15-06-11

DE DALTONS IN BRUSSEL

Wordt zaterdag in Antwerpen Jommeke in beeld gebracht, gisteren waren de Daltons in Brussel.

 

Omstreeks 11 uur dook het geboefte op aan de ‘verboden zone’ rond het parlement. De politie liet toe dat Filip Dalton het bordje Wetstraat overplakte met een Vlaamse Onafhankelijkheidsstraat-bordje (foto 1). Filip Dalton mocht ook nog een toespraak houden voor de massaal toegestroomde pers. Toen echter ook Gerolf Dalton en Bruno Dalton in de buurt straatnaamborden wilden gaan overplakken greep de politie in. Samen met nog anderen werden ze geboeid weggevoerd. Ook Filip Dalton werd geboeid. Hij liet het met de glimlach gebeuren, intussen de pers te woord staand (foto 2). Marleen Dalton (Vlaams volksvertegenwoordigster Marleen Van den Eynde, nvdr.) verzette zich daarentegen tegen haar aanhouding. De aanwezige politieagenten waren overigens bijna allemaal Vlamingen. De actie bracht de Vlaamse onafhankelijkheid geen stap dichterbij, maar leverde vermakelijke beelden op.

 

Rond 13 uur waren de Daltons alweer op vrije voeten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

29-05-11

DE POT VERWIJT DE KETEL DAT HIJ ZWART ZIET

Uitgerekend vorige woensdag, toen wij een overzicht plaatsten van de VB’ers die op één week tijd overstapten naar de N-VA, plaatste Gerolf Annemans op zijn blog een artikel om te klagen over de “rooftocht” van de N-VA om VB-mandatarissen bij hen in te lijven.

De N-VA zou VB’ers benaderen om op te stappen bij het VB. Na enige tijd als ‘onafhankelijke’ te zetelen, zouden die ex-VB’ers bij de N-VA een verkiesbare plaats krijgen op de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Volgens Annemans zouden sommige VB-mandatarissen “waarvan – bij vriend en vijand – het gezag zo groot is” ineens het lijsttrekkerschap aangeboden worden, mogelijk het burgermeesterschap, minstens de eerste schepen die de N-VA zou kunnen bemachtigen. Bij de N-VA ontkent men die strategie. Wat heeft de N-VA te winnen met figuren aan te trekken die de geur van aangebrand zijn nog van zich af moeten schudden, terwijl de N-VA zonder die figuren tegenwoordig al een magische aantrekkingskracht heeft?  

Natuurlijk zijn het bij de N-VA niet allemaal heiligen, maar bij het VB zijn ze dat nog minder. Een paar jaar geleden had Marie-Rose Morel (foto) een volle dagtaak om met het blaadje WelkomEcho mensen aan te sporen over te stappen van de N-VA naar het VB. Zoals Morel zelf deed. Je kan het trouwens nog allemaal nalezen op de website van het VB: het eerste nummer van WelkomEcho dat vanaf juni 2005 op 18 500 exemplaren verspreid werd, het tweede nummer, enzovoort. Gerolf Annemans die de N-VA verwijt op rooftocht bij het VB te zijn: dat is als de pot die de ketel verwijt zwart te zijn.

In Aalst stapte inmiddels de N-VA uit de bestuursmeerderheid en het kartel met de CD&V en kreeg de plaatselijke N-VA-afdeling onderdak bij Aalst Anders en Beter, het politiek project dat Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire in Aalst heeft opgezet nadat hij op 15 juli 2010 opstapte bij het VB. Oost-Vlaams VB-Kamerlid Tanguy Veys twitterde én verstuurde gisteren naar zijn Facebook-vrienden: “In de reeks ‘Slachtoffers van het schouderklopjesvirus’: Karim Van Overmeire naar de N-VA. Wie had dat verwacht…? Nu nog schepen worden…” Tanguy Veys draait de zaken om. En, ten tweede. Als er iemand het ‘slachtoffer van het schouderklopjesvirus’ is, iemand die permanent de aandacht opzoekt, of het positief of negatief is… dan is het wel Tanguy Veys. Opnieuw: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, annemans, morel, van overmeire, veys |  Facebook | | |  Print

10-04-11

HET VB HEEFT EEN TOEKOMST. MAAR WELKE?

In de reeks ‘Elk weekend een groot kranteninterview met een VB-kopstuk’ (Filip Dewinter en Jurgen Verstrepen in Gazet van Antwerpen, Filip Dewinter in De Standaard/Het Nieuwsblad…) is het dit weekend de beurt aan Gerolf Annemans (foto 1) om zijn licht te laten schijnen. Gazet van Antwerpen legde hem tien stellingen voor.

 

1. De zeven vette jaren van het VB zijn voorbij. Gerolf Annemans (verkort, want in de krant zelf mag Annemans twee volledige bladzijden vullen): “Het VB is geen partij die 25 % van de stemmen moet halen, want met zo’n score word je een onduidelijke partij. Wat ons streefcijfer dan wel is? Daarover verschillen Filip Dewinter en ik van mening. Hij is tevreden met 10 %, ik met 15 %. (…) Het VB heeft een toekomst. Kijk maar  naar het succes van verwante partijen in de rest van Europa.” AFF/Verzet-stelling. Het VB mag niet te vlug afgeschreven worden. Verzet blijft nodig, en andere partijen moeten niet het VB-beleid uitvoeren. “De politiek werkt als de wieg van Newton (foto 2), het beroemde toestelletje met de vijf zilveren bolletjes. Als je het uiterste bolletje laat klikken, komt de rest ook in beweging. Dat is de rol die het VB wil spelen”, zegt Annemans ook nog.

 

2. Operatie Vernieuwing is totaal mislukt. Gerolf Annemans: “Nee, die gaat gewoon verder. Gerolf Annemans en Filip Dewinter doen nog altijd mee, maar daarnaast treden ook een heleboel jongeren naar voor. En dan heb ik het niet over veertigers, maar over dertigers en twintigers. (…) Onze partij zal op een dag de opvolging wel regelen, liefst vreedzaam en binnenskamers. We moeten niet tot elke prijs willen vernieuwen en verbreden.” AFF/Verzet-stelling. En je zo zot zijn om te denken dat vernieuwing nog mogelijk is.

 

3. De kritiek op ‘de Antwerpse clan’ zwelt aan. Gerolf Annemans: “Het is eigenlijk grappig: in het verleden is altijd beweerd dat Dewinter en ik twee verschillende clans achter ons hadden – wat misschien ooit zo geweest is, al heb ik dat nooit toegegeven en hebben we in het openbaar ook nooit ruzie gemaakt. En nu zouden we samen één clan vormen. Het kan verkeren, zei Bredero.” AFF/Verzet-stelling. Wij hebben altijd gezegd dat Dewinter en Annemans "twee handen op één buik” zijn.

 

4. Alle kritische stemmen zijn weggezuiverd. Gerolf Annemans: “Ik wil niet boosaardig gaan uithalen naar mensen die de partij hebben verlaten. (…) Ik heb bovendien grote problemen met de keuze voor het woord ‘zuiveren’, dat herinneringen oproept aan de donkere tijden van de repressie. Ik heb dit niet verdiend.” AFF/Verzet-stelling. Marie-Rose Morel had anders nog meer problemen met Gerolf Annemans dan met Filip Dewinter. Frank Vanhecke zei overigens niet dat Morel is weggezuiverd. “Het Vlaams Belang heeft Marie-Rose afgeslacht”, zei Frank Vanhecke bij Goedele (Bron: onder andere Vlaams Belang Kapellen)

 

5. Vanhecke is een duikboot geworden. Hij vindt de N-VA betrouwbaarder dan het VB en heeft al maanden geen contact meer met de partijtop. Gerolf Annemans: “Geen contact meer: is de Europese fractie dan onafhankelijk geworden? Nee, er zijn genoeg medewerkers met wie wij wél contacten onderhouden. Bovendien hebben we niet één maar twee vertegenwoordigers in het Europees parlement. Die werking vormt geen enkel probleem.” AFF/Verzet-stelling. Enerzijds is de VB-fractie in het Europees parlement een ‘staat binnen de staat’. Zou Dewinter goedgekeurd hebben dat Marie-Rose Morel als personeelslid werd ingeschreven op de loonlijst van het Europees Parlement? Anderzijds zijn er inderdaad nogal wat VB’ers die dubbel spel spelen.

 

6. Het aantal leden daalt dramatisch. Gerolf Annemans: “Onze ideeën zijn niet dood en we komen terug. Hetzelfde is gebeurd in Oostenrijk na Jörg Haider, in Frankrijk met Marine Le Pen en in Nederland met Geert Wilders. Die partijen zijn van veel dieper teruggekomen dan wij. Er is nog een grote toekomst voor het VB.” AFF/Verzet-stelling. Of er nog een grote toekomst is voor het VB zal (euh…) de toekomst uitwijzen, maar het VB mag inderdaad niet te vlug afgeschreven worden. Onderschat nooit je tegenstander.

 

7. De partij krijgt geen vat op Bart De Wever. Dewinter beloofde De Wever alle steun als De Wever maar de SP.A uit het Antwerps stadhuis verdreef. De Wever zweeg. Gerolf Annemans: “Ik koester niet de illusie dat ik een antwoord krijg. De Wever zal rond de pot blijven draaien, daar is hij heel goed in. Dat doet hij ook op het federale niveau en met de Vlaamse regering. De N-VA danst om vele hete brijen heen, maar dat kan niet eeuwig blijven duren.” AFF/Verzet-stelling. Inderdaad, en het valt te vrezen dat nogal wat mensen zich gaan verbranden aan die hete brij.

 

8. Valkeniers drukt zijn stempel niet. Gerolf Annemans: “Die man heeft de afgelopen jaren met de discipline van een monnik geïnvesteerd in onze interne werking. Hij is een puinruimer geweest zoals er nooit een nodig had mogen zijn. Helaas amuseren tegenstanders zich ermee om gemene dingen over hem te zeggen. Daarom wil ik hulde brengen aan een voorzitter die achter de schermen zoveel doet. Bemoedigen, bemiddelen, verzoenen… Hij heeft de partij bijeengehouden in woelige wateren.” AFF/Verzet-stelling. Met het beeld van Valkeniers als monnik kunnen we ons verzoenen. Mocht Annemans daarentegen zeggen dat Valkeniers een heilige is… En de partij bijeenhouden? Wat dan met het ontslag van Karim Van Overmeire, Bruno Stevenheydens, Johan Demol en anderen, de reactie van de VB-partijtop op de Belfort-groep

 

9. VB evolueert naar een anti-islampartij. Gerolf Annemans: “De islam en de Belgische toestand: dat was de good old tegenstelling die men Dewinter en mij vroeger zo graag wilde aanwrijven. Onzin, want het zijn gewoon twee aspecten van één en dezelfde partij.” AFF/Verzet-stelling. Met dit verschil dat het VB haar geloofwaardigheid kwijt is om communautaire hervormingen af te dwingen, en wél nog overkomt als dé anti-islampartij. Het idee van het Antwerpse stadsbestuur om in plaats van meerdere kleine islamitische gebedsplaatsen ruimte te voorzien voor twee grote moskeeën is gefundenes fressen om de VB-militanten terug te mobiliseren.

 

10. Dewinter is nu de onbetwiste en enige leider. Gerolf Annemans: “Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik veel ervaring heb met Dewinter, hij en ik hebben samen heel wat meegemaakt. Als het ooit zo geweest zou zijn dat Dewinter zich opwierp als de grote leider, dan is dat nu minder dan ooit het geval. Een partij is een ploeg en hij weet dat nu.” AFF/Verzet-stelling. Filip Dewinter is niet nu, maar (op de beginjaren met Karel Dillen na) altijd al “de onbetwiste en enige leider” geweest. Dat Dewinter nu meer oog zou hebben voor de “ploeg” doet niets af van dat hij nog steeds de leider is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, dewinter, valkeniers, vanhecke, morel |  Facebook | | |  Print

23-03-11

VB: TIRADE TEGEN MILITAIRE INTERVENTIE, OM ZE GOED TE KEUREN

Dat er verschillende meningen zijn over een militaire interventie in Libië is volstrekt legitiem. Groen! en anderen zijn voorstander van een militaire interventie onder bepaalde voorwaarden; de Partij van de Arbeid en anderen zijn tegenstander. Anders is wie A zegt, maar B doet. Het Vlaams Belang.

 

Bij Gazet van Antwerpen presenteren ze sinds de restyling van de krant vorige week het editoriaal over nationale materies en het editoriaal over regionale materies afwisselend op blz. 2 en ergens achteraan de krant. De voorbije dagen stond het regionaal editoriaal telkens op de belangrijke blz. 2, maar gisteren moest daar plaats geruimd worden voor het nationaal editoriaal. China, Rusland en Vlaams Belang: één front was de titel. Paul Geudens: “(…) De hoofdvogel werd afgeschoten (…) door Gerolf Annemans (foto) van het Vlaams Belang. Hij stak een tirade af tegen een interventie in Libië, om dan uiteindelijk de resolutie tóch goed te keuren. Nooit meegemaakt. Zoals ik ook zelden zo’n egoïstische speech heb gehoord in het Belgisch parlement. De stelling van de heer Annemans komt, vrij vertaald, hier op neer: ‘Wij hebben niets verloren in Libië. Benghazi is een bolwerk van islamisme. De strijd daar heeft niets met democratie te maken, maar met religieus fanatisme. We gaan de ene dictator vervangen door een andere gekke kalief. Als we daar dan toch iéts moeten doen, dan is het een zeeblokkade instellen zodat de vluchtelingen niet naar West-Europa kunnen komen.”

 

“Heeft Annemans ijswater in de aderen lopen? Als ik hem goed begrijp, zou hij eigenlijk liefst Kadhafi zijn gang laten gaan. Rustig achterover leunend en toekijkend hoe ze elkaar daar uitmoorden. Hij is daarmee in het gezelschap van Rusland en China…” Vorige vrijdag, in de gezamenlijke Kamercommissie Buitenlandse Zaken en Landsverdediging, was al een resolutie goedgekeurd  om de regering aan te zetten om “actief mee te werken aan de uitvoering van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad” over een militair ingrijpen in Libië. De resolutie was ingediend door alle partijen, uitgezonderd het VB aan wie niet gevraagd was of ze de resolutie mee wilden indienen. Alexandra Colen foeterde: “Iedereen wil terzake zijn steentje bijdragen. Het is dan ook niet het moment om zich met bekrompen, kinderachtige spelletjes bezig te houden, zoals spelletjes rond de vraag wie al dan niet resoluties zal ondertekenen.” Bij het VB zijn ze vooral kwaad op de N-VA die mee het cordon sanitaire tegenover het VB handhaafde. Eerst maanden de N-VA uitschelden voor landverraders, en dan jammeren dat de N-VA het VB niet betrekt bij de parlementaire werkzaamheden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, colen |  Facebook | | |  Print

12-02-11

AFSCHEID. VALKENIERS, DEWINTER EN ANNEMANS NIET WELKOM

Vandaag wordt in de kathedraal van Antwerpen afscheid genomen van Marie-Rose Morel. In september vorig jaar, bij de aankondiging van haar wekelijkse column in Het Laatste Nieuws, sprak Marie-Rose Morel al over haar begrafenis.

 

Marie-Rose Morel rekende erop dat wie haar “bij leven gekoeioneerd heeft, het fatsoen zal opbrengen om weg te blijven van mijn begrafenis.” Wie bedoelde ze? Dewinter? Annemans? Marie-Rose Morel: “Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat ik spijt heb van mijn keuze voor het Vlaams Belang. Ik ben er drie maanden geleden uitgestapt, maar ik heb er nog veel vrienden. (…) Ik stel vast dat mijn gevecht binnen die partij niets heeft uitgehaald. En ik stel vast dat ik van alle partijen, van rechts tot links, opbeurende wensen heb ontvangen, behalve van het VB. Ach, het zou hypocriet zijn mochten ze dat nu wél doen. Dewinter en Annemans, en hun emotionele intelligentie is daar überhaupt niet groot genoeg voor.”

 

Gerolf Annemans hield zich gedeisd (Gerolf Annemans, geciteerd in de extra Story over het overlijden van Marie-Rose Morel: “Het is een stilmakend menselijk drama als dit iemand op die leeftijd treft. Niets van wat gezegd kan worden heeft genoeg belang.”); Filip Dewinter gebruikte daarentegen weer de Grote Woorden. Frank Vanhecke reageerde ontstemd. Frank Vanhecke (in Gazet van Antwerpen): “Het stoort me erg dat ik na haar overlijden Filip Dewinter op radio en tv hoor verklaren dat Marie-Rose een groot talent was. Hij was degene die haar niet meer op zijn lijst wilde, hij heeft haar politieke carrière kapotgemaakt. Daarom vind ik dat hij nu zijn mond zou moeten houden. Zijn reactie is voor de familie en voor mij kwetsend en onnodig. Hij heeft een geweldige kans gemist om te zwijgen."

 

Frank Vanhecke rekent op veel volk voor de begrafenismis. In de kathedraal zijn er 1 100 zitplaatsen. Bruno Valkeniers, Filip Dewinter en Gerolf Annemans zijn expliciet gevraagd om niet naar de begrafenis te komen. Bruno Valkeniers en Gerolf Annemans hebben gisteren bevestigd om die reden weg te blijven. Een aantal VB’ers zijn overigens zeer ontstemd over de vraag van Marie-Rose Morel om Bart De Wever een afscheidswoord te laten uitspreken. De meesten zetten zich daar over, maar VB-regiovoorzitter Gent-Eeklo, Gents gemeenteraadslid en voormalig volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere liet weten om die reden niet naar de begrafenis te gaan (sic). Ortwin Depoortere is ook VB-personeelslid. Bij het VB is hij onder andere verantwoordelijk voor de opvolging van de lokale VB-bladen. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, dewinter, vanhecke, valkeniers, annemans, de wever, depoortere |  Facebook | | |  Print

01-02-11

VB-TOP: OPENHARTIG TEGENOVER AMERIKAANSE AMBASSADE

Vorige zaterdag pakte De Standaard uit met een eerste reeks Wikileaks-documenten over de relatie tussen de Verenigde Staten en ons land. Minister van Oorlog Pieter De Crem was de eerste die ermee de billen bloot werd gezet. Gisteren was het Vlaams Belang aan de beurt. De ambassade van de Verenigde Staten wordt regelmatig – door een VB-Kamerlid – gebriefd over interne zaken bij het VB, en VB-voorzitter Bruno Valkeniers vertelt aan de Amerikanen andere zaken dan het officiële VB-discours.

 

De ambassade van de Verenigde Staten onderhoudt al minstens drie jaar informele contacten met een VB- Kamerlid wiens naam niet wordt vrijgegeven in de documenten die De Standaard kon inkijken. In elk geval geeft dat Kamerlid de Amerikanen toelichting over de interne beslommeringen bij het VB. Veel meer dan de Vlaamse media te beurt valt, zelfs bij informele contacten. En de auteur van het artikel in De Standaard kan het weten, want soms lijkt hij wel een rechtstreekse lijn te hebben met Gerolf Annemans. Al onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 laat het Kamerlid de Amerikanen weten dat het VB “extreem ontgoocheld” is met het gebrek aan succes in de grote steden. Filip Dewinter toeterde in die dagen tegenover de media: “We zijn niet euforisch, wel tevreden.” De VB-bron bij de Amerikanen geeft als verklaring voor de tegenvallende uitslag: “De stemmen van migranten, glansloze kandidaten en een interne desorganisatie.” Alleen die “stemmen van migranten” werd in die dagen door het VB aan de media gegeven als verklaring voor de stembusuitslag. Volgens diezelfde VB-bron ging het VB bij de parlementsverkiezingen in 2007 voor een resultaat “tussen 25 en 30 procent”. Het werd 19,2 %.

 

In januari 2007 komt de interne verdeeldheid bij het VB in de openbaarheid. Marie-Rose Morel stelt openlijk het leiderschap van Filip Dewinter in vraag. “De crisis is er geen van hardliners tegen gematigden, het gaat niet om de ideologie”, legt het Kamerlid uit aan politiek raadgever van de Amerikaanse ambassade Ted Andrew. Een correcte analyse. “Het ligt aan de nieuwe, minder gedisciplineerde leden van de partij, die niet de traditie en de gebruiken koesteren van de leden die van meet af aan bij Vlaams Belang actief waren”, vervolgt het VB-Kamerlid. De bron stak zijn afkeer voor Morel niet weg. “We houden niet van deze aanpak, het demoraliseert onze kiezers. Onze sterkte is juist verenigd te zijn naar de buitenwereld.” Het VB-Kamerlid stelt de ambassade gerust. Van een revolutionair klimaat is absoluut geen sprake. Bovendien verkiest het Vlaams Belang een verenigd België boven een separatisme dat via geweld of vijandigheid in de feiten tot stand komt. Toenmalig VS-ambassadeur Sam Fox noteert in een vertrouwelijk bericht dat de VB-leiders zich steeds meer zorgen maken over het groeipotentieel van hun partij.

 

Volgens De Standaard is de VB-mol een man. Het meest waarschijnlijk lijkt ons dan dat Gerolf Annemans de informant is. Het is weinig waarschijnlijk dat bijvoorbeeld een backbencher als toenmalig Kamerlid Staf Neel regelmatig uitgenodigd werd door de Amerikanen. Mocht het om een vrouw gaan, komt natuurlijk Alexandra Colen als echtgenote van Paul Belien in beeld. Volgens Filip Dewinter is Luc Sevenhans (intussen senator voor de N-VA) de VB-mol, maar Sevenhans ontkent dit in alle toonaarden en is ook niet zo virulent tegen Marie-Rose Morel als de bron bij de Amerikaanse ambassade. Gerolf Annemans daarentegen... Ooit moest Filip Dewinter, anders ook niet de grootste vriend van Marie-Rose Morel, go-between spelen tussen Marie-Rose Morel en Gerolf Annemans.

 

Wat alleszins zeker is, is dat ook Bruno Valkeniers bij de Amerikanen op visite was. In 2009 heeft hij een lange ontmoeting met een ambassademan. Zijn discours verbaast op twee punten. Zo geeft Valkeniers toe dat Brussel een echt probleem is bij de mogelijke splitsing van België. Valkeniers beschouwt Brussel trouwens niet als een Vlaamse, maar als een “internationale, multiculturele stad” die enkel kan overleven als een “multilinguïstische stad binnen een monolinguïstisch Vlaanderen of als een soort aparte entiteit, gefinancieerd door Vlaanderen, Wallonië en de EU”. Dat staat een flink stuk af van het VB-programma dat Brussel uitdrukkelijk als een Vlaamse, weliswaar tweetalige, hoofdstad bestempelt. Nog straffer is dat Valkeniers zegt dat zijn partij absoluut geen probleem heeft met religie, en er geen ban is op de islam of de Koran. Onlangs herhaalde Filip Dewinter nochtans dat “de erkenning van de islam moet worden ingetrokken. Niet alleen fundamentalisme is een probleem. De islam zelf is het probleem.”

 

Origineel is de uitleg van Bruno Valkeniers waarom het VB geen racistische partij zou zijn. Het VB is weliswaar in 2004 door de rechtbank veroordeeld voor racisme, maar dat is enkel omdat de standaard voor vrijheid van meningsuiting in ons land niet zo hoog ligt als in de Verenigde Staten. Volgens een Amerikaans rapport van eind 2009 is de keuze voor Bruno Valkeniers om het imago van de partij bij te stellen, mislukt. De hardliners hebben het nog steeds voor het zeggen. Intussen is de bekendere Howard Gutman ambassadeur van de Verenigde Staten in ons land en die besluit: “Zolang het einde van België de doelstelling blijft en de partij zich niet kan inhouden om migranten te sarren, blijft er weinig hoop dat Vlaams Belang ook op een succesvolle manier andere partijen de hand kan reiken.” Het cordon sanitaire is overigens een vaak terugkerend thema in de nota’s van de Amerikaanse ambassade.

 

Op de website van het VB werd gisteren geen enkele reactie op deze onthullingen publiek gemaakt. Op zijn blog wijst Bruno Valkeniers erop dat uit de contacten blijkt hoe belangrijk de Verenigde Staten het VB beschouwt. Op de tegenstellingen tussen wat aan de ambassade is gezegd en wat in het VB-programma staat, en wat Filip Dewinter zegt, gaat Valkeniers niet in. In met het VB bevriende websites maakt men zich er vrolijk over dat De Standaard de Weakileaks-documenten kan inzien en niet “de linkse prutskrant De Morgen”, of hekelt men de zoektocht naar de mol bij het VB. Op de kern van de zaak – het verschil tussen wat officieel en wat vertrouwelijk gezegd wordt – gaat men niet in. De Standaard gaf op haar website intussen de originele cable over het VB vrij. De Amerikanen blijken goed geïnformeerd te zijn. Het is de Amerikanen bijvoorbeeld niet ontgaan dat in 2007 Filip Dewinter en toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke door de politie werden opgepakt bij een anti-islambetoging in Brussel, noch bijvoorbeeld dat Karim Van Overmeire in 2009 meldt niet langer in het VB-partijbestuur te willen zetelen. (Foto: Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers. Napratend met een glas Amerikaanse wijn?)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, annemans |  Facebook | | |  Print

23-12-10

DE GOEDE (?) VOORNEMENS VAN VERSTREPEN, ANNEMANS EN DEBIE

De stelende VB’er die plots al twee jaar geen VB’er blijkt te zijn, Antwerps gemeenteraadslid en OCMW-raadslid George Ver Eecke, is dan toch uit de VB-fractie gezet. Op de gemeenteraadszitting maandagavond was er evenwel niets van te merken. Burgemeester Patrick Janssens vroeg niet apart naar het stemgedrag van de ‘fractie-Ver Eecke’.

 

Overigens kunnen we ons niet herinneren dat burgemeester Janssens ook apart om het stemgedrag van de LDD-fractie vroeg. Jurgen Verstrepen (foto 1) was er nochtans. De Antwerpse kopman van Lijst Dedecker had tijdens de gemeenteraadszitting echter meer belangstelling voor zijn Blackberry en zijn laptop dan voor het debat over de leefbaarheid van de wijk 2060. Vandaar misschien. In een filmpje van Gazet van Antwerpen maandagavond opgenomen tijdens de gemeenteraadszitting zegt Jurgen Verstrepen anders wel dat hij in 2011 meer zijn mening gaat geven, nog meer zijn gedacht gaat zeggen, en tegen een aantal mensen soms gaat zeggen: ‘Fuck you’. Gerolf Annemans (foto 2) zegt in hetzelfde filmpje in 2011 zeker niet minder te gaan provoceren. Annemans denkt dat het een goed voornemen is om te blijven provoceren.

 

En hoe is het met de man die door zijn gedwongen opstappen in de Antwerpse gemeenteraad plaats maakte voor George Ver Eecke, Bart Debie (foto 3)? Goed, goed. Op 8 december twitterde hij: “Laatste VB-rommel op de vuilnis. Meer plaats voor koude champagne in mijn bureau!”. Voorbije maandag liet Debie de wereld weten dat hij (nog eens) een nieuw handelsvennootschap opricht. Intussen houdt hij zijn kritisch oog wel gericht op het VB. Toen bekend geraakte dat ‘tentsletje’ het Woord van het Jaar was, repliceerde Debie op zijn Facebook-pagina: “Het is zoeens iets anders dan fractieslons he :-)”. Twee personen vonden dit leuk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ver eecke, verstrepen, annemans, debie |  Facebook | | |  Print

28-11-10

KIJKCIJFERS

Wat deed jij vorige zondag tussen 20u10 en 21u45? De kans is groot dat je het nog weet, maar wat als over een paar jaren de vraag gesteld wordt: “Wat deed jij zondag 21 november 2010 tussen 20u10 en 21u45?” De kans dat je het dan nog weet, is bijzonder klein.

 

Wij weten wat 219 885 Vlamingen vorige zondag tussen 20u10 en 21u45 deden. Zij keken naar de met veel trompetgeschal, spanning en sensatie aangekondigde Panorama-reportage over ‘Plan B’: kan België gesplitst worden? Ivan De Vadder zocht een aantal professoren op – naar verluidt waren de reisbeelden van de VRT-reporter die door weer en wind het hele land afreisde op zoek naar het ultieme antwoord beklijvend. Daarna volgde een debat in drie ronden: eerst Vlaamse partijkopstukken, dan Franstalige, en dan weer Vlaamse. Het VB was vertegenwoordigd door Gerolf Annemans (foto 1) die weinig anders zei dan dat je een en ander niet in een quote van twintig seconden kan uitleggen, maar dat alles klaar en duidelijk staat in zijn boek De Ordelijke Opdeling van België.

 

De conclusie uit de reportage was dat een scheiding in België kan, al is het nog niet duidelijk in hoeveel stukken dat dan zal zijn. Wat immers met Brussel? En alleszins zou de boedelscheiding veel onderhandelingen vragen. De splitsing van het kiesarrondissement Brussel - Halle - Vilvoorde is in vergelijking slechts kinderspel. En de splitsing zou ons veel geld kosten: Wallonië en Brussel nog meer dan Vlaanderen, maar ook Vlaanderen. De conclusie na het debat was dat er een wereld van verschil is tussen wat de Vlaamse en wat de Franstalige politici denken, goed dat dit eens getoond werd op televisie. Het zou meer moeten gebeuren: meer Franstalige politici op Vlaamse zenders en meer Vlaamse politici op de Franstalige zenders – het moet daar niet altijd Jean-Marie Dedecker zijn die Vlaanderen vertegenwoordigt.

 

De VRT en het VB klonken na afloop unisono: er was een taboe doorbroken. Voor het eerst werd openlijk gepraat over de splitsing van België. So what? Uit dat praten bleek dat het een helse opdracht zou zijn, als het al wenselijk zou zijn. Professor Bea Cantillon sprak van een achteruitgang van de beschaving als de sociale zekerheid gesplitst zou worden. Maar goed, 219 885 kijkers hadden hun TV-toestel op Canvas afgestemd voor dé uitzending over ‘Plan B’. In deze tijden met maanden aanslepende communautaire discussies bijzonder weinig. En zelfs iets minder dan de Panorama-uitzending de week tevoren. Naar de reportage Prison complet keken toen 221 790 mensen.

 

Naar de Koppen-reportage over Marie-Rose Morel en alternatieve geneeswijzen (foto 2) keken vorige donderdag 1 284 219 mensen. Een week tevoren haalde de Koppen-uitzending op donderdag 1 050 231 kijkers. Het is duidelijk waar Vlaanderen interesse in heeft. De uitzending met Marie-Rose Morel haalde bijgevolg eenvijfde meer kijkers dan de vorige Koppen-uitzending, en zes keer zoveel kijkers dan de Panorama-uitzending over Plan B. Eat your heart out, Gerolf Annemans.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, morel, media |  Facebook | | |  Print

14-09-10

“EEN SECUNDAIR PROBLEEM”

Met de komst van Ivan De Vadder zou De Zevende Dag minder een lifestyleprogramma worden, en meer de controverse opzoeken. Voor ons hoeft de controverse niet persé, gewoon doorvragen naar de feiten volstaat. Maar op een zeldzame keer na hebben we er nog niets van gezien. Integendeel.

Voorbije zondag mocht Gerolf Annemans (foto) zijn nog niet verschenen boek over de ‘ordentelijke opdeling’ van België voorstellen. Er werden wel de juiste vragen gesteld, maar het antwoord van Gerolf Annemans ging bij Ivan De Vadder het ene oor in, het andere oor weer uit. De Vadder haalde de opmerking van flamingant Matthias Storme aan dat het bijzonder moeilijk zal zijn om de bestanden opgeslagen bij de federale dienst Financiën te splitsen. Annemans ziet een kans tot een snel akkoord hierover (hoezo?), en anders moeten die bestanden maar gekopieerd worden en moet iedereen er maar “zijn ding mee doen op zijn grondgebied”. Als de Vlamingen denken dat Brussel tot het Vlaams grondgebied behoort, de Walen denken dat de in overgrote meerderheid Franstalige Brusselaars bij hen horen, en de Brusselaars zelf in de gegeven omstandigheden dan maar hun eigen koninkrijk of republiek Brussel uitroepen, dreigen die Brusselaars twee tot drie keer de rekening te moeten betalen. Voor Gentenaar Ivan De Vadder was het geen reden om door te vragen.

Ivan De Vadder merkte ook op dat volgens een voorbije zaterdag in Het Laatste Nieuws verschenen enquête driekwart van de Vlamingen meent dat België moet blijven bestaan. Gerolf Annemans noemde het een “secundair probleem” (zie De Zevende Dag, op 6’23”). Gerolf Annemans herinnerde zich dat begin jaren negentig eens een opiniepeiling uitwees dat 38 % van de bevolking de splitsing van België wil. “Alles fluctueert.” Maar dat is toch nog altijd een minderheid van de bevolking. Kan de onafhankelijkheid van Vlaanderen dan tegen de wil van een ruime meerderheid van de Vlamingen in de maag gespitst worden? Ivan De Vadder ging echter over naar de volgende vraag aan Gerolf Annemans: “Wanneer verschijnt uw boek?” Annemans hoopt tegen de volgende boekenbeurs. Dat wordt daar gezellig. Ivan de Vadder die zijn boek Pleidooi voor een eerlijke politiek signeert, en even verderop Gerolf Annemans.

Het interview met Gerolf Annemans was helaas niet het enige interview met gemiste kansen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, vlaanderen, roma |  Facebook | | |  Print

02-09-10

DEWINTER RACIST?

In Wilrijk is vorig weekend een prachtige, maar opvallend grote, tempel van de Jaïn-gemeenschap (foto 1) ingehuldigd. Niet echt een Vlaamse bouwstijl, maar wie verscheen op het appél samen met le tout Anvers? De heer Dewinter, Filip (foto 2).

 

De tempel in Wilrijk – de grootste Jaïn-tempel buiten India  – is gebouwd met giften van aanhangers van het jaïnisme, een stroming binnen het hindoeïsme. Overwegend van diamantairs uit de Indische gemeenschap in Antwerpen die veelal in sjieke villa’s in en om Wilrijk wonen. Ze hebben haast geen contacten met de plaatselijke autochtone bevolking. De bouwstijl van de tempel is niet bepaald in overeenstemming met “onze Europese identiteit en Vlaamse culturele identiteit” die Dewinter bij andere gelegenheden bepleit; en van “Vlaming onder de Vlamingen zijn” zoals Dewinter van vreemdelingen eist of ze moeten ophoepelen, is ook al geen sprake. Toch was Filip Dewinter vorige zondag breed glimlachend bij de Jaïn-gemeenschap in Wilrijk. Dewinter een racist? Toch niet als het over rijke vreemdelingen gaat. Dewinters bloedbroeder Gerolf Annemans diende overigens begin dit jaar nog een wetsvoorstel in om de inbeslagname van diamanten moeilijker te maken. Het VB racistisch? Het VB wil best de handel en wandel van sommige vreemdelingen afschermen van wat anderen overkomt als gevolg van politionele acties.

Philippe Van der Sande, woordvoerder van Filip Dewinter en fractieleider van de VB-raadsleden bij het Antwerpse OCMW, was overigens ook bij de inhuldiging van de Jaïn-tempel in Wilrijk. Dat het janaïsme als belangrijkste symbool een rechtswijzende swastika heeft, is louter toeval.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, antwerpen |  Facebook | | |  Print

11-06-10

HET BLIJVEN VB-LEDEN

Gisteren schreven wij hier dat Filip Dewinter niet de beste keuze is om te scoren bij verkiezingen. Ook Paul Stulens (foto), voorzitter van het VB in Zandhoven, denkt er zo over. Hij overplakt systematisch alle affiches van Filip Dewinter met andere VB-affiches. “Ik overplak Dewinter elke avond om Morel te wreken”, zegt hij. Gerolf Annemans, wiens affiches ook systematisch overplakt worden met andere VB-affiches, maakt zich er niet druk om. “Er zijn belangrijker zaken”, zegt hij. Zoals staalhard liegen in VRT-verkiezingsprogramma’s.

Zowel bij Gazet van Antwerpen als bij De Standaard/Het Nieuwsblad was het opgevallen dat in Zandhoven op de verkiezingsborden bijna geen affiches van de VB-boegbeelden Filip Dewinter en Gerolf Annemans hangen. Als ze er toch hangen, is het nooit meer dan enkele uren. ’s Morgens zijn ze overplakt met andere VB-affiches. Meestal van VB-senator Freddy Van Gaever, VB-kamerlid Alexandra Colen of de plaatselijke kandidaat Mieke De Moor, VB-gemeenteraadslid in Zandhoven en 11ste op de VB-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Reporters gingen op uitkijk staan, en tot hun verbazing zagen ze ’s avonds Paul Stulens opdagen, voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling en zelf ook VB-gemeenteraadslid in Zandhoven. Filip Dewinter en Gerolf Annemans zijn nochtans twee politici naar wie hij opkijkt. “Maar ik heb nu moeite om te applaudisseren voor die mannen”, zegt hij. Paul Stulens verwijt Dewinter en Annemans dat het VB niet op volle getalsterkte naar de kiezers gaat. Paul Stulens: “Het is hun schuld dat Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel niet op onze lijsten staan. Dit gaat ons stemmen kosten. Ik heb vertrouwelijk een brief geschreven aan Filip Dewinter en Gerolf Annemans dat mochten Morel en Vanhecke niet op de lijst staan, er in héél Groot-Zandhoven geen affiche van Dewinter en Annemans zal hangen. Onlangs was er een meeting van Vlaams Belang op domein De Renesse in Oostmalle. Daar heb ik onze voorzitter Bruno Valkeniers op de hoogte gebracht. Hij zei dat hij begrip had voor mijn actie.” Overigens is de VB-afdeling in Zandhoven geen afdeling als een andere. Bij de federale verkiezingen drie jaar geleden haalde het VB met 25,4 % van de stemmen in het kanton Zandhoven de vierde beste uitslag in de provincie. Dertien kantons, waaronder die van Mechelen en Turnhout, deden het minder goed.

Gerolf Annemans reageert laconiek: “Ik herinner me zijn brief niet meer, maar ik weet wel dat Paul Stulens binnen Vlaams Belang ‘in de oppositie’ zit. Laat onze voorzitter in Zandhoven maar doen. Filip Dewinter en ik zijn heel verdraagzame mensen. Al zal Stulens zelf toch ook beseffen dat zijn gedrag eigenaardig is. (…) Maar wij laten hem doen, er zijn belangrijkere zaken waarop wij ons concentreren.” Eén van die belangrijker zaken is allicht de tv-debatten waarin Dewinter mag opdraven. Vorige woensdag nog in Oog in oog, waar Dewinter staalhard aan het liegen was. Gevraagd naar onenigheid binnen zijn partij gaf Dewinter toe dat er wel meningsverschillen zijn binnen zijn partij, maar: “Iedereen is en blijft lid van onze partij.” (op 10’30” in dit fragment). Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel zijn voorlopig nog lid, maar kamerlid Luc Sevenhans stapte over naar de N-VA, Johan De Mol en Greet Van Linter begonnen met hun eigen fractie in het Brussels parlement, kamerlid Bruno Stevenheydens liet ook weten niet langer VB-lid te zijn en met hem de meeste VB-gemeenteraadsleden in Beveren, de VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Maasmechelen vindt het VB intussen een verkeerde keuze en er zijn nog die tot hetzelfde inzicht zijn gekomen. Dewinter is kort van geheugen, of erger nog: wil de waarheid niet toegeven.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, annemans, morel, 13 juni |  Facebook | | |  Print

30-05-10

VB-POLITICI HET MINST GESCHIKT OM EERSTE-MINISTER TE WORDEN

VB-verkiezingsbordVolgens een enquête in opdracht van Gazet van Antwerpen ziet 56 procent van de kiezers in Vlaanderen een Franstalige als eerste minister van België wel zitten. Eenzelfde percentage is ook gewonnen voor een vrouwelijke premier. Niet dat het met Elio Di Rupo of Marianne Thyssen noodzakelijk allemaal anders en beter wordt, maar waarom zouden zij niet eens mogen proberen waar anderen falen?

Meer moeite hebben we met het lijstje voorgelegde namen geschikt om eerste minister te worden. In de top-tien vinden we achtereenvolgens Bart De Wever, assisenpleiter Jef Vermassen, Johan Vande Lanotte, Marianne Thyssen, Alexander De Croo, astronaut Frank De Winne, Samson- en Kabouter Plop-manager Gert Verhulst, koning Albert, zanger-presentator Bart Peeters en Filip Dewinter. Het clownsgehalte in dit lijstje is te hoog om het ernstig te nemen. Er werd ook gevraagd wie men absoluut niet ziet zitten als eerste minister, en in dat lijstje kunnen we ons wel vinden. De top wordt achtereenvolgens bevolkt door aartsbisschop André Leonard, tennisster Justine Henin, collega Kim Clijsters, sterrenkok Peter Goossens, koning Albert, en ex aequo LDD-lijsttrekster voor de Senaat Anne De Batselier en VB-collega Filip Dewinter. Opvallend daarbij is het hoge percentage. 83 % vindt Anne De Batselier en Filip De Winter absoluut niet geschikt als eerste-minister. De tegenstand voor Bart De Wever, Johan Vande Lanotte en Marianne Thyssen is maar iets meer of minder dan 40 %. Alexander De Croo stuit op 58 % die hem niet geschikt acht. Begrijpelijk. Het meest dringende probleem om aan te pakken vinden de bevraagde Vlamingen de werkgelegenheid. Gelijk hebben ze, maar wie hebben we daar al over horen praten tijdens de kiescampagne? De N-VA liep er even mee in the picture, maar moest haar belofte voor 500 000 jobs al inslikken daags nadat ze uitgesproken was. 90 % van de bevraagden zegt te gaan stemmen, en dat zal op 13 juni ook wel ongeveer zo zijn. Foert, Stijn Meuris.

Gazet van Antwerpen vroeg ook naar de populariteit van de lijsttrekkers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de provincie Antwerpen, en weer is er de vraag om het eens laten proberen door vrouwen. Inge Vervotte, Annemie Turtelboom en Caroline Gennez bevolken de top-3. Hebben bijna alle lijsttrekkers iets meer of iets minder dan 50 % tegenstanders, Gerolf Annemans steekt er met kop en schouders bovenuit in dit tweede klassement. 74 % van de kiezers vindt hem niet geschikt om eerste minister te worden. Filip Dewinter zegt wel “Liever gevreesd dan bemind” te zijn,  maar dat kan toch niet het doel zijn van een politicus die stemmen wil vergaren.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, 13 juni |  Facebook | | |  Print

20-04-10

GEROLF ANNEMANS DOOR IJSLANDSE ASWOLK NIET OP VB-CONGRES. OOK JEAN-MARIE DEDECKER GEGIJZELD DOOR VLIEGVERBOD

Spijts het heerlijk lenteweertje – ideaal om onder het stralend zonnetje te wandelen, fietsen en/of een terrasje te doen – hokten zondag iets meer dan duizend VB-militanten samen in zaal Zuiderkroon in Antwerpen voor het slot van de campagne Vlaams Belang, omdat wij de Vlamingen verdedigen. Opvallende afwezige was Gerolf Annemans (foto). Die zat wegens de IJslandse aswolk en het vliegverbod dat erop volgde vast op de terugweg van een bezoek van een delegatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan Zuid-Korea en Vietnam.

Filip Dewinter haalde op het VB-congres geamuseerd Benno Barnard aan die in Dewinter een profeet zag. Filip Dewinter: “Vroegere linkse tegenstanders – intellectuelen, schrijvers en publicisten – noemen mij vandaag – ik begin langzaam maar zeker te panikeren! – niet langer een fascist maar een profeet. (Applaus en gelach in de zaal.) Ik probeer aan de Schelde over het water te lopen, ik probeer ook water in wijn te veranderen, al een hele week lang, maar ik moet u ontgoochelen: het lukt me niet. Wel kan ik u voorspellen dat de Joël De Ceulaers, de Benno Barnards, de Lucas Vander Taelens, de Paul Scheffers en de Wim Van Rooys van deze wereld slechts de voorbode zijn van hele busladingen vol van gewezen linkse intellectuelen en oud-mei 68’ers die onder druk van de publieke opinie eindelijk de ogen openen voor de realiteit en de waarheid onder ogen durven zien. Ja, de multiculturele samenleving heeft gefaald. Ja, de islam is een bedreiging voor het vrije Westen. Ja, de massa-immigratie betekent geen verrijking maar een culturele verschraling en een sociale en economische verarming van onze eigen bevolking. Ja, multicul is flauwekul!”

Intussen zat Gerolf Annemans in Singapore. Onder leiding van Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD)  was hij met een delegatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de voorbije dagen op bezoek in Zuid-Korea en Vietnam. Naar verluidt een prachtig land, Vietnam. Maar wat is de relevantie voor ons land van een bezoek van Gerolf Annemans aan Vietnam? Om nog maar te zwijgen van de relevantie voor Vietnam van een bezoek door Gerolf Annemans. Overigens was ook Jean-Marie Dedecker van de partij. Annemans en Dedecker, twee mensen die altijd schimpen op de verspilling door de Belgische staat en het Belgisch parlement. Maar als ze op kosten van de Belgische belastingbetaler mee op reis naar Oost- en Zuidoost-Azië kunnen, reppen ze zich blijkbaar om mee te kunnen. Wat een IJslandse aswolk niet allemaal aan het licht brengt! De parlementaire delegatie maakte op de terugweg van Zuid-Korea en Vietnam een tussenlanding in de Thaise hoofdstad Bangkok. Na een nachtje slapen vloog men door naar Singapore. Vandaar werd een dertig uren durende vlucht naar Griekenland geboekt, maar nu moeten Gerolf Annemans, Jean-Marie Dedecker en de anderen nog vanuit Athene terug in België geraken. Een geluk voor hen is dat het luchtruim stilaan terug opengesteld wordt, want wie had Annemans en Dedecker willen halen?

Nog een geluk bij een ongeluk: Gerolf Annemans was niet aangekondigd als spreker op het VB-congres vorige zondag. Daarmee viel zijn afwezigheid minder op, maar het waakzame oog van het AFF kreeg het natuurlijk wel in de gaten. Even rondvragen, en de rest las je hierboven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, dedecker |  Facebook | | |  Print

28-12-09

TOCH EEN VB'ER DIE MEEDOET MET 'DE SLIMSTE MENS TER WERELD'

Met dagelijks anderhalf miljoen en meer kijkers is De slimste mens ter wereld een druk bekeken televisieprogramma. Stond het VB vroeger afkerig van deelname van politici aan dergelijke programma’s, tegenwoordig zou het VB maar al te graag zelf ook eens op de stoel bij Erik Van Looy zitten. Maar zou een VB’er er een even sterke prestatie neerzetten als N-VA’er Bart De Wever vorig jaar, of Villa Politica-journaliste Linda De Win dit jaar? Dat valt te betwijfelen. Bij de start van de nieuwe reeks testte Gazet van Antwerpen parallel  met de eerste uitzending de kennis van Gerolf Annemans (foto 1).

Hoe bracht Gerolf Annemans, volgens Marcel Van Thilt een belezen mens en misschien zelfs ook nog iemand met een gevoel voor humor, het ervan af? Bekijk het hier, of lees hier verder. In de eerste ronde, de kennismakingsronde, haalde Gerolf Annemans maar 10 seconden bonus binnen. Tussendoor heeft hij wel een mop vertelt. Een man vraagt aan zijn vrouw wat zij het liefst heeft: Kerstmis of seks? “Geef mij maar Kerstmis”, zegt zijn vrouw, “dat is tenminste één keer per jaar.” Veel tijd om te lachen is er echter niet: er moet in de tweede ronde telkens vier kenmerkende zaken gegeven worden over iemand of iets. “De Strangers”, is één van de thema’s. Dat valt mee, lijkt het… maar uiteindelijk kent Annemans maar één begrip typisch voor De Strangers (“Antwerpen”). Annemans dacht ook nog aan het optreden van De Strangers op de Nationalistische Conventie van het Vlaams Blok, op 24 november 1992 in Hof ter Lo in Borgerhout, maar blijkbaar is dat toch niet één van de hoogtepunten in de carrière de Antwerpse groep. In de fotoronde herkent Annemans de Vlaamse schlagerzangeres Laura Lynn niet, nochtans één van de artiesten bij de 0110-concerten vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Lore, het lief van wielrenner Tom Boonen, kent Annemans evenmin. En zo gaat dat nog een tijdje verder. “Hij sloeg geen slecht figuur”, zegt de presentator-van-dienst, maar Slimste mens die avond werd Annemans niet.

Overigens vragen wij ons af waarom alweer Gerolf Annemans voor dit programma mocht opdraven. We hebben het zelf nooit gezien, maar toen de VRT voor één van de verkiezingsprogramma’s-die-de-politiek-dichter-bij-de-mensen-moet-brengen eraan dacht een VB’er naar een Turkse kapper in Beringen te sturen, was Annemans de uitverkorene. Toen een VB’er gezocht werd om een ‘goed foute literaire avond’ te becommentariëren, viel de keuze alweer op Annemans. Toen een bedrijfje in opdracht van Gazet van Antwerpen het De Slimste Mens-gehalte van een VB’er wilde uittesten, kwam men opnieuw terecht bij Annemans. Zijn er bij het VB geen andere mensen die een beetje intelligent, belezen en grappig zijn? Filip Dewinter vergrijpt zich nog niet aan De slimste mens ter wereld. Hij oefent om te beginnen voor een aantreden bij Blokken (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). In de aflevering van De slimste mens ter wereld van vanavond is de nieuwe kandidate actrice-presentatrice Lien Van de Kelder. Geef toe dat daar meer mensen naar uitkijken, dan als één van de vier vrouwen uit het VB-partijbestuur (Marijke Dillen, Anke Van dermeersch, Barbara Pas of Patsy Vatlet) zou aangekondigd zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, media |  Facebook | | |  Print

14-12-09

SEVENHANS NAAR N-VA

 Luc Sevenhans (55)het kamerlid dat begin dit jaar uit het Vlaams Belang stapte na een reeks van conflicten met de partijleiding, heeft zich vrijdag aangesloten bij de N-VA.Hiermee dikt de groep ex-VB'ers bij de N-VA verder aan. En blijft de leegloop bij het VB aanhouden. Alweer een kopzorg erbij voor Voorzitter Valkeniers.

Brasschatenaar Sevenhans zetelde sinds maart als onafhankelijke in de federale kamer. Het ontslag toen kwam niet echt als een grote verrassing. Sevenhans had al een tijdje 'last' met de partijtop. Het partijstandpunt wat betreft Kongo gaf de doorslag voor de VB-defensiespecialist. Voorzitter Valkeniers vroeg daarop, vergeefs, de teruggave van de kamerzetel die Sevenhans bezette als opvolger van Philip Dewinter.

N-VA-voorzitter Bart De Wever toonde zich afgelopen weekend alvast bijzonder blij met de transfer van Sevenhans; "Luc stond bij het Vlaams Belang al langer bekend als iemand die qua ideologisch profiel eigenlijk meer bij de N-VA thuishoort", zo luidde het. Er werd geen enkele voorwaarde gesteld voor de overstap verklaarde De Wever
.

Luc Sevenhans is een backbencher in de ware zin van het woord. Lid van het Vlaams Blok sinds 1988 zetelde hij ononderbroken voor
 de extreem-rechtse partij in de kamer vanaf november 1997. Hij verwierf  nauwelijks enige bekendheid buiten het VB. Zijn beperkt 'tafelspringergehalte' verklaart veel. Hij werkte als markeerder in de Antwerpse haven voor zijn politieke carrière een fulltime bezigheid werdDe Antwerpse haven en landsverdediging werden de thema's waarop hij zich probeerde te profileren. Een beetje grijze muis maar tegelijk één van de weinigen in de VB-fractie die het aureool 'werker' kon claimen.

Sevenhans leek eerder op het jaar nog te willen kiezen voor de CD&V maar sloot zich dus uiteindelijk aan bij De Wever. De aangekondigde bocht van de CD&V in het debat over de splitsing van de kieskring BHV dreef hem richting N-VA. Begin dit jaar klonk het nog dat: "de CD&V moediger was dan de N-VA", en: "de N-VA heeft niemand een dienst bewezen door het kartel op te blazen, terwijl de CD&V zegt dat het in deze economische crisis onverantwoord is om de splitsing van BHV door te drukken, hoewel de partij beseft dat dit stemmen zal kosten". 
Over die forse uitlatingen werd uiteraard niets meer gezegd toen de N-VA lidkaart werd overhandigd.

"Compromisloos tot in het absurde"

Sevenhans greep de media-aandacht rond zijn overstap aan om wat tekst en uitleg te geven bij de huidige malaise in het VB. In een interview met de GVA verklaart hij: "Niet Dewinter, maar Annemans is de ijzeren hand." De kersverse N-VA'er verwijt vooral Gerolf Annemans de hopeloos geïsoleerde positie van het VB in het politieke landschap. Sevenhans: "In 2004, toen het Vlaams Blok veranderde in het Vlaams Belang, deed zich een uitstekende kans voor om de partij te vernieuwen. Maar Annemans vond dat we vuil genoeg moesten blijven." Ook de strategie en de 10 breekpunten waarmee Annemans in 2004 aanbelde bij toenmalig formateur Leterme (voor een evt. regeringsdeelname) vonden in Sevenhans' ogen geen genade.

Morel joins the club

Voorzitter Valkeniers kon - ondanks alle kommer & kwel die hem zowat voltijds omsingelt - nog eens 'scoren' dit weekend. De partijraad, het zgn. 'hoogste partijorgaan' onder kundige leiding van Filip De Man, heeft zaterdag immers Marie-Rose Morel als lid gecoöpteerd. Omdat Morel's kandidatuur eerder aanleiding gaf tot (bijzonder) hevig intern geruzie de uitkomst van deze operatie eerder onzeker. Alvast één ex-N-VA'er die het VB aan boord kan houden. Champagne!

14:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, n-va, vb, annemans, valkeniers, de wever, morel, sevenhans |  Facebook | | |  Print

02-11-09

GEROLF ANNEMANS WINT EERSTE AFF-PRIJS “VB’ER VAN DE WEEK”

Gerolf Annemans 2Zoals hier eerder aangekondigd heeft AFF/Verzet gisteren de eerste prijs VB’er van de week uitgereikt. Niet aan Marie-Rose Morel die de “mannelijke militanten in een merkwaardige roes” brengt; niet aan Filip De Man die geruisloos voorzitter van de VB-partijraad zou worden; niet aan de dertig mensen die momenteel zonder contract bij het VB werken in afwachting van de handtekening van VB-voorzitter Bruno Valkeniers; niet aan Bruno Valkeniers zelf, in VB-kringen spottend de manager genoemd; niet aan Frans Wymeersch die het huidige VB genadeloos afbrandde; niet aan de Oost-Vlaamse VB-parlementsleden Karim Van Overmeire, Gerdje Van Steenberge, Erik Tack en Bruno Stevenheydens die in een gezamenlijke tekst pleiten voor een zachtere koers, gericht op deelname aan het beleid; niet voor Filip Dewinter die vindt dat hij zichzelf moet kunnen blijven… Neen, de eerste prijs van VB’er van de week is voor Gerolf Annemans.

Zaterdag 24 oktober toonde Gerolf Annemans zich al als de slimste VB’er: hij ging niet naar de nochtans als belangrijk aangekondigde VB-partijraad in Beveren. Gerolf Annemans verkoos naar de begrafenisplechtigheid te gaan van Jef Nys, bedenker van de stripfiguur Jommeke. Jef Nys is zijn tekencarrière in 1945 bij ’t Pallieterke begonnen. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig was Gerolf Annemans studentenredacteur bij ’t Pallieterke. Eens afgestudeerd bleef Annemans voor ’t Pallieterke schrijven. Onder meer als televisierecensent, onder de schuilnaam Justinus. Bij bijeenkomsten van oud-redacteurs van ’t Pallieterke zagen Nys en Annemans elkaar wel eens. Gerolf Annemans dus niet naar de VB-partijraad in hotel Van der Valk in Beveren, maar hij had wel iemand volmacht gegeven om zijn Ja-stem voor het nieuwe partijbestuur uit te brengen. Annemans zou gek zijn als hij het afgeslankt partijbestuur niet zou goedkeuren, want met nieuwelingen Guy D’Haeseleer en Barbara Pas kreeg hij twee Annemans-adepten erbij in het nieuwe partijbestuur.

Maandag 26 oktober mocht Gerolf Annemans bij Phara gaan uitleggen wat er aan de hand is bij het VB. We zagen er een openhartige Gerolf Annemans. Het Vlaams Blok/Belang is groot geworden door het samenspel van de radicale Filip Dewinter en de als gematigde gepercipieerde Gerolf Annemans. En dat ging prima. Gerolf Annemans: “Ik gebruik dan het beeld van twee kreeften die elkaars scharen vasthouden, en zo zijn wij altijd dezelfde richting uitgegaan op ’t straat.” Marie-Rose Morel moet leren begrijpen dat ze in dezelfde partij moet samenleven met Filip Dewinter. Een VB zonder Dewinter is geen VB meer, en is verkeerd bezig. Gerolf Annemans: “Marie-Rose Morel en een aantal van haar medestanders zijn gaan lijden of hebben zich laten besmetten door het schouderklopjesvirus.” Het schouderklopjesvirus? “Ikzelf heb dat twintig jaar ondervonden. Politieke tegenstanders, journalisten, professoren, ook advocaten, industriëlen, mensen die je ontmoet, zeggen: ‘Gij zijt een goede; maar die Dewinter, dat is iets vreselijks. Daar moet ge zien vanaf te komen.’ Ik heb me daar nooit veel van aangetrokken.”

Filip Dewinter bevestigde het voorbije weekend in Gazet van Antwerpen de rolverdeling tussen hem en Annemans. Filip Dewinter: “Ik heb een andere stijl dan Gerolf. Wanneer hij de scapel hanteert, klop ik al eens met de voorhamer. We hebben daar elk ons eigen publiek voor. Maar dat is steeds in goed overleg gebeurd. Wij streden wel voor hetzelfde programma, en iedereen wist dat. Dat is essentieel. Gerolf en ik hebben in het verleden samen op een dunne koord gedanst. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? Er is overigens nooit een conflict geweest tussen zogeheten radicalen en gematigden. Dat is een verzinsel van de media.” Nogal wat mensen denken of dachten dat Gerolf Annemans een gematigde VB’er is. Dat Annemans wel eens een boek leest, en zelfs artistiek schildert, versterkte de indruk dat hij van een ander kaliber is dan Filip Dewinter. Maar verder zijn  het twee handen op één buik. Als Annemans als gematigde overkomt, is het slechts in samenspel met de radicale Dewinter, om zo uit twee ruiven stemmen te vergaren. VB-watchers als Hugo Gijsels, Marc Spruyt en AFF/Verzet hebben overigens nooit geloofd dat Annemans een softie is in vergelijking met Dewinter. Voor de anderen is het goed dat Annemans de mythe rond zijn figuur nu zelf uit de wereld heeft geholpen.

Vandaar dat AFF/Verzet gisteren naar de Antwerpse Linkeroever trok. De tweede keer op twee dagen tijd. Zaterdag voor het So fucking what-concert. Nu naar de Blancefloerlaan om Gerolf Annemans de AFF/Verzet-prijs van VB’er van de week te overhandigen, gesymboliseerd in een witte ballon. Gerolf Annemans apprecieerde dit en zei de hele week de AFF/Verzet-prijs te zullen dragen (foto).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans |  Facebook | | |  Print

13-10-09

LANGE WAPPER: VB-KIEZER VOLGT EIGEN PARTIJ NIET

Alle middelen lijken goed om de Antwerpenaar te overtuigen bij de volksraadpleging over de Lange Wapper-brug volgende zondag alsnog pro die brug over ’t Stad te laten stemmen. Vorige zaterdag werd betoogd tegen het BAM-tracé (foto 1) en Gazet van Antwerpen telde maar “150 actievoerders”. Getal dat ook al in De Zondag stond, gratis blad dat in Antwerpen redactioneel samenwerkt met Gazet van Antwerpen. Bij Het Nieuwsblad telde men daarentegen “ruim 1 000” betogers; Het Laatste Nieuws zag "om en bij de duizend mensen". Een heel verschil, en dichter bij de waarheid dan de schamele 150 van Gazet van Antwerpen. Maar die laatste krant is wel de meest gelezen krant in Antwerpen.

Zoals te verwachten pakte Gazet van Antwerpen gisteren ook uit met een opiniepeiling. Of die peiling helemaal representatief is, is betwistbaar: een internetpeiling bij 3 244 mensen uit heel Vlaanderen, dus enkel bij wie vlot omgaat met het internet. Maar de grote lijnen bij de resultaten van de peiling zullen wel kloppen. Globaal is de Antwerpenaar meer tegen de Lange Wapper-brug (55 %), de rest van Vlaanderen heeft niet liever dan met een viaduct over ’t Stad te scheren (61 %). Binnen de stad Antwerpen zijn het vooral de meest bedreigde wijken (Seefhoek, Dam) en districten (Merksem, Borgerhout, Deurne en de kernstad) die tegen het viaduct zijn. De districten aan de rand van Antwerpen (Hoboken en Wilrijk in het zuiden, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo in het noorden) zijn dan weer pro het viaduct. "En omdat de N-VA vooral in het zuiden van Antwerpen aanhangers heeft, en niet of minder in de door de Lange Wapper bedreigde buurten en districten, is Bart De Wever van een 'neen, maar' naar een 'ja, maar' omgeslagen", zegt ons een militant van de N-VA. Men heeft ook geanalyseerd of men stemt volgens de partij die men aanhangt, en bij alle partijen komt dit in meerderheid overeen… behalve bij het VB.

Het VB is tegen de Lange Wapper-brug. Meer zelfs, ze zegt als eerste tegen de brug geweest te zijn. In het VB-blad Antwerps Nieuws heet dat: “Aanvankelijk stond de partij daarmee helemaal alleen. Pas later volgden de burgerinitiatieven Straten-Generaal en Ademloos. Vervolgens maakten ook Groen! en SP.a een bocht van 180 graden.” Maar – en dat is niet voor het eerst – een meerderheid van VB-kiezers staat niet op dezelfde lijn als de VB-partijleiding. 53 % van de VB-kiezers is pro de Lange Wapper-brug, slechts 47 % is tegen. Bij de SP.a-kiezers is 68 % tegen de Lange Wapper-brug, bij de Groen!-stemmers 85 %. Dat de kiezers van Vlaams Belang hun partij niet volgen, komt volgens politicoloog Carl Devos “omdat mobiliteit voor de partij geen hoofditem is. Ze hebben er ook nooit groots over gecommuniceerd, waardoor veel kiezers niet weten wat het Vlaams Belang precies vindt.” Eerder wezen wij er ook al op dat het VB in de perceptie van de Antwerpenaren niet de motor is van het verzet tegen de Lange Wapper, en dat het VB maar beperkt campagne voert tegen de Lange Wapper.

Stuitend was dat een VB-delegatie zaterdag net niet de kop nam van de betoging die vanuit Deurne vertrok, maar wel als blokje opstapte onmiddellijk na de lijkstoet die de betoging opende (Foto 2. V.l.n.r.: Jan Van Wesenbeeck, voorzitter van het VB-Deurne, Gerolf Annemans en Philippe Van der Sande.). Nou ja, "stuitend"? Men reageerde er eerder schouderophalend op. Het was duidelijk dat anderen (Geneeskunde voor het Volk bijvoorbeeld) veel meer volk gemobiliseerd hebben voor de betoging. Dat Gerolf Annemans en Filip Dewinter-woordvoerder Philippe Van der Sande vrij vlug na de start van de betoging de groep betogers verlieten, is ook niet van aard om te bevestigen dat het VB voluit tegen de Lange Wapper gaat. Het VB spaart haar energie liever tegen doelwitten als de moslims, terwijl de Lange Wapper iedereen aangaat. Ook een vorm van Eigen volk eerst!-politiek, maar wel een nefaste.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, annemans |  Facebook | | |  Print

31-07-09

VB-KANDIDATE HIELP GEVANGENEN MERKSPLAS VLUCHTEN

Raar toch dat het VB voor een actie aan het Antwerpse OCMW volk moet optrommelen uit Wommelgem, Kontich, Boom, Herentals, Lille, Dendermonde en Gent, en dan nog eens iedereen dubbel moet tellen in een poging om indruk te maken. Maar hier en daar valt er wel eens een Antwerpse VB-militant weg.

 

Het VB maakte zich woensdag vrolijk over de ontsnapping van zes gevangenen in Merksplas, en al zeker omdat één van de ontsnapten omschreven werd als de “uiterst gevaarlijke” Annemans. “Annemans sloeg rivaal een hersenbloeding”, kopte Het Nieuwsblad. Maar het bleek toch niet te gaan over dé Annemans, VB-kopstuk Gerolf Annemans. Maar over ene Dave Annemans, overigens geen familie van Gerolf Annemans. Met de moeder van Dave Annemans komt het VB echter wel in beeld. Gaby Van Loo, de 62-jarige vrouw die met haar kleine Toyota Yaris Dave Annemans en een paar van zijn kompanen oppikte toen die ontsnapten uit de strafinrichting in Merksplas. Even verder, in Rijkevorsel, werd ze al tegengehouden. Uit een gevangenis ontsnappen is niet strafbaar, maar hulp bieden bij een ontsnapping wel. En dat geldt ook voor familieleden. Gaby Van Loo verschijnt vandaag voor de raadkamer in Turnhout die over haar verdere aanhouding beslist.

 

Gaby Van Loo woont nu in een weekendhuisje in Stekene, maar was in 2006 nog VB-kandidate bij de districtsraadsverkiezingen in Hoboken. Als derde laatste op de lijst kreeg ze er 177 voorkeurstemmen. Gaby Van Loo had zich in Hoboken opgeworpen als ‘straatverantwoordelijke’, en is er nog altijd bekend voor de vele verbale ruzies die ze uitvocht met de Marokkaanse bewoners in de Kloosterstraat. De voorbije maanden bood Gaby Van Loo haar collectie Coca Cola-prullaria te koop op het internet. Op 8 juli zette ze ook nog zeven boeken te koop die je bij de krant Het Laatste Nieuws kon krijgen, met als eerste titel in die reeks Hendrik Conscience’s De Leeuw van Vlaanderen. Gerolf Annemans gaat Bruno Valkeniers vragen om Gaby Van Loo uit de partij te zetten. “Wij willen afstand van haar nemen en we veroordelen wat ze deed”, zegt Gerolf Annemans vanuit zijn vakantieverblijf in het buitenland.

 

Op de VB-website werd in de loop van de dag gisteren het aantal aanwezigen bij de protestactie aan het OCMW-Antwerpen (zie hierboven) van “een 80-tal” veranderd in “een honderdtal”, maar over Gaby Van Loo werd niet gerept. Niet in een apart bericht, niet door een aanpassing van het artikel over Merksplas. (Illustratie: Lucky Luke-album Mama Dalton.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, criminaliteit, vb |  Facebook | | |  Print

06-04-09

LUC SEVENHANS (EX-VB) MAAKT DE REKENING

“Het Belang heeft twee keer de afspraak met de geschiedenis gemist. In 2004 waren we de grootste partij, hadden we een initiatief moeten nemen en minstens eens fatsoenlijk praten, toen CD&V ons uitnodigde. Onze partijtop deed de deur meteen dicht. In 2007 kregen we een nieuwe historische kans, toen we Jean-Marie Dedecker konden binnenhalen. Die flater schuift men nu in de schoenen van Frank Vanhecke, maar Annemans en Dewinter hebben minstens evenveel verantwoordelijkheid. Die twee geven een voorzitter net zoveel vrijheid als ze willen, daarover moet Bruno Valkeniers zich geen enkele illusie maken.” In De Standaard klapte dit weekend federaal volksvertegenwoordiger Luc Sevenhans uit de biecht nadat hij begin maart bekendmaakte op te stappen bij het VB.

Sevenhans bracht VB-voorzitter Bruno Valkeniers, overigens ook zijn oude baas bij Hesse-Noordnatie, persoonlijk op de hoogte van zijn ontslag. “Is er nog iets aan te doen”, vroeg Valkeniers. “Bruno, je hebt alles gedaan wat je kon”, antwoordde Sevenhans. “We hebben afgesproken om als grote mensen uiteen te gaan, zonder moddergooien. Als je twintig jaar lid bent, weet je genoeg”, zegt Sevenhans nog. Maar stilaan begint dat moddergooien toch. In ’t Pallieterke laat men geen gelegenheid voorbijgaan om erop te wijzen dat Sevenhans mee met de meerderheid stemde, en men signaleert Sevenhans ook bij bepaalde etentjes. Volgens Dewinter mikt Sevenhans op een schepenmandaat in zijn gemeente, Brasschaat. Sevenhans vraagt of dat zo vreemd is. “In 2006 haalde ik na de burgemeester de meeste voorkeurstemmen, dus dat ik in mijn gemeente ooit nog schepen word, is natuurlijk niet zo gek. Een andere partij? We zien wel, het was niet mijn bedoeling. Maar het zal CD&V of de N-VA zijn, met beiden voel ik me verwant.”

“Het incident over Congo (dat de rechtstreekse aanleiding was voor Sevenhans’ ontslag uit het VB, nvdr.) was voor mij geen detail. Mijn partij hield halsstarrig vast aan het verbod van Belgische militairen om in de ex-kolonie in te grijpen. Ik heb intern verschillende keren gepleit om dat te herzien. De oorlog in Congo heeft miljoenen levens gekost, wij mogen niet zomaar de andere kant opkijken. Dat ging over mijn geloofwaardigheid als defensiespecialist, want ik ben ervan overtuigd dat het Belgische leger in Oost-Congo echt levens kon redden. En ja, ik ben persoonlijk betrokken, mijn schoonfamilie heeft familiale banden met Congo. Ik heb toen openlijk aan de alarmbel getrokken in de media. Dat standpunt moest gewijzigd worden of ik zou mijn conclusies trekken. De harde vleugel rook bloed. Plots verscheen er in het partijblad een artikel van Francis Van den Eynde, een notoire hardliner, om te onderstrepen dat ons Congo-standpunt ongewijzigd bleef. Sevenhans had de erecode geschonden, hij had met de pers gepraat. Dus hij moest boeten en op zijn knieën om vergeving smeken. Sorry hoor, daar ben ik te oud voor geworden.”

“Het succes van Vlaams Belang heeft ons allemaal verblind, gedurende jaren. Ikzelf kon een parlementaire carrière uitbouwen en me bezighouden met wat me echt boeit: defensie. Vragen over ons programma, het zwart-witdiscours inzake migranten en de dogmatische communautaire uitgangspunten stelde ik niet. Net als iedere Belanger dreef ik mee op de wolk. Ik heb nooit enige zeg gehad in de partijbeginselen. Karel Dillen had dat uitgewerkt en was al een tijdje bezig als voorzitter van het Blok, toen ik via Gerolf Annemans - ook van Brasschaat - lid werd. Ik had een Volksunieverleden, en werd meteen een van de eerste tien lokale mandatarissen. Ik heb het Belang in onze gemeente uitgebouwd tot een serieuze partij, we worden er gerespecteerd. Onze fractie heeft zelfs de begroting goedgekeurd. Zonder dat cordon zaten we al lang in de meerderheid. Tegenover die lokale openheid houdt een nationale top ongelofelijk stug vast aan het partijprogramma, het minste compromis wordt verworpen. De waarheid is dat de top niet af wil van het cordon. Ze beschouwen een dertig jaar oud partijprogramma, dat door de feiten is achterhaald, als heilig, goed wetende dat ze zo nooit aan de bak zullen komen.”

Volgens Sevenhans is Filip Dewinter eerder “een links-liberale huisvader” en is Gerolf Annemans “de ijzeren arm”. “Elke vezel in die man gruwt van compromissen. Hij zal nooit een duimbreed toegeven op zijn idealen en is daar zelfs trots op. Zo heeft Karel Dillen het erin gepompt en zo wil Annemans sterven.” Het zou natuurlijk wel kunnen dat die mening - zacht voor Dewinter, hard voor Annemans - ingegeven is door enige rancune. Sevenhans is altijd een beschermeling geweest van en loopjongen voor Gerolf Annemans. Belangrijker is de vaststelling die De Standaard maakt dat Dewinter en Annemans intussen een dagje ouder worden. “Afgelopen woensdag maakte Dewinter een afgematte indruk in het Oosterweeldebat. 'De zwarte is grijs geworden', klonk het. 'Zelfs letterlijk.' Ook bij Annemans raakt de scherpte wat afgebot. De 'gouden generatie', die stichter wijlen Karel Dillen ooit charmeerde, heeft haar beste tijd gehad. Het wordt tijd voor nieuwe mensen.”

Maar voor nieuwe mensen is er geen plaats bij het VB. De vraag is niet of het VB op 7 juni minder stemmen zal halen dan de 24,2 % bij de Vlaamse parlementsverkiezingen vijf jaar geleden, maar hoeveel procent minder ze deze keer zal halen. In elk geval zal het VB geen 32 zitjes meer te bieden hebben in het Vlaams parlement. Het is bij het VB tegenwoordig sauve qui peut. Gelukkig zijn er sommigen die niet langer azen op een parlementair mandaat, zoals Luk Van Nieuwenhuysen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6649889), of het zou nog meer drummen worden voor een plaatsje op de VB-banken in het Vlaams parlement.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, valkeniers |  Facebook | | |  Print

29-07-08

VROLIJKE VRIENDEN

“Klaar voor een heerlijke oppositie”, kopte de website van het VB gisteren, Gerolf Annemans citerend uit een interview in De Standaard het voorbije weekend. De VB-website citeert wat Annemans daar nog allemaal vertelde, en Jean-Marie Dedecker in dezelfde krant kwijt kon. Een niet onbelangrijk detail wordt de bezoeker van de VB-website echter onthouden: Gerolf Annemans zegt in De Standaard ook dat hij best kan opschieten met Yves Leterme. Het verklaart misschien mee de onbeschofte manier waarmee Leterme omgaat met de andere oppositiepartijen, de SP.A en Groen!.

Gerolf Annemans (in De Standaard vorig weekend, op foto 1 in een gezellig onderonsje met Yves Leterme in de Kamer): “Leterme is de eerste premier met wie ik een min of meer menselijke verhouding heb. We hebben natuurlijk mee samen oppositie gevoerd, in zijn donkerste uren. (…) Hij durft nog steeds met ons te praten, geneert zich veel minder voor de blikken van Laurette Onkelinx (PS) of van Elio Di Rupo (PS) dan Verhofstadt deed. Hij is in de Kamer ook al een paar keer uitgevaren tegen SP.A. Verhofstadt deed dat met ons, waarna heel de Kamer kon opveren en applaudisseren. Dat was gemakkelijker. Leterme kiest de moeilijke weg. Maar de makkelijke uitvallen naar Vlaams Belang, over racisme en onverdraagzaamheid, die komen wel, naarmate CD&V zijn Vlaamse ambities opzij zet. Ik verwacht dat er tussen ons nu wel wat verwijdering zal komen en dat mijn sympathie voor hem zal moeten verminderen.” De sympathie van Gerolf Annemans voor Yves Leterme is blijkbaar wederzijds, en met Jean-Marie Dedecker kan Leterme blijkbaar ook goed weg. Anderen vergaat het anders.

Wouter Hessels (in een lezersbrief in De Morgen) na het Kamerdebat vorige week over het ontslag en daarna gewoon doorgaan van de regering-Leterme: “Toen Groen!-fractieleidster Meyrem Almaci (foto 2) haar interpellatie aanvatte, hield de eerste minister een blijkbaar aardig onderonsje met Jean-Marie Dedecker. Kamervoorzitter Herman Van Rompuy diende Leterme daarbij tot enige vorm van luisterende houding aan te manen. Toen Almaci een tweede keer repliceerde op het antwoord van Leterme was die laatste zowaar amicaal en lacherig aan het babbelen met Vlaams Belanger Gerolf Annemans. Bij geen enkele van de andere interpellaties en replieken reageerde Leterme zo onbeleefd en neerbuigend als bij de interventie van Almaci. En dat terwijl zowel Annemans als Dedecker bijzonder grof en brutaal de vloer aanveegde met Leterme en diens beleid. In zijn machistische theater van zijn cynische (on)macht bejegende de huidige regeringsleider zijn grootste, platvloerse criticasters zowaar met meer respect dan hij deed met zijn constructieve critici. Wat een triest en driest schouwspel.”

Yves Leterme begeeft zich dezer dagen naar de belangrijkste Tourcriteriums in ons land, kwestie zich terug het imago van ‘volkse Vlaamse jongen’ aan te meten. Hij zou echter beter met de grootste spoed een cursus beleefdheid en respect voor de democratie gaan volgen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, leterme |  Facebook | | |  Print

07-07-08

DE SELECTIEVE INITIATIEVEN VAN DE VB-KAMERFRACTIE

Het VB zegt de actiefste fractie te zijn in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en om dat te onderlijnen verstuurde het vrijdag twee persmededelingen met een opsomming van nieuwe wetgevende initiatieven van de VB-Kamerfractie. Gelukkig valt wat onder leiding van Gerolf Annemans gepresteerd werd nogal mee: het VB somt slechts zes initiatieven op, waarvan de helft dan nog op initiatief van hetzelfde kamerlid: Koen Bultinck (foto 1) uit Diksmuide.

Waar ligt de VB-Kamerfractie allemaal van wakker? Vooreerst wil het islamitische haat- en oorlogspropaganda van Arabische televisiezenders, radio’s en het internet de wereld, en toch zeker al Vlaanderen, buiten houden. Een initiatief van Limburger Bert Schoofs. Guy D’Haeseleer uit Ninove wil een einde aan de monarchie, en Koen Bultinck wil de solidariteitsafhouding op de wettelijke pensioenen afschaffen, wil zogenaamde ‘hangjongeren’ met het voor hen ondraaglijk geluid van mosquito-installaties wegjagen (zie: http://www.rhinegroup.nl/main.php en vooral http://www.jeugdwerknet.be/nieuws/item/4339), en wil de financiële bijdrage van de voedselproducenten aan het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen afschaffen. Peter Logghe (foto 2), uit Roeselare tenslotte, vindt het een schande dat Vlaamse vennootschapen meer gecontroleerd worden dan Waalse en Brusselse, en wil deze communautaire scheeftrekking rechtzetten.

Volgens Peter Logghe zijn er in Vlaanderen ongeveer een 240 000 naamloze vennootschappen actief, en in Brussel en Wallonië respectievelijk een 62 000 en 90 600. In Vlaanderen zou ongeveer 7 % van die vennootschappen niet de nochtans verplichte jaarrekening neerleggen, tegen 11 % van de vennootschappen in Wallonië en zelfs 18 % in Brussel. Ook bij het criterium ‘iets te laat de jaarrekening neerleggen’ scoort Vlaanderen beter dan de twee andere gewesten. Nog volgens Logghe werden er tegen die vennootschappen “niet minder dan” 19 084 btw-controles uitgevoerd, waarvan 70 % in Vlaanderen (bij een verhouding van 61 % nv’s in Vlaanderen, nvdr.). Inzake controle op de vennootschapsbelasting waren de nv’s in Vlaanderen alweer de klos met 67 % van de controles. Peter Logghe is er, althans op zijn blog, nog niet uit hoe het moet opgelost worden: ofwel moeten de Waalse en Brusselse nv’s meer gecontroleerd worden, “ofwel worden in Vlaanderen teveel controles uitgevoerd”. Dat slechts 4,8 % van de nv’s gecontroleerd worden op hun btw-aangifte, en slechts 3,9 % op hun vennootschapsbelasting, en dit uitnodigt tot ontduiking van belasting in de drie gewesten, is een bedenking die Logghe niet maakt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, annemans, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

08-06-08

VLAAMS BELANG LOOPT PVDA ACHTERNA

Walter Pauli vergelijkt dit weekend in De Morgen de Forza Flandria-bundeling van rechtse krachten die Bruno Valkeniers beoogt, met de al bestaande Forza. De Forza Italia. Merkwaardig is dat alle Italiaanse partijen die deel uitmaken van Forza Italia hier wel een evenknie hebben, en zelfs naar het politiek personeel zijn er sterke parallellen. Maar het VB gaat haar mosterd niet alleen in Italië halen, het kopieert zelfs de voormalige maoïsten van de Partij van de Arbeid (PvdA) hier.

Bij de rolverdeling tussen LDD, VB en N-VA voor een vergelijking met het Italiaanse voorbeeld, is het VB het meest van al de rol van de Alleanza Nationale op het lijf geschreven. De AN ontstaan uit de openlijke erfgenamen van het fascisme, de Movimento Sociale Italiano (MSI). Bruno Valkeniers (foto 1) in de rol van  Gianfranco Fini is geen enkel probleem. De N-VA heeft veel weg van de Lega Nord, alleen is voor de rol van de Vlaamse Umberto Bossi Geert Bourgeois beter getypecast dan Bart De Wever. En Silvio Berlusconi en zijn partij, dat is natuurlijk op het lijf geschreven van Jean-Marie Dedecker. Beiden hebben iets met sport, de ene als gewezen judocoach, de andere als eigenaar van voetbalclub AC Milan; en de intrede in de politiek was voor beiden meteen een succes. Jean-Marie Dedecker bezit wel niet het onmetelijk kapitaal van Silvio Berlusconi, maar is wel bijna even vaak op de plaatselijke televisiestations aanwezig als de huidige minister-president van Italië. Als de vergelijking ergens mank loopt, is het bij de N-VA. Die hebben zich hier vastgeklonken aan de christendemocratie, wat niet het geval is voor de Lega Nord – maar in het katholieke Italië is dan ook geen christendemocratische partij meer van enige omvang. Helaas voor Valkeniers is er bij ons nog geen Forza Flandria in de maak. Het is – merkt Walter Pauli op – zoals met de progressieve frontvorming. Hoe meer erover gepraat wordt, hoe minder het lukt.

Het VB zal het dan ook op eigen kracht moeten verder doen, en vrijdag presenteerde Gerolf Annemans het beste van zichzelf en zijn kamerfractie op een persconferentie. Guy Tegenbos, in De Standaard: “Het was vreemd. Een persconferentie van Vlaams Belang waarop een rist parlementsleden thema’s aansneed waarvoor zij en de partij tot dan nauwelijks belangstelling hadden. Ze zeiden bovendien waar ze vóór waren, en minder waar ze tegen waren. Kamerlid Rita De Bont bijvoorbeeld. Zij kwam wat onwennig auto’s op waterstof verdedigen. (…) De persconferentie (…) was ook bedoeld om kamerfractieleider Gerolf Annemans te laten schitteren met zijn genadeloze kritiek op het algemeen regeringsbeleid. Hij deed zijn best, maar omdat dat er nauwelijks regeringsbeleid is, kon hij ook niet al te sterk schitteren.” Annemans stelde een 31 bladzijden tellende nota voor, een rapport één jaar na de federale parlementsverkiezingen. Het opvallendste staat op de laatste twee bladzijden: het VB vraagt omwille van de de pan uit swingende energieprijzen een verlaging van het BTW-tarief voor petroleumproducten, gas en elektriciteit van 21 % naar 6 %. Maar waar hebben we dat nog gehoord? Bij de PvdA (foto 2: PvdA-voorzitter Peter Mertens). Al goed dat de PvdA zegt geen communisten meer te zijn, of we zouden hier nog schrijven dat het VB de communisten achterna loopt. De komende maanden zal het VB zelfs campagne voeren voor die lagere energieprijzen. Met folders in de klassieke VB-stijl, maar een andere inhoud dan we gewoon zijn.

Omdat – zo heeft Philip Dewinter ons toch altijd geleerd – het origineel altijd beter is dan de kopie, verwijzen wie hier graag naar de originele campagne voor lagere energieprijzen: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080221. Voor een actuele link naar de campagne: zie http://www.pvda.be/index.php?id=1446&L=0.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, vlaams belang, ldd |  Facebook | | |  Print

24-03-08

GEROLF ANNEMANS OVER DE KNEUTERIGHEID VAN VLAANDEREN

Begin jaren negentig. Er is pas een boek met de verzamelde gedichten van Hugo Claus (foto 1) verschenen, en we bellen Claus met de vraag of hij een exemplaar van zijn verzamelde gedichten wil signeren om als verjaardagsgeschenk aan een vriendin te geven. “Geen probleem”, antwoordt Claus. Meer zelfs, hij wil ons een exemplaar van het boek cadeau doen. Op de afgesproken datum bellen we aan bij Claus thuis, in de Lange Lozanastraat in Antwerpen (foto 2).

Veerle doet open, een verfborstel in de andere hand. Claus' echtgenote is volop bezig met schilderwerk in de eetkamer. Claus zelf wacht ons op in de living. Er blijkt een misverstand te zijn. Claus dacht dat we om een gesigneerd exemplaar van zijn jongste roman kwamen, maar we hadden een goede reden om zijn gedichten, en niet zomaar een boek van Claus, cadeau doen. Van zijn verzameld gedichtenwerk had hij echter geen exemplaar meer in huis. Claus belt Eddy Van Vliet, maar die had ook geen exemplaar meer op overschot liggen. Dan maar naar de FNAC. Claus belt een taximaatschappij, en even later stappen we in een taxi. “Naar de FNAC, alstublieft”, zegt Claus. De taxichauffeur hoort het in Keulen donderen. Aan zijn gezicht is duidelijk te zien dat hij niet weet waar de FNAC huist. Een langgerekte "Hé?" bevestigt dit. Claus legt uit dat de FNAC aan het Hilton-hotel ligt. En ja, de Hilton kent onze taxichauffeur wél. We hebben Claus maar niet gevraagd wat hij ervan dacht dat de taxichauffeur Antwerpens bekendste boekenhandel niet kende. In de FNAC kenden ze Claus natuurlijk wel. We moesten nog een boek zoeken voor Veerle. Nog nooit zijn we zo snel geholpen als in gezelschap van Claus.

Voor Gerolf Annemans moeten al die anekdotes niet. Gerolf Annemans: “Een krabbelend kluwen van  lieden meldt zich, wier menszijn – voornamelijk in hun eigen ogen – een stuk hoogstaander, een stuk meerwaarder is geworden doordat zij ooit of meermaals met hem (Hugo Claus, nvdr.) dezelfde lucht hebben mogen inademen.” Maar toch vertelt Annemans op zijn blog zelf ook een anekdote over Hugo Claus. Over wat Annemans van zijn vader heeft gehoord die negen maanden lang in dezelfde klas zat als Claus. In het katholiek college van Deinze, waar Claus zijn afkeer van het katholicisme al volop toonde. Volgens Annemans zou de priester-directeur van dat college later “mild en vol ironie verklaren over de bittere haat van Claus opzichtens alles wat katholiek was: ‘Streel een ezel over zijn gat, en hij schijt in uw hand…’.” We wisten niet dat priesters zo’n vergelijkingen maken. Maar het is nog niet gedaan met het scabreuze op Annemans’ blog.

Gerolf Annemans: “De zucht naar het stampen tegen het gevestigde  – bij uitstek het geloof, de moraal en de katholieke kerk – werd een woekerplant die veel van Claus’ artisticiteit ontoegankelijk maakte of in de schaduw stelde. Nadien, toen mei 68 de afrekening met dat Vlaamse verleden tot een nieuwe Vlaamse godsdienst maakte, werd Claus een paus van de elite, gezeten in het epicentrum van zijn eigen rebellie, maar in feite aanbeden en bewonderd en opgedrongen op precies dezelfde wijze als de nonnen hemzelf het geloof en het katholieke leven hadden pogen op te dringen. Dat wereldje van de actuele elite is zoals een hond die in zijn eigen staart bijt, van een even intense kneuterigheid als diegene die Claus en Boon en Geeraerts  met hun rebellie hebben willen omverwerpen. Evenmin bevrijd als het Vlaanderen van hun jeugd. Tot op de dag van vandaag. Even onbevrijd, met even diepgewortelde kronkels van nieuwe maar wezenlijk dezelfde erfzondegedachtes. Vroeger de masturbatie. Vandaag het racisme. Misschien is Vlaanderen wel van een eeuwige kneuterigheid…”

Is er een probleem mee als we racisme als verwerpelijk zien?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, cultuur |  Facebook | | |  Print

15-01-08

Bruno Valkeniers kandidaat-voorzitter Vlaams Belang

Bruno Valkeniers (52), het Vlaams Belang - kamerlid dat zich niet schaamt voor “occasioneel straatgeweld” (cfr. artikel NSV-betoging & citaat onderaan dit bericht), kandideert sinds afgelopen zondag voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang. Hij heeft dat zelf met zoveel woorden wereldkundig gemaakt in het programma 'Wakker op Zondag' van de Antwerpse regionale zender ‘ATV’, daags na de nationale VB - nieuwjaarsreceptie.

Het nieuws kwam bepaald niet als een grote verrassing. Vorig jaar, kort na zijn overstap van het bedrijfsleven naar de politieke wereld, werd Valkeniers al geciteerd als mogelijke opvolger van Frank Vanhecke. Vooral zijn tussenkomst tijdens het VB-verkiezingscongres in maart 2007 werd gezien als een stevige sollicitatie voor het voorzitterschap. De interviews met de krant 'De Standaard' en het weekblad 'Knack' van een jaar geleden (feb. 2007), gaven ook al sterke hints in die richting.

Bruno Valkeniers was geruime tijd, van 1980 tot 2006, commercieel directeur van ‘Hesse-Noord Natie’. Vanaf 2002 was hij eveneens de zaakvoerder van ‘Falconsult’, een adviesbureau voor de maritieme sector .


Bruno Valkeniers, dichte familie van Jef Valkeniers (ex-VU, nu VLD) a.k.a. 'Jef Lawijt', is al langer actief in de uiterste rechtervleugel van de Vlaamse beweging. In 1976 behoorde hij, naar eigen zeggen althans, tot het groepje extreem-rechtse studenten dat zich afscheurde van het KVHV en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) oprichtte. Het is de periode waarin het NSV-ledenblad nog 'Signaal' heette - net zoals het collaboratieblad in W.O. II - en het ‘clublied’ beloofde om de vele politieke tegenstanders de kist in te zwieren.

Verder was Valkeniers medestichter van de rechtse serviceclub 'Marnixring' waarin hij optrad als voorzitter van de Antwerpse afdeling ('Hanze'). Daarnaast was hij enige tijd voorzitter van het 'Algemeen Nederlands Zangverbond' (ANZ) in de periode voor de overstap naar het VB. Een bestuursmandaat in het 'Wies Moens * - vormingsinstituut' vervolledigt het lijstje.

De move van Valkeniers richting VB - voorzitterschap heeft uiteraard alles te maken met de bijzonder hoog oplopende conflicten die het Belang-huishouden teisterden in het voorbije jaar. Conflicten die partijleiding verplichtte tot verkeerde keuzes en die na de verkiezingsnederlaag het VB zowat verlamden. Kortom: een partijcrisis zonder voorgaande waarvan vooral Dedecker en Co voluit profiteerden.

In de VUM-kranten van maandag lazen we dat kopstukken Dewinter en Annemans, sinds enige tijd weer de beste vrienden, concrete plannen hadden voor de oprichting van een nieuwe politieke partij mocht Frank Vanhecke niet 'vrijwillig' opstappen als voorzitter. Naar verluidt werd een extreem-rechts schisma maar op de nipper vermeden. Wat daar allemaal precies van aan is/was weet je natuurlijk niet, maar het is veelbetekenend dat dergelijke verhalen op straat worden gegooid.

Dé oorzaak van het interne gehakketak is Vanheckes veelbesproken relatie met Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel wiens politieke toekomst momenteel in de categorie 'hoogst twijfelachtig' geparkeerd staat. Nu de kandidatuur van Valkeniers een realiteit is, lijkt ook het laatste restje schroom om te berichten over de (vermeende) relatie tussen Morel en Vanhecke compleet verdwenen. De gazetten stonden er vol van.

Bruno Valkeniers - de partij ingeloodst door Dewinter en Annemans - moet nu de oplossing bieden. Hij wordt als rationeel handelend 'consensuskandidaat zonder Blok-verleden' naar voor geschoven. Bij het VB begint men zich kennelijk te schamen voor het eigen verleden als een kandidaat-voorzitter uitgerekend dit tot zijn pluspunten mag rekenen.

Markant is dat Valkeniers, als eerste kopstuk in de partijgeschiedenis, openlijk toegeeft dat er in het VB verschillende strekkingen actief zijn, weliswaar variërend tussen hard en zeer hard, maar toch. Tot voor kort werd het parool van stichter Karel Dillen -"er is slechts één blok / wij zijn één blok"- gehuldigd en werden alle meningsverschillen consequent binnenskamers gehouden. Veel ruimte voor 'diversiteit' was er alleszins niet.

De leden van het VB dienen zich op 2 maart nog uit te spreken over Valkeniers’ kandidatuur  maar het zal waarschijnlijk al zeer gek moeten lopen wil hij niet op de voorzitterstoel belanden. Ruimte voor andere kandidaten behoort niet meteen tot de partijtraditie en is in het huidige crisisklimaat quasi uitgesloten.

Frank Vanhecke, nog door Karel Dillen himself -en door niemand anders- tot partijvoorzitter bevorderd tijdens het VB-congres "Het Volk Beslist" (!!) in 1996, kreeg tijdens de eerste min of meer 'open voorzittersverkiezing' enkele jaren geleden  tegenwind van een nobele onbekende Brusselse tegenkandidaat, Erland Pison.

Pison slaagde er toen in om niet minder dan 22% van de stemgerechtigde VB'ers te overtuigen. En dat zonder naambekendheid, enige campagnevoering of interne steun die naam waardig. Qua teken aan de wand kon dat tellen. Een zichtbaar onaangenaam verraste Frank Vanhecke kon toen weinig meer verklaren dat hij rekening ging houden met ‘het signaal’.

Als kandidaat-voorzitter Valkeniers geïnterviewd wordt, of zelf het woord neemt, dan is de term 'stijlvol' niet van de lucht. De man probeert zich te profileren als sociaal-conservatief en als rechtse fatsoensrakker. Hoe dat fatsoen precies te rijmen valt met extreem-rechtse disciplines als 'occasioneel straatgeweld' en homofobe vuilbekkerij is ons alvast niet duidelijk..

Om zowel het ene als het andere te illustreren laten we graag Valkeniers zelf aan het woord. Over het gewelddadige NSV, n.b. opgericht onder zijn auspiciën;
"Vlaams Belang heeft altijd gerekruteerd in NSV-kringen. Heel wat Belangers waren tijdens mijn NSV-jaren ook vrienden. Inderdaad, dat waren geen koorknapen. Ach, je bent jong en je wilt wat. Dan zoek je de weg van de radicaliteit. Ik schaam me niet voor dat occasionele straatgeweld."

Over holebi's, zijn ideeën over de andersgeaarde medemens:
"Ik ben een praktiserend katholiek. Daarom hoeft u me niet in het kamp van Alexandra Colen te zetten. Ik ben blij dat de partij ook ethisch beginselvast is. Met zijn wetgeving voor homoseksuelen heeft paars de abnorm gelijkgeschakeld met de norm. Het zijn allemaal mensen, en ik heb met hen geen probleem, maar ik deel enkele van hun normen niet."

Straatgeweld vergoeilijken en homoseksuelen omschrijven als 'abnormaal' - hallo middeleeuwen?! Bijzonder stijlvolle uitlatingen allemaal...  Geheel in lijn met zijn stijlvolle betrachtingen ontkent Valkeniers dat de partij mensen met een neo-nazistisch gedachtegoed blijft aantrekken. "U mag ze mij komen tonen; die tijd is voorbij", klonk het manmoedig afgelopen weekend. Hiermee gaf hij onbedoeld toe dat er blijkbaar 'een tijd’ was waarin het VB wèl een aantrekkingspool vormde voor (neo-)nazi’s. Benieuwd of Philip Dewinter daarmee kan lachen. Dewinter heeft in de voorbije jaren - bij herhaling - luidkeels beweerd dat er in zijn partij geen ruimte was voor: “(neo-)nazi’s, skinheads, hooligans en andere marginalen”...
(*)
Wies Moens was in 1931 één van de oprichters van de fascistische beweging ‘Verdinaso’. Toen die zich in 1934 ook voor Franstaligen openstelde, verliet hij de beweging. Tijdens de nazi - bezetting was hij tot 1943 directeur van het collaborerende radiostation “Zender Brussel”. Hij nam ontslag uit onvrede met de toenemende invloed van de SS-Vlaanderen en DeVlag. In 1947 werd Moens bij verstek ter dood veroordeeld voor zijn collaboratie met de Duitse bezetter. Hij vluchtte naar Nederland waar hij tot zijn overlijden in 1982 verbleef.

13:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, valkeniers, vanhecke, dewinter, morel, annemans |  Facebook | | |  Print

12-12-07

Gerolf Annemans pleit op VB-partijfeest voor verdraagzaamheid

Omdat wij geen ambras willen tussen het olijke duo Philip Dewinter – Gerolf Annemans: gisteren enkele citaten uit de toespraak van Philip Dewinter op het VB-partijfeest het voorbije weekend, vandaag dan iets over de toespraak van Gerolf Annemans daar. De twee hebben al genoeg kopzorgen nu De Morgen achterhaalde dat Frank Vanhecke eraan denkt om opnieuw kandidaat-voorzitter te zijn, terwijl Dewinter daarvoor misschien wel zelf enige ambitie heeft en Annemans verbolgen is dat dit uitlekte. “Wie dit gelekt heeft, draagt een zware verantwoordelijkheid”, brieste Annemans. Zou het kunnen dat hij Marie-Rose Morel viseerde? (Foto’s: Gerolf Annemans op een VB-folder samen met Karel Dillen in 1987, Annemans op de eerste rij van een VB-verkiezingscongres in 1994 en Annemans & Co bij de persconferentie tijdens het partijfeest het voorbije weekend. - Klik eenmaal op de foto's voor een duidelijker afbeelding.)

“De strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid en onze strijd tegen de immigratie-invasie, de islamisering en de multicultuur (is) één en dezelfde strijd”, zei Philip Dewinter op het VB-partijfeest (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071211). Bij Annemans, die na Dewinter de bühne op mocht, klonk het niet anders. Annemans: “Indien men onze standpunten van gisteren en vandaag (over de Vlaamse onafhankelijkheid, nvdr.) in de praktijk had gebracht dan waren onze steden ten gevolge van de immigratie-invasie niet verworden tot multiculturele getto’s maar welvarende, Vlaamse en vooral veilige steden! Indien men onze standpunten van gisteren en vandaag eertijds in de praktijk had gebracht dan werden we niet geconfronteerd met een moskee op iedere hoek van de straat; dan werd de vrije meningsuiting in Europa niet aan banden gelegd uit schrik voor een totalitaire veroveringsgodsdienst; dan was de islam niet de tweede godsdienst van ons land geworden maar waren we trouw gebleven aan onze identiteit, aan onze culturele eigenheid, aan onze waarden en normen en aan onze manier van leven!”

Voor Annemans ging het voorts echter vooral over het einde van België en de weldaden van een onafhankelijk Vlaanderen. Om dan te eindigen met een merkwaardig hoofdstuk over… verdraagzaamheid. Gerolf Annemans: “Sinds het begin van de jaren negentig hangt in mijn kantoor aan het Madouplein een houtsnede – een gevolg van een spreekbeurt bij de Orde van den Prince, geloof ik - met een portret van Willem De Zwijger en het motto: amicitia, et tolerantia. Vriendschap en verdraagzaamheid. Ja, vrienden, ik durf hier het door de linkerzijde de afgelopen twintig jaar zo gruwelijk en zo menigvuldig verkrachtte begrip verdraagzaamheid opnieuw opeisen. Verdraagzaamheid is de diep doorvoelde notie dat de andere bestaat.  Dat de andere bestaat en dat hij anders is. Verdraagzaamheid is dus meer van ons dan van de linksen of van de  dictatuur van de liberale individualisten die de andere in feite miskent door te beweren dat we allemaal hetzelfde zijn, dat er geen verschillen zijn, dat er in de samenleving geen wij en geen zij mag zijn.

Dat aanvaarden dat de andere anders is geldt voor cultuur, en ja waarom niet ook voor huidskleur, maar het geldt zeker en misschien nog wel veel meer ook voor meningen en voor politieke overtuigingen.  Dat rijke en brede begrip verdraagzaamheid dus verbasteren tot een spreekverbod, of zelfs tot een afwezigheid van kritiek op de politiek van  immigratie, tot het kritiekloos aanvaarden  van de multiculturele samenleving is een onrecht zo hoog als de kathedraal hier, van mijn geboortestad. Verdraagzaamheid is misbruikt om het wezen zelf van democratie kapot te maken, namelijk de vrije meningsuiting. Iedereen is wel de radicaal van iemand. Iedereen is wel de racist van iemand. Vraag het maar aan de zogezegd gematigde Bart De Wever (…). Om uit het cordon te blijven van het ACW heeft hij na het buitenzwieren van Dedecker zijn excuses moeten aanbieden.  De afgelopen maanden heeft hij weer ettelijke keren zijn excuses moeten aanbieden. Bart De Wever is goed op weg om het wereldjaarrecord excusesaanbieden op zijn naam te schrijven.

Laat ons daar onze lessen uit trekken. Iedereen is wel de radicaal van iemand. Iedereen is wel de racist van iemand. De vraag voor onze partijtoekomst is dus niet de vraag of wij gematigd moeten zijn of niet, of wij radicaal moeten zijn of niet. Die vraag stelt zich niet : wij moeten altijd radicaal zijn. We zijn er 30 jaar geleden aan begonnen voor de duidelijk, voor de ongepolijste radicaliteit. (…) De onverdraagzaamheid van onze vele, vele tegenstanders is een werkelijk onverdraaglijke onverdraagzaamheid. Het is de onverdraagzaamheid namelijk, jegens een andere politieke overtuiging dan die van de machtigen. Het is de onverdraagzaamheid jegens een politieke underdog, die dertig jaar lang niets anders heeft gedaan – en ook in de toekomst niets anders zal blijven doen – dan een groot Vlaams gevoel van vervreemding en van onrecht, ondanks de kracht van de machtigen, met hart en met vurigheid politiek blijven vertalen.” Annemans gaat nog even op zijn elan door. De VB’ers hebben volgens Annemans “de hartigheid en het vuur in ons dat van onze meningen een overtuiging maakt.  En dààr schuilt het grote verschil. Een mening meningt niet, maar een overtuiging overtuigt wel.”

Om zijn toespraak te besluiten citeerde Annemans nog een Latijnse spreuk die toegeschreven wordt aan de Romeinse senator Cato Maior. Annemans: “De spreuk betekent letterlijk: ‘Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden.’ Carthago was in de tijd van Cato de tegenspeler van Rome tijdens de Punische oorlogen. Cato had de gewoonte elke redevoering met deze spreuk te beëindigen. Carthago is ten slotte in 146 voor Christus door Rome verwoest. De strekking van de uitspraak van Cato is dat dingen die belangrijk zijn voortdurend herhaald moeten worden. Wie, bijvoorbeeld in de publieke zaak, iets wil bereiken zal te pas en te onpas zijn boodschap moeten herhalen.” Vandaar, als het VB altijd op dezelfde nagel blijft hameren: ’t is dat een Romeinse senator gezegd heeft dat het zo moet.

Wat dat met verdraagzaamheid te maken heeft? Niets natuurlijk, zoals het VB en verdraagzaamheid als water en vuur zijn. Waarom Annemans niet de spreker was die het meeste applaus ontlokte op het VB-partijfeest het voorbije weekend, zal je intussen ook wel begrepen hebben.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans |  Facebook | | |  Print

04-12-07

Alaaf!

Het surrealistisch gehalte van de politiek in ons land is weer bijzonder hoog. Yves Leterme beloofde zijn kiezers ‘goed bestuur’, maar bijna een half jaar na de parlementsverkiezingen hebben we nog altijd geen nieuw bestuur. Of het een ‘goed bestuur’ wordt, valt dan nog te bezien. En toch wordt Leterme op applaus onthaald bij de CD&V (foto 2)?! Guy Verhofstadt – door Yves Leterme bij de parlementsverkiezingen de vernieling in gepraat met oneliners als “Wie gelooft die man nog?” – moet zelfs van stal gehaald worden om oplossingen te vinden voor de problemen van Leterme. Leterme geen Eerste-Minister maar Prins Karnaval (foto 1)? Alaaf!

Intussen laat Gerolf Annemans weten dat het VB zich verzet tegen “het geknoei dat momenteel met onze democratische instellingen aan de gang is in en rond het paleis van Laken” en het VB “in ieder geval niet (zal) meewerken aan het creëren van nieuwe wetten met politieke inslag, zoals het nieuwe nationale Veiligheidsplan" omdat "die dan door een regering van lopende zaken – die niet naar huis kan worden gestuurd – zouden moeten worden uitgevoerd.” Maar heeft er iemand geroepen op het VB om het land mee te besturen? En gevraagd of niet gevraagd, zelfs als het gaat om de krachtlijnen voor de aanpak van de veiligheid volgend jaar die dringend moeten verduidelijkt worden aan de politiemensen op het terrein, zegt het VB  daarop niet aan mee te willen werken. Het politieke spel gaat (ook) voor het VB voor op de veiligheid van de burgers in dit land.

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans |  Facebook | | |  Print

28-10-07

Halloween in Edegem

Halloween-2Halloween is een griezelfeest dat wereldwijd op 31 oktober wordt gevierd. In Edegem, bij Antwerpen, vieren ze dit jaar Halloween echter op 3 november. Allez, de Vlaams Belang-afdeling dan toch. Maar er zal gegriezeld worden, dat staat vast.

De VB-afdeling van Edegem heeft een lange traditie van griezelen. Jarenlang kopstuk van de plaatselijke VB-afdeling was immers Xavier Buisseret. Buisseret, taxichauffeur van beroep, was vanaf de jaren 60 actief in de extreemrechtse, als privémilitie veroordeelde, Vlaamse Militanten Orde (VMO). Van april 1974 tot oktober 1977 nam hij er zelfs de leiding van waar. Even tevoren, in 1973, had hij zich nog onderscheiden als lid van een VMO-commando dat het stoffelijk overschot van priester-collaborateur Cyriel Verschaeve clandestien van Oostenrijk naar Vlaanderen overbracht. ‘Operatie Brevier’. Tussen 1977 en 1979 gaf Buisseret samen met negationist Siegfried Verbeke en de in hetzelfde bedje zieke latere VB-senator Roeland Raes het tijdschrift Haro uit. Een multimedia-aanpak avant la lettre want behalve hele epistels om twijfel te zaaien over het uitmoorden van Joden door de nazi’s, verspreidde Haro ook bandopnames van toespraken van Hitler, Goebels en Göring. Even na de oprichting van het Vlaams Blok werd Buisseret er propagandaleider en chef van Jongeren-Aktief, de voorloper van de Vlaams Belang Jongeren.

In het maandblad van het Vlaams Blok vulde Xavier Buisseret als ‘XA4’ een rubriek waarin hij schuin tegen de dingen aankeek. Zéér schuin. Hij schuimbekte er over homo’s en wat nog allemaal niet. Eén van zijn ‘betere’ vondsten was zijn voorstel om de propaganda-afdeling van de partij om te dopen tot Nationaal Secretariaat Dienst Algemene Propaganda. Afgekort geeft dit NSDAP, ook welbekend onder een andere benaming (zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij). In 1995 was Buisseret één van de straatvechters die tot VB-parlementslid verkozen werd. Buisseret moest zich regelmatig voor de rechtbank verantwoorden: voor zijn aandeel bij de VMO, voor het verspreiden van anti-joodse stickers, voor het fysiek aanvallen van een homo, en voor het afranselen en bestelen van een vijftienjarige Marokkaanse jongen. Soms werd hij hiervoor vrijgesproken, soms werd hij hiervoor veroordeeld. In 1977 werd Buisseret veroordeeld voor pedofilie omdat hij twee minderjarige meisjes, dochters van een partijlid, had aangerand in het VB-partijsecretariaat. Buisseret werd voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet, en nam ontslag als parlementslid (zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=29H7_jnG6yg).

Buisseret woont intussen niet meer in Edegem. Zijn partner in crime bij Jongeren-Aktief, Veerle Dillen (dochter van…), werd laatst gesignaleerd als restaurantuitbaatster en ongehuwde moeder (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050913). Xavier Buisseret was dan wel het bekendste VB-lid in Edegem, de ambities om het waar te maken in de gemeentelijke politiek liet hij over aan zijn toenmalige echtgenote. In de gemeenteraad van Edegem telt de VB-fractie tegenwoordig vijf van de achtentwintig leden. Om de partijwerking wat op te vrolijken organiseert het VB volgende zaterdag een halloweenavond (illustratie). “De grafdeuren gaan open om 19 uur”, er is onder meer een “heksenaperitief” voorzien, en er kan gegriezeld worden met de verschijning van Gerolf Annemans en Marie-Rose Morel als sprekers. Beiden zeer verwonderd daar samen te zijn, maar het is dan ook een griezelavond. “Aangepast kledij is gewenst, niet verplicht.”

09:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, annemans |  Facebook | | |  Print

28-07-07

De Morel-saga. 5: Dewinter als de hond tussen Annemans en Morel

De voorbije dagen kon je hier het omslagverhaal van  Knack over Marie-Rose Morel lezen. Welke reacties bracht het teweeg? De dag zelf van publicatie, woensdag 11 juli, verscheen in  Gazet van Antwerpen een paginagroot verhaal van Lex Moolenaar over de interne keuken van het VB. Als bij  Knack een verhaal over de vuile was bij het VB aangekondigd wordt, willen ze bij een ander wel eens tonen dat ze daarover ook wel wat weten.

Lex Molenaar brengt zowel de officiële als de officieuze versie van wat er bij het VB aan de gang is. En uiteraard komt daarbij ook Marie-Rose Morel op de proppen. Eén van de redenen die off the record  aangehaald wordt voor het tegenvallend resultaat op 10 juni is de lijstsamenstelling in Antwerpen. Een anonieme partijbron: “En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Gerolf Annemans, want die wilde Dewinter, Coveliers en Morel niet op de lijst (voor de Kamer in Antwerpen, red.). Hij heeft zelfs foto’s van Morel op flyers laten wegretoucheren (foto 1: Gerolf Annemans en Marie-Rose Morel in vreedzamere tijden).”

Binnen het VB leeft vrij algemeen het idee dat de partij een enorme flater heeft begaan door in de aanloop naar de verkiezingen geen verbond te sluiten met Jean-Marie Dedecker. Daarbij wordt uit alle hoeken met de vinger gewezen naar voorzitter Frank Vanhecke “en – vooral – Marie-Rose Morel. “Ik denk dat zij zelf nu wel inzien dat ze een kapitale blunder op hun conto hebben geschreven. Het is echt een historische strategische miskleun geweest om een lastige concurrent aan de rechterzijde niet te neutraliseren.”

Er zijn harde woorden gevallen in het partijbestuur”, zegt een VB-bestuurslid. “Gerolf Annemans voelde zich als lijsttrekker de dupe van die foute strategie. Hij kan het bloed van Morel wel drinken. Hij heeft zich altijd al onderschat gevoeld omdat hij in Antwerpen niet uit de schaduw van Dewinter kon ontsnappen. Vanhecke, Dewinter en hij hebben samen al zoveel meegemaakt, die sluiten altijd de rangen wanneer het nodig is. In het verleden heeft Annemans altijd handig geschipperd tussen Vanhecke en Dewinter. Maar nu Morel het vertrouwen van de voorzitter heeft gewonnen, voelt hij zich bedreigd in zijn positie. Het zou me verbazen als hij niet broedt op een plan om haar te liquideren.”

Staat de positie van Marie-Rose Morel in het partijbestuur ter discussie? “Volgens mij is dat voorlopig nog niet het geval”, zegt de één. “Als zij berouw toont over haar zonden, zal ze dit wel overleven”, denkt de ander. “Dewinter (foto 2) en Morel hebben vrede gesloten. Met Annemans ligt de zaak moeilijker, die lijkt een soort identiteitscrisis door te maken. Hij voelt zich gepasseerd, op zijn ego getrapt. En hij richt al zijn rancune op Morel”, zegt een derde. “Het is zoals een oud koppel dat alleen nog met elkaar communiceert via de hond”, merkt een Antwerpse VB’er droog op. “Annemans en Morel praten met elkaar via Dewinter, ze gaan elkaar zoveel mogelijk uit de weg. Ooit heeft Morel gezegd dat Annemans altijd Dewinter volgt. Zo is de ellende tussen die twee begonnen. En dat komt nooit meer goed.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, annemans, dewinter |  Facebook | | |  Print

04-06-07

De pijn van het VB zijn

Vandaag pakt  De Morgen uit met haar vijfde en laatste doorlichting van de belangrijkste politieke partijen. De voorbije week leverde dat telkens een interessante bijlage op, acht bladzijden dik. De analyse van de partij, een schets van de voorzitter, het netwerk, de ideoloog, de kiezers, de zusterpartij, de partijkas, de peilingen, de lijsten, de campagneleider, de dissident… Vandaag is het de beurt aan het Vlaams Belang.

Benieuwd hoe dat uitpakt, bij een partij die niet de gewoonte heeft om open kaart te spelen. Geen enkele partij speelt echt open kaart, maar het VB nog minder dan de andere partijen. En toch is ook bij het VB niets menselijks vreemd. Er is kameraadschap, maar er zijn evengoed meningsverschillen en afrekeningen. Gerolf Annemans bevestigde het vorige vrijdag nog in Het Laatste Nieuws. Op de kritiek van Marie-Rose Morel dat Annemans in de pas loopt van Dewinter, antwoordt Gerolf Annemans: “Dat werkte op de lachspieren. Annemans als het meest volgzame schaap van Dewinter. Iedereen die Filip en mij kent, weet wel beter.” En Annemans doet in datzelfde interview nog een andere bekentenis: “Ik had nooit een goede christendemocraat of een overtuigde liberaal kunnen zijn, ook al heeft men mij vaak gezegd: ‘Die Dewinter, tot daar aan toe, maar gij, meneer Annemans, gij zoudt bij een andere partij toch al lang minister geweest zijn?’ Wel, ik kan daar perfect mee leven. Filip en ik zijn ooit de Kamer ingerold als een uit de hand gelopen studentengrap. Minister worden was nooit het doel.”

“Een uit de hand gelopen studentengrap”, maar dan wel een wrange grap. We twijfelen er niet aan dat het VB zondag weer een goede score gaat neerzetten. Ook al scoort het VB ondermaats bij de Vlaamse jongeren die op 10 juni voor het eerst gaan stemmen (slechts 11 % volgens een peiling in opdracht van Gazet van Antwerpen ), het VB heeft het meest trouwe kiespubliek. Maar de partij slaagt er niet in de agenda van de verkiezingen te bepalen. Mediastunts allerhande (foto 1) helpen niet, en zorgen enkel maar voor nog meer wrevel. “De Straat Zonder Jihad-actie lokte ook binnen de partij kritiek uit”, noteerde De Standaard  vorige zaterdag. En dan zijn er natuurlijk nog de uitschuivers. Randnieuws, maar waakzame bezoekers van deze blog signaleerden ze ons. Zo maakt Bart De Bie al enige tijd via de Google-advertenties op zijn weblog reclame voor… de nummer twee op de Senaatslijst van de Lijst Dedecker, Eric Eraly (foto’s 2 en 3, klik eenmaal op foto 2 voor een duidelijke afbeelding).

Over tegenstanders die zorgen voor vermaak zegt men wel eens: “Hadden ze niet bestaan, men had ze moeten uitvinden.” Maar zover willen we echter niet gaan in het geval van het VB.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 10 juni, annemans, debie |  Facebook | | |  Print

12-04-07

Bart Debie heeft last van een "agressief journalistje"

In reacties op ons forum na elk bericht krijgen we wel eens vragen als: “Waarom schrijven jullie niets over…?” en dan volgt negen keer op tien een verhaal over criminele allochtonen, terwijl er daarnaast natuurlijk nog zoveel andere onderwerpen zijn om aan te snijden. Het liefst zouden we nu wat schrijven over de degelijke biografie die pas is verschenen over Ernest Mandel (zie: http://www.amsab.be/am2/nieu/2jaargnr3.htm#6) en deze week een uitgebreide recensie krijgt in  Knack. Maar het leed verplicht ons dichter bij huis te blijven, bij onze bijna-buurman Bart Debie (foto 1).

Debietje vreesde het ergste voor de Knack  die deze week zou verschijnen. Hij had al ’t een en ’t ander te verduren gekregen na zijn veroordeling. Debie, op zijn weblog een paar dagen geleden (foto 2, klik eenmaal op de illustratie voor een grotere afbeelding): ”Her en der wordt er op websites van links tuig aan vuilschrijverij gedaan (AFF, Indymedia, enz.) maar laat ze maar doen. (…) Dan is er nog ergens een agressief journalistje van Knack  dat hetzelfde (een poging om Philip Dewinter te doen zeggen dat het VB beter afstand neemt van Debie, nvdr.)  probeerde bij Gerolf Annemans. Ook daar close but no cigar. Wordt allicht vervolgd in de volgende Knack.”

Onder de titel Niets aan de (losse) hand  verscheen in Knack  inderdaad een interviewtje met Gerolf Annemans. En ook Annemans is blij dat Debie niet veroordeeld werd wegens racistische uitspraken. Jaja, ze zijn echt vies van racisme bij het VB. Vijf Turken slaan en pv’s vervalsen is niet voldoende om Debie van de lijst te halen, vraagt Knack. Gerolf Annemans: “Dat is een tendentieuze vraag. De feiten hebben zich afgespeeld toen de sfeer binnen het Antwerpse korps volledig verziekt was. Bart Debie heeft in die periode fantastisch werk geleverd op en rond het Falconplein. De rechter heeft het zelf gezegd. Voor de rest heb ik toch mijn bedenkingen  bij de hele procedure. Alleen Bart Debie is veroordeeld, de anderen zijn vrijgesproken. Het is gewoon een uitvloeisel van de talrijke afrekeningen binnen de Antwerpse politie.”

Hoe komt het toch dat de VB-top zo gehecht is aan Debie? In ‘zijn’ Borgerhout verloor het VB bij de districtsraadsverkiezingen vorig jaar vijf procent, vraagt Hannes Cattebeke nog. Annemans: “Ik vind dat Debie het in de gegeven omstandigheden juist heel goed gedaan heeft in Borgerhout. Voor de partij is hij een meerwaarde omdat hij tot voor een paar jaar een van de meest ter zake doende agenten was binnen de Antwerpse politie. Voor zo iemand ben ik bereid om mijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. Hij verdient dus zijn plaats op de lijst.” Moest Bart Debie dáárvoor zijn bedenkingen hebben over dat “agressief journalistje van Knack ”?

Debie zou blij moeten zijn dat de Knack-journalist niet verduidelijkt dat de “afrekeningen” bij de Antwerpse politie, die politiekorpschef Luc Lamine nodeloos op non-actief zetten, gestart zijn door Debies dikste vriend in dat korps, Serge Muyters. Dat afrekeningen of niet, de rechter oordeelt op basis van de voorgelegde bewijzen. Dat in elke andere partij iemand van het kaliber van Debie na zo’n veroordeling minstens tijdelijk opzij zou gezet worden, in Debies geval tot de drie jaar voorwaardelijk waartoe hij veroordeeld is effectief voorbij zijn. Blijkbaar gelden bij het VB andere politieke zeden, en wil men niet dat de pers daarbij in de weg loopt. Ook al brengt die pers louter verslag van de feiten en stellingnamen. De afkeer van het ‘journaille’ is groot bij het VB. Karel Dillen zei het al in 1991: “Journalisten? Zet ze voor het kanon, en ik zal wel zeggen: Vuur!”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, annemans, 10 juni |  Facebook | | |  Print