28-03-13

VLAAMS BELANG: ‘ECHT. ONAFHANKELIJK’

Het Vlaams Belang heeft op een bijeenkomst gisterenavond in Gent als toevoeging aan de partijnaam de slagzin ‘echt. onafhankelijk’ gelanceerd (foto). Gewoonlijk wordt een nieuw logo, of een wijziging aan een logo, bekendgemaakt als afronding van een inhoudelijke verandering. Bij het Vlaams Belang doen ze het anders: de nieuwe slagzin zou de aftrap zijn voor een vernieuwingsproces.

 

In het ook gisteren verspreide Vlaams Belang-blaadje De Antwerpse Volksgazet zegt Gerolf Annemans overigens dat er niet zo gek veel zal veranderen. Gerolf Annemans: “De vernieuwing impliceert (…) niet dat het programma zal worden aangepast. Met het programma van het Vlaams Belang is niets mis. Het is immers de weerslag van de idealen die van meet af aan steeds de leidraad zijn geweest van het Vlaams Blok en het Vlaams Belang. (…) Het Vlaams Belang vertolkt standpunten die, wanneer ze op de juiste manier aan de man worden gebracht, zelfs meerderheidsstandpunten zijn in Vlaanderen.”

 

Er is dus een communicatieprobleem? Inderdaad. Over wat wél moet veranderen zegt Gerolf Annemans in De Antwerpse Volksgazet: “Ik ben van oordeel dat we onze communicatie aan het jaar 2013 moeten aanpassen. De partij heeft een nieuw imago nodig, zonder de fundamentele basisprincipes los te laten.” De lancering van de nieuwe communicatie kon gevolgd worden via “livestream” (we citeren maar het Engels uit een bericht op de Vlaams Belang-website, nvdr.). Het was een half uurtje wachten vooraleer Limburger Chris Janssens en vervolgens partijvoorzitter Gerolf Annemans het woord namen. Vooraf kregen we geen dezer dagen weer populaire Vlaamse schlagers, maar muziek van Frank Sinatra en Tom Jones te horen. Muziek uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

 

In een intussen op de partijwebsite verschenen tekst wordt de ‘echt.’ uit de slagzin uitgelegd als: “Het Vlaams Belang is zonder twijfel de meest authentieke en consequente partij die Vlaanderen rijk is. Onze standpunten liggen telkens opnieuw mijlenver vooruit op de anderen. Met onze standpunten stuwen we de andere partijen voor ons uit en wegen we op de besluitvorming.” We proberen het ons voor te stellen, maar het lukt ons niet. Het Vlaams Belang heeft standpunten die mijlenver vooruit liggen op anderen, maar vervolgens worden die anderen voor het Vlaams Belang uit gestuwd… en liggen die anderen dus voor op het Vlaams Belang. Oh ja.

 

De ‘onafhankelijk’ uit de slagzin wordt uitgelegd als: “Wij hebben geen linken met de vakbond, met de ziekenkas of met banken. (…). Wij stellen maar één belang voor ogen: dat van de kleine man, de gewone Vlaming. Enkel aan hen legt het Vlaams Belang verantwoording af. Wij bepalen onze standpunten in functie van wat noodzakelijk is voor Vlaanderen en voor de Vlamingen.” Geen link met de vakbond? Uiteraard niet met het ABVV, ACV of ACLVB, maar wat is dan de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) die vanavond in Gent wordt voorgesteld door twee Vlaams Belang-personeelsleden: Rob Verreycken en Wim De Winter, en op hetzelfde adres huist als het nationale Vlaams Belang-secretariaat? Ofwel is het VSV inderdaad geen vakbond, ofwel liegt het ‘nieuwe’ Vlaams Belang over haar onafhankelijkheid.

 

Aan een ander Vlaams Belang-personeelslid, werkend voor het zogenaamd onafhankelijke RechtsActueel, verduidelijkte Gerolf Annemans nog: “Eigen Volk Eerst! was een verkiezingsslogan die toen, en in zekere zin nog steeds, het inhoudelijke programma samenvatte. Met de nieuwe slagzin willen we iets anders doen: onze politieke manier van doen, onze politieke rol onderstrepen.” Om dat alles kracht bij te zetten was de eerste plaat na de toespraak van Gerolf Annemans You Are The First, My Last, My Everything. Een plaat van de zwarte Amerikaanse soul- en discozanger Barry White, uit de eerste helft van de jaren zeventig. Het is niet van het ene op het andere moment dat het Vlaams Belang de sprong maakt naar het jaar 2013.

 

Vooraf was gegokt wat de nieuwe Vlaams Belang-slagzin zou worden. Nu met gezwans van Gerolf Annemans, maar ook Anders dan Bartje zijn wij geen watje en Van Jan Penris tot Tanguy Veys, van Antwerpen tot Zoerle-Parwijs hebben het dus niet gehaald.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, annemans |  Facebook | | |  Print

26-02-13

GEROLF ANNEMANS VALT DOOR DE MAND NA DEWINTER-TWEET

Het is de klassieke verantwoording van linkse intellectuelen om ons uit te sluiten, dat wij mensen discrimineren, tegen mekaar opzetten en ontmenselijken”, zei Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans (foto) op 28 januari in De Standaard. “Ik vraag mij af waar dat op slaat. Ik ben het er wel mee eens dat wij onze migratiestandpunten niet moeten richten tegen mensen, maar tegen andere partijen. Wij voeren een politieke strijd, geen strijd tegen mensen.” Bij de eerste gelegenheid waarbij de woorden getoetst konden worden aan de praktijk viel Gerolf Annemans al door de mand.

 

“In de mate dat de partij ooit aanleiding heeft gegeven om te denken dat wij het op mensen gemunt hadden, moet ik mij daarvoor verontschuldigen”, vervolgde de nieuw partijvoorzitter in De Standaard. “Het is een tijd van verontschuldigingen, dus ik wil dat gerust doen, on the record, schrijf dat maar op. Ik wil de voorzitter zijn die de bladzijde omdraait en tegen alle leden van mijn partij zegt dat wij tegen andere partijen strijden, niet tegen mensen, niet tegen vreemdelingen.” Zondag had Gerolf Annemans de gelegenheid om te bewijzen wat zijn woorden waard zijn. Filip Dewinter verstuurde naar zijn 7.268 volgers op Twitter een foto(montage) van een moeder en dochter in een boerka, met als commentaar ’Zoek de vijf verschillen…’ (foto bij het artikel hieronder). Gisterenavond hadden daarenboven nog meer dan 90 mensen de tweet van Dewinter doorgestuurd naar hún Twitter-volgers.

 

Naast positieve reacties, waarover hieronder meer, kwamen er heel wat verontwaardigde reacties op de tweet van Dewinter. “Een man in functie als @FDW_VB hoort dit niet te tweeten onder het mom van vije meningsuiting. #misselijk”, aldus een tweet. “Het is en blijft onverbeterlijk laag bij de gronds racisme. Zum kotsen!”, luidt het in een andere tweet. Enzovoort. Joël De Ceulaer, die Gerolf Annemans geïnterviewd heeft voor De Standaard, vroeg Annemans wat hij dacht van “deze smaakvolle tweet van zijn collega @FDW_VB”. Het antwoord was verbijsterend maar te verwachten. Gerolf Annemans: “De boerka is door een unaniem gestemde wet in België verboden. Terecht = ontmenselijking van de vrouw. Verschil is dus: vuilzak is nuttig voorwerp.”

 

Geen woord van Gerolf Annemans over het al dan niet “smaakvol” zijn van de tweet van Filip Dewinter. Geen kritiek van Gerolf Annemans dat dit toch niet het “tegen andere partijen strijden, niet tegen mensen, niet tegen vreemdelingen” is. Maar een goedpraten van de tweet: “Verschil is dus: vuilzak is nuttig voorwerp.” Het ontlokte een twitteraar de reactie: “Euhm @gannemans. Misschien ook een vermeldenswaardig verschil dat in de vuilniszak afval zit en onder de boerka een mens? Just checking.”  Wie dacht dat met Gerolf Annemans een nieuwe wind waait bij het Vlaams Belang is een maand na het interview met Annemans in de reeks over ideologieën in De Standaard terug met beide voeten op de grond gezet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, dewinter, racisme |  Facebook | | |  Print

21-02-13

FRANK VANHECKE: “VEROORDELING VOOR RACISME NIET TERECHT”

Over Brugge gesproken, waar zaterdag de Autonome Nationalisten op stap waren. Gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto) heeft er heimwee naar. In P-magazine zei hij begin deze maand nog: "Ik was zeer graag gemeenteraadslid in Brugge. Ik voel me zeer betrokken bij die gemeenschap, ook al woon ik nu in Schoten."  Frank Vanhecke staat nu aan de zijlijn van de politiek, en kan nu vrijer spreken. Maar dat leidt niet altijd tot betere inzichten.

 

Frank Vanhecke krijgt het niet over zijn lippen om het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok als racistisch af te wijzen. Hij vindt de reacties op het plan erger dan het plan zelve. Frank Vanhecke (in P-magazine, 5 februari 2013): “Dat diabolische zeventigpuntenplan, de eerste en ergste versie. Daar zaten achteraf gezien veel fouten in. Die tekst was inhoudelijk niet juist. Er stond in dat mensen die zich niet willen aanpassen, terug moeten naar hun land. Maar tegelijk stonden er zoveel maatregelen in die het mensen onmogelijk maken om zich aan te passen. Dat was dus niet juist. Maar de diabolisering van dat plan… Men deed alsof die ocharme zeventig voorstellen van een oppositiepartij net zoals Auschwitz waren of nog erger. Dat vond ik ook absurd.” Wij kunnen ons niet voorstellen wat nog erger is dan Auschwitz, maar Frank Vanhecke heeft daar blijkbaar wel een idee over.

 

De veroordeling van het Vlaams Blok als racistische partij door het Hof van Beroep in Gent, bevestigd door het Hof van Cassatie in Brussel, vindt Frank Vanhecke nog altijd niet terecht. Frank Vanhecke: “Als racisme betekent dat je neerkijkt op mensen met een andere huidskleur, ras of afkomst, is Vlaams Blok nooit racistisch geweest. Als je het opkomen voor het behoud van je eigen identiteit beschouwt als racisme, dan is dat een ander paar mouwen. Ik beschouw dat laatste als politiek legitiem.” Het Hof van Beroep in Gent oordeelde daar op 21 april 2004 toch wel anders over. De rechtbank zei onder andere dat in de propaganda van het Vlaams Blok “permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ wordt opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten”.

 

“Ik verloochen (…) mijn ideeën niet, maar ik besef dat ik politieke fouten gemaakt heb”, zegt Frank Vanhecke. Welke fouten dan wel? “Zoals de aanstelling van Bruno Valkeniers als mijn opvolger. Bart De Wever heeft dat achteraf juist geanalyseerd. ‘Die zit veel te dicht bij Filip Dewinter in de Antwerpse gemeenteraad’, zei hij tijdens een van onze gesprekken na het overlijden van Marie-Rose.” De vraag is natuurlijk of Frank Vanhecke ook echt iets te zeggen had over wie hem zou opvolgen. Met Gerolf Annemans wordt het overigens niet beter. Frank Vanhecke: “Ik herinner me nog hoe Annemans begin 2007 op het partijbestuur brulde als een woesteling omdat Marie-Rose in een interview voor een stijlvoller en genuanceerder optreden van de partij had gepleit. Dat hij nu beweert na te streven wat hij toen op een compleet losgeslagen en brutale wijze bekampte, overtuigt mij niet.”

 

De Standaard schreef in een redactioneel commentaar dat het moment voor een ommekeer bij het Vlaams Belang hopeloos voorbij is. “Bij de herstichting van de partij, na het verloren racismeproces, had de bocht kunnen worden gemaakt. Dat had harde keuzes, duidelijk afstand nemen en persoonlijke offers vereist. Als het echt om het realiseren van ideeën ging, was het toen het moment om dat te bewijzen. Een gemiste kans keert niet weer.” Zonder dat verwezen wordt naar dit commentaar zegt Frank Vanhecke in P-magazine hetzelfde: “De partij heeft in 2004 de kans gemist om haar ballast van het verleden af te gooien. Ik draag daar ook een verantwoordelijkheid in. Wij hadden toen als verbrande politici aan de kant moeten gaan staan om nieuwe mensen kansen te geven. Maar we hebben dat niet gedaan.”

 

En wat doet Frank Vanhecke nu zelf in het Europees Parlement voor de riante vergoeding die hij er opstrijkt? Welke dossiers volgt hij daar op? Frank Vanhecke: “De toetredingsonderhandelingen met Turkije, waar ik uiteraard tegen ben. (…) Ik volg ook het dossier over ontwikkelingshulp nauwgezet op. (…) Ik pleit (…) voor het afschaffen van een flink stuk. Let op: ik heb het niet over noodhulp, dat moet er zijn, maar over de structurele ontwikkelingshulp.” Een geluk bij een ongeluk is dat “nauwgezet” bij Frank Vanhecke een erg rekbaar begrip is. De laatste keer dat hij op zijn blog nog iets gepost heeft, inderdaad over ontwikkelingshulp, is geleden van 25 juni vorig jaar.

 

In P-magazine roept Frank Vanhecke nogmaals op om N-VA te stemmen. Frank Vanhecke: “De strijd voor de Vlaamse onafhankelijkheid, de Vlaamse identiteit, de vrijheid van meningsuiting, die zaken worden veel beter verdedigd door N-VA dan Vlaams Belang. Dat is onmiskenbaar. We staan in 2014 voor een bijzonder grote uitdaging. Ik noem dat het jaar van de waarheid. Een stem uitbrengen voor Vlaams Belang zal dan nog meer een verloren stem zijn dan vandaag het geval is. Zelfs de mensen die zeer bewust kiezen voor het programma van Vlaams Belang, moeten beseffen dat ze voor N-VA moeten stemmen.” Gelukkig voor de N-VA beseft Frank Vanhecke dat mocht hijzelf overstappen en kandidaat zijn voor de N-VA, dit de N-VA meer schade zou toebrengen dan het zou opbrengen. Terecht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, racisme, annemans |  Facebook | | |  Print

06-02-13

VERGEET HET VLAAMS BELANG ALS SOCIALE PARTIJ

Gerolf Annemans (foto 1) is tegenwoordig voor elk lezerspubliek beschikbaar. Vorige week vier bladzijden in De Standaard, deze week drie bladzijden in Dag Allemaal. Maar het is met de concrete voorstellen dat we het ware gelaat van het Vlaams Belang zien.

 

“Ik ben niet van plan om elk interview af te sluiten met een sorry”, waarschuwt Gerolf Annemans Dag Allemaal, zeven hoog in de partijkantoren aan het Brusselse Madouplein. “Ik wil mijn imago niet verbinden aan het eeuwig op mijn knieën rondkruipen over de Wetstraat.” Het interview in De Standaard opende met de kop “Schrijf maar op: ik verontschuldig mij”. Letterlijk zei Annemans: “In de mate dat de partij ooit aanleiding heeft gegeven om te denken dat wij het op mensen gemunt hadden, moet ik mij daarvoor verontschuldigingen.” en “Ik wil de voorzitter zijn die de bladzijde omdraait en tegen alle leden van de partij zegt dat wij tegen andere partijen strijden, niet tegen mensen, niet tegen vreemdelingen.” Gerolf Annemans is het grondig beu soms als een paria behandeld te worden. “Gelukkig gaat het om een kleine minderheid, maar zeker bij de linkse Franstalige partijen is het zo, en aan Vlaamse kant bij SP.A en Groen. Je komt in situaties terecht dat iedereen iedereen bij het begin van een vergadering de hand schudt, behalve de mijne.” Anderen geven wel een hand. “Tot er een camera in de buurt is. Dan riskeert men het liever niet om een normale houding aan te nemen.”

 

Het is niet voor het eerst dat Annemans klaagt over mensen die hem geen hand willen geven. Uitgerekend gisteren legde auteur-columnist Fikry El Azzouzi in De Morgen uit waarom sommigen zo reageren: “Als een zatte nonkel die graag nichtjes in de billen knijpt, begin je te jammeren over al het onrecht dat je aangedaan werd. Dat de media je negeren, dat sommige politici je geen hand willen geven. Ik dacht echt dat je ging beginnen huilen. Je bent toch een slimme kerel? Besef je niet dat je het zonder de media het nooit zo ver had geschopt? Waarom wil je zo graag een hand? Mag iemand zijn afkeer niet tonen voor de decennialange ontmenselijking van bevolkingsgroepen waar jij en je partij nog steeds voor verantwoordelijk zijn? Of voor de manier waarop je vreemdelingenhaat minimaliseert? Dat is alsof een aanrander nog een kusje voor bewezen diensten vraagt.” Zelf wil Fikry El Azzouzi niet zeggen dat hij Gerolf Annemans nooit een hand zou geven. “Maar dat ligt aan mij, ik kan het mij niet permitteren om er een geweten op na te houden.”

 

Gerolf Annemans heeft echter ook vrienden bij andere politieke partijen. “Vriendschap in de politiek moet je met een korrel zout nemen, maar er zijn inderdaad politieke tegenstanders met wie ik een vriendschappelijke vertrouwensband heb. Nee, ik zal ook nu geen namen noemen. Van eentje weet men het: Renaat Landuyt van de SP.A. Tijdens de tv-uitzendingen van de onderzoekscommissie-Dutroux kon je zien hoe Renaat en ik goed met elkaar konden opschieten. Die uitzendingen waren live en dus kon men geen Donald Duck-filmpje spelen telkens ik het woord nam.” Andere namen van vrienden wil Gerolf Annemans niet noemen. “Als we op restaurant gaan, doen we dat niet in Brussel, maar in Waals-Brabant. Dat geldt trouwens ook voor journalisten die een informeel gesprek willen met mij zonder dat ze met mij worden gezien op restaurant.”

 

Gerolf Annemans bevestigt dat hij het Vlaams Belang wil profileren met nieuwe thema’s. “Er is in het Vlaanderen van 2012 meer dan de drie V’s: Vlaanderen, veiligheid en vreemdelingen.” Maar een voorbeeld van een nieuw thema moet de interviewer zelf aanreiken: Europa, en daar blijft het bij. In een interview in De Standaard op 8 december 2012 zei Gerolf Annemans nog: “Vlaams-nationalisme mag best ook sociale accenten hebben, in tegenstelling tot wat de N-VA suggereert. Daar maken we toch het verschil.” Daarover niets in Dag Allemaal, en nog minder  op het terrein. In Mechelen wil het stadsbestuur besparen. Volgens Vlaams Belang-parlementslid en -gemeenteraadsfractieleider Frank Creyelman (foto 2) moet 20 miljoen euro bespaard worden, en zelf heeft hij daarvoor alvast twee voorstellen. Frank Creyelman (in Het Nieuwsblad/De Standaard): “Door het afschaffen van de (burgemeester- en schepen)kabinetten kan een miljoen euro per jaar worden bespaard. Voorts gaat jaarlijks bijna twaalf miljoen euro naar het departement Samenleving. Daar kan zonder al te veel moeite zes tot acht miljoen op worden bespaard.”

 

Op een departement dat onderwijsondersteuning, sport, diensten voor de jeugd, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en een uitleendienst biedt, sociale tewerkstelling, diversiteit, preventie en veiligheid, en ontwikkelingssamenwerking behartigt, wijk- en dorpshuizen en een sociaal huis aanbiedt… daar kan volgens het Vlaams Belang in Mechelen “zonder al te veel moeite” de helft tot driekwart op bespaard worden. Dat zegt meer over het Vlaams Belang dan twintig interviews met Gerolf Annemans.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, sociaal, creyelman, mechelen |  Facebook | | |  Print

01-02-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Hoe de ‘kracht van verandering’ door het stadhuis van Aalst waait, werd ons gisteren verduidelijkt in Het Laatste Nieuws (foto). Het portret van de koning en koningin zijn in Aalst verdwenen uit de gemeenteraadszaal. Trouwens ook in Schoten, waar ze nu ook een N-VA-burgemeester hebben. Niet dat we rouwig zijn om het verdwijnen van het portret van Albert II en Paola. Maar of het weghalen van de vlaggen een mooier decor oplevert in Aalst, is maar de vraag. Niet alle 'kracht van verandering' levert een beter Vlaanderen op, zo blijkt ook deze week weer.

 

“De Wever vertelde ons toen dat je op twee manieren burgemeester kan zijn van een stad. Ofwel op de manier zoals Janssens dat deed, zo vertelde De Wever. Dat wil zeggen een burgemeester zijn voor de hele stad, en boven het gewoel staan. Ofwel op de manier zoals in Orange, zo vertelde hij. Door een bestuur te hebben voor 55 procent van de bevolking, dat gehaat wordt door 45 procent van de bevolking. Een soort gewapend bestuur. Dat is de andere manier, zei De Wever. Voor alle duidelijkheid: Orange is de Franse stad waar de fascisten van het Front National aan de macht zijn. Wel, het lijkt er steeds meer op dat De Wever heel bewust kiest voor de aanpak zoals in Orange. Door jongeren te schofferen, door zeer hard te besparen op het stadspersoneel en de publieke dienstverlening, door migranten te stigmatiseren, door Borgerhout hard aan te pakken, en vooral door in de media te polariseren, te verdelen en te verdelen.” Peter Mertens vertelt in zijn nieuwjaarstoespraak over een gesprek met Bart De Wever. (Nieuwjaarsreceptie PVDA+ Antwerpen, 25 januari 2013)

 

“Dat maken de media ervan, maar kent u veel uitspraken van N-VA’ers waarin ze zeggen dat ze tegen de vakbonden zijn? Vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen. Maar ze moeten wel hun plaats kennen, en die kennen ze vandaag onvoldoende.”Jan Peumans na de opmerking dat het lijkt alsof de N-VA op voet van oorlog leeft met de vakbonden. Of er veel N-VA’ers zich negatief hebben uitgesproken over de vakbonden? Niet iedereen wordt publiek om zijn mening gevraagd. Maar Liesbeth Homans bijvoorbeeld, de enige die De Grote Leider al eens van gedacht kan laten  veranderen, zei in De Morgen van 15 december 2012 nog dat men haar niet zal kunnen verleiden een positief woord over de vakbonden te zeggen. (Apache, 25 januari 2013)

 

“Ik heb mijn eerste vergaderingen met de andere fractieleiders achter de rug en ik ben geschrokken. Ik heb in mijn politieke carrière nog nooit zo’n kille sfeer meegemaakt. Siberisch koud. Niemand kijkt de ander nog in de ogen.” Waaraan ligt die kille sfeer? “Aan de SP.A. Tot op vandaag vinden ze dat ‘de anderen’ met hun eigendom zijn gaan lopen, namelijk het besturen van deze stad. De enige die er ontspannen bij zit, is Filip Dewinter. Die is consequent vrolijk gebleven, ondanks achttien jaar oppositie. Misschien moet de SP.A bij hem wat lessen in ‘politieke vrolijkheid’ nemen. Het is nog niet te laat. (lacht) N-VA-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad André Gantman die de SP.A aanspoort in de les te gaan bij Filip Dewinter. Dát is pas om koude rillingen van te krijgen. (Gazet van Antwerpen, 28 januari 2013)

 

“Men hoeft zich niet te schamen voor een dergelijke tattoo. Het is gewoon het AFF dat loopt te zeiken en op die manier de lat steeds hoger legt.” Reactie van Pieter Van Damme op ons artikel over de Heil Hitler-tatoeage bij een Voorpost-militant. Pieter Van Damme was tot november vorig jaar actief bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Reinhard D., de bij de jongste IJzerwake gefotografeerde  Voorpost-militant, heeft intussen een andere tatoeage over zijn Heil Hitler-tatoeage laten aanbrengen. (Facebook, 28 januari 2013)

 

“Te oordelen naar haar betoog in de Antwerpse gemeenteraad had Anke Van dermeersch het interview met haar partijvoorzitter niet grondig gelezen.” Politicoloog Dave Sinardet nadat hij ’s morgens in De Standaard een interview met Gerolf Annemans las: “Wij zijn geen partij tegen islamieten, en wij willen mensen hun godsdienst niet afnemen.”, en ’s avonds Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad te keer hoorde gaan tegen verkozenen die bij hun eedaflegging als districtsraadslid een hoofddoek droegen. Gerolf Annemans riep Anke Van dermeersch niet ter orde. In de Antwerpse gemeenteraadszaal zit Gerolf Annemans langs de ene kant van Filip Dewinter, Anke Van dermeersch langs de andere kant van Filip Dewinter. (Twitter, 28 januari 2013)

 

“Dat Casa Pound zichzelf een fascistische organisatie noemt, daar is Voorpost zich terdege van bewust. Een lezing organiseren over een fascistische organisatie is immers niet noodzakelijk hetzelfde als het eens zijn met de ideologie ervan. Voorpost wil echter over het muurtje heen kijken en eventueel leren over de praktische gang van werken van andere organisaties.” Bert Deckers in reactie op onze artikels over Voorpost en CasaPound. (RechtsActueel, 29 januari 2013)

 

“Een eenzame keizer-führer krijst eenzaam tegen de windmolens. Hij blaft eenzaam tegen de karavaan. Eenzaam schrijft hij eindeloos gebrabbel op zijn website die niemand leest. Eenzaam betoogt hij met allochtonen want normale mensen willen hem niet. Op zijn zinkend schip kan niemand hem redden want hij is alleen. De beste archeologen zullen in geen miljoen jaren iets terugvinden van zijn eenzaam gekrijs. Zo zielig. Nooit heeft een eenzame zo weinig gedaan om in zo weinig tijd zoveel vijanden te maken. Hij heeft last van een ruggengraatziekte: een pijnlijke Hermya… Zielig, echt zielig!” In de niche rechts van het Vlaams Belang is een groep ‘Autonome Nationalisten’ voor het eerst bijeengekomen, met daarbij nogal wat ex-leden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Volgende week meer op deze blog over die ‘Autonome Nationalisten’. Eddy Hermy (N-SA) is furieus. Kris Roman (ex-N-SA) wroet nog wat in de wonde. (Facebook, 29 januari 2013)

 

“Ik heb die beslissing genomen na de samenstelling van het nieuwe partijbestuur. (…) Ik ben teleurgesteld. Ik heb niet het gevoel dat er vernieuwing of verandering zal komen in de partij. Het zijn altijd dezelfde mensen die de kern van de partij vormen.” Kamerlid Alexandra Colen blijft niet langer bij het VB. Het vernieuwde partijbestuur was de druppel die de emmer deed overlopen. (Gazet van Antwerpen, 31 januari 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, aalst, antwerpen, de wever, gantman, annemans, voorpost, hermy, colen |  Facebook | | |  Print

13-01-13

DE POKERFACE VAN HET VLAAMS BELANG

“Wij moeten naar voor komen als nette, correcte, betrouwbare mensen. Denderleeuw kan daarin als een eerste fase worden beschouwd. Het bewijs ook dat we nog steeds meespelen”, zei Gerolf Annemans gisteren in Gazet van Antwerpen en het is waar ook. Door dorpspolitiek in de meest letterlijke en figuurlijke zin van het woord was het Vlaams Belang weer even het middelpunt van de belangstelling. Of VB’ers op slag “nette, correcte, betrouwbare mensen” worden, is nog wat anders.

 

De drang om “genormaliseerd” te worden, is groot bij de intussen 54-jarige Annemans (links op foto 1, niet echt veel veranderd sinds Karel Dillen (m.) nog leefde). Gevraagd naar hoe hij tegenover het zeventigpuntenplan staat, zegt Gerolf Annemans in Gazet van Antwerpen: “Sta ik er nog achter? Neen. Dus neem ik er ook afstand van. Beschouw het als een signaal dat wij willen genormaliseerd worden. Maar ik val het plan niet af, ik verloochen het niet. Het heeft een historische rol vervuld. En hoeveel last we er ook mee gehad hebben, achteraf bekeken was het misschien wel de moeite waard. Vlaanderen had een debat nodig. Dat debat is er nu. Dus is de provocatie niet meer nodig. Het plan is geklasseerd.” Dat laatste is geen nieuws. Ook Filip Dewinter heeft het zeventigpuntenplan geklasseerd, al weet hij het feilloos terug te vinden in zijn living waar hij het bewaart “voor de toekomst”.

 

Gerolf Annemans neemt nu afstand van het racistisch zeventigpuntenplan, maar zegt er in één adem bij dat het een “historische rol” vervuld heeft en “de moeite waard” was. Dat is zoveel als zeggen dat het zeventigpuntenplan een goed idee was. De vraag werd niet gesteld of Gerolf Annemans intussen de veroordeling van zijn partij voor racisme door het Hof van Beroep in Gent, bevestigd door het Hof van Cassatie in Brussel, aanvaard heeft. Of “de namen van die rechters” nog altijd “in het geheugen van deze jurist gegrift” staan? En wat hij denkt over de uitspraak van Filip Dewinter, nog maar tijdens de jongste verkiezingscampagne, dat vele vreemdelingen met een mes tussen de pampers geboren worden. Wat Annemans ervan denkt anders dan dat elke vogel zingt zoals hij gebekt is?

 

Gevraagd naar wat al die jaren het verschil is geweest tussen hemzelf en Filip Dewinter herbevestigt Gerolf Annemans dat ze twee handen op één buik zijn. Gerolf Annemans: “Wij waren een goede combinatie van verschillende karakters, van anders opereren en formuleren. Wij reflecteerden twee imago’s van één politieke realiteit. Daardoor konden wij zowel radicale als gematigde kiezers aantrekken. Op ons hoogtepunt tot 24 procent. Maar een strijd tussen Dewinter en Annemans is er nooit geweest. Integendeel. Wij waren en zijn strijdmakkers.” En die strijdmakker beëindigde gisteren zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen nog altijd met Eigen Volk Eerst!. Hardnekkige gewoonten gaan er niet vlug uit. Typische humor ook niet. Filip Dewinter: “Het kan geen toeval zijn dat er slechts enkele letters verschil is tussen PVDA en NSDAP.”

 

Wij hebben de PVDA anders nooit zien koketteren met de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei van Adolf Hitler. Integendeel. Communisten waren de motor in het verzet tegen het nazisme en verzetstrijders uit de jaren veertig vind je nu onder andere op de PVDA-lijsten. In het maandblad van het Vlaams Blok werd wél een voorstel gepubliceerd om de propaganda-afdeling van de partij om te dopen tot “Nationaal Secretariaat Dienst Algemene Propaganda”, afgekort NSDAP.

 

Het Laatste Nieuws schreef vrijdag: “Als het cordon in Denderleeuw is gebroken en elders steeds luider kraakt, dan is het omdat veel lokale VB'ers in het rechtse Vlaanderen van vandaag door alsmaar meer politici en Vlamingen niet langer als pestlijders worden aangevoeld, laat staan als varkens. Onlogisch is dat niet, want veel CD&V- en vooral N-VA-kiezers van vandaag stemden ooit voor het Blok. In 2004 stemde één Vlaming op de vier voor het VB. Nu is dat nog één op twaalf. Het is geen toeval dat het kleinere Vlaams Belang van nu meer kans maakt om het cordon te breken dan het grotere VB van toen.” Maar dat betekent nog niet dat ze bij het VB van mening veranderd zijn. Van tactiek, dat kan. Maar van mening? Zoals Het Laatste Nieuws donderdag bij haar verslag van de stemming in Denderleeuw, als onderschrift bij een foto van plaatselijk VB-kopman Kristof Slagmulder, schreef: Kristof Slagmulder (l.) demonstreerde tijdens de stemmingen zijn beste pokerface (foto 2).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, dewinter, slagmulder, cordon sanitaire, denderleeuw |  Facebook | | |  Print

04-01-13

“RECHTEN VAN DE MENS IN PARTIJSTATUTEN = DWAZE WET”

Sinds Rik Torfs woensdag meer oog had voor de neveneffecten van het cordon sanitaire (de N-VA die groot is geworden uit frustratie van Vlaams-nationalisten en een status quo bij de traditionele partijen) en minder oog had voor het effect van het cordon sanitaire (het weghouden van de macht van een racistische partij) is de discussie over het cordon sanitaire niet gestopt. Het stemgedrag bij de installatie van enkele nieuwe gemeenteraden, OCMW-raden en politieraden, is daar niet vreemd aan. Het is daarbij hoog tijd voor meer zindelijkheid over het cordon sanitaire.

 

Twee berichten uit Het Laatste Nieuws gisteren, ze staan naast elkaar in de krant: “Voor Zandhovens burgemeester Luc Van Hove (CD&V) werd in zijn gemeenteraad het cordon sanitaire doorbroken. ‘N-VA was met Groen overeengekomen dat naast CD&V en N-VA ook Groen een zetel kreeg in de OCMW-raad. Dit kwam tot uiting na de stemming met vijf zetels voor CD&V, drie voor N-VA en één voor Groen. Maar voor de politieraad stemden N-VA-leden ook voor Vlaams Belang zodat naast CD&V en N-VA ook één zetel vanuit Zandhoven in de politieraad naar Vlaams Belang gaat’, vertelt Van Hove.” En dan over Mortsel, met ex-burgemeester Ingrid Pira (Groen). Na een vermeende onregelmatigheid bij de stemming over de OCMW-raad schrijft Het Laatste Nieuws: “Het resultaat was dat Vlaams Belang inderdaad niet in het OCMW zetelt. Voor de politieraad gaven N-VA en Groen elk hun tweede zetel af zodat alle Mortselse partijen in deze raad zetelen.”

 

We begrijpen uit die laatste zin dat ook het Vlaams Belang voortaan vertegenwoordigd is in de Minos-politieraad. Mortsel mag zeven leden afvaardigen naar die politieraad, en per toeval telt Mortsel zeven verschillende partijen in de gemeenteraad. In het eerste geval spreekt men van het doorbreken van het cordon sanitaire, in het andere geval komt het vermaledijde woord niet ter sprake. Wat is het nu? Is er een bestuursakkoord of andere inhoudelijke politieke samenwerking afgesloten met het Vlaams Belang? Neen. Het eerste verschil is dat men er in Zandhoven voor koos om het Vlaams Belang buiten de politieraad te houden en in Mortsel om de partij een plaats te geven in de politieraad. Voor beide keuzes zijn er pro's en contra's. 

 

Waar we de verontwaardiging van de burgemeester van Zandhoven delen is dat de N-VA voor de politieraad liever dan voor Groen voor Vlaams Belang stemde. Wat N-VA-lijsttrekker Geert Van Laer bedekt toegeeft, al sluit hij niet uit – de stemming is geheim – dat ook CD&V’ers voor Vlaams Belang stemden. In Liederkerke was het nog erger: daar was er een gezamenlijke lijst Open VLD - Vlaams Belang voor de politieraad, met steun van de N-VA die op haar beurt van de twee eerstgenoemde partijen steun kreeg voor een OCMW-zetel. Een doorbreken van het cordon sanitaire willen we dat niet noemen. Tenzij er politieke afspraken zouden bestaan over de invulling van de verkregen mandaten in de politieraad en OCMW-raad. Alsnog houden we het erop dat zowel de N-VA als de Open VLD in Liederkerke de meest vreemde bondgenootschappen willen aangaan voor het verkrijgen van een mandaat.

 

In Buggenhout hebben dan weer CD&V en Vlaams Belang een gezamenlijke voordrachtsakte voor de OCMW-raad ingediend waarbij de vierde kandidaat van de lijst de laatste drie jaar van de legislatuur opgevolgd zou worden door een Vlaams Belang’er. Volgens De Standaard haalden CD&V en VB daarvoor echter onvoldoende stemmen. Dan toch een CD&V’er die tot het inzicht kwam dat je een asociale partij beter niet meer geeft dan strikt wettelijk moet? Het brengt ons tot de kern van de zaak: kan er gemarchandeerd worden met het Vlaams Belang? Is het cordon sanitaire niet achterhaald? Het antwoord is tweemaal neen. Na een inleidend filmpje (video, let op 1’52” op toenmalig partijvoorzitter Frank Vanhecke: “Wij veranderen van naam, maar niet van streken. Wij veranderen van naam, maar niet van programma.”) was er gisteren een debat over het cordon sanitaire bij Terzake, debat tussen Rik Torfs en Gerolf Annemans (video).

 

Als Rik Torfs aangeeft dat het Vlaams Belang onvoldoende aangetoond heeft dat de partij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) accepteert en alle racisme afzweert, antwoordt Gerolf Annemans (8’27”): “Dat EVRM staat in onze statuten (…) omdat de wet ons daartoe verplicht, en iedereen daartoe verplicht, een dwaze wet.” Er is nog niets veranderd sinds Filip Dewinter in De Zevende Dag van 6 juni 1992 zei: “De rechten van het eigen volk gaan voor op de rechten van de mens” en daarbij tot tweemaal toe stotterde bij het uitspreken van de vier woorden “rechten van de mens”.

 

Op de vraag van moderator Kathleen Cools of zijn partij veranderd is, antwoordt Gerolf Annemans (10’20”): “Mijn partij is altijd wat ze geweest is”, en dat klopt. We zagen hierboven al dat Frank Vanhecke bij de naamsverandering van Vlaams Blok naar Vlaams Belang zei dat de naam veranderde maar niet de streken noch het programma. Bij het ledencongres dat de aanstelling van Gerolf Annemans als nieuwe partijvoorzitter bevestigde, bevestigde Gerolf Annemans op zijn beurt: “Aan de idealen van onze partij verandert niets.”

 

Na de opmerking van Rik Torfs (12’05”) dat Gerolf Annemans eens op papier moet zetten dat zijn partij de waarden van het pluralisme, van de mensenrechten en de democratische rechtstaat onderschrijft, en elke vorm van racisme afzweert, zei Annemans dat dit op de website van het Vlaams Belang staat, bij de Grondbeginselen. In de paragraaf over vrijheid staat inderdaad een verwijzing naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar met wat Annemans een paar minuten eerder in Terzake zei weten we dat het erin staat omdat “een dwaze wet” hen ertoe verplicht. Het woord racisme staat niet in de tekst, laat staan een afwijzen van racisme.

 

Bij het Vlaams Belang is men er trouwens nog altijd niet van overtuigd dat de partij terecht veroordeeld is voor racisme, spijts hiervoor geprocedeerd werd tot bij de hoogste gerechtelijke instanties in ons land en de arresten breedvoerig geargumenteerd zijn. Pour la petite histoire nog dit: de VB’er die in Zandhoven met de hulp van de N-VA in de politieraad is gestemd, is Paul Stulens. Een man die de voorbije zomer nog de pers haalde met zijn bewakingsbord waarop de boodschap: “Waarschuwing: beveiligde eigendom. Inbrekers worden onherroepelijk neergeschoten.” Een man die door de politie moet gewezen worden op de wetten van het land, in plaats van dat hij de politie aanstuurt.

21-12-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Wij zijn niet bang dat de wereld vandaag vergaat. Maar de wereld laten voortdraaien zoals nu is ook geen optie. Gelukkig verjaart vandaag Bart De Wever en mag hij vandaag zijn eed afleggen als nieuwe burgemeester van Antwerpen. En als dat weinig genoegdoening verschaft, dan zijn er nog de voor jou geselecteerde citaten van de week.

 

“De toekomstige N-VA-schepen van Ondernemen is voorzitter van Unizo geweest en een man die weet hoe de commerce in elkaar zit. Voor het Kortrijkse winkelgebeuren vormen de Fransen een belangrijk marktsegment. Als je hen wil blijven aantrekken, moet er in winkels een mondje Frans gesproken worden. Dat strookt misschien niet helemaal met de nationale N-VA-lijn, maar in Kortrijk zijn ze daar heel realistisch in.” Vincent Van Quickenborne antwoordt op de vraag of er in Kortrijk een schepen komt die moet toezien of er niet te veel Frans wordt gesproken in deze grensstad. In Kortrijk is de commerce is belangrijker dan het taalfanatisme. (Het Laatste Nieuws, 14 december 2012)

 

“De versgebakken voorzitter van Vlaams Belang verwees deze week nog naar het huilmoment van Janssens op 14 oktober tussen de kameraden in De Roma. ‘De mensen die de socialisten weg wilden, hebben op de avond dat ze Patrick Janssens hebben zien huilen, waar voor hun geld gekregen”, zei Annemans. Zo zei hij dat. Letterlijk. Schadenfreude als leitmotiv. Duitsers zijn krakken in het benoemen van het onvatbare. Endlösung was er ook zo eentje.” Wim Daeninck over Gerolf Annemans, wat meteen leidt tot reflecties over de Duitse taal. We sluiten kwaad opzet uit, het toeval is wel treffend. (Gazet van Antwerpen, 15 december 2012)

 

“Er is nog veel wrevel in de stad. Laat ons astublieft niet doen alsof dat niet zo is. Wat me hier stoort, is niet de inhoud, maar de toon. Tot mijn grote verbazing heb ik madame Turtelboom letterlijk horen zeggen dat ze ‘de witte stadsvlucht’ willen keren. Dat was de eerste keer dat ik een niet-Vlaams Belanger die term hoorde gebruiken. Blijkbaar is dat nu gebanaliseerd.” Oud-burgemeester Bob Cools over de politieke ontwikkelingen in Antwerpen. (Gazet van Antwerpen, 15 december 2012)

 

“Bij mijn weten heeft de Antwerpse advocaat (Gerolf Annemans, nvdr.) zich maar één keer in het openbaar laten gaan. Dat was in 1978, aan de UIA, tijdens een cantus van studentenclub Sofia, toen zijn collega-presidiumleden voor de zoveelste keer per ongeluk hun pinten op zijn kop hadden gezet, in plaats van op tafel. Een uitzonderlijk moment van zwakte, dat gelukkig voor hem grotendeels voorbijging aan de commilitones.” Ook Gerolf Annemans had al eens huilmoment in het openbaar, maar toen waren er geen camera’s in de buurt. (Gazet van Antwerpen, 15 december 2012)

 

“Alle Vlaamse kranten, van links tot uiterst links, melden dat het Vlaams Belang sinds de

gemeenteraadsverkiezingen op sterven na dood is. Ze nemen hun wensen voor werkelijkheid.” Aldus Barbara Pas, genoemd als volgende VB-ondervoorzitter en VB-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in haar toespraak op het VB-congres in Gent waar Gerolf Annemans bevestigd werd als VB-voorzitter. Kent iemand een uiterst linkse Vlaamse krant? Of nog maar een linkse Vlaamse krant? Dan moeten we al teruggaan naar de beginjaren van De Morgen. (VB-congres Gent, 16 december 2012)

 

“Ik heb niet de ambitie elke communicatie van Bart recht te trekken. Het zou maar een uitnodiging zijn voor anderen om mijn eigen communicatie onder vuur te nemen. Maar soms is er pure provocatie.” Liesbeth Homans is niet van plan Bart De Wever te corrigeren, en vraagt begrip voor harde en domme uithalen: “Soms is er pure provocatie.” (Het Laatste Nieuws, 17 december 2012)

 

“Wat mij vooral beangstigt, is dat koude, dat kille, dat gebrek aan empathie dat hij uitstraalt. Herinner je je dat beeld van zijn triomftocht naar het stadhuis? Dat is wat ik bedoel. En zijn toespraak dan: ’t stad is van iedereen, maar vanavond vooral van ons. Hij gedraagt zich als de keizer van Antwerpen én van Vlaanderen. Hij beslist wie een goede Antwerpenaar is en wie niet. Hij beslist wie een idioot is en wie niet. Hij beslist wat cultuur is en wat niet. De Wever draagt echt zijn steentje bij tot de verruwing van onze samenleving.” Meyrem Almaci zoals vaak snedig. (P-magazine, 18 december 2012)

 

(cynisch) Tot deze vraag was ik overtuigd dat de N-VA de verkiezingen gewonnen had, maar ik merk nu pas dat we ze eigenlijk verloren hebben.” Bart De Wever antwoordt naast de kwestie op de opmerking van Knack-journalist Patrick Martens dat na de gemeenteraadsverkiezingen veel gesproken is over een ‘Vlaamse grondstroom’, maar globaal de aanhang van partijen die de Vlaamse onafhankelijkheid nastreven kleiner is geworden. Patrick Martens heeft gelijk. N-VA en VB haalden op 14 oktober samen 6,3 % minder dan N-VA, VB en LDD in 2010, en 2,6 % minder dan N-VA en VB in 2010. Jammer dat Patrick Martens na zijn terechte opmerking Bart De Wever niet confronteerde met de cijfers waarop zijn opmerking gebaseerd is. (Knack, 19 december 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, annemans, antwerpen, pas, homans, de wever |  Facebook | | |  Print

18-12-12

ANNEMANS: “AAN DE IDEALEN VAN ONZE PARTIJ VERANDERT NIETS”

Met 92,1 % van de stemmen is zondag Gerolf Annemans op een ledencongres bevestigd als nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang. Annemans met ‘dictatoriale score’ nieuwe VB-voorzitter titelde een krant. Monsterscore voor Annemans kopte een andere krant. Waarom komen omschrijvingen als ‘dictatoriaal’ en ‘monster’ spontaan bovendrijven bij het Vlaams Belang? En neen, daar was geen titel bij uit De Morgen.

Annemans vroeg tijdens zijn maidenspeech als nieuwe VB-voorzitter anders uitdrukkelijk of er iemand van De Morgen in de zaal was. Hij opende zijn toespraak met een verwijzing naar 16 december 1838 toen, in wat nu Zuid-Afrika is, ‘De slag bij Bloedrivier’ plaatsvond. Die dag streden 464 blanken (‘Voortrekkers’) en 200 knechten tegen een Zoeloeleger van zo’n 10.000 man sterk. Met geweren en kanonnen tegen speren en andere primitieve wapens werden de Zoeloes uitgemoord en veranderde de rivier Ncome in een ‘bloedrivier’.  Gerolf Annemans: “Vandaag de dag is 16 december nog steeds een Zuid-Afrikaanse feestdag en zelfs Nelson Mandela heeft met veel respect enkel de benaming (Geloftedag, nvdr.) omgedoopt tot Herenigingsdag of Dag van de Verzoening. En het is daarom dat ik hier vandaag – op deze 16de december – mijn danktoespraak wil aanvatten met hetzij de Voorzienigheid, hetzij onze partij te bedanken, omdat ze voor deze dag, voor deze eerste dag van mijn voorzitterschap Geloftedag heeft uitgekozen.”

“Niet – dat zeg ik er bij ten behoeve van mogelijks minder goedmenende persorganen, als die eventueel zouden bestaan – niet omwille van de zwarte slachtoffers van de veldslag, of omwille van de naam Bloedrivier of zo. Ik zie de krantentitel al staan, in De Morgen of zo. Is hier iemand van De Morgen? “Annemans wil rivieren van bloed.” Niet dààrom dus.  Neen, ik ben blij met deze 16de december omwille van vijf redenen die ik u zal noemen. 1. Onze band met de traditie en met de geschiedenis van het Nederlandse volk dat wij zijn, en dus onze weigering om het Zuid-Afrikaanse broedervolk te verloochenen. Leve Heel Nederland. 2. Omdat deze datum de datum der Voortrekkers is. Want als er iéts is in onze geschiedenis, waarmee wij ons als Vlaams Belang sterk kunnen associëren, dan is het wel de rol van voortrekker, wegbereider. (…) 3. Omdat de verkeerde vertaling van Zoeloekoning Dingaan (een misver-stand dat aanleiding zou zijn voor de slachting, nvdr.) wel aantoont hoe belangrijk taal is voor een goed begrip. (…)”

“4. De slag tussen die enkele voortrekkers en het grote leger van Dingaan was een mooi bewijs van wat wij zelf ervaren, maar ook voor de toekomst in gedachten moeten houden. Tegen een schijnbaar onoverwinnelijke overmacht, tegen een overweldigend aantal van machtige tegenstanders, kunt ge winnen met tactiek, sluwheid en vooral met de kracht van een overtuiging. 5. 16 december heet dus in Zuid Afrika ‘Geloftedag’. (…) Ik beloof u: ik ben de vierde voorzitter van deze partij, en ik zal proberen die eer waard te zijn. Maar ik beloof u nu al dat ik niet de laatste zal zijn. Na mij komen er nog. Na mij komen er opnieuw overwinningen voor het rechtlijnige nationalisme in Vlaanderen. Na mij is het niet gedaan. Na mij zal het pas beginnen.” Goed wetend dat er bij zo’n VB-congres altijd wel één zinnetje is dat door de pers onthouden wordt, koos Annemans voor: “Wij gaan proper badwater laten aanrukken, maar wij gaan het kind van onze partij, ons partijprogramma en de idealen van onze partij, wij gaan dat kind niet met het badwater weggooien.”

Uiteraard mocht een verwijzing naar Karel Dillen, stichter en voorzitter-voor-het-leven van de partij, niet ontbreken. Gerolf Annemans: “Ik verzet mij hartsgrondig tegen de gedachte dat het Vlaams nationalisme een eenpartijstaat zou moeten worden. Laat dat – per uitzondering – een terrein zijn waar wij pleiten voor diversiteit, de diversiteit binnen de nationalistische gelederen. Wij als Vlaams Belang gaan onze eigen weg, omdat het een weg is die wij moeten gaan. Net als de eerste voorzitter van de partij, mijn voorganger, de  voortrekker Karel Dillen met zijn medestanders zijn weg ging naast de Volksunie, zo zullen wij onze weg gaan naast de 21ste eeuwse variant van de Volksunie. (…) Gij Karel, gij hebt het rechtlijnige nationalisme tegenover de Volksunie politiek stem gegeven: wij volgen u en niemand anders.” Volgden nog de obligate uithalen naar het cordon sanitaire, de migranten en de ‘confederalisten’, om te besluiten met: “Het nadeel van wat ik de afgelopen dagen over het verschil tussen grimmig en grappig heb gezegd, is dat de meesten van u wellicht gehoopt hadden dat ik hier een soort eindejaarsconférence zou gaan houden en ik besef nu dat het veel en veel te ernstig is geworden al bij al. Ik ben er niet aan ontsnapt.” Een partijvoorzitter die in zijn eerste toespraak zijn eerste belofte al niet kan houden, dat belooft.  

Gerolf Annemans zette een traditie verder door in zijn maidenspeech als VB-voorzitter te verwijzen naar de voorbeeldrol van de Blanken in Zuid-Afrika. In zijn eerste televisie-interview als VB-voorzitter verwees Bruno Valkeniers ook naar Zuid-Afrika, met het Apartheidsregime waarmee Valkeniers “geen problemen” had. Filip Dewinter zei zondag in De Zevende Dag niet wakker te liggen van discriminatie (te zien op 14’28” van deze video). Het is zoals Gerolf Annemans zei: aan de idealen van het Vlaams Belang verandert er niets.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, zuid-afrika, dewinter, discriminatie |  Facebook | | |  Print

10-12-12

VLAAMS BELANG: “AANVANKELIJK UIT DE HAND GELOPEN GRAP”

Artikels over Bart De Wever zijn ook hier populairder dan artikels over Gerolf Annemans, maar omwille van de geschiedschrijving willen we toch nog even terugkijken naar het interview met Gerolf Annemans dat het voorbije weekend in De Standaard verscheen. Enkele fragmenten.

 

Als geen ander verpersoonlijkt Gerolf Annemans (54 j.) het ancien régime bij Vlaams Belang. Toch gaf de partijraad hem een mandaat om als opvolger van voorzitter Bruno Valkeniers dat bewind op te kuisen en de vernieuwing voor te bereiden. Gerolf Annemans: “Er komt echt een nieuw regime. De teamvorming met de jongeren Barbara Pas en Chris Janssens symboliseert dat zeer goed. Het is echt de bedoeling dat ze vanaf 2014 kunnen overnemen. Als mijn fractie even meewil, wordt Pas straks al de nieuwe fractieleider. Ik heb een mandaat voor vier jaar. Maar als ik hier in 2016 nog zit, ben ik mislukt. (…) We staan een goed jaar voor de verkiezingen. Er valt heel wat werk te verzetten: de lijstvorming, het hertekenen van het imago, nieuwe thematieken, nieuwe structuren... Het moet allemaal snel en doortastend gaan.”

 

Filip Dewinter hanteert de voorhamer, Gerolf Annemans het scalpel. Gerolf Annemans: “Ik vergelijk het liever met een zwaard en een floret. Jarenlang ging het om een wonderformule. Zo spraken we niet alleen radicale kiezers maar ook de middengroepen aan. Het leverde veertien opeenvolgende overwinningen op. Misschien kan deze formule in de toekomst opnieuw renderen. Maar eerst moeten we het evenwicht herstellen. Dat is weggezakt. Bij de publieke opinie leeft de overtuiging dat de radicalen het hebben overgenomen. Mijn ambitie luidt: plus est en nous. (…) We moeten af van de indruk dat we dat cordon (sanitaire, nvdr.) koesteren. Dit laat immers de tegenstander toe om de rollen om te draaien, om te laten uitschijnen dat we zelf om dat cordon hebben gevraagd. Iedereen die over dat cordon begint moet voortaan belachelijk worden gemaakt. Nu is dat niet zo. En dat is onze schuld.”

 

Die kiezer liep over naar de N-VA. “Dat is nu eenmaal de loop van de geschiedenis. Zo werden de inwoners van Antwerpen even afgeleid. Plots ging het enkel over het buitengooien van de sossen. Onze campagne over veiligheid sloeg helemaal niet aan, het ging godbetert over parkeerplaatsen. Vroeg of laat staan onze thema's echter weer bovenaan. (…) Dat keurslijf van de drie v's – veiligheid, Vlaanderen en vreemdelingen – moeten we openbreken. Laten we bijvoorbeeld over Europa, over ons socio-economisch programma of over vrijheid praten. Onlangs was Salman Rushdie in Brussel. Hij praatte met veel humor over de islam. We kunnen de islam vanuit het aspect vrijheid bekampen, niet vanuit het aspect godsdienstbeleving. Zelfs agnosten willen niet dat de vrijheid van godsdienst ter discussie wordt gesteld. We moeten af van het etiket dat we godsdienstwaanzinnigen zouden zijn.”

 

“De geschiedenis heeft haar loop gehad. Soms draagt de partij daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Enkele jaren geleden hadden we contacten met het middenveld. Die akker is door toedoen van de N-VA helemaal ondergelopen. Niet dat wij een Voka-partij waren, maar tegenwoordig zijn ze helemaal een met de N-VA. Geen slecht woord over de ondernemers hoor, maar als politieke overlopers slaan ze in Vlaanderen alle records. (…) Vlaams-nationalisme mag best ook sociale accenten hebben, in tegenstelling tot wat de N-VA suggereert. Daar maken we toch het verschil. Vlaanderen moet meer zijn dan een regio met lage belastingen. De fiscale druk houdt een sociale zekerheidsysteem in stand, iets wat Europa uniek maakt. Daarom moeten we naar een totale hervorming, op Vlaamse leest geschoeid. Wij vinden niet dat een werkwillige 50-plusser zo maar uit de werkloosheid moet worden gegooid. Die man heeft zoiets niet verdiend.”

 

“De Wevers Calimerogedrag blijft ondertussen ongezien. Plots spreekt hij over Antwerpen als een verdeelde stad. Dat kan je toch enkel aan zijn vermoeidheid of aan zijn amateurisme als historicus toeschrijven? Er was ocharme een debatje in Terzake met Kristien Hemmerechts over dat voorstel om het Pieter De Coninckplein om te dopen naar de gestorven dichter Herman De Coninck. Wat hebben wij niet allemaal meegemaakt? Grote affiches die ons vergeleken met de kuisploeg van Adolf Hitler, de gestrekte arm incluis. Of dat groot concert op de Zuiderdokken in 2006 met hoe heet hij ook weer... (Tom Barman, nvdr.).

 

Intussen bestrijdt Gerolf Annemans zowat alles wat hij gezegd heeft. Zijn partij ‘Minder grimmig, meer grappig’ maken zoals bijvoorbeeld Het Nieuwsblad titelde? Gerolf Annemans: “(geïrriteerd) Ach, dat is weer zo’n reductio.” Het Vlaams Belang moet vuil genoeg blijven voor het volk?, zoals Annemans in De Standaard zei. “Nog zo’n citaat dat me haast tien jaar achtervolgt. Het Vlaams Belang zal proper genoeg zijn om van de partij opnieuw een winnaar te maken. Ik sluit echt niks uit, zelfs een big bang niet.” Wanneer de interviewer hierna ironisch opmerkt dat de partij misschien nog van naam verandert, antwoordt Gerolf Annemans: “Waarom niet?” Het enige wat Annemans uitsluit is functioneren in een partij die niet de onafhankelijkheid van Vlaanderen als doel heeft.

 

Gerolf Annemans: “Ik ben altijd radicaal geweest. Daarom koos ik van meet af aan voor het Vlaams Belang, zelfs al ging het aanvankelijk om een uit de hand gelopen grap. Mijn enige obsessie blijft de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Ik kan niet functioneren in een partij die zich neerlegt bij een hervormd België. Al dat confederalisme. Waar slaat dat allemaal op? Vlaanderen verdient independencia.” In afwachting weten we nu dus hoe het Vlaams Blok/Belang is ontstaan. Ons vermoeden werd bevestigd.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans |  Facebook | | |  Print

07-12-12

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Bart De Wever was vorige maandag weer volledig zichzelf, maar we hebben in deze rubriek ook aandacht voor de ‘islamisering’ van ons land, zweefvliegen (foto), de wissel aan de top van het Vlaams Belang, de SP.A die een linksere koers wil varen, nog een schepen voor Vlaamse Zaken en de betekenis van ‘links zijn’.

 

“In de Belgische restaurants van fastfoodketen Quick zullen geen halalproducten aangeboden worden. Uit een studie bleek dat er onvoldoende behoefte aan is. Quick biedt in 23 restaurants in Frankrijk wel halal producten aan. Daar werd onderzoek gedaan naar de verkoop van de King Fish (een hamburger met vis) en die van de Big Bacon (met varkensvlees). (…) Uit eenzelfde onderzoek in België kwam geen enkel restaurant met een voldoende halal profiel naar voren.” Het valt dus wel mee met de door het Vlaams Belang aangeklaagde islamisering van ons land. (Meerdere kranten, 1 december 2012)

 

“‘Ken je zweefvliegen? Zwart en geel gestreepte vliegen die op bijen of wespen lijken, tenzij je echt goed kijkt. Er zijn veel vogels die die beestjes niet opeten, vogels die geen wespen of bijen kunnen verteren, maar geen tijd hebben om telkens een hele checklist te overlopen om te determineren of ze nu een wesp, een bij of een lekkere zweefvlieg voor hun neus hebben en dus niks opeten dat geel met zwart is.” Een bijkomende reden waarom we instinctief niet houden van de kleurencombinatie geel - zwart. Filosoof Ruben Mersch verzamelde wetenswaardigheden voor zijn boek Oogkleppen. (De Standaard, 1 december 2012)  

 

“We gaan dus voor vergrijzing, niet voor verjonging.” Liliane Ilands, VB-gemeenteraadslid in Leuven, nadat de VB-partijraad Gerolf Annemans voordroeg als volgende partijvoorzitter. (Facebook, 1 december 2012)

 

 “Ook SP.A heeft blijkbaar begrepen dat Vlaanderen nood heeft aan een heldere linkse stem. (…) Al wordt het wachten op hun effectieve daden. In 18 Vlaamse gemeenten ondersteunt de SP.A een N-VA-burgemeester. Het kaviaarsocialisme is niet dood, daarom zullen kiezers blijven stemmen op PVDA+” Peter Mertens verheugt zich erover dat de SP.A aankondigt een linksere koers te gaan varen, al blijft hij sceptisch als hij ziet hoeveel N-VA-burgemeesters door de SP.A ondersteund worden. (De Morgen, 3 december 2012)

 

“‘Het zich eigen maken van wetten en gewoontes is een belangrijke voorwaarde voor een snelle integratie. Nederlands leren is hierbij een cruciale hefboom. Daarom wil ik het Vlaams karakter van onze stad bewaren.’ Hoe Greta dat concreet zal aanpakken wordt nog bekeken.” N-VA’ster Gerda Vanermen wordt schepen van Integratie en Vlaams karakter in Landen, maar weet nog niet hoe ze de zaken zal aanpakken. (Het Laatste Nieuws, 3 december 2012)

 

“De oorsprong van ‘links’ ligt in Frankrijk. Tijdens een bijeenkomst van grondwetgevende vergadering op 28 augustus 1789 ontstond een polemiek over het veto-recht van de koning in het toekomstig parlement. Na lange discussie waarbij weinigen elkaar overtuigden kwam het tot een stemming. Om de telling te vergemakkelijken gingen alle tegenstanders van het veto-recht van de koning links staan. Volgens de gangmakers ter linkerzijde mocht de volkssoevereiniteit niet betutteld worden of afhankelijk zijn van de goede wil van een niet verkozen persoon. Volgens de rechterzijde ging de koning zorgen voor compromisvorming en vermijden dat het land zich zou verdelen. Links haalde het nipt niet en de republiek zou nog een eeuw nodig hebben om zich te voltrekken. Deze historische anekdote heeft volgens Stephen Bouquin een hoge actualiteitswaarde. Links betekent democratie boven alles. De lijst van niet verkozen machten die vandaag een vetorecht uitoefenen naast de instellingen van de verkozenen is indrukwekkend: de financiële markten, de Europese Commissie, patronale organisaties zoals VOKA en VBO… “Links zijn betekent dat je ervan uitgaat dat wetten en regels haaks mogen staan op particuliere belangen, ook die van VOKA. Als we het particulier belang van beleggers en ondernemers als leidraad nemen draait de economie trouwens vierkant. De lonen zouden dalen tot op het peil dat niemand nog goederen of diensten kan kopen. De overheid zou de middelen ontberen om zelfs voor een kleine minderheid nog efficiënt onderwijs in te richten.”(Knack online, 4 december 2012)

 

“Vlammenwerper in de hand, holle hoonlach in de mond.” Tom Naegels typeert Bart De Wever. (Facebook, 4 december 2012)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, islam, annemans, nationalisme, actie, de wever |  Facebook | | |  Print

06-12-12

SINTERKLAASTIP VOOR GEROLF ANNEMANS

De kans is klein dat ze er bij het Vlaams Belang om kunnen lachen, maar voorbije dinsdag werden in de Antwerpse wijk Kiel de traditionele rollen omgedraaid en kregen de senioren er het bezoek van een zwarte Sint en een witte Piet (foto).

 

De Sint is de voorbije dagen veel op pad geweest. Zelfs tot bij het Vlaams Belang. “Met echte Zwarte Pieten”, twitterde Filip Dewinter. En als we dat niet geloven, maakt hij ons iets anders wijs. Samenlevingsopbouw Antwerpen besloot de zaak ludieker aan te pakken. Voor een buurtmaaltijd voorbije dinsdag, waar vooral senioren op afkomen, werden de rollen omgedraaid. Bruno Verheyden, die zondag nog een traditionele Zwarte Piet was op een kinderfeest, werd een Witte Piet. Wijkbewoner Hamidou Ouédraogo, afkomstig uit Burkina Faso, speelde met veel plezier de rol van hulpsint. De senioren hadden er veel plezier in. Hoewel het om een ludieke actie ging, wilden Bruno Verheyden en Hamidou Ouédraogo ook wel een signaal uitzenden, vertelden ze aan Gazet van Antwerpen. “Het was de verrassing die zo’n ontwapenend effect had op de aanwezigen. Het was ook een statement om niet te veel blijven hangen in de traditionele verwachtingspatroon.”

 

Als Gerolf Annemans het Vlaams Belang "minder grimmig en wel eens grappig” wil maken, volgend jaar bij het Vlaams Belang ook een Zwarte Sint en Witte Pieten?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, annemans |  Facebook | | |  Print

04-12-12

NIEUWE KOERS VOOR HET VB ? DEWINTER IS GERUSTGESTELD

“Straf eigenlijk”, zei Anke Van dermeersch aan Filip Dewinter. “Die van het AFF schreven over de opvolger voor Bruno: ‘Wie moet het nu worden? Dat moeten ze bij het Vlaams Belang maar zelf uitmaken. Als wij maar goed kunnen lachen met de nieuwe voorzitter.’ En met welke kop staat Gerolf nu in de krant? Vlaams Belang wordt minder grimmig en wel eens grappig.” Filip Dewinter begreep het ook niet.

 

De nieuwe partijvoorzitter was nog onderweg voor het wekelijkse partijbureau, de aanwezigen namen dan maar de kranten door. In zowat elke krant stond een interview met Geweerkolf Ananas, zoals sommigen hem nog kenden uit hun studententijd. Was het niet beter geweest om nu al de vernieuwing door te voeren, vroeg Gazet van Antwerpen. “Er is niet genoeg tijd om de mensen tegen 2014 klaar te stomen”, antwoordde Gerolf. “Daarom koos de partijraad voor iemand die de klappen van de zweep kent en ervaring heeft. Ik zal mij ook volledig toeleggen op de verkiezingscampagne. Dit betekent dat ik ontslag neem als fractieleider in de Kamer.” “Goed nieuws voor mij”, dacht Barbara Pas. De tien andere VB-Kamerleden dachten hetzelfde. “Goed nieuws voor mij.”

 

“Er is geen ideologisch verschil tussen Filip en mij. Het verschil tussen ons is eerder op het gebied van temperament”, stond wat verderop in het interview. Filip Dewinter had niets anders verwacht. Maar wat moest hij met een andere uitspraak van zijn copain de route? “Ik sta voor een meer zakelijk en minder grimmig Vlaams Belang. Wij zullen onszelf blijven, maar op een manier die beter aansluit op de nieuwe tijd.” Wat moest hij daarmee? Dewinter zou het hem eens vragen. Als er iemand mee is met zijn tijd is het toch wel Dewinter, hoe vaak twittert FDW_VB niet in vergelijking met gannemans?

 

“We zullen op een sluwe en handige manier uit ons hoekje komen en tonen dat we niet de extremisten zijn zoals iedereen zegt”, wordt Gerolf Annemans geciteerd in Het Laatste Nieuws. En: “Men heeft mij altijd gezegd dat ik in de verkeerde partij zat om carrière te maken. Ik zal dit voorzitterschap dus op my way invullen.” Wat krijgen we nu, vroeg Filip zich enigszins bezorgd af. “Annemans lijkt alvast niet van plan al te veel aan het partijprogramma te morrelen”, stelt de journalist van Het Laatste Nieuws Dewinter gerust. “Hij wil de partij wel profileren als dé eurokritische partij van Vlaanderen, het streven naar een onafhankelijk Vlaanderen in de verf zetten en de sociaaleconomische standpunten meer op tafel gooien. Dat moet ook de vele dorpen aanspreken die niet meteen met onveiligheid en migranten kampen, traditioneel dé thema’s van het VB.”

 

Over naar zusterkrant De Morgen. Het ranzige randje verdwijnt?, wil de krant weten. Geen guerilla-acties meer zoals Zwan-worstjes gooien naar kinderen op een halalbarbeque? Gerolf Annemans: “Al die extremistische etiketten vind ik niet leuk. En evenmin correct. Ik wil die perceptie bestrijden. De etiketten kloppen niet. De actie met de Zwan-worstjes was een spontane actie van enkele jongeren, maar kwam inderdaad verkeerd over. We zullen onze communicatie beter stroomlijnen. Vlaams Belang kan zowat elke dag persaandacht krijgen via spectaculaire acties. Maar willen we dat nog? We moeten de discipline opbrengen om dat niet altijd te doen. Vlaams Belang is ook meer dan anti-islam.” Gelukkig dat Gerolf niet alles weet, dacht Filip. Hij had vooraf zijn toestemming gegeven, en de jongeren als Tim Willekens en Tom Van Grieken die de actie uitvoerden waren stuk voor stuk VB-personeelsleden.

 

En wat vertelt Gerolf in De Standaard, krant die altijd een goede band heeft gehad met Annemans? “Binnen anderhalf jaar wil ik dat de ganse partij vernieuwd is met frisse gezichten – daaronder valt ook de partijraad en het partijbestuur. Dat moet een andere schwung opleveren. Ik wil een vinnig Vlaams Belang, dat vurig en duidelijk is. En dat grappig is, minder grimmig. Ik wil af van het verwijt dat we extreemrechts zouden zijn.” Daar was Gerolf weer met zijn ‘Ik wil af van dat extreemrechts-etiket’. Het was toch uitgerekend Gerolf die Marie-Rose Morel verweet dat ze leed aan het ‘schouderklopjesvirus’. Politieke tegenstanders, professoren en journalisten die Annemans de hemel in prezen, en Dewinter verafschuwden. Gerolf zei altijd dat dat gevaarlijk was, en hij zich er dan ook niets van aantrok. En nu wil hij af van dat etiket extreemrechts. Terwijl hij niet wil morrelen aan het VB-programma. Dewinter begreep er niets meer van.

 

Net toen Dewinter zich afvroeg hoe Annemans dan wel “grappig, minder grimmig” uit de hoek zou komen, kwam de nieuwe partijvoorzitter aangeschoten het partijbureau binnen. De Egyptische moslimbroeders indachtig, had hij zich verkleed als de ayatollah van het Vlaamse broederschap (foto). “Parbleu…”, zei Filip Dewinter. “Maar ik ben toch ook al eens grappig uit de hoek gekomen. Herinnert Gerolf zich mijn anti-moskeelied niet?” Gerustgesteld dat het niet meer dan dat is, pakte Dewinter zijn kranten bijeen, liet hij het VB-partijbureau voor wat het waard is, en vertrok hij naar Malaga waar vanavond Anderlecht een voetbalwedstrijd speelt in het kader van de Champions League.

 

Dewinter die gewoonlijk rondhangt bij Beerschot en Antwerp werd eerder al gesignaleerd op de eretribune van Anderlecht. Op kosten van bpost. Voor alle propaganda die het VB jaarlijks verstuurt, mag er iets in ruil staan. En dan is het Filip Dewinter die langsgaat. Gerolf Annemans mag intussen de clown uithangen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, dewinter |  Facebook | | |  Print

01-12-12

EN NU HET GEZWANS VAN GEROLF ANNEMANS

Met 51 stemmen tegen 41 voor Philip Claeys is Gerolf Annemans vandaag door de VB-partijraad in Hoboken voorgedragen als nieuwe VB-voorzitter. Er waren twee stemronden nodig. Bij de eerste stemronde kreeg Gerolf Annemans 41 stemmen, Philip Claeys 33 en Bart Laeremans 19. Vooraf hebben de drie kandidaat-voorzitters hun plannen kunnen ontvouwen, waarna een vragenronde voor de drie kandidaten tegelijk volgde.

 

Gerolf Annemans, die vorige maand 54 jaar werd, moet dus voor de tweede keer de ‘verjonging’ brengen bij het VB. Tien jaar na het ontstaan van het Vlaams Blok, met Karel Dillen die eenzaam zijn dagen sleet in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, was Gerolf Annemans al een eerste keer de ‘reddende engel’. Op 12 maart 1987 volgde Gerolf Annemans de als parlementslid ontslagnemende Karel Dillen op in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met de verkiezingen later dat jaar verhuist Karel Dillen naar de Senaat en krijgt Gerolf Annemans in de Kamer van Volks-vertegenwoordigers gezelschap van Filip Dewinter. Anders dan Filip Dewinter is hij eerder een fervent volksnationalist. In Vrij Nederland verwoordde hij dit in 1988 als volgt: “Mustafa die schapen slacht in zijn badkuip is mijn ergste vijand niet. Mijn ergste vijand is de Belgische staat.”

 

Maar een brave is Annemans ook niet. Nog in 1988 werd Annemans gecontacteerd door twee Nederlandse journalisten die zich voordeden als Rotterdamse zakenlui. Ze boden Annemans 50.000 gulden als Annemans een Vlaams Blok-plakploeg kon leveren die Rotterdam zou volplakken met racistische affiches. Annemans ging akkoord en deed zelf nog het voorstel om voor die 50.000 gulden een valse factuur ‘voor juridisch advies’ uit te schrijven. Toen Veronica en De Nieuwe Revue de zaak uitbracht, ontkende Annemans alles. Maar de besprekingen waren met verborgen camera’s en microfoons opgenomen.

 

In zijn studententijd, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw, is Gerolf Annemans studentenredacteur van ’t Pallieterke. Ook later blijft hij zijn vingers blauw schrijven voor ’t Pallieterke. Van ’t Pallieterke naar de publicaties van het Vlaams Blok is maar een kleine stap, en Gerolf Annemans is dan ook auteur van tal van VB-publicaties. In 1988 Dossier gastarbeid (met Filip Dewinter als co-auteur), in 1989 Media en een Vlaams-Blokbrochure over abortus. Thema’s die Annemans de daaropvolgende jaren opnieuw bespeelt. In 1992 publiceert Annemans zijn eerste boek over de communautaire kwestie, De kostprijs van België. Sindsdien volgden nog tal van publicaties met als voorlopig laatste O2. De Ordelijke opdeling van België dat evenwel niet meer mag verkocht worden. Toch niet met dezelfde cover omdat die teveel lijkt op het logo van een Britse firma.

 

Niet in het minst is Gerolf Annemans (mede-)auteur van tal van publicaties van de VB-Studiedienst. Van studies over economische onderwerpen tot de partijprogramma’s, met als laatste het nationale programma voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Filip Dewinter zorgde als verantwoordelijke van de Dienst Organisatie voor het militantisme bij het VB; Gerolf Annemans zorgde als hoofd van de VB-Studiedienst voor het serieuze (nouja) werk. Bruno Valkeniers probeerde dat te veranderen met de oprichting van een kenniscentrum – met Bart Laeremans aan het hoofd – maar dat werd geen succes. Het was ook de VB-Studiedienst die het initiatief nam voor het VB-colloquium over Europa een week geleden, waarbij Gerolf Annemans zich nog eens in het zonnetje kon zetten al moest hij het enige VB-Europarlementslid, Philip Claeys, mee in het programma stoppen.

 

Het grootste misverstand over Gerolf Annemans is wellicht dat hij een tegenpool zou zijn van Dewinter. Zowel Annemans als Dewinter ontkennen dit. Ze slaan allebei wel een andere toon aan, en bespelen daarmee elk een ander publiek. Maar dat gebeurt wel in samenspraak, om zo samen meer stemmen te vergaren. Annemans zelf gebruikt daarvoor graag het beeld van twee kreeften die elkaars scharen vasthouden, en zo dezelfde richting uitgaan. Beter bekend is Annemans uitspraak in een interview in De Standaard van 6 november 2004, naar aanleiding van de omvorming van Vlaams Blok naar Vlaams Belang. De krant merkte op dat de Beginselverklaring van het Vlaams Belang, die de Grondbeginselen van het Vlaams Blok vervangt, past in een grote schoonmaak van het programma. Reactie van Gerolf Annemans: “O, maar het blijft vuil genoeg om aantrekkelijk te zijn voor het volk.”

 

Hoeveel jurist Annemans ook is, hij waakte er wel over dat het programma vuil genoeg bleef. Alleen vergiste Annemans zich erin dat het volk het vuil aantrekkelijk zou blijven vinden.

 

Foto: Verkiezingsfolder voor de verkiezingen op 13 december 1987, met Gerolf Annemans (l.) als lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Karel Dillen (r.) als lijsttrekker voor de Senaat. Het is bij die verkiezingen en die folder dat voor het eerst de slogan ‘Eigen Volk Eerst’ gebruikt wordt.

14:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, claeys, laeremans, dillen |  Facebook | | |  Print

WIE VAN DE DRIE ?

Vandaag kiezen de leden van de VB-partijraad hun volgende partijvoorzitter. Gerolf Annemans, Philip Claeys en Bart Laeremans (foto’s) willen elk Bruno Valkeniers opvolgen.

 

Het is niet de eerste keer dat de VB-partijraad mag stemmen over het voorzitterschap. Frank Vanhecke werd in 1996 nog door Karel Dillen aangeduid als volgende partijvoorzitter. Bij een aanpassing van de partijstatuten werd besloten om de partijvoorzitter te verkiezen. Voorzitter-voor-het-leven Karel Dillen was er niet meer, en Frank Vanhecke kon toch niet helemaal dezelfde bevoegdheid toegekend worden. “De partijvoorzitter wordt in geheime stemming verkozen door de partijraad voor een ambtstermijn van vier jaar. Elk lid van de partijraad kan zich kandidaat stellen”, zo luidt het nu in de eerste paragraaf van de statuten over de wijze van verkiezing van de partijvoorzitter. In 2004 stelde Brussels parlementslid Erland Pison zich ter elfder ure kandidaat voor het VB-partijvoorzitterschap. Frank Vanhecke won de stemming met de vingers in de neus.

 

Toen Filip Dewinter en Gerolf Annemans besloten dat Frank Vanhecke een stap opzij moest zetten, en Bruno Valkeniers in 2008 de nieuwe partijvoorzitter zou worden, was er weer niet echt een stemming. Vier jaar later liggen de kaarten anders. Bruno Valkeniers is blij dat hij het voorzitterschap mag doorgeven, en zijn tot enkele maanden geleden gedoodverfde opvolger Filip Dewinter scoorde bij de gemeenteraadsverkiezingen slechter als nergens anders. Alleen in het kanton Maasmechelen ging het Vlaams Belang nog meer achteruit dan in het kanton Antwerpen. Filip Dewinter mist zo na het burgemeesterschap van Antwerpen ook het partijvoorzitterschap van het Vlaams Belang. Uit zijn schaduw schoten vier kandidaten naar voren om Bruno Valkeniers op te volgen: de al genoemde drie en Limburger Chris Janssens.

 

De jongste en braafste van de vier kandidaten, Chris Janssens, trok op 14 november zijn kandidatuur in. Hij kiest voor Gerolf Annemans, allicht in de hoop om na de verkiezingen in 2014 Annemans te kunnen opvolgen als partijvoorzitter. Het zou ons echter verbazen als tegen dan niet Tom Van Grieken naar voren wordt geschoven als partijvoorzitter. Het scenario voor de VB-partijraad vandaag is dat de drie overblijvende kandidaten elk hun programma voorstellen, een tiental minuten antwoorden op vragen van VB-partijraadleden, waarna gestemd wordt. Haalt geen kandidaat minstens de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen, is er een tweede stemronde tussen de twee kandidaten die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalden. Een ledencongres op 16 december moet vervolgens nog wel de keuze van de VB-partijraad bekrachtigen.

 

Bij twee internetpeilingen op vooral door VB-leden bezochte websites bleef telkens Bart Laeremans als derde achter. De ene keer haalde Gerolf Annemans het op Philip Claeys, de andere keer was het Philip Claeys die het haalde op Gerolf Annemans. Maar het is de VB-partijraad die bij geheime stemming mag beslissen. Als iedereen er is, een honderdtal mensen: de leden van het VB-partijbestuur, de VB-parlementsleden (waarbij Filip Dewinter en Gerolf Annemans sterk de hand hebben in de verkiesbare plaatsen, Dewinter voor de Vlaamse parlementsverkiezingen en Annemans voor de federale verkiezingen), de afgevaardigden van de provinciale en regionale VB-structuren (niet zelden VB-personeelsleden), afgevaardigden van de provincieraadsfracties en de Vlaams Belang Jongeren, en onder bepaalde voorwaarden ook oud-parlementsleden en gecoöpteerde partijleden.

 

Een bont gezelschap, want bijvoorbeeld Jan De Beule is één van de VB-partijraadleden. Voorlopig nog (op 14 oktober niet herkozen) gemeenteraadslid in Hamme, de jongste VMO’er ooit, ondervoorzitter van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) die een week geleden nog met groot gemak poulain van het VB-establishment Sam Van Rooy onderuit haalde bij een debat bij het NSV-Antwerpen. Bij de VB-partijkaders ligt De Beule echter minder goed in de markt. Maar wat gaat de VB-partijraad vandaag te horen krijgen van de respectievelijke kandidaten voor de opvolging van Bruno Valkeniers? Volgens het VB-partijbestuur zijn de visies van Gerolf Annemans, Philip Claeys en Bart Laeremans “grotendeels gelijklopend”, en als het VB-partijbestuur dat zegt, gaan wij dat niet betwisten.

 

Als de visies gelijklopend zijn, dan is er nog maar één zaak die telt. Wie krijgt de meeste mannen en vrouwen aan zijn kant, om andere redenen dan een verschil in visie. Een strijd die de voorbije dagen volop gevoerd is en mogelijk nog tot vandaag doorgaat. Vlaams parlementslid Gerda Van Steenberge, die op 11 juli dit jaar bekendmaakte niet langer VB-lid te zijn, twittert maar zelden. Maar gisteren stuurde ze de tweet de wereld in: "@YvesBuysse (die in een tweet zei zeer benieuwd te zijn wat er vandaag uit de (stem)bus zal komen, nvdr.) het moet heeeel belangrijk en spannend zijn: zoals er in de Vlaamse Parlementsfractie gehengeld wordt naar volmachten, dat heb ik nog nooit gezien.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, annemans |  Facebook | | |  Print

16-11-12

OPVOLGING BRUNO VALKENIERS: VAN KWARTET NAAR TRIO

In een geheel ontspannen sfeer, waar alle remmingen weggelaten werden, hebben de vier kandidaten om Bruno Valkeniers op te volgen als VB-partijvoorzitter overlegd of ze tot een consensus konden komen. Het heeft een eerste resultaat opgeleverd.

 

Gerolf Annemans, Bart Laeremans, Chris Janssens en Philip Claeys zijn bijeengekomen met het oog op de VB-partijraad van zaterdag 1 december waar beslist zou worden over de opvolging van Bruno Valkeniers. Vlaams Parlementslid Chris Janssens uit Genk is niet langer kandidaat. Hij steunt de kandidatuur van Gerolf Annemans. Naar hij vertelde in Het Belang van Limburg omdat Annemans sterker is in televisiedebatten en beter beslagen is in het communautaire dossier. Maar Chris Janssens is nog niet uitgeteld. Gerolf Annemans, Chris Janssens en federaal volksvertegenwoordiger Barbara Pas uit Dendermonde, voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren, gaan zich op de VB-partijraad van 1 december presenteren als een trio dat de partij wil vernieuwen en verjongen.

Senator Bart Laeremans en Europarlementslid Philip Claeys denken nog na of ze hun kandidatuur voor het VB-voorzitterschap handhaven. Bij de intussen afgesloten poll van Angeltjes kreeg Philip Claeys 39 % van de stemmen, Gerolf Annemans 34 %, Bart Laeremans 17 % , Chris Janssens 2 % en “een dame” (maar er zijn geen vrouwelijke kandidaten) kreeg 17 % van de in totaal 350 stemmen. Bij RechtsActueel was er ook een poll. De resultaten zijn gisteren in de loop van de dag verwijderd, zonder enige uitleg van de redactie. Hier was het Gerolf Annemans die voor lag op Philip Claeys. Gerolf Annemans kreeg 36 % van de 330 stemmen, Philip Claeys 26 %, Bart Laeremans 25 % en Chris Janssens 6 %. En dan was er nog 7 % die stemde dat dit hem/haar als niet-VB'er niet boeide.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, annemans, janssens, pas, laeremans, claeys |  Facebook | | |  Print

13-11-12

PHILIP CLAEYS: DE VIERDE KANDIDAAT

Het VB heeft mandatarissen in de vier parlementen, de veredelde gemeenteraad van het hoofdstedelijk gewest laten we even buiten beschouwing. In elk van die parlementen is er wel iemand die denkt dat hij de beste volgende VB-voorzitter is. Na Gerolf Annemans (Kamer van Volksvertegenwoordigers), Bart Laeremans (Senaat) en Chris Janssens (Vlaams Parlement) heeft ter elfder ure ook Philip Claeys (Europees Parlement) zich kandidaat gesteld.

 

Dat Philip Claeys het beste VB-Europarlementslid is, leidt geen twijfel. Na het bij het VB opstappen van Frank Vanhecke is Philip Claeys nog het enige VB-Europarlementslid. Philip Claeys (47 j., foto 1) was als student actief bij de NSV, en tussen 1995 en 1999 voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). In 1995 werd hij fractiesecretaris van het Vlaams Blok in het Vlaams Parlement, in 1999 hoofdredacteur van het Vlaams Blok Magazine en in 2003 Europarlementslid in opvolging van Karel Dillen. Philip Claeys is voorlopig ook nog gemeenteraadslid in Overijse. Spijts hij lijsttrekker was, werd hij op 14 oktober niet herkozen. Marc Spruyt situeert Philip Claeys als “een buddy van Frank Vanhecke”; Tom Cochez noemt Philip Claeys “de meest trouwe luitenant van Filip Dewinter”.

 

Zeker is dat Philip Claeys een gladde jongen is, die de eerste is om uitgestuurd te worden voor internationale contacten. Twee jaar geleden bijvoorbeeld reisde hij naar Japan om er deel te nemen aan een conferentie waarvoor ook uitgenodigd waren: het Franse Front National, het radicaalrechtse Hongaarse Jobbik, het neofascistische Italiaanse Fiamma Tricolore, het racistische Bulgaarse Ataka en nog een paar andere dergelijke lieverds. Gastheer was de extreemrechtse Japanse groupuscule Nippon Issuikai. Philip Claeys bracht in Japan ook, samen met Jean-Marie Le Pen, een bezoek aan de omstreden begraafplaats Yasukini. Omstreden omwille van de oorlogsmisdadigers die er gehuldigd worden. De deelname aan de conferentie in Japan en het programma daar werd door het VB zoveel als mogelijk geheimgehouden, maar lekte toch uit.

 

Wie welke standpunten heeft over de toekomst van het Vlaams Belang wil men ook zoveel mogelijk stilhouden. “Het partijbestuur van het Vlaams Belang heeft deze ochtend kennis genomen van vier kandidaturen voor het voorzitterschap van het Vlaams Bedlang”, luidde het gisteren in een persmededeling. “Hun visie over de toekomst van de partij is grotendeels gelijklopend. De kandidaten zullen in de loop van de volgende dagen samen zitten en in alle sereniteit overleg plegen. Het is de partijraad van het Vlaams Belang die op 1 december een kandidaat moet aanduiden, die dan voorgedragen wordt aan een ledencongres. De kandidaten en het partijbestuur zullen het debat niet in de media voeren, maar binnen de partij.” Exit dus het scenario waarbij het partijbureau gisteren Gerolf Annemans als 'consensuskandidaat' naar voren zou schuiven.

 

Bij een poll op de met het VB sympathiserende blog Angeltjes hadden Gerolf Annemans en Philip Claeys gisterenavond ongeveer evenveel stemmen, met elk meer dan 100 stemmen. De twee andere kandidaten kwamen er niet aan te pas. Als Annemans en Claeys ook op de VB-partijraad evenveel stemmen zouden halen, kan een partijtje armworstelen (foto 2) nog altijd de uitkomst bieden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: claeys, valkeniers, annemans |  Facebook | | |  Print

11-11-12

"ALS HET STORMT, ZET JE BETER EEN OUDE ROT OP DE BRUG"

Gerolf Annemans.jpgTerwijl wij gisterenmorgen bij onze beenhouwer om charcuterie vroegen, zien we de handelaar van het pand ernaast naar buiten rennen. Aan de overkant van de straat heeft hij iemand opgemerkt met wie hij blijkbaar wel eens van gedachten wisselt. Het is een brede straat, en als je iets aan iemand aan de overkant van de straat wil zeggen, moet je dus hard roepen. “Heb je Marc Van Peel op de radio gehoord?? De gatdraaier!!!” Tot nu toe was het motto bij de Stadslijst van SP.A- en CD&V-Antwerpen ‘Samen uit, samen thuis’. Gisteren zei Van Peel op Radio 1 en in twee kranten dat de SP.A zich moet bezinnen of ze in Antwerpen in de oppositie dan wel in de bestuursmeerderheid wil zitten, maar de CD&V alleszins past voor een rol in de oppositie. Over het programma op basis waarvan de CD&V dan wel in de bestuursmeerderheid kon zitten, geen woord.

 

Het is weinig waarschijnlijk dat de aanduiding van een nieuwe voorzitter bij het Vlaams Belang evenveel emotie opwekt bij de bevolking dan de capriolen van Marc Van Peel, Bart De Wever en anderen. Maar, allez. Volgens De Standaard beslist maandag het VB-partijbestuur allicht dat Gerolf Annemans (foto) als enige voorgedragen wordt als kandidaat-voorzitter-van-de-partij-die-bij-de-Vlaamse-,-federale-en-Europese-verkiezingen-in-2014-haar-volgende-achteruitgang-tegemoet-gaat. Senator Bart Laeremans en Vlaams parlementslid Chris Janssens zouden zich nochtans ook kandidaat gesteld hebben om Bruno Valkeniers op te volgen. De daarbuiten meest geprezen kandidate, VB-kamerlid en voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Barbara Pas, heeft zich blijkbaar niet kandidaat gesteld. In een interview vrijdag verschenen op de Antwerpse bladzijden van Het Laatste Nieuws zei huidig VBJ-voorzitter Tom Van Grieken: “Het is voor de toekomst van onze partij wel cruciaal wie de nieuwe voorzitter wordt. Een vrouw zou mooi zijn, maar dat is niet het belangrijkste: het moet een sterke figuur zijn met een duidelijke visie.”

 

“Als gecoöpteerd senator geniet Bart Laeremans (44 j.) een puike reputatie”, schrijft De Standaard. “Zeker in communautaire kwesties kan hij met de beste in discussie treden. Als inwoner van Vlaams-Brabant manifesteerde hij zich vooral in het BHV-dossier. Vlaams parlementslid Chris Janssens (35 j.) geniet dan weer minder bekendheid. Hij zat de verzoeningscommissie voor die zich uitsprak over de Belfortploeg van Francis Van den Eynde. Zijn doordacht eindverslag bezorgde hem schouderklopjes. Toch genereerden de twee kandidaten ook gemengde gevoelens. Zo wordt Janssens omschreven als ‘de man van Dewinter', die eigenlijk zelf niet eens voor dat voorzitterschap wilde gaan. Hij heeft ook de reputatie van een grijze muis te zijn. Niemand weet goed waar hij voor staat. Op mediavlak leest zijn curriculum heel beperkt. Het weerhield er Filip Dewinter niet van om heel actief voor zijn kandidaat stemmen te ronselen. Maar ook Laeremans telt niet alleen fans. Als voorzitter van het zogeheten kenniscentrum wordt hij sterk met Valkeniers geassocieerd. Dat kenniscentrum moest het communicatieprobleem tussen de fracties oplossen en de greep van de voorzitter op de partij versterken. Maar uiteindelijk zou de logge en kostenverslindende structuur nooit echt renderen, niet het minst door het gebrek aan enthousiasme bij de diverse parlementariërs. Ook wordt hem een gebrek aan empathie verweten.”

 

Gerolf Annemans wordt door De Standaard terecht omschreven als een “wolf in schaapsvacht”. Annemans gebruikt zelf een ander dier als beeldspraak, maar daarover zo dadelijk meer. “Als het stormt, zet je maar beter een oude rot op de brug”, zou de redenering zijn bij het Vlaams Belang. “De ervaren Gerolf Annemans (die voorbije donderdag 54 jaar is geworden, nvdr.) moet nu de partij naar de eerst volgende afspraak met de kiezer leiden. Dat de campagne al over een goed jaar zal starten, zet niet aan tot het nemen van risico's. Bovendien wordt verwacht dat de partij het in 2014 niet zo goed zal doen, daarvoor heeft de N-VA te hoog ingezet. (…) Als debater heeft Gerolf Annemans van niemand lessen te krijgen. Hoewel hij als fractieleider in de Kamer de laatste jaren wat minder sterk uit verf kwam, kon niemand zijn autoriteit in de fractie bedreigen. Hoewel zijn discours wat softer klinkt dan bij Dewinter, blijven heel wat waarnemers hem als de gevaarlijkste Belanger bestempelen, een wolf in schaapsvacht. Annemans heeft de reputatie erg belezen te zijn. Het is ook iemand die ten gronde gekwetst raakt door het cordon sanitaire dat hem verhindert om bij commerciële uitgeverijen zijn pennenvruchten te publiceren.”

 

In 2009 kreeg Annemans de eerste (en enige) AFF-prijs VB’er van de week. Dat was onder andere voor zijn openhartigheid over zijn relatie met Filip Dewinter. Het Vlaams Blok/Belang is groot geworden door het samenspel van de radicale Filip Dewinter en de als gematigde gepercipieerde Gerolf Annemans. Gerolf Annemans zei daarover bij Phara: “Ik gebruik dan het beeld van twee kreeften die elkaars scharen vasthouden, en zo zijn wij altijd dezelfde richting uitgegaan op ’t straat.” Filip Dewinter bevestigde diezelfde week in Gazet van Antwerpen de rolverdeling tussen hem en Annemans. Filip Dewinter: “Ik heb een andere stijl dan Gerolf. Wanneer hij de scapel hanteert, klop ik al eens met de voorhamer. We hebben daar elk ons eigen publiek voor. Maar dat is steeds in goed overleg gebeurd. Wij streden wel voor hetzelfde programma.” Over de positie van Annemans binnen de VB-hiërarchie doen twee verschillende verhalen de ronde. Volgens het ene overlegden Dewinter en Annemans, en kon de VB-voorzitter uitvoeren wat die twee beslist hadden. Volgens de andere versie overlegde Dewinter, als hij dat nodig vond, met de partijvoorzitter, waarna Annemans ingelicht werd en kon doen alsof hij bij de beslissing betrokken was.

 

Zich kandidaat stellen voor het VB-voorziterschap kan tot vanavond, zaterdag 1 december stemt de VB-partijraad over de nieuwe voorzitter, en twee weken later mag een VB-partijcongres dit bekrachtigen. Naar verluidt is ook Europarlementslid Philip Claeys (47 j.) kandidaat-voorzitter. Er is blijkbaar geen sprake van een debat waarbij de verschillende kandidaten hun visie voor de toekomst van de partij kunnen uiteenzetten en verdedigen, en voorleggen aan de ledenvergaderingen in de verschillende partijafdelingen. Een democratische partij zal het VB nooit worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, laeremans, janssens, van grieken |  Facebook | | |  Print

21-08-12

DE VERGETEN MANDATEN BIJ HET VLAAMS BELANG

Politici moeten jaarlijks opgeven welke mandaten ze vervullen, welke ambten en beroepen ze uitoefenen, en ook jaarlijks een vermogensaangifte doen. Die laatste mogen we niet inzien, de lijst van mandaten etc. werd vorige dinsdag 14 augustus gepubliceerd in een extra editie van het Belgisch Staatsblad. De gegevens gaan over 2011 of een deel van dat jaar. Wij zochten uit wie de meeste vingers in de pap houdt bij het Vlaams Belang... en ontdekten een paar opvallende vergetelheden.

 

Bruno Valkeniers (foto) is volgens het Belgisch Staatsblad federaal volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid, bestuurder bij het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf, partijvoorzitter, zaakvoerder van bvba Falconsult, afgevaardigd bestuurder bij Vormingsinstituut Wies Moens, voorzitter van de raad van bestuur van de vzw’s AVB, Egmont en Vrijheidsfonds, en bestuurder bij Pai Port of Antwerp International, vzw Antwerps Vormingsinstituut, vzw Jan Breydel, vzw KamielVan Damme, vzw Nationalistisch Vormingsinstituut Limburg en vzw Vlaams Belang Vlaams-Brabant. Samen zijn dit 15 mandaten.

 

Filip Dewinter is Vlaams parlementslid (fractieleider en lid van het bureau dat de werkzaamheden van het parlement regelt), gemeenschapssenator, Antwerps gemeenteraadslid (en ook daar fractieleider), lid van het Vlaams Belang-partijbestuur, voorzitter van de raad van bestuur van vzw Hertogfonds, en bestuurder van de vzw’s AVB, Egmont en Vlaamse Concentratie. Samen 11 mandaten.

 

Gerolf Annemans is federaal volksvertegenwoordiger (en fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers), Antwerps gemeenteraadslid, bestuurder van de vzw’s Egmont, AVB, en Vrijheidsfonds, en bestuurder van AG Vespa. Dat laatste is niet het beroemde merk van brommers, maar het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen. Samen 7 mandaten. Dat Gerolf Annemans ook lid is van het VB-partijbestuur is hij zowaar vergeten.

 

Het verwondert niet dat enkele andere Vlaams Belang-parlementsleden actiever zijn dan Gerolf Annemans. Met 10 mandaten bijvoorbeeld: Bert Schoofs (Beringen) en Barbara Pas, die laatste voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren en onder andere bestuurder van het Ros Beiaardcomité in Dendermonde. Johan Deckmyn (Gent) geeft 9 mandaten op. Daarbij bestuurder van de wijnhandel die hij samen met Vlaams parlementslid Wim Van Dijck (Tienen) heeft, en bestuurder van Info Service Belgium. We verzinnen het niet: 'Info Service Belgium'. Nationaal VB-secretaris Guy D’haeseleer (Ninove), Frank Creyelman (Mechelen) en Marijke Dillen (Schilde) geven elk 8 mandaten op.

 

Veelal gaat het om mandaten binnen het Vlaams Belang of als gevolg van het gemeenteraadslid zijn. Als er ergens een gemeentelijk vastgoedbedrijf is, zijn Vlaams Belang’ers er als de kippen bij om in de beheerraad te zetelen. De toplaag van het Vlaams Belang vinden we uiteraard ook terug in allerlei vzw’s langs waar de partij haar overheidsdotaties krijgt. De vzw AVB bijvoorbeeld, die Bruno Valkeniers, Filip Dewinter en Gerolf Annemans vermelden, staat voor vzw Algemeen Vlaams Belang en heeft als doel “de bevordering van de culturele eigenheid van het Vlaams volk en de verdediging van de Vlaamse belangen”, en kan dit verwezenlijken door “het verwerven of bezitten in eigendom of anderszins van alle roerende en onroerende goederen (…), het ontvangen van giften en legaten, het tewerkstellen van personeel (…)”.

 

Naast Bruno Valkeniers, Filip Dewinter en Gerolf Annemans is enkel nog penningmeester Patsy Vatlet bestuurder van deze vzw. Grappig is dat pas op 16 april 2012 beslist werd om Frank Vanhecke “uit te sluiten als lid en bestuurder van de vzw”. Het was een drukke dag aan het Madouplein in Brussel want diezelfde dag werd Frank Vanhecke ook verwijderd uit de vzw’s Egmont en Vrijheidsfonds. Op 16 april 2012, terwijl Frank Vanhecke reeds op 11 juli 2011 opstapte bij het Vlaams Belang.

 

De vzw Egmont heeft tot doel “de promotie van de nationalistische gedachte” en kan daartoe hetzelfde doen als de vzw Algemeen Vlaams Belang én zorgen voor alle mogelijke publicaties en communicatiemiddelen. De vzw Vrijheidsfonds heeft tot doel “de politieke partij Vlaams Belang financieel en materieel te ondersteunen”. Uiteraard is Filip Dewinter lid van de Raad van Bestuur van vzw Vrijheidsfonds, maar hij vermeldt het niet bij de mandaten die vorige week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

 

Marijke Dillen vermeldt niet dat ze zaakvoerder is van de bvba Vlaams Blok, terwijl uitgerekend in 2011 is beslist dat ze nog enig zaakvoerder is van die bvba opgericht om misbruik van de naam Vlaams Blok tegen te gaan. Yves Buysse, Jurgen Ceder (intussen N-VA’er) en Joris Van Hauthem vermelden keurig dat ze in (een deel van) 2011 nog verantwoordelijkheid droegen in de bvba Vlaams Blok. De enige die daar nu nog voor opdraait, rept er niet over. Hier een kopie van het laatste terzake geregistreerd document. Misschien kan Koen Dillen – die nog altijd regelmatig deze blog leest – zus Marijke verwittigen over die vergetelheid?

 

Ook vergeetachtig is VB-parlementslid Agnes Bruyninckx: zij meldde geen enkel mandaat terwijl ze toch Vlaams parlementslid is, gemeenteraadslid in Brugge en zaakvoerster van de firma Madrigo die goederen voor dierlijke comsumptie levert. Er zijn nog andere lacunes, maar tot slot nog dit: niemand zegt iets te maken te hebben met de op 8 juli vorig jaar opgerichte Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV). Nochtans werd op de website van het Vlaams Belang in dit verband de namen genoemd van de VB-parlementsleden Guy D’haeseleer, Linda Vissers en Peter Logghe. Alvast die laatste wordt in een artikel op de website van de Vlaamse Solidaire Vakbond vermeld als VSV-bestuurslid. In zijn mandatenlijst is daarvan echter niets terug te vinden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, dewinter, annemans, deckmyn, dillen, bruyninckx, logghe |  Facebook | | |  Print

12-05-12

GOED EN SLECHT NIEUWS VOOR HET VB DEZE WEEK

Op diezelfde 1 mei-manifestatie pikten we de Flair- en Libelle-parodieën van het VB mee die deze week voor enig ophef zorgden. “De covers circuleren al een week op het internet, maar journalisten spotten ze pas gisteren”, schreef Het Laatste Nieuws donderdag. En toen ook nog eens de uitgevers van Flair en Libelle dreigden met een rechtszaak bond het Vlaams Belang in. Du jamais vu. Woensdag zei Filip Dewinter nog dat het Vlaams Belang een paar honderdduizend exemplaren van die parodieën, met op de achterzijde reclame voor het Hoer noch slavin-boek (1, 2) van Anke Van dermeersch, zou verspreiden; donderdag trok Dewinter de verspreiding van de covers al in. We hebben Dewinter al standvastiger gezien.

 

En er was deze week nog meer slecht nieuws voor de VB-propagandastaf. Het boek van Gerolf Annemans O2. De Ordelijke Opdeling van België mag niet langer verspreid worden omdat de cover teveel gelijkenis vertoont met het logo van een Britse firma. Het Vlaams Belang gaat hiertegen in beroep en roept “de tegenpartij op om niet over te gaan tot betekening en het Vlaams Belang niet te verplichten tot het vernietigen van de boeken op basis van een aberrant en overduidelijk politiek gemotiveerd vonnis”. Tevergeefs echter. Tegen 15 uur moesten gisteren alle exemplaren vernietigd worden. Gerolf Annemans haalde dan maar een zaag boven om zijn eigen boek door te zagen (foto 2). VB'ers zien zagen is beter dan ze horen zagen. Maar er is deze week ook goed nieuws voor het VB: het Vlaams Belang blijkt de rijkste Vlaamse partij te zijn. De Tijd schreef gisteren: “De rijkste (Vlaamse, nvdr.) partij is het Vlaams Belang met een balanstotaal van 15,5 miljoen euro. De partij realiseerde vorig jaar een winst van bijna 1 miljoen euro, hoewel ze haar dotatie van de staat met ruim 600.000 euro zag krimpen (als gevolg van de verkiezingsuitslag bij de federale verkiezingen in 2010, nvdr.).”

 

“Het VB snoeide fors in de kosten door minder uit te geven aan reclame en propaganda. In 2010 was dat nog 4,3 miljoen euro, vorig jaar ‘slechts’ 2,6 miljoen euro. De personeelskosten zijn beperkt tot nog geen 300.000 euro, een tiende van de personeelskosten van CD&V bijvoorbeeld. Voor de volgende verkiezingen kan het VB op beide oren slapen (althans voor wat betreft hun financiële reserves, nvdr.). Er staat nog 1,5 miljoen euro opzij voor verkiezingsuitgaven en daarbovenop heeft de partij nog een spaarpotje van 14 miljoen euro.” Voor dat geld kan het Vlaams Belang nog wel eens het boekje van Gerolf Annemans met een andere cover uitgeven, al zijn dat natuurlijk kosten op het sterfhuis.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dewinter, annemans |  Facebook | | |  Print

07-03-12

GEEN VERSCHILLENDE DEMOCRATIEËN, ANDERE STRATEGIEËN

Het opstappen van Olivier Deleuze (foto 1) bij Reyers Laat, omdat Deleuze niet in gezelschap van VB’er Reddy De Mey wenste te zitten, bleef gisteren nog nazinderen (foto 2: Oostendenaar Reddy De Mey (l.) op de eerste rij bij een betoging tegen de bouw van een moskee in Lier, 5 juni 2001.)

 

Nadat nieuwbakken covoorzitter van Ecolo Olivier Deleuze bevraagd was, zou Lieven Van Gils herinneringen ophalen over de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge, precies 25 jaar geleden. De eerste VRT-journalist die ter plaatse was, Stefan Blommaert,  is momenteel in het buitenland. En is er niet om bekend dat hij als eerste in Zeebrugge was. De man die we ons nog wél herinneren van de ramp met de Herald of Free Enterprise, Tuur Van Wallendael, is helaas overleden. Zo kwam Reyers Laat automatisch uit bij gewezen VRT-journalist Reddy De Mey. Reddy De Mey stond op het zinkend schip om verslag uit te brengen. Later klampte hij zich vast aan een ander zinkend schip: het VB.

 

In de documentaire Vlaamse Choc kan je zien hoe Reddy De Mey zijn diensten aan Filip Dewinter aanbiedt. Reddy De Mey vraagt zijn naam als medewerker echter niet publiek te maken omdat hij nog tot 1 juli op prepensioen is bij de VRT (Vlaamse Choc, op 34’00”). Later datzelfde jaar 2004 wordt Reddy De Mey als ‘onafhankelijke’ door het VB naar de Commissie voor Overheidscommunicatie gestuurd. Nadien afficheert het VB Reddy De Mey voluit op haar kieslijsten. Bij de federale verkiezingen op 13 juni 2010 staat Reddy De Mey nog als voorlaatste op de (opvolgers)lijst voor de Senaat. Hij behaalt daar 9.119 stemmen, waarmee hij in de middenmoot zit qua aantal voorkeurstemmen.

 

Eerlijk gezegd verbaasde het ons dat Olivier Deleuze Reddy De Mey als VB’er herkende; het verbaasde ons niet dat Deleuze vervolgens ernaar handelde. “Ik wens niet te debatteren in een plaats waar er vertegenwoordigers zijn van wat ik beschouw als ondemocratische partijen”, verdedigde Deleuze zijn motivering om de gesprekstafel te verlaten zodra Reddy De Mey zou aanschuiven. Het gesprek ging dan wel gaan over de Herald of Free Enterprise, en Deleuze moest daarover niet debatteren met De Mey. Maar Deleuze bleef bij zijn voornemen. “Een partij die ondemocratisch is, is iets bizars, iets abnormaals, en dat moet niet iets banaals worden.” En toen stapte Olivier Deleuze op.

 

“Een vorm van radicalisme waar ik moeilijk bijkan. Reddy is een journalist die in Vlaanderen zijn strepen heeft verdiend.”, zei Guy Vanhengel (Open VLD) die mee aan tafel zat. “Ik vind het vooral niet democratisch om niet aan tafel te willen zitten met iemand van een partij waar ook mensen voor stemmen”, zei Liesbeth Homans. Niemand wees erop dat in Franstalig België een zeer strenge code gehanteerd wordt ten overstaan van extreemrechts: geen fatsoenlijk mens wil zich ermee associëren. De code de bonne conduite dateert van april 1999 en wordt door iedereen nageleefd. Ook bijvoorbeeld door de Franstalige liberalen, zoals bleek uit de Terzake-uitzending gisteren. En blijkbaar wordt het ook door het Vlaams publiek geapprecieerd, althans het publiek dat in de studio van Reyers Laat zat, dat applaudisseerde voor Olivier Deleuze toen die de studio verliet. Geen boe-geroep.

 

Na een tweet van AFF_Verzet waarin we wezen op een andere cultuur voor omgang met extreemrechts in Franstalig België, haalde Karl Drabbe van Uitgeverij Pelckmans de “twee democratieën” van Bart De Wever boven. Nou moe, is er in Wallonië een ander kiesstelsel dan in Vlaanderen? Wij dachten het niet. Toch eens opzoeken wat de betekenis is van ‘democratie’, Karl. Er is een andere manier van omgaan met extreemrechts. Dat wel. En natuurlijk is de code de bonne conduite niet de enige reden dat extreemrechts in Franstalig België geen vergelijkbare resultaten haalt als in Vlaanderen. Verdeeld over vijf groupuscules, op weg om nog minder stemmen te halen. Maar de code heeft de zaak zeker geen kwaad gedaan, en in Vlaanderen is het toch ook mee door het volgehouden cordon sanitaire dat het VB en haar kiezers de achteruitgang aan het zoeken zijn. En is dat geen goede zaak?

 

Zouden Vlaamse antifascisten de gesprekstafel verlaten hebben als Reddy De Mey kwam aanschuiven? Allicht niet. Men moet het niet zo zot maken als Mieke Vogels die ooit onder het oog van de televisiecamera’s op de Antwerpse Grote Markt Gerolf Annemans een hand gaf én feliciteerde met de goede kiesuitslag van het VB. Annemans beleefheidshalve een hand geven volstaat. In Vlaanderen is er ook geen cordon médiatique zoals in Franstalig België – het VB kreeg zaterdag, zondag en gisteren het woord bij de VRT, en gisteren ook nog een groot interview met Anke Van dermeersch in Gazet van AntwerpenDe omgangsvormen zijn in Vlaanderen anders, maar respect voor de benadering door de Franstalige landgenoten / buren (schrappen wat men het liefst hoort, landgenoten of buren).

 

En nog dit. Gerolf Annemans zei gisteren in Terzake: “Zet in de plaats van Reddy De Mey een jood, een moslim, of een homo… dan begrijpt iedereen dat dat discriminatie, een vorm van racisme, is.” Dé jood, dé moslim, dé homo… is niet veroordeeld voor racisme. Hét Vlaams Blok – waarvan Reddy De Mey de kieslijsten bevolkt – is wél veroordeeld voor racisme. Appelen zijn niet met citroenen te vergelijken. Het Vlaams Belang is weinig anders dan de voortzetting van het voor racisme veroordeelde Vlaams Blok. Is het trouwens Gerolf Annemans niet die na de naamsverandering van het VB zei dat “het programma vuil genoeg moet blijven”? Het is dan ook beledigend om “een jood, een moslim, of een homo” in te wisselen met een boegbeeld – weze het een boegbeeldje – van het Vlaams Blok/Belang.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, cordon sanitaire, media, annemans, de mey |  Facebook | | |  Print

06-03-12

TWEET, TWEET, TWEET

Actie, AnnemansVeertien dagen nadat wij hier de twitteraars uit VB-land en aanverwante gebieden opgelijst hebben, zijn we ook zelf aan het twitteren geslagen (foto).

 

Zondag meldde Filip Dewinter zich als volger van AFF_Verzet, gisteren Bart Debie (oude liefde roest niet!). Onze allereerste volger is – ere wie ere toekomt – Yves Pernet, hoofdredacteur van RechtsActueel.  We gaan het twitterend echter bescheiden houden. Bij ons geen 4.000 tweets in no time zoals Tanguy Veys (ook een volger van AFF_Verzet). Slechts nu en dan, zoals gisterenavond toen Terzake een reportage uitzond over het ‘nieuwe’ sociaaleconomisch programma van het VB. Terzake toonde ons Gerolf Annemans die een telefoongesprek beëindigde, een journalist aan de lijn gehad over dat ‘nieuwe’ VB-programma. Gerolf Annemans, tegen een VB-medewerker: “We zouden links zijn… Haha.

 

Dat is te mooi om er niet op te reageren, om ook in Twitterland te verduidelijken dat het Vlaams Belang nog altijd het Vlaams Blok is. Marc Spruyt twitterde intussen dat dit ook letterlijk tot op de documenteigenschappen van het ‘nieuwe’ VB-programma te zien is. Haha. En natuurlijk reageerden we ook toen Olivier Deleuze gisterenavond in Reyers Laat opstapte omdat hij niet samen met VB’er Reddy De Mey wilde blijven zitten (Eerste tweet, geretweet door Implosionblue, volger van AFF_Verzettweede tweet).

 

Wie verslingerd is aan het twitteren, kan dus AFF_Verzet volgen voor tweets die vaak toch anders zijn dan andere.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, annemans |  Facebook | | |  Print

05-03-12

VB: VERZUURDE WIJN IN EEN NIEUWE ZAK (1)

Het ‘nieuw’ sociaaleconomisch programma dat het Vlaams Belang zaterdag goedkeurde, leverde de partij alvast twee keer media-aandacht op bij de VRT-televisie. Eenmaal de nieuwsuitzendingen waarin Bruno Valkeniers (foto) mocht vertellen dat volgens het VB “er geen tegenstellingen zijn, zouden zijn, moeten zijn, tussen werkgever en werknemer”.  Gerolf Annemans mocht in hetzelfde item zeggen dat als de vakbonden “hun valse boekhoudingen” overboord gooien, ze nog een rol kunnen hebben. Maar als ze “de machtmoloch blijven die ze nu zijn, dan is dat (= de vakbonden, nvdr.) een zaak die overboord moet gegooid worden.” En in De Zevende Dag mocht Gerolf Annemans uitleggen dat “de Henk en Ingrid van Nederland, de Tom en Sofie van hier, teveel betalen voor de Mohammeds en Fatima’s”. Aangekondigd worden met: dat men het sociaaleconomisch programma “gemoderniseerd” heeft, en een “nieuw programma geschreven heeft”. Om dan slechts de oude dogma’s van het VB te herhalen. Dat is goed gespeeld.

 

Het door de VB-partijraad zaterdag goedgekeurd document Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs vertrekt vanuit een aantal principes. “Het Vlaams Belang kiest bewust voor een gecorrigeerde markteconomie, vervolledigd door een verantwoorde openbare productie van levensnoodzakelijke collectieve diensten.” (blz. 1). Goed zo. Maar dat wordt al vlug onderuit gehaald door een volgend principe: “De sobere overheid belemmert de ondernemingsvrijheid zo weinig mogelijk.” (blz. 2). Nog zo’n voorbeeld van met twee tongen spreken: “De organisatie van de sociale zekerheid kan niet overgelaten worden aan de vrije markt”, om dan diezelfde paragraaf te eindigen met: “Toch kan de markt een rol spelen en met name in het aanbieden van aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld het pensioensparen. Dergelijke initiatieven moeten door de overheid gestimuleerd worden.” (blz. 3). En waar ligt de nadruk op in de volgende zin? “Het Vlaams Belang is voorstander van het individueel recht op staken en van het individueel recht op werken, maar vakbonden mogen niet langer ongestraft zware schade toebrengen aan derden of de economie, zoals maar al te vaak gebeurt bij stakingen of andere vakbondsacties.” (blz. 5).

 

“De Belgische staat vormt het wurgtouw waaraan de Vlaamse economie en sociale zekerheid zich laat ophangen”, lezen we. “Enkel de Ordenlijke Opdeling van België en de oprichting van de Vlaamse Staat geeft de Vlaamse economie de broodnodige zuurstof.” (blz. 11). Met dan ook nog eens een VB’er als Vlaams minister-president komen we er: “De transfers naar Wallonië worden onmiddellijk stopgezet. De immense kostprijs van het asielbeleid en de immigratie (…) moet tot het absolute minimum beperkt worden. Een radicale ontvetting van de overheid – in de breedste betekenis – wordt zo snel mogelijk doorgevoerd. Vakbonden, werkgeversorganisaties en mutualiteiten moeten zich opnieuw beperken tot hun kerntaken.” (blz. 14). Over die werkgeversorganisaties wordt in het 59 blzn. tellend document zo goed als niets meer gezegd, over de vakbonden daarentegen… Ook nog één van de VB-klassiekers: “Het taboe op de oversubsidiëring van een al te zelfingenomen cultuur- en mediabeleid waar een meerderheid van de bevolking van verstoken blijft, moet sneuvelen. Wie en wat er uiteindelijk in de smaak valt, ligt bij het oordeel van de toehoorder en niet de politicus. Het is duidelijk dat in deze sectoren zwaar kan gesnoeid worden.” (blz. 16).

 

Het VB wil een vereenvoudiging van de belastingsaangifte. Maar… “De vereenvoudiging van de aangifte mag echter geen aanleiding vormen om de bevoegdheden van de fiscale administratie verder uit te breiden of een vermogenskadaster aan te leggen.” (blz. 18). Met dat vermogenskadaster zou eindelijk eens kunnen begonnen worden aan een eerlijke belastingsdruk, waarbij de rijken naar behoren kunnen belast worden… maar dat mag dus niet van het VB. Integendeel. “Teneinde de fiscale druk effectief te verlagen worden een aantal belastingen, zoals de aanvullende crisisbelasting in de vennootschapsbelasting, met onmiddellijke ingang opgeheven.” (blz. 18). De invoering van een vermogensbelasting wordt verworpen (blz. 19), en er moet een maximumfactuur voor belastingen komen (blz. 19). Hoeveel die dan mag bedragen, weet het VB niet precies. “De globale fiscale druk moet dalen tot het EU-gemiddelde. Een onafhankelijke instantie berekent daarvoor het geheel van alle rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen en taksen.” (blz. 19). Pour la petite histoire: het idee van een maximumfactuur voor belastingen is een inbreng van Rob Verreycken, en die jongen glimde het voorbije weekend dan ook van trots dat die maximumfactuur een aantal online krantentitels haalde.

 

Het VB stelt vast dat oudere werknemers ongeveer 145 % verdienen van wat jongere werknemers krijgen. “Dat is 10 % hoger dan het Europees gemiddelde. (…) Het Vlaams Belang (wil) het gewicht van de dienstjaren in de loonvorming bijstellen in de neerwaartse richting, tot op het niveau van het EU-gemiddelde. Het relatieve gewicht van de deskundigheid in de loonberekening moet toenemen.” (blz. 23). Als men het gewicht van de dienstjaren laat zakken, neemt het gewicht van de deskundigheid automatisch toe. Slechts als de deskundigheid nog extra gehonoreerd wordt, blijft de loonmassa globaal dezelfde. Maar zover gaat het VB niet, en dus betekent dit voorstel een feitelijke loondaling. Het VB wil voorts de automatische indexering van de  lonen behouden maar “de negatieve effecten minimaliseren (bv. door ‘centen in plaats van procenten’ via de indexering op het nettoloon)” (blz. 23). Of dat goed afloopt, is maar de vraag. Dat is zoals de N-VA. Die pleit tegenwoordig ook voor het behoud van de automatische indexering van de lonen, maar wil de indexering uithollen (door bepaalde producten uit de indexkorf te houden, door maar eenmaal per jaar een indexsprong toe te staan…).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, valkeniers, annemans, verreycken |  Facebook | | |  Print

01-02-12

"GA KRAAG GINNEN APPEL VA MAA !"

Het Laatste Nieuws titelde gisteren op haar voorpagina: Land niet plat. Bij Het Nieuwsblad was het niet anders: Bonden krijgen land niet plat. En ze hebben groot gelijk. Het bewijs? Maandag stopte een postbode behalve de gebruikelijke Aldi-folder ook nog een VB-pamflet Hoe overleven in een islamitische samenleving? in onze brievenbus. (Foto: Illustratie die door VB-Vlaams Parlementslid Chris Janssens verspreid werd. Grotere versie.)

 

Je kon er gif op nemen: al wie zich de voorbije dagen hysterisch tegen de staking op 30 januari had gekeerd, zou er als de eerste bij zijn om te melden dat de staking geen succes was. Dat de staking niet minder geslaagd is als voorgaande algemene stakingen, niemand van de tegenstanders die het opmerkte. Hun historisch besef gaat niet verder dan de jongste tweet. Poseerde Filip Dewinter bij de staking op donderdag 22 december 2011 nog voor een foto met twee werkwilligen van de reinigingsdienst, deze keer kwam Filip Dewinter niet verder dan het afgezaagde Verlengd weekendje voor de vakbondsmilitanten. Waarom zijn stakingen altijd op maandag of vrijdag? Zo kan ik het ook. Voor vakbondsmilitanten zijn stakingsdagen anders wel dubbele corvee: én geen loon, én voor dag en dauw op om piket te staan. Het is dus wel iets anders dan Dewinter het voorstelt.

 

De staking maandag ging gepaard met enkele originele acties. Bij een Antwerps bedrijf kon wie toch ging werken met zelfklevers laten weten of men akkoord ging met de regeringsmaatregelen dan wel niet akkoord was maar om allerhande redenen toch ging werken. We zagen slechts één zelfklever akkoord-met-de-regeringsmaatregelen. In een school in Kapellen werden de normale lessen vervangen door lessen… over de staking. De scholieren leerden heel wat bij, zo getuigden ze. Elders werden appels verdeeld aan wie met zijn auto in een filterblokkade terecht kwam. Gerolf Annemans had de pech om in één van die filterblokkades terecht te komen. Blijkbaar in het Antwerpse want Annemans kreeg naar eigen zeggen te horen: “Ga kraag ginnen appel va maa!” (“Gij krijgt geen appel van mij!”). Een ABVV’er had Gerolf Annemans herkend en het VB-kopstuk moest het daarom zonder appel stellen.

 

En dan waren er nog de militanten van de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) die in heel het land flitspalenstakingsacties zouden organiseren. Uiteindelijk werd één actie opgezet aan de ring in Lier, wat zorgde voor een Belga-bericht dat overgenomen werd door Knack- en Trends-online en voor een regionale bladzijde van Het Nieuwsblad. Merkwaardig aan dat Belga-bericht is dat daarin sprake is van “een tiental vakbondsleden”, terwijl op alle foto’s die van de actie bekend zijn slechts zes mensen te zien zijn: Willem Vermeulen, Ann Spitaels, Luc Vermeulen, Bert Deckers, Rob Verreycken en Wim De Winter. Die laatste vier zijn allen VB-personeelsleden. In tegenstelling tot de honderdduizenden stakers maandag moesten zij voor hun actie geen loonverlies lijden. Dat is het verschil tussen de echte en de zogenaamde vakbondsmilitanten.

00:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, dewinter, annemans, verreycken |  Facebook | | |  Print

20-01-12

GEROLF ANNEMANS KLAAGT OVER ONTMENSELIJKEN, MAAR...

Het kort geding dat de Britse telecomholding O2 heeft aangespannen tegen drie vzw’s van het Vlaams Belang is woensdag ingeleid bij de rechtbank. Op 18 april volgen de pleidooien. De zaak draait rond het jongste boek van Gerolf Annemans (foto 1). Intussen doet Gerolf Annemans zijn best om deze week nog een tweede keer de pers te halen.

 

Woensdag twitterde Gerolf Annemans dat hij een brief verstuurd heeft naar Woestijnvis. Aanleiding is de aflevering van De Pappenheimers van vorige zondag waarin presentator Steven Van Herreweghe (foto 2) de kandidaten van de quiz vroeg: “Over welke partij hebben we het als we zeggen dat met de afscheiding van de groep Belfort het kaf van het kaf gescheiden werd?” Vice-minister en minister van pensioenen Vincent Van Quickenborne was een van de deelnemers aan de quiz en wist het juiste antwoord: “Vlaams Belang”. Meteen ook het enige juiste antwoord dat Quickie de voorbije maanden heeft gegeven.

 

Niet alleen deze quizvraag zit Gerolf Annemans hoog, ook dat nog geen VB-politicus gevraagd is deel te nemen aan een Woestijnvis-programma. In zijn brief aan Wouter Vandenhaute fulmineert Annemans dat “deze culturele uitsluiting (…) geldt ten aanzien van een gedachtestroming, maar ook ten aanzien van mensen.” Wat de toon zet voor andere discriminaties: “De Vlaams Belang-sollicitant door de werkgever. De Vlaams Belang-gedagvaarde door de rechter. De Vlaams Belang-autobestuurder door de politieman.” Alsof een rechter of politieman zich voor zijn werk laat leiden door wat Woestijnvis doet.

 

Het is te zot voor woorden, maar Gerolf Annemans komt pas op dreef: “Het enige wat daar nog kan en kon bijkomen is de totale ontmenselijking: de vergelijking met kaf. Het reduceren van de gehate Vlaams Belangers tot agrarisch afval, iets dat zelfs voor varkensvoeder niet dienstig is. (…) Dat ‘kaf’ was er ver over en ik hoop dat u door deze brief zal willen beseffen dat wij ondanks alles mensen zijn en willen blijven.” Annemans vraagt dat Wouter Vandenhaute zich “voor deze uitschuiver zou willen verontschuldigen. Ik vraag het niet eens voor mezelf, maar voor de honderdduizenden mensen die zich door deze zaak beledigd (kunnen) hebben gevoeld.”

 

Zowel Wouter Vandenhaute als de eindredactie van De Pappenheimers hebben intussen in een lichtvoetig en humoristisch antwoord laten weten dat als iemand zich – volgens Woestijnvis nodeloos – gegriefd heeft gevoeld door die ene vraag, zij daar hun welgemeende excuses voor aanbieden. Voor Annemans is hiermee het incident gesloten. Maar wij vroegen ons af: wat doet het Vlaams Belang zelf? Vermijdt de partij vergelijkingen met het kaf? In haar eigen termen: het reduceren van mensen “tot agrarisch afval, iets dat zelfs voor varkensvoeder niet dienstig is.” Helemaal niet. Wij vonden alvast vijf vergelijkingen met het kaf op de nationale website van het Vlaams Belang.

 

In een artikel in december vorig jaar over een allochtone politieagent die verdacht wordt van moord luidt het dat er onder alle koren kaf is… en wordt daarbij ook nog eens herinnerd aan “de in opspraak gekomen korpschef van Antwerpen Luc Lamine” die weliswaar “géén allochtoon” is. Dat Luc Lamine over de volledige lijn van alle beschuldigingen is vrijgesproken doet er voor het VB niet aan toe om Lamine nog steeds en enkel als “de in opspraak gekomen korpschef” te portretteren. Proper is anders. Een andere keer wordt erkend dat er ook in de partij van Geert Wilders wel kaf onder het koren zit. Een volgende keer gaat het (nog eens) over het kaf bij de politie, een andere keer zit het kaf bij de allochtone werkzoekenden

 

Voor de drie laatste gevallen gaan we niet ontkennen dat het niet allemaal engeltjes zijn, maar Luc Lamine die na drie jaar onderzoek in 2006 van elke beschuldiging werd vrijgesproken in 2011 nog steeds onder het kaf schuiven als “de in opspraak gekomen korpschef van Antwerpen Luc Lamine”. Is dat dan niet ontmenselijken? Volgens ons toch erger dan met een kwisvraagje. Maar daar stoort Gerolf Annemans zich niet aan.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, media |  Facebook | | |  Print

18-01-12

GEROLF ANNEMANS EN FILIP DEWINTER NAAR DE RECHTBANK

Vandaag wordt Gerolf Annemans bij de Brusselse handelsrechter verwacht. De Britse telecomholding O2 (foto 1) wil dat Annemans stopt met het gebruik van O2, het logo van zijn boek De Ordelijke Opdeling van België (foto 2). Annemans is verwonderd over het initiatief van de Britten. O2 is immers niet in ons land actief en zijn boek kent – dixit Annemans – “maar een beperkte verspreiding”. De O2-holding heeft drie vzw’s van het VB gedagvaard.

 

De vzw's Vrijheidsfonds, Algemeen Vlaams Belang en Uitgeverij Egmont zijn nu gedagvaard. Toen er nog geen sprake was van voor de handelsrechtbank gedaagd te worden, jubelde het VB dat er al “ruim 4.000 exemplaren” van het boek verkocht waren. Inclusief de Engelse vertaling. Bij die Engelse vertaling ligt waarschijnlijk de reden dat de Britten pas nu reageren. Eén jaar na het verschijnen van de Vlaamse versie van het boek. Toch blijft het een vreemde zaak: een groot telecombedrijf dat wil verhinderen dat een gelijkaardig maar niet identiek logo gebruikt wordt voor een boekje. Onze pronostiek: Annemans gaat zijn zaak winnen en zal niet – zoals hij nu pathetisch aankondigt – zijn boeken, en ook niet de T-shirts die hij ter promotie heeft laten maken, moeten verbranden.

 

Maar het kan nog vreemder. Filip Dewinter heeft, samen met enkele inwoners uit de Antwerpse Seefhoek, naar aanleiding van de drugsproblematiek in de Scheldestad, klacht neergelegd tegen burgemeester Patrick Janssens wegens “schuldig verzuim”, met name “het nalaten hulp te verlenen aan personen in gevaar”. Niemand betwist dat er een drugsproblematiek is in Antwerpen (waar trouwens niet, ook in gemeenten in de Kempen en elders is die er), de aanpak kan onbetwistbaar beter, maar er kan ook niet gezegd worden dat met de bestaande middelen niet opgetreden wordt tegen de drugsoverlast. Naast een politionele is dat ook een politieke discussie… en was het niet het VB dat zei dat politieke kwesties politiek moeten uitgevochten worden en niet bij de rechtbank?

 

De retoriek die Dewinter gebruikte toen het VB voor de rechtbank gedagvaard werd wegens racisme, is Dewinter alweer vergeten. Of geldt niet als hij iemand in het vizier neemt. Onze pronostiek: Dewinter gaat zijn zaak verliezen, zoals de meeste VB-klachten die de media halen als ze ingediend worden maar diezelfde media niet of nauwelijks halen als ze op een sisser uitdraaien.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, dewinter, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

12-12-11

MARIE-ROSE MOREL. LIJVIG MAAR NIET HET ULTIEME BOEK

Zaterdagavond is Marie-Rose Morel door de lezers van Story uitgeroepen tot ‘Vrouw van het jaar’. Overleden op 8 februari 2011 is ze volgens de lezers van Story toch nog altijd de belangrijkste vrouw van 2011. Het bewijst nogmaals hoeveel poeier Marie-Rose Morel had. Twee weken geleden verscheen haar biografie ‘Al bij al heb ik gelukkig geleefd.’ Het bewogen leven van Marie-Rose Morel.

Het boek (foto) is volgens de omslag geschreven door Koen Dillen en Frank Vanhecke. In de praktijk – dat blijkt uit een aantal details in de tekst – is het boek vooral geschreven door Koen Dillen. Frank Vanhecke leverde ook wel een aantal bijdragen, maar evengoed ex-VB’er Jurgen Ceder, Open VLD’ster Fientje Moerman, Story-hoofdredacteur Frederik De Swaef en anderen. Het is een fraai uitgegeven boek, met veel foto’s – en preutsheid kenmerkte Marie-Rose Morel noch zij die de foto’s voor publicatie kozen – en veel getuigenissen. Getuigenissen van schoolvriendinnen, getuigenissen van medewerksters van Morels hostessenbureau, tot getuigenissen van haar latere vrienden. Een paar keer was de auteur van het boek goedgemutst. Over een schoolvriendin van Marie-Rose Morel die nu in Oud-Borgerhout woont, waar ze met haar man een eigen zaak uitbaat, wordt vermeld: “Het gezin Posson woont tussen de Marokkanen in Borgerhout en woont er graag.” Naar aanleiding  van een Apache-artikel luidt het: “Tom Cochez, de gewezen blokwatcher van de krant De Morgen, doet zijn werk naar goede gewoonte grondig.”

Regelmatig voel je het misprijzen van de auteur voor Filip Dewinter en Gerolf Annemans. “Hij (Frank Vanhecke, nvdr.) kent Dewinter en weet dat die soms impulsief reageert als hij een blonde vrouw ziet. Die moet dan onmiddellijk op zijn lijst, want blonde vrouwen zorgen voor extra stemmen.”, “Dewinter praatte de beslissingen door met zijn vriend Vanhecke en beiden brachten Annemans daarna op de hoogte van wat ze hadden afgesproken. Het kon Annemans niet zoveel schelen. Zolang binnen en buiten de partij de perceptie bleef bestaan dat de leiding van de partij het resultaat was van een evenwichtsoefening tussen Dewinter en Annemans, werd zijn ijdelheid voldoende gestreeld.”, en nog veel dergelijke zinnetjes. Maar het boek gaat niet alleen over politiek. Het boek begint met de levensgeschiedenis van de grootouders (!) van Marie-Rose Morel en eindigt met Morels strijd tegen de kanker en de toespraken bij haar begrafenis.

Na 399 bladzijden weten we nog altijd niet waar Morel politiek voor stond. Het programma over het migrantenbeleid etc. zou hetzelfde blijven, maar de stijl van communiceren zou anders worden. Maar hoe hardvochtig was Marie-Rose Morel dan wel, en op welke manier zou zij de communicatie dan wel aanpakken? Nobody knows. Er wordt op geen enkel ogenblik gerept over de twee boeken die Marie-Rose Morel zou schrijven: haar kankerdagboek en een politiek boek. Over dat politiek boek zei Morel publiek dat het als eerste boek zou verschijnen. Eerst of erna, er verscheen niets over Morels eigen politieke ideeën en stijl. En terwijl er door Koen Dillen in het boek vaak uit kranten geciteerd wordt, wordt niet geciteerd uit de Nederlandse krant Trouw waar Morel toch een tipje van de sluier lichtte: een “hard uitzettingsbeleid, desnoods manu militari” maar geen slogans, wel een “power-pointpresentatie” over het migrantenbeleid.

Volgens Frederik De Swaef “is Marie-Rose haar grootste verwezenlijking het klein krijgen van het Vlaams Belang. Daar waar de andere politici, sommige journalisten en de culturele sector in Vlaanderen sinds 1991 hun tanden op stuk hebben gebeten, is zij op haar eentje in geslaagd.” Het is onmiskenbaar dat Marie-Rose Morel geholpen heeft aan het uiteenvallen van het VB, maar alle eer kan haar daarvoor niet toegedicht worden. De kiezers die op de duur het nutteloze van een VB-stem inzien, door het cordon sanitaire en door het VB-programma, hebben er een nog grotere verdienste aan. Omgekeerd lijkt ons wel dat het VB met Marie-Rose Morel een enorme kans gemist heeft. Had men Marie-Rose Morel VB-voorzitster gemaakt in plaats van Bruno Valkeniers, en gegeven dat haar gezondheid goed zou blijven, we zouden tegenwoordig ongetwijfeld met een sterker VB dan nu te maken hebben.

‘Al bij al heb ik gelukkig geleefd.’ Het bewogen leven van Marie-Rose Morel is een lijvig boek, maar niet het ultieme boek terwijl de auteur(s) toch toegang had(den) tot een aantal bronnen die voor anderen niet evident zijn. En om dan eens iets uit een AFF-bron te verklappen: toen het AFF een weekendje in de Vlaamse Ardennen cadeau deed naar aanleiding van de miljoenste bezoeker van deze blog stelde ook Marie-Rose Morel zich hiervoor kandidaat. Onbeschaamd of als grap, wie zal het zeggen?

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, morel, dillen, vanhecke, dewinter, annemans, valkeniers |  Facebook | | |  Print

29-08-11

HET GELD VAN HET VB

Bij het VB bereiden ze zich in alle ernst die de partij eigen is voor op de splitsing van België.

 

Gerolf Annemans schreef er een boek over dat intussen ook in het Engels te verkrijgen is. Met het indienen van een wetsvoorstel zorgt Annemans er voor dat de diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn boek nu in het Frans aan het vertalen zijn. Een ander betaalt daarvoor een vertaler. Gerolf Annemans laat zijn boek op kosten van de belastingbetaler vertalen.

 

Enkelen fantaseerden over een Vlaamse munt en de Waalse tegenhanger. VB’er Hendrik De Vloed ontwierp een ‘Neuro’ en een ‘Zeuro’ (foto’s 1 en 2). Hendrik De Vloed: De oplossing ligt voor de hand: opsplitsen die euro, in een sterke noordelijke Neuro (voor Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland..., nvdr.) en een ontwikkelingslandmunt (voor Wallonië, Spanje, Italië..., nvdr.), de Zeuro die men naar hartenlust kan devalueren naargelang de vakbonden in Griekenland toch nog meer eisen, Turkije erbij komt, en hopelijk nog een ander niet-zelfbedruipend gebied eindelijk kan toetreden.” Met welk geld ze in Brussel kunnen betalen verduidelijkt de graficus-van-dienst niet. Ene Patrick stuurde naar de Angeltjes-website, die zich voor het ontwerpen van de munten leende, de afbeelding van een munt waarop de kop van Filip Dewinter staat (foto 3).

 

Kop of munt, wat zal het worden in Vlaanderenistan?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, annemans, dewinter |  Facebook | | |  Print

23-06-11

VB BEHOUDT OVERHEIDSSUBSIDIËRING

In de kranten was er gisteren weinig aandacht voor het VB dat haar overheidssubsidiëring mag behouden na een arrest van de Raad van State. Het omgekeerde – het VB dat een deel van haar overheidssubsidies verliest – zou wél nieuws geweest zijn. “Het ongewone is nieuws”, zei ons zaterdag nog een journalist van Het Laatste Nieuws in tempore non suspecto.

Het arrest kan je nalezen op de website van de Raad van State. Samengevat: de meeste uitspraken om de klacht tegen het Vlaams Belang te voeden zijn te oud (meer dan zestig dagen vóór het indienen van de klacht), één klacht kan in aanmerking komen maar is te weinig gedocumenteerd door de klagers (een mail van Antwerps VB-gemeenteraadslid Geert Brouwers aan alle Antwerpse stadspersoneelsleden met een vreemde familienaam), een andere klacht (toespraken van Filip Dewinter en Gerolf Annemans op een ‘veiligheidsmeeting’ van het VB) kan wel onder de loep genomen worden. Hier de toespraak van Filip Dewinter op die meeting.

“De (...) gelaakte uitlatingen zijn scherp en polemisch, en getuigen allerminst van grote zin voor subtiliteit en nuance. Als zodanig kunnen ze een animositeit tussen sommige segmenten van de samenleving voeden en op termijn bijdragen aan een polarisatie en een klimaat van onverdraagzaamheid. De Raad van State beoordeelt ze dan ook zonder meer als verontrustend en als van aard om te kunnen grieven en kwetsen", luidt het verdict. Maar in de schoot van de Raad van State is er geen meerderheid om die uitlatingen bovendien te beschouwen als vijandig tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. En dus wordt de klacht afgewezen, en mag het VB haar overheidsubsidiëring behouden.

In het andere geval zou het VB een jaar lang geen federale overheidssubsidiëring krijgen, wat neerkomt op twee miljoen euro minder. Niet weinig, maar anderzijds is het VB de partij die het best tegen een financiële stoot kan vermits het de rijkste Vlaamse partij is. “Het Vlaams Belang is nu officieel een democratische partij. Wie ons nu nog ondemocratisch noemt, kan op een proces wegens laster rekenen”, zei VB-kopstuk Gerolf Annemans achteraf. Slecht nieuws dus voor Francis Van den Eynde want die vindt de procedure die zijn Belfortploeg te beurt valt bij het VB absoluut niet democratisch. En nog een slechte grap: de Raad van State vindt (volgens de letter van de wet terecht) de meeste klachten tegen het VB te oud (meer dan zestig dagen vóór het indienen van de klacht), maar de Raad van State doet er zelf meer dan vijf jaar over om uitspraak te doen over de klachten (de klacht van SP.A, Groen! en alle Franstalige partijen werd ingediend op 17 mei 2006, de uitspraak volgde pas op 15 juni 2011).

Intussen hebben VB-kopstukken nog meer schandelijke uitspraken gedaan (1, 2...).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dewinter, annemans, van den eynde |  Facebook | | |  Print

17-06-11

ANTWERPSE HANDELSBEURS GERED?

Kranten zijn niet zelden verworden tot commerciële producten, maar soms tonen ze toch nog even een ‘vierde macht’ te zijn. Vorige vrijdag publiceerde Gazet van Antwerpen paginabreed het verhaal over het verval van de Handelsbeurs in Antwerpen. In 1531 werd het gebouw aan de Twaalfmaandenstraat, een zijstraat van de Meir, in gebruik genomen als eerste echte Handelsbeurs ter wereld. De laatste jaren waren er geen commerciële activiteiten meer, maar was het een veel gebruikte tentoonstellings- en feestzaal geworden.

 

In 2003 werd de zaal gesloten na een rapport over de brandveiligheid. Sindsdien werd niets meer in ondernomen in de Handelsbeurs. In 2008 kondigde het Antwerps stadsbestuur aan dat een privé-investeerder de Handelsbeurs zou renoveren en er een agora met winkeltjes van zou maken. Wat later werd verteld dat het pand mee betrokken werd in de renovatie van het voormalige gebouw van de bevolkingsdienst in de Lange Nieuwstraat, gebouw naast de Handelsbeurs dat zou omgevormd worden tot een hotel van een hogere prijsklasse. In de praktijk gebeurde er niets, en verloederde het gebouw. De parketvloer kwam volledig los te zitten (foto), wand- en plafondschilderingen bladerden af. Vocht en duiven hielden lelijk huis. Na het artikel in Gazet van Antwerpen werd een Facebook-groep opgericht van verontruste Antwerpenaren. Gazet van Antwerpen spitte de zaak verder uit, andere media sprongen er ook op, en gisteren werd plots aangekondigd dat dit najaar gestart zou worden met de renovatie van de Handelsbeurs. Eind 2012 zou alles terug in de oorspronkelijke staat zijn.

George Van Cauwenbergh, Antwerpens bekendste stadsgids, vertelde over de Handelsbeurs bij de anti-fascistische wandeling die hij in 1994 in elkaar stak voor het Anti-Fascistisch Front (AFF): “De beurs was het neogotisch decor bij voorkeur voor de fascisten: nostalgie, de grote gotische periode… De Oostfrontstrijders kregen daar, alvorens naar het Oostfront te trekken, nog een aantal vlammende toespraken onder veel Houzee-geroep. (…) De Oostfrontstrijders trokken in stoet vanuit de Handelsbeurs over de Meir en de De Keyserlei in de richting van het Centraal Station.” De Handelsbeurs was in de jaren zeventig het oord waar de eerste editie van het Festival van de Immigrant plaatsvond. Ook de eerste edities van het, intussen ook opgedoekte, Het Andere Boek vonden er plaats. Maar ook de eerste partijfeesten van het Vlaams Blok. Het VB-boek Vlaams Blok: 20 jaar rebel. 1977 - 1997  vermeldt dat bij het VB-partijfeest in 1994, het derde VB-partijfeest, er “niemand minder dan Gerolf Annemans met schuiftrompet de mensen op een opzwepend stukje jazz” trakteerde.

Een zaal met zo’n rijke geschiedenis mag inderdaad niet verwaarloosd worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, annemans |  Facebook | | |  Print