02-08-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever loopt dezer dagen rond in zijn favoriete vakantiebestemming Beieren, en Liesbeth Homans is nu voor een weekje waarnemend burgemeester van Antwerpen. ”Ik amuseer me rot”, zei ze laatst op de radio. Een foto in Gazet van Antwerpen bevestigt het: Liesbeth Homans die haar achterwerk zet op een van de banken in de statige gemeenteraadszaal van het Antwerps stadhuis, en haar voet op de bijhorende stoel plaatst. Al dan niet toevallig op een plek voorbehouden voor de SP.A-oppositie. Als de kat (kies zelf: Bart De Wever of Yasmine Kherbache) van huis is, dansen de muizen op tafel. En wat bleef ons nog bij?

 

“Dringender dan een debat over de pensioenleeftijd is dan ook het debat over hoe we rijkdom zullen verdelen. We kunnen sociale verworvenheden niet redden door ze af te bouwen. We moeten er radicaal op inzetten ze te behouden en waar mogelijk weer verder uit te breiden. Dat veronderstelt durf, creativiteit, ideologisch debat en misschien zelfs een minimaal utopisme. Maar volgens mij is het net hierin dat politieke moed en grandeur zich onderscheiden van veredelde boekhoudkunde.” Thomas Decreus reageert op de CD&V-parlementsleden die de pensioenleeftijd nog verder willen optrekken. (De Morgen, 26 juli 2013)

“Dat, bijvoorbeeld, een voorstel van resolutie van senator Bert Anciaux en co oproept om ‘islamofobie’ te beteugelen, zit in datzelfde spoor. Het recente congres van de SP.A lijkt dit initiatief te steunen. Dat is, op het vlak van democratie, een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van die partij. Zolang dat standpunt behouden blijft, kan ze zich nooit meer progressief noemen.” Etienne Vermeersch slaagt erin om een opiniebijdrage over het al dan niet voor kinderen beperken van toegang tot pornografie op het internet, te laten eindigen met de stelling dat de SP.A geen progressieve partij meer is als ze islamofobie wil beteugelen (sic). (De Standaard, 27 juli 2013)

“N-VA is ook een sociale partij. Ons sociaal engagement is oprechter dan dat van de meeste linkse partijen. Enkel PVDA is oprecht links – een groot verschil met SP.A en Groen.” Liesbeth Homans (N-VA) deelt punten uit. Over het sociaal engagement van de N-VA kan natuurlijk gediscussieerd worden. “Dat mensen elkaars taal niet spreken is het grootste samenlevingsprobleem in de sociale woonblokken”, zegt Liesbeth Homans bijvoorbeeld in hetzelfde interview. Mag het ook wat ruimer bekeken worden? Een van de grootste problemen is het tekort aan betaalbare woningen. De N-VA wil het aantal sociale woningen in Antwerpen enkel op het huidig percentage houden. Bij een stijgende vraag om betaalbare woningen is dat een achteruitgang. (De Morgen, 27 juli 2013)

Moeten de overheidsambtenaren niet neutraal gekleed zijn? “’Het hangt van de situatie af, en van het onderwerp. Ik vind het zelf wel opgaan voor hoge ambtenaren of voor rechters in functie. Maar een leraar? Wie gelooft er nu dat een leraar de staat vertegenwoordigt? Meestal zijn ze lid van de vakbond en liggen ze altijd overhoop met de staat.’ (lacht) De mening van de Amerikaanse hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek Martha Nussbaum. (De Standaard, 27 juli 2013)

“Actrice Jennifer Aniston heeft haar teen gebroken. Haar verloofde Justin Theroux stapte per ongeluk op haar teen.” De Vlaamse kwaliteitspers houdt je op de hoogte van het laatste nieuws. Toch over sommige onderwerpen. (De Standaard, 29 juli 2013)

“Kunnen we er op basis van deze cijfers dan mee instemmen dat mannen die geen of weinig opleiding genoten, al rond hun 50ste op pensioen mogen? Want hebben ook zij ook geen recht op een aantal jaren welverdiende rust in goede gezondheid?” De CD&V-parlementsleden Robrecht Bothuyne en Peter Van Rompuy willen de pensioenleeftijd koppelen aan de ‘gezonde levensverwachting’. Dat wordt bijgevolg werken tot je 70 jaar bent, tenminste als je geen onderscheid maakt tussen de levensverwachting van laag- en hooggeschoolden. Maak je wél dat onderscheid dan zouden laaggeschoolden vroeger op pensioen mogen dan nu “want hebben ook zij ook geen recht op een aantal jaren welverdiende rust in goede gezondheid?”. Aldus het ACV. Aanvaarden Bothuyne en Van Rompuy die consequentie, of zijn ze echt niet slimmer dat ze het verschil in levensverwachting niet kenden? In dat laatste geval, is hun royale vergoeding als parlementslid verantwoord? (De Wereld Morgen, 29 juli 2013)

 

“Heel eerlijk: als ik een leefloner tewerk kan stellen, dan toch liever zo’n allochtoon. Zij willen vooruit, hebben vechtlust, velen zijn hoogopgeleid. Ze komen op tijd en drinken niet tijdens het werk. Het zijn de mensen ‘van hier’ die zich telkens opnieuw in de nesten werken.” Directeur Oostends welzijnswerk Tine Wyns over de armoede in haar stad. Yves Desmet vult aan: “Het echte probleem zit bij de autochtone Belgen die al generaties gevangenzitten in armoede, en de attitudes die dat meebrengt: berusten en opgekropte woede. Een van de moeilijkste doelpublieken om te begeleiden, en van de makkelijkste om te negeren.” (De Morgen, 31 juli 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, sociaal, islam, n-va, armoede |  Facebook | | |  Print

01-08-13

20 JAAR CENTRUM GELIJKE KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING (2)

Het boek 20 jaar actie, 20 standpunten, gepubliceerd naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), bevat een aantal interessante getuigenissen en meningen. Van mensen als voormalig CGKR-directeur Johan Leman (“Als we niet opletten, haalt de globalisering ons in”), advocaat Luc Walleyn (“Er zijn bakens verzet”), filosofe Alicja Gescinska (“Je moet de samenleving omarmen”), antropologe Bambi Ceuppens (“Politici moeten opnieuw het voortouw nemen”), socioloog Felice Dassetto (“Nous sommes en train de construire deux sociétés séparées”) en anderen. Dat daarbij de meningen al eens verschillen, nemen we er maar bij. Naïma Charkaoui (Minderhedenforum, “We zijn koploper qua maatregelen, maar hangen aan de staart qua resultaten”) pleit al lang voor het afschaffen van het woord ‘allochtoon’; Said Al Nasser (vzw Merhaba, “Beschaving is een flinterdun laagje”) ziet de meerwaarde niet van het schrappen van het woord ‘allochtoon’. 

 

Tom Naegels (foto) schrijft geen columns meer voor De Standaard maar heeft natuurlijk nog altijd een mening. Een paar citaten. Tom Naegels: “Al sinds de oprichting van het Koninklijk Commissariaat van Paula D’Hondt is het thema sterk geclaimd door de linkerzijde en sterk afgewezen door de rechterzijde. Net als het klimaatthema. Het is moeilijk om je over het thema uit te spreken zonder dat men je ervan verdenkt een politieke agenda naar voren te willen schuiven. Het Centrum moet een overheidsinstelling zijn die iedereen vertegenwoordigt en dus neutraal is. Tegelijk staat het voor een thema dat zo sterk politiek geladen is dat het bijna onmogelijk is niet de indruk te wekken een bepaalde politieke voorkeur te vertegenwoordigen.”

 

Over de berichtgeving. “De berichtgeving over etnisch-culturele minderheden zou veel beter kunnen. Het onderwerp komt te weinig aan bod, op een te stereotype manier en wordt te eenzijdig vanuit de autochtone invalshoek bekeken. Allochtonen worden interessant wanneer ze ‘ons’ opvallen, omdat ze luid roepen, radicale opvattingen huldigen of protesteren dat hun rechten zijn geschonden. Terwijl alles wat ze doen een nieuwsverhaal kan opleveren.” De verklaring daarvoor is niet ver te zoeken. “De redacties bestaan haast volledig uit een monoculturele blanke middenklasse. Mensen die openstaan voor diversiteit, maar in hun eigen leven weinig voelsprieten ontwikkeld hebben om onderwerpen uit die andere leefwereld op te pikken.”

 

Over nieuwe vormen van racisme. “Het probleem ligt niet bij exoressies van expliciet racisme, zoals bij extreme groepen als Blood and Honour, of Sharia4Belgium, die een marginaal fenomeen zijn. Het is voor iedereen duidelijk dat die groepen een grens overschrijden (waarbij we toch willen opmerken dat het vijf jaar geduurd heeft nadat wij de kat de bel aanbonden vooraleer de overheid effectief optrad tegen de Blood and Honour-concerten, nvdr). Problematisch is de mildere vorm die doorklinkt in allerlei opstellingen. Soms hebben mensen bijvoorbeeld bezwaren tegen moslims die op een te expliciete manier uiten dat ze moslims zijn. Dat kan als een verdoken vorm van racisme gezien worden. Ik denk dat het dat ook is, maar ik kan niet bewijzen dat het racisme is en niet een extreem vrijzinnige en antireligieuze opstelling.”

 

Over de N-VA. “De N-VA heeft een aanvaardbare politieke vertaling gegeven aan het sentiment van een groep die niet te veel diversiteit wil in de samenleving, zonder daarom racistisch te zijn. Ze stelt geen bezwaar te hebben tegen mensen met een andere achtergrond, maar wil wel dat we allemaal dezelfde normen en waarden delen. En ze maakt duidelijk dat zij de gemeenschap is die hier voor de nieuwkomers de lijnen uitzet.” En over de liberalen. “De liberalen zijn dan weer sterk beïnvloed door het discours van Ayaan Hirsi Ali, die het onzin vindt om veel begrip te hebben voor de identiteit van de moslims of de nieuwkomers zelf. (…) Die opstelling beloont wie sterk genoeg is om zich van discriminaties niets aan te trekken. Wie daar niet in slaagt, krijgt de indruk dat het zijn eigen schuld is.”

 

De discussieonderwerpen. “Wanneer het gaat over diversiteit, kiezen autochtonen makkelijk sterk geladen thema’s, zoals de rechten van vrouwen, homo’s of Joden, waarvan je vooraf weet dat de tolerantie ervoor in andere culturen vaak lager ligt. De houding tegenover die thema’s wordt gezien als de lakmoesproef voor integratie van de ander, en dat vind ik oneerlijk. Ik sta wantrouwig tegenover de gretigheid waarmee men onze eigen emancipaties van vroeger – vrouwen, homo’s – nu aanwendt om andere emancipaties tegen te werken: die van moslimvrouwen in het bijzonder, maar ook die van mensen van vreemde origine in het algemeen.”

 

Over het verschil tussen de Joodse en de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen. “De Joodse gemeenschap is politiek en maatschappelijk gesproken een ‘kop in kas’-gemeenschap, in tegenstelling tot de Marokkanen, die in de visie van veel mensen té geïntegreerd zijn. Té, want men stoort zich eraan dat de moslims al te luidruchtig hun verontwaardiging uiten, of hun plaats opeisen in onze samenleving. Die weerstand zorgt ervoor dat men voortdurend op zoek gaat naar elementen om aan te tonen waarom ze er toch niet bij horen.” Willen allochtone groepen op een meer efficiënte en zinvolle manier hun plaats opeisen, dan moeten ze volgens Naegels werk maken van iets dat al heel lang ontbreekt: een politieke beweging die van hén uitgaat.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, actie |  Facebook | | |  Print