17-03-07

Annemans president! Neen, Dewinter president! Neen, neen. Het is maar ironie.

Het was even knipperen met de ogen deze week. Dinsdag zagen we in  ’t Pallieterke de kop  Annemans voor president? staan. Nog wel boven een artikel geschreven door één van de belangrijkste medewerkers aan het blad, Hector Van Oevelen. Gisteren kopte  Gazet van Antwerpen dan weer – naar aanleiding van de voorstelling van het jongste boek van Philip Dewinter – Dewinter lanceert zijn presidentiële campagne. Het koningshuis is nog niet afgeschaft, maar bij het VB hebben ze al twee presidentskandidaten.

Er staat weliswaar nog een vraagteken achter “Annemans voor president”, maar dat is enkel omdat nog niet iedereen na afloop van het jongste debat bij de Vlaams-Nationale Debatclub “Leve de president!” toeriep naar Gerolf Annemans (foto 1). “’t Zal voor later zijn…” besluit Hector Van Oevelen. Van Oevelen zou “na het schitterende programmacongres van die onnoemelijke partij en na de debatclub van vorige woensdag alvast als kandidaat-president van Vlaanderen aan het volk willen voorstellen: Gerolf Annemans. En waarom niet alsjeblief? Als een nihil habens als belangrijkste kandidaat voor de Belze troonopvolging getipt kan worden, wat zou er dan mis zijn met een belezen en belegen en gedegen en volksverbonden intellectueel als president van onze volksrepubliek?” Nu is ’t Pallieterke  nooit een grote fan geweest van Philip Dewinter, maar het blad is laaiend enthousiast over het VB-congres van zondag 4 maart in Gent: daar zou het VB “de enige goede keuze: Vlaanderen eerst” gemaakt hebben, en dat wordt voor een groot stuk toegeschreven aan de inbreng van Gerolf Annemans. Volgens ’t Pallieterke  barste het congrescentrum uit zijn voegen. “De gangen en trappen moesten dienen als extra zitruimte, voor de luisteraars buiten de deuren werden stoelen aangesleept. Onvoorstelbaar veel volk dus, iedereen die werkt voor en met het Vlaams Belang werd per bus goed georganiseerd ter bestemming gebracht.”

"Gerolf Annemans – weer in grote doen en grappiger dan alle stand-upcomedians op de VRT samen – benadrukte dat het inhoudsloze regeren van Paars en de verkiezingstactiek van CD&V met het hameren op ‘goed’ bestuur, zinloos is zolang Brussel-Halle-Vilvoorde (BVH) maar niet opgelost geraakt. (…) Een VRT-journalist twijfelde aan de besluitvorming. ‘Kan het niet democratischer?’, suggereerde hij. Voorzitter Van Hecke herinnerde aan de statuten van de partij, nog opgesteld met Karel Dillen, waarin werd gesteld dat het toezicht van de partijraad zekerheid en stabiliteit geeft. (…) Campagneleider Gerolf Annemans stelde dat de partij echte duidelijkheid nastreeft, want wat is duidelijker dan het onbetwistbare ‘slechts de opheffing van de Belgische federatie en de totstandkoming van een onafhankelijke Vlaamse natiestaat bieden voldoende garantie voor een welvarend Vlaanderen.” Enzovoort, enzoverder. Het was vorige week nog niet duidelijk of ’t Pallieterke  écht enthousiast was over het jongste VB-congres, dan wel het allemaal ironisch opschreef. Het ironieleesteken (illustratie 2, zie: http://www.cpnb.nl/bw/2007/ironie-teken.html) was toen nog niet bekend. Maar na 't Pallieterke  van deze week lijkt het dat men bij ’t Pallieterke  toch écht enthousiast is over het jongste VB-congres. Zot zijn doet geen zeer.

Liep Gerolf Annemans er dinsdag glunderend bij, gisteren en eergisteren was het moment de gloire  voor Annemans’ spitsbroeder Philip Dewinter (foto 3). Zoals hier eerder aangekondigd stelde hij zijn boek Zeggen wat u denkt voor : een bundeling van negentien toespraken, verspreid over evenveel jaren. Een boek dat in het Antwerps Pershuis ingeleid werd met – origineel zijn is ook niet zijn sterkste kant – een toespraak van Philip Dewinter. De aanwezigen werden er alternerend aangesproken met “Kameraden nationalisten” en “Beste vrienden”. Ook hier weer de vraag of die “Beste vrienden” geen ironie is. Journalisten worden bij het VB wel eens anders omschreven. Maar dat terzijde. Philip Dewinter broedde op een manier om zichzelf weer op de kaart te zetten na de psychologische nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, en de kritieken van ‘jonge veulens’ als Marie-Rose Morel en Jurgen Verstrepen. Gva-commentator Lex Molenaar: “Zonder het te zeggen geeft hij daarmee (met een boek toespraken uit elk jaar van Dewinters’ carrière eentje, red.)  aan dat hij volledig één is met de geschiedenis van zijn partij, dat hij eigenlijk het VB is en dat hij niet van plan is om zijn positie prijs te geven. Het boek is een handig stuk promotie voor zichzelf, met de partij als decor. De techniek lijkt verdacht veel op de veelbesproken ‘presidentiële campagne’ van Patrick Janssens.”

“Standpunten die allang zijn verlaten, keren ineens terug in de toespraken van toen. Dewinter vertelt erbij dat hij nog altijd achter al zijn uitspraken uit het verleden staat. Hij reikt zo een stevige hand naar de hardliners van het eerste uur die misschien aan hem waren gaan twijfelen. Anderzijds geeft hij ook aan dat de standpunten van de partij in de loop der jaren veranderd zijn onder invloed van gewijzigde maatschappelijke verhoudingen. Daarmee profileert hij zich dan weer als een verruimer en vernieuwer. Er is voor elk wat wils.” Als we Dewinters toespraak bij de boekvoorstelling herlezen, bekruipt ons toch meer het gevoel dat Dewinter aanstuurt op een verharding van de standpunten en partijorganisatie. Twee fragmenten volstaan om dat te illustreren. Dewinter: “Het cordon sanitaire doet sommigen soms wat twijfelen aan de tactiek en de strategie van het Vlaams Belang. Moet er geen water in de wijn worden gedaan? Moeten we niet salonfähig worden? Moeten we geen toenadering zoeken tot de traditionele partijen? Moeten we niet van kopstukken en leiding veranderen? Journalisten en opinieleiders die het Vlaams Belang meestal geen warm hart toedragen, voeden de polemiek en blazen ieder pietluttig incident buiten proportie op.  Laten we daarom bijzonder goed beseffen dat éénheid in denken en in handelen altijd al één van de sterkste troeven van het Vlaams Belang is geweest. De politieke tegenstanders van het Vlaams Belang beseffen maar al te goed dat alleen interne verdeeldheid het Vlaams Belang onderuit kan halen.”

En: “Bijzonder ernstig is het feit dat we nauwelijks nog stilstaan bij de voortschrijdende islamisering. Wat momenteel in Europa gebeurt, kan best vergeleken worden met een kikker die men in een pot met lauw water zet waarna het water aan de kook wordt gebracht. De kikker blijft in het water zitten, wordt letterlijk gekookt en sterft. Zet diezelfde kikker in een pot met kokend water en hij springt er onmiddellijk uit! Kortom we zijn misleid en geïndoctrineerd door het sluipend gif van het multiculturalisme dat onze weerbaarheid en ons zelfvertrouwen heeft gebroken! Wij tonen geen autoriteit; wij stralen geen kracht uit; we zijn tot alles bereid om toch maar niet van racisme en onverdraagzaamheid beschuldigd te worden. We handelen niet maar twijfelen, we treden niet op maar ondergaan, we leiden niet maar we lijden. We discussiëren over het geslacht der engelen terwijl de barbaren voor de deur staan.” Neen, hier is geen ironie mee gemoeid. Dewinter méént dit. Dewinters ‘presidentiële campagne’ is echter enkel voor intern gebruik. Om orde op zaken te zetten binnen zijn eigen partij. Geen mens buiten het VB die gelooft dat Dewinter ooit écht president zal zijn van de onafhankelijke republiek Vlaanderen. In de De Standaard /VRT-peiling waarvan de resultaten gisteren en vandaag bekend geraakten is Dewinter slechts veertiende populairste politicus. Hij heeft al beter gescoord. Ooit eens derde in diezelfde peiling. Maar dat is dan ook al lang, lang geleden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: annemans, dewinter |  Facebook | | |  Print

31-10-06

Gerolf Annemans houdt zijn boekje toe


Gerolf Annemans (foto 1, Annemans in één van zijn betere momenten) heeft van zijn vrije zondag gebruik gemaakt om een paar bedenkingen over kunst en politiek op zijn website te gooien. “Er is een en ander te doen geweest rond mijn bezoek aan de Bourla”, zo leidt hij het zaakje in. Inderdaad, zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061025. “Blijkbaar geloven de betrokken artiesten in al hun linkse en progressieve zelfgenoegzaamheid écht dat het Vlaams Belang kunstavonden met Verschaeve, Ward Hermans of Blanka Gyselen zou willen organiseren.” Volgens Annemans zijn “zowel Verschaeve als Hermans goede voorbeelden van hoezeer kunstenaars kunnen verdolen in de krachten van het politieke bedrijf”, maar hoe zou een literaire avond eruitzien die wél in de smaak valt van het VB?

Zoals dat gewoonlijk gaat in VB-publicaties moet je eerst bladzijden en bladzijden kritiek op “het regime” doorstaan vooraleer misschien aan het eigen voorstel te komen. Bij Annemans’ column over kunst en politiek is het niet anders. Annemans: “De Vlaamse kunstwereld is establishment. Ze rukt uit tegen de oppositie en dient de machtigen. Ze wasemt onwelriekend. Ze exhaleert de stank van de macht. Is het voor de lieve subsidies? Is het de vrees om zelf getroffen te worden door de bliksem van een artistiek cordon sanitaire? Om veroordeeld te worden tot de woestijn van recensenten-stilte (…). Artistiek en politiek establishment zijn in Vlaanderen verweven en vervlochten en ze zijn als gepassioneerd tongzoenende minnaars verhangen en verslaafd aan elkaar.” Hoezo? Kunst móet oppositie zijn? Hoelang zou kunst die oppositie is, gedoogd worden in een VB-staat? Het VB niet eens tot in een bestuursmeerderheid geraakt vindt nu al dat Het Toneelhuis subsidies moet afgenomen worden omdat het een ‘goed foute avond’ inricht (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061029). En dat de in de Bourla die bewuste avond optredende schrijvers “gepassioneerd tongzoenende minnaars” zijn van het “politiek establishment” is larie. Erwin Mortier en Bert Anciaux hebben een fikse ruzie, minstens zo erg als Anciaux’s afkeer van het VB. Volgens insiders dé reden waarom Anciaux de inrichting van de ‘goed foute avond’ bekritiseerde zonder goed geïnformeerd te zijn over wat er zou plaatsvinden.

Maar krijgen we te lezen welk een literaire avond wél in de smaak zou vallen bij het VB? Neen. Wel krijgen we nog wat kritiek op hedendaagse Vlaamse auteurs. Annemans:”Blanka Gyselen is diep teruggevallen.Maar over enkele jaren krijgt ze zeker het gezelschap van Kristien Hemmerechts, die haar in 2006 nog stond uit te lachen op de scène van het Boulatheater.” Ook wie in de zaal was, krijgt bakken kritiek. Hugo Claus bijvoorbeeld. Annemans:”Wat zijn we er erg aan toe in Vlaanderen. (…) Met stadhuizen waaraan seniele schrijvers wauwelend staan te juichen omdat ze hebben vernomen dat de machtigen – met verregaande miskenning van het gewone volk – machtig blijven.” We vernemen wel wat Annemans zelf aan het lezen is. Aron Grunberg die hij wel wil lezen “al was Grunberg naast Jood ook homosexueel, het zou me niet kunnen schelen.” We citeren Annemans maar. De juiste schrijfwijze van ‘homosexueel’ is al  twee jaar ‘homoseksueel’. Annemans is van Grunberg Tirza  aan het lezen (illustratie 2), een inderdaad goede roman (zie: http://www.humo.be/cps/rde/xchg/humo/hs.xsl/Boeken_Index....). Het boekje dat hij daarvoor las, was Jef Rademakers Julius’ tong. Jef Rademakers is een Nederlander die naam en geld maakte met televisieprogramma’s als de Pin Up Club  en Klasgenoten, sinds 1994 aan het rentenieren is, in Brasschaat is gaan wonen en zich bij herhaling uitsprak tegen het cordon sanitaire. Als hij ooit de geschiedenisboeken zou halen, zal het meer om het soft-erotische Pin Up Club  uit 1987 zijn dan om wat anders ook en zeker niet zijn literair werk.

Maar wat interesseert ons wat op Annemans’ nachtkastje ligt? Geen jota. Annemans lijkt dat zelf ook te beseffen. Annemans: “Wat doet mijn literaire belangstelling er toe? De beoordeling van deze politicus over kunst, ze doet er helemaal niet toe. (…) Politici mogen mens zijn, maar ze moeten de kunst met rust laten.” Het neemt niet weg dat Annemans in zijn column weer de literaire avond van Tom Lanoye, Kristien Hemmerechts, Erwin Mortier en anderen bekritiseerde, en hij vindt dat de subsidiëring van Het Toneelhuis moet verminderen omwille van wat ze vorige dinsdag daar één avond hebben opgevoerd.

 

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: annemans, cultuur |  Facebook | | |  Print

29-10-06

Gerolf Annemans: "Ga zitten, mensen. Geniet van het spektakel"

Blijkbaar bestaat er een ongeschreven wet in de krantenwereld die zegt dat als een krant in een weekendbijlage een kopstuk van het VB paginagroot interviewt, er altijd wel een andere krant is die hetzelfde meent te moeten doen met een ander kopstuk van het VB. Omwille van de ovbjectiviteit of omwille van de sensatie? Dat maak je maar zelf uit. Feit is dat vorig weekend Philip Dewinter paginagroot mocht uithuilen in  Gazet van Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061021), dit weekend peilt  De Standaard naar de diepste zieleroerselen van Gerolf Annemans. Terwijl Dewinter toch wel een klop heeft gekregen op 8 oktober, komt Annemans naar voor als een onverbeterlijke optimist, het lichtbaken voor zijn partij. De gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen van 2012? Die wint het VB met de vingers in de neus. Maar eerst moeten nog de subsidies van Het Toneelhuis afgepakt worden.

Zoals je weet wat Annemans op uitnodiging van de VRT-televisie op het Vlaams Literair Festijn  (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061025). "Ik word daar bedroefd van", zegt Annemans die de makers van de avond verwijt "een karikatuur van iets wat niet eens bestaat" te maken. Annemans: "Misschien draagt Vlaams Belang te veel oogkleppen als het over links gaat, maar de voorstelling bewees alvast dat onze vooroordelen niet onterecht zijn. Mijn kiezers hebben me geen mandaat gegeven om bekrompen door het leven te gaan. Ter linkerzijde loopt dat anders. Samen met Bob Hulstaert (Antwerps gemeenteraadslid en 'cultuurspecialist' van het VB, red.)  had ik me voorgenomen om Het Toneelhuis het voordeel van de twijfelte gunnen.Met Guy Cassiers was er ook een nieuwe intendant gekomen. Eigenlijk hadden we in hem onze hoop gesteld.En dan organiseerthij zoiets. Wel, dan hebben wij alle redenen om opnieuw het debat te starten. Het Toneelhuis is de grootste slokop in de stad op het vlak van cultuursubsidies. Het wordt de hoogste tijd voor diversificatie. Het Toneelhuis is dat geld niet waard."

De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden een kolfje naar de hand van Annemans. Annemans: ,,Geloof me, 2012 wordt een nieuwe zwarte zondag. Het wordt een piece of cake. Janssens zal nooit de verwachtingen kunnen inlossen. De ontgoochelde VLD en de teleurgestelde CD&V zullen geen zes jaar wachten om zich opnieuw te profileren. Bovendien zal de burgemeester tegen 2012 al lang gevlucht zijn, zoals Steve Stevaert. (...) Antwerpen krijgt bovendien een beleid dat, voor wat SP.A betreft, voor een derde gebaseerd zal zijn op mensen van vreemde origine. Het worden interessante en gepolariseerde tijden, dat kan onmogelijk in ons nadeel spelen. (lacht) Ga zitten, mensen: wacht op het spektakel dat zich voor uw ogen zal afspelen.'' Vindt Annemans allochtonen in de gemeenteraad een akelige gedachte? Annemans: ,,Ik vind dat een vrolijke gedachte. Ik kijk uit naar de openingszitting. Meteen zal iedereen aan den lijve de verkiezingsuitslag van 8 oktober kunnen ondervinden. Een fraaier bewijs van onze stelling kan ik me niet voorstellen. Voor heel wat kiezers van Janssens wordt het een ontnuchterende vaststelling. Die wisten niet dat ze er een fractie met zeven allochtonen bovenop kregen. Of dat beeld onze propaganda zal sieren? Ik zal uw voorstel aan onze diensten overmaken. (Uit het interview is nochtans niet op te maken dat de interviewer, Bart Brinckman, dit gesuggereerd zou hebben, red.)  Vergis u niet, in mijn lijf zit geen morzel racisme.'' Annemans heeft het blijkbaar moeilijk met het Eigen Volk Eerst-stemgedrag van allochtonen. Annemans: ,,Geïntegreerd? We zullen zien. De gekozenen misschien wel, maar hun kiezers zeker niet. Veel migranten stemmen op Vlaams Belang zonder dat we migranten op onze lijst hebben staan." En Annemans wil het zo houden. Annemans: "In deze gepolariseerde tijden moeten we de zaken zuiver houden. We moeten onze kiezers niet nodeloos in de war brengen door het socialistische voorbeeld te volgen.''

Annemans verdedigt de VB-keuze om voor de voorbije gemeenteraadsverkiezingen maximaal te investeren in Antwerpen. Annemans: ,,Godzijdank dat we zoveel in Antwerpen hebben geïnvesteerd. Een achteruitgang zou Vlaams Belang van Diksmuide tot Sint-Truiden hebben beïnvloed. Ik vind daarom niet dat we de verkiezingen in Antwerpen hebben verloren. Ik geloofde ook nooit dat het cordon zou sneuvelen. Marie-Rose Morel, burgemeester? Ik heb altijd gezegd: 'Vergeet het.' '' In de perceptie heeft het VB u in Antwerpen verloren. Annemans: ,,Dat klopt. Ik trek daar één grote conclusie uit: Vlaams Belang mag zich nooit laten meeslepen in formalistische discussies, het moet altijd over inhoud gaan. Verkiezingen gaan steeds meer over formele dingen: de positie van partijen en kandidaten, het functioneren van kartels, doet Leterme het of doet hij het niet... Vlaams Belang moet doen waar het goed in is: het verkopen van zijn programma. In Antwerpen hebben we dat spel meegespeeld. Filip Dewinter was kandidaat-burgemeester. De clash tussen de christ en de antichrist . We moesten wel. Voor de verkiezingen van 2007 moeten we back to basics . We mogen ons niet langer verstikken in een debat over coalitievorming. We moeten inhoudelijk de rechterzijde bezetten. Is het u ook opgevallen dat al die debatten tegenwoordig zo dunnetjes zijn? Als de inhoud wordt aangesneden, toont iedereen plots een glazige blik.''

Annemans wil voor de ideeën gaan. Annemans: ,,Zelf ben ik immuun voor de verlokkingen van de macht. Weet u, ik ben op zoek naar de vrouw die in het Panorama-programma De slag om A vertelde dat ze na dertig jaar Belang eraan dacht om op Leterme te stemmen. Ze zou dat doen uit ergernis omdat wij nooit aan het beleid deelnemen. Ik zeg niet dat het gesprek was gemanipuleerd, toch vond ik het vreemd. Die vrouw lijkt me een uitzondering. Mensen weten heel goed waarom ze Vlaams Belang stemmen: voor de inhoud, niet voor de macht.'' (Moeilijk om die vrouw te vinden kan dat toch niet zijn: ze werd gefilmd op een wijn- en kaasavond van het VB in Schoten. Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061016.) Volgens VB-kamerlid Filip De Man moet de inhoud weer wat ruwer. Annemans: ,,Ha, twee jaar geleden vertelde ik in De Standaard : 'We zijn nog vuil genoeg voor het volk.' De uitdrukking is een klassieker geworden. Moet ik hem herhalen? We moeten een radicale partij blijven. Maar ons programma is keurig, daarop valt niets aan te merken. We willen de massa aantrekken, niet meer de morsige broertjes van vroeger.'' Philip Dewinter, de voormalige toekomstige burgemeester van Antwerpen, spreekt dan weer van vernieuwing en verruiming. Annemans: ,,We moeten ons programma verkopen, niet de glamour waar andere partijen mee bezig zijn. Dan wil ik het niet eens over de babes hebben. Dat is geen kritiek aan het adres van Anke Van dermeersch of Marie-Rose Morel. Vlaams Belang had behoefte aan een grotere rol van vrouwen. Maar als ik zie tot welk niveau de politiek is gezakt... We mogen niet vervallen in lulligheid.''

Niet alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 kijkt Annemans vol vertrouwen, ook de volgende federale verkiezingen (in 2007) en Vlaamse verkiezingen (in 2009) gaat Annemans blakend van zelfvertrouwen tegemoet. Wel beseft hij dat zijn Kamerfractie volgend jaar inhoudelijk versterkt zal moeten worden. Annemans: "De kans bestaat dat er een tripartite komt. Dan zijn we de enige oppositiepartij aan Vlaamse kant. Er komt een communautair contentieux op ons af. Dan zullen we meteen moeten vechten tegen de gebroeders Van Rompuy, die kennen dat dossier veel beter dan wij. Wie weet staat Leterme sterker dan ooit. En als de VLD zijn hachje redt, krijgen we er Verhofstadt bovenop.'' Gedaan met VB-volksvertegenwoordigers als Nancy Caslo of Staf Neel? (In het boek van Geert Van Cleemput komen die naar voor als het prototype van volksvertegenwoordigers waarmee de VB-top zich graag omringt: inhoudelijk niets waard, maar ze bezetten zitjes die anders ingenomen kunnen worden door intellectueel sterkere en dus potentiële concurrenten voor het VB-triumviraat, red.) Annemans: ,,Die opmerking laat ik voor uw rekening. Ik zal het alvast niet alleen kunnen doen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog kunnen groeien. De verkiezingen van 2003 waren slechts een kleine prelude voor de boost van 2004. Bij die verkiezingen konden we profiteren van het vreemdelingenstemrecht en onze veroordeling wegens racisme. De verkiezingen in Antwerpen houden dat vreemdelingenstemrecht actueel. En er staat ons een nieuwe veroordeling te wachten, deze keer door de Raad van State. (Bij een eventuele veroordeling zou de partij een jaar lang geen federale overheidssubsidie meer krijgen, red.)  Ik ben ervan overtuigd dat de procedure slecht afloopt voor ons. We hebben geprovisioneerd voor 2007. Wat erna gebeurt, weet ik niet. Een jaar zonder federale middelen overleven we wel. Maar op de lange termijn redden we het niet zonder propaganda."

Annemans houdt het vuur brandend. De federale verkiezingen volgend jaar zijn belangrijk, maar "de verkiezingen van 2009 worden nog belangrijker. Dat wordt de ultieme afrekening met Leterme, die na 2007 heel wat mensen zal ontgoochelen. Weet u, ik heb een bloedhekel aan die term 'goed bestuur'. Leterme doet het, Janssens doet het ook. 'Een hemd en een das hebben niets met goed bestuur te maken', vertelde de burgemeester toen hij in een T-shirt naar de koning trok. Dat slaat toch nergens op? Janssens had niet eens een programma, tenzij het feit dat hij zich als de nachtmerrie van Dewinter profileerde.'' Wat ons betreft, is dat toch al een serieus programma. Slotvraag: wat vond Annemans van het boek Vlaams Geblokkeerd  geschreven door Geert Van Cleemput? Van Cleemput die door Annemans himself  uit de academische wereld in de Verenigde Staten naar Vlaanderen was gehaald om de VB-studiedienst, of wat dat moet voorstellen, te leiden. Annemans: "Het zou mij een boek kosten om alle leugens en waanbeelden stuk voor stuk te weerleggen. Ik heb het alleen laten lezen om te kijken of we niet naar de rechter konden stappen. Sommige passages balanceren op de rand van laster en eerroof. Erg dat Manteau zoiets publiceert.'' 

07:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: annemans |  Facebook | | |  Print

10-09-06

Kiezen voor een eerlijk en warm verhaal

Dit weekend moeten de definitieve lijsten met de kandidaten voor de verkiezingen op 8 oktober binnengebracht worden. In Stabroek, ten noorden van Antwerpen, zullen ze kunnen gaan stemmen voor de éénmanspartij Partij voor Vrijheid en Recht. Maar vergis je niet. Op de website van de partij staan standpunten als: "De dictatuur is de beste staatsvorm" en "De grootste stommiteit was het afschaffen van de legerdienst". In Antwerpen dingen meer dan tien partijen naar de gunst van de kiezer, ondanks de kartels die Spirit, N-VA, Vivant en Vlott met hun grotere broers vormen.

Ter linkerzijde vinden we de Partij van de Arbeid (PvdA) en waarschijnlijk ook de Linkse Socialistische Partij (LSP), verderop in het politieke spectrum vinden we de protestpartij NEE, de defusiepartijen A-part en Defusie, ter rechterzijde Protest, en dan zijn er nog partijen als SEX (Samenleving Economie X-as). Alhoewel iedereen natuurlijk evenveel recht heeft om zich met een partij(tje) te melden, speelt die versnippering in de kaart van de grootste partij. De wijze waarop stemmen omgezet worden in zetels houdt in dat hoe meer stemmen verloren gaan op lijsten die geen zetel behalen, hoe minder stemmen de grootste partij nodig heeft om zetels te verwerven. En die grootste partij is nog altijd het VB.

Als we de peiling van De Stemmenkampioen  mogen geloven, zou niet de SP.A die uitkomt op 20,8 % van de stemmen (+ 1,3 % t.o.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2 000), maar de CD&V met 21,4 % (+ 2,0 %) de grootste democratische partij worden in de Scheldestad. Philip Heylen en niet de als volgende burgemeester gedoodverfde Patrick Janssens zou dan de burgemeesterssjerp mogen omgorden. De VLD zou een pandoering van jewelste krijgen en naar 8,7 % zakken (- 8,3 %). Groen! haalt ook geen getal meer met twee cijfers voor de komma: 7,3 % (- 3,8 %). Het VB zou uitkomen op 34,4 % (+ 1,4 %). In gemeenteraadszetels omgezet zou dat dan worden: 22 van de 55 gemeenteraadszetels voor het VB (+ 2), 13 zetels voor CD&V/N-VA (+ 7), SP.A/Spirit: 12 (=), VLD/Vivant: 5 (-5) en Groen! 3 (- 3). Het VB blijft bijgevolg nog ver af van een bestuursmeerderheid, en de natte droom van sommigen - een bestuur zonder Groen! - is mogelijk. Wat de voorspellende waarde is van De Stemmenkampioen  weten we op 8 oktober.

Intussen pakt burgemeester Patrick Janssens uit met een opmerkelijke persoonlijke campagne: 52 Antwerpenaren, 26 bekende en 26 onkende, poseerden bij fotograaf Herman Selleslaghs voor mooie zwart-witfoto's, waarop elke geportretteerde in eigen handschrift 'Patrick' schreef. "Het was niet gemakkelijk de ideale mix van 52 mensen te vinden", wist Guy Mortier die een tentoonstelling met de 52 foto's inleidde. Guy Mortier: "De eerste dag al belde Hugo Coveliers af. En dus had de SP.A niemand meer voor de categorie 'oude, chagrijnige zuurpruimen'." Op de affiches staat geen enkele verwijzing naar de SP.A. Voor sommige BV's was dat trouwens een voorwaarde, ze wilden wel publiciteit voeren voor Janssens maar niet voor de SP.A. Een aantal BV's verleenden hun medewerking uitdrukkelijk in het licht van de tweestrijd tussen Janssens en Dewinter. Actrice Veerle Dobbelaere zou "alles in de strijd werpen om het Vlaams Belang geen ruimte te geven". Presentatrice Geena Lisa: "Het gaat me puur om de persoon Patrick janssens. Ik schaar me achter zijn burgemeesterschap, niet achter de SP.A. In Antwerpen gaat de strijd tussen Janssens en Philip Dewinter. Wel, dan kies ik met volle overtuiging voor een eerlijk en warm verhaal, dat mensen samenbrengt in plaats van ze tegen elkaar op te zetten." TV-kok en restauranthouder John Verbeeck heeft voor zijn medewerking voorwaarden gesteld. John Verbeeck: "Als burgemeester heeft hij altijd een luisterend oor. Hij heeft me ook beloofd nooit met het VB een coalitie te vormen, wat me toch geruststelt. Janssens is de enige die een tegengewicht kan vormen voor die partij."

De volgende dagen zou elke Antwerpenaar één van die 52 affiches in zijn brievenbus vinden. Omruilen mag. Wij hopen stiekem op de affiche met Jelica Cruz de Pina, de kapster van Patrick Janssens. Volgens communicatie-expert Noël Slangen staat of valt deze campagne met de keuze van de 'modellen'. Noël Slangen: "Je moet een zo breed mogelijke waaier van mensen aanbieden. Zeker als je werkt met bekende gezichten. Er mag absoluut geen sprake zijn van een te hoog 'Cogels Osylei'-gehalte. (...) Als je daarmee gaat uitpakken, dan werkt dat establishment bevestigend. Daar win je geen stemmen mee. Dat Janssens er ook een eerder 'volkse' figuur als Gaston Berghmans heeft bijgestoken, is sterk." Alle Antwerpse kranten brengen verslag uit van de voorstelling van Janssens' campagne, maar niemand die de vraag stelt waarom een aanzienlijk deel van de Antwerpse bevolking niet vertegenwoordigd is op het fotomateriaal: de Marokkaanse en de Turkse inwoners. Wat schuilt er achter dat bijvoorbeeld geen gehoofddoekte vrouw bij de 26 onbekende Antwerpenaren is opgenomen?

We kunnen ons voorstellen dat Philip Dewinter naar adem gehapt heeft als hij vernam hoe zijn grootste opponent campagne gaat laten voeren. 'Laten', want de BV's trekken ook nog eens met kleinere afdrukken van hun foto's op pad om stemmen in te zamelen voor 'Patrick'. Wat kan Dewinter daar tegenin brengen? Frank Galan noch Vanessa Chinitor wonen in Antwerpen of de onmiddellijke omgeving. Dewinter moet alvast niet afkomen met de kritiek dat Janssens in zijn campagnemateriaal niet verwijst naar zijn partij. We kunnen die kritiek begrijpen als ze van anderen komt, maar niet van het VB. Gerolf Annemans laat op zijn website nog altijd elke verwijzing naar het VB weg, tenzij hij eens een brochure van het VB afbeeldt. Maar anders vind je er ook geen logo van zijn partij. Annemans die vandaag in Het Nieuwsblad op Zondag  gevraagd naar zijn grootste verdienste voor Antwerpen de voorbije zes jaar zegt: "Ik ben zeer bescheiden. Maar ik mag wel zeggen dat ik het diamantdossier op de voet heb gevolgd. Ik ben voor het Vlaams Belang de man van de diamant." Nu nog de Indiërs, die 80 % van de diamanthandel in Antwerpen in handen hebben, stemrecht verlenen Gerolf, of je blijft eeuwig in de schaduw van Philip staan.

09:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: antwerpen, 8 oktober, annemans |  Facebook | | |  Print

13-07-06

De foute aanpak van Vlaams Belang

Vandaag interpelleert Gerolf Annemans (foto 1) staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens over de steun van de Nationale Loterij aan de 0110-concerten van Tom Barman (foto 2). Het Nieuwsblad had er dinsdag een halve bladzijde voor over om het Lotto-geld dé blunder in het 0110-dossier te noemen. Sponsoring 0110-concerten door Nationale Loterij speelt in kaart van VB – Winnend lot voor Belang titelde de krant. “De sponsoring van de Nationale Loterij mag dan goed bedoeld zijn (om de festivals gratis te maken – AFF/Verzet), het overheidsbedrijf geeft Vlaams Belang de gedroomde voorzet om zich ook in het 0110-verhaal te wentelen in de slachtofferrol, het pad dat de partij zo graag bewandelt”, is de redenering van de krant. “Men gebruikt de machine van het regime om ons klein te krijgen”, argumenteert Gerolf Annemans immers in  Het Nieuwsblad. Een internetenquête van de krant geeft aan dat op 1 200 respondenten 37 % het een goed idee vindt dat er Lotto-geld naar de 0110-concerten gaat, 63 % niet. Cartoonist Marec reageerde gisteren gevat. In de lezersrubriek van  Het Nieuwsblad stond een cartoon met als titel  Lotto sponsort 0110, en daaronder Dewinter die een brief aan het schrijven is en denkt: “1 000 000 Vlamingen zullen uw geld weigeren!”

Maar er is nog een andere manier om tegen het 0110-dossier aan te kijken. In zusterkrant  De Standaard  verscheen gisteren een opiniebijdrage van Vincent Douchy, een student vertaler-tolk, onder de titel  De foute aanpak van Vlaams Belang. Douchy wijst op enkele mankementen in de VB-redenering over de 0110-concerten, en heeft tot slot een sublieme voorzet voor het VB om af te geraken van haar imago als racistische partij en de 0110-concerten in haar voordeel te laten uitdraaien.

Vincent Douchy: “Op 1 oktober 2006 worden er in Vlaanderen concerten georganiseerd tegen racisme en voor verdraagzaamheid. Concerten die zowat in het verlengde liggen van de recente witte marsen. Omdat initiatiefnemer Tom Barman zegt dat hij een ,,spetterend feest'' wil organiseren ,,op de verkiezingsnederlaag van extreem-rechts of als ze nog groeien, op het graf van een vrij en democratisch Antwerpen'', voelt het Vlaams Belang zich aangevallen. Vlaams Belang heeft het recht zich aangevallen te voelen. Barman steekt niet weg dat hij op de partij mikt. Ook al vermeldt hij dat 'iedereen welkom is', in principe dus ook de Vlaams Belang-kiezers. De reactie van Vlaams Belang is minder gerechtvaardigd en zelfs amateuristisch voor mensen die communicatief geen uilen zijn, om eufemistisch te blijven. 

Vlaams Belang stuurt brieven naar de Vlaamse artiesten die deelnemen aan het initiatief. Waarom stuurt het die naar de ene artiest wel en naar de andere niet? Omdat het vermoedt dat de ene artiest veel Vlaams Belang-aanhang heeft en de andere niet? In dat geval zijn onze Vlaamse artiesten dan toch niet helemaal apolitiek, zoals Vlaams Belang beweert dat ze zouden moeten zijn. De partij waarschuwt de zangers zich niet te laten misleiden door de achterliggende ideeën van het opzet. Waarmee meteen - al dan niet onbewust - de indruk gewekt wordt dat die artiesten niet goed zouden weten waarmee ze bezig zijn als ze hun stem aan zo'n opzet ontlenen.

Twee kanttekeningen. Ten eerste: waarom mag een concert - en mogen de deelnemers aan het concert - geen politieke boodschap uitdragen waarin menselijke waarden worden verdedigd? Een jaar geleden werden de Live 8-concerten op touw gezet. Eveneens politiek geladen, want bedoeld om regeringsleiders van grote sommen geld af te doen zien, in het voordeel van de armen. Geen haan die kraaide naar de politieke boodschap ervan. Als muzikanten zich inzetten om voor levensbehoeften te vechten, zie ik niet in waarom dat niet kan als het om menselijke waarden gaat.

Ten tweede. Vlaams Belang stelt zich arrogant en hooghartig op als het iconen uit de Vlaamse muziekwereld erop begint te wijzen welke optredens ze mogen doen en welke niet. Ik begrijp trouwens niet dat de partij zich zorgen maakt over de populariteit van de artiesten. De enige die zich over populariteit zorgen moet maken, is de artiest zelf. Als een artiest beslist om aan een politiek getint concert deel te nemen, wetende dat hij misschien een deel van zijn aanhang tegen de schenen stampt, dan is dat zo en heeft niemand anders daar zaken mee.

Vlaams Belang had beter op Tom Barman toegestapt en hem rechtuit verteld dat het wilde meewerken aan een concert tegen racisme en voor verdraagzaamheid. Dat het misschien zelfs bereid was de partijkas aan te spreken om het initiatief financieel te steunen. Op één voorwaarde: dat het geen concert tegen Vlaams Belang zou zijn, zoals Barman anderhalf jaar geleden verkondigde. Maar dat het een concert tegen racisme en onverdraagzaamheid moest worden, in het licht van de tragische feiten in april, mei en juni 2006. Pas dan had Vlaams Belang een geloofwaardig antiracistisch, verdraagzaam teken gegeven.”

Annemans, engageer die vertaler-tolk in spé bij de VB-studiedienst. Dan is er tenminste één VB-werknemer met een origineel idee. Of Vincent Douchy dat wil, is natuurlijk nog iets anders.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) | Tags: 0110-concert, annemans |  Facebook | | |  Print

Vorige 1 2 3 4 5