04-12-13

CENSOR DEWINTER

Het is hem waarschijnlijk niet vaak overkomen, maar op één week tijd heeft Filip Dewinter twee keer zijn njet uitgesproken tegen de vrijheid van meningsuiting onder Vlamingen. Vreemdelingen en allochtonen moeten al langer hun mond houden van Dewinter, of als ‘Vlaming onder de Vlamingen’ spreken.

 

De Brusselse Beursschouwburg organiseert in februari-maart volgend jaar met Politricks een programma rond macht, propaganda, populisme en vaderlandsliefde. Met onder andere een tentoonstelling rond deze thema’s, een Van Kooten & De Bie-marathon en de Belgische première van Breivik’s Explanation. In deze voorstelling van het Duitse gezelschap International Institute of Political Murder (IIPM) brengt een actrice de verklaring die Anders Behring Breivik op 17 april 2012 aflegde in de rechtbank van Oslo: waarom hij op het eiland Utoya 77 mensen om het leven bracht, wat zijn affiniteit is met al-Qaïda en met de Duitse NSU (Nationalsozialistischer Untergrund), en wat zijn theorie is over de Europese ondergang en de multiculturele samenleving.

Het betrokken Duitse gezelschap heeft een patent op spraakmakende voorstellingen. Eerder maakte het ook al stukken rond de Rwandese genocide en over de laatste dagen van de Roemeense dictator Ceaucescu. De Beursschouwburg wilde het Breivik-stuk laten opvoeren in het Vlaams Parlement, maar het Vlaams Parlement heeft maandag de toestemming geweigerd. Het is het ‘Vast Bureau’ dat, onder voorzitterschap van Jan Peumans, de werkzaamheden van het Vlaams Parlement regelt. Vast Bureaulid Filip Dewinter gaf aan de pers zijn commentaar bij de beslissing: "Dit is een provocatie. Zo'n voorstelling wordt snel een politiek statement en een aanklacht tegen het nationalisme". Het is de tweede keer op een week tijd dat Dewinter, minstens toch het Vlaams Belang, zijn njet uitspreekt tegen de vrijheid van meningsuiting.

 

Dat het gecontesteerde NSV-colloquium vorige zaterdag niet kon doorgaan in het Vlaams Belang-lokaal in de Van Maerlantstraat in Antwerpen, maar moest uitwijken naar café De Leeuw van Vlaanderen en café Den Bengel, heeft vooral te maken met de aangekondigde sprekers. VB-personeelslid en RechtsActueel-hoofdredacteur Bert Deckers probeerde eerst het VB uit de wind te zetten door te schrijven dat de politie het niet zag zitten dat het colloquium in de Van Maerlantstraat plaatsvond. VB-parlementslid Pieter Huybrechts had evenwel opgevangen dat men de aangekondigde sprekers liever niet in een VB-lokaal zag opduiken, en uiteindelijk moest Bert Deckers toegeven dat dat inderdaad de reden was waarom het VB-lokaal niet werd opengehouden voor het NSV-colloquium.

 

Als een volleerde CD&V’er probeert Bert Deckers op RechtsActueel zowel de sprekers op het colloquium als de beslissing van het VB te verdedigen: “Vanzelfsprekend begrijpen we de angst van deze partij (het VB waar Deckers zelf personeelslid van is, nvdr.) om, een half jaar voor belangrijke Europese verkiezingen, misschien drie weken negatief in de krant te staan als gastheren van een ‘bende fascisten’, zoals het colloquium op voorhand werd afgeschilderd door de linkse tegenstanders. Wie (…) aanwezig was, heeft kunnen vaststellen dat van enige ‘fascistische internationale’ totaal geen sprake was. Geen enkel keer werden zelfs standpunten verkondigd die niet door het Vlaams Belang worden verkondigd. De weigering van de partij is desondanks begrijpelijk en perfect verdedigbaar, laat dat wel duidelijk zijn.”

 

Uiteraard heeft het Vlaams Parlement het recht om te beslissen welke kunstenaars het in huis wil halen en welke niet. Vanzelfsprekend heeft het Vlaams Belang het recht om te beslissen met welke sprekers en toehoorders de partij al dan niet wil geassocieerd worden. De opportuniteit ligt in de twee gevallen wel anders. Het geweigerde toneelstuk wil waarschuwen tegen een dolgedraaid racisme. De CasaPound-spreker op het NSV-colloquium staat voor een organisatie die fascistisch is, en dat zeggen niet alleen linkse tegenstanders maar ook Voorpost en historici. Het Vlaams Belang heeft altijd verdedigd dat, op oproepen tot geweld na, het recht op vrije meningsuiting absoluut is. Daar komt men nu wat op terug.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, dewinter, cultuur, nsv, casapound, deckers, voorpost |  Facebook | | |  Print

03-12-13

VB-ACTIE IN BORGERHOUT. MOSTERD NA DE MAALTIJD

De naamkeuze voor een pleintje in Borgerhout is voor het Vlaams Belang aanleiding om vandaag een symbolische actie op te zetten in dit Antwerps district. Mosterd na de maaltijd, want de naam voor het pleintje is al gekozen en het is een Vlaamse naam geworden: het Terloplein.

 

Naar aanleiding van de (her)opening van buurthuis Zermatt,  aan wat informeel het Terloplein wordt genoemd, werd het idee geopperd om het pleintje een officiële naam te geven. Er werden 51 verschillende voorstellen ingediend, en het Borgerhoutse districtsbestuur koos er drie uit om voor te leggen aan de omwonenden: het Terloplein, het El Katthabi-plein en het Maria Rosseelsplein. Het Terloplein omdat het plein grenst aan de Terlostraat (foto 1) en daardoor alzo bekend is. Een lo is een oude ontginning in een bos, wat er mogelijk op wijst dat dit een van de oudste kernen van Borgerhout is. De concertzaal Hof ter Lo, nu Trix, ligt in vogelvlucht op enkele honderden meters afstand.

 

Vijftig jaar na het begin van de migratie verwijst nog geen enkele straatnaam naar dit deel van onze geschiedenis, vandaar het idee om een Marokkaanse naam aan het pleintje te geven. De keuze van zowel een aantal allochtone als autochtone buurtbewoners viel op de naam van de Marokkaanse verzetsstrijder Abdelkrim El Khattabi. De derde mogelijke naam, Maria Rosseels, is een auteur en oud-journaliste van De Standaard die vroeger in de buurt van het pleintje woonde. Het nog maar in overweging nemen van El Khattabi zette de N-VA, de Borgerhoutse Open VLD en het Vlaams  Belang op hoge poten.

 

“Het Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat het linkse Borgerhoutse districtsbestuur een Marokkaanse naam wil geven aan een Borgerhouts plein. Al-Khattabi kan misschien wil een grote betekenis hebben gehad voor de Marokkaanse berberstammen, met Borgerhout heeft deze man hoegenaamd niets te maken. Het noemen van een Antwerps plein naar een Berberse rebellenleider is een nieuwe stap in de islamisering van onze stad als geheel en de kolonisering van bepaalde wijken door een Marokkaanse minderheid in het bijzonder”, fulmineerde het Vlaams Belang vorige week bij de aankondiging van een VB-actie op het Terloplein.

 

Het Vlaams Belang zou het Terloplein symbolisch het ‘Ludo Hannesplein’ noemen, naar de 80-jarige Borgerhoutenaar Ludo Hannes die op 21 oktober 1990 door enkele jonge allochtonen werd aangevallen en ’s anderendaags aan zijn verwondingen overleed. Een paar uren tevoren had het Vlaams Blok een ‘moskeewandeling’ gehouden in Borgerhout die een tegenbetoging van het Anti-Fascistisch Front (AFF) uitlokte. Rob Verreycken onderhoudt graag de mythe dat “AFF-knokploegen” veranwoordelijk zijn voor de dood van Ludo Hannes, in zijn laatste versie waren het “bekende PVDA’ers” die Marokkaanse jongeren zouden aangespoord hebben de 80-jarige man aan te vallen… Kwestie het Borgerhoutse districtsbestuur meer dan twintig jaar later, met deelname aan het bestuur van de PVDA+, te kunnen aanvallen.

 

Niet meer verankerd in het Borgerhoutse districtsleven plande het Vlaams Belang haar actie voor vandaag aan het Terloplein… terwijl voorbije zondag aan het Terloplein al de uitslag van de raadpleging bekend is gemaakt: 83 Borgerhoutenaren kozen voor het Maria Rosseelsplein, 393 voor het El Khattabiplein en 474 voor het Terloplein. Als schepen Zohra Othman (PVDA+) zondag de uitslag van de raadpleging bekendmaakte stegen – dixit De Standaard – juichkreten op vanuit een groepje jongeren van Marokkaanse origine. Ze zijn oprecht blij met de winnaar. “Ik heb nooit een andere naam gekend dan het Terloplein. Waarom zouden we dat nu moeten veranderen?”, zegt Oulad. Ook sociale media spreken van Marokkaanse Borgerhoutenaren die voor "Terloplein" als naam kozen.

 

Filip Dewinter gaat vandaag toch nog actie voeren. “Het is duidelijk dat dit soort van protest helpt, anders zaten wij nu met die Marokkaanse naam opgeschept”, zegt Filip Dewinter in Het Laatste Nieuws. Alsof de door De Standaard geciteerde jongeren van Marokkaanse afkomst en anderen geciteerd in sociale media zich iets zouden laten oplepelen door het Vlaams Belang. De VB-actie is nu verplaatst van het Terloplein naar het Groeningerplein waar Ludo Hannes aangevallen werd. Volgens een nieuwe VB-persmededeling staat Ludo Hannes “symbool voor al die Vlaamse Borgerhoutenaren die het slachtoffer werden van de massale inwijking van niet-Europese vreemdelingen naar hun district”. 

 

Districtsraadslid Patrick Van den Abbeele (N-VA) vindt dat het districtsbestuur (bestaande uit Groen/SP.A, PVDA+ en de voormalige CD&V’er Luc Moerkerke, nvdr.) “zich dringend moet bezinnen over de manier waarop ze burgerparticipatie inzet. De bevraging heeft Borgerhout meer verdeeld dan samengebracht.”  Burgerparticipatie is goed zolang het maar onder autochtonen blijft, minstens niet verwijst naar een vreemd element? Districtsraadslid Thomas Heiremans (Open VLD) tapt uit hetzelfde vaatje. “Ik hoop dat ze nu niet dezelfde streek uithalen met het Krugerpark (foto 2), dat ook nog steeds geen officiële naam draagt”, voegt hij er aan toe.

 

Het Krugerpark grenst aan het Krugerplein, en dat is genoemd naar Paul Kruger. Een prominent Boeren-leider in de opstand tegen het Britse bestuur in Zuidelijk Afrika en later president van de Zuid-Afrikaansche Republiek. Het Krugerplein grenst aan de Bothastraat, genoemd naar de Zuid-Afrikaanse president en beschermer van de apartheid Pieter Willem Botha. In Borgerhout, waar er altijd een sterke aanwezigheid is geweest van Vlaams-nationalisten – burgemeester tot aan de fusie met Antwerpen in 1983 was een VU’er – was het geen probleem om een plein te vernoemen naar een blanke onafhankelijkheidsstrijder in Zuidelijk Afrika en een straat te vernoemen naar een symbool voor de apartheid in Zuid-Afrika. Maar ô wee als een Marokkaanse naam gesuggereerd wordt. Dan moeten straatnamen – dixit schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) – “bij voorkeur een link met Antwerpen hebben”.

 

Mogen wij een compromis voorstellen? Straatnamen die verwijzen naar personen kan in de regel pas als de betrokkene overleden is. Het is dus niet voor meteen, maar ooit moeten ze in Borgerhout maar eens een pleintje vernoemen naar Zohra Othman. Van Marokkaanse afkomst, maar ook Borgerhoutse als eerste PVDA-schepen in dit district. Iedereen tevreden. Niet?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borgerhout, dewinter, van de velde, actie |  Facebook | | |  Print

02-12-13

NAZISTISCHE TAGS. DE DWAALLICHTEN STAAN KLAAR

De racistische en nazistische tags die laatst op moskeeën in Genk aangetroffen werden (foto 1) zijn geen stommiteit van een stel onbezonnen tieners, maar het werk van twee volwassen mannen: Jimmy B. (21 j.) en Richard J. (29 j.). Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) vinden ze het te gek dat de twee voor hun tags vervolgd worden, de Autonome Nationalisten zijn solidair met de twee daders.

 

Jimmy B. en Richard J. beweren nu wel dat ze dronken waren toen ze de tags aanbrachten, maar dat maakt hun daden niet minder verwerpelijk. De tags die donderdagavond 21 november aangebracht werden, waren ook niet de eerste. In de nacht van 11 op 12 oktober was de moskee van Kolderbos (Genk) reeds het mikpunt van soortgelijke tags. Dat werd toen stilgehouden in de hoop dat het niet zou aanzetten tot meer van dergelijke tags. Maar dat hielp dus niet.  De moskee van Kolderbos werd opnieuw beklad, en nu ook moskeeën in Sledderlo en Winterslag.

 

Uit hun Facebookprofielen blijkt dat zowel Jimmy B. als Richard J. dwepen met hakenkruisen en dergelijke meer. Volgens Het Nieuwsblad is Jimmy B. een fan van de Vlaamse Verdedigings Liga die onder andere een virulent anti-islamitische Facebookpagina onderhoudt. Het Belang van Limburg vond op haar beurt op de Facebookpagina van Richard J. een foto (foto 2) waarop Richard J. met gestrekte arm poseert in het fort van Breendonk, met op de achtergrond een swastika en de SS-slogan Meine Ehre heisst Treue. Richard J. geeft anders niet de indruk stomdronken te zijn toen hij zich in Hitlergroet in Breendonk liet fotograferen. Zijn Facebookpagina is intussen verwijderd, maar er zijn printscreens gemaakt van wat hij erop postte.

 

Mustafa Harraq, trainer van de voetbalploeg van daklozen waarvan Richard J. deel uitmaakt, nam Richard J. eens mee naar het fort van Breendonk, Belgisch doorgangskamp voor de concentratiekampen in nazi-Duitsland. Hij hoopte Richard J. hiermee af te brengen van zijn fascistische sympathieën. Mustafa Harraq dacht dat Richard J. was bijgedraaid na zijn bezoek aan Breendonk, ook al omdat hij goed leek overeen te komen met voetballers met een donkere huidskleur. Niet dus. Het venijn zit tot diep in de staart.

 

Volgens de politie zouden Jimmy B. en Richard J. geen lid zijn van een georganiseerde groepering. De reeds genoemde Vlaamse Verdedigings Liga mag dan wel vooral een Facebookinitiatief zijn, deze week houdt Gunther Vleminx voor het eerst een persconferentie om de Vlaamse Verdedigings Liga voor te stellen. Half januari volgt een eerste actie. Vleminx wilde al op 16 december actie voeren tegen zogenaamde No Go Zones in Antwerpen, maar na een aanvankelijke akkoord van de politie is de toestemming ingetrokken… om de kerstsfeer niet te bederven. De Vlaamse Verdedigings Liga zegt “volledig afstand” te nemen van neonazi’s, maar de manier waarop zij moslims en de islam karikaturiseren is dezelfde als waarop joden en het zionisme afgeschilderd werden in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw.

 

Eddy Hermy (Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA) liet zijn klein licht schijnen over de tags in Genk. Volgens Hermy is het van de pot gerukt dat voor deze zaak een onderzoeksrechter is aangesteld. “Voor jongeren van ons eigen volk bestaat er dan geen clementie wanneer die eens uit de band springen. Voor de cultureel ‘andere’ jongeren komt dan de gehele poppenkast aan ‘welmenende’ liberale en linkse babbelberoepen in actie.” Het verbaast natuurlijk niet dat Hermy het opneemt voor Jimmy B. en Richard J.: één van zijn N-SA-leden, Matthias V.H., poseerde jaren geleden al in Breendonk voor dezelfde achtergrond als Richard J. De Autonome Nationalisten van Christian Berteryan betuigden intussen ook hun “Solidariteit met deze twee jongeren!!!”.

 

Jimmy B. en Richard J. zijn misschien geen lid van een georganiseerde groepering, er staan wel dwaallichten klaar om hen verder te misleiden.

01-12-13

NSV-COLLOQUIUM: KAN HET NOG MARGINALER ?

Het colloquium dat de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) gisteren in Antwerpen inrichtte (foto 1), oorspronkelijk gepland in lokalen van de Leuvense universiteit, dan in een lokaal van het Vlaams Belang in Antwerpen, en vervolgens in café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen, vond uiteindelijk plaats in café Den Bengel in Antwerpen. Standvastig is de nieuwe generatie extreemrechtsen niet.

 

Er werd wel verzameld in café De Leeuw van Vlaanderen, maar vandaar ging het onder politiebegeleiding naar café Den Bengel aan de Grote Markt in Antwerpen. Op 1 mei dit jaar nog in het nieuws omwille van de roemloze aftocht van Eddy Hermy en twee andere discipelen van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) die er een 1-meifeest wilden houden in de schaduw van het socialistisch 1-meifeest dat op de Grote Markt zelve plaatsvond. Het NSV-colloquium zou om 14.00 uur beginnen, maar nog vóór 16.00 uur stond de hele meute al terug aan café De Leeuw van Vlaanderen (foto 2).

 

Als we mogen voortgaan op het aantal petjes waren er onder de paar tientallen deelnemers aan het colloquium meer niet-NSV’ers dan NSV’ers. Onder de niet-NSV’ers: leden van Voorpost, het N-SA, de Vlaamse Jongeren Mechelen (VMJ), de Vlaamse Verdedigings Liga, Nation, Autonome Nationalisten, Identitair Verzet en tutti quanti. We begrijpen dat verstandige(r) mensen bij het Vlaams Belang hen, samen met de aangekondigde sprekers, niet in een Vlaams Belang-lokaal wilden. Al blijft het Vlaams Belang wel contact houden met die groupuscules middels Vlaams Belang-personeelslid (en RechtsActueel-hoofdredacteur) Bert Deckers die eveneens van de partij was.

 

De aangekondigde tegenactie verzamelde enkele tientallen mensen die, eveneens onder politiebegeleiding, betoogden van het Centraal Station tot de Groenplaats. Politie in burger was zowel aan Centraal Station/Groenplaats als aan café De Leeuw van Vlaanderen/Den Bengel talrijk aanwezig. Door de weigering van de KU Leuven om haar lokalen ter beschikking te stellen, werden de kosten voor de politieaanwezigheid omwille van het NSV-colloquium van Leuven naar Antwerpen doorgeschoven. Louis Tobback zal tevreden zijn, Bart De Wever waarschijnlijk iets minder.