05-11-13

NOG EEN PARLEMENTSLID WEG BIJ GEERT WILDERS

Geert Wilders’ Partij Voor de Vrijheid (PVV) is de jongste maanden de best scorende partij bij kiespeilingen in Nederland, maar daarom is het nog niet al koek en ei bij de PVV. Vorige week werd Kamerlid Louis Bontes uit de PVV-fractie gezet (foto: Louis Bontes en Geert Wilders).

 

Louis Bontes, penningmeester van de PVV-parlementsfractie, uitte felle kritiek over dubieuze uitgaven van de PVV. De PVV zou geld uit het potje voor ondersteuning van haar parlementsleden hebben gehaald om daarmee onder meer een PVV-manifestatie in Den Haag te financieren. Bontes is ook bekend om zijn pleidooien voor meer democratie binnen de partij. Hij werd hiervoor vorige week uit de PVV gezet. Inhoudelijk zit Bontes anders wél nog op dezelfde lijn. Hij verwacht nog altijd op dezelfde wijze te stemmen dan de PVV-fractie. Formeel is met het uit de PVV-fractie zetten van Bontes nu de socialistische SP de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer, vergelijkbaar met onze Kamer van Volksvertegenwoordigers. Louis Bontes is niet de eerste PVV'er die stevige kritiek uit op de gang van zaken binnen de PVV en om die reden moet vertrekken of zelf vertrekt. Soms worden Kamerleden ook uit de PVV gezet omdat ze niet echt koosjer zijn. Een overzicht.

 

Maart 2012Hero Brinkman. Hero Brinkman is van 2006 tot 2012 lid van de PVV-fractie en verlaat die in maart 2012. Brinkman vindt dat alles teveel draait rond Geert Wilders, hij is ook van mening dat bevolkingsgroepen ten onrechte worden weggezet en klaagt dat "ondoordachte" acties als het Polen-meldpunt intern niet kunnen besproken worden. Tijdens zijn lidmaatschap pleit Brinkman herhaaldelijk om meer democratie binnen de partij, bijvoorbeeld door het toestaan van leden (Geert Wilders is officieel het enige lid van de PVV, nvdr.) of door het oprichten van een jongerengroep, maar Brinkman wordt daarin nooit gehoord. 

 

Juli 2012:  Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven. Terwijl Geert Wilders zijn partijprogramma voor de verkiezingen later dat jaar presenteert, laten de Kamerleden Hernandez en Kortenoeven via Twitter weten dat zij uit de PVV-fractie stappen. Het duo is het niet eens met de manier waarop Wilders in zijn eentje de koers van de partij bepaalt. Wilders houdt geen rekening met anderen en heeft geen idee wie de door de PVV zelf geschetste Henk en Ingrid zijn. Samen gaan de twee kortstondig verder als de Groep Kortenoeven-Hernandez en verdwijnen ze na de verkiezingen in september uit de Tweede Kamer. Hernandez schrijft over zijn ervaringen het boek Geert Wilders ontmaskerd, van messias tot politieke klaploper.

 

Juli 2012: Jhim van Bemmel. "Twee jaar hard werken in de Tweede Kamer niet voldoende gewaardeerd door PVV." Met deze woorden stapt Van Bemmel in juli 2012 uit de PVV-fractie als blijkt dat hij door Geert Wilders niet is geselecteerd voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen in september. Van Bemmel kwam in 2010 in opspraak nadat bleek dat hij een boete wegens valsheid in geschrifte uit 2006 voor de PVV-fractie had verzwegen. Hij werd zes weken geschorst als Kamerlid van de PVV en verloor het woordvoerderschap op het gebied van de overheidsuitgaven. Ook Van Bemmel schrijft een boek over zijn ervaringen: Wilders ring van discipelen, angst en wantrouwen als bouwstenen van een politieke partij.


Juli 2012: Richard de Mos. Richard de Mos komt op 17 november 2010 in opspraak nadat hij onjuiste informatie op zijn curriculum vitae heeft gezet. Hij zou schooldirecteur zijn geweest maar heeft nooit voor een klas gestaan. Het voorval zorgt voor veel negatieve media-aandacht voor de PVV. Als de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer in juli 2012 wordt gepresenteerd, blijkt Richard de Mos niet te zijn geselecteerd. Als reden geeft Wilders dat hij de partij wil 'verjongen'. Richard de Mos (36 j.) zou te oud zijn. De Mos probeert Wilders nog te overtuigen hem als lijstduwer op de lijst te zetten, maar tevergeefs. De Mos verlaat de PVV-fractie. Hij zetelde van 2009 tot 2012 in de Tweede Kamer. 

 

Oktober 2013: Paul ter Linden. “De PVV is geen politieke partij, maar een sekte.” Begin oktober neemt Paul ter Linden, die gold als een van de grootste talenten binnen de partij, afstand van de PVV. Hij is dan gemeenteraadslid en twee jaar lang fractiemedewerker in Den Haag geweest. In een brief aan Wilders schrijft hij onder meer: “De PVV koopt kiezers met valse beloftes en doet werkelijk niets om die beloftes waar te maken. Ik wil niet langer deel uitmaken van deze politieke hypocrisie.” Paul ter Linden had ook kritiek op Geert Wilders omdat die met het oog op de Europese Verkiezingen volgend jaar wil samenwerken met het Vlaams Belang.

 

En vorige week dus: Kamerlid Louis Bontes uit de PVV gezet. Uit een opiniepeiling in opdracht van het Nederlandse actualiteitenmagazine EenVandaag blijkt dat 48 % van de PVV-kiezers het uit de PVV-Kamerfractie zetten van Bontes een te zware maatregel. Anderzijds vindt slechts 32 % van de 1.500 bevraagde PVV-kiezers dat de PVV democratischer moet worden. Ook als de partij de komende jaren geen stappen onderneemt om transparanter en democratischer te worden zegt 90 % gewoon PVV te blijven stemmen. De hang naar een dictatoriale leider is blijkbaar erg groot bij de PVV-kiezers.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, wilders |  Facebook | | |  Print

04-11-13

DEN INTERNATIONALE (GEACTUALISEERDE ANTWERPSE VERSIE)

Het was zaterdagmorgen in Antwerpen extra druk op de tram richting Boekenbeurs. Met naast het Boekenbeurs-publiek ook nog de een halte eerder afstappende deelnemers aan de 3e Dag van het socialisme (foto). Al vlug weer enkele honderden mensen die zich kwamen laven aan woord, kunst en cultuur, het weerzien van kameraden en workshops.

 

Woord in verschillende vormen: interview met SP.A-coming women Yasmine Kerbache, toespraak van SP-voorzitter Emile Roemer, vertelling van Warre Borgmans, analyse door Paul Verhaeghe… Kunst en cultuur: van pakkende films en geestige muziek, tot geëngageerd beeldhouwwerk. Het weerzien van kameraden: van jong tot oud, bekenden uit politieke partijen (Meyrem Almaci, Dirk Van der Maelen, Tine Van Rompuy…) en minder bekende maar even hard werkende buurtwerkers, vakbondsmensen en anderen. En in de namiddag workshops rond uiteenlopende thema’s, van de gemeentelijke democratie tot de strijd in Latijns-Amerika. Verslag van wat er gezegd werd, vind je bij bevriende websites (1, 2, 3...).

 

Politiek linguïst Jan Blommaert zorgde voor de uitgeleide. Radicaal zijn is minder gek dan het lijkt. Kijk maar naar wat Ralph Miliband verweten werd. En laat je niet vangen door het traditioneel woordgebruik (bijvoorbeeld: “Werk wordt niet gegeven, het wordt gekocht. Een ‘werkgever’ is eigenlijk een werknemer, een ‘werknemer’ een werkgever.”). De dag werd afgesloten in ’t Antwerps, met muziek van Katastroof. Jos Smos, Zjuul Krapuul en Stef Bef hadden op verzoek hun geëngageerde liedjes opgediept. Met onder andere De Eurocraten, op muziek van De Moorsoldaten, en een eigentijdse versie van De Internationale.

 

De Internationale in een geactualiseerde versie én in ’t Antwerps. Vermits ’t Antwerps – toch volgens de Antwerpenaren – een wereldtaal is, voor iedereen te begrijpen. Met de muziek erbij ook voor mensen van Griekenland tot Venezuela te begrijpen. Hier de tekst.

 

Komaan, komt uit die luie zetel

gij ingeslapen burgervent

den druk die mag nie van de ketel

ook al zedde gij rotverwend.

Denkt eens aan de mensen die nog strijden

voor hun vrijheid en hun recht

aan zij die honger moeten lijden

al hedde ’t zelf nie slecht.

 

Alle mensen ter wereld trekt eens aan ‘tzelfde zeel

den internationale eist van elk zijn deel

doet het nie voor uw eigen, doeget dan uit menselijkhed

uit internationale solidariteit.

 

Staat op en doet uw ogen open

want nie ver van olle bed

komt het gif erin geslopen

zonder da gij u verzet

onze strijd voor de emancipatie

en tegen het tsjevenras

dat was begot een heel prestatie

maar voor ander begint die pas.

 

Alle mensen ter wereld trekt eens aan ‘tzelfde zeel

den internationale eist van elk zijn deel

doet het nie voor uw eigen, doeget dan uit menselijkhed

uit internationale solidariteit.

 

Ontwaakt en staat er nie te gapen

als hier ’t fabriek de deuren sluit

omdat er meer winst valt te rapen

waar het volk nog wordt uitgebuit.

Waarom moeten wij ’t gelag betalen

voor een  crisis op de beurs?

Laat ’t ze ’t geld dan maar gaan halen

bij die bonusprofiteurs.

 

Alle mensen ter wereld trekt eens aan ‘tzelfde zeel

den internationale eist van elk zijn deel

doet het nie voor uw eigen, doeget dan uit menselijkhed

uit internationale solidariteit.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

03-11-13

GRIEKENLAND WAS (EEN BEETJE) OP DE GOEDE WEG

De schietpartij vrijdagavond op leden van Gouden Dageraad, met twee doden en een levensgevaarlijk gewonde derde,  wordt door de Griekse politieke wereld unaniem veroordeeld. Het radicaal linkse Syriza noemt het wegnemen van menselijk leven de ergste vorm van criminaliteit, en wijst erop dat de moorden een klimaat van instabiliteit en aanvallen op de democratie creëren.

 

De Griekse politie is een onderzoek gestart (foto 1). Stadsguerrilla met namen als ‘Samenzwering van de Cellen van het Vuur’ en ‘Sekte van Revolutionnairen’ zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de moordaanslag, maar voorlopig is daar nog geen duidelijkheid over. Feit is wel dat met de moorden Gouden Dageraad opnieuw aan populariteit kan winnen, en de focus verlegd zou kunnen worden naar de overigens ook noodzakelijke aanpak van terroristische activiteiten in plaats van naar de criminele feiten die al lang tot vervolging van een organisatie als Gouden Dageraad  had moeten leiden. Zoals de auteur van een tag in Athene het schreef: Pavlos Fyssas zou nog leven als men eerder had gereageerd op de moordenaars van migranten (foto 2). Pas vorige vrijdag presenteerde de Griekse minister van Justitie Haralambos Athanassiou een wetsontwerp dat straffen voorziet voor racistisch gemotiveerde misdrijven.

 

Het wetsontwerp combineert meerdere voorstellen die de voorbije maanden in het Grieks parlement zijn ingediend. Voor het aanzetten tot racistische aanvallen worden in het wetsontwerp gevangenisstraffen tot drie jaar en geldboetes tot 20.000 euro voorzien. Soortgelijke straffen worden voorzien voor diegenen die het nazisme, de Holocaust en andere internationaal erkende volkerenmoorden aanprijzen. Het wetsontwerp voorziet in de opschorting tot zes maanden van de overheidsfinanciering van politieke partijen, vakbonden en andere gesubsidieerde organisaties waarvan de leden racistisch gedrag vertonen. Een andere bepaling in het wetsontwerp verbiedt voedselbedelingen en andere acties voor ‘het goede doel’ die mensen discrimineren op grond van hun etnische afkomst of huidskleur. Het wetsontwerp moet eerst nog aan de Griekse Raad van State voorgelegd worden, vooraleer het in het parlement kan besproken worden.

 

Het inzicht om racisme en nazisme te bestraffen komt laat, maar dreigt met de gebeurtenissen vrijdagavond meteen weer naar de achtergrond te verdwijnen. Het inzicht om te weerstaan aan de Griekenland opgedrongen verarmingsdrift is er helaas nog niet. Nochtans de belangrijkste reden voor het succes van organisaties als Chrysi Avgi, Gouden Dageraad.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, chrysi avgi, criminaliteit, racisme |  Facebook | | |  Print

02-11-13

WAAR IS BART? WAT DOET LUK? WIE REDT...

Woensdagavond is in Antwerpen de 77ste Boekenbeurs geopend. Naar gewoonte ging dat gepaard met een aantal toespraken. Wie erbij was, las ’s anderendaags soms rare zaken in de krant.

 

De Standaard: “De 'kookboekenbeurs' blijft in Antwerpen, zei burgemeester Bart De Wever gisteren op de opening van de 77ste editie”, en verder: “De winnaar van de debuutprijs, Christophe Van Gerrewey, zette de boekenvakkers een spiegel voor. 'Heeft de boekenwereld zich niet overbodig gemaakt met initiatieven die niets met lezen te maken hebben?' Dat zag de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) even anders. Hij pleitte voor realiteitszin. 'Een boek blijft een product dat verkocht moet worden.' Waarop hij aankondigde dat…” Maar Bart De Wever was helemaal niet op de opening van de boekenbeurs. Hij was wel aangekondigd als spreker maar zat woensdagavond vast in de file rond Brussel. Bart De Wevers kabinetchef Joeri Dillen moest dan maar de toespraak van zijn baas voorlezen. En daar stond inderdaad in dat de “kookboekenbeurs” in Antwerpen blijft, en dat het boek een product blijft dat verkocht moet worden… Het mercantiele is Bart De Wever niet vreemd. Maar de partijvoorzitter was dus te lang blijven hangen in Brussel voor de voorstelling van  congresteksten om nog als Antwerps burgemeester op tijd in Antwerpen te kunnen zijn.

Partijgenoot en provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens was er wel. Hij loofde de inspanningen van de provincie Antwerpen voor de boekpromotie, en met name de door de provincie uitgereikte Debuutprijs. Prijs die dit jaar naar Christophe Van Gerrewey met Op de hoogte gaat. Van Gerrewey zorgde meteen voor de enige spitante toespraak van de avond. Luk Lemmens zweeg natuurlijk over hoe hij gesnoeid heeft in de provinciale budgetten, onder andere ook het budget voor boekpromotie. Jarenlang was er op de Antwerpse regionale televisiezender ATV een boekenprogramma gepresenteerd door Michael De Cock. Wekelijks werden twee auteurs en/of boeken op een prettige informatieve wijze voorgesteld, en nog een paar andere boeken onder de aandacht gebracht. Maar dat programma is er nu niet meer, bij gebrek aan verdere financiële steun vanuit de provincie. Politiek is keuzes maken, maar aan sommige keuzes wil de N-VA liever niet herinneren.

Keuzes maken ze ook in Nederland. De regering-Rutte heeft naam gemaakt met een hard bezuinigingsbeleid. Tot wat dit leidt blijkt uit een deze week verschenen bericht. De wereldvermaarde Egyptische Bibliotheca Alexandrina (foto 2) wil 400.000 boeken en 20.000 tijdschriften overnemen van het Nederlandse Tropenmuseum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. “De Egyptische bibliotheek betaalt de kosten voor het inpakken en de verscheping. Zelfs daar hebben de Nederlandse organisaties geen geld meer voor sinds de stopzetting van de rijkssubsidie.” Zover is het al gekomen. Egypte, dat nochtans in een dramatisch slechte sociaal-economische toestand zit, redt (een deel van) de boekencollectie die de Nederlandse overheid niet meer wil bewaren. Wie is nu de cultuurbarbaar?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, de wever, lemmens, nederland |  Facebook | | |  Print

01-11-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag, 1 november, is het voor de katholieken Allerheiligen. Morgen: Allerzielen. Maar de hele week was het weer: AllerN-VA. Niet weg te branden uit het nieuws, en dus ook in ons vrijdags overzicht.

 

“N-SA in de rol van het AFF?? Er is niets fout aan als jonge nationalist te spreken voor mensen die indertijd de oproep van vlaamse (sic) leiders van toen volgden. Het is zielig dat jullie hopen om hem daar vandaag mee in discrediet (re-sic) te brengen…” Kritiek op het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) omdat het foto’s van Jan Jambon (foto) bij een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds in 2001 online plaatste. Foto’s uit het archief van Jan De Beule (VB/N-SA). Het N-SA is intussen kwaad op Peter De Roover die in TerZake het N-SA omschreef als “een groepje niemendallen”. Dat Het Laatste Nieuws het N-SA omschreef als “neonazi’s” deert het N-SA blijkbaar niet. (Facebook, 24 februari 2013; Het Laatste Nieuws, 25 februari 2013)

 

“Toen Liesbeth Homans afgelopen zomer zei dat racisme relatief is, sprak ze voor het gros van haar kiezers. Je valt ook in een weldenkend gezelschap niet meer uit de toon wanneer je oppert dat je dat allochtonengejammer moe bent. Openlijk racisme is iets uit de tijd van het Vlaams Blok. Wie vandaag vooruit wil, moet zelf de handen uit de mouwen steken. Wie houdt die mensen eigenlijk tegen?” De Standaard vroeg het “die mensen” en publiceert een week lang getuigenissen van racisme: in het onderwijs, op het werk, bij het wonen… (De Standaard, 26 februari 2013)

 

“Liever een bestuurbare stad zonder de N-VA dan een onervaren en onbetrouwbaar bestuur waarmee Turnhout niet is gediend.” Liesbeth Homans deelt complimenten uit. Ze let tegenwoordig op haar woorden: “Siegfried (Bracke, nvdr.) is goed ingebed binnen de partij. Hij heeft een eigen mening en goede contacten met de media, wat maakt dat de verleiding soms groot is om die mening ook te ventileren. Maar voor je dat doet, moet je wel eerst een fles Dreft leegdrinken. Dat heb ik voor dit interview ook gedaan.” (Gazet van Antwerpen, 26 oktober 2013)

 

“Talloze Europese toppolitici roepen op om militair in te grijpen, maar problematiseren tegelijkertijd de moslimjongeren die de daad bij het woord voegen. Het mediadebat schijnt echter niet te gaan over wat jongeren in de armen van religieuze activisten en verzetsstrijders drijft, noch over de positie van onze overheid in deze oorlog. De focus lag eenzijdig op wat we moeten doen als ‘de geradicaliseerde elementen’ terug zouden komen naar ons dorp. Het actief opsporen van vreemde nummerplaten, verdachte buren, lange baarden, het ontnemen van de nationaliteit van hier geboren burgers, werden als oplossingen naar voor geschoven. Dit alles terwijl de grootste partij van ons land de Vlaams nationalistische radicalisering expliciet als programmapunt aanprijst en de extreem-nationalistische en neonazistische bewegingen nog nooit zo sterk hebben gestaan in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Blijkbaar is de ene radicalisering niet even verontrustend als de andere. Wanneer is iets radicaal, vanaf wanneer wordt het een probleem en wie bepaalt dit?” Oproep voor een debat in De Pianofabriek (Sint-Gillis) voorbije dinsdag. (KifKif Nieuwsbrief, 28 oktober 2013)

“De vraag of ik vandaag nog zou gaan spreken voor het Sint-Maartensfonds is niet relevant, want die organisatie bestaat niet meer.” Jan Jambon zegt de collaboratie nooit vergoelijkt te hebben, en het integendeel te beschouwen als een historische vergissing. Maar op de vraag of hij nog zou gaan spreken bij het Sint-Maartensfonds antwoordt Jambon ontwijkend. (Gazet van Antwerpen, 29 oktober 2013)

 

“Mij maak je niet wijs dat bij de Vlaamse verkiezingen van juni 2004 één op vier Vlamingen vóór de onafhankelijkheid van Vlaanderen, tégen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, xenofoob en islamofoob was. Nochtans haalde Vlaams Blok toen 24,2% van de stemmen en werd het de tweede partij in Vlaanderen. Was in oktober 2006 één op de drie Antwerpenaren er werkelijk van overtuigd dat Vlaanderen zich moet afscheuren van België en ging ie meteen ook maar akkoord met het veelbesproken 70-puntenplan? Je kan veel zeggen over de gemiddelde Antwerpenaar, maar zoveel onverdraagzaamheid schrijf ik hem niet toe. Hoe kan het dat een partij die in 2003 flirtte met de kiesdrempel nauwelijks zeven jaar later bijna 28 procent van de stemmen behaalde? Op het gevaar af dat de mailbox weer zal uitpuilen van de verontwaardigde reacties durf ik poneren dat een flink aantal foertstemmen de jongste jaren verhuisd zijn van Vlaams Belang naar N-VA, misschien wel meer dan dat er oprecht overtuigde Vlaams-nationalisten opnieuw voor die partij stemmen omwille van wat er in artikel 1.1, zin 3, van de partijstatuten staat over de 'onafhankelijke republiek Vlaanderen, lidstaat van een democratische Europese Unie'.” Journalist-publicist Frank Van Laeken over stemmen voor het VB en voor de N-VA. (Knack online, 29 oktober 2013)

 

“De collaboratie was níét fout.” Naar aanleiding van de affaire-Jambon verdedigt ’t Pallieterke deze week in meerdere artikels dat de collaboratie met nazi-Duitsland niet fout was. (’t Pallieterke, 30 oktober 2013)

 

“Hoe moeilijk en onhaalbaar het ook lijkt om het confederalisme in de praktijk om te zetten, volgens De Wever is het geen luchtkasteel. Met de nodige wil en politieke moed kan het werken, klinkt het. Iedereen weet hoe het afgelopen is met de vorige politicus die opriep tot ‘5 minuten politieke moed’.” Steven Samyn nadat Bart De Wever zijn confederalismeplannen onthuld heeft. Volgens een peiling bij 1.000 Vlamingen in opdracht van VTM Nieuws, gisterenavond bekendgemaakt, zegt 46 % van de Vlamingen dat hun vertrouwen in Bart De Wever deze week gedaald is. (De Morgen, 31 oktober 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-sa, jambon, racisme, homans, turnhout, vb, n-va |  Facebook | | |  Print