15-07-13

RACISME EN POLITIE IN HONGARIJE

Op 3 juli keurde het Europees Parlement een rapport goed met aanbevelingen voor de Hongaarse premier Viktor Orban om de Europese waarden en normen in zijn land te herstellen. De parlementsleden van de christendemocratische/conservatieve fractie, waartoe Orbans partij Fidesz behoort, noemden het rapport “eenzijdig” en “disproportioneel”. Er is in Hongarije onder andere een ernstig probleem met discriminatie en racisme, en het optreden van de overheid daarbij. Dat bleek opnieuw amper een paar dagen na de goedkeuring van het rapport in het Europees Parlement.

 

Zaterdag 7 juli trok een kleurrijke Gay Pride door Boedapest, met om en bij 10.000 homo’s, lesbiennes en sympathisanten. Naast kleurrijke ballonnen en regenboogvlaggen waren er ook slogans. Een plezante was alleszins: “Meer orgasmen, minder nazi’s.” Maar er waren ook enkele honderden tegenbetogers die slogans riepen als “Vuile pedo’s”. Nadat de Gay Pride ontbonden is, kruisen Tibor Derdák, János Orsos en László Glonczi, een papieren regenboogvlagje in de hand, een dertigtal rechtsextremisten in zwart hemd en zwarte broek. János, een leraar, en László, een student, zijn Roma’s en namen deel aan de Gay Pride omdat die een symbool van tolerantie is. Tibor is geen Roma maar richtte wel een school op met een meerderheid van Roma-scholieren. De Roma’s maken ongeveer 7 % van de bevolking van Hongarije uit, land met een tien miljoen inwoners.

 

“Vuile zigeuner pedo’s, we gaan jullie op het gezicht slaan”, roepen de rechtsextremisten die János en László tegen de grond slaan. Als toevallig de politie langskomt vluchten de aanvallers weg en verschuilen ze zich achter de rug van hun vrienden in zwarte kledij. Het meest verbazend is nog de houding van de politie, zo blijkt uit een video die op de website van de linkse Hongaarse krant Népszabadaság online werd gezet. De video werd tien minuten na het incident gedraaid. Na 30” zie je een sympathisante van extreemrechts die een deelnemer aan de Gay Pride een paar klappen geeft. Na 1’ zie je Tibor en János uitleggen wat er is gebeurd. “De politie heeft onze identiteitspapieren gevraagd. Ons! We hebben gezegd: ‘Waarom vraag je niet de identiteit van onze aanvallers, die daar, achter jullie, staan?’ Een politieman antwoordde ons: ‘Provoceer ze niet’.”

 

Vanaf 1’15” zie je rechtsextremisten die spijts de politie allerlei onheuse zaken naar het hoofd van János, Tibor en László slingeren (foto). Een van hen roept: “Jullie hebben geluk, als de politie er niet was geweest om jullie te redden, zouden jullie al dood zijn.” De politie grijpt niet in. János, Tibor en László willen met de metro naar een ziekenhuis, maar zwarthemden versperren hen de toegang tot de metro. “’Maak dat jullie weg zijn’, zei een politieman tegen ons. We hebben dan maar een taxi genomen”, vertelt János Orsos achteraf. Wat later zegt de politie in een persmededeling: “De slachtoffers hebben unaniem verklaard dat hun aanvallers niet aanwezig waren, ze hen niet konden beschrijven en ze geen nood hadden aan medische bijstand.”

 

De video die ter plaatse gemaakt werd, werd bij Népszabadaság online gezet, en haalde vandaar de privé-televisiestations RTL Klub en ATV. Het verschil tussen de politiemededeling en de feiten werd zo duidelijk. Een minister zei gechoqueerd te zijn door de agressie en vroeg de politie om de zaak uit te spitten. Dat een van de slachtoffers Tibor Derdák is, droeg bij tot de verontwaardiging. De man was een gerespecteerd parlementslid tussen 1990 en 1994. Vorige maandag heeft de politie de klacht van de belaagden genoteerd en een onderzoek geopend. “Dergelijke incidenten zijn er bij elke Gay Pride sinds 2007”, zegt een advocaat. “Sinds 2009 beschermt de politie wel de betoging, maar achteraf is ze niet in staat de deelnemers te beschermen. Elk jaar zijn er incidenten, slechts twee aanvallers zijn aangehouden, niemand is ooit veroordeeld.”

 

Een woordvoerder van Amnesty International is positief over het onderzoek dat de politie geopend heeft over “racistisch geweld tegen een gemeenschap”. Tot nu toe is de desbetreffende wetgeving meer tegen de Roma’s gebruikt dan om hen te verdedigen. In vele lopende rechtszaken worden de Roma’s beschuldigd van agressie “voor racistische aanvallen tegen de Hongaarse meerderheid”.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hongarije, racisme, holebi, actie |  Facebook | | |  Print

14-07-13

FRANSE REGERING ONTBINDT EXTREEMRECHTSE VERENIGINGEN

Vandaag is het quatorze juillet, de Franse feestdag. Voor sommige Fransen is het wat minder feest, al zijn ze nationalist tot en met. Voorbije woensdag 10 juli heeft de Franse regering drie nationalistische verenigingen verboden: de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire, Troisième Voix en de vereniging Envie de rêver die het lokaal van Troisième Voix uitbaatte. De verenigingen noemen zichzelf nationalistisch, maar extreemrechts is een beter predicaat.

 

Wat is de aanleiding? De dood van Clément Méric, een jonge antifascist die bij een nog niet volledig uitgeklaarde vechtpartij met extreemrechtse jongeren door een vuistslag in het gezicht het leven verloor. Serge Ayoub, het kopstuk van de Parijse extreemrechtse skinheads, leider van Troisième Voix waarbij de Jeunesses Nationalistes Révolutionaire als een soort ordedienst fungeert, wist na een nachtje rondbellen dat niemand van zijn beweging betrokken was bij de vechtpartij. Het tegendeel bleek waar. De Franse pers achterhaalde dat hoofdverdachte Esteban Morillo meer dan eens samen met Serge Ayoub is gezien, en de Franse politie wist dat drie van de vier verdachten sympathisanten van de Jeunesses Nationalistes Révolutionaire waren, de vierde verdachte was er lid van.

 

Hoe reageerde Serge Ayoub? Serge ‘Batskin’ Ayoub (waarover hier een uitgebreid portret) maakte op 25 juni bekend dat hij de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire en Troisième Voix ontbonden heeft. “Voor de eer.” Allicht echter in de hoop zo aan een ontbinding van regeringswege te ontsnappen. Mis gerekend dus, en de Franse regering ontbond ook de vereniging die Le Local, het clublokaal in Parijs, beheert. Alhoewel hij de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire en Troisième Voix zelf ontbonden heeft, gaat Serge Ayoub nu bij de Raad van Stata in beroep tegen de regeringsbeslissing om de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire, Troisième Voix en Enbie de rêver te ontbinden. “Wegens misbruik van macht.” Serge Ayoub denkt aan nog andere juridische procedures, daarbij raad krijgend van zijn moeder die… magistrate is.

 

Is de ontbinding zinvol? Zoals wij al schreven naar aanleiding van Blood and Honour Vlaanderen bemoeilijkt een ontbinding het verder organiseren van activiteiten, en kan het een signaal zijn voor twijfelaars om zich toch niet (verder) te engageren in dergelijke bewegingen. Voor anderen is het van de weeromstuit echter een reden om zich toch te engageren in gelijkaardige groepen. Maar beter verborgen voor de buitenwereld en/of onder een andere naam. Dé autoriteit over extreemrechts in Frankrijk, Jean-Yves Camus, wijst erop dat het ontbinden van groepen niet betekent dat je daarmee uitschakelt wat de individuele leden doen. In een gedegen artikel legt ook Blokbuster uit dat er meer nodig is om neonazi’s te stoppen. De Franse regering denkt overigens ook nog aan het ontbinden van het antisemitische l’Oeuvre Française en de daarbij aanleunende Jeunesses nationalistes. Die laatste wegens gewelddaden in de marge van betogingen tegen het homohuwelijk.

 

Heeft Serge Ayoub ook Vlaamse vrienden? Op het laatste congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) was Serge Ayoub een van de twee gastsprekers. Dat is intussen drie jaar geleden, maar dit jaar nog was Serge Ayoub gastspreker op de 1 mei-betoging van Nation in Brussel. Kris Roman (ex-N-SA, nu Nation) poseerde er graag naast Serge Ayoub. Nation en enkele Autonome Nationalisten gingen op hun beurt naar de betoging die Serge Ayoub op 12 mei in Parijs organiseerde (foto: Troisième Voix op 12 mei 2013 in Parijs, met vooraan – handschoenen en papieren in de hand – Serge Ayoub). In de jongste nieuwsbrief van de Blood and Honour-afsplitsing Racial Volunteer Force vertelt een lid van Racial Volunteer Force Vlaanderen over de deelname van de Autonome Nationalisten aan de betoging in Parijs en worden de Britse RVF’ers opgeroepen om er volgend jaar ook aan deel te nemen.

 

Intussen is de website van Troisième Voix maagdelijk blank. En hadden ze bij Troisième Voix geen uitgesproken voorkeur voor blank? Toch. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, clement meric, actie |  Facebook | | |  Print

12-07-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De foto hiernaast werd genomen op een herdenking van de moord op Julien Lahaut in 2010, dag op dag zestig jaar nadat Julien Lahaut in Seraing vermoord werd naar algemeen wordt aangenomen omwille van de aan hem toegeschreven kreet “Vive la république” bij de eedaflegging van koning Boudewijn. Bij de troonafstand van Albert II werd Kamervoorzitter André Flahaut (PS) gevraagd of hij niet vreesde voor nieuwe republikeinse kreten bij de eedaflegging van koning Philippe/Filip. Flahaut haalde zijn schouders op en lachte: “Waar is nu meneer Van Rossem? En waar is nu meneer Lahaut?” Een pijnlijke uitlating over de vermoorde Julien Lahaut, maar het leidde amper tot verontwaardiging.

 

“Veel misplaatster kan een uitspraak van een vertegenwoordiger des volks niet zijn, als je weet dat Julien Lahaut een week na zijn 'Vive la république!' door koningsgezinden werd vermoord. Het duurde naar 'goede' Belgische gewoonte nog tot 1972 voor het gerechtelijk onderzoek was afgerond en nog een kwarteeuw langer om de ware toedracht onthuld te zien. De 'Waar is nu meneer Lahaut?' zou in andere landen tot veel meer heisa hebben geleid dan bij ons. Flahaut, een naam die wordt geschreven met de 'fla' van 'flater', kwam er hier met enkele tientallen verontwaardigde tweets van af.” (Knack online, 5 juli 2013)

 

“België is slechts een bierkaartje groot. Maar de grootheidswaanzin grenst aan het ongelooflijke. We hebben zes regeringen, tientallen ministers, enkele honderden parlementairen, provincieraden, gouverneurs en vanaf 21 juli ook twee koningen en drie koninginnen. En dan weten de politici nog altijd niet waar er structurele budgettaire maatregelen getroffen kunnen worden.” Lezersbrief van  Marc De Cock uit Erpe. (Gazet van Antwerpen, 5 juli 2013)

 

“Minister van Onderwijs Pascal Smet (…) antwoordde niet te kunnen optreden omdat dit tot de ‘autonomie van de scholen’ zou behoren. Als scholen autonoom kunnen beslissen de eindtermen te vervangen doorregelrechte desinformatie, is het dan niet aan de minister van Onderwijs om daartegen op te treden? Waarom stellen we die eindtermen dan op?” vzw Pro Vita, een conservatief-katholiek geïnspireerde organisatie met bijwijlen extreemrechtse sympathieën, mag regelmatig in scholen, vooral zelfs bij stads- en gemeentelijke scholen, seksuele voorlichting geven die in feite propaganda tegen abortus, voorbehoudmiddelen, homoseksualiteit en voorhuwelijkse seks is. Sensoa kan de lessen seksuele voorlichting ook komen geven, maar daarvoor moet een kleine vergoeding betaald worden terwijl Pro Vita gratis komt. (De Morgen, 6 juli 2013)

 

“Ik had een voorstelling waarin ik met een zweep de kleren van het lijf van de danseressen sloeg. In die tijd kon dat nog.” Ook voor circusdirecteur Bill Kartoum (84 j.) zijn de tijden veranderd, al zaagt hij nog wekelijks zijn vrouw doormidden. (dS Weekblad, 6 juli 2013)

 

“Als we mensen uitnodigen om naar een land te komen, ontstaat er vanzelf een nieuwe wij. Daarmee zou verder gewerkt moeten worden, maar dat gebeurt niet. Niemand vraagt de nieuwkomers hoe zij hun toekomst zien. Neen, ze moeten vooral onze taal leren, onze gewoonten, onze cultuur. Vergelijk het met een feestje waarop je gasten uitnodigt. Als gastvrouw loop je dan toch rond om de genodigden te vragen naar henzelf en wat ze zouden willen en ga je toch ook niet de hele avond over jezelf zitten vertellen? (lacht) Als het een leuk feestje is, tenminste.” Martha Nussbaum, auteur van Een uitweg uit de politiek van de angst. (De Morgen, 6 juli 2013)

 

“’Het accent ligt dus niet op drinken en zingen.’ Maar dat is dan buiten Jong N-VA gerekend. Want – vliegt de Blauwvoet? – die plannen op 10 juli wel degelijk ‘een heuse cantus’, zo meldt de website van N-VA Brasschaat. Tussen al die leeuwen zullen er op 11 juli dus zeker ook een paar Vlaamse katers rondlopen.” De Brasschaatse schepen voor Vlaamse Aangelegenheden Adinda Van Gerven zegt dat de 11-juliviering in haar gemeente geen ordinaire drank- en zangavond wordt. Maar dat is buiten de jongerenafdeling van haar partij gerekend. (De Standaard, 8 juli 2013)

 

“Verkozen leiders moeten voor iedereen toegang tot openbare diensten en openbare ruimten verzekeren, ze moeten de hele bevolking in staat stellen om mee te genieten van de rijkdommen van het land en helpen mee welvaart te creëren. Ze moeten, met andere woorden, het volk en zijn langetermijnbelangen vertegenwoordigen, en ze moeten gezien worden als de actieve vertegenwoordigers van dat belang. En daar zit het essentiële probleem van de meeste democratieën vandaag: de politieke leiders zijn massaal gaan geloven dat ze verkozen zijn om economische groei te stimuleren en daartoe, geloven ze, moeten ze op de eerste plaats de eisen van internationale zakenimperia inwilligen. Het geldt als een daad van politieke moed en leiderschap om in te gaan tegen de belangen van de kiezers maar te plooien voor de dictaten van het kapitaal.” Gie Goris antwoordt op de vraag waarom er in Egypte, Turkije, Brazilië… straatprotest komt tegen de verkozen regering. (De Standaard, 8 juli 2013)

 

“Er was in 1986 een wisselmeerderheid van CVP en Volksunie nodig om de IJzertoren uit te roepen tot Memoriaal van de Vlaamse ontvoogding. PVV en SP konden het niet over hun hart krijgen om een monument waarop het letterkruis AVV-VVK (Alles voor Vlaanderen – Vlaanderen voor Kristus) prijkt, die officiële status te geven. Meer dan een kwarteeuw later hebben heel wat Vlamingen nog altijd niets met de IJzertoren.” Met een wisselmeerderheid?! De CD&V verzet zich dezer dagen tegen een wisselmeerderheid voor een wetsvoorstel over euthanasie, maar was in 1986 niet te beroerd om tegen de wil in van regeringspartner PVV met een wisselmeerderheid van de IJzertoren het fallussymbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd te maken. Wat toen in de hoofden van de Vlaams-nationalistische politici zat, zit 27 jaar later nog altijd niet in de harten van de Vlamingen. (De Morgen, 10 juli 2013)

11-07-13

DE CAPRIOLEN VAN DE VLAAMS-NATIONALISTEN IN RONSE

Geüpdated artikel. Vorige zaterdag kondigden we hier de eerste activiteit van Voorpost met Nick Van Mieghem als nieuwe actieleider aan: een betoging in Ronse tegen de taalfaciliteiten daar.

 

Als je een Facebook-vriend bent van Nick Van Mieghem kon je je Facebook-profiel niet bekijken of er was post bij van Nick Van Miegehem over de betoging in Ronse. Ook de vrienden hielpen mobiliseren: de Vlaams Belang Jongeren, RechtsActueel… Volgens die laatste roddelblog was de betoging zondag 7 juli zelfs “ons momentum, laat het niet verloren gaan!”. Waren er al drie redenen om te betogen (Ronse, faciliteitengemeente; de vreemdelingen die aangetrokken worden naar Ronse; “lachen met de gefrustreerde linkse meute” die als alternatief op de Voorpost-betoging een solidariteitsnamiddag inrichtte), intussen was er nog een vierde reden bij gekomen om met Voorpost te betogen: “massaal onze stem laten horen tegen de monarchie”. Voor dit alles waren bussen ingelegd met vertrekplaatsen in Antwerpen, Leuven, Brugge, Sint-Niklaas, Vilvoorde, Roeselaere, Aalst, Gent, Ninove en Kortrijk.

 

Wat leverde dat op? “Heel wat aandacht in de lokale pers”, wist RechtsActueel achteraf. Maar als we die lokale pers dan raadplegen, in casu Het Nieuwsblad, dan opent die haar verslag met: “Er stapte gisterennamiddag geen indrukwekkende betoging van Voorpost door het stadscentrum.” De krant schat het aantal deelnemers op 250 (foto 1), het persagentschap Belga schatte 300 maar als wij beelden van de betoging bekijken komen we eerder uit bij de 200 die De Wereld Morgen telde. Bijzonder weinig volk dus voor een betoging die als “ons momentum” aangekondigd werd, waarvoor niets onverlet werd gelaten om er volk voor te mobiliseren. Volgens de collega’s van De Wereld Morgen namen aan de betoging ook enkele leden van het N-SA deel, alleszins waren er ook een paar Autonome Nationalisten zoals Chantal Meerkens in een T-shirt tegen… antifascisten.

 

De tegenactie, een solidariteitsactie in het plaatselijk cultureel centrum, mocht op een honderdtal deelnemers rekenen (foto 2). Dapperen die niet dezelfde ondersteuning mochten genieten als Voorpost, en het tot zonnebaden en terrasjes uitnodigend weer aan zich lieten voorbijgaan. Bij RechtsActueel luidt het nu: "De betoging van Voorpost (...) leidde meteen tot resultaten.  Het stadsbestuur besliste een studie te maken van de kostprijs van de faciliteiten, en die na de zomer bij de hogere overheden op tafel te leggen om aan te dringen op de afschaffing ervan." "Deze betoging leidde helemaal niet tot dit resultaat", meldt ons een lid van het college van burgemeester en schepenen in Ronse. "In het bestuursakkoord staat dat er een colloquium over de taalfaciliteiten wordt georganiseerd. Voorlopig is mij geen datum noch inhoud bekend." Ook een woordvoerder van de burgemeester verwijst naar het bestuursakkoord, het inrichten van een colloquium over de taalfaciliteiten is dus geenszins gelieerd aan de Voorpost-betoging.

 

De CD&V van Ronse is al meer dan drie jaar voorstander van het afschaffen van de taalfaciliteiten. Het standpunt van de N-VA laat zich raden. Maar hoe is de N-VA in Ronse in de gemeenteraad en de bestuursmeerderheid geraakt? Om te kunnen deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen heb je x-aantal handtekeningen nodig van inwoners of de handtekening van twee zetelende gemeenteraadsleden. De N-VA koos voor die laatste mogelijkheid en ging één van de twee handtekeningen ophalen bij Rudi Boudringhien van de… tweetalige lijst Gemeentebelangen - Intérêts Communaux (GB-IC). Vanuit een democratische reflex gaf Boudringhien die handtekening aan de N-VA alhoewel Boudringhien zich drie jaar geleden verzette tegen een door de CD&V ingediende motie voor de afschaffing van de taalfaciliteiten.

 

Of hoe de N-VA in Ronse groot werd door het respect van haar tegenstanders. Zou de N-VA ook zoveel respect hebben voor andersdenkenden in Ronse?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ronse, voorpost, meerkens, actie, n-va |  Facebook | | |  Print

09-07-13

SEPARATISME EN ELITARISME BIJ DE 11-JULIVIERINGEN

De Morgen signaleerde gisteren dat op de website van de Vlaamse overheid een aantal separatisten als sprekers voor 11 juli worden aangeprezen, zoals Wim De Wit, voorzitter van de IJzerwake, Erik Stoffelen, voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond, en Kurt Moons, voorzitter van Pro Flandria. Maar er is nog meer dat van 11 juli een conservatieve en elitaire invulling probeert te geven.

 

De Morgen herinnert aan enkele uitspraken van Wim De Wit en Erik Stoffelen. Bij zijn toespraak op de IJzerwake vorig jaar – waar overigens ook Belgische vlaggen vertrappeld werden en collaborateur Wies Moens een bloemenhulde kreeg – zei Wim De Wit nog: “Zonder België omdat het niet anders kan, en tegen België omdat het moet.” Een klassieker van Erik Stoffelen bij het Algemeen Nederlands Zangverbond en het Vlaams Nationaal Zangfeest is: “Waalse vrienden, laten we in ons aller belang scheiden.” De derde geciteerde dan. Kurt Moons (foto 2) is bedrijfsleider van Eddy Merckx Cycles. De Engelstalige benaming van zijn bedrijf verhindert hem niet om met Pro Flandria een netwerk van Vlaamse ondernemers en academici te vormen dat zich inzet voor een zelfstandig Vlaanderen. Kurt Moons was vorig jaar nog spreker op een door de Gulden Sinjoren – een mantelorganisatie van het Vlaams Belang – opgezette 11-juliviering in Westerlo, waar Moons onder andere uithaalde naar de automatische indexatie van de lonen. Met “zelfbestuur” wordt dat anders.

 

De lijst sprekers die gepromoot worden bevat nog andere aangebrande figuren zoals bijvoorbeeld N-VA'er Matthias Storme die na de veroordeling van het Vlaams Blok voor racisme het “bijna een morele plicht” noemde om voor het Vlaams Blok te stemmen, en spreker en lid van de algemene vergadering van de vzw IJzerwake is. Het lijstje sprekers wordt aangeboden door het comité Vlaanderen Feest! dat gestart is als project van de Beweging Vlaanderen-Europa. De Vlaamse overheid heeft – zoals dat de jongste jaren ‘in’ is geworden – de ondersteuning van de 11-julivieringen met 760.000 euro uitbesteed aan een private partner waarover weinig bekend is spijts de uitleg op de Vlaanderen Feest!-website en op de website van de Beweging Vlaanderen-Europa. Gelukkig is er Apache dat ons leert dat we bij de leden van de vzw Beweging Vlaanderen-Europa mensen vinden als Jan Jambon (N-VA) en Bruno Valkeniers. Bruno Valkeniers was zelfs bestuurder van de vzw, maar moest daar om statutaire redenen mee stoppen toen hij een nationaal mandaat opnam, in casu VB-parlementslid in 2007 en -partijvoorzitter in 2008. Zelf doorzochten we ook de ledenlijst van de Beweging Vlaanderen-Europa, maar daarover zo dadelijk meer.

 

Dat het een rechtse, conservatieve club is, dat is zeker. Dat blijkt ook uit de andere activiteiten van de Beweging Vlaanderen-Europa zoals de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw. Een Orde die sinds 1971 uitgereikt wordt, waarbij het aantal progressieve of zelfs maar niet-conservatieve figuren (Jari Demeulemeester, Ludo Abicht, Jozef Deleu…) op de vingers van één hand te tellen zijn. De uitzondering bevestigt de regel. Vorig jaar ging de door de vzw Beweging Vlaanderen-Europa uitgereikte Orde van de Vlaamse Leeuw naar Richard Celis die onder andere... lid is van en de eerste voorzitter was van de vzw Beweging Vlaanderen-Europa. Andere leden van de Beweging Vlaanderen-Europa die zichzelf een Orde van de Vlaamse Leeuw toekenden zijn Eric Ponette (2009) en Herman Suykerbuyk (2007). Een andere bezigheid van de Beweging Vlaanderen-Europa is het uitreiken van Gulden Sporen, en ook die lijst is opvallend. Bij de gelukkigen naast Miel Cools en andere Gert Verhulst’en, onder andere Jan De Nul van het gelijknamig baggerbedrijf en recent nog in het nieuws met enkele platitudes, Gui Celen, “activist voor een Vlaamse sociale zekerheid”, en Frans Crols bekend van Trends en rechtse opiniebijdragen elders.

 

Nu de N-VA de dienst uitmaakt op nogal wat Vlaamse stads- en gemeentehuizen krijgen die Orde van de Vlaamse Leeuw en Gulden Sporen nog meer ondersteuning. De Orde van de Vlaamse Leeuw voor Axel Buyse wordt dit jaar uitgereikt op het stadhuis van N-VA-burgemeester Lieven De Handschutter (Sint-Niklaas), met een laudatio van de hierboven al genoemde Matthias Storme die overigens ook een van de leden van de vzw Beweging Vlaanderen-Europa is. Bij de Gulden Sporen is Renaat Landuyt, SP.A-burgemeester van Brugge, de uitzondering op de regel met de uitreiking van een Gulden Spoor aan actrice Chris Lomme. Een ander Gulden Spoor is voor Luc de Voldere, uitgereikt in het Aalst van N-VA-burgemeester Christoph D’Haese, met een afsluitend woord door ex-VB’er Karim Van Overmeire.

 

Last but not least is er een Gulden Spoor voor de familie Van Rompuy van de bank Argenta, uitgereikt op het Antwerpse stadhuis waar sinds dit jaar N-VA-voorzitter Bart De Wever de dienst uitmaakt. Onder andere omwille van die laatste uitreiking kondigde Kris Merckx (foto 3), PVDA-fractieleider in de Antwerpse provincieraad, gisteren op zijn blog aan afwezig te blijven. “Officiële 11 juli in Antwerpen ademt separatisme en elitarisme uit en dus blijf ik er weg”, zegt Kris Merckx. Voorgaande 11-julivieringen in Antwerpen oogden alleszins sympathieker met huldigingen op 11 juli zoals voor dichter Paul Van Ostaijen (2011) en architect Renaat Braem (2012). Dat alles in nauwe samenwerking met de Antwerpse cultuurraad. Nu wordt dat door de nieuwe burgemeester opzij gezet ten bate van andere belangen.

 

Vlaams minister-president Kris Peeters (foto 1) uitte vorige weekend in De Standaard zijn bezorgdheid over de 11-julivieringen. “11 juli mag niet gekaapt worden door één partij”, zei de Vlaamse minister-president. Maar zijn Vlaamse regering en administratie werkt wel fors mee aan het verspreiden van het discours van die “één partij”. En als er dan toch bijvoorbeeld iemand als staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) uitgenodigd wordt voor een 11-julitoespraak, zoals voorbije zaterdag in Halle, wordt de spreker uitgefloten door een bende TAK-activisten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, nationalisme, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

06-07-13

VOORPOST-ZWAARD DOORGEGEVEN AAN NICK VAN MIEGHEM (2)

Woensdag kon je hier lezen wat de grote plannen van Voorpost zijn: niets minder dan de onafhankelijkheid van Vlaanderen, en vervolgens de hereniging van Vlaanderen met Nederland. Op korte termijn is men minder ambitieus met een betogingske hier, een wandelingske daar, en nog een voetbalmatchke.

 

Het eerste wapenfeit met Nick Van Mieghem als nieuwe actieleider wordt de Voorpost-betoging morgen zondag 7 juli in Ronse. Daar wordt al weken voor gemobiliseerd, en niet alleen bij Voorpost. Tot en met de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) worden in Ronse verwacht. Voor de VBJ’ers zondag geen Editors en anderen in Werchter, maar in Ronse opstappen naast de geüniformeerden van Voorpost. Nick Van Mieghem legt de noodzaak om in Ronse te gaan betogen uit als: “Bij het vastleggen van de taalgrens werd de Vlaamse stad Ronse bedeeld met faciliteiten voor de Franstaligen. Zoals in Vlaams-Brabant zijn deze faciliteiten ook voor Ronse gewoonweg een ramp. Financieel kosten de faciliteiten handen vol geld aan de gemeente, die bestendig moet zorgen voor vertalingen en Franstalige uitgaven. Verder oefenen deze faciliteiten een enorme aantrekkingskracht uit op Franstalige vreemdelingen, meestal van Marokkaanse oorsprong, die het dure Brussel ruilen voor het veel goedkopere Ronse.”

 

Ronsenaren wilden een tegenbetoging inrichten, maar dat idee werd opgeborgen uit vrees voor confrontaties met de Voorpost’ers en anderen die vanuit heel het land met bussen aangevoerd worden naar Ronse. “Voorpost zegt te betogen tegen de taalfaciliteiten, maar het is van bij het begin duidelijk dat zij zich richten tegen de etnisch culturele minderheden in onze stad. Daarom is deze betoging naar ons aanvoelen een kaakslag voor deze doelgroep, die duidelijk geproblematiseerd wordt. Zij heeft enkel tot doel om de solidariteit tussen alle Ronsenaars te ondergraven. Wij geloven daarentegen wel in de kracht van een warme, solidaire samenleving, waar eenieder, onafhankelijk van zijn etnische origine of taal, de kans krijgt om zich te ontplooien”, zegt men langs de kant van het gelegenheidscomité Team (Tous Ensemble/AlleMaal). Team richt zondagnamiddag een solidariteitsfeest in, met onder andere een optreden van comedian Youssef El Mousaoui. De opbrengst wordt geschonken aan Natuurpunt Ronse.

 

Bij Voorpost houden ze ook van de natuur, en op 1 september trekt Voorpost naar Moelingen, een van de deelgemeenten van Voeren. Daar wordt de vijftigste verjaardag gevierd van de overheveling van Voeren van de Waalse provincie Luik naar de Vlaamse provincie Limburg. Een week later, op 7 september, wordt een Heel-Nederlands voetbaltornooi ingericht met ploegen van Voorpost en aanverwanten uit Vlaanderen en Nederland. Maar voor het zover is, is er nog de IJzerwake op 25 augustus die dit jaar het onafhankelijkheidsstreven van Vlaanderen, Schotland en Catalonië in de kijker plaatst. Traditioneel is het Voorpost die het terrein in Steenstrate in orde maakt voor de IJzerwake. Voorafgaand richt Voorpost een ‘kameraadschapsavond’ in in de Vleterenranch in Westvleteren.

 

Jarenlang ging die ‘kameraadschapsavond’ door in de IJzerhoeve in Diksmuide, maar vanaf 2010 niet meer nadat de uitbater zijn buik vol had van de vechtpartijen  en andere miserie die de vooravond van de IJzerwake aantrok. Niet zozeer van Voorpost’ers, maar wel van Blood and Honour’ers en anderen die zich in de rand rond Voorpost nestelden. Niet langer dan bij de vorige IJzerwake bleek wel een van de Voorpost-militanten een ‘88’ (= codetaal voor Heil Hitler) aan de binnenkant van zijn pols getatoeëerd te hebben, wat met het bijsnijden van een foto door Voorpost gecamoufleerd werd maar deze blog toch achterhaalde. (Foto: Nick Van Mieghem, toen nog een paar kilo’s meer wegend dan nu, bij de IJzerwake in 2008 poserend voor een vlag met het VNV-logo.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voopost, van mieghem, actie |  Facebook | | |  Print

29-06-13

VAN 21 TOT 29 JULI: DE 24ste GENTSE FEESTENDEBATTEN

Volgens zijn dokter zou Eric Goeman het wat kalmer aan moeten doen na de gezondheidsproblemen die hem en zijn naaste omgeving het voorbije jaar troffen, maar dat ligt niet in zijn karakter. De woede over de groeiende sociale onrechtvaar-digheid is te groot om tot rust te komen.

 

Maar misschien lukt dat wat rustiger aan doen, voor enkele weken, na de rijkelijk gevulde Gentse Feestendebatten die coördinator en moderator Eric Goeman alweer klaarstoomde. Het programma wordt nog aangevuld met enkele mensen, maar de voorlopige lijst deelnemers aan de debatten oogt al indrukwekkend als vanouds.

 

Zondag 21 juli: Kan Gent de wereld redden? Is het beleidsplan van Gent een opstap naar een sociaalecologische stad? Met de politici Elke Decruynaere, Tom Balthazar, Christophe Peeters, Veli Yüksel en Siegfried Bracke; academici als Stijn Oosterlynck en Pascal Debruyne; en actieve Gentenaren zoals Anke Hintjens, Sam Van den Plas, Mehdi Maréchal en Chris Bens. Tussendoor is er een intermezzo van Mong Rosseel (De Vieze Gasten).

 

Ook zondag 21 juli: Uitreiking van de Prijs voor de Democratie 2013 en de Prijs Jaap Kruithof 2013. Om 19u30 op het Groot Podium, Bij Sint-Jacobs.

 

Maandag 22 juli: Voert de N-VA een aanval tegen de Belgische democratie en de waarden van de Verlichting? Met Ico Maly, Karim Zahidi, Paul Dirkx, Olivier Boehme, Paul Goossens, Marc Reynebeau, Lieven De Cauter en Rik Van Cauwelaert.

 

Dinsdag 23 juli: De Arabische revoluties, drie jaar later. Met Sami Zemni, Sanderijn Duquet, Annabel van den Berghe, Dirk Adriaensens, Brecht De Smet en Bart Peeters (neen, niet de zanger).

 

Woensdag 24 juli: De grenzen van de groene economie. Met Anneleen Kenis, Matthias Lievens, Luc Barbé, An de Bisschop, Bert De Wel, Vera Dua, Leida Rijnhout, Serge de Gheldere en Filip De Bodt. Met een muzikaal intermezzo van Filip De Fleurquin.

 

Donderdag 25 juli: Hoe durven ze?, een jaar later. Met Peter Mertens, Stephen Bouquin, Ferre Wyckmans, Jan Blommaert, Maite Morren, Tom Ronse, Chris Reniers en Marc Vandepitte. En een muzikaal intermezzo door Derek.

 

Vrijdag 26 juli: De grote energiezwendel van Electrabel & Co. Met Tom De Meester, Tine Heyse, Eric Houtman, Dirk Van Evercooren, Kristof Calvo, Jeroen Olyslaegers, Eloi Glorieux, Mieke Clymans, Tine De Moor en John Vandaele.

 

Zaterdag 27 juli: Wordt ziek zijn onbetaalbaar? Met Dirk Van Duppen, Thierry Chistiaens, Paul Callewaert, Remy Olivier, Jean-Paul Corin, Marc Moens, Ri De Ridder en Sara Willems.

 

Zondag 28 juli: Het hoofddoekendebat. Over neutraliteit, islamofobie, omgaan met diversiteit en actief pluralisme. Met Anja Van Rompaey, Etienne Vermeersch, Kitty Roggeman, Jurgen Slembrouck, Martine De Regge, Pascal Debruyne, Rachida Lamrabet, Meyrem Almaci, Eric Corijn, Andreas Tirez en Jamila Arnadou.

 

Maandag 29 juli: Nieuwe maïzena voor een andere wereld. Op weg naar het actieve burgerschap stormt het door het neoliberale paradijs. Met Thomas Decreus, Eric Corijn, Dominique Willaert, Jan Dumolyn, Barbara Van Dyck, Robrecht Vanderbeeken, Francine Mestrum en Manu Claeys. Dichter/performer Coenraad De Waele zorgt voor een intermezzo.

 

De debatten vinden plaats in het NTG, Sint-Baafsplein 17 in Gent. Telkens van 14.00 tot 18.00 uur. De inkom is gratis, is niet verstopt achter een betaalmuur.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

28-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De beste cartoon stond deze week in ’t Pallieterke (foto). Ere wie ere toekomt. Halen hier een vermelding als quote van de week, er waren weer meer quotes dan plaats in deze rubriek…

 

“In de negentiende eeuw zei niemand: arme mensen, acht uur werken per dag is echt wel genoeg. Of: jullie hebben dringend een betaalde vakantie nodig. Daar is altijd voor gestreden moeten worden. Het gaat altijd om krachtsverhoudingen tussen tegenstrijdige belangen. Zonder geweld is maar weinig veranderd. (…) Had Nelson Mandela iets kunnen veranderen in Zuid-Afrika door alleen beleefd te vragen dat de blanke minderheid de macht zou delen met de zwarte meerderheid. Dat is niet gebeurd, hij moest ervoor een gewapende strijd beginnen. (…) Het ideaal van de geweldloosheid verzwijgt iets essentieels: dat je het monopolie van het geweld dan overlaat aan de staat, aan het leger, aan economische machten.”  Aldus Anne Morelli, samenstelster van het boek Rebellen. (De Standaard, 22 juni 2013)

 

“Wij hebben geen affiniteit met dit Vlaams Belang. Die partij heeft zichzelf in een cordon sanitaire gemanoeuvreerd en moet nu zelf zorgen dat ze er uitkomt. Ik moet die zogenaamde koerswijziging van de nieuwe voorzitter trouwens nog zien. Voor N-VA is er een scheidingslijn: de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. Die mag niet overschreden worden. Dat doet Vlaams Belang wel nog altijd. Wij werken niet samen met mensen die dat doen. Hoe geloofwaardig is de zogezegde stap terug van Filip Dewinter? Hij blijft de grote man in alle debatten.” Geert Bourgeois na de vraag wat hij doet als hij met het ‘nieuwe’ Vlaams Belang van Gerolf Annemans een meerderheid kan vormen. (De Zondag, 23 juni 2013)

 

“De Dilbeekse N-VA-schepen die zijn broek afstak richting de Franstaligen mag deze zomer geen publieke optredens meer maken. Het nationale N-VA-partijbestuur zit zwaar verveeld met zijn ‘smakeloze’ stunt. ‘Dit soort stunts verwacht je bij het Vlaams Belang.’” De N-VA-top houdt afstand van het VB, maar sommige van haar lokale mandatarissen kunnen wel eens verward worden met die van het VB. (Het Nieuwsblad, 25 juni 2013)

 

“Nieuw-Vlaamse Alliantie klopt niet. Nieuw-Vlaamse Afschaffing is de werkelijke naam.” Fikry El Azzouzi ziet de N-VA voortdurend bezig met afschaffing. Afschaffing van België, van het koningshuis (wat Fikry El Azzouzi wél een puik idee vindt), van Syriëstrijders in het bevolkingsregister, van belastingen, van cultuur, van de sociale sector… (De Morgen, 25 juni 2013)

 

“Wat zegt het AFF nu? Het is verdacht stil op hun weblog…” VB-personeelslid Olaf Evrard vraagt zich af waarom we nog niet gereageerd hebben op het bericht dat volgens camerabeelden Clément Méric als eerste geslagen heeft bij de vechtpartij met een extreemrechtse skinhead in Parijs die Méric het leven kostte. Olaf Evrard heeft nog niet begrepen dat we in principe maar één bericht per dag posten, en we geen met overheidssubsidies betaald personeel hebben zoals RechtsActueel om overdag berichten te posten. In de regel werken wij overdag. Overigens deelt de Franse politie niet de conclusies die een RTL-journalist maakte waarop het RechtsActueel-artikel over die zaak gebaseerd is, en  hebben wij wél geweld van rechts én van links veroordeeld, in tegenstelling tot RechtsActueel. (Facebook, 25 februari 2013)

 

“Wij zetten ondertussen onze taak verder: Vlaanderen een echt onafhankelijke partij geven die  weliswaar door enkelen rauw gelust wordt maar door vele anderen wordt beschouwd als noodzakelijk om een onafhankelijk Vlaanderen, vrij van de immigratiewaan en van de EU, te waarborgen.” Het Vlaams Belang wenst niet te reageren op een artikelenreeks van Apache over de financiën en onorthodoxe zaken bij het Vlaams Belang, First things first. (Apache, 25 juni 2013)

 

“Er bestaan twee modellen om aan een (stedelijke) samenleving te werken. Het ene model ziet maar twee niveaus in de samenleving: de overheid en de individuele burger. Daatussen gaapt er een zwart gat. Het is het model dat de jonge Verhofstadt voorstond rond het jaar 1990, geïnspireerd door Thatcher (…). Het Verenigd Koninkrijk, althans voor de gewone burger, is nog altijd niet bekomen van de ravages die dit model heeft aangericht. Met het vorderen van de jaren en van de wijsheid, is Verhofstadt daarop teruggekomen. De Wever heeft de fakkel van ‘da joenk’ overgenomen.” “Nochtans is dit model ‘volksvreemd’ in Vlaanderen. Vlaanderen is immers het schoolvoorbeeld van dat andere model, dat eigen is aan de meeste continentale landen. Tussen overheid en burger staat het (georganiseerde) maatschappelijk middenveld. Dat middenveld (…) heeft er altijd voor gezorgd dat de burgers nooit onbeschermd werden blootgesteld aan de brutaliteit van de vrije markt, van de ongebreidelde concurrentie, van het winstbejag”, vervolgt armoede-expert Jan Vranken. (De Morgen, 26 juni 2013)

 

Het lijkt er immers meer en meer op dat de strategie van het stadsbestuur een voorbeeld is van wat Naomi Klein de 'shockdoctrine' noemt: een overheid maakt gebruik van een extreme situatie – in dit geval de economische crisis en de 'absolute noodzaak' van besparingen – om een eigen agenda door te drukken.” Guy Cassiers (Het Toneelhuis) ziet dat in Antwerpen elders reeds toegepaste, en pijnlijk geëindigde, experimenten uitgevoerd worden.  (De Morgen, 26 juni 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, actie, n-va, clement meric, vb, sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

25-06-13

BOTS TREKT TEN STRIJDE ! (BIS)

Vorige week dinsdag werd op Nederland 2 een documentaire uitgezonden over de muziekgroep Bots die in Nederland en Vlaanderen furore maakte vanaf halverwege de jaren zeventig, en nu nog bij Die Linke in Duitsland erg populair is.

 

We lazen op Facebook positieve reacties van mensen die de documentaire (foto 1) zagen, maar er is ook goed nieuws voor de anderen: de 55’ durende documentaire is nu ook op YouTube te zien. Bots trekt ten strijde, een aangename herinnering maar ook een aansporing om opnieuw met geëngageerde muziek uit de hoek te komen.

 

Foto 2: Affiche voor een optreden van Bots voor de ABVV-jongeren in de King Kong, in de Keizerstraat in Antwerpen. Zaal waar artistiek talent (film, toneel, jazz...) en linkse politieke militanten elkaar in de jaren zeventig vonden. En caféhangers. Een niet opgehelderde brandstichting op 8 juli 1982 maakte een einde aan de activiteiten daar.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

24-06-13

REBELLEN. OPSTANDIGE VERZETSSTRIJDERS EN ANDEREN

Manu Claeys zei het laatst nog bij de voorstelling van zijn boek Stilstand: het zijn de sociale bewegingen die de richting aangeven, de politiek bepaalt enkel het tempo waarin de dingen gebeuren. In het nieuwe boek Rebellen vertellen historici over de sociale strijd die cruciaal is voor het bekomen van veranderingen, maar waarover in de officiële geschiedschrijving amper gesproken wordt. Omdat de geschiedschrijving gebeurt door wie de macht heeft, en men zich voor die veranderingen moest verzetten tegen die machthebbers. Het is het verhaal van boerenopstanden en stedelijk oproer tot religieuze oppositie en stakingen die aan de basis liggen van onze sociale zekerheid. De samenstelling van het boek en het voorwoord is van Anne Morelli die eerder al mythes uit onze vaderlandse geschiedenis weerlegde.

 

Het is geen boek in pamfletstijl geworden, maar op grondig historisch onderzoek gebaseerd werk. Toch als we mogen voortgaan op het hoofdstuk dat we als eerste gelezen hebben en waarvan we hieronder enkele fragmenten publiceren, Opstandige verzetsstrijders in 1944. Het hele hoofdstuk is tien keer zo lang als deze bijdrage. Hieronder dus slechts een smaakmaker, maar wel exclusief voor de lezers van AFF/Verzet.

 

“(…) Aan het begin van de oorlog stond de Kommunistische Partij van België nog zwak en geïsoleerd. Maar door haar clandestiene strijd tegen de bezetter oefende ze een grote aantrekkingskracht uit op al wie de naziheerschappij en de arrogantie van de collaborerende organisaties niet accepteerde. Om de door Hitler bezette Sovjet-Unie te helpen, openden de communisten overal in Europa een tweede front om het Duitse leger materiële schade toe te brengen, de collaborateurs bang te maken en de bezette bevolking opnieuw hoop te geven. In België, waar geweld geen essentieel onderdeel van de arbeiderscultuur uitmaakte, was het niet gemakkelijk de militanten te overtuigen tot directe actie over te gaan of, nog erger, executies uit te voeren.

 

In bepaalde beroepen moesten eerst de oude anarchistische tradities weer worden opgerakeld, en bovendien was het engagement nodig van oudgedienden uit de Internationale Brigades van de Spaanse Burgeroorlog, van jonge – merendeels Joodse – buitenlanders die woedend waren over de razzia’s en van intellectuelen die de noodzaak tot actie inzagen, vooraleer de Gewapende Partizanen konden worden opgericht en ingezet. (…) Het door haar geleide en aangestuurde Onafhankelijkheidsfront werd zelfs de grootste massaverzetsorganisatie. Een reële macht dus, met steeds meer sympathisanten, die door de wending die de oorlog nam – vooral na Stalingrad – niet onverschillig bleven voor het aura van het Rode Leger.

 

De hypothese van een communistische machtsovername verwierf dus wel degelijk enig gewicht, hoe onwaarschijnlijk dat aan de vooravond van de oorlog ook leek. In alle machtskringen, zowel in het bezette België als in Londen waar de Belgische regering in ballingschap verbleef, vroegen sommigen zich onverwijld af welke maatregelen er genomen moesten worden. Wat waren de doelstellingen van deze groeiende macht, die zelfs over een leger beschikte? Welke strategie moest er tegen hen gebruikt worden? Hoewel de anticommunistische traditie goed was ingeburgerd in de Belgische samenleving, was de reactie tegenover de communisten zeker niet eenzijdig vijandig of negatief.

 

(…) In een lange boodschap aan Londen kende het Onafhankelijkheidsfront op 23 november 1943 het grootste belang toe aan het bestraffen van collaborateurs en oorlogsprofiteurs in alle lagen van de bevolking: ‘laten boeten’ en ‘laten terugbetalen’ waren de voornaamste woorden van een oproep die zich kantte tegen een ‘politiek van de spons erover’ na enkele executies om een voorbeeld te stellen. Als dat het geval zou zijn, riskeerde men een ‘echte opstand’. (…) In januari 1944 legde het Onafhankelijkheidsfront de nadruk op wapens, ontwikkelde de strategie van de nationale opstand en, erger nog, kondigde het initiatief van de bevrijdingscomités aan. ‘Nationale opstand’, ‘bevrijdingscomités’: zien we daar geen gedroomde camouflage voor ‘machtsovername’ en ‘Sovjets’?

 

(…) De Kommunistische Partij, tot dan toe wat op de achtergrond gebleven, moest zich tijdens de opstand herbevestigen. Ze moest zich manifesteren, zich tot het volk richten, zich bevestigen in haar ‘rol van gids en organisator’. (…) Hoewel in de regering van nationale eenheid in september 1944 naast de secretaris-generaal van het Onafhankelijkheidsfront nog twee communisten zaten, konden deze regering en de duizenden bewapende mannen die niet hadden kunnen vechten en voor wie de jacht en het toezicht op de ‘collaborateurs’ maar een magere troost was, het niet echt goed met elkaar vinden. Aan het hoofd van het Hoog Commissariaat voor de Veiligheid van de Staat werd Ganshof ongeduldig.

 

De magistraat, verantwoordelijk voor de ordehandhaving, vond dat de straten ‘een revolutionaire aanblik’ boden, vooral omdat de ordediensten zelf amper bewapend waren. Hij eiste dan ook zo snel mogelijk de ontwapening van de verzetsstrijders en verzette zich tegen elke verdere inzet van verzetsstrijders in de nog niet helemaal afgelopen oorlog. De regering volgde hem op dit punt, omdat anders het bestaan van het verzet alleen maar zou worden verlengd. Vanaf dat ogenblik onderging het verzet een eliminatiestrategie in verschillende fasen: militaire begeleiding, politieke en administratieve terugdringing, demobilisatie en, ten slotte, ontwapening. De verzetsstrijders, aanvankelijk overladen met eerbetoon en lofbetuigingen, werden al snel als verdacht beschouwd, en ook zo behandeld.

 

(…) De Kommunistische Partij van België  kondigde voor de ‘betoging van het Onafhankelijkheidsfront’ een algemene mobilisatie af om ‘een regering’ te eisen ‘die grotendeels democratisch is in plaats van een regering die oorlog voert’. Op muren gekalkte leuzen, pamfletten, aanplakbiljetten en zelfs ‘ophitsing’ van militanten tot hevige betogingen: het voorafgaande weekend slaagde de gemeentepolitie er niet in om het uitgevaardigde verbod op samenscholingen op te leggen. Voor de communisten kwam het eropaan ‘de regering te vervangen vóór die erin slaagt het verzet te ontwapenen, want in de verwarring van zo’n ontwapening zou het volk gedemobiliseerd raken. En dat zou de weg vrijmaken voor een groots offensief van de reactionairen.’ (…)”

 

Wat ging daar nog allemaal aan vooraf, en vooral: hoe kwam het toch niet tot een revolutionaire omwenteling? Lees dit – en nog vele andere interessante verhalen – in Rebellen (Uitgeverij EPO, 343 blzn., 24,90 euro).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, actie |  Facebook | | |  Print

21-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

citaten,actie,van dermeersch,de wever,homans,van de velde,colen,veys,dewinter,islam,annemans,syrië,antwerpen,sociaalEen paar dagen mooi weer, en de wereld ziet er al heel wat plezanter uit (foto: Antwerpen, woensdag). Maar helaas, schijn bedriegt. Op een paar honderden meters van waar de foto hiernaast genomen werd, was er een protestmanifestatie tegen de subsidievermindering die het N-VA-bestuur in Antwerpen, met medeplichtigheid van de CD&V en Open VLD, plant tegen organisaties die jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding geven, kansarmen en allochtonen weerbaarder maken… We moeten zelf voor ons geluk zorgen, het nieuwe Antwerpse stadsbestuur zal het niet doen.

 

“De tijden worden woeliger. Ik moet me inhouden om geen activist te worden. Vrijblijvend zijn kan niet meer, vind ik. Ik zoek een toon voor mijn songs. Een standpunt, wat humor. Zoals in Madammen met een bontjas, welja: dat was een keihard protestlied dat effect had.” Krijgen we een revival van de protestsongs? Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal) voelt alvast de aandrang om mee te doen, maar is nog op zoek naar de juiste invalshoek. (De Standaard, 14 juni 2013)

 

“Zélfs de socialisten zijn nooit zover gegaan.” Vlaams Belang’ster Anke Van dermeersch kreeg gelijk met haar klacht over Bart De Wever, Liesbeth Homans en Rob Van De Velde die aan argeloze bejaarden paaseieren gingen uitdelen in vier OCMW-rusthuizen (zie: De week in zeven citaten (en eentje extra), 8 juni). Het Antwerpse Integriteitsbureau vindt dat de N-VA-actie “toch minstens de schijn van propaganda” wekt. Dat de directeur van het Zorgbedrijf zijn toestemming gaf voor de actie vindt het Integriteitsbureau niet relevant “gelet op zijn ondergeschikte houding ten aanzien van zijn voorzitter”. Anke Van dermeersch vindt dat “zelfs” de socialisten het nooit zo grof speelden. De perswoordvoerder van Bart De Wever vindt het dan weer “een van de pot gerukte beslissing, nota bene na een klacht van een partij die in het verleden al meermaals wél propaganda is gaan voeren in rusthuizen.” Verbaast het dat als Vlaams-nationalisten onder elkaar zijn, de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet? (Gazet van Antwerpen, 14 juni 2013)

 

“Het was de bedoeling van de duiveluitdrijving om de boze geest uit het parlement te weren en de parlementsleden te inspireren om het goede na te streven, meer niet. Intussen is de gebedsgroep opgedoekt omdat Alexandra Colen uit de partij is gestapt.” Na deze uitleg van Tanguy Veys weten we tenminste waarom het er niet beter op wordt in ons land. (Het Laatste Nieuws, 15 juni 2013)

 

“We horen (…) vertellen dat Filip Dewinter terugkwam van Syrië met vijf koffers vol hoofddoeken, chadors, sluiers en boerka’s. En dat lijkt me ook logisch. Wie wil roepen in de woestijn, kan zich daar maar beter op kleden.” Al lachend zegt Wim Daeninck de waarheid. (Gazet van Antwerpen, 15 juni 2013)

 

“Net zoals ik deze westerse maatschappij, gebaseerd op neoliberalistische waarden en conservatieve angstbeelden, weiger te aanvaarden als af en compleet, zo weiger ik ook elke religieuze interpretatie van een maatschappij te aanvaarden. Want deze versie van de realiteit kan toch niet het beste zijn wat we verzinnen kunnen, we zijn toch nog niet klaar met het zoeken naar de juiste vorm en inhoud van een stad, een land, een continent?” Joost Vandecasteele leerde daarenboven van The Daily Show  “dat de leeftijd van religies een verschil maakt. Dat de islam pas 1.400 jaar bestaat en dat de christelijke Kerk in haar 1.400ste jaar ook gruwelijke excessen vertoonde, alleen zonder de smartphones om ze de wereld rond te sturen.” (De Standaard, 17 juni 2013)

 

“Als ik morgen Gerolf Annemans in de woestijn zie sterven van de dorst, zal ik hem water geven. Maar geen hand. Ik vind dat het Vlaams Belang de ideologie van het fascisme voortzet.”  “Een partij die varkenskoppen in de rekken met halalvoeding legt, die doet met de moslims vandaag wat de Duitsers vroeger met de joden deden. Dat is hetzelfde. Zij willen Neurenbergwetten (de racistische wetten voor Joden tijdens het nazi-regime, nvdr.) voor moslims”, verduidelijkt Olivier Deleuze (Ecolo) nog. (De Standaard, 19 juni 2013)

 

“Het bezoek van Dewinter heeft natuurlijk voor een mediamoment gezorgd. Maar op lange termijn zal het effect voor het VB negatief zijn. Hoe men het ook draait of keert, zo’n bezoek wordt gezien als steun voor het regime. Daardoor zullen alle wreedheden, massamoorden en gasaanvallen van dat regime het imago van het VB bezoedelen.” ’t Pallieterke vindt de Syrië-reis van Filip Dewinter geen goed idee. (’t Pallieterke, 19 juni 2013)

 

“Het vorige bestuur was ook een streng bestuur. De evolutie naar een grote nadruk op plichten en een streng beleid is daar al gestart. Er zijn toen ook keuzes gemaakt vanuit een visie die niet steeds de onze was. Maar er was steeds overleg en ook ruimte om vanuit onze eigen autonomie ook nog die acties te blijven ondernemen die wij prioritair vinden.” Diana Moras (Platform sociale middenveldorganisaties) antwoordt in een chatsessie over de subsidieverminderingen in de Antwerpse sociale sector. (Gazet van Antwerpen, 19 juni 2013)

18-06-13

VANAVOND TV-DOCUMENTAIRE: BOTS TREKT TEN STRIJDE !

Vanavond zendt de VPRO op Nederland 2, om 23.00 uur in Het uur van de wolf, een documentaire uit over Bots, een Nederlandse geëngageerde muziekgroep die in de jaren zeventig in Nederland, Vlaanderen en Duitsland succes boekte met maatschappijkritische teksten gekruid met de nodige humor.

 

In 1975 brengt Bots de LP Van kwaad tot erger uit met nummers als Het lied van de werkende jeugd en De man die de sociaal-kritische kijk van zanger-componist Hans Sanders (rechts op de foto) verraden. Een jaar later volgt een tweede LP, Voor God en Vaderland, met de hit Zeven dagen lang waarmee Bots doorbreekt bij een breder publiek. In 1978 volgt een derde LP, Wie zwijgt stemt toe. Bots werkt samen met de linkse toneelgroep Proloog, waarmee onder andere de Bots Roodshow wordt opgezet. Bots richt zich vervolgens op succes in Duitsland. De teksten worden minder politiek geëngageerd.

 

Halverwege de jaren tachtig stopt de groep met optredens. In 2005 begint Hans Sanders onder de naam Bots opnieuw te spelen, omringd door een aantal jonge muzikanten. In ons land brengt hem dat tot optredens in Olen, op het Folkfestival in Dranouter en bij de Sint-Paulusfeesten in Oostende. Onbewust werd daarmee een cirkel gesloten bij een van de medewerkers van deze AFF-blog: hij organiseerde in 1975 een van de eerste optredens van Bots in ons land en woonde in 2005 het laatste optreden van Bots in ons land bij.

 

Op 3 november 2007 overlijdt Hans Sanders. Een paar dagen tevoren is regisseur Frank van Osch Hans Sanders gaan opzoeken in het ziekenhuis waar hij was opgenomen. Hans Sanders gaf zijn toestemming voor het maken van een documentaire. “Maar als je mij nog wil filmen, zul je snel moeten zijn. Kom na het weekend maar terug”, zei Hans Sanders. Maar nog dat weekend overlijdt de frontman en bezieler van Bots zodat de documentaire die vanavond wordt uitgezonden enkel beroep kan doen op archiefbeelden en interviews met de andere groepsleden. Er zijn onder andere archiefbeelden bij van een Nekka-Nacht eind jaren zeventig in het Sportpaleis in Antwerpen.

 

Bots zorgde op de Nekka-Nacht voor rumoer door het socialistisch strijdlied De lange weg aan te heffen, met in het refrein de regel “Komt, socialisten, trek ten strijde”. Het traditionele Nekka-publiek kon dat naar verluidt niet smaken.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, cultuur |  Facebook | | |  Print

17-06-13

VLAAMS BELANG-VRIENDEN IN DUITSE HOMO-OPTOCHT

Het Vlaams Belang dat opstapt in de jaarlijkse Gay Pride. Een gek idee, maar in Keulen zou het wel eens kunnen dat het met het Vlaams Belang bevriende Pro Köln op 7 juli opstapt in de Cologne Pride, de jaarlijkse optocht van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (foto: Cologne Pride 2012). De voornaamste eis van de betogers is dit jaar het geregistreerd partnerschap volledig gelijk te stellen aan het huwelijk.

 

Bij de organisatoren dachten ze eerst dat het om een grap ging, maar na een telefoontje bleek het gemeend te zijn. De rechtspopulisten van Pro Köln willen deelnemen aan de Cologne Pride. Ontstaan nadat homo’s besloten terug te vechten toen de politie in Greenwich Village / New York een homobar ontruimde, zijn de Gay Prides uitgegroeid tot een feest voor tolerantie. Daar een wagen tussen met rechtspopulisten die hun verbodsborden voor moskees meebrengen?

 

“Dit is een festival van de emancipatie”, schrijven de organisatoren van de Cologne Pride. “Een optocht voor gelijke rechten en tegen uitsluiting.” Bij Pro Köln doet men alsof men dat niet weet. “De optocht is slechts een niet-politiek exhibitionistisch tonen van seksuele voorkeuren”, zegt men bij Pro Köln. Sinds Bart Debie weg is bij het Vlaams Belang – Bart Debie is de man die Pro Köln en het Vlaams Belang met elkaar in contact bracht – is Pro Köln ook niet meer wat het geweest is, zou men denken.

 

Maar het is Pro Köln natuurlijk te doen om stemmen en sympathisanten bij de homo’s  te winnen met hun standpunten tegen migranten en tegen de islam. Homo’s die daar wel gevoelig voor zijn vermits bijvoorbeeld bijna tachtig procent van de jonge Turkse mannen zegt het afstotend te vinden als twee mannen elkaar in het openbaar kussen, bij de Duitsers is dit amper (of: toch nog) de helft van de bevraagden. Fysieke aanvallen vanwege moslimjongeren baren de homo’s natuurlijk ook zorgen. “Steeds meer homo’s identificeren zich met onze nonconformistische burgerbeweging, en voelen zich in de steek gelaten door de rood-groene politici”, zegt Pro Köln.

 

“Homofobie is een maatschappelijk probleem, dat opgelost moet worden door opvoeding en sociale deelname”, antwoordt Cologne Pride-organisator Pascal Siemens. “Pro Köln wil splitsen en ophitsen.” Pro Köln dreigt met een rechtszaak en geweld als het niet toegelaten wordt tot de Cologne Pride. Die rechtszaak zou Pro Köln wel eens kunnen winnen vermits de Cologne Pride een publiek gebeuren is, en geen commercieel gebeuren waar andere regels gelden. Wel kunnen de organisatoren zich (nog eens) distantiëren van Pro Köln en/of de Pro Köln-wagen helemaal achteraan de optocht laten mee rijden.

 

Sommigen bij Pro Köln willen het niet tot een rechtszaak laten komen en bedreigden Groen-parlementslid en homo Volcker Beck met “Moskouse toestanden” als Pro Köln niet zou toegelaten worden tot de Cologne Pride. “Of hij er ditmaal met een blauw oog vanaf komt?”, vragen ze zich retorisch af. Volcker Beck werd een paar jaren geleden door Moskouse neonazi’s overvallen en verwond. Echt homovriendelijk zijn ze bij Pro Köln dus toch niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, duitsland, actie |  Facebook | | |  Print

13-06-13

CLÉMENT MÉRIC: EEN BURGER DIE NEEN DURFDE TE ZEGGEN

Vandaag precies een week geleden overleed in Parijs de 18-jarige Clément Méric na een vuistslag in het gezicht door een sympathisant van het extreemrechtse Jeunesses natonalistes révolutionnaires. Als hommage aan de overleden jonge antifascist publiceren we hier een (ingekorte) brief van zijn hoogleraar geschiedenis Amaury Chauou.

 

“Hoeveel Cléments zal het nog duren vooraleer we ons ontdoen van de aasgieren van de democratie? Briljante en ijverige leerling is hij niet de grote militant van extreem links, maar een jonge intellectueel en burger van deze wereld die neen durft zeggen. Neen aan de ziekte, de kanker waartegen hij zich met een bewondering wekkende ijzeren wil verzette. Neen aan het gemakzuchtig denken. Ik herinner mij hoe hij voor een van zijn opdrachten Duitsland in de jaren dertig bestudeerde en blijk gaf van een sterk politiek inzicht en een grote maturiteit voor zijn jonge leeftijd.

 

Wat heeft hij gevonden aan de oevers van de Seine? Jonge studenten de geëngageerd waren in compromisloze gevechten: tegen homofobie, tegen racisme, tegen antisemitisme, tegen ultraliberalisme, tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar in Parijs heeft hij ook de spanningen gevoeld die tot een openbare uitbarsting hebben geleid. De cultuur van bezetting van de openbare ruimte trok hem zeerzeker aan, maar zijn frêle lichaamsbouw en recent herstel van zijn ziekte maakten hem daar niet toe voorbestemd. Dat werd zijn zwakte. Clément kruiste het pad van de specialisten van het stedelijk geweld, de abonnees van de politieke en sociale breuk en haat.

 

Die slechte ontmoeting werd Clément fataal, maar zijn stem blijft: als hij zich beroept op de sociale bewegingen en de extreemrechtse groupuscules bestreed die spuwen op de Republiek en een ‘derde weg’ op willen. Clément wist nochtans hoe zijn politieke tegenstanders handelen. Zijn eerder gereserveerd en discreet temperament stond haaks op het uiterst gewelddadig karakter van de skinheads. Als 18-jarige had Clément nog een heel leven voor zich. Het is ontoelaatbaar dat dit wegviel onder de slagen van de haat en het fanatisme.

 

De door het extreme geweld opgewekte verontwaardiging en emoties moeten iedereen verenigen die, zoals Clément, hun vrijheid hartstochtelijk willen beleven. Het is hoog tijd om neen te zeggen aan alles wat we niet willen in onze vergiftigde samenleving.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, clement meric, actie |  Facebook | | |  Print

KRIS ROMAN: WIE GELOOFT DIE MAN NOG ?

De antifascistische organisatie waarvan Clément Méric lid was wordt overstelpt met sympathiebetuigingen en vragen om acties. Het zal allicht niet de bedoeling geweest zijn van de verdachten van de vechtpartij waarmee Clément Méric het leven verloor, die allen sympathie blijken te hebben voor de Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Een van hen – een vrouw – was er zelfs lid van.

 

Serge Ayoub, leider van de Troisième Voix, nauw verbonden met die Jeunesses nationalistes révolutionnaires, valt dus door de mand want hij beweerde bij hoog en laag dat de betrokkenen geen banden hebben met de Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Voor een portret van de voornaamste verdachte voor de dood van Clément Méric: klik hier. Een voor aanstaande zondag geplande betoging van de Troisième Voix in Parijs wordt niet toegelaten. Evidemment.

 

Intussen blijkt ook dat Marine Le Pen nogal vlug is in het zich van de domme houden. Zij en anderen bij het Front national (FN) beweerden die Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) niet te kennen. In een uitzending van de commerciële televisiezender Canal Plus werden maar liefst drie verbanden getoond: bij betogingen van de JNR en van het FN; Marine Le Pen in Le Local, het lokaal van Serge Ayoub; en bij de FN-ordedienst.

.

De derde, en die het diepst door de mand valt, is Kris Roman. Spijts zijn eigen waarschuwing voor een escalatie van geweld tussen de uitersten aan het politieke spectrum plaatste Kris Roman gisteren op zijn Facebookpagina een illustratie waarbij alle antifascisten worden weggezet als bastaarden (foto). Wie gelooft Kris Roman nog als hij zegt bezorgd te zijn voor het “bepaalde personen in slecht daglicht zetten zonder dat dit ooit fysieke gevolgen zal hebben”?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clement meric, actie, frankrijk, le pen, roman |  Facebook | | |  Print

09-06-13

EDDY HERMY KENT DE GESCHIEDENIS VAN HET N-SA NIET MEER

De voorbije dagen heeft het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) tot tweemaal toe uitgehaald naar het Anti-Fascistisch Front (AFF). Vrijdag haar ‘hoofdcoördinator’ Eddy Hermy, zaterdag ‘ondervoorzitter’ Jan De Beule. Dat daarbij van alles bij gesleurd wordt dat niets met de zaak te maken heeft en/of al vaak weerlegd is… We gaan er niet verder op in. We passen voor een vertoning van Statler en Waldorf. Eddy Hermy mag zelf kiezen of hij Statler dan wel Waldorf is.

 

We willen wel ingaan op een opmerking van Eddy Hermy die te maken heeft met hun betoging, meeting, persconferentie op 1 mei in Antwerpen. Eddy Hermy schrijft: “Zo werden ikzelf en enkele militanten na de 1 mei-meeting van onze organisatie bijna gelyncht op de Antwerpse Grote Markt door een bende dolgedraaide rode zatlappen. De volgende dag kon men op de haatblog van het AFF lezen dat ik als een ‘rat’ in de val zat. (…) Mensen ‘ratten’ noemen is een poging om iemand te ontmenselijken. Zo iemand verdelgen is dan legitiem.”

 

Het is waar, mensen “ratten” noemen is niet mooi. We kennen de uitdrukking vooral van bij stakingen, als stakingbrekers “ratten” worden genoemd, waarvan men “de staart afkappen” gaat. Maar legitieme stakingen breken, is nog minder mooi. We kennen ook de uitdrukking “als ratten uit riolen gekropen”: als het over Joden gaat van de nazipropaganda film Der Ewige Jude; als het over vreemdelingen gaat van Vlaams Belang-gemeenteraadsleden in Antwerpen en Gent.

 

De titel voor ons artikel De ratten zaten in de val kwam spontaan bovendrijven nog voor de pijnlijke aftocht van Eddy Hermy, Jan De Beule en Thierry Vanroy. Er was weinig verbeelding nodig om zich de situatie voor te stellen van drie N-SA’ers die zich op de eerste verdieping van een café verscholen hadden en spitsroeden zouden moeten lopen tussen tientallen rode vakbondsmilitanten om het café te verlaten.

 

Maar dan het N-SA vergelijken met ratten? Tja. Zoek eens naar het N-SA bij Google Afbeeldingen. En wat staat er als derde afbeelding? Een tekening van het N-SA zelf, waarin de N-SA’ers zich voorstellen als… ratten (foto 1). Klagen dat een ander hen beschrijft als ratten maar zichzelf afbeelden als ratten… Dat is het N-SA. Een andere keer vergeleek het N-SA zich met het stripfiguurtje Snoopy, maar lieflijk is Snoopy niet uitgedost (foto 2).

 

Die laatste illustratie heeft het N-SA overigens overgenomen van de VMO, een organisatie waarvan Jan De Beule het jongste lid was en die ontbonden is na een veroordeling als privémilitie. Het is duidelijk waar het N-SA haar voorbeelden gaat zoeken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, hermy, actie |  Facebook | | |  Print

07-06-13

NA FRANSE DODE: “ER ZULLEN MEER DIE LINKSE MUMMIE VOLGEN”

Frankrijk is onder de indruk van de dood van Clément Méric: in het Franse parlement werd een minuut stilte gehouden, er zijn herdenkings-plechtigheden in het hele land (foto 1), de televisiezenders openden er hun nieuws mee en gingen er lang over door… Alleen extreemrechts in ons land is er niet van onder de indruk. Meer zelfs: men dreigt ermee dat in Vlaanderen meer het voorbeeld van Clément Méric zullen volgen.

 

Volgens RechtsActueel is er niets wat de dood vergoelijkt, maar waren Clément Méric en zijn vrienden wel uit op “de confrontatie met rechts”. Ze gingen immers naar een verkoop van het kledijmerk Fred Perry “dat geliefd is bij rechtse jongeren” om er "de confrontatie met rechts te zoeken". Fred Perry is inderdaad een merk dat populair is bij (extreem)rechtse jongeren, maar betekent dat dat anderen het niet zouden mogen kopen en dragen? Natuurlijk niet. De tegenwoordig bekendste Fred Perry-drager is Ronde van Frankrijk-winnaar Bradley Wiggins, en heeft iemand hem verdacht van extreemrechtse sympathieën? Of nog: in de Lange Koepoortstraat in Antwerpen is er een fijn winkeltje waar Fred Perry-kledij verkocht wordt. Heeft iemand dat ooit bestempeld als een exclusieve winkel voor extreemrechts, en de uitbaters verdacht? Neen toch. Dat Clément Méric en zijn vrienden naar een Fred Perry-verkoop gingen moet dus niet verdacht gemaakt worden.

 

In de winkel zagen de jongeren hun toekomstige aanvallers, duidelijk met een ander ideeëngoed want ze werden ook gezien met White Power- en Blood and Honour-T-shirts. En boksbeugels hadden ze ook al bij. Bij de Fred Perry-verkoop hadden beide partijen laten weten dat ze elkaar niet lusten, maar is dat een reden om elkaar te lijf te gaan? Volgens Serge Ayoub, de leider van de Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) en het daarbij aansluitend Troisième Voix, “hebben de extreemlinkse jongeren de eerste slagen uitgedeeld, en is er in elk geval een trek- en duwpartij geweest”. Dat laatste zal niemand betwisten, het eerste zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar Serge ‘Batskin’ Ayoub vindt het blijkbaar normaal dat extreemrechts met boksbeugels de andere jongeren sloeg. Een normaal mens heeft zoiets niet op zak. De bijnaam Batskin komt overigens van de baseballknuppel waarmee Ayoub vaak is gezien. Niet echt een onschuldig lammetje.

 

In het zog van de populistische betogingen tegen het huwelijk voor iedereen, dus ook voor homo’s en lesbiennes, wordt meer en meer geweld van extreemrechtse groupuscules genoteerd in Frankrijk. Dat was zo op 26 mei na de laatste grote betoging tegen het huwelijk voor iedereen in Parijs, op 17 april toen drie extreemrechtse skinheads een homocafé in Lille (Rijsel) aanvielen en het interieur vernielden, op 23 april toen identitairen in Lyon de politie aanvielen en een onafhankelijk fotograaf schopten…

 

Na naar eigen zeggen een nacht rondbellen in het milieu vond Serge Ayoub de extreemrechtsen die betrokken waren bij de vechtpartij. Eén van hen zou geen skinhead zijn maar een paardenstaart hebben, maar dat maakt hem natuurlijk nog niet onschuldig aan (mede) betrokkenheid bij de dood van Clément Méric. Op televisiebeelden is intussen een man met een paardenstaart gezien die weggevoerd werd met een politieauto. Het zou dus kunnen dat de politie de daders op de hielen zit. Volgens Serge Ayoub was er niemand bij van JNR/Troisième Voix, maar de minister van Binnenlandse zaken sprak dat alvast tegen voor twee van de aangehoudenen.

 

Serge Ayoub is overigens geen onbekende in ons land. Hij werd enthousiast aangekondigd als spreker op het derde congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in 2010; op 1 mei dit jaar was hij op de 1-meibetoging van Nation in Brussel (foto 2, met achter hem het groepje Autonome Nationalisten); Nation en de Autonome Nationalisten trokken op hun beurt naar de betoging die Serge Ayoub op 12 mei in Parijs organiseerde maar vooral de pers haalde door het protest van Femen. Kris Roman (Euro-Rus/Nation/medewerker RechtsActueel), op 1 mei in Brussel graag op de foto samen met Serge Ayoub, schreef gisteren op Facebook: “Indien die antifa’s blijven mensen lastig vallen, zullen er meer die ‘linkse’ mummie opvolgen ..” Respectloos voor Clément Méric en een onverholen dreigement.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clement meric, frankrijk, rechtsactueel, roman, actie |  Facebook | | |  Print

06-06-13

EXTREEMRECHTS DOODT IN PARIJS

Clément Méric (foto), een 18-jarige universiteitsstudent bekend om zijn antifascistisch engagement, is gisteren in Parijs, bij het verlaten van een kledingwinkel aan het station Saint-Lazare, voor dood geslagen door een groep extreemrechtse skinheads die behoren tot de Jeunesses nationalistes révolutionnaire (JNR).

 

Clément Méric overleed vannacht in een Parijs’ ziekenhuis als gevolg van zijn verwondingen. De Parti de Gauche roept op om vanavond in Parijs, om 18u30 aan de Place Saint-Michel (metro Saint-Michel), te protesteren tegen deze gruwelijke misdaad en de ontbinding te vragen van de extreemrechtse groepen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Clément Méric.

09:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, actie, clement meric |  Facebook | | |  Print

HIER IS: PAUL’S WINKELTJE

Het hamburgerrestaurant Paul’s Boutique in Kortrijk heet voor één week Paul’s Winkeltje. Gisteren kreeg de zaak haar nieuw uithangbord (foto 1). Zaakvoerder Paul Drèze (foto 2) wil daarmee de spot drijven met de door de N-VA gevraagde vervlaamsing van de namen van handelszaken.

 

Vorige week geraakte bekend dat de Kortrijkse schepen Rudolf Scherpereel (N-VA) de uitbater van een nieuw frietkot gevraagd heeft zijn zaak niet te openen onder de naam Grand Place, zoals aangekondigd, maar zijn zaak te openen als Frituur Grote Markt. Uitbater Tony Verhaagen fronste de wenkbrauwen toen hij de vraag kreeg, maar wou niet dwars gaan liggen. Als hij maar frieten kan verkopen, en dan ga je maar beter niet in de clinch met de eerste schepen,  bevoegd voor economie en middenstand, van je stad. Of schepen Rudolf Scherpereel eraan denkt om zijn voornaam te vervlaamsen naar Rudi, of te vernederlandsen naar Ruud, is niet bekend.

 

Toen op Twitter en elders grappen de ronde deden over het vervlaamsen van bekende begrippen haastte de N-VA zich om te zeggen dat het geen nationale richtlijn is om te vragen namen van handelszaken te vervlaamsen. Maar ook in Aalst is er die intentie en in Halle maakte (intussen ex-) schepen Mark Demesmaeker (N-VA) er zijn levenswerk van de voorbije bestuursperiode.

 

Paul Drèze van Paul’s Boutique liet zijn vaste ontwerper een nieuw uithangbord maken, een “nogal Arisch aandoend” bord met een gotisch lettertype. “Een vette knipoog richting schepen Rudolf Scherpereel”, vertelde Paul Drèze aan Het Nieuwsblad. De ware naam van zijn zaak is overigens niet gekozen om chique te doen, maar verwijst naar het tweede album van de Beastie Boys.

 

Mocht je in Kortrijk of omgeving zijn, je vindt Paul’s Boutique/Winkeltje in de Kleine Sint-Jansstraat in Kortrijk. Volgens TripAdvisor is het een aangename zaak, met vriendelijke mensen en een gezellige sfeer. Je vindt er een ruime keuze aan hamburgers met rockende namen als Sticky Finger en – onze favoriet – Hot Marley. Er is overigens ook een uitgebreide keuze aan vegetarische burgers. Allen daarheen, en laat het je smaken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk, n-va, vlaams-nationalisme, actie |  Facebook | | |  Print

04-06-13

HOE DURVEN ZE?: DE FILM

Tot spijt van wie het benijdt is Peter Mertens’ Hoe durven ze? het best verkocht politiek boek van de voorbije jaren. De actualiteit van de economische crisis en de foute remedies van de Europese instanties vergroten natuurlijk de drang om inzicht te verkrijgen en alternatieven te zoeken. Deze week wordt de filmversie van het boek online gezet.

 

De documentaire is opgebouwd met vijf korte thematische filmpjes. De Antwerpse 'nachtburgemeester' Vitalski legt de link tussen verschillende fragmenten. Verder komen er allerlei experts en opiniemakers aan het woord, en zijn er verhalen en getuigenissen van gewone burgers. De filmmaker bleef niet in eigen land maar trok voor opnames ook naar Duitsland, Griekenland en Spanje.

 

Gisteren werd het eerste deel online gezet, Elke week bankencrisis. Vandaag volgt Besparen tot in de kist. Morgen: Het fiscale pretpark. Donderdag: Bratwurst, Lederhosen und Mini-jobs. En vrijdag: Welk Europa willen we? Je vindt het allemaal op de website www.hoedurvenze.be, met de mogelijkheid om elk filmpje te delen op Facebook, Twitter en andere sociale media. Op de website vind je bij elke aflevering ook nog puntig achtergrondcommentaar.

 

Het is niet de eerste keer dat met een film een marxistische analyse van een sociaal-economische crisis in beeld wordt gebracht. In 1981 bracht Robbe De Hert Le filet americain uit, met in de hoofdrollen Ernest Mandel en Paul Van den Boeynants, en verder het strijdtheater uit de jaren zeventig (de Internationale Nieuwe Scène, Vuile Mong en zijn Vieze Gasten, Het Trojaanse Paard…) en een grappig tekenfilmpje als opener van de film.

 

In de jaren tachtig moest een ‘filmavond’ ingericht worden om de film te kunnen zien. Dat is nu wel anders. Het kapitalisme geeft de wapens om haar eigen systeem sneller te ondergraven. Fijn zo.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, media, actie |  Facebook | | |  Print

“VOOR VROLIJKHEID MOET JE VOORTAAN BETALEN”

Met de stemming in het parlement van de verruimde wetgeving voor GAS-boetes is de discussie nog niet gedaan. Zondag werd erover voort gepraat in het ATV-programma Wakker op Zondag (vanaf 35’42”, foto) en de GAS-boetes waren ook gespreksonderwerp in De Zevende Dag. Zelfs in Vanthilt on Tour gisterenavond kwamen de GAS-boetes aan bod.

 

Het programma met Marcel Vanthilt is deze week te gast in Deinze en daar is het verboden confetti te werpen (artikel 2.3.4 van het plaatselijk politiereglement). Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) zei dat het een oude bepaling is, er geen probleem is met confetti in Deinze… en hoe vaak het ook in de discussie in Brussel is genoemd blijft het in het reglement in Deinze behouden. Daar sta je dan als CD&V-voorzitter Wouter Beke die zei zijn mandatarissen op te roepen absurde reglementen te verwijderen. Maar de link tussen de CD&V-burgemeester en de CD&V-partijvoorzitter werd niet gelegd door Marcel Vanthilt. Vanthilt on Tour is een showprogramma, geen politiek programma.

 

Intussen bekijkt de Vlaamse jeugdraad of juridische stappen tegen de GAS-boeteswetgeving ondernomen kunnen worden, en zingt een moeder (foto) over de bezorgdheid om haar dochter die ze verkeerd heeft opgevoed als we moeten voortgaan op al wat een GAS-boete kan kosten.

 

          Lieve schat, ik moet eens met je praten
          in je opvoeding zitten wat gaten
          'k heb je veel leugens verteld bovendien

          van alles wat ik je heb geleerd
          was blijkbaar toch wel wat verkeerd
          het spijt me dat ik dat nooit heb gezien

          Want je mag je niet verkleden schat
          luid zingend lopen door de stad
          geen broodjes eten op de trappen van de kathedraal
          als je lachen wil, zonder geluid
          ben je vrolijk, 'k wil niet dat je fluit
          dat kost te veel centjes allemaal.

          Vergeef me maar dat ik je stimuleerde
          om gek te doen, je zelfs leerde
          op je bezemsteel verder te vliegen dan ons huis
          en jij dan naar de bakker vloog
          in je beleving ging je echt wel hoog
          stralend lachend met een brood kwam je weer thuis.

          Maar je mag nu niet meer vliegen schat
          die bezemsteel hebben we gehad
          brood zullen wij wel met de wagen halen
          fantasie is niet meer toegestaan
          met hekserij is het voorgoed gedaan
          voor vrolijkheid moet je voortaan betalen.

 

Bekijk hier het filmpje.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas-boetes, jeugd, deinze, media, actie |  Facebook | | |  Print

29-05-13

STOP OOK HET POLITIEK MISBRUIK VAN DE GAS-BOETES

Vandaag wordt in de plenaire vergadering van het federaal parlement de verruiming van de wetgeving op de Gemeentelijke Administratieve Sancties, de GAS-boetes, besproken. Morgen volgt de stemming. Liefst 213 organisaties uit het maatschappelijk middenveld, de academische en juridische wereld bundelden hun krachten en vragen de parlementsleden toch nog eens goed na te denken.

 

dS AVOND maakte zich gisteren vrolijk over de GAS-boetes met een quiz (foto: fragment van de openingspagina van dS AVOND). Is het waar dat je een GAS-boete kan krijgen in Willebroek door “zich hinderlijk op te houden in een telefooncel”? Je in Schaarbeek een GAS-boete kan krijgen als je een tapijt boven de openbare weg uitklopt? Je in Dendermonde een GAS-boete kan krijgen als je zedenschennende liederen zingt? Je in Deinze een GAS-boete kan krijgen door met opgeraapte confetti te gooien? Je in Lokeren een GAS-boete kan krijgen als je iemand doet schrikken? Je in Hasselt een GAS-boete kan krijgen als je dozen “die geluid kunnen voortbrengen” versleept? Je in diezelfde stad een GAS-boete kan krijgen als je met Pasen zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester je gelaat geheel of gedeeltelijk bedekt, tenzij je een paashaas bent? Wie zeven keren ‘Ja’ antwoordde heeft alle vragen juist beantwoord. Het lijstje absurde GAS-boetereglementen is trouwens nog langer. En heeft iemand in Willebroek, Lokeren, Hasselt en andere plaatsen intussen het verstand gehad om deze al langer bekende misbaksels uit het politiereglement te halen?

 

En kan nu eindelijk eens gestopt worden met het politiek misbruik van de GAS-boetes? Nog maar zaterdag – terwijl een paar uren tevoren de CD&V-jongeren (!) op de Antwerpse Meir protesteerden tegen de GAS-boetes – werden een tachtigtal betogers tegen de ongezond makende praktijken van multinational Monsanto door de Antwerpse politie bedacht met het schrijven van een vaststelling voor een GAS-boete. De reden? Ze hadden zonder een toelating aan te vragen betoogd. In veertig landen en meer dan honderd steden werd zaterdag actie gevoerd tegen Monsanto, maar enkel vanuit Antwerpen bereikte ons het bericht dat de actievoerders beboet worden. Toen de groep betogers nog tweehonderd mensen sterk was, heeft de Antwerpse politie de groep betogers begeleid door Antwerpen. Inclusief over de Meir die in principe verboden zone is voor betogingen. Toen de groep aan het eindpunt uitgedund was tot nog maar een tachtigtal mensen voelde de Antwerpse politie zich sterk genoeg om iedereen op te pakken en op te schrijven met het oog op een GAS-boete. Want ze hadden, weliswaar vreedzaam, betoogd zonder een toelating aan te vragen.

 

Wat een contrast met twee dagen later, maandag, als een duizendtal Antwerp-voetbalsupporters bezit namen van de Antwerpse Grote Markt. De actie was aanvankelijk niet aangevraagd. De politie heeft de organisatoren gesmeekt om een aanvraag in te dienen, wat uiteindelijk in de loop van de dag maandag zou zijn gebeurd. Zodat de politie met een gerust gemoed kon zeggen dat het een aangevraagde en toegelaten actie was. Een gewone sterveling moet in Antwerpen overigens zes weken op voorhand een actie op de openbare weg aanvragen, om dan nog maar op het allerlaatst te horen of het toegestaan wordt of niet. De actievoerders werden niet verwezen naar het pleintje naast het stadhuis, maar mochten de Grote Markt in bezit nemen. Alweer een verschil met wat andere actievoerders te beurt valt. Daarenboven mochten de Antwerp-supporters nog wat meer. Mocht iemand anders openbare dronkenschap vertonen, vuurwerk afsteken, provocerende slogans scanderen en een pmd-vuilniszak op straat uitkappen, hij of zij zou al minstens vier GAS-boetes gekregen hebben. Nu twitterde schepen Philip Heylen vanop het Antwerps stadhuis dat de stadsreiniging “de zee van lege bierblikjes” op de Grote Markt zou komen opruimen. And that was it.

 

Op de gemeenteraadszitting gisterenavond in Antwerpen interpelleerde Wouter Van Besien (Groen) over het gebruik van GAS-boetes als systeem om sociale bemiddeling aan te brengen, in het bijzonder voor alcohol- en drugsgebruikers. Ongevraagd gaf burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn mening over de verruiming van de GAS-boeteswetgeving die deze week in het parlement besproken wordt. Bart De Wever is pro. Over de Monsanto-betogers zei hij dat het niet eens zeker is dat ze een GAS-boete gaan krijgen. Het is de sanctionerende ambtenaar die dit bepaalt, en het kan best zijn dat die uiteindelijk geen boete uitschrijft. De zaak seponeert, al dan niet na een verweerschrift. Over het al dan niet opleggen van een GAS-boete wast Bart De Wever zijn handen in onschuld – het is de sanctionerende ambtenaar die dit bepaalt. Maar het is wél de Antwerpse politie die de aanzet gaf voor een mogelijke GAS-boete, en die valt wél onder de bevoegdheid van de Antwerpse burgemeester.

 

En die politie treedt anders op als ze geconfronteerd wordt met ‘wereldverbeteraars’ (Occupy, betogers tegen Monsanto en anderen) dan wel als het gaat om voetbalsupporters of… de N-VA die in zorgvuldig, lang vooraf, geplande stoet op 14 oktober vorig jaar van het Antwerpse Zuid tot aan het Antwerpse stadhuis trok. Was daarvoor een toestemming aangevraagd? Indien niet, waarom dan de betogers tegen Monsanto intimideren met een mogelijke GAS-boete?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gas-boetes, antwerpen, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

18-05-13

RECHTSACTUEEL: HALVE WAARHEDEN EN HELE LEUGENS

Donderdag publiceerde RechtsActueel, een vooral door Vlaams Belang-personeelsleden gestoffeerde website, een artikel naar aanleiding van een Europol-rapport over terrorisme. Een link naar het Europol-rapport, de bron voor het artikel, werd niet gelegd. Dat zou immers duidelijk maken dat Rechts-Actueel zéér selectief citeert. (Over terrorisme gesproken: hiernaast een foto van amusement in café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen, bij het verjaardagsfeest van een Vlaams Belang-personeelslid. Is dit echt grappig of wijst dit toch op een diep verlangen om...?)

.

Het RechtsActueel-artikel opent met: “In een rapport van Europol over terrorisme in de EU is de conclusie niet onverwacht dat islamitische terreur vandaag de meeste slachtoffers maakt en ook de grootste bedreiging voor Europa vormt. ‘extreem-rechts’ blijkt erg braaf, met gelukkig nauwelijk enige terroristische activiteit. Dat is helemaal anders bij extreem-links: daar heeft vooral het Duitse antifa-terreurnetwerk in 2012 lelijk huis gehouden, liefst 500 agenten verwond en een moordpoging uitgevoerd op een politiepatrouille in Berlijn in mei 2012”. Van het Duitse antifa-netwerk wordt via “het Nederlandse Stasi-blad Alert!” een link gelegd naar het AFF, “eertijds een gewelddadige privé-militie die de activiteiten noodgedwongen stopzette na de moord op een bejaarde Vlaming in Borgerhout door Marokkaanse AFF’ers”.

 

Het Europol-rapport vermeldt dat in 2012 acht mensen hun leven verloren door religieus geïnspireerd terrorisme (blz. 15). En ja, door aanslagen van separatisten zijn er vorig jaar ‘maar’ twee doden gevallen (blz. 24). Bij de 18 aanslagen die toegeschreven worden aan links of anarchisten verloor overigens niemand het leven (blz. 30). Door religieus fanatisme stierven inderdaad de meeste mensen bij aanslagen, maar doorbladerend tot blz. 42 krijgen we een overzicht van alle “mislukte, verijdelde en uitgevoerde” terroristische aanslagen. En dan zien we dat er 6 omschreven worden als religieus geïnspireerd en maar liefst 167 mislukte, verijdelde en uitgevoerde terroristische aanslagen door separatisten. Bij elke gelegenheid worden onafhankelijkheidsstrijders toegejuicht door RechtsActueel, maar nu geen woord over hun recordaantal (pogingen tot) aanslagen.

 

Het verbaast dan ook niet dat RechtsActueel onzin uitkraamt als RechtsActueel spreekt over het AFF als “een gewelddadige privé-militie die de activiteiten noodgedwongen stopzette na…”. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) is nooit veroordeeld als privé-militie, in tegenstelling tot de Vlaamse Militanten Orde (VMO) waar men bij RechtsActueel met heimwee naar terugkijkt. Over de dood van een bejaarde man drie uren na afloop van een AFF-betoging, nu al meer dan twintig jaren geleden, is al zo dikwijls geantwoord (1, 2, 3), maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil? Volgens RechtsActueel moet de reden dat het AFF haar "activiteiten noodgedwongen stopzette" daar gezocht worden. Ook dat klopt niet. Rechts Actueel heeft duidelijk nooit de moeite gedaan om Brood & Rozen, tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen, nr. 2005/2, blz. 55-58, eens te lezen. Nochtans een artikel waar sinds jaar en dag naar verwezen wordt in de rechterkolom van deze blog.

 

De conclusie die zich opdringt is dan ook: RechtsActueel is een digitaal roddelblad.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtsactueel, actie |  Facebook | | |  Print

17-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De verwachtingen aan een loket, een Antwerpse in het buitenland, de herdenking van oorlogsslachtoffers, het politiek engagement van Bart De Wever, Europa dat geen uitweg vindt voor de financieel-economische crisis, ‘een blinddoek dragen is een groter probleem dan een hoofddoek’, en een nieuwe roman. Het was allemaal stof voor opvallende quotes. Illustratie: uit Knack (grotere versie).

 

“Hoe hypocriet is het om hen te verplichten hun hoofddoek af te leggen aan het loket, als je hen enkele uren later met doek weer naar buiten ziet gaan?” Fauzaya Talhaoui heeft gelijk: van ambtenaren wordt een goede dienstverlening verwacht, ongeacht politieke of welke andere voorkeur ook. Maar ze hebben wel een eigen mening, met én zonder hoofddoek. (dS Weekblad, 11 mei 2013)

 

 “Ik begrijp geen snars van de gesprekken die ik op de bus hoor, mensen staren me vaak minutenlang onbegrijpend aan en keer op keer sta ik voor gesloten winkeldeuren omdat het een of andere feestdag is waar ik nog nooit van heb gehoord. Naar de markt gaan is een chaotische ontdekkingstocht, de helft van de spullen die ze er versjacheren heb ik van mijn leven nog niet gezien. Mijn respect voor zij die hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land, wordt hier met de dag groter.” Gazet van Antwerpen-journaliste Geraldine Dewart verhuisde naar Portugal. (CittA, 11 mei 2013)

 

 “Veel officiële erkenning was er zaterdag (…) niet bij. (…) Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) of SP.A-fractieleidster Yasmine Kherbache, maar geen officiële vertegenwoordigers van de federale, Vlaamse of provinciale overheid, terwijl het stadsbestuur slechts bescheiden vertegenwoordigd was door districtsvoorzitter Zuhal Demir en schepen Nabila Ait Daoud, beiden N-VA.” Marc Reynebeau over de herdenking vorige zaterdag van de Maghrebijnse oorlogsslachtoffers in Antwerpen. Een paar dagen eerder, bij de herdenking van de Joodse oorlogsslachtoffers, waren de voorzitter van de Senaat aanwezig, een minister van staat, de provinciegouverneur, de Antwerpse burgemeester en vier van zijn schepenen. (De Standaard, 13 mei 2013)

 

“Wie op zoek gaat naar de wortels van het politieke engagement van Bart De Wever, voorzitter van N-VA en burgemeester van Antwerpen, komt onvermijdelijk terecht bij zijn familiale geschiedenis. En die is nauw verbonden met het woelige verleden van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), een rechts-radicale jeugdbeweging waarvan de Antwerpse afdeling begin jaren zeventig in neonazistisch vaarwater verzeilde. Onderzoek van Apache leert dat wijlen Rik De Wever, de vader van Bart, een belangrijke rol speelde in de Antwerpse afdeling van het VNJ en de neonazistische afsplitsing opnieuw het VNJ binnenloodste.” De appel valt niet ver van de boom. (Apache, 14 mei 2013)

 

“De economische crisis blijft ook in de Europese Unie onverminderd toeslaan. Die Unie ziet bovendien geen uitweg uit die crisis. Dat hoeft niet te verbazen omdat een instelling als de Europese Unie die op kapitalistische leest is geschoeid onmogelijk de kwalen van dit kapitalisme kan genezen.” Oud-journalist van de Financieel Economische Tijd Piet Lambrecht in een opiniebijdrage die de nagel op de kop slaat. (Uitpers, 14 mei 2013)

 

“Een blinddoek dragen is een groter probleem dan een hoofddoek, hé. Daarom heb ik een paar jaar geleden ook meegedaan aan die 0110-concerten voor verdraagzaamheid. Wie kan nu tegen verdraagzaamheid zijn? Dacht ik. Daar heb ik een duidelijk antwoord op gekregen. Ik bewaar nog altijd de brieven van onder meer Filip Dewinter en Francis Van den Eynde van het Vlaams Belang.” Helmut Lotti verloor zijn naïviteit door het Vlaams Belang, en een tweede keer door Bart De Wever. Helmut Lotti dacht aanvankelijk dat met Bart De Wever als burgemeester niet zoveel zou veranderen, maar moet nu zijn vrouw Jelle Van Riet gelijk geven die een andere sfeer voorspelde. “Die oproep aan Antwerpenaren om auto’s met een vreemde nummerplaat in het oog te houden. Dat gelóóf je toch niet?” (Knack, 15 mei 2013)

 

“Hoe zachtaardig en tolerant… Dimitri Verhulst vandaag in Knack: ‘Ik wens al die kiezers van het Vlaams Belang een prettige dementie toe’.” Vlaams Belang-ondervoorzitster en -Kamerfractieleidster Barbara Pas tweet maar de helft van het citaat. De volledige passus, naar aanleiding van de nieuwe roman De laatkomer die zich afspeelt een tehuis voor demente bejaarden, luidt: “Knack: ‘Er werken – excusez le mot – opvallend veel ‘allochtonen’ in Huize Winterlicht.’ Dimitri Verhulst: ‘Dat is de realiteit. Ik wens al die kiezers van het Vlaams Belang ook een prettige dementie toe, want hun kont zal gewassen worden door een Marokkaanse. Dat gaan ze nog meemaken.’” (Twitter en Knack, 15 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, islam, portugal, antwerpen, de wever, europa, actie |  Facebook | | |  Print

14-05-13

FEMEN TEGEN NEONAZI’S

“Om hoe laat is de actie van Femen?” Hilariteit in de 1-meistoet dit jaar in Antwerpen als blijkt dat gemeenteraadslid Toon Wassenberg maar een grapje maakte. Een Femen-actie zou de 1-meistoet anders meer aandacht van de media bezorgen dan nu het geval was. De neonazi’s die zondag in Parijs betoogden hadden meer 'geluk'.

 

Naar jaarlijkse gewoonte waren er op de tweede zondag van de maand mei in Parijs allerlei manifestaties van vaderlandsliefde. Enerzijds een door de Franse overheid georganiseerd ‘Nationaal feest voor Jeanne d’Arc en vaderlandsliefde’. Anderzijds een reeks betogingen die allemaal langs de Place des Pyramides passeren, waar een standbeeld voor Jeanne d’Arc staat. Een betoging van de radicaalrechtse ‘Jeunesses nationalistes’, een betoging van de koningsgezinde ‘Action française’, een betoging van het extreemrechtse ‘Renouveau française’ en een betoging van ‘Union sacrée des patriotes’, een initiatief van de Troisième Voix van Serge Ayoub (foto bij het artikel hieronder) waar men bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), de Autonome Nationalisten en Nation naar opkijkt. Een bonte verzameling van rechtsradicale nationalisten, het ene groepje al kleiner dan het andere, stapte mee op bij deze laatste betoging die gevolgd werd door een concert met de CasaPound-groep Drizzatorti.  

 

Toen de derde betoging zich aan het ontbinden was en de vierde betoging klaar stond om de Place des Pyramides in te nemen, verschenen vier Femen-vrouwen op de vierde verdieping van een appartement aan de Place des Pyramides. Ze ontrolden een reuzengrote spandoek “Sextermination for nazis” (foto’s) en waarschuwden: “Neofeminism is watching you”. Rookbommen trokken verder de aandacht. Beneden werd door de toegestroomde extreemrechtsen tot neonazi’s “Femen = sletten” geroepen, en – waarschijnlijk geïnspireerd door het lot van Jeanne d’Arc – “Femen op de brandstapel”. Even later gevolgd door “Politie = medeplichtig” toen de toegesnelde politie verhinderde dat de betogers het geviseerde appartement binnentrokken. Pas na een half uur konden de Femen-vrouwen weggehaald worden door brandweerlui (video).

 

Tussen de betogers en (on)gelukkigen die het Femen-spektakel mochten aanschouwen werden ook enkele Belgen opgemerkt. Christian Berteryan bien sûr, niet voor het eerst in Parijs. Een bende van Nation, met onder andere Hervé Van Laethem die de circa 700 betogers mocht toespreken en Emmerson Henge. Koen Sweeck (Autonome Nationalisten) viel op omdat hij nog altijd de Vlaamse Leeuw-vlag droeg die hij op 1 mei ook al bij zich had. Tim Vanackere was opnieuw van de partij om de spandoek van de Autonome Nationalisten vast te houden. En ook Chantal Meerkens ontbrak niet.

 

De Femen-actie werd gisteren druk becommentarieerd ter extreme rechterzijde. Eddy Hermy reageerde (nog) niet – die is nog altijd van slag van 1 mei – maar bijvoorbeeld Rob Verreycken schreef dat hij “met een visademke” zit “te wachten op de eerste ontmoeting tussen de Fijne Vleeswaren en pakweg Voorpost of NSV!”. Een sterke tegenbetoging voor de jaarlijkse NSV!-uitstap lijkt ons een beter idee.

12-05-13

FIJN ER TE ZIJN, OP HET MOORKENSPLEIN


Dat Eddy Hermy en het N-SA op 1 mei uit Antwerpen moest wegvluchten is bekend. Het feest aan het Moorkensplein in Borgerhout, ontstaan als reactie op de aangekondigde N-SA-actie, is daarbij wat onderbelicht gebleven in de pers
.

 

Het werd een feest van peace, love and happiness. Getuige daarvan ook een filmpje dat sinds donderdag online staat (foto’s). De muziek is van Starkeeper. Een mooi filmpje, over een mooi feest.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

10-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Het nieuwe Antwerps stadsbestuur wil – in de Don’t mention the war-stijl van Fawlty Towers – dat niet herinnerd wordt aan de vroegere stadsslogan (foto 1). Toch zijn sommige zaken best waard om eraan herinnerd te worden. Zoals...

 

“Als ik links ben, dan zijn de rechtsen wel héél rechts.” SP.A-voorzitter Bruno Tobback over de posities in het politieke spectrum. (Gazet van Antwerpen, 4 mei 2013)

 

“Vroeger was er een heel reservoir aan gelijkgestemden: de gewetensbezwaarden. Wanneer je iemand zag die burgerdienst deed, dan wist je min of meer hoe hij dacht over de dingen. Al die mensen waren actief in de vredesbeweging, tegen kernenergie. Dat hoorde er gewoon bij.” Toen de militaire dienstplicht nog niet afgeschaft was, was de wereld een stuk duidelijker. Aldus auteur Elvis Peeters die nog altijd de button Atoomenergie, nee bedankt draagt. (De Morgen, 4 mei 2013)

 

“Het nieuw bestuur schaft de slogan zelf af, maar kan dan niet verdragen dat wij hem nog gebruiken in een manifestatie. Dit toont hoe verkrampt dit nieuwe college omgaat met de vrijheid van meningsuiting.” “Bij manifestaties tegen bijvoorbeeld de autofabrikant Ford zie je toch ook het logo of een parodie hierop van het wagenmerk. Niemand stoort zich daar aan.” Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur (foto 2: Bart De Wever) dreigt met een gerechtelijke procedure en een schadevergoeding van 10.000 euro als de SP.A nog langer zou gebruik maken van de afgeschafte stadsslogan. (De Standaard, 6 mei 2013; Gazet van Antwerpen, 7 mei 2013)

 

Tussen 2008 en 2012 slankte bpost haar globale personeelsbestand af met 14 procent, van 34.887 naar 29.382 personeelsleden. Een positieve trend, die aangeeft dat het bedrijf steeds meer inzet op efficiëntie.” De N-VA betreurt wel de daling van het aantal vrouwelijke personeelsleden bij bpost, maar vindt het goed dat de globale tewerkstelling daalt. Al eens eraan gedacht dat de daling van de vrouwelijke tewerkstelling verband houdt met welke soort jobs er verdwijnen en hoe de werkdruk verandert door de "inzet op efficiëntie"? Het letterwoord N-VA werd op Facebook al: “Naar-Veel Armoede”. (N-VA-persmededeling, 3 mei 2013; Facebook, 6 mei 2013)

 

“Men hoeft de kranten maar open te slaan, of de klachten tegen politieambtenaren stapelen zich op: negen agenten geschorst in Borgloon, korpschef Geel eveneens geschorst, Bijzonder Bijstandsteam dient klacht in tegen onbekenden, korpschef Brussel-West vrijgesproken voor onvrijwillige doodslag, etc.” Uitgeverij Politeia speelt in op de actualiteit en brengt een handboek uit over hoe politiemensen zich kunnen verweren tegen klachten. (Promomail, 7 mei 2013)

 

“Het potsierlijke van deze hele affaire is dat al is voorgesteld om met de opbrengst van de schikkingen nieuwe gevangenissen te bouwen. Daar kunnen dan de mensen hun straf uitzitten die niet het geld hebben om een schikking te betalen.” “Toplui Sylvain Goldberg en Ehud Laniado lachen zich in Monaco allicht een breuk.” Jos Vander Velpen vindt de minnelijke schikking wegens belastingsontduiking van Omega Diamonds pervers. Het Laatste Nieuws probeert zich in te leven in de situatie van de toplui achter Omega Diamonds. (De Standaard, 8 mei 2013; Het Laatste Nieuws, 8 mei 2013)

 

“Ik heb het gehad met ongemakkelijke stiltes nadat ik mijn naam heb gespeld of met de insinuatie dat ik lieg als ik zeg dat ik een vaste baan heb. Ik heb het ook gehad met alle racistische makelaars en huiseigenaren die denken dat ik als een muezzin van op het terras zal oproepen tot het gebed, nadat ik eerst een schaap heb geslacht in de badkamer.” Abbie Boutkabout, communicatiemedewerker bij ‘De Zomer van Antwerpen’, zoekt een woning in Antwerpen. (De Standaard, 8 mei 2013)

 

“Er zijn er die dromen van het terugdringen van de rol van het middenveld. Het verleden toonde aan dat de zeur- en klaagreactie op een crisis of een populistische houding ons heel veel miserie brengt.” Antwerps ACW-verbondssecretaris Annemie Verhoeven over de N-VA. Anciens uit het ACW Emiel Vervliet en Marc Maes schreven overigens een schitterende opiniebijdrage over hoe de N-VA de vrijwilligers van het ACW ontziet bij haar kritiek op de leiding van het ACW, en  welke perfide strategie van de politieke rechterzijde hier achter schuil gaat. Helaas is die opinie nu voorbehouden voor de betalende abonnees van De Standaard. Dat de krant uitpakt met te betalen content, daar hebben we begrip voor zolang het gaat om bijdragen van de eigen journalisten of aangekochte artikels. Maar nu ook al vrijwillig geschreven opiniebijdragen verstoppen achter een betaalmuur is een verarming van de democratie. (Gazet van Antwerpen, 8 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, actie, antwerpen, n-va, sociaal, racisme, media |  Facebook | | |  Print

08-05-13

WAAR HET GEDROCHT ZICH VERSCHUILT

8 mei zou een verlof- en feestdag moeten zijn. In Frankrijk is dit nog steeds zo ter herinnering aan de capitulatie van nazi-Duitsland op 8 mei 1945. In Vlaanderen was 8 mei een verlofdag voor scholieren tot die dag werd afgeschaft en de herinnering aan de strijd tegen het fascisme zou geïntegreerd worden in het lessenpakket. Alleen vernemen we dat het vernieuwde Kazerne Dossin-museum en memoriaal in Mechelen meer bezocht wordt door Waalse dan Vlaamse schoolklassen. Schaam je, Vlaamse onderwijswereld.

Poëzie zal de wereld niet redden, maar vandaag publiceren wij naar aanleiding van 8 mei graag een gedicht van Henricus Azewijn, Waar het gedrocht zich verschuilt (foto: gouache over het verzet van kunstenaar en Breendonk-gevangene Wilchar).

     Uit het fascisme blijft het beest groeien
     dat alleen zichzelf zal boeien
     waar het zichzelf aan de groep ontleent
     ... de schapen stoer uitbeent
     waar het een ras uit wil roeien.

     Herkenbaar aan wat het ontkent
     bralt het als het de graven schendt
     van de slachtoffers van vroegere hartstocht
     waar het zich als een gedrocht
     verschuilt in de ideologie, de trend

     ánderen de schuld te geven
     van wat het niet vindt in zijn miserabel leven.
     Het gemak dient deze primaat
     die alleen zijn eigen aangezicht schaadt
     heeft hij zichzelf in zijn groep afgeschreven.

     Als je niet kúnt of niet wílt lezen
     hoef je de geschiedenis niet te vrezen.
     Als militarist ga je ook gráág op herhaling
     voor een nieuwe orde en inschaling
     als de juiste ster weer is gerezen...

     Dan breng je, gedrogeerd, de Hitlergroet
     als een zwijn dat in zijn eigen drek wroet
     knort en gilt, 'denkend' aan de grote slacht
     hopend op een lange nacht
     waarin de gal verbittert tot zoet.

     Daarna mag je je wonden likken
     als een Führer je weer laat stikken
     en je geconditioneerd anderen blameert
     voor het leven dat jou nog steeds frustreert
     terwijl een nieuwe Führer zal wegen en wikken.

     Uit deze wortel groeit het ultieme kwaad
     dat zich, als de tijd rijp is, verraadt:
     heroïek, domheid, emoties, duizend doden
     kunstgras, kunstlicht, aan de dijk plastiek zoden.
     Vol=vol!! Het is alweer érg laat...

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

07-05-13

FRANKRIJK: VAN KWAAD NAAR ERGER ?

François Hollande is één jaar Frans president, maar het is een verjaardag in mineur geworden. Nog nooit daalde de populariteit van een Franse president zo snel en zo fel.

 

De economie ligt in duigen en de werkloosheid piekt, het begrotingstekort loopt op en de rijkentaks geraakt maar niet ingevoerd, en dan zijn er nog de schandalen en affaires (de verzwegen buitenlandse bankrekening van een minister, de rivaliteit tussen Hollandes huidige vriendin Valérie Trierweiler en Hollandes ex-echtgenote Ségolène Royal). François Hollande zoekt eindeloos naar een vergelijk en durft geen beslissingen te nemen, en intussen trekt de Franse rechterzijde de straat op tegen de mariage pour tous, het openstellen van het huwelijk voor homo’s en lesbiennes. Hollandes partij, de Parti Socialiste, bepleit geduld. Maar het geduld geraakt op. Vorige zondag betoogden in Parijs, op initiatief van het Front de Gauche, tienduizenden mensen voor het invoeren van de zesde republiek, een op (echte) socialistische en ecologische principes gestoelde samenleving (foto 1).

 

In de opiniepeilingen haalt François Hollande nog maar 19 % van de stemmen, en krijgt Marine Le Pen 23 % van de stemmen. Bij het Vlaams Belang reageert men dan ook zeer tevreden over de score van de voorzitster van het Front national, en gaat men al uit van een tweestrijd bij de volgende presidentsverkiezingen tussen Marine Le Pen en Nicolas Sarkozy. In haar communicatie verzwijgt het Vlaams Belang evenwel dat Nicolas Sarkozy in diezelfde opiniepeiling 34 % van de stemmen krijgt, en in een mogelijke tweede stemronde bij de Franse presidentsverkiezingen Marine Le Pen dan ook allicht de duimen zal moeten leggen.  

 

Een televisiereportage van de 1-meioptocht van het Front national in Parijs leert ons intussen welk soort volk achter Marine Le Pen staat: een 11-jarig meisje (vanaf 1’11” op deze video) dat zegt van Marine Le Pen te houden omwille van haar toespraken voor een blank Frankrijk… maar wel wil dat haar allochtone vriendjes in Frankrijk mogen blijven; een man (vanaf 2’05” te zien in dezelfde video) die zijn hoofd met nazisymbolen liet tatoeëren, maar daarover niets wil zeggen aan de pers; en een vrouw (vanaf 2’45” in beeld) die kinds doet omdat de reporter die haar een paar vragen stelt een allochtone is, alhoewel evengoed Française.

 

Als Salhia Brakhilia (vanaf 4’07”) aan de kopstukken van het Front national (foto 2) vraagt wat het eerste is wat moet gebeuren, krijgt ze als antwoord: “(De commerciële televisiezender, nvdr.) Canal Plus afschaffen”. De 1-meitoespraak van Marine Le Pen begint met een aantal minuten vertraging omdat de toespraak rechtstreeks uitgezonden wordt door twee televisiestations… waaronder een televisiestation behorend bij de groep van Canal Plus. Marine Le Pen wil dus afschaffen waar ze volop zendtijd krijgt?! De rechtstreeks uitgezonden beelden werden overigens overgenomen van het Front national… dat een selectie van beelden maakte alsof er tienduizenden naar Marine Le Pen staan te luisteren, terwijl het volk aan het podium in feite al behoorlijk uitgedund is (zie vanaf 5’57”).

 

François Hollande bracht niet de beloofde verandering, maar met Marine Le Pen wordt het helemaal absurd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, le pen, media, actie |  Facebook | | |  Print

04-05-13

SOLIDARITEITSCONCERT VOOR MALI

In N-VA-kringen zullen ze er niet blij mee zijn – de affiche is immers volledig Engelstalig – maar toch durven wij jouw aandacht vragen voor een solidariteits-concert met het volk van Mali, waarbij ook stelling wordt genomen tegen de besnijdenis van vrouwen (foto 1).

 

De Malinese bevolking kreunt onder de activiteiten van radicaal-islamitische strijders die hand in hand met een afscheidingsbeweging de sharia willen instellen. Franse legertroepen snelden ter plaatse, maar de bevrijding van oorlog en terreur kan slechts van het Malinese volk zelf komen. Libérer mon pays is de hartenkreet van de Malinese reggaeartiest Bafing Kul (foto 2), en hij komt het zelf zingen in Theater aan de Stroom, Blancefloerlaan 181B, Antwerpen (Linkeroever).

 

Daar is ook een fototentoonstelling te zien over vrouwenbesnijdenis, en de mannen en vrouwen in Europa (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) en Afrika die strijden tegen deze verminking. Als voorprogramma is er muziek van de Antwerpse groep Beyond en desert blues van de Brusselse Afrikaanse-Europese Kel Assouf. Fijne muziek en steun aan een volk in moeilijke tijden, dat kan niet slecht zijn. Woensdag 8 mei, vanaf 18.00 uur.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mali, cultuur, sociaal, actie |  Facebook | | |  Print