03-05-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

N-SA: Nieuwe Solidaristische Afgang titelden onze collega’s van Blokbuster na het debacle van het N-SA op 1 mei. Een plezante en juiste woordspeling. Wat viel nog op de voorbije week?

 

Die (socialistische, nvdr.) partij heulde mee met het establishment en pleegde daardoor verraad aan haar wortels. Het wordt dan verleidelijk om de huidige Vlaams-nationale escapades te zien als het logisch gevolg van dat verraad. Door het gewone volk in de steek te laten, zo kan de redenering luiden, heeft de socialistische partij het in handen gedreven van Vlaams-nationale populisten. (…) Het is niet onwaarschijnlijk dat een duidelijkere anti-establishment-koers van de SP.A de opgang van de N-VA in deze steden had kunnen temperen.” Historicus Marnix Beyen na de heisa in Boom (hoofddoek in de gemeenteraadszaal) en in Aalst (geheim bestuursakkoord). (De Standaard, 26 april 2013)

 

“Ik bewonder zijn kracht en energie, en de manier waarop hij Antwerpen café per café heeft veroverd. Hij is veel meer een campagnedier dan ik. Voor mij zijn campagnes vooral een verstoring van mijn persoonlijke orde. (…) Wie van ons de nummer één is? In die termen denken wij niet. Maar Filip heeft altijd veel meer voorkeurstemmen behaald dan ik. In die zin is hij de nummer één.” Partijvoorzitter Gerolf Annemans kent zijn plaats binnen het Vlaams Belang. (Gazet van Antwerpen, 27 april 2013)

 

“Ik ben geen rechtse bal. Ik heb bijvoorbeeld niet voor De Wever gestemd, en ik zal het ook nooit doen. Wat wel waar is: het is minder evident om met rechts te lachen. De rechtse agenda is duidelijker, er valt meestal weinig door te prikken. Neem nu Filip Dewinter. Voor een humorist is dat een totaal oninteressant personage geworden. Ik bedoel: je kunt Dewinter niet belachelijker maken dan hij zelf al doet.” Alex Agnew vindt het moeilijk grappen te maken over rechts. (De Morgen, 27 april 2013)

 

Chantal Meerkens die linkse ratten hebben niks anders te doen he!! te lui om te werken!!

Chantal Meerkens ale, vandaag ist mijn beurt! pff! vraag me af hoe die aan die info komen, percies of zit er n rat onder ons

Kris Roman grappig, die weten blijkbaar waar jij op internet koopt J

Kris Roman Aan het AFF : ik koop mijn vibrators bij de Pabo !”

Reacties na ons portret zaterdag en onze schets maandag. (Facebook, 28-29 april 2013)

 

“Ik kan, om het op zijn Engels te zeggen, alleen vragen: hang in there.” De handelaars in Antwerpen-Noord zijn woest omdat in het kader van de war on drugs hun buurt een ganse zondagnamiddag afgesloten werd voor een politierazzia. Niemand mocht de buurt verlaten of betreden op deze topdag voor de handelaars. Zelfs vrouwen met kinderwagens werden urenlang tegengehouden. Bart De Wever heeft begrip voor het standpunt van de handelaars, maar vraagt mee te werken. Maar waarom moet dat in het Engels? (Gazet van Antwerpen, 29 april 2013)

 

“De overlopers kwamen kennelijk niet zonder rugzak toe.” Meer luister voor de 11-julivieringen (zoals overal waar er nu een N-VA-bestuur is), toevoegen van de Vlaamse Leeuw op straatnaamborden (zoals het plan is in Aalst), een drastische verhoging van de inschrijvingstaks voor vreemdelingen (zoals het plan is in Antwerpen), prioritaire tewerkstelling van eigen inwoners (zoals het plan is in Aalst), uitbreiding van het politiekorps en zero tolerantiebeleid (zoals voor de War on drugs in Antwerpen), hoofddoekverbod voor alle ambtenaren en niet enkel de loketbedienden (zoals in Lier)… Wat de N-VA nu invoert om een zichtbaar verschil te tonen staat allemaal in een ‘Draaiboek voor een Vlaams Belang-bestuur’ dat het VB klaarstoomde voor het geval het na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ergens in de bestuursmeerderheid zou geraken. (De Standaard, 30 april 2013)

 

“Ik had van het nieuwe stadsbestuur een en ander verwacht, maar niet dat het zo’n harde houding zou aannemen tegen elke vorm van inspraak. N-VA-schepen Van de Velde foetert op alle actiecomités: die weten niet waarover ze praten, die hebben geen dossierkennis, die ligen, die komen alleen op voor het particulier belang, die dit en die dat. Alleen hij, Rob Van de Velde, dient het algemeen belang. In werkelijkheid gebruikt Van de Velde het argument ‘algemeen belang’ natuurlijk om zijn eigen machtspositie ver te mesten. En dan zie ik één lijn tussen de N-VA-aanval op de bewonerscomités in Antwerpen en op het ACW in het parlement: zij willen een nieuw soort democratie invoeren die zich beperkt tot het politieke systeem. (…) Het is een gevaarlijke verarming van de democratie.” Wouter Van Besien dacht dat N-VA’ers gemeenschapsdenkers zijn, maar dat valt tegen eens de N-VA’ers aan de macht zijn. (Knack, 1 mei 2013)

 

“De maatschappij is selectief in het verwerpen van fenomenen die ze beschouwt als verwerpelijk. Zolang die selectiviteit bestaat, zolang die dubbele standaard wordt gehanteerd, is mijn doel niet het conformeren aan die maatschappij, maar het veranderen ervan. En dat doen we samen. Vandaar het woord: samenleven. In zo'n maatschappij ben ik wel geïntegreerd.” Yassine Channouf wil zich (nog) niet  integreren, maar werkte wel mee aan het opzetten van het buurtfeest op 1 mei aan het Moorkensplein in Borgerhout (foto). (De Morgen, 2 mei 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, dewinter, annemans, roman, de wever, van de velde, actie |  Facebook | | |  Print

02-05-13

DE RATTEN ZATEN IN DE VAL

1 mei 2013 - Grote Markt Antwerpen.JPGn-sa,hermy,borgerhout,moorkensplein,actieDe website van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) gaf gisteren niet de indruk dat hun meeting in café Den Bengel in Antwerpen en hun bezoek aan een buurtfeest in Borgerhout was afgelast. Tot vier keer toe staat er de horroraffiche over hun 1-meiactiviteit, maar het N-SA moest met de staart tussen de benen afdruipen.

 

Als de socialistische 1-meistoet omstreeks 12u30 de Antwerpse Grote Markt bereikt, heeft het N-SA zich al teruggetrokken in een zaaltje op de eerste verdieping van café Den Bengel. Eddy Hermy mailde ons maandag: “Stel je het volgende beeld voor op de Grote Markt van A. Beneden alle socialistische leiders, verantwoordelijk voor de crisis van het kapitaal, en wij die – boven hen – op hen afgeven. De wereld kan mooi zijn. Leve de democratie.” Het pakte enigszins anders uit. Vorig jaar – toen het N-SA hetzelfde zaaltje gehuurd had, maar dit niet bekend was bij het brede publiek – waren Jan De Beule en andere N-SA-militanten niet weg te slaan van het raam aan de eerste verdieping van Den Bengel. Gisteren vertoonde zich geen enkele N-SA’er aan het open raam (foto 1).

 

Ze waren met drieën: een roepende Eddy Hermy, een geëmotioneerde Jan De Beule en Thierry Vanroy die de persconferentie filmde. Want meer dan een persconferentie is hun meeting niet geworden. Naar Eddy Hermy aan de Antwerpse regionale televisiezender ATV verklaarde was “in samenspraak met de politie” besloten de militanten te vragen niet te komen. Eddy Hermy voelde ook wel “de spanningen” die intussen gerezen waren. Toch werden nog enkele N-SA’ers gesignaleerd in Antwerpen, en twee van hen werden door de politie opgepakt en administratief aangehouden. De persconferentie eindigde met een verwijzing naar de Griekse neonazi's van Chrysi Avgi. Eddy Hermy: "Vandaag zijn we met enkelen, maar morgen komt de dag, met de kleur van een Gouden Dageraad als strijdsignaal. Kameraden, en wij zullen die dag plukken!"

 

Twee keren waren er incidentjes aan Den Bengel. Een eerste keer toen een twintigtal vakbondsmilitanten die daar al enige tijd stonden naar het toilet wilden gaan en dachten dat het toilet zich op de eerste verdieping bevond. Een zestal geüniformeerde politieagenten en een twintigtal agenten in burger stormden hierna Den Bengel binnen. Sommige terrasklanten dachten dat N-SA’ers Den Bengel binnenstormden, maar het waren al even vervaarlijk uitziende politieagenten in burger. Het ‘misverstand’ over het toilet in Den Bengel werd opgeklaard en daarna kon buiten verder genoten worden van het zonnetje. Als omstreeks 14u30 Eddy Hermy, Jan De Beule en Thierry Vanroy Den Bengel verlaten is het wel even anders. De inhoud van drankrecipiënten vliegt door de lucht, antifascistische leuzen worden geroepen, politieagenten halen hun matrak boven en meppen erop los om de N-SA’ers te ontzetten (foto 2: Eddy Hermy, met voor hem: Thierry Vanroy, en met een pet op: Jan De Beule). Een politiewagen, die in een zijstraat klaar staat, neemt de drie N-SA’ers mee met het verzoek zo snel mogelijk uit Antwerpen te verdwijnen.

 

Intussen is aan het Moorkensplein in Borgerhout het buurtfeest al volop aan de gang. Met optredens, een speakers’corner, een tent met gratis eten en een 1-meiverklaring van de initiatiefnemers voor het buurtfeest. Er werd herinnerd aan het ontstaan van het buurtfeest: als reactie op de betogingsaanvraag van het N-SA, maar ook al het negatieve tevoren vanwege het nieuwe stadsbestuur. En gevraagd oog te hebben voor kwesties als het alledaags racisme en de tewerkstelling van de Borgerhoutenaars. Naar schatting 1.500 mensen (1, 2) zakten af naar het Moorkensplein. Een dikke proficiat voor de initiatiefnemers en de vrijwilligers die het feest in elkaar staken!

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, hermy, borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

01-05-13

1 MEI 2013


Het Anti-Fascistisch Front (AFF) en de redactie van AFF/Verzet wenst jou een strijdbare, en ook een plezante, dag toe.

 

      -       Tegen het afwentelen van de lasten van de crisis op de schouders van de zwakkeren.      

      -   Tegen de verdeel en heers-politiek.

      -       Tegen het gif van racisme.

      -       Voor een rechtvaardige en solidaire samenleving.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

29-04-13

N-SA TOCH OP 1 MEI NAAR HET MOORKENSPLEIN, BORGERHOUT

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) heeft geen toelating gekregen om op 1 mei in Borgerhout te betogen, maar wil nu toch op 1 mei naar Borgerhout afzakken (foto 1). Naar het buurtfeest dat ontstaan is als reactie op de voorgenomen provocatie van het N-SA.

 

Het N-SA komt woensdag om 13 uur samen in café Den Bengel aan de Grote Markt in Antwerpen. 13 uur… dat is dus op een ogenblik dat de socialistische 1-meioptocht nog volop haar eindpunt op diezelfde Grote Markt bereikt. Tegenover voorgaande jaren is er een en ander veranderd. Er zal geen tribune voor de socialistische notabelen en gepensioneerden meer staan op de Grote Markt, en na de 1-meioptocht wijken de socialisten niet meer voor animatie en een drankje uit naar de Scheldekaaien maar blijven ze op de Grote Markt. Ook nieuw: Yasmine Kherbache is als nieuwe voorzitster van de SP.A-Antwerpen, samen met vakbondsvrouw Caroline Copers, de ‘eerste socialist’ om de militanten en sympathisanten op de Grote Markt te begroeten. Volgens N-SA-opperhoofd Eddy Hermy is Yasmine Kherbache, geboren uit een Algerijnse vader en een Vlaamse moeder, “het gezicht van de volksvreemde sociaaldemocratie.

 

In zijn geheel eigen onnavolgbare stijl kondigt Eddy Hermy aan na de bijeenkomst in café Den Bengel omstreeks 15.00 uur naar Borgerhout te gaan. Eddy Hermy: “Gezien de consternatie, hebben wij besloten de gemoederen te bedaren en geen opzichtige actie te voeren. Met geïnteresseerden zullen wij in de plaats na de meeting een vrijblijvend bezoek brengen aan het buurtfeest in Borgerhout. Daar kunnen wij dan zelf een paar misverstanden met de aanwezigen opklaren en de ware betekenis van 1 Mei tot zijn recht brengen. Allemaal aanwezig op 1 Mei! Sociaal kan enkel nationaal!”. Klinkt het aanvankelijk nog vriendelijk, het eindigt met een combinatie van ‘nationaal’ en ‘sociaal’ die bij Vlaams-nationalistische actiegroepen als het N-SA nare herinneringen oproept.

 

Het N-SA duikt overigens wel eens meer terug in de geschiedenis: donderdag publiceerde het N-SA nog een artikel naar aanleiding van de verjaardag van het overlijden van Rudolf Hess, door Adolf Hitler benoemd als zijn plaatsvervanger en door het N-SA omschreven als een “martelaar voor de vrede”. Duitsland, het brengt ons naadloos bij het N-SA dat toen het in 2010 niet toegelaten werd op 1 mei in Mechelen te betogen, dan maar naar Berlijn trok. Om er te betogen met de rechtse autonomen. In Duitsland gewoonweg nazi’s genoemd. Omdat het ons te ver zou brengen alle twintig N-SA’ers te vernoemen, hoe was de line up rond de spandoek van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief in Berlijn (foto 2, grotere versie)?

 

Links aan de spandoek: Thierry uit Heusden-Zolder. Altijd als dandy gekleed laat hij zich zelden fotograferen bij N-SA-acties in ons land. Hij is immers de man die voor het N-SA de filmpjes van hun acties maakt en is daarom slechts zelden te zien op die filmpjes en op foto’s. Maar onderschat hem niet: hij is na Eddy Hermy de huisfilosoof van het N-SA. Hij is ook lid van het nationaal bestuur van de Vlaams Belang Jongeren. Naast Thierry zijn spitsbroeder Ruben. De man die de aanvraag deed om met het N-SA in Borgerhout te mogen betogen. Uit Mechelen, maar zelden thuis (rechts op de foto: Ruben in Nederland). Ruben zorgde ervoor dat het N-SA in Berlijn kon betogen en is fier over zijn goede contacten met het Italiaanse CasaPound dat “de erfgenamen van het fascisme” wil zijn. Ruben gaat graag langs bij nationalistische studentenverenigingen, maar zijn carrière als nationaal NSV-voorzitter en vervolgens nationaal NSV-vormingsverantwoordelijke was de kortste ooit in de geschiedenis van de NSV. Tegenwoordig is Ruben met zijn ‘Mediawerkgroep Syrië’ een onvoorwaardelijke fan van het Syrische regime dat zoals bekend “een paar misverstanden met de aanwezigen” in eigen land wil uitklaren.

 

Naast Ruben: Matthias. Een jonge West-Vlaamse ondernemer en bezoeker van historische plaatsen. Nadat de vorige generatie actievelingen van Blood and Honour Vlaanderen er de brui aan gaf, probeerde Matthias al eens een concert voor hetzelfde publiek in te richten. Dat werd geen succes, maar daarnaast probeerde hij ook een No Surrender-kledinglijn te verkopen in extreemrechtse kringen. Hij is geïnteresseerd in geschiedenis en liet zich dan ook graag fotograferen in het Fort van Breendonk met een swastika en de SS-eed Meine Ehre Heistt Treue op de achtergrond. Helemaal rechts op de foto, aan het andere einde van de spandoek: Jan. Hij is ‘ondervoorzitter’ van het N-SA en was tot eind vorig jaar Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Hamme, in het Waasland. Naar eigen zeggen was hij het jongste lid van de (als privé-militie veroordeelde) Vlaamse Militanten Orde. Bij de Cyriel Verschaeve-herdenking vorig jaar in Alveringem droeg Jan nog fier de VMO-vlag.

 

Allemaal volk dus dat zeer interessant is om “de ware betekenis van 1 mei tot zijn recht te brengen”.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, hermy, borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

26-04-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag wordt de 12-12 geldinzameling voor Syrië ingericht. Zonder stelling te nemen pro het ene of het andere kamp is het een actie die alle steun verdient. Zo vindt ook Geert Hoste (foto), voor de verandering eens in volle ernst. En verder hebben we onthouden…

 

“Ik werd ooit door een auto van mijn fiets gereden en de bestuurster merkte op dat je met vreemdelingen altijd problemen hebt. Ik was compleet sprakeloos.” Yasmine Kherbache getuigt over racisme. (Het Nieuwsblad, 20 april 2013)

 

“Nooit is zoveel aandacht geweest voor die burgeroorlog als sinds een aantal pubers hun baard lieten staan en het vliegtuig naar Turkije namen.” Tom Naegels stelt een verschil in belangstelling vast als het gaat over Syrië, al leidt dat nog niet tot engagement om de toestand daar op een of andere manier te verzachten. “Toen de aandacht nog ging naar een gewoon, modern volk dat in opstand kwam tegen zijn dictator, was (het) eigenlijk herkenbaarder. Die Syriërs leken op ons, en ze wilden hetzelfde als wij: democratie, vrijheid, veiligheid. Toch haalden we toen onze schouders op. Pas toen de hoofdrolspelers baardmannen werden, en dus objectief verder van ons af kwamen te staan, werd de publieke belangstelling aangewakkerd: aha, zo hebben wij de Arabische wereld graag, als een zwart gat dat alle licht opslorpt, en dat met zijn totalitaire sirenenzang kinderen naar hun dood doet hollen.” (De Standaard, 20 april 2013)

 

“Deze week hoorde ik Bart De Wever op een persconferentie zeggen dat hij als burgemeester was aangesproken door iemand die ijverde voor een rustpauze voor gebed tijdens de werkuren. Hij zag dat als teken van ‘radicalisering’. Had u al gehoord van de Rondetafels van de Interculturaliteit? Dat was een handboek met aanbevelingen voor een beter beleid uit 2010, opgesteld op initiatief van Joëlle Milquet. Ik lees u voor, pagina 65: ‘Kan je een moslimwerknemer verbieden om tijdens zijn werkdag zijn gebeden te doen als de aard van zijn prestaties en de inrichting van de werkplaats dat mogelijk maken?’ De ene politicus lanceert een voorstel, de andere noemt dat drie jaar later een indicatie voor radicalisering.” De Boomse straathoekwerker Peter Calluy waarschuwde als eerste voor Fouad Belkacem en schudt nu het hoofd als hij de reacties van de politici hoort. (De Morgen, 20 april 2013)

 

“Het bezorgt me nog steeds een akelig gevoel wanneer ik terugdenk aan hoe deze haattoeristen ostentatief in het midden van de straat kuierden en hun afwijzende en vijandige blikken over onze huizen, onze ouders, onze vrienden, broers en zussen lieten glijden. Het klopt niet dat racisme op den duur minder opvalt en dat het van je afglijdt als regen van een raam.” Rachida Lamrabet over Filip Dewinter die met een delegatie Vlaams Blokkers rondtrok Borgerhout. Wat daarvan blijft hangen, en hoe het nu moet met het racisme in A.(De Morgen, 22 april 2013)

 

“Voorstanders van het homohuwelijk kunnen dus gerust verwijzen naar het verleden, dat toleranter was tegenover homoseksualiteit dan algemeen wordt aangenomen. Anderzijds leert datzelfde verleden ons dat deze tolerantie snel kan verdwijnen in moeilijke tijden. Net zoals de aanhoudende problemen in het land van liberté, egalité, fraternité aantonen.” Historicus Jonas Roelens weet dat het homohuwelijk niet altijd een probleem was. Overigens was, ondanks aanhoudende protesten, een meerderheid van de Fransen in opiniepeilingen nu ook voorstander van het mariage pour tous. (De Standaard, 23 april 2013)

 

“De voorzitter van de N-VA doet niet anders dan zeggen dat zijn Vlaanderen open is, inclusief. Maar de daden van zijn partij vertellen soms iets anders. Aan die verwarring moet de partij toch proberen een einde te maken.” Carl Devos over het intussen ingetrokken hoofddoekenverbod voor gemeenteraadsleden in Boom (De Standaard online, 23 april 2013)

 

“De scoop van Filip De Bodt en 't Uilekot kan tellen: de 66 pagina's bestuursakkoord, die maandenlang geheim waren, zijn nu toch uitgelekt. Het akkoord circuleert op tien geschreven exemplaren: elke schepen heeft er één. Iemand van hen moet het akkoord dus hebben gelekt.” Onze vrienden van ’t Uilekot kregen het geheim bestuursakkoord voor Aalst in handen. Mooi zo. Intussen publiceerde Apache de krachtlijnen ter voorbereiding van het meerjarenplan 2014-2019 in Aalst waarin een en ander uit het geheime bestuursakkoord weggelaten werd en andere zaken dan weer meer geconcretiseerd werden. (Het Nieuwsblad, 24 april 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, racisme, syrië, de wever, dewinter, n-va, aalst, actie |  Facebook | | |  Print

24-04-13

VB-KLACHTEN OVER HOOFDOEK EN GEBALDE VUIST VERWORPEN

Uitgerekend op de dag dat burgemeester Jeroen Baert (N-VA) besloot de omstreden passus over religieuze tekens in de deontologische code voor gemeenteraadsleden in Boom in te trekken, werd bekend dat een klacht van het Vlaams Belang over een hoofddoekdragend districtsraadslid verworpen is. Ook een tweede klacht van het Vlaams Belang werd verworpen.

Bij de installatie van de districtsraad van Deurne uitte het Vlaams Belang haar bezwaren tegen de eedaflegging van twee districtsraadsleden. Dat de twee verkozen zijn voor de PVDA+ stemde al niet tot vrolijkheid. Dat een van hen ook nog een hoofddoek droeg was er helemaal over, vonden ze bij het Vlaams Belang. Partijmedewerker Sam Van Rooy schreef een tekst die districtsraadslid Marina Rothmayer moest voorlezen. Voorpost was gemobiliseerd om op de publiekstribune het ongenoegen te uiten. Dat daarvoor zelfs Nick Van Mieghem uit Gent moest overkomen, illustreert de bloedarmoede bij Voorpost.

De door Vlaams Belang-fractieleider Jan Van Wesembeeck ingediende bezwaren tegen de eedaflegging door Karima Choukri en Aziza Falki zijn respectievelijk onontvankelijk en ongegrond verklaard. Karima Choukri (foto 1) kreeg pas op de receptie na haar eedaflegging te horen dat ze haar mandaat in de districtsraad niet kan combineren met haar job in het stedelijk onderwijs. Ze diende dan maar ter plekke haar ontslag in als districtsraadslid. Volgens Jan Van Wesembeeck wist ze al vroeger dat ze niet kon zetelen en was de eedaflegging nodeloze propaganda voor de hoofddoek. Aziza Falki (foto 2) werd door de Vlaams Belang-fractieleider aangewreven dat ze haar eed aflegde met gebalde vuist.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen onderzocht de klachten en meent dat Jan Van Wesembeeck geen actueel belang meer heeft in verband met Karima Choukri. Opmerkelijker is de argumentatie rond de vermeende gebalde vuist van Aziza Falki. “Er zijn geen vormvereisten buiten het feit dat ze de eed moest afleggen in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de vergadering, wat gebeurde”, aldus de raad in haar besluit. Met een gebalde vuist de eed als verkozene afleggen kan dus. Die wetenschap was bijgevolg het enig nut van de klacht van het Vlaams Belang. Maar dát was niet de bedoeling van de klager.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, van wesenbeeck, van rooy, voorpost, islam, actie |  Facebook | | |  Print

15-04-13

BIJ DE START VAN HET NSU-PROCES

Duizenden betogers hebben zaterdag in München herinnerd aan de slachtoffers van de terreur door neonazi’s (foto's).

 

Om te beginnen de moorden gepleegd door de Nationalsocialistischen Untergrund (NSU): acht Turkse migranten, een Griekse migrant en een Duitse politieagente die door de NSU’ers vermoord werden. De weduwe van de in 2005 in München vermoorde Theodoros Boulgarides legde uit hoe haar familie geleden heeft: eerst door de moord, later door de beschuldigingen dat haar man gedood was als gevolg van een afrekening tussen Grieken. Over de Turkse slachtoffers werd een gelijkaardig verhaal verteld. Ze zouden elk vermoord zijn als gevolg van een afrekening tussen Turken.

 

De betoging bracht 7.000 à 10.000 betogers op de been – volgens de politie 5.500 – waarbij zowat alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd waren. Van jong tot oud, van punkers tot vrouwen met een hoofddoek. Men trok voorbij een monument dat herinnert aan een bomaanslag bij de Oktoberfeesten in München in 1980 die 13 mensen het leven kostte. Een voormalige aanhanger van de neonazistische Wehrsportgruppe Hoffman heeft de aanslag gepleegd, maar tot vandaag is niet duidelijk of de man echt alleen handelde. Men stapte ook door de Schillerstrasse waar bij een brandstichting door neonazi’s in 1984 een jonge vrouw het leven liet.

 

Onmiddellijke aanleiding voor de betoging is de rechtszaak tegen NSU’ster Beate Zschäpe en vier van haar handlangers die woensdag in München begint. De voorziene rechtszaal is veel te klein om iedereen een plaats te geven die de zaak wil volgen. Dat ook de Turkse pers de zaak zou kunnen volgen – gezien de acht Turkse slachtoffers – moest bij een andere rechtbank afgedwongen worden. Er zijn diverse blogs die het proces gaan volgen: nsuprozess.blogsport.de, nsuprozess.info en de door ons aanbevolen www.nsu-watch.info opgezet door de collega’s van Apabiz uit Berlijn, voor de duur van de rechtszaak gehuisvest bij a.i.d.a. in München.

 

NSU-Watch heeft een accreditatie gekregen voor het volgen van de zaak in de rechtszaal. Of daar iets verteld zal worden over de undercoveragenten van de Duitse politie- en inlichtingendiensten die in het neonazimilieu van dichtbij of iets verderaf actief waren in het netwerk rond de NSU’ers, is af te wachten. Maar liefst vierentwintig neonazi’s / undercoveragenten werden in dit netwerk geïdentificeerd, en toch konden de NSU’ers dertien jaar lang hun gang gaan.

 

  • Update. De rechtszaak tegen Beate Zschäpe en vier van haar handlangers is uitgesteld tot maandag 6 mei. De rechtbank in München zegt meer tijd nodig te hebben om ervoor te zorgen dat ook Turkse journalisten de zaak kunnen bijwonen. In de rechtszaal waren slechts vijftig plaatsen gereserveerd voor journalisten, terwijl er alleen al bij de Duitse pers meer geïnteresseerden zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, nsu, neonazi's, actie |  Facebook | | |  Print

11-04-13

FEESTEN OF TREUREN OM THATCHER ?

Het was voorspeld: “We will laugh the day that Thatcher dies. Even though we known it’s not right. We will dance and sing all night long.” De Britse indie rockgroep Hefner zong het al op hun album We love the city verschenen in 2000 en heruitgebracht in 2009.

 

Gisterenavond stond Ding Dong! The Witch is Dead op de eerste plaats in de iTunes-lijst. Een koopactie om aan te tonen hoe blij men is met het overlijden van Margaret Thatcher. “Dat is het onvermijdelijke gevolg van haar beleid”, legde politicoloog Rodney Barker van de London School of Economics uit aan De Standaard. “De oude conservatieven huldigden de opvatting dat we One Nation zijn, dat alle Britten even belangrijk zijn en dat een regering verantwoordelijk is voor het welzijn van alle burgers. Thatcher zag dat anders. Zij moedigde degenen aan die hun materiële eigenbelang nastreefden. Dat was volgens haar de basis van sociale vooruitgang. Voor afwijkende meningen had ze geen respect.” “Ze provoceerde graag, genoot zichtbaar van het op de spits drijven van conflicten. Compromis was een vies woord – het was buigen of barsten”, vervolgde Het Laatste Nieuws. “Onder Thatcher beleefde de Britse samenleving het meest scherpe en conflictrijke decennium uit de naoorlogse geschiedenis. Een kleine kwarteeuw tijd en haar dood zijn blijkbaar onvoldoende om die wonden te helen."

 

Vandaar die feesten (foto’s), maar nog genanter dan feesten voor een overledene is hoe Margaret Thatcher geroemd werd. Filip Dewinter schoot (weer eens) de hoofdvogel af.  “Thatcher on feminism: ‘I hate feminism. It is a poison.’ Thatcher on Mandela: ‘He is a terrorist.’ Thatcher on Pinochet: ‘Welcome’”, twitterde Filip Dewinter maandag. Voor de jongere bezoekers van deze blog: ‘Pinochet’ staat voor de Chileense generaal en dictator Augusto Pinochet die op 11 september 1973 de democratisch verkozen Chileense president Salvador Allende afzette, minstens 130.000 mensen liet arresteren waarvan een belangrijk deel gemarteld zoniet vermoord werd, en een neoliberaal economisch beleid invoerde dat van de kloof tussen arm en rijk in Chili een ravijn maakte. Dat Thatcher Pinochet aan de boezem drukte, vindt Dewinter blijkbaar een van haar belangrijkste verdiensten.

 

Op de website van het Vlaams Belang hebben ze ook een originele inschatting van Margaret Thatcher. Volgens die website “dwong the Iron Lady zonder meer respect af voor haar kordate en uiterst fijnzinnige manier van politiek bedrijven”. Vervolgens wordt Thatcher op de Vlaams Belang-website geloofd voor haar “waarschuwen voor de desastreuze (inflatoire) gevolgen van een eengemaakte monetaire unie”, maar verder dan een Eigen Geld Eerst!-visie komt men niet bij het Vlaams Belang. Overigens zou het nogal ongeloofwaardig zijn het financieel-economisch beleid van de Europese Commissie in dit kader verder op de korrel te nemen, want wat de Europese Commissie en anderen voorstellen om uit het financieel-economisch moeras te geraken, is niets anders dan het bezuinigings- en privatiseringsbeleid dat Thatcher in Engeland invoerde.

 

Op sociale media loofden de meeste rechts-radicale Vlaams-nationalisten de voorbije dagen Margaret Tatcher, haar onbarmhartige houding tegenover de Ierse nationalisten werd minder belangrijk geacht. Uitzonderingen op de regel waren Vlaams Belang'er/Voorpost’er Björn Roose en ex-Vlaams Belang’er/Voorpost'er Francis Van den Eynde voor wie de negatieve houding tegenover de Ierse nationalisten primeerde. Yves Pernet – intussen hoofdredacteur af bij RechtsActueel – nam het economisch beleid van Margaret Thatcher onder de loep, en noemde daarbij als “grootste en positieve verwezenlijking van Thatcher (…) haar overwinning op de NUM (National Union of Mineworkers)”. Maar hij besluit wel over Thatchers economisch beleid dat als men “de cijfers erbij neemt, dan kan men niet anders dan concluderen dat haar beleid geen positieve lange termijnresultaten kan voorleggen. Integendeel”. Als bewijs dat bij RechtsActueel “meerdere meningen aan bod komen” geeft de nieuwe hoofdredacteur Bert Deckers op RechtsActueel ook de mening mee van voormalig KVHV-praeses Jonas Naeyaert… die nog meer dan Yves Pernet Thatcher bejubelt.

 

Wij laten intussen nog een aantal songs tégen Margaret Thatcher door onze boxen knallen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, sociaal, nationalisme, dewinter, actie |  Facebook | | |  Print

08-04-13

‘GOUDEN DAGERAAD’ HEEFT WERELDWIJDE AMBITIES

Chrysi Avgi-parlementslid Ilias Kasidiaris (op de foto samen met partijgenoten op weg naar een rechtbank waar hij zich moet verantwoorden voor zijn deelname aan een gewapende overval in 2007, hijzelf ontkent uiteraard elke betrokkenheid) heeft aangekondigd dat Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’) overal ter wereld waar er Grieken zijn afdelingen gaat oprichten. De Verenigde Staten, Canada, Australië en Duitsland zijn de eerste aan de beurt.

 

Chrysi Avgi werd vorig jaar in het Griekse parlement gekatapulteerd met 18 parlementsleden en 7 procent van de stemmen. Volgens peilingen zou Chrysi Avgi intussen kunnen rekenen op 11,5 procent van de stemmen. Het onvermogen van de klassieke politici om de Griekse financiële en economische crisis op te lossen, en bijvoorbeeld de steenrijke Griekse reders een rechtvaardig deel van de belastingen te laten betalen, spelen natuurlijk in de kaart van de Griekse neonazi’s. De aandacht richten op de migranten, waarbij zelfs gedreigd wordt Griekse gezondheidscentra uit te kammen op migranten, laat de hierboven genoemde Griekse reders vrij spel. Griekse reders die op hun beurt Chrysi Avgi financieel zouden steunen.

 

Chrysi Avgi opende vorige maand een eerste kantoor in Duitsland. Waar wil Chrysi Avgi niet zeggen. Er is sprake van Nuremberg, maar alvast vanuit de Griekse gemeenschap in Nuremberg werd dit afgekeurd. Er wonen in Duitsland officieel een 380.000 Grieken. In werkelijkheid zouden het er ongeveer 900.000 zijn. Australië is het volgende land op de agenda van Chrysi Avgi. “Er wonen hier veel conservatieve Grieken”, zegt de Australische historicus van Griekse oorsprong Anastasios Tamis. “Royalisten, aanhangers van de Griekse militaire junta… Grieken die teleurgesteld zijn over wat er in Griekenland is gebeurd, en nationalisten die het gevoel hebben verraden te zijn over kwesties als Macedonië, Cyprus en de Griekse minderheid in Voreio Epirus, in het zuiden van Albanië. De jongere generatie – kinderen van ongeschoolde Griekse migranten en landbouwers – kennen de geschiedenis van Griekenland niet en zijn een ander, gemakkelijk doelwit van Chrysi Avgi.”

 

Toch is er ook verzet vanuit de Griekse gemeenschap in Australië. Griekse Australiërs zijn gestart met een handtekeningenactie om een bezoek aan Australië van Chrysi Avgi-parlementsleden niet toe te laten. “Ze zijn een bedreiging voor de multiculturele samenleving waarvoor Griekse Australiërs en anderen gevochten hebben en die ze nu verdedigen.” In Canada was reeds een delegatie Chysi Avgi-parlementsleden op bezoek. “De persconferentie die ze hier hielden was een betreurenswaardige gebeurtenis”, zegt Lambros Kamperidis, een Grieks-orthodoxe priester in Montreal. “We zijn allemaal immigranten in Canada.” Een nog belangrijker doelwit is de Verenigde Staten waar bijna drie miljoen immigranten van Griekse oorsprong wonen.

 

"Deze mensen en hun principes zullen nooit aanvaard worden in onze gemeenschap. Hun overtuigingen zijn vreemd aan ons geloof en manier van leven", zegt Nikos Mouyiaris, mede-oprichter van de in Chicago gevestigde Hellenic American Leadership Council (HALC). De Amerikaanse Grieken weten waarover zij praten. Zij waren vaak het slachtoffer van gewelddaden van de Ku Klux Klan, en in de jaren twintig kon je in Florida aan restaurants bordjes aantreffen dat “honden en Grieken niet toegelaten” waren. Griekse Amerikanen namen actief deel aan de burgerrechtenbeweging. Hun geestelijke leider aartsbisschop Iakovos haalde in 1965 hand in hand met Martin Luther King de cover van Time Magazine.

 

Het verzet tegen de Griekse neonazi’s neemt niet weg dat Chrysi Avgi in 2009 nog maar 0,29 procent van de stemmen behaalde, en na het verkiezingssucces vorig jaar nu wereldwijde ambities heeft. Enkele weken geleden zou Chrysi Avgi-voorzitter Nikalaos Michaloliakos in een kantoor van het Griekse parlement nog gesprekken gevoerd hebben met twee Duitse neonazi’s. Aan de Griekse autoriteiten verklaarden de twee Duitse journalisten te zijn. Ook zouden er goede contacten zijn met neonazi’s in Italië en Roemenië. Eddy Hermy (Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA) zegt goede contacten te hebben met Chrysi Avgi, maar dat werd niet bevestigd langs Griekse kant.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, actie |  Facebook | | |  Print

06-04-13

'GOUDEN DAGERAAD'-MILITANT IN ZEE GEZWIERD

Chrysi Avgi ('Gouden Dageraad') maakt zich in Griekenland sterk met haar gratis voedselbedelingen. For Greeks only. De identiteitskaart wordt gevraagd wil je voedselhulp krijgen, je krijgt alleen voedselhulp als je Griek bent, je belandt in het adressenbestand van Chrysi Avgi, en je wordt ongevraagd lid van Chrysi Avgi. Maar het loopt niet altijd zoals de neonazi’s het zich voorstellen.

 

Toen Chrysi Avgi-militanten vorige week in Potamia, op het eiland Thasos, een voedselbedeling wilden organiseren, werden ze door de dorpsbewoners met spandoeken met antifascistische leuzen onthaald (foto). De neonazi’s werden verhinderd hun busje met voedsel uit te laden. Vrij snel dropen ze af, onder de spot en het gehoon van de inwoners van Potamia. Pogingen om de voedselbedeling dan maar elders op het eiland te organiseren werden met weinig of geen enthousiasme begroet.

 

In Chania, de op een na grootste stad van Kreta en bekend toeristenoord, werd een Chrysi Avgi-militant in zee gezwierd. Na een betoging met een twintigtal Chrysi Avgi-militanten werden drie niet-Grieken lastig gevallen door Chrysi Avgi'ers. Antifascisten hielden de Chrysi Avgi-militanten echter in het oog. Er ontstond snel een vechtpartij. Vier Chrysi Avgi-militanten en twee antifascisten werden door de politie aangehouden. Een Chrysi Avgi-militant werd bij de vechtpartij in de haven van Chania in de zee geworpen.

 

Dergelijke acties komen er op een ogenblik dat Chrysi Avgi meer en meer mainstream wordt in het Griekse openbare leven. Hun kranten en sleutelhangers worden op vele plaatsen openlijk verkocht. Hun slogans vind je meer en meer op muren, tot zelfs op schoolmuren nadat Chrysi Avgi is begonnen met les te geven aan Griekse kinderen. Maar spontaan (Potamia) en in georganiseerd verband (Chania, met het plaatselijk Antifascistisch Initiatief en Antarsya) groeit ook het verzet tegen de neonazi’s.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, actie |  Facebook | | |  Print

04-04-13

VAN DE KEUKEN VAN PETER MERTENS NAAR EEN VLAAMSE BANK

Gisterenavond stond de teller al op meer dan 32.000 mensen die intekenden als coöperant voor een nieuwe bank. New B, een bank die niet alleen sober, duidelijk en transparant zou werken, maar ook ons geld inzet voor de reële economie. Niet speculeert met ons geld, maar dat geld inzet om bij te dragen aan lokale en duurzame economie. Investeert in innoverende producten en diensten met een sociale en milieugerichte meerwaarde. Het initiatief geniet ook de steun van meer dan 70 organisaties. Van 11.11.11 en het ABVV tot Vredeseilanden en Zuiderlicht. Het steekt de ogen uit van Vlaams-conservatief Vlaanderen.

 

Volgens ’t Pallieterke is de sfeer die rond de nieuwe bank hangt verdacht. We citeren: “Het is toch allemaal zo eenvoudig, ongecompliceerd en laagdrempelig, met een stevige portie basisdemocratie. Je ziet de bedenkers van het initiatief daar val zitten: geëngageerde jongens in hun hemdsmouwen aan de keukentafel, om dan met gebalde vuist een nieuwe bank uit de grond te stampen. Zo een beetje zoals op de klassieke foto bij vrijwel elk interview met PVDA-goeroe Peter Mertens. (Ik heb me al afgevraagd of die keuken met een goedkoop geruit tafelkleed echt zijn eigen keuken is, of een speciaal voor die gelegenheden ingericht lokaaltje op het partijhoofd-kwartier. Zouden ze daar dan ook een hele voorraad koekjes van de witte producten hebben liggen die dan in hun plastic bakje opgediend kunnen worden om alles het juiste proletarisch cachet te geven?)” Met zo'n medewerkers bij ’t Pallieterke verbaast het ons niets dat sommigen schreven dat de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz-Birkenau opgetrokken waren met decorstukken voor een Hollywood-film.

 

“Iets zegt me dat als iemand het in zijn hoofd zou halen een V-bank op te richten, het er allemaal net iets anders aan toe zou gaan”, vervolgt ene FvL in ’t Pallieterke. “Waar blijft de Vlaamse beweging om de koppen eens bij mekaar te steken, en een nieuwe Vlaamse bank op te richten? Ik heb namelijk wel een paar waarden klaar voor een nieuwe Vlaamse bank. Transparantie bijvoorbeeld, waarbij beslissingen genomen worden in het belang van de bank en haar klanten, en niet in één of ander Brussels salon tot meerdere eer en glorie van vorst en ‘vaderland’, als het al niet een hoofdkwartier in Parijs is. Een bank die niet investeert in hopeloos ouderwetse industrieën of allerlei progressieve hobby’s. Een bank die lokale bedrijven in toekomstgerichte sectoren ondersteunt. Een bank die niet bang is van een Vlaams imago, en die het Vlaamse cultuurleven wil sponsoren. Als zieltogend links, in Vlaanderen nog niet goed voor een kwart van de kiezers, in een mum van tijd 26.000 coöperanten weet te verzamelen, waarom zou hetzelfde dan niet kunnen voor een Vlaamse bank?”

 

’t Pallieterke, in de persoon van haar hoofdredacteur Karl van Camp, in 1984 betrokken bij de rellen met de NSV in Leuven die Jurgen Ceder bekendheid bezorgden, steunt het initiatief. “De banken die zich in het verleden als ‘Vlaamse’ bank hebben geafficheerd, zijn dat immers allang niet meer”, schrijft Karl van Camp. “KBC bijvoorbeeld, ‘de bank van hier’, ziet er nauwlettend op toe geen enkele organisatie uit de Vlaamse beweging te sponsoren. De reden? Sinds de fusie tussen CERA en KB in 1998 wordt de hoogste functie van de promotieafdeling waargenomen door een anti-Vlaamse CERA-man. Met bijvoorbeeld als gevolg dat elke aanvraag van ’t Pallieterke om te adverteren hooghartig in de papierversnipperaar belandt. Ook al is ’t Pallieterke sinds 1967 klant bij de Kredietbank.” Voilà. Als KBC niet wil adverteren in ’t Pallieterke moet er maar een echte Vlaamse bank komen. Karl van Camp vervolgt immers: “Dus, hoog tijd om (terug) een eigen bank op te richten. Het moet mogelijk zijn. Voortgaande op enkele berichten en telefoontjes die me het voorbije weekend hebben bereikt, zijn er enkele mensen (en niet de minsten) die aan de Vlaamse kar willen trekken.”

 

Het redactieadres en -telefoonnummer van ’t Pallieterke staan ter beschikking om “de juiste mensen” met elkaar in contact te brengen. Voor ons mogen ze gerust doen: dat ze hun V-bank oprichten… maar achteraf niet komen zagen dat de Vlaamse Staat hen te hulp moet schieten als de bank in financiële problemen sukkelt. De financiers van Punt aanschrijven, het “nieuw rechts weekblad” met Vlaamse Volksbeweging-man Peter De Roover als hoofdredacteur, dat in 2002 na enkele maanden al op de fles ging?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, vlaams-nationalisme, van camp |  Facebook | | |  Print

29-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Vandaag vieren de katholieken Goede Vrijdag. Of de voorbije week voor iedereen een goede week was, is misschien iets anders. Hier een paar opgetekende citaten. 

 

“N-VA wil de splitsing van de sociale zekerheid, de pensioenen, alle belastingen, de staatsschuld… Dan hangen er 370 miljard euro Belgische staatsobligaties in de lucht waarvan niemand weet wie ze gaat terugbetalen. Je komt terecht in een chaosperiode waarin het onduidelijk wordt wie de belastingen gaat innen, wie de uitkeringen betaalt, wie moet opdraaien voor welke pensioenen. Door die onzekerheid zullen bedrijven hier niet meer willen investeren. Je belandt al gauw in Griekse toestanden. De plannen van N-VA zijn van een onnoemelijke lichtzinnigheid. Ze zijn een bedreiging voor de welvaart en toekomst van alle Belgen.” CD&V’er Eric Van Rompuy waarschuwt voor het N-VA-scenario. (Gazet van Antwerpen, 23 maart 2013)

 

“Op een moment dat de macht van natiestaten en vakbewegingen door de globale markten wordt uitgehold en er aan de fundamenten van de welvaartsstaat wordt gemorreld, moet een sociaal bewogen Kerk  de mechaniek die armoede veroorzaakt en ongelijkheid stimuleert, aantonen en aanklagen. Het blijft intrigeren dat de Kerk in ethische kwesties wel durft harde standpunten in te nemen en de contramine op te zoeken, maar in het sociale debat wolligheid en niet zelden opportunisme verkiest.” Paul Goossens wil meer dan wat de nieuwe paus Franciscus I tot nu toe liet zien. (De Standaard, 23 maart 2013)

 

“De burgemeester van Antwerpen is wel man van zijn woord wat betreft dat 't Stad niet van iedereen is. 't Stad is blijkbaar in handen van communisten en andere minderheden, die zoveel macht hebben dat ze de burgemeester kunnen afdreigen. Wij waren nu niet bepaald lid van de fanclub van de voormalige burgemeester Janssens, maar die had tenminste nog ballen aan zijn lijf en durfde ingaan tegen terroriserende antidemocraten.” Helaas komt de sympathie van Eddy Hermy (N-SA) voor Patrick Janssens te laat. (Website N-SA, 24 maart 2013)

 

“Deze verandering is een verarming.” Meyrem Almaci (Groen) bekritiseert het afschaffen van de papieren versie van De Nieuwe Antwerpenaar. Het Vlaams Belang vind het goed dat dit stedelijk informatiemagazine verdwijnt. (Gemeenteraadszitting Antwerpen, 26 maart 2013)

 

“Nationalist zijn is een recht, maar het blijft opvallend dat velen vandaag in Vlaanderen zwaar nerveus worden wanneer onze kunstenaars zich keren tegen hun gedachte van een gesloten identiteit.” Filosoof Ignaas Devisch in reactie op opiniebijdragen van Gerard Mortier en Tom Naegels. (De Morgen, 27 maart 2013)

 

“Alleen het Vlaams Belang was tegen het voorstel. ‘De horeca wordt al genoeg geplaagd door regeltjes’, zegt Wim Van Osselaer (Vlaams Belang).” SP.A-gemeenteraadslid Maya Detiège vroeg burgemeester Bart De Wever om aan discotheken camera’s te installeren om discriminatie te voorkomen. De burgemeester wil het voorstel bespreken met de politie en horeca-uitbaters. Zelf maakte Bart De Wever het al mee dat iemand uit zijn gezelschap de toegang geweigerd werd op basis van zijn afkomst. (Gazet van Antwerpen, 27 maart 2013)

 

"’Onlangs sprak een man – een autochtone Vlaming – me aan. 'In het begin had ik het wat moeilijk met al die Marokkanen hier,' fluisterde hij. Toen wees hij naar een kassierster met hoofddoek: 'Ik kies nu altijd haar kassa uit, omdat ze zo behulpzaam en vriendelijk is. Die hoofddoek zegt helemaal niets, meneer.' Het mooiste compliment dat we kunnen krijgen. Kijk: aan onze kassa's staat een joodse dame rug aan rug met een moslimmeisje met hoofddoek. (…) Als het bij ons zo kan, kan dat toch elders ook?’" De winkelmanager van het Albert Heijn-filiaal in de Antwerpse wijk Kiel getuigt. (Het Laatste Nieuws, 27 maart 2013)

 

"Het is niet de partijpolitiek die evoluties in de samenleving stuurt. Het middenveld geeft de richting aan, de politiek bepaalt alleen het tempo waarin de dingen gebeuren." Manu Claeys (foto) bij de voorstelling van zijn boek Stilstand, een kanjer van 552 bladzijden "over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie". (Gazet van Antwerpen, 28 februari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, n-va, sociaal, hermy, racisme, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

27-03-13

HET N-SA OP DE BORGERHOUTSE DISTRICTSRAAD

Het N-SA is boos, en voor een keer is het een krantentitel (foto 1) die de waarheid niet aandikt. Nadat wij zondag online plaatsten dat de politie een nieuw en ditmaal negatief advies heeft gegeven over de geplande N-SA-betoging op 1 mei in Borgerhout, en burgemeester Bart De Wever dit advies allicht zal volgen, zette Eddy Hermy een eerste van nu al drie giftige artikels over Bart De Wever online.

 

Zoals bekend wilde Bart De Wever de N-SA-manifestatie aanvankelijk toelaten, maar daar kwam nogal wat reactie op zodat het ‘veiligheidsrisico’ intussen anders is ingeschat. En toen moesten de debatten in de Borgerhoutse districtsraad en de Antwerpse gemeenteraad nog plaatsvinden.

 

Els Delanoeije (SP.A, fractieleidster van het Groen/SP.A-kartel in Borgerhout) wees maandagavond in de Borgerhoutse districtsraad op de handelaars die zich gekant hebben tegen een Borgerhout dat het actieterrein zou worden voor politieke en religieuze conflicten. De bewoners hebben met hun buurtfeest van solidariteit en verbondenheid laten weten dat ze andere prioriteiten hebben dan het N-SA. En ook het districtsbestuur, bij monde van ‘districtsburgemeester’ Marij Preneel (Groen, foto 2), liet zich negatief uit over het voornemen van het N-SA. Vandaar de vraag aan de Antwerpse burgemeester om de N-SA-betoging effectief te verbieden, het geplande buurtfeest toe te laten, en dit feest politioneel en logistiek te ondersteunen.

 

En dan begon het politiek spelletje in de Borgerhoutse districtsraad. N-VA, CD&V en Open VLD waren in se het hiermee eens, maar vonden het niet opportuun hierover een tekst goed te keuren vermits de Antwerpse burgemeester al had laten verstaan de N-SA-betoging te zullen verbieden. Het Borgerhoutse districtsbestuur had anders nog diezelfde maandag, om 14u30, het kabinet van Bart De Wever gecontacteerd, en kreeg toen te horen dat de beslissing nog niet formeel genomen was. Het Vlaams Belang, met nog slechts twee vertegenwoordigers in de Borgerhoutse districtsraad, zei tegen het verbod voor het N-SA te zijn. “Het N-SA wil betogen tegen de aanwezigheid van de PVDA+ in het Borgerhoutse districtsbestuur, en dan moet het N-SA dat niet doen op de Antwerpse Linkeroever.”

 

Hiermee had VB-fractieleider Marc De Meyer een punt, maar hij vloog uit de bocht toen hij beweerde dat Bart De Wever gezwicht was onder de druk van het geweld van de tegenbetogers. Op een oproep van Blokbuster na is er nooit sprake geweest van een tegenbetoging, en al helemaal niet van gebruik van geweld. Wél van een buurtfeest van solidariteit en verbondenheid als tegenreactie op de N-SA-betoging. Ook Alain Herremans (N-VA) sloeg de bal mis toen hij zei dat men het N-SA gewoon haar ding had moeten laten doen, en er zou geen haan naar gekraaid hebben. ‘Districtsburgemeester’ Marij Preneel wees er terecht op dat het de door Bart De Wever verleende toestemming is die geleid heeft tot een artikel in De Morgen (en diezelfde dag trouwens ook in Het Laatste Nieuws, nvdr.) en daarna andere nationale media. Toen in Mechelen en Gent de N-SA-actie op 1 mei niet toegelaten werd, leidde dat niet tot nationale media-aandacht.

 

Bij de stemming kreeg de voorgelegde tekst een meerderheid van 14 stemmen (Groen, SP.A, PVDA+), bij 9 onthoudingen (N-VA, CD&V, Open VLD) en 2 tegenstemmen (VB). Het N-SA dat gesteund wordt door twee VB-districtsraadsleden, zo is er toch nog een lichtpuntje voor N-SA-baas Eddy Hermy. Filip Dewinter zweeg toen ’s anderendaags de N-SA-kwestie besproken werd op het Antwerps stadhuis.

00:23 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

EN OP HET ANTWERPSE STADHUIS

Een goede raad, we kennen de man al langer dan vandaag: geloof nooit blindelings Eddy Hermy. Gisteren beweerde hij op zijn website dat “Peter Mertens een haatspeech afstak tegen het nationalisme van het N-SA tijdens de Antwerpse gemeenteraad van gisteren (= maandagavond, nvdr.)”. Het woord nationalisme is geen enkele keer gevallen, en maandagavond is de N-SA-kwestie niet eens aan bod gekomen. Het was pas gisteren, na het artikel van Hermy, dat de zaak ter sprake kwam in de Antwerpse gemeenteraad.

 

De tussenkomst van PVDA-voorzitter Peter Mertens (foto 1) ging uiteindelijk meer over Bart De Wever (foto 2) dan over Eddy Hermy en zijn adepten. Maar met reden, want Bartje had van de N-SA-kwestie gebruik gemaakt om een hoop onwaarheden en suggestieve verklaringen over de PVDA te verspreiden. 1. De PVDA is een linkse variant van het N-SA. De PVDA is met een 52 bladzijden tellend programma, en 200 concrete punten, naar de verkiezingen getrokken. Op basis van een enquête bij enkele duizenden mensen. Als de PVDA vervolgens 8 % van de stemmen behaalt in Antwerpen, en 17 % van de stemmen in Borgerhout, is dat op basis van een concreet programma voor betaalbaar wonen, gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs… Niet op basis van schrijfsels als dat van het N-SA. Bekamp de PVDA op basis van dat programma, maar niet met een niet terzake doende vergelijking.

 

2. Borgerhout mag niet het speelveld worden van extreem-rechts en extreem-links. De PVDA heeft geen tegenbetoging aangevraagd noch de gemoederen opgehitst. De PVDA is altijd tegen extremen geweest, of het die van het N-SA dan wel die van Sharia4Belgium zijn. 3. De PVDA heeft samen met het N-SA actie gevoerd tegen Israël. Dat is nooit gebeurd, en zal ook nooit gebeuren. Wel is er in november een actie geweest tegen het optreden van een Israëlisch legerkoor, waar PVDA-militanten individueel naartoe zijn gegaan. Het N-SA werd door de organisatoren van de actie op afstand gehouden (wat ons in onverdachte tijden is bevestigd door een aanwezige journalist, nvdr.). De PVDA kan niet op één lijn geplaatst worden met het antisemitisme van het N-SA dat de PVDA veroordeelt.

 

4. Het verschil in reactie op het samenscholingsverbod in januari in Borgerhout en de aanvraag van het N-SA. In januari had de PVDA kritiek op het algemeen samenscholingsverbod in Borgerhout en Antwerpen-Noord. Niet op het inperken van de bewegingsvrijheid van Sharia4Belgium. 5. Links is hypocriet door nu een verbod van de N-SA-manifestatie te vragen. Zoals al gezegd is de PVDA zowel tegen neonazi’s als tegen salafisten. Daarenboven is in het verleden nog nooit toelating verleend voor een manifestatie van neonazi’s op een symbolische datum zoals 1 mei, noch voor een actie in een gevoelige buurt: het N-SA heeft van de vorige burgemeester geen toestemming gekregen om te betogen in de Joodse buurt. Daarenboven is het boegbeeld van het N-SA veroordeeld voor racisme, op basis van een goed gemotiveerd vonnis (en Peter Mertens citeerde uit dat vonnis, nvdr.).

 

Meyrem Almaci (Groen) vulde aan en wees onder andere op het ontbreken van overleg met het Borgerhoutse districtsbestuur. Bij het samenscholingsverbod voor de fantoombetoging in januari was het argument dat pas een dag op voorhand bekend was dat een sms voor een betoging zou verstuurd zijn, maar nu was ruim op voorhand bekend dat het N-SA overwoog om te betogen in Borgerhout. En spijts alle verklaringen van het huidig stadsbestuur over het belang van de districten, werd niet – desnoods discreet – overlegd met het Borgerhoutse districtsbestuur. Carine Leys (N-VA) deed vervolgens een poging om de PVDA in de extremistische hoek te duwen, met verwijzingen naar banden met communistische bewegingen overal ter wereld en haar afschuw uit te spreken voor het marxisme, planeconomie en overheidsbedrijven.

 

Bart De Wever wees erop dat de openbare veiligheid een bevoegdheid is van de burgemeester, en van hem alleen. Hij moet zich daarover niet verantwoorden in de gemeenteraad, hoogstens kennis geven van bepaalde beslissingen, en al helemaal niet overleggen met de districtsbesturen. Politionele informatie mag hij daarenboven niet vrij geven. Bart De Wever wil daarenboven niet discretionair optreden. Bart De Wever: “Als ik op 1 mei alle manifestaties zou verbieden waarin iemand rondloopt die strafrechtelijk veroordeeld is, het zou een bijzonder rustige 1 mei worden (sic).” Bart De Wever wil enkel oordelen op basis van of er een gevaar is voor de openbare veiligheid, en of bij voorgaande manifestaties strafbare feiten zijn gebeurd. Op basis van die twee criteria werd een toelating gegeven voor de 1 mei-manifestatie van het N-SA, maar dat veranderde met de aankondiging van tegenmanifestaties en tot in Wallonië oproepen om naar Antwerpen te komen als reactie op het N-SA.

 

Tot slot zei Bart De Wever dat nu ook formeel de N-SA-actie niet is toegestaan. Het blijft echter onduidelijk wat het wordt met de N-SA-bijeenkomst in café Den Bengel op 1 mei. Bij zijn antwoord verwees Bart De Wever naar een tiental keren dat het N-SA al in Antwerpen is bijeengekomen, en een negental keren dat er een toegelaten manifestatie op het openbaar domein was. In De Nieuwe Gazet, de Antwerpse variant van Het Laatste Nieuws, zei Eddy Hermy op 1 mei bijeen te (blijven) komen in café Den Bengel. Dat café bevindt zich op de Antwerpse Grote Markt, letterlijk aan de plaats waar de tribune voor de socialistische 1 mei-optocht staat. Het N-SA heeft er het zaaltje op de eerste verdieping gehuurd. Blijft een samenkomst daar en dan toegelaten?

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

24-03-13

POLITIE ADVISEERT NU NEGATIEF OVER N-SA-BETOGING

De Antwerpse politie heeft vrijdag een nieuw informatierapport over de N-SA-betoging in Borgerhout (foto 1) bezorgd aan burgemeester Bart De Wever.

 

In een interview in Wakker op Zondag op de Antwerpse regionale televisiezender ATV heeft Bart De Wever vanmorgen de conclusie van dat rapport medegedeeld. De politie, die eerst positief had geadviseerd over de aangevraagde betoging, adviseert nu de toelating voor het N-SA in te trekken. Morgen zou Bart De Wever dit formaliseren. De toelating voor de N-SA-betoging aan het Moorkensplein wordt normalerwijze ingetrokken. Het aan het Moorkensplein geplande feest (foto 2: café Mombasa aan het Moorkensplein) wordt bijgevolg nog plezanter. Dat feest moet nu natuurlijk ab-so-luut doorgaan. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) feliciteert alvast al wie meegewerkt heeft en verder meewerkt aan de tegenreactie. 

10:29 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

“ONZE GASTVRIJHEID KENT OOK HAAR GRENZEN”

Nu de politie de toelating voor een 1 mei-manifestatie van het N-SA op het Moorkensplein in Borgerhout (foto 1) aan het herbekijken is, lanceerde het N-SA in een persmededeling het voorstel om af te zien van haar betoging als op het intussen gepland buurtfeest een debat georganiseerd zou worden tussen het N-SA en de PVDA.

 

In voorkomend geval zou het N-SA “zelfs aan de voorbereidingen (voor het buurtfeest, nvdr.) meehelpen, zo men wil”. Het N-SA, dat er amper in slaagt twintig mensen te verzamelen, zou zo een forum verwerven voor – dat staat nu al vast – honderden mensen die na de 1 mei-optocht in Antwerpen in de namiddag naar het Moorkensplein in Borgerhout zullen afzakken. De mededeling werd vrijdagmiddag bij een aantal kranten online gezet, ’s avonds volgde een repliek van de organisatoren van het buurtfeest en van de  PVDA. De kranten gaven gisteren ineens het voorstel van het N-SA én de repliek: de boomerang die N-SA-boegbeeld Eddy Hermy had uitgegooid, keerde recht in zijn gezicht terug.

 

“PVDA-voorzitter Peter Mertens vindt dat het aan de organisatoren van het buurtfeest is om hem voor zo’n debat uit te nodigen”, schrijft Gazet van Antwerpen. “In dat geval zeg ik graag nee”, antwoordt Peter Mertens. “Ik ga geen platform geven aan iemand die veroordeeld is voor racisme en vijf jaar uit zijn burgerrrechten gezet is.” In andere kranten luidt het dat Peter Mertens het niet zit zitten om “een forum te geven aan een neonazistische organisatie”. De buurtbewoners van het Moorkensplein beklemtonen dat ze het feest in eigen handen willen houden. “Samen gaan we voor verbondenheid, voor een vreedzame buurt waar plaats en respect is voor iedereen. In Borgerhout is geen plaats voor racisme. Onze gastvrijheid kent ook haar grenzen”, zegt Mark De Quidt, een van de initiatiefnemers van het buurtfeest, in Gazet van Antwerpen.

 

In dezelfde krant mekkert Bart De Wever: “Janssens heeft de N-SA acht keer toelating gegeven om te betogen, op grond van het recht op vrije meningsuiting. Een visie die ik trouwens deel. En nu roept Kathleen Van Brempt dat het een schande is dat ik toestemming heb gegeven. Ik vind dat onvoorstelbaar hypocriet.” We zullen het daarom nog eens herhalen: Patrick Janssens heeft bijvoorbeeld géén toestemming gegeven voor een N-SA-optocht door de diamantwijk. Er werd voor het N-SA een alternatief parcours uitgestippeld. Twee, Bart De Wever zou in plaats van alsmaar te verwijzen naar zijn voorganger ook kunnen verwijzen naar de twee toestemmingen die hijzelf al gegeven heeft voor een N-SA-manifestatie.

 

De eerste keer was dat voor een N-SA-actie tegen de aanwezigheid van PVDA’ers in de Antwerpse gemeenteraad maandag 8 januari. Datum waarop er... geen gemeenteraadszitting was gepland, en toen het N-SA daar achter kwam gelaste ze de actie maar af. De tweede keer dat het N-SA dit jaar toestemming kreeg voor een actie was vrijdag 8 februari, om aansluitend bij hun nieuwjaarsreceptie de dood van (vermeende) Italiaanse fascisten te herdenken. In tegenstelling tot de actie op 8 januari was de nieuwjaarsreceptie mét actie vooraf ruim bekendgemaakt. Maar niemand protesteerde. Zelfs het Anti-Fascistisch Front (AFF) en Blokbuster niet. Het N-SA stond dan ook eenzaam aan het stadhuis, geen mens die er voorbij wandelde. Het N-SA in de duisternis gehuld. Daar gaan we ons niet druk over maken.

 

Iets anders is het als het N-SA op de socialistische hoogdag van 1 mei in het multiculturele Borgerhout wil provoceren. Het N-SA heeft weliswaar geen probleem met de islam as such, noch met de hoofddoek. Het N-SA wil álle vreemdelingen weg, moslims én anderen. Pleit het Vlaams Belang nog voor ‘aanpassen of opkrassen’, bij het N-SA is het enkel ‘remigratie’ (foto 2: Het N-SA bij een NSV-betoging in Gent, met de slogan Arbeiders-studenten: een front voor remigratie. Als tweede op de tweede rij bij de N-SA-groep, met rood jasje, een voormalig kopstuk van Blood and Honour Vlaanderen). 

 

Op de districtsraad van Borgerhout maandagavond zal Els Delanoeije, fractieleidster van het Borgerhoutse Groen/SP.A-kartel, het districtsbestuur vragen om stelling in te nemen over de N-SA-manifestatie. Op de gemeenteraadszitting op het Antwerpse stadhuis, ook maandagavond, interpelleert Peter Mertens Bart De Wever over dezelfde kwestie.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, borgerhout, moorkensplein, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

23-03-13

GEEN FASCISTEN OP GRIEKS STRAND

De Griekse neonazi’s van Gouden Dageraad hebben hun fans in Vlaanderen. “Daar kan ik geen kwaad woord over zeggen, we moeten daar allemaal respect voor hebben”, zei Koen Sweeck over Gouden Dageraad namens de Autonome Nationalisten aan De Standaard.  

 

Met Nieuwjaar wensten de grapjassen van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) iedereen in Vlaanderen “voor 2013 een Gouden Dageraad toe”, en NSV-praeses Stijn Van Boebel had kritiek op Filip Dewinter toen die zich distantieerde van Gouden Dageraad. In Griekenland lijken de neonazi's steun te winnen, maar er zijn ook Grieken die hen meer dan beu zijn. Er zijn nu al stranden waar expliciet gevraagd wordt dat fascisten er wegblijven (foto). Goed nieuws voor wie binnenkort of later dit jaar naar Griekenland gaat.

22-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Naar goede gewoonte: onze citaten van de week. Toch weer iets anders dan de citaten die De Standaard online op vrijdag en de krant op zaterdag bundelt.

 

“Zijn beslissing getuigt van een complete wereldvreemdheid. De kardinalen in Rome zijn meer down to earth. Zo’n neonazi-betoging kan alleen maar problemen opleveren. Ik vrees voor rellen. Het is zoals de Ku Klux Klan loslaten in Harlem (de buurt in New York met overwegend Afro-Amerikanen, JVH). Ik hoop dat De Wever zijn verantwoordelijkheid begrijpt. Hij gooit een lucifer in een sociaal kruitvat. Een multicultureel stadsdeel waar armoede, discriminatie en werkloosheid pieken. Hier komt miserie van, zeker.” Peter Mertens over de beslissing van Bart De Wever om het N-SA toe te laten te betogen in Borgerhout. (De Morgen, 15 maart 2013)

 

“Diegenen die nog niet kunnen kakken zullen dat nu wel kunnen doen. Termont zijn dikke muil komt er ook nog eens in.” Vlaams Belang’er en Voorpost’er Nick Van Mieghem geeft zijn vrienden advies bij het zien van de anti-racistische clip Gent: Rauw & Onbesproken tegen Racisme (Facebook, 16 maart 2013)

 

“In de vorige legislatuur werd gemikt op de progressieve tweeverdieners die van groen in de stad houden. Dit stadsbestuur mikt vooral op de rechtse verzuurde Antwerpenaar. De maatregelen die het bestuur neemt, zijn op maat van deze mensen gemaakt. Wie dit stadsbestuur – net zoals het vorige – niet vertegenwoordigt, zijn de armen in deze stad. Mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het stadsbestuur deze mensen het liefst wegstopt in een of andere wijk en er vervolgens liever niet meer aan denkt.” Mohamed Benhaddou over het Antwerps stadsbestuur. (Gazet van Antwerpen, 16 maart 2013).

 

“Tijdens het wachten op rookontwikkeling in het Vaticaan konden de kenners ons danig amuseren met hun voorspellingen. Ha, ze dachten het beter te weten dan de Heilige Geest! Ze faalden jammerlijk. Want het zijn kapoentjes, die kardinalen, door zo’n onverwacht iemand tot paus te kiezen. Een jezuïet, begot! Een Argentijn zelfs! Als dat conclaaf nog een tijdje had aangesleept, waren ze nog bij een vrouw geëindigd.” Marc Reynebeau kijkt luchtig aan tegen de actualiteit. (dS Weekblad, 16 maart 2013)

 

“Graag nodigt het partijbestuur van het Vlaams Belang u en uw partner uit op de voorstelling van de nieuwe slagzin bij het logo van het Vlaams Belang. De slagzin onderstreept de positie van onze partij in het Vlaamse politieke landschap.” Ga dat zien, volgende week woensdag in Gent. (Facebook, 19 maart 2013)

 

“’IJsberen moeten we sympathiek vinden. Dat is raar, want het is het meest wrede roofdier ter wereld. Maar nu ze aan het verdwijnen zijn, worden ze plots sympathiek. Dus moeten we nu het Vlaams Belang ook sympathiek vinden omdat die op hun kop krijgen van de N-VA?’ Daarop volgt meestal stilte in de zaal. Maar als ik zeg: ‘Heb je die wenkbrauwen van Filip Dewinter al gezien? Die moet vaker zijn wenkbrauwen scheren dan zijn haar’, dan begint iedereen te lachen.” Bert Kruismans legt uit welke grap niet werkt en welke wel. (P-magazine, 19 maart 2013)

 

“Bruno Valkeniers is een ander mens geworden. Er is een last van zijn schouders gevallen, nu hij geen partijvoorzitter meer is. Hoewel een partijman in hart en nieren en blijvend erg begaan met de militanten en de mandatarissen en met het elgemene reilen en zeilen, is hij zichtbaar blij dat hij de fakkel heeft mogen doorgeven.” (’t Pallieterke, 20 maart 2013)

 

“Vandaag over verdere verdeling discussiëren en niet over meer samenwerking, is politiek onverantwoord. Het kan de crisis alleen maar verdiepen en de bevolking verarmen, ook in Vlaanderen. (…) Organiseer eens een conferentie van de burgemeesters van centrumsteden. Ik ben er zeker van dat er dan een heel andere politieke agenda tevoorschijn komt dan de splitsingshype die men in de media onderhoudt.” Volgens Eric Corijn (foto) is confederalisme nog nooit zo onverstandig als nu. Eric Corijn leidt morgen de achtste Paul Verbraeken-lezing in, om 17.00 uur in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Chantal Kesteloot spreekt er over het Waals regionalisme versus het Vlaams nationalisme. (De Morgen, 20 maart 2013)

21-03-13

VAN NEW YORK TOT BORGERHOUT

Dropkick Murphys is een populaire Amerikaanse rockgroep. Hun muziek is een combinatie van Ierse folk en zwaardere punkmuziek. Begin vorig jaar traden ze nog op in Vorst Nationaal en wie er bij was spreekt van een “magistrale avond”.

 

Bij een optreden vorige week in New York kwam het tot een incident toen tientallen fans mee met de groep op het podium mochten, naar gewoonte als het nummer Kiss me I’m shitfaced wordt ingezet. Er werd vervolgd met Skinhead on the M.B.T.A., een lied dat verwijst naar een skinhead uit Boston in de jaren tachtig. Toen na beschuldigingen van neonazisme nogal wat skinheads zich manifesteerden als Skinheads Against Racial Prejudice (SHARP, skinheads tegen racistische vooroordelen). Als hierna een cover van een AC/DC-nummer ingezet wordt, is één van de fans op het podium in New York nog zo dol van het vorige nummer dat hij bij herhaling de Hitlergroet uitbrengt. Dropkick Murphys-muzikant Ken Casey (foto 1) ziet het, stapt naar de man toe en slaat hem met zijn basgitaar van het podium af (video op 1:30). “Nazis are no fucking welcome at a Dropkick Murphys show”, verduidelijkt Ken Casey vervolgens aan de microfoon.

 

Het voorval ontlokte commentaar op het neonazistisch discussieforum Stormfront. Een sympathisant van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) – hij zegt op Stormfront aanwezig te zullen zijn op de 1 mei-manifestatie van het N-SA in Antwerpen en Borgerhout – beweert dat er bij het optreden van Dropkick Murphys in New York niets is gebeurd. Dropkick Murphys is volgens hem trouwens een apolitieke muziekgroep. Dropkick Murphys heeft zich nochtans herhaaldelijk uitgesproken pro vakbonden. De sympathisant van het N-SA houdt van de muziek van Dropkick Murphys, en dan sluit hij maar zijn ogen en oren voor wat er op het podium in New York is gebeurd. Hopelijk verwittigt Eddy Hermy (foto 2) hem tijdig en duidelijk dat de geplande N-SA-betoging aan het Moorkensplein in Borgerhout op 1 mei allicht niet kan doorgaan. De aan het N-SA verleende toelating voor 1 mei wordt intussen immers herbekeken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie, n-sa, borgerhout, moorkensplein |  Facebook | | |  Print

19-03-13

HUGO CLAUS, VIJF JAAR GELEDEN OVERLEDEN

Hugo Claus - Charta 91.jpgEr is de voorbije weken al heel wat te doen geweest rond Hugo Claus, maar het is pas vandaag dat hij exact vijf jaar geleden overleden is. Een zelf gekozen dood als gevolg van de ziekte van Alzheimer die de dichter, schrijver en nog-veel-meer belette verder te werken en een kwalitatief leven te leiden.

 

Ook al huiverde Hugo Claus ervoor om zijn stem en pen te lenen voor andere dan literaire doeleinden, en zette hij zijn interviewers wel eens op het verkeerde been, hij vond het onmiskenbaar belangrijk om zich maatschappelijk betrokken op te stellen. Het meer dan driehonderd bladzijden tellend boek De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek getuigt ervan. Met een boeiende kroniek van de jaren 1929 tot 2008, en hoofdstukken waar ingezoomd wordt op het engagement van Hugo Claus in de jaren zestig, zijn verblijf in Cuba, zijn wapenbroeders...

 

Hugo Claus ondertekende bijvoorbeeld een oproep van het Mechels Anti-Fascistisch Front voor een nationale betoging op 23 februari 1980 na een raid op de linkse boekhandel De Rode Mol waarbij de dezer dagen weer even bekende Eddy Hermy betrokken was. Hugo Claus is er ook bij als na de verkiezingen op 24 november 1991 het Vlaams Blok overal in Vlaanderen forse verkiezingsresultaten boekt en van de weeromstuit Charta 91 wordt opgericht. “De toestand is te ernstig om hem over te laten aan de machtsstructuren die zelf hebben bijgedragen tot de verzieking. Verantwoordelijke burgers kunnen iets doen om die maatschappelijke verwording tegen te gaan die oorzaak is van onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat, sociale uitstoting, angst en onzekerheid.” (Foto: Eerste publieke meeting van Charta 91 op 8 februari 1992 met v.l.n.r. Paula Burghgraeve, Tom Lanoye, Paul Goossens, Hugo Claus, rechtstaand Eric Corijn, Nelly Maes, Jaap Kruithof, Paula D’Hondt en Paul Verbraeken.)

 

Vriend Piet Piryns legt na Claus’ overlijden uit: “Dat Claus zich na de dijkdoorbraak van – toen nog – het Vlaams Blok een bezorgd Antwerpenaar toonde en Charta 91 een warm hart toedroeg, wordt niet zelden gelinkt aan de oorlogsjaren van de meester. Als tiener heeft hij gezien, gehoord en meebeleefd wat een fraai verpakte ideologie in de laarzen kan verstoppen.” Hugo Claus is dan ook bijzonder verheugd als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 het duel tussen Patrick Janssens en Filip Dewinter door de eerste gewonnen wordt, en het Vlaams Belang zijn status van grootste partij in Antwerpen verliest. Het Vlaams Belang ging die dag nog licht vooruit in Antwerpen, maar werd overvleugeld door de SP.A van Patrick Janssens. Een psychologisch knak die gevolgd werd door enkel nog verkiezingsnederlagen voor het Vlaams Belang.

 

In september 2007 tekent Hugo Claus de petitie Red de solidariteit waarin men zich verzette tegen het discours van splitsen. Hoe flamingant dan wel belgicist Hugo Claus was, is voer voor discussie. Historicus Marnix Beyen komt in Hugo Claus en de politiek tot het besluit dat het kartel van CD&V en N-VA bij de verkiezingen van 7 juni 2007 en de daaropvolgende communautaire radicalisering voor Claus “de wederopstanding (moet) hebben betekend van het rechtse, overwegend katholieke Vlaams-nationalisme dat ook de kern had uitgemaakt van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat hij tijdens de jaren zestig een eerste keer opnieuw naar de macht had zien grijpen. Het was Claus er ongetwijfeld veel meer om te doen die tweede wederopstanding tegen te houden, dan om actief de Belgische staatsstructuren te redden.” Mocht hij nog leven, Claus zou zeker het beleid, de intenties en de provocaties van Bart De Wever bekritiseren.

 

Meer over Hugo Claus:

-       Documentaire Hugo Claus. Dichter, minnaar, rebel. Vandaag om 15u08 en 20u40 op Canvas.

-       Tentoonstelling Hugo Claus en de politiek, De Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, Antwerpen. Een interessante tentoonstelling, helaas slechts van maandag tot vrijdag, enkel tussen 9.00 en 17.00 uur, en maar tot en met 29 maart toegankelijk.

-       Hugo Claus-lezing door Gerard Mortier. Zondag 24 maart om 20.00 uur in de Bourlaschouwburg in Antwerpen.

-       Boek De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek. Uitgeverij De Bezige Bij Antwerpen. 34,95 euro.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie |  Facebook | | |  Print

HUGO CLAUS: GIJ, VLAMING. GIJ, VLAAMS-NATIONALIST.

Hugo Claus - Freddy De Vree.jpgPamflet (grotere versie) van Hugo Claus en Freddy De Vree uit 1968. ’t Gemeen ontstond uit het samenkomen van een aantal studenten (Paul Goossens, Walter De Bock…) en kunstenaars (Roel D’Haese, Hugues C. Pernath…).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams-nationalisme, actie |  Facebook | | |  Print

18-03-13

NO PASARAN VOOR HET N-SA

Ruben Rosiers (foto 1) begrijpt de commotie niet rond de aanvraag die hij indiende om met het N-SA op 1 mei een actie te houden in Borgerhout. “De betoging is al enkele dagen toegelaten, ik snap niet waarvan de twijfel kwam in de media”, schreef hij op Facebook. De twijfel of de actie kan doorgaan groeit anders met de dag.

 

Pascal De Bel, Antwerps gewestelijk secretaris van de socialistische bediendenvakbond BBTK, roept zijn collega’s bij de andere BBTK-afdelingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië op om deel te nemen aan de 1 mei-optocht in Antwerpen. “1 mei is onze feestdag”, zegt Pascal De Bel. “Anderen moeten daar af blijven. Het is een dag van breeddenkendheid en plezier. We blijven die dag zeer alert voor de actie van het N-SA. Als het nodig is zullen we gepast reageren.” Gazet van Antwerpen kopte als gevolg hiervan zaterdag op haar voorpagina Waalse vakbond op 1 mei naar Antwerpen. Een overhaaste conclusie, lijkt ons. Pascal De Bel vermoedt dat de N-SA-actie Bart De Wever goed uitkomt door uitgerekend op 1 mei het N-SA een actie te laten houden in een district met veel allochtone inwoners en een links districtsbestuur.

 

Collega Dirk Schoeters, algemeen secretaris van het ABVV-Antwerpen, vindt de geplande actie van een “marginaal neofascistisch clubje” in Borgerhout ook al geen goede zaak. “Niet op 1 mei, noch op andere dagen.” Dirk Schoeters verwacht “dat de oproep van het N-SA ook andere organisaties en individuen behorende tot de fascistische obediëntie zal aanzetten tot mobilisatie”. Dirk Schoeters hoopt dat het veiligheidsadvies gewijzigd wordt en de manifestatie verboden wordt. Na een Facebook-bericht van voormalig gemeenteraadslid Staf Wouters over de N-SA-actie reageerde alvast de Borgerhoutse Voorpost’er John Wolf: “Reken er maar op de antifa en hun bruine vriendjes er ook zullen zijn, reden om die gasten te steunen. Godverdomme.” John Wolf is een van de mensen naar wie de Noorse terrorist en massamoordenaar Anders Behring Breivik zijn manifest stuurde.

 

Intussen stelt zich de vraag of Eddy Hermy met de publiciteit die hij nu krijgt niet een toeloop van N-SA-leden gaat krijgen. Filmmaker Ittai De Vree zegt in De Morgen dat het N-SA na haar door Koppen gefilmd ‘jeugdcongres’ “nog nooit zo veel inschrijvingen voor de eerstvolgende activiteit van de N-SA” kreeg. Dat zal wel, maar is dat dan een reden om over het N-SA te zwijgen? Heeft de politiek van burgemeester Bob Cools om over “het verschijnsel” te zwijgen het Vlaams Blok geremd in haar groei? En moeten we onze ogen en oren sluiten als we weten dat een zootje rechts-radicalen tot neonazi’s uitgerekend op 1 mei in Borgerhout de inwoners en het bestuur van het district wil provoceren?

 

De kans op een duurzame aangroei van het N-SA is daarenboven onwaarschijnlijk door het bijzonder karakter van hun 'hoofdcoördinator' Eddy Hermy. Vraag dat maar aan Kris Roman, Joachim Tanghe, Pieter Van Damme en anderen die intussen weg zijn bij het N-SA.

 

Kan overigens gestopt worden met de verwijzing naar Patrick Janssens die in 2010 een N-SA-actie op een boogscheut van de diamantwijk toeliet? Het was de bedoeling van het N-SA om door de diamantwijk te stappen, maar dat werd haar verboden. Als alternatief zou dan vertrekkend aan het Astridplein even over De Keyzerlei gestapt worden, rechtsaf naar de Franklin Rooseveltplaats, en over de Gemeentestraat terug naar het Astridplein. Omdat ze maar met zeventien waren, en er meer pers en politie was dan N-SA’ers, zag het N-SA af van het idee om een rondje te stappen en bleef men maar wat staan lummelen vlak voor het Centraal Station.

 

Intussen is vrijdag bij de bevoegde dienst een aanvraag ingediend om op 1 mei op het Moorkensplein een “buurtfeest voor solidariteit en verbondenheid” te mogen inrichten (foto 2: actie van de buurtbewoners voor het behoud van het Reuzenpark aan het Moorkensplein, amper een week geleden). “Het zou erg zijn mocht er geen toelating worden gegeven voor een volksfeest, maar wel voor een provocatie”, zegt mede-initiatiefnemer Mark De Quidt in Gazet van Antwerpen. Trijn Janssens aka Lady Angelina deed al een oproep om in een regenboog-T-shirt naar het feest te gaan.

 

Het wordt zonder enige twijfel het plezantste feest op 1 mei dit jaar in Antwerpen. Het N-SA mag in café Den Bengel aan de Grote Markt van Antwerpen blijven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, rosiers, antwerpen, borgerhout, moorkensplein, actie |  Facebook | | |  Print

13-03-13

N-VA IN DE CLINCH MET ANTWERPSE ACTIEGROEPEN

Vorig weekend werd in Antwerpen actie gevoerd voor meer groen en andere mobiliteit. Schepen voor Stads-ontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA, ex-LDD) is woedend.

 

Eerste plaats van actie was het Moorkensplein, aan het Borgerhouts districtshuis. De voorbije jaren is uitvoerig gepraat met de buurtbewoners. Het plein aan het districtshuis zou heraangelegd worden en in het verlengde zou een parkje gecreëerd worden. Er is immers een grote behoefte aan groen in Borgerhout. Volgens een Vlaamse norm zou er per inwoner veertig vierkante meter groen moeten zijn. In Borgerhout is er maar één vierkante meter groen per inwoner. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen werden de plannen voor heraanleg gedwarsboomd door een discussie over het verkeer aan het Moorkensplein. Moeten er nog altijd auto’s voorbij kunnen rijden, moet het volledig verkeersvrij, of zou er wél nog plaats voor de bussen van De Lijn moeten zijn? Met de N-VA sinds begin dit jaar heer en meester van het Antwerps stadhuis geraakten de plannen helemaal in het slop.

 

“Het huidige stadsbestuur is niet overtuigd van het nut van een park aan het Moorkensplein”, zei N-VA-schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (foto 1) aan De Standaard/Het Nieuwsblad. “Wij zien op die locatie liever gemeenschapsvoorzieningen”, zei Rob Van de Velde nog zonder te preciseren welke “gemeenschapsvoorzieningen” dat dan wel zouden zijn. De buurt liet horen dat ze absoluut een park wil. Na overleg tussen het linkse districtsbestuur en het rechtse stadsbestuur werden alle opties open gelaten. Op het stadhuis zou men andere plannen uitbroeden, en het district wil afwachten wat dat dan wel zou worden. Het plaatselijk actiecomité liet zich niet in slaap sussen en plande voorbije vrijdag een boomplanting. Buurtbewoner Pieter Embrechts (foto 2) las de eisen van de buurtbewoners voor, met een zowel ernstige als grappige tekst.

 

Schepen Rob Van de Velde was samen met de plaatselijke N-VA-kern aanwezig en haalde achteraf fors uit naar Pieter Embrechts. Rob Van de Velde in De Standaard/Het Nieuwsblad: “Ik vond het stuitend hoe een halve BV het nodig vindt om het volk op te ruien voor een Reuzenpark en verkeerde informatie verspreidde. Hij zei dat het stadsbestuur de heraanleg van het plein in vraag stelt en dat er 8.000 vierkante meter park moet komen. Embrechts heeft geen contact opgenomen met mij om te checken of wat hij zou zeggen wel strookt met de waarheid. Ofwel is dat slechte wil, ofwel is dat politiek gestuurd. (…) Afhankelijk van het mobiliteitsscenario wordt maximaal 500 meter van het plein in vraag gesteld. (…) Het park zou trouwens ook geen 8.000 vierkante meter groot worden.” Hallo? Eerst zegt Van de Velde niet overtuigd te zijn van het nut van een park, en dan noemt hij het verkeerd voorgesteld dat hij tegen het park zou zijn?!

 

’s Anderendaags werd actie gevoerd aan de te heraanleggen Generaal Lemanstraat in Berchem en Antwerpen waar het nieuwe stadsbestuur de door het vorige stadsbestuur voorziene fietspaden geschrapt heeft. Enkele tientallen actievoerders fietsten zaterdag tweemaal over en weer de Generaal Lemanstraat en kregen de Antwerpse politie op hun dak, omdat de manifestatie niet was aangevraagd en het autoverkeer zou hinderen. Twee dagen later is Rob Van de Velde nog altijd niet uitgeraasd. “Het is absoluut noodzakelijk dat de stad steun zoekt en vindt bij de burger voor haar beleid. Daarvoor wil ik de informatie die burgers krijgen verbeteren zodat de manipulators niet meer wegkomen met halve waarheden. (…) Als de burger in kwestie er niet in slaagt om een minimum aan inhoudelijke kwaliteit te halen, zal ik dat ook publiek maken. (…) Bewust liegen om een project te kelderen gaat te ver. Mensen mogen best gewezen worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

 

In plaats van af te geven op mensen die opkomen voor een leefbare buurt en “manipulators” (met de N-VA terug naar de jaren zeventig van de vorige eeuw als Paul Van den Boeynants klaagde over ‘beroepsagitatoren', nvdr.), zou Rob Van de Velde beter voor eigen deur keren. Het enige wat hij gedaan heeft is de plannen rond het Moorkensplein on hold zetten, maar daarover gaan praten met de buurtbewoners was er niet bij. Dat moest het districtsbestuur maar doen, zonder dat het districtsbestuur kon zeggen waar de schepen dan wél aan denkt. Voor het afschaffen van de fietspaden aan de Generaal Lemanstraat vond Rob Van de Velde het evenmin nodig met de buurt te gaan praten. En intussen besliste het nieuwe Antwerps stadsbestuur om de papieren versie van haar alom gewaardeerd stadsmagazine De Nieuwe Antwerpenaar af te schaffen. Antwerpenaren moeten voortaan de broodnodige informatie maar zoeken op het internet, in plaats van dat ze het in hun brievenbus vinden.

 

Van de weeromstuit is nu protest gerezen tegen de afschaffing van de papieren versie van De Nieuwe Antwerpenaar. Hoe meer N-VA-beleid zichtbaar wordt, hoe meer dit actie oproept. De maagzweer die Rob Van de Velde riskeert, dreigt alsmaar groter te worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, borgerhout, van de velde, actie |  Facebook | | |  Print

12-03-13

DISCRIMINATIE EN RACISME LOKAAL AANPAKKEN

Kerkwerk Multicultureel Samenleven nodigt iedereen uit die gelijke kansen genegen is, om aan de hand van concreet uitgevoerde beleidsmaatregelen, discriminatie en racisme terug te dringen. Op haar eenentwintigste netwerkdag wordt volgende week gefocust op wat op lokaal vlak kan gebeuren.

 

Stad- en gemeentebesturen, die nu volop bezig zijn de bestuursakkoorden in concrete plannen uit te werken, hebben meerdere mogelijkheden om racisme en discriminatie op lokaal niveau aan te pakken. Via het stedelijk of gemeentelijk onderwijs, de meldpunten discriminatie, het aanwervingsbeleid voor de eigen diensten, preventiecampagnes… Op een netwerkdag volgende week, donderdag 21 maart, worden voorbeelden uit de praktijk gegeven en besproken.

 

Virginie Coëz, schepen voor de strijd tegen discriminatie in Reims, komt de aanpak van haar stad toelichten. Reims, gelegen in Noord-Frankrijk, ontwikkelde de voorbije vier jaren een gecoördineerd beleid rond discriminatie en racisme. (Foto 1: Fragment uit een flyer die je op de website van de stad Reims vindt en aanspoort om discriminatie te melden). De uiteenzetting is in het Frans, maar er wordt vertaling voorzien. Overigens is in Reims ook een militante antifascistische werking opgezet. Op foto 2 de affiche van hun jongste filmfestival.

 

Marco Van Haegenborgh (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, CGKR) zet in een tweede werkgroep de visie van het CGKR uiteen over de actiemogelijkheden van steden en gemeenten inzake racisme en discriminatie. Mohammed Lahlali van het Minderhedenforum spreekt in een derde werkgroep over het belang van sensibilisatie, slachtofferbegeleiding, monitoring en het sanctioneren van discriminatie. Hij licht ook de meerwaarde toe van samenwerking tussen gemeenten en zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden.

 

De studiedag vindt plaats op 10 minuten stappen van het Centraal Station van Antwerpen. Voor meer info: klik hier. Dit is eigenlijk een studiedag die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) had kunnen/moeten organiseren. Maar als zij het niet doen, moet een ander het doen.

 

  • Nagekomen bericht: Wegens ziekte kan Virginie Coëz, schepen voor de strijd tegen discriminatie in het Reims, niet naar de netwerkdag op 21 maart komen. Gezien de grote belangstelling voor haar bijdrage is de netwerkdag om die reden geannulleerd. Er wordt nu navraag gedaan of Virginie Coëz haar uiteenzetting op 17 mei in Brussel, op een forumdag van Kerkwerk Multicultureel Samenleven, kan geven. 

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, actie |  Facebook | | |  Print

08-03-13

“ALS HIER DE RECHTSE REVOLUTIE VAN MOET KOMEN…”

NSV-betoging Leuven 2013.jpgFriese ruiters - Leuven 2013.jpgBlokbuster-betoogster Leuven 2013.jpgVoorafgegaan door een waterkanon van de federale politie baanden zich gisterenavond een 250 à 300 deelnemers aan de NSV-betoging een weg door de Leuvense binnenstad (foto 1).

 

De politie, massaal aanwezig in Robocop-uitrusting, was zichtbaar nerveus. Beducht voor tegenacties bij de NSV-betoging, maar er kwamen enkel wat studenten kijken naar de fauna en flora die voorbij trok. De ettelijke meters Friese ruiters (foto 2) die opgesteld waren om de linkse en rechtse betogers te scheiden, tijdens en na afloop van hun respectievelijke betogingen, leken ons er ook over te zijn. Terwijl de NSV-betoging een kort traject door de binnenstad volgde, stapten op hetzelfde ogenblik Blokbuster’s, Comac’ers en andere antifascisten in een wijde boog door Leuven (foto 3). Hun parcours was heel wat langer dan dat van de NSV-betoging. Maar dat mocht wel: de gemiddelde leeftijd bij de Blokbuster-betoging lag een pak lager dan bij de NSV-betoging. Naar goede traditie waren ze bij de Blokbuster-betoging ook met meer dan dubbel zoveel dan bij de NSV-betoging.

 

Bij die laatsten had iedereen die kort of lang geleden bij de NSV actief was zijn of haar NSV-pet en -lintje meegebracht. Van Vlaams Belang-personeelslid Sandy Neel tot Vlaams Belang-parlementslid Wim Van Dijck. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en de Autonome Nationalisten liepen in twee gescheiden blokken achteraan mee. De N-SA’ers waren met een twaalftal, de Autonome Nationalisten met een twintigtal – maar bij hen liepen dan ook Roy Matthijsse en andere Nederlanders, en Emersson Henge (van het Franstalige Nation), mee. Autonome Nationalisten-leider Christian Berteryan werd vóór de start van de NSV-betoging hartelijk begroet door Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken.

 

Oh ja. Er werd amper een slogan tegen de Europese Unie geroepen. Officieel anders wel het thema van de NSV-betoging. Bij de start van de betoging klonk even: "Verzet tegen de EU-Sovjet". En daarmee hield het op. Vrij snel werd “België barst!” gescandeerd, gevolgd door andere klassiekers als “Linkse ratten, rol uw matten”, “Antifa, ha ha ha” en “Europa, Jeugd, Revolutie”. Een journalist vatte de NSV-betoging goed samen, zij het dat hij het zo niet verwoordde in het medium waarvoor hij werkt: “Amaai. Als hier de rechtse revolutie van moet komen, dan is het er maar triestig mee gesteld.”

00:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, n-sa, autonome nationalisten, vbj, actie |  Facebook | | |  Print

06-03-13

‘YELLOMAN’ OVERLEDEN

Marc Sabbe.JPGBlog Yelloman.JPGMarc Sabbe (foto 1, 48 j.) is overleden. Als ‘Yelloman’ verzorgde hij de blog Extreemrechts in Vlaanderen (foto 2). Een drukbezochte blog, vooral voor de vele filmpjes over extreemrechts en neonazi’s die Marc erop postte.

 

Amper tien dagen geleden, bij een bezoek aan een tentoonstelling over de antifascistische strijd in Vlaanderen, viel nog zijn naam. De samensteller van de tentoonstelling vroeg zich af hoe het met Yelloman was. “Zijn blog werd véél bekeken.” Tussen januari 2007 en maart 2009 postte Marc gemiddeld 42 berichten per maand, nadien sporadisch nog een aantal reportages en nieuwsfragmenten. Aan de statistiek vanwaar mensen terechtkomen op onze blog, met andere woorden: wat is de blog vanwaar ze doorklikten naar AFF/Verzet, merken we dat Marcs blog nog steeds een bron voor informatie is. Op vraag van AFF/Verzet bleef Marc reportages bewaren – in de videozone van deredactie.be bijvoorbeeld blijven reportages maar zes maanden online, terwijl een aantal van die gefilmde beelden ook later nog het bekijken waard zijn. Zelf niet meer actief op zijn eigen blog tegen extreemrechts, tipte Marc ons nog altijd nieuwsberichten over de extreemrechtse en neonazistische scene in binnen- en buitenland. Hij werkte onder andere samen met VTM voor reportages over concerten van Blood and Honour in Vlaanderen.  

 

Voetbal was een tweede passie van Marc, en hij was ook een groot reggaeliefhebber. Voor hem linken we graag door naar Sun is Shining, onze eigen favoriete reggaeplaat, en andere Bob Marley-songs. Net zoals van Rik De Saedeleer in intieme kring is afscheid genomen, werd ook op persoonlijke wijze afscheid genomen van Marc Sabbe. Een longziekte werd hem fataal. De pijn was langdurig en hevig, maar Marc is op vredige wijze heengegaan. We wensen dochter Zoë, zus Sarah, zijn ouders en vrienden alle sterkte toe, voor een vader, broer, zoon en vriend die radicaal maar op een moderne manier inging tegen wat hij ‘het smerige alternatief’ noemde. Een strijd die door velen gewaardeerd werd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: in memoriam, actie |  Facebook | | |  Print

04-03-13

DRUK IN LEUVEN

Aanstaande donderdag 7 maart wordt in Leuven betoogd door respectievelijk de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) en de antifascistische actiegroep Blokbuster. Het wordt weer druk in Leuven.

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de NSV een betoging om de spieren wat los te gooien na de lange winteravonden. Afwisselend in Leuven, Gent en Antwerpen. Vorig jaar zou de betoging in Leuven doorgaan, maar wegens het busongeval in het Zwitserse Sierre, waarbij ook leerlingen van een Leuvense school betrokken waren, werd de betoging afgelast. En had men de betoging toch willen laten doorgaan, Louis Tobback zou ze verboden hebben. De Leuvense burgemeester had met het busongeval in Sierre al genoeg muizenissen aan zijn hoofd, en zijn stad verwachtte ingetogenheid in plaats van een bende studenten en anderen die de stad onveilig zouden maken.

 

“Wij met NSV! zijn tegen het Europa van fanatici als Guy Verhofstadt, die van de soevereiniteit van de lidstaten af willen, de identiteit van de lidstaten bij het vuilnis willen zetten, en één grote Europese éénheidsworst willen creëren”, luidt het bij de NSV. “Daarom zijn wij, in tegenstelling tot sommige naties in Europa niet zo dwaas om voor onafhankelijkheid te strijden, maar daarna meteen die onafhankelijkheid op te geven aan de EU.” Een sneer dus naar de N-VA die op termijn de Vlaamse onafhankelijkheid beoogt met een aantal Belgische bevoegdheden die in Europese handen komen. De NSV heeft het niet altijd verkeerd voor: “Vandaag de dag is er een groot democratisch deficit in de Europese Unie.” Maar meer democratische rechten moet je niet verwachten met de NSV. In één adem klaagt de NSV ook: “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet uitspraken op basis van (politieke) interpretaties van de rechten uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waardoor landen hun eigen beleid niet meer kunnen bepalen.”

 

Met het volk dat de NSV op haar betoging verwacht is niet de hoop gewettigd op meer democratische rechten in het onafhankelijke Vlaanderen. Naast NSV’ers en andere studenten hebben zich al gemeld: VB-parlementsleden (Tanguy Veys, Johan Deckmyn…), VB-personeelsleden (Sandy Neel, Koen Spitaels…), Vlaams Belang Jongeren (Tom Van Grieken, Reccino Van Lommel…), Voorpost’ers (Luc Vermeulen, Björn Roose…), Autonome Nationalisten (Christian Berteryan, Joachim Tanghe…), N-SA’ers (Eddy Hermy, Ruben Rosiers…), Nederlanders (Roy Matthijsse, Nationaal-Syndicalistisch Platform…) en ander rauw volk (Kevin De Graeve, Chantal Meerkens…). Verenigingsvlaggen en spandoeken moeten voorgelegd worden aan de NSV, en mogen niet meegedragen worden als het niet met goedkeuring is van de NSV. Benieuwd – al maken we ons daarover geen begoochelingen – of de spandoek van de Autonome Nationalisten mag meegedragen worden. De toespraak op hun betoging in Brugge was pure nazistische praat.

 

De NSV betoogt het ene jaar voor dit, het andere jaar voor dat. Bij Blokbuster zijn thema’s als ‘jobs, geen racisme’, ‘organiseer het verzet tegen het rechtse en asociale beleid’ en ‘stop de erkenning van de NSV’ vaste waarden. Wat niet betekent dat de actualiteit uit het oog wordt verloren. Ruim drie jaar al wordt Europa in een neoliberale wurggreep gehouden”, klinkt het bij Blokbuster. “Onder het voorwendsel om de staatsschuld onder controle te krijgen, wordt de Europese jongeren en werkenden een zwaar besparingsbeleid door de strot geramd. In Griekenland gaan die maatregelen, opgelegd door de Trojka, het verst. De gevolgen zijn desastreus. Volgens Eurostat leefden begin 2012 68 % van de Grieken onder de armoedegrens, een verdriedubbeling tegenover 2010. De werkloosheid onder jongeren liep op tot 55 % en levensnoodzakelijke geneesmiddelen zijn niet meer verkrijgbaar. (…) Het was tegen deze achtergrond van sociaal verval dat de neonazi partij Gouden Dageraad in de verkiezingen doorbrak met 7% van de stemmen. Gouden Dageraad kan best beschreven worden als een bende criminelen en krapuul. Voorzitter Nikolaos Michaloliakos heeft een strafblad, onder meer voor het plaatsen van bommen in bioscopen die linkse films vertoonden en hij blijkt mede-eigenaar te zijn van een bordeel. Ook andere vooraanstaande leden worden vervolgd voor criminele feiten. Er zijn rechtszaken lopende tegen vier van de eenëntwintig parlementsleden.”

 

“(…) Na afloop van de anti-NSV campagne vorig jaar in Leuven vroeg het Leuvense studentenblad Veto zich af of de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) nog wel extreemrechts en gevaarlijk was. De NSV schepte daar zelf duidelijkheid over. Op 27 maart 2012 nodigde de NSV Udo Voigt, voorzitter van de Duitse neofascistische partij NPD, uit op een meeting in Antwerpen. De NSV was met het uitnodigen van zulke ‘aangebrande’ figuren niet aan haar proefstuk toe (…). Daarnaast laat de NSV zich al eens radicaler uit dan het Vlaams Belang (waarvan ze de officieuze studentenorganisatie is). Toen Filip Dewinter in De Zevende Dag Gouden Dageraad en de (Duitse, nvdr.) NPD als karikatuurpartijen omschreef, kwam daar onmiddellijk reactie op vanuit NSV-kringen. Stijn Van Boebel, praeses van NSV-Antwerpen, schreef in een opiniestuk op de blog RechtsActueel dat het fout is om de methoden van dergelijke partijen te veroordelen. Voor hem zijn de terroristische en criminele methoden van de neonazi’s in Griekenland geen probleem en de NPD omschrijft hij als ‘brothers in arms’.”

 

De Blokbuster-betoging vertrekt om 20 uur aan het Martelarenplein (= aan het treinstation) in Leuven. De NSV-betoging vertrekt op hetzelfde uur aan het kleinere Hooverplein. AFF/Verzet vernam uit zeer goede bron dat het de bedoeling is van een aantal deelnemers aan de NSV-betoging om na de betoging wat te gaan drinken en daarna “op jacht te gaan naar antifa’s”. Na de vorige NSV-betoging in Leuven werd zo een hogeschoolstudent het ziekenhuis in geslagen. De Leuvense politie blijft dus maar best waakzaam, ook en vooral na de NSV-betoging.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, actie |  Facebook | | |  Print

03-03-13

LIESBETH EN DE DIRKEN IN HET KWADRAAT

“Liesbeth Homans, de bijenkoningin van de N-VA. ‘Terugsteken zal ze nooit. Ze steekt altijd als eerste’.”

 

De quote waarmee De Standaard haar weekendportret van Liesbeth Homans (foto 1), boezem-vriendin van Bart De Wever, lanceerde is niet echt flatterend voor het Vlaamse parlementslid dat in Antwerpen ook nog eens schepen is voor sociale zaken, wonen, diversiteit en inburgering, samenlevingsopbouw en loketten, én voorzitster is van het grootste OCMW van Vlaanderen. De quote is van Bas Luyten, zelf ook geen onbesproken figuur, maar er zijn nog uitspraken in diezelfde aard. Nogal wat vrouwelijke partijleden vinden Liesbeth Homans bitchy,  en een vrouwelijk N-VA-Kamerlid vraagt zich af waarom “de partijleiding uitsluitend uit mannen bestaat, en slechts één vrouw”. En ze vervolgt: “Bovendien kent die vrouw de voorzitter al twintig jaar. De vergelijking met Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel is misschien wat ver gezocht. Maar toch.”

 

Na de eerste gemeenteraadszitting in Antwerpen, eind januari, gooide gewezen schepen Robert Voorhamme bloempjes naar la Homans. “Een aangename politica die haar dossiers kent”, zo prees de SP.A’er haar. “De nieuwe burgemeester haalde voortdurend hard uit, de andere schepenen kopieerden zijn gedrag. Meteen kreeg de raad een erg grimmig verloop. Homans vormde een uitzondering. Ondanks het meningsverschil bleef ze hoffelijk.” Marc Van Peel (CD&V) waarschuwde in De Morgen zijn goede vriend om niet te vlug conclusies te trekken. “Vroeger was ze een harde tante, nu zou ze een en al begrip zijn? Misschien moet Robert nog wat tijd nemen om haar wat beter te leren kennen (lacht)?” Na de gemeenteraadszitting vorige maandag en dinsdag klonk het al anders bij Robert Voorhamme: “In die zaak rond de verhoogde retributie voor het vreemdelingenloket slaagde ze er geen moment in een juridisch onderbouwd discours af te steken. Op politiek vlak reeg ze de ene merkwaardige redenering na de andere aan elkaar.”

 

Woensdag was het de beurt aan Liesbeth Homans om een raadsvergadering voor te zitten. De OCMW-raad. Na een oproep van PVDA en Groen voor het eerst in de geschiedenis met tientallen mensen in het zaaltje dat voor het publiek was voorbehouden. Publiek dat bij gebrek aan geluidsversterking amper een woord kon verstaan van wat in de OCMW-raadszitting werd gezegd. De agenda van de zitting was niet te verkrijgen, anders dan bij gemeenteraads-zittingen staat de agenda van de OCMW-raadszittingen ook niet op het internet. Openbaarheid van bestuur is nog niet ingeburgerd bij het OCMW-Antwerpen. En de voorzitster kon blijkbaar ook niet goed volgen. Voortdurend was Liesbeth Homans in overleg met OCMW-secretaris Marc De Bens en OCMW-ontvanger Erik Peeters. Was het niet omdat ze een papiertje zocht, dan was het om te overleggen of om uitleg te vragen over een document dat besproken werd.

 

De reden voor de grote publieke belangstelling was een initiatief van de OCMW-raadsleden Dirk Van Duppen (foto 2, PVDA) en Dirk Avonts (foto 3, Groen) voor een goede begeleiding van zwangere vrouwen. De twee OCMW-raadsleden, allebei ook arts, stelden vast dat het OCMW pas zes weken vóór de voorziene bevallingsdatum begeleiding laat aanvangen. Dit moet veel vroeger. “Een kind in de baarmoeder wacht niet met groeien tot het sociale onderzoek is afgerond”, en “er is wetenschappelijke bewijs dat laattijdig of inadequaat begeleiden van zwangerschappen leidt tot lager geboortegewicht, en verhoogde kans op ziekte en sterfte.” Voor mensen zonder geldige verblijfspapieren geldt het recht op dringende medische hulp, en daar hoort volgens de twee OCMW-raadsleden en artsen zwangerschap bij. “Een zwangerschap is per definitie evolutief en medische opvolging is noodzakelijk en dringend, zowel voor de gezondheid van de moeder als van het kind.”

 

In de loop van de dag had Liesbeth Homans Dirk Van Duppen en Dirk Avonts gebeld met het voorstel om snel als OCMW, samen met OCMW-raadsleden over de partijgrenzen heen en deskundigen van het ‘Platform Kwetsbare Zwangeren’, rond de tafel te zitten om te komen tot concrete maatregelen en oplossingen. “Wij, twee dokters in de raad, de Dirken in het kwadraat, kunnen ons achter dit voorstel scharen en zullen in die dialoog onze deskundigheid en terreinkennis als artsen én als raadsleden actief aanwenden, opdat alle zwangere vrouwen verblijvend in Antwerpen een goede en toegankelijke pre- en perinatale begeleiding kunnen krijgen”, zei Dirk Van Duppen mede namens zijn collega Dirk Avonts. Liesbeth Homans was tevreden maar kon niet nalaten om op de Antwerpse regionale televisiezender te betreuren dat er een publiek debat over de zaak was ontstaan. Liesbet Homans (aan ATV): “Ik vind het wel jammer dat dit debat, net zoals het voorgaande (over het al dan niet toedienen van aidsremmers, nvdr.), in de openbaarheid wordt gevoerd. Er zijn problemen in Antwerpen, ik ga dat niet ontkennen, maar wij proberen dat vanuit het OCMW op een heel menswaardige manier aan te pakken.”

 

Een rare redenering als je het ons vraagt: betreuren dat over gezondheidszorg een publiek debat ontstaat. Onthielden de Dirken in het kwadraat zich bij de meeste agendapunten, ze keurden nog een tweede punt op de agenda goed: een engagementsverklaring voor een samenwerkingsverband voor een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Liesbet Homans was zichtbaar blij dat ze op dit punt wél de instemming kreeg van de PVDA- en Groen-vertegenwoordigers. En als Liesbeth blij is met iets waar de Dirken in het kwadraat achter staan, dan zijn wij ook blij.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: homans, antwerpen, ocmw, actie |  Facebook | | |  Print

19-02-13

AANGEBRAND BOEK (1): DE PRAKTIJKEN VAN AMAZON.DE

We kennen Amazon vooral van de boeken die via dit internetbedrijf verhandeld worden, al biedt het bedrijf wel meer aan. Vorige week kwam Amazone.de in opspraak door een Duitse televisiedocumentaire; gisteren werd het  contract met de beveiligingsfirma H.E.S.S. verbroken.

 

Uit een vorige woensdag op de Duitse televisie uitgezonden documentaire blijkt dat Amazon.de in het vooruitzicht van de drukke kerstperiode duizenden seizoensarbeiders uit Zuid- en Oost-Europa naar distributiecentra in Duitsland haalt. De werkers denken een arbeidsovereenkomst te hebben met het befaamde Amazon, maar worden in werkelijkheid in dienst genomen door uitzendbureaus. De tijdelijke werkkrachten worden ondergebracht in lege vakantiedorpen en troosteloze motels, waar ze in het oog worden gehouden door de privé-bewakingsdienst H.E.S.S.

 

H.E.S.S. staat voor Hensel European Security Service, maar al zeker in Duitsland is H.E.S.S. een ongelukkige afkorting want bij iedereen wekt het herinneringen op aan Rudolf Hess – door Adolf Hitler benoemd als zijn plaatsvervanger als partijleider van de NSDAP. De documentairemakers legden bewijzen op tafel waaruit blijkt dat sommige van de beveiligingsmensen contacten hebben met de neonazi-beweging in Duitsland. Ze dragen daarenboven kleren van het merk Thor Steinar dat populair is onder neonazi’s en… door Amazon.de enkele jaren geleden uit de collectie werd gehaald als omstreden kledingmerk.

 

Na de thuismarkt in de Verenigde Staten is de Duitse markt de belangrijkste voor Amazon. Vorig jaar draaide men in Duitsland een omzet van 6,5 miljard euro, op een wereldwijde omzet van 45 miljard euro. In de kerstperiode zijn er momenten waarop er per seconde 35 bestellingen geplaatst worden. Twintig procent van de Duitse boekenverkoop gaat via Amazon. De aangevoerde mensen om de bestellingen te verwerken wordt maar een karig loon uitbetaald, en worden 24 uur per dag indringend gecontroleerd door de mensen van H.E.S.S.. “Tot in hun kamers, en zelfs de douche.”

 

Na de televisie-uitzending brak een storm van protest los, onder andere in de Duitse sociale media waar opgeroepen werd tot een boycot van Amazon (foto). Het bedrijf verklaarde nu dat ze een zerotolerantie beleid heeft voor discriminatie en intimidatie, en ze hetzelfde verwacht bij haar onderaannemers. Het contract met H.E.S.S. werd opgezegd. H.E.S.S. zegt dat de beschuldigingen van extreemrechtse sympathieën niet te rijmen zijn met dat het bedrijf zowel christenen als moslims en boeddhisten tewerkstelt. Dat de documentairemakers door de mensen van H.E.S.S. geïntimideerd werden, achtervolgd werden tot in hun hotelkamer en moesten ontzet worden door de politie, getuigt anders niet van diep religieuze praktijken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, actie, duitsland, internationaal |  Facebook | | |  Print

17-02-13

DAAR ZIJN DE ‘AUTONOME NATIONALISTEN’

autonome kameraden,berteryan,roman,tanghe,actieautonome kameraden,berteryan,roman,tanghe,actieautonome kameraden,berteryan,roman,tanghe,actie“Met een groep van zestig vrienden willen wij protesteren tegen zinloos geweld”, zei Christian Berteryan donderdag aan Het Nieuwsblad. De betoging van de Autonome Nationalisten gisterenmiddag in Brugge werd wel enigszins anders.

 

Na een filmavond op uitnodiging van Christian Berteryan en een voorstelling van de nieuwe groep Autonome Nationalisten zaterdag 26 januari in café De Klokke in Duffel, en de deelname van enkele van die Autonome Nationalisten aan een betoging zaterdag 2 februari in Parijs, hielden de Autonome Nationalisten gisteren in Brugge een eerste actie: een betoging tegen zinloos geweld. Zo luidde het toch officieel. Zoals gisteren op deze blog en in een paginagroot artikel in De Standaard opgemerkt, werd op een flyer van de Autonome Nationalisten heel andere taal gesproken. Daar werd enkel het anti-Vlaams en anti-blank racisme op de korrel genomen, en werd uitgeschreeuwd dat we Baas in eigen land!!! moeten worden.

 

Vanaf 13.00 uur verzamelden de Autonome Nationalisten zich aan het treinstation van Brugge. De kameraden moesten immers van heinde en ver komen, zelfs vanuit Nederland. Het was al 14.00 uur voorbij vooraleer een groepje van vijfentwintig Autonome Nationalisten op de Markt van Brugge verscheen, de met de politie afgesproken vertrekplaats voor hun betoging (foto 1). Terwijl elders in Brugge een groep van vijftig tegenbetogers zich klaarmaakte voor hun optocht – een groep die nog zou aangroeien tot meer dan zeventig tegenbetogers – werden de Autonome Nationalisten op de Markt in Brugge begroet door… een veertigtal Standard Luik-voetbalsupporters die antifascistische leuzen scandeerden (foto 2).

 

De begroeting leek vooral op het gemoed van Christian Beyertan te werken, een oudgediende in rechts-extremistische kringen en volgens De Standaard terug in dat milieu opgedoken na een lange gevangenisstraf voor een gewapende overval. Wie was er nog bij de Autonome Nationalisten? Een bont allegaartje, jong en minder jong, waarbij volk dat eerder actief was, of nog actief is, bij het Nieuw-Solidaristisch Alternief (N-SA), Vrije Nationalisten, Nation, Vlaams Belang Jongeren (VBJ), de Autonome Kameraden en Blood and Honour (foto 3: Autonome Nationalist met een T-shirt van Oidoixie, dé muziekgroep van de gewelddadigste tak van Blood and Honour: Combat 18). Kris Roman (Euro-Rus), die tegenover de collega’s van Blokbuster beweerde dat hij niet actief is bij de Autonome Nationalisten, was er ook – regelmatig in druk overleg met Christian Berteryan, zijn ‘goede diensten’ aan de Autonome Nationalisten aanbiedend.

 

Na wachten, en nog wachten, en nog verder wachten in de hoop dat er toch nog iemand de groep zou vervoegen, vertrok uiteindelijk de betoging richting ’t Zand. Slechts af en toe werd iets geroepen over zinloos geweld. De meest gescandeerde slogans waren Europa! Jeugd! Revolutie! en Eigen Volk Eerst!. Een journalist die de betoging volgde, merkte op: “Het mag niet te moeilijk zijn”. Aan het eindpunt aangekomen, nam Joachim Tanghe het woord. Hij las een lange tekst voor waaruit we onthouden hebben dat de multicultuur “door het zionisme wordt beheerd”, de Autonome Nationalisten de oogkleppen willen afnemen “om te laten zien wie voor de blanke genocide verantwoordelijk is”, en dat het voor vreemdelingen “niet aanpassen, maar opkrassen” is. Bij het Vlaams Belang is het nog “aanpassen of opkrassen”.

 

Het positieve aan een dagje Brugge is dat van de aangekondigde “groep van zestig vrienden” minder dan de helft opdaagde. Het kwalijke is dat de Autonome Nationalisten, na het Nationalistisch-Solidaristisch Alternatief (N-SA) van Eddy Hermy, nu al de tweede politieke groepering is rechts van het Vlaams Belang. Rechts van het Vlaams Belang, maar met een welwillend oog bekeken door de satellieten rond het Vlaams Belang: RechtsActueel dat een lovend verslag publiceerde over de eerste bijeenkomst van de Autonome Nationalisten en café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen waar op 16 maart de volgende bijeenkomst van de Autonome Nationalisten plaatsvindt: een lezing met Hervé Van Laethem (Nation) over het nationalisme in Wallonië na 1945. Waar het extreem nationalisme vanaf pakweg 1930 tot 1945 toe geleid heeft, moet je de Autonome Nationalisten niet meer uitleggen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autonome nationalisten, berteryan, roman, tanghe, actie |  Facebook | | |  Print