30-10-11

DEWINTER OP DE BRES VOOR EEN FIETSPAD

Veel interessante verhalen in de kranten dit weekend. In Antwerpen haalde het VB twee kranten met een lokale actie voor een fietspad waarbij het VB tot haar eigen verbazing steun kreeg van Groen!.

 

Voor het eerst sinds De Standaard en De Morgen uitpakken met nieuwe magazines hebben we het gevoel weekendkranten te hebben die er toe doen. De Morgen werpt een nieuw licht op de malversaties bij de Hasseltse politie met als leidraad de ledenlijst van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance. De Standaard reconstrueert hoe de N-VA na de uitschuiver van Bart De Wever vier jaar geleden in de gunst van de Joodse gemeenschap probeert te staan (foto 1). Filip Dewinter en Tanguy Veys mogen nog zo hun best doen, als Open VLD en SP.A stemmen verliezen bij de Joodse gemeenschap in Antwerpen zullen die stemmen naar de N-VA gaan. De Morgen heeft ook een Bart De Wever-verhaal, al lijkt ons de bekendste klant van de frituren ’t Draakske en ’t Kriekske er maar bijgesleept om een onderzoek over de populistische kiezers en het commentaar daarbij van professor Mark Elchardus onder de aandacht te brengen. De Standaard houdt ook nog zowat haar hele voorpagina vrij voor een pleidooi om een echte parlementaire commissie over Dexia op te richten, en belicht verderop in de krant nog meer de Dexia-affaire.

 

Het Nieuwsblad peilt naar de mening van de Marokkaanse moeders in Borgerhout die een aantal van hun jongens zien ontsporen. Gids voor de journaliste is Fatima Bali die in de krant wordt omschreven als “ex-politica”. In Gazet van Antwerpen zegt Ademloos-voorzitter Wim van Hees dat de keuze tussen Patrick Janssens en Bart De Wever als burgemeester geen echte keuze is. De kiezer krijgt dan twee keer ongeveer hetzelfde. Janssens moet gedwongen worden te kiezen tussen het voortzetten van het huidige conservatieve bestuur en een nieuwe, progressieve coalitie. In dezelfde krant wordt ook geïnventariseerd welke quotes Patrick Janssens zich de voorbije maanden liet ontvallen: nu eens een quote om de linkse kiezers te charmeren, dan eens een quote om het vertrouwen van de rechtse kiezers te winnen. De gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 zijn in zicht.

 

En wat dan doen als Vlaams Belang? We mochten het vrijdag meemaken dat Filip Dewinter himself, zijn echtgenote die anders enkel naar congressen en recepties meegaat, en enkele partijgenoten waaronder een VB-personeelslid, actie voerden voor de aanleg van een fietspad in Ekeren. De plannen voor het fietspad liggen al zes jaar klaar maar door een aanslepende onteigeningsprocedure ligt het fietspad er nog altijd niet. Filip Dewinter sprong daarom op de bres voor een fietspad in het district waar hijzelf een villatje bewoont. Het Vlaams Belang is en blijft overigens een partij voor de autobezitters. In het jongste mobiliteitsdebat op de regionale televisiezender ATV kloeg Dewinters secondant Jan Penris nog steen en been over de lasten op auto’s en de moeilijkheid ergens met een auto te geraken. Maar pour le besoin des choses wil Dewinter dus ook wel eens actievoeren voor een ontbrekend fietspad.

 

De actie is ook en vooral de start voor een campagne waarmee gele vestjes gratis worden verdeeld met daarop “Veilig Ekeren!” en de leeuw uit het Vlaams Belang-logo. De actie voor het fietspad komt trouwens ook te laat om nog veel invloed te hebben op de aanleg. Nadat de eerste bouwvergunning door de aanslepende onteigeningsprocedure vervallen is, werd op 30 september – een maand geleden – al een nieuwe bouwvergunning aangevraagd. Maar goed. Filip Dewinter die opkomt voor de fietsers, we zien het graag gebeuren. Ook Rita Van Zeebroeck, buurtbewoonster en lid van het plaatselijk Groen!-bestuur, dacht er zo over en voerde – in groen vestje uiteraard – mee actie met Dewinter (foto 2, met naast Rita Van Zeebroeck achtereenvolgens Filip Dewinters echtgenote, Filip Dewinter en VB-personeelslid en -gemeenteraadslid Wim Van Osselaer. Filip Dewinter overigens op een damesfiets. Geleend van één van zijn dochters?). Voor het VB was de aanwezigheid van een Groen!-militante hét evenement van de dag. In een VB-persmededeling luidt het: “Allicht is de deelname van Groen! aan een actie van het Vlaams Belang een primeur in Vlaanderen. De Groen!-militante stond er overigens op dat haar deelname aan de actie zou worden gecommuniceerd aan de pers.”

 

Groen!-districtsraadslid Ilse de Schutter zegt in Het Nieuwsblad dat het geen gezamenlijke actie is van Groen! en Vlaams Belang, maar dat haar partij in deze zaak wel de mening deelt van het VB. Als dat toevallig zo eens is, waarom niet. Meteen een tip voor het VB om uit haar isolement te geraken: neem eens meer standpunten in die we niet gewoon zijn van het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ekeren, antwerpen, dewinter, de wever, janssens, groen!, actie |  Facebook | | |  Print

24-10-11

DE MAROKKAANSE KOEKJES VAN HET VB-DEURNE

De kernstad Antwerpen fusioneerde in 1983 met haar randgemeenten. De voormalige gemeenten worden nu districten genoemd, en die districten doen er alles aan om hun eigenheid te beklemtonen binnen de grote stad. In Deurne, een district qua inwonersaantal vergelijkbaar met de stad Mechelen, heeft men een eigen feestdag uitgeroepen en promoot men sinds kort ook ‘Deurnese koekjes’. In de jongste zitting van de Deurnese districtsraad interpelleerde VB-fractieleider Jan Van Wesembeeck (foto 1) over die koekjes.

 

In het voorjaar werd een wedstrijd uitgeschreven voor een eigen koekje. Twee bakkers dienden een voorstel in; een volksjury en een vakjury beoordeelden de inzendingen. Bakkerij Roché – al zeventien jaar in Deurne actief – had het beste voorstel:  een koekje in de vorm van een blad, een verwijzing naar Deurnese parken zoals het Rivierenhof. Het is een koekje van zanddeeg, maar luchtiger en krokanter. Met een limoensmaakje om het fris te houden, en een dun laagje marsepein erop. Naar analogie met het Antwerps Handje is er nu het Deurnese Smullertje (foto 2). Tot 10 augustus mocht de winnende bakker de Deurnese lekkernij exclusief verkopen.

 

Intussen mag ook de de wedstrijd verliezende bakkerij Raphaël de koekjes verkopen. Nu het districtsbestuur een aantal wijkvergaderingen plant en daar het Deurnese Smullerke wil laten proeven werd een bestelling geplaatst voor Deurnse Smullerkes. Bakkerij Raphaël diende een offerte in die maar de helft kost van wat bakkerij Roché vraagt. Het Deurnese districtsbestuur koos voor de goedkoopste bakker, maar het VB wilde nu weten of het districtsbestuur voorbije maanden niet te veel betaald had aan de andere, de wedstrijd winnende, bakkerij. Een kwestie dus van groot belang, een district – we herhalen het: zo groot als de stad Mechelen – waardig.

 

Districtsschepen Ariane Van Dooren (CD&V) legde uit dat het ene koekje dikker is dan het andere, het ene mooie nerven heeft en het andere niet, en patati patata. De districtsschepen beloofde met beide bakkers te gaan praten en zou kwaliteitseisen stellen om het koekje nog te mogen bakken. “Zal het Deurnese Smullerke in de toekomst nu duurder of goedkoper worden?”, wilde Jan Van Wesembeeck meteen weten. “Betaalde het districtsbestuur de voorbije maanden niet te veel? Vindt u dat koekje nu zelf lekker?”, moest Jan Van Wesembeeck ook nog weten. Achtergrond van het verhaal is dat bakkerij Roché uitgebaat wordt door de Marokkaanse Deurnenaar Hassan Aarab. Of bakkerij Raphaël wél door autochtonen wordt uitgebaat, hebben we niet nagevraagd. Het doet er – in onze ogen toch – niet toe. Misschien dat het voor het VB wel anders is.

 

In elk geval maakt het VB-Deurne zich druk over ‘Deurnese koekjes’ die al langer, zij het soms met een andere kleur van marsepein, in Marokko en in Marokkaanse winkels hier te vinden zijn. Het VB dat opkomt voor het goedkoopste Marokkaans koekje… Zelfs het VB ziet zich verplicht om in plaats van de multiculturele realiteit botweg af te wijzen, er het beste uit te halen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, antwerpen |  Facebook | | |  Print

23-10-11

“NIET HET KAPITALISME MAAR OCCUPY IS HET PROBLEEM”

Het KVHV-Antwerpen klaagt in een persmededeling over de Occupy-bewegingen in Vlaanderen. Aanleiding is een actie gisteren in Antwerpen die een 250-tal mensen op de been bracht (foto’s 1 en 2).

 

Volgens het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen is die actie een “nabootsing van de ‘Occupy Wall Street’-hype”. Het KVHV-Antwerpen “weigert mee te stappen in de massahysterie”. Het “verwerpt de latente communistische grondslagen ervan en klaagt de organisatoren aan voor hun oneerlijkheid ten aanzien van hun deelnemers”. Het KVHV verduidelijkt: “De gehele Occupy-beweging, die over de Atlantische oceaan naar hier komt gewaaid, mist volgens ons iedere grondslag. Men protesteert tegen het kapitalistische systeem, voor meer democratie, voor burgerinspraak, voor maatschappelijk debat, tegen bankenarrogantie, voor… De vlag dekt vele, zeer vele, te veel ladingen. Iedere deelnemer heeft wel een eigen ideetje waarvoor hij meekomt. Het enige dat hen bindt is dat ze verontwaardigd zijn. (…) De anonieme belangeloze (?) organisator heeft wel een agenda. Het verscheen eerst op hun Amerikaanse website en werd vervolgens vertaald en verspreid. De “Declaration of the Occupation of New York City” is uitgegroeid tot de officiële verklaring van de Occupy-beweging. Wie deze tekst leest (…) kan niet anders twee grote vaststellingen doen.

 

Ten eerste valt op dat de gehele tekst doordrongen is van constante paranoïde. Ieder probleem waar de huidige samenleving mee worstelt, van gezondheidszorg over dierenbescherming naar milieurampen, is toe te rekenen aan de bedrijven. Niet de kleine man in de straat, maar de bedrijven zijn de schuld van alles. Bij uitbreiding stelt men dat het gehele systeem van bedrijven schuldig is. Het kapitalisme is de vijand van de Occupy-beweging. Ten tweede vallen de tekstuele verwijzingen naar het communistisch manifest op. Wie dit gelezen heeft, herkent onmiddellijk meerdere uitdrukkingen in de verklaring. Andere punten lijken dan weer rechtstreeks overgenomen uit het manifest. Zou Karl Marx zelf de pen ter hand genomen hebben om de Occupy-beweging te steunen? (Karl Marx stierf in 1883, nvdr.) De Occupy-beweging is geen nieuwe beweging. De Occupy-beweging is de zoveelste vermomming van het revolutionair communisme. (…) Wij vragen de organisatoren om eerlijk hun grondslagen te tonen aan de deelnemers. Draag geen vals clownmasker. Verberg je niet achter leugens. Beweer niet dat je geen zogenaamde oplossingen hebt klaarliggen. Toon je ware gelaat als  (neo-)marxistische groepering.

 

Daarnaast nemen we als KVHV-Antwerpen de handschoen op om de vrije markt en het kapitalisme wel te verdedigen Dit doen we omdat het kapitalisme het enige systeem is in de wereld dat vrijwillige inzet en verbetering promoot bij de mens. Men wordt beloond op de eigen waarde. Het garandeert onze persoonlijke vrijheid. (De ontslagen werknemers van ArcelorMittal en andere werklozen zullen blij zijn met die vrijheid, nvdr.) Er zijn weliswaar uitwassen, maar om Churchill te parafraseren: het kapitalisme en de vrije markt zijn slechte systemen, maar nog steeds beter dan al de anderen. Wij zijn écht gehecht aan onze intellectuele en economisch vrijheid! (Dat de machtsconcentratie bij media- en andere concerns de intellectuele en economische vrijheid beperkt, ontgaat onze KVHV’ers even, nvdr.)" "Occupy-organisatoren: onze steun krijg je niet.” Het KVHV-Antwerpen zou dan ook niet aanwezig zijn bij de Occupy-actie aan de Groenplaats in Antwerpen, maar niemand van de aanwezigen miste hen.

 

We zagen oud-strijders uit de sociale bewegingen, communisten en anderen, naast jongeren en minder jongere die geen of niet zoveel jaren actievoeren op hun actief hebben. We zagen ook zowel punkers als een directeur bij het welzijnswerk. Woede bindt hen, woede omdat zij dreigen de rekening gepresenteerd te krijgen en niet de schuldigen voor de crisis: de topbankiers, pardon: de flopbankiers, in de eerste plaats. De actie werd een lange speakerscorner waar iedereen kon zeggen wat hem of haar op de lever ligt. Helaas was het schamel geluid dat uit de ene megafoon kwam, misschien wel symbolisch voor de alsnog beperkte reikwijdte van de actie. De zwakke organisatiegraad ontkracht echter tegelijk de bewering van het KVHV als zouden anderen achter de actie zitten. Was het maar zo: er zou een degelijke geluidsinstallatie op de Groenplaats gestaan hebben en Hasta Siempre zou uit de boxen geknald hebben. Foto 3: Een winkel in de Antwerpse binnenstad bereidt haar klanten voor op een ander sociaal-economisch klimaat.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kvhv, actie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

18-10-11

QUO VADIS ANTVERPIA ?

Zaterdagmorgen gaven we hier de hoofdlijnen van een peiling van Gazet van Antwerpen over de kiesintenties in Antwerpen, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Wat weten we intussen nog?

 

Patrick Janssens en Bart De Wever zijn elkaar waard als kandidaat-burgemeester, maar Bart De Wever kan voor zijn partij meer gemeenteraadszetels binnenhalen dan Patrick Janssens (respectievelijk 31,2 % en 26,1 % van de stemmen, goed voor 19 N-VA- en 16 SP.A-gemeenteraadsleden). Het VB verliest 14,1 % van de stemmen, en komt nu uit op 19, 2 % van de stemmen (12 gemeenteraadszetels). Groen! verdubbelt haar score, en komt uit op 9,7 % van de stemmen en 5 gemeenteraadsleden. Open VLD en CD&V halen niet meer dan 5,7 en 4,3 % van de stemmen. Voor de Open VLD levert dit nog 2 gemeenteraadszetels op, voor de CD&V nog slechts 1. PvdA+ en Rood! zouden respectievelijk 2,5 en 1,1 % van de stemmen halen. Geen van beide haalt daarmee een gemeenteraadszetel binnen. Hier een vergelijking met de vorige kiesuitslag: de stemmenpercentages en het aantal gemeenteraadszetels.

 

De N-VA trekt vooral kiezers weg bij het VB. Van de kiezers die nu N-VA zouden stemmen, koos 39 % in 2006 nog voor het VB. Verder verliezen zowel de CD&V (bijna 20 %) als de SP.A (16 %) kiezers aan de N-VA. De N-VA ligt vooral goed bij de oudere Antwerpenaar. Het VB ligt daarentegen goed bij de jongste kiezers. 4 op 10 VB-kiezers zijn tussen 18 en 24 jaar. Mocht huidig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom van Puurs naar Antwerpen verhuizen, en in Antwerpen lijsttrekker worden bij de gemeenteraadsverkiezingen, zou dat de Open VLD ten goede komen, en vooral CD&V, SP.A en Groen! kiezers doen verliezen. Patrick Janssens en Bart De Wever krijgen respectievelijk 32,9 en 32,5 % van de stemmen als gepeild wordt naar de beste burgemeester voor Antwerpen. Filip Dewinter is minder populair dan zijn partij, slechts 10,6 % van de Antwerpenaren ziet hem als de ideale burgemeester. 1 op 3 VB-stemmers heeft liever Bart De Wever dan Filip Dewinter als Antwerps burgemeester.

 

Gisteren werd bekend hoe de allochtonen in Antwerpen zouden stemmen. 36,6 % zou SP.A stemmen; 21,9 % Groen!; 12,1 % VB; 8,1 % Open VLD; 4,5 % CD&V; 3,8 % PvdA+; 3,3 % Rood!. Alle allochtonen samen (Belgen van allochtone origine, Europese Unie-burgers en vreemdelingen buiten de Europese Unie die al minstens vijf jaar in België verblijven die mogen gaan stemmen) maken iets minder dan 20 % van de stemmen uit. Bart De Wever zegt dat hij de lage score bij de allochtonen voor zijn partij wel verwacht had. “Veel allochtonen hebben een verkeerd beeld van ons”, zegt Bart de Wever. Filip Dewinter is “aangenaam verrast” met de score voor het VB. “Het enige wat Vlaams Belang zegt, is ‘pas u aan of keer terug’. Allochtonen die zich hebben aangepast, storen zich ook aan het wangedrag van anderen en zijn het wellicht ook beu dat er nog steeds een groep mensen is die zich weigert te integreren.”

 

Slecht nieuws voor Dewinter is dan weer dat de Antwerpenaar ‘migratie en integratie’’ slechts op de zevende plaats in de prioriteitenlijst zet (39 % vindt dit belangrijk). De top-3 is veiligheid (75 %), werkgelegenheid en economie (71 %), en milieu en gezondheid (68 %). In eerdere peilingen stond ‘migratie en integratie’, net als ‘propere straten’, veel hoger in de prioriteitenlijst. Dat de VB-plaat over ‘migratie en integratie’ grijs gedraaid is, blijkt ook uit de thema’s waarom voor bepaalde partijen gestemd wordt. Van de N-VA-kiezers vindt 46 % ‘migratie en integratie’ een belangrijk thema, terwijl van de VB-kiezers slechts 34 % dit nog een belangrijk thema vindt. De VB-kiezers zijn het minst geïnteresseerd in cultuur (22 %) en stadsvernieuwing (25 %). We hadden niet anders verwacht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

15-10-11

VAN ANTWERPEN NAAR AALST

Volgens een peiling van Gazet van Antwerpen valt het VB in Antwerpen terug van 35,5 % van de stemmen naar 19,4 % (- 14,1 %). Dat is natuurlijk beter dan wat de Open VLD (5,7 %) en CD&V (4,3 %) er nog van bakken, maar het maakt van het VB niet de hond in het kegelspel.

 

N-VA (31,2 %) en SP.A (26,1 %) kunnen en zullen na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar rustig een bestuursmeerderheid vormen. De vraag is enkel nog wie burgemeester wordt. Patrick Janssens (32,9 % van de Antwerpenaren zien hem nog wel zitten als burgemeester) en Bart De Wever (links op foto 1, 32,5 %) zijn aan elkaar gewaagd, maar Bart De Wever heeft het voordeel in zijn zog de grootste groep gemeenteraadsleden te kunnen leveren. Filip Dewinter (rechts op foto 1) komt er helemaal niet aan te pas: slechts 10,6 % van de Antwerpenaren wil hem als burgemeester. Het VB is in Antwerpen populairder dan Dewinter. Toch ook iets om over na te denken, mochten wij Dewinter zijn.

 

Maar gisterenavond moest Dewinter alweer present zijn in Aalst waar ze met Karim Van Overmeire het plaatselijk VB-boegbeeld verloren hebben. Overgestapt naar de N-VA. Een meeting (foto 2) met Filip Dewinter, Tanguy Veys en plaatselijk VB-voorzitter en gemeenteraadslid Steve Herman moet het VB terug op de kaart zetten in de ajuinenstad. Filip Dewinter twitterde meteen dat er veel volk was. Hij vertelde er niet bij waarom. In het pamflet waarmee opgeroepen werd voor de meeting gisterenavond werd elke aanwezige drie gratis pinten beloofd. En een vlag. Op een jaarbeurs eerder dit jaar verlootte het VB-Aalst een LED-flatscreen TV. Als politieke argumenten zwak worden, moet je met andere argumenten afkomen om nog volk te trekken.

 

Op deze foto wordt de winnaar gefeliciteerd met zijn LED-flatscreen TV terwijl nieuw plaatselijk VB-boegbeeld Steve Herman achter het hoofd van een partijgenoot ‘ezelsoren’ maakt. Het zijn grapjassen, daar in Aalst.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, aalst, dewinter |  Facebook | | |  Print

25-09-11

OP WIENS KOSTEN ?

“Er zijn nog zekerheden in het leven. Telkens er in of om het stadhuis een steen wordt verlegd, al is het soms niet meer dan een kiezel, is Vlaams Belang er als de kippen bij om persmededelingen te sturen. Dat het niet waar is, of op z'n minst laakbaar en schandalig en van de hond en zo.”

 

Gazet van Antwerpen-redacteur Wim Daeninck uitte vorige vrijdag zijn bedenkingen bij de diaree aan persmededelingen van het Vlaams Belang. “Dit keer was het voorwerp der gramschap de brochure 't Stad, we werken eraan (foto). Die geeft een overzicht van alle projecten van de Werf van de Eeuw. Grote en kleine werken die de komende jaren het nieuwe stadsbeeld zullen bepalen. Kan niet, mag niet. Betaald met belastingsgeld, betoogt het boze Belang. En daar hebben ze groot gelijk in. Alles wat het stadsbestuur doet, wordt namelijk betaald met belastingsgeld. Scholen bouwen, parken en pleinen aanleggen, wegen herstellen, kinderkribbes en serviceflats bouwen, ziekenhuizen doen draaien, brochures uitgeven: elke cent daarvoor komt uit de stedelijke ruif, al dan niet aangevuld met Vlaamse of federale centen. Althans, wij hebben alvast geen weet van een zwik stadsbedienden die in de catacomben van de Grote Markt een drukkerijtje hebben geïnstalleerd waar eurobiljetten vlotjes van de band rollen.

 

Maar of dat nu zo fout is? De brochure bevat geen enkele naam of foto van een politicus. Niet eens een gepersonaliseerd voorwoord van de burgemeester. Zoals ook in het informatieblad De Antwerpenaar, eveneens betaald met belastingsgeld, geen enkele schepen pluimen op zijn hoed mag steken. Toegegeven, de grens tussen informatie en propaganda is dun. Maar we neigen in deze meer naar het eerste. Burgers informeren is een van de kerntaken van een overheid. Zou ze dat niet doen, dan zouden de critici van de meerderheid de eersten zijn om dat aan te klagen. Trouwens, waar komt het geld vandaan waarmee politieke partijen hun propaganda verspreiden? Grotendeels uit hun dotatie, toch? En waar komt dát geld vandaan? Juist.”

 

Filip Dewinter heeft overigens laten opvragen hoeveel het drukken en verspreiden van de betwiste brochure kost. Volgens Filip Dewinter kan een stad als Antwerpen zich dit niet veroorloven met een schuldenlast van 971 miljoen euro en een OCMW dat vorig jaar een tekort had van 14 miljoen euro. Dewinter heeft aan het Antwerps integriteitsbureau gevraagd een onderzoek te openen, en aan provinciegouverneur Cathy Berx gevraagd de kosten voor de opmaak, druk en verspreiding van de brochure uit de rekening van de stad Antwerpen te halen en te verhalen op de partijen die deel uitmaken van het Antwerpse stadsbestuur. Het is niet bekend wat de kosten zijn aan uurlonen en tijd die beter had kunnen besteed worden voor de ambtenaren die de vraag van Dewinter moeten onderzoeken. Het resultaat van het onderzoek laat zich raden: Wim Daeninck heeft gelijk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter |  Facebook | | |  Print

15-09-11

TOM BARMAN, BART DE WEVER EN DE HAATMAILS

We houden ons hart vast voor de dag waarop blijkt dat na het opbod met weekendbijlagen van De Standaard en De Morgen, de concurrentie die die twee kranten elkaar, Knack en Humo aandoen, finaal een of meer van die bladen financieel moet inbinden… en we uiteindelijk met minder diversiteit in de pers zullen eindigen. Maar intussen is het natuurlijk interessant te vergelijken.

 

Naar aanleiding van de cd Keep you close die morgen uitkomt, pakten alle kranten uit met een interview met Tom Barman (foto 1). De ene in de nieuwe weekendbijlage, de andere in de gewone krant. Maar het verschil werd gemaakt door Le Soir. In Le Soir werd de frontman van dEUS bevraagd over de politieke toekomst in Antwerpen. Tom Barman: “Tot wat ik bereid ben om te verhinderen dat Bart De Wever burgemeester van Antwerpen wordt? Daar heb ik nog niet aan gedacht. Misschien is het goed (dat hij burgemeester wordt, nvdr.). Ik ben daar niet automatisch tegen.  (…) De politieke situatie in België is een zeer theoretisch, zeer technisch probleem geworden. En dan zwijg ik. 0110 was emotioneel, tegen extreemrechts. Nu hou ik afstand en luister ik veel naar wat men mij vertelt. De voor en tegen De Wever zijn beide interessant. Ik meng me daar bijgevolg niet in. Ik leer.”

 

Ter lering en vermaak daarom een anekdote over Bart De Wever (foto 2) uit diezelfde weekendkranten. Humo geeft ons deze week een inzicht over de schrijvers van haatmail naar al wie een ‘verkeerd’ woord zegt over Bart De Wever en Vlaanderen. “Ik heb Bart De Wever nog nooit horen zingen, maar ik ben er van overtuigd dat hij het beter kan dan u” is daarbij het vriendelijkste wat er tussen zit. Bij de N-VA krijgen ze naar verluidt echter ook haatmail. Maar hoeveel? Bart De Wever, het voorbije weekend in Gazet van Antwerpen: “Twintig haatmails per dag, dat is voor mij een gewone werkdag.” De krant zette deze uitspraak als vette kop boven het interview. Maar wat lezen we datzelfde weekend in een gemoedelijk interview ten huize van Bart De Wever in De Morgen? Bart De Wever over het aantal haatmails dat hij krijgt: “Soms krijg je er een dag geen, soms tien.”

 

“Twintig haatmails per dag, dat is voor mij een gewone werkdag” en “Soms krijg je er een dag geen, soms tien” lijkt ons toch wel tamelijk ver uit elkaar te liggen. Als Bart De Wever in twee gelijktijdig verschijnende interviews niet eens hetzelfde antwoord kan geven over het aantal haatmails dat hij dagelijks krijgt,  hoe kunnen we hem dan vertrouwen over andere zaken?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

07-09-11

KEN JE BURGEMEESTER. MOPPERSMURF BART DE WEVER

“We hebben heel hard geprobeerd om in de federale regering te geraken, maar ik heb niet echt meer het gevoel dat dat zal lukken, dus gaan we daar op dit moment ook geen tijd meer aan verliezen. Wat de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 betreft heb ik nog niets beslist, maar als ik het gevoel heb dat ik dingen kan veranderen in Antwerpen, ga ik dat misschien wel proberen.” Hoe nobel. Bart De Wever antwoordt deze week in Dag Allemaal(foto 1) op vragen van vijf kinderburgemeesters.

 

Wat daarbij vooral opvalt, is hoe geïrriteerd Bart De Wever geraakt als één van de kinderen aandringt op een oprecht antwoord. We wisten al dat Bart De Wever geen hoge pet op heeft van journalisten van Le Soir en van de RTBF, en ook zangers als Bart Peeters, Milow en Daan irriteren hem als die hun mening geven over het politiek bedrijf en Bart De Wever in het bijzonder. Maar ook kinderen werken hem op de zenuwen.

 

Daan (12 j., kinderburgemeester van Hasselt): Heel veel mensen zeggen dat jij liever burgemeester van Antwerpen wil worden dan minister. Is dat waar?

Bart De Wever: "Ik weet dat dat vaak wordt gezegd, maar dan toch vooral door mensen die me niet zo graag hebben. ’t Klopt trouwens niet."

Daan: Dus je wil liever minister worden?

Bart De Wever: "Neenee, dan was ik dat al lang geworden. Het enige wat me interesseert is dat ik dingen kan doen, een titel is niet belangrijk. We hebben heel hard geprobeerd om… (hier volgt het citaat dat we in de inleiding reeds gaven)."

Daan: Dat is eigenlijk geen antwoord op mijn vraag, hé.

Bart De Wever: "Klopt, dat hebt gij goed gezien."

Daan: Alle kranten schrijven…

Bart De Wever: "(rolt met de ogen) Een kritische interviewer, amai."

 

Wat later.

Daan: Welke politicus van een andere partij vertrouw je het meest?

Bart De Wever: "Lap! Jij stelt écht de meest pijnlijke vragen, heb je die zelf bedacht?"

Daan: Ja, en nu wil ik een fatsoenlijk antwoord, meneer De Wever.

(…)

Daan: Wat vind jij je beste eigenschap?

Bart De Wever: "(tegen de anderen) Ik vind dat Daan te veel vragen stelt. (lacht) Pff, moeilijk hoor. Wat is nu de beste eigenschap van mezelf? (zucht) Ik ben sprakeloos, voor het eerst in mijn leven."

 

Als Arthur (12 j., kinderburgemeester van De Haan) vraagt met welke smurf De Wever zich vergelijkt, is het antwoord: “Soms ben ik Moppersmurf (foto 2) (…). Een andere keer voel ik me dan weer Brilsmurf, en in het beste van mijn gedachten ben ik Grote Smurf. Maar goed, om de een of andere reden is dat laatste me niet gegund.” Gelukkig maar. We beklagen de Antwerpenaren als ze Moppersmurf De Wever als burgemeester zouden krijgen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever, antwerpen |  Facebook | | |  Print

KEN JE STAD. DWAALLICHT BERT DECKERS

Toen maandag CD&V-gemeenteraadslid Ergün Top in de Antwerpse Brederodestraat met een moersleutel toegetakeld werd (foto 1), was VB-personeelslid Bert Deckers er als de kippen bij om zijn commentaar te geven. Bert Deckers spiegelt zich graag aan Joris Van Severen, zie onder andere zijn nieuwjaarskaartje een paar jaren geleden. Maar ook aan Kuifje spiegelt hij zich. Een uiterst-rechtse Kuifje, getuige zijn avatar op Facebook waar de hond Bobby verstopt wordt achter een Keltisch kruis (foto 2).

 

Bert Deckers onder de kop Drugs, vreemdelingen, criminaliteit… een trio dat nooit verveelt bij RechtsActueel: “(…) Zo is het niet toevallig dat de drugdealers, die door Top werden aangeklaagd en waarvoor hij nu ‘afgestraft’ werd, voor een ‘drugverdeelbuurt’ kozen die vergeven is van de vreemdelingen. De Antwerpse Brederodestraat en omliggende straten en pleinen staan al sinds jaar en dag gekend als een Turkse wijk. Voor de mensen die niet met Antwerpen vertrouwd zijn, deze Stad kent twee overwegend Turkse wijken. Deze dus waar Ergun Top zijn advocatenkantoor heeft (…) en de wijk rond de Statiestraat-Driekoningenstraat in district Berchem.”

 

Bert Deckers zou Antwerpen moeten kennen – tot aan zijn huwelijk woonde hij er – maar hij is een slechte gids. Wie met Google “Antwerpen in cijfers” zoekt, vindt zo de buurtmonitor met onder andere de recentste cijfers over het aantal vreemdelingen en allochtonen per wijk. Je ziet dan dat de door Bert Deckers genoemde wijken slechts op 4. en 5. staan qua aantal mensen met een Turkse nationaliteit. Op 1. staat ’t Kiel, op 2. de Stuivenbergwijk. Neem je er ook de Belgen van Turkse afkomst bij, schuiven de twee door Bert Deckers genoemde wijken op naar 3. en 4., maar dus nog altijd niet naar 1. en 2.

 

Als Bert Deckers zo slecht de bevolkingssamenstelling van Antwerpen kent, hoe betrouwbaar zijn dan zijn politieke adviezen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtsactueel, antwerpen |  Facebook | | |  Print

02-09-11

VB BLIJ OM NIET REALISEREN VAN EIGEN VOORSTEL

Het Vlaams Belang is tevreden dat in de voormalige gebouwen van General Motors aan de Noorderlaan in Antwerpen geen ‘supermoskee’ komt. Het Vlaams Belang is blij dat er niets in huis komt van haar eigen voorstel.

 

Punt 13 uit het beruchte zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok stelt immers: “De wildgroei van moskeeën moet gestopt worden. Overal rijzen moskeeën als paddenstoelen uit de grond. Aangezien het sociale leven van de islamgemeenschap zich concentreert in en rond de moskee, betekent de inplanting van een moskee in een wijk of gemeente een belangrijke factor van vervreemding. De magrebijnisering van de wijk is meestal het gevolg van de inplanting van een moskee. Het Vlaams Blok wil de gettovorming zoveel mogelijk tegengaan. In afwachting van de begeleide terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen naar hun landen van herkomst is het Vlaams Blok er echter wel van overtuigd dat de hier verblijvende moslims recht hebben om hier hun godsdienst te belijden. Het Vlaams Blok stelt dan ook een moskeestop voor, gevolgd door een systematische afbouw van het aantal moskeeën. Polyvalente ruimten buiten de stadskernen kunnen ter beschikking gesteld worden als gebedsruimte.”

 

Het zeventigpuntenplan werd voorgesteld op een door het VB ingericht colloquium op 6 juni 1992. In de weken en maanden nadien ging het VB aan de slag voor de uitvoering van haar zeventigpuntenplan, en zo bezocht een delegatie met onder andere Filip Dewinter en Jan Penris de stadsmagazijnen aan D’Herbouvillekaai in Antwerpen om te zien of daar geen grote gebedsruimte voor moslims kon ingericht worden. Het gebouw ligt buiten de stadskern en is groot, maar waar moest men naartoe met het feestmateriaal dat daar werd opgeslagen? De stadsarbeiders – verbijsterd over het gezelschap dat plots in hun midden stond – hoorden achteraf niets meer van het half-concrete idee van het VB.

 

Twintig jaar later opperde Antwerps schepen voor sociale zaken Monica De Coninck (SP.A) het idee om twee grote moskeeën te voorzien in plaats van de enkele tientallen kleine moskeeën in Antwerpen. Een reportage in Terzake begin deze week toonde aan dat de moslims zelf hier niet echt vragende partij om zijn, en Meyrem Almaci (Groen!) wees erop dat een stadsbestuur niets kan bepalen over het aantal moskeeën, kerken or whatever. Wél de voorwaarden voor gebedsruimten kan vastleggen (inzake brandveiligheid, overlast voor de buurt enz.). Het idee van Monica De Coninck is dan wel vanuit een nobele gedachte ontstaan, het is onrealistisch en vooral voer voor het VB dat van grote moskeeën in Antwerpen maar al te graag de inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar wil maken.

 

Op 30 juni 2011 hebben een twintigtal VB-notabelen en -militanten gekampeerd op het dak van één van de voormalige gebouwen van General Motors opdat er persaandacht zou zijn voor hun eis om ‘Geen supermoskee’. De nieuwe eigenaar is – blijkt nu – niet bereid om het gebouw te verhuren of te verkopen voor een ‘supermoskee’ of welke andere bestemming ook. Hij gebruikt het gebouw als opslagplaats. Filip Dewinter (foto, bij de bezetting van het voormalig GM-gebouw) claimt het nu als een overwinning dat er niets in huis komt van het daar vestigen van een ‘supermoskee’. Blij zijn om het niet realiseren van een eigen voorstel, een kinderhand is vlug gevuld.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, islam |  Facebook | | |  Print

17-08-11

DEWINTER MET LEGE HANDEN

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (foto 1) en de Antwerpse oppositieleider Filip Dewinter (foto 2) zijn ongeveer gelijktijdig terug uit verlof. De eerste vertoefde in Zuid-Engeland. De tweede in Namibië. Het verschil in persaandacht bij terugkeer was ook groot.

 

Patrick Janssens stond met zijn voorstel om illegaal verblijvende criminelen in gesloten centra te stoppen in afwachting van hun repatriëring in zowat alle kranten (Gazet van Antwerpen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Morgen…). En haalde ook nog eens televisie (ATV, VRT...) en radio (De Ochtend, op Radio 1). Filip Dewinter werd daarentegen geïnterviewd door… de Japanse televisie. Over België een jaar zonder federale regering, Anders Behring Breivik en de rellen in Londen. Het is goed voor Dewinters internationale uitstraling, maar voor binnenlands gebruik levert dat niets op.

 

Veiligheid zal een thema worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. “Ze mogen mij erop afrekenen. Het (Antwerpse, nvdr.) politiekorps is tijdens de jongste bestuursperiode met tien procent gegroeid. Ik werd vaker te repressief dan te laks genoemd. Alles wat Filip Dewinter van Vlaams Belang voorstelde in de debatten van de vorige verkiezingen, hebben we uitgevoerd, tenzij het alleen op federaal of Europees niveau beslist kon worden”, zegt Janssens in één van de interviews. Tja. Waar sta je dan als oppositieleider? Bij het Vlaams Belang kwam men gisteren in eerste instantie niet verder dan geschimp op de partij van Janssens: “Tijdens zijn vakantie heeft Janssens blijkbaar de tijd genomen om het Vlaams Belang-programma te bestuderen. De burgemeester hekelt namelijk de straffeloosheid in dit land en pleit voor een effectieve repatriëring van illegale drugdealers. Het zijn op zijn zachtst gezegd vreemde uitspraken voor iemand wiens partij een grote verantwoordelijkheid draagt in het open grenzenbeleid van vandaag.”

 

We hebben er geen idee van hoe Patrick Janssens zijn vakanties doorbrengt, maar dat hij dan het programma van het Vlaams Belang zou bestuderen… lijkt ons een zeer vreemde gedachtegang. Dat Janssens wel eens andere ideeën heeft dan zijn partij, is anderzijds bekend. Zijn persoonlijke campagne bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was er een zonder het logo van zijn partij. Als de discussie dan enkel nog gaat over de kans op het realiseren van een voorstel, heeft Dewinter niet de beste troeven in handen. Dat Janssens' voorstel op kritiek stuit (zie de reacties van de toch niet linkse minister van Justitie Stefaan De Clerck en Gazet van Antwerpen-justitiespecialist John De Wit) doet niets af van de meer slaagkansen van Janssens. Waar Dewinter en Janssens bijvoorbeeld wel nog in verschillen, is het nut om een burgerwacht op te richten. “Het Vlaams Belang begrijpt de frustratie van de winkeliers en steunt dan ook uitdrukkelijk de burgerwacht die zij hebben opgericht”, liet Dewinter op 11 augustus op zijn website plaatsen. Maar de handelaars hebben geen burgerwacht opgericht. Ze speelden wel met het idee, maar zien uiteindelijk meer nut in het opzetten van een buurtinformatienetwerk samen met de politie.

 

“Uiteraard moeten illegale drugdealers in gesloten opvangcentra worden ondergebracht en gerepatrieerd worden naar hun landen van herkomst”, repliceert Filip Dewinter op de interviews van Patrick Janssens. “Veel belangrijker nog is het verplicht laten afkicken van drugverslaafden in gesloten centra. Het inplanten van open drugopvangcentra zoals De Sleutel in Antwerpen-Noord zorgen er immers voor dat de drugproblematiek zich concentreert in deze wijk. (…) Het Vlaams Belang pleit er voor om het opvangcentrum De Sleutel in Antwerpen-Noord te sluiten en een gesloten centrum buiten de stad op te richten.” Het lijkt ons geen goed idee om de hulpverlening die De Sleutel biedt mijlenver te verhuizen van waar de doelgroep zich bevindt. Maar aan de villawijk in Ekeren waar Dewinter woont, is er misschien nog wel een locatie om een drugshulpverleningscentrum te bouwen. Wedden dat mocht men het daar inplanten, Dewinter er tegen zou zijn? Met Dewinter is het altijd wat, maar komt het nooit goed.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, antwerpen, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

08-07-11

“DAT HADDEN WE NIET MOETEN DOEN”

Bij het VB knalt op een aantal plaatsen Den boom in van Katastroof door de boxen naar aanleiding van de ‘dreiging’ van Frank Vanhecke om op 11 juli op te stappen bij het VB. Dé bij het VB favoriete in het Antwerps zingende groep blijft echter De Strangers van wie het VB pas nog een cd met rechts-populistische liedjes liet persen.

 

De cd werd gepromoot in het VB-magazine Antwerps Nieuws dat in 220 000 brievenbussen in Antwerpen wordt gestopt. De eerste persing van 2 000 exemplaren van de nieuwe Strangers-cd is naar verluidt al uitverkocht. “Het gaat over een collectie van tweeëntwintig niet-politiekcorrecte en anti-politieke liedjes”, vertelde de secretaris van het VB-Wilrijk laatst in Het Laatste Nieuws. “Ik ben al sinds de jaren zestig fan en kreeg het idee om al hun protestliedjes te verzamelen. Ik heb de De Strangers gecontacteerd en ze gingen akkoord.”

 

“Ik heb wel gevraagd om de titel en de hoes te veranderen”, zegt Nest Adriaensen (70 j.), de benjamin van De Strangers. “Aanvankelijk zou de cd Vlaams heten en stond er een Vlaamse Leeuw op.” En nu niet? Op de hoes staan nu De Strangers verkleed als ridders die een vlaggenstok met een Vlaamse Leeuw willen rechtzetten. In 1992 traden De Strangers op tijdens een feest van het Vlaams Blok, precies één jaar na de Zwarte Zondag van 24 november 1991 (foto). “Dat hadden we niet moeten doen”, zegt Nest Adriaensen nu. “Maar dit is anders.” Hoezo? Een cd die alleen, minstens in de eerste plaats, verdeeld wordt door een politieke partij. Laat men zich dan niet voor de kar van die partij spannen? De Strangers: ze zijn al wat slimmer geworden, maar nog niet echt slim.

 

De ‘foute liekes’ van De Strangers of de ‘foute liedjes’ van Yves Leterme die vorige week donderdag het nieuws haalden? Dan toch maar die van Yves Leterme: Eviva EspañaPour un flirt en Hé, lekker beest.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, antwerpen |  Facebook | | |  Print

05-07-11

GEERT WILDERS IN ANTWERPEN

Uitgerekend toen gisteren bekend geraakte dat Geert Wilders op een dodenlijst van al-Qaeda staat, moesten we vernemen dat Geert Wilders (foto 1) het voorbije weekend in Antwerpen was. Om schoenen te kopen.

Patrick Van de Perre (in Gazet van Antwerpen gisteren): “Twee mannen in maatpak met een oortje. Bodyguards bij Hugo Boss in de Huidevettersstraat (foto 2). Op een zaterdagmiddag. Dan moet de koning op bezoek zijn of anders Geert Wilders misschien. Ja, hij was het. In België en in eigen land vooral bekend voor zijn fout kapsel en dito ideeën. Als het solden regent, blijkt ook de schaduwpremier van Nederland maar een gewoon mens te zijn. Schoenen had hij nodig. In zwart leder of misschien iets bruin. (…)

Nog steeds bij Hugo Boss in de Huidevettersstraat. Op hetzelfde moment, maar tussen de rekken met maatpakken, staat burgemeester Patrick Janssens. Net zoals de rest van de klanten op respectabele afstand van het orakel van Nederland. Het cordon sanitaire wordt gerespecteerd en anders zijn er nog altijd die twee bodyguards. De Wildersbrigade laat weinig ruimte voor een spontane ontmoeting. (…)

Altijd welkom in Antwerpen meneer Wilders. Zolang u maar niet tegen de kathedraal plast en u niet bemoeit met onze vaderlandse politiek. Het is zonder u allemaal al ingewikkeld genoeg.” Voor het overige was het zaterdag best aangenaam in Antwerpen. Voor actie tegen de islam moest je in Amsterdam zijn waar enkele actievoerders van Voorpost op het dak van een congrescentrum klommen. Op daken klimmen: blijkbaar een nieuwe hobby bij extreemrechts in Vlaanderen en Nederland.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, wilders, nederland, islam |  Facebook | | |  Print

03-07-11

WAT BATEN KAARS EN BRIL ALS DE UIL NIET ZIEN WIL ?

AFF-affiche 1994.JPGVorige woensdag heeft de raadkamer in Antwerpen beslist om bijna alle beschuldigden in de Forcom-affaire door te verwijzen naar de rechtbank. Forcom was een Antwerpse zaalvoetbalclub waar politieagenten, bestuursleden, spelers en een aantal anderen zouden geknoeid hebben met geld. Een zaak die drie jaar geleden aan het rollen ging. Bij RechtsActueel ontdekten ze nu de “AFF-connectie” met de Forcom-zaak. (Foto 1: AFF-affiche uit 1994; foto 2: RechtsActueel-redacteur Bert Deckers met pruik op Graspop 2011.)

Voor wie RechtsActueel niet kent: het is een website waarvan de redactie vooral bevolkt wordt door VB-personeelsleden, Voorpost-militanten en aangetrouwde familie. Ruim drie maanden na de start van RechtsActueel bleek de website al haar eigen ambities niet te kunnen waarmaken, en het is er niet op verbeterd. Medeoprichter-hoofdredacteur Yves Pernet houdt het sinds begin mei voor bekeken bij RechtsActueel en is samen met een deel van de RechtsActueel-redactie een andere website aan het uitbouwen. Leve de diversiteit!

De SP.a-Forcom-fraude: de AFF-connectie titelde RechtsActueel vrijdag. Bij RechtsActueel betwijfelen ze of “het doorverwezen SP.a-gemeenteraadslid Tanja Smit en stadsambtenaar Chris Peeters (…) ooit veroordeeld worden”, maar hoe het kan dat Forcom “zo lang op die schaal ongestoord misdrijven kan plegen” weet men al: “Het antwoord is dubbel: enerzijds de rode socialistische kleur van de betrokkenen, waardoor men gedekt werd door het rode stadsbestuur en de rode recherche van de lokale politie. Maar anderzijds ook het verdraagzame, ‘anti-fascistische’ sausje waarmee de zakkenvullerij overgoten werd.”

Hoe het allemaal volgens RechtsActueel ineen zit kan je hier lezen. Vier opmerkingen daarbij. Alle onzin weerleggen zou teveel plaats innemen op dit “weblogje” – anders wel dagelijks gelezen door een aantal VB-parlementsleden en -personeelsleden, rechts-extremisten en erger, en gelukkig ook door journalisten, linkse activisten en andere fatsoenlijke mensen.

1. Enige terughoudendheid in de veroordeling van de beschuldigden in de Forcom-zaak is RechtsActueel volkomen vreemd. Het geciteerde SP.A-gemeenteraadslid wordt anders slechts voor de rechtbank gedaagd voor een naar verluidt onterechte korting van 25 procent bij de aanschaf van een pot verf bij de sponsor van de geviseerde zaalvoetbalclub. Het parket vroeg niet eens de vervolging, maar toch wordt het SP.A-gemeenteraadslid voor de rechtbank gedagvaard. Het stemt tot nadenken, maar niet bij RechtsActueel.

2. In diezelfde eerste paragraaf wordt “stadsambtenaar Chris Peeters” opgevoerd. Chris Peeters is echter nooit “stadsambtenaar” geweest. Hij werkte bij de vzw KIDS die vooral met stedelijke subsidies betoelaagd wordt, en verder met private, provinciale en Vlaamse subsidies. Het maakt van Chris Peeters nog geen stadsambtenaar. Iedereen kan wel eens een fout schrijven, en zeker als Chris Peeters ook in andere media opgevoerd wordt als “stadsambtenaar”. Maar het bewijst wel dat RechtsActueel het fijne van de zaak niet kent.

3. Volgens RechtsActueel was ”jeugdhuis De Kluis” samen met jeugdhuis De Waag één van de plaatsen waar het Anti-Fascistisch Front (AFF) “zijn stoottroepen recruteerde”. Chris Peeters was verantwoordelijke van dat “jeugdhuis De Kluis” (het moet overigens ‘De Cluys’ zijn, nog een bewijs dat RechtsActueel haar zaken niet kent), “jeugdhuis De Kluis” ging op in de vzw KIDS, vanuit die vzw werd genoemde zaalvoetbalploeg opgericht, en zo komt RechtsActueel tot het besluit: “Zaalvoetbalclub Forcom  heeft (…) zijn oorsprong in het zogenaamde ‘Anti-Fascistische Front’ (AFF)”. Ja ja. Dat is een redenering zoals: “Karel Dillen werkte meer dan dertig jaar bij de Antwerpse Taximaatschappij, en dus is het Vlaams Blok/Belang ontstaan uit de Antwerpse Taximaatschappij." Absurd? Inderdaad.

4. Tot slot wordt nog eens het verhaal bovengehaald dat het AFF alle krediet verloor “bij een aanval begin jaren ’90 op een VB-betoging in Borgerhout: na afloop werd een bejaarde man door AFF’ers doodgestampt op straat. De daders bleken bezoekers van jeugdhuis De Kluis. Na deze moord trok het ABVV de handen af van het AFF en de club stierf een stille dood.” We hebben daar vroeger al eens op geantwoord, maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil?

Wij volgen het zaalvoetbal niet. Maar volgens een commentaar eerder deze week in Gazet van Antwerpen bestaat zaalvoetbalploeg Forcom “al niet meer, de club heeft zichzelf grondig gezuiverd en levert nu – met een nieuw bestuur en andere sponsors – als Chase Antwerpen topprestaties in het nationale zaalvoetbal.” Zo is er toch nog goed nieuws.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, rechtsactueel, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

21-06-11

ACTIES ALS REMEDIE

Wat lijkt de beste remedie als je partij, het Vlaams Belang, verkiezingsnederlaag na verkiezingsnederlaag lijdt, en de legendarische eendracht weg is? “Acties voeren”, denkt Filip Dewinter. “Acties zoals in de hoogdagen van de partij.” In Gent zit het er bovenarms op en werd vorige vrijdag gestart met een Rode kaart-actie (foto 1). Nationaal is het al niet veel beter en wordt vandaag gestart met een Keer tevreden terugkeer-actie (foto 2).

Het Vlaams Belang is ziek titelde Gazet van Antwerpen gisteren boven een commentaar van Paul Geudens. Een commentator die – bij andere gelegenheden – vaak en graag geciteerd wordt door het Vlaams Belang. De problemen bereikten vorig weekend een nieuw hoogtepunt met een partijraad die niet zomaar founding father Francis Van den Eynde en zijn kameraden laat uitrangeren. De tegenpartij in Gent, de ‘partijbedienden’ Johan Deckmyn en Tanguy Veys, proberen de aandacht op wat anders te vestigen. Eerst organiseerden ze een – naar verluidt niet in het plaatselijk partijbestuur besproken – actie waarmee de Gentse burgemeester Daniël Termont afgebeeld werd als een wilde weldoener voor vreemdelingen. Het bezorgde Johan Deckmyn een veroordeling wegens plagiaat van een Suske & Wiske-album. Voorbije vrijdag trokken Deckmyn en vrienden de straat op om rode kaarten uit te delen naar aanleiding van rellen bij de jongste voetbalwedstrijd tussen België - Turkije.

“Naar aanleiding van de rellen tijdens de voetbalinterland België - Turkije op grootscherm op de Kouter voert het Vlaams Belang een pamflettenactie”, zo luidt het. “Voor het Vlaams Belang is het immers zonneklaar dat een flink aantal Turken in Gent zich helemaal niet wenst aan te passen. Zij supporteren enkel voor Turkije, schoppen bij elke gelegenheid herrie en gaan blijkbaar liever op de vuist dan als vreedzame voetballiefhebbers een aangename avond door te brengen. Om het in voetbaltermen te zeggen: het Vlaams Belang geeft tweemaal geel. Tweemaal geel voor het stadsbestuur dat deze multiculturele tijdbom heeft gecreëerd en – tegen beter weten in – hardnekkig in stand houdt. Tweemaal geel voor de Turkse amokmakers die weigeren zich aan te passen en bovendien de Kouter omtoverden in een slagveld. En tweemaal geel = rood. Wie zich niet wil aanpassen en hier liever rel schopt, krijgt van het Vlaams Belang de rode kaart. Wie naïef de vreemdelingen blijft bepamperen, krijgt van het Vlaams Belang eveneens de rode kaart. En wie een rode kaart krijgt, die moet van het veld.”

Gemakkelijkheidshalve wordt daarbij gezwegen over het Eigen Volk. Want waren het geen rellen tussen Turkse en Belgische voetballiefhebbers? Toch. Meer zelfs: na twintig seconden op de reportage bij Het Laatste Nieuws online zie je dat na het eerste doelpunt van een Turkse speler glazen flessen en andere zaken gegooid worden naar een vak waar vooral Turkse supporters staan. Het lijkt er sterk op dat Belgische supporters de aanstokers van de rellen zijn, maar die krijgen van het VB-Gent geen terechtwijzing. De Turken en het Gentse stadsbestuur daarentegen… Het VB-Gent dat het Eigen Volk vergeet. Is dat niet discriminerend?!

Zondag mochten we, wachtend bij de bakker dan nog, vernemen dat het Vlaams Belang vanaf gisteren in wijken met vijftien en meer percent allochtonen pamfletten gaat uitdelen onder de kop Keer tevreden terug. “Een positieve boodschap”, titelde de gratis krant De Zondag, Filip Dewinter citerend. “Als je je niet kan aanpassen, als de verschillen in mentaliteit te groot zijn, als je geen werk vindt, dan hoef je je niet slecht te voelen. Je kan vrijwillig terugkeren naar je land. We maken in het pamflet duidelijk hoe dat mogelijk is. België heeft niet veel faciliteiten voor vrijwillige terugkeer, maar we willen die toch propageren. Eigenlijk doen wij wat de overheid zou moeten doen. We tonen de allochtone gemeenschap ook dat wij niet de verschrikkelijke boeman zijn, dat wij ook begrip hebben voor hun problemen”, orakelde Filip Dewinter.

Het stond in een exclusief  interview in De Zondag, en het nieuws werd gisteren – meestal zonder bronvermelding – overgenomen door zowat alle kranten. Maar gisteren werden de pamfletten anders dan aangekondigd nog niet verdeeld. Had Dewinter een houten kop na zijn trip het voorbije weekend naar Italië? Vandaag stelt Dewinter de actie voor op een persconferentie in een Vlaams café aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Ja, ja. Ondanks al het geklaag over de ‘islamisering’ van Borgerhout, en de Turnhoutsebaan in het bijzonder, zijn daar nog Vlaamse café’s. Na een “inhoudelijke toelichting” zal Filip Dewinter met enkele militanten het startschot geven van de campagne. “Hij zal de eerste pamfletten in de buurt bedelen”, zo wordt nog aangekondigd in een persmededeling.

En dat nadat nog maar vorige zondag de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan, Belgische en Marokkaanse buurtbewoners een actie deden om de Turnhoutsebaan positief in beeld te brengen. Zijn het niet jonge herrieschoppers, dan is er Dewinter en het VB om roet in het eten te strooien. Overigens is de kans bijzonder klein dat ‘heimweemigranten’ gebruik zouden maken van de Tevreden terug-optie van Dewinter. Niet omwille van de sociale zekerheid hier, maar omdat ze dan hun (klein)kinderen niet meer regelmatig zouden zien. En daar rept het VB-pamflet, dat vanaf vandaag verspreid wordt, met geen woord over.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, antwerpen, van den eynde, deckmyn, dewinter |  Facebook | | |  Print

20-06-11

DE ‘STOUTE LIEKES’ VAN DE STRANGERS TE KOOP BIJ HET VB

“Wij hebben in de partij de laatste dertig jaar onze stijl niet aangepast. Filip Dewinter blijft vasthouden aan het ‘vuilgebekt’ zijn. Ik ben van mening dat men de waarheid moet kunnen vertellen, maar men moet dat doen met woorden die overtuigen, en niet met woorden die shockeren”, zei Francis Van den Eynde vorige vrijdag in Vandaag op Radio 1. Dewinter blijft inderdaad 'vuilgebekt'. Dat blijkt uit zijn reactie op de elektrocutie van een Oost-Europese koperdief, de tweets over zijn hond die Elio Di Rupo het hoofd afbijt en de jongste cd van De Strangers waarvoor het VB-blad Antwerps Nieuws reclame maakt (foto).

 

Voor wie ze niet kent: De Strangers is een in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw populaire groep die in het Antwerps dialect eigen teksten zong op bekende hit-melodieën. Gigi L’Amoroso van Dalida werd Schele Vanderlinden. Paloma Blanca van George Baker Selection werd Oh Mijnen Blauwe Geschelpte. Enzomeer. Hun grootste hit was Bij de rijkswacht, op de melodie van In the Navy van The Village People. De Strangers namen ook wel liedjes op die ‘maatschappijkritisch’ waren. Tegenwoordig zou men eerder spreken van ‘populistisch’ zijn. Een optreden van De Strangers op een Vlaams Blok-conventie op 24 november 1992, precies één jaar na de eerste verkiezingsuitslag die als een Zwarte Zondag de geschiedenis in ging, zorgde voor verontwaardiging. Brachten ze al aangebrande teksten, door die ook nog eens te zingen op een VB-partijfeest leek het alsof De Strangers het VB en haar gedachtegoed steunde. De Strangers ontkenden enige sympathie voor het VB, maar het kwaad was geschied: weinig organisatoren wilden De Strangers nog in huis halen.

 

Pas vijf jaar later, als De Strangers bij hun 45-jarig bestaan een ster krijgen in het Antwerpse bioscoopcomplex Metropolis, wordt er opnieuw geapplaudisseerd voor De Strangers. Spreekster bij die gelegenheid is de Antwerpse burgemeester Leona Detiège (SP). Door haar opvolger Patrick Janssens (SP.A) worden De Strangers nog meer uit de verdomhoek gehaald. In 2005 spelen ze op het Bal van burgemeester Patrick Janssens, een reünieconcert want de groep is in 2002 officieel gestopt met optredens. Ook de progressieve auteur-columnist en ombudsman van De Standaard Tom Naegels is een fan van De Strangers. De twintig cd’s tellende box Al ons liekes werd een paar jaren terug in een mum van tijd uitverkocht. De revue Azzek nog zou trouwen bracht recent zestig van de populairste liedjes van De Strangers in herinnering… maar niet de ‘maatschappijkritische’. Die rechts-populistische liedjes worden nu verspreid door het VB.

 

“Recent werd door fans van De Strangers in samenwerking met De Strangers de cd ‘De Strangers. Stoute Liekes’ op de markt gebracht”, lezen we op de achterkant van het juni-nummer van het VB-magazine Antwerps Nieuws. “Deze cd brengt alle niet-politiekcorrecte liedjes van De Strangers gaande van Vivan de vakbond over Borgeri Borgerocco tot De ziekekas. De Strangers hekelden de voorbije decennia de vaderlandse politiek met tientallen parodieën, leuke teksten op bekende melodieën. Bij het Vlaams Belang kan u de nieuwe cd verkrijgen voor 10 euro per exemplaar.” Men krijgt hierna het rekeningnummer van het VB-Antwerpen mee, en de adressen en openingsuren van de drie VB-secretariaten in Antwerpen. Overigens is de cd alleen daar te verkrijgen. Zaterdag hebben we in drie grote platenzaken in Antwerpen gezocht naar de Stoute Liekes-cd. In slechts één van de drie zaken vonden we cd’s van De Strangers, maar ook daar niet de Stoute Liekes.

 

De Strangers hebben zich na hun optreden bij het VB in 1992 altijd verdedigd met dat ze voor iedereen optreden (zie ook deze Canvas-documentaire),  maar nu de meest ranzige liedjes uitbrengen en laten verdelen door de meest ranzige partij. Het zegt veel over De Strangers, maar ook over het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, dewinter, antwerpen |  Facebook | | |  Print

17-06-11

ANTWERPSE HANDELSBEURS GERED?

Kranten zijn niet zelden verworden tot commerciële producten, maar soms tonen ze toch nog even een ‘vierde macht’ te zijn. Vorige vrijdag publiceerde Gazet van Antwerpen paginabreed het verhaal over het verval van de Handelsbeurs in Antwerpen. In 1531 werd het gebouw aan de Twaalfmaandenstraat, een zijstraat van de Meir, in gebruik genomen als eerste echte Handelsbeurs ter wereld. De laatste jaren waren er geen commerciële activiteiten meer, maar was het een veel gebruikte tentoonstellings- en feestzaal geworden.

 

In 2003 werd de zaal gesloten na een rapport over de brandveiligheid. Sindsdien werd niets meer in ondernomen in de Handelsbeurs. In 2008 kondigde het Antwerps stadsbestuur aan dat een privé-investeerder de Handelsbeurs zou renoveren en er een agora met winkeltjes van zou maken. Wat later werd verteld dat het pand mee betrokken werd in de renovatie van het voormalige gebouw van de bevolkingsdienst in de Lange Nieuwstraat, gebouw naast de Handelsbeurs dat zou omgevormd worden tot een hotel van een hogere prijsklasse. In de praktijk gebeurde er niets, en verloederde het gebouw. De parketvloer kwam volledig los te zitten (foto), wand- en plafondschilderingen bladerden af. Vocht en duiven hielden lelijk huis. Na het artikel in Gazet van Antwerpen werd een Facebook-groep opgericht van verontruste Antwerpenaren. Gazet van Antwerpen spitte de zaak verder uit, andere media sprongen er ook op, en gisteren werd plots aangekondigd dat dit najaar gestart zou worden met de renovatie van de Handelsbeurs. Eind 2012 zou alles terug in de oorspronkelijke staat zijn.

George Van Cauwenbergh, Antwerpens bekendste stadsgids, vertelde over de Handelsbeurs bij de anti-fascistische wandeling die hij in 1994 in elkaar stak voor het Anti-Fascistisch Front (AFF): “De beurs was het neogotisch decor bij voorkeur voor de fascisten: nostalgie, de grote gotische periode… De Oostfrontstrijders kregen daar, alvorens naar het Oostfront te trekken, nog een aantal vlammende toespraken onder veel Houzee-geroep. (…) De Oostfrontstrijders trokken in stoet vanuit de Handelsbeurs over de Meir en de De Keyserlei in de richting van het Centraal Station.” De Handelsbeurs was in de jaren zeventig het oord waar de eerste editie van het Festival van de Immigrant plaatsvond. Ook de eerste edities van het, intussen ook opgedoekte, Het Andere Boek vonden er plaats. Maar ook de eerste partijfeesten van het Vlaams Blok. Het VB-boek Vlaams Blok: 20 jaar rebel. 1977 - 1997  vermeldt dat bij het VB-partijfeest in 1994, het derde VB-partijfeest, er “niemand minder dan Gerolf Annemans met schuiftrompet de mensen op een opzwepend stukje jazz” trakteerde.

Een zaal met zo’n rijke geschiedenis mag inderdaad niet verwaarloosd worden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, annemans |  Facebook | | |  Print

16-06-11

GEEN VRIJBRIEF VOOR CRIMINALITEIT (2)

Dinsdagavond was er in Antwerpen, op vraag van het VB en de LDD, een extra gemeenteraadszitting over de baldadigheden op de Turnhoutsebaan in Borgerhout na de voetbalwedstrijd Marokko - Tunesië, overigens met 4 - 0 gewonnen door de Marokkanen.

 

Burgemeester Patrick Janssens (SP.A) heeft een resem maatregelen uitgevaardigd, van geldboetes tot huisarrest voor een aantal jongeren. Filip Dewinter (VB) drong aan op een hardere aanpak: de herrieschoppers moesten gearresteerd worden, de recidivisten hun nationaliteit worden afgenomen, de voetbalwet met boetes tot 5 000 euro worden toegepast. Allemaal praat voor de opgetrommelde VB’ers (foto) want er wérden 31 herrieschoppers opgepakt, het afnemen van de nationaliteit is geen bevoegdheid van een stadsbestuur, en de voetbalwet is enkel van toepassing voor wedstrijden die op Belgisch grondgebied worden gespeeld. Filip Dewinter vroeg ook onmiddellijk een politiebureau aan de Turnhoutsebaan zelf. Maar het is nu ook niet dat er alle dagen problemen zijn, en we kunnen ervan getuigen vermits we dagelijks de Turnhoutsebaan frequenteren.

 

Nahima Lanjri (CD&V), die zelf in een straat parallel  aan de Turnhoutsebaan woont, zei dat de hele migrantengemeenschap het slachtoffer is van een kleine groep heethoofden. “Zij beseffen ook dat dit om hun stad en wijk gaat. Ze voelen zich betrokken en zijn voor harde maatregelen. Het is goed dat de burgemeester snel inspeelt op de feiten. Maar is het niet mogelijk om de boetes om te zetten in alternatieve straffen? Het is voor de jongeren veel confronterender om bijvoorbeeld de Turnhoutsebaan op te kuisen.” Ziedaar nu eens een idee dat hout snijdt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, antwerpen, dewinter |  Facebook | | |  Print

15-06-11

JOMMEKE IN ANTWERPEN

Zaterdag wordt in Antwerpen de achtste stripmuur ingehuldigd (foto). Afwisselend wordt ruimte gemaakt voor kwalitatieve stripauteurs (Jan Bosschaert, Ilah…) en populaire stripauteurs (Willy Vandersteen, Merho…). Deze keer is Jef Nys, auteur van Jommeke, aan de beurt. Gemeenteraadslid-volksvertegenwoordiger Jan Penris, de Jommeke van het VB, legde in de Antwerpse gemeenteraad in 1997 uit wie Jommeke is.

 

Jan Penris: “Wie is Jommeke? Jommeke is een stripfiguur die geboren is aan de linkerzijde van de christendemocratische beweging. (De Jommeke-strip verscheen voor het eerst in de toenmalige met de christelijke arbeidersbeweging verbonden krant  Het Volk, red.). Jommeke is dus geen Kuifje. Kuifje is wel degelijk geboren uit een rechtse pen. Jommeke is geen Kiekeboe. Jommeke is eerder de volksheld van jongere lezers terwijl Kiekeboe voor iets oudere lezers is bestemd, al was het maar omdat deze stripfiguur zich door tamelijk wulpse dames laat omringen. Jommeke is ook geen Nero. Nero situeert zich meer op het vlak van de politieke satire. Jommeke is al evenmin Suske en Wiske omdat Jommeke geen diepgaande maatschappelijke boodschappen wenst te brengen.”

 

Aanleiding voor dit exposé was dat Jef Nys in die dagen de stad Antwerpen een beeld van zijn stripheld wilde cadeau doen, maar niet akkoord was met de plaats waar het zou opgesteld worden. Jan Penris sprong in de bres voor Jef Nys. Penris vond dat het Jommeke-standbeeld niet naar een andere gemeente mocht verhuizen omdat het Jommeke-standbeeld past bij “de grootsheid van onze stad”. Schepen Eric Antonis legde uit dat de commissie Beeld in de Stad adviseerde het beeld te aanvaarden mits het niet te groot zou zijn, geplaatst zou worden op een lage sokkel en op een plaats waar veel kinderen komen. Het college besliste daarop het beeld te plaatsen aan de nieuwe speeltuin in het Stadspark. Maar dat vond Jef Nys geen goed idee. Schepen Antonis: “Waarom het beeld niet in het Stadspark mag worden geplaatst, heb ik alleen in de pers vernomen.” Eén van de bezwaren zou zijn dat “tachtig percent van de stadsparkbezoekers Joden zijn met hun kinderen. Neem het mij niet kwalijk dat ik het hiermee moeilijk heb.”

Jaren later zei Jef Nys in
De Morgen dat hij het Jommeke-standbeeld niet in het Stadspark wilde omdat het destijds een slechte reputatie had als pleisterplaats voor drugsgebruikers. Jan Penris stelde in 1997 voor om het beeld van Jommeke, als Jef Nys het niet in het Stadspark wenste, dan maar aan de voetgangerstunnel naar Linkeroever te plaatsen. Nochtans geen plaats die een pleisterplek is waar kinderen veilig kunnen spelen en ravotten. Niet wegens mogelijk drugsgebruik, maar omwille van het verkeer rond het pleintje aan de voetgangerstunnel. Penris kreeg voor zijn voorstel de steun van de Vlaams-Blokfractie, maar niet van de andere gemeenteraadsleden. Uiteindelijk verhuisde het standbeeld naar Middelkerke.

 

Veertien jaar na de interpellatie van Jan Penris krijgt Jef Nys een prachtige stripmuur in Antwerpen. Jan Penris heeft er geen enkele verdienste aan. De eer komt Linda Torfs (Mekanik Strip) en ex-gemeenteraadslid Johan Bijttebier toe. En zo komt alles toch nog goed aan de Schelde.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, antwerpen |  Facebook | | |  Print

02-06-11

75 JAAR GELEDEN: DE MOORD OP ALBERT POT EN THEOFIEL GRIJP

Dezer dagen herdenken we de 75ste verjaardag van de moord op Albert Pot (foto 1) en Theofiel Grijp (foto 2). Twee socialistische militanten in Antwerpen neergeschoten op 22 mei 1936, aan de vooravond van de eerste Zwarte Zondag in Antwerpen: het verkiezingssucces van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) dat onder de naam Vlaamsch Nationale Blok 7,1 % van de stemmen kreeg

In de nacht van 22 op 23 mei 1936 hadden socialistische militanten een propagandatocht achter de rug, met het oog op de verkiezingen op 24 mei, toen ze vernamen dat een plakploeg van de Realisten actief was op de Paardenmarkt, en verdacht veel belangstelling toonde voor het lokaal van de Belgische Transportarbeiders Bond (BTB). De Realisten was een kleine extreemrechtse partij. BTB-secretaris Philemon De Wit ging met enkele makkers poolshoogte nemen. Ze onderschepten de ploeg aan de Italiëlei. Daar zagen ze twee mannen en twee vrouwen die plakten voor lijst 7, de Realisten. Toen Albert Pot op één van de mannen afliep, haalde die een revolver uit en schoot twee keer. Albert Pot werd geraakt. Onderweg naar het verbandhuis in de Bordeauxstraat stierf hij. De andere militanten zetten het vluchtende viertal achterna. Toen ze hen aan de Opera inhaalden, probeerde Theofiel Grijp de schutter te pakken te krijgen. Maar die schoot opnieuw en trof Grijp in de hals. Onderweg naar het ziekenhuis overleed Theofiel Grijp. Een douanier daagde op, ontwapende de schutter en hield het viertal in bedwang tot de politie er eindelijk bij kwam. De moordenaar was Jean Awouters, orkestleider en kandidaat voor de Realisten. Awouters werd het jaar na de moord veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis; in beroep werd deze straf tot acht jaar herleid.

Albert Pot en Theofiel Grijp waren gekende, actieve militanten van de socialistische beweging. Pot was propagandaleider bij de Syndicale Jeugd en Grijp bondraadslid van de BTB. De dag van hun begrafenis, 26 mei 1936, groeide uit tot een algemene protestdag tegen het fascisme. De begrafenis werd door duizenden mensen gevolgd en de havenarbeiders kondigden die dag een 24-urenstaking af als protest. Op 2 juni, vandaag precies T5 jaar geleden, begon vervolgens een algemene staking aan de haven van Antwerpen die uitgroeide tot de grootse algemene staking die het land ooit had gekend. Als gevolg van de staking werden de lonen met 7 à 8 % verhoogd, kwam er een wettelijk minimumloon, werd de veertig uren werkweek ingevoerd in de haven en bij de koolmijnen, en elke volwassen werknemer had voortaan recht op een jaarlijks betaald verlof van minimum zes dagen. Ook werden een aantal paritaire comités opgericht, waarin werkgevers en vakbondsafgevaardigden sociaal overleg plegen. Een jaar na de moord huldigde de Antwerpse socialistische beweging het grafmonument van de twee vermoorde militanten in. In mei 1992 werd dit intussen vervallen monument vervangen en werden beide militanten bijgezet op het erepark van de begraafplaats Schoonselhof.

De dood van Albert Pot en Theofiel Grijp herinnert ons eraan dat het verkiezingssucces van partijen als het Vlaams Nationaal Verbond en het Vlaamsch Nationale Blok rechtsextremisten ertoe brengt andersdenkenden te vermoorden. Het verkiezingssucces van het Vlaams Blok/Belang vroeger en van de N-VA nu brengt mensen nog niet tot moorden, maar ô wee wie tegenwoordig kritiek durft te uiten op het Vlaams-nationalisme. Hij of zij wordt overstelpt met haatmail. Een bepaalde mentaliteit is blijven hangen. De reactie op de dood van Albert Pot en Theofiel Grijp herinnert ons er ook aan dat de verworvenheden van de werkende mensen vandaag nooit cadeau zijn gegeven, maar werden afgedwongen door strijd van de arbeidersbeweging. Op initiatief van de PVDA-Antwerpen wordt vandaag om 11 uur een herdenkingsplechtigheid voor Albert Pot en Theofiel Grijp georganiseerd op het Schoonselhof in Antwerpen. PVDA-voorzitter Peter Mertens, activist-kunstenaar Frans Wuytack en advocaat-auteur Jos Vander Velpen zullen het woord voeren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociaal |  Facebook | | |  Print

13-05-11

VB STEUNT NIET-ONDERTEKENEN CHARTER TEGEN DISCRIMINATIE

Gisteren zou een studiedag in Antwerpen over holebi’s en onderwijs besloten worden met de ondertekening door alle Antwerpse onderwijsnetten van een charter voor een actief beleid tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid. De uitnodigingen voor de studiedag waren al vertrokken als bleek dat de Joodse scholen weigeren het charter te ondertekenen. Een Vlaams Belang-comité juicht de houding van de Joodse scholen toe en roept het katholiek onderwijs op hetzelfde te doen.

 

“Ik ben hier echt verbolgen over”, zegt Antwerps schepen voor onderwijs Robert Voorhamme (SP.A) over de weigering van de Joodse scholen om het charter tegen discriminatie van holebi's te ondertekenen. “In het charter engageren de onderwijsnetten zich dat ze aandacht hebben voor holebi’s. Het charter moeten ze uithangen in de school. Dat nu juist de Joodse scholen dwarsliggen, vind ik onbegrijpelijk. Ik was zondag nog op de herdenking van de Shoah. Sprekers spraken over de verschrikkelijke opvattingen die hebben geleid tot het vermoorden van mensen met andere politieke opvattingen, geloofsovertuigingen en op basis van seksuele geaardheid. De Joodse gemeenschap heeft zwaar geleden. Ik snap echt niet dat juist zij nu weigeren om dit charter te ondertekenen.”

 

Ook andere leden van de onderwijsraad vertonen koudwatervrees. “Alleen halen zij het argument van planlast voor de scholen boven”, zegt Voorhamme. “Dat is er over. Tijdens de lessen aandacht hebben voor holebi’s of het uithangen van het charter verzwaart niet de werking van de school. Deze scholen sluiten hun ogen voor deze problematiek.” En de problematiek is ernstig. Uit onderzoek blijkt dat eenderde tot bijna de helft van de homo’s, lesbiennes en bisexuelen tijdens hun opgroeien zelfmoordgedachten hebben. 12,4 % van de homojongens onderneemt effectief een zelfmoordpoging (tegenover 5,9 % van de heterojongens). Bij lesbische meisjes is het nog erger gesteld: 25 % onderneemt een zelfmoordpoging tegenover 5,4 % van de heteromeisjes. De studiedag is gisteren geëindigd zonder het ondertekenen van het charter, maar schepen Voorhamme roept de onderwijsnetten die het wél willen tekenen op om dit alsnog te doen. “Wie weigert, moet dan maar eens aan het publiek uitleggen waarom ze dit niet doen.”

Bij Joods Actueel wordt erop gewezen dat het katholiek onderwijs ook niet de intentie had om het charter te ondertekenen, en er voor het overige bij de orthodoxe-joodse gemeenschap de “live and let live’-filosofie heerst. “Maar dat respect voor anderen moet wederzijds zijn. Men moet ook respect kunnen opbrengen voor de levensvisie van de gemeenschap indien zij verkiezen om homoseksualiteit niet te promoten.” Het charter heeft anders niet de bedoeling homoseksualiteit te promoten, wel om discriminatie en pesterijen tegen te werken. En verder: “Joodse scholen hebben niet specifiek een probleem met het bespreken van homoseksualiteit, maar met elke vorm van seksualitieit tout court. (…) Als heterorelaties er tussen leerlingen taboe zijn, dan is het ook begrijpelijk dat homoseksualiteit onder de aandacht brengen nog veel moeilijker zou zijn.” Tja. Er zijn ook moslims die beweren dat homoseksualiteit bij hen niet bestaat. Hoeveel dieper kan men nog zijn kop in het zand steken?

Intussen krijgen de Joodse scholen applaus vanop de VB-banken. De ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’ van Philippe Van der Sande en Tanguy Veys verstuurde gisterenmiddag een persmededeling onder de koppen: Charter over homoseksualiteit in Antwerpen: vrijheid van onderwijs komt in het gedrang, Proficiat, vertegenwoordigers van Joodse scholen, om het charter niet te ondertekenen en Beweging voor Christelijke Solidariteit roept katholiek onderwijs op om charter ook niet te ondertekenen. “Er is geen nood aan een charter om de scholen aan te zetten om niet te discrimineren”, zegt Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit, fractieleider van het VB in de OCMW-raad in Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. “Geen enkele school discrimineert immers leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid.” Waar hij die wijsheid vandaan haalt, zegt Van der Sande er niet bij. Alleszins zijn de zelfmoordneigingen (tweemaal hoger bij homojongens, vijfmaal hoger bij lesbische meisjes) een reden om die problematiek op school te bespreken. Niet?

“De socialisten willen hun progressieve ideeën over seksualiteit aan iedereen opdringen. Daarmee komt echter de vrijheid van onderwijs in het gedrang. Kan een katholieke of Joodse school immers nog haar eigen standpunten inzake homoseksualiteit onderwijzen na het ondertekenen van dit charter? Neen, het zal het een of het ander zijn. In een katholieke school moet de katholieke leer over seksualiteit onderwezen kunnen worden en daar heeft socialist Voorhamme zich niet mee te bemoeien”, zo fulmineert Philippe Van der Sande nog. “Daarom feliciteert de Beweging voor Christelijke Solidariteit de directies van de Joodse scholen voor hun moedige en consequente houding. De Beweging roept de vertegenwoordigers van het katholieke onderwijsnet om het charter ook niet te ondertekenen en zo duidelijk te kiezen voor hun eigen katholiek pedagogisch project inzake seksualiteitsbeleving.”

Onder het mom van het eigen pedagogisch project menen sommigen dat het niet gepast is aandacht te hebben voor discriminatie. En als er niet dat “eigen pedagogisch project” is, is er wel iets anders waarom VB’ers vinden dat er geen aandacht moet besteed worden aan discriminatie. Toch niet als allochtonen en holebi’s er het slachtoffer van zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, antwerpen, actie, van der sande, veys |  Facebook | | |  Print

02-05-11

15 JAAR GELEDEN SIGNALEERDE AFF/VERZET AL POLITIERACISME

Eén week geleden publiceerde De Morgen de onverbloemde resultaten van een intern onderzoek naar racisme bij de Antwerpse politie. Burgemeester Patrick Janssens reageerde met: “Wij zijn, voor zover ik weet, het eerste lokale politiekorps dat zo’n onderzoek uitvoert. Het lijkt me niet eerlijk als we daar nu op worden afgerekend.” In tegenstelling tot Leona Detiège is de huidige Antwerpse burgemeester nooit een abonnee geweest van het AFF/Verzet-magazine, anders zou hij zich misschien herinnerd hebben dat AFF/Verzet vijftien jaar geleden reeds wees op het racisme bij de Antwerpse politie. Misschien moet daar toch ook eens over gepraat worden als vanavond in de gemeenteraad geïnterpelleerd wordt over de rellen aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout.

Criminologe Wendy Mattheesen ging van november 1995 tot en met maart 1996 mee op pad met de Antwerpse politie: de wijkagenten, de projectteams, de jeugdbrigade, de cel jongerengroepsgeweld… De aankondiging van een staking werd als argument gebruikt om haar niet met de Mobiele Brigade te laten optrekken. Jammer, want het is de ruigste politieafdeling. Tussen provocatie en discriminatie titelde AFF/Verzet in het december-nummer van 1996, want Wendy Mattheesen had zowel oog voor provocaties door allochtone jongeren als voor discriminatie door de politie. Over dat laatste hieronder een paar citaten omdat het jongste onderzoek over de reactie op allochtone collega's bij de politie heus niet het eerste is dat racisme bij de Antwerpse politie blootlegt.

Wendy Mattheessen: “Spijtig genoeg moet ik toegeven dat er door bepaalde politieambtenaren discriminerend wordt opgetreden. Discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen uit zich voornamelijk in kleine kwesties, zoals bijvoorbeeld hulp weigeren wanneer de betrokkene geen Nederlands spreekt en het gemakkelijker uitschrijven van boetes voor banale overtredingen. (…) Wanneer een allochtoon geverbaliseerd wordt voor een banaliteit terwijl een Belg er met een verwittiging vanaf zou zijn gekomen, dan is er sprake van discriminatie. (…) Discriminatie (…) uit zich ook op een ander vlak. Bij repressieve acties, interventies en verhoren zullen mensen van vreemde origine vaker op een meer gewelddadige manier worden aangepakt. (…) Het politiegeweld moet redelijk zijn en in verhouding tot het nagestreefde doel. Sommige agenten denken waarschijnlijk dat dit niet voor hen van toepassing is, of dat dit niet geldt wanneer het allochtonen betreft.” (blz. 43-44).

“Hoewel een aantal politieambtenaren, omwille van bepaalde vooroordelen en/of negatieve ervaringen, moeite hebben om een positieve relatie met allochtone burgers op te bouwen, slagen anderen daar blijkbaar wel in. Deze personen zijn tot de constatatie  gekomen dat wanneer je allochtonen op een correcte manier bejegent, zij het bijgevolg respecteren. Deze politieambtenaren getuigen van professionalisme en zetten zich actief in om het vertrouwen van de burger – al dan niet allochtoon – te winnen en te behouden. Het is dan ook betreurenswaardig dat deze personen door collega’s worden bespot en uitgemaakt voor ‘makakenvriend(in)’ en dergelijke meer. Dit getuigt wel degelijk van racisme bij bepaalde mensen in het korps. Dergelijke uitlatingen kunnen we in een politiekorps niet tolereren. Bijgevolg moeten deze rotte elementen uit het politiekorps verwijderd worden.” (blz. 44).

“Dat er discriminerende praktijken in het Antwerpse korps worden toegepast, is onbetwistbaar. Een deel van de discriminerende politieambtenaren is werkelijk racistisch en dan rijst de vraag of we hun overtuigingen nog wel kunnen veranderen. Bovendien beïnvloeden zij de kersverse agenten en zetten zij aan tot discriminatie. Deze mensen moeten uit het korps verwijderd worden. Bij andere politiemensen ligt het anders. Hun discriminerende praktijken of racistische uitspraken zijn het gevolg van hun negatieve ervaringen met de delinquente en provocerende jongeren van de Maghrebijnse gemeenschap. (…) Maatregelen om discriminerende gedragingen door politiemensen te sanctioneren en zodoende uit te bannen, dienen onverwijld door de korpsleiding genomen te worden." (blz. 89-90). Maar die leiding treedt niet op. Een laatste keer Wendy Mattheesen: “In het Antwerpse politiekorps heb ik gemerkt dat discriminatie niet gesanctioneerd, doch eerder toegejuicht wordt door een aantal collega’s. Ook de leiding treft geen maatregelen.” (blz. 90).

De leiding van vijftien jaar geleden is intussen verdwenen, de problemen zijn echter gebleven. Bart Debie kon zijn gang gaan onder bescherming van zijn chef en vriend Serge Muyters (foto). Intussen directeur operaties en nummer twee in het Antwerpse politiekorps. In De Morgen genoemd als de brede rug waar oversten zich nu achter kunnen verschuilen als één van hen met een klacht over racisme geconfronteerd wordt. Maar het gaat om meer dan Muyters. Het probleem zit dieper en bestaat al langer. En de voorgangers van huidig korpschef Eddy Baelemans, Luc Lamine en Tony Dyck, deden nochthans oprechte pogingen om het racisme in hun korps aan te pakken. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding heeft ettelijke cursussen gegeven bij de Antwerpse politie, maar blijkbaar is er meer meer nodig om het tij te keren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, antwerpen |  Facebook | | |  Print

28-04-11

RACISTISCH

Een mens relativeert al vlug sommige humoristische websites' als hij net terugkomt van een gemeenteraadscommissie in Antwerpen. Dinsdagavond zouden in de commissie veiligheid de rellen aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout besproken worden, maar voor zo’n actualiteitsdebat is eerst een akkoord nodig van de fractieleiders in de gemeenteraad, en Filip Dewinter had dit geagendeerd noch besproken met zijn collega’s fractieleiders. De show over de rellen aan de Turnhoutsebaan is nu verschoven naar volgende week.

 

De jongste criminaliteitscijfers in Antwerpen werden dinsdagavond wél besproken. Vaak met de vermelding van de (vermeende) nationaliteit van de daders. Dewinter wil echter verder gaan: hij wil ook een etnische registratie van de daders. Hij wil niet alleen het aantal criminele vreemdelingen kennen, maar ook het aantal criminele allochtonen. “Want”, zei Dewinter, “ik wil niet zover gaan als een voormalige fractieleider van de VLD (Ward Beysen, nvdr.) die zei dat de vreemdelingen de criminaliteit met de moedermelk hebben meegekregen, maar ik durf toch stellen dat bij velen een mes of een revolver in hun pamper werd gelegd.”

 

Bij een aantal gemeenteraadsleden op de meerderheidsbanken vertrok het gezicht, maar dat was alles. Minstens drie journalisten waren in de gemeenteraadszaal, maar in geen enkele krant was gisteren iets terug te vinden over de jongste racistische uitspraak van Filip Dewinter.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, dewinter, antwerpen |  Facebook | | |  Print

26-04-11

BOP: (VLAAMS) BELANG OORLOGSPROPAGANDA

Vanavond wordt in Antwerpen in de gemeenteraadscommissie voor veiligheid gedebatteerd over de baldadigheden vorige woensdag aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout.

Na een in cafés en waterpijprookhuizen op televisie druk gevolgde voetbalwedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona, werkten allochtone supporters van die laatste ploeg hun frustratie over het verlies van hun geliefde voetbalploeg en wat nog allemaal niet uit op vuilniszakken die in het rond vlogen, een journalist die geviseerd werd, een bus van De Lijn die vernield werd spijts de chauffeur en reizigers aan boord… Een bus met een Marokkaanse chauffeur mocht nog doorrijden; een bus met een blanke bestuurder moest het ontgelden. Woensdag 27 april en dinsdag 3 mei staan Real Madrid en FC Barcelona opnieuw tegenover elkaar. Burgemeester Patrick Janssens heeft nog niet laten weten welke maatregelen hij overweegt. Janssens wacht de voorstellen af van zijn korpschef bij de politie.

Filip Dewinter wist meteen wat te doen. In het diepste van zijn gedachten waande hij zich altijd al politiekorpschef. Filip Dewinter: “De politie moet de straat heroveren op de Marokkaanse jongerenbendes. Dit kan alleen via het systeem van gecontroleerde intimidatie waarbij voldoende blauw op straat wordt ingezet. (…) Gedurende enkele weken moet in Borgerhout een zerotolerantie aanpak gelden waarbij iedere vorm van overlast, samenscholing en provocatie hard wordt aangepakt. Niet alleen politioneel maar ook op gerechtelijk vlak dient hard te worden opgetreden tegen allochtone relschoppers. Het Vlaams Belang is er voorstander van dat allochtone jongeren die voor dergelijke en andere feiten worden opgepakt en veroordeeld hun Belgische nationaliteit wordt afgepakt en uitgewezen worden naar hun landen van herkomst.”

Dat die allochtone jongeren vaak hier geboren en alleszins opgegroeid zijn, lost het VB op door te verwijzen naar de dubbele nationaliteit: naast de Belgische beschikken ze ook over de Marokkaanse nationaliteit. Zo kunnen ze enkele reis naar het land van koning Mohammed VI gestuurd worden. En hun ouders, broers, zussen...? Filip Dewinter heeft verder “alle begrip voor het initiatief van een aantal buurtbewoners uit Borgerhout om buurtobservatiepatrouilles (BOP) op te richten die als taak zullen hebben om uit te kijken naar criminele feiten die gepleegd worden op de openbare weg en deze te rapporteren aan de politie. (…) Het Vlaams Belang wenst alle BOP’s alle succes toe. (…) De BOP’s (bestaan) uit moedige mannen en vrouwen die de criminaliteit in Antwerpen willen aanpakken in plaats van te doen alsof hun neus bloedt.”

Het zal nogal niet dat Dewinter die BOP’s alle succes toewenst: ze worden één na één getrokken door VB’ers. In Het Laatste Nieuws vertelde zaterdag John Wolf: “Acht jaar geleden heb ik hier in Nieuw Borgerhout het Veiligheidscomité Erasmus opgericht. We waren met een groepje van twintig vrijwilligers. Het ging ons toen vooral om de agressie van jongeren tegenover ouderen in het Te Boelaarpark. Tegen dat het donker werd wandelden wij met twee of drie man door het park. Ik had toen een grote bouvier en die hond dwong veel ontzag af. Buurtbewoners herkenden ons na een tijdje en vertelden ons bijvoorbeeld dat er in hun straat was ingebroken. Dan gingen wij ook daar eens wandelen. De jongste jaren is het Veiligheidscomité wat verwaterd: enkele vrijwilligers zijn gestorven, anderen zijn verhuisd.” Intussen heeft John Wolf een BOP opgericht (foto 1), een buurtobservatiepatrouille die niet alleen ‘Nieuw Borgerhout’ afdweilt maar ook de Turnhoutsebaan – nochtans een eindje af van waar Wolf woont.

John Wolf is VB-districtsraadslid in Borgerhout. Bij de districtsraadsverkiezingen in 2006 kreeg hij op de VB-lijst 113 stemmen. Door het ontslag van andere VB'ers werd hij alsnog districtsraadslid. John Wolf sprak reeds met de secretaris van het VB-Wilrijk die in zijn district eveneens een BOP op poten wil zetten. Vanuit buurdistrict Berchem meldde zich intussen Albrecht Cleymans. “Ik ben van plan om een paar keer met John mee te lopen en zijn kennis en methodes te gebruiken in Berchem”, zegt Albrecht Cleymans. Hij is een bezorgd VB-personeelslid die alle aspecten van het politiewerk kent. Bij een verboden betoging in 2007 in Brussel verzette Cleymans zich met zijn volle gewicht… tegen het politieoptreden (foto 2). Hij is overigens niet de eerste VB’er met een dubbelgezicht. Zo ging Ragna Verreycken bij een 11 juli-viering in Brussel in 1998 in de clinch met de politie daar, terwijl ze in Antwerpen zelf politieagente was. Niemand zou het geweten hebben was het niet dat een foto van de strubbelingen in Brussel in Het Nieuwsblad verscheen… en een Antwerpse politieagent op de foto zijn collega Ragna Verreycken herkende.

Toen jongeren van de Arabisch-Europese Liga (AEL) het gedrag van de politie wilden observeren in Antwerpen-Noord en Borgerhout – en er zijn redenen om zich ongerust te maken over het politieoptreden, zoals blijkt uit een rapport over racisme bij de politie – toen was Antwerpen te klein voor de verontwaardiging van de politieke partijen en media. De AEL werd voor de rechtbank gedaagd, maar van de beschuldiging een privé-militie te vormen werd de AEL vrijgesproken. Nu wil het VB de straat doen met buurtobservatiepatrouilles (BOP’s). Waarom niet normaal doen? Waarom zich niet bijvoorbeeld inschakelen in het beproefde systeem van de buurtinformatienetwerken (BIN’s)? Omdat normaal doen geen VB-taal is.  Uiteraard moet opgetreden worden tegen de vandalen van vorige week, en moet herhaling van de baldadigheden vermeden worden. Maar daarvoor zijn meer en andere zaken nodig dan de (Vlaams) Belang OorlogsPropaganda.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, borgerhout, dewinter, cleymans |  Facebook | | |  Print

08-04-11

EREDOCTORAAT VOOR JAN DECLEIR SPIJTS NSV-PROTEST

De Universiteit Antwerpen reikte gisteren zes eredoctoraten uit, waarbij die voor Jan Decleir (foto) het meest in de kijker stond. Jan Decleir is dan ook, zoals rector Alain Verschoren zei, “de bekendste en beste Vlaamse acteur aller tijden.” De NSV betreurde de uitreiking van het eredoctoraat aan Jan Decleir.

 

NSV-woordvoerder Bart Claes wees vooreerst op de weigering van Jan Decleir om een erepenning van het Vlaams parlement, en dan nog uit handen van kabouter Jan Peumans (N-VA), in ontvangst te nemen. Bart Claes: “Het feit dat Decleir een sterke minachting uit voor het door het Vlaamse volk verkozen Vlaamse parlement getuigt volgens ons van een onverdraagzame en bovenal ondemocratische ingesteldheid. Voor een academische instelling als de Universiteit Antwerpen die de democratie en pluraliteit naar eigen zeggen hoog in het vaandel draagt vinden we het (…) vrij bizar dat men net nu aan meneer Decleir een eredoctoraat wil uitreiken.” Dat we dit nog meemaken! De NSV die een ander aanklaagt als onverdraagzaam en ondemocratisch ingesteld, terwijl NSV-Antwerpen beroep deed op de zogenaamde Autonome Kameraden om een vormingsavond van een linkse studentenvereniging aan de Universiteit Antwerpen te verhinderen. En dan dat mateloos respect voor het Vlaamse parlement: zolang een socialist of een liberaal voorzitter was van het Vlaams parlement, hebben we nooit dat diep respect horen eisen. Maar nu een Vlaams-nationalist voorzitter is… Benieuwd of de NSV even eerbiedig blijft tegenover “het door het Vlaamse volk verkozen Vlaams parlement” als dat eens wetgeving goedkeurt waar de NSV het niet mee eens is.

 

Tweede reden waarom de NSV het eredoctoraat voor Jan Decleir ongepast vindt, is dat Jan Decleir onlangs uitvaarde tegen de mensen die alsmaar kuchen tijdens toneelvoorstellingen en zo wel eens de gedachten doen afdwalen. Bart Claes: “Laten we dus hopen dat (…) geen Vlaams parlementslid is uitgenodigd op de plechtigheid en dat alle aanwezigen gezond en wel zijn zodat niemand een kuchje moet onderdrukken.” Op televisiebeelden van de uitreiking zagen we alvast een Vlaams parlementslid, en dat het er gezellig aan toe ging. De NSV heeft de pret niet kunnen bederven. En ach, de schijnheiligen. Wat voor goedkope argumenten zijn dat om zich te verzetten tegen een eredoctoraat voor Jan Decleir. Zeg het toch gewoon, en probeer het niet in te kleden met ‘academische’ argumenten. De NSV is tegen het eredoctoraat omdat Jan Decleir een “linkse” is, of om het in de termen van een VB’er te zeggen die nog altijd zot van glorie is omdat hij hier eens geciteerd werd: omdat Jan Decleir “ne vuile linkse klootzak” is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, cultuur, nsv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

26-03-11

NU AL HISTORISCHE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Gaan ze in Gent naar een geanimeerde strijd binnen het VB in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, in Antwerpen kondigt zich een clash aan tussen zetelend burgemeester Patrick Janssens en De Vlaamse Leider, Bart De Wever. Filip Dewinter probeert zijn karretje aan dat van De Wever te hangen, maar verslikte zich vanmorgen toen hij de titels en artikels in Het Nieuwsblad en De Standaard zag. Dewinter schaart zich achter De Wever kopte Het Nieuwsblad op haar voorpagina. “In 2012 trekt Filip Dewinter voor het laatst de Belanglijst in Antwerpen. Voor het burgemeesterschap acht hij zich kansloos. Hij biedt Bart De Wever alle steun aan voor de sjerp”, is de inleiding bij het artikel in De Standaard. (Illustratie: Marec in Het Nieuwsblad vandaag.)

In een mededeling deze namiddag preciseerde Filip Dewinter dat hij nog altijd kandidaat-burgemeester is. Filip Dewinter: “In tegenstelling tot wat De Standaard en Het Nieuwsblad insinueren, is Filip Dewinter wel degelijk burgemeesterkandidaat. Iedereen die een lijst trekt moet de persoonlijke ambitie hebben om burgemeester te worden maar uiteindelijk beslist de kiezer. Mijn persoonlijke ambitie is echter ondergeschikt aan het doel. Het doel is in Antwerpen een echte ommekeer realiseren. Als De Wever de meeste stemmen haalt, dan ben ik bereid hem via gedoogsteun of via deelname aan de coalitie te steunen. Een sterk Vlaams Belang kan wegen op de besluitvorming en het beleid en doen waar we altijd naar gestreefd hebben: een einde maken aan de socialistische republiek der kameraden en van Antwerpen opnieuw een veilige, Vlaamse en welvarende stad maken."

"(…) Ikzelf ben niet langer de gedoodverfde burgemeesterkandidaat en het Vlaams Belang is nu de outsider, de underdog. Een rol die ons beter ligt en die ervoor zorgt dat we niet opnieuw een overwinningsnederlaag boeken. De vorige keren werd ik telkens afgerekend op het feit of ik al dan niet burgemeester werd. Zelfs met 5 000 stemmen extra ‘verloor’ het Vlaams Belang omdat we in de oppositie achterbleven. Nu willen we het verschil maken door als scheidsrechter op te treden. Het is aan Dewever om te beslissen wat hij wil. Als De Wever kiest voor het bestendigen van het cordon sanitaire dan weet de Antwerpenaar welk vlees hij in de kuip heeft. Het handhaven van het cordon zou betekenen dat Janssens en De Wever vier handen op één buik zijn en dat de N-VA een regimepartij is die deel uitmaakt van het politieke establishment net zoals al de rest….”

Bart De Wever is not amused met de steun die hij van Filip Dewinter krijgt. Bart De Wever (in De Standaard/Het Nieuwsblad): “Het verzoek van Filip Dewinter is tactisch goed bekeken maar geen cadeau. Dewinter beseft goed dat iedereen die zich met hem verbindt meteen is verbrand. (…) Zijn rol in Antwerpen is uitgespeeld, maar hij is nog niet dood. Hij houdt nog genoeg aandelen over om een relevante rol te claimen. Dewinter heeft zijn Stalingrad beleefd en staat voor een ellenlange terugtocht. Maar tijdens die afmars kan hij het mij erg lastig maken. Dit had ik kunnen verwachten.”

Filip Dewinter heeft ook een historische vergelijking. Filip Dewinter: “Bart De Wever heeft naar aanleiding van de federale onderhandelingen zijn ‘Moskou’ meegemaakt. Napoleon veroverde Moskou en dacht dat hij gewonnen had, maar de tsaar stak de stad in brand. Napoleon wachtte alleen nog de aftocht door de Russische winter. Hij verloor quasi al zijn troepen en ‘Moskou’ werd voor hem het begin van het einde.” Het worden in Antwerpen in 2012 in alle opzichten historische gemeenteraadsverkiezingen.

20:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter, de wever |  Facebook | | |  Print

25-03-11

“HET VLAAMS-NATIONALISME IS GESTICHT DOOR DE DUITSERS”

Deze week spit Knack voor haar lezers in het Antwerpse het oorlogsverleden van de Scheldestad boven (foto 1). Later volgen portretten van Gent (4 mei), Leuven (25 mei), Brussel (8 juni), Kortrijk (22 juni), Brugge (14 september) en Hasselt (12 oktober). Telkens schrijft een historicus of een andere specialist een essay over de invloed die de oorlog op de stad had, wordt een overlevende van de Tweede Wereldoorlog opgezocht en keert een fotografe terug naar de plaatsen waar historische foto’s gemaakt werden.

 

In een interview vooraf pleit Rudi Van Doorselaer, directeur van het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij (SOMA), ervoor dat “zij die vandaag van Vlaanderen een aparte natie willen maken, dringend op een volwassen manier naar die beladen periode moeten leren kijken. Vlamingen moeten zich durven af te vragen waarom hun ouders of grootouders op een bepaald moment met zo veel enthousiasme een antidemocratische maatschappij hebben willen uitbouwen. Heel veel Vlamingen zagen wel iets in de Nieuwe Orde. (…) Niet zozeer de hakenkruisen, Hitler en nazi-Duitsland, maar wel de typische maatschappijvisie die gebaseerd was op hiërarchie, autoriteit en wat toen ‘volksverbondenheid’ werd genoemd. Dat vertaalde zich niet alleen in de manier waarop het bestuur werd georganiseerd, maar ook in de verhoudingen tussen mensen en zelfs binnen gezinnen. De Tweede Wereldoorlog heeft dus een aantal dingen aan de oppervlakte gebracht die onderhuids aanwezig waren en vooral in het katholieke Vlaanderen echt aansloegen.”

 

In de bijlage over Antwerpen wordt Lode Wils aan het woord gelaten, 82 jaar en getuige geweest van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen. Doctor in de rechten en in de geschiedenis, emeritus hoogleraar altijd verbonden geweest aan de KU Leuven. Niet zomaar iemand. Lode Wils stelt “met berusting (…) vast dat België gesplitst zal worden.” Lode Wils: “Als ik van Leuven naar Gent rijd, zal ik twee keer de grens moeten oversteken, want dat Brussel bij Vlaanderen komt, moeten we onszelf niet wijsmaken. Ik was van huis uit Vlaamsgezind en toen ik voor het eerst mocht stemmen, heb ik voor de Volksunie gekozen. Ik betreur het nog altijd. (…) Tegelijk Belg en Vlaming zijn, is dat een tegenstelling? Nee. Die contradictie is opgepord door de Vlaams-nationalisten en gecreëerd door de Duitsers in ’14 - ’18. Hun Flamenpolitik wakkerde de Vlaamse symbolen aan, in de hoop de Belgen te verdelen. Bart De Wever (foto 2) zal het niet ontkennen, maar toch niet graag horen: daar is het Vlaams-nationalisme ontstaan. Het is gesticht door de Duitsers.”

 

“De uitlating van Lode Wils is een beschamende, rancuneuze verdraaide interpretatie van de Vlaamse geschiedenis, een historicus onwaardig”, schrijft de VB-vriendelijke blog Angeltjes. Maar anders dan Angeltjes kletst Lode Wils niet uit zijn nek. In een doctoraat dat vorig jaar september verdedigd werd aan de KU Leuven wordt duidelijk gemaakt dat de Flamenpolitik van de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog de Belgische staat wilde ontwrichten. De Duitsers speelden in op de gevoeligheden tussen Vlamingen en Walen, en wilden de Vlaamse beweging winnen voor het ideaal van een Duits ‘Mitteleuropa’. Uitgebreid bronnenonderzoek wijst erop dat de ideologische basis voor die Flamenpolitik al in de negentiende eeuw werd gelegd. Duitse nationalisten pleitten voor een uitbreiding van de grenzen en annexatie van gebieden waar zogezegd etnische Duitsers woonden. In mei verschijnt deze doctoraatsverdediging van Bruno Yammine bij het Davidsfonds onder de titel Drang nach Westen. De fundamenten van de Duitse Flamenpolitik (1870-1914).

 

Misschien dit eerst eens lezen vooraleer een ander uit te schelden voor “een beschamende, rancuneuze verdraaide interpretatie van de Vlaamse geschiedenis, een historicus onwaardig” ?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vlaams-nationalisme, boeken |  Facebook | | |  Print

15-03-11

EVEN IETS ANDERS

In een interview met Marie-Rose Morel vroeg Humo: “Wordt Filip Dewinter, de man die de misdaad met de bokshandschoen bestrijdt, zelf omringd door mensen uit ‘het milieu’?” Marie-Rose Morel verwees naar Eric Deleu die “de partij jarenlang op grootschalige wijze bestolen heeft”. Humo kent nog meer namen. “Hugo Van Mechelen, bijvoorbeeld.” Marie-Rose Morel: “Ik zwijg. Met die jongens wil ik geen miserie.” Humo schetst vandaag toch een portret van Hugo Van Mechelen (“de godfather van de Antwerpse misdaadwereld van de jaren tachtig”). “Sinds ik Hugo ken, is hij terug op het rechte pad”, zegt Filip Dewinter (foto 1). Ja, er mag gelachen worden in Antwerpen.

 

Veel onschuldiger is het vermaak dat straatkunstenaar Rose Woods in Antwerpen levert. De voorbije dagen weer actief na de jammerlijke dood van Mattias Van der Stighelen, universiteitsstudent bij een kotfeestje in een keldergat gevallen en zijn nek gebroken. In de nacht vóór de begrafenis vorige donderdag vrolijkte Rose Woods tientallen verkeersborden op met een minzame glimlach. “De borden waren voor Matti”, stond er in een mail, “vers gemaakt deze nacht zodat ze in deze koude tijden toch wat warmte zouden brengen.” De borden staan in de buurt van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (foto 2), recht tegenover het oude Justitiepaleis en elders op de Leien, in een barre buurt zoals de Londenstraat, maar ook aan de Oever in de oude binnenstad… Rose Woods greep al eerder in op het straatmeubilair: Kerstmis 2006 werden een aantal groene verkeerslichten beplakt met het sjabloon van een kerstboom; met Valentijn 2007 veranderden rode verkeerslichten in rode hartjes. Later verschenen bizarre borden als ‘Gelieve de bomen niet te voederen’ of ‘Verboden te paaldansen’. Een richtingsaanwijzer werd aangevuld met een pijl naar ‘De Ware Liefde’. Onder de oranje handjes die een taxiplaats signaleren verscheen het opschrift ‘High Five’. Een zebrapad veranderde in het klavier van een piano. In de zomer van 2007 maakte de straatkunstenaar die dit bedacht zich in een interview met De Fish bekend als Rose Woods, maar zijn ware identiteit is een goed bewaard geheim.

 

Zo vlug als zijn/haar kunst in het straatbeeld verscheen, werd het verwijderd door de politie. Want om zoiets te mogen doen, moet je je ware identiteit prijsgeven, contact opnemen met het stadsbestuur en toelating vragen, en toelating krijgen… maar de kans is natuurlijk klein dat de politie gunstig advies zal verlenen voor het beplakken van verkeerslichten en -borden. Toch in Antwerpen. In Berlijn maakt men van vrolijke verkeerslichten een middel om zich te profileren. De minzaam glimlachende verkeersborden, naar verluidt een tiental, hangen nu al sinds donderdagnacht in Antwerpen. Voor hoelang is niet bekend. Is het uit respect voor de aanleiding dat men niet meteen ingrijpt? Intussen toveren ze een glimlach op het gezicht van wie de borden opmerkt. Er is al genoeg miserie in de wereld.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, antwerpen, cultuur |  Facebook | | |  Print

02-03-11

DEWINTER: “IK VOND HET ERG ALS IK NIET BIJ DE EERSTE DRIE ZAT”

Tentoonstelling 30 jaar VB-Antwerpen.jpg“Ik ga daar niet flauw over doen, ik vond het erg als ik niet bij de eerste drie zat”, zegt Filip Dewinter naar aanleiding van de verkiezing tot  Lul van het Jaar of  Ergerlijkste Politicus in Humo’s Pop Poll. Filip Dewinter (gisteren in De Morgen): Humo is allesbehalve rechts of Vlaamsgezind, dus in plaats van een scheldwoord is zo’n titel een opsteker. Het duidt aan dat je relevant bent. Ik ben intussen al voorbijgestoken door de paus, door Bush, door Dutroux… en nu door Bart De Wever. Tja, men moet zijn plaats kennen in het leven.”

De paus, Bush of Dutroux komen er dit jaar niet meer aan te pas bij de verkiezing van de Lul van het Jaar. En toch is Dewinter nog verder gezakt in die top-10.

De Belgische/Vlaamse katholieke kerk zet nu sterk op met de bisschop Roger Vangheluwe (1), aartsbisschop Léonard (2) en kardinaal Godfried Danneels (7). Op 3., 4., 5. en 8. vinden we achtereenvolgens de politici Bart De Wever, Yves Leterme, Elio Di Rupo en Pieter De Crem. Op 6. en 9. staan de NMBS en televisiepresentator Ben Crabbé. En slechts op 10. vinden we Filip Dewinter. Nog even en hij komt zelfs niet meer in de top-10 voor. Het geeft aan hoe weinig relevant Dewinter is geworden.

Won Dewinter steevast in de categorieën Lul van het Jaar of Ergerlijkste Politicus, desnoods was hij tweede, in 2008 viel Dewinter voor het eerst uit de door hem begeerde top-3. Joël Milquet won de competitie in de categorie Ergerlijkste Politicus. Yves Leterme stond op twee, Bart Dewever op drie. Filip Dewinter strandde op een zucht van een podiumplaats. In de categorie Lul van het Jaar bleef Filip Dewinter datzelfde jaar 2008 steken op de vijfde plaats. Bart De Wever ging hem op de vierde plaats vooraf. Toen al Dewinter voorbijgestoken door De Wever. In 2009 werd het niet beter voor Dewinter. Bart De Wever maakte de rekening in De Standaard: “Filip Dewinter werd zelfs geen Lul van het Jaar meer in Humo's Pop Poll. Op dat moment wist ik dat het voorbij was voor hem.”

Foto 1: Filip Dewinter. Foto 2: Toen Filip Dewinter nog Lul van het Jaar was, de tijd van de bokshandschoenen enzomeer waaraan herinnerd wordt op de tentoonstelling ’30 jaar op de bres’ in het VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen. Nog tot aanstaande vrijdag 4 maart. Helemaal links op de foto, dus ook op de VB-tentoonstelling, twee foto’s van een AFF-betoging in 1990.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, de wever, media, antwerpen |  Facebook | | |  Print

07-02-11

“NE VUILE LINKSE KLOOTZAK”

Vorige week woensdag werd in het Vlaams Parlement een ‘Gouden Erepenning’ uitgereikt aan drie filmmakers. Op de receptie achteraf geraakte bekend dat het de bedoeling was ook een Gouden Erepenning uit te reiken aan filmacteur Jan Decleir (foto 1). De Antwerpenaar weigerde echter die onderscheiding. Het belette VB’ers niet om eens hun mening te geven over Jan Decleir, onbetwistbaar één van de beste Vlaamse acteurs.

De prijsuitreiking in het Vlaams Parlement verliep met enig animo. Nadat voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans de kwaliteiten van animatiefilmer Raoul Servais, filmproducent Erwin Provoost en filmregisseur Jan Verheyen had aangehaald, mocht elk van hen een dankwoord uitspreken. Raoul Servais wees erop dat een deel van zijn filmwerk beïnvloed werd door persoonlijke ervaringen. “Onder andere als getuige en slachtoffer van het gruwelijke nazibewind en van de erbij horende Vlaams-nationalistische ontsporingen. Later ook van de stalinistische terreur.” Nare ervaringen uit het verleden, die zich wel eens “zouden kunnen herhalen, zij het onder een andere vorm. Net zoals het griepvirus nieuwe gedaanten aanneemt.” Jan Verheyen bracht de lach in de zaal, maar huldigde en passant toch ook dwarsliggers zoals Robbe De Hert die al te vaak omschreven werden als een ‘enfant terrible’. Jan Verheyen: “Dat waren ze, niet omdat ze dat zo leuk vonden, maar omdat ze dat moesten zijn om iets te laten bewegen in ons vak. Het is door hun inspanningen, door hun gedrevenheid, dat mijn generatie (…) het iets makkelijker hebben om in dit vak hun weg te vinden.”

Jan Decleir, die begin april een eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen krijgt dat hij wél aanvaardt, heeft zelf geen ruchtbaarheid gegeven aan zijn weigering om een Gouden Erepenning in ontvangst te nemen. Door De Morgen opgebeld geeft hij toe: “Ik wilde geen penning aanvaarden uit handen van de voorzitter van het parlement (N-VA’er Jan Peumans, nvdr.). Ik moet die man niet.” Veel meer wilde Jan Decleir er niet over kwijt. Even later liet hij zich, met een vermoeide zucht, wel nog ontvallen: “Stelletje knoeiers”. Over de prijsuitreikingen wou Jan Decleir aan De Standaard enkel nog kwijt: “Ze worden georganiseerd door politici. Ik zie die mensen nooit in het theater of op premières, op een paar uitzonderingen na die de regel bevestigen. Ik zie nooit tekenen dat ze werkelijk door cultuur geboeid zijn.” Toen in 2007 Raymond Van het Groenewoud, Dirk Brossé, Will Tura en Tom Barman een Gouden Erepenning kregen, is Jan Decleir anders wel nog naar de uitreiking gaan kijken.

Het VB was het niet eens met de prijs voor dEUS-frontman Tom Barman. Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen een gouden erepenning voor Tom Barman. Het is immers alles behalve evident dat een partijpolitiek geëngageerd iemand zoals Tom Barman, die zich in het recente verleden met krachtige uitspraken gekeerd heeft tegen het Vlaams Belang en de kiezers van het Vlaams Belang, uitgerekend door het Vlaams parlement waar het Vlaams Belang 24 % van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigt, gehuldigd zou worden. Het Vlaams Belang heeft overigens de indruk dat Tom Barman enkel gehuldigd wordt omwille van zijn engagement tegen het Vlaams Belang en niet omwille van zijn artistieke kwaliteiten.” Tom Barman kreeg zijn Gouden Erepenning toch, en het VB zakte bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 van 24,2 naar 15,3 % van de stemmen.

Het idee dat Jan Decleir een Gouden Erepenning had kunnen krijgen, ontlokte gegrom bij het VB. Met voorop Staf Wouters (58 j., op foto 2 samen met Filip Dewinter tijdens de jongste nieuwjaarsreceptie van het VB-Hoboken). Staf Wouters is voorzitter van het VB-Hoboken en Antwerps VB-gemeenteraadslid sinds 2004 toen hij in de gemeenteraad de naar Lier verhuisde Christel Crauwels opvolgde. Hij is in de eerste plaats Antwerpenaar en trouwe VB-partijmilitant. In de Antwerpse gemeenteraad zetelt hij op de tweede, en dus laatste, rij gemeenteraadsbanken. Als hij interpelleert is het vooral over zaken die zich in Hoboken afspelen en rond zijn favoriete voetbalploeg Den Antwerp. Volgens zijn Facebook-profiel is zijn favoriet citaat ’t Is ni woar hé?!. Zijn interesses gaan volgens datzelfde profiel uit naar: fietsen, Voorpost, karate en politiek. In discussies met VB’ers op Facebook is hij vaak iemand die sussend optreedt als weer eens van leer wordt getrokken tegen de VB-partijtop. Meer dan eens waarschuwde hij VB-partijmedewerkers dat ze moeten beseffen uit welke hand ze eten.

Maar als het over Jan Decleir gaat, dan is het een andere. Staf Wouters: “Sorry vrienden voor mijn taalgebruik! Maar voor één keer kan ik het als Antwerpenaar niet laten! Da ventje (Jan Decleir, nvdr.) is ne vuile linkse klootzak en een VB hater van het eerste uur! Weg ermee met zulke elementen!”. Als iemand opmerkt: “’t Is niet omdat iemand een andere politieke voorkeur heeft dat ge er maar op los moet schelden. Decleir is een topacteur in goeie VLAAMSE films”, is de reactie van Staf Wouters: “Ik ben een goed politicus, een goede vader, een goede echtgenoot, desondanks een VB-er toch iemand die openstaat voor een anders mening! Wat wil je nog meer? Dat kan niet gezegd worden van, en ik weiger van zijn naam te noemen van dat heerschap! Hij zit natuurlijk in een positie waarbij hij de maasa kan beïnvloeden! Ik ben fier om verdraagzaam te zijn, wat niet kan gezegd worden van dat acteurke! Ik ben Vlaming en niemand heeft het recht om mij mijn familie of gelijkgezinden af te breken! Wie is er verdraagzaam? Ik of…..aan jou de eerlijke keuze!!”.

Het openstaan voor “een anders mening” heeft haar grenzen bij de VB-militanten en -mandatarissen. “Acteurke!”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, antwerpen |  Facebook | | |  Print