoals een kamergeleerde van het Vlaams Belang twitterde. Er is voor Dewinter nu eenmaal weinig om vrolijk over te zijn. Eén week vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 lagen Dewinter en het Vlaams Belang in een geheime peiling nog tien procent voor op Patrick Janssens die uiteindelijk toch met de SP.A afklokte als grootste partij in Antwerpen. Nu valt het Vlaams Belang in Antwerpen van 33,5 % naar nog slechts 10,2 % van de stemmen. 

 

Filip Dewinter mag deze week zijn hart uitstorten in Knack.  Hieronder enkele fragmenten, maar eerst nog dit. Het interview vindt plaats in het kantoor van Filip Dewinter in het Vlaams Belang-lokaal aan de Amerikalei in Antwerpen. Aan de muur hangt de bekende Mohammedcartoon uit Jyllands-Posten die destijds de halve islamitische wereld in rep en roer zette. Dewinter, trots: “Gesigneerd door tekenaar Kurt Westergaard.” Daarnaast een grote, hemelsblauwe poster uit de vroege jaren zeventig, waarop Spaanse franquisten broederlijk naast Italiaanse neofascisten van MSI en andere radicaalrechtsen staan. Dewinter: “Je vindt zulke niet veel meer.” En al zeker niet in het kantoor van een Vlaamse partijleider.

 

Filip Dewinter: “Het is vandaag 26 oktober, de dag van het Offerfeest. Ik heb soms de indruk dat ik ritueel geslacht ben. (grijnst) De gemeenteraadsverkiezingen waren een bittere pil. Uiteraard hadden we een zeker verlies ingecalculeerd, maar we hadden voor onszelf toch de illusie gecreëerd dat we de schade zouden kunnen beperken. Ik hoopte op 17 procent, en waarom geen 20? In de laatste weken voor 14 oktober voorspelden verscheidene peilingen een nek-aan-nekrace tussen Janssens en De Wever. Die extreme polarisatie heeft ons parten gespeeld. U weet niet hoeveel mensen mij de laatste week hebben gezegd, bijna verontschuldigend: ‘Sorry Filip, maar Janssens móét weg. Dit keer stemmen wij op De Wever.’ De Wever heeft zich in de belangstelling van ons electoraat gewerkt door te zéggen dat hij tegen het cordon sanitaire is. Meer dan 60 procent van het VB-electoraat heeft op 14 oktober voor De Wever gestemd. Dat hij dat maar niet vergeet.” Dat Bart De Wever ook gezegd heeft in geen geval met het Vlaams Belang te willen besturen, zelfs als Dewinter daar weg zou zijn, dat vergeet Dewinter erbij te vertellen.

 

Dewinter legt weer eens de schuld van het falen van het VB bij… de anderen. Filip Dewinter: “Van in het koninklijk paleis tot in de tempels van de loge heeft men altijd naar strategieën tegen ons gezocht. Maar geen van hun ideeën werkte: doodzwijgen niet, bashen niet, niks. En toen dachten ze: als we nu eens een andere Vlaams-nationale partij zouden creëren? Een die niet echt gevaarlijk is, die voldoende salonfähig wil blijven om te doen wat gedaan mag worden zonder the powers that be wezenlijk te bedreigen, maar toch één die vuil genoeg is om het VB-electoraat te charmeren. En ineens heeft iedereen het over de N-VA. De N-VA’ers zelf beseffen het niet goed, maar zij zijn de laatste behoeders van België. Ze gebruiken geen woorden meer als ‘separatisme’ of ‘onafhankelijkheid’. Ze zweren nu bij ‘confederalisme’. Zoals Karel Dillen altijd zei: ‘Confederalisme is un federalisme des cons .’ Confederalisme bestendigt de essentie van de Belgische staat: buitenlandse zaken, defensie, sociale zekerheid. Daarover moet de Vlaamse deelstaat voortdurend onderhandelen met Wallonië, dat daarin geen zin heeft. Alleen een eenzijdige Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring waarna vanuit een sterke positie met Wallonië onderhandeld wordt, werkt.”

 

Over de ex-VB’ers die nu bij de N-VA zijn, of minstens bekend hebben gemaakt N-VA te zullen stemmen, zegt Dewinter: “Ik ken ze allemaal, vaak van in hun studententijd. Al die jaren deelden wij eenzelfde ideologische lijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze in één jaar tijd helemaal veranderd zijn. Ik weet hoe ze echt in elkaar zitten, ik weet wat ze denken. Ik ken de boeken in hun bibliotheek, ik weet welke gesprekken ze voeren, wie hun maîtres à penser zijn. Het zijn namelijk ook de mijne. Karim Van Overmeire zegt nu: ‘Dat zeventigpuntenplan was fout.’ En hij neemt afstand van alle punten die blijk geven van ‘een racistische houding’. Zo geeft hij het hof van beroep dus woordelijk gelijk. Ik weet nog hoe emotioneel Van Overmeire was toen wij veroordeeld werden. Hij moet zijn nieuwe uitspraken maar met zijn geweten in overeenstemming brengen. In zijn plaats zou ik mezelf niet meer in de ogen kunnen kijken. Ik zal nooit om het even wat afzweren, zeker niet om schepen of burgemeester te mogen zijn. (boos) En daarvoor het hof van beroep van Gent gelijk geven? Ik pleeg nog liever hara-kiri.”

 

Over zijn vervlogen ambitie om Bruno Valkeniers op te volgen als VB-voorzitter luidt het: “Ik was graag kandidaat-voorzitter geweest, maar ik had voor mezelf uitgemaakt dat dit niet kon als ik in Antwerpen minder dan 15 procent zou behalen. Dat is toch gebeurd, en dus ben ik niet meer geloofwaardig. Het VB zal moeten vervellen, en in die zin deel ik de kritiek van VBJ-voorzitter Tom Van Grieken. De strategie van de voorbije jaren heeft niet gewerkt, al denk ik wel dat ze ons voor erger behoed heeft. (…) We hebben een patat gekregen, maar we liggen niet in de touwen. De structuur van de partij is intact, het potentieel aan kiezers is nog groot. En we kunnen opnieuw vooruitgang boeken. Dat is tenminste het voordeel van een spectaculaire nederlaag. Never waste a good crisis: het VB is diep genoeg gezakt om opnieuw te kunnen winnen. Maar dat hebben we nu wel nodig: nog eens winst.” En hoe wil het VB weer opstaan? “Ik denk niet dat we nog harder moeten schoppen. Wij moeten vooral vermijden om te veel met de Wetstraat geassocieerd te worden. We moeten weer de straat op, weg uit de salons van de macht. Niet dat we ooit daartoe hebben behoord, maar in de perceptie van de kiezer hoorde het VB bij het meubilair van de Wetstraat.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, 14 oktober |  Facebook | | |  Print