07-12-14

KRITIEK BIJ MR OVER PINOKKIO JAN JAMBON

Voorbije donderdag verliet de voltallige Franstalig en Vlaamse oppositie – op het Vlaams Belang na – de Kamer van Volksvertegenwoordigers omdat premier Charles Michel niet wilde antwoorden op de vraag of hij het vertrouwen behoudt in zijn vicepremier en minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken nadat gebleken is dat Jan Jambon op 12 oktober 2014 tegenover RTL en op 13 oktober 2014 tegenover La Libre Belgique gelogen heeft over zijn betrokkenheid bij het inrichten van een lezing met Jean-Marie Le Pen.

 

In de Vlaamse pers werd de zaak afgedaan als een ordinair machtspelletje tussen oppositie en meerderheid: wie beslist welke minister moet antwoorden op een vraag, de regering of de oppositie? In de regel bekijkt de regering intern wie antwoordt, maar de Kamervoorzitter kan tussenkomen wanneer hij vindt dat het toch de ene of de andere is die logischerwijze de uitleg moet verschaffen.

 

Volgens ons was het terecht dat men de vraag aan de eerste-minister wilde stellen. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) dekte de regering evenwel in die het antwoord op de vragen had doorgeschoven naar Jan Jambon. Jan Jambon zou dus moeten antwoorden op de vraag in welke mate premier Michel nog vertrouwen in hem heeft, terwijl diezelfde Michel in de Kamer aanwezig was en dus beter dan wie ook had kunnen antwoorden op die vraag.

 

Yves Desmet (De Morgen, maar donderdag toevallig ook politiek commentator voor het VRT-programma Villa Politica) zag twee machtsblokken die hun rol na de verkiezingen en de regeringsvorming nog niet gevonden hebben. Enerzijds de PS die nog niet verteerd heeft dat ze niet meer opgenomen is in de federale regering. “Comment ont-ils osé?” Anderzijds de meerderheidspartijen die denken zich nu vijf jaar lang alles te kunnen permitteren. Met een ‘het-is-nu-aan-ons-en-gij-moet-zwijgen’-mentaliteit.

 

Dat kan allemaal wel waar zijn, en is ook wel zo. Maar blijft dat een parlementslid toch de elementaire vraag zou moeten kunnen stellen aan een eerste-minister in welke mate zijn vicepremier en minister nog zijn vertrouwen geniet. Er is trouwens niet alleen bij de oppositiepartijen verontwaardiging over de leugens van Jan Jambon.

 

Dat bleek toen gisterenmiddag Télé Bruxelles een interview uitzond met Françoise Bertieaux, fractieleidster in het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, de vroegere Gemeenschapsregering van de Franstaligen, fractieleidster voor de Mouvement réformateur (MR – de partij van Charles Michel) (foto). Het interview gaat vooral over het onderwijs. Aan het slot van de uitzending wordt de zaak-Jambon voorgelegd (video, vanaf 11’30”). Françoise Bertiaux heeft bij het verlaten van haar parlement de zaak nog maar pas vernomen en wil bevestiging krijgen van de feiten. Maar als het waar is, stoort het haar in ruime mate dat Jan Jambon de zaak ontkend heeft.

 

Jan Jambon zei bij RTL en La Libre Belgique dat hij slechts als toehoorder bij de toespraak van Jan Jambon was, terwijl zijn betrokkenheid als bestuurslid van de uitnodigende club natuurlijk groter is. Na de revelaties de voorbije week van AFF-Verzet en RésistanceS heeft Jambon toegegeven dat hij inderdaad bestuurslid was van de Vlaams-Nationale Debatclub, maar waarom heeft hij dat op 12 en 13 oktober 2014 verzwegen tegenover de Franstalige pers, en heeft hij doen uitschijnen dat hij slechts een eenvoudige toehoorder was?

 

Françoise Bertieaux zegt op haar eentje niet de hele MR te vertegenwoordigen, en niet de fractieleidster te zijn in het federaal parlement, maar alleszins de zaak binnen de MR te willen bespreken en daar vrij haar mening te zullen geven zoals ze dat altijd doet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jambon, vlaams-nationale debatclub, media, bertieaux |  Facebook | | |  Print

"GEZELLIG STAAT NIET IN HET REGEERAKKOORD"

Gisteren was Liesbeth Homans nog eens op het Antwerps stadhuis, waar ze Bart De Wever opzocht (foto 1). Onze man op het stadhuis was erbij.

 

Liesbeth Homans maakt zich zorgen om haar goede vriend. Uit eigen ervaring, als Antwerps OCMW-voorzitter en schepen voor Sociale Zaken, Wonen, Diversiteit, Inburgering, Samenlevingsopbouw en Loketten, weet ze dat je je handen vol hebt met het besturen van een stad als Antwerpen. En sinds ze weg is uit Antwerpen, naar Brussel als Vlaams viceminister-president en minister voor Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, lijkt het helemaal uit de hand te lopen in Antwerpen.

 

Koen Kennis, N-VA-schepen voor Financiën, had in de grootste stilte bijkomende taksen voor ‘imagoverlagende’ winkels laten goedkeuren in de Antwerpse gemeenteraad, maar toen Gazet van Antwerpen er woensdag mee uitpakte had plots zowat iedereen bezwaren. De middenstandersorganisatie Unizo was tegen, de Jong Open VLD-Antwerpen – toch geen links clubje – sprak van verdoken racisme omdat nachtwinkels enzomeer doorgaans uitgebaat worden door allochtonen, en één van die allochtonen had zowaar voor de camera’s van de regionale televisiezender ATV zijn N-VA-lidkaart kapot geknipt (foto 2). Maak dat mee!

 

Met de staking op 24 november liep het ook anders dan verwacht. Bartje had zeshonderd politieagenten klaar gehouden, vier waterkanonnen en een stel honden. Maar allemaal voor niets. De politie moest amper of niet ingezet worden, maar al  de ‘werk’uren van de zeshonderd pakkemannen die lijdzaam moesten toezien, moeten wel betaald worden! En de kans is gemist om te tonen wat een stelletje onverantwoordelijken en relschoppers die vakbonden zijn!

 

Alsof er nog niet genoeg te doen is in Antwerpen moet Bartje ook nog eens de Vlaamse en federale regering in het oog houden. Gelukkig heeft hij niet al teveel last van de Vlaamse regering. Geert, Ben, Philippe, Jo, Sven… ze lopen allemaal goed in de pas. En de sfeer tussen de vrouwen – Annemie, Hilde, Joke en Liesbeth – is uitstekend. Als Geert niet voor een cavaatje zorgt na de ministerraad, gaan de vrouwen onderling elders wel eentje drinken.

 

De federale regering, dat is wat anders. En nu is er die vermaledijde PS niet eens bij. Toen minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aankondigde een beperkte regularisering van cannabis te willen onderzoeken, moest Bart haar terugfluiten. “Men kan onderzoeken wat men wil, dit wordt geen beleid. Het staat ook niet in het regeerakkoord”, had Bartje voor een televisiecamera geantwoord vanop het Antwerps stadhuis.

 

Begin de voorbije week was er een discussie over de fiscale vrijstelling van bedrijfswagens. Aangestoken met een column in De Tijd van politicoloog Dave Sinardet. Een column! Godbetert! Van Sinardet! Minister van Financiën Johan Van Overtveldt had in De Ochtend laten verstaan dat dit kan onderzocht worden in het kader van een debat over de verschuiving van de belastingdruk. Nu moest Bartje ook al een partijgenoot terugfluiten! Uit zijn eigen provincie!  “Ik heb weinig behoefte aan al die debatten. Er moet worden bestuurd vanuit het bestuursakkoord en dit staat er niet in”, had Bartje gezegd bij de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector – wetend dat dit via de media snel zou verspreid worden.

 

Bartje heeft gelijk, of toch bijna altijd, vindt Liesbeth – Betteke voor de vrienden. Maar moet hij telkenmale publiek tussenkomen als het schip een beetje van de voorgenomen koers dreigt af te wijken? Moet je geen rekening houden met storm(pjes) die onverwacht opsteken? En is het niet de taak van eerste-minister Charles Michel om daarbij desgevallend tussen te komen? Hij wordt er toch voor betaald!

 

Of heeft Bartje er heimelijk spijt van dat hij de Grote Markt 1 niet heeft kunnen ruilen voor de Wetstraat 16? Zeker nu Liesbeth niet meer elke dag in het Antwerps stadhuis is om de thee voor Bartje klaar te zetten? Persoonlijke secretaresse Evy doet dat ook wel goed, maar het is toch anders dan als Liesbeth dat doet. Liesbeth Homans besloot het Bart De Wever op de man af te vragen. Liesbeth: “Vind je het hier niet meer gezellig?” Bart: “Gezellig staat niet in het regeerakkoord.” En daarmee was het gesprek gedaan. Schluss.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, homans, kennis, de block, van overtveldt, humor |  Facebook | | |  Print

06-12-14

SINT-NIKLAAS: ACTIE TEGEN ZINGENDE RUDOLF HESS-AANHANGER

De rechtbank in kort geding heeft woensdag beslist dat het omstreden concert van Frank Rennicke (foto 1) in Sint-Niklaas dan toch mag (lees ‘moet’) kunnen plaatsvinden in het Museumtheater in Sint-Niklaas. Om 16 uur wordt vandaag aan het stadhuis van Sint-Niklaas actie gevoerd tegen dit concert, niet ’s avonds aan het Museumtheater om onder andere het fout gejank van Rennicke niet te moeten aanhoren.

 

Wegens de tribulatie rond Jan Jambon en andere zaken op komst op deze blog hebben we er nog geen aandacht aan kunnen schenken, maar vanavond treedt de Duitse zanger Frank Rennicke op in Sint-Niklaas. Geen vrolijke Duitse muziek zoals met Conny Froboess, maar een ‘volkszanger’ die zijn helden zoekt bij de Wehrmacht en Rudolf Hess, door Adolf Hitler benoemd als zijn plaatsvervanger. “Mit Rudolf Hess ist uns ein Held geboren, er ist uns Lehrer, Vorbild und Garant!”

 

Natuurlijk zingt Frank Rennicke ook nog andere liedjes, maar dat is slechts als lokker voor de aangebrande liederen en figuur van Frank Rennicke. Van ondertekenaar van een petitie voor de vrijlating van Holocaustontkenner Ernst Zündel in 2001 tot presidentskandidaat voor de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) in 2009 en 2010, een partij die zo zwart is dat Marine Le Pen, Gerolf Annemans en anderen er niet mee willen samenwerken om te komen tot de extreemrechtse fractie in het Europees parlement die ze nochtans zo graag willen vormen.

 

Dat Frank Rennicke naar Sint-Niklaas is gehaald, heeft alles te maken met de figuur van Rob ‘Klop’ Verreycken. Al langer in onvrede levend met het Vlaams Belang, die hij een te zachte koers verwijt, is Rob Verreycken in het Europees Parlement personeelslid geworden van NPD-europarlementslid Udo Voigt. In eigen land heeft Rob Verreycken meer en meer sympathie voor de Autonome Nationalisten en aanverwante extreemrechtse groupuscules.

 

De Sint-Niklase Jongsocialisten en anderen voeren vandaag actie aan het stadhuis, op de Grote Markt, van Sint-Niklaas. Nand De Klerck, Steve Vonck en Conner Rousseau (foto 2) roepen op om tussen 16.00 en 17.00 uur langs te komen om op een groot doek een handafdruk voor verdraagzaamheid achter te laten. Verdraagzaamheid kan alleen maar als er geen plaats is voor de onverdraagzaamheid van de helden van Frank Rennicke. Om niet van provocatie beschuldigd te worden, houden ze hun actie op een andere plaats en op een ander tijdstip dan het gewraakte concert.

 

Jong Groen liet zich inspireren door een opmerkelijke actie in Duitsland en start met crowdfunding om voor elke bezoeker aan het concert van Frank Rennicke een basispakket voedsel te geven aan Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS). “We weten dat Frank Rennicke zich minder positief uitlaat over vluchtelingen. Wel, we gaan hem onbewust geld laten inzamelen voor Sint-Niklase vluchtelingen”, zegt Aster Baeck van Jong Groen in Het Laatste Nieuws.

 

Wetend hoe gebeten Rob Verreycken op VLOS is – hij begint al te schuimbekken als hij er nog maar aan denkt – treft de voedselpakkettenactie de inrichters van het Frank Rennicke-concert twee keer in het hart. Helemaal gerust is Rob Verreycken overigens niet in het verloop van het concert. Politie moet buiten waken over de openbare orde, in de concertzaal heeft Rob Verreycken een eigen ordedienst voorzien.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, cultuur, verreycken |  Facebook | | |  Print

05-12-14

DE ZAAK-JAMBON. VRAAG VOOR PREMIER MICHEL WAS TERECHT

Meerdere partijen wilden gisteren in het wekelijks vragenuurtje in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan eerste-minister Charles Michel vragen in welke mate hij nog vertrouwen kan geven aan vicepremier en minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, nu blijkt dat Jambon flagrant liegt over zijn betrokkenheid bij een toespraak van Jean-Marie Le Pen. Zowel tegenover de Franstalige televisiezender RTL (video) als tegenover La Libre Belgique. Jambon was er niet alleen als toehoorder, hij was er ook als bestuurslid van de organiserende Vlaams-Nationale Debatclub. Zoals blijkt uit documenten die AFF/Verzet en RésistanceS konden inkijken, en niet op basis van foto’s zoals Knack online schrijft.

 

Maar de eerste-minister wilde niet op die vraag antwoorden in het parlement, en Kamervoorzitter Siegfried Bracke (foto) speelde het spelletje mee. Vicepremier Jan Jambon zou antwoorden. Een beetje gek, toch. Jan Jambon die moet antwoorden in welke mate Charles Michel nog vertrouwen in hem heeft, terwijl Charles Michel zelf ook aanwezig is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Omdat de eerste-minister niet wilde antwoorden verliet de voltallige oppositie – op het Vlaams Belang na – het parlementair halfrond. Het Vlaams Belang mag dan wel tegen de regering-Michel actie voeren, Jan Jambon – die mee aan de wieg stond van het Vlaams Blok Brasschaat – is in de ogen van het Vlaams Belang de kwaadste niet.

 

Bij Villa Politica merkten politici van de meerderheidspartijen op dat het vorige week juist andersom was. Toen was de oppositie boos omdat premier Michel antwoordde en niet minister Jambon. Het is altijd wat met de oppositie. Maar die redenering, onder andere van Open VLD-fractieleider Patrick Dewael, is te kort door de bocht. Vorige week was de vraag: wat had Jan Jambon precies verteld bij het KVHV-Antwerpen? Klopte het wat Apache schreef? En wat voor een bizar verwijt is het dat je “te letterlijk” geciteerd bent? Wie anders kan daar beter op antwoorden dan Jan Jambon die uiteraard op zijn eigen lezing aanwezig was (foto’s), in tegenstelling tot de eerste-minister.

 

Vorige keer was het zeer terecht dat de vraag aan Jan Jambon gesteld werd; gisteren was het zeer terecht dat men een vraag had voor de eerste-minister. In 2009 moest Anissa Temsamani (SP.A) ontslag nemen als staatssecretaris omdat ze gelogen had over haar diploma, wat als in 2014 een vicepremier en minister manifest liegt en zaken verzwijgt over zijn betrokkenheid bij extreemrechts? Hoeveel vertrouwen geniet die dan nog van de premier? Maar tweemaal liet de federale regering iemand anders opdraven dan gevraagd door parlementsleden, en Siegfried Bracke stemde daarmee in.

 

Voor een jaarwedde als Kamervoorzitter van 237.794 euro (bruto, maar parlementsleden worden maar gedeeltelijk belast en hebben nog een aantal extra legale voordelen waarvan gratis openbaar vervoer nog maar het kleinste is), voor zo’n jaarwedde mag je de partijen die je op de voorzittersstoel hebben gezet natuurlijk wel eens uit de wind zetten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jambon, michel, bracke, vlaams-nationale debatclub |  Facebook | | |  Print

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Het bericht dat minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon het leger wil inzetten voor bewakingsopdrachten leidde tot kritiek (foto), maar ook een schitterende stukje satire. Waarom het leger alleen inzetten voor bewakingsopdrachten, waarom niet het leger inzetten tegen de opwarming van de aarde?

 

“Toen de gastarbeiders kwamen, was taalkennis niet gewenst, want dat kon leiden tot syndicalisering en dus sociale onrust. Ze zouden door de taal weleens hun rechten leren kennen. Nu is taal plots nodig, maar de logica erachter blijft dezelfde als toen: de mensenrechten verzwakken en scoren op de kap van migranten en de zwakkeren in de maatschappij.” Dyab Abou Jahjah over de taaleisen die Liesbeth Homans stelt. (De Standaard, 28 november 2014)

 

“Als je alleen al die mensen (= Syrische vluchtelingen) en hun blik ziet, word je kwaad van de kilte van ons beleid. Vanochtend hoorde ik minister Theo Francken triomfantelijk verkondigen dat België 250 mensen zou opvangen, in plaats van 70. Daar gaan mijn haren overeind van staan. Zoveel gebrek aan empathie…” Fotograaf Nick Hannes reisde vijf jaar lang de kustlijnen van de Middellandse Zee af en zag er veel leed en achteruitgang van de beschaving. De beklijvende foto’s van zijn tocht zijn nu te zien in het Fotomuseum in Antwerpen. (De Morgen, 29 november 2014)

 

“Ik denk dat het beter is om op een andere manier de criminaliteit of overlast aan te pakken. Er wonen heel wat kansarmen of werklozen in de buurt, die omwille van hun situatie misschien in de kleine criminaliteit belanden. Dat zijn structurele problemen die op een grotere schaal aangepakt moeten worden. Repressief optreden is op lange termijn niet de beste oplossing.” Mathias Van Steenbergen, uitbater van Bar Leon aan het Krugerplein in Borgerhout, vindt dat er betere ideeën zijn dan extra veiligheidscamera’s te installeren. (Gazet van Antwerpen/Het Nieuwsblad, 29 november 2014)

 

“Herman Van Rompuy zal over de komende drie jaar meer dan 700.000 euro incasseren zonder dat daar 'wat voor hoort'. Anti-Europees populisme is een probleem, maar dit soort zaken zijn dat ook. Niet omdat het een ondraaglijke kost zou vertegenwoordigen, dat is niet zo. Maar wel omdat de begunstigden door die cadeaus voeling verliezen met diegenen die zijzelf ter verantwoording roepen als de gaten moeten gedicht worden die ze zelf mee gecreëerd hebben. Zijn de cadeaus een vergetelheid in tijden van crisis of dienen ze juist om het doorvoeren van het besparingsbeleid te smeren? Iemand een passende haiku?” Facebook-bericht van Radio Centraal na een artikel hierover in een Britse krant. (Facebook, 1 december 2014)

 

“Misschien moet ik die pathetiek maar als een compliment beschouwen. Als een bewijs dat het me nog steeds raakt. Dat vechten tegen onrecht en vernedering nog ingebakken zit. Dat opkomen voor rechten van minderheden nog een passie is.” Annick De Ridder (N-VA, ex-Open VLD) verwijt Bert Anciaux (SP.A, ex-veel) pathetisch te zijn. Bert Anciaux antwoordt. (Blog Bert Anciaux, 1 december 2014)

 

“Dat België (…) proportioneel de meeste Syriëstrijders uit het Westen telt, wil Vandoren niet gezegd hebben. 'Dat is een uitspraak waar we voorzichtig mee moeten opspringen', klinkt het genuanceerd. 'Ons land is erg vroeg gestart met de opsporing van Syriëstrijders. Bovendien zijn de Belgische steden relatief klein, waardoor we een goed zicht hebben op wie zich waar bevindt en vertrekt', verklaart Vandoren het hoge cijfer Syriëstrijders tegenover andere landen.” André Vandoren, directeur van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD), over het aantal Syriëstrijders vanuit ons land. (Knack online, 2 december 2014)

 

“‘Een linkse jongen was hij niet.’ Zo diep is het water dus met de meeste Vlaamse kunstenaars (tegenwoordig linkse culturo’s genoemd): toegeven dat een alom geliefd zanger er mogelijk andere – linksere, anti-nationalistische – ideeën opna hield?” Jean-Pierre Rondas (N-VA) probeert Luc De Vos politiek te recupereren; Walter Pauli (Knack) becommentarieert. Luc De Vos ondertekende anders wel mee de opiniebijdrage ‘Het is de solidariteit die een cultuur groot maakt’, een manifest tegen het Vlaams-nationalistisch discours over cultuur en identiteit, en de titel van zijn laatste roman verwijst naar het land van Bart De Wever – land waarin Luc De Vos niet wil leven. (Knack, 3 december 2014)

 

“Het is vreemd dat een rechter de stad verplicht om een nazi de lof van Rudolf Hess te laten zingen in een zaal van de gemeenschap. Alleszins maakt deze gerechtelijke beslissing duidelijk dat we niet op de officiële instanties moeten rekenen om de strijd tegen extreemrechts te voeren.” Blokbuster over Frank Rennicke die morgenavond in het Museumtheater in Sint-Niklaas mag optreden. (Blokbuster, 4 december 2014)

04-12-14

JAN JAMBON: WAAR RECHTS EN EXTREEMRECHTS ELKAAR VINDEN

La Libre Belgique pakte gisteren groot uit (foto) met de onthullingen van AFF/Verzet en RésistanceS over Jan Jambon: hij liegt als hij zegt dat een paar maanden vóór Jean-Marie Le Pen ook Kris Merckx bij de Vlaams-Nationale Debatclub sprak en hij verzwijgt dat hij niet alleen toehoorder was van Jean-Marie Le Pen maar als bestuurslid van de Vlaams-Nationale Debatclub ook uitnodiger was van Jean-Marie Le Pen.

 

Hierover bevraagd door La Libre Belgique zegt Jambons woordvoerder dat zijn minister inderdaad bestuurslid was van de Vlaams-Nationale Debatclub. Om er dan onmiddellijk aan toe te voegen: “Et alors?” Het beroemde zinnetje van de Franse president François Mitterand toen bekend geraakte dat hij een buitenechtelijke dochter had. “Als je een beetje actief bent in het maatschappelijk leven, kan je in het bestuur zitten van een honderdtal clubs.”

 

Maar de Vlaams-Nationale Debatclub nodigde wel opvallend veel extreemrechtse personaliteiten uit. “Ja, maar het is niet omdat men in dezelfde club is, dat men dezelfde ideeën draagt”, antwoordt Jambons woordvoerder. 1. Als je dan toch in “een honderdtal clubs” bestuurslid kan zijn, is het de vraag maar of je ook in het bestuur van een club moet zitten waarvan je de ideeën niet zou delen.  2. De Vlaams-Nationale Debatclub is niet de enige club waarvan Jan Jambon bestuurslid was/is die hulde brengt aan collaborateurs.

 

Jan Jambon heeft zich altijd bewogen op het punt waar rechts en extreemrechts elkaar vinden. Hij heeft altijd van twee walletjes proberen eten. Tot hij er tussen valt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jambon, vlaams-nationale debatclub, media |  Facebook | | |  Print

HOEZO “SOCIAAL” ?

Het Vlaams Belang haalde gisteren enkele kranten met de verdeling van hun En wat krijgt u van de Sint?-folders, de volgende dagen nog op allerlei markten en in de brievenbussen (foto: De Morgen). Het commentaar van De Morgen is misleidend.

 

De Morgen: “De kritiek op de besparingen van de regering is geen links privilege, zo blijkt. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (…) neemt de regering-Bourgeois en -Michel op de korrel. Hun slogan: ‘En wat krijgt u van de Sint? De rekening!’ Vlaams Belang wil al langer zijn ‘socialere kant’ tonen. Met de nieuwe centrumrechtse regering hebben ze niet veel andere keuze om op die manier oppositie te voeren.”

 

In haar folder somt het Vlaams Belang een aantal facturen op: meer betalen voor water en elektriciteit, hogere kosten voor de zorgverzekering en verder studeren, indexsprong, twee jaar langer werken enzovoort. Wie krijgt wel lekkers? De politieke klasse met haar 60 ministers, 9 parlementen, 8 regeringen enzovoort; de immigratie “Vlaanderen lijkt het OCMW van de wereld”; en het koningshuis. “Wij kiezen uw kant!”,luidt het vervolgens, “De kant van de gewone Vlaming die geen schuld heeft aan de crisis en geen geld parkeert in belastingparadijzen, maar vandaag wel de factuur krijgt.”

 

Maar als het aan oplossingen toekomt, denkt het Vlaams Belang niet meer aan het geld dat geparkeerd staat in belastingparadijzen. Dan is het: “Terwijl u steeds meer wordt belast, blijven twee thema’s taboe: de kostprijs van de massa-immigratie – 7 miljard euro per jaar – en de transfers naar Wallonië die elke Vlaming jaarlijks 2.700 euro kosten. Onze Vlaamse economie is sterk genoeg om onze welvaart te garanderen en een stevige sociale zekerheid te financieren. Niet om de bodemloze putten van socialistisch Wallonië te vullen en al evenmin om het OCMW van heel de wereld te spelen.”

 

Over die laatste twee cijfers bestaat discussie. Het cijfer van 7 miljard euro is een extrapolatie van wat Geert Wilders in Nederland liet berekenen, maar het sociale zekerheidssysteem enzomeer is helemaal anders in Vlaanderen dan in Nederland. Over de transfers naar Wallonië circuleren verschillende cijfers. Zeker is dat voor bepaalde zaken de transfer van de ene Vlaamse provincie naar een andere Vlaamse provincie groter is dan de transfer van Vlaanderen naar Wallonië.

 

Maar los daarvan, de zogenaamde “socialere kant” van het Vlaams Belang is dat ze migranten en Walen op droog zaad wil zetten. De rijkste families in Vlaanderen en Franstalig België worden door het Vlaams Belang niet gevraagd de zwaarste lasten te dragen, zelfs niet evenredig bij te dragen als de loon- en weddetrekkenden. Dat kunnen wij onmogelijk een “socialere kant” noemen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van grieken, sociaal, media |  Facebook | | |  Print

03-12-14

ZAAK-LE PEN. JAN JAMBON ALWEER BETRAPT OP LEUGEN

Vorige week dinsdag vertelde vicepremier en minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bij het KVHV-Antwerpen dat in Atoma-schriftjes, die in de kluizen van de meerderheidspartijen bewaard worden, afspraken staan voor een verdere staatshervorming. Goed geprobeerd om zijn achterban te paaien – Jan Jambon is erelid van KVHV-Antwerpen – maar het werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ontkend door premier Michel. Ook de serieuze pers wordt door Jan Jambon voorgelogen, blijkt uit een onderzoek van AFF/Verzet en RésistanceS.

 

Bij een interview voor de Franstalige televisiezender RTL op 12 oktober werd opgeworpen dat er beelden zijn die Jambon op de huid kleven, zoals zijn aanwezigheid bij een meeting met Jean-Marie Le Pen (foto 1). Jan Jambons woordvoerder wees er bij het Atoma-schriftjesverhaal op dat zijn minister “te letterlijk” was geciteerd, maar wij hebben toch maar geprobeerd zo correct mogelijk Jambons woorden bij RTL weer te geven (de video is niet meer beschikbaar via internet, wij hebben wel de uitgeschreven Franse tekst).

 

Jan Jambon antwoordde: “Ik ken dat verhaal en ik heb het dikwijls moeten uitleggen. Ik was toehoorder toen een zekere mijnheer, mijnheer Le Pen, een toespraak hield. Dat wil niet zeggen dat ik zijn uitspraken steun. Op dezelfde plaats, een paar maanden eerder, was Kris Merckx (PVDA). Ik was toen ook bij de toehoorders. (…) Ik was bij de toehoorders om te luisteren naar mijnheer Merckx en mijnheer Le Pen. Maar ik denk dat iedereen het recht heeft te gaan luisteren naar een opinie en vandaar zijn eigen mening te vormen. Dat wil niet zeggen dat je die ideeën steunt.” Een dag later verduidelijkte Jan Jambon in La Libre Belgique dat de foto met Jean-Marie Le Pen genomen is in een debatclub in Antwerpen waar eerder ook Kris Merckx sprak.

 

Kris Merckx (foto 2) is intussen 70 jaar en heeft op vele plaatsen gesproken, maar een spreekbeurt bij de Vlaams-Nationale Debatclub, waar Jan Jambon naar refereert, kan hij zich niet herinneren. De zaak wordt nog pijnlijker als Jam Jambon Kris Merckx aanhaalt om zijn aanwezigheid bij Jean-Marie Le Pen te verrechtvaardigen. Kris Merckx ging op zoek naar de sprekerslijst van de Vlaams-Nationale Debatclub en klopte daarbij onder andere aan bij AFF/Verzet dat doorverwees naar het Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-Nationalisme (ADVN). Daar zijn vele interessante documenten te vinden over de Vlaams-Nationale Debatclub, maar op de daar teruggevonden sprekerslijsten is geen Kris Merckx terug te vinden. Een hiaat in de documentatie bij het ADVN?

 

Dan maar een e-mail gestuurd naar Koen Dillen, zoon van… en van 1991 tot 2010 voorzitter van Vlaams-Nationale Debatclub. De toespraak van Jean-Marie Le Pen vond plaats in april 1996. Als Kris Merckx “een paar maanden eerder” ook bij de Vlaams-Nationale Debatclub zou gesproken hebben, moet Koen Dillen het weten. Maar in een e-mail van 15 november bevestigt Koen Dillen dat Kris Merckx “nooit voor de VNDK heeft gesproken (destijds heette het nog de Vlaams-Nationale Debatklub, nvdr.)”. Kris Merckx “werd evenmin uitgenodigd”.

 

Als uitzondering die de regel moest bevestigen zijn er wel eens progressieve(re) sprekers uitgenodigd voor de Vlaams-Nationale Debatclub (filosoof Ludo Abicht, historicus Bruno De Wever…), naast klassieke politici (Eric Van Rompuy, Paul Van Grembergen…) en anderen (journalisten als Hugo De Ridder en Jos Bouveroux…), maar het waren toch vooral gelijkgezinden die er uitgenodigd werden: van mensen uit het Vlaams economisch milieu zoals René De Feyter en Herman Candries, over Vlaams Blok/Belang’ers als Karel Dillen en Filip Dewinter,  tot VMO’ers als Bob Maes en Bert Eriksson, en mensen die actief betrokken waren bij de collaboratie met het naziregime zoals Jan Brans, medeoprichter van de Vlaams-Nationale Debatclub en oud-hoofdredacteur van Volk en Staat, en Leo Poppe.

 

Niet alleen haalde Jan Jambon zonder redenen Kris Merckx aan om zijn aanwezigheid bij de toespraak van Jean-Marie Le Pen te verrechtvaardigen. Bij RTL en bij La Libre Belgique neemt hij over hetzelfde nog een tweede keer een loopje met de waarheid. Jan Jambon zegt slechts als toehoorder aanwezig te zijn geweest bij de uiteenzetting van Jean-Marie Le Pen. Documenten in bezit van AFF/Verzet en RésistanceS bewijzen dat Jan Jambon minstens van 1995 tot 2000 lid was van het bestuur van de Vlaams-Nationale Debatclub. Jan Jambon was dus niet alleen toehoorder van Jean-Marie Le Pen, hij was als bestuurslid ook uitnodiger van Jean-Marie Le Pen. Illustratie: samenstelling bestuur Vlaams-Nationale Debatclub, vermeld op de uitnodiging voor een lezing op 29 november 1995 door de advocaat van een voor collaboratie terechtgestelde Franse eerste-minister.

 

Een etentje van Jan Jambon aan de eretafel met Jean-Marie Le Pen (en voorts ook nog de Vlaams Blok’ers Frank Vanhecke, Francis Van den Eynde, Koen Dillen en Filip Dewinter) hoorde overigens ook bij de festiviteiten die avond (foto: 1. Frank Van Hecke, Jean-Marie Le Pen, Koen Dillen en Filip Dewinter gaan aan tafel, 2. Jan Jambon schuin tegenover Frank Vanhecke en Jean-Marie Le Pen nog een stukje zichtbaar helemaal vooraan de foto). Er was dus meer aan de hand dan dat Jan Jambon gewoon ging luisteren naar Jean-Marie Le Pen.

 

Gazet van Antwerpen-commentator Paul Geudens schreef vorige week vrijdag, na de commotie over het Atoma-schriftjesverhaal en de vragen daarover in de Kamer van Volksvertegenwoordigers: “Het wordt moeilijk om de vicepremier nog ernstig te nemen. Wanneer meent hij het? Wanneer is het om te lachen? Jan Jambon is toe aan een gewetensonderzoek. Hij moet zich afvragen of hij niet beter overschakelt naar een carrière als stand-upcomedian of als marktkramer. Dan wordt hij betaald om verhaaltjes te vertellen en de mensen aan het lachen te brengen. Als minister niét.”

 

Zo’n carrièreswitch wordt alsmaar meer het overwegen waard. Dat Jan Jambon in de studentikoze sfeer van het KVHV er zijn pet naar gooit, tot daar aan toe. Al betaamt het niet als vicepremier en minister. Bij RTL en La Libre Belgique halve waarheden en hele leugens vertellen over zijn contacten met extreemrechts, dat is van een andere orde. Kan iemand die de pers zo flagrant voorliegt vicepremier en minister blijven?  

17:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jambon, vlaams-nationale debatclub, le pen |  Facebook | | |  Print

02-12-14

ZWITSERLAND TEGEN BEPERKING MIGRATIE

De Zwitsers hebben zich voorbije zondag in een referendum massaal uitgesproken tegen een voorstel om de jaarlijkse migratie naar Zwitserland te beperken tot 0,2 procent van de bevolking (foto’s: 1. Affiche tegen migratie, 2. Protest tegen het voorstel).

 

In geen van de ons omringende landen is de toename van het aantal vreemdelingen zo groot als in Zwitserland. De voorbije twintig jaar steeg het aantal vreemdelingen in het welvarende Zwitserland met 18,3 %: nieuwe vreemdelingen door migratie, geboorte, erkenning als vluchteling… Voor België is het cijfer 10,3 %. Bijna een kwart van de in Zwitserland wonenden zijn niet-Zwitsers; in België is het aantal niet-Belgen 10,8 %. Zowel in groei als in aandeel van de bevolking is het aantal vreemdelingen in Zwitserland dus pakken groter, ook al beweren sommigen dat België het OCMW voor de hele wereld is.

 

Bij een referendum in februari bekwam de rechts-populistische Zwitserse Volkspartij met de kleinst mogelijke meerderheid (50,3 %) dat Zwitserland beperkingen kan opleggen aan de migratie door hiervoor quota’s in te voeren. De Zwitserse regering moet ingevolge dat referendum echter pas in 2017 over de brug komen met concrete cijfers.

 

De milieugroepering Ecopop legde zondag in een referendum voor om de migratie naar Zwitserland te beperken tot 0,2 procent van de bevolking die permanent in Zwitserland woont. Dat komt neer op jaarlijks 16.000 personen, minder dan een zesde van de jaarlijkse migratie nu. Volgens Ecopop zou het ecologisch systeem anders verstoord worden.

 

Geen enkele van de grote Zwitserse politieke partijen steunde het voorstel. Ze argumenteerden dat bedrijven dan niet langer de buitenlandse werknemers zouden kunnen aanwerven die ze nodig hebben. Bovendien zou een goedkeuring de relatie met de Europese Unie nog verder vertroebelen. Na het referendum in februari werd Zwitserland geschrapt uit het Erasmusprogramma voor studenten en kunnen Zwitsers nog maar beperkt meedingen voor projecten van de Europese Commissie.

 

Het voorstel van Ecopop om de migratie te beperken tot jaarlijks 0,2 % werd verworpen door 74,1 % van de deelnemers aan het referendum.

 

Op de website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) sprak men zondag er nog van dat er in Zwitserland “eindelijk ecologisten met verstand” zijn, en een voorstel om de migratie te beperken dat met de dag aanhangers wint nadat vorige maand in een peiling al 39 % ‘ja’-stemmers opgetekend werden. Uiteindelijk stemde net geen 26 % voor het voorstel van Ecopop. Het N-SA heeft (nog) niet bericht over de uiteindelijke afloop van het referendum.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, n-sa |  Facebook | | |  Print

01-12-14

EXTREEM-RECHTS STEUNT POETIN EN VICE VERSA

Gisteren hebben een twintigtal militanten van Nation en andere rechtsextremistische groeperingen in Brussel hun steun betuigd aan de Syrische president Bashar al-Assad en de Russische president Vladimir Poetin. Steunden vroeger enkel linkse partijen de Sovjetunie, nu is er haast enkel steun vanuit extreemrechtse hoek voor de Russische beer. Op haar beurt steunt Rusland extreemrechts.

 

Initiatiefnemer voor de steunbetuiging gisteren was Kris Roman (Nation/Euro-Rus). Men kan zich afvragen hoe de vele en lange reizen van Kris Roman in Rusland mogelijk zijn. De steun van Rusland voor het extreemrechtse Front national (FN) van de gisteren in Lyon als voorzitster herkozen Marine Le Pen gaat zover dat het FN vanuit Rusland pas nog een lening van veertig miljoen euro heeft gekregen.

 

Eerst geraakte bekend dat Marine Le Pen in september een lening van negen miljoen euro heeft gekregen bij de First Czech Russian Bank (FCRB). Er moet 6 % intrest voor betaald worden, en het was Rassemblement bleu Marine-Europarlementslid Jean-Luc Schaffhauser, oud-consulent van vliegtuigbouwer Dassault, die ervoor zorgde dat de lening er kwam.

 

De lening komt er op een ogenblik dat er een gespannen relatie is tussen de Europese Unie en Rusland omwille van de crisis in Oekraïne. Vijf Russische banken worden geviseerd met de afgekondigde sancties en 119 personen, waaronder één van de contactpersonen voor het FN: parlementslid Alexander Mikhailovich Babakov. Volgens Marine Le Pen heeft ze zich wel moeten richten naar een Russische bank omdat in Frankrijk, maar ook in de Verenigde Staten, Azië, Italië en Spanje, geen bank bereid werd gevonden geld te lenen aan het FN.

 

De lening bij een Russische bank is voorafgegaan door een politieke toenadering vanwege het FN. Toen Marine Le Pen in 2011 de leiding kreeg over het FN zei ze Vladimir Poetin te “bewonderen”. Nichtje Marion Maréchal-Le Pen toog in december 2012 naar Moskou, Bruno Gollnisch in mei 2013 en Marine Le Pen zelve werd in juni 2013 ontvangen in het Russisch parlement (foto: Marine Le Pen maakte er natuurlijk ook een toeristische uitstap van). Volgens Marine Le Pen wordt Rusland “gediaboliseerd”, net zoals het FN. “Rusland zou een soort dictatuur zijn, een volledig gesloten land. Dat strookt niet met de werkelijkheid”, aldus Marine Le Pen.

 

In april dit jaar was Marine Le Pen alweer in Moskou, en in Parijs heeft ze regelmatig een tête-à-tête met de Russische ambassadeur in Frankrijk. De First Czech Russian Bank is een kleine, weinig bekende Russische bank. In grootorde de tweeënveertigste bank van Rusland, maar big boss Roman Yakubovich Popov behoort wel tot het establishment van Moskou. Hij was co-voorzitter van de viering voor de vijftigste verjaardag van de ruimtevaartvlucht van Youri Gagarine, en zat bij de feestelijkheden hiervoor zij aan zij met de Russische eerste-minister Dmitri Medvedev.

 

Intussen geraakte bekend dat de negen miljoen euro al uitgekeerd zijn, en er nog eenendertig miljoen euro volgen om de campagnes voor de regionale verkiezingen in 2015 en de presidentsverkiezing in 2017 te financieren. Marine Le Pen doet het verhaal over de in totaal veertig miljoen euro af als “fantasie”, maar hoge partijfunctionarissen hebben het bedrag bevestigd aan de nieuwssite Mediapart. De veertig miljoen euro vertegenwoordigt acht keer de huidige jaarlijkse begroting van het FN.

 

Marine Le Pen noemt het “beledigend” te suggereren dat het FN de nationale soevereiniteit opgeeft nu ze “verkocht” is aan Rusland. “Het FN is al enkele jaren pro Poetin”, antwoordde ze. De voorbije dagen bekritiseerde ze de Franse president Hollande omdat die, omwille van de situatie in Oekraine, de levering aan Rusland van twee oorlogsschepen heeft uitgesteld. De kritiek van Marine Le Pen zal ongetwijfeld met enthousiasme meegenomen worden naar Rusland door Andreï Issaïev en Andreï Klimov, twee hoge Russische parlementsleden die het voorbije weekend te gast waren op het FN-congres in Lyon.

 

Voorts overigens ook op de gastenlijst in Lyon: Geert Wilders (PVV, Nederland), Hans-Christian Sträche (FPÖ, Oostenrijk), Matteo Salvini (Lega Nord, Italië), Krasimir Karakachanov (VMRO, Bulgarije), Jiri Janecek (Ok Strana, Tsjechië) en ‘onze’ Philip Claeys als kersvers ondervoorzitter van het Vlaams Belang.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, nation, roman, le pen, claeys |  Facebook | | |  Print